KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED"

Transkrypt

1 KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011

2 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja Katowice Telefon: (0-32) Fax: (0-32) Internet:

3 S P I S T R E Ś C I Instalacja i aktualizacja systemu KS-SOMED 1. Samodzielna instalacja systemu z płyty CD Instalacja serwera bazy danych Instalacja Borland Database Engine Instalacja systemu KS-SOMED Wczytanie licencji Instalacja sieciowa systemu KS-SOMED Konfiguracja KS-SOMED pod systemem Windows Vista oraz Windows Instalacja systemu KS-SOMED na serwerze terminali Aktualizacja systemu KS-SOMED Kiedy aktualizacja, a kiedy pełna wersja systemu Program KSPLUpdFTP Aktualizacja różnicowa a aneksy zip Instalacja najnowszej wersji systemu przy użyciu programu KSPLUpdFTP Aktualizacja bazy danych Dostępne profile Aktualizacja bazy leków BLOZ Aktualizacja bazy leków BLOZ dotychczasowy sposób Aktualizacja bazy leków BLOZ nowy sposób Import słowników ICD-9 CM i ICD Instalacja funkcji cyfrowego podpisywania dokumentacji medycznej iii

4 N O T A T K I iv

5 KS-SOMED Instalacja i aktualizacja systemu KS-SOMED

6 Instalacja i aktualizacja systemu KS-SOMED 1. Samodzielna instalacja systemu z płyty CD Instalacja systemu KS-SOMED przebiega w trzech etapach, w których kolejno zostanie zainstalowane: Serwer bazy danych. Narzędzie BDE. System KS-SOMED. Zaleca się postępowanie zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się we wszystkich oknach programu instalacyjnego. Po uruchomieniu płyty CD na ekranie monitora zostanie wyświetlone okno powitalne programu Instalator. Rys. 2. Okno: Wybór katalogu docelowego. Jeśli Użytkownik instaluje system na komputerze, na którym była uprzednio zainstalowana wcześniejsza jego wersja w innym katalogu, wówczas to właśnie ten katalog zostanie wyświetlony jako domyślny. W nim też będzie się odbywać cała procedura ponownej instalacji. Zaakceptowanie lokalizacji pozwoli przejść do instalacji serwera Instalacja serwera bazy danych Wraz z wersją instalacyjną dostarczany jest serwer bazy danych FireBird w wersji najnowszej. Jeśli program znajdzie wcześniejszą wersję FireBird, zaproponuje instalację nowszej wersji. Rys. 1. Okno: Instalacja systemu KS-SOMED. Po użyciu przycisku Dalej w oknie programu zostanie wyświetlony wyciąg z umowy. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z dokumentem, a następnie wyrazić zgodę na jego zapisy poprzez włączenie opcji, dostępnej w dolnej części okna. Aby przejść do następnego okna, należy użyć przycisku Dalej. W oknie tym, w polu System zostanie zainstalowany w podanym katalogu, program domyślnie podpowiada ścieżkę do dysku i katalogu, w którym zostanie zainstalowany system KS-SOMED jest to ścieżka: C:\ KS\ KS-PLW. Użytkownik może zmienić lokalizację instalacji systemu. W tym celu należy użyć klawisz F12 i następnie przycisk Przeglądaj. Rys. 3. Okno: Instalacja serwera i/lub klienta etap I. W sekcji Typ instalacji należy włączyć jedną z opcji: FireBird klient opcję należy włączyć, gdy komputer, na którym instalowany jest system KS-SOMED, ma pełnić funkcję tzw. końcówki, czyli będzie łączył się z innym komputerem pełniącym rolę serwera. FireBird serwer standardowa instalacja systemu. Nic nie instaluj opcję należy włączyć, gdy ma zostać zachowana jedna ze starszych wersji serwera (niezalecane) lub gdy system KS-SOMED w założeniu ma współpracować z serwerem bazy danych Oracle. 2

7 Instalacja i aktualizacja systemu KS-SOMED W sekcji Opcje dodatkowe serwera FireBird można włączyć jedną z dwóch opcji: Uruchamiany jako serwis jest to opcja zalecana, Uruchamiany jako aplikacja - zaletą tej opcji jest możliwość łatwiejszego wstrzymania i ponownego uruchomienia serwera bazy danych. Zaleca się również włączenie opcji Dodaj do listy wyjątków zapory systemowej. Brak znacznika może spowodować w wypadku uruchamiania serwera jako serwisu niemożność korzystania z protokołu TCP/IP z powodu istniejącej zapory systemowej. W przypadku dokonywania aktualizacji zainstalowanego już systemu bez względu na to, czy program konfiguracyjny bazę odnajdzie, czy nie żadne pliki nie zostaną nadpisane. Jest to zabezpieczenie bazy danych przed całkowitym zniszczeniem. Opcja ma zastosowanie tylko dla standardowych zapór systemu Windows. W przypadku innych konieczna jest ręczna konfiguracja. Po zaakceptowaniu wszystkich zmian nastąpi automatyczna instalacja serwera Instalacja Borland Database Engine Następnym etapem po zainstalowaniu serwera bazy danych jest instalacja narzędzia BDE. W przypadku gdy narzędzie to jest już zainstalowane, program zaproponuje pominięcie opisywanej fazy instalacji. Jeśli mimo to Użytkownik chce dokonać ponownej instalacji, należy włączyć opcję Odświeżenie konfiguracji BDE. Jeżeli narzędzie BDE nie zostało wcześniej zainstalowane, należy włączyć opcję Instaluj. Program dokona wówczas automatycznej instalacji. Rys. 5. Okno: Instalacja systemu KS-SOMED etap III. Po użyciu przycisku Dalej nastąpi automatyczna instalacja systemu KS-SOMED przez wykonanie operacji: Kopiowanie plików systemu. Kopiowanie plików baz danych. Tworzenie skrótów, konfigurowanie. W oknie widoczny jest postęp instalacji. Rys. 4. Okno: Instalacja BDE etap II Instalacja systemu KS-SOMED Następnym etapem po zainstalowaniu narzędzia BDE jest instalacja systemu KS-SOMED. Jeżeli system instalowany jest po raz pierwszy, program zaproponuje kopiowanie plików baz danych. Wyłączenie opcji Kopiuj pliki baz danych zaleca się tylko w przypadku, gdy system KS-SOMED ma w założeniu współpracować z bazą danych Oracle. Bazę taką należy przygotować i skonfigurować oddzielnie. Również w przypadku instalacji kolejnego stanowiska podłączonego do serwera bazy danych FireBird, opcja ta może być wyłączona. Rys. 6. Okno: Instalacja systemu KS-SOMED etap III. Następnie zostaną wykonane operacje: Aktualizacja rejestru. Dodawanie użytkownika. Modyfikacja aliasów. Aktualizacja tabel systemowych. Kopiowanie plików. 3

8 1. Samodzielna instalacja systemu z płyty CD Rys. 7. Okno: Instalacja systemu KS-SOMED etap III. Po wykonaniu się operacji zostanie wyświetlone okno kończące proces instalacji systemu KS-SOMED. Rys. 9. Okno: Licencja. Jeżeli licencja została dokupiona do wersji demonstracyjnej w późniejszym czasie, należy ją wgrać do katalogu, w którym zainstalowany jest KS-SOMED. Następnie należy ją wczytać w sposób analogiczny jak opisany powyżej Instalacja sieciowa systemu KS-SOMED W przypadku instalacji sieciowej systemu KS-SOMED konieczne jest: 1. Wydzielenie komputera, który będzie pełnił rolę serwera bazy danych. W przypadku gdy wydzielony komputer: Rys. 8. Okno: Zakończenie instalacji systemu KS-SOMED. Dla wersji demonstracyjnej systemu KS-SOMED proces instalacji kończy się poprzez automatyczne uruchomienie programu konfigurującego. Natomiast w wypadku wersji z licencją pełną po programie konfiguracyjnym uruchomiony zostanie dodatkowo program pozwalający na instalację aktualizacji Wczytanie licencji W przypadku zakupu wersji systemu z pełną licencją, licencja zostanie przegrana automatycznie do katalogu. Powinna zostać następnie wczytana do systemu. W tym celu w oknie głównym KS-SOMED należy posłużyć się przyciskiem Licencja, co spowoduje wyświetlenie okna o tej samej nazwie. Kliknięcie na ikonę wgranie licencji. pozwoli na automatyczne pełni również rolę stacji roboczej, to wówczas instalacja nie różni się niczym od standardowej instalacji pojedyńczego stanowiska na konkretnym komputerze. Należy kolejno zainstalować: serwer bazy danych (Firebird), narzędzie BDE a następnie system KS-SOMED, lub, pełni rolę tylko serwera, to wówczas należy zainstalować tylko serwer bazy danych (Firebird), natomiast nie należy instalować na tym komputerze narzędzia BDE oraz systemu KS-SOMED. 2. Instalacja końcówek: W przypadku stacji roboczych podczas instalacji należy w oknie Instalacja systemu KS-SOMED w polu Typ instalacji, wybrać pozycję Firebird klient (czyli wersję klienta bazy danych). Serwer również pełni rolę klienta. 4

9 Instalacja i aktualizacja systemu KS-SOMED Rys. 10. Okno: Instalacja systemu KS-SOMED. Pod koniec instalacji zostanie wyświetlone okno Wybierz serwer z bazą danych, w którym należy wskazać plik bazy danych z serwera według reguły serwer C:\ baza\ mojabaza.ksb, czyli należy podać nazwę serwera: w polu Lista serwerów z pliku HOSTS podajemy nazwę serwera, w polu IP podajemy adres IP serwera, w polu Ścieżka do bazy na serwerze (razem z nową bazą) podajemy lokalizację pliku bazy danych widzianą z poziomu serwera. Nie z końcówki bo jak wspomniano wcześniej, końcówka nie powinna mieć dostępu do pliku danych bazy. Rys. 11. Okno: Wybierz serwer z bazą danych. Klient bazy danych rozpoczynając połączenie z serwerem wysyła serwerowi (po adresie IP) informację o ścieżce do bazy danych. Stąd wniosek, że musi to być ścieżka widziana przez serwer. W przypadku serwera, system KS-SOMED z poszczególnych stanowisk będzie łączyć się do serwera bazy danych postawionego na tym komputerze, a serwer bazy danych będzie zwracał odpowiednie wartości lub zapisywał dane w pliku bazy danych. Pliki bazy danych muszą być kontrolowane tylko przez jedną aplikację, a taką aplikacją jest serwer bazy danych. Serwerem powinien być komputer z systemem Windows. Można również zainstalować bazę danych (Firebird) na Linuxie, należy to jednak wykonać samodzielnie oraz zdobyć bibliotekę freeudf rozszerzającą możliwości serwera bazy danych. Producent KAM- SOFT dostarcza bowiem bibliotekę w postaci pliku dll. Istnieją jednak źródła tej biblioteki, które można przekompilować pod daną dystrybucję Linuxa. W przypadku systemu Windows wystarczy korzystając z programu instalacyjnego KSPLInstaluj systemu KS-SOMED zainstalować na komputerze pełniącym rolę serwera tylko serwer bazy danych Fire- Bird. Na serwerze tym należy przeznaczyć katalog dla bazy danych i wgrać do tego katalogu bazę danych. Następnie należy udostępnić połączenie do tego komputera wszystkim stanowiskom, które chcą łączyć się do bazy danych. Stanowiska te muszą pingować do serwera, ale w żadnym wypadku nie powinny mieć dostępu do pliku bazy danych. 3. Wydzielony komputer pełni rolę propagatora zmian. Aby wydzielony komputer (np. serwer) pełnił rolę propagatora zmian na wszystkie pozostałe końcówki, powinien: mieć zainstalowany system KS-SOMED jeśli pełni również rolę stacji roboczej; lub mieć zainstalowany katalog zawierający dokładną strukturę systemu KS-SOMED jeśli komputer nie jest również stacją roboczą, czy też działa pod systemem operacyjnym innym niż Windows (dowolny). Katalog ten musi być udostępniony, a każda końcówka powinna posiadać jego lokalizację zapamiętaną w Edytorze rejestru (SCIEZKADLL ścieżka do katalogu, z którego dokonywana jest automatyczna aktualizacja). Do ustawienia tych wpisów najlepiej użyć programu KSPLKonfigurator. Informacja o ścieżce aktualizacji widoczna jest w prawej dolnej części statusu okna głównego systemu KS-SOMED. Wówczas podczas każdego uruchomienia stacji roboczej następuje synchronizacja katalogu stacji z katalogiem serwera, dzięki czemu wszelkie nowości automatycznie zostają pobrane. W przypadku aktualizacji systemu należy wgrać aktualizację na serwer i dalszym jej przebiegiem zajmuje się już system KS-SOMED. W przypadku niemożności zainstalowania aktualizacji na serwerze, bo jest to np. system operacyjny Linux, aktualizację można zainstalować na dowolnej końcówce, a następnie wykorzystać program CopyKSPL znajdujący się na dysku i w katalogu, w którym zainstalowany jest system KS-SOMED, a następnie w katalogu Tools. Program ten pozwala zsynchronizować zawartość katalogu stacji roboczej z serwerem, wgrywając nowości na serwer, czyli w drugą stronę niż wbudowany w system automat. Z serwera nowości zostaną rozpropagowane w sposób wcześniej opisany. W przedstawionym oknie Przygotuj pliki programu CopyKSPL, pola Lokalizacja KS-SOMED oraz Kartoteka docelowa domyślnie są uzupełnione ścieżkami, które zostały 5

10 1. Samodzielna instalacja systemu z płyty CD ustawione w Edytorze rejestru lub przy użyciu programu KSPLKonfigurator. Wraz z systemem KS-SOMED dostarczana jest nowa wersja serwera bazy danych FireBird. Poprzednia jego wersja po zainstalowaniu pod systemem Windows Vista powodowała uszkodzenie panelu sterowania systemu Windows Vista. W obecnej wersji problem ten został wyeliminowany. W przypadku ogólnie rzadko występujących błędów, należy wykonać następujące czynności: Komunikat podczas uruchamiania dowolnego modułu: PL-C0009: Błąd systemowy. Rozwiązanie: Należy ustawić w ustawieniach BDE Administratora, na zakładce Configuration w pozycji Drivers Native PARADOX opcję NET DIR na katalog z pełnymi prawami dostępu, np.: C:\ Users\ Public. Rys. 12. Okno: Program CopyKSPL Przygotuj pliki. Zalecane jest wszystkie pobrane aktualizacje nagrywać na inny nośnik niż dysk twardy. Dzięki temu użytkownik uniknie długiego procesu pobierania aktualizacji z ftp.kamsoft, w sytuacji gdyby musiał przeinstalować wszystkie stanowiska a bazę odtwarzał z kopii archiwalnej wykonywanej codziennie. 4. Przykładowe połączenie w BDE Administratorze wygląda następująco: (serwerem jest: akuc). Rys. 13. Okno: BDE Administrator. W przypadku instalacji sieciowej systemu KS-SOMED, wszystkie komputery muszą się widzieć poprzez protokół TCP/IP Konfiguracja KS-SOMED pod systemem Windows Vista oraz Windows 7 System KS-SOMED umożliwia bezproblemową współpracę z systemem operacyjnym Windows Vista oraz Windows 7. W tym celu w zaporze systemu Windows, należy zarejestrować serwer bazy danych FireBird. Rejestracja opisana została w rozdziale Instalacja serwera bazy danych. Może zdarzyć się sytuacja, że ustawienie nie odniesie skutku. Przyczyną najprawdopodobniej będzie utworzenie kopii ustawień BDE w plikach zgodności danego użytkownika. Należy wejść przy pomocy Eksploratora Windows do katalogu, gdzie zainstalowane jest BDE i przejść do plików zgodności tego katalogu (na pasku przycisków jest odpowiednia ikonka) pliki te należy usunąć. Błąd polegający na tym, że w niektórych zestawieniach dostępnych w systemie KS-SOMED kwoty mogą pojawiać się w walucie ze znakiem $. Wyjaśnienie: Prawdopodobnie OEM pochodzący od producentów komputerów stacjonarnych lub notebooków jak np. Fujitsu. Rozwiązanie: Aby system poprawnie odczytywał lokalne ustawienia w Rejestrze systemu Windows, należy zmienić w kluczu HKEY CURRENT USER/ Control Panel/ International wartość pozycji Locale z wartości na Następnie należy zrestartować system. Operacja nie zmienia żadnych ustawień w opcjach regionalnych. W przypadku uruchomienia serwera jako usługi dostęp do bazy danych jest blokowany przez firewall systemowy. Rozwiązanie: Należy dodać program fbserver.exe do listy wyjątków firewalla. Innym rozwiązaniem jest tymczasowe uruchomienie serwera FireBird jako aplikacji, co spowoduje automatyczne dodanie go do listy wyjątków (system zapyta się, czy to zrobić). Niesklasyfikowane wyżej błędy systemu lub niemożność pobrania aktualizacji: Wyjaśnienie: Powodem będzie najprawdopodobniej brak dostępu w trybie odczytu i zapisu dla zalogowanego Użytkownika do katalogu i podkatalogów z zainstalowanym systemem KS-SOMED. Najlepszym rozwiązaniem jest nadanie pełnych praw do tego katalogu wszystkim Użytkownikom, którzy mogą logować się na danej stacji Instalacja systemu KS-SOMED na serwerze terminali Instalacja systemu KS-SOMED na serwerze terminali wymaga aby każdy Użytkownik posiadał pełne uprawnienia do katalogu, w którym zainstalowany jest system KS-SOMED, oraz do całej gałęzi rejestru HKLM/Software/Kamsoft. Ponadto każdy Użytkownik uruchamiający kolejne kopie programu na serwerze terminali, musi mieć ustawiony unikalny numer stanowiska. Unikalny numer stanowiska można 6

11 Instalacja i aktualizacja systemu KS-SOMED ustawić korzystając z programu KSPLKonfigurator.exe, który dostępny jest w module Inne systemu KS-SOMED pod pozycją Konfigurator systemu lub w katalogu, w którym został zainstalowany system. Po uruchomieniu programu zostanie wyświetlone okno do zalogowania się do programu. W dostępnym polu należy wprowadzić hasło (domyślne hasło to GM ) i zatwierdzić przyciskiem OK. Zostanie wyświetlone okno główne programu KSPLKonfigurator, w którym należy włączyć opcję Konfiguracja personalna, klikając dwukrotnie na tę pozycję. Rys. 16. Okno: Edytor rejestru systemu KS-GABINET. Zostanie wyświetlone okno Edytor rejestru systemu KS-Gabinet, w którym należy dodać użytkowników nadając nazwę taką, jak login do serwera terminali. W tym celu można posłużyć się ikoną, skrótem klawiaturowym Ctrl+U, z menu głównego Edycja lub z menu podręcznego wybrać funkcję Dodaj użytkownika. W oknie Dodaj użytkownika należy podać jego nazwę i zatwierdzić przyciskiem OK. Rys. 14. Okno: KSPLKonfigurator Konfiguracja programu KS-GABINET. Zostanie wyświetlone okno Konfiguracja personalna, w którym należy włączyć widoczną opcję. Rys. 17. Okno: Dodaj użytkownika. Następnie dla każdego użytkownika należy użyć funkcji Dodaj wartość. Funkcję tę można wywołać po zaznaczeniu Rys. 15. Okno: Konfiguracja personalna. Następnie należy przejść do funkcji Edytor rejestru KS-Gabinet, znajdującej się poniżej również klikając dwukrotnie na tę pozycję. nazwy użytkownika i użyciu ikony, skrótem klawiaturowym Ctrl+W, z menu głównego Edycja lub z menu podręcznego wybierając funkcję Dodaj wartość. W wyświetlonym oknie Dodaj wartość w polu Nazwa wartości należy wybrać pozycję NR STANOWISKA, a następnie po kliknięciu w kolumnę Wartość nadać wartość. Numery muszą być unikalne dla danego loginu. Wykonanie tych czynności spowoduje, że każdy zalogowany użytkownik będzie mógł uruchomić system KS-SOMED, ze swojego konta z własnym numerem stanowiska. 7

12 2. Aktualizacja systemu KS-SOMED umowie o zakup oprogramowania. Konto musi być aktywowane przez producenta KAMSOFT. Aby pobrać aktualizacje z ftp w przeglądarce internetowej, należy wprowadzić bez spacji: ftp: // l XXXXXX: box.kamsoft.pl /../../ wspolne/ INSTALL/. gdzie, l XXXXXX należy wpisać Użytkownika (konto), a YYYYY należy wpisać hasło (z umowy o zakup systemu KS-SOMED). Można również w programie Total Commander z menu głównego Sieć użyć funkcji FTP Połączenie, potem należy użyć przycisku Nowy URL lub fukcji FTP Nowe połączenie. W oknie ftp w dostępnym polu, należy ustawić pozycję: box.kamsoft.pl oraz należy wyłączyć opcję Połączenie anonymous. Rys. 18. Okno: Dodaj wartość. Należy zwrócić uwagę na liczbę stanowisk w licencji. W przypadku gdy licencja obejmuje 15 stanowisk, ustawione numery dla poszczególnych użytkowników muszą zawierać się w przedziale Może jednak wystąpić sytuacja, gdy użytkowników jest więcej i dla każdego chcielibyśmy ustawić unikalne numery stanowisk W takiej sytuacji w bazie należy stworzyć widok o nazwie V$S na tabelę V$SESSION. Widok musi być dostępny dla loginu, z jakim system KS-SOMED łączy się do bazy. Po ustawieniu widoku będzie można użytkownikom ustawić numery stanowisk z zakresu Ważne tylko aby numery były unikalne. Program przy uruchamianiu sam będzie sprawdzał, czy liczba aktualnie pracujących kopii nie jest większa niż określona w licencji. Widok można stworzyć poniższym skryptem, z poziomu użytkownika systemowego Oracle: CREATE PUBLIC SY- NONYM V$S FOR V $SESSION; GRANT SELECT ON V $SESSION TO PUBLIC; 2. Aktualizacja systemu KS-SOMED Sposoby pobierania aktualizacji systemu to: Instalacja z płyty CD po złożeniu zamówienia u producenta KAMSOFT lub przedstawiciela, Użytkownik otrzymuje drogą pocztową na płycie CD pełną wersję systemu. Instalacja pełnej wersji z serwera ftp KAMSOFT. Instalacja aktualizacji z serwera ftp KAMSOFT. Dostęp do serwera ftp Użytkownik może otrzymać na życzenie. Wówczas z własnego konta można pobierać ostatnią pełną wersję instalacyjną systemu oraz aktualizacje. Konto zaczyna się od małej litery l, podkreślenie i sześć cyfr. Konto oraz hasło wymagane do zalogowania się na ftp podane jest w Rys. 19. Okno: ftp. W kolejnych oknach należy wprowadzić użytkownika oraz hasło. Na ftp pełna wersja instalacyjna systemu dostępna jest w katalogu Wspólne/ Instal. Plik z pełną wersją instalacyjną to np. kspl zip. Plik ten należy rozpakować i następnie uruchomić program KSPLInstal.exe. W katalogu znajdują się również aktualizacje. Katalog z aktualizacjami to np. KSPL patch. Instalacja aktualizacji bezpośrednio z systemu KS-SOMED przy użyciu programu KSPLUpdFTP. Sposób pobierania aktualizacji przy użyciu programu KSPLUpdFTP został opisany w rozdziale Kiedy aktualizacja, a kiedy pełna wersja systemu Aktualizację systemu do nowej wersji może dokonać użytkownik posiadający wersję systemu, niestarszą niż poprzednia. W tym przypadku, użytkownik nie pobiera nowej wersji ale różnice pomiędzy wcześniejszą, a najnowszą wersją. Dla użytkowników starszych wersji zaleca się zainstalowanie już pełnej wersji. Powodem tego jest, że na serwerze ftp umieszczane się tylko bieżące aktualizacje. Nie ma potrzeby, aby były zamieszczane również starsze wersje, ponieważ w razie dużych zmian w kilku wersjach pliki aktualizacje mogłyby okazać się dużo większe, niż pełna wersja systemu. Przykładowo: użytkownicy posiadający poprzednią wersję systemu tj mogą przeprowadzić aktualizację 8

13 Instalacja i aktualizacja systemu KS-SOMED do najnowszej wersji , natomiast użytkownikom wersji zaleca się pobranie pełnej wersji systemu Program KSPLUpdFTP Narzędzie KSPLUpdFTP pozwala na pobranie aktualizacji z serwera ftp, bez konieczności używania dodatkowych narzędzi oraz znajomości kont i haseł. Użytkownicy systemu KS-SOMED mogą wywołać program bezpośrednio z planszy głównej programu, po wybraniu przycisku Aktualizacja z panelu przycisków dodatkowych. Po wybraniu funkcji Pobierz aktualizacje z FTP, zostanie wyświetlone okno, w którym dostępne są trzy funkcje: Funkcja Pobierz aktualizację z serwera FTP, Funkcja Przeglądaj i instaluj aktualizacje ściągnięte z serwera FTP, Funkcja Ustawienia. Program domyślnie jest skonfigurowany do połączenia z Internetem poprzez stałe łącze. W przypadku korzystania z modemu należy w opcjach dokonać odpowiedniej konfiguracji. W pozostałych przypadkach nie istnieje potrzeba modyfikowania jakichkolwiek opcji programu KSPLUpdFTP. Pierwsza z funkcji pozwala na pobranie aktualizacji z serwera ftp. Po jej wybraniu, sprawdzana jest aktualna wersja systemu i wyszukiwane są możliwe do pobrania nowości. Dostępne są dwa rodzaje aktualizacji: aktualizacja różnicowa i aneksy zip Instalacja najnowszej wersji systemu przy użyciu programu KSPLUpdFTP Dotyczy Użytkowników systemu KS-SOMED, którzy korzystają z serwera bazy danych Firebird. Począwszy od wersji aktualizacja systemu KS-SOMED wymaga serwera Firebird 2.0. Na starszej wersji serwera nie będzie możliwa aktualizacja bazy danych. Z uwagi na to, Użytkownicy którzy korzystają FireBird 1.5 powinni zainstalować serwer 2.0 lub nowszy. Następnie konieczne jest odświeżenie bazy danych na nowym serwerze programem Archiwizacja, ponieważ tylko wtedy baza danych traktowana jest przez serwer jako baza w nowym formacie. Aby pobrać najnowszą wersję systemu, w oknie głównym systemu należy użyć przycisku Aktualizacja. Przed uruchomieniem procesu aktualizacji, należy zamknąć wszystkie inne składniki systemu KS-SOMED, w tym również system KS-SOMED. Zostanie wyświetlone okno z komunikatem: 2.3. Aktualizacja różnicowa a aneksy zip Obie aktualizacje, pod względem końcowego efektu są identyczne. Nie ma znaczenia, jaki rodzaj aktualizacji będzie pobrany, jeśli tylko pobranie aktualizacji się powiedzie, użytkownik uzyska taką samą wersję systemu. Zaleca się pobieranie aktualizacji różnicowych, jako że pliki aktualizacje są nieco mniejsze. Aneksy zip, to znane już doskonale aktualizacje, które można było dotychczas pobierać z ftp. Czym są aneksy różnicowe? Otóż w przypadku aneksów różnicowych Użytkownik nie otrzymuje nowej wersji pliku, który w danej poprawce został opublikowany, ale różnice pomiędzy wersją wcześniejszą a najnowszą wersją pliku. W zależności od pliku oraz ilości zmian, plik różnicowy bywa znacznie mniejszy, niż nowa wersja pliku. Konieczny jest jednak do spełnienia jeden warunek. Aby uzyskać nową wersję pliku, konieczne jest posiadanie dokładnie takiej samej poprzedniej wersji pliku jak wersja, na podstawie której plik różnicowy został wygenerowany. Warunek ten może nie być spełniony, jeśli w okresie między kolejnymi aktualizacjami, użytkownik otrzymał wersję testową modułu, lub też plik fizycznie został uszkodzony. Ponieważ wygenerowanie pliku wynikowego na podstawie różnicy oraz błędnej wersji pliku poprzedniego skutkuje tym, że system nie będzie działał poprawnie, wszystkie pliki w aktualizacji różnicowej, zabezpieczone są kodami CRC i to zarówno poprzednia wersja pliku, jak i plik wynikowy. Przed pobraniem aktualizacji różnicowej, sprawdzana jest suma CRC wszystkich plików, które będą podmieniane podczas aktualizacji i jeśli nie jest ona zgodna ze wzorcem, aktualizacja różnicowa nie będzie pobrana. W takim przypadku należy skorzystać z aneksów zip. Rys. 20. Okno: Komunikat. W kolejnym oknie Widok aktualizacji systemu KS-SOMED, należy wybrać funkcję Pobierz aktualizację z FTP. Spowoduje to otwarcie programu do pobierania aktualizacji z serwera ftp dla systemu KS-SOMED, w którym należy wybrać funkcję Pobierz aktualizację z serwera FTP. Rys. 21. Okno: Pobieranie nowej wersji systemu z serwera FTP. Spowoduje to rozpoczęcie procesu kopiowania pliku z serwera FTP. 9

14 2. Aktualizacja systemu KS-SOMED Rys. 22. Okno: Aktualizacja z FTP. Następnie zostanie wyświetlone okno Lista aktualizacji do pobrania z serwera FTP. W polu Rodzaj aktualizacji program domyślnie podpowiada aktualizację różnicową. Użytkownik może również wybrać drugą opcję: aneksy.zip. Każda zmiana rodzaju aktualizacji odświeża listę aneksów do pobrania. Zostaną wyświetlone wszystkie aktualizacje dostępne do posiadanej wersji, aktualny numer wersji widoczny jest na pasku stanu. Rys. 25. Okno: Lista aktualizacji pobranych z FTP i gotowych do zainstalowania. Aby rozpocząć instalację pobranych aktualizacji, należy użyć przycisku Instaluj, znajdującego się w dolnej części okna. Spowoduje to uruchomienie programu AneksKlient. W oknie programu nastąpi automatyczna aktualizacja systemu KS-SOMED pobranymi aneksami z serwera ftp. Program AneksKlient można również uruchomić z okna głównego systemu KS-SOMED po użyciu funkcji Zainstaluj aktualizację. Rys. 23. Okno: Lista aktualizacji do pobrania z serwera FTP. Po użyciu przycisku Pobierz rozpocznie się proces sprawdzania poprawności oraz kopiowania aneksów z serwera ftp. Rys. 26. Okno: Aktualizacja systemu KS-SOMED programem AneksKlient. Rys. 24. Okno: Pobieranie aktualizacji. Po pobraniu aneksów aby wyświetlić listę pobranych aktualizacji z serwera ftp w oknie programu, należy użyć przycisku Instaluj, znajdującego się po lewej stronie okna. Zostanie wyświetlona lista pobranych aktualizacji z serwera ftp. Po pobraniu aktualizacji z serwera ftp w odpowiednim katalogu serwera Kamsoft, pozostawiony zostanie plik z podstawowymi informacjami o pobranej wersji. Plik ten, zawiera jedynie informacje o numerze licencji, używanej wersji systemu, oraz pobranej właśnie wersji, a także statystykę wykorzystania systemu. Ma to na celu zidentyfikowanie numeru wersji, jaką posiada Użytkownik systemu KS-SOMED, co jest m.in. wymogiem nałożonym przez normę ISO 9001, jak również zebranie informacji o najczęściej używanych funkcjach, co pozwoli na planowanie kolejnych modyfikacji tak, by rzeczywiście trafiały w potrzeby Użytkowników. W oknie programu Aneksklient użycie klawisza funkcyjnego F12 spowoduje, że widoczna jest zakładka Funkcje specjalne, która zawiera dodatkowe funkcje: Pozwól na wczytanie dowolnej wersji. Zmień wersję systemu funkcja wykorzystywana jest w sytuacji, gdy Użytkownik musi odtworzyć system 10

15 Instalacja i aktualizacja systemu KS-SOMED KS-SOMED po przeinstalowaniu systemu operacyjnego. Właściwą wersję systemu Użytkownik wpisuje ręcznie. Przed wykonaniem tej operacji zaleca się kontakt się z producentem lub przedstawicielem. Rys. 27. Okno: Zmień wersję programu. Usuwanie ściągniętych Aneksów - pozwala Użytkownikowi usunąć wszystkie niezainstalowane aktualizacje aż do pierwszej wersji. Funkcja może być przydatna w razie wystąpienia problemów z łączem, gdy nastąpiło zaimportowanie zainstalowanych plików. Użytkownik może ponownie pobrać pliki od wersji pierwszej do najnowszej Aktualizacja bazy danych Aktualizację bazy danych wykonuje się z poziomu okna głównego systemu KS-SOMED po użyciu przycisku Aktualizacja i następnie funkcji Aktualizuj bazę danych. Zostanie uruchomiony program do aktualizacji struktury baz. Proces aktualizacji przebiega w kilku etapach: W oknie znajduje się również przycisk Ustawienia. Jego użycie wyświetla okno Ustawienia TesteraBaz, w którym dostępne są elementy: Sekcja Uruchamianie zawiera pola: Opcja Nigdy nie uruchamiaj - testowanie bazy danych nie zostanie uruchomione na żadnym etapie aktualizacji, Opcja Tylko po dodaniu sekwencji w przypadku gdy aktualizacja zawiera listę nowych sekwencji, testowanie bazy danych automatycznie zostanie włączone po wykonaniu się aktualizacji struktury bazy. Opcja Po każdej aktualizacji - testowanie bazy danych odbędzie się po zakończeniu procesu aktualizacji, Sekcja Rodzaj testów zawiera pola: Opcja Tylko wymagane, Opcja Pełny test obejmuje sprawdzanie sekwencji, procedur, wyzwalaczy, rekordy zerowe (pola ID/DE) oraz odwołania do innych tabel. Sekcja Inne zawiera opcję Usuń indeksy, które nie są zdefiniowane w projekcie bazy. 1. Etap I. W oknie programu znajdują się opcje: opcja Aktualizacja z profilami (wymaga znajomości hasła) włączenie opcji umożliwia przeprowadzenie aktualizacji bazy danych podczas, której można zmienić ustawienia profili, opcja Nie czekaj na potwierdzenie rozpoczęcia aktualizacji, opcja Rekompilacja procedur i wyzwalaczy. Rys. 29. Okno: Ustawienia TesteraBaz. W przypadku, gdy opcja Aktualizacja z profilami (wymaga znajomości hasła) zostanie włączona, wówczas po użyciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym należy podać hasło. Hasłem tym jest słowo PROFILE. Sposób aktualizacji bazy danych z profilami, został opisany w dalszej części tego rozdziału. Rys. 28. Okno: Aktualizacja struktury baz etap I. Przed aktualizacją struktury bazy danych podczas, której będą zmieniane ustawienia profili, należy koniecznie skontaktować się z producentem KAM- SOFT lub przedstawicielem/partnerem. 11

16 2. Aktualizacja systemu KS-SOMED 4. Etap IV. W oknie zostanie wyświetlona lista profili, wybranych podczas ostatniej aktualizacji struktury bazy. Jeżeli użytkownik na tym etapie aktualizacji chce zmienić ustawienia profili, powinien włączyć opcję Aktualizacja z profilami (wymaga znajomości hasła). Przed aktualizacją struktury bazy danych podczas, której będą zmieniane ustawienia profili, należy koniecznie skontaktować się z producentem KAM- SOFT lub przedstawicielem/partnerem. Rys. 30. Okno: Okno: Aktualizacja struktury baz. Jeżeli opcja Aktualizacja z profilami (wymaga znajomości hasła) nie zostanie włączona, wówczas zostanie wyświetlone kolejne okno programu. 2. Etap II. W oknie należy wybrać m. in. alias do aktualizacji, typ serwera danych system domyślnie podpowiada właściwe rozwiązanie. Rys. 33. Okno: Ustawienia profili etap IV. 5. Etap V. Zostanie wyświetlone okno, w którym w dostępnym polu należy wprowadzić hasło. Hasłem tym jest słowo: PROFILE. Rys. 31. Okno: Aktualizacja struktury baz etap II. 3. Etap III. W oknie zostaną wyświetlone informacje dotyczące wersji bazy: jaka jest wersja aktualizowanej bazy, kiedy była ostatnia aktualizacja, którą wersją programu oraz jakim wzorcem. Rys. 34. Okno: Okno: Aktualizacja struktury baz etap V. 6. Etap VI. W oknie zostanie wyświetlona lista dostępnych profili. Aby włączyć odpowiedni profil, przy rekordzie należy ustawić znacznik zaznaczania. Rys. 32. Okno: Aktualizacja struktury baz etap III. 12

17 Instalacja i aktualizacja systemu KS-SOMED Jeżeli w opisanym powyżej oknie Ustawienia TesteraBaz w sekcji Uruchamianie została włączona opcja Tylko po dodaniu sekwencji oraz aktualizacja zawiera listę nowych sekwencji, wówczas po zakończeniu aktualizacji struktury bazy, nastąpi automatyczne testowanie bazy danych w oknie Test bazy. Rys. 35. Okno: Aktualizacja struktury baz krok VI. 7. Etap VII. W oknie rozpocznie się proces analizy struktur, poprzez operację Zbieranie informacji oraz wyszukiwanie różnic. Rys. 38. Okno: Test bazy. 9. Zakończenie procesu aktualizacji. Zakończenie procesu aktualizacji struktury baz. Użytkownik ma możliwość przejrzenia raportu z całego procesu aktualizacji (przycisk Pokaż raport ). Rys. 36. Okno: Aktualizacja struktury baz krok VII. 8. Etap VIII. W oknie rozpocznie się automatyczna aktualizacja struktury bazy. Rys. 39. Okno: Aktualizacja struktury baz zakończenie Dostępne profile Podczas aktualizacji struktury bazy danych w zależności od wykupionych licencji na dodatkowe moduły, funkcje lub usługi należy dokonać odpowiednich ustawień profili. Przed aktualizacją struktury bazy danych podczas, której będą zmieniane ustawienia profili, należy koniecznie skontaktować się z producentem KAMSOFT lub przedstawicielem/partnerem. Rys. 37. Okno: Aktualizacja struktury baz krok VIII. 1. Profil HL7 profil należy ustawić w przypadku korzystania z protokołu HL7 do komunikacji oraz wymiany danych pomiędzy systemem KS-SOMED a innymi aplikacjami KS np. z KS-MEDIS. Profil należy również ustawić w przypadku współpracy modułów systemu KS-SOMED z systemami innych producentów: moduł Punkt pobrań z systemem obsługi laboratorium. 13

18 2. Aktualizacja systemu KS-SOMED Funkcjonalność została opisana w instrukcji do modułu Punkt pobrań. moduł KS-RIS z systemem obsługi pracowni radiologicznej PACS. Funkcjonalność została opisana w instrukcji do modułu KS-RIS. 2. Profil INT profil należy ustawić w przypadku korzystania z nowej wersji mechanizmu integracji pomiędzy systemem KS-SOMED a innymi systemami KS: KS-SOLAB; KS-MEDIS; KS-APTEKA SZPITALNA; KS-ZZL. 3. Profil Integracja profil należy ustawić w przypadku korzystania ze starej wersji mechanizmu integracji pomiędzy systemem KS-SOMED a innymi systemami KS, np. KS-MEDIS. 4. Profil INTERNET - profil należy ustawić w przypadku korzystania z usług: Rejestracja OSOZ. Funkcjonalność została opisana w instrukcji Ogólnpolski System ochrony Zdrowia. Internetowa Rejestracja Pacjentów. Funkcjonalność została opisana w instrukcji Internetowa Rejestracja Pacjentów. 5. Profil Koszty profil należy ustawić w przypadku korzystania z mechanizmu wymiany danych, dotyczących funkcjonalności z modułu Kalkulacja Kosztów, dostępnego w systemie KS-MEDIS do systemu KS-SOMED. 6. Profil PARTNER profil należy ustawić w przypadku korzystania z funkcji Pola dodatkowe na karcie pacjenta informacje o partnerze. Funkcjonalność została opisana w instrukcji do modułu Kartoteki (rozdział 4.1). 7. Profil POCZEKALNIA profil należy ustawić w przypadku korzystania z modułu Poczekalnia. Funkcjonalność została opisana w instrukcji do modułu Poczekalnia. 8. Profil PODWYKONAWCY profil należy ustawić w przypadku korzystania z funkcji Podwykonawcy w umowie. Do korzystania z funkcji Podwykonawcy w umowie wymagane jest wykupienie dodatkowej funkcji Umowy Enterprise (funkcja została przedstawiona w punkcie 13). 9. Profil POGOTOWIE profil należy ustawić w przypadku korzystania z modułu Pogotowie. Funkcjonalność została opisana w instrukcji do modułu Pogotowie. 10. Profil PRODUKCJA profil należy ustawić w przypadku korzystania z modułów: Laboratorium protetyczne dla kliniki stomatologicznej. Protetyka SOL moduł został przedstawiony w punkcie Profil PZU ŻYCIE profil należy ustawić w przypadku korzystania z funkcji Współpraca z PZU Życie. Funkcjonalność została opisana w instrukcji do modułu Kartoteki (rozdział 4.1). 12. Profil QRS profil należy ustawić w przypadku korzystania z modułu QRS. Funkcjonalność została opisana w instrukcji do modułu Kartoteki (rozdział 4.1). 13. Profil SOL profil należy ustawić w przypadku korzystania z modułu Protetyka SOL. Do korzystania z modułu Protetyka SOL wymagane jest ustawienie również profilu PRODUKCJA. Funkcjonalność została opisana w instrukcji do modułu Protetyka SOL. 14. Profil TKolejka profil należy ustawić w przypadku korzystania z funkcji Kolejka do lekarza oczekujący na zwolnienie się terminu. Funkcjonalność została opisana w instrukcji do modułu Terminarz (rozdział 6.14). 15. Profil UKS profil należy ustawić w przypadku korzystania z funkcji: Archiwum z dokumentacją medyczną w rotomatach (dla kliniki stomatologicznej). Funkcjonalność została opisana w instrukcji Magazyn Centralnej Rejestracji. Funkcjonalność została opisana w instrukcji do modułu Umowy (rozdział 5.2.1) oraz w instrukcji Umowy Enterprise. 14

19 Instalacja i aktualizacja systemu KS-SOMED Uproszczone archiwum dokumentacji medycznej wersja bez rotomatów. Do korzystania z funkcji Uproszczone archiwum dokumentacji medycznej wersja bez rotomatów wymagane jest wykupienie dodatkowej funkcji Archiwum z dokumentacją medyczną w rotomatach (dla kliniki stomatologicznej). Po zaznaczeniu odpowiedniej pozycji należy użyć przycisku "Pobierz", wówczas nastąpi import wzorca bazy leków BLOZ. Funkcjonalność została opisana w instrukcji Magazyn Centralnej Rejestracji Profil Umowy profil należy ustawić w przypadku korzystania z funkcji Umowy Enterprise. Funkcjonalność została opisana w instrukcji do modułu Umowy (rozdział 5.2.1) oraz w instrukcji Umowy Enterprise. 17. Profil WSK- profil należy ustawić w przypadku korzystania z funkcji Numeracja kartotek zależna od nazwiska pacjenta. Funkcjonalność została opisana w instrukcji do modułu Kartoteki (rozdział 2.1) Aktualizacja bazy leków BLOZ Rys. 41. Okno: Aktualizacja z FTP. Kolejnym krokiem jest użycie przycisku Instaluj (znajdujący się po lewej stronie okna), następnie należy zaznaczyć odpowiednią pozycję i użyć drugiego przycisku Instaluj (znajdujący się w dolnej części okna). Wykonanie tych czynności zamknie program KSPLUpdFTP i automatycznie uruchomi program BLOZUpdate, którego zadaniem jest zaktualizowanie systemu KS-SOMED plikami pobranymi z ftp. W oknie Aktualizacja bazy BLOZ znajduje się opcja Wymuś pełną aktualizację bazy BLOZ, włączenie której przed rozpoczęciem importu umożliwia pełną aktualizację bazy BLOZ, bez sprawdzania dat wcześniejszych modyfikacji bazy. Aby rozpocząć import bazy leków BLOZ w oknie Aktualizacja bazy BLOZ, należy użyć przycisku Start (przycisk ten po rozpoczęciu importu zmienia postać na przycisk Stop ) Aktualizacja bazy leków BLOZ dotychczasowy sposób Do pobrania bazy leków BLOZ służy, podobnie jak do aktualizacji systemu, program KSPLUpdFTP. Aby rozpocząć pobieranie w oknie głównym systemu KS-SOMED, należy użyć przycisku Aktualizacja, a następnie funkcję Pobierz aktualizację FTP. Następnie w oknie Pobieranie danych z FTP dla systemu KS-SOMED w polu Rodzaj aktualizacji, należy wybrać pozycję Pobierz BLOZ. W zależności od częstotliwości dokonywania aktualizacji bazy leków BLOZ możliwe jest pobranie: całej bazy BLOZ, zmiany tygodniowej, dziennych zmian maksymalnie 3 dni. Rys. 42. Okno: Aktualizacja bazy BLOZ. W przypadku, gdy użytkownik wykupił licencję na moduł BLOZ3 Średnie Ceny (Baza), po zaimportowaniu bazy BLOZ, ma możliwość automatycznie zaktualizować bazę średnich cen bez względu na to, czy leki występują w lokalnej bazie leków, czy też nie. Rys. 40. Okno: Pobieranie aktualizacji bazy BLOZ 15

20 2. Aktualizacja systemu KS-SOMED W tym celu w oknie Aktualizacja bazy BLOZ, należy użyć aktywnego przycisku Średnie ceny. W oknie Wybieranie należy z dysku wskazać plik ze średnimi cenami, który powinien mieć postać: SPXXXXXX.dbf, gdzie XX oznacza miesiąc, XXXX oznacza rok i użyć przycisku Otwórz. Następnie należy wczytać plik używając przycisku Start. Moduł BLOZ3 Średnie Ceny (Baza) wykorzystywany jest podczas pracy Modułu obliczania średnich cen. Moduł ten można dodatkowo zamówić, gdy użytkownik wykupił licencję systemu KS-SOMED w pakiecie B. Moduł dostępny jest bezpłatnie w systemie w pakiecie C. W zależności od częstotliwości dokonywania aktualizacji poszczególnych modułów bazy BLOZ, w oknie Aktualizacja baz farmaceutycznych w kolumnie Uwagi w rekordach poszczególnych modułów bazy BLOZ widoczna jest informacja: 1. Zalecana jest aktualizacja informacja pojawi się, gdy dany moduł bazy BLOZ nie był aktualizowany do 7 dni wstecz. Jeżeli Użytkownik nie posiada licencji na moduły: Odpłatności ; Interakcje oraz Średnie ceny, wówczas w kolumnie Uwagi widoczna jest informacja o braku licencji. Aby można było korzystać z modułu BLOZ3 Średnie Ceny (Baza), należy również zakupić licencję do modułu BLOZ1 - Odpłatności. W oknie Aktualizacja bazy BLOZ pod przyciskiem Opcje znajdują się następujące opcje i pola: opcja Usuń pliki z wzorcami po aktualizacji po zaznaczeniu tej opcji system automatycznie usuwa zbędne pliki pozostawione po aktualizacji; opcja Przy starcie programu poszukuj wzorce na dyskach gdy opcja zostanie zaznaczona, przy ponownym uruchomieniu program sprawdzi, czy na kórymś z dostępnych dysków znajdują się dane do aktualizacji bazy KS-BLOZ. Jeżeli je znajdzie, aktualizacja zostanie przeprowadzona automatycznie; pole Co zrobić ze średnimi cenami podczas aktualizacji określa sposób aktualizacji bazy średnich cen: Rys. 44. Okno: Aktualizacja baz farmaceutycznych. 2. Wymagana jest aktualizacja informacja pojawi się, gdy dany moduł bazy BLOZ nie był aktualizowany powyżej 7 dni. uaktualnij pozycje nie podane edycji; uaktualnij wszystko. Rys. 45. Okno: Aktualizacja baz farmaceutycznych. Rys. 43. Okno: Opcje programu BlozUpdate Aktualizacja bazy leków BLOZ nowy sposób Aktualizację modułów bazy BLOZ wykonuje się z poziomu okna głównego systemu KS-SOMED po użyciu przycisku Aktualizacja i następnie funkcji Aktualizuj bazę leków BLOZ. Zostanie uruchomiony program do aktualizacji baz farmaceutycznych. W oknie Aktualizacja baz farmaceutycznych znajduje się lista modułów bazy leków BLOZ, dostępnych w systemie KS-SOMED. 0 Podstawowy. 1 Odpłatności. 2 Interakcje. 3 Średnie ceny. Aktualizacja modułów bazy BLOZ odbywa się automatycznie. Aby rozpocząć proces aktualizacji, należy użyć przycisku Aktualizuj. Proces przebiega w kilku etapach: 1. Etap I. Rys. 46. Okno: Aktualizacja baz farmaceutycznych. 16

21 Instalacja i aktualizacja systemu KS-SOMED 2. Etap II. 6. Etap VI. Rys. 47. Okno: Aktualizacja baz farmaceutycznych. Rys. 51. Okno: Aktualizacja baz farmaceutycznych. 3. Etap III. 7. Etap VII. Rys. 48. Okno: Aktualizacja baz farmaceutycznych. Rys. 52. Okno: Aktualizacja baz farmaceutycznych. 4. Etap IV. 8. Zakończenie procesu aktualizacji. Rys. 49. Okno: Aktualizacja baz farmaceutycznych. Rys. 53. Okno: Aktualizacja baz farmaceutycznych. 5. Etap V. W oknie Aktualizacja baz farmaceutycznych znajdują się przyciski: Kup/ przedłuż jeżeli Użytkownik posiada hasło do systemu elektronicznej wymiany danych KS-EWD, wówczas z poziomu okna Aktualizacja baz farmaceutycznych ma możliwość złożenia do producenta KAM- SOFT zamówienia lub przedłużenia asysty na moduły bazy BLOZ. Dowiedz się więcej Użytownik ma możliwość zapoznania się z informacjami o poszczególnych modułach bazy BLOZ, dostępnych na stronie Rys. 50. Okno: Aktualizacja baz farmaceutycznych. 17

22 2. Aktualizacja systemu KS-SOMED Opcje po zalogowaniu się przez Użytkownika zostanie wyświetlone okno BLOZUpdate - opcje, w którym dostępne są opcje: opcja Usuń pliki z wzorcami po aktualizacji po zaznaczeniu tej opcji system automatycznie usuwa zbędne pliki pozostawione po aktualizacji; opcja Przy starcie programu poszukuj wzorce na dyskach gdy opcja zostanie zaznaczona, przy ponownym uruchomieniu program sprawdzi, czy na kórymś z dostępnych dysków znajdują się dane do aktualizacji bazy KS-BLOZ. Jeżeli je znajdzie, aktualizacja zostanie przeprowadzona automatycznie; pole Co zrobić ze średnimi cenami podczas aktualizacji określa sposób aktualizacji bazy średnich cen: uaktualnij pozycje nie podane edycji; uaktualnij wszystko. Rys. 55. Okno: Import słowników podstawowych. Jeżeli Użytkownik nie posiada licencji na moduł: Moduł ICD9 ICD10, wówczas w oknie Import słowników ICD widoczna jest informacja o braku licencji Import słowników ICD-9 CM i ICD-10 Import baz słowników ICD-9 CM i ICD-10 wykonuje się z poziomu okna głównego systemu KS-SOMED po użyciu przycisku Aktualizacja i następnie funkcji Import słowników ICD-9 i ICD-10. Zostanie wyświetlone okno do importu słowników ICD. Użytkownik może dokonać importu baz słowników ICD-9 CM i ICD-10 przy użyciu programu do importu, po uprzednim wykupieniu licencji Moduł ICD9 ICD10. Rys. 56. Okno: Import Słowników ICD Szczegółowe zasady dotyczące zamówienia na bazy słowników ICD, sposób licencjonowania oraz cena dostępne są po użyciu przycisku, gotowy formularz zamówienia znajduje się pod przyciskiem. Rys. 54. Okno: Import Słowników ICD. Aby rozpocząć proces, należy użyć przycisku Import. Zostanie wyświetlone okno Import słowników podstawowych. W oknie widoczny jest postęp importu Instalacja funkcji cyfrowego podpisywania dokumentacji medycznej Powyższa funkcjonalność została opisana w instrukcji: Podpis elektroniczny. 18

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR Program do tworzenia dokumentów celnych i finansowych PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2013 2 HUZAR SOFTWARE 1.WSTĘP... 7 UMOWA LICENCYJNA... 7 2. INSTALACJA... 8 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Instalacja Wersja 2014.5.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WYMAGANIA... 4 2.1 SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 4 2.2 PROGRAMOWE... 4 2.3 KONFIGURACJA SQL... 4 2.4 OD STRONY ZABEZPIECZENIA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo