KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED"

Transkrypt

1 KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011

2 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja Katowice Telefon: (0-32) Fax: (0-32) Internet:

3 S P I S T R E Ś C I Instalacja i aktualizacja systemu KS-SOMED 1. Samodzielna instalacja systemu z płyty CD Instalacja serwera bazy danych Instalacja Borland Database Engine Instalacja systemu KS-SOMED Wczytanie licencji Instalacja sieciowa systemu KS-SOMED Konfiguracja KS-SOMED pod systemem Windows Vista oraz Windows Instalacja systemu KS-SOMED na serwerze terminali Aktualizacja systemu KS-SOMED Kiedy aktualizacja, a kiedy pełna wersja systemu Program KSPLUpdFTP Aktualizacja różnicowa a aneksy zip Instalacja najnowszej wersji systemu przy użyciu programu KSPLUpdFTP Aktualizacja bazy danych Dostępne profile Aktualizacja bazy leków BLOZ Aktualizacja bazy leków BLOZ dotychczasowy sposób Aktualizacja bazy leków BLOZ nowy sposób Import słowników ICD-9 CM i ICD Instalacja funkcji cyfrowego podpisywania dokumentacji medycznej iii

4 N O T A T K I iv

5 KS-SOMED Instalacja i aktualizacja systemu KS-SOMED

6 Instalacja i aktualizacja systemu KS-SOMED 1. Samodzielna instalacja systemu z płyty CD Instalacja systemu KS-SOMED przebiega w trzech etapach, w których kolejno zostanie zainstalowane: Serwer bazy danych. Narzędzie BDE. System KS-SOMED. Zaleca się postępowanie zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się we wszystkich oknach programu instalacyjnego. Po uruchomieniu płyty CD na ekranie monitora zostanie wyświetlone okno powitalne programu Instalator. Rys. 2. Okno: Wybór katalogu docelowego. Jeśli Użytkownik instaluje system na komputerze, na którym była uprzednio zainstalowana wcześniejsza jego wersja w innym katalogu, wówczas to właśnie ten katalog zostanie wyświetlony jako domyślny. W nim też będzie się odbywać cała procedura ponownej instalacji. Zaakceptowanie lokalizacji pozwoli przejść do instalacji serwera Instalacja serwera bazy danych Wraz z wersją instalacyjną dostarczany jest serwer bazy danych FireBird w wersji najnowszej. Jeśli program znajdzie wcześniejszą wersję FireBird, zaproponuje instalację nowszej wersji. Rys. 1. Okno: Instalacja systemu KS-SOMED. Po użyciu przycisku Dalej w oknie programu zostanie wyświetlony wyciąg z umowy. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z dokumentem, a następnie wyrazić zgodę na jego zapisy poprzez włączenie opcji, dostępnej w dolnej części okna. Aby przejść do następnego okna, należy użyć przycisku Dalej. W oknie tym, w polu System zostanie zainstalowany w podanym katalogu, program domyślnie podpowiada ścieżkę do dysku i katalogu, w którym zostanie zainstalowany system KS-SOMED jest to ścieżka: C:\ KS\ KS-PLW. Użytkownik może zmienić lokalizację instalacji systemu. W tym celu należy użyć klawisz F12 i następnie przycisk Przeglądaj. Rys. 3. Okno: Instalacja serwera i/lub klienta etap I. W sekcji Typ instalacji należy włączyć jedną z opcji: FireBird klient opcję należy włączyć, gdy komputer, na którym instalowany jest system KS-SOMED, ma pełnić funkcję tzw. końcówki, czyli będzie łączył się z innym komputerem pełniącym rolę serwera. FireBird serwer standardowa instalacja systemu. Nic nie instaluj opcję należy włączyć, gdy ma zostać zachowana jedna ze starszych wersji serwera (niezalecane) lub gdy system KS-SOMED w założeniu ma współpracować z serwerem bazy danych Oracle. 2

7 Instalacja i aktualizacja systemu KS-SOMED W sekcji Opcje dodatkowe serwera FireBird można włączyć jedną z dwóch opcji: Uruchamiany jako serwis jest to opcja zalecana, Uruchamiany jako aplikacja - zaletą tej opcji jest możliwość łatwiejszego wstrzymania i ponownego uruchomienia serwera bazy danych. Zaleca się również włączenie opcji Dodaj do listy wyjątków zapory systemowej. Brak znacznika może spowodować w wypadku uruchamiania serwera jako serwisu niemożność korzystania z protokołu TCP/IP z powodu istniejącej zapory systemowej. W przypadku dokonywania aktualizacji zainstalowanego już systemu bez względu na to, czy program konfiguracyjny bazę odnajdzie, czy nie żadne pliki nie zostaną nadpisane. Jest to zabezpieczenie bazy danych przed całkowitym zniszczeniem. Opcja ma zastosowanie tylko dla standardowych zapór systemu Windows. W przypadku innych konieczna jest ręczna konfiguracja. Po zaakceptowaniu wszystkich zmian nastąpi automatyczna instalacja serwera Instalacja Borland Database Engine Następnym etapem po zainstalowaniu serwera bazy danych jest instalacja narzędzia BDE. W przypadku gdy narzędzie to jest już zainstalowane, program zaproponuje pominięcie opisywanej fazy instalacji. Jeśli mimo to Użytkownik chce dokonać ponownej instalacji, należy włączyć opcję Odświeżenie konfiguracji BDE. Jeżeli narzędzie BDE nie zostało wcześniej zainstalowane, należy włączyć opcję Instaluj. Program dokona wówczas automatycznej instalacji. Rys. 5. Okno: Instalacja systemu KS-SOMED etap III. Po użyciu przycisku Dalej nastąpi automatyczna instalacja systemu KS-SOMED przez wykonanie operacji: Kopiowanie plików systemu. Kopiowanie plików baz danych. Tworzenie skrótów, konfigurowanie. W oknie widoczny jest postęp instalacji. Rys. 4. Okno: Instalacja BDE etap II Instalacja systemu KS-SOMED Następnym etapem po zainstalowaniu narzędzia BDE jest instalacja systemu KS-SOMED. Jeżeli system instalowany jest po raz pierwszy, program zaproponuje kopiowanie plików baz danych. Wyłączenie opcji Kopiuj pliki baz danych zaleca się tylko w przypadku, gdy system KS-SOMED ma w założeniu współpracować z bazą danych Oracle. Bazę taką należy przygotować i skonfigurować oddzielnie. Również w przypadku instalacji kolejnego stanowiska podłączonego do serwera bazy danych FireBird, opcja ta może być wyłączona. Rys. 6. Okno: Instalacja systemu KS-SOMED etap III. Następnie zostaną wykonane operacje: Aktualizacja rejestru. Dodawanie użytkownika. Modyfikacja aliasów. Aktualizacja tabel systemowych. Kopiowanie plików. 3

8 1. Samodzielna instalacja systemu z płyty CD Rys. 7. Okno: Instalacja systemu KS-SOMED etap III. Po wykonaniu się operacji zostanie wyświetlone okno kończące proces instalacji systemu KS-SOMED. Rys. 9. Okno: Licencja. Jeżeli licencja została dokupiona do wersji demonstracyjnej w późniejszym czasie, należy ją wgrać do katalogu, w którym zainstalowany jest KS-SOMED. Następnie należy ją wczytać w sposób analogiczny jak opisany powyżej Instalacja sieciowa systemu KS-SOMED W przypadku instalacji sieciowej systemu KS-SOMED konieczne jest: 1. Wydzielenie komputera, który będzie pełnił rolę serwera bazy danych. W przypadku gdy wydzielony komputer: Rys. 8. Okno: Zakończenie instalacji systemu KS-SOMED. Dla wersji demonstracyjnej systemu KS-SOMED proces instalacji kończy się poprzez automatyczne uruchomienie programu konfigurującego. Natomiast w wypadku wersji z licencją pełną po programie konfiguracyjnym uruchomiony zostanie dodatkowo program pozwalający na instalację aktualizacji Wczytanie licencji W przypadku zakupu wersji systemu z pełną licencją, licencja zostanie przegrana automatycznie do katalogu. Powinna zostać następnie wczytana do systemu. W tym celu w oknie głównym KS-SOMED należy posłużyć się przyciskiem Licencja, co spowoduje wyświetlenie okna o tej samej nazwie. Kliknięcie na ikonę wgranie licencji. pozwoli na automatyczne pełni również rolę stacji roboczej, to wówczas instalacja nie różni się niczym od standardowej instalacji pojedyńczego stanowiska na konkretnym komputerze. Należy kolejno zainstalować: serwer bazy danych (Firebird), narzędzie BDE a następnie system KS-SOMED, lub, pełni rolę tylko serwera, to wówczas należy zainstalować tylko serwer bazy danych (Firebird), natomiast nie należy instalować na tym komputerze narzędzia BDE oraz systemu KS-SOMED. 2. Instalacja końcówek: W przypadku stacji roboczych podczas instalacji należy w oknie Instalacja systemu KS-SOMED w polu Typ instalacji, wybrać pozycję Firebird klient (czyli wersję klienta bazy danych). Serwer również pełni rolę klienta. 4

9 Instalacja i aktualizacja systemu KS-SOMED Rys. 10. Okno: Instalacja systemu KS-SOMED. Pod koniec instalacji zostanie wyświetlone okno Wybierz serwer z bazą danych, w którym należy wskazać plik bazy danych z serwera według reguły serwer C:\ baza\ mojabaza.ksb, czyli należy podać nazwę serwera: w polu Lista serwerów z pliku HOSTS podajemy nazwę serwera, w polu IP podajemy adres IP serwera, w polu Ścieżka do bazy na serwerze (razem z nową bazą) podajemy lokalizację pliku bazy danych widzianą z poziomu serwera. Nie z końcówki bo jak wspomniano wcześniej, końcówka nie powinna mieć dostępu do pliku danych bazy. Rys. 11. Okno: Wybierz serwer z bazą danych. Klient bazy danych rozpoczynając połączenie z serwerem wysyła serwerowi (po adresie IP) informację o ścieżce do bazy danych. Stąd wniosek, że musi to być ścieżka widziana przez serwer. W przypadku serwera, system KS-SOMED z poszczególnych stanowisk będzie łączyć się do serwera bazy danych postawionego na tym komputerze, a serwer bazy danych będzie zwracał odpowiednie wartości lub zapisywał dane w pliku bazy danych. Pliki bazy danych muszą być kontrolowane tylko przez jedną aplikację, a taką aplikacją jest serwer bazy danych. Serwerem powinien być komputer z systemem Windows. Można również zainstalować bazę danych (Firebird) na Linuxie, należy to jednak wykonać samodzielnie oraz zdobyć bibliotekę freeudf rozszerzającą możliwości serwera bazy danych. Producent KAM- SOFT dostarcza bowiem bibliotekę w postaci pliku dll. Istnieją jednak źródła tej biblioteki, które można przekompilować pod daną dystrybucję Linuxa. W przypadku systemu Windows wystarczy korzystając z programu instalacyjnego KSPLInstaluj systemu KS-SOMED zainstalować na komputerze pełniącym rolę serwera tylko serwer bazy danych Fire- Bird. Na serwerze tym należy przeznaczyć katalog dla bazy danych i wgrać do tego katalogu bazę danych. Następnie należy udostępnić połączenie do tego komputera wszystkim stanowiskom, które chcą łączyć się do bazy danych. Stanowiska te muszą pingować do serwera, ale w żadnym wypadku nie powinny mieć dostępu do pliku bazy danych. 3. Wydzielony komputer pełni rolę propagatora zmian. Aby wydzielony komputer (np. serwer) pełnił rolę propagatora zmian na wszystkie pozostałe końcówki, powinien: mieć zainstalowany system KS-SOMED jeśli pełni również rolę stacji roboczej; lub mieć zainstalowany katalog zawierający dokładną strukturę systemu KS-SOMED jeśli komputer nie jest również stacją roboczą, czy też działa pod systemem operacyjnym innym niż Windows (dowolny). Katalog ten musi być udostępniony, a każda końcówka powinna posiadać jego lokalizację zapamiętaną w Edytorze rejestru (SCIEZKADLL ścieżka do katalogu, z którego dokonywana jest automatyczna aktualizacja). Do ustawienia tych wpisów najlepiej użyć programu KSPLKonfigurator. Informacja o ścieżce aktualizacji widoczna jest w prawej dolnej części statusu okna głównego systemu KS-SOMED. Wówczas podczas każdego uruchomienia stacji roboczej następuje synchronizacja katalogu stacji z katalogiem serwera, dzięki czemu wszelkie nowości automatycznie zostają pobrane. W przypadku aktualizacji systemu należy wgrać aktualizację na serwer i dalszym jej przebiegiem zajmuje się już system KS-SOMED. W przypadku niemożności zainstalowania aktualizacji na serwerze, bo jest to np. system operacyjny Linux, aktualizację można zainstalować na dowolnej końcówce, a następnie wykorzystać program CopyKSPL znajdujący się na dysku i w katalogu, w którym zainstalowany jest system KS-SOMED, a następnie w katalogu Tools. Program ten pozwala zsynchronizować zawartość katalogu stacji roboczej z serwerem, wgrywając nowości na serwer, czyli w drugą stronę niż wbudowany w system automat. Z serwera nowości zostaną rozpropagowane w sposób wcześniej opisany. W przedstawionym oknie Przygotuj pliki programu CopyKSPL, pola Lokalizacja KS-SOMED oraz Kartoteka docelowa domyślnie są uzupełnione ścieżkami, które zostały 5

10 1. Samodzielna instalacja systemu z płyty CD ustawione w Edytorze rejestru lub przy użyciu programu KSPLKonfigurator. Wraz z systemem KS-SOMED dostarczana jest nowa wersja serwera bazy danych FireBird. Poprzednia jego wersja po zainstalowaniu pod systemem Windows Vista powodowała uszkodzenie panelu sterowania systemu Windows Vista. W obecnej wersji problem ten został wyeliminowany. W przypadku ogólnie rzadko występujących błędów, należy wykonać następujące czynności: Komunikat podczas uruchamiania dowolnego modułu: PL-C0009: Błąd systemowy. Rozwiązanie: Należy ustawić w ustawieniach BDE Administratora, na zakładce Configuration w pozycji Drivers Native PARADOX opcję NET DIR na katalog z pełnymi prawami dostępu, np.: C:\ Users\ Public. Rys. 12. Okno: Program CopyKSPL Przygotuj pliki. Zalecane jest wszystkie pobrane aktualizacje nagrywać na inny nośnik niż dysk twardy. Dzięki temu użytkownik uniknie długiego procesu pobierania aktualizacji z ftp.kamsoft, w sytuacji gdyby musiał przeinstalować wszystkie stanowiska a bazę odtwarzał z kopii archiwalnej wykonywanej codziennie. 4. Przykładowe połączenie w BDE Administratorze wygląda następująco: (serwerem jest: akuc). Rys. 13. Okno: BDE Administrator. W przypadku instalacji sieciowej systemu KS-SOMED, wszystkie komputery muszą się widzieć poprzez protokół TCP/IP Konfiguracja KS-SOMED pod systemem Windows Vista oraz Windows 7 System KS-SOMED umożliwia bezproblemową współpracę z systemem operacyjnym Windows Vista oraz Windows 7. W tym celu w zaporze systemu Windows, należy zarejestrować serwer bazy danych FireBird. Rejestracja opisana została w rozdziale Instalacja serwera bazy danych. Może zdarzyć się sytuacja, że ustawienie nie odniesie skutku. Przyczyną najprawdopodobniej będzie utworzenie kopii ustawień BDE w plikach zgodności danego użytkownika. Należy wejść przy pomocy Eksploratora Windows do katalogu, gdzie zainstalowane jest BDE i przejść do plików zgodności tego katalogu (na pasku przycisków jest odpowiednia ikonka) pliki te należy usunąć. Błąd polegający na tym, że w niektórych zestawieniach dostępnych w systemie KS-SOMED kwoty mogą pojawiać się w walucie ze znakiem $. Wyjaśnienie: Prawdopodobnie OEM pochodzący od producentów komputerów stacjonarnych lub notebooków jak np. Fujitsu. Rozwiązanie: Aby system poprawnie odczytywał lokalne ustawienia w Rejestrze systemu Windows, należy zmienić w kluczu HKEY CURRENT USER/ Control Panel/ International wartość pozycji Locale z wartości na Następnie należy zrestartować system. Operacja nie zmienia żadnych ustawień w opcjach regionalnych. W przypadku uruchomienia serwera jako usługi dostęp do bazy danych jest blokowany przez firewall systemowy. Rozwiązanie: Należy dodać program fbserver.exe do listy wyjątków firewalla. Innym rozwiązaniem jest tymczasowe uruchomienie serwera FireBird jako aplikacji, co spowoduje automatyczne dodanie go do listy wyjątków (system zapyta się, czy to zrobić). Niesklasyfikowane wyżej błędy systemu lub niemożność pobrania aktualizacji: Wyjaśnienie: Powodem będzie najprawdopodobniej brak dostępu w trybie odczytu i zapisu dla zalogowanego Użytkownika do katalogu i podkatalogów z zainstalowanym systemem KS-SOMED. Najlepszym rozwiązaniem jest nadanie pełnych praw do tego katalogu wszystkim Użytkownikom, którzy mogą logować się na danej stacji Instalacja systemu KS-SOMED na serwerze terminali Instalacja systemu KS-SOMED na serwerze terminali wymaga aby każdy Użytkownik posiadał pełne uprawnienia do katalogu, w którym zainstalowany jest system KS-SOMED, oraz do całej gałęzi rejestru HKLM/Software/Kamsoft. Ponadto każdy Użytkownik uruchamiający kolejne kopie programu na serwerze terminali, musi mieć ustawiony unikalny numer stanowiska. Unikalny numer stanowiska można 6

11 Instalacja i aktualizacja systemu KS-SOMED ustawić korzystając z programu KSPLKonfigurator.exe, który dostępny jest w module Inne systemu KS-SOMED pod pozycją Konfigurator systemu lub w katalogu, w którym został zainstalowany system. Po uruchomieniu programu zostanie wyświetlone okno do zalogowania się do programu. W dostępnym polu należy wprowadzić hasło (domyślne hasło to GM ) i zatwierdzić przyciskiem OK. Zostanie wyświetlone okno główne programu KSPLKonfigurator, w którym należy włączyć opcję Konfiguracja personalna, klikając dwukrotnie na tę pozycję. Rys. 16. Okno: Edytor rejestru systemu KS-GABINET. Zostanie wyświetlone okno Edytor rejestru systemu KS-Gabinet, w którym należy dodać użytkowników nadając nazwę taką, jak login do serwera terminali. W tym celu można posłużyć się ikoną, skrótem klawiaturowym Ctrl+U, z menu głównego Edycja lub z menu podręcznego wybrać funkcję Dodaj użytkownika. W oknie Dodaj użytkownika należy podać jego nazwę i zatwierdzić przyciskiem OK. Rys. 14. Okno: KSPLKonfigurator Konfiguracja programu KS-GABINET. Zostanie wyświetlone okno Konfiguracja personalna, w którym należy włączyć widoczną opcję. Rys. 17. Okno: Dodaj użytkownika. Następnie dla każdego użytkownika należy użyć funkcji Dodaj wartość. Funkcję tę można wywołać po zaznaczeniu Rys. 15. Okno: Konfiguracja personalna. Następnie należy przejść do funkcji Edytor rejestru KS-Gabinet, znajdującej się poniżej również klikając dwukrotnie na tę pozycję. nazwy użytkownika i użyciu ikony, skrótem klawiaturowym Ctrl+W, z menu głównego Edycja lub z menu podręcznego wybierając funkcję Dodaj wartość. W wyświetlonym oknie Dodaj wartość w polu Nazwa wartości należy wybrać pozycję NR STANOWISKA, a następnie po kliknięciu w kolumnę Wartość nadać wartość. Numery muszą być unikalne dla danego loginu. Wykonanie tych czynności spowoduje, że każdy zalogowany użytkownik będzie mógł uruchomić system KS-SOMED, ze swojego konta z własnym numerem stanowiska. 7

12 2. Aktualizacja systemu KS-SOMED umowie o zakup oprogramowania. Konto musi być aktywowane przez producenta KAMSOFT. Aby pobrać aktualizacje z ftp w przeglądarce internetowej, należy wprowadzić bez spacji: ftp: // l XXXXXX: box.kamsoft.pl /../../ wspolne/ INSTALL/. gdzie, l XXXXXX należy wpisać Użytkownika (konto), a YYYYY należy wpisać hasło (z umowy o zakup systemu KS-SOMED). Można również w programie Total Commander z menu głównego Sieć użyć funkcji FTP Połączenie, potem należy użyć przycisku Nowy URL lub fukcji FTP Nowe połączenie. W oknie ftp w dostępnym polu, należy ustawić pozycję: box.kamsoft.pl oraz należy wyłączyć opcję Połączenie anonymous. Rys. 18. Okno: Dodaj wartość. Należy zwrócić uwagę na liczbę stanowisk w licencji. W przypadku gdy licencja obejmuje 15 stanowisk, ustawione numery dla poszczególnych użytkowników muszą zawierać się w przedziale Może jednak wystąpić sytuacja, gdy użytkowników jest więcej i dla każdego chcielibyśmy ustawić unikalne numery stanowisk W takiej sytuacji w bazie należy stworzyć widok o nazwie V$S na tabelę V$SESSION. Widok musi być dostępny dla loginu, z jakim system KS-SOMED łączy się do bazy. Po ustawieniu widoku będzie można użytkownikom ustawić numery stanowisk z zakresu Ważne tylko aby numery były unikalne. Program przy uruchamianiu sam będzie sprawdzał, czy liczba aktualnie pracujących kopii nie jest większa niż określona w licencji. Widok można stworzyć poniższym skryptem, z poziomu użytkownika systemowego Oracle: CREATE PUBLIC SY- NONYM V$S FOR V $SESSION; GRANT SELECT ON V $SESSION TO PUBLIC; 2. Aktualizacja systemu KS-SOMED Sposoby pobierania aktualizacji systemu to: Instalacja z płyty CD po złożeniu zamówienia u producenta KAMSOFT lub przedstawiciela, Użytkownik otrzymuje drogą pocztową na płycie CD pełną wersję systemu. Instalacja pełnej wersji z serwera ftp KAMSOFT. Instalacja aktualizacji z serwera ftp KAMSOFT. Dostęp do serwera ftp Użytkownik może otrzymać na życzenie. Wówczas z własnego konta można pobierać ostatnią pełną wersję instalacyjną systemu oraz aktualizacje. Konto zaczyna się od małej litery l, podkreślenie i sześć cyfr. Konto oraz hasło wymagane do zalogowania się na ftp podane jest w Rys. 19. Okno: ftp. W kolejnych oknach należy wprowadzić użytkownika oraz hasło. Na ftp pełna wersja instalacyjna systemu dostępna jest w katalogu Wspólne/ Instal. Plik z pełną wersją instalacyjną to np. kspl zip. Plik ten należy rozpakować i następnie uruchomić program KSPLInstal.exe. W katalogu znajdują się również aktualizacje. Katalog z aktualizacjami to np. KSPL patch. Instalacja aktualizacji bezpośrednio z systemu KS-SOMED przy użyciu programu KSPLUpdFTP. Sposób pobierania aktualizacji przy użyciu programu KSPLUpdFTP został opisany w rozdziale Kiedy aktualizacja, a kiedy pełna wersja systemu Aktualizację systemu do nowej wersji może dokonać użytkownik posiadający wersję systemu, niestarszą niż poprzednia. W tym przypadku, użytkownik nie pobiera nowej wersji ale różnice pomiędzy wcześniejszą, a najnowszą wersją. Dla użytkowników starszych wersji zaleca się zainstalowanie już pełnej wersji. Powodem tego jest, że na serwerze ftp umieszczane się tylko bieżące aktualizacje. Nie ma potrzeby, aby były zamieszczane również starsze wersje, ponieważ w razie dużych zmian w kilku wersjach pliki aktualizacje mogłyby okazać się dużo większe, niż pełna wersja systemu. Przykładowo: użytkownicy posiadający poprzednią wersję systemu tj mogą przeprowadzić aktualizację 8

13 Instalacja i aktualizacja systemu KS-SOMED do najnowszej wersji , natomiast użytkownikom wersji zaleca się pobranie pełnej wersji systemu Program KSPLUpdFTP Narzędzie KSPLUpdFTP pozwala na pobranie aktualizacji z serwera ftp, bez konieczności używania dodatkowych narzędzi oraz znajomości kont i haseł. Użytkownicy systemu KS-SOMED mogą wywołać program bezpośrednio z planszy głównej programu, po wybraniu przycisku Aktualizacja z panelu przycisków dodatkowych. Po wybraniu funkcji Pobierz aktualizacje z FTP, zostanie wyświetlone okno, w którym dostępne są trzy funkcje: Funkcja Pobierz aktualizację z serwera FTP, Funkcja Przeglądaj i instaluj aktualizacje ściągnięte z serwera FTP, Funkcja Ustawienia. Program domyślnie jest skonfigurowany do połączenia z Internetem poprzez stałe łącze. W przypadku korzystania z modemu należy w opcjach dokonać odpowiedniej konfiguracji. W pozostałych przypadkach nie istnieje potrzeba modyfikowania jakichkolwiek opcji programu KSPLUpdFTP. Pierwsza z funkcji pozwala na pobranie aktualizacji z serwera ftp. Po jej wybraniu, sprawdzana jest aktualna wersja systemu i wyszukiwane są możliwe do pobrania nowości. Dostępne są dwa rodzaje aktualizacji: aktualizacja różnicowa i aneksy zip Instalacja najnowszej wersji systemu przy użyciu programu KSPLUpdFTP Dotyczy Użytkowników systemu KS-SOMED, którzy korzystają z serwera bazy danych Firebird. Począwszy od wersji aktualizacja systemu KS-SOMED wymaga serwera Firebird 2.0. Na starszej wersji serwera nie będzie możliwa aktualizacja bazy danych. Z uwagi na to, Użytkownicy którzy korzystają FireBird 1.5 powinni zainstalować serwer 2.0 lub nowszy. Następnie konieczne jest odświeżenie bazy danych na nowym serwerze programem Archiwizacja, ponieważ tylko wtedy baza danych traktowana jest przez serwer jako baza w nowym formacie. Aby pobrać najnowszą wersję systemu, w oknie głównym systemu należy użyć przycisku Aktualizacja. Przed uruchomieniem procesu aktualizacji, należy zamknąć wszystkie inne składniki systemu KS-SOMED, w tym również system KS-SOMED. Zostanie wyświetlone okno z komunikatem: 2.3. Aktualizacja różnicowa a aneksy zip Obie aktualizacje, pod względem końcowego efektu są identyczne. Nie ma znaczenia, jaki rodzaj aktualizacji będzie pobrany, jeśli tylko pobranie aktualizacji się powiedzie, użytkownik uzyska taką samą wersję systemu. Zaleca się pobieranie aktualizacji różnicowych, jako że pliki aktualizacje są nieco mniejsze. Aneksy zip, to znane już doskonale aktualizacje, które można było dotychczas pobierać z ftp. Czym są aneksy różnicowe? Otóż w przypadku aneksów różnicowych Użytkownik nie otrzymuje nowej wersji pliku, który w danej poprawce został opublikowany, ale różnice pomiędzy wersją wcześniejszą a najnowszą wersją pliku. W zależności od pliku oraz ilości zmian, plik różnicowy bywa znacznie mniejszy, niż nowa wersja pliku. Konieczny jest jednak do spełnienia jeden warunek. Aby uzyskać nową wersję pliku, konieczne jest posiadanie dokładnie takiej samej poprzedniej wersji pliku jak wersja, na podstawie której plik różnicowy został wygenerowany. Warunek ten może nie być spełniony, jeśli w okresie między kolejnymi aktualizacjami, użytkownik otrzymał wersję testową modułu, lub też plik fizycznie został uszkodzony. Ponieważ wygenerowanie pliku wynikowego na podstawie różnicy oraz błędnej wersji pliku poprzedniego skutkuje tym, że system nie będzie działał poprawnie, wszystkie pliki w aktualizacji różnicowej, zabezpieczone są kodami CRC i to zarówno poprzednia wersja pliku, jak i plik wynikowy. Przed pobraniem aktualizacji różnicowej, sprawdzana jest suma CRC wszystkich plików, które będą podmieniane podczas aktualizacji i jeśli nie jest ona zgodna ze wzorcem, aktualizacja różnicowa nie będzie pobrana. W takim przypadku należy skorzystać z aneksów zip. Rys. 20. Okno: Komunikat. W kolejnym oknie Widok aktualizacji systemu KS-SOMED, należy wybrać funkcję Pobierz aktualizację z FTP. Spowoduje to otwarcie programu do pobierania aktualizacji z serwera ftp dla systemu KS-SOMED, w którym należy wybrać funkcję Pobierz aktualizację z serwera FTP. Rys. 21. Okno: Pobieranie nowej wersji systemu z serwera FTP. Spowoduje to rozpoczęcie procesu kopiowania pliku z serwera FTP. 9

14 2. Aktualizacja systemu KS-SOMED Rys. 22. Okno: Aktualizacja z FTP. Następnie zostanie wyświetlone okno Lista aktualizacji do pobrania z serwera FTP. W polu Rodzaj aktualizacji program domyślnie podpowiada aktualizację różnicową. Użytkownik może również wybrać drugą opcję: aneksy.zip. Każda zmiana rodzaju aktualizacji odświeża listę aneksów do pobrania. Zostaną wyświetlone wszystkie aktualizacje dostępne do posiadanej wersji, aktualny numer wersji widoczny jest na pasku stanu. Rys. 25. Okno: Lista aktualizacji pobranych z FTP i gotowych do zainstalowania. Aby rozpocząć instalację pobranych aktualizacji, należy użyć przycisku Instaluj, znajdującego się w dolnej części okna. Spowoduje to uruchomienie programu AneksKlient. W oknie programu nastąpi automatyczna aktualizacja systemu KS-SOMED pobranymi aneksami z serwera ftp. Program AneksKlient można również uruchomić z okna głównego systemu KS-SOMED po użyciu funkcji Zainstaluj aktualizację. Rys. 23. Okno: Lista aktualizacji do pobrania z serwera FTP. Po użyciu przycisku Pobierz rozpocznie się proces sprawdzania poprawności oraz kopiowania aneksów z serwera ftp. Rys. 26. Okno: Aktualizacja systemu KS-SOMED programem AneksKlient. Rys. 24. Okno: Pobieranie aktualizacji. Po pobraniu aneksów aby wyświetlić listę pobranych aktualizacji z serwera ftp w oknie programu, należy użyć przycisku Instaluj, znajdującego się po lewej stronie okna. Zostanie wyświetlona lista pobranych aktualizacji z serwera ftp. Po pobraniu aktualizacji z serwera ftp w odpowiednim katalogu serwera Kamsoft, pozostawiony zostanie plik z podstawowymi informacjami o pobranej wersji. Plik ten, zawiera jedynie informacje o numerze licencji, używanej wersji systemu, oraz pobranej właśnie wersji, a także statystykę wykorzystania systemu. Ma to na celu zidentyfikowanie numeru wersji, jaką posiada Użytkownik systemu KS-SOMED, co jest m.in. wymogiem nałożonym przez normę ISO 9001, jak również zebranie informacji o najczęściej używanych funkcjach, co pozwoli na planowanie kolejnych modyfikacji tak, by rzeczywiście trafiały w potrzeby Użytkowników. W oknie programu Aneksklient użycie klawisza funkcyjnego F12 spowoduje, że widoczna jest zakładka Funkcje specjalne, która zawiera dodatkowe funkcje: Pozwól na wczytanie dowolnej wersji. Zmień wersję systemu funkcja wykorzystywana jest w sytuacji, gdy Użytkownik musi odtworzyć system 10

15 Instalacja i aktualizacja systemu KS-SOMED KS-SOMED po przeinstalowaniu systemu operacyjnego. Właściwą wersję systemu Użytkownik wpisuje ręcznie. Przed wykonaniem tej operacji zaleca się kontakt się z producentem lub przedstawicielem. Rys. 27. Okno: Zmień wersję programu. Usuwanie ściągniętych Aneksów - pozwala Użytkownikowi usunąć wszystkie niezainstalowane aktualizacje aż do pierwszej wersji. Funkcja może być przydatna w razie wystąpienia problemów z łączem, gdy nastąpiło zaimportowanie zainstalowanych plików. Użytkownik może ponownie pobrać pliki od wersji pierwszej do najnowszej Aktualizacja bazy danych Aktualizację bazy danych wykonuje się z poziomu okna głównego systemu KS-SOMED po użyciu przycisku Aktualizacja i następnie funkcji Aktualizuj bazę danych. Zostanie uruchomiony program do aktualizacji struktury baz. Proces aktualizacji przebiega w kilku etapach: W oknie znajduje się również przycisk Ustawienia. Jego użycie wyświetla okno Ustawienia TesteraBaz, w którym dostępne są elementy: Sekcja Uruchamianie zawiera pola: Opcja Nigdy nie uruchamiaj - testowanie bazy danych nie zostanie uruchomione na żadnym etapie aktualizacji, Opcja Tylko po dodaniu sekwencji w przypadku gdy aktualizacja zawiera listę nowych sekwencji, testowanie bazy danych automatycznie zostanie włączone po wykonaniu się aktualizacji struktury bazy. Opcja Po każdej aktualizacji - testowanie bazy danych odbędzie się po zakończeniu procesu aktualizacji, Sekcja Rodzaj testów zawiera pola: Opcja Tylko wymagane, Opcja Pełny test obejmuje sprawdzanie sekwencji, procedur, wyzwalaczy, rekordy zerowe (pola ID/DE) oraz odwołania do innych tabel. Sekcja Inne zawiera opcję Usuń indeksy, które nie są zdefiniowane w projekcie bazy. 1. Etap I. W oknie programu znajdują się opcje: opcja Aktualizacja z profilami (wymaga znajomości hasła) włączenie opcji umożliwia przeprowadzenie aktualizacji bazy danych podczas, której można zmienić ustawienia profili, opcja Nie czekaj na potwierdzenie rozpoczęcia aktualizacji, opcja Rekompilacja procedur i wyzwalaczy. Rys. 29. Okno: Ustawienia TesteraBaz. W przypadku, gdy opcja Aktualizacja z profilami (wymaga znajomości hasła) zostanie włączona, wówczas po użyciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym należy podać hasło. Hasłem tym jest słowo PROFILE. Sposób aktualizacji bazy danych z profilami, został opisany w dalszej części tego rozdziału. Rys. 28. Okno: Aktualizacja struktury baz etap I. Przed aktualizacją struktury bazy danych podczas, której będą zmieniane ustawienia profili, należy koniecznie skontaktować się z producentem KAM- SOFT lub przedstawicielem/partnerem. 11

16 2. Aktualizacja systemu KS-SOMED 4. Etap IV. W oknie zostanie wyświetlona lista profili, wybranych podczas ostatniej aktualizacji struktury bazy. Jeżeli użytkownik na tym etapie aktualizacji chce zmienić ustawienia profili, powinien włączyć opcję Aktualizacja z profilami (wymaga znajomości hasła). Przed aktualizacją struktury bazy danych podczas, której będą zmieniane ustawienia profili, należy koniecznie skontaktować się z producentem KAM- SOFT lub przedstawicielem/partnerem. Rys. 30. Okno: Okno: Aktualizacja struktury baz. Jeżeli opcja Aktualizacja z profilami (wymaga znajomości hasła) nie zostanie włączona, wówczas zostanie wyświetlone kolejne okno programu. 2. Etap II. W oknie należy wybrać m. in. alias do aktualizacji, typ serwera danych system domyślnie podpowiada właściwe rozwiązanie. Rys. 33. Okno: Ustawienia profili etap IV. 5. Etap V. Zostanie wyświetlone okno, w którym w dostępnym polu należy wprowadzić hasło. Hasłem tym jest słowo: PROFILE. Rys. 31. Okno: Aktualizacja struktury baz etap II. 3. Etap III. W oknie zostaną wyświetlone informacje dotyczące wersji bazy: jaka jest wersja aktualizowanej bazy, kiedy była ostatnia aktualizacja, którą wersją programu oraz jakim wzorcem. Rys. 34. Okno: Okno: Aktualizacja struktury baz etap V. 6. Etap VI. W oknie zostanie wyświetlona lista dostępnych profili. Aby włączyć odpowiedni profil, przy rekordzie należy ustawić znacznik zaznaczania. Rys. 32. Okno: Aktualizacja struktury baz etap III. 12

17 Instalacja i aktualizacja systemu KS-SOMED Jeżeli w opisanym powyżej oknie Ustawienia TesteraBaz w sekcji Uruchamianie została włączona opcja Tylko po dodaniu sekwencji oraz aktualizacja zawiera listę nowych sekwencji, wówczas po zakończeniu aktualizacji struktury bazy, nastąpi automatyczne testowanie bazy danych w oknie Test bazy. Rys. 35. Okno: Aktualizacja struktury baz krok VI. 7. Etap VII. W oknie rozpocznie się proces analizy struktur, poprzez operację Zbieranie informacji oraz wyszukiwanie różnic. Rys. 38. Okno: Test bazy. 9. Zakończenie procesu aktualizacji. Zakończenie procesu aktualizacji struktury baz. Użytkownik ma możliwość przejrzenia raportu z całego procesu aktualizacji (przycisk Pokaż raport ). Rys. 36. Okno: Aktualizacja struktury baz krok VII. 8. Etap VIII. W oknie rozpocznie się automatyczna aktualizacja struktury bazy. Rys. 39. Okno: Aktualizacja struktury baz zakończenie Dostępne profile Podczas aktualizacji struktury bazy danych w zależności od wykupionych licencji na dodatkowe moduły, funkcje lub usługi należy dokonać odpowiednich ustawień profili. Przed aktualizacją struktury bazy danych podczas, której będą zmieniane ustawienia profili, należy koniecznie skontaktować się z producentem KAMSOFT lub przedstawicielem/partnerem. Rys. 37. Okno: Aktualizacja struktury baz krok VIII. 1. Profil HL7 profil należy ustawić w przypadku korzystania z protokołu HL7 do komunikacji oraz wymiany danych pomiędzy systemem KS-SOMED a innymi aplikacjami KS np. z KS-MEDIS. Profil należy również ustawić w przypadku współpracy modułów systemu KS-SOMED z systemami innych producentów: moduł Punkt pobrań z systemem obsługi laboratorium. 13

18 2. Aktualizacja systemu KS-SOMED Funkcjonalność została opisana w instrukcji do modułu Punkt pobrań. moduł KS-RIS z systemem obsługi pracowni radiologicznej PACS. Funkcjonalność została opisana w instrukcji do modułu KS-RIS. 2. Profil INT profil należy ustawić w przypadku korzystania z nowej wersji mechanizmu integracji pomiędzy systemem KS-SOMED a innymi systemami KS: KS-SOLAB; KS-MEDIS; KS-APTEKA SZPITALNA; KS-ZZL. 3. Profil Integracja profil należy ustawić w przypadku korzystania ze starej wersji mechanizmu integracji pomiędzy systemem KS-SOMED a innymi systemami KS, np. KS-MEDIS. 4. Profil INTERNET - profil należy ustawić w przypadku korzystania z usług: Rejestracja OSOZ. Funkcjonalność została opisana w instrukcji Ogólnpolski System ochrony Zdrowia. Internetowa Rejestracja Pacjentów. Funkcjonalność została opisana w instrukcji Internetowa Rejestracja Pacjentów. 5. Profil Koszty profil należy ustawić w przypadku korzystania z mechanizmu wymiany danych, dotyczących funkcjonalności z modułu Kalkulacja Kosztów, dostępnego w systemie KS-MEDIS do systemu KS-SOMED. 6. Profil PARTNER profil należy ustawić w przypadku korzystania z funkcji Pola dodatkowe na karcie pacjenta informacje o partnerze. Funkcjonalność została opisana w instrukcji do modułu Kartoteki (rozdział 4.1). 7. Profil POCZEKALNIA profil należy ustawić w przypadku korzystania z modułu Poczekalnia. Funkcjonalność została opisana w instrukcji do modułu Poczekalnia. 8. Profil PODWYKONAWCY profil należy ustawić w przypadku korzystania z funkcji Podwykonawcy w umowie. Do korzystania z funkcji Podwykonawcy w umowie wymagane jest wykupienie dodatkowej funkcji Umowy Enterprise (funkcja została przedstawiona w punkcie 13). 9. Profil POGOTOWIE profil należy ustawić w przypadku korzystania z modułu Pogotowie. Funkcjonalność została opisana w instrukcji do modułu Pogotowie. 10. Profil PRODUKCJA profil należy ustawić w przypadku korzystania z modułów: Laboratorium protetyczne dla kliniki stomatologicznej. Protetyka SOL moduł został przedstawiony w punkcie Profil PZU ŻYCIE profil należy ustawić w przypadku korzystania z funkcji Współpraca z PZU Życie. Funkcjonalność została opisana w instrukcji do modułu Kartoteki (rozdział 4.1). 12. Profil QRS profil należy ustawić w przypadku korzystania z modułu QRS. Funkcjonalność została opisana w instrukcji do modułu Kartoteki (rozdział 4.1). 13. Profil SOL profil należy ustawić w przypadku korzystania z modułu Protetyka SOL. Do korzystania z modułu Protetyka SOL wymagane jest ustawienie również profilu PRODUKCJA. Funkcjonalność została opisana w instrukcji do modułu Protetyka SOL. 14. Profil TKolejka profil należy ustawić w przypadku korzystania z funkcji Kolejka do lekarza oczekujący na zwolnienie się terminu. Funkcjonalność została opisana w instrukcji do modułu Terminarz (rozdział 6.14). 15. Profil UKS profil należy ustawić w przypadku korzystania z funkcji: Archiwum z dokumentacją medyczną w rotomatach (dla kliniki stomatologicznej). Funkcjonalność została opisana w instrukcji Magazyn Centralnej Rejestracji. Funkcjonalność została opisana w instrukcji do modułu Umowy (rozdział 5.2.1) oraz w instrukcji Umowy Enterprise. 14

19 Instalacja i aktualizacja systemu KS-SOMED Uproszczone archiwum dokumentacji medycznej wersja bez rotomatów. Do korzystania z funkcji Uproszczone archiwum dokumentacji medycznej wersja bez rotomatów wymagane jest wykupienie dodatkowej funkcji Archiwum z dokumentacją medyczną w rotomatach (dla kliniki stomatologicznej). Po zaznaczeniu odpowiedniej pozycji należy użyć przycisku "Pobierz", wówczas nastąpi import wzorca bazy leków BLOZ. Funkcjonalność została opisana w instrukcji Magazyn Centralnej Rejestracji Profil Umowy profil należy ustawić w przypadku korzystania z funkcji Umowy Enterprise. Funkcjonalność została opisana w instrukcji do modułu Umowy (rozdział 5.2.1) oraz w instrukcji Umowy Enterprise. 17. Profil WSK- profil należy ustawić w przypadku korzystania z funkcji Numeracja kartotek zależna od nazwiska pacjenta. Funkcjonalność została opisana w instrukcji do modułu Kartoteki (rozdział 2.1) Aktualizacja bazy leków BLOZ Rys. 41. Okno: Aktualizacja z FTP. Kolejnym krokiem jest użycie przycisku Instaluj (znajdujący się po lewej stronie okna), następnie należy zaznaczyć odpowiednią pozycję i użyć drugiego przycisku Instaluj (znajdujący się w dolnej części okna). Wykonanie tych czynności zamknie program KSPLUpdFTP i automatycznie uruchomi program BLOZUpdate, którego zadaniem jest zaktualizowanie systemu KS-SOMED plikami pobranymi z ftp. W oknie Aktualizacja bazy BLOZ znajduje się opcja Wymuś pełną aktualizację bazy BLOZ, włączenie której przed rozpoczęciem importu umożliwia pełną aktualizację bazy BLOZ, bez sprawdzania dat wcześniejszych modyfikacji bazy. Aby rozpocząć import bazy leków BLOZ w oknie Aktualizacja bazy BLOZ, należy użyć przycisku Start (przycisk ten po rozpoczęciu importu zmienia postać na przycisk Stop ) Aktualizacja bazy leków BLOZ dotychczasowy sposób Do pobrania bazy leków BLOZ służy, podobnie jak do aktualizacji systemu, program KSPLUpdFTP. Aby rozpocząć pobieranie w oknie głównym systemu KS-SOMED, należy użyć przycisku Aktualizacja, a następnie funkcję Pobierz aktualizację FTP. Następnie w oknie Pobieranie danych z FTP dla systemu KS-SOMED w polu Rodzaj aktualizacji, należy wybrać pozycję Pobierz BLOZ. W zależności od częstotliwości dokonywania aktualizacji bazy leków BLOZ możliwe jest pobranie: całej bazy BLOZ, zmiany tygodniowej, dziennych zmian maksymalnie 3 dni. Rys. 42. Okno: Aktualizacja bazy BLOZ. W przypadku, gdy użytkownik wykupił licencję na moduł BLOZ3 Średnie Ceny (Baza), po zaimportowaniu bazy BLOZ, ma możliwość automatycznie zaktualizować bazę średnich cen bez względu na to, czy leki występują w lokalnej bazie leków, czy też nie. Rys. 40. Okno: Pobieranie aktualizacji bazy BLOZ 15

20 2. Aktualizacja systemu KS-SOMED W tym celu w oknie Aktualizacja bazy BLOZ, należy użyć aktywnego przycisku Średnie ceny. W oknie Wybieranie należy z dysku wskazać plik ze średnimi cenami, który powinien mieć postać: SPXXXXXX.dbf, gdzie XX oznacza miesiąc, XXXX oznacza rok i użyć przycisku Otwórz. Następnie należy wczytać plik używając przycisku Start. Moduł BLOZ3 Średnie Ceny (Baza) wykorzystywany jest podczas pracy Modułu obliczania średnich cen. Moduł ten można dodatkowo zamówić, gdy użytkownik wykupił licencję systemu KS-SOMED w pakiecie B. Moduł dostępny jest bezpłatnie w systemie w pakiecie C. W zależności od częstotliwości dokonywania aktualizacji poszczególnych modułów bazy BLOZ, w oknie Aktualizacja baz farmaceutycznych w kolumnie Uwagi w rekordach poszczególnych modułów bazy BLOZ widoczna jest informacja: 1. Zalecana jest aktualizacja informacja pojawi się, gdy dany moduł bazy BLOZ nie był aktualizowany do 7 dni wstecz. Jeżeli Użytkownik nie posiada licencji na moduły: Odpłatności ; Interakcje oraz Średnie ceny, wówczas w kolumnie Uwagi widoczna jest informacja o braku licencji. Aby można było korzystać z modułu BLOZ3 Średnie Ceny (Baza), należy również zakupić licencję do modułu BLOZ1 - Odpłatności. W oknie Aktualizacja bazy BLOZ pod przyciskiem Opcje znajdują się następujące opcje i pola: opcja Usuń pliki z wzorcami po aktualizacji po zaznaczeniu tej opcji system automatycznie usuwa zbędne pliki pozostawione po aktualizacji; opcja Przy starcie programu poszukuj wzorce na dyskach gdy opcja zostanie zaznaczona, przy ponownym uruchomieniu program sprawdzi, czy na kórymś z dostępnych dysków znajdują się dane do aktualizacji bazy KS-BLOZ. Jeżeli je znajdzie, aktualizacja zostanie przeprowadzona automatycznie; pole Co zrobić ze średnimi cenami podczas aktualizacji określa sposób aktualizacji bazy średnich cen: Rys. 44. Okno: Aktualizacja baz farmaceutycznych. 2. Wymagana jest aktualizacja informacja pojawi się, gdy dany moduł bazy BLOZ nie był aktualizowany powyżej 7 dni. uaktualnij pozycje nie podane edycji; uaktualnij wszystko. Rys. 45. Okno: Aktualizacja baz farmaceutycznych. Rys. 43. Okno: Opcje programu BlozUpdate Aktualizacja bazy leków BLOZ nowy sposób Aktualizację modułów bazy BLOZ wykonuje się z poziomu okna głównego systemu KS-SOMED po użyciu przycisku Aktualizacja i następnie funkcji Aktualizuj bazę leków BLOZ. Zostanie uruchomiony program do aktualizacji baz farmaceutycznych. W oknie Aktualizacja baz farmaceutycznych znajduje się lista modułów bazy leków BLOZ, dostępnych w systemie KS-SOMED. 0 Podstawowy. 1 Odpłatności. 2 Interakcje. 3 Średnie ceny. Aktualizacja modułów bazy BLOZ odbywa się automatycznie. Aby rozpocząć proces aktualizacji, należy użyć przycisku Aktualizuj. Proces przebiega w kilku etapach: 1. Etap I. Rys. 46. Okno: Aktualizacja baz farmaceutycznych. 16

21 Instalacja i aktualizacja systemu KS-SOMED 2. Etap II. 6. Etap VI. Rys. 47. Okno: Aktualizacja baz farmaceutycznych. Rys. 51. Okno: Aktualizacja baz farmaceutycznych. 3. Etap III. 7. Etap VII. Rys. 48. Okno: Aktualizacja baz farmaceutycznych. Rys. 52. Okno: Aktualizacja baz farmaceutycznych. 4. Etap IV. 8. Zakończenie procesu aktualizacji. Rys. 49. Okno: Aktualizacja baz farmaceutycznych. Rys. 53. Okno: Aktualizacja baz farmaceutycznych. 5. Etap V. W oknie Aktualizacja baz farmaceutycznych znajdują się przyciski: Kup/ przedłuż jeżeli Użytkownik posiada hasło do systemu elektronicznej wymiany danych KS-EWD, wówczas z poziomu okna Aktualizacja baz farmaceutycznych ma możliwość złożenia do producenta KAM- SOFT zamówienia lub przedłużenia asysty na moduły bazy BLOZ. Dowiedz się więcej Użytownik ma możliwość zapoznania się z informacjami o poszczególnych modułach bazy BLOZ, dostępnych na stronie Rys. 50. Okno: Aktualizacja baz farmaceutycznych. 17

22 2. Aktualizacja systemu KS-SOMED Opcje po zalogowaniu się przez Użytkownika zostanie wyświetlone okno BLOZUpdate - opcje, w którym dostępne są opcje: opcja Usuń pliki z wzorcami po aktualizacji po zaznaczeniu tej opcji system automatycznie usuwa zbędne pliki pozostawione po aktualizacji; opcja Przy starcie programu poszukuj wzorce na dyskach gdy opcja zostanie zaznaczona, przy ponownym uruchomieniu program sprawdzi, czy na kórymś z dostępnych dysków znajdują się dane do aktualizacji bazy KS-BLOZ. Jeżeli je znajdzie, aktualizacja zostanie przeprowadzona automatycznie; pole Co zrobić ze średnimi cenami podczas aktualizacji określa sposób aktualizacji bazy średnich cen: uaktualnij pozycje nie podane edycji; uaktualnij wszystko. Rys. 55. Okno: Import słowników podstawowych. Jeżeli Użytkownik nie posiada licencji na moduł: Moduł ICD9 ICD10, wówczas w oknie Import słowników ICD widoczna jest informacja o braku licencji Import słowników ICD-9 CM i ICD-10 Import baz słowników ICD-9 CM i ICD-10 wykonuje się z poziomu okna głównego systemu KS-SOMED po użyciu przycisku Aktualizacja i następnie funkcji Import słowników ICD-9 i ICD-10. Zostanie wyświetlone okno do importu słowników ICD. Użytkownik może dokonać importu baz słowników ICD-9 CM i ICD-10 przy użyciu programu do importu, po uprzednim wykupieniu licencji Moduł ICD9 ICD10. Rys. 56. Okno: Import Słowników ICD Szczegółowe zasady dotyczące zamówienia na bazy słowników ICD, sposób licencjonowania oraz cena dostępne są po użyciu przycisku, gotowy formularz zamówienia znajduje się pod przyciskiem. Rys. 54. Okno: Import Słowników ICD. Aby rozpocząć proces, należy użyć przycisku Import. Zostanie wyświetlone okno Import słowników podstawowych. W oknie widoczny jest postęp importu Instalacja funkcji cyfrowego podpisywania dokumentacji medycznej Powyższa funkcjonalność została opisana w instrukcji: Podpis elektroniczny. 18

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW 1. Opis czynności niezbędnych do zainstalowania programu KS-ASW. Przystępując do instalacji należy w pierwszej kolejności wydzielić komputer, który będzie pełnił rolę serwera i od niego rozpocząć instalację.

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ).

Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ). Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ). Program Helios pomoc społeczna pracuje zarówno na systemach 32 i 64

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Instalacja oprogramowania dreryk na Windows 7 Professional 32 bity Windows 7 Professional 64 bity Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Pobranie...3 Instalacja...4

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http://www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 instrukcje instalacji

Załącznik 1 instrukcje instalacji Załącznik 1 instrukcje instalacji W poniższym załączniku przedstawione zostaną instrukcje instalacji programów wykorzystanych w trakcie tworzenia aplikacji. Poniższa lista przedstawia spis zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu (wersja 1.1 dla 2.5.x) Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. 2013 Spis treści ABAKUS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Sp. z o.o. 1.

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

eformatyzacja instrukcja obsługi

eformatyzacja instrukcja obsługi eformatyzacja instrukcja obsługi AGMASoft 2010 Opis systemu... 3 1 Zasady postępowania... 4 2 Instalacja systemu eformatyzacja... 5 2.1 Instalacja programu... 5 2.2 Instalacja sterowników BDE... Błąd!

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Korporacyjne grupy towarowe

KS-ZSA. Korporacyjne grupy towarowe KS-ZSA Korporacyjne grupy towarowe 1. Ustawienia po stronie KS-ZSA Aby rozpocząć pracę z korporacyjnymi grupami towarowymi system KS-ZSA należy odpowiednio skonfigurować KS-ZSA: Uprawnienia: - 61.Admin

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA Aplikacja wspomagająca przygotowanie przesyłek pocztowych do nadania OPIS INSTALACJI POSTDATA S.A. ul. Fabryczna 3 85-741 Bydgoszcz tel. 0-52 / 370-57-57 fax.0-52 / 370-57-77

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Instrukcja instalacji Katowice 2015 2153PI02.00 Producent programu: KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja 2010-10-26 Pilotaż Egzaminów Online) Wprowadzenie: 1. Wirtualny Serwer Egzaminacyjny ma niewielkie wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersji sieciowej. EuroPlus+ Reward

Instrukcja instalacji wersji sieciowej. EuroPlus+ Reward Instrukcja instalacji wersji sieciowej EuroPlus+ Reward 1 Programy z serii EuroPlus+ instrukcja instalacji wersji sieciowej 1. Funkcjonowanie sieciowej wersji EuroPlus+ 2. Etapy instalacji wersji sieciowej

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub uwag odnośnie niniejszego dokumentu proszę o kontakt pod adresem info@lukaszpiec.pl. Można także

Bardziej szczegółowo

Wstęp do instalacji oprogramowania CAD Projekt w systemach operacyjnych Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Wstęp do instalacji oprogramowania CAD Projekt w systemach operacyjnych Windows Vista, Windows 7, Windows 8 Wstęp do instalacji oprogramowania CAD Projekt w systemach operacyjnych Windows Vista, Windows 7, Windows 8 Przed przystąpieniem do instalacji naszych programów do projektowania wnętrz w systemie Windows

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) Cityconnect Sp z o. o. Krakowski Dostawca Internetu Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Podręcznikużytkownika

Podręcznikużytkownika Import danych z systemu KS-ZPL do KS-CRM Podręcznikużytkownika Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Import danych z systemu KS-ZPL do KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera.

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera. IPLA HELP Spis treści 1. Instalacja programu...1 2. Wymagania techniczne...2 3. Okno logowania...2 4. Opcje IPLA...4 5. Zakładka Media...6 6. Zakładka RSS...8 7. Zakładka Kontakty...9 8. Zakładka Pokoje...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Aktualizacji

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Aktualizacji Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Aktualizacji Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 Proces aktualizacji rozpoczynamy od serwera. Przed wykonaniem aktualizacji zalecane jest wykonanie aktualnej

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Nautilus LAB. Podręcznik administratora systemu. Moduł Cytologia/Histopatologia. ids Integrated Data Solutions Sp. z o.o. www.software-ids.

Nautilus LAB. Podręcznik administratora systemu. Moduł Cytologia/Histopatologia. ids Integrated Data Solutions Sp. z o.o. www.software-ids. Nautilus LAB Moduł Cytologia/Histopatologia Podręcznik administratora systemu ids Integrated Data Solutions Sp. z o.o. www.software-ids.pl Wersja 1.0-11_2011 Stanowisko główne i stanowiska zależne Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci?

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Problemy techniczne SQL Server Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być używane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. 3. Udostępnić folder nadrzędny do folderu z danymi (czyli folder Finanse Optivum) operatorom programu na końcówkach roboczych.

Problemy techniczne. 3. Udostępnić folder nadrzędny do folderu z danymi (czyli folder Finanse Optivum) operatorom programu na końcówkach roboczych. Problemy techniczne Jak udostępnić dane sieciowo w programach z pakietu Finanse Optivum praca w trybie współużytkowania Programy z pakietu Finanse Optivum mogą pracować na wspólnej bazie danych. Baza ta

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo