ETNOKRAKÓW ON RADIO 2 ETNOKRAKÓW NA ANTENIE DWÓJKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ETNOKRAKÓW ON RADIO 2 ETNOKRAKÓW NA ANTENIE DWÓJKI"

Transkrypt

1

2 ETNOKRAKÓW NA ANTENIE DWÓJKI ETNOKRAKÓW ON RADIO 2 Poza bezpośrednimi transmisjami wybranych koncertów (szczegóły w programie festiwalu na stronie 20), Program Drugi Polskiego Radia zaprasza też na specjalne audycje poświęcone temu wydarzeniu: As well as presenting live transmissions of selected concerts (details in the festival programme on p. 20), Polish Radio 2 has also prepared special broadcasts dedicated to the event: Dwójka w Krakowie: 102,00 MHz Polish Radio 2 in Kraków: 102,00 MHz 5 lipca Summertime z muzyką gwiazd EtnoKrakowa 6 lipca Specjalne wydanie Magazynu Źródła 7 lipca Specjalne wydanie Magazynu Źródła 8 lipca Specjalne wydanie Magazynu Źródła 8 lipca O wszystkim z kulturą - Etno w Krakowie 9 lipca Specjalne wydanie Magazynu Źródła 10 lipca Specjalne wydanie Magazynu Źródła 11 lipca Przestrzenie Kultury 5 July 4pm Summertime with music from stars of EtnoKraków 6 July 12 noon Special edition of the Źródła (Sources) magazine 7 July 12 noon Special edition of the Źródła (Sources) magazine 8 July 12 noon Special edition of the Źródła (Sources) magazine 8 July 6pm On everything with culture Ethno in Kraków 9 July 12 noon Special edition of the Źródła (Sources) magazine 10 July 12 noon Special edition of the Źródła (Sources) magazine 11 July 12 noon Cultural Spaces

3 PL Szanowni Państwo, Jacek Majchrowski Z wielkim zadowoleniem witam w naszym mieście Festiwal EtnoKraków święto Europejskiej Unii Nadawców goszczące u nas po raz pierwszy. To wyjątkowe wydarzenie, które połączyło znany nam od lat Festiwal Rozstaje i EURORADIO Folk Festival. Kraków zawsze przyjaźnie witał gości przynoszących tu swoją kulturę i obyczaje. Położony na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych, przez wieki czerpał swą siłę także ze stałego odnawiania związków z innymi narodami. Jednym z najsłynniejszych krakowskich zabytków jest ołtarz niemieckiego mistrza Wita Stwosza; potęgę królewskiego miasta budował litewski władca Polski Władysław Jagiełło wraz ze swoją węgierską żoną królową Jadwigą, inna zaś królowa Bona Sforza tu właśnie przywiozła włoskich mistrzów renesansu. Tu przez wieki funkcjonowało żydowskie miasto, a następnie dzielnica Krakowa Kazimierz. Muzyka zainspirowana bogactwem kultury ludowej ma w stolicy Małopolski nie tylko wspaniałą historię, ale i licznych współczesnych miłośników i wykonawców. Na ulicach i muzycznych scenach miasta można usłyszeć dźwięki tradycyjnej muzyki klezmerskiej czy góralskiej, a także niezwykły stop rytmów narodów Europy Środkowej, od Bałkanów po współczesną Ukrainę. Tę wyjątkowość i pokrewieństwo muzyki na linii wyznaczonej górzystym pasmem Karpat dostrzegli i od lat podkreślają organizatorzy Festiwalu Rozstaje, jednego z najciekawszych polskich wydarzeń world music. Do rangi symbolu urasta fakt, że większość wydarzeń Festiwalu Etno- Kraków odbędzie się właśnie na Kazimierzu w miejscu tradycyjnie otwartym na różnorodne muzyczne światy tuż po zakończeniu Festiwalu Kultury Żydowskiej. Jest nam szczególnie miło powitać międzynarodowe grono kilkudziesięciu wykonawców zaproszonych do Krakowa z inicjatywy Europejskiej Unii Nadawców. Możliwość współpracy z tą zasłużoną organizacją to dla nas zaszczyt i wyróżnienie, ale także przykład konsekwentnego zacieśniania związków. Sztandarowe krakowskie wydarzenia muzyczne takie jak festiwale Misteria Paschalia i Sacrum Profanum czy cykl Opera Rara są od lat obecne na antenach rozgłośni zrzeszonych w EBU: tym przyjemniej jest nam dzisiaj gościć ich przedstawicieli u siebie. Szczególnie cieszę się na ponowną współpracę z polskim radiem publicznym, w szczególności z Dwójką i Radiem Kraków. W roku dziewięćdziesiątych urodzin polskiej radiofonii trudno o lepszy prezent dla jej wiernych słuchaczy. Kraków z radością włącza się w organizację tego wyjątkowego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że magia dźwięków i emocji Festiwalu EtnoKraków wpisze się w wyjątkową aurę naszego miasta i zostanie z nami na długo. fot. W. Majka / UMK JACEK MAJCHROWSKI Prezydent Miasta Krakowa 5

4 EN Ladies and Gentlemen, Jacek Majchrowski We are delighted to welcome you to the EtnoKraków Festival a celebration of the European Broadcasting Union hosted by our city for the first time. This unique event combines the well-established Crossroads Festival with the EURORADIO Folk Festival. Kraków has always been welcoming to visitors, their cultures and customs. Located at the crossroads of major trade routes, for centuries it has also drawn strength from renewing links with other nations. One of the most famous Cracovian relics is the altar made by the German master craftsman Veit Stoss, the royal city s might was built by the Lithuanian king Władysław Jagiełło with his Hungarian consort queen Jadwiga, while another queen Bona Sforza brought with her Italian Renaissance masters. For centuries, a separate Jewish city of Kazimierz functioned here, now a district of Kraków. Music inspired by the wealth of folk culture has a great history here, as well as having many contemporary fans and performers. Our streets and music stages resound with traditional klezmer and highlander music, and the extraordinary rhythms of nations from throughout Central Europe, from the Balkans to present-day Ukraine. This uniqueness and affinity of music originating from the mountainous Carpathian arc has been noted and emphasised by the organisers of the Crossroads Festival, one of Poland s best events focusing on world music. It is notable that most of the events held as part of the EtnoKraków Festival are hosted in Kazimierz a district long tied with many musical worlds just after the end of the Jewish Culture Festival. We are delighted to welcome the international group of dozens of performers invited to Kraków on the initiative of the European Broadcasting Union. We are proud and honoured to be working with this important organisation, and it serves as testament of our consistently strengthening ties. Kraków s flagship music events such as the Misteria Paschalia and Sacrum Profanum festivals, and the Opera Rara cycle have long been broadcast by stations belonging to the EBU, and we are delighted to be welcoming their representatives. I am especially happy to be working once again with Poland s national radio, in particular Radio 2 and Radio Kraków. In the year of the 90th anniversary of Polish radiophony, it is difficult to imagine a better present for its loyal listeners. Kraków is thrilled to be involved in the organisation of this unique event. I am convinced that the magic of sounds and emotions of the EtnoKraków festival will become an indelible part of our city s landscape and remain with us for a long time. fot. W. Majka / UMK JACEK MAJCHROWSKI Mayor of the City of Kraków 7

5 PL Szanowni Państwo, od dziesięcioleci Polskie Radio wspiera i kreuje przestrzeń muzyczną, w której jednym z dynamicznie rozwijających się i niezwykle wartościowych gatunków jest muzyka folkowa. Dźwięki zaczerpnięte z tradycji i fascynacja folklorem, połączone z potrzebą indywidualnej ekspresji i inwencji wykonawców, stały się fascynującym zjawiskiem nie tylko muzycznym, ale również kulturowym i społecznym wspieranym przez radiową Dwójkę i jej Radiowe Centrum Kultury Ludowej. To właśnie z inicjatywy Programu 2 Polskiego Radia zrodziła się wspaniała idea zorganizowania pod auspicjami Europejskiej Unii Nadawców (EBU) instytucji zrzeszającej nadawców publicznego radia i telewizji Europy festiwalu, na którym różnorodność stylów, wykonawców i gatunków pozwoli nam wszystkim poczuć zarówno bogactwo europejskiej kultury muzycznej, jak i tkwiącą w niej energię. Andrzej Siezieniewski Słuchanie koncertów na kilku scenach krakowskiego Kazimierza stało się możliwe dzięki życzliwości i wsparciu Prezydenta Jacka Majchrowskiego. Efektem współpracy Polskiego Radia z Krakowskim Biurem Festiwalowym i Stowarzyszeniem Rozstaje jest właśnie ten Festiwal poprzez radiofonie zrzeszone w EBU promujący muzykę etniczną i Polskę w 59 krajach. Przyznają Państwo, że nie sposób o tym myśleć inaczej, niż z dumą. Cieszę się, że w pięknej scenerii Kazimierza będziemy słuchać muzyki, będącej z racji swoich kulturowych źródeł nośnikiem wartości zarówno narodowych, jak i ogólnoludzkich. Muzyki, która daje niecodzienne poczucie wspólnoty. Ufam, że rozpoczynający się Festiwal dostarczy wszystkim wykonawcom i słuchaczom wzruszeń i satysfakcji, do których, dzięki nagraniom realizowanym przez Polskie Radio w roku jego 90-lecia, będzie można wracać nie tylko pamięcią. ANDRZEJ SIEZIENIEWSKI Prezes Polskiego Radia 9

6 EN Ladies and Gentlemen, For decades, Polish Radio has supported and created a musical space, in which one of the fastest growing and highly valuable genres is folk music. Sounds derived from the tradition and fascination with folklore, combined with the need for individual expression and creativity of the performers, have become a captivating phenomenon not only in terms of music, but also culturally and socially, supported by Radio 2 and its Radio Folk Culture Centre. It was at the initiative of Polish Radio 2 that the great idea was born to organise a festival under the auspices of the European Broadcasting Union (EBU) an institution of public broadcasters of radio and television in Europe where the variety of styles, artists and genres would enable us all to experience both the richness of European musical culture and its inherent energy. Andrzej Siezieniewski Hearing concerts on several stages around Kraków s Kazimierz has become possible thanks to the kindness and support of Mayor Jacek Majchrowski. The result of the cooperation between Polish Radio, the Kraków Festival Office, and the Crossroads Association is this festival affiliated to the EBU through the radio broadcasting organisations promoting ethnic music and Poland in 59 countries. You ll acknowledge that it is impossible to think about this other than with pride. I am delighted that Kazimierz will provide the beautiful backdrop as we listen to this music, which due to its cultural sources bears both national and universal values. Music which gives an unusual sense of community. I hope that this Festival will move and satisfy all the performers and the audience, who will be able to return to it in more than just memory thanks to the recordings carried out by Polish Radio in its 90th year. ANDRZEJ SIEZIENIEWSKI President of Polish Radio 11

7 PL Szanowni Państwo, Jednym z głównych czynników popularności muzyki źródeł, jak czasem określana bywa muzyka ludowa i inspirowana folklorem, jest chęć powrotu do korzeni, pragnienie zrozumienia i utrwalenia wartości kulturowych, jakie stoją za tradycją miasta, regionu, terytorium. Wyjątkowość wydarzenia, jakim jest tegoroczny festiwal EtnoKraków, polega nie tylko na tym, że w szeregu współorganizatorów stają nadawca publiczny Program 2 Polskiego Radia wraz z miejską instytucją kultury i organizacją pozarządową. To także okazja, by Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Stowarzyszenie Rozstaje: u Zbiegu Kultur i Tradycji mogły wrócić myślą do swojej historii. Festiwal Rozstaje w swoich początkach został bowiem włączony w cykl imprez organizowanych i współorganizowanych przez Biuro Kraków 2000 którego kontynuatorem jest KBF w związku z otrzymanym przez nasze miasto tytułem Europejskiej Stolicy Kultury roku Izabela Helbin Jan Słowiński W ciągu kolejnych kilkunastu lat Festiwal Rozstaje samodzielnie już wzbogacał letni kalendarz kulturalny Krakowa. Jednak zawsze z wzajemną sympatią i szacunkiem patrzyliśmy na programy naszych wydarzeń. W cyklu festiwali, z jakich słynie Kraków, nie może bowiem zabraknąć imprezy odwołującej się do różnych muzycznych tradycji w sposób, w jaki czynią to Rozstaje. Nie od dziś przecież wiemy, że to właśnie tak podziwiana wielokulturowość miasta, przyciągająca tu tłumy turystów, była jednym z najważniejszych argumentów, gdy Kraków starał się dwie dekady temu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Umiejętność czerpania ze źródeł i twórczego przetwarzania tego, co w nich najcenniejsze, to warunek rozwoju prawdziwej sztuki, nieodcinającej się od swoich korzeni ale też odważnie patrzącej w przyszłość. Takie wartości od lat wyznaje Festiwal Rozstaje, dzisiaj jeden z najważniejszych europejskich festiwali etno i world music. Podobny mechanizm można odnaleźć w twórczych odczytaniach dawnych partytur ocalałych z zapomnienia dzięki Festiwalowi Misteria Paschalia; takie artystyczne credo, z niejednokrotnie dosłownym odwołaniem do pierwotnych źródeł, stoi też za niejednym dziełem prezentowanym podczas Festiwalu Sacrum Profanum. Muzyka ta pisana dużą literą jest jedna. EtnoKraków to bogaty program Rozstajów oraz koncerty wykonawców przybywających do Krakowa w ramach EURORADIO Folk Festival, rekomendowanych do udziału w nim przez radiofonie kilkunastu krajów Europy. Cieszymy się, że dzięki zaangażowaniu Europejskiej Unii Nadawców krąg przybywających do Krakowa artystów mógł się tak znacząco poszerzyć. Ich występy na kilku krakowskich scenach urastają do rangi wielkiego wydarzenia nie tylko w skali Polski. Tym bardziej że dzięki zaangażowaniu świętującego swoją 90. rocznicę Polskiego Radia w tym roku koncerty z Krakowa usłyszy cała Europa. Zapraszamy na festiwal! fot. Adam Golec fot. ZOFIA SŁOWIŃSKA IZABELA HELBIN Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego JAN SŁOWIŃSKI Dyrektor Festiwalu Rozstaje 13

8 EN Ladies and Gentlemen, One of the main reasons behind the popularity of roots music, as folk and music inspired by folklore is often described, is the drive to return to our roots; the desire to understand and preserve cultural values at the foundation of traditions of cities, regions and territories. EtnoKraków festival is unique in many ways, not least in that one of the co-organisers is a public broadcaster Polish Radio 2 alongside the city s cultural institutions and nongovernmental organisation. It s also an opportunity for the Krakow Festival Office and the Crossroads of Cultures and Traditions Association to look back at their history. In its early days, the Crossroads Festival formed a part of the cycle of events organised and co-organised by the Kraków 2000 Festival Bureau continued by the Krakow Festival Office as a consequence of our city being awarded the title of European Capital of Culture in Izabela Helbin Jan Słowiński Over the years, the festival has been enhancing Kraków s summer cultural calendar independently, although we always look at the programmes of our events with mutual sympathy and respect. An event recalling myriad musical traditions in the way that Crossroads does must surely be a stalwart of the cycle of festivals Kraków is famed for. After all, we have always known that it is this incredible cultural diversity, attracting hordes of visitors to our city, which was one of the main arguments when Kraków was applying for the title of European Capital of Culture two decades ago. The ability to look for sources and find creative ways of interpreting their values is key in the development of authentic art, which stays close to its roots while boldly looking to the future. The Crossroads Festival, now one of the most important European ethno and world music festivals, has been true to these traditions throughout its history. We can find a similar mechanism in the creative interpretations of early scores rescued from oblivion by the Misteria Paschalia Festival, and this artistic credo with a frequent recollection of original sources can be found in many masterpieces presented during the Sacrum Profanum Festival. After all Music with a capital M is unique. EtnoKraków features an extensive programme of Crossroads and concerts by performers playing in Kraków as part of the EURORADIO Folk Festival, asked to participate by radio stations in many countries in Europe. We are delighted that the involvement of the European Broadcasting Union has had such a great impact on expanding the number of artists playing in Kraków. Thanks to Polish Radio celebrating its 90th anniversary this year, the performances will reach audiences across Europe, making them major events on a Polish and European scale. Welcome to our festival! IZABELA HELBIN Director of the Krakow Festival Office fot. Adam Golec fot. ZOFIA SŁOWIŃSKA JAN SŁOWIŃSKI Director of the Crossroads Festival 15

9 PL Szanowni Państwo, Christian Vogg W imieniu Europejskiej Unii Nadawców (EBU*), wszystkich artystów i producentów radiowych chcę wyrazić moje najgorętsze podziękowania przedstawicielom Polskiego Radia, władz Krakowa i Krakowskiego Biura Festiwalowego za to, że zorganizowali i ugościli 36. Festiwal Folkowy EURORADIA wspólnie z Festiwalem Rozstaje w tym przepięknym mieście. Kraków, znana w świecie kulturalna stolica Polski, słynie z kreatywności i innowacji, a także jako scena artystycznych wydarzeń. * EBU (UER we francuskiej wersji nazwy) to organizacja o światowym zasięgu skupiająca media publiczne. Liczy 73 członków zwyczajnych w 53 krajach Europy i innych kontynentów oraz dodatkowo 35 członków stowarzyszonych z 20 krajów. Członkiem zwyczajnym EBU może stać się nadawca operujący w krajach znajdujących się w obrębie Europejskiego Obszaru Nadawczego w rozumieniu definicji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego lub będących członkami Rady Europy. Członkowie zwyczajni współdecydują o działalności EBU na różne sposoby. Mają prawo głosu na zgromadzeniu ogólnym oraz w wyborach do władz EBU. Mogą uczestniczyć w komisjach i zgromadzeniach EBU i nominować kandydatów do takich ciał, jak Komisja Sportowa, Komisja Informacji, Komisja ds. Polityki Publicznej i Prawa, Komisja Telewizyjna, Komisja Radiowa czy Komisja Techniczna. Aktywni członkowie cieszą się także z wszelkich korzyści, jakie wynikają z członkostwa: uczestnictwo w Konkursie Piosenki Eurowizji, dostęp do know-how, sieci kontaktów oraz szkoleń w Akademii Eurowizji, a także jako członkowie Eurowizji możliwość uczestnictwa w programach wymiany informacyjnej (Eurovision News Exchange) i zakupów praw do transmisji wydarzeń sportowych. Program festiwalu prezentuje liczne muzyczne gatunki oraz brzmienia rozmaitych tradycji, odzwierciedlając niezwykłą różnorodność Europy i i jej bogate kulturowe dziedzictwo. Przez lata rosło zainteresowanie muzyką folkową. Festiwal Folkowy EURORADIA powstał w 1980 roku jako przejaw troski o zachowanie, kontynuowanie, eksplorowanie i rozwój muzyki korzeni we współczesnym świecie. Ponad 2000 śpiewaków i instrumentalistów artystów wyrosłych w rozlicznych europejskich tradycjach, ale także z innych kontynentów wzięło udział w festiwalu od jego początków. Wielu z nich zyskało dzięki niemu sławę daleko poza granicami krajów swojego pochodzenia. Pomimo sytuacji ekonomicznej, która uniemożliwiła wielu członkom EBU przysłanie tu swoich przedstawicieli, do Krakowa przyjadą liczni artyści reprezentujący swoje kraje i rozgłośnie: z Armenii (PR), Austrii (ORF), Białorusi (BTRC), Bułgarii (BNR), Chorwacji (HRT), Czech (CR), Estonii (ERR), Finlandii (YLE), Niemiec (ARD/BR WDR), Węgier (MR), Korei (KBS), Łotwy (LR), Norwegii (NRK), Polski (PR), Rosji (RTR), Hiszpanii (RTVE), Szwecji (SR), Szwajcarii (SRG-SSR/RTR), Turcji (TRT) i Ukrainy (NRCU). Wszystkie koncerty Folk Festiwalu EURORADIA zostaną nagrane przez Polskie Radio i zaoferowane za pośrednictwem sieci wymiany muzycznej EURORADIA wszystkim członkom EBU. Około dwudziestu rozgłośni z Europy i spoza jej granic będzie nadawać koncerty z Krakowa. Niech Festiwal Folkowy EURORADIA cieszy się wielkim sukcesem i przyniesie wszystkim uczestnikom niezapomniane wspomnienia z Polski! Status członka stowarzyszonego EBU jest oferowany organizacjom lub grupom z krajów należących do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego pozostających poza Europejskim Obszarem Nadawczym, oferującym usługi radiowe i/lub telewizyjne, odgrywającym znaczącą rolę jako nadawcy na terenie swoich krajów i których członkostwo jest z istotnych powodów uznane za korzystne dla EBU. Należy zauważyć, że status członka stowarzyszonego nie zapewnia dostępu do systemu Eurowizji. Organizacje, które chcą aplikować do tej roli, powinny skontaktować się z Departamentem ds. Polityki Publicznej i Prawa EBU, który udostępni im szczegóły związane z odpowiednią procedurą. Członkowie stowarzyszeni wnoszą coroczną opłatę. Co pięć lat Zarząd EBU weryfikuje stosowanie się poszczególnych organizacji do warunków członkostwa. DR CHRISTIAN VOGG EURORADIO Departament Mediów EBU 17

10 EN Dear All, Christian Vogg On behalf of the EBU (European Broadcasting Union*), all artists and radio producers, I would like to express my warmest thanks to Polish Radio, the City of Kraków and the Krakow Festival Office for organising and hosting the 36th EBU/EURORADIO Folk Festival jointly with the Crossroads Festival in this picturesque city. Kraków is internationally known as a cultural capital of Poland, famous for its creativity, innovativeness and arts scene. The festival programme will cover a variety of musical genres and sounds of all lifestyles representing Europe s incredible diversity and its rich cultural heritage. * The EBU (UER in French) is the world s leading alliance of public service media with 73 Active Members in 56 countries across Europe and beyond and 35 Associate Members in 20 countries. Active membership is for broadcasting organisations whose countries are within the European Broadcasting Area, as defined by the International Telecommunication Union, or are members of the Council of Europe. Active Members guide the EBU s direction in a number of ways. They are entitled to vote at the EBU s General Assembly and in EBU elections. They are encouraged to participate in EBU Committees and Assemblies and nominate candidates for EBU bodies such as the Sports Committee, News Committee, Legal & Policy Committee, Television Committee, Radio Committee and Technical Committee. Active Members also enjoy all the benefits of EBU membership including participation in the Eurovision Song Contest, access to knowhow, networking, training from the Eurovision Academy, and participation as a Eurovision member if they contribute to the Eurovision News Exchange and Eurovision sports acquisition. Over the years, there has been growing interest in folk music. The EURORADIO Folk Festival was founded in 1980 to help preserve, develop, explore and encourage the development of roots music in today s world. Over 2,000 vocal and instrumental musicians from a multitude of traditions in Europe, but also other continents, have performed at the festival since its beginning. This has also enabled many artists to become known far beyond their national borders. Despite the economic situation preventing many EBU Members from joining the festival this year, we will have artists from PR/Armenia, ORF/Austria, BTRC/Belarus, BNR/Bulgaria, HRT/Croatia, CR/Czech Republic, ERR/Estonia, YLE/Finland, ARD/BR WDR/Germany, MR/Hungary, KBS/ Korea, LR/Latvia, NRK/Norway, PR/Poland, RTR/Russia, RTVE/Spain, SR/Sweden, SRG-SSR/ RTR/Switzerland, TRT/Turkey and NRCU/Ukraine performing in Kraków. All concerts of the EURORADIO Folk Festival will be recorded by Polish Radio and offered via the EURORADIO music exchange network to all EBU Members. An average of 20 radio stations in Europe and beyond will broadcast the concerts from Kraków. May the EURORADIO Folk Festival enjoy every success and bring you unforgettable memories from Poland. Associate membership of the EBU is open to broadcasting organisations or groups thereof from a member country of the International Telecommunication Union (ITU) outside the European Broadcasting Area which provide a radio and/or television service with a major role in national broadcasting and whose membership is deemed useful for the EBU. It is important to note that associate membership does not grant access to the Eurovision system. Organisations wishing to apply for associate membership should contact the EBU Legal and Public Affairs Department, which will provide details of the procedure. Associate Members pay an annual subscription. Every five years the EBU Executive Board reviews Members compliance with the conditions. DR. CHRISTIAN VOGG EURORADIO EBU Media Department 19

11 5.07 / niedziela / Sunday STARA ZAJEZDNIA KRAKÓW Dziedziniec HALA GŁÓWNA / Courtyard / Main Hall / pm Instrumenty Ludowe Warsztaty Targi Prezentacje / Folk Instruments Workshops Fairs Presentations [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] / pm Warsztaty tańców słowackich / Slovak dance workshop, prowadzi / led by Muzička (SK) [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] / pm am Muzička (SK) / am Visegrad Circles / Noc Tańca z udziałem muzyków z Polski, Słowacji i Węgier Visegrad Circles / Dance Night with the participation of musicians from Poland, Slovakia and Hungary [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] MUZEUM ETNOGRAFICZNE IM. S. UDZIELI W KRAKOWIE / SEWERYN UDZIELA ETHNOGRAPHIC MUSEUM IN KRAKÓW / pm Warsztaty pieśni wschodniosłowiańskich, prowadzi Justyna Piernik (Warszawa Wschodnia) / Workshop of Eastern Slavic songs, led by Justyna Piernik (Warszawa Wschodnia) CENTRUM KONGRESOWE ICE KRAKÓW / ICE KRAKÓW CONGRESS CENTRE / 7.00 pm Koncert inauguracyjny EtnoKraków / Rozstaje EtnoKraków / Crossroads Opening Concert: Agata Siemaszko Trio (PL / SK); Buda Folk Band (HU); Joanna Słowińska / Archipelag (PL), feat. Muzykanci, K. Bogusz, P. Kaczmarczyk, T. Kukurba, M. Oleś, S. Słowiński & AKT 7.07 / wtorek / Tuesday MUZEUM ETNOGRAFICZNE IM. S. UDZIELI W KRAKOWIE / SEWERYN UDZIELA ETHNOGRAPHIC MUSEUM IN KRAKÓW / pm Ania Broda, warsztaty dla dzieci i rodziców / Workshop for children and parents / pm Tsogtgerel Tserendavaa & Johanni Curtet (MN), warsztaty śpiewu alikwotowego / throat singing workshop / pm Sesja oberkowa, warsztaty polskich tańców tradycyjnych z Kapelą Na Krzywych Dźwiękach / Oberek Session, traditional Polish dance workshop with Kapela Na Krzywych Dźwiękach ŻYDOWSKIE MUZEUM GALICJA / GALICIA JEWISH MUSEUM / pm > / 6.00 pm: Cigarety a pesničky, projekcja filmu Marka Šulika i Jany Kovalčikovej oraz spotkanie z Janką Belišovą [SK] / screening of the film by Marek Šulik and Jana Kovalčiková and meeting with Janka Belišová > / 7.00 pm: Martina & František Duda [SK] / pm Valentin Clastrier [FR] / pm Teatr Rodzinny Hałasów, Zegar bije / The Clock Chimes [PL] info o biletach / info about tickets: strona / page 152 CENTRUM KONGRESOWE ICE KRAKÓW / ICE KRAKÓW CONGRESS CENTRE ul. M. Konopnickiej 17 Muzeum Inżynierii Miejskiej / Museum of Municipal Engineering ul. św. Wawrzyńca 15 Kościół Św. Katarzyny / Church of St. Catherine ul. Augustiańska 7 Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli / Seweryn Udziela Ethnographic Museum in Kraków Plac Wolnica 1 Żydowskie Muzeum Galicja / Galicia Jewish Museum ul. Dajwór 18 Stara Zajezdnia Kraków ul. Św. Wawrzyńca 12 Klub Alchemia / Alchemia club ul. Estery 5 ŻYWA PRACOWNIA / LIVING LAB ul. Bartosza 1 rozstaje / crossroads festival EBU 6.07 / poniedziałek / Monday 8.07 / środa / Wednesday MUZEUM ETNOGRAFICZNE IM. S. UDZIELI W KRAKOWIE / SEWERYN UDZIELA ETHNOGRAPHIC MUSEUM IN KRAKÓW PLAC NOWY > KLUB ALCHEMIA / NOWY SQUARE > ALCHEMIA CLUB STARA ZAJEZDNIA KRAKÓW ŻYDOWSKIE MUZEUM GALICJA / GALICIA JEWISH MUSEUM MUZEUM ETNOGRAFICZNE IM. S. UDZIELI W KRAKOWIE / SEWERYN UDZIELA ETHNOGRAPHIC MUSEUM IN KRAKÓW ŻYWA PRACOWNIA / LIVING LAB ŻYDOWSKIE MUZEUM GALICJA / GALICIA JEWISH MUSEUM CENTRUM KONGRESOWE ICE KRAKÓW / ICE KRAKÓW CONGRESS CENTRE / pm Ania Broda warsztaty dla dzieci i rodziców / Workshop for children and parents / pm Sesja oberkowa, warsztaty polskich tańców tradycyjnych z Kapelą Na Krzywych Dźwiękach / Oberek Session, traditional Polish dance workshop with Kapela Na Krzywych Dźwiękach / pm BUM BUM ORKeSTAR [laureat Nowej Tradycji / winners of New Tradition] koncert na dachu / concert on the roof Plac Nowy [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] / pm BUM BUM ORKeSTAR [laureat Nowej Tradycji / winners of New Tradition] koncert w klubie Alchemia / concert at the Alchemia club / pm Banda Corapi (IT) warsztaty tańców południowowłoskich / Southern Italian dance workshop [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] / pm Banda Corapi (IT) koncert [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] / pm Noc Tańca / Dance Night (Banda Corapi, BUM BUM ORKesTAR i in./and others) [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] Warszawa Wschodnia, Ławeczka >19.00 / 7.00 pm: From Podserednieje with Love film T. Knittla / screening of film directed by Tomasz Knittel >20.00 / 8.00 pm: Warszawa Wschodnia, Ławeczka koncert / concert / pm Kapela Maliszów, warsztaty muzyczne / music workshop / pm Andrzej Bieńkowski: Muzyka żydowska w pamięci wiejskich muzykantów, film i spotkanie z autorem / Jewish music in the memories of village musicians, film screening and meeting with the author [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] / pm Warsztaty pieśni tradycyjnych / traditional song workshop, prowadzi / led by Maria Siwiec [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] / pm Drewniane smoki wawelskie, warsztaty zabawkarskie dla dzieci i dorosłych / Wooden Wawel Dragons, toy workshop for children and adults / pm Pung Ryu Ji Ak, Sound of the Wind [Korea] / pm EtnoKraków / EBU: Koncert inauguracyjny Opening Concert Kroke (PL) EBU:PR Zakir Hussain & Rakesh Chaurasia Duo (Indie) transmisja w Programie 2 BROADCAST BY POLISH RADIO 2 STARA ZAJEZDNIA KRAKÓW / pm Kapela Brodów, Muzikaim [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] / PM Noc Tańca / Dance Night (Kapela Maliszów, Kapela na Krzywych Dźwiękach, Kapela Brodów i in./ and others) [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE]

12 9.07 / czwartek / THURSDAY / piątek / FRIday MUZEUM ETNOGRAFICZNE IM. S. UDZIELI W KRAKOWIE / SEWERYN UDZIELA ETHNOGRAPHIC MUSEUM IN KRAKÓW ŻYWA PRACOWNIA / LIVING LAB ŻYDOWSKIE MUZEUM GALICJA / GALICIA JEWISH MUSEUM STARA ZAJEZDNIA KRAKÓW MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ / MUSEUM OF MUNICIPAL ENGINEERING KOŚCIÓŁ ŚW. KATARZYNY / CHURCH OF ST. CATHERINE SCENA PLAC WOLNICA / WOLNICA SQUARE STAGE STARA ZAJEZDNIA KRAKÓW / pm Tsogtgerel Tserendavaa & Johanni Curtet (MN), warsztaty śpiewu alikwotowego / throat singing workshop MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ / MUSEUM OF MUNICIPAL ENGINEERING / pm Quartett Robin Mark (Szwajcaria) EBU:SRG SSR/RTR / pm Lautari (Polska) EBU:PR / pm Sher on a Shier (Niemcy) EBU:ARD/BR ARD/WDR retransmisja WDR w dniu broadcast by WDR on 10 July / pm Jacky Molard Quartet [FR] / pm Zdobienie tkanin w motywy kwiatowe z wycinanek krakowskich, warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych / Decorating fabrics in floral designs with Kraków cut-outs, art workshops for children and adults KOŚCIÓŁ ŚW. KATARZYNY / CHURCH OF ST. CATHERINE / pm Aram Merangulyan Folk Instruments Ensemble of Public Radio of Armenia (Armenia) EBU:AMPR transmisja w Programie 2 broadcast by Polish Radio / pm Ahlberg Ek Roswall (Szwecja) EBU:STR/SR transmisja w Programie 2 broadcast by Polish Radio / pm Muzykanci [PL] transmisja w Programie 2 broadcast by Polish Radio / pm Nomadic Voices [IT/MN] / pm sanjo-shinawi-mazurek, warsztaty muzyczne prowadzone przez Marię Pomianowską, muzyków polskich i koreańskich / sanjo-shinawi-mazurka, music workshop led by Maria Pomianowska and Polish and Korean musicians CENTRUM KONGRESOWE ICE KRAKÓW / ICE KRAKÓW CONGRESS CENTRE / pm Ensemble Sinawi (Korea Południowa) EBU:KBS / pm Laiksne (Łotwa) EBU:LR pm Maria Nuut (Estonia) EBU:ERR pm TaRuta (Ukraina) EBU:NRCU / 11 pm Meridian Brothers [CO] [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] info o biletach / info about tickets: strona / page 152 CENTRUM KONGRESOWE ICE KRAKÓW / ICE KRAKÓW CONGRESS CENTRE ul. M. Konopnickiej 17 Muzeum Inżynierii Miejskiej / Museum of Municipal Engineering UL. ŚW. WAWRZYŃCA 15 Kościół Św. Katarzyny / Church of St. Catherine ul. Augustiańska 7 Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli / Seweryn Udziela Ethnographic Museum in Kraków Plac Wolnica 1 Żydowskie Muzeum Galicja / Galicia Jewish Museum ul. Dajwór 18 Stara Zajezdnia Kraków ul. Św. Wawrzyńca 12 Klub Alchemia / Alchemia club ul. Estery 5 ŻYWA PRACOWNIA / LIVING LAB ul. Bartosza / pm Banda Nella Nebbia (Polska) EBU:PR / pm Komedija (Chorwacja) EBU:HRT / pm Mário Bihári (Czechy) EBU:CR / pm Maria Pomianowska & Pung Ryu Ji Ak, Chopin & Arirang Project (Poland / Korea) / pm Adam Strug & Kwadrofonik (Polska) EBU:PR transmisja w Programie 2 broadcast by Polish Radio / pm Maria Kalaniemi&Timo Alakotila (Finlandia) EBU:YLE transmisja w Programie 2 broadcast by Polish Radio / pm Piotr Pianohooligan Orzechowski [PL], 15 Studies for the Oberek transmisja w Programie 2 broadcast by Polish Radio / SOBOTA / Saturday MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ / MUSEUM OF MUNICIPAL ENGINEERING / pm Talaka (Białoruś) EBU:BTRC / pm Madame Baheux (Austria) EBU:ORF / pm Belonoga (Bułgaria) EBU:BNR CENTRUM KONGRESOWE ICE KRAKÓW / ICE KRAKÓW CONGRESS CENTRE / pm Kepa Junkera (Hiszpania) EBU:RTVE/RNE / pm Gro Marie Svidal (Norwegia) EBU:NRK / pm Grup Tayf (Turcja) EBU:TRT / pm Gobe Band (Węgry) EBU:MR [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] transmisja WDR broadcast by WDR / pm Hańba! (Polska) EBU:PR [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] transmisja WDR broadcast by WDR / pm Arkady Shilkloper (Rosja) EBU:Radio Russia [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] SCENA PLAC WOLNICA / WOLNICA SQUARE STAGE / pm Kapela Maliszów (Polska) EBU:PR transmisja w Programie 2 broadcast by Polish Radio 2 [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] / pm Kapela ze Wsi Warszawa (Polska) & Mercedes Peón (Hiszpania) EBU:PR transmisja w Programie 2 broadcast by Polish Radio 2 [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] / pm Manou Gallo Groove Orchestra (Ivory Coast) transmisja w Programie 2 broadcast by Polish Radio / pm am Mbongwana Star (Kongo) KLUB ALCHEMIA / ALCHEMIA CLUB / pm am support DJ EmPe, Halo Ziemia DJClick, BalkAndalucia (FR & int.) rozstaje / crossroads festival [WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE] EBU

13 FESTIWAL FOLKOWY EBU/EURORADIA W KRAKOWIE! PO DZIESIĘCIU LATACH JEDEN Z NAJWAŻNIEJ- SZYCH EUROPEJSKICH FESTIWALI FOLKOWYCH POWRACA DO POLSKI! TEGOROCZNE WIELKIE ŚWIĘTO MUZYKI FOLK ODBYWA SIĘ W KRAKO- WIE. ZAPRASZAMY! Niezwykłość i szczególna atrakcyjność festiwalu Europejskiej Unii Nadawców (EBU*) polega na tym, że jest on imprezą wędrującą. Co roku odbywa się w innym kraju. Przez trzydzieści sześć lat objechał całą Europę, a gościł nie tylko wykonawców ze Starego Kontynentu. Dla wielu artystów stał się trampoliną do sławy, dając im słuchalność i popularność w odległych krajach, czasami nawet w dalekich zakątkach globu. Przede wszystkim jednak jest też świętem dla samej publiczności, która gromadząc się wokół festiwalowych wydarzeń ma niezwykłą szansę obcować z oryginalną, ambitną i jednocześnie bardzo komunikatywną twórczością. Twórczością stojącą zazwyczaj na bardzo wysokim poziomie artystycznym i właściwie niedostępną w komercyjnych stacjach radiowych czy telewizyjnych. Przed nami spotkanie z artystami z całej Europy z niekwestionowanymi muzycznymi autorytetami: od Marii Kalaniemi z Finlandii po Robina Marka ze Szwajcarii, od Arkady ego Shilklopera z Rosji po Kepę Junkerę z Hiszpanii. A do tego będą też goście z Armenii, Turcji, Korei... Czekają nas wielkie wydarzenia. GENEZA FESTIWALU EFF Festiwal Folkowy EURORADIA (EFF) odbywa się co roku od początku lat osiemdziesiątych. Został on stworzony po to, by zaoferować europejskiej publiczności szansę na kontakt z muzyką nieco ambitniejszą i bardziej wartościową, niż komercyjne piosenki pop dominujące w mediach. Wiąże się także z pomysłem na budowanie nowej Europy poprzez kontakt z tradycyjną muzyką, przez pogłębianie zbiorowej świadomości, kontakt ze źródłami, doświadczanie fascynującej sztuki twórczego dialogu. Festiwal jest platformą rozpowszechniania na całym świecie muzyki wiejskiej i miejskiej, odwołującej się do lokalnych tradycji. Odzwierciedla najważniejsze myśli Europejczyków w całej ich głębi: kim jesteśmy, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. 25

14 Jego organizacją zajmuje się Grupa Muzyki Folkowej EURORADIA (EURORADIO Folk Music Group), której przewodniczy Kuba Borysiak z Polskiego Radia. OGROMNY DOROBEK Folk to wielkie bogactwo, to termin obejmujący szeroki nurt: od pieśni protestu Joan Baez i Pete a Seegera, do etnomuzykologicznych i terenowych badań ekspertów, takich jak Alan Lomax czy Joaquín Díaz. To szerokie spektrum interpretacji: od rocka i jazzu do tradycyjnej muzyki ludowej. Ideą festiwalu jest odnajdywanie najgłębszych wartości w muzyce korzeni, bo to one tworzą teraźniejszość i określą naszą przyszłość. Działania te mają wielki sens, co potwierdzają nie tylko entuzjastyczne reakcje publiczności, ale i fakt, że rośnie zainteresowanie imprezą w nowych państwach, również poza Europą. Od 2010 roku przyjeżdżają na nasz festiwal wykonawcy z Korei Południowej. Przez 36 lat istnienia EFF, wędrując z kraju do kraju, dał bezprecedensową okazję do występu ponad 2000 wykonawcom, którzy reprezentowali wiele tradycji z Europy, ale też innych kontynentów. EFF znany jest publiczności nie tylko z bezpośrednich koncertów, ale przede wszystkim z transmisji radiowych prezentowanych na całym świecie przez radiofonie będące członkami EBU. Wszystkie koncerty festiwalowe są nagrywane i oferowane przez gospodarza festiwalu, bez kosztów, pozostałym członkom EBU w ramach wymiany koncertowej w sieci EURORADIA. Każdy koncert EFF jest nadawany średnio przez dwadzieścia stacji radiowych w Europie i poza nią zdarzały się nawet transmisje do Nowej Zelandii, Australii, Korei Południowej, Kanady i USA! Dzięki wymianie koncertowej w sieci EURORADIA twórczość wielu artystów dotarła do słuchaczy daleko poza granicami ich kraju. Koncerty festiwalowe objęły cała Europę wzdłuż i wszerz: od Førde (Norwegia) do Segowii (Hiszpania), oraz od Cork (Irlandia) do Moskwy (Rosja). W Polsce EFF był organizowany jak dotąd dwukrotnie: w 1995 roku w Zakopanem i w 2005 roku w Gdańsku. MŁODOŚĆ, DIALOG, WIZJONERSTWO Szczególną cechą festiwalu EBU jest fakt, że znaczącą część jego uczestników po obu stronach sceny stanowią ludzie młodzi. W przypadku publiczności fakt ten zadaje kłam twierdzeniom, że ludzie młodzi nie są zainteresowani tego typu twórczością. Inna sprawa, że muzyka folkowa ma w sobie niezwykły potencjał integrujący. Jest bezpretensjonalna, a zarazem wyrafinowana; taneczna, ale i refleksyjna i to właśnie sprawia, że gromadzą się wokół niej słuchacze z różnych krajów, różnych pokoleń, różnych środowisk. Jeśli zaś chodzi o wykonawców: zwykło się uważać, że scena muzyki pop czy rock to scena muzyki młodzieżowej. Tymczasem to na scenie muzyki folkowej, etnicznej, muzyki świata pojawia się tylu młodych ludzi i prawdziwie świeże, twórcze, nowe spojrzenie na proces artystycznej kreacji, na stosunek do źródeł, na umiejętność mądrego, pełnego szacunku, ale zarazem odważnego odwołania do tradycji i budowania w kontakcie z nią własnego przekazu. Tak, folk to młodość i innowacja! To odwaga i wyobraźnia! To dialog i wizjonerstwo! W imieniu Polskiego Radia i EBU pragniemy gorąco podziękować organizatorom festiwalu, władzom miasta Krakowa, KBF, ekipom technicznym, administracyjnym i wolontariuszom za ich olbrzymi wkład pracy w realizację 36. Folk Festiwalu EURO- RADIA. Przybyłym gościom, producentom i artystom życzymy udanych koncertów, sukcesów artystycznych i miłego, pełnego wrażeń pobytu w Krakowie. * EBU KRYSTYNA KABAT EBU/EURORADIO KUBA BORYSIAK Polskie Radio, przewodniczący grupy ds. muzyki tradycyjnej i folku Euroradia (EBU) Europejska Unia Nadawców (EBU) z siedzibą w Genewie realizuje swą misję w dwóch obszarach: EUROVISION i EURORADIO. EBU inicjuje współpracę publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych począwszy od wiadomości ze świata, oglądalnych w każdym dzienniku telewizyjnym, poprzez wydarzenia sportowe (m.in. Mistrzostwa Świata i Europy w piłce nożnej, Igrzyska Olimpijskie, wyścigi Formuły I, etc.) aż po wydarzenia rozrywkowe i kulturalne, takie jak Konkurs Piosenki Eurowizji, transmisje m.in. z Metropolitan Opera, La Scali czy Koncertu Noworocznego z Wiednia, a także licznych festiwali muzyki klasycznej, jazzowej, folk, muzyki świata oraz popu i rocka

15 EBU/EURORADIO FOLK FESTIVAL IN KRAKOW! AFTER TEN YEARS, ONE OF EUROPE S MOST IM- PORTANT FOLK FESTIVALS RETURNS TO POLAND. THIS YEAR S MUSICAL CELEBRATION IS BEING HOSTED IN KRAKOW DON T MISS IT! One of the most exciting features of the Folk Festival of the European Broadcasting Union (EBU*) is that it is a travelling event held in a different country each year. It has journeyed all over Europe during its 36 years, welcoming performers from the Old Continent and beyond. For many artists, it has been a springboard for their careers, introducing them to wide audiences and bringing them popularity in faraway places, frequently in distant corners of the globe. More than anything, though, it is a celebration for the audiences: by attending festival events, they have a rare opportunity to encounter original, ambitious and evocative music. And while this music is always of the very highest artistic calibre, it is rarely found on commercial radio or TV. So get ready to meet artists from across Europe who are unquestionably musical stars: from Maria Kalaniemi from Finland to Robin Mark from Switzerland, from Arkady Shilkloper from Russia to Kepa Junkera from Spain. And there are also guests from Armenia, Turkey, Korea... plenty of excitement all round! ORIGINS OF THE EFF The EURORADIO Folk Festival (EFF) has been held every year since the early 1980s. Its aim is to bring European audiences closer to music with greater ambitions than most of the pop songs dominating the media. It is also rooted in a concept of building a new Europe through contact with traditional music and by strengthening collective consciousness, exploring sources and roots, and experiencing the fascinating art of creative dialogue. The Festival is a platform for popularizing rural and urban music that recalls local traditions. It fully reflects some of Europe s most vital issues, such as who we are, where we come from and where we are heading. It is organized by the EURORADIO Folk Music Group, chaired by Jakub Borysiak of Polish Radio. 29

16 A WEALTH OF ACHIEVEMENTS Folk music is a very wide term, encompassing a great range of styles: from Joan Baez and Pete Seeger s protest songs to ethnomusicology and field studies by experts such as Alan Lomax and Joaquín Díaz. And it brings a range of interpretations, from rock and jazz to traditional folk music. The concept behind the Festival is to seek deep meaning in root music, since they shape the present day and define our future. These activities make a great deal of sense, as confirmed by the enthusiastic responses of the public and the fact that interest in folk music is growing in many countries in Europe and beyond. Since 2010, the Festival has been welcoming performers from Korea. Over the 36 years of the EFF s history, by travelling from country to country, it has provided unprecedented opportunities for over 2000 performers representing many traditions from Europe and other continents. The EFF is well known for its live concerts, but perhaps even more for radio transmissions presented all over the world by EBU Member stations. All the concerts are recorded and provided at no cost by the host to other EBU Members as part of the EURORADIO concert exchange network. On average, each concert is broadcast by 20 radio stations in Europe and beyond there have been transmissions as far afield as New Zealand, Australia, South Korea, Canada and the US! The EURORADIO concert exchanges have brought many artists to listeners beyond their own country s borders. Festival concerts have been held all over Europe, from Førde (Norway) to Segovia (Spain), and from Cork (Ireland) to Moscow (Russia). When it comes to performers, young people used to be mainly attracted to pop and rock. And yet the scenes of folk, ethnic and world music bring together scores of young people with a truly fresh, creative and innovative outlook on the artistic process, a respect for original sources and a thoughtful, respective and bold attitude to traditions, using them to build their own artistic message. Yes, folk means youth and innovation! Courage and imagination! Dialogue and vision! On behalf of Polish Radio and the EBU, we would like to extend our warmest thanks to the Festival organizers, the Krakow city authorities, the Krakow Festival Office, and the teams of technicians, administrators and volunteers for their incredible efforts in making the 36th EURORADIO Folk Festival happen. We wish all audiences, performers and producers successful concerts, and hope all our guests enjoy their stay in Krakow. KRYSTYNA KABAT EBU/EURORADIO KUBA BORYSIAK Polish Radio, Head of EURORADIO Folk & Traditional Music Group (EBU) Poland has hosted the EFF twice so far: in Zakopane in 1995, and Gdańsk in YOUTH, DIALOGUE, VISION One important feature of the EFF is that a significant number of participants on both sides of the stage are young people. This is particularly notable when it comes to the public, since it challenges the myth that young people are not interested in this type of art. And it is only fair to say that folk music is fantastic at bringing people together. It has no pretentions yet it is refined, and it inspires reflection as much as it does dance and all this means that it attracts listeners from all countries, generations and backgrounds. * EBU The European Broadcasting Union (EBU), based in Geneva, operates EUROVISION and EU- RORADIO. It brings together public radio and television broadcasters in areas ranging from the world news of the day on television and sports events like the World Cup and European football championships, Olympics or Formula I racing, to entertainment programmes such as the Eurovision Song Contest, and extensive range of music broadcasts (Metropolitan Opera, La Scala, New Year s Concert from Vienna), not to mention numerous festivals of classical, jazz, folk, world music and pop / rock

17 DOJRZAŁOŚĆ ROZSTAJÓW BYĆ MOŻE NALEŻAŁOBY ZACZEKAĆ JESZCZE ROK I KORZYSTAJĄC ZE SPRAWDZONEGO AFORYSTYCZNEGO WZORCA STWIERDZIĆ, ŻE OTO FESTIWAL ROZSTAJE*, ZACZYNAJĄC SWĄ OSIEMNASTĄ EDYCJĘ, OSIĄGA PEŁNOLETNOŚĆ. PRAWDA JEST JEDNAK TAKA, ŻE ISTOTNA JEST DOJRZAŁOŚĆ NIE ZADEKRETOWANA, ALE RZE- CZYWISTA A TĘ FESTIWAL OSIĄGNĄŁ JUŻ WIE- LE LAT TEMU. JEST DZISIAJ JEDNYM Z NAJWAŻ- NIEJSZYCH EUROPEJSKICH WYDARZEŃ ETNO I WORLD MUSIC; SCENA ROZSTAJÓW TO DOTĄD PONAD 200 ZESPOŁÓW Z CZTERECH KONTYNEN- TÓW. ROZSTAJE od swojego początku w 1999 roku były czymś więcej niż serią lepiej lub gorzej powiązanych ze sobą koncertów. Dla ich organizatorów ważna była treść, przesłanie, opowieść wynikające z zaproszenia takich, a nie innych wykonawców. Ale istotna była też opowieść w szerszym znaczeniu: taka, w którą układały się kolejne sekwencje festiwalu. Z jednej strony zatem pasjonującym koncertom wykonawców krajowych i zagranicznych towarzyszyły zawsze działania dodatkowe: warsztaty, spotkania, prezentacje takie wydarzenia, które ugruntowywały wrażenia płynące z koncertów, osadzały je w wyraźnym kontekście kulturowym, ludowym czy antropologicznym. Pozwalały zamieniać emocjonalny zachwyt na wiedzę i świadomość, ale też na odwrót: teoretyczne, intelektualne konstrukcje pozwalały weryfikować podczas koncertów i zabaw tanecznych. Warto w tym momencie wspomnieć, że Rozstaje to konsekwentny, wieloletni autorski projekt Jana Słowińskiego dyrektora artystycznego festiwalu. 33

18 OSWAJANIE ŚWIATA Dotychczasowa historia festiwalu była też swoistym zataczaniem kręgów, powolnym rozpoznawaniem, oswajaniem przestrzeni i świata wokół. Organizatorzy wielką uwagą darzyli i nadal darzą muzykę polską zarówno tę bezcenną, naturalną, wiejską, jak też różne formy jej mądrego interpretowania oraz reinterpretowania. Kolejnym ważnym, dalszym krokiem była uwaga poświęcana tradycji najbliższych geograficznie i kulturowo sąsiadów szczególnie krajów Grupy Wyszehradzkiej, a także Ukrainy, Rumunii i krajów Półwyspu Bałkańskiego. Następny krok to artyści z pozostałych krajów europejskich, a wreszcie przedstawiciele innych kontynentów Azji, Afryki, Ameryki Północnej. I to nie tylko gwiazdy (choć takie też), ale przede wszystkim artyści, którzy mają do opowiedzenia jakąś istotną historię. Systematyzując te poszukiwania i natchnienia, organizatorzy proponowali odsłony monograficzne festiwalu, m.in. edycje zatytułowane Muzyka Północy (Arctic Circle) czy Muzyka Południa (Direction: South), a także dwie pod hasłem Podróż na Wschód. ODKRYWANIE I jeszcze jedno: dojrzałość Rozstajów, dalekowzroczność ich organizatorów sprawiały, że nigdy nie zamykano się tu w wąskich stylistycznie gettach, w schematach gatunkowej poprawności. Festiwal rósł z głębokiego przekonania, że prawdziwe życie i autentyczne artystyczne wartości rodzą się z ucieczki przed schematami, ze zderzania przeciwieństw, a przynajmniej dzięki spotykaniu się odrębnych estetyk. W pewności, że tak bardzo życiowym zdarzeniem jest spotkanie na rozstajach. Zatem muzycy ludowi lub ci nawiązujący bezpośrednio do surowej wiejskiej stylistyki spotykali tu (i spotykają nadal) artystów kręgu folkowego, eksperymentujących, ale też takich, którym bliżej do estetyki rocka, jazzu czy muzyki elektronicznej. Rozstaje są bowiem festiwalem ponadgatunkowym, takim, na którym spotkanie z artystą może być poszukiwaniem nowych dróg, stawianiem samemu sobie pytań, odkrywaniem. Wielu, naprawdę wielu artystów ze świata pojawiało się tutaj po raz pierwszy w Polsce. Sporo było też projektów specjalnych przygotowanych z myślą o tym festiwalu, również dlatego albo właśnie dlatego że to impreza otwarta na artystycznych wędrowców, na twórcze eksperymenty. WIELKI KRĄG Wszystkie te elementy będą ważne i powrócą również w trakcie tegorocznego festiwalu. Impreza zatoczy wielki krąg, bo znów jak przed laty przybędzie tu bogata i bardzo różnorodna reprezentacja polskiej sceny muzycznej. Nie zabraknie sąsiadów, tych bliższych i dalszych. No i czeka nas szeroki wachlarz stylistyczny. Nie, nie na zasadzie dla każdego coś miłego. Raczej na zasadzie posłuchaj tego, co kochasz, ale odkryj również to, czego jeszcze nie znasz. A atrakcji programowych i okazji do odkryć naprawdę nie zabraknie. KRĄG WYSZEHRADZKI Pierwszym z ważnych kręgów, wokół których będzie się toczył tegoroczny festiwal, jest temat Visegrad Circles. Nie ma on w sobie nic z interesownej próżności haseł politycznych, jest naturalnym w swej oczywistości porozumieniem artystów z Europy Środkowej. Spotkają się w nim węgierski Buda Folk Band, słowacka Muzička oraz Polacy Agata Siemaszko i Kuba Bobas Wilk ze słowackim artystą Miroslavem Rajtem. Podczas ich koncertów zabrzmi m.in. muzyka odwołująca się do najpiękniejszych karpackich tradycji. Członkowie wspomnianych zespołów zbudują muzyczny most między lokalnymi tradycjami. Węgierscy goście to również muzycy należący do drugiego pokolenia artystów, którzy eksplorują madziarskie tradycje poprzez działalność w ruchu węgierskich domów tańca (táncház). Wierność tradycji łączą z wirtuozerią i wyobraźnią godną XXI stulecia. GŁOSY NOMADÓW Pod hasłem Nomadic Voices posłuchamy natomiast ekscytującego scenicznego spotkania wybitnych twórców z Sardynii i Mongolii we wspólnym projekcie. Jakie są głosy nomadów z odległych stron świata? Czy potrafią wzajemnie się słuchać, a nie zagłuszać? Czy potrafią zachwycić jedynie przez swą egzotykę, czy też ich twórczość może nas rzeczywiście poruszyć? Szansa będzie o tyle istotna, że mongolscy artyści poprowadzą w Krakowie również warsztaty śpiewu alikwotowego

19 Ale przecież własnymi wersjami opowieści o Głosach Nomadów będą też spotkanie z Janką Belišovą, występ Martiny i Františka Dudów, koncerty Valentina Clastriera, Jacky Molard Quartet czy Muzykantów, a wreszcie piękny spektakl Zegar bije Teatru Rodzinnego Hałasów. Będzie też czas na refleksje związane z elementami tradycji żydowskiej w polskiej muzyce tradycyjnej. Opowie o tym film Andrzeja Bieńkowskiego, a muzycznie pogłębi ten temat podczas swego koncertu Kapela Brodów. Powróci on też zapewne w jakimś sensie w graniu zespołu Kroke. BRZMIENIA MIAST I jeszcze odważny krok w nowoczesność. Rysowanie, a może tylko szkicowanie fascynującej muzycznej przyszłości, której piękno polega na wyrazistym odwołaniu do źródeł. To część festiwalu, która ma swoje hasło Sounds of the Towns. Bo dziś brzmienia miast są prawdziwą plemienną opowieścią o nas samych. Tym wartościowszą, im bardziej, korzystając z nowych narzędzi, potrafią ocalić dawne, elementarne emocje: a zatem scena etno-electro. Pokaże nam to Joanna Słowińska ze swoimi znakomitymi gośćmi w projekcie Archipelag. W Krakowie zaprezentują się mistrzowie nowoczesnych brzmień łamanych ze starymi natchnieniami, muzycy rewelacyjnego kolumbijskiego Meridian Brothers, kongijskiego Mbongwana Star czy wreszcie międzynarodowy konglomerat artystów zebrany przez francuskiego artystę o pseudonimie DJ Click Z zupełnie innych okolic zabrzmi na festiwalu projekt Piotra Pianohooligana Orzechowskiego 15 Studies for the Oberek czy ekscytujący ekscytujący polsko-koreański projekt prowadzony przez Marię Pomianowską. Będzie wreszcie energetyczny show fantastycznej Manou Gallo. Warto nie przegapić tych paru lipcowych dni na Rozstajach w Krakowie! TOMASZ JANAS * ROZSTAJE / CROSSROADS Festival Krakow Jeden z najważnieszych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Rozstaje: u Zbiegu Kultur i Tradycji. W ramach festiwalu i w formie odrębnych inicjatyw stowarzyszenie zrealizowało wiele projektów edukacyjnych (Krakowski Dom Tańca, Małopolski Dom Tańca, Wyszehradzki Dom Tańca, Szkoła na Rozstajach), targi instrumentów (Instrumenty Ludowe Warsztaty Targi Prezentacje, dotąd trzy edycje). Stowarzyszenie Rozstaje realizuje również liczne projekty koncertowe, przedsięwzięcia wydawnicze i fonograficzne

20 MATURING CROSSROADS PERHAPS WE SHOULD WAIT ANOTHER YEAR AND, USING THE TRIED AND TESTED APHORISTIC PATTERN, SAY THAT THE CROSSROADS FESTIVAL KRAKOW* BEGINNING ITS EIGHTEENTH SEASON HAS REACHED THE AGE OF MAJORITY. BUT THE TRUTH IS THAT IT IS NOT ORDAINED MATURITY THAT IS IMPORTANT, BUT ACTUAL AND THIS THE FESTIVAL REACHED MANY YEARS AGO. IT IS TODAY ONE OF THE MOST IMPORTANT EURO- PEAN ETHNO AND WORLD MUSIC EVENTS; THE CROSSROADS FESTIVAL STAGE THUS FAR HAS HOSTED MORE THAN 200 GROUPS FROM FOUR CONTINENTS. Since its beginning in 1999, CROSSROADS has been much more than just a series of loosely interrelated concerts. For the organisers, it was the content, the message, and the story that were important which was why some performers were invited and not others. But also important was the story in a broader sense: the one in which successive festival sequences were arranged. On the one hand, the exciting concerts by domestic and foreign performers were always accompanied by workshops, meetings, presentations additional events that gave a foundation to the emotions experienced during the shows and planted them in a distinct cultural, folk, or anthropological context. They allowed the audience to replace emotional rapture with knowledge and awareness, but also the other way around: the theoretical, intellectual constructions allowed us to authenticate the concerts and dances. It s worth mentioning at this point that Crossroads is the consistent, long-time project of Jan Słowiński artistic director of the festival. 39

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych 1 22. dokumentart European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych Neubrandenburg, GERMANY / Szczecin, POLAND 15 22.10.2013 The project is co-financed by the European

Bardziej szczegółowo

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review.

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review. Kielecki Kielce Fair Review Przegląd Targowy www.targikielce.pl 2 012 jesień/autumn ISSN 2299-307X 20-lecie Targów Kielce Targi Kielce celebrates its 20 th anniversary str. 6-7 20 lat MSPO 20 years of

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES Anna Martyka mgr inż. arch. Politechnika Krakowska Wydział Architektury STRESZCZENIE Instytucja muzeum może stwarzać zwiedzającym

Bardziej szczegółowo

The Polish Centre of ASSITEJ International Association of Theatre. Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia. for Children and Young People

The Polish Centre of ASSITEJ International Association of Theatre. Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia. for Children and Young People th W a r s z a w a Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Organizator Organizer Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ The Polish Centre of

Bardziej szczegółowo

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

Ludzie ZPAV People 51. Członkowie Members 52. Władze ZPAV Board and Board of Auditors 58. O przyszłości The Future 60

Ludzie ZPAV People 51. Członkowie Members 52. Władze ZPAV Board and Board of Auditors 58. O przyszłości The Future 60 WYDAWCA PUBLISHED BY Związek Producentów Audio Video ul. Kruczkowskiego 12 m 2, 00-380 Warszawa tel.: (+48 22) 622 92 19, 622 69 66 fax: (+48 22) 625 16 61 www.zpav.pl Spis treści PRZYGOTOWANIE I REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

14 Dzieje się w Europie What's on in Europe. 16 Baza techniczna Katowice Airport Maintenance base at Katowice Airport

14 Dzieje się w Europie What's on in Europe. 16 Baza techniczna Katowice Airport Maintenance base at Katowice Airport KATOWICE AIRPORT MAGAZINE kwiecień maj april may 2 (34) 2011 14 Dzieje się w Europie What's on in Europe 16 Baza techniczna Katowice Airport Maintenance base at Katowice Airport 20 20 lat GTL SA część

Bardziej szczegółowo

8. Grand OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata 8 th Grand OFF World Independent Short Film Awards

8. Grand OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata 8 th Grand OFF World Independent Short Film Awards 8. Grand OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata 8 th Grand OFF World Independent Short Film Awards pod honorowym patronatem Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz under the honorary patronage

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map summer. 2/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

How. Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and THE. Jak urządzić świat na nowo? Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla

How. Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and THE. Jak urządzić świat na nowo? Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla How TO Rearrange THE World Jak urządzić świat na nowo? Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and the Challenges for Humanity Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla o globalnym ŁADZIE i WYZWANIACH

Bardziej szczegółowo

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events Business Tourism the magazine KWARTALNIK nr 1/2015 QUARTERLY no. 1/2015 ISSN: 2084-7416» Intel Extreme Masters 12-15 marca 2015» Intel Extreme Masters 12-15 March 2015 s. 4-5» VII Europejski Kongres Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Raport. branży motoryzacyjnej

Raport. branży motoryzacyjnej Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk (Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe), Paweł

Bardziej szczegółowo

Podziękowania Acknowledgements

Podziękowania Acknowledgements MTG PrintArt Kraków Katowice 2012 horyzont horizon Witoldowi Skuliczowi, pomysłodawcy Międzynarodowego Triennale Grafiki i wieloletniemu dyrektorowi tej imprezy, dobremu duchowi grafiki, Przyjacielowi

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

roboczy 2009 transform (034) n i / s u p o n i e d z i a ł e k / m o n d a y p o / m o w t o r e k / t u e s d a y ś r o d a / w e d n e s d a y

roboczy 2009 transform (034) n i / s u p o n i e d z i a ł e k / m o n d a y p o / m o w t o r e k / t u e s d a y ś r o d a / w e d n e s d a y t y t u ł roboczy 2 0 0 9 2009 transform (034) n o t e s 2 0 0 9 foto Olga Mielnikiewicz >> Oskar de Sage, Metr 2 Wisły/ Square Meter of the Vistula >>>> o r g a n i z a t o r z y / o r g a n i z e r

Bardziej szczegółowo

Nowe drogi do innowacji Relevance + Innovation = Impact

Nowe drogi do innowacji Relevance + Innovation = Impact 2013 1/2013 ISSN 0824-6075 Nowe drogi do innowacji Relevance + Innovation = Impact Politechnika Warszawska 26 czerwca 2013 CANADA - EU FREE TRADE AGREEMENT Aula FSNT- NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PROJEKTU

PODSUMOWANIE PROJEKTU PODSUMOWANIE PROJEKTU Świetlny most Toruń Slemmestad Lightbridge Toruń Slemmestad Summary of the PROJECT PODSUMOWANIE PROJEKTU Świetlny most Toruń Slemmestad Lightbridge Toruń Slemmestad Summary of the

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007 SILESIA 4 (12) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! www.katowice-airport.com Lataj z Katowic!

Bardziej szczegółowo