Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7"

Transkrypt

1 PC Factory S.A. Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 Krok po kroku

2 Spis treści 1. Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows Wprowadzenie... 3 Sprawdzenie, czy używane programy i urządzenia są zgodne z systemem Windows Krok 1: Do których wersji systemu Windows 7 mogę przeprowadzić uaktualnienie?... 3 Co zrobić, jeśli nie mogę wybrać opcji Uaktualnienie?... 4 System 32-bitowy i 64-bitowy: którą wersję systemu Windows 7 zainstalować?... 4 Krok 2: Instalowanie systemu Windows Przed rozpoczęciem... 5 Wykonywanie uaktualnienia do systemu Windows Aktualizowanie sterowników Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 (instalacja niestandardowa)... 8 Wprowadzenie... 8 Potrzebne elementy... 8 System 32-bitowy i 64-bitowy: którą wersję systemu Windows 7 zainstalować?... 8 Krok 1: Sprawdzenie, czy używane programy i urządzenia są zgodne z systemem Windows Pobieranie i instalowanie programu Doradca uaktualnienia systemu Windows Uruchamianie programu Doradca uaktualnienia systemu Windows Krok 2: Przenoszenie plików i ustawień oraz gromadzenie dysków programów Pobieranie i instalowanie programu Łatwy transfer w systemie Windows Otwieranie i uruchamianie narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows w celu zapisania plików i ustawień Zbieranie dysków programów i plików instalacyjnych Krok 3: Instalowanie systemu Windows Przed rozpoczęciem Wykonywanie instalacji niestandardowej systemu Windows Krok 4: Przenoszenie plików i ustawień z powrotem na komputer Przenoszenie plików i ustawień z powrotem na komputer przy użyciu programu Łatwy transfer w systemie Windows Krok 5: Ponowne instalowanie programów i aktualizowanie sterowników Aktualizowanie sterowników Komputery typu netbook i sterowniki Porządki po instalacji (opcjonalnie) Uaktualnianie systemu Windows XP do systemu Windows Wprowadzenie Potrzebne elementy bitowy i 64-bitowy system: Którą wersję systemu Windows 7 zainstalować? Krok 1: Pobierz i uruchom program Doradca uaktualnienia systemu Windows Pobieranie i instalowanie programu Doradca uaktualnienia systemu Windows Uruchamianie programu Doradca uaktualnienia systemu Windows Krok 2. Przenoszenie plików i ustawień oraz gromadzenie dysków programów Pobieranie i instalowanie programu Łatwy transfer w systemie Windows Otwieranie i uruchamianie narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows w celu zapisania plików i ustawień Zbieranie dysków programów i plików instalacyjnych

3 Krok 3: Instalowanie systemu Windows Przed rozpoczęciem Wykonywanie instalacji niestandardowej systemu Windows Krok 4: Przenoszenie plików i ustawień z powrotem na komputer Przenoszenie plików i ustawień z powrotem na komputer przy użyciu programu Łatwy transfer w systemie Windows Krok 5: Ponowne instalowanie programów i aktualizowanie sterowników Aktualizowanie sterowników Komputery typu netbook i sterowniki Porządki po instalacji (opcjonalnie)

4 Zalecamy wydrukowanie tej instrukcji. W trakcie instalacji systemu Windows 7 komputer zostanie uruchomiony ponownie, dlatego wydrukowana kopia ułatwi wykonywanie instrukcji, jeśli powrót do tego dokumentu nie będzie możliwy. 1. Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 Wprowadzenie W zależności od sprzętu i bieżącej wersji systemu Windows Vista podczas instalacji systemu Windows 7 można użyć opcji Uaktualnienie w celu uaktualnienia systemu Windows Vista do odpowiadającej mu lub wyższej wersji systemu Windows 7. Opcja Uaktualnienie powoduje przeniesienie plików, ustawień i programów z systemu Windows Vista do systemu Windows 7. Uaktualnienie jest najwygodniejszym sposobem zainstalowania systemu Windows 7 na komputerze, ponieważ umożliwia zachowanie plików, ustawień i programów używanych w systemie Windows Vista. Jeśli nie można przeprowadzić aktualizacji bieżącej wersji systemu Windows Vista do żądanej wersji systemu Windows 7, system Windows 7 można zainstalować używając opcji instalacji niestandardowej. Jednak to rozwiązanie nie umożliwia zachowania plików, programów ani ustawień. Aby przeczytać samouczek zawierający instrukcje krok po kroku dotyczące wykonywania instalacji niestandardowej, zobacz temat Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 (instalacja niestandardowa). Sprawdzenie, czy używane programy i urządzenia są zgodne z systemem Windows 7 Ponieważ na komputerze jest uruchomiony system Windows Vista, oznacza to, że spełnia on wymagania systemu Windows 7. Zalecane jest jednak pobranie i uruchomienie bezpłatnego programu Doradca uaktualnienia systemu Windows 7 ze strony programu Doradca uaktualnienia systemu Windows 7 w witrynie firmy Microsoft w sieci Web. Narzędzie ułatwia wykrywanie potencjalnych problemów ze sprzętem, urządzeniami i programami, które mogą mieć wpływ na instalację systemu Windows 7, oraz udziela zaleceń dotyczących dalszego postępowania. Ponadto przejdź do witryny Centrum zgodności systemu Windows 7, aby dowiedzieć się, jakie urządzenia współpracują z systemem Windows 7 i znaleźć bezpośrednie łącza do sterowników, aktualizacji i elementów do pobrania. Krok 1: Do których wersji systemu Windows 7 mogę przeprowadzić uaktualnienie? W tej tabeli wymieniono wersje systemu Windows Vista, które można uaktualnić do systemu Windows 7. Opcja Uaktualnienie jest dostępna zarówno w przypadku kopii uaktualnienia, jak i pełnej kopii produktu Windows 7. Jest to opisane na przedniej części pudełka z systemem Windows 7 i na potwierdzeniu sprzedaży w trybie online. 3

5 W przypadku braku możliwości uaktualnienia do żądanej wersji systemu Windows 7 nadal istnieje możliwość przeprowadzenia instalacji niestandardowej, ale w tym przypadku pliki, programy i ustawienia nie zostaną zachowane. Jeśli jest zainstalowany system: Uaktualnienie do systemu Windows 7 Home Premium Uaktualnienie do systemu Windows 7 Professional Uaktualnienie do systemu Windows 7 Ultimate Windows Vista Home Basic Windows Vista Home Premium Windows Vista Business Windows Vista Ultimate Co zrobić, jeśli nie mogę wybrać opcji Uaktualnienie? Niektórych wersji systemu Windows nie można uaktualnić za pomocą wybranego dysku instalacyjnego. Na przykład nie jest możliwe uaktualnienie 32-bitowej wersji systemu Windows do wersji 64-bitowej lub uaktualnienie z bardziej rozbudowanej wersji systemu Windows, takiej jak Windows Vista Ultimate do wersji mniej rozbudowanej, takiej jak Windows 7 Home Premium. W takim przypadku w trakcie instalacji należy wybrać opcję Niestandardowa. Jednak w przeciwieństwie do opcji Uaktualnienie wybranie opcji Niestandardowa nie umożliwia zachowania plików, programów ani ustawień. Przed zainstalowaniem systemu Windows 7 należy utworzyć kopię zapasową plików i ustawień i przywrócić je po ukończeniu instalacji. Ponadto konieczne jest przeprowadzenie ponownej instalacji programów przy użyciu oryginalnych dysków lub plików instalacyjnych. Aby przeczytać samouczek zawierający instrukcje krok po kroku dotyczące wykonywania instalacji niestandardowej, zobacz temat Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 (instalacja niestandardowa). System 32-bitowy i 64-bitowy: którą wersję systemu Windows 7 zainstalować? Jeśli obecnie jest zainstalowana 32-bitowa wersja systemu Windows Vista, można ją uaktualnić tylko do innej 32- bitowej wersji systemu Windows 7. Podobnie, jeśli obecnie jest zainstalowana 64-bitowa wersja systemu Windows Vista, można ją uaktualnić tylko do 64-bitowej wersji systemu Windows 7. W innych sytuacjach system Windows 7 należy zainstalować za pomocą opcji Niestandardowa. W opakowaniu znajdują się dyski instalacyjne wersji 32-bitowej i 64-bitowej systemu Windows bitowe systemy operacyjne mogą wydajniej obsługiwać większą ilość pamięci niż 32-bitowe systemy operacyjne - zwykle 4 i więcej gigabajtów (GB) pamięci o dostępie losowym (RAM). Jednak nie wszystkie komputery mają architekturę 64-bitową. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat 32-bitowy i 64-bitowy system Windows: często zadawane pytania Aby dowiedzieć się, którego dysk instalacyjny systemu Windows 7 można użyć, należy wykonać poniższe czynności: 1. Otwórz okno Informacje o wydajności i narzędzia, klikając przycisk Start, klikając polecenie Panel sterowania, klikając kategorię System i konserwacja, a następnie klikając polecenie Informacje o wydajności i narzędzia. 2. Kliknij przycisk Wyświetl i drukuj szczegóły. 4

6 3. Na karcie System, w obszarze Typ systemu można sprawdzić typ używanego systemu operacyjnego, a obok pola Obsługa 64 bitów można dowiedzieć się, czy uruchomienie 64-bitowej wersji systemu Windows będzie możliwe. Jeśli na komputerze jest już uruchomiona 64-bitowa wersja systemu Windows, wpis o obsłudze 64 bitów nie będzie widoczny. Krok 2: Instalowanie systemu Windows 7 Podczas uaktualniania systemu do wersji Windows 7 dotychczasowe pliki, ustawienia i programy z systemu Windows Vista są zachowywane. Opcje instalacji systemu Windows 7 Przed rozpoczęciem Upewnij się, że jest zainstalowany dodatek Service Pack 1 lub Service Pack 2 dla systemu Windows Vista. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie dodatków Service Pack dla systemu Windows Vista w witrynie firmy Microsoft. Połącz komputer z Internetem, aby w trakcie instalacji były pobierane aktualizacje instalacji. (Zainstalowanie systemu Windows 7 jest również możliwe w przypadku braku połączenia internetowego). Zaktualizuj program antywirusowy, uruchom go, a następnie go wyłącz. Pamiętaj, aby po zainstalowaniu systemu Windows 7 ponownie włączyć program antywirusowy lub zainstalować nowe oprogramowanie antywirusowe zgodne z systemem Windows 7. Wybierz 32-bitową lub 64-bitową wersję dysku instalacyjnego systemu Windows 7, w zależności od tego, czy ma zostać zainstalowana wersja 32-, czy też 64-bitowa systemu Windows 7. Jeśli na komputerze jest uruchomiona 64-bitowa wersja systemu Windows Vista, można użyć 64-bitowego dysku instalacyjnego. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat 32-bitowy i 64-bitowy system Windows: często zadawane pytania. 5

7 Znajdź 25-znakowy klucz produktu Windows. Znajduje się on na opakowaniu dysku instalacyjnego w pakiecie systemu Windows lub w wiadomości z potwierdzeniem w przypadku kupienia i pobrania systemu Windows 7 w trybie online. Jeśli przy logowaniu na komputerze jest używany czytnik linii papilarnych lub inne urządzenie biometryczne, należy zapisać hasło przed przeprowadzeniem uaktualnienia. Przy pierwszym użyciu systemu Windows po uaktualnieniu należy się zalogować, wpisując nazwę użytkownika i hasło. Uwaga Niektóre programy, takie jak Poczta systemu Windows i Outlook Express, nie są dostarczane z systemem Windows 7. Jeśli jako program do obsługi poczty był używany program Poczta systemu Windows lub Outlook Express, po zainstalowaniu systemu Windows 7 należy zainstalować nowy program poczty do obsługi w celu odczytania wiadomości lub wysyłania i odbierania wiadomości . Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Poczta usługi Windows Live oraz instrukcje dotyczące importowania wiadomości , kontaktów i kalendarza, zobacz temat Importowanie wiadomości e- mail, kontaktów i kalendarza do programu Poczta usługi Windows Live. Wykonywanie uaktualnienia do systemu Windows 7 1. Włącz komputer. 2. Po uruchomieniu systemu Windows Vista wykonaj jedną z poniższych czynności: Jeśli system Windows 7 kupiono i pobrano w trybie online, należy uruchomić plik instalacyjny. Zakup i pobranie systemu Windows 7 w trybie online jest najłatwiejszym sposobem zainstalowania systemu Windows 7 na komputerze typu netbook. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Instalowanie systemu Windows 7 na komputerze typu netbook. Jeśli jest dostępny dysk instalacyjny systemu Windows 7, należy go włożyć do napędu w komputerze. Instalator powinien zostać uruchomiony automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, kliknij przycisk Start, kliknij pozycję Komputer, kliknij dwukrotnie napęd dysków DVD, aby otworzyć dysk instalacyjny systemu Windows 7 znajdujący się w napędzie, a następnie kliknij dwukrotnie plik setup.exe. 3. Na stronie Instalowanie systemu Windows kliknij polecenie Zainstaluj teraz. 4. Zalecane jest pobranie najnowszych aktualizacji ze strony Pobierz ważne aktualizacje do zainstalowania, co pomoże w zapewnieniu prawidłowego przebiegu instalacji i ochronie komputera przed zagrożeniami bezpieczeństwa. Aby możliwe było pobranie tych aktualizacji, podczas instalacji systemu Windows 7 komputer musi być połączony z Internetem. 5. Na stronie Przeczytaj postanowienia licencyjne kliknij opcję Akceptuję postanowienia licencyjne, jeśli je akceptujesz, a następnie kliknij przycisk Dalej. 6. Na stronie Jakiego typu instalację chcesz wykonać? kliknij opcję Aktualizacja. Może zostać wyświetlony raport dotyczący zgodności. 7. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby ukończyć instalowanie systemu Windows 7. 6

8 Aktualizowanie sterowników Sterownik to oprogramowanie umożliwiające komputerowi komunikację ze sprzętem lub urządzeniami. Bez sterowników sprzęt podłączany do komputera, na przykład karta wideo lub drukarka, nie będzie działać prawidłowo. Przeważnie sterowniki są dostarczane z systemem Windows lub można je wyszukać, sprawdzając dostępność aktualizacji za pomocą usługi Windows Update. W tym celu kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij pozycję Windows Update. Jeśli potrzebny sterownik nie jest dostępny w usłudze Windows Update, poszukaj go w Centrum zgodności systemu Windows 7, w którym znajdują się bezpośrednie łącza do stron sieci Web pomocy technicznej producentów oraz łącza umożliwiające bezpośrednie pobranie sterowników. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Aktualizowanie sterownika sprzętu, który nie działa poprawnie. 7

9 2. Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 (instalacja niestandardowa) Wprowadzenie Jeśli nie można uaktualnić komputera z systemem Windows Vista do systemu Windows 7, podczas instalacji systemu Windows 7 należy wybrać opcję Niestandardowa. Podczas instalacji niestandardowej nie zostają zachowane programy, pliki ani ustawienia. Z tego powodu taką instalację czasami nazywa się czystą. Omówienie procesu instalacji niestandardowej systemu Windows 7 Proces instalacji niestandardowej jest bardziej złożony i może czasami zająć kilka godzin. Ten pięcioetapowy samouczek ma pomóc w ukończeniu każdego etapu procesu. Potrzebne elementy Zewnętrzny dysk twardy. Przed zainstalowaniem systemu Windows 7 należy przenieść pliki z komputera. Wykonanie tego etapu jest łatwiejsze z pomocą darmowego narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows, które wymaga użycia zewnętrznego dysku twardego. Takie dyski są dostępne w sklepach z artykułami elektronicznymi i biurowymi i stanowią prosty sposób zwiększenia obszaru przechowywania danych w komputerze. Oryginalne dyski lub pliki instalacyjne wszystkich programów, które mają być używane w systemie Windows 7. Po zainstalowaniu systemu Windows 7 trzeba ponownie zainstalować używane programy ręcznie. Po uruchomieniu narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows zostanie wyświetlony raport zawierający listę programów aktualnie używanych w systemie Windows Vista. System 32-bitowy i 64-bitowy: którą wersję systemu Windows 7 zainstalować? W opakowaniu znajdują się dyski instalacyjne wersji 32-bitowej i 64-bitowej systemu Windows bitowe systemy operacyjne mogą wydajniej obsługiwać większą ilość pamięci niż 32-bitowe systemy operacyjne - zwykle 4 i więcej gigabajtów (GB) pamięci o dostępie losowym (RAM). Jednak nie wszystkie komputery mają architekturę 64-bitową. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat 32-bitowy i 64-bitowy system Windows: często zadawane pytania. Aby dowiedzieć się, którego dysku instalacyjnego systemu Windows 7 można użyć, kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer i kliknij polecenie Właściwości. W obszarze Typ systemu powinien być wyświetlony tekst 32-bitowy system operacyjny lub 64-bitowy system operacyjny. Jeśli jest wyświetlany tekst 32-bitowy system operacyjny, oznacza to, że jest uruchomiona 32-bitowa wersja systemu Windows Vista. W pierwszym kroku tego samouczka opisano, 8

10 jak uruchomić program Doradca uaktualnienia systemu Windows 7, który umożliwia ustalenie, czy na danym komputerze można uruchomić 64-bitową wersję systemu Windows 7. Jeśli w obszarze Typ systemu jest wyświetlany tekst 64-bitowy system operacyjny, oznacza to, że jest uruchomiona 64-bitowa wersja systemu Windows Vista i można uruchomić 64-bitową wersję systemu Windows 7. Krok 1: Sprawdzenie, czy używane programy i urządzenia są zgodne z systemem Windows 7 Ponieważ na komputerze jest uruchomiony system Windows Vista, oznacza to, że spełnia on wymagania systemu Windows 7. Nadal jednak wskazane jest pobranie i uruchomienie bezpłatnego programu Doradca uaktualnienia systemu Windows 7. To narzędzie ułatwia wykrywanie potencjalnych problemów ze zgodnością sprzętu, urządzeń i programów zainstalowanych na komputerze, które mogą mieć wpływ na instalację systemu Windows 7, oraz udostępnia zalecenia dotyczące czynności, które należy wykonać przed uaktualnieniem w celu poprawienia zgodności komputera z systemem Windows 7. Raport obejmuje wszystkie czynności, jakie należy wykonać w celu przygotowania komputera dla systemu Windows 7. Pobieranie i instalowanie programu Doradca uaktualnienia systemu Windows 7 W celu pobrania programu Doradca uaktualnienia systemu Windows 7 należy wykonać poniższe czynności. 1. Przejdź do strony sieci Web Doradca uaktualnienia systemu Windows Kliknij przycisk Pobierz program Doradca uaktualnienia systemu Windows Kliknij przycisk Pobierz i zapisz plik instalacyjny na komputerze. 4. Kliknij dwukrotnie plik instalacyjny zapisany na komputerze. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie środowiska.net 2.0 Program Doradca uaktualnienia systemu Windows 7 wymaga środowiska.net Framework 2.0. Jeśli na komputerze nie zainstalowano tego środowiska, należy wykonać poniższe czynności. Jeśli nie zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie środowiska.net 2.0, można pominąć ten krok i przejść do kroku 5. 9

11 a. Kliknij przycisk Tak. b. Kliknij przycisk Dalej. c. Jeśli zgadzasz się z postanowieniami licencyjnymi, kliknij przycisk Zainstaluj. d. Kliknij przycisk Zakończ. 5. Jeśli zgadzasz się z postanowieniami licencyjnymi, kliknij przycisk Zainstaluj. 6. Kliknij przycisk Zamknij. Jeśli pole wyboru jest wstępnie zaznaczone, kliknięcie przycisku Zamknij spowoduje uruchomienie programu Doradca uaktualnienia systemu Windows 7. Uruchamianie programu Doradca uaktualnienia systemu Windows 7 1. Jeśli program Doradca uaktualnienia systemu Windows 7 nie jest uruchomiony, na pulpicie kliknij dwukrotnie skrót Doradca uaktualnienia systemu Windows W oknie dialogowym ostrzeżeń o zabezpieczeniach kliknij przycisk Tak. 3. Kliknij przycisk Rozpocznij sprawdzanie. Program Doradca uaktualnienia systemu Windows 7 przeanalizuje sprzęt w komputerze, urządzenia i zainstalowane oprogramowanie. To może potrwać kilka minut. Po zakończeniu pracy program udostępni raport dotyczący zgodności, który można wydrukować lub zapisać w celach informacyjnych. 4. Przeczytaj uważnie raport i zwróć uwagę na wszystkie problemy znalezione przez program Doradca uaktualnienia oraz zalecane sposoby ich rozwiązania. 5. Jeśli chcesz zapisać raport i wydrukować go lub skorzystać z niego później, kliknij przycisk Zapisz raport, wpisz nazwę w polu Nazwa pliku i kliknij przycisk Zapisz. 6. Kliknij przycisk Zamknij. Komputer można przeanalizować więcej niż jeden raz. Po wykonaniu zalecanych czynności lub wprowadzeniu zmian w sprzęcie komputera, w urządzeniach lub w zainstalowanym oprogramowaniu zaleca się ponowne uruchomienie programu Doradca uaktualnienia systemu Windows 7 przed uaktualnieniem do systemu Windows 7. Należy pamiętać o zapisaniu zaktualizowanego raportu. Krok 2: Przenoszenie plików i ustawień oraz gromadzenie dysków programów Przed zainstalowaniem systemu Windows 7 zaleca się przeniesienie plików i ustawień do innej lokalizacji przy użyciu programu Łatwy transfer w systemie Windows (dostępnego bezpłatnie do pobrania). Po zakończeniu instalacji systemu Windows można ponownie użyć programu Łatwy transfer w systemie Windows, aby przenieść pliki i ustawienia z powrotem do komputera. Jeśli użytkownik nie korzysta z narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows, przed zainstalowaniem systemu Windows 7 pliki należy skopiować ręcznie do zewnętrznej lokalizacji, takiej jak dyski CD, DVD lub na zewnętrzny dysk twardy lub dysk flash USB, a następnie przenieść je z powrotem po zakończeniu instalacji systemu Windows. 10

12 Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows ułatwia przenoszenie plików i ustawień. Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows tworzy jeden plik zawierający przenoszone pliki i ustawienia. W zależności od ilości posiadanych danych rozmiar takiego pliku może być bardzo duży, więc zaleca się korzystanie z zewnętrznego dysku twardego. W trakcie przygotowań do przeniesienia plików z komputera do zewnętrznego urządzenia magazynującego należy pamiętać o następujących kwestiach: Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows nie przenosi programów, a jedynie pliki i ustawienia. Po ukończeniu instalacji systemu Windows 7 należy ręcznie przeprowadzić ponowną instalację programów. Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows udostępni listę programów obecnie używanych w systemie Windows Vista. Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows nie obsługuje przesyłania plików z 64-bitowej wersji systemu Windows do 32-bitowej wersji systemu Windows. Jeśli obecnie jest zainstalowana 64-bitowa wersja systemu Windows Vista, ale użytkownik planuje zainstalować 32-bitową wersję systemu Windows 7, przed zainstalowaniem systemu Windows 7 należy ręcznie przenieść pliki do zewnętrznej lokalizacji, a następnie przenieść je z powrotem po zakończeniu instalacji systemu Windows. Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows przenosi pliki muzyczne i wideo, ale nie umożliwia migracji licencji na zawartość chronioną przez system zarządzania prawami cyfrowymi (DRM). To oznacza, że po zakończeniu instalacji systemu Windows 7 i przywróceniu tych plików na komputerze należy ponownie uzyskać prawa do plików chronionych przez system DRM ze sklepu, który je udostępnił. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Krok 4: Przenoszenie plików i ustawień z powrotem do komputera. Ostrzeżenie Niektóre sklepy nie umożliwiają przywrócenia praw do plików chronionych przez system DRM. Aby uzyskać szczegółowe informacje o zasadach stosowanych przez sklep, skontaktuj się z działem obsługi klienta w danym sklepie lub skorzystaj z informacji udostępnionych w pomocy. Jeśli pliki muzyczne lub wideo zostały uzyskane z nieistniejącego już sklepu, odtworzenie praw do tej zawartości nie będzie możliwe. 11

13 Pobieranie i instalowanie programu Łatwy transfer w systemie Windows 1. Pobierz narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows z witryny sieci Web systemu Windows. Jeśli obecnie jest zainstalowana 32-bitowa wersja systemu Windows Vista, w obszarze Dla systemu Windows Vista kliknij przycisk Pobierz wersję 32-bitową. Jeśli obecnie jest zainstalowana 64-bitowa wersja systemu Windows Vista, kliknij przycisk Pobierz wersję 64-bitową. 2. Na stronie Centrum pobierania Microsoft kliknij łącze Pobierz, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź. 3. Kliknij przycisk OK, aby zainstalować aktualizację. 4. Jeśli zgadzasz się z postanowieniami licencyjnymi, kliknij przycisk Akceptuję. 5. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zamknij. Otwieranie i uruchamianie narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows w celu zapisania plików i ustawień 1. Upewnij się, że do komputera jest podłączony zewnętrzny dysk twardy lub inne urządzenie magazynujące. 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Łatwy transfer w systemie Windows Kliknij przycisk Dalej. 4. Wybierz opcję Przy użyciu zewnętrznego dysku twardego lub dysku flash USB. 5. Kliknij przycisk To jest mój stary komputer i poczekaj, aż program Łatwy transfer w systemie Windows przeskanuje komputer. 6. Wyczyść pola wyboru obok kont użytkowników, dla których nie chcesz przenosić danych, a następnie kliknij przycisk Dalej. 7. Wpisz hasło, a następnie wpisz je ponownie i zachowaj je w bezpiecznym miejscu lub pozostaw obydwa pola puste i kliknij przycisk Zapisz. 8. Wskaż zewnętrzny dysk twardy lub inne urządzenie magazynujące, na którym ma zostać zapisany plik łatwego transferu, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Ostrzeżenie Plik łatwego transferu należy zapisać na zewnętrznym dysku twardym lub innym urządzeniu magazynującym, a nie w domyślnej lokalizacji, jaką jest folder Komputer. Jeśli plik łatwego transferu nie zostanie zapisany na zewnętrznym dysku twardym, zostanie on usunięty podczas niestandardowej instalacji systemu Windows Program Łatwy transfer w systemie Windows rozpocznie zapisywanie plików i ustawień. W tym czasie nie należy korzystać z komputera. 10. Po wyświetleniu komunikatu Te pliki i ustawienia zostały zapisane do transferu, kliknij przycisk Dalej. 12

14 Program Łatwy transfer w systemie Windows wyświetli nazwę pliku i lokalizację utworzonego pliku łatwego transferu. Zapisz nazwę pliku i jego lokalizację, aby można go było łatwo znaleźć podczas przesyłania plików do systemu Windows Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zamknij. 12. Upewnij się, że plik został zapisany na zewnętrznym dysku twardym lub urządzeniu magazynującym, a następnie odłącz urządzenie od komputera. Zbieranie dysków programów i plików instalacyjnych Należy pamiętać, że wybranie opcji instalacji niestandardowej powoduje usunięcie wszystkich programów, więc konieczne jest ponowne zainstalowanie programów, które mają być używane w systemie Windows 7. Upewnij się, że dysponujesz dyskami instalacyjnymi programów, których chcesz używać w systemie Windows 7. Niektóre programy mogły zostać pobrane z Internetu. Jeśli na komputerze wciąż znajdują się pliki instalacyjne (często mają nazwy takie jak setup.exe, install.exe i podobne), skopiuj je również na zewnętrzny dysk twardy. Jeśli pliki instalacyjne nie są dostępne, konieczne będzie ich pobranie po zakończeniu instalacji systemu Windows 7. Jeśli obecnie jest zainstalowana 64-bitowa wersja systemu Windows i użytkownik planuje zainstalowanie 32-bitowej wersji systemu Windows 7, programy zaprojektowane do działania tylko w systemie 64- bitowym mogą nie działać. Więcej informacji można uzyskać w witrynie sieci Web producenta oprogramowania lub w Centrum zgodności systemu Windows 7. W Centrum zgodności można wyszukiwać nazwy produktów lub przeglądać różne kategorie sprzętu i oprogramowania, które zostały przetestowane i są zgodne zarówno z wersją 32-bitową, jak i 64-bitową systemu Windows 7. Krok 3: Instalowanie systemu Windows 7 Jeśli w trakcie instalacji zostanie wybrana opcja Niestandardowa, na komputerze zostanie zainstalowana nowa kopia systemu Windows. Opcje instalacji systemu Windows 7 13

15 Uwaga Podczas instalowania systemu Windows 7 nie jest konieczne formatowanie dysku twardego. Jeśli chcesz sformatować dysk twardy i korzystasz z uaktualnienia do systemu Windows 7, przed zainstalowaniem systemu Windows 7 nie formatuj dysku twardego przy użyciu programu innego producenta oprogramowania. Zamiast tego uruchom komputer przy użyciu dysku DVD z uaktualnieniem do systemu Windows 7, kliknij opcję Niestandardowa (zaawansowane), a następnie kliknij opcję Opcje dysku (zaawansowane). Przed rozpoczęciem Połącz komputer z Internetem, aby w trakcie procesu instalacji były pobierane aktualizacje instalacji. (Zainstalowanie systemu Windows 7 jest również możliwe w przypadku braku połączenia internetowego). Zaktualizuj program antywirusowy, uruchom go, a następnie go wyłącz. Pamiętaj, aby po zainstalowaniu systemu Windows 7 ponownie włączyć program antywirusowy lub zainstalować nowe oprogramowanie antywirusowe zgodne z systemem Windows 7. Wybierz 32-bitową lub 64-bitową wersję dysku instalacyjnego systemu Windows 7, w zależności od tego, czy ma zostać zainstalowana wersja 32-, czy też 64-bitowa systemu Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat 32-bitowy i 64-bitowy system Windows: często zadawane pytania. znajdź 25-znakowy klucz produktu Windows. Znajduje się on na opakowaniu dysku instalacyjnego w pakiecie instalacyjnym systemu Windows. Wykonywanie instalacji niestandardowej systemu Windows 7 1. Przy włączonym komputerze i uruchomionym systemie Windows Vista należy wykonać jedną z następujących czynności: Jeśli jest dostępny dysk instalacyjny systemu Windows 7, należy go włożyć do napędu w komputerze. Instalator powinien zostać uruchomiony automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Komputer, otwórz dysk instalacyjny systemu Windows 7 znajdujący się w napędzie DVD, a następnie kliknij dwukrotnie plik setup.exe. Jeśli system Windows 7 kupiono i pobrano w trybie online, należy uruchomić plik instalacyjny. Zakup i pobranie systemu Windows 7 w trybie online jest najłatwiejszym sposobem zainstalowania systemu Windows 7 na komputerze typu netbook. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Instalowanie systemu Windows 7 na komputerze typu netbook. 2. Na stronie Instalowanie systemu Windows kliknij polecenie Zainstaluj teraz. 3. Zalecane jest pobranie najnowszych aktualizacji ze strony Pobierz ważne aktualizacje do zainstalowania, co pomoże w zapewnieniu prawidłowego przebiegu instalacji i ochronie komputera przed zagrożeniami bezpieczeństwa. Aby możliwe było pobranie tych aktualizacji, podczas instalacji systemu Windows 7 komputer musi być połączony z Internetem. 4. Na stronie Przeczytaj postanowienia licencyjne kliknij opcję Akceptuję postanowienia licencyjne, jeśli je akceptujesz, a następnie kliknij przycisk Dalej. 5. Na stronie Jakiego typu instalację chcesz wykonać? kliknij opcję Niestandardowa. 14

16 6. Wybierz partycję zawierającą system Windows Vista (jest to często dysk C komputera), a następnie kliknij przycisk Dalej. (Nie należy wybierać zewnętrznego dysku twardego USB). 7. W oknie dialogowym Windows.old kliknij przycisk OK. 8. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby ukończyć instalowanie systemu Windows 7, w tym także nazwać komputer i skonfigurować początkowe konto użytkownika. Można zastosować nazwy używane w systemie Windows Vista lub wybrać nowe nazwy. Krok 4: Przenoszenie plików i ustawień z powrotem na komputer. Po zainstalowaniu systemu Windows 7 można ponownie uruchomić narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows, aby przenieść pliki i ustawienia z powrotem na komputer. Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows należy uruchomić przed ponownym zainstalowaniem programów. Wynika to z faktu, że program Łatwy transfer w systemie Windows umieszcza pliki z powrotem w lokalizacjach, w których po ponownym zainstalowaniu będą ich poszukiwały stare programy. Konta użytkowników systemu Windows Vista zostaną przeniesione do systemu Windows 7. Przenoszenie plików i ustawień z powrotem na komputer przy użyciu programu Łatwy transfer w systemie Windows 1. Upewnij się, że do komputera jest podłączony zewnętrzny dysk twardy lub inne urządzenie magazynujące, na którym znajduje się plik migracji programu Łatwy transfer w systemie Windows. 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Komputer i w obszarze Dyski twarde kliknij dwukrotnie odpowiednie urządzenie magazynujące. 3. Przejdź do lokalizacji, w której został zapisany plik łatwego transferu (ma on nazwę Łatwy transfer w systemie Windows - elementy ze starego komputera) i kliknij ten plik dwukrotnie. Jeśli w trakcie tworzenia zmieniono nazwę pliku, przejdź do tego pliku i kliknij go dwukrotnie. 4. Jeśli podczas tworzenia pliku łatwego transferu zostało określone hasło, wpisz je i kliknij przycisk Dalej. 15

17 Uwaga Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie mówiący, że na dysku jest za mało miejsca na migrację plików z powrotem na komputer za pomocą narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows, można użyć narzędzia Oczyszczanie dysku w celu usunięcia plików tymczasowych pozostałych po instalacji systemu Windows 7 i zwolnienia dodatkowej przestrzeni na dysku. Więcej informacji można znaleźć w części Porządki po instalacji (opcjonalnie) na końcu sekcji Krok 5: Ponowna instalacja programów i aktualizacja sterowników. 5. Na stronie Wybierz elementy do przesłania na ten komputer można określić, w jaki sposób konta użytkowników systemu Windows Vista zostaną przetransferowane do systemu Windows 7. Aby zaakceptować bieżące mapowanie kont, kliknij przycisk Transferuj. Aby zmienić sposób mapowania kont użytkowników systemu Windows Vista w systemie Windows 7, kliknij przycisk Opcje zaawansowane. 6. Na stronie Transfer jest zakończony kliknij opcję Zobacz przetransferowane elementy, aby wyświetlić listę kont użytkowników oraz plików, które zostały przeniesione z systemu Windows Vista do systemu Windows 7. Kliknij opcję Zobacz listę programów, które możesz chcieć zainstalować na nowym komputerze, aby wyświetlić listę programów, które były zainstalowane w systemie Windows Vista. 7. Kliknij przycisk Zamknij. Jeśli pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz. Jeśli przetransferowano kilka kont, przy następnym logowaniu może zostać wyświetlony monit o zmianę hasła. W takiej sytuacji należy kliknąć przycisk OK i w wyświetlonym oknie dialogowym należy wykonać jedną z następujących czynności: Jeśli chcesz chronić konto użytkownika hasłem (zalecane), wpisz nowe hasło, wpisz je ponownie i naciśnij klawisz Enter. Nie trzeba wpisywać starego hasła z systemu Windows Vista. Jeśli nie chcesz chronić konta użytkownika przy użyciu hasła, pozostaw pola puste i naciśnij klawisz Enter. Przenoszenie zawartości chronionej przez system zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows przenosi pliki muzyczne i wideo, w tym pliki chronione przez system zarządzania prawami cyfrowymi (DRM), ale nie przenosi licencji na tego typu pliki. Aby ponownie uzyskać prawa do plików, należy skontaktować się z dostawcą plików. Niektóre sklepy internetowe oferują taką usługę, nazywając ją w różny sposób - może to być np. aktywacja komputera, autoryzacja komputera, odtwarzanie biblioteki lub synchronizacja licencji. Procedura przywracania praw może różnić się w zależności od sklepu. Sklep może wprowadzić ograniczenie dotyczące liczby operacji przywracania praw lub liczby komputerów, na których mogą być używane otrzymane pliki muzyczne lub wideo. Niektóre sklepy w ogóle nie zezwalają na przywracanie praw użytkowania plików chronionych przez system DRM. Aby uzyskać szczegółowe informacje o zasadach stosowanych przez sklep, skontaktuj się z działem obsługi klienta w danym sklepie lub skorzystaj z informacji udostępnionych w pomocy. Jeśli pliki muzyczne lub wideo zostały uzyskane z nieistniejącego już sklepu, odtworzenie praw do tej zawartości nie będzie możliwe. Aby przywrócić prawa do plików w programie Windows Media Player 16

18 Jeśli korzystasz z programu Windows Media Player, możesz dodać sklepy internetowe i spróbować odzyskać prawa do utworów muzycznych. W tym celu wykonaj poniższe czynności. 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Windows Media Player. 2. W bibliotece odtwarzacza kliknij strzałkę z prawej strony przycisku Przewodnik multimedialny w dolnej części okienka nawigacji, a następnie kliknij opcję Przeglądaj wszystkie sklepy internetowe. 3. Kliknij wybrany sklep, zainstaluj oprogramowanie sklepu, a następnie na stronie sieci Web sklepu kliknij łącze do obsługi klienta lub zarządzania kontem. Uwaga Jeśli przy użyciu programu Windows Media Center nagrano programy telewizyjne chronione systemem DRM, odzyskanie praw do tej zawartości nie będzie możliwe po zainstalowaniu systemu Windows 7. Krok 5: Ponowne instalowanie programów i aktualizowanie sterowników Po uruchomieniu narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows i przesłaniu plików i ustawień z powrotem do komputera można ponownie zainstalować programy i sprawdzić dostępność nowych lub zaktualizowanych sterowników. Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows dostarcza raport dotyczący programów używanych w systemie Windows Vista, które użytkownik może chcieć zainstalować ponownie. Do ponownego zainstalowania programów będą potrzebne zebrane wcześniej dyski instalacyjne lub pliki instalacyjne. Raport dotyczący programów, które użytkownik może chcieć zainstalować ponownie Jeśli komputer został dostarczony z kilkoma wstępnie zainstalowanymi programami, w raporcie mogą być ujęte programy używane rzadko, a nawet nigdy. Ponowne instalowanie programów należy rozpocząć od programów znanych i często używanych, a zwłaszcza od oprogramowania antywirusowego. W przypadku braku 17

19 oprogramowania antywirusowego zgodnego z systemem Windows 7 można wyszukać nowe programy w Centrum zgodności systemu Windows 7. Uwaga Niektóre programy, takie jak Poczta systemu Windows i Outlook Express, nie są dostarczane z systemem Windows 7. Jeśli jako program poczty był używany program Poczta systemu Windows lub Outlook Express, należy zainstalować nowy program poczty w celu odczytywania wiadomości lub wysyłania i odbierania poczty . Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Poczta usługi Windows Live oraz instrukcje dotyczące importowania wiadomości , kontaktów i kalendarza, zobacz temat Importowanie wiadomości , kontaktów i kalendarza do programu Poczta usługi Windows Live. Aktualizowanie sterowników Sterownik to oprogramowanie umożliwiające komputerowi komunikację ze sprzętem lub urządzeniami. Bez sterowników sprzęt podłączany do komputera, na przykład karta wideo lub drukarka, nie będzie działać prawidłowo. Przeważnie sterowniki są dostarczane z systemem Windows lub można je wyszukać, sprawdzając dostępność aktualizacji za pomocą usługi Windows Update. W tym celu kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij pozycję Windows Update. Jeśli potrzebny sterownik nie jest dostępny w usłudze Windows Update, poszukaj go w Centrum zgodności systemu Windows 7, w którym znajdują się bezpośrednie łącza do stron sieci Web pomocy technicznej producentów oraz łącza umożliwiające bezpośrednie pobranie sterowników. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Aktualizowanie sterownika sprzętu, który nie działa poprawnie. Komputery typu netbook i sterowniki W przypadku niektórych komputerów typu netbook i komputerów przenośnych, na których był uruchomiony system Windows Vista, mogą nie być dostępne sterowniki przeznaczone dla systemu Windows 7, na przykład dla przycisków funkcyjnych. Jeśli nie uda się wyszukać sterownika za pomocą usługi Windows Update, należy odwiedzić witrynę producenta komputera i na stronie pobierania lub pomocy technicznej wyszukać odpowiednie sterowniki dla komputera. Można spróbować zainstalować sterownik przeznaczony dla systemu Windows Vista na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows 7. Jeśli sterownik dla systemu Windows Vista nie będzie działać, można uruchomić Narzędzie do rozwiązywania problemów ze zgodnością programów i spróbować rozwiązać problem. 1. Pobierz lub skopiuj plik instalacyjny sterownika na swój komputer. 2. Kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Rozwiąż problemy ze zgodnością. 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Narzędzie do rozwiązywania problemów ze zgodnością programów, aby zmienić ustawienia zgodności dla sterownika. Porządki po instalacji (opcjonalnie) Jeśli partycja nie została sformatowana podczas instalowania systemu Windows 7, pliki używane w systemie Windows Vista są przechowywane w folderze Windows.old. Typ plików w tym folderze zależy od komputera. 18

20 Po jednym lub dwóch tygodniach używania systemu Windows 7 i nabraniu pewności, że pliki i ustawienia zostały przywrócone w odpowiednich miejscach, można bezpiecznie odzyskać miejsce na dysku i usunąć folder Windows.old za pomocą narzędzia Oczyszczanie dysku. Można też usunąć folder Windows.old, jeśli wystąpi błąd podczas wykonywania czynności opisanych w sekcji Krok 4: Przenoszenie plików i ustawień z powrotem na komputer, który wskazuje na brak wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku do przeniesienia plików i ustawień z powrotem na komputer. Ostrzeżenie Przed użyciem narzędzia Oczyszczanie dysku należy upewnić się, że wszystkie pliki i ustawienia zostały poprawnie przeniesione do systemu Windows 7 w odpowiednie miejsce. Usunięcie folderu Windows.old jest czynnością nieodwracalną. 1. Kliknij przycisk Start i w polu wyszukiwana wpisz Oczyszczanie dysku. Na liście wyników kliknij pozycję Oczyszczanie dysku. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wybranie dysku, wybierz dysk, na którym został zainstalowany system Windows 7 i kliknij przycisk OK. 2. Kliknij przycisk Oczyść pliki systemowe. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź. Jeśli ponownie zostanie wyświetlony monit o wybranie dysku, wybierz dysk, na którym został zainstalowany system Windows 7 i kliknij przycisk OK. 3. Zaznacz opcję Poprzednie instalacje systemu Windows i inne kategorie plików, które chcesz usunąć. 4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Usuń pliki. 19

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Update 2 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY Szybki przewodnik UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY WAŻNE! NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA WARUNKI I POSTANOWIENIA ORAZ GWARANCJĘ UDZIELONĄ NA OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania i konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania i konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 4 Omówienie procesu instalowania 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 4 Co jest potrzebne? 5 Omówienie instalacji 5 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 5 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki Jedynymi gwarancjami udzielanymi przez firmę Hewlett-Packard na jej produkty i usługi są gwarancje jawne dołączone do takich produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

avast! Free antivirus 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Free antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie

avast! Free antivirus 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Free antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie avast! Free antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie 1 Witamy w programie antywirusowym avast! Free Antivirus 7.0 Nowa wersja avast! Antivirus 7.0 oferuje szereg nowych funkcji i ulepszeń, które jeszcze bardziej

Bardziej szczegółowo

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft.

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

AVG Anti-Virus 2012. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012)

AVG Anti-Virus 2012. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012) AVG Anti-Virus 2012 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik. użytkownika

Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik. użytkownika Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik użytkownika Działanie przycisku wielofunkcyjnego: Przytrzymanie, dopóki nie zaświeci się dioda LED: Włączenie zasilania. Wciśnięcie przy włączonym zasilaniu: Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie Windows 7

Przewodnik po systemie Windows 7 Przewodnik po systemie Windows 7 System Windows 7 powstał w odpowiedzi na oczekiwania użytkowników. Niniejszy Przewodnik po systemie Windows 7 stanowi opis najważniejszych funkcji zarówno nowych, jak i

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows Workstation

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo