Rozwój społeczeństwa informacyjnego. w Polsce na tle krajów UE. Dominik Rozkrut. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Statistical Office in Szczecinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój społeczeństwa informacyjnego. w Polsce na tle krajów UE. Dominik Rozkrut. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Statistical Office in Szczecinie"

Transkrypt

1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce na tle krajów UE Dominik Rozkrut Urząd Statystyczny w Szczecinie Statistical Office in Szczecinie

2 Podstawy systemu o Polska n Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439 z późniejszymi zmianami) n Coroczne rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej, ustalające program badań na dany rok. o Unia Europejska n Rozporządzenie nr 808/2004 dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego n Coroczne rozporządzenia wykonawcze Komisji Europejskiej, określające zakres tematyczny badań dotyczących społeczeństwa informacyjnego

3 Instrumenty o Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach z sektora niefinansowego (SSI-01) o Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego (SSI-02) o Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych kwestionariusz dla gospodarstwa domowego (SSI-10G) o Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjnych w gospodarstwach domowych kwestionariusz indywidualny (SSI-10I)

4 Badania o W krajach UE badania prowadzone są od 2002 r. o W Polsce pierwsza pilotażowa edycja miała miejsce w 2004 r. Od 2005 r. badania są obowiązkowe. Odbywają się corocznie. o Badania przedsiębiorstw mają formę samospisu (kwiecień czerwiec). Jedynie badanie przedsiębiorstw sektora finansowego jest badaniem pełnym. o Badanie gospodarstw domowych i osób indywidualnych odbywa się corocznie (kwiecień-maj) w formie wywiadu bezpośredniego wspomaganego komputerowo. Udział w nim jest dobrowolny. Jest to badanie reprezentacyjne

5 Dobór jednostek w badaniu gospodarstw domowych o W badaniu gospodarstw domowych stosuje się dwustopniowy schemat doboru próby z warstwowaniem na pierwszym stopniu. Najpierw losowane są terenowe punkty badań (TPB) podzielone na warstwy, a następnie mieszkania. o W pierwszym etapie losuje się 1350 TPB, a w drugim po 6 mieszkań z każdego TPB. Do próby wchodzi 8100 mieszkań. W każdym z mieszkań badane są osoby w wieku o Badaniu nie podlegają gospodarstwa zbiorowe np. domy studenckie, szpitale.

6 Zakres przedmiotowy o o kwestionariusz dla gospodarstw domowych: n dostęp do komputera i Internetu n rodzaje połączeń internetowych n rodzaje urządzeń wykorzystywanych do łączenia się z Internetem n przyczyny braku dostępu do Internetu (w tym szerokopasmowego) n wykorzystanie Internetu przez dzieci n wydatki na technologie informacyjne i telekomunikacyjne kwestionariusz dla osób indywidualnych: n korzystanie z komputera i telefonu komórkowego (częstość, cel i miejsce korzystania) n korzystanie z Internetu (częstość, cel i miejsce korzystania) n mobilne korzystanie z Internetu i powszechny dostęp n przyczyny niekorzystania z Internetu n wykorzystanie Internetu w kontaktach z administracją publiczną (e-administracja) n wykorzystanie Internetu do załatwiania spraw związanych ze zdrowiem (e-zdrowie) n korzystanie z zaawansowanych technologii informacyjnych (smartphone, e-book, audiobook, telewizor typu smart TV)

7 Potrzeby odbiorców krajowych rok badanie przedsiębiorstw Badanie gospodarstw domowych 2012 nakłady na ICT e-zdrowie chmura obliczeniowa, zatrudnienie specjalistów ICT, newslettery, nakłady na ICT rozszerzony moduł e-administracji, nakłady na ICT wykorzystanie Internetu przez dzieci zaawansowane technologie informacyjne i telekomunikacyjne

8 Udział przychodów netto ze sprzedaży sektora ICT w przychodach netto sektora produkcji i usług SEKTOR ICT w sektorze produkcji i us ug ogó em Produkcja ICT w produkcji ogó em Us ugi ICT w us ugach ogó em %

9 Struktura przychodów netto ze sprzedaży w sektorze ICT ict % 29 % 22 % 27 % 44 % 7 % 34 % 17 % Produkcja ICT Sprzeda hurtowa ICT ICT wholesale Telekomunikacja Us ugi informatyczne

10 Udział kosztów wynagrodzen w kosztach działalności operacyjnej Sektor ICT ICT Sector Sektor produkcji i us ug ogó em Produkcja ICT Produkcja ogó em Us ugi ICT Us ugi ogó em %

11 Wskaźnik rentowności sprzedaży Sektor ICT ICT Sector Sektor produkcji i us ug ogó em Produkcja ICT Us ugi ICT Us ugi ogó em Produkcja ogó em Sprzeda hurtowa ICT Telekomunikacja Us ugi informatyczne %

12 Wartośc nakładów na działalnośc B+R w sektorze ICT ict R&D Produkcja i us ugi ICT Produkcja ICT Us ugi ICT mln zl

13 Udział nakładów sektora ICT na działalnośc B+R w nakładach na działalnośc B+R w wybranych sektorach gospodarki ict R&D R&D Sektor ICT w sektorze produkcji i us ug ogó em Produkcja ICT w sektorze produkcji ogó em Us ugi ICT w sektorze us ug ogó em %

14 Innowacja procesowa Przedsiębiorstwa innowacyjne według rodzajów innowacji wprowadzonych w latach Total 14,7 9,4 11,0 a a a a a

15 Wybrane rodzaje połączen internetowych w przedsiębiorstwach % P czenia szerokopasmowe mobilne przez modem 3G lub 3G handset (telefon) P czenia szerokopasmowe (sta e lub mobilne) a a P czenia przez modem analogowy lub cyfrowy P czenia mobilne (w sko- lub szerokopasmowe) a

16 Szerokopasmowya dostęp do Internetu według województw a Broadband a Mazowieckie Dolno skie Podlaskie Zachodniopomorskie l skie Kujawsko-pomorskie Polska Pomorskie Wielkopolskie Ma opolskie Opolskie ódzkie Lubuskie Podkarpackie Lubelskie Warmi sko-mazurskie wi tokrzyskie a %

17 Przedsiębiorstwa posiadające szerokopasmowy dostęp do Internetu w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. Finlandia Finland Litwa Lithuania Francja France Holandia Netherlands S owenia Slovenia Szwecja Sweden Estonia Estonia Hiszpania Spain Luksemburg Luxembourg Cypr Cyprus Malta Malta Belgia Belgium W ochy Italy Dania Denmark W. Brytania United Kingdom UE-27 EU-27 Czechy Czech Republic S owacja Slovakia Niemcy Germany Irlandia Ireland Austria Austria Portugalia Portugal otwa Latvia W gry Hungary Polska Poland Grecja Greece Bu garia Bulgaria Rumunia Romania %

18 Mobilny dostęp do Internetu w przedsiębiorstwach według klas wielkości % Ogó em Total Ma e Small rednie Medium Du e Large

19 Przedsiębiorstwa posiadające mobilny dostęp do Internetu według województw Mazowieckie l skie Kujawsko-pomorskie Wielkopolskie Polska Dolno skie Pomorskie Zachodniopomorskie Opolskie ódzkie Lubuskie Podlaskie Ma opolskie Lubelskie Podkarpackie Warmi sko-mazurskie wi tokrzyskie %

20 Przedsiębiorstwa posiadające mobilny dostęp do Internetu w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. Finlandia Finland Szwecja Sweden S owenia Slovenia Francja France Hiszpania Spain Litwa Lithuania Holandia Netherlands Malta Malta Belgia Belgium Austria Austria W. Brytania United Kingdom UE-27 EU-27 Dania Denmark Niemcy Germany Luksemburg Luxembourg Cypr Cyprus Estonia Estonia Irlandia Ireland W ochy Italy Portugalia Portugal W gry Hungary S owacja Slovakia Czechy Czech Republic Polska Poland Bu garia Bulgaria otwa Latvia Rumunia Romania Grecja Greece %

21 Prędkośc połączen internetowych w przedsiębiorstwach posiadających dostęp do Internetu według klas wielkości w 2013 r. Mniej ni 2 mbit/s Less than 2 Mbit/s Przynajmniej 2 ale mniej ni 10 mbit/s At least 2 but less than 10 Mbit/s Przynajmniej 10 ale mniej ni 30 mbit/s At least 10 but less than 30 Mbit/s Przynajmniej 30 ale mniej ni 100 mbit/s At least 30 but less than 100 Mbit/s Przynajmniej 100 mbit/s At least 100 Mbit/s % Ogó em Total Ma e Small rednie Medium Du e Large

22 Przedsiębiorstwa wyposażające swoich pracowników w urządzenia przenośne w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. Finlandia Finland Dania Denmark Czechy Czech Republic Szwecja Sweden S owenia Slovenia Austria Austria W. Brytania United Kingdom S owacja Slovakia Luksemburg Luxembourg Holandia Netherlands Niemcy Germany Litwa Lithuania Estonia Estonia Irlandia Ireland UE-27 EU-27 W ochy Italy Cypr Cyprus Belgia Belgium Hiszpania Spain Francja France Polska Poland Malta Malta Portugalia Portugal otwa Latvia W gry Hungary Bu garia Bulgaria Grecja Greece Rumunia Romania %

23 42,5 40,4 Opolskie l skie wi tokrzyskie 32,4 40,6 37,1 Pracownicy wykorzystujący komputery w przedsiębiorstwach Podkarpackie Ma opolskie według 43,8 % 38,1 województw w 2013 r. 42,7 raz w tygodniu Employees using computers with access to the Internet at least once a week % ,2 % Zachodniopomorskie 32,7 Kujawsko- -pomorskie 30,6 Lubuskie 24,0 Pomorskie 39,1 Wielkopolskie 31,3 34,6 Opolskie 29,4 33,7 26,3 Mazowieckie 49,1 l skie wi tokrzyskie 35,7 32,9 Podlaskie 32,5 Lubelskie 32,0 Podkarpackie 32,0 37,4

24 Pracownicy wykorzystujący komputery z dostępem do internetu w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. Szwecja Sweden Finlandia Finland Dania Denmark Holandia Netherlands Luksemburg Luxembourg Niemcy Germany W. Brytania United Kingdom Belgia Belgium S owenia Slovenia Hiszpania Spain Irlandia Ireland UE-27 EU-27 Francja France Estonia Estonia Austria Austria otwa Latvia Litwa Lithuania S owacja Slovakia W ochy Italy Malta Malta Cypr Cyprus Polska Poland Czechy Czech Republic Grecja Greece W gry Hungary Portugalia Portugal Rumunia Romania Bu garia Bulgaria %

25 Przedsiębiorstwa posiadające formalnie zdefiniowaną polityke dotycząca korzystania z mediów społecznościowych według województw w 2013 r. % ,9 % Po o 2,2 2,2 2,5 2,9 3,2 3,6 1,8 ódz 2,4 Wa azu 2,6 Mazo c 4,2 l t zy 2,7 0,7 Podla 2,6 2,6 Pod ac 1,9 3,2

26 Przedsiębiorstwa korzystające z usług w chmurze obliczeniowej według klas wielkości i rodzajów działalności w 2012 r Total Small Medium Large Przetwórstwo przemys we Manufacturing B owni two Transport i gospo ar a magazynowa Za aterowanie i gastronomia Informa i om i a Dzia a no nansowa i ezpie zeniowa O s ga ryn nier omo i A ministrowanie i zia a no wspiera a Naprawa i onserwa a om terów i sprz t %

27 Przedsiębiorstwa korzystające z usług w chmurze obliczeniowej według województw w 2012 r. % ,2 % Po o 5,9 4,8 6,2 4,6 6,9 4,4 6,1 ódz 4,7 Wa azu 4,5 Mazo c 9,6 l t zy 6,5 4,5 Podla 4,7 4,5 Pod ac 4,0 6,3

28 Przedsiębiorstwa składające zamówienia przez sieci komputerowe w krajach Unii Europejskiej w 2011 r. Dania Denmark Austria Austria W. Brytania United Kingdom Niemcy Germany Irlandia Ireland Finlandia Finland Szwecja Sweden Czechy Czech Republic Luksemburg Luxembourg W ochy Italy UE-27 EU-27 W gry Hungary S owenia Slovenia Belgia Belgium otwa Latvia Litwa Lithuania Malta Malta Hiszpania Spain Portugalia Portugal Francja France Polska Poland Cypr Cyprus S owacja Slovakia Holandia Netherlands Estonia Estonia Grecja Greece Rumunia Romania Bu garia Bulgaria %

29 Przedsiębiorstwa otrzymujące zamówienia przez sieci komputerowe w krajach Unii Europejskiej w 2011 r. Dania Denmark Szwecja Sweden Czechy Czech Republic Belgia Belgium Niemcy Germany Irlandia Ireland Finlandia Finland W. Brytania United Kingdom Holandia Netherlands Malta Malta Litwa Lithuania UE-27 EU-27 Luksemburg Luxembourg Austria Austria S owenia Slovenia Portugalia Portugal Hiszpania Spain Francja France S owacja Slovakia Estonia Estonia W gry Hungary Polska Poland Grecja Greece otwa Latvia Cypr Cyprus Bu garia Bulgaria W ochy Italy Rumunia Romania %

30 Przedsiębiorstwa wykorzystujące system ERP w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2012 r. Szwecja Sweden Belgia Belgium Dania Denmark Francja France Finlandia Finland Portugalia Portugal S owenia Slovenia Holandia Netherlands Austria Austria Czechy Czech Republic Niemcy Germany Malta Malta Litwa Lithuania Luksemburg Luxembourg UE-27 EU-27 Hiszpania Spain W ochy Italy Cypr Cyprus Bu garia Bulgaria Rumunia Romania S owacja Slovakia Irlandia Ireland Polska Poland Estonia Estonia otwa Latvia W gry Hungary W. Brytania United Kingdom %

31 Przedsiębiorstwa dokonujące zakupów przez stronę www i sieci komputerowe 30% 25% 20% 25,6% 23,4% 23,5% 16,7% 16,4% 19,3% 21,2% 15% 11,9% 10% 5% 0% 2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%

32 Przedsiębiorstwa dokonujące sprzedaży przez stronę www i sieci komputerowe ,2 9,9 9,1 8,7 10,0 10,9 10, ,

33 Przedsiębiorstwa, które poniosły nakłady na ICT (zakup sprzętu informatycznego, telekomunikacyjnego bądź leasing finansowy urządzeń ICT) ,2 35,0 34, ,

34 System informatyczny ERP (służący do planowania zasobów przeds., przekazujący informacje o sprzedaży i zakupach innym działom przeds.) 18$ 16$ 14$ 12$ 10$ 8$ 6$ 4$ 2$ 0$ 17,1$ 13,3$ 13,5$ 12,1$ 11,3$ 9,3$ 2007$ 2008$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$

35 Oprogramowanie CRM (służące do zarządzania informacjami o klientach) ,1 19,0 17,9 16,4 16,6 20,6 15, ,9 12,2 13,2 13,1 13, W podziale na: zbieranie informacji o klientach W podziale na: analizowanie informacji o klientach

36 Szerokopasmowy dostęp do Internetu 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 81,9% 82,6% 77,5% 69,0% 58,7% 58,1% 53,3% 46,4% 42,3% 2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012% 2013%

37 Wiadomości typu EDI przystosowane do automatycznego przetwarzania na zewnątrz przedsiębiorstwa ,5 31,1 25,1 25,5 46,3 64,3 35,3 37,3 72,0 54, W podziale na: wysyłanie dyspozycji płatniczych do instytucji finansowych W podzale na: wymianę danych z organami administracji publicznej

38 Badanie 2014 o Dział A. Wykorzystanie komputerów i sieci komputerowych o Dział b. E-umiejętności i specjaliści ict o Dział c. Dostęp i korzystanie z internetu n Korzystanie z internetu poprzez stałe łącza szerokopasmowe w celach biznesowych.wykorzystanie mobilnych połączen z internetem w celach biznesowych. n Strona internetowa przedsiębiorstwa n Media społecznościowe n Wykorzystanie internetu w kontaktach z organami administracji publicznej n Pozostałe cele korzystania z internetu o Dział d. Korzystanie z usług w chmurze obliczeniowej

39 Badanie 2014 o Dział E. Automatyczna wymiana informacji wewnątrz przedsiębiorstwa o Dział f. Wykorzystanie wiadomości typu edi przystosowanych do automatycznego przetwarzania na zewnątrz przedsiębiorstwa o Dział g. Elektroniczna wymiana informacji dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw o Dział h. Stosowanie technologii automatycznej identyfikacji falami radiowymi (rfid) o Dział i. Elektroniczne fakturowanie o Dział J. HANDEL ELEKTRONICZNY (e-handel) o Dział K NAKŁADY NA ICT

40 Korzystanie z usług w chmurze obliczeniowej o o Czy przedsiębiorstwo kupuje jakiekolwiek usługi w chmurze obliczeniowej, wykorzystywane przez Internet? Czy przedsiębiorstwo zakupuje którekolwiek z niżej wymienionych usług w chmurze obliczeniowej wykorzystywanych przez Internet? n a) (jako usługa w chmurze obliczeniowej) n b) oprogramowanie biurowe, np. arkusze kalkulacyjne, edytory tekstu (jako usługa w chmurze obliczeniowej) n c) hosting bazy danych przedsiębiorstwa (jako usługa w chmurze obliczeniowej) n d) przechowywanie plików (jako usługa w chmurze obliczeniowej) n e) oprogramowanie finansowo-księgowe (jako usługa w chmurze obliczeniowej) n f) CRM (ang. Customer Relationship Management) - oprogramowanie służące do zarządzania informacjami o klientach (jako usługa w chmurze obliczeniowej) n g) moc obliczeniowa potrzebna do korzystania z aplikacji wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo (jako usługa w chmurze obliczeniowej)

41 Korzystanie z usług w chmurze obliczeniowej o Czy przedsiębiorstwo zakupuje jakiekolwiek usługi w chmurze obliczeniowej dostarczane przez:. n a) serweryvwspółdzielone,udostępnionevprzezvusługodawce n b) serwery zarezerwowane wyłącznie dla przedsiębiorstwa (tzw. serwery dedykowane), udostępniane przez usługodawce

42 Korzystanie z usług w chmurze obliczeniowej o Czy którekolwiek z następujących czynników ograniczały korzystanie przez przedsiębiorstwo z usług w chmurze obliczeniowej? Prosze nie włączac usług bezpłatnych. n a) zagrożenie naruszenia bezpieczeństwa n b) problemy z dostępem do danych lub oprogramowania n c) trudności związane z rezygnacją z usług lub ze zmianą dostawcy (np. obawy o możliwośc przeniesienia danych) n d) niepewnośc co do lokalizacji przechowywania danych n e) niepewnośc dotycząca kwestii prawnych, jurysdykcji, mechanizmów rozstrzygania sporów n f) wysokie koszty zakupu usług w chmurze obliczeniowej n g) niewystarczający poziom wiedzy w zakresie chmury obliczeniowej

43 Korzystanie z usług w chmurze obliczeniowej o W jakim stopniu można określic korzyści płynące z korzystania z usług w chmurze obliczeniowej? n a) redukcja kosztów związanych z ICT n b) elastycznośc związana ze skalowalnościa usług dostępnych w chmurze obliczeniowej n c) łatwe i szybkie wdrażanie rozwiązan opartych na chmurze obliczeniowej n Czy którekolwiek z niżej wymienionych czynników powstrzymały przedsiębiorstwo przed skorzystaniem z usług w chmurze obliczeniowej? n a) zagrożenie naruszenia bezpieczeństwa n b) niepewnośc co do lokalizacji przechowywania danych n c) niepewnośc dotycząca kwestii prawnych, jurysdykcji, mechanizmów rozstrzygania sporów n d) wysokie koszty zakupu usług w chmurze obliczeniowej n e) niewystarczający poziom wiedzy w zakresie chmury obliczeniowej

44 ICT w gospodarstwach domowych o Metodologia zharmonizowana z metodologią badania wykorzystania ICT Eurostatu o Główne źródło danych: Kwestionariusz Wykorzystania technologii informacyjnotelekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych SSI-10G oraz kwestionariusze indywidualne SSI-10I (dla osób w wieku lata) i SSI-10I/d (dla osób w wieku lat)

45 Wyniki dla osób lata Odsetek osób korzystających z e-administracji według województw w 2014 r. 26,9%

46 Odsetek osób korzystających z e-administracji według miejsca zamieszkania 39,4 26,3 14,3 23,1 18,3 9,1 miasta do 100 tys miasta powyżej 100 tys wieś Odsetek obywateli korzystających z e-administracji Odsetek obywateli korzystających z e-administracji poprzez przekazywanie wypełnionych formularzy droga elektroniczną (%)

47 Odsetek osób korzystających z e-administracji według wieku w 2014 r ,7 7,4 6,6 9,1 15,0 15,5 23,9 28,0 23,5 26,2 40,1 46,0 Odsetek obywateli korzystających z e- administracji Odsetek obywateli korzystających z e- administracji poprzez przekazywanie wypełnionych formularzy drogą elektroniczną

48 Odsetek osób korzystających z e-administracji według poziomu wykształcenia w 2014 r. 61,6 38,8 20,1 5,5 1,1 9,7 Podstawowe lub gimnazjalne Średnie Wyższe Odsetek obywateli korzystających z e- administracji

49 Odsetek osób korzystających z e-administracji według aktywności zawodowej w 2014 r. 47,7 41,0 17,2 7,4 28,1 25,0 20,0 11,2 10,7 2,9 4,7 6,5 Bezrobotni Pracujący na własny rachunek Pracujący najemni Pracujący rolnicy Emeryci, renciści i inni Uczący się Aktywni zawodowo Odsetek obywateli korzystających z e- administracji Bierni zawodowo

50 Odsetek osób, regularnie korzystających z Internetu według województw w 2014 r. 63,0%

51 Odsetek osób, regularnie korzystających z Internetu według miejsca zamieszkania Duże miasta 73,8 Mniejsze miasta 64,0 Obszary wiejskie 54,4

52 Odsetek osób, regularnie korzystających z Internetu według wieku ,0 38,4 56,8 77,9 90,3 95,4

53 Odsetek osób, regularnie korzystających z Internetu według poziomu wykształcenia 93,6 43,7 57,1 podstawowe lub gimnazjalne średnie wyższe

54 Odsetek osób, regularnie korzystających z Internetu według aktywności zawodowej 85,1 79,1 98,6 56,8 40,2 32,4 Bezrobotni Pracujący na własny rachunek Pracujący najemni Pracujący rolnicy Emeryci, renciści inni Uczący się Aktywni zawodowo Bierni zawodowo

55 Odsetek osób, które nigdy nie korzystały z Internetu według województw w 2014 r. 28,1%

56 Odsetek osób regularnie korzystających z Internetu oraz tych, które nigdy nie korzystały z Internetu według wieku w 2014 r. 95,4 90,3 77,9 74,1 1,2 3,2 11,0 56,8 30,5 38,4 50,7 19, lata Odsetek osób regularnie korzystających z Internetu Odsetek osób, które nigdy nie korzystały z Internetu

57 Odsetek osób regularnie korzystających z Internetu oraz tych, które nigdy nie korzystały z Internetu według poziomu wykształcenia w 2014 r. 93,6 43,7 51,2 57,1 31,0 Podstawowe lub gimnazjalne Średnie Wyższe 2,8 Odsetek osób regularnie korzystających z Internetu

58 Odsetek osób, które nigdy nie korzystały z Internetu według aktywności zawodowej 45,5 30,2 58,4 12,6 8,4 najemnie na własny rachunek rolnicy 0,3 bezrobotni uczący się emeryci, renciści i inni Aktywni zawodowo Bierni zawodowo

59 Gospodarstwa wyposażone w komputery w wybranych krajach europejskich Islandia Iceland Holandia Netherlands Norwegia Norway Szwecja Sweden Luksemburg Luxembourg Dania Denmark Niemcy Germany W. Brytania United Kingdom Finlandia Finland Belgia Belgium Austria Austria Irlandia Ireland Francja France UE-27 EU-27 Malta Malta S owacja Slovakia S owenia Slovenia Hiszpania Spain Estonia Estonia Polska Poland W gry Hungary W ochy Italy Czechy Czech Republic otwa Latvia Cypr Cyprus Litwa Lithuania Portugalia Portugal Grecja Greece Rumunia Romania Bu garia Bulgaria %

60 Gospodarstwa domowe z dostępem do Internetu w domu w wybranych krajach europejskich Islandia Iceland Holandia Netherlands Norwegia Norway Luksemburg Luxembourg Szwecja Sweden Dania Denmark Finlandia Finland W. Brytania United Kingdom Niemcy Germany Irlandia Ireland Francja France Austria Austria Belgia Belgium Malta Malta UE-27 EU-27 S owacja Slovakia Estonia Estonia S owenia Slovenia Polska Poland W gry Hungary otwa Latvia Hiszpania Spain Czechy Czech Republic W ochy Italy Litwa Lithuania Cypr Cyprus Portugalia Portugal Grecja Greece Rumunia Romania Bu garia Bulgaria %

61 Gospodarstwa domowe z szerokopasmowym dostępem do Internetu w wybranych krajach europejskich Islandia Iceland Szwecja Sweden Norwegia Norway W. Brytania United Kingdom Dania Denmark Finlandia Finland Holandia Netherlands Niemcy Germany Malta Malta Austria Austria Francja France Belgia Belgium Estonia Estonia S owenia Slovenia UE-27 EU-27 S owacja Slovakia Luksemburg Luxembourg W gry Hungary Hiszpania Spain Polska Poland otwa Latvia Irlandia Ireland Czechy Czech Republic Cypr Cyprus Litwa Lithuania Portugalia Portugal W ochy Italy Grecja Greece Bu garia Bulgaria Rumunia Romania %

62 Osoby regularnie korzystające z Internetu według aktywności zawodowej Uczniowie i studenci Pracownicy najemni Pracuj cy na w asny rachunek Rolnicy Pracuj cy Bezrobotni Emeryci i inni bierni zawodowo %

63 Osoby regularnie korzystające z Internetu według grup wieku %

64 Zamawiający przez Internet produkty do użytku prywatnego w ciągu ostatnich 12 miesięcy w wybranych krajach europejskich Norwegia Norway Szwecja Sweden W. Brytania United Kingdom Dania Denmark Luksemburg Luxembourg Holandia Netherlands Niemcy Germany Finlandia Finland Francja France Islandia Iceland Austria Austria Irlandia Ireland Belgia Belgium UE-27 EU-27 S owacja Slovakia Malta Malta S owenia Slovenia Czechy Czech Republic Hiszpania Spain Polska Poland otwa Latvia W gry Hungary Estonia Estonia Portugalia Portugal Cypr Cyprus Grecja Greece Litwa Lithuania W ochy Italy Bu garia Bulgaria Rumunia Romania %

65 Struktura przeciętnych miesięcznych wydatków na towary i usługi konsumpcyjne zakupione przez Internet na 1 osobe w gospodarstwach domowych według grup towarów i usług of the house Clothing and footwear Transport Other foods and services Food and non-alcoholic beverages Zdrowie Health restaurants and hotels Alcohol beverages, tobacco %

66 ts Lokalizacja samorządowych hotspotów zainstalowanych w miejscach publicznych w Polsce w 2013 r. Number of hotspots: 100 and more d i M wi i 277 wi y i

67 WYKORZYSTANIE ICT W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Czynności wykonywane podczas korzystania z komputera i Internetu (w odsetkach osób korzystających z komputera i Internetu)a a a Wysy anie i z za cznikami Korzystanie z podstawowych funkcji matematycznych w arkuszu kalkulacyjnym Tworzenie strony internetowej Pisanie programu komputerowego % a

68 Gospodarstwa domowe, w których dzieci korzystaja z różnych urządzen elektronicznych w 2013 r.

69 Badania e-umiejętności o Badania GUS koncentrują się na problemie e-umiejętności, jako elemneci szerzej rozumianych kompetencji (umiejętnościach, wiedzy, postawach). o Pomiar odbywa się poprzez obserwację faktycznego wykonywania określonych czynności, określających umiejętności użytkowników komputerów i Internetu.

70 Badanie 2013 F2 Które z niżej wymienionych czynności już Pan/Pani wykonywał(a), korzystając z Internetu? (proszę wstawić znak X przy właściwych odpowiedziach) a) używanie wyszukiwarki internetowej (np. Google, Yahoo!) w celu znalezienia informacji 1 b) wysyłanie a z załącznikami (np. dokumentami, plikami graficznymi) 2 c) branie udziału w chatach, grupach lub forach dyskusyjnych on-line (np. na stronach serwisów społecznościowych) 3 d) telefonowanie za pomocą Internetu 4 e) używanie programów do wymiany plików filmowych, muzycznych itp. (np. Kazaa, BitTorrent, emule) 5 f) tworzenie strony internetowej 6 g) umieszczanie na stronach internetowych lub w serwisach społecznościowych tekstów, zdjęć, filmów lub muzyki 7 h) ustawianie w przeglądarce internetowej opcji dot. bezpieczeństwa (np. modyfikacja ustawień w zakładce zabezpieczenia w opcjach internetowych w komputerze z systemem operacyjnym MS 8 Windows) i) wyszukiwanie, pobieranie i instalowanie oprogramowania 9 j) nie wykonywałem(-łam) żadnej z powyższych czynności 10

71 Badanie 2013 Które z niżej wymienionych czynności już Pan/Pani wykonywał(a), korzystając z komputera? (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi) a) kopiowanie lub przenoszenie pliku albo folderu 1 b) używanie polecenia kopiowania i wklejania w celu powielenia lub przemieszczenia wybranych fragmentów dokumentu 2 c) korzystanie z podstawowych funkcji matematycznych w arkuszu kalkulacyjnym 3 d) kompresowanie (pakowanie) plików przy użyciu specjalnego programu (np. WinZip, WinRAR) 4 e) podłączanie i instalowanie nowych urządzeń (np. drukarki, modemu, skanera) 5 f) pisanie programu komputerowego z użyciem specjalistycznego języka programowania 6 g) przenoszenie plików pomiędzy komputerem a innymi urządzeniami (np. aparatem fotograficznym, kamerą, telefonem komórkowym lub odtwarzaczem mp3/mp4) h) zmienianie lub sprawdzanie ustawień (opcji/preferencji w menu narzędzia ) programów (z wyjątkiem przeglądarek internetowych) i) tworzenie prezentacji za pomocą odpowiedniego programu (np. MS PowerPoint, Open Office Impress) zawierającej obrazy, dźwięk, filmy lub wykresy j) instalowanie lub wymiana systemu operacyjnego 10 k) nie wykonywałem(-łam) żadnej z powyższych czynności 11

72 Badanie 2013 Na pytanie F3 odpowiadają osoby, które w pytaniu F2 zaznaczyły co najmniej jedną odpowiedź z zakresu 1 9 F3 Czy ocenia Pan(i) swoje obecne umiejętności internetowe za wystarczające? (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi) Rodzaj sytuacji Tak Nie Nie dotyczy a) do komunikacji z krewnymi, przyjaciółmi lub kolegami za pomocą Internetu b) do ochrony swoich prywatnych danych c) do ochrony prywatnego komputera przed wirusami lub innymi złośliwymi programami 1 2 3

73 Badanie 2013 Na pytanie F4 które kiedykolwiek używały komputera i są pracujące F 4 Czy ocenia Pan(i) swoje obecne umiejętności korzystania z komputera za wystarczające w sytuacji, gdyby musiałby(-aby) Pan(i) podjąć nową pracę lub zmienić obecną pracę w ciągu najbliższego roku? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) tak 1 nie 2 nie dotyczy 3

74 Umiejętności

75 Umiejętności

76 Umiejętności

77

78

79

80

81 Tworzenie prezentacji a liczba wykonywanych czynności

82 Tworzenie strony internetowej a liczba wykonywanych czynności

83 Information skills in digital environment o copied or moved files and folders, o saving files on a storage space on the Internet o finding information about goods and services o obtaining information from websites of public authorities and public services o Scale: n none, if none of the three n basic (only one of the three items) n above basic (at least two items)

84

85

86 Communication skills in digital environment o sending/receiving s o participating in social networks (creating user profile, posting messages or other contributions to facebook, twitter, etc.) o telephoning over the Internet / video calls over the Internet o up-loading self-created content (text, photos, music, videos, software etc.) to any website to be shared 35%, o Scale: none of the four n basic (only one of the four items) n above basic (at least two items)

87

88

89 Content creation in digital environment o used text editor software for writing letters or documents/producing text (basic), o used text editor software for editing documents using formatting functions (as content table, columns, modified tables, footnotes),(above basic) o used spreadsheet to enter data (basic) o used spreadsheet to organise and analyse data (sorting, using formulas, creating charts), (above basic) o used software to edit photos, video or audio files (basic) o have written a code in a programming language 12% above (basic) o Scale: none of the four n basic (if ticked at least one of the four) n above basic (if ticked at least one of the two "above basic" items)

90

91

92 Problem solving in digital environment using ICT services o Solving technical problems sub-dimension n connecting and installing new devices n installing software and apps n changing settings of any software, including operational system or security programs o Identifying needs and technological responses sub-dimension n buy or order goods or services for private use last 12 months n selling online n using learning resources (any of: doing online course or using online resources/learning portals), o Scale: n none of the six n basic (only items from one of the two sub-dimension) n above basic (at least one item from each sub-dimension)

Innowacyjność+ Badania+statystyczne+ Dominik+Rozkrut+

Innowacyjność+ Badania+statystyczne+ Dominik+Rozkrut+ Innowacyjność+ Badania+statystyczne+ Dominik+Rozkrut+ Urząd Statystyczny w Szczecinie Statistical Office in Szczecinie Inteligentne specjalizacje w Polsce - warsztaty Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

Struktura sektora energetycznego w Europie

Struktura sektora energetycznego w Europie Struktura sektora energetycznego w Europie seminarium Energia na jutro 15-16, września 2014 źródło: lion-deer.com 1. Mieszkańcy Europy, 2. Struktura wytwarzania energii w krajach Europy, 3. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce fakty i liczby Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce INFRASTRUKTURA ZASOBY KORZYSTANIE WPŁYW REZULTATY SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Monika Borowiec Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 2.10 Temat zajęć: Sprawdzian z działu 2 1. Cele lekcji: Uczeń: sprawdza stopień opanowania wiedzy i umiejętności z działu 2, zna podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY @ www.stat.gov.pl W jakim stopniu jesteśmy wyposażeni w komputery, i urządzenia przenośne? Do jakich celów wykorzystujemy? Rozwój telekomunikacji i informatyki w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

Polska na tle świata i Europy w latach 1995 2010 (w liczbach) Poland in the World s and Europe s background in 1995 2010 (in figures)

Polska na tle świata i Europy w latach 1995 2010 (w liczbach) Poland in the World s and Europe s background in 1995 2010 (in figures) MINISTERSTWO GOSPODARKI Ministry of Economy Polska na tle świata i Europy w latach 1995 2010 (w liczbach) Poland in the World s and Europe s background in 1995 2010 (in figures) Warszawa, wrzesień 2011

Bardziej szczegółowo

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Cel badania Identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Migracje szansą województwa pomorskiego

Migracje szansą województwa pomorskiego Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki VIII Priorytet Regionalne Kadry Gospodarki Programu, Działanie 8.3 współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. 1 Jak utrzymać

Bardziej szczegółowo

Polska na tle Świata i Europy w latach 1995-2014 (w liczbach) Poland in World and Europe 1995-2014 (in figures)

Polska na tle Świata i Europy w latach 1995-2014 (w liczbach) Poland in World and Europe 1995-2014 (in figures) MINISTERSTWO GOSPODARKI Ministry of Economy Polska na tle Świata i Europy w latach 1995-2014 (w liczbach) Poland in World and Europe 1995-2014 (in figures) Warszawa, wrzesień 2015 roku Warsaw, September

Bardziej szczegółowo

Wykład: ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE

Wykład: ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE Wykład: ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE Stopa zatrudnienia Źródło: OECD. Kraj 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Australia 72,9 73,2 72,0 72,4 72,7 72,3 Austria 71,4 72,1 71,6 71,7 72,1 72,5 Belgium 62,0 62,4 61,6

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2012 marzec 2013 Liczba firm transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 215 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Komitet Redakcyjny. Zam. 230/2010 nakład 600 egz.

Komitet Redakcyjny. Zam. 230/2010 nakład 600 egz. Komitet Redakcyjny Zam. 230/2010 nakład 600 egz. PRZEDMOWA - - - - - - - - - PRZEDMOWA johoka shakai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

Biotechnologia w Polsce w 2013 r.

Biotechnologia w Polsce w 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wprowadzenie Biotechnologia w Polsce w 2013 r. Biotechnologia jest to interdyscyplinarna

Bardziej szczegółowo

Luka płacowa analiza problemu i sposoby przeciwdziałania

Luka płacowa analiza problemu i sposoby przeciwdziałania Luka płacowa analiza problemu i sposoby przeciwdziałania Aleksandra Niżyńska Luka płacowa Dysproporcja w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn wyrażona jako różnica między średnim wynagrodzeniem brutto mężczyzn

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza podatków

Ekonomiczna analiza podatków Ekonomiczna analiza podatków 3. Podatki a działalność gospodarcza Owsiak (2005), Finanse Publiczne, PWN Osiatyński J., Finanse publiczne Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 James,

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r.

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. IP/08/618 Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. Gry wideo: Komisja z zadowoleniem przyjmuje postęp dokonany w zakresie ochrony małoletnich w 23 państwach członkowskich UE, ale zwraca się o ulepszenie branżowych

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Materiał na konferencję prasową w dniu 26 listopada 2007 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Twórcza Łotwa. Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce

Twórcza Łotwa. Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce Twórcza Łotwa Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce RYGA BAŁTYCKIE METROPOLIE Ryga jest największym miastem w Państwach Bałtyckich: 650,478/1,03

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ POLSKI WEDŁUG NOMENKLATURY JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH DO CELÓW STATYSTYCZNYCH (NTS)

PODZIAŁ POLSKI WEDŁUG NOMENKLATURY JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH DO CELÓW STATYSTYCZNYCH (NTS) PODZIAŁ POLSKI WEDŁUG NOMENKLATURY JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH DO CELÓW STATYSTYCZNYCH (NTS) THE DIVISION OF ACCORDING TO THE NOMENCLATURE OF TERRITORIAL UNITS FOR STATISTICAL PURPOSES (NTS) REGIONY (NTS

Bardziej szczegółowo

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny Wyniki Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2002, 2011. Wskaźnik NEET w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Przewagi konkurencyjne młodych Polaków. Janusz Czapiński 25 maja2012 V Konferencja Krakowska

Przewagi konkurencyjne młodych Polaków. Janusz Czapiński 25 maja2012 V Konferencja Krakowska Przewagi konkurencyjne młodych Polaków Janusz Czapiński 25 maja2012 V Konferencja Krakowska Pokolenia: Baby boomers 1945-1965 (67-48 lat); X 1965-1980 (47-32 lata); Y 1981-1995 (31-17 lat); Z 1996- System

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Notatka informacyjna Kwiecień 2008; http://www.stat.gov.pl, e mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Badania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza podatków

Ekonomiczna analiza podatków Ekonomiczna analiza podatków 2. Podatki jako narzędzie polityki gospodarczej i społecznej Owsiak (2005), Finanse Publiczne, PWN James, Nobes (2014), The economics of Taxation, Fiscal Publications Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI KONKURS Statystyka mnie dotyka Wykorzystanie technologii informacyjno telekomunikacyjnych

WIELKOPOLSKI KONKURS Statystyka mnie dotyka Wykorzystanie technologii informacyjno telekomunikacyjnych WIELKOPOLSKI KONKURS Statystyka mnie dotyka Wykorzystanie technologii informacyjno telekomunikacyjnych Dział A. Korzystanie z komputera A1 A2 Jak często przeciętnie korzystałeś(łaś) z komputera w ciągu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE STATYSTYCZNE MONITOROWANIE OBSZARÓW WIEJSKICH

URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE STATYSTYCZNE MONITOROWANIE OBSZARÓW WIEJSKICH STATYSTYCZNE MONITOROWANIE OBSZARÓW WIEJSKICH Wrocław 7-8.03.2011 r. STATYSTYCZNE MONITOROWANIE OBSZARÓW WIEJSKICH I. STOSOWANE KLASYFIKACJE OBSZARÓW WIEJSKICH (KRAJOWE, MIĘDZYNARODOWE) II. III. KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE UE W SPRAWIE EDUKACJI POSTĘPY W DZIEDZINIE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA Bruksela, dnia 19 kwietnia

SPRAWOZDANIE UE W SPRAWIE EDUKACJI POSTĘPY W DZIEDZINIE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA Bruksela, dnia 19 kwietnia Bruksela, dnia 18 maja 2011 r. Sprawozdanie nr 41/2011 SPRAWOZDANIE UE W SPRAWIE EDUKACJI POSTĘPY W DZIEDZINIE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA Bruksela, dnia 19 kwietnia UE spełnia tylko jeden z celów, jaki sobie

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona ochrona zdrowia wyzwania dla systemów ochrony zdrowia w obliczu starzejącego się społeczeństwa

Zrównoważona ochrona zdrowia wyzwania dla systemów ochrony zdrowia w obliczu starzejącego się społeczeństwa Zrównoważona ochrona zdrowia wyzwania dla systemów ochrony zdrowia w obliczu starzejącego się społeczeństwa Jarosław Pinkas Zrównoważony realistyczny rozmyślny stabilny odpowiedzialny do utrzymania!!!

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r.

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.10.2015 r. Opracowanie sygnalne Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r. Przedsiębiorstwa Od 2012 r. odsetek dużych przedsiębiorstw posiadających dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim I Dane o projekcie kursu intensywnego, które należy zamieścić w raporcie z realizacji kursu intensywnego w roku akademickim 2012/13 - Arkusz IP 2012-13_General L.p. Tytuł kolumny 1 Project Numer projektu

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD XI WZROST GOSPODARCZY cd. Perspektywa historyczna Wzrost teraz Dekompozycja wzrostu Produktywność Reszta Solowa Polska PKB W MILIARDACH DOLARÓW (W CENACH Z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat serwisu gemiusranking PL znajdują się w zakładce Metodologia.

Szczegółowe informacje na temat serwisu gemiusranking PL znajdują się w zakładce Metodologia. Dane zamieszczone w niniejszym zestawieniu zostały opublikowane w serwisie gemiusranking PL i pochodzą z projektu badawczego gemiustraffic, realizowanego przez firmę Gemius SA. Badanie to dostarcza informacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20-22 kwietnia 2012

Warszawa, 20-22 kwietnia 2012 Warszawa, 20-22 kwietnia 2012 Jak zwiększyć zatrudnienie osób starszych? wnioski z doświadczeń międzynarodowych Wiktor Wojciechowski Wiosenna Szkoła Leszka Balcerowicza 20 kwietnia 2012 roku Zakres wolności

Bardziej szczegółowo

XIV. Akcjonariusze Grupy PSB S.A. licencjonowani kupcy centrum BUDOWLANE Centrum Budowlane PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE P. P. H. U OPOCZNO MEJPOL BUDOWNICTWO, ENERGIA ODNAWIALNA, TELEFONIA, NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 22/2007

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

EKSPERT RADZI - JEDNODNIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY. adw. Piotr Wojciechowski

EKSPERT RADZI - JEDNODNIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY. adw. Piotr Wojciechowski EKSPERT RADZI - JEDNODNIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY adw. Piotr Wojciechowski Szanowni Państwo, Inwestycja w rozwój ludzi to w dzisiejszych czasach inwestycja w rozwój biznesu. Droga do mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Czy Internet mobilny będzie substytutem stacjonarnego dostępu? Konferencja PIIT 28 października 2011 roku 2011, PIIT 1 PRAGNIENIA 2011, PIIT 2 Internet dobrem

Bardziej szczegółowo

Wsparcie EBI dla rozwoju miast

Wsparcie EBI dla rozwoju miast Wsparcie EBI dla rozwoju miast Grzegorz Gajda (g.gajda@eib.org) Urban Development Division Warszawa, 13 lipca 2016 r. European Investment Bank Group EBI Bank UE Utworzony w 1958 specjalna rola w Traktacie

Bardziej szczegółowo

Badania z zakresu nauki, techniki, innowacji i społeczeństwa informacyjnego. Dominik Rozkrut Główny Urząd Statystyczny

Badania z zakresu nauki, techniki, innowacji i społeczeństwa informacyjnego. Dominik Rozkrut Główny Urząd Statystyczny Badania z zakresu nauki, techniki, innowacji i społeczeństwa informacyjnego Dominik Rozkrut Główny Urząd Statystyczny Badania statystyczne GUS dotyczące zagadnień innowacyjności Innowacje w przemyśle i

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 11/2008 20 marzec

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 26/2007 5 lipca 2007 r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA

MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Wykład: MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Ekonomia - nauka badająca, jak ludzie radzą sobie z rzadkością. Makroekonomia - zajmuje się współzależnościami pomiędzy wielkimi agregatami, takimi jak:

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 2 W 2012 r. sprzedaż kanadyjskich przedsiębiorstw dóbr i usług drogą internetową osiągnęła wartość 122

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Materiały na konferencję prasową w dniu 26 listopada 2007 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Marcin Siwa, Dyrektor Działu Oceny Ryzyka, Coface Poland. Panorama ryzyka na świecie. Ocena i perspektywy gospodarcze dla świata

Marcin Siwa, Dyrektor Działu Oceny Ryzyka, Coface Poland. Panorama ryzyka na świecie. Ocena i perspektywy gospodarcze dla świata Marcin Siwa, Dyrektor Działu Oceny Ryzyka, Coface Poland Panorama ryzyka na świecie. Ocena i perspektywy gospodarcze dla świata -3,9-3,5-4,2-1,8-0,5 1,3 1,1 1,7 2,0 2,5 2,7 2,1 2,0 1,5 2,0 2,7 3,0 3,1

Bardziej szczegółowo

Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu

Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Pakiet klimatyczno-energetyczny PL pułap emisji gazów cieplarnianych

Bardziej szczegółowo

Liczba i rozmieszczenie ludności

Liczba i rozmieszczenie ludności Liczba i rozmieszczenie ludności Zmiany ludnościowe Przez zmiany ludnościowe rozumiemy wzrost, spadek lub stabilizację liczby ludności Bilans ludności jest zestawieniem podstawowych składników zmian ludnościowych

Bardziej szczegółowo

Innowacje w firmach czy to się opłaca?

Innowacje w firmach czy to się opłaca? www.pwc.pl Innowacje w firmach czy to się opłaca? Prezentacja wyników raportu Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce Śniadanie prasowe 9 kwietnia 2013 r. Sweden Denmark Finland Norway

Bardziej szczegółowo

Kryteria podziału szufladkowanie

Kryteria podziału szufladkowanie Sektor gospodarczy Kryteria podziału szufladkowanie Przeznaczenie Łącza dostępowe Struktura techniczna Rodzaje sygnałów Media transmisyjne Działalność gospodarcza Sektor gospodarczy 2 / 24 Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R.

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice email: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 http://katowice.stat.gov.pl/ ŚLĄSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM (wybrane zagadnienia) Toruń,15 grudnia 2010 r. TŁO SYTUACJI W REGIONIE EUROPA KRAJ REGION PROGRAMY RYNKU PRACY STRUKTURA POPYTU TENDENCJE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce MAJ 213 Islandia Irlandia Holandia Dania Hiszpania Luksemburg Portugalia USA Wielka Brytania Szwecja Francja Belgia Grecja Włochy Szwajcaria Niemcy Norwegia Finlandia Cypr Japonia Republika Czeska Słowenia

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej dr Lucyna Przezbórska-Skobiej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

CO 2 potrzeba przełomu negocjacyjnego wyzwania dla Polski

CO 2 potrzeba przełomu negocjacyjnego wyzwania dla Polski CO 2 potrzeba przełomu negocjacyjnego wyzwania dla Polski Krzysztof Żmijewski prof. PW Społeczna Rada Instytut im. E. Kwiatkowskiego Debata Warszawa Primum non nocere Muir Glacier, Alaska Sierpień 1941

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 18/2006 05 maja 2006 r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Młodzież w Małopolsce

Młodzież w Małopolsce Młodzież w Małopolsce Katarzyna Antończak-Świder Kraków, 22 kwietnia 2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.wup-krakow.pl Zagadnienia młodzi

Bardziej szczegółowo

ANEKS B. Makroekonomiczne dane statystyczne dot. Polski i województw w Programie dla Odry 2006 6-292

ANEKS B. Makroekonomiczne dane statystyczne dot. Polski i województw w Programie dla Odry 2006 6-292 ANEKS B Makroekonomiczne dane statystyczne dot. Polski i województw w Programie dla Odry 2006 6-292 Rysunki do rozdziału 2 Rysunek 2.1 Terytorium Polski Terytorium Polski (w km2) 2 8,7 311,9 obszar lądowy

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS WATER UTILITY INTELIGENTNY SYSTEM DYSTRYBUCJI

GRUNDFOS WATER UTILITY INTELIGENTNY SYSTEM DYSTRYBUCJI INTELIGENTNY SYSTEM DYSTRYBUCJI Rozwiązania Grundfos ograniczające straty wody i zużycie energii w sieciach wodociągowych. Andrzej Kiełbasa Gdzie jest duży potencjał do uzyskania oszczędności? Straty Oszczędności

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Ruch naturalny. (natural movement of population)

Ruch naturalny. (natural movement of population) Ruch naturalny (natural movement of population) Ruch naturalny Podstawowymi komponentami ruchu naturalnego są urodzenia i zgony. Ruch naturalny ludności to tradycyjnie również zdarzenia powodujące zmiany

Bardziej szczegółowo

Stan oświaty w Polsce, 2012, wg OECD i recepty

Stan oświaty w Polsce, 2012, wg OECD i recepty Środowiskowe Seminarium Dydaktyki Fizyki Stan oświaty w Polsce, 2012, wg OECD i recepty Grzegorz Karwasz Kierownik Zakładu Dydaktyki Fizyki UMK Warszwa, 17.04. 2012 Ages 7 to 8 Ages 9 to 11 Ages 12 to

Bardziej szczegółowo

P.H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY. data, miejsce

P.H. Alfa Elektro Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY. data, miejsce P.H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY data, miejsce Sonepar w liczbach 41 KRAJÓW NA 5 KONTYNENTACH 40 000 PRACOWNIKÓW SPRZEDAŻ 2 600 17,2 ODDZIAŁÓW 219 000 ZAMÓWIEŃ / DZIEŃ MILIARDÓW EURO Sieć

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY

MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY Wykład: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY Wielka depresja w USA, 1929-1933 Stopa bezrobocia w USA w 1933 r. 25,2% Podaż pracy Podaż pracy jest określona przez decyzje poszczególnych pracowników dotyczące

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r.

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r. WPROWADZENIE Dynamiczny rozwój

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy

Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Nr 13 Bezrobocie a wiek i poziom wykształcenia: Polska na tle UE Jednym z czynników w szczególny sposób wpływających na prawdopodobieństwo bezrobocia jest

Bardziej szczegółowo

Rynek Catalyst - wsparcie w finansowaniu rozwoju samorządów. czerwiec 2014

Rynek Catalyst - wsparcie w finansowaniu rozwoju samorządów. czerwiec 2014 Rynek Catalyst - wsparcie w finansowaniu rozwoju samorządów czerwiec 2014 Catalyst platforma obrotu obligacjami Pierwszy zorganizowany rynek obrotu papierami dłużnymi w Polsce uruchomiony we wrześniu 2009

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA SPOSOBEM NA PODWYŻSZENIE SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ mgr Justyna Matusiak Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Obligacje korporacyjne. marzec 2013

Obligacje korporacyjne. marzec 2013 Obligacje korporacyjne marzec 2013 Catalyst platforma obrotu obligacjami Rynek wtórny dla obligacji Pierwszy zorganizowany rynek obrotu papierami dłużnymi w Polsce GPW Nowatorskie rozwiązanie łączące w

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PREWENCYJNA

POLITYKA PREWENCYJNA V Forum Bezpieczeństwa Transportu Alkohol w ruchu drogowym polski problem? Warszawa, 30 stycznia 2014 r. POLITYKA PREWENCYJNA WOBEC NIETRZEŹWYCH UŻYTKOWNIKU YTKOWNIKÓW W DRÓG Ilona Buttler Instytut Transportu

Bardziej szczegółowo

Współczesność i przyszłość demograficzna a usługi opiekuńcze: przypadek Polski Dr Paweł Kaczmarczyk Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami

Współczesność i przyszłość demograficzna a usługi opiekuńcze: przypadek Polski Dr Paweł Kaczmarczyk Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami Współczesność i przyszłość demograficzna a usługi opiekuńcze: przypadek Polski Dr Paweł Kaczmarczyk Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami Konferencja Rynek usług opiekuńczych w Polsce i w Europie szanse

Bardziej szczegółowo

STAN ROZWOJU USŁUG E-ADMINISTRACJI W POLSCE

STAN ROZWOJU USŁUG E-ADMINISTRACJI W POLSCE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 656 STUDIA INFORMATICA NR 28 2011 JOANNA DROBIAZGIEWICZ Uniwersytet Szczeciński STAN ROZWOJU USŁUG E-ADMINISTRACJI W POLSCE Wprowadzenie Jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2011 r.

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2011 r. Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie Opracowania sygnalne Ośrodek Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego Szczecin, listopad 2012 r. Wprowadzenie Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Programie na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji

Ekoinnowacje w Programie na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji Warszawa, 28.05.2009 Ekoinnowacje w Programie na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji Aneta Maszewska Małgorzata Snarska - Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować Ochrona styl wynalazku poza granicami Polski

Kliknij, aby edytować Ochrona styl wynalazku poza granicami Polski Kliknij, aby edytować Ochrona styl wynalazku poza granicami Polski Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Adam Wiśniewski Urząd Patentowy RP Data i miejsce prezentacji Spotkanie informacyjne programu

Bardziej szczegółowo

Promocja zdrowego środowiska. z chorobami przewlekłymi Zdrowie publiczne i praca (PH Work)

Promocja zdrowego środowiska. z chorobami przewlekłymi Zdrowie publiczne i praca (PH Work) Promocja zdrowego środowiska pracy dla pracowników z chorobami przewlekłymi Zdrowie publiczne i praca (PH Work) Dane techniczne o projekcie Realizacja w latach 2011-2013 Finansowanie z Programu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2013

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2013 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2013 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa 2013 2 Praca pod redakcją Violetty Szymanek Zespół redakcyjny: Violetta Szymanek i Monika Pieniek Współpraca:

Bardziej szczegółowo