2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy."

Transkrypt

1

2 Rozdział : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Powiat Rzeszowski; Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 Obsługę postępowania zapewnia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 tel.: (07) , faks: (07) , godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 5: Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy. 3. Opis przedmiotu zamówienia.. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie do jego siedziby przy ul. Grunwaldzkiej 5, zgodnie ze specyfikacją określoną w tabeli przedstawionej poniŝej. 2. Przedmiotem dostawy moŝe być wyłącznie sprzęt fabrycznie nowy, nie uŝywany (dostarczany) wcześniej w innych projektach. Zamawiający oczekuje ponadto, Ŝe sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaŝy producenta na rynek polski oraz, Ŝe sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu. 3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Urządzenia komputerowe Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne Pakiety oprogramowania antywirusowego Serwery. Lp. Specyfikacja Ilość. Macierz dyskowa o parametrach nie gorszych niŝ: Wymagana przestrzeń: MoŜliwość instalacji minimum 2 dysków w jednej półce. Przestrzeń dyskowa zbudowana za pomocą: - 4 dysków SAS 300GB / 5 krpm - 4 dysków SATA 750GB / 7,2 krpm Obudowa: Macierz dyskowa musi mieć moŝliwość zainstalowania w szafie przemysłowej 9. Wysokość macierzy z wymaganą pojemnością dyskową nie większa niŝ 2U MoŜliwość rozbudowy oferowanej macierzy do co najmniej 48 napędów dyskowych, bez wymiany kontrolerów macierzowych. MoŜliwość maksymalnej pojemności macierzy 48TB. Typ dysków: MoŜliwość instalacji dysków SAS i SATA. MoŜliwość mieszania ww. dysków z dyskami SAS w obrębie tej samej półki dyskowej. Typ zabezpieczenia przestrzeni dyskowej: Macierz powinna obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID0, RAID, RAID3, RAID5, RAID6, RAID0 oraz RAID50 realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanego układu. Zabezpieczenia dyskami SPARE: MoŜliwość definiowania dysków SPARE zarówno lokalnych jak i globalnych. Interfejsy dysków: Dyski twarde typu Hot-Plug z dwoma interfejsami. Kontrolery macierzowe oferowanej macierzy dyskowej muszą pracować w trybie active/active. Pamięć CACHE: Minimalna wielkość zainstalowanej pamięci CACHE GB. Zabezpieczenie pamięci CACHE: Mirrorowanie pamięci CACHE kontrolerów macierzowych. Podtrzymanie pamięci CACHE kontrolerów macierzowych bez względu na czas braku zasilania. Interfejsy zewnętrzne: Co najmniej 4 zewnętrzne interfejsy 3Gb SAS Ochrona danych w środowiskach heterogenicznych: MoŜliwość ochrony danych w heterogenicznych środowiskach sieci SAN maskowanie min 256 LUN o powierzchni min. 6TB. Wymagane podłączenie min. 64 serwer. Wymagane podłączenie min. 6 serwerów. Pojedyncze punkty awarii: Brak pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. Serwisowalność: Wymiana elementów systemu w trybie Hot-Swap, a w szczególności takich, jak: kontroler(y), zasilacz(e), wentylatory. MoŜliwość uaktualniania firmware u kontrolera macierzowego bez przerywania pracy systemu. Macierz przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz wymiany elementów bez konieczności jej wyłączania. Macierz musi umoŝliwiać zdalne zarządzanie macierzą oraz automatyczne informowanie centrum serwisowego o awarii. Zarządzanie: Zarządzanie macierzą z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego poprzez

3 przeglądarkę internetową, poprzez interfejs Lini Komend lub interfejs szeregowy macierzy. Kopie wewnątrz macierzy MoŜliwość dokonywania na Ŝądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot) w ramach macierzy do wykorzystania w celu np. wykonywania backupów lub testów systemów komputerowych. Nie jest wymagane dostarczenie licencji na tą funkcjonalność. MoŜliwość dokonywania na Ŝądanie pełnej fizycznej kopii danych (klon) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Nie jest wymagane dostarczenie licencji na tą funkcjonalność. Zasilanie: Redundantne zasilacze i wentylatory. Gwarancja/serwis: 36 miesięcy OnSite uŝytkowania) z czasem reakcji serwisowej -. Gwarancja musi obejmować macierz i dyski. W cenie naleŝy uwzględnić montaŝ urządzenia, uruchomienie i konfigurację, w ramach której naleŝy wykonać: podział przestrzeni dyskowej macierzy, instalację systemów operacyjnych, utworzenie i skonfigurowanie harmonogramu tworzenia kopii zapasowych. 2. Skaner formatu A3 o parametrach nie gorszych niŝ: Format skanowanych dokumentów: od A8 do A3 Ilość układów optycznych: dwa moŝliwość skanowania w trybie duplex/simplex Prędkość skanowania [podawana dla dokumentów A4 przy rozdzielczości 200dpi w trybie kolor]: 50 kartek(stron) na minutę 00 obrazów na minutę Zakresy rozdzielczość: dpi Automatyczny podajnik dokumentów: m.in. 00 arkuszy Interfejsy: USB i SCSI Adapter sieciowy: Opcjonalnie poprzez zewnętrzną przystawkę posiadającą złącze RJ-45 i interfejs Ethernet- z identyfikacją uŝytkownika, kompatybilną ze skanerem klasy biurowej Zalecane obciąŝenie dzienne podawane przez producenta: co najmniej 4000 dokumentów dziennie Nadruk na dokumentach. Opcjonalnie moŝliwość zainstalowania drukarki atramentowej umoŝliwiającej nadruk na zeskanowanych dokumentach. Zakres gramatury skanowanych dokumentów A4: g/m2 Maksymalna wspierana przez skaner długość dokumentów: Do 850 mm Współpraca z aplikacjami: Dołączone driver s TWAIN i ISIS Wykrywanie podwójnych pobrań dokumentów: Czujnik ultradźwiękowy, pomiar długości skanowanych dokumentów. Aplikacja do odczytu kodów kreskowych. Inne funkcje: Automatyczne zarządzanie wiązkami dokumentów wraz z tworzeniem pod-folderów. Gwarancja: 2 miesięcy. 3. Skaner formatu A4 o parametrach nie gorszych niŝ: Format skanowanych dokumentów: Od A8 do A4 Ilość układów optycznych: Dwa moŝliwość skanowania w trybie duplex/simplex Prędkość skanowania [podawana dla dokumentów A4 przy rozdzielczości 50dpi w trybie kolor]: 5 kartek(stron) na minutę 30 obrazów na minutę Zakresy rozdzielczość: dpi Automatyczny podajnik dokumentów: m.in. 50 arkuszy Interfejsy: USB Adapter sieciowy: Opcjonalnie poprzez zewnętrzną przystawkę posiadającą złącze RJ-45 i interfejs Ethernet- z identyfikacją uŝytkownika, kompatybilną ze skanerem klasy departamentowej Zalecany obciąŝenie dzienne podawane przez producenta: Co najmniej 000 dokumentów dziennie Zakres gramatury skanowanych dokumentów A4: g/m2 Maksymalna wspierana przez skaner długość dokumentów: Do 850 mm Współpraca z aplikacjami: Dołączone driver s TWAIN i ISIS Wykrywanie podwójnych pobrań dokumentów. Oprogramowanie OCR. Gwarancja: 2 miesięcy. 4. Drukarka laserowa monochromatyczna formatu A4 o parametrach nie gorszych niŝ: szybkość druku: 43 str./min., czas wydruku pierwszej strony: poniŝej 9 s, rozdzielczość 200x200 dpi, dostosowana do pracy w sieci, automatyczny wydruk dwustronny - realizowany sprzętowo, standardowa pamięć min. 64 MB (moŝliwość rozszerzenia do 576 MB), standardowe podajniki papieru: 2. Standardowa pojemność podajników: 600 arkuszy, standardowa obsługa papieru: daw podajniki o pojemności 600 arkuszy, odbiornik na 500 arkuszy, taca na 500 arkuszy, uniwersalny podajnik na 00 arkuszy, moduł druku dwustronnego o pojemności 500 arkuszy, rozwiązania komunikacyjne: dwukierunkowy port równoległy Centronics IEE 284, port USB 2.0 na panelu sterowania, zintegrowany port Fast Ethernet do druku w sieci. Wraz z drukarką naleŝy dostarczyć oryginalne materiały eksploatacyjne (tonery) umoŝliwiające wydruk stron. Gwarancja: 2 miesięcy OnSite uŝytkowania) z czasem. 2 2

4 5. Podpis elektroniczny Pakiet do podpisu elektronicznego o parametrach nie gorszych niŝ: czytnik kart kryptograficznych podłączany przez port USB lub RS232, kartę kryptograficzną zgodna z wymaganiami technicznymi określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów do ustawy o podpisie elektronicznym, oprogramowanie spełniające wymogi stawiane programom podpisującym określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 roku (Dz.U. Nr 28 poz. 094 z dnia 2 sierpnia), umoŝliwiające wskazanie stosowanej przez uŝytkownika polityki certyfikatu, konfigurowanie bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego oraz zakup certyfikatów podpisu elektronicznego, 2 lata obowiązywania certyfikatu. 6. Firewall o parametrach nie gorszych niŝ: Kontrola dostępu zaporę ogniową klasy [FW] Stateful Inspection z certyfikatem ICSA - moŝliwość definicji stref bezpieczeństwa - egzekwowanie polityki bezpieczeństwa opartej na profilach uŝytkowników Ochrona przed wirusami antywirus [AV] (dla protokołów NP./FTP/SMTP/POP3/IMAP4) np. w oparciu o sygnatury KasperkyLab - strumieniowa ochrona przeciwwirusowa - brak ograniczeń ze względu na rozmiar skanowanych plików - bsługa białych i czarnych list - certyfikat ICSA Poufność danych - lien VPN z certyfikatem ICSA, SSL VPN, LT2P VPN - NAT over IPSec VPN - uwierzytelnianie Xauth - tryby pracy SSL VPN: Reverse Proxy, Full Tunel, Port forwarding - moŝliwość podwójnej autoryzacji w oparciu o zestaw tokenów - konfigurowalny portal uŝytkownika Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS i IDS] - kontrola dostępu aplikacji IM/P2P - lientliwoś czasu określające aktywność działania reguł - egzekwowanie reguł IPS/IDS w oparciu o profile uŝytkowników - automatyczna aktualizacja sygnatur - praca w trybie router/lient Kontrola pasma [QoS ] oraz ruchu i [Traffic Shaping], - moŝliwość definicji priorytetów oraz pasma gwarantowanego i maksymalnego Kontrola treści Web Filter [WF], w oparciu o serwery klasyfikacji np. BlueCoat Kontrola zawartości poczty antyspam [AS] dla protokołów SMTP, POP3, IMAP opartą o niepłatne rozwiązania MoŜliwość pracy w trybie wysokiej dostępności - moŝliwość pracy w klastrze, - wykrywanie awarii urządzeń, łącza - automatyczne synchronizowanie konfiguracji Obsługa łączy 3G. 7. Dysk SATA 250 o parametrach nie gorszych niŝ: 3.5 cala, pojemność 250 GB, interfejs Serial ATA/300, ilość talerzy szt. ( Głowica), prędkość obrotowa obr./min. pamięć cache 8 92 kb. 8. Streamer o parametrach nie gorszych niŝ: wewnętrzny napęd DAT; montaŝ w zatoce 5,25", Format zapisu: DAT72, DDS-4, DDS-3; Nośnik: DAT72, DDS-4, DDS-3; Interface: Ultra3 SCSI (Ultra60 SCSI) LVD; Pojemność po kompresji sprzętowej: 72 GB Transfer danych bez kompresji sprzętowej: 0,8 GB/h; Transfer danych z kompresją sprzętową: 2,6 GB/h; Średni czas dostępu do pliku: 50 s; Średni czas między uszkodzeniami (MTBF): h przy obciąŝeniu 2%; Instrukcja obsługi, sterowniki, kabel zasilający LVD SCSI pin; Taśmy do streamera (zestaw 5 szt. + czyszcząca). 9. Zasilacz awaryjny do serwera o parametrach nie gorszych niŝ: moc wyjściowa 200 VA, moc wyjściowa 780 W, napięcie wejściowe 230 V, czestotliwość 55 Hz, zakres napięcia wyjściowego V, kształt napięcia wyjściowego sinusoidalny, filtracja napięcia wyjściowego, filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy. 0. Oprogramowanie antywirusowe F- Securee Client Security - nowy zakup z abonamentem rocznym. 7 8

5 . Obudowa w technologii blade o parametrach nie gorszych niŝ: Typ obudowy: do montaŝu w szafie 9, wysokość nie większa niŝ 6U Liczba zamontowanych serwerów blade: Co najmniej 2 serwerów typu. Zaoferowana infrastruktura musi umoŝliwiać dołoŝenie co najmniej 6 serwerów typu bez potrzeby rozbudowy o kolejne elementy. Sposób wyprowadzeń sygnałów LAN: Co najmniej jeden moduł typu PassThru (patchpannel) pozwalający na wyprowadzenie z serwerów Blade typu sygnałów GB Ethernet Sposób wyprowadzeń sygnałów FC: MoŜliwość zainstalowania co najmniej dwóch urządzeń typu patchpanel lub switch w ramach jednej obudowy wymagana redundancja połączeń do kaŝdego serwera z kartą HBA FC; Porty FC 2 Gb lub szybsze wyprowadzające sygnał na zewnątrz infrastruktury. Sposób wyprowadzeń sygnałów SAS: Zainstalowane minimum dwa przełączniki SAS 3Gb/s pozwalające na współdzielenie podłączonych zasobów macierzy z interfejsami SAS dla wszystkich moŝliwych do zainstalowania w obudowie serwerów blade. Napęd optyczny: Zainstalowany napęd DVD Przełącznik KVM: MoŜliwość instalacji przełącznika KVM, pozwalającego na lokalne przełączanie się i zarządzanie pomiedzy zainstalowanymi serwerami Blade. Zasilanie: Dwa niezaleŝne źródła zasilania na obudowę; redundantne zdolne do obsługi awarii modułów zasilaczy oraz awarii jednego źródła zasilania przy ciągłym dostarczeniu mocy niezbędnej do zasilenia obudowy w pełni obsadzonej serwerami. W kaŝdym przypadku procesory serwerów winny pracować z nominalną, maksymalną częstotliwością. Gwarancja: 36 miesięcy OnSite uŝytkowania) z czasem W cenie naleŝy uwzględnić montaŝ urządzenia, uruchomienie i konfigurację. 2. Serwer o parametrach nie gorszych niŝ: Procesory: Klasy x86 z technologią czterordzeniową - Quad Core: Intel Xeon o prędkości min. 2,3 GHz współpracujący z pamięciami DDR3 Pamięć ciche: Minimum 4MB L3 Cache Liczba procesorów w kaŝdym serwerze: Zainstalowany procesor, moŝliwość zamontowania co najmniej 2 procesorów w jednym serwerze Pamięć RAM: Zainstalowane 6GB RAM 2Rx8 PC3-0600R, moŝliwość rozbudowy do minimum 96GB Sterownik dysków wewnętrznych: Macierzowy, RAID 0 i,, moŝliwość dodania baterii podtrzymującej zawartość pamięci cache w razie awarii zasilania. Dyski twarde: 2 dyski SAS 72GB typu Hot-plug Interfejsy sieciowe (LAN): 2 Interfejsy sieciowe /0GbE Autosensing Interfejsy FibreChannel SAN: MoŜliwość zainstalowania dwóch interfejsów Fibrechannel o prędkości 2Gb/sek lub szybszych. Interfejsy SAS: Zainstalowany interfejs SAS pozwalający na dostęp do macierzy podłączonej do obudowy za pośrednictwem zainstalowanych w obudowie Blade przełączników SAS Zarządzanie infrastrukturą serwerów - podstawowe operacje: Zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezaleŝnie dla kaŝdego serwera Napędy FDD, CD-ROM, USB Zdalne udostępnianie napędu CD-ROM, FDD na potrzeby kaŝdego serwera z moŝliwością bootowania z w/w napędów. Sposób zarządzania: Zdalny z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu Liczba jednoczesnych sesji zarządzania: W danym momencie musi być niezaleŝny, równoległy dostęp do konsol tekstowych i graficznych wszystkich serwerów w ramach infrastruktury Zdalna identyfikacja:zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego Konfiguracja sprzętowa serwera: Automatyzowana konfiguracja sprzętowa kaŝdego serwera niezaleŝnie oraz wielu serwerów równocześnie za pomocą skryptów Dodatkowe cechy oprogramowania do zarządzania: zautomatyzowane instalacje systemu operacyjnego z wykorzystaniem mechanizmu PXE (bootowanie z sieci) zautomatyzowane, personalizowane, zrównoleglone instalacje systemów operacyjnych oraz aplikacji z wykorzystaniem tzw. plików odpowiedzi dostarczanych przez producenta oprogramowania uŝytkowego zautomatyzowane, zrównoleglone kopiowanie środowisk, połączone z natychmiastową personalizacją systemu zdalna dystrybucja oprogramowania, automatyczne wykrywanie i identyfikacja urządzeń zainstalowanych w ramach infrastruktury 2

6 (serwery, obudowy blade, karty zarządzające) i prezentacja infrastruktury w postaci graficznej monitorowanie utylizacji następujących podzespołów serwera: procesor, pamięć, dyski twarde, interfejsy sieciowe. Wspierane systemy operacyjne: MS Windows 2008/2003/2000, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Sun Solaris, VMware. Gwarancja: 36 miesięcy OnSite uŝytkowania) z czasem W cenie naleŝy uwzględnić montaŝ urządzenia, uruchomienie i konfigurację. 3. Zestaw Komputerowy o parametrach nie gorszych niŝ: Płyta główna Wspomagająca technologię dwurdzeniowości oraz czterordzeniowości; szyna systemowa minimum 333 MHz; umoŝliwiającą zdalny dostęp do komputera podłączonego do sieci LAN niezaleŝnie od stanu włączenia lub wyłączenia komputera (komputer musi być podpięty do sieci elektrycznej) oraz niezaleŝnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego (nawet gdy nie mają systemu operacyjnego, dysku twardego lub są wyłączone), udostępnienie informacji o podzespołach i oprogramowaniu Gniazda rozszerzeń pyty głównej WyposaŜona w co najmniej jedno złącze PCI Express x6, min. dwa złącza PCI Express x, min. trzy złącza PCI Procesor rodziny x86 dwurdzeniowy o częstotliwości taktowania co najmniej 2,66 GHz, współpracujący z magistralą systemową o częstotliwości nie mniejszej niŝ 333 MHz Pamięć RAM minimum 2048 MB DDR2 o częstotliwości taktowania min. 800 MHz; moŝliwość rozbudowy do 8 GB Porty dostępne z przodu obudowy: min. 2 x USB 2.0, wyjście słuchawek; Porty dostępne z tyłu obudowy: min. 6 x USB 2.0, x port szeregowy, x port równoległy, 2 x PS/2, x VGA, wyjście audio, wejście audio, RJ-45 Wnęki rozszerzeń min. 3 wnęki 5.25" dostępne z zewnątrz, min. wnęka 3.5" dostępna z zewnątrz, min. 2 wnęki 3.5" dostępne wewnątrz obudowy Dysk twardy (HDD) min. 60 GB SATA II 7200 rpm Nagrywarka DVD x6 wraz z oprogramowaniem, czytnik kart pamięci 6w Karta dźwiękowa zintegrowana, min. zgodna z AC 97, głośnik wewnątrz obudowy Karta graficzna jako karta rozszerzeń lub zintegrowana z płytą główną; rozdzielczość min. 280x024 / 85 Hz Karta sieciowa jako karta rozszerzeń lub zintegrowana z płytą główną; 0/00/000 (RJ-45) Mysz optyczna USB; scroll; długość przewodu min.,4 m, podkładka Klawiatura PS-2 układ klawiszy US-International Obudowa MiniTower fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i poziomie, umoŝliwiająca beznarzędziową wymianę napędów. Napęd optyczny oraz dysk twardy musi umoŝliwiać poprawną pracę niezaleŝnie od połoŝenia obudowy (pion, poziom). Bezpieczeństwo MoŜliwość startu systemu z urządzeń USB, zintegrowany na płycie głównej układ szyfrujący pozwalający m.in. na przechowywanie w nim kluczy szyfrujących, układ zgodny ze specyfikacją TCG.2 lub równowaŝny, moŝliwość blokowania zapisu i odczytu na dyskietkę, moŝliwość zachowania ustawień BIOS'a na dyskietkę lub USB Disk-On-Key (oraz ich wczytania) Zarządzanie Agent zdalnego zarządzania pozwalający na zdalne uruchomianie, zarządzanie, inwentaryzację sprzętu oraz zmianę ustawień i upgrade BIOS Zasilacz co najmniej 350W Active PFC zgodny z normą 80PLUS System operacyjny licencja Microsoft Windows Vista Business PL, zainstalowany system MS Windows XP Professional PL z SP2 na podstawie downgrade, system zainstalowany ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami; nośniki dla obu systemów operacyjnych, Gwarancja na jednostkę centralną wraz z klawiaturą i myszką: 36 miesięcy OnSite (naprawa w miejscu uŝytkowania) z czasem, świadczona przez serwis producenta lub jego autoryzowanego podwykonawcę. 4. Monitor LCD o parametrach nie gorszych niŝ: przekątna 9", TFT TN, rozdzielczość 440x900, jasność 300 cd/m2, kontrast 000:, wyjście d-sub, wbudowane głośniki. 5. Zasilacz awaryjny o parametrach nie gorszych niŝ: Typ zasilacza: off-line, pojemność: 650VA/390W, czas przełączania: 2-6 ms, czas ładowania: 24h (do 90%), czas podtrzymania: do 6 min, wejścia: 4x, w tym 3 z podtrzymaniem zasialnia, interfejs: USB. 6. Microsoft Office Basic 2007 W32 Polish OEM Zawartość pakietu: Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Outlook Microsoft Office Small Business 2007 W32 Polish OEM Zawartość pakietu: Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager

7 8. Laptop o parametrach nie gorszych niŝ: Procesor: 2 MB pamięci podręcznej L2, Magistrala FSB 800 MHz Typ i wielkość wyświetlacza: 7-calowy ekran LED HD z powłoką matową (rozdzielczość 400x900) Wewnętrzny dysk twardy: 250 GB SATA 5400 obr/min Napęd optyczny: wbudoowany DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer LightScribe Pamięć RAM: 2 GB z mozliwości arozbudowy do 4GB Karta graficzna: zintegrowana, 52 MB wydzielonej pamięci wideo Komunikacja: LAN 0/00/000, WiFi 802. b/g Gniazdo rozszerzeń Express Card 34 Liczba portów USB 4 szt., VGA (5 pin D-Sub), HDMI, czytnik kart pamięci, wejście mikrofonu stereo, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio, Karta dzwiękowa: dźwięk High Definition, głośniki stereo, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio (line out), wejście mikrofonu stereo, wbudowany mikrofon System operacyjny: Windows Vista Business Pełnowymiarowa klawiatura Chiclet z oddzielną klawiaturą numeryczną Gwarancja:36 miesięcy, świadczona przez serwis producenta. 9. Windows server 2008 Standard MOLP Windows server 2008 Standard MOLP Licencje dostępowe CAL na urządzenie Windows server 2008 Standard MOLP nośnik. 22. Oprogramowanie antywirusowe dla serwera 3 F-Secure for Windows Server - odnowienie z abonamentem rocznym. 23. Oprogramowanie antywirusowe dla serwera F-Secure for Windows Server - nowy zakup z abonamentem rocznym. 24. Oprogramowanie antywirusowe 80 F- Secure Client Security - odnowienie z abonamentem rocznym. 25. Oprogramowanie antywirusowe 20 F- Secure Client Security - nowy zakup z abonamentem rocznym. 26. Szafa ogniotrwała na nośniki magnetyczne i optyczne o parametrach nie gorszych niŝ: Szafa w klasie S60DIS wg normy EN 047- (lub jej polskiego odpowiednika PN-EN 047-), pojemność szafy: minimum 80 litrów, waga szafy: maksymalnie 200 kg, zamek kluczowy: atestowany w klasie I, szafa powinna posiadać moŝliwość zakotwienia do podłogi, szafa winna być wyposaŝona w półkę stałą i półkę wysuwaną. Oferta winna obejmować wstawienie szafy na IV piętro istnieje moŝliwość skorzystania z windy. Oferowane rozwiązania dotyczące macierzy dyskowej (poz. ), obudowy (poz.) oraz serwerów (poz.2), muszą pochodzić od jednego producenta i mają zostać zainstalowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przez inŝynierów producenta, lub firmę posiadającą uprawnienia serwisowe. Za dostarczone urządzenia i oprogramowanie naleŝy wystawić trzy odrębne faktury w następujący sposób: pierwsza faktura na asortyment od pozycji do 0, druga faktura na asortyment od pozycji do 25, trzecia faktura na asortyment z pozycji Termin wykonania zamówienia. Zamówienie naleŝy zrealizować w terminie do r. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 2. Zamawiający wymaga aby oferowane zestawy komputerowe posiadały deklarację zgodności dającą podstawę do oznaczenia ich znakiem CE. 3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu stosując regułę: spełnia / nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. ustawy. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji

8 działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Dokumenty potwierdzające, Ŝe oferowane zestawy komputerowe mogą być oznaczane znakiem CE (deklaracja zgodności). 7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem formy pisemnej. 2. Wszelkie informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 3. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Adam Janicki tel. (07) Termin związania ofertą. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 9. Opis sposobu przygotowywania ofert.. Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności wg wzoru Formularz oferty (Rozdział 2). Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŝy złoŝyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Wypełniając wykaz rzeczowo finansowy naleŝy podać nazwę producenta i model oferowanego urządzenia. 2. Oferta musi być podpisana zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. JeŜeli oferta podpisana zostanie przez inne osoby niŝ wynika to z dokumentów rejestrowych, wówczas do oferty naleŝy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie tych osób do podpisania oferty. Za podpisanie oferty uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub parafę z pieczątką imienną. 3. Poprawki, zmiany lub skreślenia dokonane w ofercie, muszą być podpisane przez wykonawcę. 4. Wykonawca, który powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom składa wraz z ofertą stosowny wykaz (załącznik Nr 3 do Formularza oferty). Wykaz składa wraz z ofertą wyłącznie wykonawca, który powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Brak wykazu w ofercie zamawiający odczytywał będzie jako deklarację wykonawcy wykonania całości zamówienia siłami własnymi bez udziału podwykonawców. 5. Dokumenty wymienione w 6 składane wraz z ofertą mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 6. KaŜdy wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 7. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie, Ŝe: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Wykonawca składając ofertę moŝe, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym celu powinien zamieścić je w oddzielnej kopercie i odpowiednio oznaczyć. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 9. Ofertę naleŝy zamieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego, na której naleŝy umieścić hasło: OFERTA W PRZETARGU NIOGRANICZONYM - DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W RZESZOWIE. NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 9:0, R. 0. Wykonawca moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie i dokumenty, o których mowa w 6 muszą być złoŝone przez kaŝdego z wykonawców. 2. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty ponosi wykonawca. 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9 0. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.. Zamkniętą kopertę zawierająca ofertę wraz z wymaganymi dokumentami naleŝy złoŝyć w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 5, IV piętro, pok. 45 (kancelaria ogólna), do r. do godz. 9: Oferty złoŝone po terminie wyŝej wymienionym zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Zamawiający dokona otwarcia ofert w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 5, IV piętro, pok. 462 a, r. o godz. 9:0.. Opis sposobu obliczenia ceny.. Wykonawca określa cenę za wykonanie zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty naleŝnego podatku VAT oraz ceny brutto oferty. Cenę brutto oferty naleŝy podać cyfrowo i słownie. Cenę oferty podaje się w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. W cenie oferty wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty mające wpływ na jej wysokość oraz zapewniające właściwe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.. Jedynym kryterium oceny ofert jest CENA. 2. Zasady punktacji ofert: Oferta z najniŝszą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma 00 pkt. (C=00 - maksymalna liczba punktów). Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wyliczoną z zastosowaniem następującego wzoru: C = (C MIN / C O ) x 00 pkt., gdzie: C MIN - najniŝsza cena oferty spośród zaoferowanych cen, C O - cena oferty ocenianej. Wynik końcowy wyliczeń zaokrąglony zostanie do dwóch miejsc po przecinku. 3. Zamawiający udzieli zamówienie wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tj.: uzyska największa liczbę punktów obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2, bądź będzie jedyną ofertą nie podlegającą odrzuceniu. W przypadku gdy (ze względu na zaokrąglenie) oferty otrzymają jednakową liczbę punktów o kolejności decydować będzie cena oferty brutto. 4. JeŜeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty ze względu na to, Ŝe złoŝono oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane w złoŝonych ofertach. 3. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest zawrzeć umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 4. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia załączono projekt umowy (Rozdział 3). 5. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują następujące środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy: protest (artykuły ustawy), odwołanie (wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego czynności wymienionych w art. 84 ust. a ustawy) oraz skarga do sądu (artykuły ustawy).

10 Rozdział 2: FORMULARZ OFERTY (pieczęć adresowa Wykonawcy) ... tel./faks: (miejscowość, data) OFERTA. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest dostawa urządzeń komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie oferujemy wykonanie w/w zamówienia za: cenę netto:... zł podatek VAT %:... zł cenę brutto:... zł (słownie cena brutto:...zł) 2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 3. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 4. Oświadczamy, Ŝe cena określona w pkt. zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 5. Oświadczamy, Ŝe na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres podany w wykazie rzeczowofinansowym 6. Zamówienie wykonamy w terminie do r. 7. Warunki płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia są następujące: płatność nastąpi przelewem w terminie do... dni od daty dostawy i przedłoŝenia faktury. 8. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy przed upływem terminu związania ofertą. 9. Załącznikami do niniejszej oferty są: (podpis Wykonawcy)

11 Wykaz rzeczowo - finansowy Formularz oferty - załącznik nr Lp. SPECYFIKACJA (nazwa producenta, model). Macierz dyskowa 2. Skaner formatu A3 3. Skaner formatu A4 4. Drukarka laserowa monochromatyczna formatu A4 5. Podpis elektroniczny 6. Firewall 7. Dysk SATA Streamer 9. Zasilacz awaryjny do serwera 0. Oprogramowanie antywirusowe F-Securee Client Security - nowy zakup z abonamentem rocznym.. Obudowa w technologii blade 2. Serwer 3. Zestaw Komputerowy 4. Monitor LCD Okres gwarancji uŝytkowania) dla dysków i macierzy, z czasem Ilość... miesięcy 2... miesięcy 2 uŝytkowania) z czasem... miesięcy 7... miesięcy... miesięcy... miesięcy... miesięcy - 8 uŝytkowania) z czasem uŝytkowania) z czasem uŝytkowania) z czasem miesięcy 3 Wartość (zł) netto brutto

12 5. Zasilacz awaryjny... miesięcy 3 6. Microsoft Office Basic 2007 W32 Polish OEM Microsoft Office Small Business 2007 W32 Polish OEM - 8. Laptop... miesięcy 9. Windows server 2008 Standard MOLP Windows server 2008 Standard MOLP Licencje dostępowe CAL na urządzenie Windows server 2008 Standard MOLP nośnik Oprogramowanie antywirusowe dla serwera F-Secure for Windows Server - odnowienie z - 3 abonamentem rocznym 23. Oprogramowanie antywirusowe dla serwera F-Secure for Windows Server - nowy zakup z - abonamentem rocznym 24. Oprogramowanie antywirusowe F- Secure Client Security - odnowienie z - 80 abonamentem rocznym 25. Oprogramowanie antywirusowe F- Secure Client Security - nowy zakup z - 20 abonamentem rocznym 26. Szafa ogniotrwała na nośniki magnetyczne i optyczne... miesięcy Razem Oferowane rozwiązania dotyczące macierzy dyskowej (poz. ), obudowy (poz.) oraz serwerów (poz.2), pochodzą od jednego producenta i zostaną zainstalowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przez inŝynierów producenta, lub firmę posiadającą uprawnienia serwisowe. Za dostarczone urządzenia wystawimy trzy odrębne faktury w następujący sposób: pierwsza faktura na asortyment od pozycji do 0, druga faktura na asortyment od pozycji do 25, trzecia faktura na asortyment z pozycji (podpis Wykonawcy)

13 Formularz oferty - załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Nazwa i adres Wykonawcy: Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa urządzeń komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie - oświadczam, Ŝe:. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.... (podpis Wykonawcy)

14 Formularz oferty - załącznik nr 3 Nazwa i adres Wykonawcy: Wykaz części zamówienia, której wykonanie powierzymy podwykonawcom LP. NAZWA FIRMY POWIERZONE CZYNNOŚCI UWAGI... (podpis Wykonawcy)

15 Rozdział 3: PROJEKT UMOWY Umowa zawarta... w Rzeszowie pomiędzy: Powiatem Rzeszowskim z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 5, który reprezentują: Starosta Rzeszowski - Józef Jodłowski Wicestarosta - Marek Sitarz zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:... (imiona, nazwiska i stanowiska umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 655 z późn. zm.) strony zawarły umowę następującej treści:. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie zgodnie ze specyfikacją stanowiącą integralną część niniejszej umowy. 2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy określony w ust. do siedziby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 5 w terminie do r. 3. Macierz dyskowa (poz. ), obudowa (poz.) oraz serwery (poz.2), zostaną zainstalowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz uruchomione i skonfigurowane, przez (ostateczny wariant ust.3 zostanie wpisany po wyborze wykonawcy: wykonawcę posiadającego uprawnienia serwisowe / inŝynierów producenta / firmę (podwykonawcę) posiadającą uprawnienia serwisowe. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał będzie umowę przy udziale podwykonawców treść zostanie odpowiednio skorygowana i rozszerzona o następujące punkty: Wykonawca wykona siłami własnymi następujący zakres umowy: Wykonawca wykona przy pomocy następujących Podwykonawców:... następujący zakres umowy: 2. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę: zł netto + naleŝny podatek VAT % zł wynagrodzenie brutto wynosi: zł (słownie:zł) 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. obejmuje wszystkie koszty związane z właściwym i terminowym wykonaniem przedmiotu umowy. 3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem po dokonaniu dostawy, o której mowa w, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę z terminem płatności do.. dni licząc od dnia dostawy. 4. Odbiór przedmiotu umowy odbywać się będzie w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy a podpisanie faktur przez pracownika Zamawiającego stanowi potwierdzenie przyjęcia dostawy bez zastrzeŝeń. 5. Za dostarczone urządzenia i oprogramowanie wystawione zostaną trzy odrębne faktury w następujący sposób: pierwsza faktura na asortyment od pozycji do 0 specyfikacji, druga faktura na asortyment od pozycji do 25 specyfikacji, trzecia faktura na asortyment z pozycji 26 specyfikacji. 6. Faktury naleŝy wystawić na: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5; NIP: Zamawiający nie udziela zaliczek.

16 3. Wykonawca na przedmiot umowy udziela gwarancji na okres określony w specyfikacji stanowiącej integralną cześć niniejszej umowy. 2. W przypadku macierzy dyskowej (poz. specyfikacji), drukarki laserowej (poz. 4 specyfikacji), obudowy (poz. specyfikacji), serwerów (poz. 2 specyfikacji) oraz zestawów komputerowych (poz. 3 specyfikacji) Wykonawca podejmie działania serwisowe w siedzibie Zamawiającego nie później niŝ w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia usterki podlegającej naprawie gwarancyjnej. 3. Za uszkodzenia wynikłe z winy uŝytkownika Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 4. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: - za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kaŝdy dzień opóźnienia, - za opóźnienie w podjęciu działań serwisowych, o których mowa w 3 ust 2 w wysokości 0, % wynagrodzenia umownego brutto za kaŝdy dzień opóźnienia, - za odstąpienie od umowy z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto. 3. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu dostąpienia od umowy z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto. 4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przewyŝszającego wysokość kar umownych. 5 Wszelkie zmiany umowy odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. 6 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca a dwa Zamawiający. Zamawiający: Wykonawca:

17 Specyfikacja Załącznik do umowy z dnia:... Lp. SPECYFIKACJA (nazwa producenta, model). Macierz dyskowa 2. Skaner formatu A3 3. Skaner formatu A4 4. Drukarka laserowa monochromatyczna formatu A4 5. Podpis elektroniczny 6. Firewall 7. Dysk SATA Streamer 9. Zasilacz awaryjny do serwera 0. Oprogramowanie antywirusowe F-Securee Client Security - nowy zakup z abonamentem rocznym.. Obudowa w technologii blade 2. Serwer 3. Zestaw Komputerowy 4. Monitor LCD Okres gwarancji uŝytkowania) dla dysków i macierzy, z czasem Ilość... miesięcy 2... miesięcy 2 uŝytkowania) z czasem... miesięcy 7... miesięcy... miesięcy... miesięcy... miesięcy - 8 uŝytkowania) z czasem uŝytkowania) z czasem uŝytkowania) z czasem miesięcy 3 Wartość (zł) netto brutto

18 5. Zasilacz awaryjny... miesięcy 3 6. Microsoft Office Basic 2007 W32 Polish OEM Microsoft Office Small Business 2007 W32 Polish OEM - 8. Laptop... miesięcy 9. Windows server 2008 Standard MOLP Windows server 2008 Standard MOLP Licencje dostępowe CAL na urządzenie Windows server 2008 Standard MOLP nośnik Oprogramowanie antywirusowe dla serwera F-Secure for Windows Server - odnowienie z - 3 abonamentem rocznym 23. Oprogramowanie antywirusowe dla serwera F-Secure for Windows Server - nowy zakup z - abonamentem rocznym 24. Oprogramowanie antywirusowe F- Secure Client Security - odnowienie z - 80 abonamentem rocznym 25. Oprogramowanie antywirusowe F- Secure Client Security - nowy zakup z - 20 abonamentem rocznym 26. Szafa ogniotrwała na nośniki magnetyczne i optyczne... miesięcy Razem Zamawiający: Wykonawca:

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Pieczęć firmowa Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI. 272.3.2014 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa (imię i nazwisko) Siedziba (adres). Tel.. Faks.. E-mail.... NIP...PESEL *...REGON:...Ser.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia.0.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego.. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy,

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna

1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna 1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna 1. procesor Dwurdzeniowy procesor zgodny z architekturą x86, 2. pamięć RAM DDR2 2 GB (2*1GB dwukanałowy dostęp), 667MHz 3. płyta główna : Płyta główna kompatybilna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE (pieczęć Zamawiającego) Sztum, dnia 21-01-2015r. Znak sprawy ON.272.1.1.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Zakup i dostawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu

Załącznik nr 1. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, komputerów stacjonarnych, laptopów, drukarek, monitorów LCD, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... *-

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 202849-2008; data zamieszczenia: 28.08.2008 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NO-0420-08/KM/06 Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. Switch 48-portowy - 1szt. Wydajność Przepustowość przełączania 13,6 Gb/s 10,1 mln pakietów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30 Załącznik nr 2.3 do Zapytania Ofertowego FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO Lp. Nazwa Producent/typ/model oferowanego sprzętu Ilość Cena jedn. netto Stawka

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r.

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. Lp. Opis wymagań minimalnych 1 Procesor: Procesor dwurdzeniowy zgodny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe znak sprawy: SZP.272.21.2013 Załącznik nr 2 do SIWZ

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe znak sprawy: SZP.272.21.2013 Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY... (miejscowość, data) WYKONAWCA: NIP REGON TEL. FAX ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję) E-mail ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję)

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 21.12.2009r.

Zamość, dnia 21.12.2009r. Zamość, dnia 21.12.2009r. Ogłoszenie dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, jako podmiot, który

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:...

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:... Nr postępowania: ZSMI.271.6.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ... dnia..... pieczątka firmy Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych ul. Marcinkowskiego 1 84-300 Lębork woj. pomorskie I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1 I. Zestaw komputerowy szt. 11 1. Procesor (Intel Core i5) + wentylator lub równowaŝny Ilość rdzeni: 4 Typ gniazda: Socket 1156

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1 WS-Z.280..242.205 Załącznik do formularza ofertowego OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr I. Komputer PC biurowy Rodzaj sprzętu Komputer

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ostrowiec Św., dnia 21 października 2013 Znak sprawy: ARL/PZP/PN/KOMP/2013/8 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Część I przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa netto (zł)

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Część I przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa netto (zł) Część I przedmiotu 1. tasiemki RDX 500GB [IO MEGA 500GB lub równoważny] Typ, model Tasiemki RDX 500GB. (szt.) 6 netto Format RDX spełnia / nie spełnia * Pojemność 500GB nominalna Gwarancja 2 lata Część

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4a do SIWZ WyposaŜenie serwerowi (dwa serwery + montaŝ wyposaŝenia serwerowi) wraz z oprogramowaniem i montaŝem klimatyzatora Minimalne wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Poniższe zestawienie zawiera opis parametrów minimalnych, jakie powinien spełniać oferowany sprzęt komputerowy. 1 Komputer osobisty PC 10 szt.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Komputery PC 4 szt. do zastosowań biurowych o parametrach minimalnych: Opis Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe Pozycja 1 Stacja Robocza (jednostka) przeznaczony do przetwarzania danych, w konfiguracji umoŝliwiającej późniejszą rozbudowę. Liczba sztuk: 14 Komputer biurowy Minimalne wymagania Zamawiającego Procesor

Bardziej szczegółowo

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r.

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 30/dost./2008 BA/zp/19038/2008 Warszawa, 06 listopada 2008 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwera do backupu danych 1 sztuka

Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwera do backupu danych 1 sztuka Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwera do backupu danych 1 sztuka Element konfiguracji Wymagania minimalne wolnostojąca typu Tower z możliwością zamontowania w szafie rack 19"(5U max).

Bardziej szczegółowo