PROGRES 3 Opole, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRES 3 Opole, 24.02.2014r."

Transkrypt

1 PROGRES 3 Opole, r.

2 Uczelnia Akademicka posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu Kategoria naukowa A przyznana przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w zakresie oceny działalności naukowej i badawczo rozwojowej jednostek naukowych Ocena wyróżniająca PKA w ocenie programowej Dotacja Projakościowa wygrana w konkursie MNiSW dla kierunku Informatyka w zakresie opracowania najlepszych programów studiów 7500 studentów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych absolwentów

3 12 kierunków studiów oraz ponad 70 specjalności WYBRANE OBSZARY KSZTAŁCENIA: Informatyka Zarządzanie i inżynieria produkcji Czyste technologie w energetyce i motoryzacji Bezpieczeństwo i higiena pracy Zarządzanie jakością Logistyka i transport 70 kierunków studiów podyplomowych Zarządzanie / Przedsiębiorczość / Innowacje Ekonomia / Stosunki międzynarodowe Administracja / Zarządzanie kryzysowe Bezpieczeństwo narodowe Fizjoterapia Seminarium doktorskie w dyscyplinie nauk o zarządzaniu WYDZIAŁY WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ AKREDYTACJE: Dąbrowa Górnicza Olkusz Cieszyn Żywiec

4 KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA: 191 pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym: 72 z tytułem naukowym profesora oraz stopniem naukowym doktora habilitowanego, 78 ze stopniem naukowym doktora. W roku 2013 z Uczelnią współpracowało 1100 nauczycieli akademickich (na podstawie umów o prace oraz umów cywilno-prawnych)

5 BAZA DYDAKTYCZNA SUKCESY UCZELNI Nowoczesne i kompleksowo wyposażone sale dydaktyczne (standardowe ykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania wyposażenie: rzutnik multimedialny, komputer, nagłośnienie, infrastruktura dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, Wi-Fi, klimatyzacja, tablice interaktywne). udynek WSB otrzymał nagrodę II stopnia w konkursie Budynek Roku 2004 rganizowanym przez Związek Inżynierów i Techników Budowlanych oraz Ministerstwo Infrastruktury. Specjalistyczne laboratoria naukowo-dydaktyczne, m.in.: Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Baz Danych, Laboratorium Grafiki Komputerowej i Multimediów, Laboratorium Komputerowych Systemów Przemysłowych, Laboratorium Architektury Komputerów, Laboratorium Bezprzewodowych Sieci Komputerowych, Laboratorium Elektrotechniki oraz Elektroniki i Podstaw Miernictwa Laboratorium Bezpieczeństwa Systemów Komputerowych Laboratorium Sieci Komputerowych Laboratorium Programowania Komputerów Laboratorium systemów zarządzania Laboratorium czystych technologii w energetyce i motoryzacji Laboratorium CRM Biblioteka Główna im. prof. zw. dr hab. Jerzego Altkorna z systemem samodzielnego wypożyczania książek, zawierająca ponad woluminów (forma tradycyjna oraz e-booki, czasopisma, filmy). Infrastruktura rekreacyjno-sportowa: siłownia i klub fitness, basen, hala sportowa, Klub studencki Amigo 2001.

6 WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI PARTNERSKIMI I INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI PARTNERSKIE UCZELNIE I INSTYTUCJE NAUKOWE ZAKRES WSPÓŁPRACY rozwój kadry naukowodydaktycznej, realizacja przedsięwzięć naukowych i badawczorozwojowych, organizacja tematycznych konferencji i seminariów, współpraca wydawnicza;

7 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE: ponad 150 umów bilateralnych projekty mobilnościowe, naukowe i dydaktyczne 6 programów podwójnego dyplomowania z uczelniami

8 WSPÓŁPRACA Z PRAKTYKĄ GOSPODARCZĄ

9 CERTYFIKATY I PROGRAMY PARTNERSKIE Certyfikaty: MCTPS (Microsoft Certified Technology Specialist) MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator) MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer) Certyfikat Cisco CCNA (Cisco Certified Networking Associate) Certyfikat SUN Microsystems SAI, Certyfikacja w zakresie systemów zarządzania jakością w placówkach medycznych Pełnomocnika Jakości TÜV (QB), Certyfikacja w zakresie kierunku Menedżer sprzedaży B2B Menedżera Systemu Zarządzania Jakością (QM) Auditora wewnętrznego systemu zarządzania BHP wg wymagań PN-N i OHSAS Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO Certyfikaty językowe : LCCI, TELC, TOEIC, TOEFL, TFI Uprawnienia do prowadzenia projektów Prince 2 poziom Foundation / Practitioner Certyfikacja Noble Manhattan Coaching, Certyfikacja Doradztwa Personalnego DPM Certyfikacja w zakresie udziału w grze decyzyjnej (Experience Group)

10 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI GOSPODARCZYMI, JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI I AGENCJAMI RZĄDOWYMI Miasta partnerskie:

11

12 Źródła finansowania prac naukowo-badawczych dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność statutową oraz na realizację projektów celowych; środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej nauki w ramach dużej infrastruktury służącej potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych; środki własne Uczelni; środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na stypendia dla młodych doktorów; środki Narodowego Centrum Nauki; środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację Programu Mobilność Plus; środki Funduszu Wyszehradzkiego.

13 PRZYKŁADOWE PROJEKTY BADAWCZE I WDROŻENIOWE REALIZOWANE W LATACH

14 Wybrane projekty finansowane z dotacji na działalność statutową: Bezpieczeństwo energetyczne kraju a spójność procesów zarządzania strategicznego przedsiębiorstw sektora paliwowego ze strategią rozwoju Polski Wykorzystanie nowoczesnych technologii w logistyce miejskiej Zastosowanie kryptografii kwantowej w systemach wspomagających zarządzanie Czynniki strategiczne w budowie długoterminowej wartości organizacji odpowiedzialnej społecznie Dynamiczne kształtowanie modeli biznesu monitorowanych finansowymi i niefinansowymi miarami osiągnięć w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw Innowacyjne metody i narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu Sieci aliansów strategicznych: problematyka tworzenia, rozwoju i zarządzania Innowacje jako determinant konkurencyjności Wykrywanie sytuacji kryzysowych w komputerowych systemach zarządzania Narzędzia bezpieczeństwa systemów komputerowych

15 Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki Absolwenci wyższych uczelni na rynku pracy Unii Europejskiej (międzynarodowe badania porównawcze) Między tradycją Romów a europejskim governance. Perspektywy emic i etic w dyskursywnej artykulacji kulturowych postulatów polskich Romów w Unii Europejskiej Projekty badawcze finansowane ze środków Naukowego Funduszu Stypendialnego im. Henryka Walicy (lata : 95 stypendiów naukowych na kwotę zł) Przykładowe tematy projektów badawczych: Analiza porównawcza szkieletowego systemu EPC (sterowania procesami w przedsiębiorstwie) z wybranymi komercyjnymi systemami informatycznymi do modelowania procesów biznesowych i do zarządzania System zarządzania marketingiem internetowym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do aproksymacji dawkowania insuliny dla świeżych zachorowań na cukrzycę w oparciu o podobne przypadki (case base reasoning) Rola metod osiągania wysokiej dostępności i odporności na błędy systemów i sieci opartych o protokół IP w utrzymaniu ciągłości działania systemów migrowanych do IPv6 Rola i wydajność platform wirtualizacyjnych w aspekcie zachowania ciągłości działania i możliwości skalowania zasobów IT organizacji

16 Projekty badawcze realizowane w ramach stypendiów naukowych dla młodych doktorów w ramach projektu "EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI - PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS Mechanizmy oceny aktywności użytkowników systemów komputerowych i wykrywania zagrożeń w zachowaniu ciągłości pracy Partnerstwo publiczno-prywatne narzędziem efektywnej realizacji zadań publicznych Precedens w anglosaskim systemie prawa Rola klastrów w kształtowaniu polityki zrównoważonego rozwoju Lojalność klientów na rynku telefonii komórkowej w aspekcie zarządzania relacjami z klientami Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów szkół ponadpodstawowych, a realizacja potrzeb rynku pracy w kontekście Strategii Rozwoju Kraju Analiza metod działań przestępczych realizowanych z pomocą sieci teleinformatycznej

17 Projekt badawczy realizowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego Trends of Business Ethics and Corporate Social Responsibility in Central Europe Partnerzy: Uniwersytet Corvinusa z Budapesztu, Uniwersytet Mendela z Brna, Uniwersytet w Żylinie oraz Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Projekty badawcze finansowane ze środków MNiSW na realizację Programu Mobilność Plus: W poszukiwaniu metody prawniczej Uczestnik programu: dr Maciej Koszowski Opiekun naukowy (mentor): Prof. Christopher Harding Miejsce przeprowadzonych badań: Uniwersytet Aberystwyth w Wielkiej Brytanii Projekty transgraniczne: Rozwój współpracy naukowo-dydaktycznej uczelni wyższych w Euroregionie Beskidy, partner: Vysoka Skola Podnikani AS Ostrava - opracowanie strategii długofalowej współpracy pozyskiwania środków transgranicznych m.in. na cele edukacyjne, naukowe i związane z transferem wiedzy akademickiej oraz wspólne prowadzenie badań naukowych

18 Proponowane obszary badawcze (przykłady): Obszar: Zarządzanie / Innowacje - Zarządzanie wartością przedsiębiorstw i współczesne modele biznesu w ujęciu różnych paradygmatów zarządzania; innowacje i przedsiębiorczość; - Informatyczne systemy w zarządzaniu: bezpieczeństwo przesyłu i przechowywania informacji, zarządzanie bezpieczeństwem i systemami zabezpieczeń Obszar: Współpraca transgraniczna - Uwarunkowania rozwoju instytucji otoczenia biznesu wspierające sektor MSP w Polsce, Czechach i na Słowacji - Zarządzanie wiedzą w warunkach środowiska transgranicznego Obszar: Technologie informacyjne i telekomunikacyjne - Technologie inteligentnych sieci sensorów, kryptografii klasycznej i kwantowej, systemy nawigacji przestrzennej, systemy ochrony cyberprzestrzeni, zwalczanie zagrożeń, infrastruktura i technologie dla e-biznesu, systemy wsparcia logistycznego oraz sterowania ruchem drogowym

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 Strategia przyjęta przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu /Uchwała nr 318/2012/2013 z dnia 15 stycznia 2013r./ Bielsko-Biała 2013 1 Spis treści 1.UWAGI

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Warszawa 2015 INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna 00-908

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Projekt opracowany przez Zespół, kierowany przez a WBiA Lublin, marzec 2014 1 S t r o n a Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r.

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. Załącznik do uchwały RW z dnia 20.03.2013 Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. 1. SŁOWO WSTĘPNE Na początku kadencji, w październiku

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Uczelnia kształci 1300 studentów na 6 kierunkach studiów: filologii (angielska, germańska) administracji pedagogice informatyce inżynierskiej zarządzaniu mechanice

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Cele operacyjne i ich realizacja

Cele operacyjne i ich realizacja Cele operacyjne i ich realizacja Obszar A NAUKA Cel strategiczny pierwszy Cel strategiczny Cele operacyjne Działania Czas realizacji Odpowiedzialność Mierniki A.1. Ugruntowanie wysokiej pozycji UMK wśród

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020

Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020 Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020 Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Rozdz. 2, Art.70.1) z dn. 27.07.2005, (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Profil jednostki, specjalizacja, obszary badawcze Niepubliczna szkoła wyższa o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Założona w 1993

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 1. Imię (imiona) i nazwisko JERZY RUSZAŁA 2. Imiona rodziców ADAM, MICHALINA 3. Data urodzenia 31.07.1968r. 4. Obywatelstwo POLSKIE 5. Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo