Sport nawyk na całe życie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sport nawyk na całe życie"

Transkrypt

1

2 Sport nawyk na całe życie Aktywność fizyczna jest jedną z podstawowych potrzeb biologicznych człowieka warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia.

3 Sport nawyk na całe życie Grupa 11-latków Ćwiczący co najmniej 60 minut dziennie Niećwiczący w dostatecznym wymiarze Grupa 17-latków Światowa Organizacja Zdrowia: dzieci i młodzież codziennie potrzebują przynajmniej 60 minut ruchu. W Polsce zalecenia te spełnia tylko co czwarty 11-latek i co dziesiąty 17-latek. Wyniki badań HBSC dla Polski z 2010 r.

4 Sport nawyk na całe życie Młodzież w wieku lat ćwicząca codziennie co najmniej 60 minut (w tym w czasie lekcji wychowania fizycznego) 35% 31,40% 30% 25% 23,20% 22,30% 23% 20% 17,90% 15% 10% 13,40% 9,60% Chłopcy Dziewczynki 5% 4,20% 0% 11-latkowie 13-latkowie 15-latkowie 17-latkowie Wyniki badań HBSC dla Polski z 2010 r.

5 Porównanie z innymi krajami 11-latkowie ćwiczący minimum 60 minut dziennie latkowie ćwiczący minimum 60 minut dziennie chłopcy dziewczynki 20 chłopcy dziewczynki Austria Finlandia Irlandia Polska 0 Austria Finlandia Irlandia Polska Wyniki badań HBSC dla Polski z 2010 r.

6 Sport nawyk na całe życie 40% 35% Młodzież w Polsce, która w czasie wolnym wykonuje ćwiczenia o dużej intensywności 4 godziny lub więcej w tygodniu 35% 11 lat 30% 25% 20% 15% 24,40% 21,50% 18,20% 16% 15,30% 13 lat 10% 5% 15 lat 0% Wyniki badań HBSC dla Polski z 2010 r.

7 Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie* 17% dzieci w wieku 11,13,15 lat ma nadwagę. W ciągu dekady liczba dzieci z nadwagą w Polsce się podwoiła. Około 80% otyłych nastolatków pozostanie otyłymi w wieku dorosłym. * Dane z raportu UNICEF Warunki i jakość życia w państwach rozwiniętych

8 Wady postawy Szczególne zagrożenia dla jakości postawy występują podczas tzw. skoków wzrostowych przypadających na okres 6-7 i lat. Występowanie wad postawy w wieku rozwojowym ocenia się w przybliżeniu na 50-60% populacji zależnie od regionu. Ministerstwo Zdrowia, Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania, % młodzieży w wieku 18 lat narzeka na bóle pleców i stawów Wyniki badań HBSC dla Polski z 2010 r.

9 Porównanie sprawności uczniów na przestrzeni 30 lat 1,35 1,3 1,29 Skok w dal z miejsca siedmioletnich chłopców Zwis na drążku siedmiolatków 1, ,2 12 1,15 1,1 1,09 średnia odległość (w metrach) ,5 7 zwis na drążku siedmioletnich dziewcząt zwis na drążku siedmioletnich chłopców 1, , rok obecnie rok obecnie Przekrojowe, ogólnopolskie badania sprawności prowadzone przez AWF w Warszawie

10 Dzieci spędzają za dużo czasu w unieruchomieniu Zajęcia w pozycji siedzącej w dniach szkolnych 48, , ,7 30,8 13,5 chłopcy - 13 lat dziewczęta - 13 lat 10 0 oglądanie TV > 3 h korzystanie z komputera > 2 h gry komputerowe > 2 h Zajęcia w pozycji siedzącej w weekend 70,6 50,4 50,1 53,5 50,4 28,8 oglądanie TV > 3 h korzystanie z komputera > 2 h gry komputerowe > 2 h chłopcy - 13 lat dziewczęta - 13 lat Wyniki badań HBSC dla Polski z 2010 r.

11 Sport nawyk na całe życie W porównaniu z innymi krajami europejskimi najwięcej 11-latków spędzających przynajmniej dwie godziny dziennie przed komputerem to dzieci z Polski*. Amerykańska Akademia Pediatrii w rekomendacjach ogłoszonych w 2001 roku zaleca młodzieży spędzanie maksymalnie dwóch godzin dziennie przed ekranem łącznie przed telewizorem i komputerem. Wyniki badań HBSC dla Polski z 2010 r.

12 Sport nawyk na całe życie Za dużo dzieci i młodzieży nie ćwiczy na zajęciach wychowania fizycznego 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Ćwiczący Niećwiczący 20% 10% 19% 24% 36% 0% 33% uczniów szkół ponadgimnazjalnych i jedna piąta uczniów szkół podstawowych i gimnazjów stwierdziła, że zajęcia wychowania fizycznego nie są interesujące. Raport NIK 2010 Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych

13 Wychowanie fizyczne w klasach 1-3 Ze wszystkich dni, w których powinny odbywać się zajęcia ruchowe w danej klasie, aż w 64,8% dni nie przeprowadzono tych zajęć. Nauczyciele nauczania zintegrowanego najczęściej wykorzystują sprzęt sportowy przeznaczony dla drugiego etapu edukacji. 64% oddziałów na pierwszym etapie edukacyjnym ćwiczy w sali gimnastycznej tylko raz w tygodniu. 9,4% oddziałów nie korzysta w ogóle z sali gimnastycznej. Na podstawie badań: E. Madejski (2013). Wybrane uwarunkowania osobnicze, rodzinne i szkolne aktywności ruchowej dzieci w młodszym wieku szkolnym

14 Szkoły, które prowadzą WF w systemie mieszanym 60 Realizacja wychowania fizycznego odbywa się w sposób sprzeczny z założeniami podstawy programowej 56, ,8 33, procent szkół, które realizują wf z ofertą zajęć do wyboru 10 0 szkoły podstawowe szkoły gimnazjalne szkoly ponadgimnazjalne Na podstawie wyników MEN za rok 2011/2012 Monitorowania realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach proponowanych do wyboru przez uczniów

15 Wychowanie fizyczne w klasach 1-3 Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega Obecne pokolenie dzieci "może być pierwszym od długiego czasu, w przypadku którego przeciętna długość życia będzie krótsza niż ich rodziców. Coraz więcej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym cierpi na nadwagę lub jest otyłych. To dodatkowe zagrożenia dla ich zdrowia.

16 Charakterystyka problemu ü Dramatycznie maleje aktywność ruchowa dzieci i młodzieży ü Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie - 17 proc. dzieci w wieku lat ma nadwagę. To dwukrotnie więcej niż dwa lata temu (raport UNICEF) ü Plaga zwolnień z zajęć WF ü Łatwy dostęp do zwolnień lekarskich (17,7% zwolnień z WF jest wystawione przez lekarzy*) ü Rodzice zwalniają dzieci z WF (22,8% uczniów ma zwolnienia od rodziców*) ü Problem z warsztatem nauczycieli prowadzących zajęcia ü Słabe wykorzystanie istniejącej infrastruktury sportowej * Dane z raportu NIK

17 Założenia kampanii ü Przedstawienie diagnozy problemu ü Wywołanie debaty na temat roli zajęć WF w szkole ü Promowanie pozytywnych wzorców ü Zachęcenie uczniów do aktywnego uczestniczenia w lekcjach WF: ü Urozmaicanie zajęć sportowych ü Zaangażowanie animatorów sportu ü Atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych ü Uświadamianie rodziców na temat roli zajęć sportowych w życiu dziecka ü Przekonanie jak największej liczby lekarzy, by nie wypisywali zwolnień z WF ü Pełne wykorzystanie istniejącej infrastruktury sportowej

18 Stop zwolnieniom z WF Niepokojące badania (dane NIK): ü ponad 17% uczniów w szkołach podstawowych, ponad 24% w gimnazjach oraz prawie 38% w szkołach ponadgimnazjalnych nie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego ü 55% szkół nie uwzględnia posiadanej infrastruktury w prowadzeniu zajęć WF ü 74% szkół nie prowadzi działań zapobiegających spadkowej tendencji uczestnictwa uczniów w lekcjach WF ü 86% kontrolowanych szkół nie bada problematyki aktywnego udziału w zajęciach ruchowych Najczęstsze przyczyny zwalniania ucznia z lekcji WF (dane NIK): ü Brak stroju 33,1% ü Zwolnienie od rodziców 22,8% ü Zwolnienie lekarskie 17,7%

19 Programy MSiT PROGRAMY MSiT WF z Klasą Mały Mistrz 1-3 Program Multisportowy 4-6 Umiem Pływać

20 WF z Klasą ü ü ü ü ü ü Wykreowanie postrzegania sportu jako czegoś naturalnego Walka z plagą zwolnień z WF Wsparcie warsztatowe nauczycieli w prowadzeniu zajęć Wzmocnienie poczucia odpowiedzialności nauczycieli za rozwój fizyczny dzieci Wsparcie szkół w promowaniu się poprzez WF Zajęcia WF kreujące postawę: Sport nawyk na całe życie fajny ć y b n e i n i Bo WF pow

21 WF z Klasą ü Działania z partnerem zewnętrznym Centrum Edukacji Obywatelskiej ü Zaproszenie do akcji jak największej liczby szkół z całej Polski ü Stworzenie platformy internetowej, wirtualnej pracowni WF oraz blogów nauczycielskich i uczniowskich ü Wsparcie szkół przygotowanie zróżnicowanych propozycji zajęć, aktywizacja lokalnych animatorów sportu i rekreacji

22 Mały Mistrz ü Zwrócenie uwagi na znaczenie zajęć WF dla dzieci z klas 1-3 ü Uatrakcyjnienie form zajęć sportowych oferowanych maluchom ü Zachęcanie najmłodszych uczniów do podejmowania aktywności fizycznej ü Pomoc nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej w prowadzeniu zajęć Program skierowany jest do ponad 13,5 tys. szkoł podstawowych

23 Mały Mistrz ü Program dla dzieci z klas 1-3 realizowany w szkole, wzorowany na akcji Sprawny Dolnoślązaczek ü Zakłada przeszkolenie chętnych nauczycieli, każdy z nich otrzyma podręcznik prowadzenia zajęć (manual) ü Pierwsze szkolenie w październiku 2013 r., pierwsze zajęcia 1 września 2014 r. ü Bloki tematyczne zajęć opracowane przy współpracy z Polskimi Związkami Sportowymi (6 bloków podstawowych, plus kolejne do wyboru) ü Każde dziecko otrzyma legitymację - każdy zaliczony blok odznacza zdobycie sprawności ü Doposażenie szkół w sprzęt sportowy ü Monitorowanie stanu zdrowia i sprawności fizycznej najmłodszych uczniów ü Program realizowany wraz z samorządem wojewódzkim i lokalnym

24 Program Multisportowy ü Kształtowanie zdrowego stylu życia; zajęcia Multisport jako sposób spędzania wolnego czasu ü Usprawnianie dzieci i przesunięcie wieku specjalizacji sportowej ü Upowszechnianie i wspieranie postaw sportowych, poprzez zajęcia pozalekcyjne ü Zapoznanie dzieci z różnorodnymi sportami ü Wyszukiwanie sportowych talentów wśród najmłodszych Program ma charakter pozalekcyjny

25 Program Multisportowy ü Program skierowany do uczniów klas 4-6 ü Zajęcia pozalekcyjne ü Program pilotażowy wrzesień 2013 r., od stycznia 2014 r., programem objętych zostanie 20 tys. dzieci, a docelowo 200 tys., czyli 20% tej grupy wiekowej ü Program skierowany do klubów sportowych i organizacji pozarządowych ü Program oznacza wsparcie dla klubów i trenerów pracujących na dole piramidy sportu

26 Umiem pływać ü Powszechna nauka pływania na zajęciach pozalekcyjnych, oswojenie z wodą ü Wyrównanie szans dzieci z małych miejscowości, które nie mają dostępu do pływalni ü Stworzenie warunków do opanowania technik pływackich ratujących życie ü Działania profilaktyczne skierowane na korektę wad postawy

27 Umiem pływać ü Program skierowany do uczniów klas 3 ü Realizowany na podstawie programów przygotowanych przez Polski Związek Pływacki, dostosowanych do tej grupy wiekowej ü Minimum 20 godzin nauki pływania dla każdego dziecka ü Projekt finansowany wspólnie przez MSiT oraz samorząd wojewódzki i lokalny (udostępnienie pływalni) ü Pilotaż rusza 1 września 2013, cały program 1 stycznia 2014 roku ü Pełne wykorzystanie infrastruktury dostępnej w danym regionie

28 Plan działania na najbliższe dni 2 września ü Centralne otwarcie roku szkolnego, start kampanii 3 września ü Konferencja prasowa w KPRM prezentacja diagnozy i trzech programów rządowych 4 września ü Prezentacja programu WF z klasą ü Debata ekspertów Wychowanie fizyczne jako zjawisko 6 września ü Konferencja: prezentacja programu Stop Zwolnieniom z WF - diagnoza, dlaczego zwolnienia z WF są szkodliwe.

29 Plan działania na najbliższe dni

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt)

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt) Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2014 r. Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA (projekt) 1 Wprowadzenie Rządowy program na lata 2014-2016 jest kontynuacją Rządowego

Bardziej szczegółowo

DZIECI W POLSCE Dane, liczby, statystyki

DZIECI W POLSCE Dane, liczby, statystyki DZIECI W POLSCE Dane, liczby, statystyki Dzieci w Polsce Dane, liczby, statystyki Redakcja Ewa Falkowska Agnieszka Telusiewicz-Pacak Fotografie na okładce: UNICEF Źródła danych statystycznych Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA UMIEM PŁYWAĆ

PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA UMIEM PŁYWAĆ PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA UMIEM PŁYWAĆ BOGUSŁAW ULIJASZ PODSEKRETARZ STANU ANDRZEJ BIERNAT MINISTER SPORTU I TURYSTYKI Warszawa, 23 października 2014 r. 1 I. ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU Projekt

Bardziej szczegółowo

Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży

Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży Wisława Ostręga 0 DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Program wychowania fizycznego - szkoły ponadgimnazjalne wiedza - sprawność - zdrowie Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego

Program wychowania fizycznego - szkoły ponadgimnazjalne wiedza - sprawność - zdrowie Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Program wychowania fizycznego - szkoły ponadgimnazjalne wiedza - sprawność - zdrowie Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Jazienicki Tomasz ze zmianami dokonanymi przez zespół nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy WarszaWa 2014 Opracowanie: dr Jarosław Klimczak, Beata

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej Ramowe plany nauczania Beata Domerecka & Izabela Leśniewska & Ryszard Sikora & Piotr Tałan PORADNIK

Bardziej szczegółowo

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego Zmiany rozporządzeń dotyczących organizacji zajęć wychowania fizycznego pozwalają na planowanie, kształcenia i wychowania poprzez dostosowanie oferty szkoły do możliwości i potrzeb uczniów. Warunkiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

Mariusz Berczyński. WYCHOWANIE FIZYCZNE W SZKOLE Poradnik dla nauczyciela

Mariusz Berczyński. WYCHOWANIE FIZYCZNE W SZKOLE Poradnik dla nauczyciela Mariusz Berczyński WYCHOWANIE FIZYCZNE W SZKOLE Poradnik dla nauczyciela Mariusz Berczyński wychowanie fizyczne W SZKOLE Poradnik dla nauczyciela Warszawa 2012 Wydawca: Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Unifikacja Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej

Unifikacja Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej Unifikacja Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce komisja techniczna komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego Warszawa 2013 2 Unifikacja Organizacji

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego

Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/94/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego Wizja rozwoju powiatu sępoleńskiego i gmin powiatu sępoleńskiego Cele i kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo