!"#$%&'()$(*'+",+-)./(#-)0"#$12) 3+4&(%5671)5"+./8%(167/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!"#$%&'()$(*'+",+-)./(#-)0"#$12) 3+4&(%5671)5"+./8%(167/"

Transkrypt

1 b!"#$%&'()$(*'+",+-)./(#-)0"#$12) 3+4&(%5671)5"+./8%(167/ Numer katalogowy dokumentu: Czerwiec 2001

2 2001 Compaq Computer Corporation Nazwy Compaq i FutureBay oraz logo Compaq są zastrzeżone w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA. SoftPaq jest znakiem towarowym firmy Compaq Information Technologies Group, L.P. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Microsoft, MS-DOS oraz Windows są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Intel, Pentium oraz SpeedStep są znakami towarowymi firmy Intel Corporation, w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Pozostałe nazwy wyrobów wymienionych w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm. Firma Compaq nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub wydawnicze, które mogą wystąpić w tekście. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały dostarczone takimi jakimi są, nie są przedmiotem żadnych gwarancji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Warunki gwarancji na produkty firmy Compaq są ujęte w odpowiednich informacjach o gwarancji dostarczonych wraz z produktami. Żadne inne zobowiązania czy postanowienia nie mogą zostać uznane za równoznaczne z udzieleniem jakichkolwiek dodatkowych gwarancji. Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq Wydanie pierwsze (Czerwiec 2001) Numer katalogowy dokumentu:

3 9$/4):(',6/ 1 Wprowadzenie Gdzie można znaleźć informacje? Karta konfiguracyjna Instrukcja konfiguracji Podręcznik bezpieczeństwa i łatwej obsługi Warunki gwarancji Symbole i ilustracje Symbole Ilustracje Bezpieczeństwo Ochrona komputera podczas burzy Używanie komputera Uruchomienie Podłączanie i odłączanie zasilacza prądu przemiennego Włączanie i wyłączanie komputera Funkcje przycisku zasilania Zasilanie komputera z baterii Płytka dotykowa TouchPad Używanie płytki dotykowej TouchPad zamiast myszy Stukanie i stukanie dwukrotne Funkcja Edge Motion Opcje wyświetlacza Zmiana rozdzielczości Regulowanie jasności Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq iii

4 Spis Treści Napędy pamięci masowej Identyfikowanie napędów pamięci masowej Używanie napędu dyskietek Używanie napędu CD lub DVD Zabezpieczenia Korzystanie z gniazda zabezpieczającego Hasło uruchomieniowe Typowe zadania Oprogramowanie antywirusowe Używanie oprogramowania antywirusowego Rozpoznawanie wirusów komputerowych Usuwanie wirusa komputerowego Oprogramowanie i sprzęt Instalowanie i usuwanie oprogramowania Instalowanie urządzeń sprzętowych Połączenie S-Video (dostępne w wybranych modelach) Podłączanie i włączanie trybu S-Video Ustawianie formatu telewizyjnego Regulowanie parametrów ekranu telewizora Przełączanie między wyświetlaczami Wprowadzenie do Internetu Podstawowe pojęcia Czym jest Internet? Czym jest World Wide Web? Przeglądarki sieci Web Czym jest przeglądarka sieci Web? Korzystanie z programu Microsoft Internet Explorer Wyszukiwarki Wybieranie wyszukiwarki Używanie wyszukiwarki Przeszukiwanie sieci Web iv Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq

5 Spis Treści 5 Sposób obchodzenia się z baterią Pielęgnacja baterii Używanie baterii Przechowywanie baterii Recykling baterii Kalibracja baterii Kalibrowanie baterii Maksymalizowanie czasu prawidłowego działania baterii Postępowanie w przypadku niskiego poziomu naładowania baterii Obsługa komputera Konserwacja profilaktyczna Czyszczenie powierzchni zewnętrznych komputera Czyszczenie klawiatury Czyszczenie ekranu wyświetlacza Czyszczenie płytki dotykowej TouchPad Czyszczenie myszy zewnętrznej Pielęgnacja komputera firmy Compaq Narzędzia tworzenia kopii zapasowych Używanie urządzeń do tworzenia kopii zapasowych Konserwacja dysku twardego Używanie programu ScanDisk Używanie narzędzia Disk Cleanup (Oczyszczanie dysku) Defragmentacja dysku twardego Zarządzanie miejscem na dysku twardym Sprawdzanie ilości wolnego miejsca na dysku twardym Usuwanie przechowywanych plików Usuwanie niepotrzebnych plików Korzystanie z Kosza Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq v

6 Spis Treści 7 Sposoby rozwiązywania problemów Rozwiązania podstawowych problemów Pomocne wskazówki Szybkie znajdowanie rozwiązań Często zadawane pytania Zagadnienia ogólne Pytania dotyczące wyświetlacza Pytania dotyczące dźwięku Pytania dotyczące filmów DVD Pytania dotyczące urządzeń peryferyjnych Pytania dotyczące uaktualnień Komunikatyo błędach Tabele rozwiązań Dźwiękiobraz Bateriai zasilanie Pamięć masowa Gry i Internet Klawiatura i płytka dotykowa TouchPad Karty pamięci i karty PC Card Słownik Skorowidz vi Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq

7 1 ;$("<1=*'+/' Gratulujemy! Każdy posiadacz nowego komputera typu notebook firmy Compaq staje się automatycznie członkiem międzynarodowej społeczności użytkowników komputerów przenośnych. Po skonfigurowaniu i podłączeniu do Internetu komputer daje dostęp do informacji, rozrywki i szerokiej gamy usług online. Aby ułatwić użytkownikowi wyszukiwanie potrzebnych informacji, zagadnienia omówione w tym rozdziale zostały podzielone na trzy główne grupy: Gdzie można znaleźć informacje?, 1-2 Symbole i ilustracje, 1-4 Bezpieczeństwo, 1-5 Niniejsza Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq została opracowana z myślą zarówno o doświadczonych użytkownikach komputerów, jak i o osobach początkujących. Można w niej szybko i sprawnie znaleźć potrzebne informacje. Szczegółowo zostały omówione następujące zagadnienia: Obsługa podstawowych funkcji komputera w pierwszych dniach lub tygodniach od jego zakupu. Zapewnienie bezawaryjnego działania komputera. Rozwiązywanie typowych problemów. Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq 1 1

8 Wprowadzenie Zobacz W tej części opisano dokumentację dostarczaną wraz z komputerem notebook firmy Compaq. też Witryna internetowa firmy Compaq (dostępna z każdego miejsca na świecie). Pod poniższym adresem można znaleźć informacje o produktach, usługach i ofertach specjalnych:!!!"#$%&'("#$%"&)*)+,*!!!"#$%&'("#$%!1(&1)5"+./8%( Karta ta zawiera instrukcje dotyczące konfigurowania komputera. Po zakończeniu procesu konfiguracji kartę należy złożyć i przechowywać wraz z pozostałymi dokumentami. 3+4&(%5671)5"+./8%(167/ Uwaga Czytelna i przejrzysta instrukcja, zawierająca informacje dotyczące konfigurowania komputera oraz opis jego funkcji. Zostały w niej także opisane następujące zagadnienia: Typowe zadania wykonywane na komputerze Sieć Internet Konserwacja komputera Rozwiązywanie problemów związanych z komputerem Informacje zawarte w instrukcji dotyczą komputerów z różnymi systemami operacyjnymi firmy Microsoft. W systemie Windows XP aplikacje w Panelu sterowania (Control Panel) mogą być wyświetlane w widoku kategorii (Category) lub w widoku klasycznym (Classic). Podane w niniejszej instrukcji informacje są oparte na widoku Category. 1 2 Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq

9 Wprowadzenie D"=(E6*+/5)F'*$/'6*'G4&<1)/)H1&<'7)"F4H%8/ Dokument ten zawiera informacje o ochronie sprzętu przed uszkodzeniami oraz zalecenia w zakresie bezpieczeństwa i wygody obsługi. ;1(%+5/)8<1(1+67/ Uwaga Dokument ten zawiera szczegóły dotyczące zakresu usług serwisowych, do świadczenia których firma Compaq zobowiązuje się w okresie objętym gwarancją. Certyfikat gwarancyjny należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, na wypadek, gdyby był potrzebny w przyszłości. W celu utrzymania konkurencyjności na rynku firma Compaq stale dąży do ulepszania swoich produktów. Dlatego może się zdarzyć, że już po wydaniu tej publikacji wprowadzono zmiany do konfiguracji sprzętu i oprogramowania tego produktu. W związku z tym niektóre elementy systemu komputerowego mogą się różnić od przedstawionych na ilustracjach w tej instrukcji. Również obrazy wyświetlane na ekranie komputera mogą być inne niż przedstawione w niniejszej instrukcji. Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq 1 3

10 Wprowadzenie W tej części znajduje się opis symboli używanych w niniejszej instrukcji. Poniższe symbole i oznaczenia słowne mają w tej instrukcji i dokumentacji elektronicznej specjalne znaczenie: ÅOSTRZEŻENIE: Tak oznaczane są zalecenia, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci. ÄPRZESTROGA: Tak oznaczane są zalecenia, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu lub utraty danych. S Czy J Porada Zobacz Uwaga wiesz że... Tak oznaczane są ważne informacje, które mogą być pomocne przy rozwiązywaniu problemów. Tak oznaczane są wskazówki, które ułatwiają obsługę komputera. też W ten sposób oznaczane są odwołania do innych dokumentów lub stron tego samego dokumentu zawierających informacje pokrewne. Tak oznaczane są komentarze, uwagi i zagadnienia o istotnym znaczeniu. Zawarte w tym dokumencie ilustracje przedstawiające komputer oraz opisy niektórych jego funkcji mogą różnić się nieco od stanu rzeczywistego. 1 4 Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq

11 Wprowadzenie I'*$/'6*'G4&<" W tej części zawarto ważne informacje dotyczące bezpiecznego posługiwania się komputerem. Należy ją uważnie przeczytać i upewnić się, że wszystkie informacje zostały zrozumiane. ÅOSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia sprzętu, należy zapoznać się z treścią Podręcznika bezpieczeństwa i łatwej obsługi. S Czy wiesz że... Aby uniknąć uszkodzeń sprzętu spowodowanych wahaniami napięcia, należy stosować ochronniki przeciwprzepięciowe. Jeżeli modem korzysta z dedykowanej linii telefonicznej, zalecany jest zakup ochronnika przeciwprzepięciowego wraz z gniazdem telefonicznym. J6K("+1)5"#$%&'(1)$"=6*14)F%(*- J Porada Ze względu na ryzyko uszkodzenia komputera podczas burzy, należy przestrzegać poniższych zaleceń. Dotyczą one natychmiastowego odłączenia komputera od źródła zasilania. Po odłączeniu komputera od źródła zasilania można korzystać z zasilania wewnętrznego (baterii). Jeżeli nie jest używany ochronnik przeciwprzepięciowy, należy odłączyć wszystkie kable zasilające od gniazd sieci elektrycznej. Należy odłączyć komputer od wszystkich gniazd ściennych. Należy odłączyć zasilanie (wyłączyć przycisk zasilania) wszystkich ochronników przeciwprzepięciowych. Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq 1 5

12 Wprowadzenie Jeżeli linia telefoniczna komputera jest podłączona bezpośrednio do gniazda ściennego (bez pośrednictwa ochronnika przeciwprzepięciowego), należy odłączyć linię telefoniczną od gniazda ściennego. OSTRZEŻENIE: Ze względu na ryzyko porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia sprzętu, nie wolno zasilać komputera za pomocą zestawu konwersji napięcia przeznaczonego dla urządzeń domowych. Należy używać tylko zasilacza firmy Compaq dostarczonego wraz z komputerem lub będącego oryginalnym produktem firmy Compaq. ÄPRZESTROGA: Przez linię telefoniczną, do której podłączony jest modem, do komputera może się dostawać wysokie napięcie. Aby zabezpieczyć komputer przed skutkami burz elektromagnetycznych, należy stosować ochronnik przeciwprzepięciowy dla linii telefonicznych. Zobacz też Atesty agencji rządowych w Podręczniku bezpieczeństwa i łatwej obsługi, aby uzyskać informacje dotyczące standardów zasilania na całym świecie. J6K("++/5/)$(*'6/<$(*'$/E6/"<' Stosowanie ochronników przeciwprzepięciowych i adapterów linii może znacznie zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym i chroni komputer przed problemami związanymi ze źródłem zasilania. Przepięcie powoduje, że napięcie zasilania prądu elektrycznego dopływającego do komputera może nagle wzrosnąć, powodując utratę danych lub uszkodzenie systemu. Aby zabezpieczyć komputer i urządzenia peryferyjne, należy podłączyć je do neutralizatora przepięć, który absorbuje przepięcia i uniemożliwia dostanie się ich do komputera. 1 6 Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq

13 2 L?-<1+/')5"#$%&'(1 Komputer notebook firmy Compaq jest przystosowany do łatwego konfigurowania, używania oraz uaktualniania. Informacje zawarte w tym rozdziale zapoznają użytkownika z funkcjami komputera. W rozdziale tym omówione zostały następujące zagadnienia, po zapoznaniu się z którymi użytkownik będzie mógł przystąpić do używania komputera bezpośrednio po rozpakowaniu. Uruchomienie, 2-2 Płytka dotykowa TouchPad, 2-7 Opcje wyświetlacza, 2-12 Napędy pamięci masowej, 2-14 Zabezpieczenia, 2-19 Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq 2 1

14 Używanie komputera L(%6K"#/'+/' W tej części zawarto informacje o konfigurowaniu i uruchamianiu komputera. Podłączanie i odłączanie zasilacza prądu przemiennego Włączanie i wyłączanie komputera Zasilanie komputera z baterii $(*'#/'++'8" Gniazdo sieci elektrycznej musi się znajdować w łatwo dostępnym miejscu. Aby odłączyć komputer od źródła prądu przemiennego, należy odłączyć zasilacz prądu przemiennego od gniazda sieci elektrycznej. Podczas odłączania urządzenia od gniazda sieci elektrycznej kabel zasilający należy chwycić za wtyczkę. N151*- Zasilacza prądu zmiennego nie wolno pozostawiać w gnieździe sieci elektrycznej, jeżeli nie jest on podłączony do komputera. Na przewodach połączeniowych i kablach zasilających nie należy umieszczać żadnych przedmiotów. Kable należy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł przypadkowo na nie nadepnąć ani się o nie potknąć. 2 2 Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq

15 Używanie komputera +1<'&)<)$(*-$1=5%)$"4/1=1+/1)F1&'(//C S Czy Jeśli istnieje możliwość podłączenia komputera do sieci elektrycznej, stosowanie właśnie tego źródła zasilania jest korzystniejsze. Dzięki temu bateria komputera pozostanie naładowana. Jeżeli komputer nie jest wyposażony w naładowaną baterię, to przed odłączeniem komputera od zasilacza prądu przemiennego należy zapisać swoją pracę i wyłączyć komputer. wiesz że... Jeżeli komputer jest wyposażony w naładowaną baterię, można bez problemu odłączyć go od zasilacza prądu przemiennego. Komputer jest automatycznie przełączany do trybu zasilania baterią. ;HM6*1+/')/)<-HM6*1+/')5"#$%&'(1 Aby włączyć komputer, należy nacisnąć przycisk zasilania (Power ª), który znajduje się w górnej części klawiatury. Aby prawidłowo wyłączyć komputer, wykonaj następujące czynności: 1. Zamknij wszystkie otwarte programy. 2. Kliknij przycisk Start, a następnie, w zależności od systemu operacyjnego, wybierz polecenie Shut Down (Zamknij) lub Turn Off Computer (Wyłącz komputer). 3. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij opcję Shut down (Zamknij), a następnie kliknij przycisk OK, lub kliknij opcję Turn Off (Wyłącz). Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq 2 3

16 Używanie komputera Uwaga 4. Odłącz kabel zasilający od gniazda sieci elektrycznej, a następnie odłącz modem od ściennego gniazda telefonicznego. Jeżeli komputer jest zablokowany lub nie odpowiada, należy nacisnąć przycisk zasilania (Power ª) i przytrzymać go w tej pozycji do momentu wyłączenia komputera. Firma Compaq nie zaleca wyłączania komputera w ten sposób w normalnych warunkach, gdyż może to doprowadzić do utraty niezapisanych danych. S Czy Uwaga Jeśli komputer jest włączony, naciśnięcie przycisku Power ª powoduje wprowadzenie go w stan hibernacji. wiesz że... Hibernacja to stan, w którym komputer nie zużywa energii. Wprowadzenie komputera w stan hibernacji powoduje zapisanie zawartości pamięci na dysku twardym i wyłączenie komputera. Ustawienia przycisku zasilania (Power ª) są następujące: Jednokrotne naciśnięcie i zwolnienie przycisku Power ª powoduje wprowadzenie komputera w stan hibernacji. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Power ª powoduje zamknięcie systemu i wyłączenie komputera. Komputer należy wyłączać przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania (Power ª) tylko w sytuacji awaryjnej (gdy komputer jest zablokowany lub nie odpowiada). Firma Compaq nie zaleca wyłączania komputera w ten sposób w normalnych warunkach. Sposób prawidłowego wyłączania komputera został opisany w części Włączanie i wyłączanie komputera. 2 4 Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq

17 Używanie komputera ÅOSTRZEŻENIE: Komputer jest wyposażony w pakiet baterii litowo-jonowych. Nieprawidłowe obchodzenie się z pakietem baterii może spowodować pożar lub poparzenie substancją chemiczną. Baterii nie wolno rozbierać, zgniatać, przekłuwać, zwierać jej zewnętrznych kontaktów, wrzucać do wody lub ognia. Nie wolno jej też wystawiać na działanie temperatur wyższych niż 60 C (140 F). Baterię należy wymieniać tylko na baterię Compaq odpowiednią dla tego komputera notebook. S Czy J Porada wiesz że... Bateria ładuje się niezależnie od tego, czy komputer jest włączony, czy wyłączony. Ładowanie trwa do momentu naładowania baterii do pełna lub odłączenia zasilacza prądu przemiennego. Bateria nieużywana przez dłuższy czas ulega częściowemu lub całkowitemu rozładowaniu. ;5H1=1+/')/)<-7#"<1+/')F1&'(// W zależności od modelu komputera, sposób wkładania baterii wygląda następująco: W przypadku komputerów z boczną niszą na baterię: trzymając baterię stroną z etykietą skierowaną do góry, wsuwać ją do niszy, aż zaskoczy. Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq 2 5

18 Używanie komputera W przypadku komputerów ze spodnią niszą na baterię: należy obrócić komputer spodem do góry. Trzymając baterię stroną z etykietą skierowaną w dół a przednią krawędzią skierowaną w stronę wnęki, wsunąć ją do niszy na baterię. Następnie pchnąć baterię, aż zaskoczy na miejsce. Q1="<1+/')F1&'(//) Zobacz też Pielęgnacja baterii w tej instrukcji. Aby naładować baterię, należy umieścić ją w niszy baterii i podłączyć komputer do źródła prądu przemiennego. Należy pozostawić komputer podłączony do gniazda sieci elektrycznej, dopóki świeci się wskaźnik ładowania baterii 7. Kiedy wskaźnik zgaśnie, pakiet baterii jest naładowany do pełna. Uwaga Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, firma Compaq zaleca odłączenie zasilacza prądu przemiennego od gniazda sieci elektrycznej i wyjęcie baterii z komputera. 2 6 Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq

19 Używanie komputera DH-&51)="&-5"<1):"%6KD1= Zobacz Zobacz W tej części opisane zostały czynności, jakie może wykonywać za pomocą płytki dotykowej TouchPad, czyli zaznaczanie, klikanie i klikanie dwukrotne. Używanie płytki dotykowej TouchPad zamiast myszy Stukanie i stukanie dwukrotne Funkcja Edge Motion też Konserwacja profilaktyczna w tej instrukcji, aby uzyskać porady dotyczące utrzymywania płytki dotykowej TouchPad w czystości. też Instalowanie urządzeń sprzętowych w tej instrukcji, aby uzyskać informacje na temat podłączania myszy zewnętrznej. L?-<1+/')$H-&5/)="&-5"<'7):"%6KD1=) *1#/14&)#-4*- Płytka dotykowa TouchPad, podobnie jak mysz, umożliwia rysowanie linii lub wskazywanie elementów na pulpicie systemu Windows. Kursor można przesuwać po ekranie, delikatnie przesuwając palec po płytce dotykowej TouchPad. Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq 2 7

20 Używanie Aby uzyskać efekt kliknięcia lewym przyciskiem myszy, należy nacisnąć lewy przycisk płytki dotykowej TouchPad. Znajduje się on bezpośrednio pod płytką dotykową. Lewy przycisk płytki dotykowej TouchPad działa tak samo, jak przycisk zaznaczania lub przeciągania. Aby kliknąć dwukrotnie dany obiekt, należy umieścić nad nim kursor i nacisnąć lewy przycisk płytki dotykowej TouchPad dwa razy w krótkich Prawy przycisk płytki dotykowej TouchPad działa tak samo, jak przycisk menu kontekstowego lub specjalny przycisk przeciągania. Aby uzyskać dostęp do opcji menu kontekstowego, należy nacisnąć prawy przycisk płytki dotykowej TouchPad. D(*-6/45)$(*'</71+/1 Uwaga Przycisk przewijania jest odpowiednikiem przycisków ze strzałkami (w górę, w dół, w lewo i w prawo) na paskach przewijania, znajdujących się u dołu i z boku ekranu. Aby przejrzeć inne części dokumentu lub okna przeglądarki, należy nacisnąć przycisk przewijania w żądanym kierunku. Przycisk przewijania działa tylko w niektórych programach. 2 8 Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq

21 Używanie komputera 9&%51+/')/)4&%51+/')=<%5("&+' J Porada Płytka dotykowa TouchPad jest wyposażona w nową funkcję stukania, która działa tak samo, jak lewy przycisk myszy. Jeśli funkcja ta jest aktywna, za pomocą jednego stuknięcia w płytkę można zaznaczyć obiekt, natomiast stuknięcie dwukrotne działa jak kliknięcie dwukrotne. Aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą ustawiania zaawansowanych funkcji płytki dotykowej TouchPad, należy kliknąć przycisk π (nacisnąć kombinację klawiszy Fn+F2) lub kliknąć przycisk Help (Pomoc) w oknie dialogowym Mouse Properties (Właściwości: Mysz). Aby uaktywnić funkcję stukania, wykonaj następujące czynności: 1. Z poziomu menu Start systemu Windows otwórz Panel sterowania (Control Panel). 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Mouse (Mysz) z (w systemie Windows XP ikonę Printers and Other Hardware (Drukarki i inny sprzęt), aby otworzyć okno dialogowe Mouse Properties (Właściwości: Mysz). Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq 2 9

22 Używanie komputera 3. Kliknij kartę Touch (Dotyk). S Czy 4. Kliknij opcję Tap to Click (Stukanie jako klikanie), aby uaktywnić funkcję stukania. 5. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), a następnie przycisk OK, aby zaakceptować zmiany i zamknąć okno dialogowe. wiesz że... Aby zapobiec przypadkowemu stuknięciu w płytkę dotykową podczas pisania, można przeciągnąć suwak PalmCheck (Kontrola dłoni) do wartości maksymalnej. P%+5671)R=8')S"&/"+ Funkcja Edge Motion umożliwia dalsze przewijanie ekranu, gdy palec znajduje się już na krawędzi płytki dotykowej TouchPad. Gdy funkcja ta jest włączona, okno jest przewijane tak długo, dopóki palec nie zostanie uniesiony Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq

23 Używanie komputera Aby uaktywnić funkcję Edge Motion, wykonaj następujące czynności: 1. Z poziomu menu Start systemu Windows otwórz Panel sterowania (Control Panel). 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Mouse (Mysz) z (w systemie Windows XP ikonę Printers and Other Hardware (Drukarki i inny sprzęt), aby otworzyć okno dialogowe Mouse Properties (Właściwości: Mysz). 3. Kliknij kartę Edge Motion. 4. Zaznacz pola wyboru When Dragging (Podczas przeciągania), Always (Zawsze) oraz When Scrolling (Podczas przewijania), aby włączyć funkcję Edge Motion. 5. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), a następnie przycisk OK, aby zaakceptować zmiany i zamknąć okno dialogowe. Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq 2 11

24 Używanie komputera Uwaga Ta część zawiera informacje dotyczące modyfikowania opcji wyświetlacza. Zagadnienia omówione w tej części: Zmiana rozdzielczości Regulowanie jasności Wygląd Panelu sterowania (Control Panel) można zmieniać, przełączając jego widok między widokiem kategorii (Category View) a widokiem klasycznym (Classic View). Jeżeli na ekranie wyświetlacza widoczna jest tylko część obrazu lub jeżeli standardowe ustawienie rozdzielczości nie spełnia wymagań użytkownika, można zmienić rozdzielczość wyświetlania. Aby zmienić rozdzielczość wyświetlacza, wykonaj następujące czynności: 1. Z poziomu menu Start systemu Windows otwórz Panel sterowania (Control Panel). 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Display (Ekran) & (w systemie Windows XP ikonę Appearance and Themes (Wygląd i kompozycje), aby otworzyć okno dialogowe Display Properties (Właściwości: Ekran). 3. Kliknij kartę Settings (Ustawienia) Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq

25 Używanie komputera 4. W części Screen area (Obszar ekranu) kliknij suwak rozdzielczości i przeciągnij go do żądanej wartości. 5. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), a następnie przycisk OK, aby zaakceptować nowe ustawienia, po czym zamknij okno Panelu sterowania (Control Panel). J Porada Jeżeli wyświetlacz jest za ciemny lub za jasny, może to oznaczać, że ustawienia jasności nie są prawidłowe. Aby przedłużyć okres użytkowania baterii, należy zmniejszyć jasność wyświetlacza komputera. Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq 2 13

26 Używanie komputera S Czy Jasność wyświetlacza można ustawiać za pomocą skrótu Fn+F7 (zmniejszanie jasności) lub Fn+F8 (zwiększanie jasności). wiesz że... Użycie kombinacji klawiszy, np. Fn+F7, oznacza, że należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Fn, nacisnąć klawisz F7, a następnie zwolnić obydwa klawisze jednocześnie. U1$E=-)$1#/E6/)#14"<'7 S Czy W tym komputerze pliki i programy są przechowywane w urządzeniach pamięci masowej. Informacje zawarte w tej części dotyczą następujących zagadnień: Identyfikowanie napędów pamięci masowej Używanie napędu dyskietek Używanie napędu CD lub DVD wiesz że... Wybrane modele komputerów Compaq są wyposażone w narzędzie do tworzenia kopii zapasowych, które umożliwia zapisywanie danych i aplikacji na specjalnej partycji dysku twardego. Aby ustalić łączną pojemność dysku twardego z więcej niż jedną partycją, należy zsumować pojemności obydwu partycji (np. C:\ i D:\). W niektórych systemach operacyjnych na dysku D:\ znajdują się ważne pliki, umożliwiające odzyskiwanie systemu. Plików tych nie należy usuwać Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq

27 Używanie komputera 3='+&-./5"<1+/')+1$E=V<)$1#/E6/)#14"<'7 Napędowi dyskietek, dyskowi twardemu i napędowi CD, DVD, CD-RW lub DVD/CD-RW są przypisane oznaczenia literowe oraz ikony. Aby określić oznaczenia literowe napędów, wykonaj następujące czynności: 1. Otwórz okno MyComputer (Mój komputer) g. Ikony każdego napędu i odpowiadające im litery są wyświetlane w oknie MyComputer g. 2. Za pomocą ikon przedstawionych z prawej strony zidentyfikuj napędy. L?-<1+/')+1$E=%)=-45/'&'5 J Porada h Standardowy napęd dyskietek 3,5-calowych q Lokalny dysk twardy æ Napęd CD, DVD, CD-RW lub DVD/CD-RW Aby włożyć dyskietkę do napędu dyskietek, należy skierować ją etykietą do góry i przednią częścią (z przesuwaną osłoną) w kierunku napędu, a następnie delikatnie wsunąć. Aby wyjąć dyskietkę, należy nacisnąć przycisk wysuwający dyskietkę, umieszczony na obudowie napędu. Aby zapobiec uszkodzeniu dyskietki i przechowywanych na niej danych, należy ją wyjmować z napędu dyskietek dopiero po zakończeniu działania napędu. Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq 2 15

28 Używanie komputera Wkładanie dysku Wyjmowanie dysku Ręczne wyjmowanie dysku ;5H1=1+/')=-45% Aby umieścić dysk w napędzie, wykonaj następujące czynności: ÄPRZESTROGA: Niewłaściwe obchodzenie się z dyskiem CD lub DVD może spowodować uszkodzenie samego dysku lub napędu. 1. Naciśnij przycisk zwalniający (Eject), znajdujący się w przedniej części napędu. 2. Wyjmij dysk z opakowania, trzymając go za krawędzie zewnętrzne i otwór w środku tak, aby nie dotykać powierzchni. 3. Umieść dysk etykietą skierowaną do góry (chyba że jest to dwustronny dysk DVD) w okrągłym wgłębieniu tacy napędu. Delikatnie dociśnij dysk do trzpienia tacy, aż zostanie on zamocowany przez blokadę Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq

29 Używanie komputera ÄPRZESTROGA: Przed zamknięciem tacy napędu należy sprawdzić, czy dysk został zamocowany na trzpieniu napędowym. Nieprawidłowe umieszczenie dysku w napędzie może spowodować uszkodzenie dysku, a nawet komputera. 4. Wsuń tacę z powrotem do napędu, aby ją zamknąć. ;-7#"<1+/')=-45% Aby wyjąć dysk z napędu, wykonaj następujące czynności: 1. Naciśnij przycisk zwalniający (Eject) w przedniej części napędu. 2. Wyjmij dysk z tacy, chwytając go za zewnętrzne krawędzie i delikatnie naciskając trzpień. Nie dotykaj powierzchni dysku. 3. Wsuń tacę z powrotem do napędu, aby ją zamknąć. Instrukcja konfiguracji komputera przenośnego firmy Compaq 2 17

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać,

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Copyright 2008 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne

Bardziej szczegółowo

ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL

ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate serii 2350 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera notebook TravelMate serii 2350 Drugi wydanie: Listopad 2004

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0 Lenovo Seria Z/P Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputer przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu.

Bardziej szczegółowo

Acer Aspire Serii 1360 / 1520. Instrukcja Obsługi

Acer Aspire Serii 1360 / 1520. Instrukcja Obsługi Acer Aspire Serii 1360 / 1520 Instrukcja Obsługi Copyright 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone Instrukcja obsługi komputera notebook Acer Aspire serii 1360 / 1530 Oryginalne wydanie: Siepień 2004 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6177 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Grudzień 2010 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCX11

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCX11 Podręcznik użytkownika Komputer osobisty seria VPCX11 n 2 Spis treści Przed użyciem... 4 Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO... 5 Zagadnienia dotyczące ergonomii... 7 Podstawy obsługi...

Bardziej szczegółowo

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie oraz znak firmowy Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851)

Instrukcja obsługi. Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851) 1 Instrukcja obsługi Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851) Przygotowanie tabletu Intuos Pro Używanie pióra Elementy sterujące tabletu Obsługa wielodotykowa tabletu Intuos Pro Ustawienia własne tabletu

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7169 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Kwiecień 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi Komputer Ferrari Serii 5000 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Ferrari 5000 Wydanie oryginalne: 05/2006 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i

Instrukcja obsługi i Instrukcja obsługi i Wersja: R01 (6/2007) Znaki towarowe Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Media, Outlook oraz ActiveSync są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Korporacji

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo