ZGIERZ 11 MAJA 2005 R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZGIERZ 11 MAJA 2005 R"

Transkrypt

1 ZGIERZ 11 MAJA 2005 R Funkcjonowanie i budowanie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przetwórczych, budowlano-montażowych i usługowych w UE Dyskusja ekspertów toczyła się wokół następujących zagadnień: rodzajów branż, produktów i usług, które mają największe szanse rozwoju w warunkach zintegrowanej Europy, dotychczasowych doświadczeń polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich, roli nauki (teraz i w przyszłości) w podnoszeniu innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, Potencjalnych instrumentów wsparcia, które mogłyby zdynamizować "wejście" polskich przedsiębiorstw na rynki UE. Panel ekspertów zorganizowano w ramach dwóch realizowanych projektów: - Manufacturing Visions. Integrting Diverse Perspective into Pan European Foresight, projekt europejskiego foresightu technologicznego, finansowany ze środków 6 Programu Ramowego i obejmujący 25 krajów - członków Unii Europejskiej, - Potencjał polskich MSP w zakresie absorbowania korzyści integracyjnych, projekt poświęcony strategiom polskich firm w zakresie innowacji, finansowany ze środków KBN. Zapis dyskusji panelowej: Funkcjonowanie i budowanie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przetwórczych, budowlano-montażowych i usługowych w UE (wybór) (Z powodu złego stanu technicznego nagrania większość mówców nie została zidentyfikowana - przepraszamy ze tę niedogodność). Dr hab. Anna Rogut: Chciałabym przedstawić doświadczenia zebrane w ciągu pierwszego roku członkostwa w UE i odpowiedzieć na pytanie, czy mamy powody do obaw, czy wręcz przeciwnie. Zacznę do tego, o czym mówiliśmy przed 1 maja Mam tutaj wykres prezentujący procentowy wzrost rentowności firm działających w poszczególnych sektorach w okresie po integracji z EU czyli w ciągu 2004 roku. Większość firm, o których mówiło się, że mogą zyskać na integracji, faktycznie zyskały, chociaż nie w tak dużym stopniu jak przewidywano. Uważam jednak, że ten obraz jest wyjątkowo mocno zafałszowany. Po pierwsze dlatego, że obejmuje tylko 6 miesięcy członkostwa w Unii, po drugie dlatego, że jest efektem bardzo dużych zmian cenowych, jakie były obserwowane na polskim rynku. Duże skoki cenowe w granicach od kilku do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu procent w zależności od tego o jakich towarach jest mowa, były wielkim zaskoczeniem zarówno dla polskich ekonomistów, jak i polityków. Proszę sobie wyobrazić wzrost cen samochodów o 20% i więcej, ceramiki i artykułów budowlanych i innych grup produktowych o około 10%. Jeśli zatem mówimy o wzroście rentowności, to musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy 1

2 wynikał on wykorzystania szans integracji, czyli zwiększenia potencjału eksportowego, zwiększenia siły nabywczej rynku lokalnego, zwiększonej sprzedaży itd.? Czyli w dużej mierze jest to pogląd oparty na zmianie poziomu cen. Gdybyśmy przeanalizowali przyrosty rentowności i zmiany poziomu cen; mogłoby się okazać, że mamy jednak znacznie mniejszą liczbę sektorów, które w jakikolwiek sposób w jakikolwiek sposób skorzystały na integracji z Unią Europejską. Kolejny element, który może nie tyle fałszuje obraz, co pokazuje, że nawet gdybyśmy potrafili wykorzystać szanse wynikające z integracji, to w gruncie rzeczy w chwili obecnej nie możemy, ponieważ nie mamy jeszcze pełnej swobody przepływu usług i siły roboczej, co dotyczy przede wszystkim polityki transportowej i usług budowlanych, które faktycznie mogłyby zyskać na integracji, ponieważ jest wiele przykładów świadczących o konkurencyjności polskich firm, głównie ze względu na niższe koszty pracy, ale niestety są one eliminowane z rynków zagranicznych, lub przynajmniej stykają się z próbami ograniczenia ich konkurencyjności. Co prawda polska firma budowlana może być założona w dowolnym kraju Francji czy Włoszech, ale rządy Francji czy Niemiec próbują wprowadzić dodatkowe bariery pozataryfowe polegające na narzuceniu obowiązku zastosowania płac minimalnych obowiązujących na rynku francuskim czy niemieckim. Dodatkową barierą jest okres przejściowy związany z umową akcesyjną. W gruncie rzeczy możemy powiedzieć, że w przypadku usług, w których mamy przewagi konkurencyjne na razie nie mieliśmy możliwości, by w pełni wykorzystać szanse stworzone przez integrację. Z drugiej strony możemy przypuszczać, że nigdy z nich nie skorzystamy dlatego, że zanim okres przejściowy dla swobodnego przepływu siły roboczej upłynie, bardzo możliwe, że rządy poszczególnych krajów wprowadzą regulacje rynku pracy przyczyniające się do wyrównania warunków świadczenia usług na rynkach całej EU. W związku z tym nadal pozostaje aktualne pytanie, jakie korzyści faktycznie odniesiemy w przyszłości na integracji tym bardziej, że okres pierwszego półrocza, roku funkcjonowania w EU (przy czym dane mamy na pierwsze półrocze) jest zbyt krótki by wyzwolić w pełni mechanizmy funkcjonowania bezpiecznego rynku. Obserwujemy obecnie, że obok szans, które pewne firmy potrafiły wykorzystać, integracja może wiązać się z ogromnymi zagrożeniami. Przede wszystkim: na zagrożenie związane z przyjęciem wspólnej polityki handlowej, nakłada się kolejna liberalizacja wynikająca z uchwał przyjętych przez Światową Organizację Handlu, a także nacjonalizacja, która od początku tego roku nie obowiązuje jeśli chodzi o import towarów pochodzących spoza krajów członkowskich EU. Mamy wiele sygnałów mówiących, że polscy producenci odczuwają ogromne zagrożenie ze strony krajów trzecich, pośród których Chiny są stawiane na pierwszym miejscu, a które zaczynają nam zagrażać już wielu obszarach. Nawet w tych obszarach, w których sądziliśmy, że jesteśmy potęgą. Moim zdaniem interesujące jest stanowisko Krajowej Rady Gospodarczej na temat stanu budownictwa w Polsce. Budownictwo zmniejszyło swój udział w PKB z 8% na 5% w ciągu minionego roku. W okresie od 1998 do 2003 roku zatrudnienie spadło o 214 tys. miejsc pracy, w największym stopniu w 2004 roku. Mamy rodzin i ta liczba stale się zmniejsza. To jest poważny cios dla firm budowlanych. Nie upatruję przyczyn kłopotów w nieuczciwej konkurencji, korupcji w przetargach. Brakuje kredytów na inwestycje mieszkaniowe, a wysoki poziom VAT nie stymuluje rozwoju gospodarczego. W dodatku w Polsce nie ma programu rozwoju budownictwa na najbliższe lata. Wnioski? Po pierwsze należy zmienić politykę podatkową, a po drugie trzeba wprowadzić ustawę formułującą definicję społecznego budownictwa mieszkaniowego. Trzecia sprawa wiąże się z 2

3 przygotowaniem narodowego programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego i remontu oraz zadań i środków niezbędnych do jego realizacji. Kolejna sprawa to konieczność wybierania polskich przedsiębiorców przy inwestycjach także w Polsce. W tej chwili Polacy przegrywają wszelkie przetargi, co jest trudne do wytłumaczenia, ponieważ te same firmy, które przegrały przetargi wykonują całą pracę. W końcu, należy wesprzeć działania na rzecz tworzenia europejskiej platformy technologicznej budownictwa. Powód, dla którego przetargi wygrywają najczęściej firmy zachodnie jest następujący. Polskie przedsiębiorstwa nie są w stanie przez niski kapitał własny pozwolić sobie na wszelkiego rodzaju ubezpieczenia tego typu inwestycji. I tu następuje dywersyfikacja ryzyka przez jednego inwestora na pomniejszych inwestorów. Do tego dochodzą umowy sieciowe podpisane z zachodnimi przedsiębiorstwami przez zachodnich inwestorów. Na rynkach zachodnich powstaje powiązanie kapitałowe, które jest automatycznie przenoszone na rynek polski. Dr hab. Anna Rogut: Wspólne zakupy, wspólne występowanie w przetargach, wspólne prowadzenie spraw w biznesie, absolutnie u nas nie mają miejsca. To są wyniki ankiety, która obejmuje już 22 kraje europejskie i Stany Zjednoczone. Tymczasem umiejętność funkcjonowania w takich sieciach, zgodnie z opinią 80% ludzi biorących udział i wg ekspertyz w tych badaniach, będzie najistotniejszym czynnikiem decydującym o konkurencyjności. Istotne jest skąd bierze się problem w przypadku polskich przedsiębiorstw. Okazuje się, że z braku kwalifikacji, ale nie technicznych wiedzy i umiejętności, lecz rozwiązań, które by otwierały przedsiębiorców na tego typu współpracę. Pewnie, że możemy mówić, iż nie mamy odpowiedniego otoczenia prawnego, albo że mamy rozwiniętą korupcję, niesprawne sądy, brak instytucji nieformalnych wymuszających uczciwość i rzetelność na przedsiębiorstwach itd. Ale są potrzebne naciski skierowane na stworzenie tego typu instytucji również ze strony przedsiębiorców. Prof. dr hab. Bogdan Pisecki: Dużo się ostatnio mówi o tzw. klasterach. Są to związki grupowe, sieciowe, regionalne związane wspólną organizacją przestrzenną, gdzie elementem powiązania jest również nauka i współpraca między branżami. Rozwój Włoch był oparty głównie na istniejących tam klasterach. Stąd się wzięła ich przewaga w branży obuwniczej. Każdy może zobaczyć do czego doszli Włosi dzięki tworzeniu grup powiązań między przedsiębiorcami. Sprawą numer jeden jest identyfikacja barier, źródła ich powstawania. To pomoże w ustaleniu odpowiedzi na pytanie dlaczego takie klastery w Polsce nie powstają, co utrudnia powstawanie układów sieciowych, które będą walczyły między innymi z Chinami? Przede wszystkim brak ludzie nie są wykształceni wystarczająco, by pojmować skalę problemu. Niedostateczna efektywność. Będziemy robić badania ogólnopolskie, by przenieść doświadczenia europejskie na grunt polski, zastanowić się, co będzie się działo za 25 lat. Co więcej, chcemy wystąpić z propozycją, by marszałek województwa łódzkiego dał (w ramach środków strukturalnych) pieniądze, żeby zobaczyć co będzie się działo dzięki utworzeniu grup eksperckich i ich badaniom w sferze rozwoju regionalnego. Czy odpowiedzą na pytanie o przyszłość tradycyjnego przemysłu? Te prognozy są sprawą podstawową dla przedsiębiorcy, by wiedział czy warto się zdywersyfikować, a jeśli tak, to jak zmienić profil działalności. Mamy Narodowy Plan Rozwoju, który jest absurdalnym efektem spotkania 10ciu osób, które nie 3

4 dysponują żadnymi badaniami naukowymi mówiącymi, co będzie za lat. W jakim kierunku mamy się rozwijać. Firmy realizują zadania bieżące, natomiast nie myślą w perspektywie, która ma być udziałem ich działalności. Narodowy Plan wcale tej perspektywy nie określa. Jest on zaledwie zbiorem haseł. To tu, na szczeblu wojewódzkim powinniśmy to sobie określić. A moje doświadczenie pokazuje, że mimo narodowego planu, dostosowywujemy możliwości na terenie województwa do rozdysponowanych środków, a nie do perspektyw województwa. Z ośrodków strukturalnych wyznaczane są sumy na przykład na infrastrukturę, więc mamy szansę, aby w ramach krajowej sumy środków zdobyć coś dla województwa. Zdobywamy pieniądze i rozporządzając nimi operujemy kolejnymi hasłami, a nie żadnym planem rozwoju. Domyślam się dlaczego tak jest. Dlatego, że te potrzeby, które mamy i tak przewyższają nasze możliwości i możliwości tych środków unijnych. Najlepszym przykładem jest infrastruktura brukowa do SFORU trafia tyle wniosków, tak dobrze przemyślanych i przygotowanych, to gdybyśmy mieli środki, to byłyby one wykorzystywane przez najbliższe 10 lat. Jedynym elementem dającym w tej chwili jakąś perspektywę przedsiębiorcom, jest system budowy dróg i autostrad. Ten plan jest jasny wiemy w jakich terminach, kiedy, gdzie i co się będzie działo do 2015 roku. Te doświadczenia mają również przedsiębiorcy z naszego powiatu. Jeden z nich pracuje przy autostradach i wie, obracając się w obszarze przedsiębiorstw, które uczestniczą w tych inwestycjach, jakie są perspektywy; wie, że zaraz ruszy budowa S14, że będzie ona realizowana w konkretnych etapach. Na tym właśnie powinien polegać taki plan, a nie na formułowaniu haseł zgodnych z możliwościami finansowymi. Janusz Rajtar Wicestarosta powiatu zgierskiego: Zacznę swą wypowiedź od budownictwa. Sporo budujemy i popyt jest dość duży. Szczególnie Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które można spotkać w Zgierzu mają nawet tzw. listę dodatkową, która ma spowodować, iż oczekujący na mieszkanie mają możliwość zabezpieczenia sobie miejsca w kolejce. TBS-y wkrótce oddają kolejne mieszkania, oczekiwane przez mieszkańców Zgierza i powiatu zgierskiego, ale też przez wielu mieszkańców Łodzi. TBS-y muszą zabiegać o środki w bankach i czasem jest to niełatwe. Dodatkową trudnością są kwerendy budowlane. Na szczęście w Zgierzu takich problemów nie mamy. Dla przedsiębiorców najbardziej istotne jest to, co mówią rady miast, bo one posiadają kompetencje w zakresie zwolnień podatkowych i rozlicznych decyzji, które mogą spowodować konkurencyjność w sferze kosztów, które ponosi przedsiębiorca i to jest według mnie kwestia, którą należy poruszyć. Mogą to być formy tzw. pomocy pozapodatkowej. Przedsiębiorcom często utrudnia życie cykl procedur decyzyjnych ze strony urzędników, aktów prawnych, które są czasem mało logiczne z punktu widzenia inwestora, wymagające szeregu dokumentów. Muszę przyznać, że konfrontacja inwestora z urzędnikiem przy dzisiejszym stanie prawnym, jest walką z wiatrakami. Rozwiązaniem jest wprowadzenie systemu ISO, który w przypadku naszego urzędu powiatowego jest wprowadzany i jest on związany szczególnie z tą sferą zagadnień, która dotyczy bezpośredniego kontaktu decyzyjnego urzędnika z inwestorem. Zaoferowanie inwestorowi jasno określonych procedur jest wyjątkowo ważne. Procedury ISO, które wskazują w jaki sposób, jakie dokumenty i kiedy, oraz kiedy otrzymuje 4

5 się decyzję, dlaczego należy przedstawić taki dokument, a nie inny, mogą spowodować, iż przedsiębiorcom będzie łatwiej. Chciałbym na chwilę wrócić do analizy, która została dokonana. Myślę, że był w niej bardzo ważny element, który jest moim zdaniem naszą wadą narodową, jest to współpraca między podmiotami gospodarczymi. Sądzę, że ona nie odnosi się wyłącznie do przedsiębiorców. Było dużo mowy o grupach producenckich, o ich możliwościach, o tym, że nie ma współpracy. Ta potrzeba współpracy jest bardzo istotnym elementem konkurencji na rynku. Chciałbym zaapelować o tworzenie grup biznesowych. To może tylko pomóc. Na pewno nie zaszkodzi. Nie ma powodu obawiać się pokazania co sobą reprezentuję we współdziałaniu z innym, mniejszym, albo większym potentatem na rynku produktów. Nie ma innej możliwości, możemy być konkurencyjni wyłącznie w grupach. Mogą one mieć różny charakter. Nie tak dawno byłem na Ukrainie. Rozmawiałem z ludźmi, którzy bardzo chętnie będą korzystali z naszych doświadczeń w tym zakresie. Bardzo chcieliby nawiązać kontakt, niekoniecznie produkcyjny, ale związany z wymianą doświadczeń po roku akcesji z UE. Oni otwarcie mówią; nie chcą robić tych samych błędów, które my uczyniliśmy. Mają przed sobą długą drogę, ale już myślą o przyszłości. Wiadomo, że mamy różne systemy finansowe, ale wśród nich także są potentaci. Są tacy ludzie, którzy znają już nasze targi, robią dobrą produkcję, więc może będą jakieś płaszczyzny współpracy między przedsiębiorcami. Zatem apeluję: nie stwarzajmy sobie sami barier, starajmy się rozmawiać ze sobą szczerze i łączyć w grupy, bo tylko w grupach jesteśmy w stanie ten element konkurencyjności przeważyć na własną korzyść. Bez względu na niezadowolenie przedsiębiorców, budownictwo jest w coraz lepszej sytuacji. To powinno stworzyć warunki do wzrostu poziomu inwestycji, kreować realny popyta na usługi budowlane. Sektor budownictwa dysponuje znaczącym potencjałem budowlanym. On rzeczywiści jest niewykorzystany. Prawdopodobnie wkrótce firmy rozpoczną ekspansję. Po wstąpieniu do EU następuje naturalny wzrost poziomu wyposażenia, kwalifikacji, standardów życia mieszkańców. Napływają inwestycje zagraniczne, ale i Polacy wychodzą z inwestycjami. Każde 100 miejsc pracy w budownictwie daje 300 w powiązanych branżach. Budownictwo może być dźwignią postępu gospodarczego. Badamy co się dzieje z praktykami, które są w UE nie do przyjęcia. Na przykład jeśli ktoś chce otworzyć miejsce pracy na rynku niemieckim, to musi za każdy dzień zapłacić 75 euro. Są też inne bariery. Jeśli polska firma chce zamontować okna czy drzwi, to warunki są takie, że sztalugi muszą zostać wykonane przez Niemców. Jest cała masa barier łamiących zasadę swobodnego przepływu towarów i usług. Kontrakty polskich firm, aby mogły być realizowane podlegają procedurom dopuszczania, trwającym do 3 miesięcy. W Polsce tego się nie stosuje, ani wobec firm niemieckich ani jakichkolwiek innych. Problemem jest też to, że polska firma nie może być generalnym wykonawcą. Przedsiębiorstwo, które ma potencjał musi szukać finalnego wykonawcy niemieckiego. Takich barier jest sporo i, rzeczywiście, jeśli rząd polski nie interesuje takimi zjawiskami, to marne są widoki na rynku niemieckim dla polskich przedsiębiorców. Każde, nawet najbardziej błahe wykroczenie administracyjne, często wynikające ze zwykłego przeoczenia, jest ścigane grzywną do 20 tysięcy euro. Z pełną świadomością są nakładane najwyższe kary. Przestępstwo płacowe niedopłaty, które są potem wyjaśniane, może być ukarane grzywną do 500 tysięcy euro. To powoduje, że nasi przedsiębiorcy często rezygnują ze świadczenia usług 5

6 na rynku niemieckim. Nie ma również szans na rozwiązanie tych trudności. Całe otoczenie biznesowe i nasze placówki dyplomatyczne wcale się tym nie interesują. Ludzi gnębią przede wszystkim przepisy. Znam wielu ludzi, którzy chcieliby się rozwinąć. Jednak w kontakcie z biurokracją rezygnują. Sam też mam podobne doświadczenia. W moim zakładzie farbiarskim chciałem zainstalować dwa ostojniki do ścieków. Nie zdając sobie sprawy z konsekwencji, kupiłem zbiorniki bardzo dobrej jakości, ale bez atestu. Mogłem zakopać je bez zgody, ale chciałem załatwić sprawę legalnie. Powiem tylko tyle, że na zgodę na instalację czekam od roku. Nawet podatki nie są tak uciążliwe jak nasza biurokracja. Wprowadzenie systemu ISO w obieg dokumentów w przypadku firm działających w branży budowlanej może zwiększyć biurokrację. Popełnienie błędu dziś, wiąże się z dokonywaniem korekty przy urzędniku. W przypadku ISO na każdą poprawkę będzie potrzebny dokument, a na odpowiedź będą 2-3 miesiące. W związku z tym doprowadzenie dokumentacji do wiążącej prawnie formy jeszcze się wydłuży. O ile dotąd z opieszałością urzędów można było sobie poradzić przez układy interpersonalne, to w momencie wejścia ISO takie rozwiązanie nie będzie możliwe bo na każdą sytuację formalną będzie określona procedura. Dr hab. Anna Rogut W zeszłym roku były prowadzone badania dotyczące uruchamiania i prowadzenia działalności oraz inwestowania. Kwestie działania urzędów miały olbrzymie znaczenie. Badania były robione w 3 województwach: łódzkim, wielkopolskim i katowickim. Nasze województwo wypadło najgorzej pod względem zawiłości przepisów, czasu realizacji procedur. Można się zastanawiać nad jakością norm ISO, ale przy obecnej wydolności naszej kadry urzędniczej każde rozwiązanie zwiększające jej efektywność będzie dobre. Zachodzi ciekawa relacja między urzędnikami i przedsiębiorcami oraz przedsiębiorcami i klientami. Przedsiębiorca traktuje klienta tak samo źle jak urzędnik przedsiębiorcę. Kiepski rozwój budownictwa jest spowodowany między innymi przez świadczenie przez przedsiębiorcę wyjątkowo nierzetelnych usług. Nie jest w stanie przedstawić rzetelnej kalkulacji, nie potrafi zrealizować usługi, której się podjął w terminie, nie jest w stanie poinformować klienta o ryzykach związanych z projektem, którego realizację zamówił. Takie nieuczciwe czy nierzetelne traktowanie klienta spotykamy w każdej branży, nawet tej ostatnio omawianej tekstylno-odzieżowej, gdzie przedsiębiorcy narzekają na mały popyt, ale kiedy klient przychodzi do nich i szuka określonego produktu, nie mają ochoty się nim zainteresować. Duża część naszych problemów tkwi w naszej mentalności złotej rączki. Rozważmy przykładową sytuację. Wujek Staszek jest proszony o naprawienie dziury w dachu i idzie do firmy budowlanej. Tam mówi, że potrzebuje czegoś do załatania rzeczonej dziury. Niestety nie jest fachowcem i nie zna się na technologii. Potem winnego fuszerki upatruje się w firmie budowlanej, która nie potrafiła doradzić. Ludzie wolą oszczędzać, zaspakajać się krótkotrwałymi rozwiązaniami, które skutkują w dalszej perspektywie wyższymi kosztami. 6

7 Dr hab. Anna Rogut Z negatywnym sposobem traktowania klienta można się spotkać także w przypadku fachowców. Niektórzy pracują amatorsko i ryzykują zniszczenia w trakcie remontu pomieszczeń. Bywają i tacy, którzy są zdziwieni prośbą o zabezpieczenie wyposażenia przed uszkodzeniem. Wykonawca zleconych prac powinien się liczyć z zastrzeżeniami klienta dotyczącymi sposobu wykonania. Brak rozsądku klienta jest tylko jedną stroną medalu. Obowiązkiem wykonawcy jest zwracać uwagę na konsekwencje podejmowanych działań, nawet skutków zlecenia nieświadomego technicznych konsekwencji klienta. Polskie firmy wykazując się nierzetelnością i brakiem dbałości o klienta pracują na własną klęskę. Moim zdaniem większość firm, które funkcjonują na naszym rynku mają doświadczenia z lat socjalizmu. To powszechne zjawisko. Kiedyś kierując ludźmi przy wykonywaniu instalacji w budynkach spotykałem się ze zdziwieniem, gdy mówiłem, że trzeba posprzątać. Wynikało to z tego, że ci ludzie pracowali wcześniej na zewnętrznych ścianach bloków, gdzie po skończonej pracy w zwyczaju było zostawiać wszystko tak jak jest. Musiałem nauczyć tych ludzi, że trzeba wziąć worek i zebrać gruz, pozamiatać. Dziś jest już nie do pomyślenia, by nie zabrać ze sobą narzędzi do sprzątania przy wykonywaniu prac remontowych, ale większość firm, z którymi się stykam nadal zostawia po sobie bałagan. Uważam, że firmy powinny być autentycznie wyspecjalizowane, powinny zatrudniać fachowców, kłaść nacisk na podwyższanie kwalifikacji pracowników. Wydaje mi się, że prawdą jest, iż firmy nie potrafią spojrzeć w przyszłość, tylko patrzą pod nogi na to, co najbliżej. Nie uzmysławiają sobie, że o klienta trzeba umiejętnie dbać. Na dzień dzisiejszy, firmy, które dobrze prosperują, działają na zasadzie rekomendacji. Pomimo przetargów, podstawą w branży budowlanej są rekomendacje. Ja też upatruję korzeni niedbałości i krótkowzroczności w poprzednim ustroju. Polski pracownik za granicą, aby wyrobić sobie renomę, musi pokazać się od najlepszej strony. Ten sam człowiek po powrocie do Polski, na swoim podwórku nie czuje się już zobowiązany do dbałości w pracy. Gdyby w Polsce przyjęto podobne jak na Zachodzie wymagania co do jakości usług, prawdopodobnie nie obserwowalibyśmy dziś nierzetelności. Jednak jeśli przedsiębiorcy będą myśleć, że na Zachodzie mają dbać o jakość, a na polskim rynku niekoniecznie, to niewiele się zmieni. Druga sprawa to specjalizacja firm świadczących usługi remontowe. Ja również mam na tym polu doświadczenia, ale chyba jako jedyna bardzo pozytywne. Wykonywała u mnie remont pewna zgierska firma. W tej firmie występuje specjalizacja oraz współpraca między specjalistami. Jest człowiek, który zarządza, bierze odpowiedzialność za przebieg remontu, on decyduje o kolejności prac i dysponuje fachowcami. Nie musiałam się martwić, że ktoś przystąpi do cyklinowania bez uprzedniego zabezpieczenia wyposażenia pomieszczeń, bo odpowiadał za to człowiek, który współpracuje z fachowcami od elektryki, hydrauliki, cyklinowania, za których kompetencje może ręczyć. Ta organizacja dodatnio wpływa na wykonanie usługi. Inwestor nie traci czasu na nadzór, a kierownik remontu kontaktuje się z nim, gdy trzeba dokonać jakiegoś istotnego wyboru. Wszyscy na tej kooperacji korzystają. 7

8 Dzięki umiejętnemu zarządzaniu fachowcami, firma może wykonywać kilka prac remontowych jednocześnie. Jest to układ obustronnie korzystny, bo i fachowcy mają zapewnioną ciągłą pracę i klient jest zadowolony w wysokiej jakości usługi. Chciałbym się odnieść do zagrożenia ze strony Chin. Ja znam w branży narzędzi budowlanych dosyć dużą firmę, która sprowadza naprawdę dużo towaru z Chin. Stwierdzenie jest następujące: w Chinach nie negocjuje się ceny, lecz jakość. To jest firma, która sprzedaje narzędzia naprawdę wysokiej jakości, z tym, że zarabia na obrocie. Jest w stanie zaoferować 1500 sztuk przedmiotu jednego asortymentu. Niejednokrotnie nie jest to tylko kwestia ceny, ale kwestia naszego podejścia do pytania czy chcemy handlować, czy my to kupimy. Gdy to kupimy, generujemy popyt, który stymuluje podaż. Dr hab. Anna Rogut: Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że przedsiębiorca zawsze będzie chciał zarobić jak najwięcej, a klient zapłacić jak najmniej. Nic w tym dziwnego, o ile nie mamy do czynienia z sytuacją w której przedsiębiorca woli realizować zysk przez maksymalizację ceny, zamiast podniesienie obrotu. Kontynuacja tej tendencji doprowadzi do obniżenia marży w warunkach konkurencji, co niekoniecznie musi się wiązać z dostosowaniem przedsiębiorcy do realizacji podwyższonego obrotu, co z kolei będzie konieczne, by mógł dalej czerpać zysk. Kupując dziś u Chińczyków, niszczymy własne miejsca pracy. Jeśli ktoś pracuje u polskiego przedsiębiorcy, a kupuje od Chińczyków, to pewnego dnia może się spodziewać zwolnienia, bo sam się przyczynił do zniszczenia tego miejsca pracy. Nie myślimy dalekowzrocznie, nie chronimy własnego rynku i przez to nie chronimy samych siebie. Oprócz pretensji do przedsiębiorcy, trzeba mieć pewne wymagania wobec samego siebie. Własne miejsce pracy należy współtworzyć z przedsiębiorcą. Unia Europejska, która powstawała jako przeciwwaga dla USA aktualnie się zdezaktualizowała. Kilka lat temu jeszcze nikt nie myślał, że powstanie następny potężny front chiński. Sądzę, że UE powinna wspólnie z USA przeciwstawić się stronie chińskoindyjskiej. Z tego, co wiem USA ostatnio bardzo dużo straciły w konkurencji z Chinami, a centra doradcze wielu potężnych firm aktualnie znajdują się w Indiach. Dr hab. Anna Rogut: Centra te wyprowadzają się z Indii do Europy. Różnice kulturowe i językowe powodują, że te firmy wolą jednak inwestować tutaj. Ja nie sądzę, że Unia walczy z USA. Próbuje ona nieumiejętnie wdrożyć ten model, na którym opiera się gospodarka amerykańska i jej poziom innowacyjności. Powstaje pytanie czy jesteśmy w stanie pewnym rzeczom przeciwdziałać. Z ekonomicznego punktu widzenia na pewno nie. Natomiast różnego typu blokady polityczne nie dopuszczające pewnych producentów byłyby może skuteczne, ale czy tego chcemy, czy nie, gospodarka jest dziś otwarta. Granice polityczne odgrywają coraz mniejsze znaczenie. Musimy sobie zdawać zdanie, że pewnych rodzajów działalności nie 8

9 zachowamy w naszym kraju. Może dzisiaj będą się rozwijać, może jutro, a nawet w ciągu najbliższej dekady, ale za 15 lat nie będą już dawać zatrudnienia, bo gdzie indziej będą panować lepsze warunki. W związku z tym musimy się zastanowić w jaki sposób już dziś tak strategicznie zarządzać swoim przedsiębiorstwem, aby móc je przekształcać w zależności od tego, gdzie się kończą ekonomiczne możliwości działania naszego przedsiębiorstwa. Wspominany przemysł tekstylno-odzieżowy czy tego chcemy czy nie, wyprowadzi się z Europy. Może nie w całości, ale gałęzie produkcji podstawowych towarów tekstylnoodzieżowych na pewno. W zawiązku z tym Europa się zastanawia gdzie szukać swoich przewag ekonomicznych i zapatruje się na USA. Pozycja Ameryki wynika z tego, że nie próbuje robić tego, czym już wszyscy się zajmują, lecz idzie o krok dalej. Faktycznie Europa próbuje zrobić to samo, tylko że nie jest w stanie robić wspólnego kroku z USA. Warto tu dodać, że do niedawna Europa wypadała znacznie gorzej niż USA pod względem komercjalizacji wiedzy np. w postaci patentów, a jeszcze gorzej pod względem wdrożeń. Zastanawiano się nad możliwymi przyczynami tego stanu rzeczy, bo potencjał intelektualny był i jest podobny. Ostatnio jednak obserwujemy drenaż mózgów z USA do Europy. Doszliśmy zatem do wniosku, że problem leży w strukturze sektora nauki. W USA sektor naukowy jest w dużej mierze sprywatyzowany. W Europie nauka w dużej mierze należy do sektora publicznego i generalnie ma wszystkie wady administracji, ponieważ jest bardzo sformalizowana. Model europejski nie przewiduje możliwości prywatyzacji sektora nauki. Pytanie: Czy to znaczy, że europejscy przedsiębiorcy zaczynają przejmować młodych naukowców czy osoby ze szczególną inwencją ze Stanów Zjednoczonych? Dr hab. Anna Rogut: Tak. Tworzone są specjalne programy pozwalające tym ludziom na osiągnięcie takich wyników materialnych jakie byłyby możliwe w USA. Fundusze strukturalne Unii są właśnie po to, by stworzyć równie atrakcyjne środowisko materialne, intelektualne, mobilność itd. Stopień powodzenia będzie zależeć od wydajności administrowania gospodarki europejskiej i tych wszystkich mechanizmów. Warto sobie uświadomić, że przedsiębiorstwa funkcjonujące w Chinach są de facto firmami europejskimi. A te nie są zainteresowane obroną Europy przed chińskim importem. Kolejny problem, tym razem amerykański, polega na tym, że Chiny są winne firmom amerykańskim 200 miliardów euro, a jedynym sposobem spłaty długu jest import tanich wyrobów. Stąd bierze się zagrożenie dla lokalnych producentów tekstyliów. Najbardziej przeciwny blokowaniu działalności eksportowej Chin jest rząd amerykański. Federacja Producentów Tekstyliów prezentuje natomiast odmienne stanowisko. W celu ochrony narodowego rynku łączy się w inicjatywach z europejskimi producentami. W ciągu najbliższych lat w przemyśle włókienniczym na całym świecie, w wyniku chińskiej ekspansji zostanie zlikwidowanych 30 milionów miejsc pracy. Powstaje pytanie: ile z tych stanowisk należy do nas? To zjawisko prawdopodobnie dotknie różnych grup zawodowych. Nie chcę tu straszyć, lecz zwrócić uwagę na skalę potencjalnego problemu tym bardziej, że Chińczycy inwestują w technikę i naukę. Konkurują też z nami tanią siłą roboczą. Cały wysiłek rządu chińskiego jest skierowany na obniżanie wartości waluty, by pomóc przedsiębiorcom. Rząd bierze na siebie spłaty kredytów tylko po to, by unowocześnić przemysł. To polityczne wsparcie rządu chińskiego jest nie do przezwyciężenia. Tak naprawdę ten problem nikogo nie 9

10 interesuje, a lobby europejskich producentów z fabrykami w Chinach blokuje inicjatywy przeciwdziałania tej nieuczciwej konkurencji. Moim zdaniem w działalności gospodarczej można robić to co się lubi i utrzymać z tego swoją rodzinę. Skończyłem wydział mechaniczny. Od drugiego roku studiów, wyjeżdżałem za granicę i pracowałem tam. Zgromadziłem pieniądze na swoją działalność po studiach. Po ich ukończeniu wyjechałem na 2 lata i po powrocie, gdy kredyty na działalność rolniczą w Polsce były niemal darmowe, postawiłem budynek i produkowałem pieczarki. To był ten etap, gdy zgromadziłem środki, prowadziłem działalność zastępczą. Później kupiłem jedną maszynę i zacząłem robić produkcję części dla największego producenta na świecie. Później nawiązałem współpracę z innymi producentami w Europie i opracowywałem na ich zamówienie dokumentację konstrukcyjną nowych produktów. Gdy to wszystko zaczęło się rozrastać, nawiązałem współpracę z Komitetem Badań Naukowych i tam zostały zrealizowane 2 prace rozwojowe, które dały podstawę do stworzenia tego produktu, który w tej chwili wytwarzam. Potrzebne są na to ogromne środki, przy odrobinie szczęścia i konsekwencji można je załatwić nawet z takich dużych organizacji jak KBN. Zbudowałem to wszystko od zera. W tej chwili mamy własne produkty opierające się na naszych 5-ciu patentach, w tym jednym światowym, jeden z naszych produktów jest wytwarzany tylko przez 2 firmy na świcie, sprzedajemy go w USA, Australii, w krajach arabskich i całej Europie. Taka droga nie jest prosta i oczywista, ale zaraz wyjaśnię możliwe drogi postępowania. Na obecnym etapie ważne jest określenie drogi dotarcia do klientów, którzy są gdzieś tak w Europie i na świecie. Ja nastawiłem się na produkcję eksportową. Poszukiwania klientów rozpocząłem od rynku niemieckiego. Wysyłałem bardzo dużo pism adresowanych do firm, które znalazłem z informatorach z ambasad poszczególnych krajów, które to nadal są bardzo pomocne. Można w nich znaleźć firmy z całych Niemiec i innych krajów. Są one podzielone alfabetycznie, branżowo, są tam numery telefonów, nazwiska osób zajmujących się np. zakupami. Rzecz w tym, by adresować pisma nie na firmę, bo wtedy od razu jest wyrzucane do kosza, lecz na osobę. Po wysłaniu takiego pisma koniecznie trzeba zadzwonić do tej osoby z pytaniem czy taki list dostała, zazwyczaj odpowiada, że nie dostała, bo go wyrzuciła, wtedy wysyła się drugi list, odczekać zadzwonić, spytać, zaproponować spotkanie, dojechać, przedstawić się, zrobić coś za darmo w ramach promocji, cały czas być stroną, która naciska, atakuje klienta. Skuteczność takich działań mieści się w granicach 2%, a to jest już dobra wartość. Ja takie działania prowadziłem systematycznie w Niemczech, potem we Francji i Anglii. W każdym kraju przychodziła taka chwila, że konkretna osoba, szef zakupu w danej firmie był skłonny spotkać się ze mną. Na miejscu przedstawiałem referencje niemieckiej firmy, z którą współpracowałem, pokazywałem co robię i bezpłatnie oferowałem wykonanie jakiegoś wzorca, nie rozmawiałem o sprawach finansowych. W momencie gdy jakoś tej usługi była weryfikowana i przyjmowana przez tamtą firmę sprawdzone zostały referencje, wtedy były nawiązywane jakieś kontakty. Dwa lata pism i telefonów, jeżdżenia, sprawdzania i innego wysiłku. Trzeba mieć ogromną cierpliwość i konsekwencję w realizowaniu w realizowaniu tych działań. Powstaje pytanie kiedy należy rozpocząć działalność, kiedy zacząć szukać sobie pracy? Moim zdaniem już na pierwszym, drugim roku studiów. Tak wczesne podjęcie przygotowań do pracy zawodowej jest bardziej efektywne i obarczone mniejszym stresem. Jeśli ktoś kończy studia, znajduje się pod ogromną presją znalezienia pracy. Podjęcie samodzielnej działalności czy w ogóle działań w marketingu pochłania dużo czasu. Warto pamiętać, że duże firmy zostawiają pewne sprawy poza sobą. W ramach struktur, w których funkcjonują jest miejsce dla przedsiębiorców świadczących dla nich 10

11 pewne usługi, oferujących określone produkty, specjalizujących się w danych branżach. Nie twierdzę, że znalezienie takiego produktu, dogodnego tematu jest sprawą banalną. Na pewno pomocne są praktyki. Można tą drogą pozyskać kontakty z różnymi firmami posiadającymi rozmaite potrzeby, rozmawiać z ludźmi i usłyszeć od nich o tych potrzebach, o produktach, o możliwościach. Tego raczej samemu się nie wymyśli. Zazwyczaj trzeba usłyszeć jakieś hasło i je opracować. Również nie byłbym zbyt sceptyczny jeśli chodzi o drogi pozyskiwania środków na realizację takich zamierzeń. Uważam, że możliwości, które ja wykorzystałem dalej istnieją, można poświęcić kawałek życia i robić coś, co nie jest głównym celem, ale służy pozyskaniu środków na to, co się chce robić przez całe życie. Ważnym jest by te środki odpowiednio wydawać. W tej chwili jest czas dla specjalistów, dla dobrych produktów. Produkt musi być teraz najlepszy, perfekcyjnie wykonany, a tego przy obecnych technologiach nie da się zrobić przy pomocy młotka i śrubokrętu. A nowoczesne technologie kosztują. Bardzo pomocnym w takich działaniach jest pewne oderwanie się od rzeczywistości i marzenia. Jeżeli człowiek zacznie marzyć, to oderwie się od kłopotów, znajdzie jakąś wizję i siłę napędową. Jeśli nasza psychika jest mocna, pozytywnie umotywowana, to na pewno możemy zrobić o wiele więcej i o wiele lepiej. Trzeba wszystko zaplanować, bardzo ważne jest aby ten plan był realny, bardzo ambitny, gdyż z czasem musimy walczyć. Chodzi o to, by jak najszybciej zacząć zarabiać pieniądze, żebyśmy jak najszybciej mieli ten najlepszy towar i dużo klientów. Przy działaniu ważna jest też optymalizacja kosztów. Trzeba dbać o stałych klientów. Koszt zdobycia klienta jest tak wysoki, że później opłaca się go utrzymać kosztem jakichś rabatów, prezentów itp. Na pewno jest to tańsze od zdobycia nowego klienta. W pracy 80% czasu poświęca się na stałych klientów, z których się żyje oraz maksymalnie 20% na szukanie nowych klientów. Bardzo ważne jest też, by w ramach optymalizacji kosztów nie być uzależnionym od jednego dostawcy. Najtańsza reklama, najskuteczniejszy i najlepszy marketing opierają się na reputacji i zaufaniu ludzi przekazujących sobie informacje. Gdy kolega mówi koledze, że coś jest dobre, ten mu ufa i cały proces przekonywania klienta mamy już właściwie za sobą. Z uwagi na swoje doświadczenie twierdzę, że największą barierą dla rozwoju przedsiębiorczości jest psychika. Mentalne przeszkody trzeba różnymi metodami usuwać, np. z pomocą psychologów, z których korzysta się na całym świecie. Uważam, że trzeba umieć się często cieszyć sukcesem, małym sukcesem i kiedy tylko jest to możliwe. Automotywowanie bardzo skuteczne nadaje rozpędu i energii do pokonania niepowodzeń najbliższego okresu. Wykształcony w Ameryce wzorzec, że trzeba być najlepszym, oraz idea szacunku społeczeństwa dla tych najlepszych muszą - moim zdaniem - zostać wprowadzone w naszym kraju. Obecnie twierdzi się powszechnie, że ci co więcej zarabiają, tworzą miejsca pracy, mają płacić wyższy podatek, że wszyscy mają mieć równo. Z tego wynika, że nie szanujemy najlepszych, a skoro ich nie szanujemy, to po co mamy nimi być. Bardzo ważne jest, by pracując nad najlepszym produktem śledzić, co robi konkurencja, jeździć na targi. Trzeba sprawdzać w każdym kraju, przy każdej sposobności jak się rozmawia z ludźmi z branży, co na danym obszarze się dzieje, co na danym obszarze robi konkurencja, jakie produkty przygotowuje, w którą stronę idzie. Są mody, które lansuje najmocniejszy. Trzeba się do nich dopasować, a nie walczyć. Trzeba sobie ustawiać poprzeczkę wysoko w swoich planach. Mówiłem tu bardzo dużo o pracy, ale bardzo ważny jest również odpoczynek, miejsce dla rodziny, dla rozluźnienia się, znalezienia siły. Trzeba znaleźć jakieś rozsądne granice czasowe, ponieważ tej pracy jest tyle, że się nigdy jej nie skończy, zawsze czeka coś nowego. Trzeba wiedzieć kiedy wyłączyć komórkę. Ja znalazłem sobie niszę. Moje produkty nie mogą być wytwarzane przez ogromną firmę. Tzn. jest jedna, która ma 10 miliardów dolarów sprzedaży rocznie, ale poza tym 11

12 wyjątkiem, nie ma dużych firm oferujących ten produkt. Rozwój takiego produktu, technicznie zaawansowanego i innowacyjnego kosztuje bardzo dużo. Są to wielkie sumy dla każdego. Pomoc państwa u nas jest mocno ograniczona. Można się starać o granty, ale nie jest to łatwe dla uniwersytetów, nie mówiąc już o zwykłym Kowalskim. Jednak są takie możliwości, by za pewne rzeczy zapłacił ktoś inny. Ważna jest fachowość ludzi, z którymi się pracuje. Przygotowanie takiego produktu jaki ja wytwarzam, który składa się włącznie z śrubkami i nakrętkami z 45-ciu detali aż do momentu prawdziwej sprzedaży trwa 3-4 lata od momentu, w którym zaczęło się go produkować, gdyż każdy taki zaawansowany produkt przez pewien czas cierpi na wiele drobnych, lecz uciążliwych przypadłości, które trzeba wyeliminować. Klient z Australii, pokazywał inne niedogodności niż klient, który pracował z tym w mrozie na Alasce. To wszystko jest czasochłonne, a więc i kapitałochłonne, bo produkcja jest mocno ograniczona. Pytanie: Mówił Pan, że wielkie przedsiębiorstwa kreują mody, czy na pewno nie ma na tym polu miejsca dla mniejszych firm? Odpowiedź: Kreowanie mody jest trudne. Twierdzę, że naśladowanie to bardzo dobra rzecz. Oczywiście nie mówię o kopiowaniu, żeby lansować modę na świecie, trzeba być bardzo silnym i za jednego życia tego się nie zrobi. Najważniejsze jest by patrzeć, co robi konkurencja. Cała siła takiej duże firmy, polega na tym, że zatrudnia tysiące ludzi, którzy mają tytuły, laboratoria, odpowiednie środki, i którzy tylko wymyślają. Nie zastanawiają się, czy projekt się przyda, czy nie. Ich zadaniem jest wymyślanie, opisywanie i zgłaszanie patentów. Zgłasza się tam setki patentów z każdej branży i w ten sposób uszczelnia swoje możliwości produkcyjne, ponieważ patentuje się każdą możliwość, by nie można było ich obejść. To jest oczywiście bardzo kłopotliwe, bo badania czystości patentowej są kosztowne i nie zawsze kończą się powodzeniem. W kraju mamy pod tym względem dodatkowy problem, rządzą tu pseudoekonomiści twierdzący, że koszty ochrony patentowej, koszty rozwoju nie są kosztami uzyskania przychodu, co jest ewenementem w skali cywilizowanego świata. Płacę 50 tysięcy za ochronę patentu światowego i to nie wchodzi mi w koszty prowadzonej działalności. Przy wysokiej inflacji i drogich kredytach jest to kolejną uciążliwością. Polska jako jedyny kraj w Europie działa w ten sposób. Jeżeli jakaś firma samochodowa, produkuje uszczelkę, to przyrząd do wykonania tej uszczelki od razu odpisuje sobie od podstawowego opodatkowania zanim jeszcze te uszczelki zaczęła produkować, a dostawcy płaci tylko za uszczelki. Natomiast u nas, w świetle przepisów trzeba ten przyrząd amortyzować. To są kolejne, bardzo szkodliwe bariery. Rozwój staje się nieopłacalny. 12

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA SIECI GOSPODARCZE - OCENA STANU I PROGNOZA MBA 2009 1 A KONKRETNIE OCENA STANU I PROGNOZA FUNKCJONOWANIA SIECI W OPARCIU O DOŚWIADCZENIA WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA MBA

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca?

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

Bariery rozwoju sektora MSP

Bariery rozwoju sektora MSP 1 Wrocław, grudzień 2008 2 Co czwarty właściciel firmy już czuje się dotknięty przez kryzys, kolejne 40 procent przedsiębiorców liczy się z jego konsekwencjami. Dla sektora MSP największy problem to dziś

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność a konkurencyjność firmy

Innowacyjność a konkurencyjność firmy 3.3.3 Innowacyjność a konkurencyjność firmy A co jeśli nie startup? Zacznijmy od tego, że interes rozkręcony z pasji to jeden z najtrwalszych rodzajów przedsiębiorstw. Dlaczego? Po pierwsze angażując się

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska zaproszenie do udziału w V edycji konkursu (2014) www.greenevo.gov.pl GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii (2009-2013) Piąty rok

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA 1. Klaster / Klastering Strona 1 Rys historyczny Inicjatywy klastrowe powstają w wyniku polityki rozwoju gospodarczego lub też w wyniku wydarzeń, które skłaniają

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. V. Przedsiębiorczość a innowacje

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. V. Przedsiębiorczość a innowacje Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji V. Przedsiębiorczość a innowacje Tematy Innowacje w teorii przedsiębiorczości. Innowacja - co to znaczy? Innowacje a sukces w biznesie. Nowe trendy - skutki dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Sieci Inwestorów Kapitałowych (Aniołów Biznesu) na świecie Roma Toft, MAEŚ Kraków, r. Agenda 1. Fazy rozwoju a finansowanie przedsięwzięcia - problemy

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Platforma Inwestycyjna CARFORFRIEND.DE Jak to działa? tel.

Platforma Inwestycyjna CARFORFRIEND.DE Jak to działa?     tel. Platforma Inwestycyjna CARFORFRIEND.DE Jak to działa? www.carforfriend.pl www.carforfriend.de Dlaczego używane samochody? Rynek używanych samochodów szybko wzrasta. Z jednej strony wręcz nieetycznie drogie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 26 września 2013, godz. 15:30 17:00 Centrum Konferencyjne Sheraton Panel dyskusyjny Bezpieczeństwo energetyczne. Jaki model dla kogo? Ile solidarności, ile państwa, ile

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska zaproszenie do udziału w VI edycji konkursu (2015) www.greenevo.gov.pl GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii (2009-2014) Szósty rok

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Powinieneś wiedzieć Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Fundusze dla przedsiębiorców zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji. Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie.

Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji. Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie. Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie. Przede wszystkim dziękuję Ci, że chciałeś zapoznać się z moją

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Naśladować Rynek Użytkownik Pomysł Koncepcja Ocena. Czy określiliśmy potrzeby użytkownika, tak samo jak on by określił?

Naśladować Rynek Użytkownik Pomysł Koncepcja Ocena. Czy określiliśmy potrzeby użytkownika, tak samo jak on by określił? Potrzeba Czy określiliśmy potrzeby użytkownika, tak samo jak on by określił? Użytkownicy nie sądzą, że tego potrzebują, czekają aż inni użytkownicy ich do tego przekonają. Użytkownicy nie czują potrzeby,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Szczecin, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Poznań, 9 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego

PLAN DZIAŁANIA KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego powołany został w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Deficyt publiczny - jak mu zaradzić piątek, 07 października 2011 20:10 - Poprawiony sobota, 19 kwietnia 2014 16:28

Deficyt publiczny - jak mu zaradzić piątek, 07 października 2011 20:10 - Poprawiony sobota, 19 kwietnia 2014 16:28 Z Olgierdem Bagniewskim*, szefem zespołu analityków niemieckiego instytutu East Stock Informationsdienste GmbH w Hamburgu, rozmawia Iwona Bartczak. I.B.: Brak równowagi finansów publicznych jest znanym

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Postarajmy się przeanalizować koszty pozycjonowania stron internetowych oraz odpowiedzieć na pytanie: czy inwestycja w tę usługę jest opłacalna?

Postarajmy się przeanalizować koszty pozycjonowania stron internetowych oraz odpowiedzieć na pytanie: czy inwestycja w tę usługę jest opłacalna? Pozycjonowanie stało się niezbędnym elementem prowadzenia działalności biznesowej, której efekty pośrednio lub bezpośrednio zależą od dostępności oferty dla milionów internautów. Praktycznie geometryczny

Bardziej szczegółowo

Wszystkie problemy leżą w testach. ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Wszystkie problemy leżą w testach. ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wszystkie problemy leżą w testach O czym będziemy rozmawiać Coś nie wyszło Jak wygląda proces wytwórczy Każdy widzi to inaczej Jakie wnioski wyciągamy z testów Analiza problemów Możliwe rozwiązania O czym

Bardziej szczegółowo

7 rzeczy. które musisz robić w Marketingu Internetowym

7 rzeczy. które musisz robić w Marketingu Internetowym 7 rzeczy które musisz robić w Marketingu Internetowym 7 rzeczy które musisz zrobić w Marketingu Internetowym Ten ebook jest skierowany do właścicieli małych przedsiębiorstw. Zawarliśmy w nim porady dla

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Pracuję. w nieruchomościach. Tarnów, marzec 2013 r.

Pracuję. w nieruchomościach. Tarnów, marzec 2013 r. Pracuję w nieruchomościach Tarnów, r. Klienci agencji nieruchomości oczekują nie tylko pośrednictwa w zakresie kupna/sprzedaży, ale również, i to w coraz większym stopniu, doradztwa dotyczącego m.in. ceny,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Metoda 5-WHY. Metoda 5-WHY. Wydanie 1. Zbigniew Huber. Maj 2006. Artykuł dostępny na stronie autora: http://www.huber.pl.

Metoda 5-WHY. Metoda 5-WHY. Wydanie 1. Zbigniew Huber. Maj 2006. Artykuł dostępny na stronie autora: http://www.huber.pl. Metoda 5-WHY Wydanie 1 Zbigniew Huber Maj 2006 Artykuł dostępny na stronie autora: http://www.huber.pl Copyright by Zbigniew Huber Strona 1 z 6 Wstęp Rozwiązanie jakiegoś problemu i wprowadzenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji

Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji I. OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ BYTOMIA Czy może Pan(i) polecić Bytom jako miejsce do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości projekt U S T A W A z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

6 m-cy badań, trendy. Opinie nt. zmian prawnych. Opinie nt. wpływu polityki

6 m-cy badań, trendy. Opinie nt. zmian prawnych. Opinie nt. wpływu polityki 6 m-cy badań, trendy Opinie nt. zmian prawnych Opinie nt. wpływu polityki Przebadano: 100 przedsiębiorców x 6 m-cy 600 ankiet krótkich. 3 przedsiębiorców x 6 m-cy 18 ankiet pogłębionych Na podstawie ankiet

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w Lublinie

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Seminarium informacyjno naukowe

Seminarium informacyjno naukowe Seminarium informacyjno naukowe Budownictwo na Lubelszczyźnie w statystyce perspektywy dla nauki Przemiany budownictwa ostatniej dekady w woj. lubelskim na tle kraju w świetle badań statystycznych Zofia

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej 19 listopada 2009 Targi PROTECH 09 Michał Rok Professional Services Manager, update CRM Sp. z o.o. widok

Bardziej szczegółowo

RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA

RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA JESTEŚMY RODZINNĄ FIRMĄ Z WIELOMA TRADYCJAMI RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA 15 lat działalności na polskim rynku. Wieloletnie doświadczenie i wiedza to nasza przewaga konkurencyjna. Otwartość na nowe rynki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport specjalny. 5 edycji Akademii Produktywności za nami

Raport specjalny. 5 edycji Akademii Produktywności za nami Raport specjalny 5 edycji Akademii Produktywności za nami Za nami 5 edycji Akademii Produktywności. Wystartowaliśmy 22-go lutego. Regularnie, co tydzień lub dwa, spotykaliśmy się z kilkunastoma firmami,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe pośrednictwo finansowe firmy OVB sposób na zarządzanie kapitałem

Kompleksowe pośrednictwo finansowe firmy OVB sposób na zarządzanie kapitałem Kompleksowe pośrednictwo finansowe firmy OVB sposób na zarządzanie kapitałem Europejski Koncern Finansowy KOMPLEKSOWE DORADZTWO FINANSOWE FIRMY OVB TO SPOSÓB NA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM Tylko nie licznym

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Zdaję się na to Was. I zawsze się udaje. Specjalista w dziedzinie konstrukcji metalowych, Harry Schmidt, w rozmowie o terminach i planowaniu. Liczą się

Bardziej szczegółowo

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Outsourcing, czyli skrót angielskich wyrazów outsideresource-ing oznacza nie mniej, nie więcej, jak wykorzystywanie zasobów z zewnątrz. Coraz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do współpracy. Zaufali nam: Logo + nazwy firm

Szanowni Państwo, Zapraszamy do współpracy. Zaufali nam: Logo + nazwy firm Szanowni Państwo, Zarządzanie personelem nie musi być trudne i kosztowne. Elastyczne formy zatrudniania i nowoczesne metody doboru pracowników gwarantują tańsze i skuteczniejsze prowadzenie polityki zarządzania

Bardziej szczegółowo

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 )

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) Klient: Dzień dobry panu! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Klient: Pierwsza sprawa: jestem Włochem i nie zawsze jestem pewny, czy wszystko

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu Alma CG Europejski lider w zakresie # cost consultingu Agenda Kim jesteśmy Gwarancja jakości Obszary współpracy Etapy realizacji Projektu 3 Kim jesteśmy > Alma CG opracowała cost consulting - system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Efektywny Benchmarking Najlepsze praktyki w klastrach w USA i w Polsce. B. Sieńko-Kułakowska, G. Pisarczyk

Efektywny Benchmarking Najlepsze praktyki w klastrach w USA i w Polsce. B. Sieńko-Kułakowska, G. Pisarczyk Efektywny Benchmarking Najlepsze praktyki w klastrach w USA i w Polsce B. Sieńko-Kułakowska, G. Pisarczyk Klaster lotniczy w stanie Washington, USA 100 lat produkcji lotniczej największy na świecie klaster

Bardziej szczegółowo

Barometr płatności na świecie 2015

Barometr płatności na świecie 2015 Zaległości płatnicze nie są specyfiką tylko naszego kraju. W mniejszym lub większym stopniu odczuwalne są niemal we wszystkich krajach. Pod względem moralności płatniczej sytuacja w Azji jest mocno zróżnicowana.

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Projekt Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych

Bardziej szczegółowo