PRZECZYTAĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZECZYTAĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI"

Transkrypt

1 OŚWIADCZENIE FCC (Federal Communications Commission - Federalnego Urzędu Łączności USA) Niniejsze urządzenie stosuje się do rozdziału 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: 1. To urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń, oraz 2. To urządzenie musi akceptować wszelkie powszechnie przyjęte zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie Uwaga: Niniejszy sprzęt został przetestowany pod względem spełniania założeń limitów dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnych z rozdziałem 15 przepisów FCC. Te limity mają na celu zapewnienie wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami występującymi w instalacji mieszkaniowej. Ten sprzęt ma wiele zastosowań, może wypromieniowywać energię częstotliwości radiowych i, jeśli nie jest instalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie pojawią się w poszczególnej instalacji. Jeżeli sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbieraniu sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można ustalić wyłączając lub włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do wypróbowania przeprowadzenia korekty zakłóceń na jeden lub kilka z poniższych sposobów: Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej. Zwiększyć odległość pomiędzy sprzętem a odbiornikiem. Podłączyć sprzęt do wtyczki sieciowej innego obwodu, odmiennego od tego, do którego podłączony jest odbiornik. Poprosić o pomoc sprzedawcę lub doświadczonego technika radiowotelewizyjnego. W celu zastosowania się do limitów klasy B w podrozdziale B rozdziału 15 przepisów FCC wymagane jest używanie osłoniętego przewodu. Nie należy przeprowadzać żadnych zmian ani modyfikacji sprzętu chyba, że są one wyszczególnione w instrukcji. Jeżeli takie zmiany lub modyfikacje byłyby przeprowadzone, można się spodziewać zaprzestania działania sprzętu. PRZECZYTAĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI Uwaga: 1. Konstrukcja produktu i jego parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów produktu, dołączonych sterowników, oprogramowania oraz instrukcji użytkownika. Niniejsza instrukcja użytkownika stanowi ogólne odniesienie dotyczące produktu. -1-

2 2. Produkt i akcesoria, które są przeznaczone do współpracy z aparatem mogą się różnić od tych opisanych w instrukcji. Dzieje się tak na skutek tego, że różni sprzedawcy często zamawiają u producenta różne dodatki i akcesoria tak, aby zaspokoić wymagania rynkowe i zapotrzebowania własnych klientów zgodnie z geograficznymi preferencjami. Produkty bardzo często różnią się między sobą w zależności od miejsca zakupu, zwłaszcza, co do akcesoriów takich, jak baterie, ładowarki, zasilacze AC, karty pamięci, kable, futerały/torby do przenoszenia i obsługę języków. Czasami sprzedawca wystawia produkt o niepowtarzalnym kolorze, wyglądzie oraz pojemności pamięci wewnętrznej. Należy poprosić sprzedawcę o precyzyjne określenie właściwości towaru oraz dołączonych akcesoriów. 3. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika. 4. W celu uaktualnienia sterowników oraz zweryfikowania tej instrukcji należy skorzystać z serwisu WWW producenta. OSTRZEŻENIE Nie należy używać aparatu, jeżeli wydziela on dym, staje się nienaturalnie gorący, wydziela jakiś niecodzienny zapach lub hałas lub, jeśli znajduje się w jakimkolwiek nienormalnym stanie. Obsługiwanie aparatu w którejś z opisanych sytuacji może spowodować wystąpienie pożaru lub porażenie prądem. Należy natychmiast przerwać obsługiwanie aparatu, wyłączyć go, a następnie odłączyć źródło zasilania (baterie lub zasilacz AC). Jeżeli jest używany zasilacz AC, należy odłączyć zasilacz z wtyczki sieciowej AC po wcześniejszym odłączeniu go od aparatu. Po sprawdzeniu, czy dym już się nie wydziela, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z personelem miejscowego autoryzowanego punktu usługowego i poprosić o naprawę. Nigdy nie należy podejmować prób samodzielnych napraw aparatu, ponieważ to spowoduje wygaśnięcie gwarancji. Nie używać aparatu w przypadku przedostania się do jego wnętrza jakichkolwiek obcych przedmiotów. Wyłączyć aparat i odłączyć źródło zasilania (baterie lub zasilacz AC). Jeżeli jest używany zasilacz AC, należy odłączyć zasilacz z wtyczki sieciowej AC po wcześniejszym odłączeniu go od aparatu. Następnie należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z personelem miejscowego autoryzowanego punktu usługowego. Przerwać obsługiwanie aparatu, ponieważ może to spowodować wystąpienie pożaru lub porażenie prądem. Jeżeli aparat został upuszczony lub została zniszczona obudowa aparatu, należy wyłączyć aparat, a następnie odłączyć źródło zasilania (baterie lub zasilacz AC). Jeżeli jest używany zasilacz AC, należy odłączyć zasilacz z wtyczki sieciowej AC po wcześniejszym odłączeniu go od aparatu. Następnie należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z personelem miejscowego autoryzowanego punktu usługowego. Przerwać obsługiwanie aparatu, ponieważ może to spowodować wystąpienie pożaru lub porażenie prądem. -2-

3 Nie umieszczać aparatu w jakichkolwiek niestabilnych położeniach, jak na chwiejącym się stole lub pochyłej powierzchni, skąd mógłby spaść lub przewrócić się, co mogłoby spowodować jego uszkodzenie. Nie wystawiać aparatu na działanie wilgoci i dopilnować, aby woda nie dostawała się do wnętrza aparatu. Należy szczególnie uważać podczas używania aparatu w ekstremalnych warunkach pogodowych takich jak opady deszczu lub śniegu, lub podczas obsługiwania aparatu na plaży albo w pobliżu zbiorników wodnych. Woda w aparacie może spowodować wystąpienie pożaru lub porażenie prądem. Nie należy podejmować prób modyfikacji aparatu. To może spowodować wystąpienie pożaru lub porażenie prądem. Nie otwierać obudowy aparatu. To może spowodować porażenie prądem. Sprawdzanie wnętrza aparatu, konserwację lub naprawy powinien przeprowadzać wyłącznie sprzedawca lub personel miejscowego autoryzowanego punktu usługowego. Nie dotykać wtyczki zasilania podczas burzy, jeżeli jest używany zasilacz AC. To może spowodować porażenie prądem. OSTRZEŻENIE Nie umieszczać aparatu w miejscu wilgotnym lub zakurzonym. To może spowodować wystąpienie pożaru lub porażenie prądem. Nie umieszczać aparatu w miejscach narażonych na działanie oparów tłuszczu lub pary, tak jak w pobliżu kuchenki lub nawilżacza. To może spowodować wystąpienie pożaru lub porażenie prądem. Nie należy przykrywać ani opakowywać aparatu czy zasilacza AC przy pomocy tkanin lub pokrowców. To może spowodować zbytnie nagrzanie, zniekształcenie obudowy i wywołać pożar. Zawsze używać aparatu wraz z akcesoriami jedynie w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach. Ostrożnie przenosić aparat i nie uderzać nim o żadne twarde przedmioty. Gwałtowne obchodzenie się z aparatem może spowodować jego wadliwe działanie. Nie używać baterii innych, niż te zalecane do użytku wraz z tym aparatem. Użycie nieodpowiednich baterii może spowodować pęknięcie i wyciek baterii i wywołać pożar, wystąpienie uszkodzenia lub zabrudzenie pojemnika na baterie. Podczas zakładania baterii do aparatu należy sprawdzić oznaczenia biegunowości na bateriach (- i +) aby upewnić się, że baterie są zakładane prawidłowo. Nieprawidłowa biegunowość baterii może spowodować pęknięcie i wyciek baterii, wywołać pożar, wystąpienie uszkodzenia lub zabrudzenie pojemnika na baterie. Wyjąć baterie, jeżeli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas. Baterie mogą przeciekać i spowodować pożar, wystąpienie uszkodzenia lub zabrudzenie pojemnika na baterie. Jeżeli wystąpił przeciek baterii należy ostrożnie oczyścić i wytrzeć pojemnik, a następnie założyć nowe baterie. Jeżeli nastąpił kontakt z płynem wyciekającym z baterii, należy dokładnie umyć ręce. -3-

4 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 6 Przegląd Zawartość opakowania ZAPOZNANIE Z APARATEM 7-10 Części Ikony monitora LCD URUCHAMIANIE APARATU Zakładanie baterii Zakładanie karty pamięci SD (dodatkowe wyposażenie) Przymocowanie paska na rękę Ustawianie daty i godziny Jakość TRYB ZAPISU Robienie zdjęć Tryb zdjęć portretowych Tryb zdjęć zwykłych Zoom cyfrowy Samowyzwalacz Lampa błyskowa TRYB ODTWARZANIA Przeglądanie obrazów Odtwarzanie z zastosowaniem funkcji zoom Wyświetlanie miniaturowych obrazów Wyświetlanie pokazu slajdów Kasowanie obrazów Ustawianie DPOF TRYB FILMOWY Nagrywanie wideoklipów Przeglądanie wideoklipów PRZESYŁANIE NAGRANYCH OBRAZÓW I WIDEOKLIPÓW DO KOMPUTERA Krok 1: Instalowanie sterowników USB Krok 2: Podłączanie aparatu do komputera Krok 3: Przesyłanie obrazów i wideoklipów INSTALACJA PHOTOSUITE 29 INSTALACJA PHOTOVISTA 30 UŻYWANIE APARATU JAKO KAMERY INTERNETOWEJ Krok 1: Instalowanie sterowników kamery internetowej Krok 2: Podłączanie aparatu do komputera Krok 3: Uruchamianie aplikacji OPCJE MENU Menu zapisu MENU USTAWIEŃ SZYBKI PRZEGLĄD EV I RÓWNOWAGA BIELI Menu filmu Menu odtwarzania -4-

5 MENU USTAWIEŃ POKAZ SLAJDÓW KASUJ KOPIUJ NA KARTĘ DPOF Menu ustawień JASKRAWOŚĆ MONITORA LCD DATA/GODZINA JĘZYK DŹWIĘK FORMAT MEDIA TRYB FILMOWY AUTOMATYCZNE ODŁĄCZANIE ZASILANIA CZĘSTOTLIWOŚĆ ŚWIETLNA USTAWIENIA FABRYCZNE PODŁĄCZANIE APARATU DO INNYCH URZĄDZEŃ 39 PARAMETRY TECHNICZNE APARATU 40-5-

6 WPROWADZENIE Przegląd Zakupiony nowy aparat cyfrowy zapewnia wysoką jakość zdjęć o rozdzielczości 2560 x 1960 przy zastosowaniu sensora 3.1 Mega pikseli. Używając 1.5" monitora kolorowego obrazu LCD TFT, można komponować zdjęcia, a następnie przeglądać je ze szczegółami. Automatyczny czujnik lampy błyskowej wykrywa warunki wykonywania zdjęć (oświetleniowe) i decyduje czy powinna zostać użyta lampa błyskowa. Ta funkcja zapewnia uzyskanie udanych zdjęć. 16MB pamięć wewnętrzna (wbudowana) pozwala na robienie ujęć i przechowywanie obrazów bez konieczności stosowania dodatkowej karty pamięci. Jednak użytkownik może rozszerzyć, jeśli chce, pojemność pamięci (do 512MB) poprzez użycie zewnętrznej karty pamięci. Oprócz obrazów nieruchomych można dodatkowo zapisywać krótkie filmy przy zastosowaniu funkcji movie (film). Wykonane zdjęcia mogą zostać przesłane do komputera za pomocą kabla USB (sterownik USB jest wymagany dla systemów Win 98 i Mac OS 8.6). Zdjęcia można poprawić i wyretuszować na komputerze używając dostarczonego oprogramowania montażowego lub wcześniej posiadanego oprogramowania przeznaczonego do montażu obrazu. Można dzielić się zdjęciami z przyjaciółmi poprzez pocztę elektroniczną, w postaci pliku lub przez witrynę internetową. Zawartość opakowania Ostrożnie rozpakować aparat i upewnić się, że opakowanie zawiera następujące pozycje. Aparat cyfrowy Płyta CD-ROM z oprogramowaniem Przewód USB Podręcznik użytkownika Przewód wizyjny Pasek aparatu Skrócona instrukcja obsługi Torba aparatu 2 x baterie alkaliczne AA Statyw aparatu Popularne (dodatkowe) akcesoria: Karta pamięci SD Uwaga: Akcesoria i podzespoły różnią się w zależności od miejsca zakupu. -6-

7 ZAPOZNANIE Z APARATEM -7-

8 Części -8-

9 1. Przycisk migawki 2. Pokrętło wyboru ostrości Tryb zdjęć portretowych Tryb zdjęć zwykłych 3. Lampa błyskowa 4. Obiektyw 5. Mocowanie paska na rękę 6. Gniazdo VIDEO OUT 7. Złącze USB 8. Wskaźnik LED samowyzwalacza 9. Wskaźnik LED 10. Monitor LCD 17. Przycisk trybu 18. Przycisk menu 19. Pokrywa baterii/karty pamięci 20. Gniazdo statywu 11. Przycisk strzałki (w górę) Przycisk Jakość/Rozdzielczość Przycisk wyświetlacza 12. Przycisk strzałki (w lewo) Przycisk samowyzwalacza 13. Przycisk OK ZOOM Przycisk zoomu cyfrowego 14. Przycisk strzałki (w prawo) Przycisk lampy błyskowej 15. Przycisk strzałki (w dół) Przycisk kasowania 16. Przycisk zasilania -9-

10 Ikony monitora LCD Ikony wyświetlacza Tryb zapisu Obraz nieruchomy: 1. Tryb zapisu 2. Stan baterii Pełna moc baterii Średnia moc baterii Niska moc baterii Baterie praktycznie wyczerpane 3. Tryb pracy lampy błyskowej błyskiem Automatyczne sterowanie oczu" Redukcja efektu "czerwonych Lampa błyskowa wyłączona 4. Pokrętło wyboru ostrości [brak wskazania] Tryb zdjęć zwykłych Tryb zdjęć portretowych 5. Tryb samowyzwalacza 6. Równowaga bieli [brak wskazania] Automatyczna 7. Kompensacja liczby naświetleniowej EV (brak wskazania przy 0EV) 8. Potencjalna liczba zdjęć do wykonania (przy aktualnych ustawieniach rozmiaru i jakości) 9. Rozmiar i rozdzielczość obrazu 10. Zoom cyfrowy 11. Wskaźnik karty pamięci Karta pamięci SD MultiMediaCard (MMC) Światło żarowe Oświetlenie jarzeniowe 1 Oświetlenie jarzeniowe 2 Zachmurzenie Światło dzienne -10-

11 Ikony wyświetlacza Tryb Filmowy: 1. Tryb filmowy 2. Stan baterii 3. Potencjalny czas nagrywanego filmu 4. Wskaźnik karty pamięci 5. Kompensacja liczby naświetleniowej EV 6. Równowaga bieli 7. Wskaźnik zapisu (migoczący) Ikony wyświetlacza Tryb odtwarzania Obraz nieruchomy: 1. Tryb odtwarzania 2. Stan baterii 3. Numer klatki 4. Wskaźnik karty pamięci Ikony wyświetlacza Tryb odtwarzania Wideo (Film): 1. Tryb odtwarzania 2. Stan baterii 3. Numer klatki 4. Czas nagranego filmu 5. Pierwsza klatka filmu 6. Wskaźnik karty pamięci -11-

12 URUCHAMIANIE APARATU Do zasilania kamery można zastosować 2 baterie AA (Alkaliczne, Ni-MH). Zakładanie baterii 1. Upewnić się, że aparat jest wyłączony. 2. Przesunąć pokrywę baterii./karty SD w kierunku [OPEN] (otwieranie) wskazywanym przez strzałkę. 3. Założyć baterie zgodnie z oznaczeniami polarności (+ lub -). 4. Dokładnie zamknąć pokrywę baterii/karty SD. Jeżeli baterie nie będą używane przez dłuższy czas, należy wyjąć je z aparatu w celu uniknięcia wystąpienia przecieków oraz korozji. Nigdy nie używać baterii manganowych. Nie należy stosować baterii różnego typu (jednocześnie) ani mieszać starych baterii z nowymi. Unikać używania baterii w ekstremalnie niskich temperaturach, ponieważ takie warunki mogą skracać żywotność baterii oraz zmniejszać wydajność pracy aparatu. Gdy na monitorze LCD pojawia się ikona, wskaźnik LED będzie migać przez 5 sekund, po czym aparat automatycznie wyłączy się. Wymienić wyczerpane baterie na zestaw nowych baterii. -12-

13 Zakładanie karty pamięci SD (dodatkowe wyposażenie) Aparat jest wyposażony w 64MB pamięci wewnętrznej, co pozwala użytkownikowi na zapis obrazów i wideoklipów w aparacie. Można jednak rozszerzyć pojemność pamięci stosując dodatkowo kartę pamięci SD (Secure Digital zabezpieczenie cyfrowe) tak, żeby można było zachować więcej obrazów i wideoklipów. 1. Upewnić się, że aparat jest wyłączony. 2. Przesunąć pokrywę baterii./karty SD w kierunku [OPEN] (otwieranie) wskazywanym przez strzałkę. 3. Założyć kartę pamięci SD. Przednia część karty pamięci (nadrukowana strzałka) powinna wskazywać w kierunku przodu aparatu. Jeżeli karty nie daje się założyć, należy sprawdzić jej orientację. Ten aparat jest również zgodny ze standardem MultiMediaCard TM. 4. Zamknąć pokrywę karty SD. Aby wyjąć kartę pamięci: Upewnić się, że aparat jest wyłączony. Otworzyć pokrywę baterii/karty pamięci. Nacisnąć lekko krawędź karty pamięci, która wtedy łatwo się wysunie. Aby uchronić ważne dane przed przypadkowym wykasowaniem z karty pamięci SD, można przesunąć klapkę zabezpieczającą przed zapisem (z boku na karcie pamięci SD) w położenie "LOCK (zablokowane). Aby zachować dane, edytować je lub wykasować z karty pamięci SD, należy koniecznie odbezpieczyć kartę. Przymocowanie paska na rękę W celu uniknięcia przypadkowego upuszczenia aparatu, należy zawsze używać paska. Przymocować pasek aparatu w następujący sposób: 1. Przewlec małą pętelkę paska na rękę przez otwór na pasek znajdujący się na aparacie. -13-

14 2. Przeciągnąć dużą pętlę przez mniejsza pętelkę tak, aby pewnie zamocować pasek. Ustawianie daty i godziny Automatycznie pojawi się ekran Data/Godzina, gdy: Aparat został włączony po raz pierwszy. Aparat został włączony po pozostawieniu go bez baterii przez dłuższy czas. Gdy pojawi się ekran DATE/TIME (DATA/GODZINA) należy przeprowadzić następujące czynności w celu wyregulowania prawidłowych ustawień daty i godziny. Wybrać rok, miesiąc, dzień i pole godziny używając przycisk /. Nacisnąć przycisk OK po wypełnieniu wszystkich pól. W celu zwiększenia wartości, nacisnąć przycisk. W celu zmniejszenia wartości, nacisnąć przycisk. Ustawianie rozdzielczości i jakości obrazu Ustawienia rozdzielczości i jakości wyznaczają rozmiar w pikselach (wymiar), wielkość pliku obrazu oraz współczynnik kompresji dla obrazu. Te ustawienia wpływają na liczbę obrazów, jakie mogą zostać zapisane w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci SD. W trakcie zapoznawania się z aparatem zaleca się wykonanie zdjęć próbnych dla każdej kombinacji ustawień jakości i rozdzielczości, dla rozeznania jak te ustawienia wpływają na wygląd uzyskiwanych zdjęć. Wyższa rozdzielczość i lepsza jakość obrazów dają lepsze rezultaty fotograficzne, lecz skutkują powstawaniem plików o dużych rozmiarach. Dlatego zaledwie kilka plików może zająć dużo miejsca w pamięci. Zaleca się ustawienia wysokiej jakości i rozdzielczości obrazu, gdy uzyskiwany jest wydruk lub w sytuacji, gdy chce się ująć jak najdrobniejsze szczegóły. Ustawienia niższej rozdzielczości/jakości powodują zajmowanie przez zdjęcie mniejszej przestrzeni pamięci i mogą całkowicie wystarczyć do wymiany zdjęć pocztą elektroniczną, w raportach czy na stronach WWW. -14-

15 Aby zmienić ustawienia rozdzielczości i jakości obrazu, należy przeprowadzić poniższe czynności: 1. Włączyć aparat. (Po włączeniu, przełączyć przycisk MODE (TRYB) w położenie ). 2. Przełączyć przycisk, aby wybrać preferowany rozmiar obrazu lub jakość obrazu. Poniższa tabela podaje przybliżoną liczbę zdjęć, jakie można wykonać przy każdym z ustawień, w oparciu o 16MB pamięci wewnętrznej lub przy zastosowaniu dodatkowej karty pamięci SD od 8MB do 512MB. Tryb pracy aparatu Rozdzielczo ść x1536 pikseli 1600 Still Image 1600x1200 pikseli x960 pikseli x1960 pikseli Video Clips 320x240 pikseli Jakość F (świetn a) N (zwykła ) Pamięć wewnętrz na 16MB Karta pamięci SD 8MB 16MB 32MB 64MB 128MB 256MB 512MB :35 0:39 1:30 3:13 6:40 13:33 27:19 55:49 * Powyższe dane pokazują standardowe wyniki testowe. Rzeczywista pojemność zmienia się w zależności od warunków robienia zdjęć oraz od ustawień. -15-

16 TRYB ZAPISU Robienie zdjęć Aparat jest wyposażony w 1.5" monitor LCD, pomagający w komponowaniu zdjęć. 1. Włączyć aparat naciskając przycisk zasilania. (Aparat będzie zawsze się włączał w trybie zapisu obrazu nieruchomego). 2. Jeżeli aparat nie jest ustawiony w trybie zapisu, należy przełączyć przycisk w położenie. 3. Skomponować zdjęcie na ekranie wyświetlacza. 4. Nacisnąć przycisk migawki. Monitor LCD nie działa poprawnie w bezpośrednim świetle słonecznym i w świetle jaskrawym. Tryb zdjęć portretowych Robienie zdjęć w trybie portretowym pozwala użytkownikowi tworzyć obrazy, na których fotografowany obiekt jest ostry, a tło niewyraźne. Efektywny zakres ogniskowej wynosi od 0.7 metra do 1.4 metra. 1. Włączyć aparat. Upewnić się, że aparat jest ustawiony w trybie Zapisu. 2. Ustawić pokrętło wyboru ostrości, umieszczone z przodu aparatu, w położeniu. Na monitorze LCD pojawi się ikona. 3. Skomponować ujęcie. -16-

17 4. Nacisnąć przycisk migawki. Tryb lampy błyskowej jest niedostępny w trybie zdjęć portretowych. Tryb zdjęć zwykłych Tryb zdjęć zwykłych, przeznaczony do robienia ujęć otoczenia, jest używany, gdy odległość do fotografowanego obiektu wynosi więcej niż 1.4 metra. 1. Włączyć aparat. Upewnić się, że aparat jest ustawiony w trybie Zapisu. 2. Ustawić pokrętło wyboru ostrości, umieszczone z przodu aparatu, w położeniu. 3. Skomponować ujęcie. 4. Nacisnąć przycisk migawki. Zoom cyfrowy Dzięki wykorzystaniu zoomu cyfrowego, zdjęcia mogą wydawać się przybliżone. Chociaż zoom cyfrowy jest funkcją przykuwającą uwagę, to jednak im bardziej obraz jest powiększany (przy pomocy zoomu), tym bardziej staje się on rozbity na piksele (bardziej ziarnisty). 1. Włączyć aparat. Upewnić się, że aparat jest ustawiony w trybie Zapisu. 2. Nacisnąć przycisk OK w celu uaktywnienia funkcji zoomu cyfrowego. Na monitorze LCD pojawi się pasek zoomu oraz ikona lupy. W celu powiększenia do 4X, nacisnąć przycisk. W celu zredukowania stopnia powiększenia, nacisnąć przycisk. -17-

18 3. Nacisnąć przycisk OK w celu anulowania funkcji zoomu cyfrowego. 4. Nacisnąć przycisk migawki, w celu uchwycenia obrazu powiększonego. Im bardziej obraz jest powiększany, tym bardziej staje się on rozbity na piksele (bardziej ziarnisty). Samowyzwalacz Czas uruchomienia się samowyzwalacza wynosi 10 sekund. Samowyzwalacz uruchamia się naciskając przycisk migawki. Wskaźnik LED samowyzwalacza zaczyna migać względnie wolno przez 7 sekund, a następnie miga bardzo szybko przez pozostałe 3 sekundy. To pozwala użytkownikowi przejść na plan fotografowanego obszaru, podczas robienia zdjęć grupowych. 1. Unieruchomić aparat na statywie lub umieszczając go na stabilnej powierzchni. 2. Włączyć aparat. Upewnić się, że aparat jest ustawiony w trybie Zapisu. 3. Nacisnąć przycisk migawki. Na monitorze LCD pojawi się ikona. 4. Skomponować ujęcie. 5. Nacisnąć przycisk migawki. Funkcja samowyzwalacza jest aktywna. 6. Po upływie dziesięciu sekund aparat zrobi zdjęcie. Aby w dowolnym momencie anulować funkcję samowyzwalacza, należy nacisnąć przycisk migawki, co przerwie zadanie. Po zrobieniu zdjęcia z wykorzystaniem samowyzwalacza, tryb samowyzwalacza wyłącza się. Jeżeli użytkownik chce zrobić następne zdjęcie z wykorzystaniem samowyzwalacza, powinien powtórzyć powyższe czynności. -18-

19 Lampa błyskowa Lampę błyskową zaprojektowano w taki sposób, aby zadziałała automatycznie wtedy, gdy warunki oświetleniowe dają podstawy do użycia lampy. W trybie lampy błyskowej można zrobić zdjęcie wykorzystując tryb pracy lampy odpowiadający panującym warunkom. Jeżeli zmienia się tryb lampy błyskowej, aparat pozostanie przy tych ustawieniach, nawet po wyłączeniu aparatu. 1. Włączyć aparat. Upewnić się, że aparat jest ustawiony w trybie Zapisu. 2. Wielokrotnie nacisnąć przycisk, aż do pojawienia się ikony pożądanego trybu pracy lampy. 3. Skomponować zdjęcie i nacisnąć przycisk migawki. Jeżeli użytkownik nie zamierza używać lampy błyskowej, powinien ją wyłączyć. Wyłączenie lampy (OFF) spowoduje szybsze uruchamianie się aparatu oraz jego szybsze działanie, ponieważ kondensator nie będzie niepotrzebnie ładowany. Wyłączanie lampy (OFF), gdy nie jest ona potrzebna, będzie także zwiększało żywotność baterii. Tryb lampy błyskowej nie jest dostępny w trybie zdjęć portretowych, aby uniknąć zdjęć prześwietlonych. Aparat jest wyposażony w trzy tryby pracy lampy błyskowej: Automatic Flash (automatyczny tryb domyślny), Red-Eye Reduction (redukcja efektu czerwonych oczu ) i Flash Off (lampa wyłączona). Te tryby pojawiają się cyklicznie, przy naciskaniu przycisku. Poniższa tabela pozwoli wybrać odpowiedni tryb pracy lampy błyskowej: Tryb pracy lampy Opis błyskowej Automatyczne sterowanie błyskiem) Red-eye reduction Lampa błyskowa zapala się automatycznie zgodnie z warunkami oświetleniowymi otoczenia. Należy wybierać ten tryb w fotografii ogólnej. Lampa błyskowa emituje przedbłysk przed głównym błyskiem lampy. To powoduje, że źrenica ludzkiego oka zwęża się, -19-

20 (Redukcja efektu "czerwonych oczu") Flash off (Lampa błyskowa wyłączona) ograniczając wystąpienie zjawiska czerwonych oczu. Należy wybierać ten tryb podczas robienia zdjęć ludziom i zwierzętom w warunkach słabego oświetlenia. Lampa wyłączona. Lampa błyskowa nie zapali się. Należy wybierać ten tryb podczas robienia zdjęć w miejscach, gdzie używanie lamp błyskowych jest zabronione, lub, gdy odległość do obiektu pozostaje poza efektywnym zasięgiem lampy. Tryb lampy błyskowej jest niedostępny w trybie zdjęć portretowych. TRYB ODTWARZANIA W trybie można przeglądać, powiększać, usuwać obrazy, odtwarzać wideoklipy lub uruchamiać pokaz slajdów. Tryb odtwarzania umożliwia również wyświetlanie miniaturowych obrazów, co pozwala szybko wyszukać pożądane zdjęcie. Przeglądanie obrazów 1. Włączyć aparat i przełączyć przycisk w położenie. 2. Przeglądać zapisane obrazy używając przycisk /. Aby oglądnąć poprzedni obraz, należy nacisnąć przycisk. Aby oglądnąć kolejny obraz, nacisnąć przycisk. Nacisnąć jednokrotnie przycisk (równocześnie / ) w celu wyświetlenia szczegółowych informacji na temat obrazu, takich jak jakość i rozmiar obrazu, godzina wykonania zdjęcia i data. -20-

21 Jeżeli w pamięci nie zostały nagrane żadne obrazy, na monitorze LCD pojawi się komunikat "NO IMAGE" (BRAK OBRAZÓW). Można również przeglądać obrazy na ekranie telewizora. Najpierw podłączyć jeden koniec kabla wideo do gniazda VIDEO OUT aparatu. Następnie podłączyć drugi koniec do gniazda wejścia wizyjnego telewizora. Przełączyć przycisk w położenie, a następnie włączyć telewizor i aparat. Odtwarzanie z zastosowaniem funkcji zoom W czasie przeglądania obrazów można powiększyć wybrany fragment obrazu. Takie powiększenie pozwala na zobaczenie drobnych szczegółów. 1. Włączyć aparat i przełączyć przycisk w położenie. 2. Wybrać obraz, który chce się przeglądnąć używając przycisk /. 3. Powiększyć obraz naciskając przycisk ZOOM (przycisk OK). Jednokrotne naciśnięcie przycisku ZOOM powiększa obraz do 2X. Powtórne naciśnięcie przycisku powiększa obraz do 3X 4X. 4. W celu przeglądnięcia innego fragmentu powiększonego obrazu, nacisnąć przycisk / / /. 5. Aby powrócić do zwykłego wyświetlania (anulować odtwarzanie z zastosowaniem funkcji zoom) ze stanu 4X-powiększonego, należy ponownie nacisnąć przycisk ZOOM. -21-

22 Wyświetlanie miniaturowych obrazów Ta funkcja pozwala na równoczesne przeglądanie dziewięciu miniaturowych obrazów na monitorze LCD tak, że można szybko wyszukać szczególny obraz. 1. Włączyć aparat i przełączyć przycisk w położenie. 2. Przełączać przycisk, aż do pojawienia się ekranu miniaturek. Na monitorze LCD pojawia się dziewięć miniaturowych obrazów (przy założeniu, że dziewięć lub więcej obrazów zostało zapisane w pamięci). W celu wyświetlenia wybranego obrazu na całym ekranie, należy nacisnąć przycisk / / /, a następnie nacisnąć przycisk OK. Wybrany obraz zostanie wyświetlony na całej powierzchni wyświetlacza LCD. Wyświetlanie pokazu slajdów Funkcja pokazu slajdów umożliwia użytkownikowi automatyczne odtwarzanie obrazów w kolejności sekwencyjnej, w postaci pokazu slajdów. Jest to bardzo użyteczna i pokazowa funkcja służąca do przeglądania zapisanych obrazów oraz do prezentacji. 1. Włączyć aparat i przełączyć przycisk w położenie. 2. Nacisnąć przycisk i przejść do SLIDE SHOW (POKAZ SLAJDÓW) używając przycisk /. 3. Ustawić odstęp czasowy odtwarzania używając przycisk /, a następnie nacisnąć przycisk OK. Rozpoczyna się pokaz slajdów, czyli wyświetlanie obrazów na monitorze LCD, jeden po drugim, z uprzednio ustawionym odstępem czasowym. -22-

23 Aby zatrzymać wyświetlanie pokazu slajdów, należy nacisnąć przycisk OK. Użytkownik może regulować odstęp czasowy pokazu slajdów w zakresie od 1 do 9 sekund ([1 SEC], [3 SEC], [5 SEC], [7 SEC], [9 SEC]). Kasowanie obrazów Można wykasować obraz lub wideoklip albo wszystkie obrazy i wideoklipy za jednym razem, wykorzystując funkcję Erase (Kasuj) w menu Odtwarzania (Playback). Aby wykasować pojedynczy obraz lub wideoklip: 1. Nacisnąć przycisk i przejść do ERASE (KASUJ) używając przycisk /. 2. Wybrać ERASE ONE (KASUJ JEDEN) używając przycisk / i nacisnąć przycisk OK. 3. Gdy pojawi się komunikat kasowania, wybrać obraz/wideoklip, który chce się usunąć, używając przycisk /. W celu wykasowania wybranego obrazu/wideoklipu, użyć przycisk, aby wybrać [YES] (TAK) i nacisnąć przycisk OK. Pojawi się następny obraz/wideoklip. Aby anulować kasowanie wybrać [NO] (NIE) i nacisnąć przycisk OK. Aparat powróci do pracy w trybie odtwarzania. 4. Jeśli zachodzi potrzeba, kontynuować kasowanie. Jeżeli wszystkie obrazy zostały usunięte, zostanie wyświetlony komunikat "NO IMAGE" (BRAK OBRAZÓW). Można również kasować pojedyncze obrazy/wideoklipy w trybach / /, naciskając przycisk (jak również przycisk ). -23-

24 Aby wykasować wszystkie obrazy lub wideoklipy (za jednym razem): 1. Nacisnąć przycisk i przejść do ERASE (KASUJ) używając przycisk /. 2. Wybrać ERASE ALL (KASUJ WSZYSTKIE) używając przycisk / i nacisnąć przycisk OK. Na ekranie pojawi się menu ERASE ALL. 3. W celu wykasowania wszystkich obrazów wybrać [YES] (TAK) używając przycisk / i nacisnąć przycisk OK. Pojawi się komunikat "NO IMAGE" (BRAK OBRAZÓW), ponieważ wszystkie obrazy i wideoklipy zostaną usunięte. Aby opuścić ten ekran, nacisnąć przycisk lub. W celu wykasowania obrazów czy wideoklipów nagranych w pamięci wewnętrznej należy pamiętać, aby nie zakładać do kamery karty pamięci. W przeciwnym razie wideoklipy lub obrazy nagrane na karcie pamięci zostaną wykasowane. Ustawianie DPOF DPOF (Digital Print Order Format format zapisu zdjęć cyfrowych) jest standardem zapisu informacji potrzebnych do uzyskania wydruku bezpośrednio na karcie pamięci SD oraz na innych nośnikach. Pliki zapisane w formacie DPOF mogą być drukowane na drukarkach zgodnych z tym formatem lub na laboratoryjnych urządzeniach drukujących. 1. Nacisnąć przycisk i przejść do DPOF używając przycisk oraz nacisnąć przycisk OK. 2. Pożądane podmenu DPOF można wybrać używając przycisk / i nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić wybór. -24-

25 ONE BY ONE (JEDEN PO DRUGIM): Ustawia ilość wydruków dotyczącą wybranego obrazu. Wybierz obraz używając przycisk /. Ustal pożądaną ilość (0: niedostępne, 1~9: dostępne) używając przycisk /. i nacisnąć przycisk OK. ALL 1 PCS (WSZYSTKIE 1 kopia): Ustawia ilość odbitek równą 1. DELETE ALL (KASUJ WSZYSTKIE): Kasuje wszystkie ustawienia DPOF (Ilość:0). 3. Aby opuścić tryb menu w dowolnym momencie, należy ponownie nacisnąć przycisk lub nacisnąć przycisk. Ta funkcja może być wykorzystywana jedynie dla plików obrazów nieruchomych, które zostały zapisane na kartach pamięci. TRYB FILMOWY Nagrywanie wideoklipów Tryb filmowy pozwala użytkownikowi na nagrywanie wideoklipów przy rozdzielczości 320 x 240 pikseli. 1. Włączyć aparat i przełączyć przycisk w położenie. Na monitorze LCD zostanie wyświetlony potencjalny czas nagrywania filmu. (Format wyświetlania czasu to Minuty: Sekundy) 2. Aby rozpocząć nagrywanie wideoklipu nacisnąć (i zwolnić) przycisk migawki. Wyświetlany jest upływający czas, a wskaźnik nagrywania ( ) miga na monitorze LCD w czasie nagrywania. Aby przerwać nagrywanie, należy ponownie nacisnąć przycisk migawki. -25-

Podręcznik Użytkownika POLSKI

Podręcznik Użytkownika POLSKI Podręcznik Użytkownika Dziękujemy za zakup aparatu firmy Samsung. Niniejszy podręcznik pomoże Państwu zapoznać się z możliwościami nowego aparatu, takimi jak wykonywanie i przesyłanie zdjęć oraz korzystanie

Bardziej szczegółowo

Widok urządzenia. Przód urządzenia. Polski. Português

Widok urządzenia. Przód urządzenia. Polski. Português Widok urządzenia Przód urządzenia Polski Português 1. Lampa błyskowa 2. Wskaźnik samowyzwalacza / lampka funkcji autom. ustawiania ostrości (autofokus) 3. Soczewka aparatu 3a Tuba obiektywu 4. Mikrofon

Bardziej szczegółowo

/ D60 / D70. Podręcznik Użytkownika POLSKI

/ D60 / D70. Podręcznik Użytkownika POLSKI Dziękujemy za zakup aparatu firmy Samsung. Niniejszy podręcznik pomoże Państwu zapoznać się z możliwościami nowego aparatu, takimi jak wykonywanie i przesyłanie zdjęć oraz korzystanie z wyspecjalizowanego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

PRAKTICA luxmedia 16-Z21S

PRAKTICA luxmedia 16-Z21S Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp... 7 O instrukcji obsługi... 7 Prawa autorskie... 7 Oświadczenie dotyczące norm bezpieczeństwa FCC... 7 Deklaracja zgodności... 7 Markowe znaki handlowe... 8 Uwagi

Bardziej szczegółowo

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania BL01756-E00 PL DIGITAL CAMERA X-E1 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM X-E1 i instalować dołączone do niego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym MEDION LIFE X47011 (MD 86370) Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi...4 Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa hasłowe...4

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát 4-32-058-93() Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát DSC-HX Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Instrukcja obsługi Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Nr modelu HC-V270 HC-V260 Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować

Bardziej szczegółowo

Mobile HD Snap Camera

Mobile HD Snap Camera Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są na naszej internetowej stronie Obsługi Klienta. Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete

Bardziej szczegółowo

Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa (DSLR) Poradnik użytkownika/ Usuwanie problemów

Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa (DSLR) Poradnik użytkownika/ Usuwanie problemów 2-689-106-12 (1) Przed rozpoczęciem operacji Używanie funkcji fotografowania Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa (DSLR) Poradnik użytkownika/ Usuwanie problemów 100 DSLR-A100 Używanie funkcji oglądania

Bardziej szczegółowo

DMC-TZ30 DMC-TZ31 DMC-TZ27

DMC-TZ30 DMC-TZ31 DMC-TZ27 Instrukcja obsługi funkcje zaawansowane Cyfrowy aparat fotograficzny Model DMC-TZ30 DMC-TZ31 DMC-TZ27 Przed rozpoczęciem używania urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi poniżej podanymi instrukcjami.

Bardziej szczegółowo

HG10. Polski. Magyar. Česky. Slovensky. Kamera wideo HD Instrukcja obsługi. HD kamera Használati útmutató. Videokamera HD Návod k používání

HG10. Polski. Magyar. Česky. Slovensky. Kamera wideo HD Instrukcja obsługi. HD kamera Használati útmutató. Videokamera HD Návod k používání HG10 Kamera wideo HD Instrukcja obsługi HD kamera Használati útmutató Videokamera HD Návod k používání Polski Magyar Česky Slovensky Videokamera HD Návod na používanie Prosimy zapoznać się również z instrukcją

Bardziej szczegółowo

PRAKTICA luxmedia 14-Z51

PRAKTICA luxmedia 14-Z51 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp... 7 O instrukcji obsługi... 7 Prawa autorskie... 7 Oświadczenie dotyczące norm bezpieczeństwa FCC... 7 Deklaracja zgodności... 7 Markowe znaki handlowe... 8 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Digitální fotoaparát Návod k obsluze CZ. Digitálny fotoaparát Návod na použitie SK. Digitális fényképezőgép Kezelési útmutató HU

Digitální fotoaparát Návod k obsluze CZ. Digitálny fotoaparát Návod na použitie SK. Digitális fényképezőgép Kezelési útmutató HU 3-082-311-11(1) Digital Still Camera Digitální fotoaparát Návod k obsluze CZ Digitálny fotoaparát Návod na použitie SK Digitális fényképezőgép Kezelési útmutató HU Cyfrowy aparat fotograficzny Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać,

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość. BP430/BP430N P/NO : MFL67475831_1.0

Bardziej szczegółowo