ETNOKRAKÓW ON RADIO 2 ETNOKRAKÓW NA ANTENIE DWÓJKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ETNOKRAKÓW ON RADIO 2 ETNOKRAKÓW NA ANTENIE DWÓJKI"

Transkrypt

1

2 ETNOKRAKÓW NA ANTENIE DWÓJKI ETNOKRAKÓW ON RADIO 2 Poza bezpośrednimi transmisjami wybranych koncertów (szczegóły w programie festiwalu na stronie 20), Program Drugi Polskiego Radia zaprasza też na specjalne audycje poświęcone temu wydarzeniu: As well as presenting live transmissions of selected concerts (details in the festival programme on p. 20), Polish Radio 2 has also prepared special broadcasts dedicated to the event: Dwójka w Krakowie: 102,00 MHz Polish Radio 2 in Kraków: 102,00 MHz 5 lipca Summertime z muzyką gwiazd EtnoKrakowa 6 lipca Specjalne wydanie Magazynu Źródła 7 lipca Specjalne wydanie Magazynu Źródła 8 lipca Specjalne wydanie Magazynu Źródła 8 lipca O wszystkim z kulturą - Etno w Krakowie 9 lipca Specjalne wydanie Magazynu Źródła 10 lipca Specjalne wydanie Magazynu Źródła 11 lipca Przestrzenie Kultury 5 July 4pm Summertime with music from stars of EtnoKraków 6 July 12 noon Special edition of the Źródła (Sources) magazine 7 July 12 noon Special edition of the Źródła (Sources) magazine 8 July 12 noon Special edition of the Źródła (Sources) magazine 8 July 6pm On everything with culture Ethno in Kraków 9 July 12 noon Special edition of the Źródła (Sources) magazine 10 July 12 noon Special edition of the Źródła (Sources) magazine 11 July 12 noon Cultural Spaces

3 PL Szanowni Państwo, Jacek Majchrowski Z wielkim zadowoleniem witam w naszym mieście Festiwal EtnoKraków święto Europejskiej Unii Nadawców goszczące u nas po raz pierwszy. To wyjątkowe wydarzenie, które połączyło znany nam od lat Festiwal Rozstaje i EURORADIO Folk Festival. Kraków zawsze przyjaźnie witał gości przynoszących tu swoją kulturę i obyczaje. Położony na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych, przez wieki czerpał swą siłę także ze stałego odnawiania związków z innymi narodami. Jednym z najsłynniejszych krakowskich zabytków jest ołtarz niemieckiego mistrza Wita Stwosza; potęgę królewskiego miasta budował litewski władca Polski Władysław Jagiełło wraz ze swoją węgierską żoną królową Jadwigą, inna zaś królowa Bona Sforza tu właśnie przywiozła włoskich mistrzów renesansu. Tu przez wieki funkcjonowało żydowskie miasto, a następnie dzielnica Krakowa Kazimierz. Muzyka zainspirowana bogactwem kultury ludowej ma w stolicy Małopolski nie tylko wspaniałą historię, ale i licznych współczesnych miłośników i wykonawców. Na ulicach i muzycznych scenach miasta można usłyszeć dźwięki tradycyjnej muzyki klezmerskiej czy góralskiej, a także niezwykły stop rytmów narodów Europy Środkowej, od Bałkanów po współczesną Ukrainę. Tę wyjątkowość i pokrewieństwo muzyki na linii wyznaczonej górzystym pasmem Karpat dostrzegli i od lat podkreślają organizatorzy Festiwalu Rozstaje, jednego z najciekawszych polskich wydarzeń world music. Do rangi symbolu urasta fakt, że większość wydarzeń Festiwalu Etno- Kraków odbędzie się właśnie na Kazimierzu w miejscu tradycyjnie otwartym na różnorodne muzyczne światy tuż po zakończeniu Festiwalu Kultury Żydowskiej. Jest nam szczególnie miło powitać międzynarodowe grono kilkudziesięciu wykonawców zaproszonych do Krakowa z inicjatywy Europejskiej Unii Nadawców. Możliwość współpracy z tą zasłużoną organizacją to dla nas zaszczyt i wyróżnienie, ale także przykład konsekwentnego zacieśniania związków. Sztandarowe krakowskie wydarzenia muzyczne takie jak festiwale Misteria Paschalia i Sacrum Profanum czy cykl Opera Rara są od lat obecne na antenach rozgłośni zrzeszonych w EBU: tym przyjemniej jest nam dzisiaj gościć ich przedstawicieli u siebie. Szczególnie cieszę się na ponowną współpracę z polskim radiem publicznym, w szczególności z Dwójką i Radiem Kraków. W roku dziewięćdziesiątych urodzin polskiej radiofonii trudno o lepszy prezent dla jej wiernych słuchaczy. Kraków z radością włącza się w organizację tego wyjątkowego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że magia dźwięków i emocji Festiwalu EtnoKraków wpisze się w wyjątkową aurę naszego miasta i zostanie z nami na długo. fot. W. Majka / UMK JACEK MAJCHROWSKI Prezydent Miasta Krakowa 5

4 EN Ladies and Gentlemen, Jacek Majchrowski We are delighted to welcome you to the EtnoKraków Festival a celebration of the European Broadcasting Union hosted by our city for the first time. This unique event combines the well-established Crossroads Festival with the EURORADIO Folk Festival. Kraków has always been welcoming to visitors, their cultures and customs. Located at the crossroads of major trade routes, for centuries it has also drawn strength from renewing links with other nations. One of the most famous Cracovian relics is the altar made by the German master craftsman Veit Stoss, the royal city s might was built by the Lithuanian king Władysław Jagiełło with his Hungarian consort queen Jadwiga, while another queen Bona Sforza brought with her Italian Renaissance masters. For centuries, a separate Jewish city of Kazimierz functioned here, now a district of Kraków. Music inspired by the wealth of folk culture has a great history here, as well as having many contemporary fans and performers. Our streets and music stages resound with traditional klezmer and highlander music, and the extraordinary rhythms of nations from throughout Central Europe, from the Balkans to present-day Ukraine. This uniqueness and affinity of music originating from the mountainous Carpathian arc has been noted and emphasised by the organisers of the Crossroads Festival, one of Poland s best events focusing on world music. It is notable that most of the events held as part of the EtnoKraków Festival are hosted in Kazimierz a district long tied with many musical worlds just after the end of the Jewish Culture Festival. We are delighted to welcome the international group of dozens of performers invited to Kraków on the initiative of the European Broadcasting Union. We are proud and honoured to be working with this important organisation, and it serves as testament of our consistently strengthening ties. Kraków s flagship music events such as the Misteria Paschalia and Sacrum Profanum festivals, and the Opera Rara cycle have long been broadcast by stations belonging to the EBU, and we are delighted to be welcoming their representatives. I am especially happy to be working once again with Poland s national radio, in particular Radio 2 and Radio Kraków. In the year of the 90th anniversary of Polish radiophony, it is difficult to imagine a better present for its loyal listeners. Kraków is thrilled to be involved in the organisation of this unique event. I am convinced that the magic of sounds and emotions of the EtnoKraków festival will become an indelible part of our city s landscape and remain with us for a long time. fot. W. Majka / UMK JACEK MAJCHROWSKI Mayor of the City of Kraków 7

5 PL Szanowni Państwo, od dziesięcioleci Polskie Radio wspiera i kreuje przestrzeń muzyczną, w której jednym z dynamicznie rozwijających się i niezwykle wartościowych gatunków jest muzyka folkowa. Dźwięki zaczerpnięte z tradycji i fascynacja folklorem, połączone z potrzebą indywidualnej ekspresji i inwencji wykonawców, stały się fascynującym zjawiskiem nie tylko muzycznym, ale również kulturowym i społecznym wspieranym przez radiową Dwójkę i jej Radiowe Centrum Kultury Ludowej. To właśnie z inicjatywy Programu 2 Polskiego Radia zrodziła się wspaniała idea zorganizowania pod auspicjami Europejskiej Unii Nadawców (EBU) instytucji zrzeszającej nadawców publicznego radia i telewizji Europy festiwalu, na którym różnorodność stylów, wykonawców i gatunków pozwoli nam wszystkim poczuć zarówno bogactwo europejskiej kultury muzycznej, jak i tkwiącą w niej energię. Andrzej Siezieniewski Słuchanie koncertów na kilku scenach krakowskiego Kazimierza stało się możliwe dzięki życzliwości i wsparciu Prezydenta Jacka Majchrowskiego. Efektem współpracy Polskiego Radia z Krakowskim Biurem Festiwalowym i Stowarzyszeniem Rozstaje jest właśnie ten Festiwal poprzez radiofonie zrzeszone w EBU promujący muzykę etniczną i Polskę w 59 krajach. Przyznają Państwo, że nie sposób o tym myśleć inaczej, niż z dumą. Cieszę się, że w pięknej scenerii Kazimierza będziemy słuchać muzyki, będącej z racji swoich kulturowych źródeł nośnikiem wartości zarówno narodowych, jak i ogólnoludzkich. Muzyki, która daje niecodzienne poczucie wspólnoty. Ufam, że rozpoczynający się Festiwal dostarczy wszystkim wykonawcom i słuchaczom wzruszeń i satysfakcji, do których, dzięki nagraniom realizowanym przez Polskie Radio w roku jego 90-lecia, będzie można wracać nie tylko pamięcią. ANDRZEJ SIEZIENIEWSKI Prezes Polskiego Radia 9

6 EN Ladies and Gentlemen, For decades, Polish Radio has supported and created a musical space, in which one of the fastest growing and highly valuable genres is folk music. Sounds derived from the tradition and fascination with folklore, combined with the need for individual expression and creativity of the performers, have become a captivating phenomenon not only in terms of music, but also culturally and socially, supported by Radio 2 and its Radio Folk Culture Centre. It was at the initiative of Polish Radio 2 that the great idea was born to organise a festival under the auspices of the European Broadcasting Union (EBU) an institution of public broadcasters of radio and television in Europe where the variety of styles, artists and genres would enable us all to experience both the richness of European musical culture and its inherent energy. Andrzej Siezieniewski Hearing concerts on several stages around Kraków s Kazimierz has become possible thanks to the kindness and support of Mayor Jacek Majchrowski. The result of the cooperation between Polish Radio, the Kraków Festival Office, and the Crossroads Association is this festival affiliated to the EBU through the radio broadcasting organisations promoting ethnic music and Poland in 59 countries. You ll acknowledge that it is impossible to think about this other than with pride. I am delighted that Kazimierz will provide the beautiful backdrop as we listen to this music, which due to its cultural sources bears both national and universal values. Music which gives an unusual sense of community. I hope that this Festival will move and satisfy all the performers and the audience, who will be able to return to it in more than just memory thanks to the recordings carried out by Polish Radio in its 90th year. ANDRZEJ SIEZIENIEWSKI President of Polish Radio 11

7 PL Szanowni Państwo, Jednym z głównych czynników popularności muzyki źródeł, jak czasem określana bywa muzyka ludowa i inspirowana folklorem, jest chęć powrotu do korzeni, pragnienie zrozumienia i utrwalenia wartości kulturowych, jakie stoją za tradycją miasta, regionu, terytorium. Wyjątkowość wydarzenia, jakim jest tegoroczny festiwal EtnoKraków, polega nie tylko na tym, że w szeregu współorganizatorów stają nadawca publiczny Program 2 Polskiego Radia wraz z miejską instytucją kultury i organizacją pozarządową. To także okazja, by Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Stowarzyszenie Rozstaje: u Zbiegu Kultur i Tradycji mogły wrócić myślą do swojej historii. Festiwal Rozstaje w swoich początkach został bowiem włączony w cykl imprez organizowanych i współorganizowanych przez Biuro Kraków 2000 którego kontynuatorem jest KBF w związku z otrzymanym przez nasze miasto tytułem Europejskiej Stolicy Kultury roku Izabela Helbin Jan Słowiński W ciągu kolejnych kilkunastu lat Festiwal Rozstaje samodzielnie już wzbogacał letni kalendarz kulturalny Krakowa. Jednak zawsze z wzajemną sympatią i szacunkiem patrzyliśmy na programy naszych wydarzeń. W cyklu festiwali, z jakich słynie Kraków, nie może bowiem zabraknąć imprezy odwołującej się do różnych muzycznych tradycji w sposób, w jaki czynią to Rozstaje. Nie od dziś przecież wiemy, że to właśnie tak podziwiana wielokulturowość miasta, przyciągająca tu tłumy turystów, była jednym z najważniejszych argumentów, gdy Kraków starał się dwie dekady temu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Umiejętność czerpania ze źródeł i twórczego przetwarzania tego, co w nich najcenniejsze, to warunek rozwoju prawdziwej sztuki, nieodcinającej się od swoich korzeni ale też odważnie patrzącej w przyszłość. Takie wartości od lat wyznaje Festiwal Rozstaje, dzisiaj jeden z najważniejszych europejskich festiwali etno i world music. Podobny mechanizm można odnaleźć w twórczych odczytaniach dawnych partytur ocalałych z zapomnienia dzięki Festiwalowi Misteria Paschalia; takie artystyczne credo, z niejednokrotnie dosłownym odwołaniem do pierwotnych źródeł, stoi też za niejednym dziełem prezentowanym podczas Festiwalu Sacrum Profanum. Muzyka ta pisana dużą literą jest jedna. EtnoKraków to bogaty program Rozstajów oraz koncerty wykonawców przybywających do Krakowa w ramach EURORADIO Folk Festival, rekomendowanych do udziału w nim przez radiofonie kilkunastu krajów Europy. Cieszymy się, że dzięki zaangażowaniu Europejskiej Unii Nadawców krąg przybywających do Krakowa artystów mógł się tak znacząco poszerzyć. Ich występy na kilku krakowskich scenach urastają do rangi wielkiego wydarzenia nie tylko w skali Polski. Tym bardziej że dzięki zaangażowaniu świętującego swoją 90. rocznicę Polskiego Radia w tym roku koncerty z Krakowa usłyszy cała Europa. Zapraszamy na festiwal! fot. Adam Golec fot. ZOFIA SŁOWIŃSKA IZABELA HELBIN Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego JAN SŁOWIŃSKI Dyrektor Festiwalu Rozstaje 13

8 EN Ladies and Gentlemen, One of the main reasons behind the popularity of roots music, as folk and music inspired by folklore is often described, is the drive to return to our roots; the desire to understand and preserve cultural values at the foundation of traditions of cities, regions and territories. EtnoKraków festival is unique in many ways, not least in that one of the co-organisers is a public broadcaster Polish Radio 2 alongside the city s cultural institutions and nongovernmental organisation. It s also an opportunity for the Krakow Festival Office and the Crossroads of Cultures and Traditions Association to look back at their history. In its early days, the Crossroads Festival formed a part of the cycle of events organised and co-organised by the Kraków 2000 Festival Bureau continued by the Krakow Festival Office as a consequence of our city being awarded the title of European Capital of Culture in Izabela Helbin Jan Słowiński Over the years, the festival has been enhancing Kraków s summer cultural calendar independently, although we always look at the programmes of our events with mutual sympathy and respect. An event recalling myriad musical traditions in the way that Crossroads does must surely be a stalwart of the cycle of festivals Kraków is famed for. After all, we have always known that it is this incredible cultural diversity, attracting hordes of visitors to our city, which was one of the main arguments when Kraków was applying for the title of European Capital of Culture two decades ago. The ability to look for sources and find creative ways of interpreting their values is key in the development of authentic art, which stays close to its roots while boldly looking to the future. The Crossroads Festival, now one of the most important European ethno and world music festivals, has been true to these traditions throughout its history. We can find a similar mechanism in the creative interpretations of early scores rescued from oblivion by the Misteria Paschalia Festival, and this artistic credo with a frequent recollection of original sources can be found in many masterpieces presented during the Sacrum Profanum Festival. After all Music with a capital M is unique. EtnoKraków features an extensive programme of Crossroads and concerts by performers playing in Kraków as part of the EURORADIO Folk Festival, asked to participate by radio stations in many countries in Europe. We are delighted that the involvement of the European Broadcasting Union has had such a great impact on expanding the number of artists playing in Kraków. Thanks to Polish Radio celebrating its 90th anniversary this year, the performances will reach audiences across Europe, making them major events on a Polish and European scale. Welcome to our festival! IZABELA HELBIN Director of the Krakow Festival Office fot. Adam Golec fot. ZOFIA SŁOWIŃSKA JAN SŁOWIŃSKI Director of the Crossroads Festival 15

9 PL Szanowni Państwo, Christian Vogg W imieniu Europejskiej Unii Nadawców (EBU*), wszystkich artystów i producentów radiowych chcę wyrazić moje najgorętsze podziękowania przedstawicielom Polskiego Radia, władz Krakowa i Krakowskiego Biura Festiwalowego za to, że zorganizowali i ugościli 36. Festiwal Folkowy EURORADIA wspólnie z Festiwalem Rozstaje w tym przepięknym mieście. Kraków, znana w świecie kulturalna stolica Polski, słynie z kreatywności i innowacji, a także jako scena artystycznych wydarzeń. * EBU (UER we francuskiej wersji nazwy) to organizacja o światowym zasięgu skupiająca media publiczne. Liczy 73 członków zwyczajnych w 53 krajach Europy i innych kontynentów oraz dodatkowo 35 członków stowarzyszonych z 20 krajów. Członkiem zwyczajnym EBU może stać się nadawca operujący w krajach znajdujących się w obrębie Europejskiego Obszaru Nadawczego w rozumieniu definicji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego lub będących członkami Rady Europy. Członkowie zwyczajni współdecydują o działalności EBU na różne sposoby. Mają prawo głosu na zgromadzeniu ogólnym oraz w wyborach do władz EBU. Mogą uczestniczyć w komisjach i zgromadzeniach EBU i nominować kandydatów do takich ciał, jak Komisja Sportowa, Komisja Informacji, Komisja ds. Polityki Publicznej i Prawa, Komisja Telewizyjna, Komisja Radiowa czy Komisja Techniczna. Aktywni członkowie cieszą się także z wszelkich korzyści, jakie wynikają z członkostwa: uczestnictwo w Konkursie Piosenki Eurowizji, dostęp do know-how, sieci kontaktów oraz szkoleń w Akademii Eurowizji, a także jako członkowie Eurowizji możliwość uczestnictwa w programach wymiany informacyjnej (Eurovision News Exchange) i zakupów praw do transmisji wydarzeń sportowych. Program festiwalu prezentuje liczne muzyczne gatunki oraz brzmienia rozmaitych tradycji, odzwierciedlając niezwykłą różnorodność Europy i i jej bogate kulturowe dziedzictwo. Przez lata rosło zainteresowanie muzyką folkową. Festiwal Folkowy EURORADIA powstał w 1980 roku jako przejaw troski o zachowanie, kontynuowanie, eksplorowanie i rozwój muzyki korzeni we współczesnym świecie. Ponad 2000 śpiewaków i instrumentalistów artystów wyrosłych w rozlicznych europejskich tradycjach, ale także z innych kontynentów wzięło udział w festiwalu od jego początków. Wielu z nich zyskało dzięki niemu sławę daleko poza granicami krajów swojego pochodzenia. Pomimo sytuacji ekonomicznej, która uniemożliwiła wielu członkom EBU przysłanie tu swoich przedstawicieli, do Krakowa przyjadą liczni artyści reprezentujący swoje kraje i rozgłośnie: z Armenii (PR), Austrii (ORF), Białorusi (BTRC), Bułgarii (BNR), Chorwacji (HRT), Czech (CR), Estonii (ERR), Finlandii (YLE), Niemiec (ARD/BR WDR), Węgier (MR), Korei (KBS), Łotwy (LR), Norwegii (NRK), Polski (PR), Rosji (RTR), Hiszpanii (RTVE), Szwecji (SR), Szwajcarii (SRG-SSR/RTR), Turcji (TRT) i Ukrainy (NRCU). Wszystkie koncerty Folk Festiwalu EURORADIA zostaną nagrane przez Polskie Radio i zaoferowane za pośrednictwem sieci wymiany muzycznej EURORADIA wszystkim członkom EBU. Około dwudziestu rozgłośni z Europy i spoza jej granic będzie nadawać koncerty z Krakowa. Niech Festiwal Folkowy EURORADIA cieszy się wielkim sukcesem i przyniesie wszystkim uczestnikom niezapomniane wspomnienia z Polski! Status członka stowarzyszonego EBU jest oferowany organizacjom lub grupom z krajów należących do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego pozostających poza Europejskim Obszarem Nadawczym, oferującym usługi radiowe i/lub telewizyjne, odgrywającym znaczącą rolę jako nadawcy na terenie swoich krajów i których członkostwo jest z istotnych powodów uznane za korzystne dla EBU. Należy zauważyć, że status członka stowarzyszonego nie zapewnia dostępu do systemu Eurowizji. Organizacje, które chcą aplikować do tej roli, powinny skontaktować się z Departamentem ds. Polityki Publicznej i Prawa EBU, który udostępni im szczegóły związane z odpowiednią procedurą. Członkowie stowarzyszeni wnoszą coroczną opłatę. Co pięć lat Zarząd EBU weryfikuje stosowanie się poszczególnych organizacji do warunków członkostwa. DR CHRISTIAN VOGG EURORADIO Departament Mediów EBU 17

10 EN Dear All, Christian Vogg On behalf of the EBU (European Broadcasting Union*), all artists and radio producers, I would like to express my warmest thanks to Polish Radio, the City of Kraków and the Krakow Festival Office for organising and hosting the 36th EBU/EURORADIO Folk Festival jointly with the Crossroads Festival in this picturesque city. Kraków is internationally known as a cultural capital of Poland, famous for its creativity, innovativeness and arts scene. The festival programme will cover a variety of musical genres and sounds of all lifestyles representing Europe s incredible diversity and its rich cultural heritage. * The EBU (UER in French) is the world s leading alliance of public service media with 73 Active Members in 56 countries across Europe and beyond and 35 Associate Members in 20 countries. Active membership is for broadcasting organisations whose countries are within the European Broadcasting Area, as defined by the International Telecommunication Union, or are members of the Council of Europe. Active Members guide the EBU s direction in a number of ways. They are entitled to vote at the EBU s General Assembly and in EBU elections. They are encouraged to participate in EBU Committees and Assemblies and nominate candidates for EBU bodies such as the Sports Committee, News Committee, Legal & Policy Committee, Television Committee, Radio Committee and Technical Committee. Active Members also enjoy all the benefits of EBU membership including participation in the Eurovision Song Contest, access to knowhow, networking, training from the Eurovision Academy, and participation as a Eurovision member if they contribute to the Eurovision News Exchange and Eurovision sports acquisition. Over the years, there has been growing interest in folk music. The EURORADIO Folk Festival was founded in 1980 to help preserve, develop, explore and encourage the development of roots music in today s world. Over 2,000 vocal and instrumental musicians from a multitude of traditions in Europe, but also other continents, have performed at the festival since its beginning. This has also enabled many artists to become known far beyond their national borders. Despite the economic situation preventing many EBU Members from joining the festival this year, we will have artists from PR/Armenia, ORF/Austria, BTRC/Belarus, BNR/Bulgaria, HRT/Croatia, CR/Czech Republic, ERR/Estonia, YLE/Finland, ARD/BR WDR/Germany, MR/Hungary, KBS/ Korea, LR/Latvia, NRK/Norway, PR/Poland, RTR/Russia, RTVE/Spain, SR/Sweden, SRG-SSR/ RTR/Switzerland, TRT/Turkey and NRCU/Ukraine performing in Kraków. All concerts of the EURORADIO Folk Festival will be recorded by Polish Radio and offered via the EURORADIO music exchange network to all EBU Members. An average of 20 radio stations in Europe and beyond will broadcast the concerts from Kraków. May the EURORADIO Folk Festival enjoy every success and bring you unforgettable memories from Poland. Associate membership of the EBU is open to broadcasting organisations or groups thereof from a member country of the International Telecommunication Union (ITU) outside the European Broadcasting Area which provide a radio and/or television service with a major role in national broadcasting and whose membership is deemed useful for the EBU. It is important to note that associate membership does not grant access to the Eurovision system. Organisations wishing to apply for associate membership should contact the EBU Legal and Public Affairs Department, which will provide details of the procedure. Associate Members pay an annual subscription. Every five years the EBU Executive Board reviews Members compliance with the conditions. DR. CHRISTIAN VOGG EURORADIO EBU Media Department 19

11 5.07 / niedziela / Sunday STARA ZAJEZDNIA KRAKÓW Dziedziniec HALA GŁÓWNA / Courtyard / Main Hall / pm Instrumenty Ludowe Warsztaty Targi Prezentacje / Folk Instruments Workshops Fairs Presentations [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] / pm Warsztaty tańców słowackich / Slovak dance workshop, prowadzi / led by Muzička (SK) [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] / pm am Muzička (SK) / am Visegrad Circles / Noc Tańca z udziałem muzyków z Polski, Słowacji i Węgier Visegrad Circles / Dance Night with the participation of musicians from Poland, Slovakia and Hungary [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] MUZEUM ETNOGRAFICZNE IM. S. UDZIELI W KRAKOWIE / SEWERYN UDZIELA ETHNOGRAPHIC MUSEUM IN KRAKÓW / pm Warsztaty pieśni wschodniosłowiańskich, prowadzi Justyna Piernik (Warszawa Wschodnia) / Workshop of Eastern Slavic songs, led by Justyna Piernik (Warszawa Wschodnia) CENTRUM KONGRESOWE ICE KRAKÓW / ICE KRAKÓW CONGRESS CENTRE / 7.00 pm Koncert inauguracyjny EtnoKraków / Rozstaje EtnoKraków / Crossroads Opening Concert: Agata Siemaszko Trio (PL / SK); Buda Folk Band (HU); Joanna Słowińska / Archipelag (PL), feat. Muzykanci, K. Bogusz, P. Kaczmarczyk, T. Kukurba, M. Oleś, S. Słowiński & AKT 7.07 / wtorek / Tuesday MUZEUM ETNOGRAFICZNE IM. S. UDZIELI W KRAKOWIE / SEWERYN UDZIELA ETHNOGRAPHIC MUSEUM IN KRAKÓW / pm Ania Broda, warsztaty dla dzieci i rodziców / Workshop for children and parents / pm Tsogtgerel Tserendavaa & Johanni Curtet (MN), warsztaty śpiewu alikwotowego / throat singing workshop / pm Sesja oberkowa, warsztaty polskich tańców tradycyjnych z Kapelą Na Krzywych Dźwiękach / Oberek Session, traditional Polish dance workshop with Kapela Na Krzywych Dźwiękach ŻYDOWSKIE MUZEUM GALICJA / GALICIA JEWISH MUSEUM / pm > / 6.00 pm: Cigarety a pesničky, projekcja filmu Marka Šulika i Jany Kovalčikovej oraz spotkanie z Janką Belišovą [SK] / screening of the film by Marek Šulik and Jana Kovalčiková and meeting with Janka Belišová > / 7.00 pm: Martina & František Duda [SK] / pm Valentin Clastrier [FR] / pm Teatr Rodzinny Hałasów, Zegar bije / The Clock Chimes [PL] info o biletach / info about tickets: strona / page 152 CENTRUM KONGRESOWE ICE KRAKÓW / ICE KRAKÓW CONGRESS CENTRE ul. M. Konopnickiej 17 Muzeum Inżynierii Miejskiej / Museum of Municipal Engineering ul. św. Wawrzyńca 15 Kościół Św. Katarzyny / Church of St. Catherine ul. Augustiańska 7 Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli / Seweryn Udziela Ethnographic Museum in Kraków Plac Wolnica 1 Żydowskie Muzeum Galicja / Galicia Jewish Museum ul. Dajwór 18 Stara Zajezdnia Kraków ul. Św. Wawrzyńca 12 Klub Alchemia / Alchemia club ul. Estery 5 ŻYWA PRACOWNIA / LIVING LAB ul. Bartosza 1 rozstaje / crossroads festival EBU 6.07 / poniedziałek / Monday 8.07 / środa / Wednesday MUZEUM ETNOGRAFICZNE IM. S. UDZIELI W KRAKOWIE / SEWERYN UDZIELA ETHNOGRAPHIC MUSEUM IN KRAKÓW PLAC NOWY > KLUB ALCHEMIA / NOWY SQUARE > ALCHEMIA CLUB STARA ZAJEZDNIA KRAKÓW ŻYDOWSKIE MUZEUM GALICJA / GALICIA JEWISH MUSEUM MUZEUM ETNOGRAFICZNE IM. S. UDZIELI W KRAKOWIE / SEWERYN UDZIELA ETHNOGRAPHIC MUSEUM IN KRAKÓW ŻYWA PRACOWNIA / LIVING LAB ŻYDOWSKIE MUZEUM GALICJA / GALICIA JEWISH MUSEUM CENTRUM KONGRESOWE ICE KRAKÓW / ICE KRAKÓW CONGRESS CENTRE / pm Ania Broda warsztaty dla dzieci i rodziców / Workshop for children and parents / pm Sesja oberkowa, warsztaty polskich tańców tradycyjnych z Kapelą Na Krzywych Dźwiękach / Oberek Session, traditional Polish dance workshop with Kapela Na Krzywych Dźwiękach / pm BUM BUM ORKeSTAR [laureat Nowej Tradycji / winners of New Tradition] koncert na dachu / concert on the roof Plac Nowy [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] / pm BUM BUM ORKeSTAR [laureat Nowej Tradycji / winners of New Tradition] koncert w klubie Alchemia / concert at the Alchemia club / pm Banda Corapi (IT) warsztaty tańców południowowłoskich / Southern Italian dance workshop [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] / pm Banda Corapi (IT) koncert [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] / pm Noc Tańca / Dance Night (Banda Corapi, BUM BUM ORKesTAR i in./and others) [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] Warszawa Wschodnia, Ławeczka >19.00 / 7.00 pm: From Podserednieje with Love film T. Knittla / screening of film directed by Tomasz Knittel >20.00 / 8.00 pm: Warszawa Wschodnia, Ławeczka koncert / concert / pm Kapela Maliszów, warsztaty muzyczne / music workshop / pm Andrzej Bieńkowski: Muzyka żydowska w pamięci wiejskich muzykantów, film i spotkanie z autorem / Jewish music in the memories of village musicians, film screening and meeting with the author [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] / pm Warsztaty pieśni tradycyjnych / traditional song workshop, prowadzi / led by Maria Siwiec [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] / pm Drewniane smoki wawelskie, warsztaty zabawkarskie dla dzieci i dorosłych / Wooden Wawel Dragons, toy workshop for children and adults / pm Pung Ryu Ji Ak, Sound of the Wind [Korea] / pm EtnoKraków / EBU: Koncert inauguracyjny Opening Concert Kroke (PL) EBU:PR Zakir Hussain & Rakesh Chaurasia Duo (Indie) transmisja w Programie 2 BROADCAST BY POLISH RADIO 2 STARA ZAJEZDNIA KRAKÓW / pm Kapela Brodów, Muzikaim [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] / PM Noc Tańca / Dance Night (Kapela Maliszów, Kapela na Krzywych Dźwiękach, Kapela Brodów i in./ and others) [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE]

12 9.07 / czwartek / THURSDAY / piątek / FRIday MUZEUM ETNOGRAFICZNE IM. S. UDZIELI W KRAKOWIE / SEWERYN UDZIELA ETHNOGRAPHIC MUSEUM IN KRAKÓW ŻYWA PRACOWNIA / LIVING LAB ŻYDOWSKIE MUZEUM GALICJA / GALICIA JEWISH MUSEUM STARA ZAJEZDNIA KRAKÓW MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ / MUSEUM OF MUNICIPAL ENGINEERING KOŚCIÓŁ ŚW. KATARZYNY / CHURCH OF ST. CATHERINE SCENA PLAC WOLNICA / WOLNICA SQUARE STAGE STARA ZAJEZDNIA KRAKÓW / pm Tsogtgerel Tserendavaa & Johanni Curtet (MN), warsztaty śpiewu alikwotowego / throat singing workshop MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ / MUSEUM OF MUNICIPAL ENGINEERING / pm Quartett Robin Mark (Szwajcaria) EBU:SRG SSR/RTR / pm Lautari (Polska) EBU:PR / pm Sher on a Shier (Niemcy) EBU:ARD/BR ARD/WDR retransmisja WDR w dniu broadcast by WDR on 10 July / pm Jacky Molard Quartet [FR] / pm Zdobienie tkanin w motywy kwiatowe z wycinanek krakowskich, warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych / Decorating fabrics in floral designs with Kraków cut-outs, art workshops for children and adults KOŚCIÓŁ ŚW. KATARZYNY / CHURCH OF ST. CATHERINE / pm Aram Merangulyan Folk Instruments Ensemble of Public Radio of Armenia (Armenia) EBU:AMPR transmisja w Programie 2 broadcast by Polish Radio / pm Ahlberg Ek Roswall (Szwecja) EBU:STR/SR transmisja w Programie 2 broadcast by Polish Radio / pm Muzykanci [PL] transmisja w Programie 2 broadcast by Polish Radio / pm Nomadic Voices [IT/MN] / pm sanjo-shinawi-mazurek, warsztaty muzyczne prowadzone przez Marię Pomianowską, muzyków polskich i koreańskich / sanjo-shinawi-mazurka, music workshop led by Maria Pomianowska and Polish and Korean musicians CENTRUM KONGRESOWE ICE KRAKÓW / ICE KRAKÓW CONGRESS CENTRE / pm Ensemble Sinawi (Korea Południowa) EBU:KBS / pm Laiksne (Łotwa) EBU:LR pm Maria Nuut (Estonia) EBU:ERR pm TaRuta (Ukraina) EBU:NRCU / 11 pm Meridian Brothers [CO] [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] info o biletach / info about tickets: strona / page 152 CENTRUM KONGRESOWE ICE KRAKÓW / ICE KRAKÓW CONGRESS CENTRE ul. M. Konopnickiej 17 Muzeum Inżynierii Miejskiej / Museum of Municipal Engineering UL. ŚW. WAWRZYŃCA 15 Kościół Św. Katarzyny / Church of St. Catherine ul. Augustiańska 7 Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli / Seweryn Udziela Ethnographic Museum in Kraków Plac Wolnica 1 Żydowskie Muzeum Galicja / Galicia Jewish Museum ul. Dajwór 18 Stara Zajezdnia Kraków ul. Św. Wawrzyńca 12 Klub Alchemia / Alchemia club ul. Estery 5 ŻYWA PRACOWNIA / LIVING LAB ul. Bartosza / pm Banda Nella Nebbia (Polska) EBU:PR / pm Komedija (Chorwacja) EBU:HRT / pm Mário Bihári (Czechy) EBU:CR / pm Maria Pomianowska & Pung Ryu Ji Ak, Chopin & Arirang Project (Poland / Korea) / pm Adam Strug & Kwadrofonik (Polska) EBU:PR transmisja w Programie 2 broadcast by Polish Radio / pm Maria Kalaniemi&Timo Alakotila (Finlandia) EBU:YLE transmisja w Programie 2 broadcast by Polish Radio / pm Piotr Pianohooligan Orzechowski [PL], 15 Studies for the Oberek transmisja w Programie 2 broadcast by Polish Radio / SOBOTA / Saturday MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ / MUSEUM OF MUNICIPAL ENGINEERING / pm Talaka (Białoruś) EBU:BTRC / pm Madame Baheux (Austria) EBU:ORF / pm Belonoga (Bułgaria) EBU:BNR CENTRUM KONGRESOWE ICE KRAKÓW / ICE KRAKÓW CONGRESS CENTRE / pm Kepa Junkera (Hiszpania) EBU:RTVE/RNE / pm Gro Marie Svidal (Norwegia) EBU:NRK / pm Grup Tayf (Turcja) EBU:TRT / pm Gobe Band (Węgry) EBU:MR [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] transmisja WDR broadcast by WDR / pm Hańba! (Polska) EBU:PR [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] transmisja WDR broadcast by WDR / pm Arkady Shilkloper (Rosja) EBU:Radio Russia [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] SCENA PLAC WOLNICA / WOLNICA SQUARE STAGE / pm Kapela Maliszów (Polska) EBU:PR transmisja w Programie 2 broadcast by Polish Radio 2 [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] / pm Kapela ze Wsi Warszawa (Polska) & Mercedes Peón (Hiszpania) EBU:PR transmisja w Programie 2 broadcast by Polish Radio 2 [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] / pm Manou Gallo Groove Orchestra (Ivory Coast) transmisja w Programie 2 broadcast by Polish Radio / pm am Mbongwana Star (Kongo) KLUB ALCHEMIA / ALCHEMIA CLUB / pm am support DJ EmPe, Halo Ziemia DJClick, BalkAndalucia (FR & int.) rozstaje / crossroads festival [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] EBU

13 FESTIWAL FOLKOWY EBU/EURORADIA W KRAKOWIE! PO DZIESIĘCIU LATACH JEDEN Z NAJWAŻNIEJ- SZYCH EUROPEJSKICH FESTIWALI FOLKOWYCH POWRACA DO POLSKI! TEGOROCZNE WIELKIE ŚWIĘTO MUZYKI FOLK ODBYWA SIĘ W KRAKO- WIE. ZAPRASZAMY! Niezwykłość i szczególna atrakcyjność festiwalu Europejskiej Unii Nadawców (EBU*) polega na tym, że jest on imprezą wędrującą. Co roku odbywa się w innym kraju. Przez trzydzieści sześć lat objechał całą Europę, a gościł nie tylko wykonawców ze Starego Kontynentu. Dla wielu artystów stał się trampoliną do sławy, dając im słuchalność i popularność w odległych krajach, czasami nawet w dalekich zakątkach globu. Przede wszystkim jednak jest też świętem dla samej publiczności, która gromadząc się wokół festiwalowych wydarzeń ma niezwykłą szansę obcować z oryginalną, ambitną i jednocześnie bardzo komunikatywną twórczością. Twórczością stojącą zazwyczaj na bardzo wysokim poziomie artystycznym i właściwie niedostępną w komercyjnych stacjach radiowych czy telewizyjnych. Przed nami spotkanie z artystami z całej Europy z niekwestionowanymi muzycznymi autorytetami: od Marii Kalaniemi z Finlandii po Robina Marka ze Szwajcarii, od Arkady ego Shilklopera z Rosji po Kepę Junkerę z Hiszpanii. A do tego będą też goście z Armenii, Turcji, Korei... Czekają nas wielkie wydarzenia. GENEZA FESTIWALU EFF Festiwal Folkowy EURORADIA (EFF) odbywa się co roku od początku lat osiemdziesiątych. Został on stworzony po to, by zaoferować europejskiej publiczności szansę na kontakt z muzyką nieco ambitniejszą i bardziej wartościową, niż komercyjne piosenki pop dominujące w mediach. Wiąże się także z pomysłem na budowanie nowej Europy poprzez kontakt z tradycyjną muzyką, przez pogłębianie zbiorowej świadomości, kontakt ze źródłami, doświadczanie fascynującej sztuki twórczego dialogu. Festiwal jest platformą rozpowszechniania na całym świecie muzyki wiejskiej i miejskiej, odwołującej się do lokalnych tradycji. Odzwierciedla najważniejsze myśli Europejczyków w całej ich głębi: kim jesteśmy, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. 25

14 Jego organizacją zajmuje się Grupa Muzyki Folkowej EURORADIA (EURORADIO Folk Music Group), której przewodniczy Kuba Borysiak z Polskiego Radia. OGROMNY DOROBEK Folk to wielkie bogactwo, to termin obejmujący szeroki nurt: od pieśni protestu Joan Baez i Pete a Seegera, do etnomuzykologicznych i terenowych badań ekspertów, takich jak Alan Lomax czy Joaquín Díaz. To szerokie spektrum interpretacji: od rocka i jazzu do tradycyjnej muzyki ludowej. Ideą festiwalu jest odnajdywanie najgłębszych wartości w muzyce korzeni, bo to one tworzą teraźniejszość i określą naszą przyszłość. Działania te mają wielki sens, co potwierdzają nie tylko entuzjastyczne reakcje publiczności, ale i fakt, że rośnie zainteresowanie imprezą w nowych państwach, również poza Europą. Od 2010 roku przyjeżdżają na nasz festiwal wykonawcy z Korei Południowej. Przez 36 lat istnienia EFF, wędrując z kraju do kraju, dał bezprecedensową okazję do występu ponad 2000 wykonawcom, którzy reprezentowali wiele tradycji z Europy, ale też innych kontynentów. EFF znany jest publiczności nie tylko z bezpośrednich koncertów, ale przede wszystkim z transmisji radiowych prezentowanych na całym świecie przez radiofonie będące członkami EBU. Wszystkie koncerty festiwalowe są nagrywane i oferowane przez gospodarza festiwalu, bez kosztów, pozostałym członkom EBU w ramach wymiany koncertowej w sieci EURORADIA. Każdy koncert EFF jest nadawany średnio przez dwadzieścia stacji radiowych w Europie i poza nią zdarzały się nawet transmisje do Nowej Zelandii, Australii, Korei Południowej, Kanady i USA! Dzięki wymianie koncertowej w sieci EURORADIA twórczość wielu artystów dotarła do słuchaczy daleko poza granicami ich kraju. Koncerty festiwalowe objęły cała Europę wzdłuż i wszerz: od Førde (Norwegia) do Segowii (Hiszpania), oraz od Cork (Irlandia) do Moskwy (Rosja). W Polsce EFF był organizowany jak dotąd dwukrotnie: w 1995 roku w Zakopanem i w 2005 roku w Gdańsku. MŁODOŚĆ, DIALOG, WIZJONERSTWO Szczególną cechą festiwalu EBU jest fakt, że znaczącą część jego uczestników po obu stronach sceny stanowią ludzie młodzi. W przypadku publiczności fakt ten zadaje kłam twierdzeniom, że ludzie młodzi nie są zainteresowani tego typu twórczością. Inna sprawa, że muzyka folkowa ma w sobie niezwykły potencjał integrujący. Jest bezpretensjonalna, a zarazem wyrafinowana; taneczna, ale i refleksyjna i to właśnie sprawia, że gromadzą się wokół niej słuchacze z różnych krajów, różnych pokoleń, różnych środowisk. Jeśli zaś chodzi o wykonawców: zwykło się uważać, że scena muzyki pop czy rock to scena muzyki młodzieżowej. Tymczasem to na scenie muzyki folkowej, etnicznej, muzyki świata pojawia się tylu młodych ludzi i prawdziwie świeże, twórcze, nowe spojrzenie na proces artystycznej kreacji, na stosunek do źródeł, na umiejętność mądrego, pełnego szacunku, ale zarazem odważnego odwołania do tradycji i budowania w kontakcie z nią własnego przekazu. Tak, folk to młodość i innowacja! To odwaga i wyobraźnia! To dialog i wizjonerstwo! W imieniu Polskiego Radia i EBU pragniemy gorąco podziękować organizatorom festiwalu, władzom miasta Krakowa, KBF, ekipom technicznym, administracyjnym i wolontariuszom za ich olbrzymi wkład pracy w realizację 36. Folk Festiwalu EURO- RADIA. Przybyłym gościom, producentom i artystom życzymy udanych koncertów, sukcesów artystycznych i miłego, pełnego wrażeń pobytu w Krakowie. * EBU KRYSTYNA KABAT EBU/EURORADIO KUBA BORYSIAK Polskie Radio, przewodniczący grupy ds. muzyki tradycyjnej i folku Euroradia (EBU) Europejska Unia Nadawców (EBU) z siedzibą w Genewie realizuje swą misję w dwóch obszarach: EUROVISION i EURORADIO. EBU inicjuje współpracę publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych począwszy od wiadomości ze świata, oglądalnych w każdym dzienniku telewizyjnym, poprzez wydarzenia sportowe (m.in. Mistrzostwa Świata i Europy w piłce nożnej, Igrzyska Olimpijskie, wyścigi Formuły I, etc.) aż po wydarzenia rozrywkowe i kulturalne, takie jak Konkurs Piosenki Eurowizji, transmisje m.in. z Metropolitan Opera, La Scali czy Koncertu Noworocznego z Wiednia, a także licznych festiwali muzyki klasycznej, jazzowej, folk, muzyki świata oraz popu i rocka

15 EBU/EURORADIO FOLK FESTIVAL IN KRAKOW! AFTER TEN YEARS, ONE OF EUROPE S MOST IM- PORTANT FOLK FESTIVALS RETURNS TO POLAND. THIS YEAR S MUSICAL CELEBRATION IS BEING HOSTED IN KRAKOW DON T MISS IT! One of the most exciting features of the Folk Festival of the European Broadcasting Union (EBU*) is that it is a travelling event held in a different country each year. It has journeyed all over Europe during its 36 years, welcoming performers from the Old Continent and beyond. For many artists, it has been a springboard for their careers, introducing them to wide audiences and bringing them popularity in faraway places, frequently in distant corners of the globe. More than anything, though, it is a celebration for the audiences: by attending festival events, they have a rare opportunity to encounter original, ambitious and evocative music. And while this music is always of the very highest artistic calibre, it is rarely found on commercial radio or TV. So get ready to meet artists from across Europe who are unquestionably musical stars: from Maria Kalaniemi from Finland to Robin Mark from Switzerland, from Arkady Shilkloper from Russia to Kepa Junkera from Spain. And there are also guests from Armenia, Turkey, Korea... plenty of excitement all round! ORIGINS OF THE EFF The EURORADIO Folk Festival (EFF) has been held every year since the early 1980s. Its aim is to bring European audiences closer to music with greater ambitions than most of the pop songs dominating the media. It is also rooted in a concept of building a new Europe through contact with traditional music and by strengthening collective consciousness, exploring sources and roots, and experiencing the fascinating art of creative dialogue. The Festival is a platform for popularizing rural and urban music that recalls local traditions. It fully reflects some of Europe s most vital issues, such as who we are, where we come from and where we are heading. It is organized by the EURORADIO Folk Music Group, chaired by Jakub Borysiak of Polish Radio. 29

16 A WEALTH OF ACHIEVEMENTS Folk music is a very wide term, encompassing a great range of styles: from Joan Baez and Pete Seeger s protest songs to ethnomusicology and field studies by experts such as Alan Lomax and Joaquín Díaz. And it brings a range of interpretations, from rock and jazz to traditional folk music. The concept behind the Festival is to seek deep meaning in root music, since they shape the present day and define our future. These activities make a great deal of sense, as confirmed by the enthusiastic responses of the public and the fact that interest in folk music is growing in many countries in Europe and beyond. Since 2010, the Festival has been welcoming performers from Korea. Over the 36 years of the EFF s history, by travelling from country to country, it has provided unprecedented opportunities for over 2000 performers representing many traditions from Europe and other continents. The EFF is well known for its live concerts, but perhaps even more for radio transmissions presented all over the world by EBU Member stations. All the concerts are recorded and provided at no cost by the host to other EBU Members as part of the EURORADIO concert exchange network. On average, each concert is broadcast by 20 radio stations in Europe and beyond there have been transmissions as far afield as New Zealand, Australia, South Korea, Canada and the US! The EURORADIO concert exchanges have brought many artists to listeners beyond their own country s borders. Festival concerts have been held all over Europe, from Førde (Norway) to Segovia (Spain), and from Cork (Ireland) to Moscow (Russia). When it comes to performers, young people used to be mainly attracted to pop and rock. And yet the scenes of folk, ethnic and world music bring together scores of young people with a truly fresh, creative and innovative outlook on the artistic process, a respect for original sources and a thoughtful, respective and bold attitude to traditions, using them to build their own artistic message. Yes, folk means youth and innovation! Courage and imagination! Dialogue and vision! On behalf of Polish Radio and the EBU, we would like to extend our warmest thanks to the Festival organizers, the Krakow city authorities, the Krakow Festival Office, and the teams of technicians, administrators and volunteers for their incredible efforts in making the 36th EURORADIO Folk Festival happen. We wish all audiences, performers and producers successful concerts, and hope all our guests enjoy their stay in Krakow. KRYSTYNA KABAT EBU/EURORADIO KUBA BORYSIAK Polish Radio, Head of EURORADIO Folk & Traditional Music Group (EBU) Poland has hosted the EFF twice so far: in Zakopane in 1995, and Gdańsk in YOUTH, DIALOGUE, VISION One important feature of the EFF is that a significant number of participants on both sides of the stage are young people. This is particularly notable when it comes to the public, since it challenges the myth that young people are not interested in this type of art. And it is only fair to say that folk music is fantastic at bringing people together. It has no pretentions yet it is refined, and it inspires reflection as much as it does dance and all this means that it attracts listeners from all countries, generations and backgrounds. * EBU The European Broadcasting Union (EBU), based in Geneva, operates EUROVISION and EU- RORADIO. It brings together public radio and television broadcasters in areas ranging from the world news of the day on television and sports events like the World Cup and European football championships, Olympics or Formula I racing, to entertainment programmes such as the Eurovision Song Contest, and extensive range of music broadcasts (Metropolitan Opera, La Scala, New Year s Concert from Vienna), not to mention numerous festivals of classical, jazz, folk, world music and pop / rock

17 DOJRZAŁOŚĆ ROZSTAJÓW BYĆ MOŻE NALEŻAŁOBY ZACZEKAĆ JESZCZE ROK I KORZYSTAJĄC ZE SPRAWDZONEGO AFORYSTYCZNEGO WZORCA STWIERDZIĆ, ŻE OTO FESTIWAL ROZSTAJE*, ZACZYNAJĄC SWĄ OSIEMNASTĄ EDYCJĘ, OSIĄGA PEŁNOLETNOŚĆ. PRAWDA JEST JEDNAK TAKA, ŻE ISTOTNA JEST DOJRZAŁOŚĆ NIE ZADEKRETOWANA, ALE RZE- CZYWISTA A TĘ FESTIWAL OSIĄGNĄŁ JUŻ WIE- LE LAT TEMU. JEST DZISIAJ JEDNYM Z NAJWAŻ- NIEJSZYCH EUROPEJSKICH WYDARZEŃ ETNO I WORLD MUSIC; SCENA ROZSTAJÓW TO DOTĄD PONAD 200 ZESPOŁÓW Z CZTERECH KONTYNEN- TÓW. ROZSTAJE od swojego początku w 1999 roku były czymś więcej niż serią lepiej lub gorzej powiązanych ze sobą koncertów. Dla ich organizatorów ważna była treść, przesłanie, opowieść wynikające z zaproszenia takich, a nie innych wykonawców. Ale istotna była też opowieść w szerszym znaczeniu: taka, w którą układały się kolejne sekwencje festiwalu. Z jednej strony zatem pasjonującym koncertom wykonawców krajowych i zagranicznych towarzyszyły zawsze działania dodatkowe: warsztaty, spotkania, prezentacje takie wydarzenia, które ugruntowywały wrażenia płynące z koncertów, osadzały je w wyraźnym kontekście kulturowym, ludowym czy antropologicznym. Pozwalały zamieniać emocjonalny zachwyt na wiedzę i świadomość, ale też na odwrót: teoretyczne, intelektualne konstrukcje pozwalały weryfikować podczas koncertów i zabaw tanecznych. Warto w tym momencie wspomnieć, że Rozstaje to konsekwentny, wieloletni autorski projekt Jana Słowińskiego dyrektora artystycznego festiwalu. 33

18 OSWAJANIE ŚWIATA Dotychczasowa historia festiwalu była też swoistym zataczaniem kręgów, powolnym rozpoznawaniem, oswajaniem przestrzeni i świata wokół. Organizatorzy wielką uwagą darzyli i nadal darzą muzykę polską zarówno tę bezcenną, naturalną, wiejską, jak też różne formy jej mądrego interpretowania oraz reinterpretowania. Kolejnym ważnym, dalszym krokiem była uwaga poświęcana tradycji najbliższych geograficznie i kulturowo sąsiadów szczególnie krajów Grupy Wyszehradzkiej, a także Ukrainy, Rumunii i krajów Półwyspu Bałkańskiego. Następny krok to artyści z pozostałych krajów europejskich, a wreszcie przedstawiciele innych kontynentów Azji, Afryki, Ameryki Północnej. I to nie tylko gwiazdy (choć takie też), ale przede wszystkim artyści, którzy mają do opowiedzenia jakąś istotną historię. Systematyzując te poszukiwania i natchnienia, organizatorzy proponowali odsłony monograficzne festiwalu, m.in. edycje zatytułowane Muzyka Północy (Arctic Circle) czy Muzyka Południa (Direction: South), a także dwie pod hasłem Podróż na Wschód. ODKRYWANIE I jeszcze jedno: dojrzałość Rozstajów, dalekowzroczność ich organizatorów sprawiały, że nigdy nie zamykano się tu w wąskich stylistycznie gettach, w schematach gatunkowej poprawności. Festiwal rósł z głębokiego przekonania, że prawdziwe życie i autentyczne artystyczne wartości rodzą się z ucieczki przed schematami, ze zderzania przeciwieństw, a przynajmniej dzięki spotykaniu się odrębnych estetyk. W pewności, że tak bardzo życiowym zdarzeniem jest spotkanie na rozstajach. Zatem muzycy ludowi lub ci nawiązujący bezpośrednio do surowej wiejskiej stylistyki spotykali tu (i spotykają nadal) artystów kręgu folkowego, eksperymentujących, ale też takich, którym bliżej do estetyki rocka, jazzu czy muzyki elektronicznej. Rozstaje są bowiem festiwalem ponadgatunkowym, takim, na którym spotkanie z artystą może być poszukiwaniem nowych dróg, stawianiem samemu sobie pytań, odkrywaniem. Wielu, naprawdę wielu artystów ze świata pojawiało się tutaj po raz pierwszy w Polsce. Sporo było też projektów specjalnych przygotowanych z myślą o tym festiwalu, również dlatego albo właśnie dlatego że to impreza otwarta na artystycznych wędrowców, na twórcze eksperymenty. WIELKI KRĄG Wszystkie te elementy będą ważne i powrócą również w trakcie tegorocznego festiwalu. Impreza zatoczy wielki krąg, bo znów jak przed laty przybędzie tu bogata i bardzo różnorodna reprezentacja polskiej sceny muzycznej. Nie zabraknie sąsiadów, tych bliższych i dalszych. No i czeka nas szeroki wachlarz stylistyczny. Nie, nie na zasadzie dla każdego coś miłego. Raczej na zasadzie posłuchaj tego, co kochasz, ale odkryj również to, czego jeszcze nie znasz. A atrakcji programowych i okazji do odkryć naprawdę nie zabraknie. KRĄG WYSZEHRADZKI Pierwszym z ważnych kręgów, wokół których będzie się toczył tegoroczny festiwal, jest temat Visegrad Circles. Nie ma on w sobie nic z interesownej próżności haseł politycznych, jest naturalnym w swej oczywistości porozumieniem artystów z Europy Środkowej. Spotkają się w nim węgierski Buda Folk Band, słowacka Muzička oraz Polacy Agata Siemaszko i Kuba Bobas Wilk ze słowackim artystą Miroslavem Rajtem. Podczas ich koncertów zabrzmi m.in. muzyka odwołująca się do najpiękniejszych karpackich tradycji. Członkowie wspomnianych zespołów zbudują muzyczny most między lokalnymi tradycjami. Węgierscy goście to również muzycy należący do drugiego pokolenia artystów, którzy eksplorują madziarskie tradycje poprzez działalność w ruchu węgierskich domów tańca (táncház). Wierność tradycji łączą z wirtuozerią i wyobraźnią godną XXI stulecia. GŁOSY NOMADÓW Pod hasłem Nomadic Voices posłuchamy natomiast ekscytującego scenicznego spotkania wybitnych twórców z Sardynii i Mongolii we wspólnym projekcie. Jakie są głosy nomadów z odległych stron świata? Czy potrafią wzajemnie się słuchać, a nie zagłuszać? Czy potrafią zachwycić jedynie przez swą egzotykę, czy też ich twórczość może nas rzeczywiście poruszyć? Szansa będzie o tyle istotna, że mongolscy artyści poprowadzą w Krakowie również warsztaty śpiewu alikwotowego

19 Ale przecież własnymi wersjami opowieści o Głosach Nomadów będą też spotkanie z Janką Belišovą, występ Martiny i Františka Dudów, koncerty Valentina Clastriera, Jacky Molard Quartet czy Muzykantów, a wreszcie piękny spektakl Zegar bije Teatru Rodzinnego Hałasów. Będzie też czas na refleksje związane z elementami tradycji żydowskiej w polskiej muzyce tradycyjnej. Opowie o tym film Andrzeja Bieńkowskiego, a muzycznie pogłębi ten temat podczas swego koncertu Kapela Brodów. Powróci on też zapewne w jakimś sensie w graniu zespołu Kroke. BRZMIENIA MIAST I jeszcze odważny krok w nowoczesność. Rysowanie, a może tylko szkicowanie fascynującej muzycznej przyszłości, której piękno polega na wyrazistym odwołaniu do źródeł. To część festiwalu, która ma swoje hasło Sounds of the Towns. Bo dziś brzmienia miast są prawdziwą plemienną opowieścią o nas samych. Tym wartościowszą, im bardziej, korzystając z nowych narzędzi, potrafią ocalić dawne, elementarne emocje: a zatem scena etno-electro. Pokaże nam to Joanna Słowińska ze swoimi znakomitymi gośćmi w projekcie Archipelag. W Krakowie zaprezentują się mistrzowie nowoczesnych brzmień łamanych ze starymi natchnieniami, muzycy rewelacyjnego kolumbijskiego Meridian Brothers, kongijskiego Mbongwana Star czy wreszcie międzynarodowy konglomerat artystów zebrany przez francuskiego artystę o pseudonimie DJ Click Z zupełnie innych okolic zabrzmi na festiwalu projekt Piotra Pianohooligana Orzechowskiego 15 Studies for the Oberek czy ekscytujący ekscytujący polsko-koreański projekt prowadzony przez Marię Pomianowską. Będzie wreszcie energetyczny show fantastycznej Manou Gallo. Warto nie przegapić tych paru lipcowych dni na Rozstajach w Krakowie! TOMASZ JANAS * ROZSTAJE / CROSSROADS Festival Krakow Jeden z najważnieszych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Rozstaje: u Zbiegu Kultur i Tradycji. W ramach festiwalu i w formie odrębnych inicjatyw stowarzyszenie zrealizowało wiele projektów edukacyjnych (Krakowski Dom Tańca, Małopolski Dom Tańca, Wyszehradzki Dom Tańca, Szkoła na Rozstajach), targi instrumentów (Instrumenty Ludowe Warsztaty Targi Prezentacje, dotąd trzy edycje). Stowarzyszenie Rozstaje realizuje również liczne projekty koncertowe, przedsięwzięcia wydawnicze i fonograficzne

20 MATURING CROSSROADS PERHAPS WE SHOULD WAIT ANOTHER YEAR AND, USING THE TRIED AND TESTED APHORISTIC PATTERN, SAY THAT THE CROSSROADS FESTIVAL KRAKOW* BEGINNING ITS EIGHTEENTH SEASON HAS REACHED THE AGE OF MAJORITY. BUT THE TRUTH IS THAT IT IS NOT ORDAINED MATURITY THAT IS IMPORTANT, BUT ACTUAL AND THIS THE FESTIVAL REACHED MANY YEARS AGO. IT IS TODAY ONE OF THE MOST IMPORTANT EURO- PEAN ETHNO AND WORLD MUSIC EVENTS; THE CROSSROADS FESTIVAL STAGE THUS FAR HAS HOSTED MORE THAN 200 GROUPS FROM FOUR CONTINENTS. Since its beginning in 1999, CROSSROADS has been much more than just a series of loosely interrelated concerts. For the organisers, it was the content, the message, and the story that were important which was why some performers were invited and not others. But also important was the story in a broader sense: the one in which successive festival sequences were arranged. On the one hand, the exciting concerts by domestic and foreign performers were always accompanied by workshops, meetings, presentations additional events that gave a foundation to the emotions experienced during the shows and planted them in a distinct cultural, folk, or anthropological context. They allowed the audience to replace emotional rapture with knowledge and awareness, but also the other way around: the theoretical, intellectual constructions allowed us to authenticate the concerts and dances. It s worth mentioning at this point that Crossroads is the consistent, long-time project of Jan Słowiński artistic director of the festival. 39

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU

ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU Związek Kompozytorów Polskich - Polskie Centrum Informacji Muzycznej ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU Realizacja projektu Fot. Kuba Kossak Włodzimierz Kossak Październik 2009 - Grudzień 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.]

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.] Ambassador Feinstein s Remarks at the Singer Jewish Cultural Festival, August 28, 2011 Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. in a row.] [Good evening. It is a great pleasure

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Jedyna tak pogłębiona analiza rynku CEE w zakresie rynku online, mobilnego dostępu do internetu i rynku reklamy online

Jedyna tak pogłębiona analiza rynku CEE w zakresie rynku online, mobilnego dostępu do internetu i rynku reklamy online Raport Do you CEE Jedyna tak pogłębiona analiza rynku CEE w zakresie rynku online, mobilnego dostępu do internetu i rynku reklamy online Ponad 1000 wydrukowanych egzemplarzy dystrybuowanych w regionie

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. http://pl.wikipedia.org/wiki/plik:flag_of_europe.svg

Unia Europejska. http://pl.wikipedia.org/wiki/plik:flag_of_europe.svg Unia Europejska http://pl.wikipedia.org/wiki/plik:flag_of_europe.svg Scenariusz zajęć dla edukacji wczesnoszkolnej z elementami języka angielskiego realizowany w ramach programu własnego Jestem Polakiem

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016

LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016 1 p a g e LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016 Zaproszona Grupa The guest group Potwierdzam, że program prezentowany przez Zespół ma charakter tracycyjny, stanowi część folkloru kraju pochodzenia i jest wolny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Dr Kinga Wysieńska Projekt Tygiel kulturowy czy getta narodowościowe? wzory integracji i wzajemne relacje imigrantów

Bardziej szczegółowo

Dom Orła Białego - White Eagle House. Biuletyn - Newsletter. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2016

Dom Orła Białego - White Eagle House. Biuletyn - Newsletter. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2016 Dom Orła Białego - White Eagle House Biuletyn - Newsletter Związek Polaków w Geelong Polish Community Association in Geelong Inc 46-48 Fellmongers Rd. Breakwater 3219 Tel. 52291009 Email: whiteeagle1@bigpond.com

Bardziej szczegółowo

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem [FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem Na początek reggae, a później polski rock - na błoniach Politechniki Opolskiej trwa koncert Rock Opole, zorganizowany w ramach imprez towarzyszących

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny PolArt 2012 Biuletyn Informacyjny Wydanie 2 6 pażdziernika 2011 Szanowni Państwo, Witamy serdecznie wszystkich sympatyków PolArt u. Wraz ze zbliżającym się końcem roku rośnie tempo prac nad przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

Yoga Sound Art Celebration

Yoga Sound Art Celebration Yoga Sound Art Celebration I Edycja Park Śląski Rosarium 29 30 31 maja 2015 W dniach 29-31.05.2015 r. w Rosarium Parku Śląskiego odbędzie się. Będzie to pierwsza edycja Międzynarodowego, społecznie zaangażowanego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWDZIWA ROMSKA MUZYKA! IV MIĘDZYNARODOWE DNI KULTURY ROMSKIEJ w Krakowie 2015. 31 lipca Nowa Huta 1-2 sierpnia Krakowskie Błonia

INFORMACJA PRAWDZIWA ROMSKA MUZYKA! IV MIĘDZYNARODOWE DNI KULTURY ROMSKIEJ w Krakowie 2015. 31 lipca Nowa Huta 1-2 sierpnia Krakowskie Błonia IV MIĘDZYNARODOWE DNI KULTURY ROMSKIEJ w Krakowie 2015 FESTIWAL KULTURY ROMSKIEJ W KRAKOWIE OD 2012 ROKU INFORMACJA IV MIĘDZYNARODOWE DNI KULTURY ROMSKIEJ w Krakowie 2015 GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Głównym

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

IMPREZY W GLIWICACH WIOSNĄ

IMPREZY W GLIWICACH WIOSNĄ IMPREZY W GLIWICACH WIOSNĄ XXV Gliwickie Spotkania Teatralne ruszają 6 maja! Jubileuszowe XXV Gliwickie Spotkania Teatralne ruszają 6 maja (od 06-05-2014 do 18-05- 2014). W programie tegorocznej edycji

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

W Augustowie zagrają gwiazdy Open er Festival i Orange Warsaw Festival

W Augustowie zagrają gwiazdy Open er Festival i Orange Warsaw Festival W Augustowie zagrają gwiazdy Open er Festival i Orange Warsaw Festival Tegoroczne lato w Augustowie będzie obfitować w wyjątkowe wydarzenia. W każdy weekend od czerwca do końca sierpnia w najmilszym mieście

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE OPOLSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE OPOLSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! Kontakt: doi@invest-park.com.pl Contact: doi@invest-park.com.pl DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl JOIN THE BEST! www.invest-park.com WSSE WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE WSEZ OPOLSKIE PROVINCE WAŁBRZYSKA

Bardziej szczegółowo

KONKURSY Polska Szkoła Sobotnia z Liverpool zachęca swoich uczniów do uczestnictwa w konkursach

KONKURSY Polska Szkoła Sobotnia z Liverpool zachęca swoich uczniów do uczestnictwa w konkursach KONKURSY Polska Szkoła Sobotnia z Liverpool zachęca swoich uczniów do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Konsulat Generalny RP w Sydney, Związek Nauczycieli Języka Polskiego w NPW oraz Federację

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Informacje o wolontariuszu Information about the volunteer

Informacje o wolontariuszu Information about the volunteer APPLICATION FORM Informacje o wolontariuszu Information about the volunteer Family name Nazwisko Given name(s) Imię (imiona) Address Adres Home phone/ tel. domowy Mobile phone/ tel. kom. Date of birth/

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10 Podróżowanie

Lekcja 10 Podróżowanie LEKCJA 10 Lekcja 10 Podróżowanie 59 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Kupowanie biletu na pociąg - Hello,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje przygotowano na podstawie danych zebranych przez studentów Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji im. Zbigniewa Seiferta za rok 2014. www.zbigniewseifert.org

Sprawozdanie Fundacji im. Zbigniewa Seiferta za rok 2014. www.zbigniewseifert.org Sprawozdanie www.zbigniewseifert.org Spis treści: Międzynarodowy Jazzowy Konkurs Skrzypcowy... 3-4 Digitalizacja etap IV - www.polishjazzarch.com... 5 Rafal Olbinski Jazz on the Cover 2014... 6-7 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo