Academy of Young Social Entrepreneurs in Tunisia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Academy of Young Social Entrepreneurs in Tunisia"

Transkrypt

1 ANNUAL REPORT Educational Society for Malopolska (MTO) January December 2012 organizacja pożytku pp publicznego Academy of Young Social Entrepreneurs in Tunisia Akademia Przedsiębiorczości Społecznej w Tunezji Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO), Nowy Sącz

2 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Fundacja Solidarności Międzynarodowej, Małopolskie Towarzystwo Oświatowe Nowy Sącz, Polska Grudzień, 2012 W ciągu ostatnich kilku lat MTO stopniowo poszerzało swe zainteresowanie z terenu Bałkanów na kraje byłego Związku Radzieckiego. Od czterech lat pracujemy w Białorusi i w tym roku prowadziliśmy tam aż dwa ważne projekty, ale jednocześnie wyszliśmy poza bezpośrednie sąsiedztwo Polski. Arabska Wiosna stworzyła możliwości pracy polskich organizacji w krajach Afryki Północnej. Była to dla nas okazja, by rozpocząć pracę w Tunezji, która przechodzi właśnie pokojową transformację od rządów autorytarnych do demokracji i napotyka trudności, które Polska musiała kiedyś przezwyciężyć. Budowa społeczeństwa obywatelskiego jest długim procesem. Dlatego uznaliśmy, że należy oprzeć się na energii i entuzjazmie młodych społeczników i pomóc im osiągnąć małe. lecz widoczne sukcesy. Obywatele powinni zrozumieć, że ich zaangażowanie społeczne pozwala rozwiązać wiele lokalnych problemów i podnieść standard życia. Akademia Przedsiębiorczości Społecznej w Tunezji przygotowała młodych, tunezyjskich działaczy do pracy w terenie. Wierzymy, że wysiłki tych młodych, twórczych ludzi, wspierane przez polskich kolegów, zaowocują rozwojem przedsiębiorczości społecznej, wzrostem świadomości obywatelskiej oraz poczuciem odpowiedzialnej i twórczej wolności. Projekt ten został niezwykle dobrze przyjęty przez uczestników. Mimo rozmaitych przeszkód przyniósł konkretne rezultaty i zauważalne zmiany na lepsze. Nie mógłby on zaistnieć bez współpracy z Fundacją Solidarności Międzynarodowej i dofinansowaniu z programu MSZ Wsparcie Demokracji w 2012 r. Z głęboka wdzięcznością, Ministry of Foreign Affairs, International Solidarity Foundation, Beata Budzik, prezes The Educational Society of Malopolska has gradually broadened its geographical outreach from the Balkans to the countries of the Former Soviet Union. While we continue our work in Belarus with two projects this year, we have looked beyond our regional neighbors. The Arab Spring has provided an opportunity for Polish NGOs to again share the experience gained working with countries in transition as well as working within their own country as it developed from a totalitarian state to a democratic one. As Tunisia undergoes a relatively peaceful transformation from a dictatorship to a free country, it confronts many of the same challenges that Poland faced. Civil society development is a long process. In its early stages, it is so important to harness the energy and enthusiasm of the leaders of the movement and support them in achieving small, but visible success. The larger society needs to see that civic involvement is a concrete means of improving everyday life and of solving the many problems that face communities. This Academy of Young Social Entrepreneurs in Tunisia was designed to support active individuals who will work on the local level. We believe that the efforts of these young, creative people supported by their Polish colleagues will lead to social entrepreneurship, enlightened citizenship and a feeling of responsible and productive freedom. This project was enthusiastically received by the participants and in spite of many challenges, it has yielded concrete results and made small, but visible change. This initiative would not have been possible without the assistance of the Democracy Support Program of Polish Development Cooperation of the Polish Ministry of Foreign Affairs in 2012 and the new International Solidarity Foundation. With deep appreciation, Wydawca Małopolskie Towarzystwo Oświatowe Nakład 500 egz. Drukarnia Nowodruk, Nowy Sącz, ul. Długosza 73 Julie Boudreaux, Board Member

3 Akademia Przedsiębiorczości Społecznej w Tunezji Celem ogólnym projektu było przygotowanie jak największej liczby osób w Tunezji do rozwiązywania lokalnych problemów własnymi siłami, wzbudzenie w nich przekonania, że potrafią zmieniać niekorzystne warunki życia na lepsze i pokazanie im jak to robić poprzez dostarczenie przykładów, materiałów i przeszkolenie liderów przedsiębiorczości. Zobowiązaliśmy się do przygotowania grupy młodych Tunezyjczyków do twórczego pokonywania przeszkód i tworzenia modelowych, innowacyjnych projektów, służących lokalnej społeczności. W trakcie zajęć w Tunisie i w Nowym Sączu uczestnicy wielokrotnie uczestniczyli w warsztatach, na których zostali wyposażeni w narzędzia ułatwiające planowanie, zarządzanie czasem i ułatwiające pracę w grupie. Działanie I. Warsztaty w Tunezji Celem warsztatów był rozwój predyspozycji zarządzania zespołem, koordynowania projektów, organizowania działań, oraz poznawania narzędzi motywowania współpracowników. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom uczestnicy uzyskali szansę stać się skutecznymi liderami, tak bardzo pożądanymi dziś w Tunezji. Rekrutacji do projektu dokonywaliśmy dwufazowo. W pierwszej fazie chętni musieli wypełnić formularze aplikacyjne (dostaliśmy około 50 zgłoszeń). Spośród nich wybraliśmy 20 najlepszych, którzy wzięli udział w warsztatach w Tunisie. W drugiej fazie wybraliśmy 12 najlepszych, których zaprosiliśmy do Polski. Wybór był oparty na następujących kryteriach: Aktywność i jakość pracy podczas warsztatów w Tunisie; Umiejętne korzystanie z konsultacji on-line; Jakość planowanych działań lokalnych. Mamy sobie tyle do powiedzenia Działanie II. Monitoring on-line i strona internetowa Bazując na doświadczeniu z realizacji podobnych projektów w krajach post-totalitarnych wiedzieliśmy, że młodzi liderzy bardzo chętnie się angażują w działania związane z budową społeczeństwa obywatelskiego i potwierdziło się to w naszym projekcie. Po zakończeniu warsztatów w Tunisie wszyscy uczestnicy byli w stałym kontakcie z wybranym mentorem on-line podczas tworzenia swych Planów Działań Lokalnych. Aby ułatwić komunikację pomiędzy mentorem a podopiecznym, każdy uczestnik mógł wyrazić swoje myśli w ojczystym języku, co zostało później przetłumaczone z arabskiego na polski. Po powrocie do kraju z wizyty studyjnej i warsztatów w Polsce każdy uczestnik pozostawał w kontakcie z mentorem on-line podczas wprowadzania swego projektu w życie. Uczestnicy naszego projektu i inne zainteresowane osoby mogły się spotykać na stronie przygotowanej w języku polskim, francuskim i arabskim. Jednakże nasi uczestnicy preferują kontakty za pomocą Facebooka i Skype a. Działanie III. Wizyta studyjna i warsztaty w Polsce Na początku października 2012 r. miała miejsce w Polsce 8.dniowa wizyta studyjna i warsztaty dla wybranych 11 uczestników projektu. MTO zorganizowało warsztaty, które przygotowały ich do założenia własnej organizacji pozarządowej lub do wdrożenia własnego projektu w ramach istniejącej organizacji. Uczestnicy spotkali się z czwórką innowatorów społecznych, członków ASHOKI, którzy zarazili ich entuzjazmem i zainspirowali ich do nowych rozwiązań palących problemów społecznych. Spotkanie z Alicją Derkowską (Nowy Sącz), która opowiedziała, jak z niczego powstawało MTO i jak można stworzyć coś nowego w edukacji we współpracy z rodzicami, nauczycielami i lokalnymi władzami oświatowymi. Spotkanie z Elżbietą Pomaską (Warszawa), która nie tylko opowiedziała o swojej organizacji, lecz także zainteresowała uczestników kwestią ochrony zdrowia i wskazała rozmaite możliwości w tej dziedzinie. Szczególnie inspirujący okazał się pomysł zorganizowania w szkołach badań przesiewowych, bo może to być wstępem do ścisłej współpracy rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i lekarzy oraz uchronić dzieci przed ciężkimi schorzeniami, dzięki wczesnemu wykrywaniu nieprawidłowości. 3

4 Spotkanie z Zulą Komornicką (Kraków), która podzieliła się sposobami zdobywania pieniędzy na lokalne projekty wypróbowanymi w Funduszu Lokalnym Masywu Śnieżnika, założonym i prowadzonym z powodzeniem od lat w Kotlinie Kłodzkiej przez jej matkę, Dorotę Komornicką. Jest to jeden z najbiedniejszych regionów Polski, co roku nawiedzany przez powodzie, z mnóstwem nieużytków i nieistniejącym przemysłem, a jednak Fundusz co roku skutecznie wspiera małe, lokalne inicjatywy. Zula Komornicka Spotkanie z Grzegorzem Tabaszem (Nowy Sącz), założycielem i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Czynnej Ochrony Płazów Greenworks. Na tym spotkaniu Uczestnicy dowiedzieli się od Grzegorza o wspaniałych miejscach w swoim kraju, które są lub powinny być rezerwatami przyrody, a o których oni nawet nie słyszeli. Z zachwytem słuchali, jak wiele można zrobić dla ekologii przy pomocy naprawdę niewielkich środków, ale we współpracy ze społecznością lokalną. Wizyta w Sursum Corda W rezultacie tego pobytu uczestnicy wyjechali z gotowymi, szczegółowymi planami działań lokalnych, które zaczęli wprowadzać w życie zaraz po powrocie do Tunezji. Działanie IV: Praca lokalnych liderów na miejscu (październik listopad 2012) Motto Akademii brzmi Bądź praktyczny i zaczynaj od małego. Nasi uczestnicy już na etapie rekrutacji musieli dokonać identyfikacji problemów lokalnych, którymi chcieliby się zająć. Ważnym elementem naszego projektu była pomoc materialna dla uczestników na ich pierwsze projekty. Z własnego doświadczenia wiemy, jaką zachętą jest sukces osiągnięty na początku drogi. Dofinansowaliśmy kwotą 500 EURO każdy z następujących projektów: Julie Boudreaux i Mariem Balti Podejmujemy decyzje w grupie Wspólnie odwiedziliśmy Towarzystwo im. Brata Alberta (opieka nad bezdomnymi) i organizację Sursum Corda (przygotowanie i praca z wolontariuszami). Obie te wizyty studyjne dały naszym gościom wiele do myślenia. 1. Ahlem Nasraoui założyła wraz z Mohamedem Sultane Ayoub i Mariem Balti organizację pozarządową. Ahlem postanowiła pracować w środowisku biednych, zaniedbanych uczniów w wieku lat z miejscowości Bardo. Stworzyła grupę 30 nastolatków, którzy zostali objęci korepetycjami z języka angielskiego i którzy uczestniczą w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych. Celem jest wzmocnienie patriotyzmu i zainteresowanie ich sprawami obywatelskimi. Cel ten zamierza osiągnąć poprzez pokazanie piękna Tunezji. Grupa wolontariuszy 4

5 (studentów) organizuje pikniki, wycieczki, gry i zabawy. W ten sposób młodzież zaangażowana w projekt ma zorganizowany wolny czas i nie jest narażona na kontakty ze środowiskiem niewłaściwym dla ludzi w tym wieku. 2. Ali Bouzouzia założył Klub Praw Człowieka na terenie wydziału ekonomii i zarzadzania Uniwersytetu w Tunisie. Klub liczy 10 członków stałych i udało się załatwić stałą siedzibę. Członkowie Klubu kolportowali różne broszury wzywające do dialogu społecznego na terenie uniwersytetu zorganizowali konferencję na temat: przemoc polityczna, a kolejną konferencję na temat demokratyzacji szkolnictwa odbyła się konferencja pod tytułem: Sprawy obywatelskie i prawa człowieka po dyktaturze. Klub próbuje swe działania rozpropagować na innych wydziałach uniwersytetu. We współpracy z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego zorganizował na Uniwersytecie Tunezyjskim Okrągły Stół dla studentów na temat przemocy i agresji na wyższych uczelniach. 3. Anas Mohamed Bassaies zorganizował akcję sprzątania plaży w pobliżu Sidi Abdel Aziz. Do współpracy udało mu się zachęcić stowarzyszenie z AEM (Stowarzyszenie Ochrony Środowiska La Marsa) oraz władze samorządowe, które pożyczyły ciągnik do wywozu nieczystości. Zmobilizował grupę 12 wolontariuszy, zakupił rękawice, worki, plastikowe kosze. Celem projektu było oczyszczenie zaniedbanej okolicy, podniesienie świadomości społecznej na temat utylizacji odpadów. Po oczyszczeniu okolicy grupa zorganizowana przez Anasa będzie prowadziła kampanię na rzecz utrzymania czystości w miejscach publicznych. 4. Bilel Chehed założył organizację: Klub Młodego Obywatela. Celem klubu jest szerzenie samorządności wśród młodzieży szkolnej w wieku lat. Dodatkowo zakupił 40 mini wyprawek szkolnych oraz założył w jednej ze szkół mini bibliotekę. 5. Malek El Feki projekt Maleka jest kolejnym projektem ekologicznym. Mieszka on w pobliżu akweduktu w Le Bardo, który stał się miejscem dzikich wysypisk śmieci. Malek wraz z przyjaciółmi posprzątał okolice akweduktu i zaapelował do mieszkańców o utrzymanie tego miejsca w czystości. 6. Mariem Balti razem z Ahlem i Mohamedem zarejestrowała organizację pozarządową, która nie tylko wspiera kreatywność studentów wydziału elektrycznego, ale też zachęca ich do działalności społecznej. W miejscowości Jendouba przeprowadziła serię spotkań ze studentami. 7. Mortadha Rekik założył organizację pozarządowa o nazwie Młodzież dla Demokracji i Ochrony Praw Człowieka. Pierwszym działaniem tej nowej organizacji była kampania uczulająca młodzież na sprawy społeczne. 8. Bechir Segni założył organizację monitorującą poziom korupcji w Tunezji. Aby osiągnąć ten cel musiał utworzyć profesjonalną stronę Dzięki osobom poznanym podczas realizacji naszego projektu przyłączył się do sieci organizacji pozarządowych TACID. Brał udział w warsztatach na temat transparentności budżetowej NGO s. Przyłączył się do arabskiej sieci ANSA. 9. Mohamed Sultane Ayoub nawiązał współpracę ze szkołami podstawowymi. Celem jego projektu miała być współpraca z rodzinami niewydolnymi wychowawczo. Na początek zakupił wyprawki dla najuboższych dzieci i wraz innymi wolontariuszami udziela korepetycji dzieciom z najsłabszymi wynikami. 10. Wael Dridi założył w szkołach w Tunisie Kluby Dziecka. Celem tych klubów ma być ochrona praw dzieci. W ciągu realizacji zadania zorganizował dwa spotkania dla dzieci na temat ich praw, ale mają się one obywać cyklicznie co miesiąc. Nasi liderzy dopiero zaczynają swoją przygodę z działalnością społeczną, ale realizują swoje projekty wspierając się wzajemnie zasobami i wiedzą. Są w stałym kontakcie ze sobą. Mamy nadzieję że ta dobra atmosfera współpracy utrzyma się dłużej. Wręczanie świadectw uczestnictwa w projekcie Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. Program Wsparcie Demokracji. Serdecznie dziękujemy Fundacji Solidarności Międzynarodowej nie tylko za przyznanie dotacji na przeprowadzenie tego projektu, lecz także za ciągłe czuwanie i szczere zainteresowanie jego przebiegiem. 5

6 Academy for Young Social Entrepreneurs (AYSE) in Tunisia The overall goal of this project was to prepare as many young people in Tunisia as possible to solve local problems on their own, to convince them that they are able to improve their lives and to provide them with examples, materials and training as entrepreneurial leaders. To this end, we provided training in selecting issues of importance to the local community, creative problem solving, and innovative project development. During workshops in Tunis and Nowy Sacz, participants in the program practiced strategic planning, time-management and group work. Activity I. Workshops in Tunisia The workshops in Tunisia focused on the development of team work skills, project coordination, organization of activities as well as techniques to motivate coworkers. Thanks to these skills, participants are on their way to becoming effective leaders something that is in great demand in today s Tunisia. There were two phases of recruitment for the project. Interested individuals submitted written applications. Of the 50 received, we chose the best 20 for the initial workshops in Tunisia. In the second phase, the 12 most promising were invited for the Study Visit to Poland. that young leaders eagerly get involved in initiatives to build civil society. This group from Tunisia was no exception. After the initial workshop in Tunis, they were in regular virtual consultations with their chosen mentors while they created drafts of their Local Activity Plans. In order to facilitate communication, participants were able to use their mother tongue. All correspondence was then translated from Arabic to Polish. After the participants returned home from Poland, they remained in virtual contact as they implemented their local projects. Participants as well as other interested individuals were able to meet at in Polish, Arabic and French. In actuality, most preferred Facebook or Skype. Active discussion Who can be a leader? Recruitment for this latter phase was based on: Degree and quality of active participation during the workshops in Tunisia; Ability to participate in on-line consultations; Quality and feasibility of the Local Activity Plan submitted to MTO. Activity II. Monitoring on-line and Internet site Based on our experience in similar projects with participants from post-totalitarian countries, we know Activity III. Study Visit and Workshops in Poland The 8-day Study Visit for 11 participants took place at the beginning of October MTO organized workshops focusing on how and why to create an NGO as well as how to implement one s project within an existing NGO. Participants met with Polish ASHOKA Fellows who shared their enthusiasm and experience, inspiring the group to look at innovative ways of solving urgent social problems at home. Alicja Derkowska (Nowy Sacz) told of how MTO came into being from nothing and how one can create something new in education by strengthening cooperation amongst parents, teachers, and local education authorities. Elżbieta Pomaska (Warsaw) not only related how her own organization was created, but interested the listeners in broader health care issues with many examples of possibilities in this area. Particularly inspiring was the idea of organizing medical screenings at schools as a way of introducing practical cooperation amongst parents, 6

7 teachers, school directors and doctors, while more importantly protecting children from disease by early detection of irregularities. Ela Pomaska listens carefully Zula Komornicka (Krakow) described the numerous methods of raising money for local projects that had been tried by the Snow Mountain Local Fund, created and successfully run for many years by her mother, ASHOKA Fellow Dorota Komornicka in Kotlina Kłodzka. It is one of the poorest regions of Poland, prone to yearly floods, with many abandoned structures and lacking industry, yet year after year, the Fund supports small, local initiatives. Grzegorz Tabasz (Nowy Sacz), founder and president of Greenworks Association for the Active Protection of Amphibians surprised the participants by describing the wonderful places in their country (Tunisia) which are or should be nature preserves and which many of them had never even heard of! The participants were fascinated learning of the many ways so much can be done for the environment with very little money, but with the effective cooperation of a local community. There were site visits to the Brother Albert Association (care for homeless men) and Sursum Corda (preparing and working with volunteers). Both visits were very thought-provoking. As a result of their stay in Poland, participants returned home with concrete Local Activity Plans which they were to begin implementing in their communities. Activity IV: Local Leaders in Action (October November 2012) The motto of the Academy is: Be practical, start small. From the very beginning, the participants were required to think of local problems that they wished to tackle. An important element of the project was financial support for their first project, as even a small success at the very beginning is a crucial motivator. Each participant received 500 Euros to cover expenses of his/ her first project: 1. Ahlem Nasraoui established an NGO in cooperation with Mohamed Sultane Ayoub and Mariem Balti. She is focusing her efforts on disadvantaged students aged from poor areas of Bardo. The beneficiaries are a group of 30 teenagers who receive extra English lessons and are involved in other extra-curricular activities. The goal is to build a sense of patriotism and active citizenship. To this end there are field trips, picnics, games and fun organized by volunteers to show how beautiful Tunisia is and ensure that free time is spent in a constructive manner. Ahlem Nasraoui Participants with Grzegorz Tabasz (ASHOKA) 2. Ali Bouzouzia organized a Tunisian Round Table for students at the University of Tunisia to provide an opportunity to discuss violence and aggression in higher education. 3. Anas Mohamed Bassaies organized a campaign to clean the beach near Sidi Abdel Aziz. He was able to involve the Association for Environmental Protection La Marsa as well as the local government which lent a garbage lift for the effort. He purchased gloves, bags and garbage 7

8 cans and involved a group of 12 volunteers. The goal of the campaign was to clean up the area and raise awareness of the need to maintain clean public areas and of the importance of recycling as a means of trash reduction. Lively discussion with one of the ASHOKA Fellows 4. Bilel Chehed founded an organization, the Young Citizens Club. The club s goal is to broaden involvement in self-government at school amongst youth aged He also bought 40 school bags with supplies and founded a small library in one of the schools. 5. Malek El Feki started another ecological initiative. Maleka lives in Le Bardo near an aqueduct which had been unfortunately turned into an unofficial garbage dump. After cleaning the area with friends, he began a campaign amongst residents aimed at preventing garbage from being dumped there in the future. 6. Mariem Balti along with Ahlem and Mohamed, registered an NGO which not only supports creativity amongst students in the electrical engineering department, but also encourages them to be active citizens. As part of her project, she ran a series of meetings with students in Jendouba. 7. Mortadha Rekik founded an organization Youth for Democracy and the Protection of Human Rights. Its first activity was a campaign to raise awareness of social issues 8. Bechir Segni created an organization to monitor the level of corruption in Tunisia. To this end, he created a professional website Thanks to the contacts he made during the course of our project he was able to join the network of NGOs TACID. He participated in workshops on budgetary transparency of NGOs. He also joined the Arab network ANSA. 9. Mohamed Sultane Ayoub established cooperation with primary schools. He focused on working with dysfunctional families. He began by buying school supplies for the poorest children and along with other volunteers started a tutoring program for the weakest kids academically. 10. Wael Dridi founded Children s Clubs in schools in Tunis. The purpose of these clubs is to protect children s rights. In the course of his short project he organized two meetings with children on this topic. He intends to continue such meetings on a monthly basis. Our leaders have only just begun their work as social entrepreneurs. They are implementing their projects and helping one another in that process. They are in frequent contact and we do hope that the good atmosphere of mutual cooperation will continue to everyone s benefit. Ahlem receives certificate Mariem Balti The project was co-financed within the Democracy Support Program of Polish Development Cooperation of the Polish Ministry of Foreign Affairs in We are grateful to the International Solidarity Foundation not only for awarding us this grant, but also for their oversight and genuine interest in how it proceeded. 8

9 ا كاديمية الريادة الاجتماعية في تونس كان الھدف الر ي يسي من هذا المشروع تحضير ا كبر عدد ممكن من الا شخاص في الجمھوري ة الت ونسي ة لحل المشاكل المحلي ة با نفسھم و إثارة اعتقادهم بقدرتھم على تغيير الظروف الغير مواتية إلى حياة ا فضل و تبيين كيفي ة القيام بذلك من خلال توفير ا مثلة و تدريب قادة الا عمال. التزمنا با عداد مجموعة من الش باب الت ونسي حت ى يكونوا قادرين على حل خلا ق لمشاكلھم و خلق نموذج من المشاريع المبتكرة للمجتمع المحل ي خلال ورشات العمل في تونس و بعدها في "نوفي سونتش" التي شاركت المجموعة فيھا زو دوا بالا دوات اللا زمة لتسھيل الت خطيط و إدارة الوقت و العمل الجماعي. الن شاط الا و ل: ورشات عمل في تونس: كان الھدف من ورشات العمل تطوير قدرات إدارة الفريق و تنسيق المشاريع و تنظيم الا نشطة و الت عر ف على الا دوات اللا زمة لتحفيز المتعاونين. بفضل المعرفة و المھارات المكتسبة ا صح للمشاركين فرصة ليصيروا قادة مو ث رين مطلوبين اليوم في تونس. تجنيد المشاركين في المشروع ا جري على مرحلتين: في المرحلة الا ولى كان على الر اغبين تعمير استمارة (وصلنا حوالي ٥۰ طلبا) اخترنا ٢۰ شاركوا في ورشة العمل في تونس و في المرحلة الث انية اخترنا منھم ا فضل ١٢ دعوناهم إلى بولندا. ا سند الاختيار على المعايير الت الية: - الن شاط و نوعي ة العمل خلال الورشة في تونس. - القدرة على استعمال خط التشاور. - نوعي ة الا نشطة المحلي ة المزمع القيام بھا. الن شاط الث اني: الر صد على شبكة الا نترنات و موقع الواب استنادا إلى الخبرة المكتسبة من مشاريع مماثلة في الد ول التي كانت ترزح تحت كلاكل الا نظمة الاستبدادي ة كنا نعرف ا ن القيادات الش اب ة حريصة جدا على الا نشطة المت صلة ببناء المجتمع المدني و ذلك ما تا ك د في مشروعنا. بعد ورشات العمل في تونس كان المشاركون في ات صال داي م بنا في فترات وضع خطط العمل التي تھم النشاط المحلي لتسھيل الاتصال بيننا و بين المشاركين مك ن اهم من الت عبير على ا فكارهم باللغة العربية. بعد ذلك قمنا بترجمتھا إلى البولوني ة. بعد عودة المشاركين إلى تونس و بعد الورشات التي ا قيمت ببولونيا كانوا على اتصال داي م بنا خلال تنفيذ مشاريعھم كما كان يمكن لھم و لا شخاص آخرين الالتقاء على الص فحة التي ا عدت باللغة البولوني ة الفرنسي ة و العربية لكن ھم يفض لون الت واصل بواسطة skype, facebook. النشاط الثالث: زيارة دراسة و ورشة عمل ببولونيا : في ا واي ل ا كتوبر تمت زيارة دراسي ة و ورشة عمل ببولندا دامت ٨ ا ي ام ضم ت ۱۱ مشاركا في المشروع. نظ مت " "MTO" الا نشطة التي ا عد تھم لبعث جمعي ات خاص ة بھم ا و لتنفيذ مشاريعھم في جمعي ات ا خرى قاي مة الذ ات. التقى المشاركون مع ا ربعة من المبتكرين الاجتماعيين "ا عضاء آشوكا" ا وحوا إليھم بحلول جديدة للمشاكل الاجتماعي ة الحارقة. 9

10 1- لقاء مع ا ليتسيا دركوفسكا "نوفي سنتش" التي روت كيف ا س ست MTO من لا شيء و كيف يمكن خلق شيء جديد في التربية بالتعاون مع الا ولياء المدر سين و الس لطة المحلي ة المسو ولة عن التربية. 2- لقاء مع ا لجبياتا بومرسكا (فرصوفيا) التي لم تحكي فقط عن منظ متھا و لكن شد ت انتباه المشاركين لموضوع الص ح ة و ا شارت إلى الا مكانيات المختلفة في هذا المجال. الفكرة التي اتضح ا ن ھا ا لھمت بعض المشاركين هي القيام بفحص العمود الفقري للتلاميذ في المدارس لا ن ذلك يمكن ا ن يكون مقد مة لتعاون الا ولياء المدر سين مديري المدارس و الا طباء و ذلك يقي الا طفال من عوارض خطيرة بفضل اكتشافھا المبكر. 3- لقاء مع زولا كومورنيتسكا (كراكوف) التي وض حت طرق مبتكرة في الص ندوق المحل ي (ماسيف شنياجكا) للحصول على الد عم لبعث مشاريع محلي ة. هذا الص ندوق بعثته و تسي ره بنجاح ا م ھا (دوروتا كومورنيتسكا) منذ سنين في (كوتلينا كوادسكا). هذه الجھة من ا فقر جھات بولندا كل سنة تعيش فيضانات و لا توجد فيھا صناعة ورغم ذلك يساعد الص ندوق المبادرات المحلي ة الص غرى. 4- لقاء مع قجاقوش تاباش (نوفي سنتش) مو س س و ري يس جمعي ة حماية الحيوانات البرماي ي ة قرين ووركس. تعر ف المشاركون في هذا الل قاء على الا ماكن الخلا بة في تونس التي يمكن ا ن تكون محمي ات طبيعي ة و كانوا ينصتون بانتباه كم يمكن ا ن نفعل من ا جل البيي ة بواسطة ا شياء بسيطة و لكن بالتعاون مع ا هالي المنطقة. زرنا مع بعضنا جمعي ة الا خ ا لبرت (رعاية المشر دين) و منظمة سورسم كوردا (تحضير و العمل مع المتطو عين). هاتين الز يارتين ا تاحتا لضيوفنا النظر بطريقة ا خرى للمشاكل المحل ي ة. غادر المشاركون بولندا و معھم مشاريع جاهزة و تفصيلي ة للقيام با نشطة محلي ة سرعان ما بدؤوا با نجازها فور رجوعھم إلى تونس. النشاط الرابع: عمل القادة المحل يين في تونس ا كتوبر نوفمبر شعار الا كاديمي ة "كن عملي ا و ابدا با شياء صغيرة" على مستوى التجنيد توجب على المشاركين تحديد المشاكل المحل ي ة التي يريدوا معالجتھا. نقطة هام ة في مشروعنا كانت المساعدة المالي ة للمشاركين على إنجاز مشاريعھم الا ولى, من تجاربنا نعرف كم هو محفز النجاح في بداية الطريق.مو لنا بقيمة ٥۰۰ يورو كل المشاريع الت الية: 1 -ا حلام نصراوي ا س ست جمعي ة مع محم د سلطان ا ي وب و مريم البلطي. قر رت ا حلام العمل في محيط التلاميذ المھم شين (١٦ ۱۹ سنة) في جھة باردو كو نت مجموعة تتكو ن من ۳۰ شخص كانت تعطيھم دروس خصوصي ة مجاني ة في الل غة الانقليزية و كانوا يشاركون في ا نشطة ا خرى الھدف منھا تقوية روح الوطني ة عندهم و جعلھم يھتمون بمشاكل المواطنة. هذا الھدف تريد تحقيقه من خلال إظھار الا ماكن الجميلة في الجمھوري ة الت ونسي ة. 10

11 مجموعة من الط لبة المتطو عين تنظ م رحلات ا لعاب و ا نشطة ترفيھي ة و بھذه الط ريقة يكون لدى الش باب المشاركون في البرنامج وقت فراغ منظم و بذلك يتجنبون التھديد بالانحراف. 2 -علي بوزوزي ة ا س س نادي حقوق الا نسان في كلي ة الاقتصاد و الت صر ف بجامعة تونس. ا عضاء الن ادي ۱۰ ا شخاص و تحص لوا على مقر.وز ع ا عضاء الن ادي العديد من المناشير الد اعية إلى الحوار الاجتماعي في حرم الجامعة.نظ موا يوم ۰۱ نوفمبر ندوة حول العنف الس ياسي و يوم ٢۰ نوفمبر الن دوة الث انية حول دمقرطة الت عليم.يوم ۱۰ ديسمبر ا جريت ندوة تحت عنوان مشاكل المواطنة و حقوق الا نسان بعد الد كتاتوري ة.يحاول الن ادي توسيع نشاطه على كل ي ات ا خرى.بالت عاون مع وزارة الت عليم العالي نظ م الن ادي في جامعة تونس ماي دة مستديرة للط لبة حول العنف في الجامعة. 3 -ا نس محم د بسي س نظم حملة نظافة شاطي سيدي عبد العزيز. توص ل إلى إقناع جمعي ة حماية البيي ة بالمرسى و بلدي ة المرسى للت عاون معه.قامت بلدي ة المرسى با عارته جر ارا لنقل الفضلات. و ساعده ۱٢ متطو عا اقتنى قف ازات و ا كياس القمامة و حاويات قمامة من البلاستيك.الھدف من المشروع كان تنظيف منطقة مھم شة و تقوية الوعي الاجتماعي بات جاه رسكلة الفواضل.بعد حملة الن ظافة ستسعى مجموعة ا نس للقيام بحملة تحسيسي ة للحفاظ على النظافة في الا ماكن العام ة. 4 -بلال الش اهد ا س س نادي المواطن الص غير هدف المشروع هو الت عريف بالحوكمة عند تلاميذ المدارس ۱۱ ١٦ سنة إضافة إلى ذلك اقتنى لوازم مدرسي ة ل ٤۰ تلميذ و ا س س مكتبة صغيرة في إحدى المدارس. 5 -مالك الفقيه: مشروع مالك مشروع متعل ق بالبيي ة حيث يقطن قريبا من حنايا باردو التي تحو لت إلى مصب فواضل فوضوي. مالك بمساعدة ا صدقاي ه قام بحملة نظافة حول الحنايا و طلب من المتساكنين الحفاظ على نظافة المكان. 6 -مريم البلطي ا س ست جمعي ة مع ا حلام الن صراوي و محم د ا ي وب سلطان و هي جمعي ة تنم ي إبداع طلبة كلي ة الھندسة الكھرباي ي ة و تشج عھم على العمل ا لجمعياتي.نظ مت عديد الل قاءات مع الط لبة في منطقة جندوبة. 7 -مرتضى الر قيق: ا س س جمعي ة اسمھا شباب من ا جل الد يمقراطي ة و حقوق الا نسان.ا و ل نشاط لھذه الجمعي ة كان حملة تحسيسي ة للش باب حول العمل ا لجمعياتي. 8 -بشير السقني ا س س جمعي ة لقياس مدى تفح ل آفة الر شوة في الجمھوري ة الت ونسي ة, حتى يحق ق هذا الھدف ا س س موقع على شبكة الا نترنات خلال تنفيذ مشروعنا و تعر فه على المشاركين التحق بشبكة الجمعي ات من ا جل الت نمية و المواطنة. و شارك في ورشات حول شفافي ة الميزاني ة للجمعي ات. كما التحق بالشبكة العربي ة للمحاسبة الاجتماعي ة. 9 -ا ي وب محم د سلطان تعاون مع المدارس الابتداي ي ة. كان الھدف من مشروعه هو الت عاون مع العاي لات العاجزة عن إعالة ا بناي ھا اشترى لوازم دراسية للت لاميذ الفقراء و هو مع متطو عين آخرين يساعد الت لاميذ ذوي الن تاي ج الض عيفة. 10 -واي ل الدريدي ا س س في المدارس في تونس نوادي الط فل.الھدف من تا سيس هذه الن وادي هو حماية حقوق الط فل. نظ م لقاي ين مع الا طفال تحد ث فيھما عن حقوق الط فل و ستكون هذه الل قاءات شھري ة. هو لاء القادة بدؤوا مغامرتھم مع الن شاط الاجتماعي و ينف ذون مشاريعھم بالت عاون مع بعضھم البعض و تجمعھم علاقة وطيدة.نتمن ى ا ن يدوم هذا المناخ الطيب للت عاون بينھم. البرنامج ممو ل في إطار برنامج الت عاون البولوني لوزارة الخارجي ة البولوني ة سنة ٢۰۱٢.برنامج " دعم الديمقراطية". نشكر منظمة " التضامن الدولي"ليس فقط على الدعم المالي للمشروع و لكن كذلك على رعايتھم الد اي مة في كل مراحله. 11

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce The European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre Praktyki EFS 2012 Projects prized in the competition

Bardziej szczegółowo

aby chciało się chcieć...a desire to change...

aby chciało się chcieć...a desire to change... aby chciało się chcieć...a desire to change... Realizatorem projektu UDA-POKL.07.02.01-04-099/12-00 jest: Instytucja Szkoleniowa La Soleil PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

How. Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and THE. Jak urządzić świat na nowo? Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla

How. Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and THE. Jak urządzić świat na nowo? Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla How TO Rearrange THE World Jak urządzić świat na nowo? Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and the Challenges for Humanity Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla o globalnym ŁADZIE i WYZWANIACH

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Redakcja naukowa Zbigniew Kruszewski TOM 1 Warszawa 2013 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer:

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer: Organizator / Organizer: Patroni / Patronage: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) / Chamber of Commerce and Industry in Katowice Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) / Polish Agency

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Ludzie ZPAV People 51. Członkowie Members 52. Władze ZPAV Board and Board of Auditors 58. O przyszłości The Future 60

Ludzie ZPAV People 51. Członkowie Members 52. Władze ZPAV Board and Board of Auditors 58. O przyszłości The Future 60 WYDAWCA PUBLISHED BY Związek Producentów Audio Video ul. Kruczkowskiego 12 m 2, 00-380 Warszawa tel.: (+48 22) 622 92 19, 622 69 66 fax: (+48 22) 625 16 61 www.zpav.pl Spis treści PRZYGOTOWANIE I REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo