Instrukcja obsługi V 1.3. Język Polski. + aplikacja pomiar ciągu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi V 1.3. Język Polski. + aplikacja pomiar ciągu"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi V 1.3. Język Polski + aplikacja pomiar ciągu

2 INFORMACJE PODSTAWOWE: a) Śruba obrotu lunety w poziomie b) pojemnik na baterie c) libella d) muszka e) regulacja ostrości obrazu f) rączka g) okular, regulacja ostrości krzyża nitek h) wyświetlacz i) podstawa j) śruby ustawcze PRZYGOTOWANIE DO POMIARU 1. Wkładanie baterii 2. Poziomowanie instrumentu

3 3. Ustawianie ostrości krzyża nitek Ustawianie przebiega poprzez regulacje oprawą okularu okular 4. Ustawianie ostrości obrazu Ustawianie przebiega poprzez regulacje śrubą ostrości obrazu Śruba regulacji ostrości 5. Włączenie instrumentu

4 POMIAR 1. Wyświetlacz a) tryb pomiaru b) ikony c) jednostki d) symbol odległości e) symbol wysokości 2. funkcje klawiszy a b c d e f Pierwsza funkcja WŁĄCZNIK POMIAR WYSOKOŚĆ / ODLEGŁOŚĆ DH MENU PODŚWIETLENIE Włączanie i wyłączanie instrumentu Wyzwalacz pomiaru wysokości i odległości Przełączanie pomiędzy trybami pomiaru Różnica wysokości i tryb RL Aktywacja i wybór pozycji z MENU Podświetlenie ekranu Druga funkcja Żadna Przy przytrzymaniu klawisza przez 2 sek. Przechodzi w pomiar ciągły (tracking) W MENU => Kursor w górę W MENU => Kursor w dół ENTER / Potwierdzenie Klawisz ESCAPE / opuszczanie w MENU

5 3. TRYBY TRYB POMIAR MENU ADJUSTMENT WYRÓWNANIE ŚLEDZENIE- POMIAR CIĄGŁY 4. IKONY IKONA OZNACZENIE Podświetlenie włączone Tryb łata normalnie ustawiona Tryb łata odwrócona Poziom kontrastu wyświetlacza Poziom naładowania baterii Zasilanie zewnętrzne (Sprinter 100M/200M) Dane zachowane w pamięci wewnętrznej (Sprinter 100M/200M) 5. Poruszanie się w MENU Ikona Opis działania Aby wejść do MENU wciśnij klawisz MENU Kursorem wybierz żądana funkcję Potwierdź wybór klawiszem Enter W podmenu wybierz wartość i naciśnij Enter, aby potwierdzić Pierwsze wciśnięcie przywróci MENU, drugie tryb pomiaru

6 6. Charakterystyka MENU nr podmenu wybór opis 1 Nr punktu Wprowadza numer punktu (S100M/S200M) 2 Wys repera Wprowadza wysokość repera / poziom odniesienia 3 Manager danych Przegladanie, Transmisja, Usuwanie Przeglądanie wprowadzonych danych, Kasowanie danych pojedynczo lub wszystkich, Transfer danych do PC (S100M/200M) 4 Zapis Pamięć, wyłączona, Zewnętrzna Dane mogą być zapisywane w pamięci wewnętrznej, zewnętrznej lub nie zapisywane 5 Wyrównanie Sprawdzenie kalibracji 6 Odwr. łata Włączone, Wyłaczone Zmiana ustawienia łaty ON => łata odwrócona, OFF => łata w pozycji normalnej 7 Kontrast 10 ustawień Ustawia kontrast wyświetlacza, 50% ustawione fabrycznie 8 Jednostki M, INT ft, US ft, Ft in 1/8 in Jednostki: metry, stopy angielskie, stopy amerykańskie i stopy, cale i 1/8 cala 9 Wył automat Właczone 15 min / Wyłaczone Funkcja oszczędzania energii jeśli jest włączona po 15 min bezczynności instrument się 10 Zaokrąglenie Precyzyjne / Standardowe 11 Dźwięk Włączone / Wyłaczone 12 RS 232 Baudurate Parity Stop bit Data bit wyłączy Ustawia minimalny odczyt: Standard 0,001m dla wysokości i 0,01m dla odległości. Precise 0,0001m dla wysokości i 0,001m dla odległości Sygnał włączony lub wyłączony 1200, 2400, 4800, 9600, , None, Odd, Even 1, 2 7, 8 6. Wprowadzanie znaków Wys repera (RL) wartości numeryczne od 0 do 9, spacja, przecinek + i Nr punktu (PtID) alfanumeryczne od a do z, 0 do 9 i spacja 6.1. Wprowadzanie wartości RL po wybraniu w Menu funkcji kursorem i klawiszem enter wprowadzamy wartość. Po zachowaniu wartości można ją zmienić lub edytować. Klawiszem Enter zapisujemy nawą wartość a klawiszem ESC wychodzimy z MENU i przywracamy poprzednią wartość. W czasie pomiaru nie można zmieniać wartości RL. Aby ją zmienić należy przy pomocy klawisza zmianę. wyjść z trybu RL i dopiero wprowadzić

7 6.2. Wprowadzanie wartości alfanumerycznych dla reperów lub poziomów odniesienia. Postępujemy analogicznie jak w punkcie Numeracja, o ile nie wprowadzamy następnego punktu ręcznie, narasta o 1.

8 PRACA Z INSTRUMENTEM 1. Pomiar Aby wykonać pomiar należy: a) wycelować w łatę b) ustawić ostrość c) nacisnąć przycisk wyzwalający pomiar 2. Pomiar bez aktywnej pamięci wewnętrznej tryb tryb pomiar odległości tylko tylko oczekiwania pomiaru i wysokości wysokość odległość 3. Pomiar z wyłączoną pamięcią Włączony program pomiar na wynik pomiaru pomiar na cel Różnic wysokości reper trwa na reper wyceluj Pomiar na cel trwa wyniki 4. Pomiar z RL i PtID Przebiega analogicznie. Dodatkowo przed pomiarem należy wprowadzić numer celu

9 5. Tryby pomiaru W niwelatorach Sprinter istnieje możliwość pomiaru pojedynczego oraz trybu śledzenia (tracking). Pomiar pojedynczy jest trybem domyślnym i po wciśnięciu przycisku pomiaru następuje taki pomiar. Aby włączyć tryb Tracking należy wcisnąć i przytrzymać czerwony klawisz. Aby opuścić tryb Tracking należy wcisnąć jeden z trzech klawiszy: Pomiar, dh lub MENU. PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA (SPRINTER 100M/200M) Uwagi wstępne. Dane mogą być zapisywane w pamięci wewnętrznej lub na nośniku zewnętrznym (np. PDA) Dane zapisywane są w dwóch typach: dane pomiarowe celów i dane pomiarowe reperów. Dostępna pamięć wewnętrzna 500 pomiarów Jeśli ilość dostępnej pamięci jest niska wyświetla się komunikat Mało pamieci! co każde 5 pomiarów Jeśli brak miejsca na zapisanie pomiaru wyświetla się komunikat Pamięć pełna! Jeśli pomiar się nie udał np. brak łaty, łata za daleko itp. Pomiar nie jest zapisywany. Zapisany nr punktu, Wysokość, odległośc i Numer pozycji w pamięci rys. Przykłady zapisanych wartości dane z PtNr, nazwą repera wysokością w stosunku do poziomu odniesienia, wysokością i numerem pozycji w pamięci Przeglądanie danych. Odbywa się poprzez wybranie w MENU: Manager Danych i Przeglądanie i następnie używając klawiszy góra dół. Transmisja danych W MENU należy wybrać Manager danych i dalej Transmisja. Po zakończeniu transmisji wyświetla się napis Transmisja zakończona! Kasowanie danych W MENU należy wybrać Manager Danych i dalej Usuwanie. Dane zostają skasowane i wyświetla się komunikat Dane skasowane!

10 Kasowanie pojedynczych pomiarów odbywa się w MENU Przeglądanie poprzez naciśnięcie klawisza ENTER na odpowiednim zapisie. Dane dotyczące punktów odniesienia kasowane mogą być jedynie w MENU Usuwanie. BŁĄD KOLIMACJI Można wprowadzać poprawkę błędu kolimacji wykorzystując program Wyrównanie. W tym celu należy ustawić niwelator jak na rysunku i włączyć program Wyrównanie. Następnie wykonujemy pomiary zgodne z rysunkami na ekranie: i Kolejnym krokiem jest przestawienie niwelatora w pobliże jednej z łat jak na rysunku: i wykonanie kolejnych dwóch pomiarów: Po ostatnim pomiarze wyświetla się nowy błąd kolimacji : Aby go zaakceptować wcisnąc należy ENTER.

11 Jeśli instrument wymaga kalibracji należy odwrócić łaty na podział E i wykonać czynności: APLIKACJA POMIAR ODCINKA Aplikacja pomiar odcinka pozwala na pełniejsze wykorzystanie mozliwości niwelatora jako narzedzia geodezyjnego. Opcja dostępna jedynie w niwelatorach Sprinter 100M/200M. MENU 1. Niwelacja odcinka a) BF - pomiar wstecz i wprzód b) BFFB- pomiar wstecz / w przód / w przód / wstecz c) BIF - pomiar z punktami pośrednimi 2. Punkt pośredni 1.a. BF - Pomiar wstecz / w przód

12 Procedura: 1. Menu/pomiar odcinka/ Enter aby aktywować program 2. Pomiar na reper / klawisz Pomiar 3. Pomiar wstecz - klawisz Pomiar, następnie Enter 4. Pomiar w przód Klawisz Pomiar, nastepnie Enter 5. Pomiar następnego stanowiska wstecz 1.b. BFFB - Pomiar wstecz/w przód/w przód/ wstecz Procedura Analogicznie do metody BF. Postępować nalezy zgodnie w wyświetlanymi informacjami. Pomiar Wstecz klawisz Pomiar nastepnie Enter aby zatwierdzic. Pomiar W przód klawisz Pomiar nastepnie Enter Ponownie W przód Pomiar Wstecz następnie nalezy wyniki ztwierdzić 1.c. BIF - Pomiar z punktami pośrednimi Procedura Analogicnie jak w pomiarze BF. Po dokonaniu i potwierdzeniu pomiaru wstecz należy w MENU włączyć pomiar punktów pośrednich. System automatycznie powróci do Pomiaru. Podświetlona w nagłówku zostanie litera I. Po wykonaniu pomiarów punktów pośrednich w celu przejścia do pomiaru w przód należy w MENU wyłaczyc funkcję pomiaru punktow pośrednich. System automatycznie powróci do pomiaru ciągu. Podświetlona zostanie litera F. Dalej postępowac nalezy jak w przypadku pomiaru BF. LISTA KOMUNIKATÓW KOMUNIKATY BŁĘDÓW nr Komunikat Znaczenie E99 Bład systemowy, kontakt z serwisem! Błędy powodujące nieprawidłowe działanie systemu lub instrumentu kontakt z serwisem E100 Słaba bateria Słabe bateria, zmień lub naładuj akumulatory E101 Nie mozna naliczyc numeru punktu Nie można naliczyć wyższego numeru punktu. Max wartośc to nie kończ nazwy punktu literą E102 Zbyt jasno Zbyt jasno, osłoń łatę przed słońcem lub/i załóż osłonę przeciwsłoneczną na instrument E103 zbyt ciemno Zbyt ciemno, podświetl łatę E104 Brak łaty Brak łaty wyceluj poprawnie

13 E105 Błąd wprowadzenia Błąd wprowadzenia danych E106 Niespoziomowany Błąd poziomowania, spoziomuj instrument E107 Pamięć pełna Pamięć pełna wyłącz zapis danych pomiarowych, lub zgraj pomiary i wykasuj pamięć E108 Błąd pliku danych Błąd pliku z danymi E109 Mało pamięci Mało pamięci E110 Cel zbyt blisko Łata zbyt blisko, odsuń łatę lub instrument E111 Cel zbyt daleko Łąta zbyt daleko przysuń łatę lub instrument E112 Zbyt zimno Zbyt zimno, przerwij pracę E113 Zbyt ciepło Zbyt gorąco, przerwij pracę E114 Błąd pomiaru Błąd pomiaru, powtórz pomiar. Jeśli sytuacja się powtarza sprawdź ustawienia łaty instrumentu itp. E115 E116 Błąd czujnika temperatury Błąd poprawki kolimacyjnej Błąd czujnika temperatury, przykryj lunete ręką i włączponownie, jeśli to nie pomoże awaria czujnika kontakt z serwisem Błąd poprawki kolimacyjnej, przeprowadź test ponownie. Wartość poprawki może być zbyt duża należy skalibrowac instrument. E117 Zmiana wys nie dozwolona Zmiana RL niedozwolona, wyjdź z pomiaru z RL przy pomocy klawisza Wysokość/odległość. Następnie wprowadź zmiany E119 Łata zablokowana Niewystarczająca długość kodu na łacie E120 E121 E123 Błąd czujnika obrazu Wyrównanie, nie można odwrócić łaty Nie mozna zmienic numeru punktu Błąd czujnika obrazu kontakt z serwisem Program poprawki kolimacyjnej, odwrócenie łaty niemożliwe. Sprawdź ustawienie łaty Powróć do pracy klawiszem ESC KOMUNIKATY Start śledzenie Stop śledzenie Śledzenie zatrzymane Transmisja danych Transmisja zakończona Brak danych Kasowanie. Czy jesteś pewny? Dane usuniete Nie mozna usunąć Brak repera Zmiana RL czy jesteś pewny? Tryb śledzenia włączony Tryb śledzenia wyłączony Śledzenie zatrzymane, przytrzymaj klawisz pomiaru 2 sek aby uruchomić tryb ponownie. Tracking zatrzymuje pracę po 10 nieudanych pomiarach Transmisja danych trwa Transmisja zakończona Brak danych w pamięci wewnętrznej Kasowanie. Czy jesteś pewny? Dane usunięte Nie można usunąć. Danych dot poziomu odniesienia RL nie można usunąć pojedynczo Brak poziomu odniesienia Wyceluj i wykonaj pomiar na punkt odniesienia reper Zmiana RL czy jesteś pewny?

14 czekaj! Czyszczenie plików tymczasowych Zamykam Klepsydra Pomiar Ustawiam Zmiana punktu nie zakończona! Porzucić? Porzucić? Poczekaj czyszczenie plików tymczasowych System się zamyka system jest zajety Pomiar na cel. Wyceluj i wykonaj pomiar Ustawiam Ostrzeżenie że pomiar nie został dokończony. Nalezy zakończyc pomiar na stanowisku. Klawisz Enter zamknie aplikację. Klawisz ESC powróci do dalszej pracy Kończenie pracy programu. Enter potwierdza, ESC powraca do pracy USTAWIENIA SYSTEMU 1. SYSTEM PtID & Increment wprowadzanie numeracji - ręczne - automatyczne błąd kolimacji adjustment wyświetla się bezpośrednio po pomiarze tego błędu. 2. Dane GSI-Format GSI-8 format zezwala na 8 znakową informację GSI-16 format zezwala na 16 znakową informację 3. Komunikacja Ustawienia fabryczne - Standard Leica to: Baud - 8 data bits - No parity - 1 stop bit dane techniczne:

15 Dokładność na 1 km podwójnej niwelacji wg normy ISO Dokładność określenia odległości do łaty Zasięg Tryby pomiaru Czas pojedynczego pomiaru 100/100M 200/200M +/- 2,0 mm +/- 1,5mm 10 mm dla odległości poniżej 10 m, na większych odległościach 0,001 x odległość w metrach 2m-80m (od 0,5m dla pomiarów optycznych) Pojedynczy i śledzący Poniżej 3 sec. Kompensator Magnetyczny (zasięg +/-10, dokładność 0,8 ) Programy Pamięć Pomiar, pomiar i zapis (wersje M), odczyt z łaty i odległość, różnice odczytów z pikiet względem zakodowanej wartości, 500 pomiarów (tylko wersje M) format przesyłania - GSI przez port RS232 Odporność na warunki zewnętrzne IP 55 Zasilanie Waga 4 baterie AA Ok. 2,5 kg

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER PL TRACK NAVI compatible DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless log barometric TRAining analysis ready BIKE COMPUTER GPS Spis treści Spis treści 1 Zakres funkcji i zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DYKTAFON CYFROWY VN-733PC VN-732PC VN-731PC Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu firmy

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05 I N S T R U K C J A P O S N E T O B S Ł U G I R E V O Wersja dokumentu 105 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa; wwwposnetcom; posnet@posnetcom Uwaga: Instrukcja może ulec

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN KF - 03. wersja 2.6

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN KF - 03. wersja 2.6 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN KF - 03 wersja 2.6 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Programowanie 13 3. Sprzedaż 28 4. Wykonywanie raportów 34 5. Komunikaty o błędach 41 6. Instrukcja podstawowa 46 3 WSTĘP 1.

Bardziej szczegółowo

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2 MOBILE Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; wwwposnetcom; posnet@posnetcom bezpłatna infolinia:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Posnet Polska SA; ul Municypalna 33; 02-28 Warszawa wwwposnetcom; bezpłatna infolinia: 080020322 wersja tekstu: 0 Spis treści Ważne zalecenia4 2 Wprowadzenie6 2 Korzystanie z niniejszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO Instrukcja obsługi kasy INNOVA PRESTO 2/121 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Pomiary GPS RTK oraz DGPS odbiornikami TOPCON

Pomiary GPS RTK oraz DGPS odbiornikami TOPCON Instrukcja obsługi Pomiary GPS RTK oraz DGPS odbiornikami TOPCON i programem TopSURV ver. 2.0 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1. Instalacja programu TopSURV... 3 1.2 Usuwanie programu TopSURV...6 1.3 Ponowne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Opis ogólny 5

Rozdział 1 - Opis ogólny 5 Redakcja 1.1 Spis treści Rozdział 1 - Opis ogólny 5 1 Charakterystyka kasy 5 2 Zawartość opakowania 6 3 Budowa kasy 7 4 Panel kasjera 9 5 Opis symboli graficznych 9 Rozdział 2 - Obsługa 11 1 Włączenie

Bardziej szczegółowo

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T Spis treści 1 Instalacja 11.2 Zegar 47 11.3 Wyłącznik czasowy 11.4 Alarm 47 3 1.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Instrukcja obsługi DigiCorder ISIO S1 Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Z czytnikiem kart CONAX i interfejsem PCMCIA do modułów Cl / Cl+ oraz funkcją rejestrowania DVR przez interfejs USB. Do

Bardziej szczegółowo

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC DYKTAFON CYFROWY WS-833 WS-832 WS-831 Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Radio FM Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu

Bardziej szczegółowo

EH-203. Instrukcja obsługi. Regulator pogodowy. www.ouman.fi. Rodzaje systemów grzewczych: Rodzaje źródeł ciepła: Rodzaje zdalnego sterowania:

EH-203. Instrukcja obsługi. Regulator pogodowy. www.ouman.fi. Rodzaje systemów grzewczych: Rodzaje źródeł ciepła: Rodzaje zdalnego sterowania: EH-3 Regulator pogodowy Instrukcja obsługi OUMAN EH-3 jest regulatorem pogodowym nowej generacji. Jego wszechstronność, inteligencja i przejrzystość obsługi uczyniły go idealnym regulatorem dla ogrzewnictwa

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja użytkowania

Skrócona instrukcja użytkowania Sieciowy odtwarzacz multimedialny Skrócona instrukcja użytkowania Dune HD Smart H1 Dune HD Smart D1 Dune HD Smart B1 Dune HD Max Dune HD Duo Dune HD Base 3D Dune HD TV-303D www.dunehd.pl Spis treści 1.Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE. TerraSync IMPEXGEO

OPROGRAMOWANIE. TerraSync IMPEXGEO IMPEXGEO OPROGRAMOWANIE TerraSync Instrukcja obsługi Jak najlepiej wykorzystać możliwości Trimble IMPEXGEO os. Grabina ul. Platanowa 1 05-126 NIEPORĘT k/ Warszawy tel. (0 22) 774 70 07, (0 22) 774 70 06

Bardziej szczegółowo

OPEL ANTARA. Infotainment System

OPEL ANTARA. Infotainment System OPEL ANTARA Infotainment System Spis treści Touch & Connect (Dotknij i połącz się)... 5 CD 40 USB... 101 Portal telefonu komórkowego... 143 Touch & Connect (Dotknij i połącz się) Wprowadzenie... 6 Radioodtwarzacz...

Bardziej szczegółowo

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Instrukcja obsługi Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Nr modelu HC-V270 HC-V260 Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10)

Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10) Spis treści Przyciski i wskaźniki pilota i telewizora Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10) Odbiór audycji telewizyjnych Odbiór audycji telewizyjnych...(15)

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo