!"#$%&'()$(*'+",+-)./(#-)0"#$12) 3+4&(%5671)5"+./8%(167/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!"#$%&'()$(*'+",+-)./(#-)0"#$12) 3+4&(%5671)5"+./8%(167/"

Transkrypt

1 b!"#$%&'()$(*'+",+-)./(#-)0"#$12) 3+4&(%5671)5"+./8%(167/ Numer katalogowy dokumentu: Czerwiec 2001

2 2001 Compaq Computer Corporation Nazwy Compaq i FutureBay oraz logo Compaq są zastrzeżone w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA. SoftPaq jest znakiem towarowym firmy Compaq Information Technologies Group, L.P. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Microsoft, MS-DOS oraz Windows są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Intel, Pentium oraz SpeedStep są znakami towarowymi firmy Intel Corporation, w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Pozostałe nazwy wyrobów wymienionych w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm. Firma Compaq nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub wydawnicze, które mogą wystąpić w tekście. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały dostarczone takimi jakimi są, nie są przedmiotem żadnych gwarancji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Warunki gwarancji na produkty firmy Compaq są ujęte w odpowiednich informacjach o gwarancji dostarczonych wraz z produktami. Żadne inne zobowiązania czy postanowienia nie mogą zostać uznane za równoznaczne z udzieleniem jakichkolwiek dodatkowych gwarancji. Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq Wydanie pierwsze (Czerwiec 2001) Numer katalogowy dokumentu:

3 9$/4):(',6/ 1 Wprowadzenie Gdzie można znaleźć informacje? Karta konfiguracyjna Instrukcja konfiguracji Podręcznik bezpieczeństwa i łatwej obsługi Warunki gwarancji Symbole i ilustracje Symbole Ilustracje Bezpieczeństwo Ochrona komputera podczas burzy Używanie komputera Uruchomienie Podłączanie i odłączanie zasilacza prądu przemiennego Włączanie i wyłączanie komputera Funkcje przycisku zasilania Zasilanie komputera z baterii Płytka dotykowa TouchPad Używanie płytki dotykowej TouchPad zamiast myszy Stukanie i stukanie dwukrotne Funkcja Edge Motion Opcje wyświetlacza Zmiana rozdzielczości Regulowanie jasności Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq iii

4 Spis Treści Napędy pamięci masowej Identyfikowanie napędów pamięci masowej Używanie napędu dyskietek Używanie napędu CD lub DVD Zabezpieczenia Korzystanie z gniazda zabezpieczającego Hasło uruchomieniowe Typowe zadania Oprogramowanie antywirusowe Używanie oprogramowania antywirusowego Rozpoznawanie wirusów komputerowych Usuwanie wirusa komputerowego Oprogramowanie i sprzęt Instalowanie i usuwanie oprogramowania Instalowanie urządzeń sprzętowych Połączenie S-Video (dostępne w wybranych modelach) Podłączanie i włączanie trybu S-Video Ustawianie formatu telewizyjnego Regulowanie parametrów ekranu telewizora Przełączanie między wyświetlaczami Wprowadzenie do Internetu Podstawowe pojęcia Czym jest Internet? Czym jest World Wide Web? Przeglądarki sieci Web Czym jest przeglądarka sieci Web? Korzystanie z programu Microsoft Internet Explorer Wyszukiwarki Wybieranie wyszukiwarki Używanie wyszukiwarki Przeszukiwanie sieci Web iv Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq

5 Spis Treści 5 Sposób obchodzenia się z baterią Pielęgnacja baterii Używanie baterii Przechowywanie baterii Recykling baterii Kalibracja baterii Kalibrowanie baterii Maksymalizowanie czasu prawidłowego działania baterii Postępowanie w przypadku niskiego poziomu naładowania baterii Obsługa komputera Konserwacja profilaktyczna Czyszczenie powierzchni zewnętrznych komputera Czyszczenie klawiatury Czyszczenie ekranu wyświetlacza Czyszczenie płytki dotykowej TouchPad Czyszczenie myszy zewnętrznej Pielęgnacja komputera firmy Compaq Narzędzia tworzenia kopii zapasowych Używanie urządzeń do tworzenia kopii zapasowych Konserwacja dysku twardego Używanie programu ScanDisk Używanie narzędzia Disk Cleanup (Oczyszczanie dysku) Defragmentacja dysku twardego Zarządzanie miejscem na dysku twardym Sprawdzanie ilości wolnego miejsca na dysku twardym Usuwanie przechowywanych plików Usuwanie niepotrzebnych plików Korzystanie z Kosza Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq v

6 Spis Treści 7 Sposoby rozwiązywania problemów Rozwiązania podstawowych problemów Pomocne wskazówki Szybkie znajdowanie rozwiązań Często zadawane pytania Zagadnienia ogólne Pytania dotyczące wyświetlacza Pytania dotyczące dźwięku Pytania dotyczące filmów DVD Pytania dotyczące urządzeń peryferyjnych Pytania dotyczące uaktualnień Komunikatyo błędach Tabele rozwiązań Dźwiękiobraz Bateriai zasilanie Pamięć masowa Gry i Internet Klawiatura i płytka dotykowa TouchPad Karty pamięci i karty PC Card Słownik Skorowidz vi Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq

7 1 ;$("<1=*'+/' Gratulujemy! Każdy posiadacz nowego komputera typu notebook firmy Compaq staje się automatycznie członkiem międzynarodowej społeczności użytkowników komputerów przenośnych. Po skonfigurowaniu i podłączeniu do Internetu komputer daje dostęp do informacji, rozrywki i szerokiej gamy usług online. Aby ułatwić użytkownikowi wyszukiwanie potrzebnych informacji, zagadnienia omówione w tym rozdziale zostały podzielone na trzy główne grupy: Gdzie można znaleźć informacje?, 1-2 Symbole i ilustracje, 1-4 Bezpieczeństwo, 1-5 Niniejsza Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq została opracowana z myślą zarówno o doświadczonych użytkownikach komputerów, jak i o osobach początkujących. Można w niej szybko i sprawnie znaleźć potrzebne informacje. Szczegółowo zostały omówione następujące zagadnienia: Obsługa podstawowych funkcji komputera w pierwszych dniach lub tygodniach od jego zakupu. Zapewnienie bezawaryjnego działania komputera. Rozwiązywanie typowych problemów. Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq 1 1

8 Wprowadzenie Zobacz W tej części opisano dokumentację dostarczaną wraz z komputerem notebook firmy Compaq. też Witryna internetowa firmy Compaq (dostępna z każdego miejsca na świecie). Pod poniższym adresem można znaleźć informacje o produktach, usługach i ofertach specjalnych:!!!"#$%&'("#$%"&)*)+,*!!!"#$%&'("#$%!1(&1)5"+./8%( Karta ta zawiera instrukcje dotyczące konfigurowania komputera. Po zakończeniu procesu konfiguracji kartę należy złożyć i przechowywać wraz z pozostałymi dokumentami. 3+4&(%5671)5"+./8%(167/ Uwaga Czytelna i przejrzysta instrukcja, zawierająca informacje dotyczące konfigurowania komputera oraz opis jego funkcji. Zostały w niej także opisane następujące zagadnienia: Typowe zadania wykonywane na komputerze Sieć Internet Konserwacja komputera Rozwiązywanie problemów związanych z komputerem Informacje zawarte w instrukcji dotyczą komputerów z różnymi systemami operacyjnymi firmy Microsoft. W systemie Windows XP aplikacje w Panelu sterowania (Control Panel) mogą być wyświetlane w widoku kategorii (Category) lub w widoku klasycznym (Classic). Podane w niniejszej instrukcji informacje są oparte na widoku Category. 1 2 Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq

9 Wprowadzenie D"=(E6*+/5)F'*$/'6*'G4&<1)/)H1&<'7)"F4H%8/ Dokument ten zawiera informacje o ochronie sprzętu przed uszkodzeniami oraz zalecenia w zakresie bezpieczeństwa i wygody obsługi. ;1(%+5/)8<1(1+67/ Uwaga Dokument ten zawiera szczegóły dotyczące zakresu usług serwisowych, do świadczenia których firma Compaq zobowiązuje się w okresie objętym gwarancją. Certyfikat gwarancyjny należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, na wypadek, gdyby był potrzebny w przyszłości. W celu utrzymania konkurencyjności na rynku firma Compaq stale dąży do ulepszania swoich produktów. Dlatego może się zdarzyć, że już po wydaniu tej publikacji wprowadzono zmiany do konfiguracji sprzętu i oprogramowania tego produktu. W związku z tym niektóre elementy systemu komputerowego mogą się różnić od przedstawionych na ilustracjach w tej instrukcji. Również obrazy wyświetlane na ekranie komputera mogą być inne niż przedstawione w niniejszej instrukcji. Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq 1 3

10 Wprowadzenie W tej części znajduje się opis symboli używanych w niniejszej instrukcji. Poniższe symbole i oznaczenia słowne mają w tej instrukcji i dokumentacji elektronicznej specjalne znaczenie: ÅOSTRZEŻENIE: Tak oznaczane są zalecenia, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci. ÄPRZESTROGA: Tak oznaczane są zalecenia, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu lub utraty danych. S Czy J Porada Zobacz Uwaga wiesz że... Tak oznaczane są ważne informacje, które mogą być pomocne przy rozwiązywaniu problemów. Tak oznaczane są wskazówki, które ułatwiają obsługę komputera. też W ten sposób oznaczane są odwołania do innych dokumentów lub stron tego samego dokumentu zawierających informacje pokrewne. Tak oznaczane są komentarze, uwagi i zagadnienia o istotnym znaczeniu. Zawarte w tym dokumencie ilustracje przedstawiające komputer oraz opisy niektórych jego funkcji mogą różnić się nieco od stanu rzeczywistego. 1 4 Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq

11 Wprowadzenie I'*$/'6*'G4&<" W tej części zawarto ważne informacje dotyczące bezpiecznego posługiwania się komputerem. Należy ją uważnie przeczytać i upewnić się, że wszystkie informacje zostały zrozumiane. ÅOSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia sprzętu, należy zapoznać się z treścią Podręcznika bezpieczeństwa i łatwej obsługi. S Czy wiesz że... Aby uniknąć uszkodzeń sprzętu spowodowanych wahaniami napięcia, należy stosować ochronniki przeciwprzepięciowe. Jeżeli modem korzysta z dedykowanej linii telefonicznej, zalecany jest zakup ochronnika przeciwprzepięciowego wraz z gniazdem telefonicznym. J6K("+1)5"#$%&'(1)$"=6*14)F%(*- J Porada Ze względu na ryzyko uszkodzenia komputera podczas burzy, należy przestrzegać poniższych zaleceń. Dotyczą one natychmiastowego odłączenia komputera od źródła zasilania. Po odłączeniu komputera od źródła zasilania można korzystać z zasilania wewnętrznego (baterii). Jeżeli nie jest używany ochronnik przeciwprzepięciowy, należy odłączyć wszystkie kable zasilające od gniazd sieci elektrycznej. Należy odłączyć komputer od wszystkich gniazd ściennych. Należy odłączyć zasilanie (wyłączyć przycisk zasilania) wszystkich ochronników przeciwprzepięciowych. Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq 1 5

12 Wprowadzenie Jeżeli linia telefoniczna komputera jest podłączona bezpośrednio do gniazda ściennego (bez pośrednictwa ochronnika przeciwprzepięciowego), należy odłączyć linię telefoniczną od gniazda ściennego. OSTRZEŻENIE: Ze względu na ryzyko porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia sprzętu, nie wolno zasilać komputera za pomocą zestawu konwersji napięcia przeznaczonego dla urządzeń domowych. Należy używać tylko zasilacza firmy Compaq dostarczonego wraz z komputerem lub będącego oryginalnym produktem firmy Compaq. ÄPRZESTROGA: Przez linię telefoniczną, do której podłączony jest modem, do komputera może się dostawać wysokie napięcie. Aby zabezpieczyć komputer przed skutkami burz elektromagnetycznych, należy stosować ochronnik przeciwprzepięciowy dla linii telefonicznych. Zobacz też Atesty agencji rządowych w Podręczniku bezpieczeństwa i łatwej obsługi, aby uzyskać informacje dotyczące standardów zasilania na całym świecie. J6K("++/5/)$(*'6/<$(*'$/E6/"<' Stosowanie ochronników przeciwprzepięciowych i adapterów linii może znacznie zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym i chroni komputer przed problemami związanymi ze źródłem zasilania. Przepięcie powoduje, że napięcie zasilania prądu elektrycznego dopływającego do komputera może nagle wzrosnąć, powodując utratę danych lub uszkodzenie systemu. Aby zabezpieczyć komputer i urządzenia peryferyjne, należy podłączyć je do neutralizatora przepięć, który absorbuje przepięcia i uniemożliwia dostanie się ich do komputera. 1 6 Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq

13 2 L?-<1+/')5"#$%&'(1 Komputer notebook firmy Compaq jest przystosowany do łatwego konfigurowania, używania oraz uaktualniania. Informacje zawarte w tym rozdziale zapoznają użytkownika z funkcjami komputera. W rozdziale tym omówione zostały następujące zagadnienia, po zapoznaniu się z którymi użytkownik będzie mógł przystąpić do używania komputera bezpośrednio po rozpakowaniu. Uruchomienie, 2-2 Płytka dotykowa TouchPad, 2-7 Opcje wyświetlacza, 2-12 Napędy pamięci masowej, 2-14 Zabezpieczenia, 2-19 Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq 2 1

14 Używanie komputera L(%6K"#/'+/' W tej części zawarto informacje o konfigurowaniu i uruchamianiu komputera. Podłączanie i odłączanie zasilacza prądu przemiennego Włączanie i wyłączanie komputera Zasilanie komputera z baterii $(*'#/'++'8" Gniazdo sieci elektrycznej musi się znajdować w łatwo dostępnym miejscu. Aby odłączyć komputer od źródła prądu przemiennego, należy odłączyć zasilacz prądu przemiennego od gniazda sieci elektrycznej. Podczas odłączania urządzenia od gniazda sieci elektrycznej kabel zasilający należy chwycić za wtyczkę. N151*- Zasilacza prądu zmiennego nie wolno pozostawiać w gnieździe sieci elektrycznej, jeżeli nie jest on podłączony do komputera. Na przewodach połączeniowych i kablach zasilających nie należy umieszczać żadnych przedmiotów. Kable należy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł przypadkowo na nie nadepnąć ani się o nie potknąć. 2 2 Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq

15 Używanie komputera +1<'&)<)$(*-$1=5%)$"4/1=1+/1)F1&'(//C S Czy Jeśli istnieje możliwość podłączenia komputera do sieci elektrycznej, stosowanie właśnie tego źródła zasilania jest korzystniejsze. Dzięki temu bateria komputera pozostanie naładowana. Jeżeli komputer nie jest wyposażony w naładowaną baterię, to przed odłączeniem komputera od zasilacza prądu przemiennego należy zapisać swoją pracę i wyłączyć komputer. wiesz że... Jeżeli komputer jest wyposażony w naładowaną baterię, można bez problemu odłączyć go od zasilacza prądu przemiennego. Komputer jest automatycznie przełączany do trybu zasilania baterią. ;HM6*1+/')/)<-HM6*1+/')5"#$%&'(1 Aby włączyć komputer, należy nacisnąć przycisk zasilania (Power ª), który znajduje się w górnej części klawiatury. Aby prawidłowo wyłączyć komputer, wykonaj następujące czynności: 1. Zamknij wszystkie otwarte programy. 2. Kliknij przycisk Start, a następnie, w zależności od systemu operacyjnego, wybierz polecenie Shut Down (Zamknij) lub Turn Off Computer (Wyłącz komputer). 3. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij opcję Shut down (Zamknij), a następnie kliknij przycisk OK, lub kliknij opcję Turn Off (Wyłącz). Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq 2 3

16 Używanie komputera Uwaga 4. Odłącz kabel zasilający od gniazda sieci elektrycznej, a następnie odłącz modem od ściennego gniazda telefonicznego. Jeżeli komputer jest zablokowany lub nie odpowiada, należy nacisnąć przycisk zasilania (Power ª) i przytrzymać go w tej pozycji do momentu wyłączenia komputera. Firma Compaq nie zaleca wyłączania komputera w ten sposób w normalnych warunkach, gdyż może to doprowadzić do utraty niezapisanych danych. S Czy Uwaga Jeśli komputer jest włączony, naciśnięcie przycisku Power ª powoduje wprowadzenie go w stan hibernacji. wiesz że... Hibernacja to stan, w którym komputer nie zużywa energii. Wprowadzenie komputera w stan hibernacji powoduje zapisanie zawartości pamięci na dysku twardym i wyłączenie komputera. Ustawienia przycisku zasilania (Power ª) są następujące: Jednokrotne naciśnięcie i zwolnienie przycisku Power ª powoduje wprowadzenie komputera w stan hibernacji. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Power ª powoduje zamknięcie systemu i wyłączenie komputera. Komputer należy wyłączać przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania (Power ª) tylko w sytuacji awaryjnej (gdy komputer jest zablokowany lub nie odpowiada). Firma Compaq nie zaleca wyłączania komputera w ten sposób w normalnych warunkach. Sposób prawidłowego wyłączania komputera został opisany w części Włączanie i wyłączanie komputera. 2 4 Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq

17 Używanie komputera ÅOSTRZEŻENIE: Komputer jest wyposażony w pakiet baterii litowo-jonowych. Nieprawidłowe obchodzenie się z pakietem baterii może spowodować pożar lub poparzenie substancją chemiczną. Baterii nie wolno rozbierać, zgniatać, przekłuwać, zwierać jej zewnętrznych kontaktów, wrzucać do wody lub ognia. Nie wolno jej też wystawiać na działanie temperatur wyższych niż 60 C (140 F). Baterię należy wymieniać tylko na baterię Compaq odpowiednią dla tego komputera notebook. S Czy J Porada wiesz że... Bateria ładuje się niezależnie od tego, czy komputer jest włączony, czy wyłączony. Ładowanie trwa do momentu naładowania baterii do pełna lub odłączenia zasilacza prądu przemiennego. Bateria nieużywana przez dłuższy czas ulega częściowemu lub całkowitemu rozładowaniu. ;5H1=1+/')/)<-7#"<1+/')F1&'(// W zależności od modelu komputera, sposób wkładania baterii wygląda następująco: W przypadku komputerów z boczną niszą na baterię: trzymając baterię stroną z etykietą skierowaną do góry, wsuwać ją do niszy, aż zaskoczy. Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq 2 5

18 Używanie komputera W przypadku komputerów ze spodnią niszą na baterię: należy obrócić komputer spodem do góry. Trzymając baterię stroną z etykietą skierowaną w dół a przednią krawędzią skierowaną w stronę wnęki, wsunąć ją do niszy na baterię. Następnie pchnąć baterię, aż zaskoczy na miejsce. Q1="<1+/')F1&'(//) Zobacz też Pielęgnacja baterii w tej instrukcji. Aby naładować baterię, należy umieścić ją w niszy baterii i podłączyć komputer do źródła prądu przemiennego. Należy pozostawić komputer podłączony do gniazda sieci elektrycznej, dopóki świeci się wskaźnik ładowania baterii 7. Kiedy wskaźnik zgaśnie, pakiet baterii jest naładowany do pełna. Uwaga Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, firma Compaq zaleca odłączenie zasilacza prądu przemiennego od gniazda sieci elektrycznej i wyjęcie baterii z komputera. 2 6 Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq

19 Używanie komputera DH-&51)="&-5"<1):"%6KD1= Zobacz Zobacz W tej części opisane zostały czynności, jakie może wykonywać za pomocą płytki dotykowej TouchPad, czyli zaznaczanie, klikanie i klikanie dwukrotne. Używanie płytki dotykowej TouchPad zamiast myszy Stukanie i stukanie dwukrotne Funkcja Edge Motion też Konserwacja profilaktyczna w tej instrukcji, aby uzyskać porady dotyczące utrzymywania płytki dotykowej TouchPad w czystości. też Instalowanie urządzeń sprzętowych w tej instrukcji, aby uzyskać informacje na temat podłączania myszy zewnętrznej. L?-<1+/')$H-&5/)="&-5"<'7):"%6KD1=) *1#/14&)#-4*- Płytka dotykowa TouchPad, podobnie jak mysz, umożliwia rysowanie linii lub wskazywanie elementów na pulpicie systemu Windows. Kursor można przesuwać po ekranie, delikatnie przesuwając palec po płytce dotykowej TouchPad. Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq 2 7

20 Używanie Aby uzyskać efekt kliknięcia lewym przyciskiem myszy, należy nacisnąć lewy przycisk płytki dotykowej TouchPad. Znajduje się on bezpośrednio pod płytką dotykową. Lewy przycisk płytki dotykowej TouchPad działa tak samo, jak przycisk zaznaczania lub przeciągania. Aby kliknąć dwukrotnie dany obiekt, należy umieścić nad nim kursor i nacisnąć lewy przycisk płytki dotykowej TouchPad dwa razy w krótkich Prawy przycisk płytki dotykowej TouchPad działa tak samo, jak przycisk menu kontekstowego lub specjalny przycisk przeciągania. Aby uzyskać dostęp do opcji menu kontekstowego, należy nacisnąć prawy przycisk płytki dotykowej TouchPad. D(*-6/45)$(*'</71+/1 Uwaga Przycisk przewijania jest odpowiednikiem przycisków ze strzałkami (w górę, w dół, w lewo i w prawo) na paskach przewijania, znajdujących się u dołu i z boku ekranu. Aby przejrzeć inne części dokumentu lub okna przeglądarki, należy nacisnąć przycisk przewijania w żądanym kierunku. Przycisk przewijania działa tylko w niektórych programach. 2 8 Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq

21 Używanie komputera 9&%51+/')/)4&%51+/')=<%5("&+' J Porada Płytka dotykowa TouchPad jest wyposażona w nową funkcję stukania, która działa tak samo, jak lewy przycisk myszy. Jeśli funkcja ta jest aktywna, za pomocą jednego stuknięcia w płytkę można zaznaczyć obiekt, natomiast stuknięcie dwukrotne działa jak kliknięcie dwukrotne. Aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą ustawiania zaawansowanych funkcji płytki dotykowej TouchPad, należy kliknąć przycisk π (nacisnąć kombinację klawiszy Fn+F2) lub kliknąć przycisk Help (Pomoc) w oknie dialogowym Mouse Properties (Właściwości: Mysz). Aby uaktywnić funkcję stukania, wykonaj następujące czynności: 1. Z poziomu menu Start systemu Windows otwórz Panel sterowania (Control Panel). 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Mouse (Mysz) z (w systemie Windows XP ikonę Printers and Other Hardware (Drukarki i inny sprzęt), aby otworzyć okno dialogowe Mouse Properties (Właściwości: Mysz). Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq 2 9

22 Używanie komputera 3. Kliknij kartę Touch (Dotyk). S Czy 4. Kliknij opcję Tap to Click (Stukanie jako klikanie), aby uaktywnić funkcję stukania. 5. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), a następnie przycisk OK, aby zaakceptować zmiany i zamknąć okno dialogowe. wiesz że... Aby zapobiec przypadkowemu stuknięciu w płytkę dotykową podczas pisania, można przeciągnąć suwak PalmCheck (Kontrola dłoni) do wartości maksymalnej. P%+5671)R=8')S"&/"+ Funkcja Edge Motion umożliwia dalsze przewijanie ekranu, gdy palec znajduje się już na krawędzi płytki dotykowej TouchPad. Gdy funkcja ta jest włączona, okno jest przewijane tak długo, dopóki palec nie zostanie uniesiony Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq

23 Używanie komputera Aby uaktywnić funkcję Edge Motion, wykonaj następujące czynności: 1. Z poziomu menu Start systemu Windows otwórz Panel sterowania (Control Panel). 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Mouse (Mysz) z (w systemie Windows XP ikonę Printers and Other Hardware (Drukarki i inny sprzęt), aby otworzyć okno dialogowe Mouse Properties (Właściwości: Mysz). 3. Kliknij kartę Edge Motion. 4. Zaznacz pola wyboru When Dragging (Podczas przeciągania), Always (Zawsze) oraz When Scrolling (Podczas przewijania), aby włączyć funkcję Edge Motion. 5. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), a następnie przycisk OK, aby zaakceptować zmiany i zamknąć okno dialogowe. Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq 2 11

24 Używanie komputera Uwaga Ta część zawiera informacje dotyczące modyfikowania opcji wyświetlacza. Zagadnienia omówione w tej części: Zmiana rozdzielczości Regulowanie jasności Wygląd Panelu sterowania (Control Panel) można zmieniać, przełączając jego widok między widokiem kategorii (Category View) a widokiem klasycznym (Classic View). Jeżeli na ekranie wyświetlacza widoczna jest tylko część obrazu lub jeżeli standardowe ustawienie rozdzielczości nie spełnia wymagań użytkownika, można zmienić rozdzielczość wyświetlania. Aby zmienić rozdzielczość wyświetlacza, wykonaj następujące czynności: 1. Z poziomu menu Start systemu Windows otwórz Panel sterowania (Control Panel). 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Display (Ekran) & (w systemie Windows XP ikonę Appearance and Themes (Wygląd i kompozycje), aby otworzyć okno dialogowe Display Properties (Właściwości: Ekran). 3. Kliknij kartę Settings (Ustawienia) Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq

25 Używanie komputera 4. W części Screen area (Obszar ekranu) kliknij suwak rozdzielczości i przeciągnij go do żądanej wartości. 5. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), a następnie przycisk OK, aby zaakceptować nowe ustawienia, po czym zamknij okno Panelu sterowania (Control Panel). J Porada Jeżeli wyświetlacz jest za ciemny lub za jasny, może to oznaczać, że ustawienia jasności nie są prawidłowe. Aby przedłużyć okres użytkowania baterii, należy zmniejszyć jasność wyświetlacza komputera. Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq 2 13

26 Używanie komputera S Czy Jasność wyświetlacza można ustawiać za pomocą skrótu Fn+F7 (zmniejszanie jasności) lub Fn+F8 (zwiększanie jasności). wiesz że... Użycie kombinacji klawiszy, np. Fn+F7, oznacza, że należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Fn, nacisnąć klawisz F7, a następnie zwolnić obydwa klawisze jednocześnie. U1$E=-)$1#/E6/)#14"<'7 S Czy W tym komputerze pliki i programy są przechowywane w urządzeniach pamięci masowej. Informacje zawarte w tej części dotyczą następujących zagadnień: Identyfikowanie napędów pamięci masowej Używanie napędu dyskietek Używanie napędu CD lub DVD wiesz że... Wybrane modele komputerów Compaq są wyposażone w narzędzie do tworzenia kopii zapasowych, które umożliwia zapisywanie danych i aplikacji na specjalnej partycji dysku twardego. Aby ustalić łączną pojemność dysku twardego z więcej niż jedną partycją, należy zsumować pojemności obydwu partycji (np. C:\ i D:\). W niektórych systemach operacyjnych na dysku D:\ znajdują się ważne pliki, umożliwiające odzyskiwanie systemu. Plików tych nie należy usuwać Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq

27 Używanie komputera 3='+&-./5"<1+/')+1$E=V<)$1#/E6/)#14"<'7 Napędowi dyskietek, dyskowi twardemu i napędowi CD, DVD, CD-RW lub DVD/CD-RW są przypisane oznaczenia literowe oraz ikony. Aby określić oznaczenia literowe napędów, wykonaj następujące czynności: 1. Otwórz okno MyComputer (Mój komputer) g. Ikony każdego napędu i odpowiadające im litery są wyświetlane w oknie MyComputer g. 2. Za pomocą ikon przedstawionych z prawej strony zidentyfikuj napędy. L?-<1+/')+1$E=%)=-45/'&'5 J Porada h Standardowy napęd dyskietek 3,5-calowych q Lokalny dysk twardy æ Napęd CD, DVD, CD-RW lub DVD/CD-RW Aby włożyć dyskietkę do napędu dyskietek, należy skierować ją etykietą do góry i przednią częścią (z przesuwaną osłoną) w kierunku napędu, a następnie delikatnie wsunąć. Aby wyjąć dyskietkę, należy nacisnąć przycisk wysuwający dyskietkę, umieszczony na obudowie napędu. Aby zapobiec uszkodzeniu dyskietki i przechowywanych na niej danych, należy ją wyjmować z napędu dyskietek dopiero po zakończeniu działania napędu. Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq 2 15

28 Używanie komputera Wkładanie dysku Wyjmowanie dysku Ręczne wyjmowanie dysku ;5H1=1+/')=-45% Aby umieścić dysk w napędzie, wykonaj następujące czynności: ÄPRZESTROGA: Niewłaściwe obchodzenie się z dyskiem CD lub DVD może spowodować uszkodzenie samego dysku lub napędu. 1. Naciśnij przycisk zwalniający (Eject), znajdujący się w przedniej części napędu. 2. Wyjmij dysk z opakowania, trzymając go za krawędzie zewnętrzne i otwór w środku tak, aby nie dotykać powierzchni. 3. Umieść dysk etykietą skierowaną do góry (chyba że jest to dwustronny dysk DVD) w okrągłym wgłębieniu tacy napędu. Delikatnie dociśnij dysk do trzpienia tacy, aż zostanie on zamocowany przez blokadę Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq

29 Używanie komputera ÄPRZESTROGA: Przed zamknięciem tacy napędu należy sprawdzić, czy dysk został zamocowany na trzpieniu napędowym. Nieprawidłowe umieszczenie dysku w napędzie może spowodować uszkodzenie dysku, a nawet komputera. 4. Wsuń tacę z powrotem do napędu, aby ją zamknąć. ;-7#"<1+/')=-45% Aby wyjąć dysk z napędu, wykonaj następujące czynności: 1. Naciśnij przycisk zwalniający (Eject) w przedniej części napędu. 2. Wyjmij dysk z tacy, chwytając go za zewnętrzne krawędzie i delikatnie naciskając trzpień. Nie dotykaj powierzchni dysku. 3. Wsuń tacę z powrotem do napędu, aby ją zamknąć. Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq 2 17

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

Stacje robocze Compaq Deskpro i Evo

Stacje robocze Compaq Deskpro i Evo b Wrzesień 2001 Ten podręcznik zawiera instrukcje, które ułatwią skonfigurowanie oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem. Przedstawiono w nim również podstawowe informacje dotyczące usuwania problemów,

Bardziej szczegółowo

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera.

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. P O L S K I SZYBKI START Gratulujemy nabycia nowego notebooka! Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. Komputer przybywa do Państwa zabezpieczony wytrzymałym

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Numer katalogowy dokumentu: 177922-244 Maj 2002 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji kontrolera interfejsu

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E352 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA 1 Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za wybranie C-Pen. C-Pen umożliwia skanowanie tekstu i cyfr do dowolnego edytora tekstu, programu pocztowego, oprogramowania biznesowego i przeglądarek internetowych.

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z akumulatora

Korzystanie z akumulatora Korzystanie z akumulatora Wydajność akumulatora UWAGA: Informacje na temat gwarancji firmy Dell dla komputera znajdują się w Przewodniku z informacjami o produkcie lub w oddzielnym drukowanym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik zachowaj do wglądu w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Disk Station. Przewodnik szybkiej instalacji DS409+, DS409. ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_

Disk Station. Przewodnik szybkiej instalacji DS409+, DS409. ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_ Disk Station DS409+, DS409 Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_20090616 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik

Bardziej szczegółowo

Powoduje zmniejszenie głośności wbudowanych głośników. Minimalizuje wszystkie otwarte okna. Otwiera okno dialogowe Uruchamianie.

Powoduje zmniejszenie głośności wbudowanych głośników. Minimalizuje wszystkie otwarte okna. Otwiera okno dialogowe Uruchamianie. Zarządzanie energią Nosi również nazwę Klawisza wstrzymania. Włącza tryb zarządzania energią. Ten skrót klawiaturowy można przeprogramować w celu uaktywnienia innego trybu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Karta umożliwia dołączenie portu równoległego do komputera. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia łatwe dołączenie dwóch portów szeregowych do komputera. Aby zapewnić jej poprawne działanie, należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Moduły pamięci Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java jest znakiem towarowym w USA firmy Sun Microsystems, Inc. SD Logo jest znakiem towarowym jego prawnego

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Drogi Kliencie! Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, jak uaktualnić niektóre komputery lub tablety TOSHIBA z preinstalowanym

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure 2 POLSKI EW7033 USB 3.0 2.5" SATA Hard Disk and SSD Enclosure Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Podłączenie dysku twardego... 3 3.0 Podłączenie obudowy EW7033

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji DESKTOP Internal Drive Przewodnik po instalacji Przewodnik po instalacji Seagate Desktop 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent to znaki

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0 Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 883 TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo