HITY Zastosowanie teorii w badaniach molekularnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HITY 2011. Zastosowanie teorii w badaniach molekularnych"

Transkrypt

1 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN Fundacja Pro Kataliza Biuro Współpracy z Zagranicą PAN HITY 2011 Zastosowanie teorii w badaniach molekularnych Kraków

2 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN Fundacja Pro Kataliza Biuro Współpracy z Zagranicą PAN HITY 2011 Zastosowanie teorii w badaniach molekularnych Kraków

3 ORGANIZATORZY Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN Fundacja Pro Kataliza Biuro Współpracy z Zagranicą PAN KOMITET ORGANIZACYJNY dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP dr Dorota Rutkowska-Żbik dr Robert Gryboś dr Maciej Szaleniec mgr Agnieszka Drzewiecka-Matuszek Redakcja i skład: Robert Gryboś Mozaika na okładce i zdjęcia: Robert Gryboś Druk i oprawa: Drukarnia UNIDRUK Kraków ISBN Materiały wydane przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN na podstawie streszczeń nadesłanych przez autorów. IKiFP PAN, Kraków 2011

4 Organizacje sponsorujące: Konferencja organizowana w ramach Międzynarodowego Roku Chemii Roku Marii Skłodowskiej-Curie

5 WYKŁADY

6 QED effects in molecular spectra and structure B. Jeziorski Faculty of Chemistry, University of Warsaw ul. Pasteura 1, Warsaw The conventional Dirac-Coulomb (DC) extension of the many-particle Schrödinger equation has been very successful in explaining relativity effects in molecular structure and energetics. It is known, however, that the DC equation neglects numerous subtle effcts resulting from the quantization of the electromagnetic and electron-positron fields. For light systems these subtle effects can be studied using the so-called nonrelativistic quantum electrodynamics (NRQED). In this exact reformulation of QED the energy of a quantum system is represented as a power series in the fine-structure constant α, where the α 0 term represents the nonrelativistic energy fully including the nonadiabatic coupling of the electronic and nuclear motion, while the α 2 and higher terms, accounting for the relativity and field quantization effects, are expressed in terms of expectation values or response properties computed with nonrelativistic wave functions. We applied the NRQED to the prototypical chemical bond in the hydrogen molecule and the prototypical van der Waals bond between helium atoms and showed how the suc cessive terms in the fine-structure constant expansion can be computed with controlled accuracy and with a careful estimation of error bars. The theoretical values of the dissoci ation energy of H 2 and D 2 obtained by us are in excellent agreement with the most recent spectroscopy determinations from the Zürich-Amsterdam collaboration. This agreement would have been impossible without inclusion of subtle QED contributions which have not been considered thus far for molecules. The computed value of the bond length in the helium dimer 47.1±0.5 Å, is, however, in some disagreement with the experimental value of 52±4 Å obtained by the Göttingen group. We also found that while the Casimir-Polder retardation damping of the dispersion interaction increases the Born-Oppenheimer dimer size by 2.2 Å, the residual retardation correction for the bond legth becomes practically negligible (less than 0.1 Å) when the relativity and QED effects through the third order in α are included. Our work demonstrates that NRQED calculations for molecules are feasible, and if thoroughly done, can lead to results which can be confronted with sophisticated experiments. 2

7 Precyzyjne obliczenia kwantowomechaniczne dla cząsteczki wodoru i dimeru helu J. Komasa Wydział Chemii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza ul. Grunwaldzka 6, Poznań W ostatnim czasie obserwujemy istotny wzrost dokładności wyznaczania energii dysocjacji cząsteczki wodoru. Niepewność eksperymentalna została zawężona do poziomu, który w modelu teoretycznym wymusza precyzyjny opis nie tylko efektów adiabatycznych i relatywistycznychale również nieadiabatycznych i radiacyjnych. W referacie zaprezentowane zostaną rezultaty obliczeń energii dysocjacji oraz odstępów energetycznych pomiędzy najniższymi poziomami oscylacyjnymi i rotacyjnymi dla cząsteczki HD. Bardzo dobra zgodność tych rezultatów z wynikami eksperymentalnymi świadczy o poprawności stosowanego modelu teoretycznego i użytych technik obliczeniowych. Obok energetycznej strony widma przedstawione będą również wyniki obliczeń intensywności linii absorpcyjnych w cząsteczkach HD i H 2 oraz ich zgodność z najświeższymi pomiarami absorpcji. Druga część wykładu poświęcona będzie teoretycznemu wyznaczaniu potencjału oddziaływaniadwóch atomów helu. Obliczone wartości energii dysocjacji i średniej odległości międzyjądrowej zestawione zostaną z wartościami zmierzonymi. Otrzymany potencjał znajduje zastosowanie w termofizyczych obliczeniach współczynników wirialnych równania stanu. Tak wyznaczone współczynniki są kilkakrotnie bardziej dokładne nią te otrzymane na drodze eksperymentalnej i mogą dalej być zastosowane do kalibracji urządzeń mierzących ciśnienie czy temperaturę. 3

8 Spektroskopia VCD - nowe narzędzie badania oddziaływań międzymolekularnych J. Sadlej 1, J. Cz. Dobrowolski 2, J. E. Rode 2 1 Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski ul. Pasteura 1, Warszawa 2 Instytut Chemii Przemysłowej ul. Rydygiera 8, Warszawa Zmienność widm molekularnych pod wpływem oddziaływań i otoczenia od dawna uznawana jest jako źródło cennych informacji o strukturze molekuł i roztworów. Jednakże wpływ otoczenia na parametry widm wibracyjnego dichroizmu kołowego (VCD) do niedawna nie był badany. Tymczasem, dokładność pomiaru widm VCD osiągnęła obecnie taki poziom, że nawet stosunkowo subtelne efekty oddziaływań międzymolekularnych mogą mieć znaczenie w ich interpretacji. Szczególnie istotne jest to w przypadku molekuł chiralnych o znaczeniu biologicznym i farmakologicznym. Celem prezentowanych wyników było zbadanie wpływu oddziaływań międzymolekularnych na parametry widm VCD. Projekt ten służy zbadaniu, czy i w jaki sposób z pomiarów wielkości molekularnych związanych z parametrami spektroskopowymi widm VCD wnioskować można o strukturze powstających kompleksów molekuł z molekułą wody. Przeprowadzone zostały serie obliczeń ab initio intensywności widm VCD dla kompleksów związanych wiązaniem wodorowym. Przewidziano także w badanych układach indukowaną chiralność, chiralność, która została potwierdzona badaniami doświadczalnymi. [1] Powyższe badania uzasadniają wykorzystywanie parametrów widm VCD do detekcji i charakterystyki oddziaływań międzymolekularnych. Ponadto, umożliwiają także przewidywanie wartości dotychczas nie zmierzonych intensywności widm VCD, co posłużyć może do zaprojektowania nowych chiralnych kompleksów. Rozszerzą również wiedzę na temat natury wiązań wodorowych występujących w związkach ważnych w farmakologii. Jest to tematyka nowa, aktualna ze względu na coraz szersze stosowanie widm VCD w badaniach spektroskopowych. Literatura [1] J. Sadlej, J. Cz. Dobrowolski, J. E. Rode, Chem. Soc. Rev. 39 (2010)

9 Charge transfer in substrate binding and activation by cationic sites in zeolites: ETS-NOCV perspective E. Broclawik 1, J. Załucka 2, P. Kozyra 2, M. Mitoraj 2 and J. Datka 2 1 Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, PAS ul. Niezapominajek 8, Kraków 2 Faculty of Chemistry, Jagiellonian University ul. Ingardena 3, Kraków Charge transfer between the active site and a substrate results from delicate balance in individual electron transfer processes. We apply new electron density analysis (ETS-NOCV) with flexible strategy of dividing multicomponent system (zeolitic active site) into fragments. It decomposes total electron transfer upon adsorbate bonding, into independent channels, showing various impact on substrate bonding and activation. Two alternative fragmentation schemes of three-component embedded cluster models of Cu(I) and Ag(I) sites in zeolites hosting ethene, ethyne or formaldehyde, provided insight into charge transfer between the substrate and a site or between framework oxygens and a cation [1-3]. In this contribution we present NOCV cross-analysis based on DFT modeling of charge transfers between the substrate, the cation and framework oxygens. It is focused on the influence of zeolite (treated as an electron reservoir) on donation/backdonation processes, supposed to tune properties of embedded cation and thus the activity of the Me(I) site. Insets in the figure beside illustrate two dominant electron transfer channels from framework oxygens to Cu(I) cation: opposing σ-donation of ethene bonding electrons and supporting π*-backdonation to antibonding ethene orbitals (shown in main window). While the latter enhances substrate activation (evidenced by IR red-shift), the former weakens activation ability of the cation upon embedding in zeolite framework. Thus the activity of a cationic site must be viewed as resulting Electron transfers between ethene and either Cu + or Cu(I)-ZSM-5 (up/down); red and blue represent electron outflow/inflow. Left and right insets illustrate the role of framework oxygens from framework effect on a sensitive balance between concurring electron transfer channels. Detailed cross-analysis for the three substrates shows that activation decrease due to reduction of σ-donation is outweighed by the increase in π*- backdonation for Cu(I) but not for Ag(I). Our results indicate clearly that zeolitic framework regarded as an electron reservoir may either support (Cu + ) or impair (Ag + ) electronic processes underlying catalysis. Therefore enhancing effective activity of zeolitic cationic sites requires designed tuning of as well its σ-donation as π*- backdonation ability by intelligent modification of framework properties. References [1] P. Rejmak, M. Mitoraj, E. Broclawik, Phys. Chem. Chem. Phys. 12 ( 2010) [2] E. Broclawik, J. Zalucka, P. Kozyra, M. Mitoraj, J. Datka, J. Phys. Chem. C 114 (2010) [3] E. Broclawik, J. Zalucka, P. Kozyra, M. Mitoraj, J. Datka, Cat. Today (2010) doi: /j.cattod

10 Efekty relatywistyczne w chemii i dwu komponentowa teoria M. Barysz Wydział Chemii, Uniwersytet M. Kopernika ul. Gagarina 7, Toruń Każde obliczenia oparte na mechanice kwantowej muszą uwzględniać dwa efekty: korelację elektronową i relatywistykę. Obiekty ściśle nierelatywistyczne po prostu nie istnieją, ponieważ natura jest relatywistyczna. Efekty relatywistyczne są ważne dla pierwiastków lekkich, w obliczeniach atomowych, gdy badamy granicę dokładności mechaniki kwantowej czy elektrodynamiki. Są bardzo ważne w układach zawierających ciężkie pierwiastki, w obliczeniach atomowych i molekularnych gdy oczekujemy chemicznej dokładności rzędu kilku kcal czy 0.1 ev. Metody oparte na Hamiltonianach Diraca Breita lub Diraca Coulomba są z punktu widzenia obliczeń kwantowo-chemicznych niezwykle kosztowne i wymagające co ogranicza ich praktyczne zastosowania. Większość tych ograniczeń wynika z obecności tak zwanej małej składowej w cztero komponentowym równaniu Diraca. Naturalny był więc ogromny wysiłek ostatnich lat skierowany na rozwój metod w których cztero komponentowe funkcje zastępuje się ich dwu komponentowymi odpowiednikami. W ten sposób teoria relatywistyczna upadabnia się do teorii nierelatywistycznej a wiedza i doświadczenie zdobyte w nierelatywistycznej obliczeniowej chemii kwantowej może być wykorzystana w badaniu efektów relatywistycznych. Transformacja równania Diraca do postaci dwu komponentowej może być przybliżona lub ścisła. Grupie z Torunia udało się opracować dokładną metodę transformacji cztero komponentowego równania Diraca do postaci dwu komponentowej [1]. Całkowitą separację stanów pozytronowych i elektronowych otrzymuje się wykorzystując unitarną transformację Hamiltonianu Diraca oraz prosty schemat iteracyjny. Zaproponowana metoda pokazuje, że cała relatywistyczna chemia kwantowa może być wykonana w formalizmie dwu komponentowym. Jeżeli istnieje taka potrzeba stany pozytronowe można otrzymać w podobny sposób lub wrócić do postaci cztero komponentowej. Zaproponowaną metodę można również użyć do obliczania poprawek wynikających z kwantowej elektrodynamiki. Literatura [1] M. Barysz, Two Component Relativistic Theories. In: M. Barysz, Y. Ishikawa (Ed.) Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics. Vol. 10, Relativistic Methods for Chemists. Springer, London

11 Sympathetic cooling of the Ba + ion by collisions with ultracold Rb atoms: theoretical prospects R. Moszynski, M. Krych, W. Skomorowski, F. Pawłowski, Z. Idziaszek Departament of Chemistry and Department of Physics, University of Warsaw, ul. Pasteura 1, Warsaw State-of-the-art ab initio techniques have been applied to compute the potential energy curves of the (BaRb) + molecular ion in the Born-Oppenheimer approximation for the singlet and triplet states dissociating into the ground state 1S Rb + ion and the Ba atom in the ground 1 S state, the lowest singlet or triplet D excited states, and for the singlet and triplet states dissociating into the ground state 2 S Rb atom and the ground state 2 S Ba + ion. The ground state potential energy was obtained with the coupled cluster method restricted to single, double, and nonperturbative triple excitations. The first triplet states in the Σ, Π, and Δ symmetries were computed with the restricted open-shell coupled cluster method restricted to single, double, and nonperturbative triple excitations. All other excited state potential energy curves were computed using the equation of motion approach within the coupled-cluster singles, doubles, and linear triples framework. The long-range coefficients describing the electrostatic, induction, and dispersion interactions at large interatomic distances are also reported. The electric transition dipole moments governing the X 1 Σ 1 Σ, 1 Π have been obtained as the first residue of the polarization propagator computed with the linear response coupledcluster method restricted to single and double excitations. Nonadiabatic radial and angular coupling matrix elements, as well as the spin-orbit coupling matrix elements have been evaluated using the multireference configuration interaction method restricted to single and double excitations with a large active space. With these couplings, the spin-orbit coupled (relativistic) potential energy curves for the 0 + and 1 states relevant for the running experiments have been obtained. Finally, relativistic transition moments and nonadiabatic coupling matrix elements were obtained from the nonrelativistic results and spin-orbit eigenvectors. The electronic structure input has been employed in the single channel scattering calculations of the collisional cross sections between the Ba + ion and Rb atom. Both nonrelativistic and relativistic potentials were used in these calculations. Our results show that the inelastic cross section corresponding to the charge transfer from the Rb atom to the Ba + ion is much smaller than the elastic one over a wide range of energies up to 1 mk. This suggests that sympathetic cooling of the Ba + ion by collisions with ultracold Rb atoms should be possible. 7

12 Multireference coupled cluster and equation-of-motion methods to study ground, excited, ionized and electron attached states of molecules S. Kucharski, M. Musiał Institute of Chemistry, University of Silesia ul. Szkolna 9, Katowice The multireference (MR) generalization of the standard coupled cluster (CC) approach offers a very effcient way to treat excited, ionized and electron attached states. A particularly useful tool in studying processes in which number of electrons varies is provided by the Fock space (FS) formulation of the MRCC theory. Within the FS formalism each considered process can be identified with different sector of the Fock space. An important development of the FS MRCC theory took place in recent years, mostly due to the works of Meissner [1], and is connected with replacement of the cumbersome iterative solving of the FS (Bloch) equations by the diagonalization of the so called intermediate Hamiltonian (IH) matrix. The latter allows to avoid the intruder state problems which plagued the original FS formulation based on the Bloch equation. The alternative computational scheme is offerred by the equation-of-motion (EOM) theory which provides the results of comparable accuracy but lacking the size-extensivity prop erty inherent to the MRCC approaches. The current presentation is focused on the calculation of the double ionization potentials (DIP) and double electron affinities (DEA) both with the EOM approach as well as with the FS MRCC scheme for the (0,2) and (2,0) sectors via (IH) formulation. The performance of the new methods is discussed on the basis of the test calculations for several molecules. They can be applied also to study potential energy curves (PEC) for the systems for which double positive or double negative ions dissociate into closed-shell fragments. The new methods can be particularly useful in the studying PEC for the halogen dimers (DIP methods) or for the alkali metal dimers (DEA methods). Literatura [1] L. Meissner, J. Chem. Phys. 108 (1998)

13 Fundamentals of the theoretical description of adsorption kinetics based on the statistical rate theory W. Rudzinski 1 Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, PAS ul. Niezapominajek 8, Kraków 2 Faculty of Chemistry University of Mari Curie-Skłodowska, pl. Marii Curie-Sklodowskiej 3, Lublin Since the beginning of the previous 20 th century until very recently, the so-called Theory of Activated Adsorption Desorption, (TAAD) has, almost exclusively been applied to represent the kinetics of gas adsorption/desorption on/from solid surfaces. However, although failure of that approach could more and more clearly be observed, no essential progress was made until the beginning of the eighties of the 20 th century. In the early eighties a new family of theoretical approaches appeared, linking the rate of adsorption/desorption to the chemical potentials of the bulk and the adsorbed molecules. Among them the Statistical Rate Theory launched by Ward and co-workers received a most advanced theoretical background. [1] Ward and co-workers used it successfully to describe the kinetics of adsorption/desorption in adsorption systems with well-defined solid surface. Later on, Rudzinski et.al. have shown how the SRT approach can further be generalized to describe the kinetics of adsorption/desorption in the systems with energetically heterogeneous solid surfaces. [2-4] Recently, Rudzinski et.al. have made a further progress toward improving the fundamentals of this new theoretical description. Also, they have shown that this new approach can be successfully applied to describe the kinetics of dissociative gas adsorption on solids. For its importance for many catalytic reactions, the dissociative adsorption of nitrogen on iron surfaces has been one of the most extensively investigated subjects during the last few decades. Here the pressure and coverage dependence of that adsorption kinetics is of a particular importance. Meanwhile, although relevant experimental data were measured as long as 30 years ago, no theoretical expressions have been proposed which could quantitatively describe the temperature and coverage dependence of that dissociative adsorption kinetics. Attempts based on the classical TAAD approach resulted into a clearly seen failure. Here we propose the first successful description of that dissociative adsorption kinetics based on the SRT approach, linking the rate of the dissociative kinetics to the chemical potentials in the bulk and the adsorbed phases. [5,6] The developed theoretical expressions are able to describe quantitatively the kinetic isotherms of nitrogen dissociative adsorption, recorded experimentally at the pressures ranging from 10-6 to 10 2 Torr and the temperatures ranging from 140 to 485 K. These expressions also explain some unusual features of this dissociative kinetics, such as small negative apparent activation energy for the dissociative adsorption and the pressure invariance of the kinetics at high nitrogen pressures, when considered as a function of exposure. References [1] C. A. Ward, R. D. Findlay, M. Rizk, J. Chem. Phys. 76 (1982) [2] W. Rudzinski, T. Panczyk, Langmuir, 18 (2002) 439. [3] W. Rudzinski, T. Panczyk, J. Phys. Chem. B 104 (2000) [4] T. Panczyk, W. Rudzinski, Langmuir 19 (2003) [5] T. Panczyk, W. Rudzinski, J. Phys. Chem. B 108 (2004) [6] T. Panczyk, J. Phys. Chem. C 111 (2007)

14 Szczególna rola efektów elektrostatycznych w modelowaniu oddziaływań biocząsteczek W. A. Sokalski Zakład Modelowania Molekularnego i Chemii Kwantowej, Politechnika Wrocławska Wyb. Wyspiańskiego 27, Wrocław Oddziaływania międzycząsteczkowe determinują liczne właściwości materii, w szczególności są odpowiedzialne za rozpoznawanie się biocząsteczek oraz aktywność farmakologiczną leków względnie aktywność katalityczną enzymów. Analiza składowych energii oddziaływań inhibitorów względnie substratów i stanów przejściowych z centrami aktywnymi szeregu enzymów wskazuje na dominujący udział efektów elektrostatycznych w określeniu aktywności inhibicyjnej [1-2] względnie katalitycznej [3-4]. Literatura [1] E. Dyguda-Kazimierowicz, J. Grembecka, W. A. Sokalski, J. Leszczynski, J. Am. Chem. Soc. 127 (2005) [2] R. Grzywa, E. Dyguda-Kazimierowicz, M. Sieńczyk, M. Feliks, W. A. Sokalski, J. Oleksyszyn, J. Mol. Model. 13 (2007) 677. [3] B. Szefczyk, A. J. Mulholland, K. E. Ranaghan, W. A. Sokalski, J. Am. Chem. Soc. 126 (2004) [4] P. Szarek, E. Dyguda-Kazimierowicz, A. Tachibana, W.A. Sokalski, J.Phys.Chem. B 112 (2008)

15 Non-conventional bonds in chemistry H. Chojnacki Institute of Physical and Theoretical Chemistry, Wrocław University of Technology Wyb. Wyspiańskiego 27, Wrocław In molecular motifs the three-center interatomic interactions seem to play extraordinary role. First of all N, O, F, P, S, Cl, Se, Br, and I atoms, having the lone-pair electrons play a role of typical proton acceptors which may participate in the formation of conventional hydrogen bonds. They require three atoms to be engaged and represent an important class of bonds. With this assumptions they were considered within the classical electrostatic model by Lennard-Jones and Pople [1] as well as in the quantum chemical valence theory by Coulson [2]. It has been shown recently that the family of proton acceptors can be extended to some transition metals which are capable of forming non-conventional hydrogen bonds. These bonds e.g. transition metal hydrogen bonds A-H M [3], or halogen bonds [4]. Their interpretation is possible mainly on consistent quantum chemical model of interatomic or intermolecular interactions. From this point of view the three-center bonds will be discussed here. It should be noted that all those bonds play an important role in many chemical structures and processes including homogenic catalysis and biochemical phenomena. Chemical bonds between atoms and antiatoms [5], mainly A X B bonds involving antiparticle X [6], may share most of all the common features of conventional hydrogen bonds. The problem of formation and stability of molecular positronic systems under consideration will be discussed herein. The non-standard analogs of the hydrogen bond have been studied by using non-empirical quantum chemical formalism. In order to take into account strong interlepton correlation effects, the NEO (Nuclear Electron Orbitals) approximation including configuration interaction methods [7] have been applied. References [1] G.C. Pimentel, A.L. McClellan, The Hydrogen Bond, W.H. Freman and Co., (Ed.), New York, [2] C.A. Coulson, Research (London) 10 (1957) 149. [3] E.S. Kryachko, F. Remacle, Chem. Phys. Lett. 404 (2005) 142. [4] E.S. Shubina, N.V. Belkova, L.M. Epstein, J. Organomet. Chem. 536 (1997) 17. [5] K. Strasburger, H. Chojnacki, Phys. Rev. Lett. 88 (2002) [6] H. Chojnacki, K. Strasburger, Mol. Phys. 104 (1998) [7] H. Chojnacki, unpublished results. 11

16 Theoretical modeling of catalytic activity: example of ethylene polymerization catalyzed by half-metalocene Ti(IV) complexes with aryloxo ligands A. Michalak, M. Srebro, M. Mitoraj, Ł. Piękoś Faculty of Chemistry, Jagiellonian University ul. R. Ingardena 3, Kraków Density Functional Theory methods have been applied in the mechanistic studies of the ethylene polymerization processes catalyzed by the half-metalocene titanium (IV) complexes with different ligands. In particular, a special attention has been paid to the catalysts with aryloxo ligands due to their activity in the high-temerature polymerization and co-polymerization. The main goal was to rationalize the changes in activity for the systems with different substituents on the phenoxo ligand. For comparison, a well-known constrained-geometry-catalyst (CGC) was also included in the investigated set of complexes. The results reproduce the experimental trends: it has been found that the activity of systems with a single substituent in the ortho position of the phenyl ring (asymmetric systems) is comparable to that of CGC, while the complexes with two substituents at both ortho-carbon atoms (symmetric systems) are substantially less active. Further, it has been shown that an unique feature of the asymmetric complexes is an energetic preference of the backside pathway of the ethylene insertion. In contrast, a preference of front-side insertion is observed for the symmetric complexes as well as for CGC. The origin of this preferences was investigated using the ETS-NOCV method applied for the respective transition states. It was found that the final preference of the backside or frontside transition state comes as a balance between the electronic preference of the former, and the steric preference of the latter. Thus, the unique energetic preference of the backside insertion observed for asymmetric catalysts appears as a result of reduced steric crowding. The openness near the metal center and the conformational flexibility leads to enhanced catalytic activity of those systems. It was further shown that at the free-energy level, due to entropic destabilization of the backside transition state, the frontside insertion becomes viable. It has also been demonstrated that a rotation of the aryloxo ligand around the Ti-O-C bonds is feasible; it allows for an easy transformation between the non-reactive and reactive isomers/pathways. Results of the static DFT calculations were supported by Molecular Dynamics (MD) simulations, performed at the semiempirical (MSINDO) and the ab initio (CP-MD) level. Figure. Theoretical vs. experimental activity of the complexes studied in the present work. 12

17 KOMUNIKATY

18 Correlation potentials and electron densities obtained from correlated Optimized Effective Potential methods I. Grabowski Institute of Physics, Nicolaus Copernicus University ul. Grudziądzka 5/7, Toruń Direct comparison of the correlation potentials, electron densities and correlation energies, generated from few variants of correlated Optimized Effective Potential Method (OEP), standard Density Functional Theory (DFT) and from ab initio Wave Function Theory Methods (WFT), has been employed for analyzing the impact of the correlation effects on those quantities. These methods have been applied to a few atomic and molecular systems. The correlation potentials, energies and densities generated from correlated OEP - OEP2-sc [1], OEP-ccpt2 [2] and from WFT methods - Coupled Cluster and second-order Many Body Perturbation Theory show very similar and systematic behaviour, reconfirming the correctness of the ab initio DFT (OEP2) methods [3,4]. In a contrast it has been demonstrated that the VWN5 and LYP correlation functionals do not represent any substantial correlation effects on the KS-correlation potentials [3,4] and electron density [5], whereas these effects are well represented by the orbital dependent OEP correlation functionals. The usefulness of such kind of analysis in a context of development new xc functionals in DFT is also discussed. References [1] R. J. Bartlett, I. Grabowski, S. Hirata, S. Ivanov J. Chem. Phys. 122 (2005) [2] I. Grabowski, V. Lotrich, R.J. Bartlett J. Chem. Phys. 127 (2007) [3] I. Grabowski, A. Teale, Sz. Śmiga, K. Jankowski, R.J. Bartlett, submitted, J. Chem. Phys. (2011). [4] I. Grabowski. V. Lotrich, S. Hirata, Mol. Phys. 108 (2010) 21. [5] K. Jankowski, K. Nowakowski, I. Grabowski, J. Wasilewski J. Chem. Phys. 130 (2009)

19 Nowe zależne od gęstości potencjały wymienno-korelacyjne w teorii funkcjonałów gęstości. Sz. Śmiga, I. Grabowski Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Grudziądzka 5/ Toruń Wykorzystując gęstości elektronowe oraz potencjały wymienne i korelacyjne uzyskane w metodach ab initio WFT (HF, MP2, CCSD) [2] oraz OEP-DFT [1], otrzymano nowe zależne od gęstości potencjały wymienne i korelacyjne. Z pomocą otrzymanych poten cjałów przeprowadzono standardowe obliczenia KS-DFT dla kilku układów atomowych. Analizując jakość nowych potencjałów porównywano zarówno gęstości elektronowe, ener gie całkowite i korelacyjne oraz potencjały korelacyjne. Otrzymane wyniki są jakościowo i ilościowo porównywalne z wynikami uzyskanymi w metodach ab initio WFT jak i w meto dach DFT z zależnymi od orbitali funkcjonałami wymienno-korelacyjnymi (OEP2), rów nocześnie znacząco przewyższając wyniki otrzymane w standardowych metodach DFT. Literatura [1] V. Lotrich, I. Grabowski, J. Bartlett, J. Chem. Phys. 127 (2007) [2] I. Grabowski, A. Teale, Sz. Śmiga, K. Jankowski, R.J. Bartlett., J. Chem. Phys. sub mitted, (2011). 15

20 Algebraiczne rozwiązywanie równania Schrödingera z wykorzystaniem procesorów graficznych Ł. Syrocki Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika ul. Grudziądzka 5, , Toruń Szybko rosnące moce obliczeniowe i powszechna dostępność maszyn cyfrowych oraz postępy w tworzeniu oprogramowania zrewolucjonizowały sposoby rozwiązywania problemów w naukach przyrodniczych i technicznych. Dzięki fizyce komputerowej, której obszernym działem są metody numeryczne i komputerowe, możliwe stało się analizowanie i rozwiązywanie zagadnień mechaniki kwantowej. W przypadku określania stanów własnych nierelatywistycznych układów kwantowych podstawowym równaniem jest stacjonarne równanie Schrödingera (energia układu nie zmienia się w czasie). Analityczne rozwiązania tego równania są znane tylko w niewielu szczególnych przypadkach, więc zwykle rozwiązań poszukuje się przy pomocy metod przybliżonych. Jedną z takich metod jest metoda wariacyjna Ritza, w której przybliżamy rozwiązanie ścisłe przez kombinację liniową odpowiednio dobranych funkcji bazowych. Dzięki temu można przekształcić równanie różniczkowe w algebraiczne zagadnienie własne. Właściwy dobór funkcji bazowych pozwala uzyskać bardzo dobre przybliżenie do ścisłych energii stanu podstawowego i stanów wzbudzonych (także odpowiadających im funkcji falowych). W prezentacji przypomniany zostanie sposób przejścia ze stacjonarnego równania Schrödingera do algebraicznego zagadnienia własnego i uzyskanie energii stanów podstawowych i stanów wzbudzonych przy zastosowaniu operacji macierzowych. Przedstawione struktury macierzowe pozwolą na analizę korzyści, jakie płyną z zastosowania w takich obliczeniach procesorów graficznych. Omówiona zostanie technologia CUDA (Compute Unified Device Architecture) firmy NVIDIA, której integralną częścią jest środowisko programistyczne wysokiego poziomu umożliwiające śledzenie zarówno kodu wykonywanego na tradycyjnych procesorach CPU, jak i na procesorach karty graficznej. Przedstawione zostaną również różnice w sposobie implementacji algorytmów na CPU oraz na GPU. 16

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Sesja plakatowa Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Adrian Adamski *, Eryk Wolarz Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, ul. Nieszawska 13a,

Bardziej szczegółowo

STRUCTURE AND ENVIRONMENT

STRUCTURE AND ENVIRONMENT STRUCTURE AND ENVIRONMENT ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY No. 4/2014 vol. 6 PL ISSN 2081-1500 www.sae.tu.kielce.pl KIELCE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Contents MAREK ŁAGODA,

Bardziej szczegółowo

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title)

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Marcin Anholcer Poznań University of Economics Algorithm for Bi-criteria

Bardziej szczegółowo

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI Wydano za zgodą Rektora R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI R a d a N a u k o w a ZN PRz Mechanika Sergei ALEXANDROV (Rosja), Józef

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

Geofizyka w Geologii i Górnictwie

Geofizyka w Geologii i Górnictwie Geofizyka w Geologii i Górnictwie Tom poświęcony Jubileuszowi Profesora Wacława M. Zuberka Redaktor Jerzy Cabała Sosnowiec, 2010 FOTOGRAFIE NA OKŁADCE Kopalnia wapienia Kujawy (fot. J. Cabała) Ostańce

Bardziej szczegółowo

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXX, z. 60 (1/13), styczeń-marzec 2013, s. 5-18 STRESZCZENIA Jacek ABRAMCZYK

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM w Olsztynie prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK

Bardziej szczegółowo

Materiały 4 Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków

Materiały 4 Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków Materiały 4 Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków pod redakcją Krzysztofa Malarza Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 18-20 listopada 2005 WSTĘP W dniach

Bardziej szczegółowo

Piotr Maciej Wojciechowski

Piotr Maciej Wojciechowski Piotr Maciej Wojciechowski Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013. Copyright by Piotr Wojciechowski, Wrocław 2013 ISBN 978-83-938096-0-8 Słowo wstępne Praca przedstawia wybór zagadnień

Bardziej szczegółowo

Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: Polish Society for Biomaterials in Krakow Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Fig 1. a) mass spectrum of TTF-dppz molecules; b) a porphyrine molecule in two different configurations

Fig 1. a) mass spectrum of TTF-dppz molecules; b) a porphyrine molecule in two different configurations Wersja angielska We have invested the DA molecule TTF-dppz (Tetrathiafulvalene-Fused Dipyridophenazine) [C. Jia et al., Chem. Eur. J., 13 (2007) ] on metal substrates. To resolve the problem of decomposition

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku Komisja Informatyki Metody Informatyki Stosowanej Nr 4/2011 (29) Szczecin 2011 Metody Informatyki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE D. Podniesiński, A. Kozłowska, M. Nakielska,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 39-2011 nr 1 Wydanie publikacji dofinansowane

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia KATEDRA FIZYKI ATOMOWEJ, MOLEKULARNEJ I OPTYCZNEJ L.p Kierunek /Specjalność Temat pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI W CHEMII I W OCHRONIE ŚRODOWISKA

JĘZYK ANGIELSKI W CHEMII I W OCHRONIE ŚRODOWISKA Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego JĘZYK ANGIELSKI W CHEMII I W OCHRONIE ŚRODOWISKA Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Marek Kwiatkowski Piotr

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku Komisja Informatyki Metody Informatyki Stosowanej Nr 2/2008 (Tom 15) Szczecin 2008 Metody Informatyki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

3 1-03 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH. Edward filer illinium PL0000404

3 1-03 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH. Edward filer illinium PL0000404 Edward filer illinium PL0000404 ISSN 1425-7343 RAPORTY IChTJ. SERIA A nr 1/99 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH INSTYTUT CHEMII

Bardziej szczegółowo

"MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO

MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO INSTYTUT FIZYKI JĄDRC Im. H. Niewodnlczańskieyo Kraków. PL9801019 RAPORT NR 1695/PL MATTER I Ał -Y XXV I I OGOLNOPOLSK I EGO SEMINARI IMA TEMAT "MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO I JEGO ZASTOSOWAŃ ia t

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE 2007, T.35/ Nr 1

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE 2007, T.35/ Nr 1 MATERIAŁY ELEKTRONICZNE 2007, T.35/ Nr 1 EPITAKSJA Z FAZY CIEKŁEJ STRUKTUR MIKROLASEROWYCH Cr,Mg:YAG/Yb:YAG Jerzy Sarnecki, K. Kopczyński W procesie epitaksji z roztworu wysokotemperaturowego otrzymano

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

METROLOGIA I PROBIERNICTWO

METROLOGIA I PROBIERNICTWO METROLOGIA I PROBIERNICTWO Mierzymy dla Wszystkich od 1919 r. ISSN 2300-8806 Biuletyn Głównego Urzędu Miar nr 1-2 (8-9)/2015 PROBIERNICTWO Zmiany dyrektyw MID i NAWI str. 59 Special edition Wydanie specjalne

Bardziej szczegółowo

The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems

The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems Article citation info: STOECK, M., OSIPOWICZ, T. The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems. Combustion Engines. 2014, 159(4),

Bardziej szczegółowo

Applications of mathematics in selected control and decision processes

Applications of mathematics in selected control and decision processes MATEMATYKA STOSOWANA TOM 12/53 2011 Jerzy Baranowski, Marek Długosz, Michał Ganobis, Paweł Skruch and Wojciech Mitkowski (Kraków) Applications of mathematics in selected control and decision processes

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE B. Surma, A. Wnuk INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE KWARTALNIK T. 38-2010 nr 3/4 Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW

redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale Zarządzania

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL prof. dr hab. in. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesaw CEMPEL Politechnika Poznaska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR:

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy Redakcja naukowa: Elżbieta Szymańska Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1

1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1 SPIS TREŚCI CONTENT: 1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1 2. Leif GOLDHAHN, Michael KAISER: Development of adaptable multimedia process descriptions for process planning and manufacturing via

Bardziej szczegółowo