Zdobywanie kompetencji przewodnik dla partnerów firmy Microsoft

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zdobywanie kompetencji przewodnik dla partnerów firmy Microsoft"

Transkrypt

1 Zdobywanie kompetencji przewodnik dla partnerów firmy Microsoft Spis treści W przewodniku tym zamieszczono informacje na temat zdobywania kompetencji w Programie Partnerskim Microsoft. Opis kompetencji Microsoft Kompetencje opis wymagań Zdobywanie kompetencji Kompetencje a firmy wielooddziałowe Osoby z tytułem Microsoft Certified Professional Przetestowane produkty Referencje klientów Formularz referencji klienta 2005 Microsoft Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone 1

2 Opis kompetencji Microsoft Kompetencje w Programie Partnerskim Microsoft są dowodem uznania poziomu wiedzy technicznej i doświadczenia biznesowego partnera w określonych obszarach specjalizacji. Kompetencje Microsoft ułatwiają partnerom: zaprezentowanie umiejętności i wiedzy klientom, rozszerzenie zasięgu działania na rynku, dopasowanie swoich działań do inicjatyw marketingowych Microsoft, tworzenie bliższych relacji z innymi partnerami. Każdy partner, który posiada odpowiednią wiedzę techniczną i doświadczenie biznesowe, może zdobyć jedną lub więcej kompetencji Microsoft. Wybrane kompetencje podzielone są na specjalizacje, które: wyróżniają określony zakres rozwiązań i specjalistycznej wiedzy w ramach danej kompetencji, określają sposób zdobycia danej kompetencji, dają bezpośredni dostęp do narzędzi i zasobów szczególnie przydatnych w danym obszarze specjalizacji. Korzyści Zdobycie kompetencji daje dostęp do dodatkowych korzyści związanych z tą kompetencją. Korzyści te są niezależne od korzyści związanych z uczestnictwem na określonym poziomie programu. Przykłady dodatkowych korzyści to: możliwość używania logo kompetencji, dodatkowe licencje na oprogramowanie do użytku wewnętrznego, internetowe laboratoria Hands-on Lab, lokalne szkolenia dla partnerów, samouczki internetowe, kampanie marketingowe, witryny internetowe z zasobami związanymi z kompetencją, priorytetowa pozycja w katalogu partnerów Microsoft. Każda z kompetencji dotyczy określonej grupy rozwiązań, oferowanych klientom przez partnerów firmy Microsoft. Z każdą kompetencją związany jest unikatowy zestaw wymagań oraz dodatkowe korzyści dla zarejestrowanych w tej kompetencji partnerów Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone 2

3 Kompetencje Advanced Infrastructure Solutions (zaawansowane rozwiązania infrastruktury) Obecnie dostępnych jest 13 kompetencji Microsoft. Niektóre z kompetencji podzielono na specjalizacje. Business Process and Integration Solutions (rozwiązania procesów biznesowych i integracji; wcześniej Integrated E-Business Solutions) Custom Development Solutions (rozwiązania tworzenia oprogramowania na zamówienie) Data Management Solutions (rozwiązania zarządzania danymi; wcześniej Business Intelligence Solutions) Information Worker Solutions (rozwiązania dla pracowników merytorycznych) ISV Software Solutions (rozwiązania programistyczne ISV) Learning Solutions (rozwiązania szkoleniowe) Licensing Solutions (rozwiązania licencjonowania) Microsoft Business Solutions (rozwiązania biznesowe Microsoft) Mobility Solutions (rozwiązania mobilne) Networking Infrastructure Solutions (rozwiązania infrastruktury sieciowej) OEM Hardware Solutions (rozwiązania sprzętowe OEM) Security Solutions (rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa) Active Directory and Identity Management (zarządzanie Active Directory i tożsamościami) Exchange Migration and Deployment (migracje i wdrożenia Microsoft Exchange) Specjalizacje Enterprise Application Integration (EAI; integracja aplikacji korporacyjnych) Business to Business Application Integration (B2B; integracja business to business) Business Process Management Internet Business (BPM; internetowe rozwiązania zarządzania procesami biznesowymi) Digital Rights Management (DRM; zarządzanie prawami cyfrowymi) Application Infrastructure Development (tworzenie infrastruktury aplikacyjnej) Smart Client Development (tworzenie aplikacji Smart Client) Business Intelligence (inteligencja biznesowa) Enterprise Project Management (zarządzanie projektami) Messaging and Collaboration (komunikacja i praca grupowa) Office Smart Client Development (tworzenie aplikacji Office Smart Client) License Delivery (dostarczanie licencji) Microsoft Axapta Microsoft CRM Microsoft C5 Microsoft Great Plains Hosting Solutions (rozwiązania hostingowe) Storage Solutions (rozwiązania składowania danych) Systems Management (zarządzanie systemami) Extranet/Hosting (ekstranet i hosting) Web Application/Portal Development (tworzenie aplikacji internetowych i portali) Web Based Workflow/Orchestration Solutions (rozwiązania przepływu zadań i orkiestracji) Web Development (tworzenie aplikacji internetowych) Database Management (zarządzanie bazami danych) Office System Desktop Deployment (wdrażanie Office System na stacjach roboczych) Portals and Enterprise Content Management (zarządzanie portalami i treścią witryn korporacyjnych) Software Asset Management (zarządzanie licencjami) Microsoft Navision Microsoft Point of Sale Microsoft Solomon System Building (budowanie systemów) Device Manufacturing (produkcja urządzeń komputerowych) Infrastructure Security (bezpieczeństwo Security Management (zarządzanie infrastruktury informatycznej) bezpieczeństwem) Aby sprawdzić, która kompetencja najlepiej pasuje do profilu działalności firmy, warto zapoznać się z opisami kompetencji i specjalizacji zamieszczonymi w witrynie Programu Partnerskiego Microsoft Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone 3

4 Kompetencje opis wymagań Zdobywanie kompetencji Zdobycie każdej kompetencji i specjalizacji Microsoft uwarunkowane jest spełnieniem określonych wymagań. Warunki ogólne, jakie trzeba spełnić, to: zatrudnianie osób posiadających certyfikaty właściwe dla danej kompetencji i specjalizacji, przekazanie referencji klientów, przetestowanie produktów (tylko dla kompetencji ISV Software Solutions i OEM Hardware Solutions), osiągnięcie wymaganego poziomu sprzedaży (dotyczy kompetencji Learning Solutions, Licensing Solutions, OEM Hardware Solutions oraz specjalizacji Hosting Solutions w kompetencji Advanced Infrastructure Solutions). Jeżeli w danej kompetencji zostały wyróżnione jakieś specjalizacje, zdobycie tej kompetencji wiąże się ze spełnieniem wszystkich wymagań przynajmniej jednej (1) z tych specjalizacji. Szczegółowe informacje na temat wymagań związanych z poszczególnymi kompetencjami znajdują się w witrynie Programu Partnerskiego Microsoft pod adresem https://partner.microsoft.com/. Partnerzy Gold Certified Partner oraz Certified Partner mogą zdobyć kompetencje Microsoft w dowolnej chwili w okresie uczestnictwa w programie. Partner może zdobyć kilka kompetencji. Za zdobyte kompetencje przyznawane są punkty partnera. W przypadku partnerów Certified Partner i Gold Certified Partner, spełnienie warunków kompetencji powoduje automatyczne przyznanie kompetencji i daje dostęp do związanych z nią korzyści. Partnerzy Zarejestrowani mogą zakwalifikować się w kompetencji w dowolnej chwili w czasie uczestnictwa w programie. Nie uzyskają jednak tej kompetencji i związanych z nią korzyści, dopóki nie spełnią wymagań związanych z rejestracją w programie na poziomie Certified Partner lub Gold Certified Partner. Partnerzy Zarejestrowani, którzy spełnili wymagania kompetencji, mają status qualified, a nie earned. Gdy partner spełni wymagania kompetencji i udokumentuje ten fakt w witrynie Partner Membership Center, w witrynie tej automatycznie pojawi się informacja o zdobyciu kompetencji. Sprawdzenie stopnia zaawansowania rejestracji w kompetencji Witryna Partner Membership Center umożliwia sprawdzenie stopnia zaawansowania rejestracji w kompetencji. Status firmy można sprawdzić w następujący sposób: 1. Z menu Requirements and Assets (wymagania i osiągnięcia) wybierz pozycję Competency Summary (stan kompetencji). Wyświetlona zostanie 2005 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone 4

5 strona Manage Competencies (zarządzanie kompetencjami) z aktywną zakładką Competency Summary. 2. W liście rozwijanej Select Location (wybierz lokalizację) kliknij strzałkę w dół i zaznacz nazwę organizacji lub jednej z lokalizacji zarejestrowanych w ramach tej organizacji. Następnie kliknij przycisk Select (Wybierz). Na ekranie zostaną wyświetlone informacje o stopniu spełnienia warunków niezbędnych do uzyskania poszczególnych kompetencji przez wybraną lokalizację oraz informacje o tym, jakie wymagania należy jeszcze spełnić, aby uzyskać daną kompetencję. Wyświetlany jest także odnośnik do strony zawierającej szczegółową listę wymagań. 3. Łącza znajdujące się w liście wymagań pozwalają na przejście do stron, na których można: zarządzać rejestracjami osób z tytułem Microsoft Certified Professional (MCP), wprowadzać referencje klientów, dodawać informacje o przetestowanych produktach. Jeśli jakieś łącze nie jest aktywne, oznacza to, że nie masz praw administracyjnych do zarządzania rejestracją danej lokalizacji w Programie Partnerskim Microsoft. Okres ważności kompetencji Każda z kompetencji lub specjalizacji ważna jest tak długo, jak długo partner spełnia jej wymagania. W większości przypadków jest to okres od daty uzyskania kompetencji do końca danego roku uczestnictwa w programie partnerskim plus jeden dodatkowy rok. Wyjątkami od tej reguły są te specjalizacje, które wymagają certyfikacji produktów. Po zakończeniu okresu ważności certyfikatu produktu (który zwykle wynosi dwa lata lub więcej), punkty partnera oraz przyznana kompetencja są ważne do końca danego roku uczestnictwa w programie. Kompetencje a firmy wielooddziałowe Uwaga rozdział ten odnosi się do struktury organizacyjnej firm. Każda zarejestrowana w programie organizacja posiada siedzibę główną i może posiadać dodatkowe lokalizacje na całym świecie. Szczegółowe informacje na temat rejestracji firm wielooddziałowych w Programie Partnerskim Microsoft znajdują się w dziale Help witryny Partner Membership Center. Kompetencje może zdobywać albo cała organizacja, albo poszczególne jej lokalizacje. Lokalizacja, która zdobyła kompetencję samodzielnie (tj. do lokalizacji tej przypisane są osoby, które zdały odpowiednie egzaminy, a wymagane referencje klientów zostały albo przesłane przez tę lokalizację, albo do tej lokalizacji przypisane), w witrynie Partner Membership Center otrzymuje dla tej kompetencji status Earned (zdobyta). Informacje o uzyskaniu kompetencji umieszczane są także w katalogach partnerów Microsoft. Organizacja Certified Partner lub Gold Certified Partner, do której należy ta lokalizacja, otrzymuje 2005 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone 5

6 w ramach comiesięcznej przesyłki partnerskiej zestaw materiałów związanych z tą kompetencją. Lokalizacje, które spełniają wszystkie wymagania kompetencji i chcą bezpośrednio otrzymywać przesyłki, mogą zakupić subskrypcję dodatkowych przesyłek partnerskich, zawierających materiały związane ze zdobytą kompetencją. Zawartość przesyłek dodatkowych zależy od rodzaju zamówionych przesyłek i od poziomu uczestnictwa w programie. Dodatkowe przesyłki mogą zamawiać zarówno organizacje uczestniczące na poziomie Certified Partner, jak i Gold Certified Partner. Więcej informacji na temat dodatkowych przesyłek partnerskich można znaleźć w Przewodniku po Programie Partnerskim Microsoft. Kompetencja zdobyta przez organizację Spełnione wymagania kompetencji Microsoft (egzaminy MCP zdane przez pracowników, certyfikacje produktów, referencje klientów) nazywane są osiągnięciami. Osiągnięcia przypisane są do tej lokalizacji, która je uzyskała. Jeśli osiągnięcia zdobyte przez różne lokalizacje danej organizacji umożliwiają zdobycie kompetencji, osiągnięcia te są kumulowane, a organizacja zdobywa kompetencję. Zdobyta kompetencja jest dziedziczona przez wszystkie lokalizacje. Status kompetencji każdej lokalizacji to Active Inherited (aktywna odziedziczona). Wszystkie lokalizacje współdzielą otrzymywane przez całą organizację korzyści dostępne w ramach kompetencji. Kompetencja zdobyta przez lokalizację Jeśli osiągnięcia jednej lokalizacji są wystarczające do zdobycia danej kompetencji, lokalizacja taka zdobywa tę kompetencję. Status kompetencji tej lokalizacji to Active Earned (aktywna zdobyta). Osiągnięcia tej lokalizacji nadal pozwalają na zdobycie kompetencji przez organizację. Status kompetencji wszystkich pozostałych lokalizacji to Active Inherited. Wyjątek kompetencja Learning Solutions W przypadku organizacji świadczących usługi szkoleniowe, każda lokalizacja musi samodzielnie zdobyć kompetencję Learning Solutions kompetencja ta nie może być dziedziczona. Partnerzy Learning Solutions, jeśli chcą otrzymywać dodatkowe przesyłki partnerskie, muszą spełnić odpowiednie wymagania. Lokalizacja, która chce zamówić dodatkowe przesyłki partnerskie, musi spełnić jedno z następujących wymagań: zatrudnienie dwóch specjalistów MCP, przedstawienie trzech potwierdzonych referencji klientów, oferowanie jednego przetestowanego produktu, zatrudnienie dwóch specjalistów MCP i przedstawienie trzech potwierdzonych referencji klientów, oferowanie jednego przetestowanego produktu Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone 6

7 Osoby z tytułem Microsoft Certified Professional Przetestowane produkty Jednym z warunków uzyskania kompetencji jest zatrudnianie w firmie specjalistów posiadających tytuł Microsoft Certified Professional. Specjalista z tytułem Microsoft Certified Professional (MCP) to osoba, która zdała co najmniej jeden specjalistyczny egzamin Microsoft (uzyskała certyfikację Microsoft). Wszystkie zdane przez daną osobę egzaminy są przypisane do jednego numeru, zwanego identyfikatorem MCP (MCP ID). Jeśli certyfikacje Microsoft jakiejś osoby mają być podstawą uzyskania kompetencji przez firmę uczestniczącą w Programie Partnerskim Microsoft, osoba ta najpierw musi związać swój profil z określoną lokalizacją tej firmy, a następnie przypisać do tej lokalizacji swój numer MCP ID. Jedna osoba może być związana z kilkoma lokalizacjami firmy, jednak jej numer MCP ID można przypisać tylko do jednej lokalizacji. W witrynie Partner Membership Center administrator zarządzający uczestnictwem firmy w programie może: zapraszać nowych specjalistów MCP do przypisania ich numerów MCP ID do jednej z lokalizacji firmy, przenieść przypisanie specjalisty MCP do innej lokalizacji firmy, przeglądać listę wszystkich specjalistów MCP przypisanych do danej lokalizacji. Więcej informacji oraz wskazówki dotyczące wykonania tych zadań można znaleźć w dziale Help w witrynie Partner Membership Center. Do wymogów uzyskania dwóch kompetencji Microsoft zalicza się przetestowanie produktu. Kompetencje te to: ISV/Software Solutions do wymogów tej kompetencji zalicza się wszelkie testy oprogramowania. OEM Hardware Solutions do wymogów tej kompetencji zalicza się wszelkie testy produktów sprzętowych. Przetestowany produkt można przypisać do dowolnej lokalizacji zarejestrowanej w ramach organizacji. Produkty identyfikowane są za pomocą unikalnego identyfikatora produktu oraz nazwy produktu. Produkty przypisane do różnych lokalizacji danej organizacji powiększają pulę punktów partnera całej organizacji. Jeden identyfikator produktu może zostać zaliczony na poczet wymogów więcej niż jednej kompetencji. Jeden identyfikator produktu może zostać przypisany do wielu lokalizacji tej samej organizacji. Jeden identyfikator produktu może zostać przypisany do wielu organizacji. Do jednej lokalizacji można przypisać wiele przetestowanych produktów Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone 7

8 Referencje klientów Punkty partnera za przetestowane produkty przypisywane są na poziomie całej organizacji. Jeśli z daną lokalizacją związany jest więcej niż jeden produkt, to punkty partnera przyznawane są tylko za najwyżej punktowany produkt. Organizacja może za przetestowane produkty uzyskać maksymalnie 70 punktów, jednak punkty przyznawane są tylko za jeden przetestowany produkt (ten, który otrzymał najwięcej punktów). Testy dotyczą produktów sprzętowych i oprogramowania. Definicje przetestowanego rozwiązania programistycznego i przetestowanego rozwiązania sprzętowego podano poniżej. Przetestowane rozwiązanie programistyczne rozwiązanie, które zostało przetestowane przez firmę Microsoft lub autoryzowaną przez Microsoft niezależną organizację (np. testy Microsoft Platform Test for ISV Solutions lub Certified for Windows Server 2003 ). Informacje dotyczące testów i certyfikacji oprogramowania można znaleźć pod adresem https://partner.microsoft.com/ Przetestowane rozwiązanie sprzętowe sprzęt, który pomyślnie przeszedł testy związane z programem logo Designed for Windows. Informacje na temat logo Designed for Windows można znaleźć pod adresem Jeżeli ważność certyfikacji przetestowanego produktu upływa przed końcem rocznego okresu uczestnictwa w programie, punkty partnera przyznane za ten produkt utracą ważność dopiero w rocznicę rejestracji. Więcej informacji na temat sposobu przyznawania punktów partnera za przetestowane produkty (również na temat okresów ważności punktów) znajdują się w Przewodniku po Programie Partnerskim Microsoft. W witrynie Partner Membership Center administrator zarządzający uczestnictwem firmy w programie może: obejrzeć listę przetestowanych produktów, zarejestrować nowe przetestowane produkty, wskazać lokalizację, do której ma być przypisany dany produkt, usuwać produkty z listy przetestowanych produktów lub usuwać ich przyporządkowania do lokalizacji. Więcej informacji oraz wskazówki przydatne podczas wykonania tych zadań można znaleźć w dziale Help w witrynie Partner Membership Center. Do wymogów związanych ze zdobywaniem kompetencji Microsoft zalicza się także przedstawienie potwierdzonych referencji klientów. Pojedyncza referencja może dotyczyć więcej niż jednej kompetencji lub specjalizacji, jednak jedną referencję można związać tylko z jedną kompetencją lub specjalizacją. Można zmieniać przypisanie referencji do lokalizacji oraz do kompetencji i specjalizacji. Nie ma ograniczeń na liczbę przesłanych referencji. Ten sam klient może potwierdzić wiele referencji, muszą one jednak dotyczyć różnych projektów Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone 8

9 Opis wymagań związanych z referencjami klientów można znaleźć w Przewodniku po Programie Partnerskim Microsoft. Partnerzy działający na terenie Japonii muszą przedstawić odpowiednie porozumienie (Memorandum of Understanding). Dodatkowe informacje na temat wymaganego porozumienia można znaleźć w witrynie Partner Membership Center w menu Requirements and Assets (wymagania i osiągnięcia) należy kliknąć pozycję Create Customer Reference (utwórz referencję klienta). Proces tworzenia referencji 1. Partner tworzy referencje klienta w witrynie Partner Membership Center. Następnie referencje wysyłane są do klienta celem potwierdzenia. Tworząc referencję partner musi wprowadzić następujące informacje: dane kontaktowe klienta i firmy, informacje o projekcie. Partner powinien również określić kompetencje lub specjalizacje, których jego zdaniem dotyczy zrealizowany projekt. Informacje, jakie należy podać tworząc referencję klienta, wymieniono w sekcji Formularz referencji klienta tego dokumentu. 2. Gdy partner zakończy tworzenie referencji, do klienta wysyłana jest wiadomość poczty elektronicznej z prośbą o potwierdzenie tej referencji. Zanim wiadomość zostanie wysłana, partner może obejrzeć jej treść. Uwaga jeśli konto pocztowe klienta jest założone na serwerze bezpłatnym lub publicznym albo należy do domeny microsoft.com, regionalne centrum obsługi Microsoft zastosuje ręczny tryb obsługi zgłoszenia. 3. Klient otrzymuje wiadomość poczty elektronicznej z prośbą o potwierdzenie referencji. Wiadomość ta zawiera łącze do strony Reference Approval Page w witrynie Partner Membership Center, na której można potwierdzić daną referencję. Klient powinien kliknąć to łącze, obejrzeć referencję, a następnie potwierdzić ją lub odrzucić. 4. Odpowiedź klienta z informacją o potwierdzeniu lub odrzuceniu referencji zostaje przesłana do osoby pełniącej rolę kontaktu podstawowego firmy partnerskiej lub do osoby, która utworzyła tę referencję (o ile osoba ta jest administratorem). Jeżeli klient odrzucił referencję, partner nie może zmienić tej decyzji. 5. Jeżeli klient potwierdził referencję, partner otrzymuje punkty partnera. Partner może przypisać referencję do jednej z kompetencji, które zaznaczył wypełniając formularz referencji klienta Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone 9

10 Formularz referencji klienta W formularzu referencji klienta należy podać następujące informacje: Referencja klienta gwiazdką (*) oznaczono pola, których wypełnienie jest wymagane Zgoda klienta *Prosimy o potwierdzenie, że klient wyraził zgodę na przedstawienie tej referencji i przesłanie do Microsoft informacji w niej zawartych. Uzyskanie zgody klienta jest warunkiem koniecznym przedstawienia referencji. Klient wyraził zgodę na przesłanie referencji Klient nie wyraził zgody na przesłanie referencji Dane klienta nazwa firmy: *preferowany język: (wybierz język z listy) *kraj/region: *adres: *miasto: województwo: kod pocztowy: Pracownik klienta potwierdzający referencje prefiks (Pan, Pani, ): *imię: *nazwisko: drugie imię: sufiks/tytuł: (jr, sr, dr) stanowisko: drugie nazwisko: *adres Uwaga jeśli konto pocztowe założone jest na serwerze bezpłatnym (Yahoo, MSN, Gmail, Hotmail itp.) lub jest to referencja klienta z siedzibą główną w Japonii dla partnera z siedzibą główną w Japonii, firma Microsoft zastosuje ręczny tryb obsługi zgłoszenia *numer telefonu: 2005 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone 10

11 Opis klienta *Proszę wskazać trzy segmenty rynku, najlepiej opisujące działalność klienta. Należy wskazać co najmniej jedną branżę. Informacja ta nie zostanie przekazane klientowi w ramach procesu potwierdzania referencji. *działalność brak działalność ogólna Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo podstawowa: Edukacja kształcenie ustawiczne Edukacja szkolnictwo wyższe Edukacja szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe Usługi finansowe bankowość Usługi finansowe ubezpieczenia Instytucje rządowe wojsko Instytucje rządowe jednostki wymiaru sprawiedliwości Instytucje rządowe bogactwa naturalne Instytucje rządowe administracja publiczna Instytucje rządowe opieka zdrowotna/nadzór Instytucje rządowe roboty publiczne Instytucje rządowe opieka społeczna Opieka zdrowotna ubezpieczenia zdrowotne Opieka zdrowotna inne instytucje Hosting inne Nauki przyrodnicze urządzenia medyczne Nauki przyrodnicze inne Działalność produkcyjna motoryzacja i przemysł lekki Działalność produkcyjna towary konsumpcyjne Działalność produkcyjna elektronika i nowoczesne technologie Działalność produkcyjna przemysł paliwowy i gazowniczy Działalność produkcyjna inne branże Media i rozrywka radiofonia i telewizja Media i rozrywka przemysł wydawniczy i poligraficzny Organizacje non-profit instytucje dobroczynne i charytatywne Organizacje non-profit inne Usługi specjalistyczne architektura, inżynieria i budownictwo Usługi specjalistyczne usługi prawne Usługi specjalistyczne usługi osobiste i różne Usługi specjalistyczne inne Handel detaliczny sprzedaż i serwis samochodów Handel detaliczny dystrybucja dóbr konsumpcyjnych Handel detaliczny gastronomia Edukacja inne Usługi finansowe rynki kapitałowe/papierów wartościowych Usługi finansowe inne Instytucje rządowe wywiad Instytucje rządowe organy prawodawcze Instytucje rządowe poczta Instytucje rządowe finanse publiczne Instytucje rządowe bezpieczeństwo publiczne Instytucje rządowe organy kontrolne Instytucje rządowe inne Opieka zdrowotna świadczeniodawcy Hosting dostawcy usług hostingowych Nauki przyrodnicze biotechnologia Nauki przyrodnicze farmacja Działalność produkcyjna lotnictwo i przemysł zbrojeniowy Działalność produkcyjna przemysł chemiczny Działalność produkcyjna artykuły trwałego użytku Działalność produkcyjna przemysł metalurgiczny i górnictwo Działalność produkcyjna przemysł drzewny i papierniczy Media i rozrywka reklama Media i rozrywka branża muzyczna, filmowa i sport Media i rozrywka inne Organizacje non-profit stowarzyszenia i zrzeszenia Usługi specjalistyczne rachunkowość Usługi specjalistyczne usługi informatyczne Usługi specjalistyczne zarządzanie Usługi specjalistyczne nieruchomości Handel detaliczny dystrybucja towarów przemysłowych Handel detaliczny artykuły przemysłowe/paliwa Handel detaliczny żywność i leki Handel detaliczny hotelarstwo/rozrywka/hazard 2005 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone 11

12 Handel detaliczny towary masowe Handel detaliczny inne Telekomunikacja dostawcy sprzętu Telekomunikacja komunikacja bezprzewodowa Telekomunikacja inne Transport i logistyka inne Usługi komunalne wodociągi, kanalizacja, odpady Handel detaliczny towary specjalne Telekomunikacja okablowanie Telekomunikacja dostawcy Internetu internetowych Telekomunikacja komunikacja przewodowa Transport i logistyka transport Usługi komunalne energetyka Usługi komunalne inne działalność drugorzędna: działalność trzeciorzędna: Wybierz jedną pozycję z powyższej listy Wybierz jedną pozycję z powyższej listy *Liczba pracowników w firmie klienta: Informacja ta nie zostanie przekazana klientowi w ramach procesu potwierdzania referencji 1 pracownik 2 5 pracowników 6 10 pracowników pracowników pracowników pracowników pracowników pracowników pracowników ponad pracowników Nazwa projektu Informacja ta zostanie przekazana klientowi w ramach procesu potwierdzania referencji *Nazwa ukończonego projektu (maksymalnie 160 znaków): Opis projektu (opcjonalnie) Informacje te zostaną przekazane klientowi w ramach procesu potwierdzania referencji, aby przypomnieć mu zakres przeprowadzonych prac. Wprowadź opis projektu w języku preferowanym przez klienta. Opis ten zostanie wyświetlony klientowi w języku, w którym go wprowadzono (maksymalnie znaków) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone 12

13 Kategoria projektu *Proszę zaznaczyć wszystkie kategorie opisujące dany projekt. Informacje te nie zostaną przekazane klientowi w ramach procesu potwierdzania referencji. rozwiązanie o charakterze branżowym (line of business) opracowanie serwera aplikacyjnego rozwiązanie inteligencji biznesowej rozwiązanie bazodanowe rozwiązanie ERP rozwiązanie sprzętowe rozwiązanie zarządzania tożsamościami dostawa licencji rozwiązanie dla telefonów komórkowych lub Pocket PC tworzenie pakietów oprogramowania opracowanie portalu opracowanie aplikacji Smart Client rozwiązanie składowania danych szkolenia rozwiązanie w zakresie Active Directory rozwiązanie z zakresu księgowości lub rachunkowości rozwiązanie CRM zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie migracja lub wdrożenie Exchange Server rozwiązanie hostingowe integracja infrastruktury lub procesów biznesowych rozwiązanie z zakresu komunikacji lub pracy grupowej rozwiązanie sieciowe bezpieczeństwo systemów zarządzanie bezpieczeństwem zarządzanie zasobami oprogramowania zarządzanie systemami opracowanie aplikacji internetowej Wymagane produkty firmy Microsoft *Czy projekt wiązał się z zakupem nowych produktów Microsoft przez klienta? Informacje te zostaną przekazane klientowi w ramach procesu potwierdzania referencji Tak Nie *Proszę zaznaczyć produkty zakupione przez klienta w ramach tego projektu. Informacje te zostaną przekazane klientowi w ramach procesu potwierdzania referencji. Microsoft Windows (klient) Microsoft Windows Microsoft Windows Media Center Edition Microsoft Windows Mobile Microsoft Office Microsoft Windows Mobile Microsoft Office Microsoft Office Live Microsoft Office Small Business Accounting Microsoft Windows Server Systems Microsoft Applications Center Microsoft BizTalk Server Microsoft Commerce Server Microsoft Content Management Server Microsoft Exchange Server Microsoft Host Integration Server Microsoft Identity Integration Server Microsoft ISA Server Microsoft Live Communications Server Microsoft Operations Manager 2005 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone 13

14 Microsoft Project Server Microsoft SharePoint Portal Server Microsoft Speech Server Microsoft SQL Server Microsoft System Center Microsoft System Center Data Protection Manager Microsoft Systems Management Server Microsoft Virtual Server Microsoft Windows Server Microsoft Windows Server Update Services Microsoft Windows Small Business Server Microsoft Windows Storage Server Microsoft Business Solutions Microsoft Business Solutions Axapta Microsoft C5 Microsoft CRM Microsoft Forecaster Microsoft FRx Microsoft Business Solutions Great Plains Microsoft Business Solutions Navision Microsoft Business Solutions Small Business Financials Microsoft Business Solutions Solomon Microsoft Retail Management System Narzędzia programistyczne Microsoft Inne produkty Microsoft Microsoft Visual Studio gry Microsoft lub konsola Xbox inne produkty Microsoft Usługi *Proszę zaznaczyć usługi zrealizowane na rzecz klienta w ramach tego projektu. Informacje te zostaną przekazane klientowi w ramach procesu potwierdzania referencji. pomoc w wyborze dostawcy lub konsultanta tworzenie oprogramowania na potrzeby klienta tworzenie pakietów oprogramowania instalacja i konfiguracja sprzętu i systemów operacyjnych instalacja oprogramowania biznesowego usługi rachunkowe doradztwo w zakresie rozwoju technologii informatycznych obsługa powdrożeniowa zarządzanie zasobami oprogramowania sprzedaż licencji na oprogramowanie budowa lub montaż komputerów PC i serwerów opracowanie i przeprowadzenie szkoleń usługi outsourcingowe zarządzanie projektami wdrożeń informatycznych preinstalacja systemów operacyjnych i innego oprogramowania doradztwo dotyczące procesów biznesowych udzielanie informacji o sposobach licencjonowania usługi z zakresu bezpieczeństwa sprzedaż sprzętu komputerowego inne 2005 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone 14

15 Kompetencje, których dotyczy referencja Zgodnie z podanymi powyżej informacjami, niniejsza referencja jeżeli zostanie potwierdzona może zostać przypisana do następujących specjalizacji i kompetencji. Jeżeli specjalizacja lub kompetencja, której ma dotyczyć niniejsza referencja, nie jest jeszcze zaznaczona, należy zaznaczyć ją na liście: Kompetencje Advanced Infrastructure Solutions (zaawansowane rozwiązania infrastruktury) Specjalizacje Active Directory and Identity Management (zarządzanie Active Directory i tożsamościami) Exchange Migration and Deployment (migracje i wdrożenia Microsoft Exchange) Hosting Solutions (rozwiązania hostingowe) Storage Solutions (rozwiązania składowania danych) Systems Management (zarządzanie systemami) Business Process and Integration (rozwiązania procesów biznesowych i integracji) Custom Development Solutions (rozwiązania tworzenia oprogramowania na zamówienie) Data Management Solutions (rozwiązania zarządzania danymi) Information Worker Solutions (rozwiązania dla pracowników merytorycznych) Application Infrastructure Development (tworzenie infrastruktury aplikacyjnej) Smart Client Development (tworzenie aplikacji Smart Client) Web Development (tworzenie aplikacji internetowych) Business Intelligence (inteligencja biznesowa) Database Management (zarządzanie bazami danych) Enterprise Project Management (zarządzanie projektami) Messaging and Collaboration (komunikacja i praca grupowa) Office Smart Client Development (tworzenie aplikacji Office Smart Client) Office System Desktop Deployment (wdrażanie Office System na stacjach roboczych) Portals and Enterprise Content Management (zarządzanie portalami i treścią witryn korporacyjnych) ISV/Software Solutions (rozwiązania programistyczne ISV) Learning Solutions (rozwiązania szkoleniowe) Licensing Solutions (rozwiązania licencjonowania) Microsoft Business Solutions (rozwiązania biznesowe Microsoft) License Delivery (dostarczanie licencji) Software Asset Management (zarządzanie licencjami) Microsoft Business Solutions Axapta Microsoft Business Solutions C5 Microsoft Business Solutions Great Plains Microsoft Business Solutions Navision Microsoft Business Solutions Solomon Microsoft CRM Mobility Solutions (rozwiązania mobilne) Networking Infrastructure Solutions (rozwiązania infrastruktury sieciowej) OEM Hardware Solutions (rozwiązania sprzętowe OEM) Security Solutions (rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa) Device Manufacturing (produkcja urządzeń komputerowych) System Building (budowanie systemów) Infrastructure Security (bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej) Security Management (zarządzanie bezpieczeństwem) 2005 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone 15

Nowy program partnerski Microsoft. Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft. Więcej zasobów w witrynie dla Microsoft OEM System Builderów

Nowy program partnerski Microsoft. Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft. Więcej zasobów w witrynie dla Microsoft OEM System Builderów ISSN 1730 6884 nr 12/2003 GRUDZIEŃ 2003 Miesięcznik dla Partnerów Microsoft Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft [str. 7] Nowy program partnerski Microsoft [str. 10] Więcej zasobów w witrynie dla

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2013 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Jak zostać. Certified Partner. Wyróżnienia dla najlepszych partnerów. Microsoft. Prezent za sprzedaż. Microsoft. Microsoft. Office XP [str.

Jak zostać. Certified Partner. Wyróżnienia dla najlepszych partnerów. Microsoft. Prezent za sprzedaż. Microsoft. Microsoft. Office XP [str. nr 1/2003 STYCZEŃ 2003 Miesięcznik dla Partnerów Microsoft Jak zostać Microsoft Certified Partner [str. 5] Wyróżnienia dla najlepszych partnerów Microsoft [str. 4] Prezent za sprzedaż Microsoft Office

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Office 365 dla instytucji edukacyjnych z Microsoft Online Services Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do oprogramowania i usług w stanie

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2015 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Wartość biznesowa Microsoft Office System

Wartość biznesowa Microsoft Office System nr 9/2003 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1730 6884 Miesięcznik dla Partnerów Wartość biznesowa Office System [str. 6] Po co zarządzać oprogramowaniem? [str. 12] Promocyjne odzyskiwanie danych [str. 14] www.microsoft.com/poland

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik Partnerski Bitdefender Small Office Security Przewodnik Partnerski Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS

Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS Rozdział 24 Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS Streszczenie. W rozdziale przedstawiono podstawowe założenia trzech wybranych metodologii wdrożeń wiodących systemów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic. Michał Turlejski Microsoft Corporation

Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic. Michał Turlejski Microsoft Corporation Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic Michał Turlejski Microsoft Corporation 2 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje dotyczące licencjonowania 2.

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie Windows Server 2012 R2

Licencjonowanie Windows Server 2012 R2 Licencjonowanie Windows Server 2012 R2 Opis produktu W systemie Windows Server 2012 R2 wykorzystano zebrane przez Microsoft doświadczenia w zakresie realizacji usług chmury obliczeniowej na skalą globalną

Bardziej szczegółowo

Prawa do używania produktów

Prawa do używania produktów Licencjonowanie zbiorowe Microsoft Prawa do używania produktów Wersja Polska Styczeń 2012 r. Spis treści WPROWADZENIE... 5 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Prawa do używania 9 Prawa

Bardziej szczegółowo

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach strona 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Numer identyfikacyjny REGON SSI-01

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198100-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument INTEGRACJA Microsoft Dynamics NAV Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft Oficjalny dokument Integracja innowacyjnych rozwiązań Data: kwiecień 2007 r. www.microsoft.com/dynamics

Bardziej szczegółowo

Microsoft Licencing Policies

Microsoft Licencing Policies 2 Microsoft Licencing Policies Odpowiedzi na często zadawane pytania Wydanie 2003 2002 Microsoft Corporation: All right reserved.microsoft, MS-DOS, Power Point, Windows and Windows NT are either registered

Bardziej szczegółowo

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach strona 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Numer identyfikacyjny REGON SSI-01

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY

PODRĘCZNIK METODYCZNY PODRĘCZNIK METODYCZNY Czyli jak pracować z modułem doszkalającym Efektywni 50+? 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wsparcie dla tworzenia Raportu Aktualizacyjnego w umowie Enterprise Agreement.

Kompleksowe wsparcie dla tworzenia Raportu Aktualizacyjnego w umowie Enterprise Agreement. Kompleksowe wsparcie dla tworzenia Raportu Aktualizacyjnego w umowie Enterprise Agreement. Czym jest proces True-up? Harmonogram procesu True-up. Zestawienie zmian. Rzetelna weryfikacja zasobów licencyjnych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny

Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny Spis treści Wprowadzenie...3 Wersje programu SQL Server 2012...4 Modele licencjonowania programu SQL Server 2012...4 Licencjonowanie

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Fall. Office 365. Mariusz Głowacki. Kompletne informacje o sposobie zarabiania a także konfigurowania usługi Microsoft Office 365.

Fall. Office 365. Mariusz Głowacki. Kompletne informacje o sposobie zarabiania a także konfigurowania usługi Microsoft Office 365. Fall 16 Office 365 Mariusz Głowacki Kompletne informacje o sposobie zarabiania a także konfigurowania usługi Microsoft Office 365 Mariusz Głowacki Spis treści WPROWADZENIE... 3 MICROSOFT ONLINE SERVICES

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo