Kodeks etyczny obowiązujący uczestników Programu Wymiany Młodzieży

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks etyczny obowiązujący uczestników Programu Wymiany Młodzieży"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK WYMIANY MŁODZIEŻY

2 [[ Niniejsze tłumaczenie podręcznika wymiany młodzieży opracowano na podstawie wersji angielskiej Youth Exchange Handbook (746-EN) z roku Informacje zawarte w publikacji bazują na statucie (konstytucji) Rotary International, przepisach wewnętrznych i na kodeksie Rotary (Rotary Code of Policies). Jakiekolwiek zmiany w dokumentach źródłowych, wprowadzone przez Radę Administracyjną lub Radę Legislacyjną RI, wymagają ipso facto zmiany informacji, zawartych w niniejszej publikacji. Podręcznik został opracowany jako poradnik dla komisji klubowych i komitetów dystryktalnych w zakresie planowania i prowadzenia wymiany młodzieży. Obejmuje on następujący zakres zagadnień: * Rola i zadania klubów, dystryktów i uczestników programu * Szczegółowe informacje na temat młodzieży przyjmowanej (hosting) i wysyłanej * Sugestie w zakresie promowania programu i rekrutacji jego uczestników * Zasoby źródłowe RI stanowiące pomoc w realizacji programu WM Kodeks etyczny obowiązujący uczestników Programu Wymiany Młodzieży Na Rotarianach, ich współmałżonkach oraz partnerach i wolontariuszach spoczywa obowiązek zagwarantowania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oddanych ich opiece. Dotyczy to zwłaszcza ochrony przed wszelkiego rodzaju przejawami przemocy fizycznej, psychicznej, krzywdy, nadużyć, mobbingu lub molestowania 2

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Historia Rodzaje wymiany Role klubu i dystryktu Multidystrykty Gubernator dystryktu Komitet Dystryktalny Wymiany Młodzieży i jego Przewodniczący (Chairman) Zakres obowiązków członków Komitetu Kluby Rotary Doradca Rotary Rotary International Prekonwencja Wymiany Młodzieży Komitet Wymiany Młodzieży Młodzież wyjeżdżająca (outbounds) Promocja Programu Rekrutacji kandydatów Selekcja kandydatów Profil kandydata Inne kryteria Lokowanie uczniów Spotkanie orientacyjne dla młodzieży wyjeżdżającej Praca z rodzicami Zobowiązania finansowe i ubezpieczenie Zasady dla młodzieży Odwiedziny rodziców Korespondencja Przygotowanie do powrotu Utrzymywanie kontaktu z młodzieżą Pomaganie uczniom i ich rodzicom po powrocie do domu Młodzież przyjeżdżająca (inbounds) Kluby przyjmujące Rekrutacja rodzin przyjmujących Selekcja rodzin przyjmujących Lokowanie uczniów u rodzin Wybór doradcy Rotary Kontakt z uczniami przed ich przyjazdem Szkolenie orientacyjne (informacyjne) młodzieży przyjeżdżającej Powitanie i pierwszy wieczór z rodziną Szkolenie orientacyjne Wsparcie w trakcie wymiany Wcześniejszy powrót Ostatnie dni przed wyjazdem w trybie normalnym Teksty źródłowe dot. Wymiany Młodzieży Słownik Angielsko - Polski z glosariuszem

4 1. Wprowadzenie Poznawanie innych kultur jest bez wątpienia najlepszym sposobem promocji międzynarodowego zrozumienia i pokoju. Program Rotary Youth Exchange (RYE) daje możliwość wielu tysiącom młodych ludzi zobaczenia jak żyją ludzie w innych krajach, poznania nowych kultur i pozwalają zaszczepić w młodzieży ducha międzynarodowego zrozumienia. Program oferuje wiele korzyści dla młodych uczestników, dla rodzin przyjmujących młodzież, dla osób opiekujących się nimi, rotariańskich doradców oraz dla całego społeczeństwa. Dzięki programowi wymiany uczniowie mogą z pierwszej ręki dowiedzieć się o różnych aspektach życia w innym kraju. Wraz z rozwojem ich pojęcia o świecie dojrzewają oni do głębszego zrozumienia samych siebie. Poprzez wtopienie się w edukacyjny system obcego dla nich kraju dokonuje się ich osobisty rozwój. Kluby przyjmujące, rodziny przyjmujące i społeczności lokalne również wiele mogą skorzystać na przyjaznym kontakcie z kimś z innego kręgu kulturowego Historia Wymianę młodzieży zainicjowały kluby europejskie w latach 20. ubiegłego wieku. Wymiana rozwijała się aż do II wojny światowej i została wznowiona po 1946 r. Roczna wymiana długoterminowa zyskała na popularności w latach 50. ubiegłego wieku i stała się podstawowym filarem programu RYE. Zarząd Rotary International (RI) zgodził się w 1972 roku zalecić klubom na całym świecie prowadzenie wymiany młodzieży jako działalności o ogromnej wartości i znaczeniu. W chwili obecnej ponad 8 tysięcy młodych ludzi udaje się do ponad 80 krajów w ramach programu RYE. 4

5 1.2. Rodzaje wymiany Rotary Youth Exchange oferuje trzy rodzaje programów wymiany: Wymiana długoterminowa (Long-Term - LT). Wymiana ta trwa zwykle jeden rok, podczas którego uczeń jest przyjmowany przez kilka rodzin w danym kraju i jest zobowiązany uczęszczać do szkoły. Okres wymiany długoterminowej może obejmować część lub całość wakacji poprzedzających lub następujących po roku szkolnym. Ten rodzaj wymiany dostępny jest dla młodzieży w wieku od 15 do 18 lat. Wymiana krótkoterminowa (Short - Term - ST). Czas trwania wymiany od kilku dni do kilku tygodni odbywa się głównie w okresie wakacyjnym i nie ma aspektu edukacyjnego. Wymiana krótkoterminowa polega najczęściej na podejmowaniu młodzieży przyjeżdżającej przez rodziny przyjmujące, ale może polegać również na uczestnictwie w obozach młodzieżowych i wycieczkach, organizowanych dla młodzieży z wielu krajów. Wymiana New Generation (NG). Program ten, dostępny dla młodzieży w wieku od 18 do 25 lat, obejmuje wymiany krótkoterminowe, trwające od 3 do 6 tygodni, może zawierać elementy edukacyjne (wyjazdy specjalistyczne i staże). Elastyczność programów Youth Exchange (YE) pozwala objąć nimi wielu młodych ludzi. Wymiany ST i NG organizowane są różnie w poszczególnych dystryktach. Z tego też względu większość informacji zawartych w niniejszym podręczniku dotyczyć będzie programu wymiany długoterminowej. Programy poszczególnych dystryktów i multidystryktów mogą rozwijać swoje własne zasady i wytyczne pod warunkiem, że będą one zgodne z ustaleniami zarządu Rotary International (RI). Niniejszy podręcznik może być rozszerzony przez przepisy wykonawcze, opracowane w poszczególnych dystryktach. Stąd też konieczność kontaktu z dystryktalnym komitetem wymiany młodzieży w przypadku wątpliwości interpretacyjnych w zakresie podziału obowiązków Rotarian uczestniczących w programie. 5

6 2. Role klubu i dystryktu Podobnie jak w przypadku każdego programu Rotary, wsparcie wolontariuszy gwarantuje sukces. Programem RYE kieruje dystryktalny komitet wymiany młodzieżowej pod nadzorem gubernatora. Kluby Rotary, zainteresowane wysyłaniem lub przyjmowaniem młodzieży, muszą działać w porozumieniu z komitetem dystryktalnym Wymiana młodzieży, aby była realizowana efektywnie, wymaga ogromnego poświęcenia zaangażowanych w nią Rotarian. Zakres tego zaangażowania różny jest w różnych dystryktach i klubach w zależności od rozmiarów programu. Niezależnie od umocowania w programie, wszystkie zaangażowane strony powinny posiadać jasność i zrozumienie dla podziału kompetencji w zakresie obsługi młodzieży wyjeżdżającej (outbounds) i młodzieży przyjeżdżającej (inbounds) W dalszej części podręcznika postaramy się opisać zakres praw i obowiązków na poszczególnych poziomach funkcjonowania programu RYE Multidystrykty Wiele dystryktów podjęło decyzję zawiązania grup multidystryktalnych i przeniesienia tam funkcji administracyjnych, odciążając tym samym poszczególne dystrykty. Na poziomie multidystryktu organizowane są szkolenia, spotkania orientacyjne młodzieży, załatwianie formalności w zakresie aplikacji, wniosków wizowych, ubezpieczenia oraz promocji programu. Listę multidystryktów znaleźć można w publikowanych co kwartał repertoriach rozsyłanych do poszczególnych koordynatorów dystryktalnych oraz na stronach Jeżeli dany dystrykt zainteresowany jest przyłączeniem się do istniejącej grupy multidystryktalnej lub założeniem nowego multidystryktu, powinien nawiązać kontakt z centralą RI gdzie uzyska wszelkie niezbędne informacje. 6

7 2.2. Gubernator dystryktu Gubernator stoi na czele dystryktu, będąc jednocześnie przez jeden rok członkiem zarządu RI i reprezentując międzynarodową radę dyrektorów. Gubernator jest odpowiedzialny za nadzór i kontrolę programu wymiany młodzieży. W związku z tym powinien on posiadać wiedzę na temat podstawowych założeń programu i wymagań wynikających z certyfikacji. Do obowiązków gubernatora dystryktu należy między innymi: Powoływanie przewodniczącego komitetu wymiany młodzieży Powoływanie komitetów dystryktalnych i nadzór nad ich funkcjonowaniem. Zwracamy się z prośbą do gubernatorów, aby nie wymieniali więcej niż 50 % członków komitetu dystryktalnego, gdyż może to zakłócić ciągłość funkcjonowania komitetu. Zachęcamy również gubernatorów, aby zapraszali oni gubernatorów elektów i gubernatorów nominatów do uczestnictwa w pracach komitetów dystryktalnych, by mogli oni lepiej zapoznać się z programem. Wspieranie i monitorowanie klubowych i dystryktalnych programów, kontrolując przede wszystkim czy są one realizowane prawidłowo. W razie wystąpienia problemów, gubernator jest upoważniony do interwencji oraz wymiany korespondencji z drugim gubernatorem zaangażowanym w tę samą sprawę w imieniu klubu i przewodniczącego komitetu. Delegowanie obowiązków W zależności od struktury organizacyjnej dystryktalnego komitetu wymiany młodzieży, niektóre obowiązki mogą zostać przekazane "protection officer" albo na poziom multidystryktu. Kadencyjność Zarząd RI zaleca ograniczenie długości mandatu przewodniczącego do 3 lat. Niemniej jednak, zważywszy na wymagane specyficzne umiejętności i doświadczenie, czasami niezbędne jest wydłużenie mandatu aby umożliwić właściwe przygotowanie jego sukcesora Komitet Dystryktalny Wymiany Młodzieży i jego Przewodniczący (Chairman) Przewodniczący komitetu koordynuje i promuje program wymiany młodzieży w dystrykcie, kontaktuje się z Rotary International, gubernatorem i klubami. W porozumieniu z gubernatorem powołuje on komitet dystryktalny i określa zakres obowiązków każdego członka. Liczebność komitetu zależy od rozmiaru programu dystryktalnego. Spośród członków komitetu należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wspieranie i zachęcanie osób niepełnosprawnych do uczestniczenia w programach wymiany. Jeżeli stanowisko "protection officer" jest nieobsadzone, jeden z członków komitetu powinien wziąć na siebie odpowiedzialność za prowadzenie polityki ochrony młodzieży przed wszelkimi przejawami krzywdy, nadużyć, mobbingu lub molestowania. Oficer ds. ochrony młodzieży odpowiada też za wdrażanie odpowiednich procedur prewencyjnych i służy jako "mąż zaufania" w przypadku mobbingu lub molestowania. Osoba ta powinna mieć doświadczenie w ochronie młodzieży (pomoc społeczna, organy ścigania lub podobna profesja). 7

8 Zakres obowiązków członków Komitetu 1. Praca z klubami Rotary polega między innymi na: Szkoleniu oficerów klubowych YE Określanie zakresu świadczeń wobec młodzieży przyjeżdżającej (inbounds) i wyjeżdżającej (outbounds) Dostarczaniu informacji o formach wsparcia ze strony RI w zakresie działalności klubu Zachęcaniu klubów do angażowania alumnów wymiany we wszystkie aspekty programu i organizowaniu działalności ROTEXU 2. Koordynacja działań w zakresie bezpieczeństwa młodzieży YEP w zakresie: Właściwego przygotowania rodzin przyjmujących (host families), młodzieży i dorosłych wolontariuszy. Weryfikacji każdego dorosłego wolontariusza, w tym członków komisji, rodzin przyjmujących, rotariańskich doradców i innych. W naszych warunkach weryfikacja polega na żądaniu okazania wypisu z rejestru skazanych. (zaświadczenia o niekaralności), wywiadzie środowiskowym, dodatkowej rozmowie kwalifikacyjnej z udziałem rodziców Upewnienia się, czy żaden wolontariusz, który został oskarżony, skazany albo zamieszany w sprawy związane z molestowaniem seksualnym lub mobbingiem, nie pracuje z młodzieżą rotariańską. Opracowania systemu pomocy młodzieży spełniającego wymogi certyfikacji. Określenia procedur umożliwiających pomaganie młodym ludziom, którzy doświadczyli mobbingu lub molestowania, nie dopuszczając w szczególności do kontaktu osoby podejrzanej o dokonanie tych czynów z młodzieżą rotariańską. Ustalenie kryteriów interwencyjnej rotacji ucznia (zabrania ucznia od rodziny), znajdowania rodziny tymczasowej i zapewnienia mu odpowiedniego wsparcia. 8

9 3. Obsługa młodzieży wyjeżdżającej (outbounds): Nawiązanie międzynarodowych kontaktów i wymiana korespondencji koniecznej dla znalezienia miejsc dla młodzieży. Pomaganie klubom w selekcji kandydatów. Zorganizowanie spotkania orientacyjnego dla uczniów i rodziców. Pomoc w załatwianiu formalności wyjazdowych takich jak wiza, bilet lotniczy (chyba, że leży to w gestii grupy multidystryktalnej). Pełnienie roli łącznika między uczniami, rodzicami i biurem podróży w celu potwierdzenia ustalonych tras. Analiza raportów otrzymywanych od młodzieży przebywającej za granicą i podjęcie odpowiednich działań w przypadku wszelkich nieprawidłowości. 4. Obsługa przyjazdów i pobytu młodzieży (inbounds): Pełnienie roli łącznika między dystryktami przyjmującymi i dystryktami wysyłającymi uczniów. Nadzorowanie spraw związanych z podróżą takich jak wiza, bilet lotniczy (chyba, że leży to w gestii grupy multidystryktalnej). Przeprowadzenie spotkania orientacyjnego dla młodzieży zaraz po ich przyjeździe. Wspieranie klubów w procesie selekcji i informacji (orientacji) rodzin. Odbieranie uczniów z lotniska i koordynowanie odlotów po zakończeniu ich pobytu. 5. Wdrożenie polityki bezpieczeństwa uczestników wymiany oraz procedury postępowania w przypadku sytuacji kryzysowych: Opracowanie procedur w zakresie raportowania i obsługi takich zdarzeń, jak przedwczesny powrót do domu, sytuacje nadużyć i molestowania oraz poinformowanie wszystkich dorosłych wolontariuszy w dystrykcie w jaki sposób mają przekazywać raporty w takich sytuacjach. Określenie kryteriów eliminowania z programu młodzieży, dorosłych wolontariuszy oraz innych uczestników, którzy nie spełniają określonych wymogów. Żaden z dorosłych wolontariuszy biorących udział w programie wymiany młodzieży, któremu postawiono zarzut mobbingu czy molestowania seksualnego, nie może mieć kontaktu z młodzieżą aż do momentu wyjaśnienia sprawy. Opracowanie procedur zarządzania kryzysowego na wypadek sytuacji katastrof naturalnych, takich jak klęski żywiołowe, społeczne i niepokoje polityczne. Zapewnienie rodziny zastępczej w sytuacji awaryjnej. Określenie wymaganych kwot ubezpieczenia dla młodzieży przyjeżdżającej, jak również ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla dystryktu; utrzymywanie kontaktów z dystryktem przyjmującym młodzież. Pomaganie studentom w zawarciu umowy ubezpieczeniowej. 6. Określenie wytycznych i zasad programu dystryktalnego przeznaczonych dla młodzieży, zgodnych z kodeksem RI. 7. Promocja programu na stronach internetowych dystryktu i klubu, a także poza nimi. 9

10 8. Utrzymywanie stałego kontaktu ze wszystkimi uczestnikami programu (młodzież, rodziny, doradcy oraz oficerowie klubowi i dystryktalni). 9. Wyznaczenie jednej osoby, najlepiej przewodniczącego komitetu dystryktalnego, do przekazywania RI informacji na temat: Wszelkich poważnych incydentów z udziałem uczniów (wypadek, śmierć, wcześniejszy powrót do domu, wykroczenie itp.), a także zarzutów o mobbing lub molestowanie - w ciągu 72 godzin Sukcesów, nowatorskich pomysłów w zakresie wymiany, pozytywnych doświadczeń alumnów oraz innych działań, które można zamieścić w publikacjach Rotary oraz na stronach RI Corocznej oceny programu Danych każdego uczniów co najmniej na miesiąc przed jego przyjazdem, wykorzystując formularza "guarantee form", stanowiący integralną część aplikacji kandydata RYEP. Należy także poinformować RI o wszelkich zmianach rodzin. Aby móc wziąć udział w programie wymiany młodzieży, dany dystrykt musi uzyskać certyfikację RI. Program certyfikacji gwarantuje bezpieczeństwo młodzieży, określając minimalne wymagania w zakresie ochrony młodzieży oraz realizacji programu wymiany: Przyjęcie Kodeksu etycznego obowiązującego uczestników Programu YE, i określenie procedur zapobiegania mobbingowi i molestowaniu. Nadanie komitetowi osobowości prawnej lub wcielenie go do podmiotu o takiej osobowości (fundacje, stowarzyszenia, organizacje). Wykupienie polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z zabezpieczeniem i pułapami odpowiednimi dla danego dystryktu Zakaz organizowania wymian między klubami poza programem Odpowiedzialność Kluby i dystrykty powinny zasięgnąć porady ubezpieczyciela lub adwokata w kwestii zakresu obowiązków przed rozpoczęciem działań w zakresie wymiany młodzieży. Certyfikowane dystrykty amerykańskie objęte są programem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla Klubów i Dystryktów (U.S. Rotary Club and District General Liability Insurance Program). System certyfikacji wymiany młodzieżowej oferuje pewną elastyczność interpretacyjną dystryktów dla dostosowania do określonych lokalnych kryteriów legislacyjnych lub zwyczajowych. W niektórych przypadkach grupy multidystryktalne YE mogą pomóc zrzeszonym dystryktom spełnić wymogi w zakresie certyfikacji. Wszystkie dokumenty związane z certyfikacją znajdują się na stronie Kluby Rotary Udział gubernatora dystryktu w pracach komitetu wymiany młodzieżowej nadaje wysoką rangę samemu programowi. Realizacja wymiany wymaga pełnej mobilizacji i partycypacji klubów Rotary, Rotarian i ich rodzin w tworzeniu sprzyjającego i przychylnego klimatu wokół projektu. To swoiste lobby musi wspierać wszystkich biorących udział w wymianie, począwszy od oficerów i komisji klubowych, poprzez rodziny przyjmujące, a skończywszy na doradcach Rotary. 10

11 Każdy klub biorący udział w programie ma następujące prawa i obowiązki: Koordynuje wymianę młodzieży sponsorowanej i goszczonej przez klub w ramach programu dystryktalnego, zgodnie z polityką RI i dystryktu Bierze udział w spotkaniach dystryktalnych młodzieży Określa jasno czego klub od młodzieży oczekuje Dba o to by młodzież uczestniczyła w obowiązkowych imprezach, takich jak spotkania orientacyjne, konferencje dystryktalne, itd. Zbiera sugestie młodzieży w kwestii usprawnienia programu Powiadamia przewodniczącego komitetu dystryktalnego YE o wszelkich problemach lub wątpliwościach młodzieży uczestniczącej w wymianie W przypadku młodzieży wyjeżdżającej Promuje program wśród lokalnej młodzieży szkolnej, rozprowadza formularze wstępnego zgłoszenia i koordynuje selekcję uczniów na poziomie klubu Przeprowadza rozmowy z poszczególnymi kandydatami i dokonuje selekcji kandydatów Przydziela doradcę rotariańskiego każdemu uczniowi Utrzymuje kontakt z przewodniczącym dystryktalnego komitetu wymiany młodzieży W przypadku młodzieży przyjeżdżającej Nawiązuje i utrzymuje kontakty z młodzieżą przed przyjazdem Organizuje odbiór uczniów z lotniska lub dworca kolejowego Pełnieni rolę łącznika między klubem Rotary i szkołą (tylko LT) Przydziela doradcę rotariańskiego każdemu uczniowi Dokonuje wstępnej selekcji rodzin przyjmujących i przeprowadza wstępne rozmowy kwalifikacyjne Utrzymuje kontakt z przewodniczącym dystryktalnego komitetu wymiany młodzieży Zapewnia comiesięczne wypłaty kieszonkowego (tylko LT) Dokonuje selekcji rodzin przyjmujących i organizuje dla nich spotkania informacyjne (orientacyjne). Utrzymuje kontakty z rodzinami przez cały okres trwania wymiany. Wzajemne zależności i podział obowiązków pomiędzy prezydentem klubu a oficerem i komisją klubową YE są następujące: Prezydent klubu mianuje oficera klubowego YEO, posiadającego odpowiednie doświadczenie w zakresie wymiany młodzieży. Prezydent nadzoruje także wybór komisji ds. wymiany i wspiera jej działania. Klubowy YEO planuje, wdraża i nadzoruje wszystkie działania w zakresie wysyłania i przyjmowania młodzieży w ramach wymian długoterminowych i krótkoterminowych. Komisja klubowa YE kierowana jest przez przewodniczącego. Jej liczebność i zakres obowiązków zależy od wielkości klubu oraz wielkości udziału w programie. 11

12 2.5. Doradca Rotary Jest łącznikiem między uczniem, klubem Rotary, rodziną przyjmującą oraz całą społecznością lokalną i w dużej mierze decyduje o sukcesie programu wymiany młodzieży. Jednym słowem jest osobą pierwszego kontaktu, mającą za zadanie wprowadzenie ucznia w kontekst społeczny i szkolny poprzez regularne kontakty przez cały rok. Doradca powinien kochać pracę z młodymi ludźmi i być przygotowany na egzekwowanie ich praw w razie potrzeby. Doradcą nie może być członek rodziny przyjmującej ani też jej bliski przyjaciel. Nie może być nim osoba będąca w zależności służbowej względem ucznia (np. dyrektor liceum.) Na doradcy rotariańskim spoczywają następujące dodatkowe obowiązki: Nawiązuje i utrzymuje kontakty z uczniem przed jego przyjazdem, informując go jakie są oczekiwania klubu i dystryktu; utrzymuje i dokumentuje regularne kontakty (co najmniej raz w miesiącu). To samo dotyczy ucznia wysyłanego przez klub Doradza uczniowi w takich sprawach jak wybór zajęć, poznawanie przyjaciół, aktywny udział w życiu szkoły i w zajęciach pozaszkolnych Pomaga podopiecznym dostosować się do kultury i języka Stara się wciągnąć ucznia w życie szkoły i lokalnej społeczności Informuje ucznia czym jest mobbing i molestowanie i jak tym zjawiskom zapobiegać poprzez stworzenie pozytywnej atmosfery we wzajemnych relacjach. Tworzy to pozytywny klimat dla likwidacji obawy przed podejmowaniem nawet najtrudniejszych tematów. Ma dbać o komfort psychiczny młodego człowieka Pełni rolę rzecznika ucznia w każdej sytuacji Doradca rotariański powinien mieć przygotowanie do rozwiązywania problemów młodzieży podczas wymiany, szczególnie w przypadku zarzutów o mobbing i molestowanie. Każdy uczeń przyjeżdżający lub wyjeżdżający w ramach wymiany krótko- i długoterminowej powinien mieć własnego doradcę. Doradcy młodzieży wyjeżdżającej mają obowiązek odpowiednio ją do tego przygotować i utrzymywać regularny kontakt aż do powrotu do kraju Rotary International Programy wymiany młodzieży są realizowane wspólnie przez dystrykt i Rotarian w klubach. Sekretariat RI ma za zadanie wspieranie działania komitetów dystryktalnych poprzez: Przekazywanie pytań potencjalnych uczestników wymiany (tzw.wymieńców) do przewodniczących komitetów dystryktalnych i prezydentów klubów Przekazywanie co kwartał zaktualizowanych światowych repertoriów adresowych przewodniczących dystryktalnych komitetów wymiany młodzieży dystryktów certyfikowanych i listy dystryktów niecertyfikowanych, z którymi nie wolno prowadzić wymiany Ułatwianie kontaktów przewodniczącym komitetów dystryktalnych wymiany młodzieży na całym świecie Opracowanie materiałów promocyjnych do wykorzystania przez Rotarian i przekazywanie reportaży na temat wymiany młodzieży do gazet i innych publikacji 12

13 Współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się wymianą i z organami regulacyjnymi Pomaganie Komitetowi Wymiany Młodzieży RI w organizacji corocznego spotkania w ramach Konwencji RI Sporządzanie i przekazywanie rocznego raportu z działalności do dystryktów i multidystryktów Obsługa dystryktalnego programu certyfikacji i monitoring w zakresie realizacji polityki protekcyjnej wobec młodzieży Pomaganie dystryktom i multidystryktom w reagowaniu na zgłoszenie mobbingu lub molestowania oraz na inne sytuacje kryzysowe Prekonwencja Wymiany Młodzieży Prekonwencyjne spotkanie przewodniczących komitetów dystryktalnych wymiany młodzieży odbywa się bezpośrednio przed konwencją RI i stanowi część oficjalnego programu konwencji. Spotkanie przeznaczone jest dla oficerów klubowych, dystryktalnych i multidystryktalnych. Jest ono także otwarte dla wszystkich Rotarian oraz młodzieży biorącej udział w wymianach Komitet Wymiany Młodzieży Na szczeblu międzynarodowym prezydent RI powołuje Komitet Wymiany Młodzieży, którego zadaniem jest doradzanie zarządowi w kwestii wszystkich aspektów programu i opracowanie programu prekonwencji. Rotarianie mogą konsultować się z członkami komitetu (dane kontaktowe znajdują się w Official Directory). 13

14 3. Młodzież wyjeżdżająca (outbounds) Proces wysyłania młodej osoby za granicę rozpoczyna się na długo przed jej wyjazdem i trwa nadal po powrocie. Rotarianie zaangażowani w pracy z młodzieżą wyjeżdżającą mają obowiązek promować program, aby pozyskać potencjalnych uczestników wymiany (tzw.wymieńców), wybrać odpowiednich kandydatów, znaleźć im miejsce w programie, zorganizować spotkanie orientacyjne dla uczniów i ich rodziców, utrzymywać kontakt z młodzieżą w czasie ich pobytu za granicą, pomagać uczniom i ich rodzinom wrócić do normalnego życia po zakończonej wymianie Promocja Programu Rekrutacji kandydatów Promocja programu polega na zaznajamianiu z nim jak najszerszej rzeszy potencjalnych kandydatów mogących w nim uczestniczyć. Promocja programu powinna być wpisana w kalendarz cykli wymiany (aplikacja, selekcja, orientacja). Licea to doskonałe miejsca do rekrutacji uczestników programu. Należy uzyskać od dyrektora szkoły pozwolenie na wywieszenie plakatu Youth Exchange Poster (751-EN) oraz na zorganizowanie spotkania Rotarian z zainteresowanymi osobami. Przed spotkaniem z licealistami, rodzicami, bądź nauczycielami należy zaopatrzyć się w odpowiednią liczbę egzemplarzy broszur Making a World of Difference: Youth Exchange (755-EN) i Discover Your World: Short-Term Youth Exchange (756-EN). Broszury powinny zawierać dane osoby, z którą będą się mogły kontaktować zainteresowani. Poza szkołami należy promować program w grupach młodzieżowych, klubach sportowych i kulturalnych, a także przekazywać informacje wolontariuszom pracującym z osobami niepełnosprawnymi. Aby dotrzeć do jeszcze szerszego kręgu młodych ludzi można umieścić informacje w lokalnej prasie, w tym w szkolnych gazetach, bądź też nadać ogłoszenia społeczne w radiu lub telewizji. Jeśli wasz klub lub dystrykt obecnie gości młodzież z innych krajów, należy wysłać do lokalnej gazety artykuł opisujący ich przeżycia. Można też zorganizować stoisko w bibliotece, w centrum młodzieży, w centrum handlowym lub w innym miejscu publicznym, aby przedstawić program wymiany młodzieży i rozdać broszury. Warto utworzyć stronę internetową dla programu wymiany młodzieży z linkiem do a także do stron klubu lub dystryktu. Podczas promowania programu należy położyć nacisk na korzyści kulturowe i edukacyjne z wymiany, jak również na wyjątkowe zalety tego programu Rotary. Można poprosić aktualnego lub byłego uczestnika wymiany na zebranie lokalnego stowarzyszenia nauczycieli i komitetów rodzicielskich. Podczas rekrutacji należy pamiętać o młodych ludziach zorganizowanych w Interact i RYLA Selekcja kandydatów Należy poprosić doświadczonego Rotarianina, aby odpowiedział na wszystkie pytania zadawane przez uczniów i ich rodziców. Wszyscy zainteresowani młodzi ludzie, spełniający 14

15 podstawowe kryteria (przedstawione poniżej), powinni mieć możliwość kandydowania do udziału w programie Profil kandydata Odpowiedni wiek w trakcie wymiany: lat w przypadku programu wymiany długoterminowej, w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju. Dystrykty uczestniczące w wymianie powinny uzgodnić wiek uczestników przed sfinalizowaniem wymiany, przestrzegając przepisów obowiązujących w obu krajach. W niektórych przypadkach uczniowie muszą mieć więcej niż 15 lub mniej niż 18 lat, aby mogli wziąć udział w programie w przypadku programu wymiany New Generations Wiek uczestników wymiany krótkoterminowej ustalany jest przez dystrykt Inne granice wiekowe ustalane są przez dystrykt Wyniki w nauce powyżej średniej Zdolność wyrażania się w sposób jasny i przekonujący Zademonstrowanie zdolności przywódczych Młodzież niepełnosprawna Zachęca się kluby Rotary oraz dystrykty do uwzględniania kandydatur osób niepełnosprawnych, tym bardziej że liczne wymiany z udziałem młodzieży niepełnosprawnej zakończyły się sukcesem i przyniosły korzyści wszystkim zaangażowanym osobom Inne kryteria Miejsce zamieszkania kandydata (w granicach dystryktu) Zdolności przystosowawcze (otwartość, pewność siebie, gotowość do dostosowania się do otoczenia) Potencjał do pełnienia roli ambasadora Rotary Pełne wsparcie rodziców Znajomość języka kraju przyjmującego lub zdolności do jego nauki Po przeprowadzeniu selekcji należy: 1. Poprosić uczniów o wypełnienie aplikacji zawierającej zasady programu oraz zobowiązania stron. Wiele klubów i dystryktów używa krótkich formularzy wstępnych aby dokonać pierwszej selekcji kandydatów. W przypadku wymian długoterminowych (pełny rok szkolny) zaleca się stosować Rotary Youth Exchange Long-Term Program Application (761-EN). Należy sprawdzić, jakie aplikacje stosowane są w danym dystrykcie. 2. Przeprowadzić indywidualną rozmowę z każdym kandydatem oraz z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi na poziomie klubu i dystryktu. Poruszane tematy: Stosunek ucznia i jego rodziny do rozłąki Główne problemy naszych czasów Stosunek do zasad programu 15

16 Pełnienie roli ambasadora dobrej woli swojego miasta, kraju oraz wysyłającego klubu Rotary Ocena przydatności do danego typu wymiany Przykładowe pytania znajdują się na stronie Można przeprowadzić także rozmowę składającą się z pytań i odpowiedzi z udziałem alumnów oraz zorganizować kilkuminutową autoprezentację kandydatów. 3. Po sprawdzeniu aplikacji i przeprowadzeniu rozmów należy dokonać selekcji uczniów w oparciu o następujące kryteria: Poziom dojrzałości kandydata do wymiany Zdolność wydawania prawidłowych osądów Zgodność z celami programu Rotary Zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne Liczba uczniów, które dany dystrykt jest w stanie wysłać. W przypadku zbyt małej liczby spełniających kryteria kandydatów nie należy na siłę szukać brakujących osób, gdyż istnieje ryzyko wysłania kogoś, kto sprawiałby zbyt wiele problemów. Należy znaleźć zastępcę w przypadku gdy uczeń w ostatniej chwili rezygnuje z udziału w programie. Po zatwierdzeniu uczestników wymiany w danym dystrykcie należy wysłać pisemne zawiadomienie do uczniów i ich rodziców. Wymagane jest przestrzeganie obowiązkowych procedur (np. udział w spotkaniach orientacyjnych, wnoszenie opłat) przed podjęciem decyzji o akceptacji oraz ustalenie daty kiedy nadejdzie potwierdzenie o akceptacji Lokowanie uczniów Po dokonaniu wyboru uczniów którzy pojadą na wymianę, zgodnie z przewidywaną liczbą miejsc w danym dystrykcie, wspólnie z komitetem dystryktalnym należy ulokować młodzież, znajdując odpowiedni dystrykt za granicą. Wiele dystryktów ma długofalowe programy współpracy w tym zakresie. Ułatwia to lokowanie oraz wdrażanie systemów wsparcia dla wymieńców w trakcie ich pobytu. Jeśli dany dystrykt nie ma długofalowych relacji w zakresie wymiany lub chciałby nawiązać nowe kontakty, powinien skorzystać z publikowanej co kwartał listy (ostatnie wydanie to October Directory _EN). Należy upewnić się, czy wybrany dystrykt posiada certyfikację oraz czy odpowiada naszym oczekiwaniom i potrzebom. Po znalezieniu partnera należy spisać z nim umowę. Dobrą formą umowy jest "Guarantee form"(gf), stanowiąca część aplikacji Rotary Youth Exchange Long-Term Program Application (761-EN) stosowanej w naszym dystrykcie. Należy upewnić się, czy umowa zawiera wymagania dystryktów w kwestii wymiany (np. długość wymiany, liczba rodzin) oraz wszelkie dane kontaktowe. Dystrykt wysyłający wypełnia tylko pierwszą stronę GF. Przed spodziewanym wyjazdem ucznia należy skontaktować się z partnerskim dystryktem i poinformować wszystkich uczestników o planie podróży ucznia i dacie przyjazdu. Należy również zapytać dystrykt przyjmujący, w jaki sposób zorganizuje odbiór studenta z lotniska i jak pomoże mu wejść do pierwszej rodziny. Poprosić także o potwierdzenie bezpiecznego przylotu ucznia. 16

17 3.4. Spotkanie orientacyjne dla młodzieży wyjeżdżającej Spotkanie orientacyjne, niezwykle istotne w przygotowaniu uczniów do wymiany, różni się w poszczególnych klubach lub dystryktach.. Szkolenie orientacyjne powinno obejmować krótkie weekendowe spotkania, organizowane w ciągu całego roku poprzedzającego wyjazd ucznia. Należy udostępnić uczniom materiały na temat kraju, do którego mają jechać oraz zachęcać ich do pogłębiania swojej wiedzy korzystając z internetu. W ten sposób młodzież może uzyskać i przyswoić dużą ilość informacji. Młodzież oraz ich rodzice muszą także obowiązkowo przejść szkolenie w zakresie zapobiegania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu. Spotkanie (szkolenie) orientacyjne dla młodzieży wyjeżdżającej powinno obejmować następujące kwestie: Informacje o programie Regulamin i żelazne zasady Ograniczenia związane z podróżą Środki finansowe Zadania i zakres obowiązków uczestników Podstawowe informacje na temat Rotary Budżet (kieszkonkowe/ koszty) Dane kontaktowe chairmana dystryktu, gubernatora, prezydenta klubu i doradcy rotariańskiego Oczekiwania Sugestie w zakresie wystąpień na spotkaniach Rotary (wspomaganych pokazami slajdów, zdjęciami, mapami przywiezionymi z domu) Kontakt z domem Rola ambasadora Rotary Przygotowanie Kulturowe Rola klubu przyjmującego i doradcy Tęsknota za krajem Zdolność przystosowania się do innej kultury Szkolenie językowe Rodziny rotariańskie (przykładowe pytania) Przygotowanie na spotkanie odmiennej kultury w kraju przyjmującym Prezenty Bezpieczeństwo Uczulenie i prewencja w zakresie mobbingu i molestowania wszelkiego rodzaju wraz z wdrożeniem systemu raportowania (wymóg konieczny) W razie potrzeby należy przeprowadzić dyskusje panelowe w grupach w celu omówienia delikatnych kwestii (zaburzenia odżywiania, molestowanie seksualne, 17

18 itp.). Dobrym pomysłem jest rozdzielenie uczniów według krajów/regionów przeznaczenia lub według języka kraju, do którego wyjeżdżają. Dystryktalny telefon zaufania, czynny przez całą dobę, oraz dane dwóch osób spoza Rotary (mężczyzny i kobiety) Informacje dotyczące podróży Paszport i wiza Środki finansowe / gotówka Ubezpieczenie, opieka zdrowotna Bagaż, wskazówki w zakresie pakowania się Marynarki YE Dodatkowe informacje dla rodziców Spotkanie tylko z rodzicami w celu omówienia kwestii rozłąki z dzieckiem, odwiedzania go za granicą, reaklimatyzacji dziecka po powrocie do domu Dodatkowe tematy Co oznacza bycie uczestnikiem wymiany młodzieży (krótka prezentacja obecnych lub byłych uczestników) Różnice między klubami Rotary Symulacyjne gry kulturowe Uświadomienie sobie własnych oczekiwań i uprzedzeń kulturowych. Rodzice powinni uczestniczyć w spotkaniach orientacyjnych, aby porozmawiać z oficerami, przedstawicielami biura podróży, byłymi uczestnikami, a także z innymi rodzicami. Zaleca się także, aby wyjeżdżający mogli porozmawiać z uczniami, którzy wrócili z wymiany z danego kraju. Spotkania orientacyjne powinny umożliwić wymianę informacji między młodzieżą wyjeżdżającą i alumnami. W miarę możliwości powinni w nich uczestniczyć również uczniowie z zagranicy, którzy przyjechali na wymianę do danego kraju. Należy poinformować uczniów i ich rodziców lub prawnych opiekunów, że kandydaci nie zostaną akceptowani dopóki nie wezmą udziału w sesjach szkoleniowych (rzadko się zdarza, że kandydat, który dobrze wypadł na szkoleniach, ma kłopoty z integracją podczas wymiany). Warto również upewnić się, że zarówno rodzice, jak i uczniowie zrozumieli wszystko co się tyczy planowanej wymiany i czy nie ma potrzeby uzupełnień dotyczących specyfiki wymagań w dystrykcie przyjmującym. Szkolenie orientacyjne to doskonała okazja do obserwowania, jak zachowują się uczniowie w kontaktach z innymi uczniami i Rotarianami, a także reakcji na otrzymane informacje. Ponieważ uczniowie mają łatwiejszy kontakt z rówieśnikami, celowe jest zwrócenie się do Rotaractu w celu pomocy w przeprowadzeniu spotkań orientacyjnych. Rotaractorzy łatwiej ocenią czy dany kandydat nadaje się do wymiany, dzięki lepszemu kontaktowi wolnemu od bariery wieku. 18

19 3.5. Praca z rodzicami Bezwarunkowe wsparcie ze strony rodziców ucznia jest niezwykle istotne zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu wymiany. Rodzice uczniów wyjeżdżających za granicę muszą wziąć udział w szkoleniu orientacyjnym i uzyskać dokładne informacje w następujących kwestiach Zobowiązania finansowe i ubezpieczenie Wszystkie koszty podróży pokrywane są przez rodziców ucznia, w tym koszty wydania paszportów i wiz. Należy poinformować rodziców o wymaganych ubezpieczeniach, a także o wszelkich dodatkowych wymaganiach kraju przyjmującego. Wyjaśnić cel funduszu awaryjnego. Ubezpieczenie Rodzice ucznia wyjeżdżającego na wymianę mają obowiązek ubezpieczyć go na czas podróży, a także na wypadek choroby. Ubezpieczenie powinno pokrywać: koszty opieki zdrowotnej i dentystycznej, koszty leczenia w razie wypadku lub choroby, transport ciała do kraju w sytuacji przypadkowego zgonu, przypadki utraty kończyny, koszty ewakuacji medycznej, koszty transportu w nagłej sytuacji (przyjazd rodzica), koszty assistance 24h/24 oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (chroniącej uczestnika od konsekwencji jego czynów lub uchybień w ramach Rotariańskiej Wymiany Młodzieży). Jako opcję, rodzice ucznia mogą wykupić ubezpieczenie od utraty mienia, utraty pieniędzy, porwania i okupu. Ubezpieczenie to powinno opiewać na sumę akceptowalną przez klub lub dystrykt przyjmujący w konsultacji z klubem lub dystryktem wysyłającym. Ubezpieczenie powinno ono obowiązywać od dnia wyjazdu ucznia z kraju aż do jego powrotu Zasady dla młodzieży Należy przedstawić zasady Programu Wymiany Młodzieży i poprosić oboje rodziców oraz ucznia o pisemne potwierdzenie przyjęcia go do wiadomości. Gdy rodzice poznają zasady programu, w tym te, które dotyczą ich samych oraz ich dzieci (na przykład w kwestii podróży czy kontaktów w trakcie trwania wymiany), nie będą ich łamać ani zachęcać do tego swoich dzieci Odwiedziny rodziców Dobrze by było zniechęcić rodziców do odwiedzania dzieci w trakcie wymiany. Należy im przypomnieć, że pobyt za granicą to dla dziecka doskonałe doświadczenie, a wizyta rodziców mogłaby mieć na nie negatywny wpływ (np. wzbudzić tęsknotę za domem). Jeżeli rodzice chcą bezwzględnie odwiedzić swoje dziecko, należy im doradzić aby zrobili to w ciągu ostatnich dwóch miesięcy pobytu, a nigdy podczas wakacji, ze względu na to, że rodzina przyjmująca może mieć inne plany. Każda wizyta wymaga uprzedniej zgody dystryktu przyjmującego i klubu Korespondencja Warto zachęcać rodziców do regularnego kontaktowania się z dzieckiem. W ten sposób rodzice będą na bieżąco informowani o poczynaniach dziecka i będą mogli zrozumieć zmiany, jakie będą w nim zachodzić. Najlepszym rozwiązaniem jest . Poczta elektroniczna jest bezpłatna i pozwala uczniom i rodzicom uporać się z ew.różnicą czasu między domem i krajem pobytu dziecka. Zaleca się, aby w pierwszym miesiącu wymiany rodzice podeszli rozsądnie do kwestii kontaktów z dzieckiem. Powinni oni ograniczyć się do 19

20 zbierania informacji na temat zdrowia i bezpieczeństwa, umożliwiając dziecku dostosowanie się do nowej kultury i nowego otoczenia Przygotowanie do powrotu Analogicznie wygląda sprawa przy powrocie. Konieczne jest przygotowanie się do pokonania odwrotnego szoku kulturowego, związanego z powrotem do ojczyzny. Regularny kontakt w trakcie wymiany umożliwi rodzicom skrócenie okresu związanego z readaptacją. Należy przypomnieć rodzicom, aby stworzyli warunki analogiczne do tych, jakie dziecko miało w trakcie wymiany, tak by mniejsza była u niego świadomość różnic kulturowych. Jednym z najczęstszych problemów jest odkrycie możliwości bycia niezależnym; często uczniowie stwierdzają, że zasady, według których żyli przed wymianą, są zbyt restrykcyjne. Ważne jest, aby rodzice starali się zrozumieć zmiany zachodzące w ich dziecku i współpracowali z nim, aby dojść do porozumienia i stworzyć właściwe relacje Utrzymywanie kontaktu z młodzieżą Kluby i dystrykty powinny zrobić wszystko, aby ułatwić kontakt z uczniami w trakcie wymiany. Należy zachęcać młodzież do pisania nie tylko do rodziców i przyjaciół, ale także do klubu i dystryktu. Uświadomić uczniom, że pisanie o swoich doświadczeniach pomoże im lepiej zrozumieć zmiany stylu życia, który poznali. Należy poprosić uczniów o regularne wysyłanie do wyznaczonego Rotarianina sprawozdań z przebiegu wymiany (co najmniej 1 na kwartał). Można je później umieszczać na stronach internetowych klubu lub dystryktu. Sprawdzić czy wszyscy uczniowie posiadają dane osoby w dystrykcie, z którą mają się kontaktować w nagłych wypadkach Pomaganie uczniom i ich rodzicom po powrocie do domu Zorganizowanie spotkania dla uczniów i ich rodziców, aby pomóc im uporać się z szokiem kulturowym po powrocie do własnego kraju i dokonać oceny zakończonej wymiany. 20

Część 6: Wytyczne dla szkół przyjmujących

Część 6: Wytyczne dla szkół przyjmujących Część 6: Wytyczne dla szkół przyjmujących Lista kontrolna dla szkół przyjmujących Niniejszy dokument przedstawia ogólny przegląd głównych obowiązków szkoły przyjmującej. Zadania mentora w stosunku do pojedynczego

Bardziej szczegółowo

CO WIĄŻE SIĘ Z PROJEKTEM WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO

CO WIĄŻE SIĘ Z PROJEKTEM WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO CO WIĄŻE SIĘ Z PROJEKTEM WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO Program Erasmus+ PAKIET INFORMACYJNY EVS styczeń 2014 1. WPROWADZENIE Niniejszy dokument przeznaczony jest dla wolontariuszy i organizatorów zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS UBEZPIECZENIE UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYJEŹDZIE

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS UBEZPIECZENIE UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYJEŹDZIE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS UBEZPIECZENIE UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYJEŹDZIE Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi Uczelniane zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 1 Zasady i warunki wyjazdów 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Część 4: Wytyczne dla szkół wysyłających

Część 4: Wytyczne dla szkół wysyłających Część 4: Wytyczne dla szkół wysyłających Lista kontrolna dla szkół wysyłających Niniejsza lista kontrolna zawiera zadania, jakie szkoły wysyłające muszą zrealizować w związku z realizacją akcji Wyjazdy

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014

Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014 Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014 w skrócie: - praktyka może trwać 3 miesiące; - student musi być oficjalnie zakwalifikowanym na kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

b. Podkreślanie szacunku dla praw innych i promowanie standardów etycznych oraz etosu wszystkich użytecznych zawodów;

b. Podkreślanie szacunku dla praw innych i promowanie standardów etycznych oraz etosu wszystkich użytecznych zawodów; Deklaracja Polityki Rotaract [Statement of Rotaract Policy] Strona 1 1. Program Rotaract został stworzony jako forma działalności Rotary International, która to organizacja posiada władzę stanowienia przepisów

Bardziej szczegółowo

Procedura Naboru pracowników LGD

Procedura Naboru pracowników LGD Procedura Naboru pracowników LGD WSTĘP Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze LGD jest elementem skutecznego i racjonalnego zarządzania pracownikami, poprzez dobór pracowników, którzy zapewniają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Mobilność nauczania w zawodzie mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, szansą na zdobycie nowych umiejętności

Regulamin projektu Mobilność nauczania w zawodzie mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, szansą na zdobycie nowych umiejętności Regulamin projektu Mobilność nauczania w zawodzie mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, szansą na zdobycie nowych umiejętności 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WYSOKIE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELA GWARANCJĄ EFEKTYWNEJ EDUKACJI REALIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania stron porozumienia. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie (SCW) Organizacja uczestnicząca w projekcie (PARTNER)

Zobowiązania stron porozumienia. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie (SCW) Organizacja uczestnicząca w projekcie (PARTNER) Porozumienie dotyczące zasad uczestnictwa w projekcie Seniorzy wolontariusze w działaniu realizowanym przez w Warszawie w okresie 01.07.2013 31.12.2013r. Zobowiązania stron porozumienia w Warszawie (SCW)

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników. Rok akademicki 2015/2016

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników. Rok akademicki 2015/2016 Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW Pracownicy uczelni mają możliwość wyjazdu w celu: Rok akademicki 2015/2016 prowadzenia zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRYWATNYM GIMNAZJUM NR 22 GIMNAZJUM LAUDER MORASHA

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRYWATNYM GIMNAZJUM NR 22 GIMNAZJUM LAUDER MORASHA REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRYWATNYM GIMNAZJUM NR 22 GIMNAZJUM LAUDER MORASHA Regulamin zawiera podstawowe informacje o prawach i obowiązkach członków społeczności szkolnej, tj. uczniów, pracowników pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem Zarządzanie projektem Warszawa 27 marca 2015 r. Etapy realizacji projektu Przygotowanie Mobilności Kontynuacja Wpływ Upowszechnianie rezultatów projektu Ewaluacja Raporty indywidualne uczestników + raport

Bardziej szczegółowo

Wzrost mobilności i kompetencji nową szansą na rynku pracy

Wzrost mobilności i kompetencji nową szansą na rynku pracy Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu Wzrost mobilności i kompetencji nową szansą na rynku pracy Numer projektu: 2014-1-PL01-KA102-000547 1 I n f o r m a c j e o p r o j e k c i e 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS KONTRAKTOWANIE UMOWA FINANSOWA ZARZĄDZANIE DOFINANSOWANIEM Kontraktowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r. POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyło stronę internetową www.polskaszkola.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyło stronę internetową www.polskaszkola.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyło stronę internetową www.polskaszkola.pl W trosce o edukację dzieci wyjeżdżających z rodzicami za granicę Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało materiały,

Bardziej szczegółowo

Procedura wyjazdowa pracowników WSEH w Bielsku-Białej w ramach programu Erasmus

Procedura wyjazdowa pracowników WSEH w Bielsku-Białej w ramach programu Erasmus ndeks 1. PRZEDMOT CEL PROCEDURY 1.1. Przedmiotem procedury są zasady organizowania zatwierdzania i monitorowania programu umożliwiającego pracownikom (naukowo-dydaktycznym oraz administracyjnym) WSEH w

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY SUMMER AU PAIR 2016

WYJAZDY SUMMER AU PAIR 2016 WYJAZDY SUMMER AU PAIR 2016 W okresie wakacyjnym nasze biuro organizuje krótkoterminowe pobyty Au Pair. Wyjazdy te możliwe są w miesiącach od maja do września. Pobyty wakacyjne polegają na wyjeździe do

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich Regulamin rekrutacji uczestników projektu Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich nr umowy PO WERSE-2014-1-PL01-KA101-001771 realizowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt unijny. akcja KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for Schools Only

Projekt unijny. akcja KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for Schools Only Projekt unijny Regulamin rekrutacji uczniów do międzynarodowego projektu Nature Detectives realizowanego w ramach programu ERASMUS + w okresie od 1.09.2015r. do 31.08.2017r. akcja KA2 - Cooperation for

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Tytuł projektu: Otwarci na rynek pracy Nr projektu: 2015-1-PL01-KA102-015597 Wartość projektu: 10 754 Euro (44 980,76 PLN) I. DEFINICJE Na potrzeby niniejszego dokumentu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 94 SZKOLE LAUDER MORASHA

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 94 SZKOLE LAUDER MORASHA REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 94 SZKOLE LAUDER MORASHA Regulamin zawiera podstawowe informacje o prawach i obowiązkach członków społeczności szkolnej, tj. uczniów, pracowników

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Kreatywna młodzież w nowoczesnej Europie Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia 30.03.2015 r

Zarządzenie Nr 6/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia 30.03.2015 r Zarządzenie Nr 6/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia 30.03.2015 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Klubu Wolontariusza działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

4. Rozpoznawanie zasobów społeczności lokalnej w materiałach prasowych.

4. Rozpoznawanie zasobów społeczności lokalnej w materiałach prasowych. 4. Rozpoznawanie zasobów społeczności lokalnej w materiałach prasowych. CELE ZAJĘĆ WYNIKAJĄCE Z ZAŁOŻEŃ PROGRAMU: 1. Uczniowie uczą się rozpoznawać zasoby społeczności lokalnej. PO ZAJĘCIACH UCZEŃ POWINIEN:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DZIECI SIĘ LICZĄ" Celem projektu jest wspieranie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DZIECI SIĘ LICZĄ Celem projektu jest wspieranie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych. ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DZIECI SIĘ LICZĄ" Celem projektu jest wspieranie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych. W imieniu Stowarzyszenia Moc Wsparcia, Urzędu Miejskiego w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

CYKL SZKOLEŃ I EWALUACJI WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO WSKAZÓWKI I MINIMALNE STANDARDY JAKOŚCI

CYKL SZKOLEŃ I EWALUACJI WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO WSKAZÓWKI I MINIMALNE STANDARDY JAKOŚCI CYKL SZKOLEŃ I EWALUACJI WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO WSKAZÓWKI I MINIMALNE STANDARDY JAKOŚCI Program Erasmus+ styczeń 2014 1. WPROWADZENIE Udział w Wolontariacie Europejskim (ang. European Voluntary Service

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu Regulamin Samorządu Uczniowskiego Toruń 2015 1 I Postanowienia ogólne 1 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie

Bardziej szczegółowo

Youth and Women s Entrepreneurship in Creative Industries REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE YOUTH AND WOMEN S ENTREPRENEURHSIP IN CREATIVE INDUSTRIES

Youth and Women s Entrepreneurship in Creative Industries REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE YOUTH AND WOMEN S ENTREPRENEURHSIP IN CREATIVE INDUSTRIES REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE YOUTH AND WOMEN S ENTREPRENEURHSIP IN CREATIVE INDUSTRIES 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Youth and Women s Entrepreneurship in Creative Industries realizowany jest

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE 10.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 275/27 DYREKTYWY DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE z dnia 9 października 2012 r. ustanawiająca procedury przekazywania informacji w związku z wymianą

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Europejskie Praktyki na Plus II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Europejskie Praktyki na Plus II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Europejskie Praktyki na Plus II realizowanym przez Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Europejskie

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-post Odbiorca: Studenci

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-post Odbiorca: Studenci Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-post Odbiorca: Studenci Szanowni Państwo, ankieta, o wypełnienie której prosimy, jest elementem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych

Program zajęć językowych Załącznik nr 6 Program zajęć językowych I. Wstęp A. Ogólna charakterystyka programu Nauczanie języka angielskiego jest ściśle związane z edukacyjnymi zadaniami szkoły w każdym zakresie, tj. w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIGO obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 80 w Gdańsku

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIGO obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 80 w Gdańsku REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIGO obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 80 w Gdańsku ROZDZIAŁ I Podstawa prawna Podstawą prawną niniejszego regulaminu są: 1. Ustawa z dnia 7 września 199lr. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Global Citizen Schools

Global Citizen Schools - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Global Citizen Schools Oferta współpracy dla szkół ponadgimnazjalnych i g i mnazjów Kilka słów o AIESEC AIESEC - kim jesteśmy? AIESEC jest największą

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13 PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 13 Pomoc psychologiczno pedagogiczna to szczególny rodzaj wzajemnego oddziaływania osoby pomagającej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania aplikacji o eko-certyfikaty przyznawane w ramach Programu Szkoły dla Ekorozowoju

Instrukcja wypełniania aplikacji o eko-certyfikaty przyznawane w ramach Programu Szkoły dla Ekorozowoju Instrukcja wypełniania aplikacji o eko-certyfikaty przyznawane w ramach Programu Szkoły dla Ekorozowoju - prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed wypełnieniem aplikacji o certyfikat ----------------------

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYMIANY STUDENCKIEJ MIĘDZY UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM A NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY REGULAMIN WYMIANY

PROGRAM WYMIANY STUDENCKIEJ MIĘDZY UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM A NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY REGULAMIN WYMIANY PROGRAM WYMIANY STUDENCKIEJ MIĘDZY UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM A NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYMIANY 1. Program realizowany jest na podstawie Umowy zawartej pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW MIĘDZYNARODOWYCH. I Zasady ogólne

REGULAMIN WYJAZDÓW MIĘDZYNARODOWYCH. I Zasady ogólne REGULAMIN WYJAZDÓW MIĘDZYNARODOWYCH I Zasady ogólne 1.Realizacja wyjazdów zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ odbywa się na podstawie umowy pomiędzy Fundacją Centrum Aktywności Twórczej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rekrutacja na staż przeprowadzana jest w formie konkursu.

REGULAMIN. Rekrutacja na staż przeprowadzana jest w formie konkursu. REGULAMIN naboru uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO do projektu Europa naszym domem w ramach projektu systemowego Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWIŃ SKRZYDŁA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWIŃ SKRZYDŁA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWIŃ SKRZYDŁA Projekt Rozwiń skrzydła współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin określa warunki naboru w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA LATA 2010/2012

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA LATA 2010/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH im. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W SĘDZIEJOWICACH REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA LATA 2010/2012 OPRACOWANY W OPARCIU O: - Art. 55 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ERASMUS+ 2015-1-PL01-KA102-015737

REGULAMIN PROJEKTU ERASMUS+ 2015-1-PL01-KA102-015737 REGULAMIN PROJEKTU ERASMUS+ Smakując Andaluzję. Innowacyjna praktyka zwiększająca kwalifikacje zawodowe. 2015-1-PL01-KA102-015737 1. Informacje o projekcie 1. Projekt Smakując Andaluzję. Innowacyjna praktyka

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r.

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i

Bardziej szczegółowo

Staże w instytucjach unijnych

Staże w instytucjach unijnych Staże w instytucjach unijnych informator Charakterystyki, wymagania, warunki, procedury aplikacyjne STAŻ W BIURZE FRAKCJI EUROPEJSKIEJ PARTII LUDOWEJ Grupa EPL w Parlamencie Europejskim oferuje absolwentom

Bardziej szczegółowo

Szkolny program Bezpieczna Szkoła

Szkolny program Bezpieczna Szkoła Szkolny program Bezpieczna Szkoła 2014-2017 Plan pracy został napisany w oparciu o statut, program profilaktyczny i wychowawczy szkoły, plany wychowawcze klas oraz w wyniku konsultacji nauczycieli z koordynatorem

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie szukać wolontariuszy w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego

Jak skutecznie szukać wolontariuszy w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego Jak skutecznie szukać wolontariuszy w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego Warszawa 2012 wersja dokumentu 1.0-7.08.2012 sprawdź na stronie wolontariat.net.pl czy masz aktualną wersję Program Wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Obserwacja pracy/work shadowing

Obserwacja pracy/work shadowing Temat szkolenia nieformalnego: Obserwacja pracy/work shadowing 1. Cele szkolenia Celem szkolenia jest przyśpieszenie procesu aklimatyzacji nowego pracownika w firmie oraz podwyższenie poziomu jego kompetencji,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 8/15 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 24 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 8/15 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 24 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 8/15 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zagranicznych wyjazdów służbowych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Rzgowie. Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Rzgowie. Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Rzgowie Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd uczniowski, działający w Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Rzgowie, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY POSIADAĆ szkoła wysyłająca + nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Podstawa prawna organizacji wycieczek 1. Ustawa z 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Strona1 REGULAMIN PROJEKTU WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. POKL.05.04.02-00-G80/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

Radomsko, wrzesień 2007r.

Radomsko, wrzesień 2007r. Regulamin organizacji wycieczek szkolnych oraz opieki i bezpieczeństwa nad młodzieżą uczestniczącą w wycieczkach i imprezach krajoznawczo turystycznych. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 08.

Bardziej szczegółowo

Projekt Pakiet maturalny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pakiet maturalny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt WND-POKL.09.01.02-30-007/10 "Pakiet maturalny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX "Rozwój

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KROŚNIE Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z

Bardziej szczegółowo

1/6 Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

1/6 Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Europejskie Praktyki na Plus realizowanym przez Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Europejskie Praktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU Główne cele Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 - kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia - wdrażanie do dbałości o własne prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Do 18 września nowego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 UCZELNIANE ZASADY KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA WYJAZDY W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2011/12 ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników do krajów programu (KA103) Rok akademicki 2016/2017

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników do krajów programu (KA103) Rok akademicki 2016/2017 Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników do krajów programu (KA103) MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW Pracownicy uczelni mają możliwość wyjazdu w celu: Rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla stypendystów programu Erasmus+ wyjazd na PRAKTYKI

Przewodnik dla stypendystów programu Erasmus+ wyjazd na PRAKTYKI Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Przewodnik dla stypendystów programu Erasmus+ wyjazd na PRAKTYKI Oprac. Judyta Mutwil-Grodecka 16.01.2015 Spis treści A. Procedura komunikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 im. SZARYCH SZEREGÓW w STALOWEJ WOLI

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 im. SZARYCH SZEREGÓW w STALOWEJ WOLI REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 im. SZARYCH SZEREGÓW w STALOWEJ WOLI 1 Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-ante Odbiorca: Studenci

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-ante Odbiorca: Studenci Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-ante Odbiorca: Studenci Szanowni Państwo, ankieta, o wypełnienie której prosimy, jest elementem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

Role i obowiązki stron

Role i obowiązki stron Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS ROLE I OBOWIAZKI STRON BEZPIECZEŃSTWO NIELETNICH ZAPOBIEGANIE I RADZENIE

Bardziej szczegółowo

NORMY SPOŁECZNE I POSTAWY W SZKOLE NASZ POMYSŁ NA ICH KSZTAŁTOWANIE. JACEK STEC

NORMY SPOŁECZNE I POSTAWY W SZKOLE NASZ POMYSŁ NA ICH KSZTAŁTOWANIE. JACEK STEC NORMY SPOŁECZNE I POSTAWY W SZKOLE NASZ POMYSŁ NA ICH KSZTAŁTOWANIE. JACEK STEC Zaprezentowane zostaną: Formy i sposoby kształtowania postaw i norm społecznych wśród uczniów (Dobre Myśli - Hasła Miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM

Regulamin wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Regulamin wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Zasady ogólne 1. 1. Stypendium Erasmus STA (wyjazd kadry naukowo-dydaktycznej)

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA Projekt: Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych nr 2013-1-PL1-LEO02-37513 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA SZKOLNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W DĘBICY. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej.

ŚWIETLICA SZKOLNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W DĘBICY. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej. ŚWIETLICA SZKOLNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W DĘBICY Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej. 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia przez rodziców/

Bardziej szczegółowo

Indywidualna wymiana uczniów

Indywidualna wymiana uczniów Indywidualna wymiana uczniów Począwszy od roku szkolnego 2010/2011 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) wspiera finansowo uczniów zainteresowanych indywidualnymi wyjazdami do Niemiec. Podczas kilkumiesięcznego

Bardziej szczegółowo

2 Informacje o projekcie

2 Informacje o projekcie Regulamin projektu "Europejskie staże kluczem do zawodowego sukcesu" realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy w ramach programu "Erasmus+" 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16 Strona 1 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY Warszawa 2015/16 Strona 2 PODSTAWA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Procedury I. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej

Procedury I. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej Procedury I. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów (Karta zgłoszenia dziecka do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i wykonywania wolontariatu w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych w Lesznie

Regulamin organizacji i wykonywania wolontariatu w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych w Lesznie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych z dnia 28.08.2015 r. Regulamin organizacji w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych 1 1. Regulamin świadczenia pracy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE AUDYTOR/AUDYTOR WIODĄCY, AUDYTOR WEWNĘTRZNY LUB KIEROWNIK DS. DOBRYCH PRAKTYK HIGIENICZNYCH ORAZ PROCEDUR OPARTYCH NA ANALIZIE ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNYCH PUNKTACH

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców. Skuteczniej razem Nowa ustawa wspierająca zaangażowanie rodziców w edukację dzieci

Poradnik dla rodziców. Skuteczniej razem Nowa ustawa wspierająca zaangażowanie rodziców w edukację dzieci ii Poradnik dla rodziców Skuteczniej razem Nowa ustawa wspierająca zaangażowanie rodziców w edukację dzieci Rodzice, opiekunowie i inni członkowie rodziny mają zdecydowanie największy wpływ na życie dzieci.

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr 31 przy Zespole Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr 31 przy Zespole Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr 31 przy Zespole Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców Skuteczniej razem

Poradnik dla rodziców Skuteczniej razem ii Poradnik dla rodziców Skuteczniej razem Zebrania rodziców Zebrania rodziców to ważne spotkania, podczas których rodzice mają okazję do porozmawiania na temat postępów dziecka w nauce. Rodzice mogą porozmawiać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Dwujęzyczne im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art.1 1. Samorząd uczniowski jest społecznym organem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU Naczelny cel wychowawczy Celem wychowania szkolnego jest wspieranie rozwoju młodego człowieka we wszystkich sferach jego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Dobre zawody: Plastyk kontra Elektryk. realizowanego w ramach programu Erasmus+

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Dobre zawody: Plastyk kontra Elektryk. realizowanego w ramach programu Erasmus+ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dobre zawody: Plastyk kontra Elektryk realizowanego w ramach programu Erasmus+ przez Fundację Nowe Technologie w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie 1.

Bardziej szczegółowo