2 B G A K T U A L N O S C I S MAJ/CZERWIEC 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 B G A K T U A L N O S C I S MAJ/CZERWIEC 2012"

Transkrypt

1

2 2 A K T U A L N O S C I SGB

3 SGB A K T U A L N O S C I 3 fot. Ł.K. - W.Witkowski na obchodach MRS w Brodnicy ok 2012 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Pan wziął udział w uroczystych obchodach, które odbyły się w Brodnicy. - Przyjechałem do tej urokliwej miejscowości na zaproszenie Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Banku Spółdzielczego w Brodnicy, który obchodzi 150. rocznicę powstania. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być, ponieważ z krwi i kości jestem spółdzielcą. Kontynuuję dzieło mojego ojca, on także był spółdzielcą i cenił wartości które są podstawą działania spółdzielczości nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. - W swoim wystąpieniu skupił się Pan głównie na polskiej bankowości spółdzielczej. - Brodnica to miejsce wyjątkowe dla polskiej bankowości spółdzielczej. Tutaj, jak wspomniałem wcześniej prowadzi swoją działalność uważany za najstarszy w Polsce Bank Spółdzielczy. To półtora wieku polskiej tradycji i siły. Bankowość spółdzielcza narodziła się jako przeciwwaga dla ekonomicznej dominacji zaborców. Najbardziej światli, kreatywni i zaradni Polacy tworzyli pierwsze pod zaborami kasy kredytowe. Wówczas Polacy potrafili się zjednoczyć, wyznaczyć cele i budować polski kapitał. W Wielkopolsce, która uważana jest za kolebkę spółdzielczości takimi prekursorami byli księża August Szamarzewski i Piotr Wawrzyniak.Założyli Oni w 1850 r w Śremie Towarzystwo Oszczędności i Pożyczek Wekslowych - Przez 150 lat bankowość spółdzielcza przechodziła różne koleje losu. Czy banki Spółdzielczej Grupy Bankowej mają mocne strony? - Oczywiście, że tak. Proszę spojrzeć na bankowość spółdzielczą w Europie. Ponad 50 % udziału w rynku usług finansowych we Francji ma Credit Agrricole, w Holandii Rabobank, czy Raiffeisen w Austrii. Żyjemy w globalnym świecie. Coraz częściej z bankami kontaktujemy się za pośrednictwem Internetu czy telefonu komórkowego. Jednak z moich ocen wynika, że klienci nadal najwyżej cenią sobie kontakt bezpośredni z bankiem. Siłą banków Spółdzielczej Grupy Bankowej jest ich bliskość, bliskość klienta. Klient banku SGB ma bezpośredni dostęp do zarządu banku. Gdy chce cokolwiek załatwić z prezesem, może to zrobić. W przypadku banków komercyjnych mamy tylko wyniki sprzedaży, plany operacyjne, zyski w przeliczeniu na pracownika. Liczy się firma, a nie człowiek. A przecież człowiek jest najważniejszy. Proszę powiedzieć, jaki klient z jak pokaźnym portfelem ma szansę na spotkanie z władzami banku komercyjnego? Ilu może być takich klientów? Dziesięciu? Stu? W przypadku Banków Spółdzielczych władze są dostępne cały czas zarówno dla klienta zamożnego, jak i takiego, który ma mniejsze dochody i korzysta z niewielu produktów. Zarządy Banków Spółdzielczych potrafią dowartościować klienta, pokazać mu, że jest dla nich ważny,ale jednocześnie dbają o rozwijanie systemów informatycznych ułatwiających rutynowe kontakty z Bankiem. To wartość bezcenna i mocna strona polskiego sektora bankowości spółdzielczej. - Skoro jest tak dobrze. Dlaczego spółdzielczość w Polsce tak źle się kojarzy? - Słowo,,spółdzielczość ma wiele negatywnych konotacji, myślę, że przyczyn należy upatrywać w poprzednim systemie politycznym w Polsce. Stereotyp pokutuje do dzisiaj, znam to z autopsji. Jestem prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej im. H. Cegielskiego w Poznaniu zawsze, gdy musimy podwyższyć opłaty za eksploatację lokali, bo np. Aquanet albo ENEA podnoszą ceny, niechęć skupia się na spółdzielni. Podobnie jest z podatkiem od nieruchomości, to nie spółdzielnia podnosi, ale miasto lub gmina. Ale wracając do bankowości spółdzielczej, często kojarzy się ona z kłoskiem, rolnikiem i czymś nienowoczesnym, a to nieprawda. Banki SGB oferują produkty, które są takie same, jak te oferowane przez banki komercyjne, często po niższej cenie. Szkoda, że wartość rzeczywista banków SGB nie odzwierciedla wartości wizerunkowej. - Co powinny robić banki, żeby były lepiej postrzegane? - Moim zdaniem powinny mocniej się promować i używać narzędzi Public Relations. Powinny wykorzystywać swoją elastyczność i fakt, że bardzo dobrze znają środowisko w którym prowadzą biznes. Mały bank nie znaczy, że jest gorszy, mały to często tańszy bank, mniej zbiurokratyzowany, powinien częściej wychodzić z inicjatywą w stronę klienta. Duże znaczenie ma również profesjonalizm Rad Nadzorczych. Szkoda, że banki nie mogą wpisywać w koszty działalności kosztów szkolenia członków Rad Nadzorczych. Wówczas osoby nadzorujące banki, lepiej wyszkolone, znające realia mogłyby bardziej pomagać zarządom. - Wspomniał Pan, że oferta banków spółdzielczych jest kompleksowa i bogata w produkty i usługi. Może należy szukać nowych nisz rynkowych? - Myślę, że znakomitym rozwiązaniem mogłoby być na przykład dostosowanie systemów informatycznych banków do potrzeb klientów mam na myśli Spółdzielnie Mieszkaniowe. Już od dawna dostępny jest system, który pozawala na podgląd konta każdego członka spółdzielni. Wiem, że takie rozwiązania technologiczne ma Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie oraz Wielkopolski Bank Spółdzielczy, który obsługuje naszą spółdzielnię. System pozwala na obserwację tego, co się dzieje na każdym koncie, jest bardzo wygodny, można sprawdzić kto zalega z czynszem, kto ma nadpłatę itp. jesteśmy podłączeni do banku on line. W Polsce mamy ponad 3,5 miliona mieszkań spółdzielczych, w których mieszka ponad 10 milionów ludzi. Wielu z nich nie ma konta w banku, to rynek do zagospodarowania dla banków SGB. - Czy Pana zdaniem bankowość spółdzielcza ma przyszłość? - Obecnie udział w rynku usług finansowych sektora spółdzielczego nie jest aż tak znaczący, ale uważam, że skoro na świecie prawie miliard ludzi pracuje w różnego rodzaju spółdzielniach, to spółdzielczość zwłaszcza bankowa ma świetlaną przyszłość. Uważam, że banki spółdzielcze to antidotum na współczesny globalizm i sposób na rozwój polskiego kapitału. - Dziękuję za rozmowę. Roman Szewczyk

4 4 A K T U A L N O S C I SGB ostatnich dniach inwestorzy przeżywali prawdziwą huśtawkę nastrojów. Po przeplatających się pesymistycznych i optymistycznych informacjach ekonomicznych, dobiegających z gospodarek najważniejszych krajów świata, przesilenie przyniosły jak to się często dzieje wydarzenia polityczne. W dwóch krajach strefy euro odbyły się wybory: prezydenckie we Francji, parlamentarne w Grecji. Bez wielkiej przesady można stwierdzić, że na rozstrzygnięcie tych wyborów czekał cały świat, a już na pewno politycy z innych krajów strefy euro. Miały być bowiem te wybory swoistym probierzem granicy wytrzymałości europejskich społeczeństw, a ściślej tego, czy pod rządami polityków wprowadzających kolejne programy oszczędnościowe i nawołujących do jeszcze ściślejszego zaciśnięcia pasa, społeczeństwa te osiągnęły już tę granicę, a może nawet ją przekroczyły? W obu wymienionych wyborach głosujący pokazali dotychczas rządzącym żółtą kartkę. We Francji zwyciężył socjalista F. Hollande, pokonując dotychczasowego prezydenta, N. Sarkozy'ego. Natomiast w Grecji wprawdzie zwyciężyli Nowi Demokraci, czyli partia, która współrządziła krajem, jednak koalicyjny ruch socjalistyczny PASOK wyprzedziła radykalna lewica SYRIZA. Okazało się, że dwie partie pozostające dotychczas w koalicji nie będą w stanie uzyskać większości głosów: w 300-osobowym parlamencie będą miały 149 posłów. Po gorączkowych negocjacjach okazało się, że lider Nowych Demokratów nie jest w stanie sformować rządu, który miałby poparcie większości parlamentarnej. Przed tym samym problemem stanął lider lewicy A. Tsipras, który dodatkowo podgrzał atmosferę mówiąc, że wyniki wyborów wskazują na to, iż zobowiązania zagraniczne Grecji wobec UE z tytułu uzyskanej pomocy finansowej są nieważne. Do gry włączyła się Demokratyczna Lewica, która chce uczestniczyć w szerokiej koalicji rządowej, jednak partia ta również domaga się renegocjacji warunków pomocy finansowej. W reakcji na tę sytuację Europejski Fundusz Stabilizacji Finansowej przekazał Grecji kolejną transzę unijnej pomocy, ale pomniejszoną o 1 mld euro. Kilka dni później okazało się, że w Grecji niezbędne będą kolejne wybory parlamentarne, które odbędą się 17 czerwca. Jest jednak możliwe, że nowe wybory nie wyłonią koalicji zdeterminowanej, by utrzymać Grecję w strefie euro. Oliwy do ognia dolał też nowo wybrany prezydent Francji, zapowiadając dyskusję, a może nawet i renegocjację porozumień zawartych w trakcie negocjowania tzw. pakietu fiskalnego. F. Hollande zasygnalizował też dążenie do zmiany ogólnych ram polityki UE i uwzględnienie w większym stopniu kwestii socjalnych, z odsunięciem na bok spraw związanych z reformami fiskalnymi. Sprzeciwiła się temu kanclerz Niemiec, A. Merkel, nie wyrażając zgody na programy pobudzania wzrostu gospodarczego kosztem wzrostu zadłużenia. Jednak reakcja ta nie została pozytywnie odebrana nawet w Niemczech, zwłaszcza że niemiecka opozycja coraz głośniej domaga się zaprzestania cięć budżetowych. W efekcie partia pani kanclerz poniosła bolesną porażkę w wyborach w Nadrenii Północnej-Westfalii. Mimo stanowczego niemieckiego non possumus, nowy prezydent Francji nie wycofał swoich projektów, podtrzymuje też chęć realizacji obietnic przedwyborczych (np. zwiększenia zatrudnienia w administracji). Wywiązanie się z tych obietnic będzie bardzo kosztowne i pogorszy sytuację fiskalną Francji, a już dziś zadłużenie publiczne tego kraju wynosi 86% PKB, zaś udział wydatków publicznych w PKB jest najwyższy w Europie i przekracza 50%. Nic dziwnego, że wkrótce po ogłoszeniu wygranej F. Hollande'a agencje ratingowe zaczęły przebąkiwać o możliwej obniżce ratingu Francji. Tego było inwestorom aż nadto: zaczęli się szybko pozbywać się euro, co przełożyło się na jego deprecjację (kurs EUR/USD spadł poniżej poziomu 1,3). Czy w obliczu zaostrzających się różnic w poglądach polityków na temat tego, jakie antidotum byłoby najwłaściwsze, by zaradzić problemom trapiącym europejską gospodarkę, realny jest rozpad strefy euro i wyjście z europejskiej unii walutowej słabszych gospodarczo państw, na czele z Grecją? Wszak w kraju tym od początku 2010 r. stopa bezrobocia wzrosła prawie dwukrotnie do ponad 21%, a wśród ludzi młodych bezrobocie przekracza już 50%. Gwałtownie spada dynamika produkcji przemysłowej, a w sektorze wytwórczym nastąpiło już prawdziwe załamanie. Jednak czy przywrócenie własnej waluty i dopuszczenie do gwałtownego osłabienia się jej kursu może być lekiem na całe zło? Początkowo, być może, tak. Słabsza drachma poprawiłaby konkurencyjność greckiej gospodarki, w szczególności eksportu. Odejście od euro wywołałoby jednak masowe upadłości przedsiębiorstw i instytucji finansowych, mających zadłużenie zagraniczne denominowane w euro. Gwałtownie słabnąca waluta mogłaby też doprowadzić do wzrostu inflacji. Gdyby bank centralny chciał zdławić wzrost cen, musiałby zacieśnić politykę pieniężną, tym samym umacniając rodzimą walutę i pogarszając koniunkturę makroekonomiczną. Brak reakcji władz monetarnych doprowadziłby jednak do drożyzny, a problemy z konkurencyjnością powróciłyby ponownie. Cały początkowy efekt stymulacyjny mógłby więc zostać zniwelowany, a ostateczny bilans kosztów i korzyści wcale nie musiałby być dodatni. Wydaje się, że zdają sobie z tego sprawę sami Grecy, którzy w ostatnich dniach zaczęli masowo wycofywać euro z banków i chować je do tzw. skarpety. Również silniejszym krajom powinno zależeć, by utrzymać spoistość strefy euro, i to mimo dobiegających coraz częściej wypowiedzi, formułowanych m. in. przez zniecierpliwionych niemieckich polityków, ale także J. Barroso i przedstawicieli EBC, że wyjście Grecji ze strefy euro jest już nie tylko hipotetycznym, ale wręcz realnym scenariuszem. Po pierwsze, tylko utrzymując strefę euro istnieje szansa na odzyskanie chociaż części gigantycznych pieniędzy, które przekazano krajom borykającym się z nadmiernym zadłużeniem. Po drugie, dr Michał Jurek Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (fot. archiwum autora) opuszczenie europejskiej unii walutowej przez Grecję, a w ślad za nią przypuszczalnie i przez inne państwa PIIGS, byłoby potężnym ciosem dla wiarygodności wspólnej waluty. Następstwem przywrócenia walut narodowych przez członków strefy euro mógłby być finansowy Armagedon, który pogrążyłby europejskie banki i giełdy, a stąd już tylko krok do gospodarczego krachu. Skutki realizacji takiego scenariusza w warunkach obserwowanego pogarszania się koniunktury w Europie są trudne do wyobrażenia. Nie ma więc chyba dziś lepszego wyjścia, niż mozolna harmonizacja polityki fiskalnej i dostosowania strukturalne, skutkujące wzrostem konwergencji makroekonomicznej w krajach członkowskich. Kryzys zadłużeniowy, jaki trapi strefę euro, pokazał dobitnie, że nie można mieć wspólnego pieniądza i oddzielnych gospodarek. Jednak rezygnacja z unii walutowej wywołałaby tylko chaos i kompletną utratę zaufania inwestorów na długie lata. Po takim ciosie europejskie gospodarki długo by się nie podniosły. Politycy krajów strefy euro niewątpliwie biorą to pod uwagę. Pytanie tylko, czy politycy ci, poddani coraz silniejszej presji ze strony wyborców, będą w stanie wybrać mniejsze zło, czyli dalej wdrażać niepopularne reformy fiskalne. Pewną nadzieję może stanowić jedynie to, że jak mawia znany aforyzm mniejsze zło jest nie tylko mniejsze, ale też i trwalsze.

5 SGB A K T U A L N O S C I 5 lat tyle ma Bank Spółdzielczy w Brodnicy. Ten jubileusz Bank świętował w dniach maja br. pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Jubileusz wpisał się w Międzynarodowy Rok Spółdzielczości proklamowany przez ONZ a jego organizatorem poza samym Bankiem była również Krajowa Rada Spółdzielcza. Wicepremier Waldemar Pawlak, Olgierd Dziekoński (Minister Kancelarii Prezydenta RP), Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak oraz Wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński z tej okazji przybyli do Brodnicy. Pośród gości znajdowali się przedstawiciele władz samorządowych i duchowieństwa, władze Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych a także ARiMR, Krajowego Związku Rolników i Kółek Rolniczych. Licznie reprezentowane było środowisko bankowe. W Jubileuszu brali także udział goście zagraniczni: z Lwowa Emil Legowicz, Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, delegacja z Węgier i Francji oraz Volker Heegeman z Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych. Obchody jubileuszu rozpoczęły się odsłonięciem tablicy pamiątkowej na ścianie centrali budynku przy ul. Kamionka 27. By uczcić pamięć założyciela Mieczysława Łyskowskiego, na budynku banku odsłonięto tablicę jego pamięci. - To jest po pierwsze tradycja, kawał polskiej historii i od samego początku ta ich polskość była bardzo ważna, szczególnie w Brodnicy, w czasie uroczystości powiedział Jan Wyrowiński, wicemarszałek Senatu. lecie działalności obchodzono także w Golubiu- Dobrzyniu, to równolatek Brodnickiego Banku, który prowadzi działalność bankową od półtora wieku. Jubileuszowa Gala odbyła się 18 maja br. w miejskim domu kultury, a poprzedzona została m.in. odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej założycielom banku. Stanisław Buliński otwierając uroczystość zaprosił do odsłonięcia tablicy usytuowanej przy wejściu do budynku Banku, podobnie jak tablica sprzed 25 lat ufundowana z okazji 125 rocznicy powstania Banku. Obchody zgromadziły wielu znamienitych gości: Jerzego Bańkę Wiceprezesa Związku Banków Polskich, Jerzego Różyńskiego Prezesa Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Pawła Pawłowskiego Prezesa SGB-Banku S.A. i środowisko bankowości spółdzielczej. Członkowie banku, Klienci i młodzież aktywnie uczestniczyli w uroczystościach oddając hołd twórcom Banku. Występy młodzieżowych zespołów uświetniły jubileuszową galę.

6 6 A K T U A L N O S C I SGB JUBILEUSZE zdjęcie: Ł.K. -lecie działalności obchodził 12 maja br. Bank Spółdzielczy w Halinowie. Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Łaski Bożej w Halinowie. W towarzystwie młodzieżowej orkiestry dętej Akord przy OSP Sulejówek uczestnicy Jubileuszu przemaszerowali do siedziby Banku, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie murów nowego budynku oraz przecięcie symbolicznej wstęgi. Oficjalna część uroczystości odbyła się w Willi Zagórze, w której zebrali się pracownicy, członkowie i klienci banku oraz przedstawiciele samorządów lokalnych. Goście, a wśród nich Burmistrzowie: Adam Ciszkowski Halinowa, Edward Kłos Dzielnicy Warszawa-Wesoła, Arkadiusz Śliwa Sulejówka, Wiceprezes Związku Banków Polskich Mieczysław Groszek, Prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Jerzy Różyński oraz władze SGB-Banku S.A. z Wiceprezes Zarządu Danutą Kowalczyk, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Władysławem Dymkiem i Przewodniczącym Rady Zrzeszenia Tadeuszem Krotoszyńskim i prezesami zaprzyjaźnionych banków spółdzielczych wysłuchali m.in. koncertu artystów Opery Narodowej. Stefan Wanke Prezes Zarządu podczas wystąpienia przypomniał historię banku i jego dzień dzisiejszy, podkreślając, że jest to nowoczesna instytucja finansowa, o bardzo dobrej bazie lokalowej i infrastrukturze technologicznej, posiadająca kompetentną kadrę, która otwarta jest na potrzeby i oczekiwania swoich członków i klientów. Zasłużeni działacze i pracownicy Banku wyróżnieni zostali odznakami im. Franciszka Stefczyka Za zasługi dla spółdzielczości bankowej": złotymi srebrnymi Anna Bąk Grażyna Aleksandrowicz Mirosława Dębowczyk Agnieszka Cieszyńska Beata Milewska Lidia Kowalska Cezary Niedziałek Jadwiga Krawczyk Beata Wołynka Tomasz Stasiak Tadeusz Szuba Alina Zamojska Ewa Zdrojewska lat spółdzielczości na Ziemi Pabianickiej odbyło się pod patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego profesora Marka Belki odbyła się uroczystość jubileuszu Pa-Co-Banku w Pabianicach. W dniu 20 kwietnia br. do Willi Impresja przybyło wielu znamienitych gości. NBP reprezentował Członek Zarządu Zdzisław Sokal, Związek Banków Polskich reprezentowali prezesi: Krzysztof Pietraszkiewicz i Jerzy Bańka oraz Przewodniczący Rady Piotr Juda. Zarząd SGB- Banku SA z Poznania reprezentowali: Prezes Paweł Pawłowski i wiceprezes Danuta Kowalczyk. Nie zabrakło władz KZBS oraz zaprzyjaźnionych banków Spółdzielczej Grupy Bankowej. Jubileusz uświetnili członkowie władz samorządowych, z Marszałkiem województwa łódzkiego oraz klienci banku. Zespołu Genesz z Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach, rozpoczął uroczystości, co świadczy o tym, że bank zawsze wspiera rodzime środowisko i przywiązuje dużą wagę do Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Podkreślał to również w swojej multimedialnej prezentacji prezes zarządu banku Jerzy Błochowiak. - Podstawą sukcesu banku jest znakomicie dobrana kadra pracownicza oraz umiejętność dostosowania się do zmieniających warunków zewnętrznych. Dzisiejsza misja, jaka przyświeca naszemu bankowi, stanowi naturalne przedłużenie idei, którą kierowali się jego założyciele. Zasada zrównoważonego rozwoju jest obowiązującym przykazaniem dla nas współczesnych - powiedział m.in. prezes J. Błochowiak.

7 SGB A K T U A L N O S C I 7 Finał XXXIX edycji konkursu Orły Agrobiznesu zgromadził w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica na Nowym Świecie w Warszawie m.in. przedstawicieli Banków Spółdzielczych SGB Nagrody wręczał poseł na Sejm RP i przewodniczący Kapituły Nagrody Franciszek J. Stefaniak oraz Joanna Rawik. ank Spółdzielczy w Dzierżoniowie i Bank Spółdzielczy w Halinowie z grupy SGB, to tegoroczni laureaci, Banki, które działając lokalnie skutecznie wspomagają małe i średnie przedsiębiorstwa, przyczyniając się do ich rozwoju. Laureatami czytelniczego konkursu Najlepszy Bank/ Firma zostały Banki Spółdzielcze w Chełmnie oraz Piotrkowie Kujawskim. Tytuł Srebrnego Promotora Orłów Agrobiznesu otrzymał Adam Ciszkowski Burmistrz Gminy i Miasta Halinów. Nowe licencje na dwa lata otrzymały Banki Spółdzielcze w Sieradzu i Skierniewicach. Nowe licencje na rok otrzymał Bank Spółdzielczy w Czarnkowie i Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej. Wśród nominowanych do nagrody Orzeł Agrobiznesu znalazły się Banki Spółdzielcze w: Radziejowie, Bystrej, Końskowoli, Węgierskiej Górce, Szczekocinach, Suchej Beskidzkiej, Przemkowie, Lipnie, Sławnie oraz Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie, Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie, Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim i Kujawsko- Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku. Info. wł. oraz Orzeł Agrobiznesu to nagroda dla firm działających w sektorze agrobiznesu. Honorowym patronem Nagrody jest wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak. Nagroda Orzeł Agrobiznesu przyznawana jest w kilku kategoriach a Laureaci mogą wykorzystywać znak Orła Agrobiznesu w swojej działalności promocyjno-reklamowej. Orzeł Agrobiznesu - to nagroda przyznawana od 2001 roku polskim firmom za aktywne wspieranie agrobiznesu i udokumentowany sukces rynkowy. Organizatorem konkursu jest warszawska Agencja Promocyjno - Wydawnicza EMS iedem banków spółdzielczych ze Spółdzielczej Grupy Bankowej znalazło się w gronie laureatów krajowego rankingu Wyróżniające się banki spółdzielcze, organizowanego przez redakcję Nowoczesny Bank Spółdzielczy. 29 maja br. podczas uroczystej gali w czasie IV Forum Technologii Banków Spółdzielczych w Warszawie uhonorowano laureatów. W kategorii Największe banki" do grona laureatów zakwalifikowały się: Wielkopolski Bank Spółdzielczych w Poznaniu oraz Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, laureatami rankingu w kategorii Najefektywniejsze banki" zostały: - Bank Spółdzielczy w Oławie i Bank Spółdzielczy w Gnieźnie (w grupie powyżej 200 mln zł sumy bilansowej); - Bank Spółdzielczy w Przemkowie (w grupie od 100 do 200 mln zł); - Bank Spółdzielczy w Stegnie (w grupie od 50 do 100 mln zł); - Bank Spółdzielczy w Zagórowie (w grupie do 50 mln zł). Uwzględniając szczegółowe kryteria efektywności pod względem wzrostu sumy bilansowej oraz przyrostu depozytów wyróżniły się: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie oraz Bank Spółdzielczy w Lipce.

8 8 Komunikaty-informacje-ciekawostki SGB SGB placówka ESBANKU Banku Spółdzielczego została otwarta w Kleszczowie, w powiecie bełchatowskim. Nowa placówka ma nowoczesny i komfortowy wystrój, a w jej przestronnym wnętrzu znajdują się dwa stanowiska obsługi klienta oraz kasa, dla klientów udostępniono także całodobowy bankomat. Placówka w Kleszczowie funkcjonuje od 28 maja, a uroczyste otwarcie pod hasłem Dzień Dziecka z ESBANKIEM odbyło się w piątek 1 czerwca. Dla małych mieszkańców Kleszczowa przygotowano atrakcje w postaci malowania twarzy, pracownicy ESBANKU rozdawali także baloniki, a bankowa maskotka miś ESBANKUŚ częstowała przechodniów cukierkami i chętnie pozowała do zdjęć. okazji 44. Koszalińskich Dni Techniki Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie uczestniczył w konkursie gospodarczym pod patronatem Ministra Gospodarki, Wojewody Zachodniopomorskiego i Prezesa Zarządu FSN-T NOT w Warszawie, którego organizatorem jest NOT w Koszalinie wraz z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie. Na uroczystej Gali w sali kina Kryterium w Koszalinie z Tomasz Święs Wiceprezes Zarządu odebrał wyróżnienie za remont i modernizację zabytkowej kamienicy w centrum miasta Świdwina w kategorii: Inwestycja Roku ystawę pod tytułem 110 lat Banku Spółdzielczego Pa-Co-Banku w Pabianicach otwarto w piątek (1 czerwca br.) w Muzeum Miasta Pabianic. Na wernisaż przybyli przedstawiciele władz miasta, klienci oraz młodzież. Wśród eksponatów są historyczne fotografie przedstawiające m.in. założycieli banku, skarbonki, sprawozdania finansowe. - Największą perełką wystawy jest statut z 1902 roku - informuje Robert Adamek, historyk muzeum. Interesujące są również pierwsze reklamy banku oraz pamiątki sprzed II wojny światowej. - W obliczu postępującej globalizacji, gdy zacierają się granice państwowe i kulturowe coraz trudniej bankom znaleźć receptę na sukces i wyróżnić się na rynku. Nasz bank konsekwentnie podkreśla swój związek z lokalną społecznością, stąd ta wystawa, której celem jest pokazanie wspólnych losów - powiedział Informatorowi SGB Jerzy Błochowiak, prezes zarządu banku. Ekspozycja potrwa do końca września br., wpisuje się w wydarzenia kulturalne organizowane przez bank w roku jubileuszu. Otwarcie wystawy było jedną z atrakcji obchodzonych zawsze w początkach czerwca Dni Pabianic. Bank był również jednym ze sponsorów Rajdu Rowerowego ulicami miasta. W rajdzie co roku biorą udział dzieci, młodzież i dorośli. Rowerzyści mają do przejechania 10 kilometrów, wśród tych, którzy ukończą rajd losowana jest nagroda w postaci roweru - ufundowanego przez bank. ajowy Turniej tytuł Króla Kurkowego w Dolsku: Zielonoświątkowe Strzelanie zgromadziło w Dolsku przyjaciół i sympatyków strzelectwa, członków SGB. Królewskim zmaganiom przyglądała się i kibicowała liczna grupa przedstawicieli Spółdzielczej Grupy Bankowej uławski Bank Spółdzielczy angażując się w różnorakie akcje społeczno-kulturalne oraz charytatywne został inicjatorem zorganizowania w Nowym Dworze Gdańskim wspaniałej Akcji pod nazwą Dzień Dawcy Szpiku. Przy współpracy z ogólnopolską Fundacją DKMS Polska, Bank podjął działania mające na celu powiększenie bazy potencjalnych dawców szpiku, tak aby potrzebujący pacjenci w jak najszybszym czasie znaleźli swojego genetycznego bliźniaka i otrzymali szansę na Życie. Dzień Dawcy Szpiku w Nowym Dworze Gdańskim odbył się w niedzielę 10 czerwca 2012 r. w godz w siedzibie Żuławskiego Banku Spółdzielczego. Aby uatrakcyjnić ten dzień Żuławski Bank Spółdzielczy przygotował liczne akcje promocyjne dla uczestników i ich dzieci, w tym główne losowanie cennych nagród rzeczowych pomiędzy zarejestrowanych tego dnia Dawców. Występy lokalnych gwiazd sceny, happening i wystawy zorganizowane przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych przed budynkiem Banku bawiły tego dnia licznie zgromadzonych uczestników. Wśród dodatkowych atrakcji pojawiła się też loteria z nagrodami, wystawa zabytkowych motocykli oraz pokazy puszczania baniek mydlanych. Dla dzieci przygotowano konkurs plastyczny z super nagrodami, słodkie upominki, watę cukrową i popcorn, liczne zabawy na powietrzu i malowanie twarzy. Wszystko to zaowocowało i do Banku przybywały tłumy ludności z całego miasta i okolic. Większość z nich z potrzeby serca oddawała niewielką próbkę krwi niezbędnej do rejestracji, powiększając tym samym bazę Dawców Szpiku. Przy tak ogromnym zaangażowaniu członków i pracowników Banku, samorządów, lokalnych instytucji i klientów udało się pozyskać 277 nowych potencjalnych Dawców i taki wynik należy uznać za wspaniałe osiągnięcie. Za nie mniej cenny należy jednak uznać fakt, że podczas takich przedsięwzięć udaje się zgromadzić tak wielu ludzi dobrego serca i choć nie wszyscy mogli stać się potencjalnym Dawcą, to zrozumienie inicjatywy i chęć pomocy okazała się w tym przypadku olbrzymim Dobrem. Żuławski Bank Spółdzielczy poprzez organizację tak szczytnej Akcji podkreślił tym samym realizację własnej misji i wizji, w której dzięki aktywizowaniu lokalnego środowiska i wspieraniu inicjatyw mających na celu rozwój lokalnej społeczności, widzi przyszłość swojej instytucji, jako Bank o dominującej pozycji na lokalnym rynku.

9 SGB Komunikaty-informacje-ciekawostki SGB 9 sobotnie, majowe popołudnie ośrodek sportowy na ratajach w Poznaniu tętnił życiem. Właśnie tutaj na boisku Orlik odbył się I mecz charytatywny w piłce nożnej o Puchar Serc ufundowany przez wicewojewodę wielkopolskiego Przemysława Pacię. Dziennikarze poznańskich mediów zmierzyli się z wolontariuszami. Sygnał do rozpoczęcia spotkania dali wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia z policyjną maskotką Pyrkiem. Mecz pełen emocji i napięcia wygrali dziennikarze 2 : 0. W drugim meczu przedstawiciele mediów zmierzyli się z wolontariuszami poznańskiego Hospicjum Palium i również wygrali 4 : 1. Ulegli tylko zawodnikom Drużyny Szpiku. W ostatecznej klasyfikacji przechodni Puchar Serc trafił do dziennikarzy. Piłkarzom cały czas kibicowali: Gabrysia i Mikołaj, bohaterowie wydarzenia. - Cieszę się, że jest z nami tylu ludzi, którzy mają otwarte serca. Dziękuję też sponsorom, zwłaszcza Spółdzielczej Grupie Bankowej, dzięki którym mogliśmy zorganizować mecz i festyn - powiedział wicewojewoda, który także grał w drużynie wolontariuszy. W czasie festynu każdy mógł spróbować kiełbasy z grilla i grochówki. Były też ciasta domowej roboty. Dzieci mogły bawić się w Miasteczku Drogowym zorganizowanym przez poznańskich policjantów. Atrakcji było dużo więcej. Pokaz ratownictwa przedmedycznego przygotowali wolontariusze z ENEI. Zaprezentowali w jaki sposób ratować ludzi, którzy ucierpieli w wypadku drogowym. Członkowie Towarzystwa Miłośników Gier Guzikowych pokazali dzieciom, jak na stołach można grać guzikami w piłkę nożną. Kolejka maluchów ustawiła się do malowania buzi. Razem z wolontariuszami Hospicjum Palium dzieci malowały też kolorowe motyle. Dochód z imprezy został przekazany na ich leczenie. Oboje cierpią na bardzo rzadką chorobę - rozszczep kręgosłupa. ROS,Fot. R. Szewczyk oroczna impreza AGRO-TARGI w Czarnkowie, zwyczajowo proponowała ciekawe oferty wystawiennicze prezentujące nowości techniczne i technologiczne, dotyczące produkcji rolnej i ogrodniczej. Wystawa rolnicza jest doskonałym miejscem do przedstawienia własnej oferty, promocji, pozyskania potencjalnych klientów a także spotkań i wymiany poglądów związanych z branżą rolniczą. Program tegorocznych AGRO-TARGÓW obejmował m.in.: - widowisko folklorystyczne - warsztaty wikliniarskie oraz prezentacja ginących zawodów - rozstrzygnięcie konkursu Na najsmaczniejszą potrawę regionalną - rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą Pamiątkę znad Noteci - konkurs na najładniejszą cieliczkę - pokaz ras koni - akcja Drzewko za szkło oraz edukacja ekologiczna - rozstrzygnięcie Konkursu wiedzy rolniczej - atrakcyjne konkursy i zabawy dla dzieci. Podczas targowego dnia na Bankowym stoisku, można było skorzystać ze specjalistycznego doradztwa w zakresie: kredytów, rachunków i lokat bankowych. Bank Spółdzielczy jako uczestnik imprezy był fundatorem głównej nagrody w konkursie na najładniejszą cieliczkę. Rower trafił do rodziny Państwa Grencel z Gulcza. iędzynarodowe Targi Tulipanów - plantacje B.Królik w Chrzypsku Wielkim koło Sierakowa w majowy weekend 2012 roku. dniu 1 czerwca r. B a n k Spółdzielczy w Skępem dokonał otwarcia Punktu Kasowego w Rypinie w siedzibie Urzędu Skarbowego. To 8 jednostka organizacyjna Banku, a 5 na terenie powiatu rypińskiego. ramach Wielkopolskiego Motorowodnego Otwarcia Sezonu 2012 zorganizowano 5 maja br. na Placu Wolności w Czarnkowie finał rajdu szlakiem wodnym Wielkiej Pętli Wielkopolskiej. Rajd rozpoczął się 28 kwietnia i prowadził malowniczymi śródlądowymi drogami wodnymi rzeki Warty i Noteci. Bank Spółdzielczy w Czarnkowie jako promotor aktywnego wypoczynku był sponsorem koncertu finałowego pt. Szanty na rynku.

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB.

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB. Lokata najwyższej jakości tytuł przyznany lokacie depozytowej str. 1 W cyklu Z wizytą u BS w Pszczółkach str. 9-11 INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2011 nr 1/156 Dobry produkt depozytowy lokata terminowa

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze rosną na zaufaniu INFORMATOR SGB. Klienci wygrywają nagrody str 1. W cyklu z wizytą u Bank Spółdzielczy w Czersku str.

Banki Spółdzielcze rosną na zaufaniu INFORMATOR SGB. Klienci wygrywają nagrody str 1. W cyklu z wizytą u Bank Spółdzielczy w Czersku str. Klienci wygrywają nagrody str 1 W cyklu z wizytą u Bank Spółdzielczy w Czersku str. 5-7 INFORMATOR SGB Poznań, lipiec-sierpień 2011 nr 4/159 Banki Spółdzielcze rosną na zaufaniu rusza kampania wizerunkowa

Bardziej szczegółowo

Letnie spotkania z SGB

Letnie spotkania z SGB Poznań, lipiec-sierpień 2009 nr 4/147 Letnie spotkania z SGB Od Redakcji... Uczciwość jest najlepszym sposobem postępowania Tę maksymę propagował już dwieście lat temu Benjamin Franklin, jeden z autorów

Bardziej szczegółowo

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania Strategia wyznaczona na cztery lata str. 9 Zarządzali bankiem na warsztatach str. 33 Sukces z bankiem spółdzielczym Nasz rodzinny browar str. 38 Magazyn Grupy BPS str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa Master Card

Karta kredytowa Master Card Rekord! Dynamika wzrostu wyniosła ponad 280% str. 1 Bank odpowiedzialny społecznie, Z cyklu z wizytą u BS w Tczewie str. 5-7 Europejski Certyfikat Bankowca str 27 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Zajęcie Osiemnastu rachunków uszczęśliwionych Rok Sukces na giełdzie! z bankiem. Pierwsza rocznica bankowych marzycieli w czy ramach komornik akcji debiutu Pieniądze Centrum jak kompost Finansowego rozmowa

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Bankowość spółdzielcza jest unikalna - Zgromadzenie Prezesów Grupy BPS Obrali Kurs i dotarli do celu - finał konkursu Kurs na zysk Sukces z Bankiem Spółdzielczym - Stałe łącze z Bankiem str. 10 str. 22

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Trafiliśmy dziesiątkę! 1

Trafiliśmy dziesiątkę! 1 CSR naszych banków Bank BPS po raz kolejny zagrał z Fantazją! Ludzie i pieniądze Upadłość czy egzekucja? W poszukiwaniu optymalnych form zaspokojenia roszczeń banku. Wydarzenia Znamy zwycięzców Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Oszczędzanie na emeryturę. Najlepszy sposób na reklamę to zadowolony Klient

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Oszczędzanie na emeryturę. Najlepszy sposób na reklamę to zadowolony Klient Drogi Czytelniku, w poprzednim numerze prezentowaliśmy nową odsłonę Oddziału w Złejwsi Wielkiej przebudowanego w funkcjonalną i piękną placówkę. Dziś z przyjemnością chcemy zaprosić Cię w podróż do Łubianki.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE:

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE: nr 2 KURIER Nr 2(10) - 2014 ISSN 2080-6532 FINANSOWY W NUMERZE: ZUS, OFE I IKE trzy skróty, których znaczenie powinien znać każdy przyszły emeryt STUDENT W BANKU - CZAS NA PAKIET STUDENT ADAM ZAJĄC PREZES

Bardziej szczegółowo

LIDER ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI. Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 4 (76) Lipiec/Sierpień 2015 POLSKA GOSPODARKA PRZYSPIESZA NR INDEKSU 344583

LIDER ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI. Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 4 (76) Lipiec/Sierpień 2015 POLSKA GOSPODARKA PRZYSPIESZA NR INDEKSU 344583 LIDER ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 4 (76) Lipiec/Sierpień 2015 POLSKA GOSPODARKA NR INDEKSU 344583 PRZYSPIESZA Kopalnia Wapienia Morawica SA ul. Górnicza 42, 26-026 Morawica

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 3 (57) Maj/Czerwiec 2012 GDY BAŃKA PĘKŁA str. 24 BIZNES I NAUKA ŁĄCZĄ SIŁY str. 50 POGARSZA SIĘ KONDYCJA FINANSOWA FIRM str. 66

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE MAZOWIECKA FIRMA ROKU str. 112 str. 156 PERŁY MEDYCYNY str. 126 ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 1 (55) Styczeń/Luty 2012 PROGNOZY Z OBAWAMI str. 38 EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI str.

Bardziej szczegółowo

Dokończenie na str. 3

Dokończenie na str. 3 Radosnego Alleluja! Radosnego Alleluja! MAH Społem Wiosna nasza! MIESIĘCZNIK WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPOŻYWCÓW Rok XLVIII nr 4 (518) WARSZAWA, kwiecień 2010 r. Cena 4,50 zł (plus 7% VAT) KRS PSS Szczecin

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU Po wakacyjnych urlopach wracamy do pracy uśmiechnięci i wypoczęci, by ze zdwojoną siłą podbijać świat. Zanim jednak ruszycie Państwo na ten podbój, zapraszam do poczytania

Bardziej szczegółowo

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni.

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni. 29 sierpnia 4 września 2014 r. 25 Partnerzy merytoryczni Partner raportu EDYCJA XXII fot: fotolia Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie (SKOK Wołomin) wyróżniona w XXII edycji Raportu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach Sukces z bankiem narty, miniatury i inne atrakcje Ocena wyników Banków Spółdzielczych Grupy BPS Odrębność decyzji, ale wspólny wizerunek rozmowa z Tomaszem Mironczukiem, Prezesem Banku BPS S.A. magazyn

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 4 (58) Lipiec/Sierpień 2012 20 LAT PROMOCJI POLSKIEJ MARKI str. 70 ANKOL ROZWÓJ Z ROZMACHEM I SUKCESAMI str. 94 SUKCES ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

KARTY NA WAKACJE KREDYT HIPOTECZNY KROK PO KROKU LOKATA Z FUNDUSZEM LEASING SZYTY NA MIARĘ. MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 2/66 lato 2010

KARTY NA WAKACJE KREDYT HIPOTECZNY KROK PO KROKU LOKATA Z FUNDUSZEM LEASING SZYTY NA MIARĘ. MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 2/66 lato 2010 ISSN 1506 0977 MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 2/66 lato 2010 KARTY NA WAKACJE KREDYT HIPOTECZNY KROK PO KROKU LOKATA Z FUNDUSZEM LEASING SZYTY NA MIARĘ www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302 nagrody

Bardziej szczegółowo