Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych"

Transkrypt

1 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 1 z 31 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych Oprogramowanie narzędziowe rodzaj oprogramowania, który wspomaga zarządzanie zasobami sprzętowymi poprzez dogodne interfejsy użytkowe oraz usprawnia i modyfikuje oprogramowanie systemowe w celu zwiększenia jego wydajności. Programy narzędziowe w systemie Microsoft Windows W tym rozdziale zostaną króciutko omówione następujące programy narzędziowe: Menedżer zadań, Eksplorator Windows, Oczyszczanie dysku, ScanDisk (Sprawdź dysk), Defragmentator dysków, Kopia zapasowa, Wyświetl podstawowe informacje o tym komputerze, Informacje o systemie, Konfiguracja systemu, Zarządzanie komputerem, Edytor rejestru, Podgląd zdarzeń, Monitor zasobów, Microsoft Security Essentials.

2 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 2 z 31 Menedżer zadań umożliwia wyświetlanie programów, procesów i usług, które są obecnie uruchomione na komputerze. Menedżera zadań można używać do monitorowania wydajności komputera lub do zamykania programu, który nie odpowiada. Jeżeli komputer jest połączony z siecią, Menedżera zadań można również używać do wyświetlania stanu sieci i oceniania sposobu jej działania. Jeśli z komputerem jest połączonych więcej użytkowników, można sprawdzić, którzy użytkownicy mają aktywne połączenia i jakie czynności wykonują. Można także wysłać wiadomość do tych użytkowników. Rysunek przedstawia okno MENEDŻERA ZADAŃ Uruchomienie Menedżera zadań następuje po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wolnym obszarze paska zadań i kliknięciu na poleceniu Menedżer zadań w menu podręcznym. Źródło:

3 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 3 z 31 Eksplorator Windows (Windows Explorer) służy do przeglądania katalogów, kopiowania, usuwania oraz zmiany atrybutów katalogów i plików w Microsoft Windows. Eksplorator Windows dostępny jest od wersji MS Windows 95. Ponadto wyświetla informację o pojemności oraz o ilości wolnego miejsca na dysku twardym. Uruchomienie programu: kliknij przycisk Start, wskaż plecenie Wszystkie programy, wskaż polecenia Akcesoria, a następnie kliknij na polecenie Eksplorator Windows. Rysunek przedstawia okno EKSPLORATORA WINDOWS Źródło:

4 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 4 z 31 Narzędzie Oczyszczanie dysku pomaga zwolnić miejsce na dysku twardym przez wyszukiwanie plików, które można bezpiecznie usunąć. Można usunąć niektóre z tych plików lub wszystkie. Narzędzie Oczyszczanie dysku służy do wykonywania następujących zadań mających na celu zwolnienie miejsca na dysku twardym: usuwanie tymczasowych plików internetowych, usuwanie pobranych plików programów (z Internetu), opróżnianie kosza, usuwanie tymczasowych plików systemu Windows, usuwanie opcjonalnych nieużywanych składników systemu Windows, usuwanie zainstalowanych, ale nieużywanych programów. Uruchomienie narzędzia Oczyszczanie dysku: kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Oczyszczanie dysku. Rysunek przedstawia okno startowe programu OCZYSZCZANIE DYSKU

5 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 5 z 31 Rysunek przedstawia główne okno programu OCZYSZCZANIE DYSKU Źródło:

6 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 6 z 31 ScanDisk(Sprawdzanie błędów) to program narzędziowy Microsoftu, dostępny w systemach MS-DOS i Windows, umożliwiający sprawdzanie dysku twardego w poszukiwaniu błędów. Od Windows 95, ScanDisk automatycznie uruchamia się po niewłaściwym zamknięciu systemu. Za jego pomocą możliwe jest sprawdzenie powierzchni nośnika danych w celu odnalezienia ewentualnych błędów oraz ich naprawienia. Błędy najczęściej pojawiają się po zawieszeniu się systemu i ponownym jego restarcie. Począwszy od systemu Windows 2000 program ScanDisk został zastąpiony narzędziem CHKDSK (CheckDisk). Rysunek przedstawia w działaniu program ScanDisk z systemu MS Windows 95 Uruchomienie programu: wyświetl okno Komputer (Win7) lub Mój komputer (WinXP), kliknij prawym przyciskiem myszy na interesujący Cię dysk (np. dysk D:) i z menu podręcznego wybierz polecenie Właściwości, w oknie Właściwości wybierz zakładkę Narzędzia, w sekcji Sprawdzanie błędów kliknij lewym przyciskiem myszy na przycisk Sprawdź, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy na przycisk Rozpocznij. Rysunek przedstawia główne okno programu SPRAWDŹ DYSK Rysunek przedstawia program SPRAWDŹ DYSK w działaniu Po wykonaniu zadania program Sprawdź dysk wyświetli podsumowanie.

7 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 7 z 31 Rysunek przedstawia okno programu SPRAWDŹ DYSK informujące o zakończonym sprawdzeniu dysku Źródło:

8 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 8 z 31 Defragmentator dysków to narzędzie służące do reorganizacji pofragmentowanych danych i scalaniu pofragmentowanych plików, dzięki czemu dysk twardy może wydajniej pracować. Defragmentacja dysku to proces konsolidowania pofragmentowanych plików i folderów na dysku twardym komputera. Fragmentacja danych zachodzi na dysku twardym podczas zapisywania, modyfikowania oraz usuwania plików. Zmiany zapisywane w pliku są często przechowywane w innej lokalizacji na dysku twardym niż oryginalny plik. Dodatkowe zmiany są zapisywane w jeszcze większej liczbie lokalizacji. Z czasem zarówno plik, jak i sam dysk twardy ulegają pofragmentowaniu, a komputer pracuje wolniej, ponieważ w celu otworzenia pliku musi przeszukiwać różne lokalizacje. Rysunek przedstawia okno programu DEFRAGMENTATOR DYSKÓW Źródło:

9 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 9 z 31 Kopia zapasowa to duplikat zawartości pojedynczego pliku, programu czy też całego dysku twardego stworzony na potrzeby archiwizacji danych lub ze względów bezpieczeństwa, na wypadek gdyby oryginał uległ uszkodzeniu bądź całkowitemu zniszczeniu. Niektóre programy podczas pracy same tworzą kopie zapasowe modyfikowanych przez użytkownika dokumentów (por. automatyczne zapisywanie). Regularne tworzenie kopii zapasowych najważniejszych danych to jedna z zasad komputerowego bhp. Kopia zapasowa jest także popularnie nazywana backupem. Rysunek przedstawia okno programu KOPIA ZAPASOWA/PRZYWRACANIE Źródło:

10 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 10 z 31 Wyświetl podstawowe informacje o tym komputerze umożliwia wyświetlenie informacji o komputerze, takie jak: producent, model, klasyfikacja, procesor, pamięć RAM i typ systemu. Rysunek przedstawia okno SYSTEM Uruchomienie okna SYSTEM: kliknij lewym przyciskiem myszy na przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy na poleceniu Komputer, a następnie z menu podręcznego wybierz polecenie Właściwości. Źródło: Pomoc systemu MS Windows.

11 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 11 z 31 Informacje o systemie (znany również jako msinfo32.exe) umożliwia wyświetlanie informacji o konfiguracji sprzętowej, składnikach komputera i oprogramowaniu, w tym o sterownikach. Rysunek przestawia program INFORMACJE O SYSTEMIE Uruchomienie programu INFORMACJE O SYSTEMIE: kliknij lewym przyciskiem myszy na przycisk Start, kliknij lewym przyciskiem myszy na polecenie Wszystkie programy, kliknij lewym przyciskiem myszy na polecenie Akcesoria, kliknij lewym przyciskiem myszy na polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy na poleceniu Informacje o systemie. Źródło: Pomoc systemu MS Windows.

12 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 12 z 31 Konfiguracja systemu to zaawansowane narzędzie pomocne w identyfikacji problemów, które mogą mieć wpływ na poprawne uruchamianie systemu Windows. System Windows można uruchomić z wyłączonymi typowymi usługami i programami startowymi, a następnie włączać je pojedynczo. Jeżeli problem nie wystąpi, kiedy usługa jest wyłączona, ale występuje kiedy usługa jest włączona, może to oznaczać, że powoduje go usługa. Funkcją narzędzia konfiguracji systemu jest znajdowanie i izolowanie problemów, ale nie ma pełnić roli programu do zarządzania elementami grupy Autostart. Rysunek przedstawia narzędzie KONFIGURACJA SYSTEMU Źródło:

13 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 13 z 31 Zarządzanie komputerem to zbiór narzędzi administracyjnych systemu Windows, które można wykorzystywać do zarządzania lokalnym lub zdalnym komputerem. Narzędzia te są zebrane w jednej konsoli, która ułatwia przeglądanie właściwości administracyjnych i upraszcza dostęp do narzędzi niezbędnych do wykonywania zadań zarządzania komputerem. Rysunek przedstawia okno ZARZĄDZANIE KOMPUTEREM Podgląd zdarzeń narzędzie podglądu zdarzeń służy do przeglądania zdarzeń zapisanych w dziennikach aplikacji, zabezpieczeń i systemu oraz do zarządzania tymi zdarzeniami. Dzienniki mogą być monitorowane w celu śledzenia zdarzeń zabezpieczeń oraz w celu identyfikacji możliwych problemów z oprogramowaniem, sprzętem i systemem operacyjnym. Foldery udostępnione narzędzie Foldery udostępnione służy do przeglądania używanych na komputerze połączeń i zasobów. Można z jego pomocą tworzyć i przeglądać udziały i zarządzać nimi, przeglądać otwarte pliki i sesje oraz rozłączać sesje. Użytkownicy i grupy lokalne narzędzie to służy do tworzenia kont użytkowników lokalnych i grup oraz zarządzania nimi. Użytkownicy i grupy lokalne są dostępne tylko w systemie Windows XP Professional. Menedżer urządzeń służy do przeglądania urządzeń sprzętowych zainstalowanych w komputerze, aktualizacji sterowników urządzeń, modyfikacji ustawień sprzętowych i rozwiązywania problemów w przypadku konfliktów urządzeń. Zarządzanie dyskami służy do wykonywania zadań związanych z dyskami, takich jak konwersja dysków lub tworzenie i formatowanie woluminów. Zarządzanie dyskami pomaga zarządzać dyskami twardymi i zawartymi na nich partycjami lub woluminami. Źródło:

14 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 14 z 31 Edytor rejestru to narzędzie przeznaczone dla użytkowników zaawansowanych. Służy do przeglądania i modyfikowania ustawień w rejestrze systemu, który zawiera informacje określające, w jaki sposób działa komputer. System Windows odwołuje się do tych informacji i aktualizuje je po wprowadzeniu zmian, na przykład po zainstalowaniu nowego programu, utworzeniu profilu użytkownika lub dodaniu nowego sprzętu. Edytor rejestru umożliwia przeglądanie folderów, plików i ustawień dla każdego pliku rejestru. Zwykle nie ma potrzeby wprowadzania zmian w rejestrze. Rejestr zawiera złożone informacje systemowe o newralgicznym znaczeniu dla komputera, a nieprawidłowa zmiana w rejestrze może uniemożliwić działanie komputera. Uszkodzony plik rejestru może jednak wymagać wprowadzenia zmian. Stanowczo zaleca się wykonanie kopii zapasowej rejestru przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian oraz zmienianie tylko tych wartości rejestru, które użytkownik rozumie lub na temat których uzyskał instrukcje. Rysunek przedstawia program Edytor rejestru Źródło:

15 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 15 z 31 Podgląd zdarzeń jest czymś więcej niż zwykłym dziennikiem rejestrującym szczegóły procesów i akcji podejmowanych przez system. Każde wydarzenie mające miejsce podczas pracy z komputerem posiada swój indywidualny wpis do tegoż modułu. Po włączeniu programu zobaczymy, że wszystkie zapisane zdarzenie zostały podzielone na cztery grupy: Aplikacje monitoruje ona pracę wszystkich programów uruchamianych na komputerze. Zabezpieczenia rejestruje zdarzenia dotyczące zabezpieczeń, takie jak prawidłowe i nieprawidłowe próby logowania, a także zdarzenia związane z użyciem zasobów, takie jak tworzenie, otwieranie lub usuwanie plików albo innych obiektów. O tym, które zdarzenia będą zapisywane w dzienniku, decydują administratorzy. Na przykład po włączeniu inspekcji logowania w dzienniku zabezpieczeń będą zapisywane próby zalogowania do systemu. Ustawienia rejestruje zdarzenia związane z instalacją aplikacji. System rejestruje zdarzenia pochodzące od modułów systemu Windows. Są w nim zapisywane na przykład niepowodzenia podczas procesu ładowania sterownika lub innego składnika systemu podczas autostartu. Rodzaje zdarzeń rejestrowanych przez składniki systemu są wstępnie określone przez system Windows. Rodzaj wpisów w programie PODGLĄD ZDARZEŃ: Informacyjne. Ostrzeżenia lub Błąd. Każdy wpis posiada dodatkowe informacje takie jak: data, godzina oraz źródło (na przykład od jakiej aplikacji pochodzi wpis). Podgląd zdarzeń jest doskonałym narzędziem pomagającym rozwiązywać problemy z systemem operacyjnym. Rysunek przedstawia program PODGLĄD ZDARZEŃ

16 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 16 z 31 Monitor zasobów systemu Windows jest zaawansowanym narzędziem dostarczającym informacji na temat sposobu używania zasobów systemowych przez procesy i usługi. Oprócz monitorowania zasobów w czasie rzeczywistym, Monitor zasobów może pomóc w analizowaniu nieodpowiadających procesów, identyfikowaniu aplikacji używających plików i kontrolowaniu procesów i usług. Źródło: Pomoc systemu MS Windows. Rysunek przedstawia program MONITOR ZASOBÓW

17 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 17 z 31 Microsoft Security Essentials służy do ochrony przed wirusami, programami szpiegującymi i innym złośliwym oprogramowaniem. Zapewnia ochronę w czasie rzeczywistym na komputerach w domu i małej firmie. Rysunek przedstawia program MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS Źródło:

18 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 18 z 31 Programy narzędziowe firm trzecich W tym rozdziale zostaną króciutko omówione następujące programy narzędziowe: Norton Commander, Total Commander, Norton AntiVirus, avast! Free Antivirus, EVEREST Ultimate Edition - PC Diagnostics, CCleaner, System Explorer, Speccy System Information, Norton Ghost.

19 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 19 z 31 Norton Commander (menedżer plików) program do zarządzania plikami i katalogami w systemie DOS. Program miał wbudowany prosty edytor plików tekstowych i oferował podgląd takich plików. Można było wykorzystywać go również do uruchamiania innych programów, większość kodu Nortona Commandera usuwana była wówczas z pamięci operacyjnej, zwalniając miejsce dla procesu potomnego, pozostawał w niej jedynie niewielki, rezydentny program ładujący, odpowiedzialny za ponowne wczytanie kodu głównego programu po zakończeniu pracy procesu potomnego. W krótkim czasie Norton Commander stał się jednym z najpopularniejszych programów w swojej klasie i wzorem do naśladowania dla konkurencji. Norton Commander doczekał się klonów m.in. DOS Navigator dla MS DOS, Midnight Commander dla systemu Linux, CNW Commander dla systemu Novell NetWare. Rysunek przedstawia program NORTON COMMANDER dla systemu MS DOS

20 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 20 z 31 Rysunek przedstawia klon NORTON COMMANDER A program DOS NAVIGATOR dla systemu MS DOS Rysunek przedstawia program NORTON COMMANDER dla systemu Windows

21 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 21 z 31 Total Commander (dawna nazwa Windows Commander) jest dwu-panelowym menedżerem plików, z powodzeniem zastępującym windowsowego Eksploratora. Dzięki niemu, operacje na plikach i folderach, takiej jak kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, itp. stają się o wiele łatwiejsze. Oprócz operacji na plikach, TC potrafi także działać znakomicie jako klient FTP, dzięki któremu możesz zarządzać zawartością swojego serwera. Rysunek przedstawia program TOTAL COMMANDER dla systemu Windows Źródło: Ćwiczenia z Windows Commander PL Jan Biernat

22 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 22 z 31 Norton AntiVirus program antywirusowy firmy Symantec, chroniący pliki na komputerze, pocztę elektroniczną, komunikatory internetowe, automatycznie usuwający wirusy, robaki i konie trojańskie. Nowe, wbudowane funkcje wykrywają również niektóre zagrożenia inne niż wirusy, na przykład oprogramowanie szpiegujące i programy rejestrujące naciskane klawisze (keyloggery). Posiada także moduł do automatycznej aktualizacji. Program dysponuje modułem heurystycznym, który umożliwia wykrycie wirusa o nieznanym kodzie. Heurystyka (gr. heuresis odnaleźć, odkryć, heureka znalazłem) - w informatyce metoda znajdowania rozwiązań, dla której nie ma gwarancji znalezienia rozwiązania optymalnego, a często nawet prawidłowego. Rozwiązań tych używa się np. wtedy, gdy pełny algorytm jest z przyczyn technicznych zbyt kosztowny lub gdy jest nieznany (np. przy przewidywaniu pogody lub przy wykrywaniu niektórych zagrożeń komputerowych, takich jak wirusy lub robaki). Rysunek przedstawiający program NORTON ANTIVIRUS dla systemu Windows Źródło:

23 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 23 z 31 avast! Free Antivirus (dawniej avast! Home Edition) to program antywirusowy, który zabezpiecza komputer przed szkodliwym oprogramowaniem podczas codziennej pracy wysyłanie/odbieranie wiadomości , rozmowy za pośrednictwem komunikatorów czy też przeglądanie stron internetowych. Podobnie jak wiele płatnych, komercyjnych programów antywirusowych również avast! Free Antivirus oferuje ochronę komputera w czasie rzeczywistym i funkcję automatycznego pobierania definicji wirusów. Jest to niezwykle istotne, ponieważ tylko aktualna baza sygnatur wirusów (aktualizowana często nawet kilka razy dziennie) może zapewnić nam maksymalne poczucie bezpieczeństwa. Nowości w wersji 7.0 Najciekawszą nowością w siódmej wersji avasta! jest mechanizm strumieniowego wysyłania definicji wirusów i złośliwego oprogramowania. W praktyce pod tym pojęciem kryje się automatyczne wysyłanie aktualizacji do użytkowników, gdy tylko będą dostępne, zamiast tradycyjnego łączenia się z serwerem kilka razy dziennie i pobierania ich przez samych zainteresowanych. Oprócz nowego mechanizmu dostarczania aktualizacji w avast! 7 pojawiła się także funkcja FileRep, czyli system reputacji plików działający analogicznie jak dostępny już WebRep dotyczący witryn internetowych. Przed otwarciem pliku zostanie on sprawdzony pod kątem tego, jaką reputacją cieszy się wśród innych użytkowników jeśli powodował u nich problemy lub został uznany za niebezpieczny, avast! ostrzeże nas odpowiednio wcześnie i nie pozwoli na uruchomienie takiej aplikacji lub zaproponuje uruchomienie jej w tzw. trybie piaskownicy. Sam Autosandbox też doczekał się kilku usprawnień podejrzane programy są teraz automatycznie uruchamiane w tym specjalnym trybie, a na końcu można podjąć decyzję, co robić z taką aplikacją w przyszłości. Bardzo ciekawie prezentują się dwie kolejne nowości. Pierwsza z nich pozwala na zainstalowanie avasta! 7 w trybie kompatybilności, w taki sposób, by nie kolidował on z innym oprogramowaniem zabezpieczającym. Dzięki temu możemy posiadać dwa programy antywirusowe i używać avasta! jako drugą linię obrony. Drugą ciekawostką jest webowy portal administracyjny, który zbiera w jednym miejscu wszystkie nasze instalacje avasta! wraz ze statusem ich bezpieczeństwa. Dzięki temu możemy z jednego miejsca sprawdzić stan kilku komputerów, na których zainstalowaliśmy program antywirusowy.

24 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 24 z 31 Źródło: Rysunek przedstawia program AVAST! FREE ANTIVIRUS

25 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 25 z 31 System Explorer to rozbudowane narzędzie do zarządzania działającymi w środowisku Windows procesami, usługami czy nawet sterownikami i połączeniami sieciowymi. Z racji oferowanych możliwości stanowi ono doskonałą alternatywę dla systemowego menadżera zadań. System Explorer pozwala kontrolować wszelakie działające w systemie procesy, zadania, czy też usługi. Możliwe jest ustalanie dla nich priorytetów, kończenie ich działania, zatrzymywanie i wznawianie. Początkujących użytkowników z pewnością ucieszy funkcja szczegółowych informacji dla każdego z działających komponentów, która działa w oparciu o bazę online dostępną z poziomu strony internetowej programu. Ponadto w ręce użytkownika trafiają narzędzia umożliwiające monitorowanie wszelakich połączeń internetowych nawiązywanych przez aplikacje, odinstalowywanie z systemu programów, zarządzanie oprogramowaniem uruchamianym wraz ze startem Windowsa i wiele innych. System Explorer oferuje moduł historii, pozwalający śledzić poczynania użytkownika, a także daje możliwość tworzenia punktów przywracania z kopią zapasową rejestru systemowego i plików oraz porównywania ich ze sobą. Rysunek przedstawia program SYSTEM EXPLORER Źródło:

26 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 26 z 31 CCleaner to bezpłatna aplikacja przeznaczona do optymalizacji i usuwania z systemu zbędnych plików pozostawionych po codziennej pracy z komputerem przez różnego typu aplikacje. Dzięki tym funkcjom program postrzegany jest jako jedno z najlepszych narzędzi do ochrony prywatności. Aplikacja umożliwia, za pomocą jednego kliknięcia, wyczyszczenie pozostałości po surfowaniu w Internecie w tym listy odwiedzanych stron internetowych i pobieranych plików, ciasteczek (cookies) oraz tymczasowych plików internetowych. Ponadto CCleaner pozwala na opróżnienie zawartości kosza, systemowego schowka, listy ostatnio uruchamianych programów, listy ostatnio otwieranych dokumentów (także w poszczególnych aplikacjach) oraz wielu innych... CCleaner oferuje również kilka innych przydatnych funkcji. Wśród nich możliwość zarządzania programami uruchamianymi wraz ze startem systemu oraz optymalizowanie jego pracy dzięki usuwaniu tymczasowych plików i wyszukiwaniu potencjalnych problemów w rejestrze. Dodatkowo w module narzędzia udostępniono również możliwość odinstalowywania programów z systemu. Główne funkcje programu System Windows oraz przeglądarki Internet Explorer i Firefox: kasowanie tymczasowych plików internetowych, czyszczenie historii odwiedzanych stron, usuwanie ciasteczek (cookies), usuwanie ukrytych plików Index.dat, czyszczenie lokalizacji ostatnio pobieranego pliku (Internet Explorer), czyszczenie zawartości kosza, czyszczenie zawartości schowka systemowego, usuwanie plików tymczasowych *.tmp, usuwanie plików raportów *log, czyszczenie listy ostatnio otwieranych dokumentów (w Menu Start), czyszczenie listy ostatnio uruchamianych programów (w Menu Start), czyszczenie historii Pomocnika Wyszukiwania Windows XP, usuwanie zrzutów pamięci po zawieszeniu systemów. inne... Aplikacje Program umożliwia czyszczenie listy otwieranych plików w programach wykorzystujących standardowe komponenty Windows, a także kasowanie ich plików tymczasowych. M.in. Firefox, Opera, Media Player, emule, Kazaa, Google Toolbar, Netscape, Microsoft Office, Nero, Adobe Acrobat, WinRAR, WinAce, WinZip i wielu innych... Rejestr wyszukiwanie potencjalnych problemów w zakresie: brakujących plików współdzielonych DLL, nieprawidłowych rozszerzeń plików, problemów z kontrolkami ActiveX i klasami, programów,

27 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 27 z 31 czcionek, ścieżek dostępu do programów, plików pomocy, instalatora, przestarzałego oprogramowania, aplikacji uruchamianych podczas startu systemu, błędne skróty w Menu Start i na Pulpicie, innych... Rysunek przedstawia program CCLEANER Źródło:

28 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 28 z 31 EVEREST Ultimate Edition PC Diagnostics to program do identyfikacji wszystkich komponentów sprzętowych komputera. Aplikacja potrafi wyświetlić informacje o poszczególnych podzespołach naszego komputera, zainstalowanych programach i sterownikach. Oprócz tego za pomocą EVERESTA Ultimate Edition możemy monitorować temperaturę procesora, dysku twardego, karty graficznej, a także prędkość obrotową wentylatorów czy na przykład napięcie na rdzeniu CPU. EVEREST Ultimate Edition wyposażony został w kilka testów sprawdzających wydajność HDD, pamięci i innych podzespołów. Źródło: Rysunek przedstawia program EVEREST ULTIMATE EDITION

29 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 29 z 31 Speccy System Information to darmowe narzędzie służące do identyfikacji sprzętu i systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze. Program dostarcza szczegółowych informacji na temat posiadanego procesora (nazwa, rodzina, cache, częstotliwość pracy każdego z rdzeni itp.), pamięci RAM w każdym ze slotów (producent, typ, rozmiar, częstotliwość, a nawet data produkcji, nr partii), płycie głównej, karcie graficznej i dźwiękowej, monitorze, dysku twardym, napędach optycznych i zainstalowanym systemie operacyjnym. Zaletą Speccy jest przyjazny interfejs użytkownika i prostota użytkowania. Rysunek przedstawia program SPECCY Źródło:

30 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 30 z 31 Norton Ghost to program do szybkiej i bezpiecznej aktualizacji, archiwizacji oraz odtwarzania systemu. Norton Ghost umożliwia zapisywanie obrazu dysku twardego (lub wybranych plików i folderów) na innym dysku twardym (także zewnętrznym), płytach CD i DVD, pamięci FLASH czy serwerze FTP, co ułatwia tworzenie kopii zapasowych istotnych danych. W przypadku awarii systemu obraz ten może być bardzo szybko odtworzony co eliminuje konieczność ponownej instalacji systemu operacyjnego, sterowników, poszczególnych programów i danych. Program pozwala szybko przywracać poszczególne pliki, wybrane foldery lub cały dysk twardy. Możliwe jest także przyrostowe tworzenie kopii zapasowych, co oszczędza czas i miejsce na dysku. Norton Ghost oferuje kompresję i szyfrowanie archiwizowanych danych. Obsługuje wszystkie popularne systemy plików i urządzenia. Rysunek przedstawia program NORTON GHOST dla systemu MS DOS

31 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 31 z 31 Rysunek przedstawia program NORTON GHOST dla system MS Windows Źródło: -

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu

Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu Autor: Steve Sinchak T³umaczenie: Leszek Sagalara ISBN: 978-83-246-2712-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Tweaks: A Comprehensive Guide on Customizing, Increasing

Bardziej szczegółowo

AVG Anti-Virus 2012. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012)

AVG Anti-Virus 2012. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012) AVG Anti-Virus 2012 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Update 2 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis

Bardziej szczegółowo

Drive Backup. Podręcznik użytkownika

Drive Backup. Podręcznik użytkownika Drive Backup Podręcznik użytkownika Drive Backup 2 / 36 Quick User's Manual Spis treści Drive Backup... 1 1 O programie Drive Backup... 4 1.1 WERSJE OPROGRAMOWANIA DRIVE BACKUP...6 1.1.1 WERSJA PERSONAL...6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Ferro Backup System SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH dla stacji roboczych, laptopów i serwerów Podręcznik użytkownika wersja 4.3 FERRO Software www.ferro.com.pl Październik, 2013 Copyright 2000-2013

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Total Security 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

avast! Free antivirus 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Free antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie

avast! Free antivirus 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Free antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie avast! Free antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie 1 Witamy w programie antywirusowym avast! Free Antivirus 7.0 Nowa wersja avast! Antivirus 7.0 oferuje szereg nowych funkcji i ulepszeń, które jeszcze bardziej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

G DATA AntiVirus 2008. Podręcznik użytkownika

G DATA AntiVirus 2008. Podręcznik użytkownika G DATA AntiVirus 2008 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition TM TREND MICRO TM Worry-Free Business Security Standard Edition 7 Administrator s Guide TREND MICRO INCORPORATED 10101 North De Anza Blvd. Cupertino, CA., 95014, USA Tel:+1(408)257-1500/1-800 228-5651

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security6

Worry-Free Business Security6 Worry-Free Business Security6 TM for Small and Medium Business Podręcznik administratora Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo