PSYCHONEUROIMMUNOLOGIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSYCHONEUROIMMUNOLOGIA"

Transkrypt

1 Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego PSYCHONEUROIMMUNOLOGIA Założenia, badania, perspektywy Anna Monika Karcz Wydział Pedagogiczny i Wydział Psychologii UW

2 UKŁAD IMMUNOLOGICZNY Co robi? Jego komórki precyzyjnie rozpoznają i odróżniają elementy własne od obcych, eliminując wszystko to, co zagrażające i szkodliwe: wirusy, bakterie, toksyny. Niekiedy eliminuje również zmutowane komórki nowotworowe powstające w organizmie.

3 GARŚĆ POJĘĆ Z ZAKRESU IMMUNOLOGII... Przeciwciało: inaczej immunoglobulina; białko wytwarzane przez komórki układu immunologicznego w odpowiedzi na obecność antygenu. Jego zadaniem jest neutralizacja toksyn i wirusów zagrażających ustrojowi.

4 GARŚĆ POJĘĆ Z ZAKRESU IMMUNOLOGII... Antygen: cząsteczka ciała obcego, rozpoznawana przez receptory na limfocytach, wywołująca reakcję immunologiczną. Bakteria, wirus, toksyna, obce białko, itp.

5 GARŚĆ POJĘĆ Z ZAKRESU IMMUNOLOGII... Cytokiny: cząsteczki przekazujące informacje między komórkami układu immunologicznego. -interferony: wzbudzają stan odporności antywirusowej -interleukiny: wzbudzają podział i różnicowanie innych komórek układu immunologicznego.

6 TYPY ODPORNOŚCI

7 Układ odporności wrodzonej Nie rozpoznaje antygenów, broni organizmu na ślepo. Zapory fizyczne: śluzówka wewnątrz nosa czy gardła; nabłonek migawkowy i rzęski w układzie oddechowym. Obrona termiczna: podwyższona temperatura ciała podczas infekcji ma na celu wyeliminowanie bakterii.

8 Układ odporności nabytej Identyfikuje patogeny. Reakcje są specyficzną odpowiedzią na obecność konkretnego obiektu.

9 Odporność nabyta komórkowa Bardziej prymitywna. Limfocyty T, B i NK. Polega na fagocytozie (wchłanianiu) ciała obcego przez komórkę. ( onocytes_xyhemoglobin_phagocytes_phagocytosis_t_page_9&from=search)(http://www.youtube.com/watch?v=uqrd3bwikps&feat ure=related)

10 Odporność nabyta humoralna Oparta na działaniu cząstek białkowych w kształcie litery Y: immunoglobulin. Wiążą się one z antygenem, do którego pasują jak klucz do zamka.

11 UKŁAD IMMUNOLOGICZNY GŁÓWNE KOMPONENTY: 1. limfocyty T, limfocyty B, limfocyty NK 2. fagocyty (monocyty, makrofagi) 3. przeciwciała

12 Komponenty układu immunologicznego Limfocyty T: grasicozależne, dojrzewają w grasicy. Za pomocą ą produkowanych przez siebie substancji, tzw. cytokin, wpływają na różnorodne procesy immunologiczne. W grasicy, podczas procesu różnicowania, komórki te uczą się odróżniać tkanki własne od obcych, zewnętrznych.

13 Limfocyt T

14 Komponenty układu immunologicznego Limfocyty B: powstają w szpiku kostnym. Na swojej powierzchni mają receptory rozpoznające konkretny typ antygenu. Pamięć immunologiczna

15 Komponenty układu immunologicznego Limfocyty NK: nazywa się je komórkami NK (ang - Natural Killers), czyli "naturalnymi zabójcami". Ich rola polega na zabijaniu wadliwych komórek. Pozwala to na zwalczanie wirusów i nowotworów.

16 Limfocyt NK (żółty) atakujący komórkę ę nowotworową

17 ODPOWIEDŹ IMMUNOLOGICZNA 1. rozpoznanie antygenu 2. Komórki odpornościowe zaczynają się dzielić i różnicować w komórki efektorowe dzięki działaniu cytokin (komunikacja!) 3. organizm reaguje swoiście na dany antygen dążąc do jego unieszkodliwienia (np. poprzez wydzielanie swoistych przeciwciał przez limfocyty B)

18 UKŁAD IMMUNOLOGICZNY Zaburzenia: -zbyt słaba ochrona; infekcje. -zbyt silna ochrona; choroby autoimmunologiczne, takie jak toczeń rumieniowaty czy reumatoidalne zapalenie stawów.

19 Układ immunologiczny a układ nerwowy: Najważniejsze układy organizmu. Niezwykle skomplikowane. Podobieństwa: 1. zdolność uczenia się i zapamiętywania 2. samoregulacja 3. zdolność oceny bodźców i zróżnicowanego reagowania na nie.

20 UKŁAD IMMUNOLOGICZNY I UKŁAD NERWOWY ZWIĄZKI ZKI FUNKCJONALNE pośrednictwo układu hormonalnego.

21 UKŁAD IMMUNOLOGICZNY I UKŁAD NERWOWY - oś ś stresu -zakończenia nerwowe znajdują się w szpiku ( produkcja komórek odpornościowych), w grasicy (dojrzewanie), w węzłach chłonnych... -na komórkach odpornościowego znajdują się receptory nie tylko dla produkowanych przez niego cytokin, ale także dla neurotransmitterów układu nerwowego.

22 UKŁAD IMMUNOLOGICZNY I UKŁAD NERWOWY -neuropeptydy, m.in. endorfiny, wpływają na produkcję komórek odpornościowych w szpiku i dojrzewanie w grasicy. -układ limbiczny: związany z emocjami. Reguluje wydzielanie neuropeptydów. U ludzi z zaburzeniami lękowymi obserwuje się osłabienie pracy układu odpornościowego.

23 UKŁAD IMMUNOLOGICZNY I UKŁAD NERWOWY Candace Pert: każdej emocji towarzyszy wydzielenia odpowiedniego koktajlu neuropeptydów, a zmieniony skład chemiczny krwi wiąże się z odpowiednią reakcją organizmu (Pert, 1985; 1990).

24 UKŁAD IMMUNOLOGICZNY I UKŁAD NERWOWY Związek jest obustronny: cytokiny produkowane przez układ immunologiczny wpływają na układ nerwowy ( informują mózg o stanie odporności organizmu )

25 UKŁAD IMMUNOLOGICZNY I UKŁAD NERWOWY Podwzgórze: podkorowa część mózgowia, nadzorująca reakcje bezwiedne organizmu. Odpowiedzialna- pośrednio- za poziom odporności.

26 UKŁAD IMMUNOLOGICZNY I UKŁAD NERWOWY

27 UKŁAD IMMUNOLOGICZNY I UKŁAD NERWOWY Uszkodzenia podwzgórza powodują zmiany odporności komórkowej. Np. uszkodzenie przedniej części obniżenie odporności.

28 OŚ STRESU Podwzgórze przysadka nadnercza (kortyzol) grasica obniżenie ilości limfocytów.

29 OŚ STRESU Wniosek: psychika wpłynęła ujemnie na funkcjonowanie organizmu.

30 PSYCHONEUROIMMUNOLOGIA Co to jest? Nowo powstała, interdyscyplinarna dziedzina z pogranicza psychologii i nauk medycznych. Zajmuje się poszukiwaniem związków między stanami psychicznymi a zmianami w funkcjonowaniu układu immunologicznego.

31 PSYCHONEUROIMMUNOLOGIA Opiera się na założeniu, że mózg wpływa na układ odpornościowy.

32 PSYCHONEUROIMMUNOLOGIA Obserwacje potoczne: szczęśliwi żyją dłużej, rzadziej chorują, są zdrowsi.

33 PSYCHONEUROIMMUNOLOGIA Wciąż prowadzone są badania naukowe potwierdzające wpływ psychiki na stan układu immunologicznego. Poszukuje się dowodów istnienia tych zależności.

34 PSYCHONEUROIMMUNOLOGIA Wiele badań koncentruje się na problematyce wpływu stresu na układ immunologiczny.

35 PSYCHONEUROIMMUNOLOGIA badania i doniesienia Badania na studentach medycyny (Janice Kiecolt-Glaser & Ronald Glaser) Poziom komórek odpornościowych mierzony miesiąc przed sesją i po egzaminie. Wynik: zmniejszenie ilości komórek odpornościowych (na skutek stresu egzaminacyjnego)

36 PSYCHONEUROIMMUNOLOGIA badania i doniesienia Poziom stresu a gojenie się ran. Studentom medycyny wycięto rany na podniebieniu twardym 3 dni przed ważnym egzaminem. Goiły się ę średnio 40 % czasu dłużej niż rany zadane tym samym studentom w czasie wakacji.

37 PSYCHONEUROIMMUNOLOGIA badania i doniesienia Three Mile Island: awaria reaktora w elektrowni jądrowej (marzec 1979 r. ) Mimo że e nie doszło do zwiększenia promieniowania w okolicy, wśród mieszkańców zapanował stres i niepokój.

38 PSYCHONEUROIMMUNOLOGIA badania i doniesienia 6 lat po wypadku mieszkańcy zostali poddani badaniom immunologicznym. Wyniki badania: bardzo mała liczba limfocytów T, B i NK. Dodatkowo znacznie wzrósł czynnik zachorowań na raka. Jak to wyjaśnić?

39 PSYCHONEUROIMMUNOLOGIA badania i doniesienia Przewlekły stres a odporność u opiekunów osób dotkniętych tych chorobą Alzheimera. Sytuacja taka stanowi poważne obciążenie emocjonalne dla całej rodziny, choroba postępuje latami. W efekcie u tych osób obserwuje się zmniejszenie liczby swobodnie krążących limfocytów.

40 Zatem zależność między układem nerwowym a immunologicznym naprawdę istnieje.

41 PSYCHONEUROIMMUNOLOGIA BADANIA NAD WARUNKOWANIEM IMMUNOLOGICZNYM

42 PSYCHONEUROIMMUNOLOGIA Oparte na zasadzie klasycznego warunkowania wg Pawłowa.

43 WARUNKOWANIE IMMUNOLOGICZNE Baza naukowa: wyuczona awersja do smaku. szczury, którym razem ze słodką wodą podawano lek wywołujący mdłościzaczynały unikać również samej cyklofosfamid- słodkiej wody- powstała u nich awersja do smaku kojarzącego się ę z dolegliwościami.

44 WARUNKOWANIE IMMUNOLOGICZNE W pierwotnej wersji eksperymentu szczurom podano na początku cyklofosfamid i słodką wodę. Następnie podawano samą wodę, obserwując awersję ę do smaku. Nieoczekiwanie szczury zaczęły chorować i zdychać. Dlaczego?

45 WARUNKOWANIE IMMUNOLOGICZNE Cyklofosfamid jest również ż lekiem immunosupresyjnym: zmniejsza aktywność układu odpornościowego. Wystarczyło jednorazowe podanie leku, aby organizm skojarzył efekt obniżenia odporności ze smakiem słodkim. W rezultacie za każdym razem, kiedy szczurowi podawano samą słodką wodę, układ odpornościowy reagował na spodziewaną (ale nieobecną!) dawkę cyklofosfamidu, coraz bardziej obniżając swoją aktywność, aż do śmierci. Ader (psycholog) i Cohen (immunolog) postanowili więc sprawdzić, czy układ immunologiczny szczurów faktycznie podlega warunkowaniu.

46 WARUNKOWANIE IMMUNOLOGICZNE Podawali lek szczurom chorym na toczeń rumieniowaty. Gdy skojarzono go ze smakiem sacharyny w wodzie, można było częściowo zmniejszyć objawy samym bodźcem warunkowym (obniżyć dawkę leku).

47 WARUNKOWANIE IMMUNOLOGICZNE Ghanta (1990) : odrzucanie wszczepionego nowotworu w uwarunkowanej reakcji na zapach kamfory.

48 WARUNKOWANIE IMMUNOLOGICZNE Dwyer: Warunkowane odrzucanie przeszczepu skóry u świnek morskich. Przeszczepiano im fragmenty skóry królików, wywołując reakcję ę komórek T na ciała obce. Zabieg łączono z muzyką, światłem, środkiem znieczulającym cym i opatrunkiem.

49 WARUNKOWANIE IMMUNOLOGICZNE Powtarzano to 2 razy, a za trzecim-nie wszczepiano skóry, stosowano zaś same bodźce dodatkowe: światło, muzykę itd. Efekt: namnożenie komórek T, oczekujących na ciało obce, które należy wyeliminować.

50 PSYCHONEUROIMMUNOLOGIA Do czego może być ć wykorzystywane PNI?

51 PSYCHONEUROIMMUNOLOGIA Wzmacnianie odporności w chorobach związanych zanych z jej brakiem lub obniżanie (supresja) odporności w chorobach autoimmunologicznych (toczeń, reumatoidalne zapalenie stawów)

52 PSYCHONEUROIMMUNOLOGIA W jaki sposób wpływać na zwiększenie odporności?

53 PSYCHONEUROIMMUNOLOGIA Na przykład wykorzystując wiedzę w wpływie układu limbicznego i endorfin. Wpływają one na produkcję komórek odpornościowych w szpiku i dojrzewanie w grasicy. Zatem wywołując odpowiednie stany psychiczne, możemy spowodować wzrost odporności.

54 METODA SIMONTONA Jest to wykorzystywane w tzw. Metodzie Simontona.

55 METODA SIMONTONA Dr O. Carl Simonton - amerykański lekarz, onkolog- pionier psychoonkologii, twórca spójnego i wszechstronnego programu psychoterapeutyczne go dla chorych na raka i osób ich wspierających.

56 METODA SIMONTONA Metoda obejmuje zarówno poznawczo-behawioralny model samopomocy emocjonalnej - Racjonalną Terapię Zachowania (RTZ) rozwijający "kompetencję emocjonalną", jak i terapię indywidualną, grupową i rodzinną, edukację, rozwój duchowy/filozoficzny, stawianie i osiąganie celów bez ryzyka niepowodzenia, relaksację i wyobraźnię, aktywność fizyczną, rozwijanie systemu wsparcia i umiejętności komunikacji z bliskimi, a także wiele innych elementów stanowiących wszechstronny i spójny program psychoonkologiczny.

57 RELAKSACJA A ODPORNOŚĆ Wizualizacja: pacjent wyobraża sobie, jak jego komórki odpornościowe usuwają nowotwór z organizmu. Relaksacja, ćwiczenia oddechowe. Trening autogenny Schulza.

58 RELAKSACJA A ODPORNOŚĆ badania Badania nad wpływem treningów relaksacyjnych na zmianę liczebności limfocytów: Peavey, Lawlis i Goven. Osoby badane 2 razy w tygodniu uczestniczyły w godzinnym treningu połączonym z biofeedbackiem. Zaobserwowano u nich wzrost zdolności komórek odpornościowych do niszczenia wirusów i bakterii. Langer i Rodin: u chorych na nowotwór, zgodnie z założeniami Simontonów.

59 RELAKSACJA A ODPORNOŚĆ badania Kiecolt- Glaser, 1985: 30% wzrost aktywności komórek NK u starszych osób poddawanych treningowi relaksacyjnemu.

60 IMMUNOSUPRESJA (obniżanie odporności) Nadmierna aktywność układu odpornościowego prowadzi do niszczenia tkanek własnego organizmu (choroby autoimmunologiczne). Dzieje się tak np. w przypadku tocznia rumieniowatego i reumatoidalnego zapalenia stawów.

61 IMMUNOSUPRESJA (obniżanie odporności) Stosuje się wtedy leki immunosupresyjne, takie jak cyklofosfamid. Ze względu na swoją toksyczność, jest on jednak wyjściem ostatecznym. Dlatego też podejmowane są próby terapii opartej na warunkowaniu immunologicznym.

62 IMMUNOSUPRESJA A WARUNKOWANIE IMMUNOLOGICZNE Taką terapię podjęto u 13-letniej Marette, chorej na toczeń rumieniowaty układowy, uszkadzający skórę, nerki, serce, układ nerwowy i inne narządy. Dziewczynce podawano cyklofosfamid skojarzony z tranem i zapachem olejku różanego. Po jakimś czasie można było zmniejszyć dawkę, bez zmiany reakcji organizmu; zaszło warunkowanie.

63 ŹRÓDŁA: Lorentz Madeline Stress and Psychoneuroimunology Revisited: using mind-body interventions to reduce stress Alternative Journal of Nursing, July 2006, issue 11 Nowak Gabriel, Zadrożna Monika: materiały dydaktyczne Układ immunologiczny i endokrynny, Zakład Cytobiologii i Histologii, CM UJ. Nurzyńska, A., Wasińska-Pokrywka, M. (2007). Psychoneuroimmunologia historia i przegląd obszarów badań. Nowiny Psychologiczne, 3, str Olajossy M., Neuroimmunologia a schizofrenia Naukowych, 1995, Pamiętnik IV Lubelskich Spotkań Sheridan, Ch. L.; Radmacher, S.A. (1998). Psychologia zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. Smith, L.W. (1998). Psychika i ciało. Warszawa: Prószyński i S-ka. Wirga Mariusz, Teoria, biologia i terapia w psychoneuroimmunologii Wrześniewski, K. (2003). Psychologiczne uwarunkowania powstawania i rozwoju chorób somatycznych [w:] J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP. Tom III, strona internetowa

64 Dziękuję ę za uwagę

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

Transplantacja szpiku. Poradnik dla Pacjenta. i transplantacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Monika Sankowska Leszek Kauc

Transplantacja szpiku. Poradnik dla Pacjenta. i transplantacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Monika Sankowska Leszek Kauc Transplantacja szpiku i transplantacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Poradnik dla Pacjenta Monika Sankowska Leszek Kauc Redaktor: Katarzyna Kozicka Redakcja techniczna i skład: Konrad Mąkosa,

Bardziej szczegółowo

Drodzy bracia i siostry,

Drodzy bracia i siostry, Papieskie Orędzie na Światowy Dzień Chorego 2014 Potrzeba miłosiernych samarytan Drodzy bracia i siostry, 1. Z okazji XXII Światowego Dnia Chorego, którego temat w tym roku brzmi Wiara i miłosierdzie:

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK MIĘDZY WYDZIELANIEM NEUROPRZEKAŹNIKÓW A POWSTAWANIEM CHORÓB PSYCHICZNYCH NA SZCZEGÓŁOWO OMÓWIONYM PRZYKŁADZIE DEPRESJI*

ZWIĄZEK MIĘDZY WYDZIELANIEM NEUROPRZEKAŹNIKÓW A POWSTAWANIEM CHORÓB PSYCHICZNYCH NA SZCZEGÓŁOWO OMÓWIONYM PRZYKŁADZIE DEPRESJI* N e u r o k o g n i t y w i s t y k a w p a t o l o g i i i z d r o w i u, 2 0 0 9 2 0 1 1 P o m o r s k i U n i w e r s y t e t M e d y c z n y w S z c z e c i n i e 55 59 AGATA EWA MARKOWICZ-NARĘKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Wybierz Życie Pierwszy Krok

Wybierz Życie Pierwszy Krok poradnik dla szkolnego koordynatora i realizatorów programu edukacyjnego Wybierz Życie Pierwszy Krok Autorzy: Magdalena Ankiersztejn Bartczak Agnieszka Górecka Konsultacja medyczna: Dr n. med. Piotr Bobkiewicz

Bardziej szczegółowo

GLUTATION TWÓJ KLUCZ DO ZDROWIA

GLUTATION TWÓJ KLUCZ DO ZDROWIA GLUTATION TWÓJ KLUCZ DO ZDROWIA Dr. n. med. Jimmy Gutman Słowo wstępne: dr. n. med. Gustavo Bounous "C, HiM^i^'- X, * ^-i i G-^n,^ ^^ Czwarte wydanie międzynarodowego bestsellera o zdrowiu Jak podnieść

Bardziej szczegółowo

Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE

Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE 3.1. Wpływ alkoholu na organizm konsekwencje doraźne Alkohol etylowy jest chemiczną substancją aktywną biologicznie. Przy analizowaniu problemów alkoholowych zazwyczaj koncentrujemy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

ŚwiatRZS. Sytuacja chorych na RZS w Polsce. Magazyn dla zainteresowanych reumatoidalnym zapaleniem stawów. Leczenie biologiczne.

ŚwiatRZS. Sytuacja chorych na RZS w Polsce. Magazyn dla zainteresowanych reumatoidalnym zapaleniem stawów. Leczenie biologiczne. ŚwiatRZS 12011 Magazyn dla zainteresowanych reumatoidalnym zapaleniem stawów 5 Leczenie biologiczne. Ważne pytania 8 Chorujesz na RZS? www.das28.pl 4 Sytuacja chorych na RZS w Polsce 10 Jedzenie, które

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA KLASY II. mgr Marta Warecka Lenart. (program nauczania Puls życia Anny Zdziennickiej)

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA KLASY II. mgr Marta Warecka Lenart. (program nauczania Puls życia Anny Zdziennickiej) WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA KLASY II mgr Marta Warecka Lenart (program nauczania Puls życia Anny Zdziennickiej) Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który w 75% spełnił wymagania na

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

Stres w pracy. Stres - co to takiego? 2013-03-16

Stres w pracy. Stres - co to takiego? 2013-03-16 mgr Anna Gała Stres w pracy Stres - co to takiego? Stres to atawistyczny mechanizm wprowadzony do kodu genetycznego naszych przodków, aby w obliczu zagrażającego im niebezpieczeństwa - na przykład, w postaci

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym BIOLOGIA. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum

Informator o egzaminie eksternistycznym BIOLOGIA. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum BIOLOGIA BIOLOGIA Informator o egzaminie eksternistycznym

Bardziej szczegółowo

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : dr Agnieszka Pierzchalska Piotr Klag dr Zbigniew Machaj dr Ewa Pisarczyk Bogacka Copyright by Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II

SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II TOMASZ GRECZNER JAK DBAĆ O KONDYCJĘ? ROLA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W WIEKU 50+ Wrocław 2009 Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : Piotr

Bardziej szczegółowo

CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA?

CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA? D w u m i e s i ę c z n i k b r a n ż o w y n r 2 ( 0 2 ) 2 0 1 4 CZŁOWIEK XXI WIEKU CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA? NOWA PIRAMIDA ŻYWIENIA SPERSONALIZOWANA DIETA INDYWIDUALNY DOBÓR AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

2013-14 Materiały edukacyjne do II Edycji konkursu pod tytułem Krew kropla, która ratuje życie

2013-14 Materiały edukacyjne do II Edycji konkursu pod tytułem Krew kropla, która ratuje życie 2013-14 Materiały edukacyjne do II Edycji konkursu pod tytułem Krew kropla, która ratuje życie dla uczniów szkół gimnazjalnych KREW TO PŁYNNA TKANKA, składająca się z krwinek czerwonych, krwinek białych,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Zdrowie publiczne W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE UE dąży do tego, by chronić ludzkie zdrowie na każdym etapie życia. SPIS TREŚCI Dlaczego potrzebujemy unijnej

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

PARAPROTEX ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE

PARAPROTEX ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE ŻYWIENIE I ZDROWIE NUTRITION & HEALTH ROCZNIK 9, NR 3 (34) CALIVITA INTERNATIONAL-POLSKA Czerwiec 2006 Prof. dr n. med. Valeria Szedlak-Vadocz Przewodnicząca Zespołu Doradców Medycznych CaliVita International

Bardziej szczegółowo

Zdrowie dzięki. Testy na nietolerancję białek w żywności i inhalantach

Zdrowie dzięki. Testy na nietolerancję białek w żywności i inhalantach Zdrowie dzięki innowacyjnym testom Testy na nietolerancję białek Testy na nietolerancję białek w żywności i inhalantach Przyczyny zaangażowania Doświadczenie własne ze wspaniałymi wynikami. Możliwość pomocy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Bliżej biologii - Wydawnictwo WSiP - klasa 2

Przedmiotowy System Oceniania Bliżej biologii - Wydawnictwo WSiP - klasa 2 Przedmiotowy System Oceniania Bliżej biologii - Wydawnictwo WSiP - klasa 2 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: a) Formy ustne (np. aktywność na lekcji, odpowiedź) wg potrzeb b) Formy pisemne: -

Bardziej szczegółowo

Magdalena Czub PIERWSZY ROK ŻYCIA DZIECKA

Magdalena Czub PIERWSZY ROK ŻYCIA DZIECKA Magdalena Czub PIERWSZY ROK ŻYCIA DZIECKA Autor: Magdalena Czub Korekta językowa: Irena Romulewicz Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa tel. (22) 241 71 00; www.ibe.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, prof. dr hab. Jacek Wysocki Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla Województwa Wielkopolskiego

Szanowni Państwo, prof. dr hab. Jacek Wysocki Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla Województwa Wielkopolskiego Szanowni Państwo, Wasze dziecko weszło w niezwykle ważny okres swojego życia. W wieku 13-16 lat dokonuje się bardzo intensywny rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny. Błędy popełnione w tym okresie

Bardziej szczegółowo

Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum

Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum 1 Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum Iwona Wiśniewska Raszyn 2009 2 SPIS TREŚCI 1. Stanowisko człowieka w przyrodzie 4 2. Podobieństwa i różnice w budowie człowieka i innych ssaków...

Bardziej szczegółowo

Anna Zdziennicka PROGRAM NAUCZANIA BIOLOGII W GIMNAZJUM PULS ŻYCIA

Anna Zdziennicka PROGRAM NAUCZANIA BIOLOGII W GIMNAZJUM PULS ŻYCIA Anna Zdziennicka PROGRAM NAUCZANIA BIOLOGII W GIMNAZJUM PULS ŻYCIA SPIS TREŚCI Wstęp I. Zapisy w podstawie programowej kształcenia ogólnego 1. Cele kształcenia ogólnego 2. Najważniejsze umiejętności zdobywane

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 322[10]/SP/MENiS/2005.. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2005 Autorzy: mgr Aleksandra

Bardziej szczegółowo