2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy."

Transkrypt

1

2 Rozdział : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Powiat Rzeszowski; Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 Obsługę postępowania zapewnia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 tel.: (07) , faks: (07) , godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 5: Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy. 3. Opis przedmiotu zamówienia.. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie do jego siedziby przy ul. Grunwaldzkiej 5, zgodnie ze specyfikacją określoną w tabeli przedstawionej poniŝej. 2. Przedmiotem dostawy moŝe być wyłącznie sprzęt fabrycznie nowy, nie uŝywany (dostarczany) wcześniej w innych projektach. Zamawiający oczekuje ponadto, Ŝe sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaŝy producenta na rynek polski oraz, Ŝe sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu. 3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Urządzenia komputerowe Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne Pakiety oprogramowania antywirusowego Serwery. Lp. Specyfikacja Ilość. Macierz dyskowa o parametrach nie gorszych niŝ: Wymagana przestrzeń: MoŜliwość instalacji minimum 2 dysków w jednej półce. Przestrzeń dyskowa zbudowana za pomocą: - 4 dysków SAS 300GB / 5 krpm - 4 dysków SATA 750GB / 7,2 krpm Obudowa: Macierz dyskowa musi mieć moŝliwość zainstalowania w szafie przemysłowej 9. Wysokość macierzy z wymaganą pojemnością dyskową nie większa niŝ 2U MoŜliwość rozbudowy oferowanej macierzy do co najmniej 48 napędów dyskowych, bez wymiany kontrolerów macierzowych. MoŜliwość maksymalnej pojemności macierzy 48TB. Typ dysków: MoŜliwość instalacji dysków SAS i SATA. MoŜliwość mieszania ww. dysków z dyskami SAS w obrębie tej samej półki dyskowej. Typ zabezpieczenia przestrzeni dyskowej: Macierz powinna obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID0, RAID, RAID3, RAID5, RAID6, RAID0 oraz RAID50 realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanego układu. Zabezpieczenia dyskami SPARE: MoŜliwość definiowania dysków SPARE zarówno lokalnych jak i globalnych. Interfejsy dysków: Dyski twarde typu Hot-Plug z dwoma interfejsami. Kontrolery macierzowe oferowanej macierzy dyskowej muszą pracować w trybie active/active. Pamięć CACHE: Minimalna wielkość zainstalowanej pamięci CACHE GB. Zabezpieczenie pamięci CACHE: Mirrorowanie pamięci CACHE kontrolerów macierzowych. Podtrzymanie pamięci CACHE kontrolerów macierzowych bez względu na czas braku zasilania. Interfejsy zewnętrzne: Co najmniej 4 zewnętrzne interfejsy 3Gb SAS Ochrona danych w środowiskach heterogenicznych: MoŜliwość ochrony danych w heterogenicznych środowiskach sieci SAN maskowanie min 256 LUN o powierzchni min. 6TB. Wymagane podłączenie min. 64 serwer. Wymagane podłączenie min. 6 serwerów. Pojedyncze punkty awarii: Brak pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. Serwisowalność: Wymiana elementów systemu w trybie Hot-Swap, a w szczególności takich, jak: kontroler(y), zasilacz(e), wentylatory. MoŜliwość uaktualniania firmware u kontrolera macierzowego bez przerywania pracy systemu. Macierz przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz wymiany elementów bez konieczności jej wyłączania. Macierz musi umoŝliwiać zdalne zarządzanie macierzą oraz automatyczne informowanie centrum serwisowego o awarii. Zarządzanie: Zarządzanie macierzą z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego poprzez

3 przeglądarkę internetową, poprzez interfejs Lini Komend lub interfejs szeregowy macierzy. Kopie wewnątrz macierzy MoŜliwość dokonywania na Ŝądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot) w ramach macierzy do wykorzystania w celu np. wykonywania backupów lub testów systemów komputerowych. Nie jest wymagane dostarczenie licencji na tą funkcjonalność. MoŜliwość dokonywania na Ŝądanie pełnej fizycznej kopii danych (klon) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Nie jest wymagane dostarczenie licencji na tą funkcjonalność. Zasilanie: Redundantne zasilacze i wentylatory. Gwarancja/serwis: 36 miesięcy OnSite uŝytkowania) z czasem reakcji serwisowej -. Gwarancja musi obejmować macierz i dyski. W cenie naleŝy uwzględnić montaŝ urządzenia, uruchomienie i konfigurację, w ramach której naleŝy wykonać: podział przestrzeni dyskowej macierzy, instalację systemów operacyjnych, utworzenie i skonfigurowanie harmonogramu tworzenia kopii zapasowych. 2. Skaner formatu A3 o parametrach nie gorszych niŝ: Format skanowanych dokumentów: od A8 do A3 Ilość układów optycznych: dwa moŝliwość skanowania w trybie duplex/simplex Prędkość skanowania [podawana dla dokumentów A4 przy rozdzielczości 200dpi w trybie kolor]: 50 kartek(stron) na minutę 00 obrazów na minutę Zakresy rozdzielczość: dpi Automatyczny podajnik dokumentów: m.in. 00 arkuszy Interfejsy: USB i SCSI Adapter sieciowy: Opcjonalnie poprzez zewnętrzną przystawkę posiadającą złącze RJ-45 i interfejs Ethernet- z identyfikacją uŝytkownika, kompatybilną ze skanerem klasy biurowej Zalecane obciąŝenie dzienne podawane przez producenta: co najmniej 4000 dokumentów dziennie Nadruk na dokumentach. Opcjonalnie moŝliwość zainstalowania drukarki atramentowej umoŝliwiającej nadruk na zeskanowanych dokumentach. Zakres gramatury skanowanych dokumentów A4: g/m2 Maksymalna wspierana przez skaner długość dokumentów: Do 850 mm Współpraca z aplikacjami: Dołączone driver s TWAIN i ISIS Wykrywanie podwójnych pobrań dokumentów: Czujnik ultradźwiękowy, pomiar długości skanowanych dokumentów. Aplikacja do odczytu kodów kreskowych. Inne funkcje: Automatyczne zarządzanie wiązkami dokumentów wraz z tworzeniem pod-folderów. Gwarancja: 2 miesięcy. 3. Skaner formatu A4 o parametrach nie gorszych niŝ: Format skanowanych dokumentów: Od A8 do A4 Ilość układów optycznych: Dwa moŝliwość skanowania w trybie duplex/simplex Prędkość skanowania [podawana dla dokumentów A4 przy rozdzielczości 50dpi w trybie kolor]: 5 kartek(stron) na minutę 30 obrazów na minutę Zakresy rozdzielczość: dpi Automatyczny podajnik dokumentów: m.in. 50 arkuszy Interfejsy: USB Adapter sieciowy: Opcjonalnie poprzez zewnętrzną przystawkę posiadającą złącze RJ-45 i interfejs Ethernet- z identyfikacją uŝytkownika, kompatybilną ze skanerem klasy departamentowej Zalecany obciąŝenie dzienne podawane przez producenta: Co najmniej 000 dokumentów dziennie Zakres gramatury skanowanych dokumentów A4: g/m2 Maksymalna wspierana przez skaner długość dokumentów: Do 850 mm Współpraca z aplikacjami: Dołączone driver s TWAIN i ISIS Wykrywanie podwójnych pobrań dokumentów. Oprogramowanie OCR. Gwarancja: 2 miesięcy. 4. Drukarka laserowa monochromatyczna formatu A4 o parametrach nie gorszych niŝ: szybkość druku: 43 str./min., czas wydruku pierwszej strony: poniŝej 9 s, rozdzielczość 200x200 dpi, dostosowana do pracy w sieci, automatyczny wydruk dwustronny - realizowany sprzętowo, standardowa pamięć min. 64 MB (moŝliwość rozszerzenia do 576 MB), standardowe podajniki papieru: 2. Standardowa pojemność podajników: 600 arkuszy, standardowa obsługa papieru: daw podajniki o pojemności 600 arkuszy, odbiornik na 500 arkuszy, taca na 500 arkuszy, uniwersalny podajnik na 00 arkuszy, moduł druku dwustronnego o pojemności 500 arkuszy, rozwiązania komunikacyjne: dwukierunkowy port równoległy Centronics IEE 284, port USB 2.0 na panelu sterowania, zintegrowany port Fast Ethernet do druku w sieci. Wraz z drukarką naleŝy dostarczyć oryginalne materiały eksploatacyjne (tonery) umoŝliwiające wydruk stron. Gwarancja: 2 miesięcy OnSite uŝytkowania) z czasem. 2 2

4 5. Podpis elektroniczny Pakiet do podpisu elektronicznego o parametrach nie gorszych niŝ: czytnik kart kryptograficznych podłączany przez port USB lub RS232, kartę kryptograficzną zgodna z wymaganiami technicznymi określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów do ustawy o podpisie elektronicznym, oprogramowanie spełniające wymogi stawiane programom podpisującym określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 roku (Dz.U. Nr 28 poz. 094 z dnia 2 sierpnia), umoŝliwiające wskazanie stosowanej przez uŝytkownika polityki certyfikatu, konfigurowanie bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego oraz zakup certyfikatów podpisu elektronicznego, 2 lata obowiązywania certyfikatu. 6. Firewall o parametrach nie gorszych niŝ: Kontrola dostępu zaporę ogniową klasy [FW] Stateful Inspection z certyfikatem ICSA - moŝliwość definicji stref bezpieczeństwa - egzekwowanie polityki bezpieczeństwa opartej na profilach uŝytkowników Ochrona przed wirusami antywirus [AV] (dla protokołów NP./FTP/SMTP/POP3/IMAP4) np. w oparciu o sygnatury KasperkyLab - strumieniowa ochrona przeciwwirusowa - brak ograniczeń ze względu na rozmiar skanowanych plików - bsługa białych i czarnych list - certyfikat ICSA Poufność danych - lien VPN z certyfikatem ICSA, SSL VPN, LT2P VPN - NAT over IPSec VPN - uwierzytelnianie Xauth - tryby pracy SSL VPN: Reverse Proxy, Full Tunel, Port forwarding - moŝliwość podwójnej autoryzacji w oparciu o zestaw tokenów - konfigurowalny portal uŝytkownika Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS i IDS] - kontrola dostępu aplikacji IM/P2P - lientliwoś czasu określające aktywność działania reguł - egzekwowanie reguł IPS/IDS w oparciu o profile uŝytkowników - automatyczna aktualizacja sygnatur - praca w trybie router/lient Kontrola pasma [QoS ] oraz ruchu i [Traffic Shaping], - moŝliwość definicji priorytetów oraz pasma gwarantowanego i maksymalnego Kontrola treści Web Filter [WF], w oparciu o serwery klasyfikacji np. BlueCoat Kontrola zawartości poczty antyspam [AS] dla protokołów SMTP, POP3, IMAP opartą o niepłatne rozwiązania MoŜliwość pracy w trybie wysokiej dostępności - moŝliwość pracy w klastrze, - wykrywanie awarii urządzeń, łącza - automatyczne synchronizowanie konfiguracji Obsługa łączy 3G. 7. Dysk SATA 250 o parametrach nie gorszych niŝ: 3.5 cala, pojemność 250 GB, interfejs Serial ATA/300, ilość talerzy szt. ( Głowica), prędkość obrotowa obr./min. pamięć cache 8 92 kb. 8. Streamer o parametrach nie gorszych niŝ: wewnętrzny napęd DAT; montaŝ w zatoce 5,25", Format zapisu: DAT72, DDS-4, DDS-3; Nośnik: DAT72, DDS-4, DDS-3; Interface: Ultra3 SCSI (Ultra60 SCSI) LVD; Pojemność po kompresji sprzętowej: 72 GB Transfer danych bez kompresji sprzętowej: 0,8 GB/h; Transfer danych z kompresją sprzętową: 2,6 GB/h; Średni czas dostępu do pliku: 50 s; Średni czas między uszkodzeniami (MTBF): h przy obciąŝeniu 2%; Instrukcja obsługi, sterowniki, kabel zasilający LVD SCSI pin; Taśmy do streamera (zestaw 5 szt. + czyszcząca). 9. Zasilacz awaryjny do serwera o parametrach nie gorszych niŝ: moc wyjściowa 200 VA, moc wyjściowa 780 W, napięcie wejściowe 230 V, czestotliwość 55 Hz, zakres napięcia wyjściowego V, kształt napięcia wyjściowego sinusoidalny, filtracja napięcia wyjściowego, filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy. 0. Oprogramowanie antywirusowe F- Securee Client Security - nowy zakup z abonamentem rocznym. 7 8

5 . Obudowa w technologii blade o parametrach nie gorszych niŝ: Typ obudowy: do montaŝu w szafie 9, wysokość nie większa niŝ 6U Liczba zamontowanych serwerów blade: Co najmniej 2 serwerów typu. Zaoferowana infrastruktura musi umoŝliwiać dołoŝenie co najmniej 6 serwerów typu bez potrzeby rozbudowy o kolejne elementy. Sposób wyprowadzeń sygnałów LAN: Co najmniej jeden moduł typu PassThru (patchpannel) pozwalający na wyprowadzenie z serwerów Blade typu sygnałów GB Ethernet Sposób wyprowadzeń sygnałów FC: MoŜliwość zainstalowania co najmniej dwóch urządzeń typu patchpanel lub switch w ramach jednej obudowy wymagana redundancja połączeń do kaŝdego serwera z kartą HBA FC; Porty FC 2 Gb lub szybsze wyprowadzające sygnał na zewnątrz infrastruktury. Sposób wyprowadzeń sygnałów SAS: Zainstalowane minimum dwa przełączniki SAS 3Gb/s pozwalające na współdzielenie podłączonych zasobów macierzy z interfejsami SAS dla wszystkich moŝliwych do zainstalowania w obudowie serwerów blade. Napęd optyczny: Zainstalowany napęd DVD Przełącznik KVM: MoŜliwość instalacji przełącznika KVM, pozwalającego na lokalne przełączanie się i zarządzanie pomiedzy zainstalowanymi serwerami Blade. Zasilanie: Dwa niezaleŝne źródła zasilania na obudowę; redundantne zdolne do obsługi awarii modułów zasilaczy oraz awarii jednego źródła zasilania przy ciągłym dostarczeniu mocy niezbędnej do zasilenia obudowy w pełni obsadzonej serwerami. W kaŝdym przypadku procesory serwerów winny pracować z nominalną, maksymalną częstotliwością. Gwarancja: 36 miesięcy OnSite uŝytkowania) z czasem W cenie naleŝy uwzględnić montaŝ urządzenia, uruchomienie i konfigurację. 2. Serwer o parametrach nie gorszych niŝ: Procesory: Klasy x86 z technologią czterordzeniową - Quad Core: Intel Xeon o prędkości min. 2,3 GHz współpracujący z pamięciami DDR3 Pamięć ciche: Minimum 4MB L3 Cache Liczba procesorów w kaŝdym serwerze: Zainstalowany procesor, moŝliwość zamontowania co najmniej 2 procesorów w jednym serwerze Pamięć RAM: Zainstalowane 6GB RAM 2Rx8 PC3-0600R, moŝliwość rozbudowy do minimum 96GB Sterownik dysków wewnętrznych: Macierzowy, RAID 0 i,, moŝliwość dodania baterii podtrzymującej zawartość pamięci cache w razie awarii zasilania. Dyski twarde: 2 dyski SAS 72GB typu Hot-plug Interfejsy sieciowe (LAN): 2 Interfejsy sieciowe /0GbE Autosensing Interfejsy FibreChannel SAN: MoŜliwość zainstalowania dwóch interfejsów Fibrechannel o prędkości 2Gb/sek lub szybszych. Interfejsy SAS: Zainstalowany interfejs SAS pozwalający na dostęp do macierzy podłączonej do obudowy za pośrednictwem zainstalowanych w obudowie Blade przełączników SAS Zarządzanie infrastrukturą serwerów - podstawowe operacje: Zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezaleŝnie dla kaŝdego serwera Napędy FDD, CD-ROM, USB Zdalne udostępnianie napędu CD-ROM, FDD na potrzeby kaŝdego serwera z moŝliwością bootowania z w/w napędów. Sposób zarządzania: Zdalny z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu Liczba jednoczesnych sesji zarządzania: W danym momencie musi być niezaleŝny, równoległy dostęp do konsol tekstowych i graficznych wszystkich serwerów w ramach infrastruktury Zdalna identyfikacja:zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego Konfiguracja sprzętowa serwera: Automatyzowana konfiguracja sprzętowa kaŝdego serwera niezaleŝnie oraz wielu serwerów równocześnie za pomocą skryptów Dodatkowe cechy oprogramowania do zarządzania: zautomatyzowane instalacje systemu operacyjnego z wykorzystaniem mechanizmu PXE (bootowanie z sieci) zautomatyzowane, personalizowane, zrównoleglone instalacje systemów operacyjnych oraz aplikacji z wykorzystaniem tzw. plików odpowiedzi dostarczanych przez producenta oprogramowania uŝytkowego zautomatyzowane, zrównoleglone kopiowanie środowisk, połączone z natychmiastową personalizacją systemu zdalna dystrybucja oprogramowania, automatyczne wykrywanie i identyfikacja urządzeń zainstalowanych w ramach infrastruktury 2

6 (serwery, obudowy blade, karty zarządzające) i prezentacja infrastruktury w postaci graficznej monitorowanie utylizacji następujących podzespołów serwera: procesor, pamięć, dyski twarde, interfejsy sieciowe. Wspierane systemy operacyjne: MS Windows 2008/2003/2000, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Sun Solaris, VMware. Gwarancja: 36 miesięcy OnSite uŝytkowania) z czasem W cenie naleŝy uwzględnić montaŝ urządzenia, uruchomienie i konfigurację. 3. Zestaw Komputerowy o parametrach nie gorszych niŝ: Płyta główna Wspomagająca technologię dwurdzeniowości oraz czterordzeniowości; szyna systemowa minimum 333 MHz; umoŝliwiającą zdalny dostęp do komputera podłączonego do sieci LAN niezaleŝnie od stanu włączenia lub wyłączenia komputera (komputer musi być podpięty do sieci elektrycznej) oraz niezaleŝnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego (nawet gdy nie mają systemu operacyjnego, dysku twardego lub są wyłączone), udostępnienie informacji o podzespołach i oprogramowaniu Gniazda rozszerzeń pyty głównej WyposaŜona w co najmniej jedno złącze PCI Express x6, min. dwa złącza PCI Express x, min. trzy złącza PCI Procesor rodziny x86 dwurdzeniowy o częstotliwości taktowania co najmniej 2,66 GHz, współpracujący z magistralą systemową o częstotliwości nie mniejszej niŝ 333 MHz Pamięć RAM minimum 2048 MB DDR2 o częstotliwości taktowania min. 800 MHz; moŝliwość rozbudowy do 8 GB Porty dostępne z przodu obudowy: min. 2 x USB 2.0, wyjście słuchawek; Porty dostępne z tyłu obudowy: min. 6 x USB 2.0, x port szeregowy, x port równoległy, 2 x PS/2, x VGA, wyjście audio, wejście audio, RJ-45 Wnęki rozszerzeń min. 3 wnęki 5.25" dostępne z zewnątrz, min. wnęka 3.5" dostępna z zewnątrz, min. 2 wnęki 3.5" dostępne wewnątrz obudowy Dysk twardy (HDD) min. 60 GB SATA II 7200 rpm Nagrywarka DVD x6 wraz z oprogramowaniem, czytnik kart pamięci 6w Karta dźwiękowa zintegrowana, min. zgodna z AC 97, głośnik wewnątrz obudowy Karta graficzna jako karta rozszerzeń lub zintegrowana z płytą główną; rozdzielczość min. 280x024 / 85 Hz Karta sieciowa jako karta rozszerzeń lub zintegrowana z płytą główną; 0/00/000 (RJ-45) Mysz optyczna USB; scroll; długość przewodu min.,4 m, podkładka Klawiatura PS-2 układ klawiszy US-International Obudowa MiniTower fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i poziomie, umoŝliwiająca beznarzędziową wymianę napędów. Napęd optyczny oraz dysk twardy musi umoŝliwiać poprawną pracę niezaleŝnie od połoŝenia obudowy (pion, poziom). Bezpieczeństwo MoŜliwość startu systemu z urządzeń USB, zintegrowany na płycie głównej układ szyfrujący pozwalający m.in. na przechowywanie w nim kluczy szyfrujących, układ zgodny ze specyfikacją TCG.2 lub równowaŝny, moŝliwość blokowania zapisu i odczytu na dyskietkę, moŝliwość zachowania ustawień BIOS'a na dyskietkę lub USB Disk-On-Key (oraz ich wczytania) Zarządzanie Agent zdalnego zarządzania pozwalający na zdalne uruchomianie, zarządzanie, inwentaryzację sprzętu oraz zmianę ustawień i upgrade BIOS Zasilacz co najmniej 350W Active PFC zgodny z normą 80PLUS System operacyjny licencja Microsoft Windows Vista Business PL, zainstalowany system MS Windows XP Professional PL z SP2 na podstawie downgrade, system zainstalowany ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami; nośniki dla obu systemów operacyjnych, Gwarancja na jednostkę centralną wraz z klawiaturą i myszką: 36 miesięcy OnSite (naprawa w miejscu uŝytkowania) z czasem, świadczona przez serwis producenta lub jego autoryzowanego podwykonawcę. 4. Monitor LCD o parametrach nie gorszych niŝ: przekątna 9", TFT TN, rozdzielczość 440x900, jasność 300 cd/m2, kontrast 000:, wyjście d-sub, wbudowane głośniki. 5. Zasilacz awaryjny o parametrach nie gorszych niŝ: Typ zasilacza: off-line, pojemność: 650VA/390W, czas przełączania: 2-6 ms, czas ładowania: 24h (do 90%), czas podtrzymania: do 6 min, wejścia: 4x, w tym 3 z podtrzymaniem zasialnia, interfejs: USB. 6. Microsoft Office Basic 2007 W32 Polish OEM Zawartość pakietu: Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Outlook Microsoft Office Small Business 2007 W32 Polish OEM Zawartość pakietu: Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager

7 8. Laptop o parametrach nie gorszych niŝ: Procesor: 2 MB pamięci podręcznej L2, Magistrala FSB 800 MHz Typ i wielkość wyświetlacza: 7-calowy ekran LED HD z powłoką matową (rozdzielczość 400x900) Wewnętrzny dysk twardy: 250 GB SATA 5400 obr/min Napęd optyczny: wbudoowany DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer LightScribe Pamięć RAM: 2 GB z mozliwości arozbudowy do 4GB Karta graficzna: zintegrowana, 52 MB wydzielonej pamięci wideo Komunikacja: LAN 0/00/000, WiFi 802. b/g Gniazdo rozszerzeń Express Card 34 Liczba portów USB 4 szt., VGA (5 pin D-Sub), HDMI, czytnik kart pamięci, wejście mikrofonu stereo, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio, Karta dzwiękowa: dźwięk High Definition, głośniki stereo, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio (line out), wejście mikrofonu stereo, wbudowany mikrofon System operacyjny: Windows Vista Business Pełnowymiarowa klawiatura Chiclet z oddzielną klawiaturą numeryczną Gwarancja:36 miesięcy, świadczona przez serwis producenta. 9. Windows server 2008 Standard MOLP Windows server 2008 Standard MOLP Licencje dostępowe CAL na urządzenie Windows server 2008 Standard MOLP nośnik. 22. Oprogramowanie antywirusowe dla serwera 3 F-Secure for Windows Server - odnowienie z abonamentem rocznym. 23. Oprogramowanie antywirusowe dla serwera F-Secure for Windows Server - nowy zakup z abonamentem rocznym. 24. Oprogramowanie antywirusowe 80 F- Secure Client Security - odnowienie z abonamentem rocznym. 25. Oprogramowanie antywirusowe 20 F- Secure Client Security - nowy zakup z abonamentem rocznym. 26. Szafa ogniotrwała na nośniki magnetyczne i optyczne o parametrach nie gorszych niŝ: Szafa w klasie S60DIS wg normy EN 047- (lub jej polskiego odpowiednika PN-EN 047-), pojemność szafy: minimum 80 litrów, waga szafy: maksymalnie 200 kg, zamek kluczowy: atestowany w klasie I, szafa powinna posiadać moŝliwość zakotwienia do podłogi, szafa winna być wyposaŝona w półkę stałą i półkę wysuwaną. Oferta winna obejmować wstawienie szafy na IV piętro istnieje moŝliwość skorzystania z windy. Oferowane rozwiązania dotyczące macierzy dyskowej (poz. ), obudowy (poz.) oraz serwerów (poz.2), muszą pochodzić od jednego producenta i mają zostać zainstalowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przez inŝynierów producenta, lub firmę posiadającą uprawnienia serwisowe. Za dostarczone urządzenia i oprogramowanie naleŝy wystawić trzy odrębne faktury w następujący sposób: pierwsza faktura na asortyment od pozycji do 0, druga faktura na asortyment od pozycji do 25, trzecia faktura na asortyment z pozycji Termin wykonania zamówienia. Zamówienie naleŝy zrealizować w terminie do r. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 2. Zamawiający wymaga aby oferowane zestawy komputerowe posiadały deklarację zgodności dającą podstawę do oznaczenia ich znakiem CE. 3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu stosując regułę: spełnia / nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. ustawy. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji

8 działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Dokumenty potwierdzające, Ŝe oferowane zestawy komputerowe mogą być oznaczane znakiem CE (deklaracja zgodności). 7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem formy pisemnej. 2. Wszelkie informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 3. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Adam Janicki tel. (07) Termin związania ofertą. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 9. Opis sposobu przygotowywania ofert.. Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności wg wzoru Formularz oferty (Rozdział 2). Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŝy złoŝyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Wypełniając wykaz rzeczowo finansowy naleŝy podać nazwę producenta i model oferowanego urządzenia. 2. Oferta musi być podpisana zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. JeŜeli oferta podpisana zostanie przez inne osoby niŝ wynika to z dokumentów rejestrowych, wówczas do oferty naleŝy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie tych osób do podpisania oferty. Za podpisanie oferty uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub parafę z pieczątką imienną. 3. Poprawki, zmiany lub skreślenia dokonane w ofercie, muszą być podpisane przez wykonawcę. 4. Wykonawca, który powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom składa wraz z ofertą stosowny wykaz (załącznik Nr 3 do Formularza oferty). Wykaz składa wraz z ofertą wyłącznie wykonawca, który powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Brak wykazu w ofercie zamawiający odczytywał będzie jako deklarację wykonawcy wykonania całości zamówienia siłami własnymi bez udziału podwykonawców. 5. Dokumenty wymienione w 6 składane wraz z ofertą mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 6. KaŜdy wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 7. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie, Ŝe: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Wykonawca składając ofertę moŝe, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym celu powinien zamieścić je w oddzielnej kopercie i odpowiednio oznaczyć. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 9. Ofertę naleŝy zamieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego, na której naleŝy umieścić hasło: OFERTA W PRZETARGU NIOGRANICZONYM - DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W RZESZOWIE. NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 9:0, R. 0. Wykonawca moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie i dokumenty, o których mowa w 6 muszą być złoŝone przez kaŝdego z wykonawców. 2. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty ponosi wykonawca. 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9 0. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.. Zamkniętą kopertę zawierająca ofertę wraz z wymaganymi dokumentami naleŝy złoŝyć w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 5, IV piętro, pok. 45 (kancelaria ogólna), do r. do godz. 9: Oferty złoŝone po terminie wyŝej wymienionym zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Zamawiający dokona otwarcia ofert w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 5, IV piętro, pok. 462 a, r. o godz. 9:0.. Opis sposobu obliczenia ceny.. Wykonawca określa cenę za wykonanie zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty naleŝnego podatku VAT oraz ceny brutto oferty. Cenę brutto oferty naleŝy podać cyfrowo i słownie. Cenę oferty podaje się w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. W cenie oferty wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty mające wpływ na jej wysokość oraz zapewniające właściwe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.. Jedynym kryterium oceny ofert jest CENA. 2. Zasady punktacji ofert: Oferta z najniŝszą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma 00 pkt. (C=00 - maksymalna liczba punktów). Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wyliczoną z zastosowaniem następującego wzoru: C = (C MIN / C O ) x 00 pkt., gdzie: C MIN - najniŝsza cena oferty spośród zaoferowanych cen, C O - cena oferty ocenianej. Wynik końcowy wyliczeń zaokrąglony zostanie do dwóch miejsc po przecinku. 3. Zamawiający udzieli zamówienie wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tj.: uzyska największa liczbę punktów obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2, bądź będzie jedyną ofertą nie podlegającą odrzuceniu. W przypadku gdy (ze względu na zaokrąglenie) oferty otrzymają jednakową liczbę punktów o kolejności decydować będzie cena oferty brutto. 4. JeŜeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty ze względu na to, Ŝe złoŝono oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane w złoŝonych ofertach. 3. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest zawrzeć umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 4. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia załączono projekt umowy (Rozdział 3). 5. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują następujące środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy: protest (artykuły ustawy), odwołanie (wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego czynności wymienionych w art. 84 ust. a ustawy) oraz skarga do sądu (artykuły ustawy).

10 Rozdział 2: FORMULARZ OFERTY (pieczęć adresowa Wykonawcy) ... tel./faks: (miejscowość, data) OFERTA. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest dostawa urządzeń komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie oferujemy wykonanie w/w zamówienia za: cenę netto:... zł podatek VAT %:... zł cenę brutto:... zł (słownie cena brutto:...zł) 2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 3. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 4. Oświadczamy, Ŝe cena określona w pkt. zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 5. Oświadczamy, Ŝe na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres podany w wykazie rzeczowofinansowym 6. Zamówienie wykonamy w terminie do r. 7. Warunki płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia są następujące: płatność nastąpi przelewem w terminie do... dni od daty dostawy i przedłoŝenia faktury. 8. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy przed upływem terminu związania ofertą. 9. Załącznikami do niniejszej oferty są: (podpis Wykonawcy)

11 Wykaz rzeczowo - finansowy Formularz oferty - załącznik nr Lp. SPECYFIKACJA (nazwa producenta, model). Macierz dyskowa 2. Skaner formatu A3 3. Skaner formatu A4 4. Drukarka laserowa monochromatyczna formatu A4 5. Podpis elektroniczny 6. Firewall 7. Dysk SATA Streamer 9. Zasilacz awaryjny do serwera 0. Oprogramowanie antywirusowe F-Securee Client Security - nowy zakup z abonamentem rocznym.. Obudowa w technologii blade 2. Serwer 3. Zestaw Komputerowy 4. Monitor LCD Okres gwarancji uŝytkowania) dla dysków i macierzy, z czasem Ilość... miesięcy 2... miesięcy 2 uŝytkowania) z czasem... miesięcy 7... miesięcy... miesięcy... miesięcy... miesięcy - 8 uŝytkowania) z czasem uŝytkowania) z czasem uŝytkowania) z czasem miesięcy 3 Wartość (zł) netto brutto

12 5. Zasilacz awaryjny... miesięcy 3 6. Microsoft Office Basic 2007 W32 Polish OEM Microsoft Office Small Business 2007 W32 Polish OEM - 8. Laptop... miesięcy 9. Windows server 2008 Standard MOLP Windows server 2008 Standard MOLP Licencje dostępowe CAL na urządzenie Windows server 2008 Standard MOLP nośnik Oprogramowanie antywirusowe dla serwera F-Secure for Windows Server - odnowienie z - 3 abonamentem rocznym 23. Oprogramowanie antywirusowe dla serwera F-Secure for Windows Server - nowy zakup z - abonamentem rocznym 24. Oprogramowanie antywirusowe F- Secure Client Security - odnowienie z - 80 abonamentem rocznym 25. Oprogramowanie antywirusowe F- Secure Client Security - nowy zakup z - 20 abonamentem rocznym 26. Szafa ogniotrwała na nośniki magnetyczne i optyczne... miesięcy Razem Oferowane rozwiązania dotyczące macierzy dyskowej (poz. ), obudowy (poz.) oraz serwerów (poz.2), pochodzą od jednego producenta i zostaną zainstalowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przez inŝynierów producenta, lub firmę posiadającą uprawnienia serwisowe. Za dostarczone urządzenia wystawimy trzy odrębne faktury w następujący sposób: pierwsza faktura na asortyment od pozycji do 0, druga faktura na asortyment od pozycji do 25, trzecia faktura na asortyment z pozycji (podpis Wykonawcy)

13 Formularz oferty - załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Nazwa i adres Wykonawcy: Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa urządzeń komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie - oświadczam, Ŝe:. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.... (podpis Wykonawcy)

14 Formularz oferty - załącznik nr 3 Nazwa i adres Wykonawcy: Wykaz części zamówienia, której wykonanie powierzymy podwykonawcom LP. NAZWA FIRMY POWIERZONE CZYNNOŚCI UWAGI... (podpis Wykonawcy)

15 Rozdział 3: PROJEKT UMOWY Umowa zawarta... w Rzeszowie pomiędzy: Powiatem Rzeszowskim z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 5, który reprezentują: Starosta Rzeszowski - Józef Jodłowski Wicestarosta - Marek Sitarz zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:... (imiona, nazwiska i stanowiska umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 655 z późn. zm.) strony zawarły umowę następującej treści:. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie zgodnie ze specyfikacją stanowiącą integralną część niniejszej umowy. 2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy określony w ust. do siedziby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 5 w terminie do r. 3. Macierz dyskowa (poz. ), obudowa (poz.) oraz serwery (poz.2), zostaną zainstalowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz uruchomione i skonfigurowane, przez (ostateczny wariant ust.3 zostanie wpisany po wyborze wykonawcy: wykonawcę posiadającego uprawnienia serwisowe / inŝynierów producenta / firmę (podwykonawcę) posiadającą uprawnienia serwisowe. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał będzie umowę przy udziale podwykonawców treść zostanie odpowiednio skorygowana i rozszerzona o następujące punkty: Wykonawca wykona siłami własnymi następujący zakres umowy: Wykonawca wykona przy pomocy następujących Podwykonawców:... następujący zakres umowy: 2. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę: zł netto + naleŝny podatek VAT % zł wynagrodzenie brutto wynosi: zł (słownie:zł) 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. obejmuje wszystkie koszty związane z właściwym i terminowym wykonaniem przedmiotu umowy. 3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem po dokonaniu dostawy, o której mowa w, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę z terminem płatności do.. dni licząc od dnia dostawy. 4. Odbiór przedmiotu umowy odbywać się będzie w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy a podpisanie faktur przez pracownika Zamawiającego stanowi potwierdzenie przyjęcia dostawy bez zastrzeŝeń. 5. Za dostarczone urządzenia i oprogramowanie wystawione zostaną trzy odrębne faktury w następujący sposób: pierwsza faktura na asortyment od pozycji do 0 specyfikacji, druga faktura na asortyment od pozycji do 25 specyfikacji, trzecia faktura na asortyment z pozycji 26 specyfikacji. 6. Faktury naleŝy wystawić na: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5; NIP: Zamawiający nie udziela zaliczek.

16 3. Wykonawca na przedmiot umowy udziela gwarancji na okres określony w specyfikacji stanowiącej integralną cześć niniejszej umowy. 2. W przypadku macierzy dyskowej (poz. specyfikacji), drukarki laserowej (poz. 4 specyfikacji), obudowy (poz. specyfikacji), serwerów (poz. 2 specyfikacji) oraz zestawów komputerowych (poz. 3 specyfikacji) Wykonawca podejmie działania serwisowe w siedzibie Zamawiającego nie później niŝ w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia usterki podlegającej naprawie gwarancyjnej. 3. Za uszkodzenia wynikłe z winy uŝytkownika Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 4. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: - za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kaŝdy dzień opóźnienia, - za opóźnienie w podjęciu działań serwisowych, o których mowa w 3 ust 2 w wysokości 0, % wynagrodzenia umownego brutto za kaŝdy dzień opóźnienia, - za odstąpienie od umowy z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto. 3. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu dostąpienia od umowy z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto. 4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przewyŝszającego wysokość kar umownych. 5 Wszelkie zmiany umowy odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. 6 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca a dwa Zamawiający. Zamawiający: Wykonawca:

17 Specyfikacja Załącznik do umowy z dnia:... Lp. SPECYFIKACJA (nazwa producenta, model). Macierz dyskowa 2. Skaner formatu A3 3. Skaner formatu A4 4. Drukarka laserowa monochromatyczna formatu A4 5. Podpis elektroniczny 6. Firewall 7. Dysk SATA Streamer 9. Zasilacz awaryjny do serwera 0. Oprogramowanie antywirusowe F-Securee Client Security - nowy zakup z abonamentem rocznym.. Obudowa w technologii blade 2. Serwer 3. Zestaw Komputerowy 4. Monitor LCD Okres gwarancji uŝytkowania) dla dysków i macierzy, z czasem Ilość... miesięcy 2... miesięcy 2 uŝytkowania) z czasem... miesięcy 7... miesięcy... miesięcy... miesięcy... miesięcy - 8 uŝytkowania) z czasem uŝytkowania) z czasem uŝytkowania) z czasem miesięcy 3 Wartość (zł) netto brutto

18 5. Zasilacz awaryjny... miesięcy 3 6. Microsoft Office Basic 2007 W32 Polish OEM Microsoft Office Small Business 2007 W32 Polish OEM - 8. Laptop... miesięcy 9. Windows server 2008 Standard MOLP Windows server 2008 Standard MOLP Licencje dostępowe CAL na urządzenie Windows server 2008 Standard MOLP nośnik Oprogramowanie antywirusowe dla serwera F-Secure for Windows Server - odnowienie z - 3 abonamentem rocznym 23. Oprogramowanie antywirusowe dla serwera F-Secure for Windows Server - nowy zakup z - abonamentem rocznym 24. Oprogramowanie antywirusowe F- Secure Client Security - odnowienie z - 80 abonamentem rocznym 25. Oprogramowanie antywirusowe F- Secure Client Security - nowy zakup z - 20 abonamentem rocznym 26. Szafa ogniotrwała na nośniki magnetyczne i optyczne... miesięcy Razem Zamawiający: Wykonawca:

Lp. SPECYFIKACJA ILOŚĆ (szt.) Urządzenia

Lp. SPECYFIKACJA ILOŚĆ (szt.) Urządzenia Rozdział : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Starosta Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 Obsługę postępowania zapewnia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN - 35/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 30.05.2014 roku PREZYDENT Miasta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 48 32-743-84-01 faks 48 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-271-2/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na : Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Rozdział Nazwa i adres Zamawiającego Małopolski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZESTAWY KOMPUTEROWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZESTAWY KOMPUTEROWE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA zakup i dostawę zestawu serwerowego, UPS, licencji oprogramowania Microsoft

Bardziej szczegółowo

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo