Zdobywanie kompetencji przewodnik dla partnerów firmy Microsoft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zdobywanie kompetencji przewodnik dla partnerów firmy Microsoft"

Transkrypt

1 Zdobywanie kompetencji przewodnik dla partnerów firmy Microsoft Spis treści W przewodniku tym zamieszczono informacje na temat zdobywania kompetencji w Programie Partnerskim Microsoft. Opis kompetencji Microsoft Kompetencje opis wymagań Zdobywanie kompetencji Kompetencje a firmy wielooddziałowe Osoby z tytułem Microsoft Certified Professional Przetestowane produkty Referencje klientów Formularz referencji klienta 2005 Microsoft Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone 1

2 Opis kompetencji Microsoft Kompetencje w Programie Partnerskim Microsoft są dowodem uznania poziomu wiedzy technicznej i doświadczenia biznesowego partnera w określonych obszarach specjalizacji. Kompetencje Microsoft ułatwiają partnerom: zaprezentowanie umiejętności i wiedzy klientom, rozszerzenie zasięgu działania na rynku, dopasowanie swoich działań do inicjatyw marketingowych Microsoft, tworzenie bliższych relacji z innymi partnerami. Każdy partner, który posiada odpowiednią wiedzę techniczną i doświadczenie biznesowe, może zdobyć jedną lub więcej kompetencji Microsoft. Wybrane kompetencje podzielone są na specjalizacje, które: wyróżniają określony zakres rozwiązań i specjalistycznej wiedzy w ramach danej kompetencji, określają sposób zdobycia danej kompetencji, dają bezpośredni dostęp do narzędzi i zasobów szczególnie przydatnych w danym obszarze specjalizacji. Korzyści Zdobycie kompetencji daje dostęp do dodatkowych korzyści związanych z tą kompetencją. Korzyści te są niezależne od korzyści związanych z uczestnictwem na określonym poziomie programu. Przykłady dodatkowych korzyści to: możliwość używania logo kompetencji, dodatkowe licencje na oprogramowanie do użytku wewnętrznego, internetowe laboratoria Hands-on Lab, lokalne szkolenia dla partnerów, samouczki internetowe, kampanie marketingowe, witryny internetowe z zasobami związanymi z kompetencją, priorytetowa pozycja w katalogu partnerów Microsoft. Każda z kompetencji dotyczy określonej grupy rozwiązań, oferowanych klientom przez partnerów firmy Microsoft. Z każdą kompetencją związany jest unikatowy zestaw wymagań oraz dodatkowe korzyści dla zarejestrowanych w tej kompetencji partnerów Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone 2

3 Kompetencje Advanced Infrastructure Solutions (zaawansowane rozwiązania infrastruktury) Obecnie dostępnych jest 13 kompetencji Microsoft. Niektóre z kompetencji podzielono na specjalizacje. Business Process and Integration Solutions (rozwiązania procesów biznesowych i integracji; wcześniej Integrated E-Business Solutions) Custom Development Solutions (rozwiązania tworzenia oprogramowania na zamówienie) Data Management Solutions (rozwiązania zarządzania danymi; wcześniej Business Intelligence Solutions) Information Worker Solutions (rozwiązania dla pracowników merytorycznych) ISV Software Solutions (rozwiązania programistyczne ISV) Learning Solutions (rozwiązania szkoleniowe) Licensing Solutions (rozwiązania licencjonowania) Microsoft Business Solutions (rozwiązania biznesowe Microsoft) Mobility Solutions (rozwiązania mobilne) Networking Infrastructure Solutions (rozwiązania infrastruktury sieciowej) OEM Hardware Solutions (rozwiązania sprzętowe OEM) Security Solutions (rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa) Active Directory and Identity Management (zarządzanie Active Directory i tożsamościami) Exchange Migration and Deployment (migracje i wdrożenia Microsoft Exchange) Specjalizacje Enterprise Application Integration (EAI; integracja aplikacji korporacyjnych) Business to Business Application Integration (B2B; integracja business to business) Business Process Management Internet Business (BPM; internetowe rozwiązania zarządzania procesami biznesowymi) Digital Rights Management (DRM; zarządzanie prawami cyfrowymi) Application Infrastructure Development (tworzenie infrastruktury aplikacyjnej) Smart Client Development (tworzenie aplikacji Smart Client) Business Intelligence (inteligencja biznesowa) Enterprise Project Management (zarządzanie projektami) Messaging and Collaboration (komunikacja i praca grupowa) Office Smart Client Development (tworzenie aplikacji Office Smart Client) License Delivery (dostarczanie licencji) Microsoft Axapta Microsoft CRM Microsoft C5 Microsoft Great Plains Hosting Solutions (rozwiązania hostingowe) Storage Solutions (rozwiązania składowania danych) Systems Management (zarządzanie systemami) Extranet/Hosting (ekstranet i hosting) Web Application/Portal Development (tworzenie aplikacji internetowych i portali) Web Based Workflow/Orchestration Solutions (rozwiązania przepływu zadań i orkiestracji) Web Development (tworzenie aplikacji internetowych) Database Management (zarządzanie bazami danych) Office System Desktop Deployment (wdrażanie Office System na stacjach roboczych) Portals and Enterprise Content Management (zarządzanie portalami i treścią witryn korporacyjnych) Software Asset Management (zarządzanie licencjami) Microsoft Navision Microsoft Point of Sale Microsoft Solomon System Building (budowanie systemów) Device Manufacturing (produkcja urządzeń komputerowych) Infrastructure Security (bezpieczeństwo Security Management (zarządzanie infrastruktury informatycznej) bezpieczeństwem) Aby sprawdzić, która kompetencja najlepiej pasuje do profilu działalności firmy, warto zapoznać się z opisami kompetencji i specjalizacji zamieszczonymi w witrynie Programu Partnerskiego Microsoft Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone 3

4 Kompetencje opis wymagań Zdobywanie kompetencji Zdobycie każdej kompetencji i specjalizacji Microsoft uwarunkowane jest spełnieniem określonych wymagań. Warunki ogólne, jakie trzeba spełnić, to: zatrudnianie osób posiadających certyfikaty właściwe dla danej kompetencji i specjalizacji, przekazanie referencji klientów, przetestowanie produktów (tylko dla kompetencji ISV Software Solutions i OEM Hardware Solutions), osiągnięcie wymaganego poziomu sprzedaży (dotyczy kompetencji Learning Solutions, Licensing Solutions, OEM Hardware Solutions oraz specjalizacji Hosting Solutions w kompetencji Advanced Infrastructure Solutions). Jeżeli w danej kompetencji zostały wyróżnione jakieś specjalizacje, zdobycie tej kompetencji wiąże się ze spełnieniem wszystkich wymagań przynajmniej jednej (1) z tych specjalizacji. Szczegółowe informacje na temat wymagań związanych z poszczególnymi kompetencjami znajdują się w witrynie Programu Partnerskiego Microsoft pod adresem https://partner.microsoft.com/. Partnerzy Gold Certified Partner oraz Certified Partner mogą zdobyć kompetencje Microsoft w dowolnej chwili w okresie uczestnictwa w programie. Partner może zdobyć kilka kompetencji. Za zdobyte kompetencje przyznawane są punkty partnera. W przypadku partnerów Certified Partner i Gold Certified Partner, spełnienie warunków kompetencji powoduje automatyczne przyznanie kompetencji i daje dostęp do związanych z nią korzyści. Partnerzy Zarejestrowani mogą zakwalifikować się w kompetencji w dowolnej chwili w czasie uczestnictwa w programie. Nie uzyskają jednak tej kompetencji i związanych z nią korzyści, dopóki nie spełnią wymagań związanych z rejestracją w programie na poziomie Certified Partner lub Gold Certified Partner. Partnerzy Zarejestrowani, którzy spełnili wymagania kompetencji, mają status qualified, a nie earned. Gdy partner spełni wymagania kompetencji i udokumentuje ten fakt w witrynie Partner Membership Center, w witrynie tej automatycznie pojawi się informacja o zdobyciu kompetencji. Sprawdzenie stopnia zaawansowania rejestracji w kompetencji Witryna Partner Membership Center umożliwia sprawdzenie stopnia zaawansowania rejestracji w kompetencji. Status firmy można sprawdzić w następujący sposób: 1. Z menu Requirements and Assets (wymagania i osiągnięcia) wybierz pozycję Competency Summary (stan kompetencji). Wyświetlona zostanie 2005 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone 4

5 strona Manage Competencies (zarządzanie kompetencjami) z aktywną zakładką Competency Summary. 2. W liście rozwijanej Select Location (wybierz lokalizację) kliknij strzałkę w dół i zaznacz nazwę organizacji lub jednej z lokalizacji zarejestrowanych w ramach tej organizacji. Następnie kliknij przycisk Select (Wybierz). Na ekranie zostaną wyświetlone informacje o stopniu spełnienia warunków niezbędnych do uzyskania poszczególnych kompetencji przez wybraną lokalizację oraz informacje o tym, jakie wymagania należy jeszcze spełnić, aby uzyskać daną kompetencję. Wyświetlany jest także odnośnik do strony zawierającej szczegółową listę wymagań. 3. Łącza znajdujące się w liście wymagań pozwalają na przejście do stron, na których można: zarządzać rejestracjami osób z tytułem Microsoft Certified Professional (MCP), wprowadzać referencje klientów, dodawać informacje o przetestowanych produktach. Jeśli jakieś łącze nie jest aktywne, oznacza to, że nie masz praw administracyjnych do zarządzania rejestracją danej lokalizacji w Programie Partnerskim Microsoft. Okres ważności kompetencji Każda z kompetencji lub specjalizacji ważna jest tak długo, jak długo partner spełnia jej wymagania. W większości przypadków jest to okres od daty uzyskania kompetencji do końca danego roku uczestnictwa w programie partnerskim plus jeden dodatkowy rok. Wyjątkami od tej reguły są te specjalizacje, które wymagają certyfikacji produktów. Po zakończeniu okresu ważności certyfikatu produktu (który zwykle wynosi dwa lata lub więcej), punkty partnera oraz przyznana kompetencja są ważne do końca danego roku uczestnictwa w programie. Kompetencje a firmy wielooddziałowe Uwaga rozdział ten odnosi się do struktury organizacyjnej firm. Każda zarejestrowana w programie organizacja posiada siedzibę główną i może posiadać dodatkowe lokalizacje na całym świecie. Szczegółowe informacje na temat rejestracji firm wielooddziałowych w Programie Partnerskim Microsoft znajdują się w dziale Help witryny Partner Membership Center. Kompetencje może zdobywać albo cała organizacja, albo poszczególne jej lokalizacje. Lokalizacja, która zdobyła kompetencję samodzielnie (tj. do lokalizacji tej przypisane są osoby, które zdały odpowiednie egzaminy, a wymagane referencje klientów zostały albo przesłane przez tę lokalizację, albo do tej lokalizacji przypisane), w witrynie Partner Membership Center otrzymuje dla tej kompetencji status Earned (zdobyta). Informacje o uzyskaniu kompetencji umieszczane są także w katalogach partnerów Microsoft. Organizacja Certified Partner lub Gold Certified Partner, do której należy ta lokalizacja, otrzymuje 2005 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone 5

6 w ramach comiesięcznej przesyłki partnerskiej zestaw materiałów związanych z tą kompetencją. Lokalizacje, które spełniają wszystkie wymagania kompetencji i chcą bezpośrednio otrzymywać przesyłki, mogą zakupić subskrypcję dodatkowych przesyłek partnerskich, zawierających materiały związane ze zdobytą kompetencją. Zawartość przesyłek dodatkowych zależy od rodzaju zamówionych przesyłek i od poziomu uczestnictwa w programie. Dodatkowe przesyłki mogą zamawiać zarówno organizacje uczestniczące na poziomie Certified Partner, jak i Gold Certified Partner. Więcej informacji na temat dodatkowych przesyłek partnerskich można znaleźć w Przewodniku po Programie Partnerskim Microsoft. Kompetencja zdobyta przez organizację Spełnione wymagania kompetencji Microsoft (egzaminy MCP zdane przez pracowników, certyfikacje produktów, referencje klientów) nazywane są osiągnięciami. Osiągnięcia przypisane są do tej lokalizacji, która je uzyskała. Jeśli osiągnięcia zdobyte przez różne lokalizacje danej organizacji umożliwiają zdobycie kompetencji, osiągnięcia te są kumulowane, a organizacja zdobywa kompetencję. Zdobyta kompetencja jest dziedziczona przez wszystkie lokalizacje. Status kompetencji każdej lokalizacji to Active Inherited (aktywna odziedziczona). Wszystkie lokalizacje współdzielą otrzymywane przez całą organizację korzyści dostępne w ramach kompetencji. Kompetencja zdobyta przez lokalizację Jeśli osiągnięcia jednej lokalizacji są wystarczające do zdobycia danej kompetencji, lokalizacja taka zdobywa tę kompetencję. Status kompetencji tej lokalizacji to Active Earned (aktywna zdobyta). Osiągnięcia tej lokalizacji nadal pozwalają na zdobycie kompetencji przez organizację. Status kompetencji wszystkich pozostałych lokalizacji to Active Inherited. Wyjątek kompetencja Learning Solutions W przypadku organizacji świadczących usługi szkoleniowe, każda lokalizacja musi samodzielnie zdobyć kompetencję Learning Solutions kompetencja ta nie może być dziedziczona. Partnerzy Learning Solutions, jeśli chcą otrzymywać dodatkowe przesyłki partnerskie, muszą spełnić odpowiednie wymagania. Lokalizacja, która chce zamówić dodatkowe przesyłki partnerskie, musi spełnić jedno z następujących wymagań: zatrudnienie dwóch specjalistów MCP, przedstawienie trzech potwierdzonych referencji klientów, oferowanie jednego przetestowanego produktu, zatrudnienie dwóch specjalistów MCP i przedstawienie trzech potwierdzonych referencji klientów, oferowanie jednego przetestowanego produktu Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone 6

7 Osoby z tytułem Microsoft Certified Professional Przetestowane produkty Jednym z warunków uzyskania kompetencji jest zatrudnianie w firmie specjalistów posiadających tytuł Microsoft Certified Professional. Specjalista z tytułem Microsoft Certified Professional (MCP) to osoba, która zdała co najmniej jeden specjalistyczny egzamin Microsoft (uzyskała certyfikację Microsoft). Wszystkie zdane przez daną osobę egzaminy są przypisane do jednego numeru, zwanego identyfikatorem MCP (MCP ID). Jeśli certyfikacje Microsoft jakiejś osoby mają być podstawą uzyskania kompetencji przez firmę uczestniczącą w Programie Partnerskim Microsoft, osoba ta najpierw musi związać swój profil z określoną lokalizacją tej firmy, a następnie przypisać do tej lokalizacji swój numer MCP ID. Jedna osoba może być związana z kilkoma lokalizacjami firmy, jednak jej numer MCP ID można przypisać tylko do jednej lokalizacji. W witrynie Partner Membership Center administrator zarządzający uczestnictwem firmy w programie może: zapraszać nowych specjalistów MCP do przypisania ich numerów MCP ID do jednej z lokalizacji firmy, przenieść przypisanie specjalisty MCP do innej lokalizacji firmy, przeglądać listę wszystkich specjalistów MCP przypisanych do danej lokalizacji. Więcej informacji oraz wskazówki dotyczące wykonania tych zadań można znaleźć w dziale Help w witrynie Partner Membership Center. Do wymogów uzyskania dwóch kompetencji Microsoft zalicza się przetestowanie produktu. Kompetencje te to: ISV/Software Solutions do wymogów tej kompetencji zalicza się wszelkie testy oprogramowania. OEM Hardware Solutions do wymogów tej kompetencji zalicza się wszelkie testy produktów sprzętowych. Przetestowany produkt można przypisać do dowolnej lokalizacji zarejestrowanej w ramach organizacji. Produkty identyfikowane są za pomocą unikalnego identyfikatora produktu oraz nazwy produktu. Produkty przypisane do różnych lokalizacji danej organizacji powiększają pulę punktów partnera całej organizacji. Jeden identyfikator produktu może zostać zaliczony na poczet wymogów więcej niż jednej kompetencji. Jeden identyfikator produktu może zostać przypisany do wielu lokalizacji tej samej organizacji. Jeden identyfikator produktu może zostać przypisany do wielu organizacji. Do jednej lokalizacji można przypisać wiele przetestowanych produktów Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone 7

8 Referencje klientów Punkty partnera za przetestowane produkty przypisywane są na poziomie całej organizacji. Jeśli z daną lokalizacją związany jest więcej niż jeden produkt, to punkty partnera przyznawane są tylko za najwyżej punktowany produkt. Organizacja może za przetestowane produkty uzyskać maksymalnie 70 punktów, jednak punkty przyznawane są tylko za jeden przetestowany produkt (ten, który otrzymał najwięcej punktów). Testy dotyczą produktów sprzętowych i oprogramowania. Definicje przetestowanego rozwiązania programistycznego i przetestowanego rozwiązania sprzętowego podano poniżej. Przetestowane rozwiązanie programistyczne rozwiązanie, które zostało przetestowane przez firmę Microsoft lub autoryzowaną przez Microsoft niezależną organizację (np. testy Microsoft Platform Test for ISV Solutions lub Certified for Windows Server 2003 ). Informacje dotyczące testów i certyfikacji oprogramowania można znaleźć pod adresem https://partner.microsoft.com/ Przetestowane rozwiązanie sprzętowe sprzęt, który pomyślnie przeszedł testy związane z programem logo Designed for Windows. Informacje na temat logo Designed for Windows można znaleźć pod adresem Jeżeli ważność certyfikacji przetestowanego produktu upływa przed końcem rocznego okresu uczestnictwa w programie, punkty partnera przyznane za ten produkt utracą ważność dopiero w rocznicę rejestracji. Więcej informacji na temat sposobu przyznawania punktów partnera za przetestowane produkty (również na temat okresów ważności punktów) znajdują się w Przewodniku po Programie Partnerskim Microsoft. W witrynie Partner Membership Center administrator zarządzający uczestnictwem firmy w programie może: obejrzeć listę przetestowanych produktów, zarejestrować nowe przetestowane produkty, wskazać lokalizację, do której ma być przypisany dany produkt, usuwać produkty z listy przetestowanych produktów lub usuwać ich przyporządkowania do lokalizacji. Więcej informacji oraz wskazówki przydatne podczas wykonania tych zadań można znaleźć w dziale Help w witrynie Partner Membership Center. Do wymogów związanych ze zdobywaniem kompetencji Microsoft zalicza się także przedstawienie potwierdzonych referencji klientów. Pojedyncza referencja może dotyczyć więcej niż jednej kompetencji lub specjalizacji, jednak jedną referencję można związać tylko z jedną kompetencją lub specjalizacją. Można zmieniać przypisanie referencji do lokalizacji oraz do kompetencji i specjalizacji. Nie ma ograniczeń na liczbę przesłanych referencji. Ten sam klient może potwierdzić wiele referencji, muszą one jednak dotyczyć różnych projektów Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone 8

9 Opis wymagań związanych z referencjami klientów można znaleźć w Przewodniku po Programie Partnerskim Microsoft. Partnerzy działający na terenie Japonii muszą przedstawić odpowiednie porozumienie (Memorandum of Understanding). Dodatkowe informacje na temat wymaganego porozumienia można znaleźć w witrynie Partner Membership Center w menu Requirements and Assets (wymagania i osiągnięcia) należy kliknąć pozycję Create Customer Reference (utwórz referencję klienta). Proces tworzenia referencji 1. Partner tworzy referencje klienta w witrynie Partner Membership Center. Następnie referencje wysyłane są do klienta celem potwierdzenia. Tworząc referencję partner musi wprowadzić następujące informacje: dane kontaktowe klienta i firmy, informacje o projekcie. Partner powinien również określić kompetencje lub specjalizacje, których jego zdaniem dotyczy zrealizowany projekt. Informacje, jakie należy podać tworząc referencję klienta, wymieniono w sekcji Formularz referencji klienta tego dokumentu. 2. Gdy partner zakończy tworzenie referencji, do klienta wysyłana jest wiadomość poczty elektronicznej z prośbą o potwierdzenie tej referencji. Zanim wiadomość zostanie wysłana, partner może obejrzeć jej treść. Uwaga jeśli konto pocztowe klienta jest założone na serwerze bezpłatnym lub publicznym albo należy do domeny microsoft.com, regionalne centrum obsługi Microsoft zastosuje ręczny tryb obsługi zgłoszenia. 3. Klient otrzymuje wiadomość poczty elektronicznej z prośbą o potwierdzenie referencji. Wiadomość ta zawiera łącze do strony Reference Approval Page w witrynie Partner Membership Center, na której można potwierdzić daną referencję. Klient powinien kliknąć to łącze, obejrzeć referencję, a następnie potwierdzić ją lub odrzucić. 4. Odpowiedź klienta z informacją o potwierdzeniu lub odrzuceniu referencji zostaje przesłana do osoby pełniącej rolę kontaktu podstawowego firmy partnerskiej lub do osoby, która utworzyła tę referencję (o ile osoba ta jest administratorem). Jeżeli klient odrzucił referencję, partner nie może zmienić tej decyzji. 5. Jeżeli klient potwierdził referencję, partner otrzymuje punkty partnera. Partner może przypisać referencję do jednej z kompetencji, które zaznaczył wypełniając formularz referencji klienta Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone 9

10 Formularz referencji klienta W formularzu referencji klienta należy podać następujące informacje: Referencja klienta gwiazdką (*) oznaczono pola, których wypełnienie jest wymagane Zgoda klienta *Prosimy o potwierdzenie, że klient wyraził zgodę na przedstawienie tej referencji i przesłanie do Microsoft informacji w niej zawartych. Uzyskanie zgody klienta jest warunkiem koniecznym przedstawienia referencji. Klient wyraził zgodę na przesłanie referencji Klient nie wyraził zgody na przesłanie referencji Dane klienta nazwa firmy: *preferowany język: (wybierz język z listy) *kraj/region: *adres: *miasto: województwo: kod pocztowy: Pracownik klienta potwierdzający referencje prefiks (Pan, Pani, ): *imię: *nazwisko: drugie imię: sufiks/tytuł: (jr, sr, dr) stanowisko: drugie nazwisko: *adres Uwaga jeśli konto pocztowe założone jest na serwerze bezpłatnym (Yahoo, MSN, Gmail, Hotmail itp.) lub jest to referencja klienta z siedzibą główną w Japonii dla partnera z siedzibą główną w Japonii, firma Microsoft zastosuje ręczny tryb obsługi zgłoszenia *numer telefonu: 2005 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone 10

11 Opis klienta *Proszę wskazać trzy segmenty rynku, najlepiej opisujące działalność klienta. Należy wskazać co najmniej jedną branżę. Informacja ta nie zostanie przekazane klientowi w ramach procesu potwierdzania referencji. *działalność brak działalność ogólna Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo podstawowa: Edukacja kształcenie ustawiczne Edukacja szkolnictwo wyższe Edukacja szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe Usługi finansowe bankowość Usługi finansowe ubezpieczenia Instytucje rządowe wojsko Instytucje rządowe jednostki wymiaru sprawiedliwości Instytucje rządowe bogactwa naturalne Instytucje rządowe administracja publiczna Instytucje rządowe opieka zdrowotna/nadzór Instytucje rządowe roboty publiczne Instytucje rządowe opieka społeczna Opieka zdrowotna ubezpieczenia zdrowotne Opieka zdrowotna inne instytucje Hosting inne Nauki przyrodnicze urządzenia medyczne Nauki przyrodnicze inne Działalność produkcyjna motoryzacja i przemysł lekki Działalność produkcyjna towary konsumpcyjne Działalność produkcyjna elektronika i nowoczesne technologie Działalność produkcyjna przemysł paliwowy i gazowniczy Działalność produkcyjna inne branże Media i rozrywka radiofonia i telewizja Media i rozrywka przemysł wydawniczy i poligraficzny Organizacje non-profit instytucje dobroczynne i charytatywne Organizacje non-profit inne Usługi specjalistyczne architektura, inżynieria i budownictwo Usługi specjalistyczne usługi prawne Usługi specjalistyczne usługi osobiste i różne Usługi specjalistyczne inne Handel detaliczny sprzedaż i serwis samochodów Handel detaliczny dystrybucja dóbr konsumpcyjnych Handel detaliczny gastronomia Edukacja inne Usługi finansowe rynki kapitałowe/papierów wartościowych Usługi finansowe inne Instytucje rządowe wywiad Instytucje rządowe organy prawodawcze Instytucje rządowe poczta Instytucje rządowe finanse publiczne Instytucje rządowe bezpieczeństwo publiczne Instytucje rządowe organy kontrolne Instytucje rządowe inne Opieka zdrowotna świadczeniodawcy Hosting dostawcy usług hostingowych Nauki przyrodnicze biotechnologia Nauki przyrodnicze farmacja Działalność produkcyjna lotnictwo i przemysł zbrojeniowy Działalność produkcyjna przemysł chemiczny Działalność produkcyjna artykuły trwałego użytku Działalność produkcyjna przemysł metalurgiczny i górnictwo Działalność produkcyjna przemysł drzewny i papierniczy Media i rozrywka reklama Media i rozrywka branża muzyczna, filmowa i sport Media i rozrywka inne Organizacje non-profit stowarzyszenia i zrzeszenia Usługi specjalistyczne rachunkowość Usługi specjalistyczne usługi informatyczne Usługi specjalistyczne zarządzanie Usługi specjalistyczne nieruchomości Handel detaliczny dystrybucja towarów przemysłowych Handel detaliczny artykuły przemysłowe/paliwa Handel detaliczny żywność i leki Handel detaliczny hotelarstwo/rozrywka/hazard 2005 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone 11

12 Handel detaliczny towary masowe Handel detaliczny inne Telekomunikacja dostawcy sprzętu Telekomunikacja komunikacja bezprzewodowa Telekomunikacja inne Transport i logistyka inne Usługi komunalne wodociągi, kanalizacja, odpady Handel detaliczny towary specjalne Telekomunikacja okablowanie Telekomunikacja dostawcy Internetu internetowych Telekomunikacja komunikacja przewodowa Transport i logistyka transport Usługi komunalne energetyka Usługi komunalne inne działalność drugorzędna: działalność trzeciorzędna: Wybierz jedną pozycję z powyższej listy Wybierz jedną pozycję z powyższej listy *Liczba pracowników w firmie klienta: Informacja ta nie zostanie przekazana klientowi w ramach procesu potwierdzania referencji 1 pracownik 2 5 pracowników 6 10 pracowników pracowników pracowników pracowników pracowników pracowników pracowników ponad pracowników Nazwa projektu Informacja ta zostanie przekazana klientowi w ramach procesu potwierdzania referencji *Nazwa ukończonego projektu (maksymalnie 160 znaków): Opis projektu (opcjonalnie) Informacje te zostaną przekazane klientowi w ramach procesu potwierdzania referencji, aby przypomnieć mu zakres przeprowadzonych prac. Wprowadź opis projektu w języku preferowanym przez klienta. Opis ten zostanie wyświetlony klientowi w języku, w którym go wprowadzono (maksymalnie znaków) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone 12

13 Kategoria projektu *Proszę zaznaczyć wszystkie kategorie opisujące dany projekt. Informacje te nie zostaną przekazane klientowi w ramach procesu potwierdzania referencji. rozwiązanie o charakterze branżowym (line of business) opracowanie serwera aplikacyjnego rozwiązanie inteligencji biznesowej rozwiązanie bazodanowe rozwiązanie ERP rozwiązanie sprzętowe rozwiązanie zarządzania tożsamościami dostawa licencji rozwiązanie dla telefonów komórkowych lub Pocket PC tworzenie pakietów oprogramowania opracowanie portalu opracowanie aplikacji Smart Client rozwiązanie składowania danych szkolenia rozwiązanie w zakresie Active Directory rozwiązanie z zakresu księgowości lub rachunkowości rozwiązanie CRM zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie migracja lub wdrożenie Exchange Server rozwiązanie hostingowe integracja infrastruktury lub procesów biznesowych rozwiązanie z zakresu komunikacji lub pracy grupowej rozwiązanie sieciowe bezpieczeństwo systemów zarządzanie bezpieczeństwem zarządzanie zasobami oprogramowania zarządzanie systemami opracowanie aplikacji internetowej Wymagane produkty firmy Microsoft *Czy projekt wiązał się z zakupem nowych produktów Microsoft przez klienta? Informacje te zostaną przekazane klientowi w ramach procesu potwierdzania referencji Tak Nie *Proszę zaznaczyć produkty zakupione przez klienta w ramach tego projektu. Informacje te zostaną przekazane klientowi w ramach procesu potwierdzania referencji. Microsoft Windows (klient) Microsoft Windows Microsoft Windows Media Center Edition Microsoft Windows Mobile Microsoft Office Microsoft Windows Mobile Microsoft Office Microsoft Office Live Microsoft Office Small Business Accounting Microsoft Windows Server Systems Microsoft Applications Center Microsoft BizTalk Server Microsoft Commerce Server Microsoft Content Management Server Microsoft Exchange Server Microsoft Host Integration Server Microsoft Identity Integration Server Microsoft ISA Server Microsoft Live Communications Server Microsoft Operations Manager 2005 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone 13

14 Microsoft Project Server Microsoft SharePoint Portal Server Microsoft Speech Server Microsoft SQL Server Microsoft System Center Microsoft System Center Data Protection Manager Microsoft Systems Management Server Microsoft Virtual Server Microsoft Windows Server Microsoft Windows Server Update Services Microsoft Windows Small Business Server Microsoft Windows Storage Server Microsoft Business Solutions Microsoft Business Solutions Axapta Microsoft C5 Microsoft CRM Microsoft Forecaster Microsoft FRx Microsoft Business Solutions Great Plains Microsoft Business Solutions Navision Microsoft Business Solutions Small Business Financials Microsoft Business Solutions Solomon Microsoft Retail Management System Narzędzia programistyczne Microsoft Inne produkty Microsoft Microsoft Visual Studio gry Microsoft lub konsola Xbox inne produkty Microsoft Usługi *Proszę zaznaczyć usługi zrealizowane na rzecz klienta w ramach tego projektu. Informacje te zostaną przekazane klientowi w ramach procesu potwierdzania referencji. pomoc w wyborze dostawcy lub konsultanta tworzenie oprogramowania na potrzeby klienta tworzenie pakietów oprogramowania instalacja i konfiguracja sprzętu i systemów operacyjnych instalacja oprogramowania biznesowego usługi rachunkowe doradztwo w zakresie rozwoju technologii informatycznych obsługa powdrożeniowa zarządzanie zasobami oprogramowania sprzedaż licencji na oprogramowanie budowa lub montaż komputerów PC i serwerów opracowanie i przeprowadzenie szkoleń usługi outsourcingowe zarządzanie projektami wdrożeń informatycznych preinstalacja systemów operacyjnych i innego oprogramowania doradztwo dotyczące procesów biznesowych udzielanie informacji o sposobach licencjonowania usługi z zakresu bezpieczeństwa sprzedaż sprzętu komputerowego inne 2005 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone 14

15 Kompetencje, których dotyczy referencja Zgodnie z podanymi powyżej informacjami, niniejsza referencja jeżeli zostanie potwierdzona może zostać przypisana do następujących specjalizacji i kompetencji. Jeżeli specjalizacja lub kompetencja, której ma dotyczyć niniejsza referencja, nie jest jeszcze zaznaczona, należy zaznaczyć ją na liście: Kompetencje Advanced Infrastructure Solutions (zaawansowane rozwiązania infrastruktury) Specjalizacje Active Directory and Identity Management (zarządzanie Active Directory i tożsamościami) Exchange Migration and Deployment (migracje i wdrożenia Microsoft Exchange) Hosting Solutions (rozwiązania hostingowe) Storage Solutions (rozwiązania składowania danych) Systems Management (zarządzanie systemami) Business Process and Integration (rozwiązania procesów biznesowych i integracji) Custom Development Solutions (rozwiązania tworzenia oprogramowania na zamówienie) Data Management Solutions (rozwiązania zarządzania danymi) Information Worker Solutions (rozwiązania dla pracowników merytorycznych) Application Infrastructure Development (tworzenie infrastruktury aplikacyjnej) Smart Client Development (tworzenie aplikacji Smart Client) Web Development (tworzenie aplikacji internetowych) Business Intelligence (inteligencja biznesowa) Database Management (zarządzanie bazami danych) Enterprise Project Management (zarządzanie projektami) Messaging and Collaboration (komunikacja i praca grupowa) Office Smart Client Development (tworzenie aplikacji Office Smart Client) Office System Desktop Deployment (wdrażanie Office System na stacjach roboczych) Portals and Enterprise Content Management (zarządzanie portalami i treścią witryn korporacyjnych) ISV/Software Solutions (rozwiązania programistyczne ISV) Learning Solutions (rozwiązania szkoleniowe) Licensing Solutions (rozwiązania licencjonowania) Microsoft Business Solutions (rozwiązania biznesowe Microsoft) License Delivery (dostarczanie licencji) Software Asset Management (zarządzanie licencjami) Microsoft Business Solutions Axapta Microsoft Business Solutions C5 Microsoft Business Solutions Great Plains Microsoft Business Solutions Navision Microsoft Business Solutions Solomon Microsoft CRM Mobility Solutions (rozwiązania mobilne) Networking Infrastructure Solutions (rozwiązania infrastruktury sieciowej) OEM Hardware Solutions (rozwiązania sprzętowe OEM) Security Solutions (rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa) Device Manufacturing (produkcja urządzeń komputerowych) System Building (budowanie systemów) Infrastructure Security (bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej) Security Management (zarządzanie bezpieczeństwem) 2005 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone 15

Microsoft Partner Network w pigułce:

Microsoft Partner Network w pigułce: Microsoft Partner Network w pigułce: Poziomy współpracy Microsoft Partner Network... 1 Poziom Społeczności... 2 Poziom Subskrypcje... 3 Poziom Silver lub Gold Competency:... 4 Lista kompetencji:... 4 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Programie Partnerskim

Przewodnik po Programie Partnerskim Microsoft po Programie Partnerskim listopad 2005 dla wszystkich partnerów Microsoft W przewodniku tym opisano Program Partnerski Microsoft podstawową strukturę programu, dla kogo program jest przeznaczony,

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL Licencjonowanie SQL Server Licencje SAL Pytanie: Klient ma zainstalowane oprogramowanie SQL Server w środowisku z wieloma dzierżawcami i ma dwóch (2) użytkowników, którzy potrzebują dostępu do niego. Czy

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Korzyści, Wymagania, Obowiązki

Przewodnik. Korzyści, Wymagania, Obowiązki Przewodnik Korzyści, Wymagania, Obowiązki Przewodnik opracowany przez Partnera Sieciowego - Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych na podstawie materiałów udostępnionych przez firmę

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010

Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010 Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010 tel. +48 032/ 726 63 49; e-mail: biuro@akademiakompetencji.pl Wszystkie szkolenia Akademii Kompetencji KSK Bezpieczeostwo odbywają się w siedzibie firmy, w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i odnawianie rejestracji w programie przewodnik dla partnerów firmy Microsoft

Rejestracja i odnawianie rejestracji w programie przewodnik dla partnerów firmy Microsoft Rejestracja i odnawianie rejestracji w programie przewodnik dla partnerów firmy Microsoft Spis treści W przewodniku tym zamieszczono informacje opisujące poszczególne etapy rejestracji i odnawiania rejestracji

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server Spis treści Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server... 2 1. Co nowego w licencjonowaniu programu System Center 2012?...... 2 2. Czy można uzyskać opis edycji produktu System Center

Bardziej szczegółowo

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe.

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe. Nasze rozwiązania zawsze powstają przy wykorzystaniu wiedzy współpracujących z nami ekspertów, jednakże zawsze pamiętamy, że cel zastosowania tej wiedzy ma służyć rozwojowi biznesu klientów. Naszą przewagą

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy Prosimy o podanie wszystkich niezbędnych informacji w celu zgłoszenia lub dokonania aktualizacji. Klient dokonuje zgłoszenia i nabywa Produkty

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych.

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl 1 Plan prezentacji: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Platforma Office 2010

Platforma Office 2010 Collaborate more Platforma Office 2010 Sebastian Wilczewski Konsultant Betacom S.A. 2 Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Jak skutecznie zarządzać informacją?

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

Oferta licencyjna dla szkół. Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist

Oferta licencyjna dla szkół. Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist Oferta licencyjna dla szkół Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist Open Value Subscription Agreement for Education Solutions (OVS-ES) Definicja Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego Umowa

Bardziej szczegółowo

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Budowa rozwiązań Rozwiązania dla programistów Narzędzia integracyjne Zarządzanie infrastrukturą Zarządzanie stacjami, urządzeniami

Bardziej szczegółowo

STRONGER TOGETHER. Red Hat - program partnerski. Dariusz Świąder B2B Sp. z o. o.

STRONGER TOGETHER. Red Hat - program partnerski. Dariusz Świąder B2B Sp. z o. o. STRONGER TOGETHER Red Hat - program partnerski Dariusz Świąder B2B Sp. z o. o. Name of Presenter 1 Wprowadzenie. Dlaczego warto zostać autoryzowanym partnerem Poziomy partnerstwa Wybór odpowiedniego poziomu

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Microsoft

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Microsoft arz szkoleń, II półrocze, 201 rok Cena Office 2007/2010/201 MS Word poziom średniozaawansowany 2 MS Word poziom zaawanasowany 2 MS Excel poziom średniozaawansowany 2 MS Excel poziom zaawansowany 2 MS Excel

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia szkolenia Cena katalogowa netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing and Configuring

Bardziej szczegółowo

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Podręcznik użytkownika konsoli sprzedawcy programu VIP dla planu Value Incentive Plan (VIP) Wersja 3.5 listopad 21, 2013 Obowiązuje od 1 listopada 2013 Strona

Bardziej szczegółowo

MAINFRAME WWW. Chmura 1970 & 80. Dziś

MAINFRAME WWW. Chmura 1970 & 80. Dziś MAINFRAME PC WWW Chmura 1970 & 80 1990 2000 Dziś Prywatna Publiczna AUTOMATYZACJA ELASTYCZNOŚĆ SAMOOBSŁUGA Małe i średnie przedsiębiorstwa Sektor publiczny Duże przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa, sektor

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Produkty Acronis. Dariusz Cudak, Systemy Informatyczne ITXON

Produkty Acronis. Dariusz Cudak, Systemy Informatyczne ITXON Produkty Acronis Dariusz Cudak, Systemy Informatyczne ITXON Agenda 1. Krótka informacja o firmie Acronis 2. Podział produktów 3. Krótkie omówienie funkcjonalności i wybranych unikatowych cech produktów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Liczba użytkowników 1 2-4 5-9 10-24 25-49 50-99 100+

Liczba użytkowników 1 2-4 5-9 10-24 25-49 50-99 100+ Programy ESET licencje imienne Licencje na okres 1 roku, ceny netto w złotówkach. Liczba użytkowników 1 2-4 5-9 10-24 25-49 50-99 100+ ESET NOD32 Antivirus - 100,00 - - - - - ESET Cybersecurity dla Mac

Bardziej szczegółowo

Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? www.pc-ware.com/group

Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? www.pc-ware.com/group Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? 1 Agenda Dlaczego licencje Volumenowe są lepsze? Które licencje Volumenowe są najtańsze dla mojej organizacji? Jak dobrze i tanio kupić w Select Plus? Dlaczego i

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością Office Web Apps Server Pytanie: Dostawca usługi planuje dostarczać udostępnianie prezentacji programu PowerPoint wykorzystując Lync jak część swojej

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie rozwiązań. Aplikacje Office Web

Licencjonowanie rozwiązań. Aplikacje Office Web Licencjonowanie rozwiązań Aplikacje Office Web Pytanie: Klient ma licencje EAS dla Microsoft Office. Czy partner może ich użyć do licencjonowania dostępu klienta do funkcjonalności Office Web Apps hostowanej

Bardziej szczegółowo

Usługi Live@Edu ze wsparciem Centrum Innowacji Microsoft. Jerzy Mikołajczak, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl

Usługi Live@Edu ze wsparciem Centrum Innowacji Microsoft. Jerzy Mikołajczak, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl Usługi Live@Edu ze wsparciem Centrum Innowacji Microsoft Jerzy Mikołajczak, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl 1 Plan prezentacji: 1. Prezentacja Centrum Innowacji Microsoft (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)

Bardziej szczegółowo

Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/

Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/ Microsoft System Center 2005: Ujednolicenie zasad licencjonowania produktów Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003 i Microsoft perations Manager (MM) 2005 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ AUTORSKIE WARSZTATY DEDYKOWANE SQL NR KURSU NAZWA KURSU TERMINY MARZEC KWIECIEŃ MAJ 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY NETTO Administrowanie bazą danych

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Odnowienie Software Assurance przewodnik

Odnowienie Software Assurance przewodnik Odnowienie Software Assurance przewodnik Microsoft Software Assurance w programach licencjonowania grupowego pozwala na zwiększenie produktywności całej organizacji. Usługi Software Assurance ułatwiają

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA Microsoft TECHNOLOGIE FIRMY MICROSOFT W SYSTEMIE MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION W każdym obszarze systemu Microsoft Business Solutions Navision kluczową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować firmę w rodzinie Serwisów branżowych xtech.pl?

Jak zarejestrować firmę w rodzinie Serwisów branżowych xtech.pl? Jak zarejestrować firmę w rodzinie Serwisów branżowych xtech.pl? Dokonanie bezpłatnej rejestracji firmy pozwala na jej prezentację w rodzinie Serwisów branżowych oraz umożliwia zapoznanie się ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Jakie nowe korzyści są dostępne? Korzyści obejmują m.in. dostęp do specjalistów ds. technicznych i zasobów działu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... ... ... 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania i do podpisania umowy jest:

FORMULARZ OFERTOWY ... ... ... ... 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania i do podpisania umowy jest: Załącznik 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Do: 00-082 WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14 (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Identity Management w Red Hat Enterprise Portal Platform. Bolesław Dawidowicz

Identity Management w Red Hat Enterprise Portal Platform. Bolesław Dawidowicz Identity Management w Red Hat Enterprise Portal Platform Związany z projektem GateIn (wcześniej JBoss Portal) od 2006r. Obecnie pełni rolę GateIn Portal Project Lead (razem z Julien Viet z exo) Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP Załącznik Nr 7 Umowa zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie 02-591, przy ul. Stefana Batorego 5,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC, świadczący

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0055_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0055_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Umowy licencyjne Microsoft dla Edukacji

Umowy licencyjne Microsoft dla Edukacji Umowy licencyjne Microsoft dla Edukacji Open Value Subscription Agreement for Education Solutions (OVS-ES) Definicja Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego Instytucje Edukacyjne Definicja Uprawnionego Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste

Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste Użytkownicy Urządzenia Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste Oferty Office 365 Użytkownicy Oferta pakietów Office Urządzenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK SZKOLEO MICROSOFT OFFICE

CENNIK SZKOLEO MICROSOFT OFFICE CENNIK SZKOLEO MICROSOFT OFFICE Numer szkolenia Nazwa szkolenia Ilość dni Cena za osobę AL 1211 Microsoft Word dla użytkowników 3 dni 1100 PLN AL 1212 Microsoft Word dla zaawansowanych 3 dni 1150 PLN AL

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Zalety umowy Główne założenia umowy Struktura umowy Budowa Platformy, produkty dodatkowe Sposoby zamawiania produktów Kopie licencji i ich

Zalety umowy Główne założenia umowy Struktura umowy Budowa Platformy, produkty dodatkowe Sposoby zamawiania produktów Kopie licencji i ich 1 Umowa licencyjna przeznaczona dla średnich i dużych firm, czyli takich, które posiadają minimum 250 komputerów i które chcą podjąć decyzję o standaryzacji oprogramowania w całym przedsiębiorstwie. Klienci

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0038_02.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0038_02.mspx Strona 1 z 6 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik po licencjonowaniu. Microsoft Internal Edition - Do Not Distibute Externally

Skrócony przewodnik po licencjonowaniu. Microsoft Internal Edition - Do Not Distibute Externally Skrócony przewodnik po licencjonowaniu Microsoft Internal Edition - Do Not Distibute Externally Wersja 1.0 4/28/2010 Opis Przewodnik ten przeznaczony jest dla osób chcących zapoznać się z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Plan prezentacji euw: 1. Architektura systemu i komponenty 2. Zarządzanie obszarem wspólnym 3. Wniosek

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Partnerzy ds. rozwiązań czyli firmy oferujące płatności PayPal jako zintegrowany element ich rozwiązań handlowych.

Partnerzy ds. rozwiązań czyli firmy oferujące płatności PayPal jako zintegrowany element ich rozwiązań handlowych. Program partnerski PayPal dla regionu CEMEA umożliwia partnerom handlowym, takim jak Ty, dostosować się do rosnących potrzeb handlowców. W tym podręczniku znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące korzyści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty ... (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

Formularz oferty ... (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) Formularz oferty Załącznik nr do SIWZ po zmianach z dnia.202 r. Do: Centrum Unijnych Projektów Transportowych ul. Bonifraterska 7 00-203 Warszawa Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 INTEGRACJA COMARCH ERP E-SKLEP Z WSZYSTKO.PL... 4 2.1 KONFIGURACJA... 4 2.2 MAPOWANIE DOSTAW I PŁATNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Pękala MSDN AA Program Manager Microsoft

Katarzyna Pękala MSDN AA Program Manager Microsoft Katarzyna Pękala MSDN AA Program Manager Microsoft Bezpłatne oprogramowanie Microsoft; MSDN AA, wersje Express, Wyobraź sobie świat konkurs Imagine Cup; Inne inicjatywy; społeczności, certyfikacje, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zp.sw.gov.pl Warszawa: Wsparcie MS Exchange i systemu usług katalogowych. Numer

Bardziej szczegółowo

S Dostosowanie rozwiązań do wymagań procesów zachodzących w firmie. S Zwiększanie produktywności. S Podnoszenie poziomu konkurencyjności

S Dostosowanie rozwiązań do wymagań procesów zachodzących w firmie. S Zwiększanie produktywności. S Podnoszenie poziomu konkurencyjności MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION ZARZĄDZANIE WSPÓŁPRACĄ GWARANCJA DOSTĘPU DO KOMPLETNYCH I DOKŁADNYCH INFORMACJI DAJE CI MOŻLIWOŚĆ KONCENTROWANIA SIĘ NA WYBRANYCH SEGMENTACH KLIENTÓW. Kluczowe korzyści:

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus

Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus 2 Enterprise Agreement (EA) Umowa licencyjna przeznaczona dla średnich i dużych firm, czyli takich, które posiadają minimum 250 komputerów i które chcą podjąć

Bardziej szczegółowo

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip Przewodnik LOGOWANIE Użyj swojej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do DHL IntraShip na stronie https://www.intrashipeu.dhl.com (lub skorzystaj z lokalnego adresu

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** SYSTEMY OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Bank danych online ConDataPoll oferuje Państwu następujące świadczenia:

Bank danych online ConDataPoll oferuje Państwu następujące świadczenia: Aby zostać przyjętym do bazy danych online ConData Pool, prosimy o uzupełniene danych, dotyczących Państwa profilu bezpośrednio w polach formularza w obrębie rejestracji danych. Po zakończeniu, prosimy

Bardziej szczegółowo

Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR

Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR Aplikacja Xerox QR Code Skrócona instrukcja obsługi 702P03999 Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR Aplikacji QR Code można używać w połączeniu z: aplikacjami do skanowania /

Bardziej szczegółowo

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Konsola administracyjna programu VIP Podręcznik użytkownika dla planu Value Incentive Plan (VIP) Wersja 2.5 listopad 19, 2013 Spis treści Co to jest konsola

Bardziej szczegółowo

Zunifikowna Komunikacja

Zunifikowna Komunikacja Zunifikowna Komunikacja jako element usprawniający funkcjonowanie Administracji Samorządowej Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych, Microsoft adam.dolega@microsoft.com Szybka i łatwa komunikacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_07/D Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz.1 (D1) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości Ręczne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM SPRZEDAŻ I MARKETING Moduł Sprzedaż i Marketing w systemie Microsoft Navision zapewnia dostęp do kompletnych i dokładnych informacji,

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja administratora podmiotu potwierdzającego profil zaufany wersja 7.0 SPIS TREŚCI. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

SharePoint 2013 / Project Server 2013 Demand Management. Bartłomiej Graczyk 2013-02-27

SharePoint 2013 / Project Server 2013 Demand Management. Bartłomiej Graczyk 2013-02-27 SharePoint 2013 / Project Server 2013 Demand Management Bartłomiej Graczyk 2013-02-27 Bartłomiej Graczyk MCT,MCITP,MCTS Architekt rozwiązań Business Intelligence & Enterprise Project Management / Project

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej

Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej Załącznik Nr. 7 do SIWZ Znak postępowania: PN//0 FORMULARZ CENOWY W postępowaniu na Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie System Center 2012 R2

Licencjonowanie System Center 2012 R2 Licencjonowanie Opis produktu Microsoft zapewnia rozwiązania służące do zarządzania zasobami centrów przetwarzania danych, prywatnymi chmurami obliczeniowymi i urządzeniami klienckimi. Zarządzanie prywatną

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT DYNAMICS NAV

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT DYNAMICS NAV PLATFORMA Microsoft MICROSOFT DYNAMICS NAV TECHNOLOGIE FIRMY MICROSOFT W SYSTEMIE MICROSOFT DYNAMICS NAV W każdym obszarze systemu Microsoft Dynamics NAV kluczową rolę odgrywają technologie firmy Microsoft.

Bardziej szczegółowo

Akademia BTC i INTEL zapraszają na wyjątkowe warsztaty praktyczne

Akademia BTC i INTEL zapraszają na wyjątkowe warsztaty praktyczne Akademia BTC i INTEL zapraszają na wyjątkowe warsztaty praktyczne Technologia Intel vpro - funkcje, mechanizmy bezpieczeństwa i zastosowania praktyczne. Metody konfiguracji technologii Intel vpro PC -

Bardziej szczegółowo

Datacenter Silver 2299 zł netto / osoba

Datacenter Silver 2299 zł netto / osoba Datacenter Silver 2299 zł netto / osoba Microsoft Partner Network Sales Specialist Assessment for Datacenter Microsoft Partner Network Pre-sales Technical Specialist Assessment for Datacenter Datacenter

Bardziej szczegółowo

My Cisco Najczęściej zadawane pytania

My Cisco Najczęściej zadawane pytania 1. Co to jest My Cisco? My Cisco to usługa, która oferuje wygodny i dostosowany do potrzeb użytkownika podgląd ulubionych informacji w witrynie Cisco.com. 2. Jak uzyskać dostęp do My Cisco? Dostęp do usługi

Bardziej szczegółowo