2 B G A K T U A L N O S C I S MAJ/CZERWIEC 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 B G A K T U A L N O S C I S MAJ/CZERWIEC 2012"

Transkrypt

1

2 2 A K T U A L N O S C I SGB

3 SGB A K T U A L N O S C I 3 fot. Ł.K. - W.Witkowski na obchodach MRS w Brodnicy ok 2012 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Pan wziął udział w uroczystych obchodach, które odbyły się w Brodnicy. - Przyjechałem do tej urokliwej miejscowości na zaproszenie Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Banku Spółdzielczego w Brodnicy, który obchodzi 150. rocznicę powstania. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być, ponieważ z krwi i kości jestem spółdzielcą. Kontynuuję dzieło mojego ojca, on także był spółdzielcą i cenił wartości które są podstawą działania spółdzielczości nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. - W swoim wystąpieniu skupił się Pan głównie na polskiej bankowości spółdzielczej. - Brodnica to miejsce wyjątkowe dla polskiej bankowości spółdzielczej. Tutaj, jak wspomniałem wcześniej prowadzi swoją działalność uważany za najstarszy w Polsce Bank Spółdzielczy. To półtora wieku polskiej tradycji i siły. Bankowość spółdzielcza narodziła się jako przeciwwaga dla ekonomicznej dominacji zaborców. Najbardziej światli, kreatywni i zaradni Polacy tworzyli pierwsze pod zaborami kasy kredytowe. Wówczas Polacy potrafili się zjednoczyć, wyznaczyć cele i budować polski kapitał. W Wielkopolsce, która uważana jest za kolebkę spółdzielczości takimi prekursorami byli księża August Szamarzewski i Piotr Wawrzyniak.Założyli Oni w 1850 r w Śremie Towarzystwo Oszczędności i Pożyczek Wekslowych - Przez 150 lat bankowość spółdzielcza przechodziła różne koleje losu. Czy banki Spółdzielczej Grupy Bankowej mają mocne strony? - Oczywiście, że tak. Proszę spojrzeć na bankowość spółdzielczą w Europie. Ponad 50 % udziału w rynku usług finansowych we Francji ma Credit Agrricole, w Holandii Rabobank, czy Raiffeisen w Austrii. Żyjemy w globalnym świecie. Coraz częściej z bankami kontaktujemy się za pośrednictwem Internetu czy telefonu komórkowego. Jednak z moich ocen wynika, że klienci nadal najwyżej cenią sobie kontakt bezpośredni z bankiem. Siłą banków Spółdzielczej Grupy Bankowej jest ich bliskość, bliskość klienta. Klient banku SGB ma bezpośredni dostęp do zarządu banku. Gdy chce cokolwiek załatwić z prezesem, może to zrobić. W przypadku banków komercyjnych mamy tylko wyniki sprzedaży, plany operacyjne, zyski w przeliczeniu na pracownika. Liczy się firma, a nie człowiek. A przecież człowiek jest najważniejszy. Proszę powiedzieć, jaki klient z jak pokaźnym portfelem ma szansę na spotkanie z władzami banku komercyjnego? Ilu może być takich klientów? Dziesięciu? Stu? W przypadku Banków Spółdzielczych władze są dostępne cały czas zarówno dla klienta zamożnego, jak i takiego, który ma mniejsze dochody i korzysta z niewielu produktów. Zarządy Banków Spółdzielczych potrafią dowartościować klienta, pokazać mu, że jest dla nich ważny,ale jednocześnie dbają o rozwijanie systemów informatycznych ułatwiających rutynowe kontakty z Bankiem. To wartość bezcenna i mocna strona polskiego sektora bankowości spółdzielczej. - Skoro jest tak dobrze. Dlaczego spółdzielczość w Polsce tak źle się kojarzy? - Słowo,,spółdzielczość ma wiele negatywnych konotacji, myślę, że przyczyn należy upatrywać w poprzednim systemie politycznym w Polsce. Stereotyp pokutuje do dzisiaj, znam to z autopsji. Jestem prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej im. H. Cegielskiego w Poznaniu zawsze, gdy musimy podwyższyć opłaty za eksploatację lokali, bo np. Aquanet albo ENEA podnoszą ceny, niechęć skupia się na spółdzielni. Podobnie jest z podatkiem od nieruchomości, to nie spółdzielnia podnosi, ale miasto lub gmina. Ale wracając do bankowości spółdzielczej, często kojarzy się ona z kłoskiem, rolnikiem i czymś nienowoczesnym, a to nieprawda. Banki SGB oferują produkty, które są takie same, jak te oferowane przez banki komercyjne, często po niższej cenie. Szkoda, że wartość rzeczywista banków SGB nie odzwierciedla wartości wizerunkowej. - Co powinny robić banki, żeby były lepiej postrzegane? - Moim zdaniem powinny mocniej się promować i używać narzędzi Public Relations. Powinny wykorzystywać swoją elastyczność i fakt, że bardzo dobrze znają środowisko w którym prowadzą biznes. Mały bank nie znaczy, że jest gorszy, mały to często tańszy bank, mniej zbiurokratyzowany, powinien częściej wychodzić z inicjatywą w stronę klienta. Duże znaczenie ma również profesjonalizm Rad Nadzorczych. Szkoda, że banki nie mogą wpisywać w koszty działalności kosztów szkolenia członków Rad Nadzorczych. Wówczas osoby nadzorujące banki, lepiej wyszkolone, znające realia mogłyby bardziej pomagać zarządom. - Wspomniał Pan, że oferta banków spółdzielczych jest kompleksowa i bogata w produkty i usługi. Może należy szukać nowych nisz rynkowych? - Myślę, że znakomitym rozwiązaniem mogłoby być na przykład dostosowanie systemów informatycznych banków do potrzeb klientów mam na myśli Spółdzielnie Mieszkaniowe. Już od dawna dostępny jest system, który pozawala na podgląd konta każdego członka spółdzielni. Wiem, że takie rozwiązania technologiczne ma Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie oraz Wielkopolski Bank Spółdzielczy, który obsługuje naszą spółdzielnię. System pozwala na obserwację tego, co się dzieje na każdym koncie, jest bardzo wygodny, można sprawdzić kto zalega z czynszem, kto ma nadpłatę itp. jesteśmy podłączeni do banku on line. W Polsce mamy ponad 3,5 miliona mieszkań spółdzielczych, w których mieszka ponad 10 milionów ludzi. Wielu z nich nie ma konta w banku, to rynek do zagospodarowania dla banków SGB. - Czy Pana zdaniem bankowość spółdzielcza ma przyszłość? - Obecnie udział w rynku usług finansowych sektora spółdzielczego nie jest aż tak znaczący, ale uważam, że skoro na świecie prawie miliard ludzi pracuje w różnego rodzaju spółdzielniach, to spółdzielczość zwłaszcza bankowa ma świetlaną przyszłość. Uważam, że banki spółdzielcze to antidotum na współczesny globalizm i sposób na rozwój polskiego kapitału. - Dziękuję za rozmowę. Roman Szewczyk

4 4 A K T U A L N O S C I SGB ostatnich dniach inwestorzy przeżywali prawdziwą huśtawkę nastrojów. Po przeplatających się pesymistycznych i optymistycznych informacjach ekonomicznych, dobiegających z gospodarek najważniejszych krajów świata, przesilenie przyniosły jak to się często dzieje wydarzenia polityczne. W dwóch krajach strefy euro odbyły się wybory: prezydenckie we Francji, parlamentarne w Grecji. Bez wielkiej przesady można stwierdzić, że na rozstrzygnięcie tych wyborów czekał cały świat, a już na pewno politycy z innych krajów strefy euro. Miały być bowiem te wybory swoistym probierzem granicy wytrzymałości europejskich społeczeństw, a ściślej tego, czy pod rządami polityków wprowadzających kolejne programy oszczędnościowe i nawołujących do jeszcze ściślejszego zaciśnięcia pasa, społeczeństwa te osiągnęły już tę granicę, a może nawet ją przekroczyły? W obu wymienionych wyborach głosujący pokazali dotychczas rządzącym żółtą kartkę. We Francji zwyciężył socjalista F. Hollande, pokonując dotychczasowego prezydenta, N. Sarkozy'ego. Natomiast w Grecji wprawdzie zwyciężyli Nowi Demokraci, czyli partia, która współrządziła krajem, jednak koalicyjny ruch socjalistyczny PASOK wyprzedziła radykalna lewica SYRIZA. Okazało się, że dwie partie pozostające dotychczas w koalicji nie będą w stanie uzyskać większości głosów: w 300-osobowym parlamencie będą miały 149 posłów. Po gorączkowych negocjacjach okazało się, że lider Nowych Demokratów nie jest w stanie sformować rządu, który miałby poparcie większości parlamentarnej. Przed tym samym problemem stanął lider lewicy A. Tsipras, który dodatkowo podgrzał atmosferę mówiąc, że wyniki wyborów wskazują na to, iż zobowiązania zagraniczne Grecji wobec UE z tytułu uzyskanej pomocy finansowej są nieważne. Do gry włączyła się Demokratyczna Lewica, która chce uczestniczyć w szerokiej koalicji rządowej, jednak partia ta również domaga się renegocjacji warunków pomocy finansowej. W reakcji na tę sytuację Europejski Fundusz Stabilizacji Finansowej przekazał Grecji kolejną transzę unijnej pomocy, ale pomniejszoną o 1 mld euro. Kilka dni później okazało się, że w Grecji niezbędne będą kolejne wybory parlamentarne, które odbędą się 17 czerwca. Jest jednak możliwe, że nowe wybory nie wyłonią koalicji zdeterminowanej, by utrzymać Grecję w strefie euro. Oliwy do ognia dolał też nowo wybrany prezydent Francji, zapowiadając dyskusję, a może nawet i renegocjację porozumień zawartych w trakcie negocjowania tzw. pakietu fiskalnego. F. Hollande zasygnalizował też dążenie do zmiany ogólnych ram polityki UE i uwzględnienie w większym stopniu kwestii socjalnych, z odsunięciem na bok spraw związanych z reformami fiskalnymi. Sprzeciwiła się temu kanclerz Niemiec, A. Merkel, nie wyrażając zgody na programy pobudzania wzrostu gospodarczego kosztem wzrostu zadłużenia. Jednak reakcja ta nie została pozytywnie odebrana nawet w Niemczech, zwłaszcza że niemiecka opozycja coraz głośniej domaga się zaprzestania cięć budżetowych. W efekcie partia pani kanclerz poniosła bolesną porażkę w wyborach w Nadrenii Północnej-Westfalii. Mimo stanowczego niemieckiego non possumus, nowy prezydent Francji nie wycofał swoich projektów, podtrzymuje też chęć realizacji obietnic przedwyborczych (np. zwiększenia zatrudnienia w administracji). Wywiązanie się z tych obietnic będzie bardzo kosztowne i pogorszy sytuację fiskalną Francji, a już dziś zadłużenie publiczne tego kraju wynosi 86% PKB, zaś udział wydatków publicznych w PKB jest najwyższy w Europie i przekracza 50%. Nic dziwnego, że wkrótce po ogłoszeniu wygranej F. Hollande'a agencje ratingowe zaczęły przebąkiwać o możliwej obniżce ratingu Francji. Tego było inwestorom aż nadto: zaczęli się szybko pozbywać się euro, co przełożyło się na jego deprecjację (kurs EUR/USD spadł poniżej poziomu 1,3). Czy w obliczu zaostrzających się różnic w poglądach polityków na temat tego, jakie antidotum byłoby najwłaściwsze, by zaradzić problemom trapiącym europejską gospodarkę, realny jest rozpad strefy euro i wyjście z europejskiej unii walutowej słabszych gospodarczo państw, na czele z Grecją? Wszak w kraju tym od początku 2010 r. stopa bezrobocia wzrosła prawie dwukrotnie do ponad 21%, a wśród ludzi młodych bezrobocie przekracza już 50%. Gwałtownie spada dynamika produkcji przemysłowej, a w sektorze wytwórczym nastąpiło już prawdziwe załamanie. Jednak czy przywrócenie własnej waluty i dopuszczenie do gwałtownego osłabienia się jej kursu może być lekiem na całe zło? Początkowo, być może, tak. Słabsza drachma poprawiłaby konkurencyjność greckiej gospodarki, w szczególności eksportu. Odejście od euro wywołałoby jednak masowe upadłości przedsiębiorstw i instytucji finansowych, mających zadłużenie zagraniczne denominowane w euro. Gwałtownie słabnąca waluta mogłaby też doprowadzić do wzrostu inflacji. Gdyby bank centralny chciał zdławić wzrost cen, musiałby zacieśnić politykę pieniężną, tym samym umacniając rodzimą walutę i pogarszając koniunkturę makroekonomiczną. Brak reakcji władz monetarnych doprowadziłby jednak do drożyzny, a problemy z konkurencyjnością powróciłyby ponownie. Cały początkowy efekt stymulacyjny mógłby więc zostać zniwelowany, a ostateczny bilans kosztów i korzyści wcale nie musiałby być dodatni. Wydaje się, że zdają sobie z tego sprawę sami Grecy, którzy w ostatnich dniach zaczęli masowo wycofywać euro z banków i chować je do tzw. skarpety. Również silniejszym krajom powinno zależeć, by utrzymać spoistość strefy euro, i to mimo dobiegających coraz częściej wypowiedzi, formułowanych m. in. przez zniecierpliwionych niemieckich polityków, ale także J. Barroso i przedstawicieli EBC, że wyjście Grecji ze strefy euro jest już nie tylko hipotetycznym, ale wręcz realnym scenariuszem. Po pierwsze, tylko utrzymując strefę euro istnieje szansa na odzyskanie chociaż części gigantycznych pieniędzy, które przekazano krajom borykającym się z nadmiernym zadłużeniem. Po drugie, dr Michał Jurek Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (fot. archiwum autora) opuszczenie europejskiej unii walutowej przez Grecję, a w ślad za nią przypuszczalnie i przez inne państwa PIIGS, byłoby potężnym ciosem dla wiarygodności wspólnej waluty. Następstwem przywrócenia walut narodowych przez członków strefy euro mógłby być finansowy Armagedon, który pogrążyłby europejskie banki i giełdy, a stąd już tylko krok do gospodarczego krachu. Skutki realizacji takiego scenariusza w warunkach obserwowanego pogarszania się koniunktury w Europie są trudne do wyobrażenia. Nie ma więc chyba dziś lepszego wyjścia, niż mozolna harmonizacja polityki fiskalnej i dostosowania strukturalne, skutkujące wzrostem konwergencji makroekonomicznej w krajach członkowskich. Kryzys zadłużeniowy, jaki trapi strefę euro, pokazał dobitnie, że nie można mieć wspólnego pieniądza i oddzielnych gospodarek. Jednak rezygnacja z unii walutowej wywołałaby tylko chaos i kompletną utratę zaufania inwestorów na długie lata. Po takim ciosie europejskie gospodarki długo by się nie podniosły. Politycy krajów strefy euro niewątpliwie biorą to pod uwagę. Pytanie tylko, czy politycy ci, poddani coraz silniejszej presji ze strony wyborców, będą w stanie wybrać mniejsze zło, czyli dalej wdrażać niepopularne reformy fiskalne. Pewną nadzieję może stanowić jedynie to, że jak mawia znany aforyzm mniejsze zło jest nie tylko mniejsze, ale też i trwalsze.

5 SGB A K T U A L N O S C I 5 lat tyle ma Bank Spółdzielczy w Brodnicy. Ten jubileusz Bank świętował w dniach maja br. pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Jubileusz wpisał się w Międzynarodowy Rok Spółdzielczości proklamowany przez ONZ a jego organizatorem poza samym Bankiem była również Krajowa Rada Spółdzielcza. Wicepremier Waldemar Pawlak, Olgierd Dziekoński (Minister Kancelarii Prezydenta RP), Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak oraz Wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński z tej okazji przybyli do Brodnicy. Pośród gości znajdowali się przedstawiciele władz samorządowych i duchowieństwa, władze Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych a także ARiMR, Krajowego Związku Rolników i Kółek Rolniczych. Licznie reprezentowane było środowisko bankowe. W Jubileuszu brali także udział goście zagraniczni: z Lwowa Emil Legowicz, Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, delegacja z Węgier i Francji oraz Volker Heegeman z Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych. Obchody jubileuszu rozpoczęły się odsłonięciem tablicy pamiątkowej na ścianie centrali budynku przy ul. Kamionka 27. By uczcić pamięć założyciela Mieczysława Łyskowskiego, na budynku banku odsłonięto tablicę jego pamięci. - To jest po pierwsze tradycja, kawał polskiej historii i od samego początku ta ich polskość była bardzo ważna, szczególnie w Brodnicy, w czasie uroczystości powiedział Jan Wyrowiński, wicemarszałek Senatu. lecie działalności obchodzono także w Golubiu- Dobrzyniu, to równolatek Brodnickiego Banku, który prowadzi działalność bankową od półtora wieku. Jubileuszowa Gala odbyła się 18 maja br. w miejskim domu kultury, a poprzedzona została m.in. odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej założycielom banku. Stanisław Buliński otwierając uroczystość zaprosił do odsłonięcia tablicy usytuowanej przy wejściu do budynku Banku, podobnie jak tablica sprzed 25 lat ufundowana z okazji 125 rocznicy powstania Banku. Obchody zgromadziły wielu znamienitych gości: Jerzego Bańkę Wiceprezesa Związku Banków Polskich, Jerzego Różyńskiego Prezesa Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Pawła Pawłowskiego Prezesa SGB-Banku S.A. i środowisko bankowości spółdzielczej. Członkowie banku, Klienci i młodzież aktywnie uczestniczyli w uroczystościach oddając hołd twórcom Banku. Występy młodzieżowych zespołów uświetniły jubileuszową galę.

6 6 A K T U A L N O S C I SGB JUBILEUSZE zdjęcie: Ł.K. -lecie działalności obchodził 12 maja br. Bank Spółdzielczy w Halinowie. Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Łaski Bożej w Halinowie. W towarzystwie młodzieżowej orkiestry dętej Akord przy OSP Sulejówek uczestnicy Jubileuszu przemaszerowali do siedziby Banku, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie murów nowego budynku oraz przecięcie symbolicznej wstęgi. Oficjalna część uroczystości odbyła się w Willi Zagórze, w której zebrali się pracownicy, członkowie i klienci banku oraz przedstawiciele samorządów lokalnych. Goście, a wśród nich Burmistrzowie: Adam Ciszkowski Halinowa, Edward Kłos Dzielnicy Warszawa-Wesoła, Arkadiusz Śliwa Sulejówka, Wiceprezes Związku Banków Polskich Mieczysław Groszek, Prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Jerzy Różyński oraz władze SGB-Banku S.A. z Wiceprezes Zarządu Danutą Kowalczyk, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Władysławem Dymkiem i Przewodniczącym Rady Zrzeszenia Tadeuszem Krotoszyńskim i prezesami zaprzyjaźnionych banków spółdzielczych wysłuchali m.in. koncertu artystów Opery Narodowej. Stefan Wanke Prezes Zarządu podczas wystąpienia przypomniał historię banku i jego dzień dzisiejszy, podkreślając, że jest to nowoczesna instytucja finansowa, o bardzo dobrej bazie lokalowej i infrastrukturze technologicznej, posiadająca kompetentną kadrę, która otwarta jest na potrzeby i oczekiwania swoich członków i klientów. Zasłużeni działacze i pracownicy Banku wyróżnieni zostali odznakami im. Franciszka Stefczyka Za zasługi dla spółdzielczości bankowej": złotymi srebrnymi Anna Bąk Grażyna Aleksandrowicz Mirosława Dębowczyk Agnieszka Cieszyńska Beata Milewska Lidia Kowalska Cezary Niedziałek Jadwiga Krawczyk Beata Wołynka Tomasz Stasiak Tadeusz Szuba Alina Zamojska Ewa Zdrojewska lat spółdzielczości na Ziemi Pabianickiej odbyło się pod patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego profesora Marka Belki odbyła się uroczystość jubileuszu Pa-Co-Banku w Pabianicach. W dniu 20 kwietnia br. do Willi Impresja przybyło wielu znamienitych gości. NBP reprezentował Członek Zarządu Zdzisław Sokal, Związek Banków Polskich reprezentowali prezesi: Krzysztof Pietraszkiewicz i Jerzy Bańka oraz Przewodniczący Rady Piotr Juda. Zarząd SGB- Banku SA z Poznania reprezentowali: Prezes Paweł Pawłowski i wiceprezes Danuta Kowalczyk. Nie zabrakło władz KZBS oraz zaprzyjaźnionych banków Spółdzielczej Grupy Bankowej. Jubileusz uświetnili członkowie władz samorządowych, z Marszałkiem województwa łódzkiego oraz klienci banku. Zespołu Genesz z Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach, rozpoczął uroczystości, co świadczy o tym, że bank zawsze wspiera rodzime środowisko i przywiązuje dużą wagę do Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Podkreślał to również w swojej multimedialnej prezentacji prezes zarządu banku Jerzy Błochowiak. - Podstawą sukcesu banku jest znakomicie dobrana kadra pracownicza oraz umiejętność dostosowania się do zmieniających warunków zewnętrznych. Dzisiejsza misja, jaka przyświeca naszemu bankowi, stanowi naturalne przedłużenie idei, którą kierowali się jego założyciele. Zasada zrównoważonego rozwoju jest obowiązującym przykazaniem dla nas współczesnych - powiedział m.in. prezes J. Błochowiak.

7 SGB A K T U A L N O S C I 7 Finał XXXIX edycji konkursu Orły Agrobiznesu zgromadził w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica na Nowym Świecie w Warszawie m.in. przedstawicieli Banków Spółdzielczych SGB Nagrody wręczał poseł na Sejm RP i przewodniczący Kapituły Nagrody Franciszek J. Stefaniak oraz Joanna Rawik. ank Spółdzielczy w Dzierżoniowie i Bank Spółdzielczy w Halinowie z grupy SGB, to tegoroczni laureaci, Banki, które działając lokalnie skutecznie wspomagają małe i średnie przedsiębiorstwa, przyczyniając się do ich rozwoju. Laureatami czytelniczego konkursu Najlepszy Bank/ Firma zostały Banki Spółdzielcze w Chełmnie oraz Piotrkowie Kujawskim. Tytuł Srebrnego Promotora Orłów Agrobiznesu otrzymał Adam Ciszkowski Burmistrz Gminy i Miasta Halinów. Nowe licencje na dwa lata otrzymały Banki Spółdzielcze w Sieradzu i Skierniewicach. Nowe licencje na rok otrzymał Bank Spółdzielczy w Czarnkowie i Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej. Wśród nominowanych do nagrody Orzeł Agrobiznesu znalazły się Banki Spółdzielcze w: Radziejowie, Bystrej, Końskowoli, Węgierskiej Górce, Szczekocinach, Suchej Beskidzkiej, Przemkowie, Lipnie, Sławnie oraz Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie, Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie, Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim i Kujawsko- Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku. Info. wł. oraz Orzeł Agrobiznesu to nagroda dla firm działających w sektorze agrobiznesu. Honorowym patronem Nagrody jest wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak. Nagroda Orzeł Agrobiznesu przyznawana jest w kilku kategoriach a Laureaci mogą wykorzystywać znak Orła Agrobiznesu w swojej działalności promocyjno-reklamowej. Orzeł Agrobiznesu - to nagroda przyznawana od 2001 roku polskim firmom za aktywne wspieranie agrobiznesu i udokumentowany sukces rynkowy. Organizatorem konkursu jest warszawska Agencja Promocyjno - Wydawnicza EMS iedem banków spółdzielczych ze Spółdzielczej Grupy Bankowej znalazło się w gronie laureatów krajowego rankingu Wyróżniające się banki spółdzielcze, organizowanego przez redakcję Nowoczesny Bank Spółdzielczy. 29 maja br. podczas uroczystej gali w czasie IV Forum Technologii Banków Spółdzielczych w Warszawie uhonorowano laureatów. W kategorii Największe banki" do grona laureatów zakwalifikowały się: Wielkopolski Bank Spółdzielczych w Poznaniu oraz Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, laureatami rankingu w kategorii Najefektywniejsze banki" zostały: - Bank Spółdzielczy w Oławie i Bank Spółdzielczy w Gnieźnie (w grupie powyżej 200 mln zł sumy bilansowej); - Bank Spółdzielczy w Przemkowie (w grupie od 100 do 200 mln zł); - Bank Spółdzielczy w Stegnie (w grupie od 50 do 100 mln zł); - Bank Spółdzielczy w Zagórowie (w grupie do 50 mln zł). Uwzględniając szczegółowe kryteria efektywności pod względem wzrostu sumy bilansowej oraz przyrostu depozytów wyróżniły się: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie oraz Bank Spółdzielczy w Lipce.

8 8 Komunikaty-informacje-ciekawostki SGB SGB placówka ESBANKU Banku Spółdzielczego została otwarta w Kleszczowie, w powiecie bełchatowskim. Nowa placówka ma nowoczesny i komfortowy wystrój, a w jej przestronnym wnętrzu znajdują się dwa stanowiska obsługi klienta oraz kasa, dla klientów udostępniono także całodobowy bankomat. Placówka w Kleszczowie funkcjonuje od 28 maja, a uroczyste otwarcie pod hasłem Dzień Dziecka z ESBANKIEM odbyło się w piątek 1 czerwca. Dla małych mieszkańców Kleszczowa przygotowano atrakcje w postaci malowania twarzy, pracownicy ESBANKU rozdawali także baloniki, a bankowa maskotka miś ESBANKUŚ częstowała przechodniów cukierkami i chętnie pozowała do zdjęć. okazji 44. Koszalińskich Dni Techniki Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie uczestniczył w konkursie gospodarczym pod patronatem Ministra Gospodarki, Wojewody Zachodniopomorskiego i Prezesa Zarządu FSN-T NOT w Warszawie, którego organizatorem jest NOT w Koszalinie wraz z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie. Na uroczystej Gali w sali kina Kryterium w Koszalinie z Tomasz Święs Wiceprezes Zarządu odebrał wyróżnienie za remont i modernizację zabytkowej kamienicy w centrum miasta Świdwina w kategorii: Inwestycja Roku ystawę pod tytułem 110 lat Banku Spółdzielczego Pa-Co-Banku w Pabianicach otwarto w piątek (1 czerwca br.) w Muzeum Miasta Pabianic. Na wernisaż przybyli przedstawiciele władz miasta, klienci oraz młodzież. Wśród eksponatów są historyczne fotografie przedstawiające m.in. założycieli banku, skarbonki, sprawozdania finansowe. - Największą perełką wystawy jest statut z 1902 roku - informuje Robert Adamek, historyk muzeum. Interesujące są również pierwsze reklamy banku oraz pamiątki sprzed II wojny światowej. - W obliczu postępującej globalizacji, gdy zacierają się granice państwowe i kulturowe coraz trudniej bankom znaleźć receptę na sukces i wyróżnić się na rynku. Nasz bank konsekwentnie podkreśla swój związek z lokalną społecznością, stąd ta wystawa, której celem jest pokazanie wspólnych losów - powiedział Informatorowi SGB Jerzy Błochowiak, prezes zarządu banku. Ekspozycja potrwa do końca września br., wpisuje się w wydarzenia kulturalne organizowane przez bank w roku jubileuszu. Otwarcie wystawy było jedną z atrakcji obchodzonych zawsze w początkach czerwca Dni Pabianic. Bank był również jednym ze sponsorów Rajdu Rowerowego ulicami miasta. W rajdzie co roku biorą udział dzieci, młodzież i dorośli. Rowerzyści mają do przejechania 10 kilometrów, wśród tych, którzy ukończą rajd losowana jest nagroda w postaci roweru - ufundowanego przez bank. ajowy Turniej tytuł Króla Kurkowego w Dolsku: Zielonoświątkowe Strzelanie zgromadziło w Dolsku przyjaciół i sympatyków strzelectwa, członków SGB. Królewskim zmaganiom przyglądała się i kibicowała liczna grupa przedstawicieli Spółdzielczej Grupy Bankowej uławski Bank Spółdzielczy angażując się w różnorakie akcje społeczno-kulturalne oraz charytatywne został inicjatorem zorganizowania w Nowym Dworze Gdańskim wspaniałej Akcji pod nazwą Dzień Dawcy Szpiku. Przy współpracy z ogólnopolską Fundacją DKMS Polska, Bank podjął działania mające na celu powiększenie bazy potencjalnych dawców szpiku, tak aby potrzebujący pacjenci w jak najszybszym czasie znaleźli swojego genetycznego bliźniaka i otrzymali szansę na Życie. Dzień Dawcy Szpiku w Nowym Dworze Gdańskim odbył się w niedzielę 10 czerwca 2012 r. w godz w siedzibie Żuławskiego Banku Spółdzielczego. Aby uatrakcyjnić ten dzień Żuławski Bank Spółdzielczy przygotował liczne akcje promocyjne dla uczestników i ich dzieci, w tym główne losowanie cennych nagród rzeczowych pomiędzy zarejestrowanych tego dnia Dawców. Występy lokalnych gwiazd sceny, happening i wystawy zorganizowane przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych przed budynkiem Banku bawiły tego dnia licznie zgromadzonych uczestników. Wśród dodatkowych atrakcji pojawiła się też loteria z nagrodami, wystawa zabytkowych motocykli oraz pokazy puszczania baniek mydlanych. Dla dzieci przygotowano konkurs plastyczny z super nagrodami, słodkie upominki, watę cukrową i popcorn, liczne zabawy na powietrzu i malowanie twarzy. Wszystko to zaowocowało i do Banku przybywały tłumy ludności z całego miasta i okolic. Większość z nich z potrzeby serca oddawała niewielką próbkę krwi niezbędnej do rejestracji, powiększając tym samym bazę Dawców Szpiku. Przy tak ogromnym zaangażowaniu członków i pracowników Banku, samorządów, lokalnych instytucji i klientów udało się pozyskać 277 nowych potencjalnych Dawców i taki wynik należy uznać za wspaniałe osiągnięcie. Za nie mniej cenny należy jednak uznać fakt, że podczas takich przedsięwzięć udaje się zgromadzić tak wielu ludzi dobrego serca i choć nie wszyscy mogli stać się potencjalnym Dawcą, to zrozumienie inicjatywy i chęć pomocy okazała się w tym przypadku olbrzymim Dobrem. Żuławski Bank Spółdzielczy poprzez organizację tak szczytnej Akcji podkreślił tym samym realizację własnej misji i wizji, w której dzięki aktywizowaniu lokalnego środowiska i wspieraniu inicjatyw mających na celu rozwój lokalnej społeczności, widzi przyszłość swojej instytucji, jako Bank o dominującej pozycji na lokalnym rynku.

9 SGB Komunikaty-informacje-ciekawostki SGB 9 sobotnie, majowe popołudnie ośrodek sportowy na ratajach w Poznaniu tętnił życiem. Właśnie tutaj na boisku Orlik odbył się I mecz charytatywny w piłce nożnej o Puchar Serc ufundowany przez wicewojewodę wielkopolskiego Przemysława Pacię. Dziennikarze poznańskich mediów zmierzyli się z wolontariuszami. Sygnał do rozpoczęcia spotkania dali wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia z policyjną maskotką Pyrkiem. Mecz pełen emocji i napięcia wygrali dziennikarze 2 : 0. W drugim meczu przedstawiciele mediów zmierzyli się z wolontariuszami poznańskiego Hospicjum Palium i również wygrali 4 : 1. Ulegli tylko zawodnikom Drużyny Szpiku. W ostatecznej klasyfikacji przechodni Puchar Serc trafił do dziennikarzy. Piłkarzom cały czas kibicowali: Gabrysia i Mikołaj, bohaterowie wydarzenia. - Cieszę się, że jest z nami tylu ludzi, którzy mają otwarte serca. Dziękuję też sponsorom, zwłaszcza Spółdzielczej Grupie Bankowej, dzięki którym mogliśmy zorganizować mecz i festyn - powiedział wicewojewoda, który także grał w drużynie wolontariuszy. W czasie festynu każdy mógł spróbować kiełbasy z grilla i grochówki. Były też ciasta domowej roboty. Dzieci mogły bawić się w Miasteczku Drogowym zorganizowanym przez poznańskich policjantów. Atrakcji było dużo więcej. Pokaz ratownictwa przedmedycznego przygotowali wolontariusze z ENEI. Zaprezentowali w jaki sposób ratować ludzi, którzy ucierpieli w wypadku drogowym. Członkowie Towarzystwa Miłośników Gier Guzikowych pokazali dzieciom, jak na stołach można grać guzikami w piłkę nożną. Kolejka maluchów ustawiła się do malowania buzi. Razem z wolontariuszami Hospicjum Palium dzieci malowały też kolorowe motyle. Dochód z imprezy został przekazany na ich leczenie. Oboje cierpią na bardzo rzadką chorobę - rozszczep kręgosłupa. ROS,Fot. R. Szewczyk oroczna impreza AGRO-TARGI w Czarnkowie, zwyczajowo proponowała ciekawe oferty wystawiennicze prezentujące nowości techniczne i technologiczne, dotyczące produkcji rolnej i ogrodniczej. Wystawa rolnicza jest doskonałym miejscem do przedstawienia własnej oferty, promocji, pozyskania potencjalnych klientów a także spotkań i wymiany poglądów związanych z branżą rolniczą. Program tegorocznych AGRO-TARGÓW obejmował m.in.: - widowisko folklorystyczne - warsztaty wikliniarskie oraz prezentacja ginących zawodów - rozstrzygnięcie konkursu Na najsmaczniejszą potrawę regionalną - rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą Pamiątkę znad Noteci - konkurs na najładniejszą cieliczkę - pokaz ras koni - akcja Drzewko za szkło oraz edukacja ekologiczna - rozstrzygnięcie Konkursu wiedzy rolniczej - atrakcyjne konkursy i zabawy dla dzieci. Podczas targowego dnia na Bankowym stoisku, można było skorzystać ze specjalistycznego doradztwa w zakresie: kredytów, rachunków i lokat bankowych. Bank Spółdzielczy jako uczestnik imprezy był fundatorem głównej nagrody w konkursie na najładniejszą cieliczkę. Rower trafił do rodziny Państwa Grencel z Gulcza. iędzynarodowe Targi Tulipanów - plantacje B.Królik w Chrzypsku Wielkim koło Sierakowa w majowy weekend 2012 roku. dniu 1 czerwca r. B a n k Spółdzielczy w Skępem dokonał otwarcia Punktu Kasowego w Rypinie w siedzibie Urzędu Skarbowego. To 8 jednostka organizacyjna Banku, a 5 na terenie powiatu rypińskiego. ramach Wielkopolskiego Motorowodnego Otwarcia Sezonu 2012 zorganizowano 5 maja br. na Placu Wolności w Czarnkowie finał rajdu szlakiem wodnym Wielkiej Pętli Wielkopolskiej. Rajd rozpoczął się 28 kwietnia i prowadził malowniczymi śródlądowymi drogami wodnymi rzeki Warty i Noteci. Bank Spółdzielczy w Czarnkowie jako promotor aktywnego wypoczynku był sponsorem koncertu finałowego pt. Szanty na rynku.

10 10 A K T U A L N O S C I SGB leonora Rybarczyk, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Siedlcu, dwukrotnie odebrała w I kw. br. wyróżnienia za osiągnięcia biznesowe Banku, którym kieruje. Bank został wyróżniony w konkursie o Tytuł HIT 2011 za produkt pod nazwą: Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz w Ogólnopolskim projakościowym konkursie o najwyższą jakość pracy Jakość Roku Otrzymane wyróżnienia świadczą, że podjęte działania w zakresie innowacyjności jako najważniejszą drogę rozwoju przynoszą wymierne efekty i uznanie, zapewniając tym samym stabilną pozycję na rynku. Wyróżnienia te nobilitują i mobilizują do dalszego działania na rzecz rozwoju społeczno gospodarczego nie tylko gminy Siedlec, ale i Regionu Kozła na którym działa Bank. Ogólnopolski konkurs pro jakościowy Jakość Roku 2011 Gospodarczo Samorządowy HIT Wielkopolski 2011 TSŁ TRANSPOST SA wyemitował w dniu 4 kwietnia 2012 roku w obrocie niepublicznym sztuk obligacji o wartości nominalnej zł każda. Wyemitowane obligacje są zabezpieczonymi papierami wartościowymi na okaziciela, od których odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji nastąpi w roku Środki uzyskane z emisji spółka zamierza przeznaczyć na finansowanie swojej bieżącej działalności. PTSŁ TRANSPOST S.A. jest najstarszą polską firmą działającą w branży zarządzania flotą pojazdów oraz wynajmu długoterminowego. Spółka powstała w roku 1991 w drodze przekształceń własnościowych Przedsiębiorstwa Transportu Samochodowego Łączności. O uznaniu, jakim spółka cieszy się na rynku świadczy dwukrotne przyznanie jej tytułu Gazeli Biznesu, a także wygranie przetargu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej na kompleksową obsługę transportową spotkań organizowanych podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. dniu 13 czerwca br. w siedzibie SGB-Banku SA w Poznaniu Burmistrz Miasta Puszczykowa, Andrzej Balcerek oraz Skarbnik, Piotr Łoździn, podpisali dokumenty związane z emisją obligacji komunalnych. W spotkaniu uczestniczył także prezes Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie Przemysław Pilarski. Gmina Puszczykowo wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej równej 2 mln złotych w celu pozyskania środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta obligacje wyemitowane zostaną w jednej serii do końca 2012 roku, a ich ostateczny wykup nastąpi w roku Oprocentowanie obligacji uzależnione zostało od stawki WIBOR dla okresu sześciu miesięcy. W celu wyboru agenta emisji obligacji Miasto Puszczykowo przeprowadziło procedurę konkursową. Spośród złożonych ofert za najlepszą uznano ofertę SGB-Banku SA. Współpraca pomiędzy Miastem Puszczykowo a SGB-Bankiem SA nawiązana została z inicjatywy Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie, który prowadzi obsługę bankową Miasta. Od prawej: Andrzej Balcerek Burmistrz Miasta Puszczykowa, Przemysław Pilarski prezes Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie, Piotr Łoździn Skarbnik Miasta Puszczykowa

11 SGB D z i e c i o m 11 onkurs przeznaczony był dla uczniów, członków Szkolnych Kas Oszczędności ze Szkół Podstawowych z terenu działania Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie. Uczniowie pisali testy składające się z 2 części: test pytań wyboru dotyczący działalności Banku oraz test pytań wyboru z matematyki. W konkursie uczestniczyło 45 Szkół Podstawowych z czterech powiatów: ostrzeszowskiego, sieradzkiego, wieluńskiego oraz wieruszowskiego. Laureaci KONKURSU GROSZ DO GROSIKA I MIEJSCE SZKOŁA PODSTAWOWA im. Powstańców 1863 roku W LUTUTOWIE, którą reprezentowali uczniowie: Natalia Gała oraz Kacper Woltański - opiekun drużyny p. Renata Pagacz II MIEJSCE SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEDZIELSKU, którą reprezentowali uczniowie: Ewelina Tomaszczyk oraz Paulina Tomaszczyk, opiekun drużyny p. Aleksandra Kajta. III MIEJSCE SZKOŁA PODSTAWOWA im. Ludwiki Wawrzyńskiej W BISKUPICACH ZABARYCZNYCH, którą reprezentowali uczniowie: Bogumił Skoczylas oraz Michał Wróbel, opiekun drużyny p. Donata Kołodziej WYRÓŻNIENIA: IV MIEJSCE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Wieluniu, którą reprezentowali uczniowie: Tomasz Nowak oraz Michał Rozmarynowski, opiekun drużyny p. Jolanta Woźniak V MIEJSCE SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻURAWIU, którą reprezentowali uczniowie: Julia Kosatka oraz Sebastian Przybyłek, opiekun drużyny p. Agata Łuszczek oraz ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA W KLONOWEJ, którą reprezentowali uczniowie: Damian Marciniak oraz Judyta Świętczak opiekun drużyny p. Renata Sosin. Nagrody oraz dyplomy wręczył Marian Fita Prezes Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie. Publicznej Szkole Podstawowej w Lubaszu w kwietniu br. odbył się GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY. Uczniowie klas 1-6 rywalizowali o tytuł najlepszego matematyka. Spośród wszystkich uczestników kolejne etapy współzawodnictwa wyłoniły laureatów: I miejsca zdobyli: kl. I - J. Żwawiak, kl.ii - K. Wiśniewska, kl.iii - K. Nowak, kl.iv- M. Stasiak, kl.v - A. Mróz, kl. VI - W. Michalak II miejsca zdobyli: kl. I - A. Łucjan, kl.ii - J. Wiza, kl.iii - J. Oborski, kl.iv- S. Skałecka, kl.v - S. Pawlaczyk,

12 12 D z i e c i o m SGB kl. VI - K. Zastróżna III miejsca zdobyli: kl. I - A. Wawrzyniak, kl.ii - K. Jessa, kl.iii - J. Derkowski, kl.iv- K. Nowak, kl.v - R. Kępa, kl. VI - Sz. Jahns Bank Spółdzielczy w Czarnkowie wspiera wysiłek nauczycieli włożony w proces kształcenia i wyłaniania osób szczególnie uzdolnionych. Nagrody ufundowane przez Bank to miły akcent, który będzie przypominał uczniom o osiągnięciach roku Należy pamiętać, że wiedza i wytężona praca pozwala zrealizować najbardziej ambitne marzenia a stały rozwój zdobywać wciąż nowe cele. elem konkursu było: rozszerzenie wiedzy w zakresie polskiego systemu bankowego, banków spółdzielczych, popularyzowanie wiedzy o Kaszubskim Banku Spółdzielczym, doskonalenie umiejętności rachunkowych i ekonomicznych niezbędnych każdego dnia. Konkurs skierowany był do uczniów pierwszych i drugich klas gimnazjalnych, a rozstrzygano go w trzech etapach: 1) ETAP I odbywał się w szkołach macierzystych i obejmował zadania praktyczne (test matematyczny opracowany w oparciu o zagadnienia dotyczące: obliczeń procentowych, obniżką i podwyżką cen, rabatów oraz zadań dotyczących lokat i kredytów bankowych) do rozwiązania bez użycia kalkulatorów w ciągu 60 minut. 2) ETAP II finałowy test. Odbył się 16 kwietnia 2012 w siedzibie organizatora i obejmował zarówno zadania praktyczne, jak i teoretyczne, 3) ETAP III quiz międzyszkolny o tematyce polskiego systemu bankowego i szczegółowej oferty Kaszubskiego Banku Spółdzielczego (trzy drużyny składające się z trzech uczniów wyłonionych w ETAPIE I konkursu, którzy łącznie w ETAPIE II zdobyli najwyższą liczbę punktów). W konkursie wzięło udział 12 szkół, które zgłosiły łącznie 202 uczniów. Ostatecznie wygrał Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 2 w Wejherowie. Jako nagrodę szkoła otrzymała wysokiej klasy projektor. Jeśli chodzi o wyniki indywidualne, to na podstawie testu (II etap) wyłoniono 3 zwycięzców: - I miejsce (namiot) Michał Sowa - Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 2 w Wejherowie, - II miejsce (wieża) Jakub Ruth - Zespół Szkół nr 3 Gimnazjum nr 3 w Wejherowie, - III miejsce (aparat fotograficzny) Martyna Krzemińska - Zespół Szkół nr 1 gimnazjum nr 2 w Wejherowie.

13 SGB D z i e c i o m 13 maju br. na stadionie w Trąbkach Wielkich odbyły się Małe Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, czyli Turniej piłki nożnej dziewcząt U-13 SGB Cup. Zawody odbywały się pod patronatem Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola oraz Prezesa Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Andrzeja Szczepańskiego. Startowało w nim 7 drużyn szkół podstawowych z: Pruszcza Gdańskiego, Pszczółek, Suchego Dębu, Trąbek Wielkich, Sobowidza, Kłodawy i Czerniewa. W Turnieju brało udział 65 piłkarek. Na wstępie przedstawicielka każdej drużyny losowała nazwę kraju, pod którego szyldem występowała później w Turnieju. Wyniki losowania były następujące: Anglia (Pruszcz Gdański), Niemcy (Czerniewo), Hiszpania (Kłodawa), Polska (Pszczółki), Czechy (Sobowidz), Chorwacja (Suchy Dąb) i Irlandia (Trąbki Wielkie). Najlepsze okazały się piłkarki z Suchego Dębu, a więc Chorwacja. Drużyna ta bez straty bramki wygrała wszystkie mecze. W finale po zaciętym boju pokonała drużynę z Pszczółek, a więc Polskę. W meczu o 3. miejsce SP Nr 3 Pruszcz Gdański pokonała SP z Sobowidza 2 : 0. Trenerzy za najlepszą piłkarkę Turnieju uznali Joannę Kisiel z Pszczółek, a za najlepszą bramkarkę Sarę Burek z Pruszcza Gdańskiego. Natomiast najwięcej bramek (7) zdobyła Wiktoria Krygier z Suchego Dębu. Podczas Turnieju odbyły się także dwa konkursy. W obu triumfowały siostry: Martyna i Wiktoria Krygier z Suchego Dębu. Wiktoria w konkursie żonglerki zdeklasowała rywalki wykonując 82 podbić piłki. Natomiast w konkursie strzałów z połowy boiska do pustej bramki liczyły się tylko dwie piłkarki: Martyna Krygier i Asia Kisiel. Dopiero trzecia dogrywka zadecydowała o wygranej Martyny. Głównym sponsorem zawodów był Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim. Oprócz niego nagrody ufundowali: Urząd Miasta Gdańska, Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Urząd Gminy Trąbki Wielki, Pomorski Związek Piłki Nożnej i Nowa Energia Trąbki Wielkie.

14 14 Z Z Y C I A S G B SGB rezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego Paulina Greek w swych wystąpieniach podkreślała, że prezent jaki otrzymali Spółdzielcy całego świata w postaci Międzynarodowego Roku Spółdzielczości 2012 zdarza się raz w życiu i trzeba zrobić wszystko aby miał on charakter szczególny - w Czarnkowie misja ta została wypełniona. Podczas plenerowej imprezy bawili się zaproszeni goście, organizatorzy i ich pracownicy oraz mieszkańcy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Bank Spółdzielczy w Czarnkowie jako inicjator tego święta zadbał o uhonorowanie działaczy ruchu spółdzielczego a wraz ze spółdzielniami różnych branż działającymi na terenie powiatu, współorganizatorami Powiatowego Święta Spółdzielczości zorganizował konkursy z nagrodami dla publiczności. Wśród gości znaleźli się m.in. poseł Stanisław Kalemba, starosta czarnkowsko-trzcianecki Wiesław Maszewski i sympatycy spółdzielczości. półdzielczość w Polsce ma wieloletnie tradycje. Do dnia dzisiejszego, zainicjowany na początku XX wieku sposób gospodarowania i zarządzania, okazuje się ze wszech miar skuteczny i aktualny. W okresie transformacji ustrojowej kraju, banki spółdzielcze przekształciły się w nowoczesne, prężne i cieszące się zaufaniem społecznym podmioty gospodarcze. Dziś, jako jedyne, opierają się wyłącznie na rodzimym kapitale. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, po reformie administracyjnej kraju, od samego początku swojego istnienia rozpoczął ścisłą współpracę z BS w Czarnkowie. Jest ona wielostronna i obejmuje zarówno obsługę konta bankowego, systemy rozliczeń, jak i kredytowanie największych inwestycji. Istotny jest też udział banku w rozwoju rolnictwa w naszym powiecie. Gospodarujemy na jednym z największych obszarów rolnych i leśnych w Wielkopolsce. Bez wsparcia bankowości spółdzielczej, dynamiczny rozwój branży rolniczej nie byłby możliwy. Dodam, że także inne, działające na naszym terenie spółdzielnie, rozwijają się bardzo prężnie. Hasło Spółdzielnie budują lepszy świat, które towarzyszy obchodom Roku Spółdzielczości, utożsamiam z naszą lokalną strategią, którą odzwierciedla myśl Spółdzielnie budują lepszy powiat. W tym też duchu, życzę spółdzielcom oraz lokalnym samorządom dalszych sukcesów i owocnej współpracy. Niech polski kapitał i polska spółdzielczość, stają się w jak największym stopniu czynnikiem rozwoju naszego kraju i społeczeństwa. Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki Wiesław Maszewski zdjęcia: Ł.K.

15 SGB B A N K W R E G I O N I E 15 Powiat z przestrzenią dostosowaną do oczekiwań społecznych, wyposażony w niezbędną infrastrukturę, charakteryzujący się zrównoważonym rozwojem społeczno ekonomicznym, osiągniętym dzięki optymalnemu wykorzystaniu zasobów społecznych, gospodarczych, kulturowych i przyrodniczo krajobrazowych, a przez to zapewniający pracę oraz wzrost poziomu i jakości życia mieszkańcom skład powiatu wchodzą następujące gminy: Miasto Czarnków, gmina miejska, miasto powiatowe gdzie mieszczą się siedziby - Starostwa Powiatowego oraz urzędu gminy - miejskiej i wiejskiej. Miasto jest lokalnym centrum gospodarczym. Gmina Czarnków, gmina wiejska z 24 sołectwami, Gmina Drawsko, gmina wiejska z 12 sołectwami. Ponad 60 proc. Powierzchni gminy zajmuje Puszcza Notecka. Dużą atrakcją są liczne urokliwe jeziora: 13 o powierzchni do 10 ha oraz Piast i Długie - z lustrem wody w granicach 15 ha. Miasto i Gmina Krzyż Wlkp., gmina miejsko-wiejska z 11 sołectwami. Ponad 57 proc. powierzchni zajmują lasy. Na terenie gminy znajduje się 18 jezior, które łącznie zajmują 180 ha. Gmina Lubasz, gmina wiejska z 15 sołectwami, położona na skraju Puszczy Noteckiej. Gmina Połajewo, gmina wiejska z 8 sołectwami. Miasto i Gmina Trzcianka, gmina miejsko-wiejska z 20 sołectwami. Ponad 50% terenu zajmują lasy, a najpiękniejsze krajobrazowo tereny znajdują się w okolicach Doliny Noteci oraz w kompleksie lasów w Puszczy nad Drawą zaliczanych do obszarów Natura Gmina Wieleń, gmina miejsko-wiejska z 19 sołectwami. Największa pod względem powierzchni gmina województwa wielkopolskiego. Tutaj rozciągają się lasy Puszczy Noteckiej. W Strategii Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Wielkopolsce dla powiatów takich jak powiat czarnkowsko trzcianecki przewidziano: - osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu gospodarki na terenach wiejskich; - prowadzenie polityki wielofunkcyjnego rozwoju wsi i dywersyfikację działalności gospodarstw wiejskich z uwzględnieniem usług, w tym agroturystycznych, przetwórstwa, handlu i rzemiosła w celu zwiększenia zatrudnienia w sferze pozarolniczej oraz zwiększenia źródeł wzrostu dochodów; - poprawienie jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez poprawę jakości dróg rolniczych, scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe oraz zalesienie 599 ha gruntów marginalnych; - ochronę środowiska, m.in. poprzez sanitację wsi i zagospodarowanie odpadów komunalnych; - dostosowanie struktury i potencjału terenów wiejskich do wyzwań XXI wieku i jednoczącej się Europy. Powiat położony jest na styku dwóch krain geograficznych: Niziny Wielkopolsko Kujawskiej i Pojezierza Pomorskiego. Granica ich przebiega na Noteci płynącej równoleżnikowo, niemal przez środek powiatu, Pradoliną Toruńsko - Eberswaldzką. Pradolina jest główną cechą przestrzenno geograficzną powiatu. Jej szerokość ma kilka kilometrów (w regionie Krzyża Wlkp., aż 9 km), a jej moreny czołowe, denne, pola zandrowe, ozy i jeziora urozmaicają krajobraz. Krajobraz ten różnicuje zatorfioną część dna pradoliny porośniętej trawami łąkowymi i jej wyższe tereny piaszczyste zajęte przez wydmy porośnięte borami. Powiat leży w północnej części województwa wielkopolskiego, zajmując 6% terenu województwa. Pod względem powierzchni, wynoszącej 1806 km² zajmuje drugie miejsce, a pod względem ludności liczącej ponad 85 tys. mieszkańców 9 miejsce w województwie. Skupia 8 gmin, w tym jedną miejską (Czarnków), trzy miejsko wiejskie (Trzcianka, Krzyż, Wieleń) i cztery wiejskie (Czarnków, Drawsko, Lubasz, Połajewo). Przez powiat przebiega kilka ważnych szlaków komunikacyjnych, stary szlak piastowski na kierunku południowo północnym z Poznania nad Bałtyk i drugi prowadzący w kierunku zachodnim od Piły i Czarnkowa do Gorzowa i przejścia granicznego w Kostrzynie n/odrą. W powiecie czarnkowsko - trzcianeckim 41% całej powierzchni stanowią użytki rolne, z tego grunty orne 26,6%, zaś użytki zielone ponad 14% (udział tych ostatnich w strukturze użytkowania gruntów jest jednym z największych w Wielkopolsce). Są w powiecie duże firmy produkcyjne opierające swoja działalność o branże rolniczą i leśną. Do rozwoju leśnictwa warunki stworzyła natura, ponieważ ponad 50% powierzchni powiatu stanowią lasy. Rolnictwo natomiast jest priorytetowym w gminach: - Połajewo, Lubasz oraz gmina Czarnków. Gminy Drawsko, Krzyż Wlkp. oraz Wieleń położone w bliskim sąsiedztwie Puszczy Noteckiej i Drawieńskiego Parku Narodowego posiadają sprzyjające warunki do rozwoju turystyki, równolegle z nią agroturystyki oraz usług związanych z tą branżą. Firmy mające tam swoją siedzibę prowadzą działalność, nie zagrażającą naturalnemu pięknu terenów. Powiat dysponuje atrakcyjnymi walorami przyrodniczymi, które wraz z obiektami zabytkowymi i innymi, pochodzenia antropogenicznego, tworzą wspaniałe krajobrazy. Największymi dobrami przyrodniczymi są lasy, zajmujące 52% powierzchni powiatu (w województwie nie całe 26 %, w kraju 30 %). W powiecie swoje siedziby mają dwa Banki Spółdzielcze są to: BS w Czarnkowie i BS w Wieleniu, Misją samorządu powiatowego jest współtworzenie z udziałem mieszkańców i strategicznych partnerów, systemu kreowania i wdrażania, na podstawie Strategii, polityki zrównoważonego rozwoju społeczno ekonomicznego, z optymalnym wykorzystaniem lokalnych potencjałów wzrostowych oraz inicjowanie przedsięwzięć przyczyniających się do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społecznych wyrażonych w wizji, a w szczególności poprawienia infrastruktury drogowej *. *Strategia rozwoju powiatu (SRP), strony oficjalne powiatu ponadto na terenie powiatu placówki bankowe posiadają: LWBS z/s w Drezdenku oraz BS we Wronkach. Powiatowe Święto Spółdzielczości, które w niedzielę 3 czerwca br. zgromadziło w Parku Staszica mieszkańców powiatu, zorganizowały spółdzielnie funkcjonujące na terenie powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, a były to: Bank Spółdzielczy w Czarnkowie, Bank Spółdzielczy w Wieleniu, Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Sławnie, Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, GS SCH w Czarnkowie, OSM w Czarnkowie, AGRO-ŁAN Spółdzielnia Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Oleistych, PSS Społem w Czarnkowie, Dolina Noteć Spółdzielcze Zrzeszenie Producentów Trzody, Spółdzielcze Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej Marunowo-Kruszewo, HUTA Spółdzielcza Grupa Producentów Trzody Chlewnej, SM Lokatorsko-Własnościowa w Trzciance, Spółdzielnia Usług Rolniczych w Czarnkowie, Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej w Sławnie. Festyn spółdzielczy cieszył się dużym zainteresowaniem i co zrozumiałe, uczestnikami były całe rodziny przede wszystkim członków i pracowników spółdzielni. Sympatycy spółdzielczości w tym m.in. Poseł Stanisław Kalemba bawili się w Czarnkowie, bowiem festyn miał ciekawą oprawę artystyczną, krótkie, nie męczące części oficjalne i naturalnie wspaniałą pogodę. Gratulujemy pomysłu, świętujmy rok 2012 to Międzynarodowy Rok Spółdzielczości. Ł.K.

16 16 L E A S I N G SGB

17 SGB L E A S I N G 17 CZY WIESZ, ŻE... W ramach corocznego konkursu dla NAJLEPSZEGO DORADCY LEASINGOWEGO BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH nadszedł czas na małe podsumowanie. Od początku roku do 31 maja wartość rozliczonych umów wśród najaktywniejszych banków kształtowała się w następujący sposób: W kategorii Bank będący liderem w sprzedaży, na pierwszym, premiowanym miejscu, znalazło się Finansowe Centrum Biznesu SGB- BANKU SA w Gdyni z wynikiem przekraczającym ,00 zł. Kolejnym pewnym kandydatem do podium jest Poznański Bank w Poznaniu z dotychczasowymi obrotami w wysokości ,00 zł. Do minimalnego progu dla Banków, tj. 1 miliona złotych, pewnie dążą również Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku który zawarł umowy leasingu na kwotę ,00 zł oraz ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku z wynikiem ,00 zł. W kategoriach indywidualnych konkursu już dziś odnotowujemy doradców bankowych, którzy wypracowali minimalny próg podium tj. 500 tysięcy złotych. Bliżej o tych osiągnięciach można dowiedzieć się w strefie banków na naszej stronie firmowej OPERATOREM bs-leasing JEST: Jak co roku nasza spółka kontynuuje intensywne działania mające na celu jak najszybsze rozpropagowanie leasingu wśród klientów banków SGB. Kolejne rozmowy z Zarządami i u- mowy współpracy zarówno na płaszczyźnie sprzedażowej jak i kredytowej wprowadzają bsleasing do koszyka produktów bankowych pozwalając na pełną obsługę dotychczasowych klientów bankowych. Nowy produkt stwarza także możliwość pozyskania nowego klienta, lub obsłużenia tego, któremu kredytu trzeba było odmówić. Wspieranie sprzedaży bankowej leasingiem pomnaża efekty ekonomiczne nie tylko u klientów. AKADEMIA TL dotarła już ze swoimi szkoleniami do 57 Banków. Ostatnio do grona przeszkolonych doradców bankowych dołączyli przedstawiciele Banków Spółdzielczych w Gostyniu, w Tomaszowie Mazowieckim i w Jarocinie. Stopniowo docieramy do wszystkich. Banki zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Rurą, Pełnomocnikiem, Dyrektorem do spraw umów i marketingu, tel.: lub Jedną z największych zalet leasingu jest kumulacja efektu tarczy podatkowej. W przypadku zakupu środków trwałych generowanie kosztów zależy tylko i wyłącznie od stawki amortyzacji przedmiotu inwestycji. Osiągnięcie pełnej wartości odpisów amortyzacyjnych może w przypadku najpopularniejszych zakupów (samochody, maszyny) zająć od 5 do 10 lat. Leasing oferuje znaczące skrócenie czasu jaki jest wymagany by zaliczyć wartość inwestycji w poczet kosztów uzyskania przychodu. Dzięki odpowiednio dobranej formie finansowania, dla większość przedmiotów pełen koszt generowany jest w trakcie umów zawartych na okres od 2 do 5 lat. Jaki jest efekt tarczy podatkowej? Przedsiębiorca zapewniający sobie odpowiednio wysoki poziom kosztów minimalizuje obciążenia podatkowe. Obniżenie podatku dochodowego stanowi zatem oczywistą korzyść dla przedsiębiorcy. Piotr Idczak Doradca leasingowy SGB-TRANS-LEASING PTL

18 Zaplanuj wakacje lub wyjazd firmowy! Znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę. Indywidualne podróże dalekie i bliskie wakacje dla całej rodziny!!! Codziennie promocje, oferty last minute. Specjalnie dla pracowników banków, którzy podróżują w większym gronie propozycje przygotuje dział imprez grupowych. Organizujemy krótkie weekendy w Polsce i za granicą, wyjazdy firmowe, spotkania integracyjne, konferencje, zjazdy rad nadzorczych, walne zgromadzenia członków wyjazdy i podróże szyte na miarę. Czarujący Paryż i Bruksela Stolica mody i kabaretu. Szyk i elegancja Paryska przygoda oraz zwiedzanie Wersalu. W drodze powrotnej stolica Unii Europejskiej - Bruksela by night. 5 dni od 699 PLN Wybierz idealną ofertę! Każda nasza propozycja uwzględnia życzenia Klientów i opracowana jest tak, by spełniała Państwa oczekiwania. Oferujemy pełen wachlarz usług, imprezy integracyjne i dodatkowe atrakcje tak, aby program był naprawdę wyjątkowy. Twój partner w podróży - ATUR to marka doskonale postrzegana wśród tysięcy klientów w całej Polsce - posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie i niezbędne kompetencje; na rynku turystycznym działamy od 1991 roku - podróże to nie tylko nasza praca, ale przede wszystkim wielka pasja - świetnie znamy specyfikę wyjazdów grupowych, firmowych, motywacyjnych - zatrudniamy wyłącznie licencjonowanych pilotów, współpracujemy tylko ze sprawdzonymi partnerami - niższe ceny rezerwując bezpośrednio u organizatora unikasz kosztów pośrednictwa - dla indywidualnych, stały klientów proponujemy zniżki i specjalne rabaty Gwarantujemy sprawną organizację imprezy. Zapraszamy do wspólnej podróży, zwiedzania i beztroskiego wypoczynku. Nie czekaj - zgłoś się do nas! Infolinia: tel Mielżyńskiego 18/ Poznań dodaj do ulubionych Przedstawione obok propozycje są wybranymi, ogólnymi informacjami na temat organizowanych podróży. O pełną ofertę zapytaj w ATUR. Cena w zależności od ilości uczestników, miasta wyjazdu oraz świadczeń. Pełna magii o każdej porze roku. Integracyjny wyjazd weekendowy. Dla chętnych rejs po Wełtawie lub piwny wieczór u Szwejka. 2 dni...czyli podróż w stylu Dolce Vita Wenecja, Rzym, Watykan, Monte Casino, Florencja Wspaniałe zabytki, wyśmienita kuchnia, słoneczna aura przez cały rok. 6 dni Złota Praga Wizyta u zachodnich sąsiadów Drezno, Lipsk, Monachium. Bawarskie zamki i piwo oraz HIT!!! zwiedzanie muzeum BMW nie lada gratka dla fanów beemek 4 dni od 270 PLN Włoska eskapada od 799 PLN Nie tylko piwo... ale i BMW od 490 PLN Węgierskie SPA Zwiedzanie Budapesztu i błogi relaks w gorących termach kąpiele również jesienią i zimą!!! Dla chętnych cygański wieczór w węgierskiej czardzie. 4 dni W programie Sandomierz, Zamość, Lwów i Kazimierz Dolny. Malownicze krajobrazy, wspaniała przygoda. Idealna propozycja na letnie i jesienne wypady. 4 dni od 430 PLN Renesansowe perełki od 490 PLN Naddunajskie stolice Zobaczymy Wiedeń, Bratysławę, Budapeszt. Dla chętnych cygański wieczór w węgierskiej czardzie lub kolacja na wiedeńskim Grinzingu, a tam wino, tańce i śpiew. 4 dni od 490 PLN

19 - gorące słońce, plaża, rytmy flamenco - festiwal piwa na hiszpańskim wybrzeżu - niepowtarzalny klimat Barcelony Już po raz 25 hiszpański Octoberfest przyciągnie tysiące turystów, którym pobyt urozmaici barwny festiwal, muzyka i koncerty orkiestr dętych z różnych krajów Europy. Parady, muzyczne, korowody, a dla smakoszy bursztynowe piwo. Duża dawka dobrej energii przed jesienną, polską szarugą czyli Oktoberfest pod palmami od 979 PLN od 1099 PLN W cenie zakwaterowanie w Hiszpanii w hotelu 3*** z basenem, pokoje 2-os. z łazienkami, śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, przejazd autokarem LUX, wizyta na festiwalu piwa, opieka pilota, ubezpieczenie. LATO Słoneczne plaże samolotem, autokarem Bułgaria, Hiszpania, Majorka, Kreta, Rodos, Kos, Cypr, Chorwacja, Turcja, Tunezja, Egipt, Wyspy Kanaryjskie, Włochy, Maroko, Izrael... Super rabaty, codziennie nowe oferty Last Minute Wakacje dla całej rodziny Ciekawe hotele z polską animacją, klubami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych Kolonie i obozy Super wakacje dla dzieci i młodzieży, bogaty wybór imprez w kraju i za granicą Wakacje z własnym dojazdem Minimum kosztów, maksimum swobody Bułgaria, Hiszpania, Chorwacja, Francja, Włochy,...

20 20 Z Z Y C I A S G B SGB lienci Banków Spółdzielczych w Chojnie oraz w Lubrańcu to główni zwycięzcy w promocji Lokata SGB (lato 2011). Szczęśliwi zwycięzcy wrócili do domu nowiutkimi samochodami marki Mitsubishi ASX. Wręczenie nagród odbyło się 29 maja br. w Toruniu. Łucja Kowalska, jedna z laureatów, odebrała kluczyki do auta z rąk Wiceprezesa Zarządu w Chojnie, Anny Stamblewskiej Drugim z laureatów promocji został Grzegorz Zasadziński, który kluczyki do swojego samochodu odbierał z rąk Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubrańcu, Krzysztofa Wcześniaka oraz Dyrektora Oddziału w Chodczu Anny Konopińskiej Laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych promocjach organizowanych przez Banki SGB.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie.

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. 1. Rys historyczny. 2. Dzień dzisiejszy: jubileusz 65-lecia, teren działania wyniki finansowe, GBS Bank na tle innych bs.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach 1 z 8 2012-01-09 18:47 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Informacje o Banku Usługi Placówki Banku Kontakt Aktualności Dla klientów indywidualnych Dla instytucji i firm Finanse dla rolników Logowanie Strona

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

Orły Polskiego Budownictwa- największa gala branży budowlanej już po finale

Orły Polskiego Budownictwa- największa gala branży budowlanej już po finale Orły Polskiego Budownictwa- największa gala branży budowlanej już po finale Organizatorzy przedsięwzięcia: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Europa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Jachranka, 19 stycznia 2010 r. www.sgb.pl PLAN PREZENTACJI Samorządy i przedsiębiorstwa strategicznymi partnerami

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ;

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ; Wojewódzka konferencja nt.; Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem szkoły w jednoczącej się Europie, która odbyła się 11 maja 2011roku w Publicznym Gimnazjum we Wróblewie została objęta patronatem

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Zostań gwiazdą z podwórka na stadion 18 maja 2009 r. na stadionie klubu Victoria 16 drużyn chłopięcych i 4 dziewczęce z województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2 wania. 03 ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH Powstała w 2010 roku Spółdzielnia ANG jest częścią Grupy ANG, w skład której wchodzą firmy realizujące

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE AKCJE EKOLGICZNE. Dzień Ziemi, Spotkanie z fizykiem- Marcinem Popkiewiczem, Projekt edukacyjny,,jak obchodzimy Dzień Ziemi, IV Rajd Rowerowy pod hasłem,, Z dobrą energią

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

CoopEst. Włodzimierz Grudziński

CoopEst. Włodzimierz Grudziński CoopEst Włodzimierz Grudziński CoopEst jest funduszem kapitałowym z siedzibą w Brukseli, którego celem jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w nowych i przyszłych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY I. OPIS KONKURSU 1. Organizatorzy Konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski - Departament Rolnictwa i Środowiska. 2. Sekretariat Konkursu: Targi Lublin S.A.

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 inż. Paweł Szarubka Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Reprograf Group Warszawa Polska poligrafia posiada bardzo duży potencjał, a dzięki ogromnym

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

zakres usług septemberevents

zakres usług septemberevents zakres usług septemberevents Kompleksowo organizujemy eventy, imprezy i wydarzenia kulturalne. Naszym atutem jest kreatywna praca i profesjonalizm. Nasz team zadba o to, aby Państwa impreza lub wydarzenie

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku.

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Witając wszystkich uczestników dzisiejszej konferencji pragnę serdecznie podziękować Państwu za

Bardziej szczegółowo

"Razem w Unii 2013" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska

Razem w Unii 2013 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska "Razem w Unii 2013" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Dnia 22 marca 2013 r. w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu odbył się finał XII edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Razem w Unii

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Poznań 9-11 października 2009 W dniach 9-11 października 2009 w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

KURS NA PRZYSZŁOŚĆ. Strategia i kierunki rozwoju Pomorskiego Związku Żeglarskiego (PoZŻ) na lata 2014-2016. Gdynia, 12 października 2014 r.

KURS NA PRZYSZŁOŚĆ. Strategia i kierunki rozwoju Pomorskiego Związku Żeglarskiego (PoZŻ) na lata 2014-2016. Gdynia, 12 października 2014 r. KURS NA PRZYSZŁOŚĆ Strategia i kierunki rozwoju Pomorskiego Związku Żeglarskiego (PoZŻ) na lata 2014-2016 Gdynia, 12 października 2014 r. SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 2. OBSZARY STRATEGICZNE 3. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

KOLONIA, Polsko-niemieckie przyjęcie w ogrodach Konsulatu RP, 11.06.2015

KOLONIA, Polsko-niemieckie przyjęcie w ogrodach Konsulatu RP, 11.06.2015 OFERTA WSPÓŁPRACY WARSZAWA, Gala Jubileuszowa 20-lecia AHK Polska, 27.04.2015 Jubileusz działalności izba uroczyście obchodzić będzie w Teatrze Narodowym w Warszawie. Przed dwudziestoma laty uroczystość

Bardziej szczegółowo

KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV.

KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV. KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV. GDAŃSK 2011 SEKRETARIAT KONKURSU POMORSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych

Bardziej szczegółowo

Oferta. koszt wg taryfy operatora

Oferta. koszt wg taryfy operatora Oferta Kasa Stefczyka Kasa Stefczyka to instytucja finansowa odwołująca się do ponad 100-letniej tradycji Kas Spółdzielczych, zakładanych na terenach Polski. Kasa działa od 18 lat, a jej kapitał jest w

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Gmina Zabierzów otrzymuje wiele nagród i wyróżnień, które są dla nas powodem do dumy, zachętą do starań w zakresie realizacji zadań oraz mobilizują nas do pracy nad dalszym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

"Razem w Unii 2012" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Dnia 23 marca 2012 r. w Zespole Szkół Inżynierii. przewodnim Ochrona Środowiska a Unia

Razem w Unii 2012 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Dnia 23 marca 2012 r. w Zespole Szkół Inżynierii. przewodnim Ochrona Środowiska a Unia "Razem w Unii 2012" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Dnia 23 marca 2012 r. w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu odbył się finał XI edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Razem w Unii

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ wczoraj i dziś

Bank BGŻ wczoraj i dziś Bank BGŻ wczoraj i dziś Kim jesteśmy dziś Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw Jesteśmy doceniani w obszarze CSR Nagrody 2014 r. Lider Rankingu Odpowiedzialności Społecznej

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP 8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9.15 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE Adam Maciejewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 9.30 KEYNOTE SPEAKER Jan Mroczka, Prezes Zarządu,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie Szanowni Państwo! Z

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Droga Regionalna. Stan przygotowań do realizacji inwestycji. Rybnik, 16 listopada 2015 r

Droga Regionalna. Stan przygotowań do realizacji inwestycji. Rybnik, 16 listopada 2015 r Droga Regionalna Racibórz - Pszczyna Stan przygotowań do realizacji inwestycji Rybnik, 16 listopada 2015 r Dlaczego niemożliwe stało się możliwe? do listopada 2014 dziś Budowa drogi nie jest możliwa z

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Regulamin XII edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości Powiat Limanowski oraz Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców z siedzibą w Limanowej popierając rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

POLSKIE. www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com

POLSKIE. www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com POLSKIE O KONKURSIE Ogólnopolski konkurs Polskie Oskary Sportowe skierowany jest do społeczności lokalnych zaangażowanych w aktywności sportowe, a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Instytucje otoczenia biznesu w subregionie krakowskim L.p. Instytucja Adres www Rodzaje oferowany usług 1. Agencja Rozwoju Miasta S.A. www.arm.krakow.pl ul. Floriańska 31 31-019 Kraków 12/ 429-25-13 12/

Bardziej szczegółowo

X edycja Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Razem w Unii 2011 w ZSIŚ

X edycja Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Razem w Unii 2011 w ZSIŚ X edycja Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Razem w Unii 2011 w ZSIŚ X edycja Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Razem w Unii 2011 w ZSIŚ Dnia 18 marca 2011 r. w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy. www.forum-ekologiczne.pl

Zaproszenie do współpracy. www.forum-ekologiczne.pl Zaproszenie do współpracy Informacje na temat Forum Cel Forum Wypracowanie Forum ekologiczne kierunków to miejsce kształtowania spotkań przedstawicieli przyszłej polityki świata Unii nauki, Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wioska Garncarska dobra praktyka

Wioska Garncarska dobra praktyka Projekt pn. Edukacja dla inicjatywy lokalnej w Gminie Lubomierz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie

Bardziej szczegółowo

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Kandydat do nagrody i tytułu Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej Custos Monumentorum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Rybaki 3; 64-700 Czarnków tel. kom. (67) 344 16 53 Adres do korespondencji tel. kom. 603 074 945; tel. kom. 603 504 726

Rybaki 3; 64-700 Czarnków tel. kom. (67) 344 16 53 Adres do korespondencji tel. kom. 603 074 945; tel. kom. 603 504 726 Załącznik do Uchwały nr XI\211\11 z dnia 24 listopada 2011r. Rady LGD Czarnków, dnia 24 listopada 2011r. LISTA ocenionych przez LGD pod względem zgodności z LSR i spełniania kryteriów wyboru tych w ramach

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI

PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI WARSZAWA 2010 Autor publikacji jest pracownikiem naukowym Instytutu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa).

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Sport to zdrowie mówił Herkules

Bardziej szczegółowo

Gra miejska grupy "Mat-spedition" z Liceum Ogólnokształcącego im.powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej

Gra miejska grupy Mat-spedition z Liceum Ogólnokształcącego im.powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej Gra miejska grupy "Mat-spedition" z Liceum Ogólnokształcącego im.powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej tytuł gry "Przez Własny Biznes do Bogactwa" Przy drukowaniu zadań i tabeli wyników zaleca

Bardziej szczegółowo

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Spółdzielcza Grupa Bankowa

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Spółdzielcza Grupa Bankowa PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI REJONOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUTUTOWIE W DNIU 26 MARCA 2015 ROKU 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy. www.forum-ekologiczne.pl

Zaproszenie do współpracy. www.forum-ekologiczne.pl Zaproszenie do współpracy Janusz Piechociński Minister Gospodarki, Wiceprezes Rady Ministrów Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jestem przekonany, że wydarzenie to pozwoli na wymianę doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 22-25 WRZEŚNIA 2014 www.kongresmsp.eu Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! Strona 1 IV

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają W dniach 6 7 listopada 2015 roku w Kompleksie Hotelowym Borowianka w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Konferencja FRIG Zielona Góra 27.02.2012 Credit Agricole Bank Polska S.A. Bank Credit Agricole od 117 lat teraz także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Matematyka w banku. Opis projektu

Projekt edukacyjny Matematyka w banku. Opis projektu Opis projektu 1.Tytuł projektu: Matematyka w banku. 2.Czas: 14.grudnia 2010 roku 30 kwietnia 2011roku 3.Uzasadnienie wyboru tematu: - pokazanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym, -

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Gdzie szukać pieniędzy? Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Seminarium branży turystycznej Warszawa, 23 września 2011 r. Możliwości pozyskania środków z funduszy wspólnotowych Program

Bardziej szczegółowo

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już Dlaczego warto inwestycji? wybrać Karlino na miejsce swoich Co kierowało tymi, którzy już zdecydowali się tutaj zainwestować? Dla każdego przedsiębiorcy inny czynnik jest najważniejszy, ale nawet najbardziej

Bardziej szczegółowo

Edycja zimowa naszego kwartalnika, wyglądała będzie nieco inaczej.

Edycja zimowa naszego kwartalnika, wyglądała będzie nieco inaczej. Szanowni Państwo, Edycja zimowa naszego kwartalnika, wyglądała będzie nieco inaczej. Aby zimowe, pochmurne dni zyskały odrobinę koloru, postanowiliśmy urozmaicić nasz kwartalnik dużą ilością zdjęć i nadać

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r.

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r. Przygotowania do UEFA EURO 2012 18 stycznia 2012 r. 8 CZERWCA 2012 r. GODZ. 18:00 MECZ OTWARCIA UEFA EURO 2012 TM STADION NARODOWY W WARSZAWIE do meczu otwarcia Polska- Grecja pozostało 142 dni MISTRZOSTWA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo