Planowanie zagregowane SOP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planowanie zagregowane SOP"

Transkrypt

1 Planowanie zagregowane SOP Przedmiot: Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa Moduł: 1/4 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 414, bud. 5 Tel.: Strona WWW zakładu M65: Gdy przedsiębiorstwo nie stosuje SOP Członkowie kierownictwa firmy Microkomp produkującej tablety, spotykają się na organizowanym co pół roku zebraniu planistycznym. Rozpoczyna się wymiana zdań: 4. Dyrektor przedsiębiorstwa: Przestańcie się kłócić! Zapominacie, że wszyscy pracujemy w jednej firmie. Lepiej zacznijcie koordynować wasze ruchy bo szybko znikniemy z powierzchni 1. Kierownik działu produkcji: To nienormalne, w styczniu marketingowcy dali prognozę na 30 tys. sztuk miesięcznie, po czym w marcu zmienili zdanie i kazali robić 33 tys. Jak ja mam sprawnie kierować produkcją? 3. Kierownik działu zamówień: Przecież do każdego tabletu potrzebujemy po jednym ekranie pojemnościowym, który trafia do nas z Tajwanu! Co wy myślicie, że dostawca tak po prostu zwiększy dostawę bez wcześniejszego uzgodnienia? 2. Kierownik działu sprzedaży: Robimy co w naszej mocy, ale trudno jest trafnie prognozować przy takich produktach na dłużej niż dwa miesiące. Poza tym mieliście robić 33 tys. a zrobiliście zaledwie 31 tys.! Możecie to wyjaśnić? 2 1

2 Co to jest planowanie zagregowane SOP Planowanie zagregowane inaczej planowanie sprzedaży i operacji SOP (ang. sales & operations planning) Proces decyzyjny powtarzany co miesiąc przez kierownictwo przedsiębiorstwa produkcyjnego, koordynujący działania różnych jednostek organizacyjnych (działu sprzedaży, działu produkcji, działu zamówień, itp.) poprzez określenie miesięcznego zapotrzebowania na najważniejsze zasoby przedsiębiorstwa w tym ludzi, maszyn, materiałów, czasu i pieniędzy w celu zaspokojenia bieżącego popytu. Planowanie zagregowane jest planem taktycznym wspólnym dla wszystkich jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa. Obejmuje okres od pół roku do dwóch lat. Plan zagregowany składa się z uogólnionych informacji (w rozbiciu na miesiące) o wymaganym poziomie siły roboczej, zapasów, zdolności produkcyjnej, dostaw. Plan zagregowany an jest uważany za plan umiarkowanego anego ryzyka, co oznacza, a że jest stosunkowe niskie prawdopodobieństwo rozbieżności pomiędzy zaplanowanym poziomem produkcji a bieżącą ilością napływających zamówień. Do opracowania planu zagregowanego niezbędne są wartości planistyczne. Wartości planistyczne to oparte na analizie lub danych historycznych wartości, używane w celu przełożenia prognozy sprzedaży na potrzeby zasobowe. 3 Metody planowania zagregowanego Wybór właściwej metody planowania zagregowanego: TAK NIE Proces planowania jest podporządkowany jednej zagregowanej prognozie sprzedaży. Na podstawie prognozy sprzedaży sporządza się plan taktyczny, który jest następnie dzielony na poszczególne wyroby w kolejnej fazie, tzw. planowania nadrzędnego. Ze względu na różne zapotrzebowanie zasobowe dla poszczególnych rodzin wyrobów, plan taktyczny przygotowuje się oddzielnie na rodziny wyrobów. Następnie zsumowuje się uzyskane wartości w celu ogólnego zobrazowania potrzeb zasobowych. 4 2

3 Planowanie zstępujące: proces generowania planu Etap I: Obliczenie wartości planistycznych. Etap II: Przełożenie prognozy sprzedaży na potrzeby zasobowe. Etap III: Generowanie różnych planów produkcji: a) planu wyrównawczego: w wyrównawczym planie produkcji wielkość produkcji jest niezmienna, a zapasy pochłaniają różnicę pomiędzy produkcją a sprzedażą b) planu dostosowanego: w dostosowanym planie produkcji wielkość produkcji ulega zmianie w każdym okresie w celu dopasowania jej do prognozy sprzedaży c) planu mieszanego: w mieszanym planie produkcji wahaniom podlega zarówno wielkość produkcji jak i poziom zapasów. możliwych planów mieszanych jest nieograniczona. Wyznaczenie odpowiedniego planu mieszanego jest zadaniem optymalizacyjnym. 5 Planowanie zstępujące Przykład obliczeniowy Firma produkcyjna zajmuje się produkcją śrub metodą walcowania na zimno. W zakładzie wytwarzane są trzy rodziny wyrobów: śruby zwykłe, śruby imbusowe oraz śruby łubkowe. Poniżej zestawiono dane potrzebne do planowania SOP metodą zstępującą: Planowanie zstępujące Nazwa rodziny wyrobów Miesięczna roboczogodzin Koszt produkcji Cena sprzedaży sprzedaż w kg na 300 kg za 300 kg za 300 kg Śruby zwykłe zł zł Śruby imbusowe zł zł Śruby łubkowe zł zł Koszt produkcji 300 kg śrub w nadgodzinach Koszt utrzymania zapasu 300 kg śrub Dane historyczne 108% (względem kosztu podstawowego) 4% (względem kosztu podstawowego) Maksymalna zdolność 102,5% produkcyjna (względem sumy miesięcznej sprzedaży) Możliwa produkcja w 20% nadgodzinach (względem maksymalnej zdolności produkcyjnej) Miesięczny czas pracy pracownika 160 Szacowany koszt zatrudnienia pracownika zł Szacowany koszt zwolnienia pracownika zł Prognoza sprzedaży Prognoza sprzedaży (względem maksymalnej zdolności produkcyjnej) 89% Styczeń 95% Luty 97% Marzec 99% Kwiecień 105% Maj 115% Czerwiec 114% Lipiec 108% Sierpień 102% Wrzesień 94% Październik 88% Listopad 82% Grudzień 6 3

4 Planowanie zstępujące, etap I: Obliczenia wartości planistycznych Krok 1: Obliczenie udziału poszczególnych rodzin wyrobów w portfelu sprzedaży: Dane do obliczeń: miesięczna sprzedaż w kg każdej z rodziny wyrobów, tj. śruby zwykłe = kg; śruby imbusowe = kg; śruby łubkowe = kg Np. udział śrub zwykłych w sprzedaży : % = 56,25% Portfel sprzedaży Nazwa rodziny wyrobów Miesięczna sprzedaż w kg Udział w portfelu sprzedaży Śruby zwykłe ,25% Śruby imbusowe ,00% Śruby łubkowe ,75% Planowanie zstępujące, etap I: Obliczenia wartości planistycznych cd. Krok 2: Obliczenie wartości planistycznych dotyczących produkcji: a) Szacowana cena sprzedaży 300 kg śrub: dane do obliczeń: udziały w portfelu sprzedaży dla każdej rodziny wyrobów, tj. śruby zwykłe = 56,25%; śruby imbusowe = 25%; śruby łubkowe = 18,75%, ceny sprzedaży za 300 kg każdej rodziny wyrobów, tj. śruby zwykłe = 1450 zł; śruby imbusowe = 2000 zł; śruby łubkowe = 2500 zł i 56,25% 1450zł + 25% 2000zł + 18,75% 2500zł = 1784zł b) Szacowana liczba roboczogodzin 300 kg śrub: dane do obliczeń: udziały w portfelu sprzedaży dla każdej rodziny wyrobów, tj. śruby zwykłe = 56,25%; śruby imbusowe = 25%; śruby łubkowe = 18,75%, liczby roboczogodzin na 300 kg każdej rodziny wyrobów, tj. śruby zwykłe = 11 h; śruby imbusowe = 14 h; śruby łubkowe = 17 h 56,25% 11h + 25% 14h + 18,75% 17h = 12, 88h c) Szacowany koszt produkcji 300 kg śrub: dane do obliczeń: ń udziały w portfelu sprzedaży dla każdej rodziny wyrobów, tj. śruby zwykłe = 56,25%; śruby imbusowe = 25%; śruby łubkowe = 18,75%, koszty produkcji za 300 kg każdej rodziny wyrobów, tj. śruby zwykłe = 900 zł; śruby imbusowe = 1250 zł; śruby łubkowe = 1650 zł 56,25% 900zł + 25% 1250zł + 18,75% 1650zł = 1128zł 8 4

5 Planowanie zstępujące, etap I: Obliczenia wartości planistycznych cd. Krok 2: Obliczenie wartości planistycznych dotyczących produkcji cd.: d) Koszt produkcji 300 kg śrub w nadgodzinach: dane do obliczeń: szacowany koszt produkcji 300 kg śrub, tj zł, procentowa wartość kosztu produkcji 300 kg sztuk w nadgodzinach, tj. 108% % 1128 zł 108% = 1218zł e) Koszt utrzymania zapasu 300 kg śrub: dane do obliczeń: szacowany koszt produkcji 300 kg śrub, tj zł, procentowa wartość kosztu utrzymania zapasu 300 kg sztuk, tj. 4% 1128 zł 4% = 45zł f) Maksymalna zdolność produkcyjna: dane do obliczeń: sumaryczna miesięczna wartość sprzedaży wszystkich rodzin wyrobów, tj kg, procentowa wartość maksymalnej zdolności produkcyjnej, tj. 102,5% kg 102,5% = 82000kg g) Możliwa produkcja w nadgodzinach: dane do obliczeń: maksymalna zdolność produkcyjna, tj kg, procentowa wartość możliwej produkcji w nadgodzinach, tj. 20% kg 20% = 16400kg g) Próg produkcji: dane do obliczeń: maksymalna zdolność produkcyjna, tj kg, możliwa produkcja w nadgodzinach, tj kg kg kg = 98400kg 9 Planowanie zstępujące, etap I: Obliczenia wartości planistycznych cd. Krok 2: Obliczenie wartości planistycznych dotyczących produkcji cd.: Zestawienie wyników: Wartości planistyczne dotyczące ą produkcji Szacowana cena sprzedaży 300 kg śrub zł Szacowana liczba roboczogodzin na 300 kg 12,88 Szacowany koszt produkcji 300 kg śrub Koszt produkcji 300 kg śrub w nadgodzinach Koszt utrzymania zapasu 300 kg śrub zł zł 45 zł Maksymalna zdolność produkcyjna Próg produkcji Możliwa produkcja w nadgodzinach

6 Planowanie zstępujące, etap I: Obliczenia wartości planistycznych cd. Krok 3: Obliczenie wartości planistycznych dotyczących sprzedaży: Szacowana prognoza sprzedaży w kg: dane do obliczeń: maksymalna zdolność produkcyjna, tj kg, procentowa wartość prognozy sprzedaży w poszczególnych miesiącach, tj. styczeń 89%; luty 95%; marzec 97%; ; grudzień 82% Sposób obliczenia np. w styczniu: kg 89% = 72980kg Zestawienie wyników: Wartości planistyczne dotyczące sprzedaży Szacowana prognoza sprzedaży w kg Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 11 Planowanie zstępujące, etap I: Obliczenia wartości planistycznych cd. Krok 4: Wykres przedstawiający szacowaną prognozę sprzedaży, maksymalną zdolność produkcyjną oraz próg produkcji: Szacowana prognoza sprzedaży w kg Maksymalna zdolność produkcyjna Próg produkcji

7 Planowanie zstępujące, etap II: Przełożenie prognozy sprzedaży na potrzeby zasobowe Krok 5: Obliczenie liczby potrzebnych roboczogodzin: Dane do obliczeń: szacowana liczba roboczogodzin na 300 kg śrub, tj. 12,88 h, szacowana prognoza sprzedaży w poszczególnych miesiącach, tj. styczeń kg; luty kg, marzec kg; ; grudzień kg Sposób obliczenia np. w styczniu: 12,88hh 72980kg = 3132,1h 300kg Krok 6: Obliczenie liczby potrzebnych : Dane do obliczeń: liczba potrzebnych roboczogodzin w poszczególnych miesiącach, tj. styczeń 3132,1 h; luty 3343,2 h, marzec 3413,6 h; ; grudzień 2885,7 h, miesięczny czas pracy pracownika, tj. 160 h Sposób obliczenia np. w styczniu: 3132,1h = hh 13 Planowanie zstępujące, etap II: Przełożenie prognozy sprzedaży na potrzeby zasobowe Zestawienie wyników: Tabela potrzeb zasobowych Prognoza sprzedaży potrzebnych roboczogodzin potrzebnych Styczeń ,1 20 Luty ,2 21 Marzec ,6 21 Kwiecień ,0 22 Maj ,1 23 Czerwiec ,0 25 Lipiec ,9 25 Sierpień ,7 24 Wrzesień ,6 22 Październik ,0 21 Listopad ,9 19 Grudzień ,

8 Generowanie planów produkcji plan wyrównawczy Krok 7: Opracowanie stałego poziomu produkcji na podstawie średniej liczby potrzebnych przez cały rok: a) Obliczenie średniej liczby : dane do obliczeń: liczba potrzebnych w poszczególnych miesiącach, tj. styczeń 20; luty 21, marzec 21; ; grudzień = UWAGA! Średnia liczba, tj. 22 staje się faktyczną liczbą zatrudnionych w ciągu całego roku oraz miesiąca grudnia z roku poprzedzającego. b) Obliczenie stałego poziomu produkcji: dane do obliczeń: faktyczna liczba w poszczególnych miesiącach, tj. styczeń 22; luty 22, marzec 22; ; grudzień 22, miesięczny czas pracy pracownika, tj. 160 h, jednostka rozliczeniowa produkcji, tj. 300 kg, szacowana liczba roboczogodzin na 300 kg, tj. 12,88h h 300kg = kg 12,88h UWAGA! Stały poziom produkcji w planie wyrównawczym, niezależnie od miesiąca musi mieć jednakową wartość. 15 Generowanie planów produkcji plan wyrównawczy Krok 7: Opracowanie stałego poziomu produkcji na podstawie średniej liczby potrzebnych przez cały rok cd.: c) Obliczenie rocznej sumy prognozy sprzedaży: dane do obliczeń: prognoza sprzedaży w poszczególnych miesiącach, tj. styczeń kg; luty kg, marzec kg; ; grudzień kg kg kg kg = kg d) Obliczenie rocznej sumy poziomu produkcji: dane do obliczeń: poziom produkcji w poszczególnych miesiącach, tj. styczeń kg; luty kg, marzec kg; ; grudzień kg kg kg kg = kg UWAGA! prognozy sprzedaży nie może być większa od rocznej sumy poziomu produkcji. Należy więc zwiększyć ilość zatrudnionych od stycznia do grudnia roku planowanego o tyle osób, aż roczna suma poziomu produkcji przewyższy roczną ą sumę ę prognozy sprzedaży. e) Obliczenie poziomu produkcji w nadgodzinach: dane do obliczeń: poziom produkcji w poszczególnych miesiącach, tj. styczeń kg; luty kg, marzec kg; ; grudzień kg, maksymalna zdolność produkcyjna, tj kg ( 0kg ; 82019kg 82000kg) 19kg max = 16 8

9 Generowanie planów produkcji plan wyrównawczy Krok 7: Opracowanie stałego poziomu produkcji na podstawie średniej liczby potrzebnych przez cały rok cd.: f) Obliczenie liczby zatrudnień: sposób obliczenia dla poszczególnych miesięcy: skorzystać z formuły IF (JEŻELI), wykorzystać dane o faktycznej liczbie w miesiąca poprzedzającego oraz z miesiąca i bieżącego: ż IF( liczba zatrudnionych z miesiąca bieżącego > liczba zatrudnionych z miesiąca poprzedniego ; liczba zatrudnionych z miesiąca bieżącego liczba zatrudnionych z miesiąca poprzedniego ; 0 ) g) Obliczenie liczby zwolnień: sposób obliczenia dla poszczególnych miesięcy: skorzystać z formuły IF (JEŻELI), wykorzystać dane o faktycznej liczbie w miesiąca poprzedzającego oraz z miesiąca bieżącego: IF( liczba zatrudnionych z miesiąca poprzedniego > liczba zatrudnionych z miesiąca bieżącego ; liczba zatrudnionych z miesiąca poprzedniego liczba zatrudnionych z miesiąca bieżącego ; 0 ) 17 Generowanie planów produkcji plan wyrównawczy Krok 7: Opracowanie stałego poziomu produkcji na podstawie średniej liczby potrzebnych przez cały rok cd.: h) Obliczenie poziomu zapasów w poszczególnych miesiącach: dane do obliczeń: poziom zapasów z miesiąca poprzedzającego, poziom produkcji z miesiąca bieżącego, prognoza sprzedaży z miesiąca bieżącego Poziom zapasów z miesiąca bieżącego = poziom zapasów z miesiąca poprzedniego + poziom produkcji z miesiąca bieżącego prognoza sprzedaży z miesiąca bieżącego UWAGA! Obliczając poziom zapasów z miesiąca stycznia, za poziom zapasów z miesiąca grudnia poprzedniego roku przyjąć wartość 0. Sposób obliczenia np. dla lutego: 0 kg kg 72980kg = 9039kg 9039 kg kg 77900kg = 13159kg i) Obliczenie rocznej sumy poziomu zapasów: dane do obliczeń: poziom zapasów w poszczególnych miesiącach, tj. styczeń 9039 kg; luty kg, marzec kg; ; grudzień kg 9039 kg kg kg = 8895kg 18 9

10 Generowanie planów produkcji plan wyrównawczy Zestawienie wyników: Prognoza sprzedaży potrzebnych roboczogodzin potrzebnych Wyrównawczy plan produkcji Faktyczna liczba Poziom produkcji Produkcja w nadgodzinach zatrudnień zwolnień Zapasy 22 0 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień prognozy sprzedaży Średnia liczba poziomu produkcji zatrudnień zwolnień zapasów UWAGA! Jeżeli poziom zapasów w którymkolwiek miesiącu spadnie poniżej zera, należy zwiększyć faktyczną liczbę zatrudnionych od stycznia do grudnia roku planowanego 19 Generowanie planów produkcji plan wyrównawczy Krok 8: Zwiększenie faktycznej liczby : Prognoza sprzedaży potrzebnych roboczogodzin potrzebnych Wyrównawczy plan produkcji Faktyczna liczba Poziom produkcji Produkcja w nadgodzinach zatrudnień zwolnień Zapasy 22 0 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień prognozy sprzedaży Średnia liczba poziomu produkcji zatrudnień zwolnień zapasów

11 Generowanie planów produkcji plan dostosowany Krok 9: W planie dostosowanym, za faktyczną liczbę w określonym miesiącu przyjąć liczbę potrzebnych z tego samego miesiąca. Pozostałe parametry obliczyć korzystając z formuł zadanych dla planu wyrównawczego: Dostosowany plan produkcji Faktyczna potrzebnych Produkcja w Prognoza sprzedaży potrzebnych liczba Poziom produkcji roboczogodzin nadgodzinach d zatrudnień ń zwolnień ń Zapasy 22 0 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień prognozy sprzedaży Średnia liczba poziomu produkcji zatrudnień zwolnień zapasów Razem UWAGA! Produkcja w nadgodzinach nie może przekroczyć wartości możliwej produkcji w nadgodzinach (tj kg) sterować faktyczną liczbą w różnych miesiącach. 21 Generowanie planów produkcji plan dostosowany Krok 10: Ze względu na wystąpienie ujemnego zapasu, zwiększenie faktycznej liczby w miesiącach, w których niedobór występuje: Prognoza sprzedaży potrzebnych roboczogodzin potrzebnych Dostosowany plan produkcji Faktyczna liczba Poziom produkcji Produkcja w nadgodzinach zatrudnień zwolnień 22 0 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień prognozy sprzedaży Średnia liczba poziomu produkcji zatrudnień zwolnień Zapasy zapasów Razem UWAGA! Jeżeli po zmianie liczby w jednym miesiącu, poziom zapasów w pozostałych miesiącach zmieni się na dodatni, taki stan przyjąć jako końcowy

12 Planowanie zstępujące, etap IV: Analiza przepływów pieniężnych Krok 11: Obliczenie wpływów pieniężnych w poszczególnych miesiącach (sposób obliczenia wpływów jednakowy dla obydwu wygenerowanych planów produkcji, dla celów pokazowych wybrano dane z planu wyrównawczego): Dane do obliczeń: prognoza sprzedaży w poszczególnych miesiącach, tj. styczeń kg; luty kg, marzec kg; ; grudzień kg, szacowana cena sprzedaży 300 kg śrub, tj zł, jednostka rozliczeniowa produkcji, tj. 300 kg 72980kg 1784zł = zł 300kg Krok 12: Obliczenie wydatków pieniężnych w poszczególnych miesiącach (sposób obliczenia wydatków jednakowy dla obydwu wygenerowanych planów produkcji, dla celów pokazowych wybrano dane z planu wyrównawczego): a) Obliczenie kosztu produkcji regularnej: dane do obliczeń: poziom produkcji w poszczególnych miesiącach, tj. styczeń kg; luty kg, marzec kg; ;grudzień kg, produkcja w nadgodzinach w poszczególnych miesiącach, ą tj. styczeń 3748 kg; luty 3748 kg, marzec 3748 kg; ; grudzień 3748 kg, szacowany koszt produkcji 300 kg śrub, tj zł, jednostka rozliczeniowa produkcji, tj. 300 kg ( 85748kg 3748kg) 300kg 1128zł = zł 23 Planowanie zstępujące, etap IV: Analiza przepływów pieniężnych cd. Krok 12: Obliczenie wydatków pieniężnych w poszczególnych miesiącach (sposób obliczenia wydatków jednakowy dla obydwu wygenerowanych planów produkcji, dla celów pokazowych wybrano dane z planu wyrównawczego) cd.: b) Obliczenie kosztu produkcji w nadgodzinach: dane do obliczeń: produkcja w nadgodzinach w poszczególnych miesiącach, tj. styczeń 3748 kg; luty 3748 kg, marzec 3748 kg; ; grudzień 3748 kg, koszt produkcji 300 kg śrub w nadgodzinach, tj zł, jednostka rozliczeniowa produkcji, tj. 300 kg 3748kg 1218zł = 15220zł 300kg c) Obliczenie kosztu utrzymania zapasów: dane do obliczeń: poziom zapasów w poszczególnych miesiącach, tj. styczeń kg; luty kg, marzec kg; ; grudzień kg, koszt utrzymania zapasów 300 kg śrub, tj. 45 zł, jednostka rozliczeniowa produkcji, tj. 300 kg 12768kg 45zł = 1920zł 300kg d) Obliczenie kosztu zatrudnień: dane do obliczeń: ilość zatrudnień w poszczególnych miesiącach, tj. styczeń 1; luty 0, marzec 0; ; grudzień 0, szacowany koszt zatrudnienia 1 pracownika, tj zł zł = 2100zł 24 12

13 Planowanie zstępujące, etap IV: Analiza przepływów pieniężnych cd. Krok 12: Obliczenie wydatków pieniężnych w poszczególnych miesiącach (sposób obliczenia wydatków jednakowy dla obydwu wygenerowanych planów produkcji, dla celów pokazowych wybrano dane z planu wyrównawczego) cd.: e) Obliczenie kosztu zwolnień: dane do obliczeń: ilość zwolnień w poszczególnych miesiącach, tj. styczeń 0; luty 0, marzec 0; ; grudzień 0, szacowany koszt zwolnienia 1 pracownika, tj zł zł = 0zł f) Obliczenie skumulowanego wydatku: dane do obliczeń na poszczególne miesiące, np. styczeń: koszt produkcji regularnej, tj zł, koszt produkcji w nadgodzinach, tj zł, koszt utrzymania zapasów, tj zł, koszt zatrudnień, tj zł, koszt zwolnień, tj. 0 zł zł zł zł zł + 0zł = zł 25 Planowanie zstępujące, etap IV: Analiza przepływów pieniężnych cd. Krok 13: Obliczenie przepływu netto w poszczególnych miesiącach (sposób obliczenia przepływu netto jednakowy dla obydwu wygenerowanych planów produkcji, dla celów pokazowych wybrano dane z planu wyrównawczego): Dane do obliczeń: wpływy pieniężne w poszczególnych miesiącach, tj. styczeń zł; luty zł, marzec zł; ; grudzień zł, wydatki pieniężne w poszczególnych miesiącach, tj. styczeń zł; luty zł, marzec zł; ; grudzień zł zł zł = zł Krok 14: Obliczenie przepływu skumulowanego w poszczególnych miesiącach (sposób obliczenia przepływu skumulowanego jednakowy dla obydwu wygenerowanych planów produkcji, dla celów pokazowych wybrano dane z planu wyrównawczego): Dane do obliczeń: przepływy netto w poszczególnych miesiącach, tj. styczeń zł; luty zł, marzec zł; ; grudzień zł Sposób obliczenia dla stycznia: Przyjąć wartość przepływu netto z miesiąca stycznia, tj zł do wartości przepływu skumulowanego z miesiąca poprzedniego dodać wartość przepływu netto z miesiąca bieżącego, np. dla lutego: zł zł = zł 26 13

14 Planowanie zstępujące, etap IV: Analiza przepływów pieniężnych cd. Zestawienie wyników dla planu wyrównawczego: Prognoza sprzedaży Poziom produkcji Przepływ pieniężny w wyrównawczym planie produkcji Produkcja w nadgodzinach Zapasy Wpływy Wydatki Przepływ netto Przepływ skumulowany Styczeń zł zł zł zł Luty zł zł zł zł Marzec zł zł zł zł Kwiecień zł zł zł zł Maj zł zł zł zł Czerwiec zł zł zł zł Lipiec zł zł zł zł Sierpień zł zł zł zł Wrzesień zł zł zł zł Październik zł zł zł zł Listopad zł zł zł zł Grudzień zł zł zł zł UWAGA! Ze względu na czytelność danych tabeli, nie zamieszczono wszystkich obliczonych parametrów. W wersji projektowej należy zamieścić wszystkie obliczone parametry! 27 Planowanie zstępujące, etap IV: Analiza przepływów pieniężnych cd. Zestawienie wyników dla planu dostosowanego: Prognoza sprzedaży Poziom produkcji Przepływ pieniężny w dostosowanym planie produkcji Produkcja w nadgodzinach Zapasy Wpływy Wydatki Przepływ netto Przepływ skumulowany Styczeń zł zł zł zł Luty zł zł zł zł Marzec zł zł zł zł Kwiecień zł zł zł zł Maj zł zł zł zł Czerwiec zł zł zł zł Lipiec zł zł zł zł Sierpień zł zł zł zł Wrzesień zł zł zł zł Październik zł zł zł zł Listopad zł zł zł zł Grudzień zł zł zł zł 28 14

15 Planowanie zstępujące, etap IV: Analiza przepływów pieniężnych cd. Krok 15: Narysowanie wykresów przepływu skumulowanego: zł Wykres przepływu skumulowanego dla planu wyrównawczego oraz dostosowanego - porównanie: zł zł zł Przepływ skumulowany - plan wyrównawczy zł zł zł Przepływ skumulowany - plan dostosowany zł 0 zł Na zaliczenie części projektowej modułu 1 sprawozdanie zawierające: stronę tytułową, Podsumowanie wszystkie obliczenia przeprowadzone w czterech etapach obliczeniowych, wykresy prognozy sprzedaży oraz skumulowanych przepływów pieniężnych w odpowiednich miejscach

ODCZYT STANU WODY NA RZECE DRWĘCY mierzone dla posterunku Nowe Miasto Lubawskie

ODCZYT STANU WODY NA RZECE DRWĘCY mierzone dla posterunku Nowe Miasto Lubawskie 598 3 grudnia 2010r. - 239 597 2 grudzień 2010r. - 236 596 1 grudzień 2010r. - 238 595 30 listopad 2010r. - 242 594 29 listopad 2010t. - 265 593 28 listopad 2010r. - 256 592 27 listopad 2010r. - 251 591

Bardziej szczegółowo

ROK 2007 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2007 - - - - - - - - - -

ROK 2007 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2007 - - - - - - - - - - ROK Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń - - - - - - - - - - - ukończenia / lat - powyżej roku życia - powyżej roku życia - powyżej roku życia - - - - - - - - - - Luty - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Pośrednictwo pracy i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu styczeń 2002 r. Oferty pracy

Pośrednictwo pracy i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu styczeń 2002 r. Oferty pracy Pośrednictwo pracy i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu styczeń 2002 r. 3 4 5 6 Ogółem 01 111 2 14 0 dla niepełnosprawnych 02 dla absolwentów 03 4 0 zatrudnione przy robotach odbywające szkolenie

Bardziej szczegółowo

Pośrednictwo pracy i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu styczeń 2003 r. Oferty pracy

Pośrednictwo pracy i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu styczeń 2003 r. Oferty pracy Pośrednictwo pracy i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu styczeń 2003 r. 3 4 5 6 Ogółem 01 146 24 15 1 1 0 dla niepełnosprawnych 02 2 2 dla absolwentów 03 6 1 1 0 zatrudnione przy pracach zatrudnione

Bardziej szczegółowo

ROK 2004 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2004 - - - - - - - - - -

ROK 2004 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2004 - - - - - - - - - - ROK 2 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2 - - - - - - - - - - 22 2 2 2 (w tym): - ukończenia / lat 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Bezrobotni w wieku -2 lata ogółem 2 222 2 2 Bezrobotni w

Bardziej szczegółowo

Październik Data Dzień tygodnia Szczęśliwy numerek [Wybierz inny miesiąc]

Październik Data Dzień tygodnia Szczęśliwy numerek [Wybierz inny miesiąc] Szczęśliwe numerki 2014/2015 Wybierz miesiąc: Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Wrzesień 10 wrzesień 2014 Środa 16 11 wrzesień 2014 Czwartek 17 12 wrzesień

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM

ORGANIZATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM Imię i nazwisko PLAN ZADAŃ NA MIESIĄC styczeń 2015 1. Zorganizowanie imprez (podać planowany termin, miejsce, liczbę osób) 2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, treningów dla dzieci i młodzieży 3. Współpraca

Bardziej szczegółowo

IV SEKTOR - HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA 2015 ROK

IV SEKTOR - HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA 2015 ROK STYCZEŃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Żydowce 14 Śmierdnica,Zdunowo 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Żydowce 28 Śmierdnica,Zdunowo 29 30 31 LUTY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Żydowce 11 Śmierdnica,Zdunowo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/ /13 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 28 października 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXX/ /13 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 28 października 2013 r. UCHWAŁA Nr XXX/ /13 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 28 października 2013 r. Projekt w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących niepubliczne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FOTOWOLTAICZNY DLA FIRMY GOPOWER

SYSTEM FOTOWOLTAICZNY DLA FIRMY GOPOWER SYSTEM FOTOWOLTAICZNY DLA FIRMY GOPOWER OFERTA WYGENEROWANA ZA POMOCĄ APLIKACJI SolarTest, ul. E-mail: biuro@ptcsolarinstal.pl, Tel.: +32 888 111 777, WWW: ptcsolarinstal.pl Luty Maj Wygenerowano za pomocą

Bardziej szczegółowo

Planowanie zasobów produkcyjnych MRP II

Planowanie zasobów produkcyjnych MRP II Planowanie zasobów produkcyjnych Przedmiot: Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa Moduł: 3/4 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SOLARNA DLA P. MICHAŁA NOWAKA

INSTALACJA SOLARNA DLA P. MICHAŁA NOWAKA INSTALACJA SOLARNA DLA P. MICHAŁA NOWAKA OFERTA WYGENEROWANA ZA POMOCĄ APLIKACJI SolarTest, ul. E-mail: biuro@ptcsolarinstal.pl, Tel.: +32 888 111 777, WWW: ptcsolarinstal.pl a Lokalizacja instalacji Klient:

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie produkcji

Harmonogramowanie produkcji Harmonogramowanie produkcji Przedmiot: Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa Moduł: 4/4 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2012 r. Zarząd Spółki z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Wojewódzki Zarząd Transportu. W n i o s e k

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Wojewódzki Zarząd Transportu. W n i o s e k pieczęć firmy data... URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Wojewódzki Zarząd Transportu W n i o s e k (nazwa przedsiębiorstwa) o wypłacenie dopłaty do biletów ulgowych z tytułu stosowania ulg

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi (planowanie zasobów) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2015/2016

Zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi (planowanie zasobów) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2015/2016 Zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi (planowanie zasobów) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2015/2016 Zagadnienia: 1. Zdolność produkcyjna 2. Charakterystyka i przedmiot planowania

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Excel

Arkusz kalkulacyjny Excel Arkusz kalkulacyjny Excel Ćwiczenie 1. Sumy pośrednie (częściowe). POMOC DO ĆWICZENIA Dzięki funkcji sum pośrednich (częściowych) nie jest konieczne ręczne wprowadzanie odpowiednich formuł. Dzięki nim

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS Cele sterowania produkcją Dostosowanie asortymentu i tempa produkcji do spływających na bieżąco zamówień Dostarczanie produktu finalnego

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie produkcji

Harmonogramowanie produkcji Harmonogramowanie produkcji Przedmiot: Zarządzanie produkcją Moduł: 2/3 Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

Pojazdy zarejestrowane w Polsce w 2014 r.

Pojazdy zarejestrowane w Polsce w 2014 r. Pojazdy zarejestrowane w Polsce w 2014 r.! Poniższe statystyki przedstawiają liczbę zarejestrowanych po raz pierwszy na terenie Polski pojazdów w 2014 r. Dane zawarte w tabelach z poszczególnych miesięcy

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ SZOŁTYSEK WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

PAWEŁ SZOŁTYSEK WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH PROGNOZA WIELKOŚCI ZUŻYCIA CIEPŁA DOSTARCZANEGO PRZEZ FIRMĘ FORTUM DLA CELÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ROKU 2013 DLA BUDYNKÓW WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. GAJOWEJ 14-16, 20-24 WE WROCŁAWIU PAWEŁ SZOŁTYSEK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/348/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 16 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/348/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 16 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/348/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie

Bardziej szczegółowo

mapowania strumienia wartości

mapowania strumienia wartości Przykład obliczeń do mapowania strumienia wartości Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski, mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

Fotowoltaika -słoneczny biznes dla Twojej Rodziny

Fotowoltaika -słoneczny biznes dla Twojej Rodziny Fotowoltaika -słoneczny biznes dla Twojej Rodziny Własna produkcja energii to Czy warto? ograniczenie kosztów do minimum zyski w długoletniej perspektywie niezależność energetyczna działania proekologiczne

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL - ĆWICZENIA

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL - ĆWICZENIA Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL - ĆWICZENIA Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa. Cz. 5

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa. Cz. 5 Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Cz. 5 DSO Days Sales Outstanding DSO wyraŝa liczbę dni sprzedaŝy, za którą nie zainkasowano gotówki (inaczej liczba dni sprzedaŝy niezapłaconej) Metody

Bardziej szczegółowo

Projekt OZERISE Integracja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach

Projekt OZERISE Integracja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach Projekt OZERISE Integracja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach System opomiarowania zużycia energii i rezultaty pomiarów - Piotr Dziamski - Plan prezentacji Pokaz programu

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski ANALIZA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Wykład 6 Trzy elementy budżetowania kapitałowego Proces analizy decyzji inwestycyjnych nazywamy budżetowaniem kapitałowym.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR.../.../2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2014 r. Projekt 608 UCHWAŁA NR.../.../2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak. PROGRAMy. Istota sterowania

Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak. PROGRAMy. Istota sterowania Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak PROGRAMy www.maciejczak.pl Istota sterowania W celu umożliwienia sobie realizacji złożonych celów, każda organizacja tworzy hierarchię planów. Plany różnią się

Bardziej szczegółowo

Apteka 2013 dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania

Apteka 2013 dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania Apteka 2013 dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania Piotr Kula Prezes PharmaExpert Warszawa, marzec 2013 Rynek apteczny w 2012 roku cały rynek apteczny 2012 zmiana % obrót całkowity (w tys. zł) 2 2

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2014 r. OrS.4431.9.2014.BB P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2 Korzystając z funkcji PMT oblicz miesięczną ratę i całkowity koszt pożyczki dla podanych niżej danych. Raty miesięczne/roczn e

Zadanie 2 Korzystając z funkcji PMT oblicz miesięczną ratę i całkowity koszt pożyczki dla podanych niżej danych. Raty miesięczne/roczn e Excel Warunki zaliczenia tych zajęć Rozwiązania zadań domowych proszę zapisać do pliku o nazwie Excel i wysłać do mnie jako załącznik. Ostateczny termin: niedziela, 19.05, godzina 24:00. Zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Hajnówka z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Hajnówka z dnia... Uchwała Nr... Rady Miasta Hajnówka z dnia... w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 1) moduł 3. dotyczącego zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki w ramach

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 1) moduł 3. dotyczącego zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki w ramach Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH edycja 2015 (pieczęć Podmiotu) WZÓR dla modułu 3 (podmioty niegminne) Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Nazwa Podmiotu

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/659/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZNIE. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/659/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZNIE. z dnia 30 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/659/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZNIE w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Analiza liczby sprzedanych biletów ZTM w Poznaniu w latach 2008-2012

Analiza liczby sprzedanych biletów ZTM w Poznaniu w latach 2008-2012 Analiza liczby sprzedanych biletów ZTM w Poznaniu w latach 2008-2012 Opracowanie: Arkadiusz Borkowski Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania 1/10 1. Podstawa Opracowania Podstawą opracowania są dane Zarządu

Bardziej szczegółowo

- dotyczy mieszkańców miasta Tychy

- dotyczy mieszkańców miasta Tychy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w okresie od 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. - dotyczy mieszkańców miasta Tychy I. Liczba przyjętych wniosków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/.../15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

UCHWAŁA NR IV/.../15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE Projekt z dnia 6 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR IV/.../15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących

Bardziej szczegółowo

... (pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym oraz adres siedziby)

... (pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym oraz adres siedziby) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP Załącznik 1 do wniosku o pożyczkę W związku z ubieganiem się o przyznanie pożyczki z Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A....... (pełna nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ

Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ www.maciejczak.pl Zapasy Zapasy w przedsiębiorstwie można tradycyjnie rozumieć jako zgromadzone dobra, które w chwili

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach BZP-3410/2/11 Gliwice, 05-08-2011 r. nr kor. UM-326361/2011 Dotyczy: Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach 2012-2016 Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 1277 UCHWAŁA NR XXI/140/16 RADY GMINY W KLIMONTOWIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Kielce, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 1277 UCHWAŁA NR XXI/140/16 RADY GMINY W KLIMONTOWIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 1277 UCHWAŁA NR XXI/140/16 RADY GMINY W KLIMONTOWIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 1 marca 2013 r. Poz. 1204 POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej zawarte pomiędzy: Gminą Miejską Pabianice, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe

IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe NALEŻY URUCHOMIĆ PROGRAM IFS APPLICATIONS 2003 DYSTRYBUCJA WYDZIAŁY I MAGAZYNY 29. GRUPY LOKALIZACJI Magazyn Lokalizacje

Bardziej szczegółowo

MALUCH edycja 2014. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH Konkurs MALUCH edycja 2014.

MALUCH edycja 2014. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH Konkurs MALUCH edycja 2014. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH Konkurs MALUCH edycja 2014... (pieczęć Podmiotu) Kod terytorialny GUS gminy: WK PK GK ZAŁĄCZNIK Nr 2 do umowy (moduł 3) SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

Zadania przykładowe na egzamin. przygotował: Rafał Walkowiak

Zadania przykładowe na egzamin. przygotował: Rafał Walkowiak Zadania przykładowe na egzamin z logistyki przygotował: Rafał Walkowiak Punkt zamawiania Proszę określić punkt dokonywania zamawiania jeżeli: zapas bezpieczeństwa wynosi 10 sztuk, czas realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Przedmiot: Zarządzanie produkcją Wprowadzenie Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Budżetowanie

Temat 1: Budżetowanie Temat 1: Budżetowanie Zadanie 1.1 Zakupy towarów w przedsiębiorstwie NW w poszczególnych miesiącach wynoszą: luty 2000 zł, marzec 4000 zł, kwiecień 3000 zł. Towary zakupione w danym miesiącu są sprzedawane

Bardziej szczegółowo

Temperatury w czasie zlodowacenia 21 tyś. lat temu

Temperatury w czasie zlodowacenia 21 tyś. lat temu Temperatury w czasie zlodowacenia 21 tyś. lat temu Swego czasie na wykopie pojawił się link do forum, w którym ktoś próbował określić, jakie temperatury mogły panować w Polsce w czasie zlodowaceń. Szczerze

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców

Do wszystkich Wykonawców Swarożyn, dnia 18.11.2015r. Do wszystkich Wykonawców Pytania i odpowiedzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę

Bardziej szczegółowo

Metoda wyłączenia z progresją

Metoda wyłączenia z progresją Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana była za granicą) Jan

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2013 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ J. ANGIELSKI I SEMESTR rok akademicki 2015/2016 zimowy

HARMONOGRAM ZAJĘĆ J. ANGIELSKI I SEMESTR rok akademicki 2015/2016 zimowy 24 październik 2015r. sobota 25 październik 2015r. niedziela 8 listopad 2015r. niedziela Wykład 3h 14 listopad 2015r. sobota 15 listopad 2015r. niedziela 05 grudzień 2015r. sobota sala 7 Wykłady 2h sala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/407/13 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 26 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/407/13 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 26 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/407/13 RADY MIASTA PUŁAWY w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających dziennych opiekunów

Bardziej szczegółowo

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 10KW

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 10KW MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 10KW W październiku 2012 r. Ministerstwo Gospodarki opublikowało propozycję ustawy o odnawialnych źródłach (OZE). Zawarte w niej regulacje znacząco zmienią zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży budowlano- montażowej (PKD 22)

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży budowlano- montażowej (PKD 22) Alicja Janowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży budowlano- montażowej (PKD 22) Working paper Kwiecień 2013 1. Wstęp Planowanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście Świnoujście funkcjonującego od 1 lipca 2013 r. 15 kwiecień 2015 r.

Podsumowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście Świnoujście funkcjonującego od 1 lipca 2013 r. 15 kwiecień 2015 r. Podsumowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonującego od 1 lipca 2013 r. 15 kwiecień 2015 r. 1 Ilość odebranych odpadów komunalnych według wstępnych założeń do wprowadzenia systemu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 3 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 3 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 26 października 2015 r. Poz. 2247 UCHWAŁA NR XI/94/15 RADY GMINY BRANICE. z dnia 19 października 2015 r.

Opole, dnia 26 października 2015 r. Poz. 2247 UCHWAŁA NR XI/94/15 RADY GMINY BRANICE. z dnia 19 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 26 października 2015 r. Poz. 2247 UCHWAŁA NR XI/94/15 RADY GMINY BRANICE z dnia 19 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o stanie firmy

Sprawozdanie o stanie firmy - 1 - Sprawozdanie o stanie firmy Raporty dostępne są w zakładce REPORTS i w formie wydruku. Sprawozdanie o stanie firmy (Company Report) Każda firma otrzyma również sprawozdanie o własnej sytuacji. Przeznaczone

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA II ETAP - ADAPTACJA DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR.4 PROJEKT TERMOIZOLACJI PRZEGRÓD BUDOWLANYCH DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR.

PRZEBUDOWA II ETAP - ADAPTACJA DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR.4 PROJEKT TERMOIZOLACJI PRZEGRÓD BUDOWLANYCH DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR. Projekt: DDPS NR.4 - TERMOZOLACJA PRZEGRÓD Strona 1 PRZEBUDOWA II ETAP - ADAPTACJA DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR.4 Temat: PROJEKT TERMOIZOLACJI PRZEGRÓD BUDOWLANYCH Obiekt: DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 10 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 10 listopada 2015 r. Projekt do pkt I.12 UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Sierakowice Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Terminy odbioru odpadów GMINA KOŹMIN WLKP. 2015r.

Terminy odbioru odpadów GMINA KOŹMIN WLKP. 2015r. Szymanów (pozostałe numery) Wałków (pozostałe numery) Stara Obra Borzęcice (pozostałe numery) STYCZEŃ 7,21 15 LUTY 4,18 12 MARZEC 4,18 12 KWIECIEŃ 1,15,29 9 MAJ 13,27 21 21 CZERWIEC 10,24 18 18 LIPIEC

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/67/2015 RADY GMINY JASTRZĘBIA. z dnia 11 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/67/2015 RADY GMINY JASTRZĘBIA. z dnia 11 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/67/2015 RADY GMINY JASTRZĘBIA z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI. dr inż. Andrzej KIJ

LOGISTYKA PRODUKCJI. dr inż. Andrzej KIJ LOGISTYKA PRODUKCJI dr inż. Andrzej KIJ TEMAT ĆWICZENIA: PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH METODA MRP Opracowane na podstawie: Praca zbiorowa pod redakcją, A. Kosieradzkiej, Podstawy zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w okresie od r r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w okresie od r r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w okresie od 01.01.2006 r. 31.12.2006 r. I. Liczba przyjętych wniosków w 2006 r. wynosi 2.407 w tym: 1)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY MIELEC z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY MIELEC z dnia 2011 r. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY MIELEC z dnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mielec przez osoby fizyczne lub osoby prawne,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów Nr Nazwa materiału λ µ d R 1 PAROC GRAN 0.041 1.00 16.00 3.902. 2 Żelbet 1.700 150.00 24.00 0.141

Zestawienie materiałów Nr Nazwa materiału λ µ d R 1 PAROC GRAN 0.041 1.00 16.00 3.902. 2 Żelbet 1.700 150.00 24.00 0.141 Projekt: Termomodernizacja dachu Gimnazjum Nr 1 w Koronowie Strona 1 Autor : MGR INŻ. ROBERT PALIGA 2008-06-26 DACH BUDYNKU GŁÓWNEGO Przegroda 1 - Stropodach wentylowany nad salami lekcyjnymi Zestawienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/349/14 RADY GMINY WIERZBINEK. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/349/14 RADY GMINY WIERZBINEK. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXV/349/14 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe statystyki zdarzeń

Szczegółowe statystyki zdarzeń 2014 Szczegółowe statystyki zdarzeń Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach Rozdział: Error! No text of specified style in document. 0 STYCZEŃ 4 10 2 16 4 0 0 0 1 9 0 0 0 0 2 0 4 9 2

Bardziej szczegółowo

Excel zadania sprawdzające 263

Excel zadania sprawdzające 263 Excel zadania sprawdzające 263 Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1 Wpisać dane i wykonać odpowiednie obliczenia. Wykorzystać wbudowane funkcje Excela: SUMA oraz ŚREDNIA. Sformatować

Bardziej szczegółowo

Apteki pełnią dyżury od godz. 8.00 rano do godz. 8.00 rano dnia następnego.

Apteki pełnią dyżury od godz. 8.00 rano do godz. 8.00 rano dnia następnego. Dyżury aptek we Władysławowie w I kwartale 2015 r. Apteki pełnią dyżury od godz. 8.00 rano do godz. 8.00 rano dnia następnego. STYCZEŃ LUTY MARZEC 01.01 Rybacka 01.02 Wracam do Zdrowia 01.03. Pod Filarami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich

Bardziej szczegółowo

GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO. W POLSCE wyniki I półrocza 2015r r

GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO. W POLSCE wyniki I półrocza 2015r r GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE wyniki I półrocza 2015r. 04.08. 2015r 1. W okresie styczeń-czerwiec 2015r. wydobycie węgla kamiennego ogółem wyniosło 34,3 mln ton i było niższe niż w tym samym okresie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 631/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18.12.2013r.

Zarządzenie Nr 631/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18.12.2013r. Zarządzenie Nr 631/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18.12.2013r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza Miasta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIUROWEGO. 48-100 Głubczyce, ul. Sobieskiego 14/9

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIUROWEGO. 48-100 Głubczyce, ul. Sobieskiego 14/9 Projekt: Starostwo Prudnik Strona 1 Temat: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIUROWEGO Obiekt: BUDYNEK BIUROWY Adres: 48-370 Prudnik ul. Kościuszki 76 Jednostka proj.: Projektowanie i Nadzór Budowlany inż. Artur

Bardziej szczegółowo

lindab simplified construction Rozwiązania dla przemysłu Lindab Ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja wszystko w jednym systemie

lindab simplified construction Rozwiązania dla przemysłu Lindab Ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja wszystko w jednym systemie lindab simplified construction Rozwiązania dla przemysłu Lindab Ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja wszystko w jednym systemie Hale przemysłowe wymagają ogrzewania W rozwiązaniach Lindab dla przemysłu oferujemy

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego Na podstawie poniższych informacji ogólnych i listy parametrów przy wykorzystaniu formuł programu Excel (bez wpisywania liczb bezpośrednio z klawiatury

Bardziej szczegółowo

Czysta Energia - pakiet narzędzi analitycznych

Czysta Energia - pakiet narzędzi analitycznych Czysta Energia pakiet narzędzi analitycznych Informacje o projekcie Nazwa projektu Lokalizacja projektu Opracowane dla Opracowane przez Typ projektu Technologia Rodzaj analizy Referencyjna wartość opałowa

Bardziej szczegółowo

A.Miszkiewicz, Wroclaw University of Economic

A.Miszkiewicz, Wroclaw University of Economic A.Miszkiewicz, Wroclaw University of Economic Krótkoterminowe planowanie finansowe na podstawie przedsiębiorstwa z branży z branży firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.

Bardziej szczegółowo

Compensa IKZE. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012

Compensa IKZE. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012 Compensa IKZE Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012 1 Oszczędzający Oszczędzający osoba fizyczna, która zawarła z Towarzystwem umowę ubezpieczenia i jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 Zadanie 1 (Procesowy rachunek kosztów) W zakładach mleczarskich koszty pośrednie

Bardziej szczegółowo

Logistyka produkcji i dystrybucji MSP ćwiczenia 1 DRP I PLANOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA DYSTRYBUCJI

Logistyka produkcji i dystrybucji MSP ćwiczenia 1 DRP I PLANOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA DYSTRYBUCJI Logistyka produkcji i dystrybucji MSP ćwiczenia 1 DRP I PLANOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA DYSTRYBUCJI mgr inż. Roman DOMAŃSKI Katedra Systemów Logistycznych 1 Literatura Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów

Bardziej szczegółowo

Adresowanie: względne, bezwzględne, mieszane

Adresowanie: względne, bezwzględne, mieszane Adresowanie: względne, bezwzględne, mieszane W arkuszu kalkulacyjnym stosuje się adresowanie nazywane równieŝ odwołaniem. Adresowanie polega na korzystaniu z danych umieszczonych w róŝnych miejscach arkusza.

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

PLAN AUDYTU NA ROK 2015 Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego AW/AS/913/02/2014 ul. Barbary 21a 40-053 KATOWICE NIP 954-22-46-280 PLAN AUDYTU NA ROK 2015 Plan audytu obejmuje wszystkie czynności

Bardziej szczegółowo