6. Systemy łączności przewodowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6. Systemy łączności przewodowej"

Transkrypt

1 Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

2 Zakres tematyczny 1. Wstęp 2. Systemy monitoringu 3. Systemy alarmowe 4. Systemy GIS 5. Systemy łączności radiowej 6. Systemy łączności przewodowej

3 Co to jest informacja? Filozoficznie: opis pewnego obiektu, który pozwala Zwiększyć wiedzę odbiorcy o obiekcie Zmniejszyć niepewność odbiorcy o danym obiekcie Przykłady: Zdanie Jutro będzie padać jest informacją. Zdanie Jutro wzejdzie słońce nie jest informacją.

4 Co to jest informacja? Technicznie: ciąg symboli pewnego alfabetu który może zostać zinterpretowany jako komunikat wysłany przez pewnego nadawcę ale niekoniecznie odczytany przez jakiegoś odbiorcę!

5 Co to jest informacja? Dlaczego tylko wysłany przez nadawcę a nie również odebrany przez odbiorcę? Ponieważ Plakietka Pioniera-11 jest informacją (ktoś może ją kiedyś odczytać, nawet jeżeli szanse na to są praktycznie żadne) Tabliczka zapisana językiem etruskim jest informacją (ktoś w przeszłości mógł ją odczytać) Czyli informacja niemożliwa do odczytania w danej chwili nadal jest informacją!

6 Miara ilości informacji Ilość informacji zawartą w komunikacie x określa wzór Hartleya Gdzie: I = - log 2 p I to ilość informacji (w bitach) p to prawdopodobieństwo otrzymania komunikatu x Średnia ilość informacji to entropia, która jest miarą nieporządku.

7 Entropia Dla zmiennej losowej X entropia jest to średnia ważona ilości informacji niesionej przez pojedynczą wiadomość, gdzie wagami są prawdopodobieństwa nadania poszczególnych wiadomości gdzie: H( X ) = i= 1 ( i) log 1 p p(i) prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia i n liczba wszystkich zdarzeń danej przestrzeni r podstawa entropii, r = 2 - bit n p r ( i) = n i= 1 p ( i) log p( i) r największa niepewność najwięcej informacji

8 Przykład Moneta, która wyrzuca z takim samym prawdopodobieństwem orły i reszki, ma 1 bit entropii na rzut: po lg2 po pr lg2 pr = lg2 lg2 =

9 Miara ilości informacji Zauważmy że im mniej prawdopodobny jest komunikat tym więcej informacji on niesie! Zatem ilość informacji zawarta w komunikacie trafiłeś szóstkę w totka jest znacznie większa niż w komunikacie nic nie trafiłeś.

10 Miara ilości informacji Podejście filozoficzne niesie jednak pewien poważny problem po to żeby określić ilość informacji w komunikacie musimy znać WSZYSTKIE okoliczności wysłania tego komunikatu a WSZYSTKICH okoliczności w praktyce nigdy nie znamy!

11 Miara ilości informacji Np. jeżeli losowanie było ustawione to komunikat nic nie trafiłeś niesie znacznie więcej informacji niż komunikat trafiłeś szóstkę co można obejrzeć w końcowej scenie filmu Żądło ( The Sting ).

12 Miara ilości informacji Dlatego w praktyce jako miarę ilości informacji stosuje się liczbę znaków pewnego alfabetu, przy pomocy których można zapisać informację na nośniku. Nie zastanawiając się w ogóle czy zapis ten ma jakikolwiek sens! Czyli z technicznego punktu widzenia zdjęcie zrobione z przykrywką na obiektywie też jest informacją!

13 Miara ilości informacji W informatyce używa się alfabetu składającego się z dwóch znaków: Cyfry zero 0 Cyfry jeden 1 Dlatego mówimy, że komputery pracują w systemie dwójkowym. Mówimy, że komunikat składający się z jednego znaku alfabetu dwójkowego niesie (albo zajmuje) 1 bit co oznaczamy 1 b

14 Miara ilości informacji 8 bitów tworzy 1 bajt Co oznaczamy 1 B Bajt jest ilością informacji potrzebną do zapisania 1 litery alfabetu łacińskiego, łącznie ze znakami przestankowymi, odstępami itp. (ale bez znaków narodowych) Czyli tekst ma tyle bajtów ile ma liter

15 Miara ilości informacji W praktyce używamy większych jednostek Kilobajt: 1 kb = 1000 B (10 3 ) lub 1024 B (2 10 Megabajt: 1 MB = 1000 kb lub 1024 KB Gigabajt: 1 GB = 1000 MB lub 1024 MB Terabajt: 1 TB = 1000 GB lub 1024 GB Petabajt: 1 PB = 1000 TB lub 1024 TB Eksabajt: 1 EB = 1000 PB lub 1024 PB 10 )

16 Miara ilości informacji Bitów przeważnie używamy do określania przepływności/przepustowości połączeń: Kilobit na sekundę: 1 kbs = 1 kb/s = 1000 b/s lub 1024 b/s Megabit na sekundę: 1 Mbs = 1 Mb/s = 1000 kb/s lub 1024 kb/s Gigabit na sekundę: 1 Gbs = 1 Gb/s = 1000 Mb/s lub 1024 Mb/s Terabit na sekundę: 1 Tbs = 1 Gb/s = 1000 Gb/s lub 1024 Gb/s

17 System informatyczny System informacyjny jest to dowolna struktura służąca przekazywaniu i przetwarzaniu informacji. System informatyczny jest to dowolna struktura służąca przekazywaniu i przetwarzaniu informacji przy pomocy techniki komputerowej. Czyli np. Poczta Polska jest systemem informacyjnym, ale nie jest systemem informatycznym!

18 System informatyczny System informatyczny składa się z następujących elementów, zwanych warstwami.

19 System informatyczny Warstwa sprzętu zawiera urządzenia służące przetwarzaniu informacji. Zazwyczaj (ale nie zawsze!) jest to po prostu komputer. Wykonuje podstawowe operacje, takie jak pomnóż dwie liczby, zapisz określony ciąg bajtów itp. Zbiór takich operacji służących określonemu celowi nazywa się programem komputerowym.

20 System informatyczny Warstwa sprzętu posiada określoną architekturę. Architektura określa m.in. jakie operacje podstawowe jest w stanie wykonać sprzęt i w jaki sposób to robi. Sprzęt nie jest w stanie wykonać programów napisanych dla innej architektury chyba że kosztem ogromnego spowolnienia, poprzez tzw. emulację.

21 System informatyczny Najważniejsze architektury sprzętowe: x86, x (inaczej: ia-32 32, amd-64, Intel) standardowo stosowana w komputerach osobistych (popularnie: w pecetach w PC ). ARM (Advanced RISC Machine) standardowo stosowana w urządzeniach przenośnych (smartfony, tablety) i elektronice użytkowej (telewizory). POWER stosowana w dużych komputerach, np. komputerach centralnych średnich i dużych firm. Z-Series (systemy mainframe) stosowana w bardzo dużych komputerach, np. w bankach.

22 System informatyczny Istnieją architektury, które są realizowane przez program a nie przez sprzęt! Najważniejsze architektury nie-sprzętowe: JVM (Java Virtual Machine) pozwala na wykonanie programu napisanego w języku Java na dowolnej architekturze sprzętowej. Partycje logiczne (np. VMWare) jeden duży komputer udaje kilka mniejszych.

23 System informatyczny System operacyjny organizuje wykorzystanie sprzętu w sposób dogodny dla użytkownika. Potrafi wykonać złożone operacje, takie jak wczytaj plik, wyślij dane przez sieć itp. Zarządza uruchomionymi programami użytkownika i pilnuje żeby nie przeszkadzały sobie nawzajem. Podobnie jak architektura sprzętowa, system operacyjny nie jest w stanie wykonać programu przeznaczonego dla innego systemu operacyjnego.

24 System informatyczny Najważniejsze systemy operacyjne dla architektury x86: Microsoft Windows aktualnie w wersjach Windows XP, Windows Vista, Windows 7 i Windows 8 Linux odmiana systemu UNIX na komputery osobiste. Najważniejsze odmiany (dystrybucje) to Ubuntu, Debian, SUSE, RedHat Apple Mac OS X aktualnie w wersjach od 10.0 do 10.8 Funkcję podobną do systemu operacyjnego dla architektury JVM pełni oprogramowanie zwane serwerem aplikacji (Application Server).

25 System informatyczny Baza danych zajmuje się przechowywaniem i udostępnianiem danych (informacji) niezbędnych do pracy systemu informatycznego. Istnieją dwa podstawowe rodzaje baz danych: Relacyjne, w których dane zorganizowane są w postaci tabel, Grafowe, w których dane zorganizowane są w postaci schematu (grafu).

26 System informatyczny Relacyjne bazy danych używają specjalnego języka zapytań SQL (Structured Query Language). Najważniejsze relacyjne bazy danych to: MySQL PostgreSQL Oracle IBM DB2 Microsoft SQL Server

27 System informatyczny Grafowe bazy danych zazwyczaj używane są do: Tworzenia książek adresowych Odwzorowania struktury organizacji (np. na uczelni wydziały, instytuty, zakłady itp.) Najważniejsze grafowe bazy danych to: Microsoft Active Directory LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

28 System informatyczny Nierelacyjne bazy danych - nie SQL (NoSQL): lepsza skalowalność, większa elastyczność - brak sztywnego schematu bazy danych, możliwość mapowania danych do obiektów zdefiniowanych w kodzie programu

29 System informatyczny Warstwa logiki biznesowej, zwana również silnikiem (jądrem) lub engine,, wykonuje działania, będące celem istnienia danego systemu informatycznego. Jest zawsze wyspecjalizowana. Na przykład: w systemie księgowym dokonuje obliczeń finansowych, w edytorze tekstu formatuje tekst, w grze komputerowej śledzi ruchy gracza i steruje jego przeciwnikami

30 System informatyczny Interfejs użytkownika (zwany również front-end) ) odpowiada za komunikację pomiędzy warstwą logiki biznesowej a użytkownikiem systemu. Obecnie jedynym powszechnie spotykanym interfejsem użytkownika jest Graficzny Interfejs Użytkownika (GUI) czyli myszka i okienka, ewentualnie ekran dotykowy.

31 System informatyczny Aplikacją nazywa się program lub zbiór programów komputerowych wykonujących określone zadanie. Aplikacja składa się z: warstwy logiki biznesowej (silnika) interfejsu użytkownika. System operacyjny czy sprzęt są wykorzystywane przez aplikację, ale nie wchodzą w jej skład.

32 System teleinformatyczny System teleinformatyczny to zespół sprzętu i oprogramowania komputerowego zapewniający przetwarzanie i przechowywanie informacji a także posiadający możliwość wysyłania i odbierania informacji za pomocą sieci telekomunikacyjnej (Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U nr 144 poz. 1204). Czyli system teleinformatyczny to system informatyczny z możliwością telekomunikacji.

33 System teleinformatyczny Technicznie telekomunikacja to wszelkie działanie związane z nadawaniem i odbieraniem informacji na odległość. W Polsce, ustawowo telekomunikacja to wszelkie działanie związane z nadawaniem i odbieraniem informacji na odległość za pośrednictwem fal elektromagnetycznych.

34 System teleinformatyczny Czyli: Krzyczenie w nocy w lesie Technicznie jest telekomunikacją Ustawowo nie jest telekomunikacją (dźwięk nie jest falą elektromagnetyczną) A dawanie sygnałów latarką Technicznie jest telekomunikacją Ustawowo również jest telekomunikacją (światło jest falą elektromagnetyczną) Należy więc pamiętać, że sieci światłowodowe, również w rozumieniu ustawy są sieciami telekomunikacyjnymi!

35 System teleinformatyczny Systemy izolowane (lata 40. i 50. XX w.)

36 System teleinformatyczny System izolowany (lata 40. i 50. XX w.) Brak jakiegokolwiek interfejsu użytkownika. Brak jakiejkolwiek komunikacji pomiędzy komputerami. Trzeba było przynieść swój program, poczekać aż komputer będzie wolny, a następnie wykonać program bezpośrednio na maszynie. Przykłady: ENIAC (1946).

37 System teleinformatyczny System mainframe + terminal (lata 60. i 70. XX w.)

38 System teleinformatyczny System mainframe + terminal (lata 60. i 70. XX w.) Dostęp do komputera przy pomocy zestawu ekran + klawiatura zwanego terminalem. Tekstowy interfejs użytkownika (później również z tzw. pseudografiką). Terminal mógł być odległy o kilkadziesiąt metrów od komputera (np. mógł być w innym pomieszczeniu). Komputer mógł wykonywać wiele programów na raz. Przykłady: komputer IBM terminal IBM 3270

39 System teleinformatyczny Stacje robocze (lata 80-ąte XX w.)

40 System teleinformatyczny Stacje robocze (lata 80. XX w.) Pełnowartościowe komputery zaczynają mieścić się na biurku (lub pod biurkiem). Wykształcają się dwie klasy takich komputerów: Stacje robocze silne i kosztowne, przeznaczone do poważnych zadań (np. projektowanie). Komputery osobiste proste i stosunkowo tanie, przeznaczone do codziennej pracy biurowej (np. pisania firmowych listów). Komputery nie są ze sobą w żaden sposób połączone. Przykłady: stacja robocza: SGI IRIS komputer osobisty: IBM PC AT

41 System teleinformatyczny Serwery dedykowane + sieci LAN ( )

42 System teleinformatyczny Serwery dedykowane + sieci LAN ( ) Komputery zaczynają być łączone siecią LAN (Local Area Network) Zasięg sieci LAN wynosi kilkaset metrów, co umożliwia połączenie komputerów w pojedynczym budynku. Specjalne (silniejsze) komputery zwane serwerami pełnią rolę dawnych stacji roboczych. Istnieje możliwość wykorzystania takiego silniejszego komputera zdalnie, nie trzeba już do niego ustawiać się w kolejce. Przykłady: Serwer: DEC AlphaServer Komputer osobisty: pecet Pentium

43 System teleinformatyczny Komputery uniwersalne + sieci LAN ( )

44 System teleinformatyczny Komputery uniwersalne + sieci LAN ( ) Moc obliczeniowa komputerów osobistych pozwala im pełnić funkcje serwerów. Nie ma więc już potrzeby stosowania specjalnych (kosztownych) maszyn. Funkcja komputera zależy już tylko od zainstalowanego oprogramowania. Przykłady: pecet Pentium III

45 System teleinformatyczny Internet ( )

46 System teleinformatyczny Internet ( ) Komputery uzyskują stały dostęp do Internetu. Co powoduje, że ich położenie geograficzne przestaje mieć znaczenie. Pojawiają się systemy rozproszone, składające się z wielu komputerów rozsianych po całym świecie. Przykład: Google

47 System teleinformatyczny Internet rzeczy - Internet of things ( )

48 System teleinformatyczny Internet rzeczy - Internet of things ( ) Do Internetu zaczynają być podłączane urządzenia nie będące komputerami. W szczególności zaś: Automatyczne czujniki - m.in. bezprzewodowe sieci czujników WSN (Wireless Sensor Network) Automatyczne sterowniki Pojawia się więc możliwość zdalnego zbierania danych i zdalnego sterowania urządzeniami. Przykłady: Inteligentny dom Kamery internetowe w miejscach atrakcyjnych turystycznie

49 System teleinformatyczny Chmura i urządzenia smart (2010?)

50 System teleinformatyczny Chmura i urządzenia smart (2010-?) Przepustowość Internetu zaczyna wystarczać do zapewnienie komunikacji pomiędzy silnikiem aplikacji a interfejsem użytkownika. Co umożliwia przeniesienie silnika na wyspecjalizowane (silne) komputery a pozostawienia w urządzeniach podręcznych wyłącznie interfejsu użytkownika dzięki czemu urządzenia podręczne mogą być słabsze, tańsze, lżejsze i bardziej energooszczędne.

51 System teleinformatyczny Chmura i urządzenia smart (2010-?) Przykłady: GMail, Opera Mini, Smart TV, Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

52 Modele chmury obliczeniowej IaaS (Infrastructure as a Service) - infrastruktura jako usługa - klient dostaje infrastrukturę sprzętową do zagospodarowania samodzielnie PaaS (Platform as a Service) - platforma jako usługa - otrzymuje się wstępnie skonfigurowaną platformę sprzętowo-programową, programową, np. system operacyjny, bazy danych itp. SaaS (Software as a Service) - oprogramowania jako usługa - otrzymuje się gotowe oprogramowanie aplikacyjne ze zdalnym dostępem

53 Współczynnik nadsubskrypcjiw chmurze obliczeniowej Zmiana zapotrzebowania na zasoby sprzętowe oraz współczynnika nadsubskrypcji zależnie od modelu świadczenia usług współczynnik nadsubskrypcji SaaS SaaS współczynnik nadsubskrypcji PaaS PaaS zapotrzebowanie na zasoby sprzętowe IaaS IaaS

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci.

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. Sieć komputerowa zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Budowa komputera i urządzenia peryferyjne

Moduł I. Budowa komputera i urządzenia peryferyjne Moduł I. Budowa komputera i urządzenia peryferyjne Wstęp... 2 1. Typy komputerów... 4 1.1. Komputery stacjonarne... 4 1.1.1. Desktop... 4 1.1.2. Serwer... 4 1.1.3. Mainframe... 5 1.2. Komputery przenośne...

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Rozprawa doktorska SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x AdRem NetCrunch Wersja 6.x Monitorowanie sieci przewodnik Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Co to jest chmura (Cloud Computing)?

Co to jest chmura (Cloud Computing)? Co to jest chmura (Cloud Computing)? Według jednej z teorii chmura to przeniesienie pewnych zasobów (serwerów, danych, aplikacji) z naszej firmy/serwerowni w inne miejsce. I to bez względu na to czy to

Bardziej szczegółowo

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Baza danych Potocznie mówimy, że baza danych to miejsce, gdzie przechowuje się informacje. Zbiór danych stanowi logicznie uporządkowaną kolekcję danych. wypłacanie

Bardziej szczegółowo

Komputer notebook (laptop) netbook

Komputer notebook (laptop) netbook Bogdan Krzymowski Komputer notebook (laptop) netbook Poradnik dla seniorów młodych duchem Komputerowa Oficyna Wydawnicza HELP Redaktor: Piotr Gomoliński Książka jest przeznaczona dla osób, które nie miały

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-61125-58-7

ISBN 978-83-61125-58-7 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Publikacja jest rezultatem realizacji Projektu: Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII. Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WE WŁOCŁAWKU KIERUNEK INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Temat pracy: Internetowe gromadzenie zasobów cyfrowych wiedzy osobowej Imię i nazwisko: Nr albumu:

Bardziej szczegółowo

Rosnąca dostępność i popularność chmur obliczeniowych

Rosnąca dostępność i popularność chmur obliczeniowych Zrób to w chmurze Porównanie możliwości tworzenia aplikacji dla platformy Amazon EC2 i Google App Engine Studenci Katedry Informatyki AGH pokażą Ci, w jaki sposób patrzeć na chmury z rozjaśnioną twarzą

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 12 Włodzimierz Stanisławski WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 RECENZENT Jan Sadecki SKŁAD I ŁAMANIE

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014

Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014 Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014 Serwer to komputer lub zestaw sprzężonych ze sobą bezpośrednio komputerów (np. w klastry), z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym współdzielenie

Bardziej szczegółowo

GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI

GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI Bitdefender GravityZone Podręcznik instalacji Data publikacji 2015.08.14 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Informacja i sposoby jej reprezentacji w pamięci komputera Informacja i dana Informacja to obiekt abstrakcyjny, który w postaci zakodowanej (jako dana) może być

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR PAK vol. 59, nr 1/2013 73 Krzysztof BILLEWICZ Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Alternatywne

Oprogramowanie Alternatywne Oprogramowanie Alternatywne Linux Wojciech Sobieski Olsztyn 2005 Historia przed 1960: jeden komputer = jeden system 1969: UNIX pierwszy, otwarty i ogólnie dostępny system operacyjny 1975: UNIX jest rozprowadzany

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr...

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr... POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji Student Szymon Nieradka Nr albumu 4868 Promotor prof. dr

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

WIRTUALIZACJA APLIKACJI. PORÓWNANIE TECHNOLOGII

WIRTUALIZACJA APLIKACJI. PORÓWNANIE TECHNOLOGII POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Kierunek: Informatyka Przemysłowa Rodzaj studiów: Stacjonarne II stopnia praca dyplomowa magisterska

Bardziej szczegółowo