PROTOKÓŁ Nr 17/2011. Ad.2. Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na 2012 rok zaopiniowanie projektów uchwał.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr 17/2011. Ad.2. Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na 2012 rok zaopiniowanie projektów uchwał."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr 17/2011 Ze wspólnego posiedzenia Oświaty Kultury i Sportu oraz Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 14 listopada 2011 roku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku oraz członkowie Komisji Statutowej, jak również osoby zaproszone na posiedzenie, według załączonych listy obecności. Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Kazimierz Sproski Przewodniczący Komisji OKiS, który przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty pozytywnie, jednogłośnie. Przewodniczący Komisji Statutowej Bogusław Babicz poddał pod głosowanie projekt porządku posiedzenia Komisji Statutowej- który został przyjęty jednogłośnie. 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji. 2. Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na 2012 rok zaopiniowanie projektów uchwał. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały i statutu w sprawie utworzenia szkoły muzycznej w Brzesku. 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Ad.1. Protokoły z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytych w dniach: o przyjęto jednogłośnie; o przyjęto jednogłośnie. Ad.2. Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na 2012 rok zaopiniowanie projektów uchwał. Naczelnik Marzena Zacher objaśniła projekt uchwały w sprawie wysoskosci stawek podatków od nieruchomości. W dyskusji Komisje omówiły wysokość stawek podatkowych od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w porozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. Omówiono również możliwości i sposoby dofinansowania działalności brzeskiego szpitala.

2 - 2 - Po dyskusji przewodniczący poszczególnych komisji poddali pod głosowanie wniosek: Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Komisje wnioskują, aby stawka podatku od nieruchomości na terenie Gminy Brzesko wynosiła; 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,65 zł od 1 m2 powierzchni głosowano Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: 4 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące; Komisja Statutowa: 3 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych -4,33 zł od 1 ha powierzchni Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: 7 za /jednogłośnie/; Komisja Statutowa: 5 za /jednogłośnie/; c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,12 zł od 1 m2 powierzchni głosowano: Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: 5 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw; Komisja Statutowa: 5 za /jednogłośnie/. 2) od budynków lub ich części: zaproponowano stawkę a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,50 zł. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: 3 za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących wniosek nie przeszedł; Komisja Statutowa: 1 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący wniosek nie przeszedł. Kolejna propozycja 0,45 zł głosowano: Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: 7 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw; Komisja Statutowa: 3 za, 1 wstrzymujący, 1 przeciw wniosek przeszedł pozostała stawka 0,45 zł b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,50 zł głosowano:

3 - 3 - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: 7 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw; Komisja Statutowa: 5 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,07 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: głosowano 7 za /jednogłośnie/; Komisja Statutowa: 5 za /jednogłośnie/. d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w porozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: radny Adam Smołucha zawnioskował o ustalenia stawki w wysokości 4,16 zł głosowano Komisja Statutowa: 2 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące; Propozycja Komisji Oświaty 4,45 zł głosowano Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: 4 za, 3 przeciw, Komisja Statutowa 1 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący. e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej głosowano: Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących; Komisja Statutowa: 5 za /jednogłośnie/. 3) od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych głosowano: Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: 7 za jednogłośnie/; Komisja Statutowa 5 za /jednogłośnie/. Po przegłosowaniu propozycji stawek jw. Przewodniczący poszczególnych komisji poddali pod głosowanie projekt uchwały jw. ze zmianami Opinia Komisji: Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Komisja wnioskuje aby stawka podatku od nieruchomości na terenie Gminy Brzesko wynosiła; 2) od gruntów: d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i

4 - 4 - budynków 0,65 zł od 1 m2 powierzchni głosowano 4 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące e) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych -4,33 zł od 1 ha powierzchni głosowano 7 za f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,12 zł od 1 m2 powierzchni głosowano 5 za, 2 wstrzymujące 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,45 zł głosowano 7 za b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,50 zł głosowano 7 za c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,07 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej głosowano 7 za, d)związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w porozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,45 zł głosowano 4 za, 3 przeciw e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej głosowano 6 za. 3) od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych-głosowano 7 za. o Naczelnik Marzena Zacher objaśniła projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Pani Naczelnik wyjaśniła iż podstawą opodatkowania podatkiem rolnym dla gruntów gospodarstw rolnych stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, którą ustala się na

5 - 5 - podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do danego okręgu podatkowego. Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta za 1 ha przeliczeniowy. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym dla gruntów pozostałych stanowi liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków, a podatek rolny wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta. Cenę żyta do celów wymiaru podatku rolnego ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego dany rok podatkowy. Rada Gminy zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym jest uprawniona w drodze uchwały do obniżania ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy. Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r wynosi 74,18 zł za 1 dt i jest wyższa od średniej ceny skupu żyta za analogiczny okres 2010r wynoszącej 37,64 zł/ 1dt o 36,54 zł za 1 dt tj. o 97,07%. (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2011r). Z uwagi na bardzo duży wzrost średniej ceny skupu żyta proponuje się obniżyć podaną cenę do kwoty 40,00 zł co stanowić będzie wzrost ceny w stosunku do obowiązującej w bieżącym roku o 2,36 zł tj. o 6,3%. Przyjmując proponowaną cenę żyta stawki podatku rolnego w 2012r wynosić będą: dla gospodarstw rolnych 40,00 zł x 2,5 = 100,00 zł za 1ha przeliczeniowy i będzie wyższa o 5,90 zł od stawki obowiązującej w 2011r wynoszącej 94,10 zł, dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego 40,00 zł x 5 = 200,00 zł za 1 ha fizyczny i będzie wyższa o 11,80 zł od stawki obowiązującej w 2011r wynoszącej 188,20 zł. Przewidywane wpływy tytułem podatku rolnego w 2012r wynosić będą: od osób prawnych ,00 zł, od osób fizycznych ,00 zł. Ponadto Pani Naczelnik przedstawiła propozycje co do wysokości stawek podatkowych z poszczególnych komisji. o Propozycja pozostałych komisji obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do wysoskosci 50 zł. - głosowano: Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: 1 za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący, Komisja Statutowa: 1 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący. o Wniosek Burmistrza Brzeska o obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do wysokości 45 zł. głosowano:

6 - 6 - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: Komisja Statutowa: 3 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. 5 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący; Wniosek komisji: komisja wnioskuje o obniżenie ceny skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku z kwoty zł za 1 dt do kwoty 45,00 zł za 1 dt do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Brzesko. Głosowano: Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: 6 za,0 przeciw, 1 wstrzymujący; Komisja Statutowa: 3 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. o Naczelnik Marzena Zacher objaśniła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości,podatku rolnego podatku leśnego. Głosowano Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący; Komisja Statutowa: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący. o Naczelnik Marzena Zacher objaśniła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; Opinia komisji Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wg. propozycji Burmistrza. Głosowano: Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: 7 za,0 przeciw,0 wstrzymujących; Komisja Statutowa: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. o Naczelnik Marzena Zacher przedstawiła informację w sprawie wysokości stawek podatku leśnego na terenie Gminy Brzesko w roku 2011.

7 - 7 - Opinia komisji: Komisja przyjęła informację Burmistrza Brzeska w sprawie wysokości stawek podatku leśnego na terenie Gminy Brzesko w roku Ad.3. Zaopiniowanie projektu uchwały i statutu w sprawie utworzenia szkoły muzycznej w Brzesku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk omówił projekt uchwały w sprawie utworzenia w Brzesku Szkoły Muzycznej I Stopnia wg. załącznika do protokołu komisji. Projekt uchwały dojaśnił również Naczelnik Wydziału EKiS UM Józef Cierniak. Przewodniczący Komisji Oswiat, Kultury i Sportu otworzył dyskusje nad projektem uchwały oraz Statutem stanowiącym załącznik do przedmiotowej uchwały. W dyskusji głos zabrali radni członkowie połączonych komisji: Radna Maria Kądziołka zgłosiła uwagi do zapisów zawartych w & 11 ust.5 załącznika do uchwały. Radny Kazimierz Sproski ustosunkował się do zapisów dot. wskazania w uchwale siedziby szkoły muzycznej. Na ostatnim wyjazdowym posiedzeniu komisji w szkole muzycznej w Bochni uzyskaliśmy informacje od pana dyrektora, że szkoła muzyczna musi mieć swój lokal w placówce oświatowej, bo w przeciwnym wypadku zostanie nam zmniejszona subwencja oświatowa. Subwencja oświatowa na ucznia w szkole muzycznej jest dużo większa niż w pozostałych placówkach. Bardzo ważne jest również to, kto będzie dyrektorem szkoły muzycznej. Burmistrz Grzegorz Wawryka przybliżył członkom komisji jak funkcjonują szkoły muzyczne w Bochni, Żegocinie i Trzcianie. Są tam utworzone również zespoły szkół. Radny Edward Knaga uważa, że w Statucie winna być zawarta również nazwa i siedziba szkoły. Radna Maria Kądziołka zapytała: czy nauczyciele w szkole muzycznej muszą być zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela.

8 - 8 - Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odpowiedział, że tak, gdyby nauczyciele nie byli zatrudnieni zgodnie z Kartą Nauczyciela, to szkoła nie otrzymałaby subwencji oświatowej. Radna Maria Kądziołka zapytała, czy jest wiadomym, ile gminę będzie kosztowało otwarcie szkoły muzycznej. Skąd Gmina pozyska pieniądze na zakup potrzebnych instrumentów do nauki gry oraz wyposażenie. Radna zawnioskowała, aby przyjęcie projektu uchwały w sprawie utworzenia szkoły muzycznej przenieść na miesiąc grudzień, tj. do czasu kiedy przyjmiemy projekt budżetu na rok W budżecie gminy będą musiały być zabezpieczone odpowiednie środki finansowe na ten cel. Radna zawnioskowała, aby przedstawić biznes plan funkcjonowania szkoły. Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odpowiedział z informacji jakie uzyskaliśmy z poszczególnych szkół muzycznych wynika, iż biznesplan jest niepotrzebny. Koszt zakupu niezbędnych instrumentów używanych, to kwota około 40 tysięcy zł. Osobiście jest przeciw przenoszeniu podjęcia powyższej uchwały na miesiąc grudzień, ponieważ uchwała musi zostać jeszcze opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Są również możliwości, złożenia wniosku do Ministerstwa o 80 % zwrot kosztów zakupu sprzętu do nowo otwieranej szkoły muzycznej. Subwencja do ucznia w szkole muzycznej jest dwa razy większa niż w zwykłej szkole. Mamy zapewnienia dyrekcji z funkcjonujących już szkół, że taka szkoła sama się finansuje z subwencji oświatowej. Radna Maria Kądziołka po wysłuchaniu wyjaśnień, wycofała złożony wniosek. Radny Jarosław Sorys stwierdził, że już na wstępie rozmów winniśmy wiedzieć jaka faktycznie wysoka jest subwencja oświatowa, jakie będą koszty utworzenia szkoły i wyposażenia jej w pomoce naukowe, niezbędny sprzęt i instrumenty do nauki gry, i jaką kwotę na ten cel musimy zabezpieczyć w budżet gminy. Radny Adam Smołucha stwierdził, iż to rada decyduje o tym czy przeznaczy w budżecie gminy środki finansowe na ten cel. Radny poprosił o nie przedłużanie dalszej dyskusji i nie dyskutowanie na temat statutu, bo i tak musi on zostać przyjęty w przedstawionej formie.

9 - 9 - Radny Edward Knaga zauważył, że statut szkoły muzycznej w każdej chwili może zostać poprawiony. Uczestniczył w wyjeździe radnych do szkoły muzycznej w Trzcianie. Na jego zapytanie skierowane do pana dyrektora ile kosztowało utworzenie takiej szkoły, pan dyrektor odpowiedział, że nic, tylko koszty zakupu instrumentów. Na dzień dzisiejszy planuje się, że do szkoły zostanie zapisanych około 150 uczniów. W pierwszym roku działalności szkoły należy tą liczbę ograniczyć do 110 uczniów. Dziś winniśmy rozważyć ile musimy zabezpieczyć w budżecie środków finansowych dla tych 110 uczniów. W szkole muzycznej w Żegocinie jest tak praktykowane, że to rodzice wyposażają ucznia w instrument do nauki gry. Podstawą działalności placówki jest wyposażenie szkoły w pianino. Radny zgłosił wniosek o przegłosowanie w dniu dzisiejszym i przyjęcie projektu uchwały w sprawie utworzenia w Brzesku szkoły muzycznej. Burmistrz Grzegorz Wawryka przedstawił swoje spostrzeżenia i opinie dot. utworzenia szkoły muzycznej w Brzesku. Szkoła muzyczna w Brzesku jak najbardziej może zostać założona, ale pod warunkiem, że nie będziemy do tej działalności dopłacać. Z informacji jakie przekazano nam w istniejących już placówkach wynika, że dofinansowanie państwa do takich szkół jest na nie najgorszym poziomie. Na zapytanie radnej Marii Kądziołka, ile gmina będzie musiała zabezpieczyć w budżecie roku 2012 środków finansowych na utworzenie placówki, pan burmistrz odpowiedział że nic. Gdy szkoła zostanie utworzona to wystąpimy wówczas do Ministerstwa Edukacji o przyznanie subwencji oświatowej. Po szerokiej dyskusji komisję wyraziły opinię: o Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku i nadania jej statutu z naniesionymi przez komisję poprawkami. Głosowano: Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: 6 za jednogłośnie, /jeden radny nieobecny/; Komisja Statutowa: 4 za jednogłośnie /jeden radny nieobecny/; Ad.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. W sprawach bieżących komisji rozpatrzyła :

10 o Zapoznano się i przyjęto do wiadomości pismo TKKF Sokół dot. wynajęcia lokalu na biuro oraz wyjaśnieniami Dyrektora BOSiR w tym temacie; o Przeanalizowano i pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zakazu, spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach publicznych na terenie Miasta Brzeska. Głosowano: Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: 4 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw; Komisja Statutowa: 3 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących. o Pozytywnie ze zmianami zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wydawania i funkcjonowania miesięcznika pt. Brzeski Magazyn Informacyjny w 1 ust.3 pkt.3 otrzymał brzmienie: 3. Redaktora naczelnego powołuje i odwołuje Burmistrz Brzeska. Za wprowadzeniem powyższej zmiany głosowano: Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: 4 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw; Komisja Statutowa: 4 za /jednogłośnie/. Projekt uchwały jw. wraz ze zmianami został przez komisje przyjęty: Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: 3 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące; Komisja Statutowa: 4 za /jednogłośnie/. o Komisje przyjęły do wiadomości wniosek Komendanta Powiatowej Policji w Brzesku w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości na rok Radny Bogusław Babicz nawiązał do wniosku jaki złożył na sesji Rady Miejskiej w sprawie rozszerzenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Brzeska. Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że wniosek radnego jest w chwili obecnej analizowany przez służby Urzędu Miejskiego, czy jest możliwy do realizacji, szczególnie w kwestii zaadoptowania Placu Kazimierza Wielkiego na parking. Radna Maria Kądziołka zawnioskowała, aby na parkingu koło Kościoła św. Jakuba w Brzesku pobierać opłaty parkingowe. Z poczynionych obserwacji wynika, że cały dzień parkują tam wciąż te same samochody osób przyjezdnych, najprawdopodobniej dojeżdżających do pracy. Jeżeli ktoś chce podjechać do Kościoła, czy załatwić coś na plebani to nie ma miejsca na zaparkowanie samochodu. Po wysłuchaniu radnej komisje podjęły wspólny wniosek o treści:

11 Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o objecie strefa płatnych parkingów parkingu przy Kościele Sw. Jakuba Apostoła i Matki Kościoła, z wyłączeniem godzin trwania nabożeństw. Głosowano jednogłośnie. Na tym wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu oraz Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku zostało zakończone. Obrady trwały od godz Przewodniczący Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku mgr Bogusław Babicz Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Sportu Rady Miejskiej w Brzesku mgr Kazimierz Sproski

12 Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska

Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku

Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku Posiedzeniu komisji przewodniczyła radna Apolonia Warzecha

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33/2013. Komisja obradowała w składzie:

Protokół Nr 33/2013. Komisja obradowała w składzie: Protokół Nr 33/2013 Z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 15 listopada 2013 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Podatek rolny W 2015 r. podatek rolny wynosi: - 153,4250 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów), - 306,85 zł (od 1 ha gruntów fizycznych). Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie:

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie: PROTOKÓŁ Nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 24 czerwca 2015 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2017. Nieobecna radna Maria Kądziołka. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

PROTOKÓŁ Nr 7/2017. Nieobecna radna Maria Kądziołka. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: PROTOKÓŁ Nr 7/2017 Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 20 czerwca 2017 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku W posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

ad. 2 Sekretarz Gminy przedstawiła informację z realizacji wniosków z poprzednich sesji (rejestr skarg i wniosków)

ad. 2 Sekretarz Gminy przedstawiła informację z realizacji wniosków z poprzednich sesji (rejestr skarg i wniosków) Protokół Nr XXIII/12 z sesji Rady Gminy Kamiennik odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku w dniu 22 listopada 2012 r. w godzinach od 9 00 12 30 Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył p.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 listopada 2013 roku.

Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 listopada 2013 roku. 1 Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 listopada 2013 roku. Do pkt 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Posiedzenie komisji

Bardziej szczegółowo

P u n k t 1. P u n k t 2

P u n k t 1. P u n k t 2 P R O T O K Ó Ł Nr 1/06 z posiedzenia KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW, ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY GMINY JEŻÓW odbytego w dniu 4 grudnia 2006r. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Członkowie Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2009. Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku. odbytego w dniu 21 sierpnia 2009 roku

Protokół Nr 37/2009. Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku. odbytego w dniu 21 sierpnia 2009 roku Protokół Nr 37/2009 Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 21 sierpnia 2009 roku Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Józef Kubas przewodniczący komisji.

Bardziej szczegółowo

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za Podatek rolny W 2013 r. podatek rolny wynosi: - 168,75 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów), - 337,50 zł (od 1 ha gruntów fizycznych). Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów gospodarstw

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N :

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N : DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. Nr 142 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N : 1765 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr XV/192/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PODATKOWA GMINY KWILCZ NA LATA 2012-2014

POLITYKA PODATKOWA GMINY KWILCZ NA LATA 2012-2014 RADA GMINY KWILCZ ul. Kard.St.Wyszyńskiego 23 64-420 Kwilcz POLITYKA PODATKOWA GMINY KWILCZ NA LATA 2012-2014 Rada gminy posiadając uprawnienia ustala w drodze uchwały stawki podatkowe na dany rok podatkowy

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata

Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu oraz Komisji Terenowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1. Protokół Nr 6/2016

S t r o n a 1. Protokół Nr 6/2016 S t r o n a 1 Protokół Nr 6/2016 z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 czerwca 2016 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA III/11/2014. Rady Miejskiej Trzemeszna. z dnia 15 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA III/11/2014. Rady Miejskiej Trzemeszna. z dnia 15 grudnia 2014 roku Załącznik Nr 5 do protokołu Nr III/2014 Sesji Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 15 grudnia 2014 r. UCHWAŁA III/11/2014 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała Nr III/7/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33/2013. Komisja Gospodarki Finansowej obradowała w składzie:

Protokół Nr 33/2013. Komisja Gospodarki Finansowej obradowała w składzie: Protokół Nr 33/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 19 września 2013 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. Komisja Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 433/2014 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 19 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 433/2014 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 19 listopada 2014 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.433.2014 Zarządzenie Nr 433/2014 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr. /2013. Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny - został przyjęty jednogłośnie:

PROTOKÓŁ Nr. /2013. Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny - został przyjęty jednogłośnie: PROTOKÓŁ Nr. /2013 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 8 marca 2013 r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

członkowie komisji nieobecni na posiedzeniu, usprawiedliwieni: 1. Radny Krzysztof Ojczyk.

członkowie komisji nieobecni na posiedzeniu, usprawiedliwieni: 1. Radny Krzysztof Ojczyk. Protokół Nr 14/2012 z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 lutego 2012 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. Komisja Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r.

Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r. Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący komisji Adam Smołucha. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

134,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów. 268,75 zł od 1 ha gruntów fizycznych

134,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów. 268,75 zł od 1 ha gruntów fizycznych Podatek rolny W 2016 r. podatek rolny wynosi: 134,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów 268,75 zł od 1 ha gruntów fizycznych Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/2017. z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 25 maja 2017 roku.

Protokół Nr 4/2017. z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 25 maja 2017 roku. Protokół Nr 4/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 25 maja 2017 roku. Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Grzegorz Kolbusz Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

0,76 zł./m 2. 4,11 zł./ha. 0,17 zł./m 2. 0,57 zł./m 2. 19,66 zł./m 2. 9,41 zł./m 2. 3,95 zł./m 2. 4,49 zł./m 2

0,76 zł./m 2. 4,11 zł./ha. 0,17 zł./m 2. 0,57 zł./m 2. 19,66 zł./m 2. 9,41 zł./m 2. 3,95 zł./m 2. 4,49 zł./m 2 STAWKI PODATKOWE NA 2015 ROK Podatek od nieruchomości (na podstawie Uchwały Nr XXIX/224/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zdnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015. Komisja SOPPIP obradowała w składzie:

Protokół Nr 5/2015. Komisja SOPPIP obradowała w składzie: Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 8 czerwca 2015 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 4551 UCHWAŁA NR XI/56/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 października 2015 r.

Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 4551 UCHWAŁA NR XI/56/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 4551 UCHWAŁA NR XI/56/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD MERUCHOMOŚCI. l.p Przedmiot podatku od nieruchomości w 2007 roku Stawka podatku

PODATEK OD MERUCHOMOŚCI. l.p Przedmiot podatku od nieruchomości w 2007 roku Stawka podatku PODATEK OD MERUCHOMOŚCI l.p Przedmiot podatku od nieruchomości w 2007 roku Stawka podatku 1 Grunty - związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY JANÓW

Z SESJI RADY GMINY JANÓW RG. 0002 A SESJE RADY GMINY PROTOKÓŁ Nr XXIX/14 Z SESJI RADY GMINY JANÓW z dnia 30 października 2014 Kadencja 2010 2014 Protokół Nr XXIX/14 z XXIX sesji Rady Gminy Janów z dnia 30 października 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/2017. Komisja Gospodarki Finansowej obradowała w składzie:

Protokół Nr 3/2017. Komisja Gospodarki Finansowej obradowała w składzie: Protokół Nr 3/2017 z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 kwietnia 2017 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. w godz.8.00-10.30

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 19 września 2012 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 19 września 2012 r. został przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 18 /2012 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 09 listopada 2012 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. Komisja Rewizyjna obradowała

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek obrad zawarty w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek obrad zawarty w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu. Protokół Nr 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 18 maja 2016 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. Komisja Rewizyjna obradowała

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/103/15 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA. z dnia 28 października 2015 r.

Wrocław, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/103/15 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA. z dnia 28 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 4488 UCHWAŁA NR XV/103/15 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/ 85 /2012 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 19 STYCZNIA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR XVI/ 85 /2012 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 19 STYCZNIA 2012 ROKU UCHWAŁA NR XVI/ 85 /2012 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 19 STYCZNIA 2012 ROKU w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/72/2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 11 /2011. z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 9 listopada 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 11 /2011. z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 9 listopada 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 11 /2011 z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 9 listopada 2011 r. Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Adam Kwaśniak

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY GMINY KWILCZ. z dnia 12 listopada 2007 r. W SPRAWIE POLITYKI PODATKOWEJ GMINY KWILCZ NA LATA

STANOWISKO RADY GMINY KWILCZ. z dnia 12 listopada 2007 r. W SPRAWIE POLITYKI PODATKOWEJ GMINY KWILCZ NA LATA RADA GMINY KWILCZ STANOWISKO RADY GMINY KWILCZ z dnia 12 listopada 2007 r. W SPRAWIE POLITYKI PODATKOWEJ GMINY KWILCZ NA LATA 2008-2010 Rada gminy posiadając uprawnienia ustala w drodze uchwały stawki

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKÓW obowiązujące na terenie miasta Radomsko w 2018 roku i w latach poprzednich

STAWKI PODATKÓW obowiązujące na terenie miasta Radomsko w 2018 roku i w latach poprzednich STAWKI PODATKÓW obowiązujące na terenie miasta Radomsko w 2018 roku i w latach poprzednich PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek od nieruchomości: Wysokość stawek określona

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek od nieruchomości: STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek ustalany jest na podstawie: na lata 2012-2015 - Uchwały Nr XVII/125/11 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH NA 2017 ROK W GMINIE LESZNOWOLA

WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH NA 2017 ROK W GMINIE LESZNOWOLA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH NA 2017 ROK W GMINIE LESZNOWOLA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Podstawa prawna: Uchwała Nr 344/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Podatki i opłaty na 2018 r.

Podatki i opłaty na 2018 r. Podatki i opłaty na 2018 r. Podatki lokalne na 2018 r. w Gminie Lwówek, ustalone na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej w Lwówku, Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz Obwieszczeń

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r.

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Ad.1 Otwarcie X sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. Przewodniczący Rady,

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015. Komisja Gospodarki Finansowej obradowała w składzie:

Protokół Nr 5/2015. Komisja Gospodarki Finansowej obradowała w składzie: w Brzesku z dnia 1 czerwca 2015r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. Komisja Gospodarki Finansowej obradowała w składzie: 1. Radny Jarosław Sorys Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 4/2015. 1. Wizja lokalna budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku.

PROTOKÓŁ Nr 4/2015. 1. Wizja lokalna budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku. PROTOKÓŁ Nr 4/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 24 marca 2015 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 19/2011. z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 2 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 19/2011. z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 2 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 19/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 2 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKÓW obowiązujące na terenie miasta Radomsko w 2017 roku

STAWKI PODATKÓW obowiązujące na terenie miasta Radomsko w 2017 roku STAWKI PODATKÓW obowiązujące na terenie miasta Radomsko w 2017 roku PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek od nieruchomości: Wysokość stawek określona została w uchwale

Bardziej szczegółowo

Komisja Rewizyjna obradowała w składzie: Nieobecny usprawiedliwiony Radny Stanisław Góra Członek Komisji.

Komisja Rewizyjna obradowała w składzie: Nieobecny usprawiedliwiony Radny Stanisław Góra Członek Komisji. Protokół Nr 27/2013 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 sierpnia 2013 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. Komisja Rewizyjna obradowała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/KPG/2015 z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej w dniu 03 listopada 2015r.

Protokół Nr 15/KPG/2015 z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej w dniu 03 listopada 2015r. BRG.0012.15.2015 Protokół Nr 15/KPG/2015 z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej w dniu 03 listopada 2015r. 1. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska, stwierdzając quorum niezbędne

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2012 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 listopada 2012 r.

Protokół Nr 14/2012 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 listopada 2012 r. Protokół Nr 14/2012 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 listopada 2012 r. Posiedzenie Komisji odbyło się dnia 21 listopada 2012 r. w lokalu Urzędu Gminy pokój nr 9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 16 września 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr Rady Gminy w Chodzieży z dnia.. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uzasadnienie do uchwały Nr Rady Gminy w Chodzieży z dnia.. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości UCHWAŁA Nr. Projekt RADY GMINY W CHODZIEŻY z dnia r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Edyta Szałankiewicz Skarbnik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/2013. Komisja Gospodarki Finansowej obradowała w składzie:

Protokół Nr 35/2013. Komisja Gospodarki Finansowej obradowała w składzie: Protokół Nr 35/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 21 listopada 2013 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. Komisja Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 6760 OBWIESZCZENIE NR 14/2014 RADY MIASTA WISŁA z dnia 18 grudnia 2014 r. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr XXXI/465/2013

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 24 sierpnia 2011 roku.

Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 24 sierpnia 2011 roku. Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 24 sierpnia 2011 roku. Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Adam Smołucha Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia... 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2016

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie Komisji Budżetowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. godz

PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. godz PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 19 lutego 2013 r. GODZINA godz. 15.00 16.00 MIEJSCE KOMISJI sala Nr 2 UM w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r.

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 22.01.2013 r. 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/ 219 /2013 Rady Gminy Popielów. z dnia 28 listopada 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/ 219 /2013 Rady Gminy Popielów. z dnia 28 listopada 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXII/ 219 /2013 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XIV/94/2012 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XV/11 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 21 listopada 2011 r.

PROTOKÓŁ NR XV/11 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 21 listopada 2011 r. Sesja trwała od godz. 13.15 do godz. 15.50. PROTOKÓŁ NR XV/11 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 21 listopada 2011 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 14, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r. STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK Lp. Wyszczególnienie: Rodzaj podatku / opłaty / typ powierzchni podlegającej opodatkowaniu Stawka na rok 2012 Stawka

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej Planowania Finansów i Rolnictwa RG. w dniu 12 grudnia 2014 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej Planowania Finansów i Rolnictwa RG. w dniu 12 grudnia 2014 roku Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej Planowania Finansów i Rolnictwa RG w dniu 12 grudnia 2014 roku Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca komisji Pani Mirosława Jaśkiewicz. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/10 z odbytej w dniu 8 listopada 2010r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/10 z odbytej w dniu 8 listopada 2010r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/10 z odbytej w dniu 8 listopada 2010r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska. Sesję rozpoczęto o godz.11,00 Sesję zakończono o godz.13,10 Na ogólną liczbę W sesji udział wzięło - 15 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2012. Komisja Prawa Porządku Publicznego i Promocji obradowała w składzie:

Protokół Nr 21/2012. Komisja Prawa Porządku Publicznego i Promocji obradowała w składzie: Protokół Nr 21/2012 z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 10 września 2012 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

2 grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymipłynacymi jezior i z zbiorników sztucznych -od 1 ha powierzchni

2 grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymipłynacymi jezior i z zbiorników sztucznych -od 1 ha powierzchni STAWKI PODATKOWE NA 2016 ROK Podatek od nieruchomości (na podstawie Uchwały Nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zdnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2.

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Protokół nr XVII/12 Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Adam

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

nr 32) projekt Komisji Infrastruktury i Inwestycji. W związku z brakiem głosów w sprawie

nr 32) projekt Komisji Infrastruktury i Inwestycji. W związku z brakiem głosów w sprawie Protokół z IV sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 2 lutego 2015 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.10 21.25 Sesję prowadził Przewodniczący Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. UCHWAŁA Nr XXXI/210/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34)2009. Z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w. Brzesku,odbytym w dniu 8 lipca 2009 roku.

Protokół Nr 34)2009. Z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w. Brzesku,odbytym w dniu 8 lipca 2009 roku. 1 Protokół Nr 34)2009 Z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku,odbytym w dniu 8 lipca 2009 roku. Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Adam Kwaśniak Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności WYKAZ STAWEK, ZWOLNIEŃ ORAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKI LOKALNE NA 2015 ROK PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności 1) od gruntów: 1) grunty i budynki lub

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010r.

Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010r. Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVI/131/2004 z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie : ustalenia wzorów formularzy informacji,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2008 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2008 rok. Załącznik nr 12 do zarządzenia Nr 0151/84/2007 Wójta Gminy Łaziska z dnia 09 listopada 2007 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 16 ust. 3

Bardziej szczegółowo

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE 3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE Odsetki od podatków, należności i różne opłaty Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu podatków

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27)2008 Z posiedzenia komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku,odbytego w dniu 24 listopada 2008 roku.

Protokół Nr 27)2008 Z posiedzenia komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku,odbytego w dniu 24 listopada 2008 roku. Protokół Nr 27)2008 Z posiedzenia komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku,odbytego w dniu 24 listopada 2008 roku. Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Mirosław Wiśniowski przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego.

PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego. PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się o godz. 13 00, a zakończyła o godz.15 15. Obradom

Bardziej szczegółowo

Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2007 roku.

Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2007 roku. Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2007 roku. Podatek rolny; Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku, określoną Komunikatem Prezesa Głównego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo