ul. Marszałkowska 84/92, Warszawa, tel , fax ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Marszałkowska 84/92, 00-514 Warszawa, tel. 22 299 02 63, fax. 22 465 90 70, email: konferencje@ckbpremium.pl, www.ckbpremium."

Transkrypt

1 O r g a n i z a t o r : U N I K A N I E B Ł Ę D ÓGW R O7E I Z AP R Z Y W S P Ó Ł P R A C Y Z A DTMRIANCIJSĄ P U B L I C c W A R S Z T A T P R A K T Y C Z N Y c R W. a r s z a w a c 5 K r a. t o w i c e

2 U n i k a n i e b ę d ó w i z a g r o W e p r z y w s p ó p z a d m i n i s t r a c j ą p u c b lw ia cr zs nz ąt a pt S z a n o w n i P a s t w o, Działając w sferze komercyjnej nie zdajemy sobie sprawy, że komercja i administracja to dwa różne światy, w których nawet te same polskie wyrazy mają różne znaczenia. Autor szkolenia, wieloletni praktyk, urzędnik, działając na styku administracji i sfery komercyjnej sformułował na podstawie własnych doświadczeń pakiet wiedzy, pozwalający lepiej poruszać się przedstawicielom sfery komercyjnej na nieżyczliwym im terytorium administracji publicznej. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w praktyce. Centrum Konferencji Biznesowych Premium jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce zadba o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników. Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności. Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, pracę indywidualną, wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności i sposoby ich pokonywania uwzględniające specyfikę branży i poszczególnych ról pełnionych przez uczestników szkolenia. D o u d z i a u z a p r a s z a m y : Firmy informatyczne Firmy konsultingowe Stowarzyszenia, fundacje współpracujące z administracją publiczną Przedsiębiorstwa zainteresowane tematem szkolenia A w s z c z e g ó l n o c i : Kadrę zarządzającą Pracowników pionów handlowych Kadrę zarządzająca projektami realizowanymi dla administracji Pracowników zespołów wykonawczych w projektach realizowanych dla administracji C e l s z k o l e n i a : Kompleksowe zapoznanie z zasadami organizacji i działania administracji publicznej Przekazanie umiejętności praktycznych związanych ze współpracą z organami administracji i urzędnikami Przybliżenie zasad działania administracji Przedstawienie metod pozwalających zminimalizować prawdopodobieństwo porażki

3 U n i k a n i e b ę d ó w i z a g r o W e p r z y w s p ó p z a d m i n i s t r a c j ą p u b c l iw ca zr ns ąz t a Pt K o r z y c i d l a u W y t k o w n i k ó w : Zaletą szkolenia jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach. To również spotkanie z wybitnym, doświadczonym urzędnikiem, który przedstawi od kulis problematykę projektów w administracji publicznej i podpowie jakich błędów unikać, aby zmaksymalizować swoje szanse na sukces. Wykładowca skoncentruje się również na zagadnieniach, które budzą wątpliwości interpretacyjne oraz na szczególnych punktach w procedurach, które w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli. Przedstawi zasady skutecznej, eleganckiej i bezpiecznej rozmowy z przedstawicielami administracji publicznej. P R O W A D Z Ą C Y : P i o t r S k o c i s k i Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni urzędnik administracji publicznej, dyrektor szeregu departamentów w kilku urzędach. Pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa i Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Później wyspecjalizował się w zarządzaniu informatyką w administracji. Prowadził projekt CEPiK od poziomu szef zespołu w strukturze projektu do dyrektora projektu. Przez kilka lat dyrektor odpowiedzialny za prowadzenie rejestrów państwowych (CEPiK, PESEL). Przez 5 lat szef informatyki w GDDKiA. Zarządzał projektami i programami projektów. Przewodniczący komitetów sterujących licznych projektów. Współautor strategii informatyzacji GDDKiA. Naczelny Inspektor Bezpieczeństwa Informacji w GDDKiA, Szef Komisji Inwentaryzacyjnej. Doświadczony prelegent i wykładowca. Twórca autorskiej metodyki projektowej opartej na PRINCE-2 w realiach braku zasobów osobowych i kompetencyjnych w urzędzie. Metodyka ta oparta jest na krzyżowej, wzajemnej kontroli wykonawców zewnętrznych wykonujących poszczególne role w projekcie. Posiada certyfikaty ITIL i PRINCE 2 Practitioner. Przez 15 lat przewodniczący lub członek wielu rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, w tym Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA. Od 2013 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Inventia-Info. Zainteresowania: historia, filatelistyka, turystyka, muzyka poważna.

4 U n i k a n i e b ę d ó w i z a g r o W e p r z y w s p ó p r z a d m i n i s t r a c j ą p u b c l iw ca zr ns ąz t a Pt P r o g r a m s z k o l e n i a : Dzień I 8:30 9:00 Rejestracja, powitalna kawa 9:00 Rozpoczęcie szkolenia Blok 1 Administracja pojęcia podstawowe, konstrukcja, kompetencje. Urzędnik. Służba cywilna. Stereotypy a realia. Część 1. Wstęp, o administracji ogólnie, organ, urząd, urzędnik, służba cywilna, hierarchia, co motywuje urzędnika. Organizacja administracji, sektor publiczny a administracja. Blok przedstawia pojęcia ogólne, pozwala na unikanie podstawowych, często spotykanych błędów utrudniających kontakty z urzędnikami. Wprowadza w sposób myślenia urzędnika. Przedstawia sposób organizacji administracji. Pozwala nabyć wiedzę, która gwarantuje nie skompromitowanie się w kontakcie z urzędnikiem w ramach realizacji projektu lub starań o jego uzyskanie. 12:00 Przerwa kawowa Blok 2 Działanie administracji prawo, przepisy, omówienie wybranych przepisów istotnych dla działań administracji. Prawo zamówień publicznych. Część 2. Ogólne zasady działania administracji, Prawo i jego tworzenie. Norma a przepis. Praktyka a teoria powstawania. Zasady interpretowania przepisów. Kodeks postępowania administracyjnego. Decyzja, postanowienie. 14:00 Obiad Część 3. Przegląd podstawowe przepisy szczególne na podstawie których działają urzędnicy budżet, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, kontrola. 17:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia Dzień II 9:00 Rozpoczęcie szkolenia Część 4. PZP praktyczne aspekty. Omówienie trybów udzielania zamówień. Dialog techniczny. Sztuczki stosowane przez zamawiających i oferentów. Blok pozwala zrozumieć uwarunkowania działań urzędników i źródła sposobów myślenia i decyzji urzędników. Pozwala zrozumieć, dlaczego urzędnicy poruszający się w gąszczu przepisów podejmują (lub nie podejmują) decyzje. Skąd biorą się problemy w interpretacji przepisów, jak powstają przepisy, jakie przepisy są podstawowe dla wszystkich urzędów. Uczestnik po ukończeniu tego bloku zna na poziomie wystarczającym dla nie-urzędnika podstawy prawoznawstwa, prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych i niejawnych. Przybliżone zostają instytucje prawa zamówień publicznych w tym wprowadzona niedawno dialog techniczny. Omówione zostają formy finansowania projektów i problemy z nich wynikające: budżet, fundusze celowe, fundusze unijne. Uczestnik nie otrzymuje pełnej, prawniczej wiedzy akademickiej, ale otrzymuje umiejętność poruszania się w gąszczu przepisów i wskazówki gdzie znaleźć odpowiedzi na pytania powstające w trakcie przygotowania i realizacji projektu.

5 U n i k a n i e b ę d ó w i z a g r o W e p r z y w s p ó z a d m i n i s t r a c j ą p u b c l iw ca zr ns ąz t a Pt 11:00 Przerwa kawowa Blok 3 Praktyka jak rozmawiać z administracją. Część 5. O urzędnikach, jacy są, czego się boją i czego pragną. Przygotowanie rozmowy. Zasady zachowania i ubioru. Jakich błędów unikać. Realizacja przedsięwzięć projektowych w administracji. Przebieg projektów. Problemy i ich źródła. Metodyki projektowe a praktyka urzędów. 14:00 Obiad Nadzór i odpowiedzialność. Zagrożenia. Inwigilacja. Zalecane zasady bezpieczeństwa realizacji projektów i kontaktów z urzędami. Blok pozwala unikać błędów i zagrożeń oraz podpowiada metody rozwiązywania problemów. Przedstawia praktyczne, skuteczne metody osiągania celów kontaktu z urzędnikami. Jak przygotować spotkanie mające na celu pozyskanie kontraktu. Na co zwracać uwagę i czego unikać w rozmowach i negocjacjach. Przybliża przebieg projektów w administracji i podpowiada na co zwracać uwagę aby nie prowokować problemów. Uczestnicy znajdą odpowiedzi na pytania dlaczego tak wiele projektów kończy się porażką i jak zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu w projekcie w administracji. Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń dedykowanych, realizowania oddzielnie poszczególnych modułów lub dostosowania zakresu tematycznego do potrzeb Klienta. Szkolenie przeprowadzono między innymi dla pracowników firmy konsultingowej EY Polska(dawniej Ernst & Young). 17:00 Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

6 UMOWA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA TAK, chcę wziąć udział w warsztacie: UNIKANIE BŁĘDÓW I ZAGROŻEŃ PRZY WSPÓŁPRACY Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ warsztat praktyczny DANE FIRMY Nazwa: NIP: Adres: Telefon: DANE UCZESTNIKA I Imię i nazwisko: Stanowisko: Telefon: DANE UCZESTNIKA II Imię i nazwisko: Stanowisko: Telefon: Fax: Cena uczestnictwa 1 osoby w 1 warsztacie: 1599 zł + 23%VAT Cena promocyjna do r zł + 23%VAT r. WARSZAWA r. KATOWICE WARUNKI UCZESTNICTWA: 1. Cena obejmuje materiały konferencyjne/warsztatowe, przerwy na kawę i lunch. 2. Po otrzymaniu zgłoszenia klient otrzymuje od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę pro-forma. 3. Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od daty przesłania do Organizatora zgłoszenia, nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem Konferencji/Warsztatu. 4. Wpłaty należy dokonać na numer konta podany na zgłoszeniu i fakturze. 5. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej. 6. Rezygnacja z udziału w Konferencji/Warsztacie, w ciągu 14 dni przed terminem jego rozpoczęcia upoważnia organizatora do pobrania 100% płatności. 7. W przypadku rezygnacji w terminie przekraczającym 14 dni od daty rozpoczęcia eventu Organizator nie pobiera żadnych opłat manipulacyjnych. 8. W zastępstwie zgłoszonej osoby, może wziąć udział inny pracownik firmy. Należy powiadomić Organizatora o zaistniałej zmianie drogą pisemną, najpóźniej 2 dni przed konferencją. 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji/Warsztatu z przyczyn nie leżących po jego stronie. Dane do przelewu: Nr konta: Centrum Konferencji Biznesowych Premium s.c. ul. Marszałkowska 84/92 lok Warszawa NIP: FAKTURA: Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT podpis, data, pieczątka

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

P R O F E S J O N A L N Y S E K R E T A R I A T

P R O F E S J O N A L N Y S E K R E T A R I A T F A B R Y K A K O M P E T E N C J I M A R I O L A K U L A W C Z U K OFERTA SZKOLENIOWA P R O F E S J O N A L N Y S E K R E T A R I A T Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w szkoleniu: Profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa NR 79/2014 PŁOCK, CZERWIEC 2014. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu lub

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA 10 11 czerwca 2015 Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR Millennium Plaza Al. Jerozolimskie 123 A Warszawa Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu systemowego zarządzania procesami

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, przedstawiam ofertę współpracy wybranych Instytutów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ponieważ jestem przekonany, że zwiększenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Patroni PARTNERZY I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Wiosenna oferta Specjalna 1270 pln* Szczegóły na formularzu Jak doskonalić funkcjonowanie i współpracę w holdingu? współpraca i relacje między spółką dominującą,

Bardziej szczegółowo

Manager w inwestycjach budowlanych

Manager w inwestycjach budowlanych Project Management w projektach budowlanych aspekty prawne i biznesowe. Manager w inwestycjach budowlanych WARSZTATY 19-20. maja 2015 Warszawa POZNAJ i ZNIWELUJ wszystkie obszary błędów w prowadzeniu inwestycji

Bardziej szczegółowo

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI zaawansowane zarządzanie jakością praktyczne aspekty wdrażania systemów zapewnienia jakości branży FMCG KLUCZOWE TEMATY: najlepsze praktyki w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Szanowni Państwo, co czwarty menedżer wskazuje, że proces zakupów w swoje organizacji postrzega, jako element kluczowy w budowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Konkretne, praktyczne porady Sprzedaż w farmacji i dermokosmetykach 25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Kluczowe tematy spotkania: Segmentowa analiza rynku farmaceutycznego i dermokosmetyków

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER PARTNER: CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: Uzyskanie najnowszej wiedzy z zakresu marketingu, opartej o sprawdzone modele stosowane w zarządzaniu marketingowym Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r.

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r. Główne zagadnienia Współpraca działu HR z zarządem firmy Komunikacja HR Partnera z kadrą zarządzającą Rola HR Partnera w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia roli HR Partnera Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo