Instrukcja postępowania przy najczęściej występujących problemach technicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja postępowania przy najczęściej występujących problemach technicznych"

Transkrypt

1 B I U R O I N Ż Y N I E R S K I E S P E C B U D s.c Gliwice ul. Kościuszki 1c tel kom Instrukcja postępowania przy najczęściej występujących problemach technicznych UWAGA: 1. Przed przystąpieniem do wykonania zaleceń niniejszej instrukcji należy zapisać wszystkie otwarte pliki oraz zakończyć prace programów, których instrukcja nie dotyczy. 2. Niektóre procedury instrukcji wymagają dostępu do komputera z poziomu administratora systemu. Upewnij się, że taki dostęp jest przyznany dla Twojego konta. 3. Niektóre procedury wymagają ponownego uruchomienia komputera, Upewnij się, że restart systemu nie zagrozi stabilności pracy innych komputerów. 4. W razie problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Technicznym SPECBUD pod adresem: 5. W przypadku innych sytuacji wymagających wsparcia technicznego prosimy o przesłanie możliwie wyczerpującej informacji na adres (oprócz tekstu wyjaśnienia prosimy załączyć plik przedmiotowych obliczeń, zrzut ekranu pokazujący problem, itp.). Spis treści instrukcji 1. Problemy z uruchomieniem programów Pakietu SPECBUD zainstalowanych do folderu z ograniczonymi uprawnieniami 2. Problem z automatyczną aktualizacją programów SPECBUD 3. Wystąpienie konfliktu z programem antywirusowym 4. Moduły Rysunki DXF - standard plików DXF 5. Sterowniki klucza zabezpieczającego - problemy 6. Automatyczna bezpłatna aktualizacja programów SPECBUD 7. Zmiana ikon skrótów programów Pakietu SPECBUD v.8.x i v Przycięty rysunek w notce obliczeniowej 9. Program wyświetla komunikat 'Nie znaleziono biblioteki Ewdlib.dll' 10. Wstawianie wyników obliczeń do edytora OpenOffice 11. Problem ze znikaniem tablicy obciążeń w Belce Żelbetowej 12. Problemy ze wstawianiem wyników do edytora MS Word 1

2 1. Problemy z uruchomieniem programów Pakietu SPECBUD zainstalowanych do folderu z ograniczonymi uprawnieniami Aby rozwiązać problem na komputerach z systemem Windows 7 / 8 / 8.1 należy: 1. Zalogować się na konto administratora systemu Windows. 2. Zmienić ustawienia Kontroli Konta Użytkownika, w tym celu należy: 2

3 3. Zrestartować komputer i zalogować się powtórnie na konto administratora 4. Wykonać instalację Pakietu SPECBUD. 5. Przejść do lokalizacji folderu instalacyjnego i wykonać następujące czynności pokazane na zrzutach poniżej: 3

4 4

5 2. Problem z automatyczną aktualizacją programów SPECBUD W razie wystąpienie problemów z działaniem modułu automatycznej aktualizacji programów SPECBUD zaleca się wykonanie poniższych czynności: 1. Wyłączyć program antywirusowy (jeśli jest uruchomiony), 2. Pobrać z linka: a. dla Użytkowników Pakietu SPECBUD v.10 spakowane pliki poprawki, a następnie je rozpakować (archiwum zawiera pięć plików), b. dla Użytkowników Pakietu SPECBUD v.9.x i v.8.x spakowane pliki poprawki, a następnie je rozpakować (archiwum zawiera trzy pliki), 3. Wgrać wszystkie rozpakowane pliki do folderu, w którym zainstalowany jest Pakiet SPECBUD (pliki te zastąpią stare pliki znajdujące się już w tym folderze), 4. Uruchomić program UPS (Ustawienia Pakietu SPECBUD, dawniej nazywany Edytor Wartości Domyślnych) -> w tym celu należy uruchomić plik EWD.exe (znajduje się folderze, w którym zainstalowany jest Pakiet SPECBUD) lub korzystając ze skrótu w Menu Start otworzyć folder: Pakiet SPECBUD > Narzędzia > Ustawienia Pakietu SPECBUD, a następnie w zakładce Aktualizacja wybrać przycisk Aktualizuj teraz. 5

6 3. Wystąpienie konfliktu z programem antywirusowym Programy SPECBUD są bezpieczne - wolne od wirusów i innego złośliwego oprogramowania (w programach SPECBUD nie znajduje się żaden szkodliwy kod, a same programy został podpisane cyfrowo, aby można było jednoznacznie zidentyfikować producenta oraz ustalić czy programy są oryginalne). Czasami zdarza się jednak, że programy antywirusowe bezpodstawnie informują o znalezieniu w programach SPECBUD wirusów lub innych programów uznanych przez nie za 'podejrzane' (tzw. błędny alarm, czyli False Positive). W efekcie tego podczas instalowania, aktualizowania lub korzystania z programów SPECBUD możliwe jest wystąpienie konfliktów z programem antywirusowym działającym na komputerze Użytkownika. W takiej sytuacji konieczna jest, opisana poniżej, indywidualna konfiguracja programu antywirusowego, która zapewnia bezproblemową pracę oraz dostęp do wszystkich funkcji programów SPECBUD. Konfiguracja programu antywirusowego 1. Zainstalować programy SPECBUD na komputerze; 2. W programie antywirusowym wykluczyć folder (razem z jego zawartością), do którego zostały zainstalowane programy SPECBUD, z listy folderów skanowanych przez program antywirusowy (lub dodać do listy folderów bezpiecznych) - należy uwzględnić zarówno wykluczenie ze skanowania na żądanie Użytkownika (skanowania ręcznego), jak i skanowania automatycznego (skanowania w czasie rzeczywistym). UWAGA 1: Domyślnym folderem instalacji programów SPECBUD jest C:/Program Files/Pakiet SPECBUD, ale w procesie instalacji Użytkownik może zdefiniować dowolny inny folder. UWAGA 2: Niekiedy może zajść potrzeba wykluczenia folderu ze skanowania automatycznego jeszcze przed instalacją programów SPECBUD. W tym celu należy założyć 'ręcznie' odpowiedni folder i wykonać wykluczenie zgodnie z powyższym opisem. 3. Uruchomić programy SPECBUD. W razie problemów ze znalezieniem odpowiednich funkcji wykluczających w programie antywirusowym prosimy o kontakt mailowy z Działem Technicznym pod adresem: 6

7 4. Moduły Rysunki DXF - standard plików DXF Rysunki wyeksportowane (do pliku DXF lub do programu CAD) za pomocą modułów Rysunek DXF są kompatybilne ze standardem tworzenia rysunków DXF określonym jako AutoCAD 2000 DXF Reference. UWAGA: Pełna informacja na temat standardu AutoCAD 2000 DXF Reference znajduje się na stronie jego twórcy (http://www.autodesk.com/techpubs/autocad/acad2000/dxf/index.htm) 7

8 5. Sterowniki klucza zabezpieczającego - problemy Częstą przyczyną problemów z działaniem klucza zabezpieczającego Sentinel HASP są: 1. 'uszkodzenia' plików sterownika klucza zabezpieczającego, które mogą być spowodowane kilkukrotnym 'automatycznym' instalowaniem/odinstalowywaniem tych sterowników, 2. nieaktualne sterowniki klucza zabezpieczającego. W tych przypadkach wymagane może być zainstalowania najnowszego sterownika klucza zabezpieczającego Sentinel HASP. W tym celu należy: 1. wypiąć klucz zabezpieczający z gniazda USB, 2. pobrać najnowszy sterownik klucza zabezpieczającego Sentinel HASP - Pobierz (12.9MB), 3. rozpakować pobrane archiwum zawierające sterownik, 4. uruchomić plik uninstall.bat w celu odinstalowania poprzedniego (starego lub uszkodzonego) sterownika, 5. zrestartować komputer, 6. uruchomić plik install.bat w celu zainstalowania nowego sterownika, 7. wpiąć klucz zabezpieczający do gniazda USB. UWAGA 1: Najnowszy sterownik klucza zabezpieczającego Sentinel HASP można pobrać też ze strony producenta: UWAGA 2: W przypadku problemów z kluczem sieciowym NetHASP prosimy o kontakt z Działem Technicznym pod adresem 8

9 6. Automatyczna bezpłatna aktualizacja programów SPECBUD Użytkownicy posiadający programy SPECBUD starszych wersji v.8.x, v.9.0 i v.10, a także aktualnej wersji v.11, mają możliwość dokonywania bezpłatnych automatycznych aktualizacji tego oprogramowania. Na serwerze firmy SPECBUD udostępniane są bowiem poprawki i drobne rozszerzenia (udoskonalenia) programów v.8.x, v.9.0, v.10 i v.11. W celu uruchomienia lub ustawienia automatycznej aktualizacji programów Pakietu SPECBUD v.8.x, v.9.0, v.10 i v.11 przez internet należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją. UWAGA: Bezpłatna autoaktualizacja dotyczy tylko aktualnie posiadanej przez Użytkownika wersji danego programu SPECBUD. 1. Najpierw należy otworzyć program UPS (Ustawienia Pakietu SPECBUD, dawniej Edytor Wartości Domyślnych). W tym celu należy: a. otworzyć na pulpicie ikonę skrótu do Pakietu SPECBUD, a następnie Narzędzia > Ustawienia Pakietu SPECBUD, b. lub w katalogu, w którym zainstalowany jest Pakiet SPECBUD odnaleźć i otworzyć plik EWD.exe. 2. Następnie w programie EWD należy wybrać z lewego menu (drzewa) opcję Aktualizacja. 3. A potem wybrać przycisk Aktualizuj teraz, teraz w celu przeprowadzenia natychmiastowej aktualizacji programów (uwaga: konieczne jest połączenie z internetem). 4. Ustawić częstotliwość automatycznego aktualizowania oprogramowania. Zalecana częstotliwość automatycznego aktualizowania programów: co tydzień. 9

10 7. Zmiana ikon skrótów programów Pakietu SPECBUD v.8.x i v.9.0 W związku ze zgłaszaną przez Użytkowników v.10 chęcią przywrócenia ikon skrótów z poprzednich wersji Pakietu SPECBUD poniżej przedstawiamy procedurę zmiany ikon: 1. Należy pobrać plik Old_icons.dll i umieść go najlepiej w katalogu, w którym zainstalowany jest Pakiet SPECBUD - Pobierz (202 kb), 2. Kliknąć prawym klawiszem myszy na wybranej ikonie skrótu (tzn. ikonie do zmiany), 3. Z otwartego menu podręcznego wybrać polecenie Właściwości, 4. Nacisnąć przycisk Zmień ikonę, a następnie nacisnąć przycisk Przeglądaj, 5. Wybrać plik Old_icons.dll, 6. Wybrać odpowiednią ikonę z wyświetlonej listy ikon i nacisnąć OK, 7. Nacisnąć OK lub Zastosuj w oknie Właściwości. 10

11 8. Przycięty rysunek w notce obliczeniowej Różne wersje programów do edycji tekstów oraz systemy operacyjne wpływają różnie na wielkości rysunków, jakie są eksportowane z programów SPECBUD. Niekiedy może się zdarzyć, że rysunki eksportowane do edytora tekstów w ramach notki obliczeniowej są 'przycięte' (nie są widoczne w całości). Rozwiązaniem problemu jest ręczna zmiana przycięcia rysunku w edytorze tekstu (opisana poniżej na przykładzie edytora MS Word). W celu jej przeprowadzenia należy: 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszki na danym rysunku i wybrać opcję Formatuj obraz, 2. Następnie wybrać Obraz > Przycinanie, 3. Wprowadzić wartość ujemną do odpowiedniego pola, w zależności od tego, z której strony rysunek nie jest pokazany w całości. UWAGA: Prosimy o zgłaszanie nam informacji o 'przyciętych' rysunkach, gdyż chcielibyśmy je skalibrować, tak, aby były odporne na wyżej wymienione czynniki. 11

12 9. Program wyświetla komunikat 'Nie znaleziono biblioteki Ewdlib.dll' Niekiedy po instalacji nowego Pakietu SPECBUD lub po wykonaniu automatycznej aktualizacji programów Pakietu SPECBUD, uruchomienie w programach funkcji Wstaw do edytora" może wywołać na ekran następujący komunikat: Przyczyną problemu jest brak zainstalowanej biblioteki ewdlib.dll (w katalogu, w którym znajdują się programy Pakietu SPECBUD) lub zainstalowana jest starsza wersja pliku niż ta, która jest wymagana przez program. W celu usunięcia błędu należy: 1. Pobrać program instalacyjny z najnowszą wersją biblioteki ewdlib.dll: a. dla Pakietów SPECBUD starszych niż v.8.0 (0,8MB), b. dla Pakietów SPECBUD v.8.x i v.9.0 (1,2MB), 2. Uruchomić program instalacyjny edwsetup.exe. 12

13 10. Wstawianie wyników obliczeń do edytora OpenOffice Część programów Pakietu SPECBUD posiada możliwość wstawiania wyników obliczeń bezpośrednio do edytora Writer pakietu OpenOffice. We wszystkich programach, w których jest polecenie Wstaw do edytora, po jego wybraniu, należy nacisnąć przycisk Ustawienia, na następnie po otwarciu okna 'Parametr pliku notki' zaznaczyć opcję 'wstaw do edytora OpenOffice', a następnie zatwierdzić przyciskiem OK. 13

14 11. Problem ze znikaniem tablicy obciążeń w Belce Żelbetowej Opis błędu, wg listu jednego z użytkowników: "Nie ma możliwości dodania jakiegokolwiek obciążenia w Belce Żelbetowej brak możliwości edycji zakładek" Rozwiązanie: 1. Najechać kursorem myszki na górną krawędź tabeli obciążeń, 2. Kształt kursora zmieni się na kursor pionowej strzałki (widoczny na rysunku poniżej) 3. Nacisnąć i trzymać lewy klawisz mysz pojawi się pozioma linia, która symbolizuje położenie górnej krawędzi tabeli obciążeń, 4. Ustawić położenie linii w pozycji odpowiadającej żądanemu rozmiarowi tabeli (tj. przesunąć myszką kursor w górę w celu powiększenia tabeli). 14

15 12. Problemy ze wstawianiem wyników do edytora MS Word Fragment listu jednego z użytkowników: Początkowo był problemy z przesłaniem do Worda rysunków konstrukcyjnych i pojawiał się komunikat w języku polskim o braku możliwości konwersji. W chwili obecnej nie mogę przesłać do Worda niczego, pojawia się komunikat "Ambiguous name detected:tmp DDE". Obydwa komunikaty z programu Microsoft Visual Basic Rozwiązanie dla Word a wersja starsza niż 2002: 1. Otworzyć Word'a, 2. Z menu górnego wybrać opcję Narzędzia Makro Makra (może się to różnić w zależności od wersji Word'a), 3. Po pojawieniu się okienka (wg poniższego rysunku), zaznaczyć na liście makr nazwę tmpdde lub zawierającą taki tekst i naciskając klawisz Usuń, usunąć ją z listy, 4. Zamknąć okna i uruchomić Word`a ponownie. Rozwiązanie dla Word a 2002 lub 2003: 1. Otworzyć Word'a, 2. Z menu górnego wybrać opcję Narzędzia Makro Makra, 3. Nacisnąć przycisk Organizator... (wg powyższego rysunku kolor zielony) i wybrać zakładkę Elementy projektów makr, 4. Zaznaczyć na liście makr nazwę tmpdde lub zawierającą taki tekst i naciskając klawisz Usuń, usunąć ją z listy, 5. Zamknąć okna i uruchomić Word`a ponownie. 15

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4. Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.8 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 O firmie ALWIL Software a.s.... 4 Dalsza pomoc... 4 Zagrożenia dla komputera... 5 Czym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

avast! Free antivirus 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Free antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie

avast! Free antivirus 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Free antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie avast! Free antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie 1 Witamy w programie antywirusowym avast! Free Antivirus 7.0 Nowa wersja avast! Antivirus 7.0 oferuje szereg nowych funkcji i ulepszeń, które jeszcze bardziej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 07.02.2012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 07.02.2012 TRX RoIP Oprogramowanie Radio over IP INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 07.02.2012 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. 85 662 88 11 fax. 85 662 88 10 email: trx@trx.pl www.trx.pl Spis treści 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

G DATA AntiVirus 2008. Podręcznik użytkownika

G DATA AntiVirus 2008. Podręcznik użytkownika G DATA AntiVirus 2008 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo