WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY WIELICZKA NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY WIELICZKA NA LATA 2007-2013"

Transkrypt

1 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY WIELICZKA NA LATA r. latach Rewitalizacja poprzez przywrócenie wartości historycznej miastu Wieliczka Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów w centrum miasta Wieliczka - strefa inwestycyjna -etap I - przebudowa Rynku Górnego, - zagospodarowanie skwerów ( Plac Kościuszki oraz Plac Skulimowskiego), - wymiana nawierzchni ulic (Daniłowicza, Górsko, Kilińskiego, Zamkowa, Sikorskiego, Plac Kościuszki), - wymiana oświetlenia ulicznego, - mała architektura zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł Przebudowa Placu Targowego "Bednarka" zł 0 zł zł zł zł zł zł Zintegrowany system transportu zbiorowego w aglomeracji krakowskiej Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich W Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Leader zł zł zł zł zł zł zł zł zł Etap VIII- Budowa placów zabaw w Sygneczowie, Chorągwicy, Węgrzcach Wielkich, Koźmicach Małych Sierczy zł zł zł Etap IX Budowa i remont miejsc postojowych i parkingowych w miejscowości Byszyce, Chorągwica, Raciborsko zł zł zł zł 0 zł Etap X Budowa i remont miejsc postojowych i parkingowych w miejscowościach Dobranowice, Golkowice, Sygneczów zł zł zł zł 0 zł Etap XI Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowościach Dobranowice, Zabawa, Pawlikowice zł zł zł zł 0 zł Etap XIIPodniesienie standardu budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Gorzków i Jankówka zł zł zł zł 0 zł Etap XIII Budowa boiska sportowego w Brzegach zł zł zł zł 0 zł Etap XV Budowa boiska wielofunkcyjnego w Podstolicach wraz z zagospodarowaniem terenu zł zł zł Etap XVI Budowa zaplecza sanitarnoszatniowego przy boisku piłkarskim w Grabiu zł zł zł zł 0 zł Etap XVII Budowa świetlicy w Mietniowie zł zł zł zł 0 zł Etap XVIII Budowa świetlicy w Sułkowie Etap XIX Budowa świetlicy w Koźmicach Małych Etap XXII Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach Etap XXI Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Węgrzcach Wielkich Etap XXIII Remont budynku Domu Kultury w Czarnochowicach Renowacja kapliczek w Gorzkowie- 2 kapliczki, w Raciborsku- 2 kapliczki, w Sierczy, w Lednicy Górnej- 2 kapliczki, Byszycach, w Grajowie, w Grabiu, w Renowacja kapliczki w Chorągwicy Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Sygneczów Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Kokotów zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 605 zł zł zł zł zł zł zł zł zł Budowa placów zabaw w Strumianach zł zł zł Budowa placu zabaw na dz.nr 94 wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 95/1 i 95/2 w Grajowie zł zł zł Remont boiska sportowego w Koźmicach Wielkich zł zł zł Remont boiska sportowego w Kokotowie Wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów na boisku KS Gwiazda w Grabiu zł zł zł zł 0 zł zł zł zł Zagopodarowanie boiska w Grabiu zł zł Wzniesienie pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II zł zł Ochrona zabytków ( dotacje na zabytki) zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Renowacja kapliczek zł zł zł zł zł zł zł zł zł Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Wieliczce zł zł zł zł zł zł Budowa kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce 0 zł 000 zł zł Organizacja Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Organizacja Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Kanalizacja Gminy Wieliczka w ramach programu SPÓJNOŚĆ zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

2 r. latach Czarnochowice Bogucice Kokotów Śledziejowice zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł Os. Kościuszki ul. Kościuszki, ul Jedynaka zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Os. Ogrodowe ul. Gdowska, ul. Ordona, ul. Nowa, ul. Wierzynka, ul. Wincentego Pola, ul. Tetmajera, ul. Wyspiańskiego, ul. Doświdówki, ul. Polna, ul. Dobczycka, ul. Mietniowska, ul. Żółkiewskiego, ul. Jagielskiego, ul. Sowińskiego, ul. Pułaskiego, ul. Solarskiego, ul. Miodowa zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Os. Zdrojowe ul. Matejki, ul. Jasna, ul. Nowy Świat, ul. Krótka, ul. Stroma, ul. Janińska, ul zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł Lednica Górna Zabawa Os. Lekarka ul. Niepołomska, ul. Graniczna, ul. Zielna, ul. Piłsudskiego, ul.willowa, ul. Czarnochowska Chorągwica Mietniów Rożnowa Kanalizacja rozdzielcza ul. Dembowskiego, ul. Powstania Warszawskiego, ul. Daniłowicza, ul. Zamkowa, ul. Sikorskiego, ul. Szpunara, ul. Limanowskiego, ul. Kilińskiego, ul. Moniuszki, ul. Mickiewicza, ul. Seraf, ul. Plac Kościuszki Budowa kolektora "Złocień" Wodociągi i Kanalizacja Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Budowa kanalizacji Gminy Wieliczka Budowa wodociągu POGÓRZE zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł 888 zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł 41 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Budowa przyłączy kanalizacyjnych Rozbudowa sieci wodociągowej zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Węgrzcach Wielkich zł zł Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Gminie Wieliczka Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka Etap II Wykonanie zbiornika przeciwpowodziowego na rowie melioracyjnym we wsi Śledziejowice wraz z wykonaniem kanalizacji Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wiekich zł zł zł Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Raciborsku zł zł zł Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Golkowicach zł zł zł Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce wraz z salą gimnastyczną zł Modernizacja i termomodernizacja SP nr 2 w Wieliczce zł zł Budowa Sali gimnastycznej w Sierczy Budowa sali gimnastycznej w Podstolicach zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł Likwidacja barier architektonicznych przy Gimnazjum w Wieliczce zł zł Rozbudowa, Nadbudowa i częściowa przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w zł zł Wieliczce Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliczce zł zł zł Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grajowie zł 269 zł 0 zł 500 zł zł zł Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Mietniowie zł zł zł Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sierczy na potrzeby zł 786 zł 0 zł zł oddziału przedszkolnego Modernizacja stropu oraz wykonanie wentylacji w sali gimnastycznej w zł zł zł 0 zł Gimnazjum w Dobranowicach Przebudowa sieci hydrantowej wraz z siecią wodomierza przy budynku Szkoły zł zł zł 0 zł Podstawowej w Podstolicach Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wieliczce zł 0 zł zł zł zł zł zł zł Modernizacja sali gimnastycznej w szkole Podstawowej nr 4 w Wieliczce zł zł Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grajowie zł zł zł 0 zł

3 r. latach Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł Budowa Centrum Edukacyjno- Rekreacyjnego etap I zł zł zł zł zł zł zł zł zł Budowa Centrum Edukacyjno- Rekreacyjnego etap II zł 0 zł zł zł zł zł zł zł 193 zł zł 0 zł Budowa Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego na Grabówkach zł zł zł zł zł zł 0 zł \ 0 zł Budowa Kopleksu Sportowego "Moje boisko Orlik " - Park Mickiewicza zł 0 zł zł zł zł zł Budowa Kompleksu Sportowego " Moje boisko Orlik " - os. Krzyszkowice zł zł zł Modernizacja boiska sportowego w Kokotowie w ramach programu "Orlik Plus" zł zł zł zł Budowa boiska w Golkowicach zł 0 zł zł zł zł Budowa obiektu sportowego w Pawlikowicach Budowa Orlik w Koźmiach Wielkich Budowa obiektu sportowego w Chorągwicy zł zł zł zł zł zł zł zł Modernizacja boisk sportowych przy SP nr 3 w Wieliczce zł zł Biały Orlik w Wieliczce Budowa obiektu sportowego w Grabiu Budowa Orlik w Śledziejowicach Budowa obiektu sportowego w Sierczy zł zł zł zł zł zł zł 500 zł 500 zł zł zł zł 359 zł 0 zł zł zł 0 zł Budowa obiektu sportowego w Koźmicach Wielkich - "Orlik Plus" zł zł zł zł Budowa boiska w Grabiu Budowa boiska w Golkowiach Budowa kortów tenisowych w Wieliczce zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł zł Budowa budynku Klubu Sportowego Wieliczanka zł zł zł zł zł Budowa zespołu boisk sportowych Psia Górka w Wieliczce zł 600 zł 171 zł 582 zł 103 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł Budowa ogrodzenia boiska sportowego os. Asnyka zł 096 zł 0 zł zł Modernizacja boiska sportowego w Sierczy zł zł Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego w Sierczy zł zł Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Bogucicach zł zł Budowa placów zabaw i boisk szkolnych zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł na Osiedlu Wincentego Pola (dodatkowo zakup urządzeń zabawowych) zł zł zł zł zł 0 zł zł 8 52 w Wieliczce w Parku Mickiewicza - rozbudowa zł zł zł zł zł w Byszycach koło szkoły w Janowicach w Koźmicach Wielkich przy Sz.P zł zł zł zł zł zł zł Zakup urządzenia zabawowego na os. Kościuszki zł 0 zł zł zł Zakup urządzenia zabawowego dla Przedszkola Samorządowego w Wieliczce zł 0 zł 098 zł zł Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Pawlikowicach zł zł Budowa placu zabaw na os. Asnyka Zakup urządzeń zabawowych na os. lekarka zł zł zł 0 zł zł zł Zakup urządzenia zabawowego dla Przedszkola w Strumianach zł zł zł zł zł Budowa przedszkoli Budowa Przedszkola w Wieliczce zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Modernizacja przedszkola w Śledziejowicach zł zł zł zł zł zł zł w Strumianach - rozbudowa przedszkola wraz z placem zabaw (dodatkowo modernizacja stropu i modernizacja komina spalinowego) w os.krzyszkowice zł zł zł zł zł zł zł zł zł Budowa Przedszkola wraz z salą widowiskową w Mietniowie zł zł zł zł zł zł Odwodnienie budynku Przedszkola nr 2 w Wieliczce (dodatkowo modernizacja instalacji elektrycznej) Modernizacja Ośrodków Zdrowia zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Węgrzcach Wielkich na potrzeby Ośrodka Zdrowia zł zł Termodernizacja budynku SPZLO w Wieliczce przy ul. Szpunara zł zł zł zł zł zł Termodernizacja budynku SPZLO w Wieliczce przy ul. Szpunara 20 likwidacja barier architektonicznych zł 0 zł zł zł Modernizacja ośrodka zdrowia w Chorągwicy zł zł Modernizacja wejść zewnętrznych w Ośrodku Zdrowia w Wieliczce zł zł

4 r. latach Budowa parkingu postojowego przy Ośrodku Zdrowia w Wieliczce zł zł zł zł zł zł Modernizacja budynków użyteczności publicznej zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Modernizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Węgrzce Wielkie zł zł zł zł zł Modernizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Podstolice zł zł Centrum obsługi mieszkańców zł zł zł Modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej zł zł zł zł zł zł zł zł zł Modernizacja budynków UMiG Wieliczka zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł Budowa mieszkań komunalnych w Wieliczce zł zł zł zł zł zł zł Budowa Centrum Społeczno Kulturalnego wraz z biblioteką w Wieliczce zł zł zł zł zł zł Budowa świetlicy środowiskowej w Lednicy Górnej zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Budowa świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych w Bogucicach zł 0 zł zł zł zł zł Budowa świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł Termomodernizacja Gminnych Budynków Komunalnych zł Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku domu ludowego w miejscowości zł zł zł zł zł Śledziejowice Rozbudowa wraz z przebudową poddasza na cele uzytkowe w Domu Ludowym w zł zł zł 0 zł Brzegach Nadbudowa pomieszczeń mieszkalnych w budynku ul. Krakowska zł zł Zakupy inwestycyjne -wyposażenie budynku w m. Zabawa zł zł zł 0 zł Wykonanie projektu rozbudowy Domu Ludowego w Czarnochowicach zł zł zł zł zł Wzkonanie łazienki w budynku mieszkalnym ul. Klaśnieńska zł 0 zł zł zł Wykonanie projektu węzła sanitarnego do obsługi świetlicy wiejskiej w Koźmicach zł 0 zł zł zł Małych Zadaszenie nad płytą betonową przy budynku świetlicy wiejskiej w Koźmicah zł 0 zł zł zł Małych Zakup i montaż pieca do CO oraz wymiana okien w budynku wielofunkcyjnym w zł 0 zł zł zł zł Koźmicach Wielkich Przebudowa więźby dachowej oraz poszerzenie bramy wjazdowej w budynku zł 0 zł zł zł zł OSP Wieliczka Modernizacja instalacji wodociągowej i elektrycznej w budynku wielofunkcyjnym zł zł zł 0 zł Węgrzce Wielkie Budowa budynku gospodarczego garażu w Węgrzcach Wielkich zł zł 6 00 Zakup lokali mieszkalnych dla mieszkańców zagrożonych osuwiskiem zł zł Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w budynku w Węgrzcach Wielkich zł zł Modernizacja ścian fundamentowych w budynku Rynek Górny zł zł zł 0 zł Przebudowa fundamentów w budynku przy ul. Klaśniejskiej zł zł zł 0 zł Modernizacja mieszkania w budynku przy ul. Krakowskiej zł zł zł 0 zł Modernizacja mieszkanaia w budynku w Sierczy zł zł zł 0 zł Przebudowa kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Legionów zł 0 zł zł zł Budowa łazienki wraz z węzłem sanitarnym w WDK Czarnochowice zł zł zł 0 zł Modernizacja budynku OSP w Gorzkowie zł zł zł Wykonanie wentylacji modernizacja przewodu spalinowego wraz z montażem w zł zł zł 0 zł budynku przy ul Mickiewicza 8 Modernizacja ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. Klaśnieńskiej i zł zł zł 0 zł Mickiewicza Przebudowa kominów w budynkach na ul. Klaśnieńskiej 28, 28a zł zł Wykonanie wentylacji w budynku przy ul. Limanowskiego zł zł zł 0 zł Modernizacja mieszkania w budynku przy ul. Klaśnieńskiej w Wieliczce zł zł zł 0 zł Zakup komunalnego lokalu mieszkalnego zł zł Wykonanie ogrodzenia działki w Kokotowie nr 484/ zł zł Modernizacja budynku w Koźmicach Wielkich na potrzeby działalności w zł 107 zł 0 zł zł dziedzinie kultury Aparat do osuszania ścian Modernizacja budynku OSP w Wieliczce zł 0 zł zł zł zł zł Modernizacja budynku doku osiedlowego w Krzyszkowicach zł zł Modernizacja WDK w Czarnochowicach zł zł Wykonanie instalacji CO w mieszkaniach komualnych zł 0 zł zł zł zł zł 0 zł Modernizacja budynku OSP w Raciborsku zł zł zł Wykonanie klimatyzacji w budynku wielofunkcyjnym w Węgrzcach Wielkich zł zł zł zł 0 zł Wykonanie monitoringu obiektu Domu Ludowego w Krzyszkowicach zł zł zł 0 zł Wykonanie monitoringu wizyjnego Domu Ludowego w Czarnochowicach zł zł 5 98 Modernizacja budynku OSP Dobranowice zł zł zł zł 0 zł

5 r. latach Modernizacja Domu Ludowego w Małej Wsi zł zł zł 0 zł Zakup szałasów drewnianch wraz z wyposażeniem zł zł Modernizacja dachu oraz wykonanie elewacji Pawilonu na os. Kościuszki w Wieliczce Poprawa bezpieczeństwa zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Budowa parkingów i miejsc postojowych na terenie Gminy zł 0 zł zł zł Organizacja strefy płatnego parkowania Budowa parkingu w Raciborsku Budowa parkingu przy WDK w Brzegach zł zł zł zł zł 0 zł zł 0 zł zł zł Modernizacja parkingu przy budynku w Zabawa zł zł Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Wieliczka zł 000 zł 000 zł zł zł Rozwój infrastruktury drogowej Drogi Gminne Osiedle Śródmieście zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Przebudowa drogi nr K - ulica Chopina zł 0 zł zł zł Przebudowa ulicy Dembowskiego oraz Powstania Warszawskiego łącznie z budową kanalizacji deszczowej i zbiornikiem retencyjnym zł 0 zł zł zł Przebudowa ulicy Goliana zł zł zł Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą zł zł zł 0 zł Przebudowa chodnika ulicy Piłsudskiego zł zł zł 0 zł Przebudowa ulicy Powstania Warszawskiego wraz z infrastrukturą Przebudowa ulicy Słowackiego Osiedle Lekarka zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Przebudowa ulicy Braci Kordulów K zł 0 zł zł zł zł zł 0 zł Przebudowa ulicy Kochanowskiego K zł zł zł Przebudowa ul. Korpala Przebudowa ul. Granicznej 0 zł 0 zł Przebudowa chodnika ulica Czarnochowska K zł zł zł zł zł Przebudowa ulicy Osiedlowej K zł zł zł zł zł Przebudowa chodników - ul.batalionów Chłopskich K, ul.armii Krajowej K, ul.piękna K, ul.spokojna K, ul. Urocza K zł zł zł 0 zł Przebudowa ulic ul. Poprzeczna K, ul. Na Stoku K zł 0 zł zł zł Przebudowa ul. Mała, Willowa zł Przebudowa ulic ul.skarbnika K,, ul.zajazdowa K, ul.zakole K, ul. Zaułek K zł 0 zł zł zł zł zł 0 zł Przebudowa przejścia z ul. Czarnochowskiej do ul. Konopnickiej zł zł zł zł zł Osiedle Zdrojowe zł zł zł zł zł ul.garbarska K - położenie nakładki asfaltowej zł zł zł 0 zł ul. Kopernika K- przebudowa ulicy, wraz z ulicą Ogrodową K ul. Matejki K- przebudowa drogi zł zł łącznie z infrastrukturą drogową Przebudowa drogi K - ul. Nowy Świat 0 zł ul. Szpitalna przebudowa drogi wraz z infrastrukturą aleja przy Parku Mickiewicza -przebudowa łącznie z budową oświetlenia Osiedle Ogrodowe 0 zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł ul. Jagielskiego K - położenie nawierzchni asfaltowej łącznie z zł 0 zł zł zł ul. Nowa przebudowa drogi Przebudowa drogi nr K ul. Pułaskiego 0 zł 0 zł

6 r. latach ul. Sebastiana położenie nawierzchni asfaltowej 0 zł Przebudowa ul. Wiejskiej ul.sowińskiego K, ul.żółkiewskiego K - położenie nakładki asfaltowej ul. Złotej K - przebudowa ulicy Osiedle Bogucice - Zadory 0 zł zł zł zł zł zł zł 0 zł 106 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł Przebudowa drogi nr K - ul. Bogucka zł 0 zł zł zł zł ul. Łąkowa K- przebudowa ulicy zł zł zł 0 zł ul. Narutowicza K- położenie nakładki asfaltowej na istniejącej przebudową infrastruktury drogowej (chodnik, kostka) zł zł zł 0 zł Przebudowa ul. Orzechowej K zł zł ulica Pasternik K - położenie nawierzchni asfaltowej łącznie z zł zł zł 0 zł ulica Topolowa K- położenie nawierzchni asfaltowej łącznie z zł zł zł 0 zł ul. Winnicka K - położenie nawierzchni asfaltowej łącznie z zł 0 zł 258 zł 000 zł 00 0 zł zł zł zł Przebudowa drogi nr K - ul. Za Torem zł zł Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Narutowicza zł 450 zł 663 zł zł zł Osiedle Krzyszkowice ul. Akacjowa K - położenie nawierzchni asfaltowej łącznie z ul. Leśna K- wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z Przebudowa ul. Mieszka I K zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł 0 zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł ul. Św.Barbary K -przebudowa ulicy zł zł zł zł zł Oś. Sienkiewicza - Wincentego Pola ul. Długosza K - położenie nakładki asfaltowej wraz z przebudową chodników zł zł zł zł zł zł zł ul. Mierżączka K - położenie nakładki asfaltowej wraz z przebudową chodników 0 zł Przebudowa drogi nr K ul. Mieszczańska ul. Wincentego Pola K wraz z ul.wierzynka K - położenie nawierzchni asfaltowej łącznie z odwodnienie i infrastrukturą drogową. Przebudowa ciągu dróg gminnych nr K ul. Piłududzkiego, nr K ul. W.Pola, nr K ul. Wierzynka, nr K ul. Pułaskiego, nr K ul. Mietniowska zł zł zł Przebudowa ul. W.Pola Drogi wiejskie zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł Byszyce droga nr 118 / K/ - wykonanie zł zł Byszyce droga nr 150 / K/ - wykonanie nawierzchni asfaltowej zł 0 zł 273 zł zł Byszyce-Gorzków droga nr 116 / K / - wykonanie zł zł zł 0 zł Brzegi droga nr 294/18 800mb wykonanie zł zł zł Choragwica droga nr K - wykonanie zł 0 zł 076 zł zł Przebudowa drogi nr K Choragwica - Grajów zł zł zł 0 zł Czarnochowice Bogucice droga nr K przebudowa drogi zł zł Czarnochowice droga nr 4 wykonanie Dobranowice droga nr 84 / K/ - wykonanie zł 282 zł 0 zł zł Dobranowice droga nr 85 wykonanie odwodenieniem Dobranowice -Grajów droga nr 86 wykonanie nawierzchni wraz z Dobranowice droga nr 89 wykonanie nakładki na istniejąccej nawierzchni asfaltowej łącznie z parkingiem Golkowice 94 budowa mostu na rzece Golkowice droga nr 249 i 96 wykonanie

7 r. latach Przebudowa drogi nr K, K Golkowice zł 0 zł zł zł zł zł 0 zł Golkowice droga nr K / - wykonanie zł 0 zł zł zł Golkowice droga nr 228,205,134,89 - przebudowa dróg / K, K, K, K / zł 0 zł 543 zł zł Gorzków droga nr 117 wykonanie Przebudowa drogi na działkach 197/3,197/5,467/3 w Gorzków zł 0 zł 377 zł zł Gorzków droga nr 121 wykonanie Gorzków droga nr. 131 / K/ - przebudowa drogi zł zł Grabie droga nr 21 / K / - nakładka na istniejącej nawierzchni asfaltowej zł 0 zł zł zł Przebudowa drogi nr 160 / K /,155 / K / Grabówki, nr K ul. Podgórska Grabówki droga nr 164 / K / - wykonanie zł zł zł 0 zł zł zł Grabówki remont drogi dojazdowej do stawu, oraz do tamy dolnego stawu zł zł Grajów droga nr 54 / K / - wykonanie zł zł zł 0 zł Grajów -droga nr 56 -/ K/ wykonanie nawiwerzchni asfaltowej wraz z odwodbieniem i infrastrukturą drogową zł 0 zł zł zł Grajów droga nr 101 wykonanie Przebudowa drogi nr K Jankówka Gorzków Przebudowa drogi nr K w Grajowie Grajów Zalesie droga nr 73 wykonanie Przebudowa drogi nr K w zł zł zł 0 zł Janowicach zł zł Janowice droga nr 107 / K / - wykonanie nakładki asfaltowej wraz z i budową chodnika zł zł zł 0 zł Janowice droga nr 108 / K/ - wykonanie zł 0 zł zł zł Janowice droga nr 201 / K / - wykonanie zł zł Janowice droga nr 206 budowa mostu na rzece Wildze Janowice- Sygneczów Janowice -Podstolice droga nr K, K, K wykonanie + budowa mostu zł zł zł Kokotów droga 33 nakładka na istniejącej przebudową infrastruktury drogowej Kokotów droga nr 465/1 wykonanie Kokotów droga nr 414/1 wykonanie nawierzchni alfaltowej wraz z Kokotów droga nr 359/5 wykonanie nawierzchni alfaltowej wraz z Kożmice Małe droga nr K nakładka na istniejącej nawierzchni asfaltowej zł zł zł 0 zł Koźmice Wielkie droga nr K wykonanie ) zł zł Przebudowa drogi nr K Koźmice Wielkie Przebudowa drogi nr K Koźmice Wielkie zł zł zł 0 zł Koźmice Wielkie droga nr 179 wykonanie chodnikiem Przebudowa drogi nr K Lednica Górna zł zł zł Lednica Górna droga nr K wykonanie Lednica Górna droga nr 61 + ul. Solarskiegowykonanie nawierzchni alfaltowej wraz z Lednica Górna droga nr 66 wykonanie Mała Wieś droga nr 32 wykonanie zł zł Przebudowa drogi nr K Mała Wieś zł zł zł 0 zł

8 r. latach Mietniów droga nr K wykonanie Mietniów Lednica droga nr 73 i K wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł Pawlikowice droga nr K przebudowa drogi zł 0 zł zł zł Pawlikowice droga nr 60- wykonanie Pawlikowice droga pn. Obwodnica Kościoła Budowa przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej nr K Pawlikowice Podstolice modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych zł 0 zł zł zł Podstolice droga nr K wykonanie zł 0 zł zł zł Podstolice droga nr 218 wykonanie Raciborsko droga nr 79 wykonanie Raciborsko droga nr 98 wykonannie Raciborsko droga nr K wykonanie zł 741 zł 0 zł zł Rożnowa 5/3 i 46/13 wykonanie nawierzchni asfaltowej Rożnowa Pawlikowice droga nr 135, 136 wykonanie Siercza droga nr 62 wykonanie nakładki na istniejącej nawierzchni asfaltowej Przebudowa drogi nr K w Sierczy zł zł Sierca droga nr 18/62 wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej tłuczniowej Strumiany droga nr 7 wykonanie Budowa przepustu ramowego na potoku Zabawka w ciągu drogi gminnej dz. nr 262/3 Strumiany Strumiany budowa ciągu pieszego nad potokiem Zabawka w miejscowości Zabawa Sułków droga nr K wykonanie zł 0 zł zł zł Sułków droga nr 70/11, 69/8, 71/7, 65/4, 70/16 wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z zł zł Przebudowa drogi nr K Sygneczów zł 0 zł zł zł Śledziejowice droga nr 5 i 36 wykonanie nakładki na istniejącej nawierzchni asfaltowej Śledziejowice droga nr 6 wykonanie nakładki na istniejącej nawierzchni asfaltowej Śledziejowice nr 32 i 33 wykonanie Przebudowa drogi nr K Strumiany Przebudowa drogi nr K Strumiany Węgrzce Wielkie droga nr 14 wykonanie zł 0 zł zł zł Węgrzce Wielkie droga nr 29 wykonanie zł zł Zabawa droga nr mb wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni tłuczniowej Zabawa Strumiany droga nr 185 wykonanie zł 0 zł zł zł Zabawa droga nr 42, 35, 44 wykonanie nawierzchni zsfaltowej Budowa mostów na rzece Wildze na drogach pastwiskach i Zamłynie zł 0 zł zł zł Przebudowa drogi obwodnica Pawlikowice Przebudowa drogi gminnej K Grajów Rudnik Przebudow drogi nr 135, 136 Rożnowa- Pawlikowice Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka (NAKŁADKI) zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 18 0 zł zł zł zł 789 zł zł zł 186 zł 186 zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł 0 zł Wykonanie nakładek na drogach gminnych zł 0 zł zł zł Dobranowice droga nr K

9 r. latach Gorzków droga nr K Wincentego Pola droga nr K ulica Korpala (560876K) Sułków droga nr K Sułkowie droga nr 45 (560903K) Brzegi droga nr 4 (561069K) ulica Probusa (560886K) ul. Topolowej nr K dz. nr 952/2 ul. Boczna Ochota ul. Sobótki nr K dz. 389/279, 389/277, 389/282, 389/ zł zł zł 0 zł zł zł 64 zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł 65 zł zł zł zł zł 0 zł dz. 389/265 biedna rodzina zł zł zł 0 zł Siercza droga nr 142 (561130K) Węgrzce Wielkie droga nr 61/3, 60/3, 59/1, 59/7, 58/2, 57/5, 56/2, 55/2 (560902K) zł zł zł 0 zł zł 0 zł zł zł Koźmice Wielkie działka nr 619/ zł zł Podstolice działka nr 529/3, 529/4, 547 (561122K) zł 0 zł zł zł Raciborsko działka nr zł 0 zł zł zł Wieliczka boczna Łąkowa działka nr 532/ zł 0 zł zł zł Wieliczka boczna Sadowa działka nr 421/1, 422/1,422/ zł 0 zł zł zł Grabie K zł 0 zł zł zł zł Grabie K zł 0 zł zł zł Brzegi K Grabówki działka nr 284 (561094K) zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł Grabówkach działka nr 281 (561094K) Janowice działka nr zł 0 zł zł zł zł zł Podstolice droga nr K Podstolice droga nr K Zabawa droga nr K zł zł zł 0 zł zł zł Podstolice K (140) wraz z Podstolice droga nr K Byszyce wew 197 (561074K) zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł Chorągwica K (52) publiczna zł zł Grajów wew. 99 (561097K) zł 0 zł zł zł Sułków wew. dz. nr 65/1, 70/11, 69/8, 70/31 Mietniów wew. 73 Lednica górna K (46) publiczna Raciborsko dz. nr 508/ zł zł Golkowice wew.230 (561079K) Golkowice wewn. 248 (561083K) (Dz.149,147) zł zł zł zł zł 0 zł Golkowice wewn. 243 (wew. 172) zł 0 zł zł zł Gorzków Wewn. 67/3, 68/3, 69/4, 70/ zł zł zł 0 zł Koźmice Małe dz. 72/ zł zł ul. Leśna (560785K) zł zł Grabie odwodnienie drogi Raciborsko wew. 107 Dobranowice Dz. 240/16, 240/17, 240/ zł 0 zł zł zł Wieliczka ul. Kosiby Boczna zł zł zł 0 zł Wieliczka, ul. Mietniowska -Boczna Wieliczka ul. Asnyka Boczna Wieliczka ul. Narutowicza nr K zł zł zł zł zł 0 zł

10 r. latach Wieliczka ul. Rejtana K Raciborsko droga wew. 106 Wieliczka, ul. Źródlana K Węgrzece Wielkie- działki Raciborsko 71, K Podstolice droga 217 wewnętrzna Dobranowice 82, K Dobranowice 84, K Dobranowice 85, K Wieliczka, ul. Sobótki, K Golkowice 92, K Podstolice 133, K Golkowice Siercza 144, droga wewnętrzna Wieliczka, ul. Modrzewiowa boczna Gorzków Węgrzce Wielkie 19, K Mietniów zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł 65 zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł Lednica Górna droga nr K Dobranowice działka nr 111, 112 Raciborsko działka 337 Koźmice Małe K Wieliczka ul. Brodzińskiego Wieliczka ul. Wygoda Wieliczka, ul. Długosza Siercza K Kokotów działki 482/12, 483/4, 484/14 Węgrzce Wielkie K Sygneczów K Janowice K Podstolice K Grabie K Brzegi K Brzegi działki 412/2,413/5 Rożnowa 136 droga wew. Podstolice K Gorzków działki 67/3, 68/3 Sygneczów droga wewnętrzna Wieliczka, działka 1817 Golkowice działka 248 Podstolice działka nr 203/1 Jankówka Gorzków K Grabie działka zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł zł 36 zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł Janowice modernizacja drogi do gruntów rolnych zł 0 zł zł zł Koźmice Wielkie modernizacja drogi do gruntów rolnych zł 0 zł zł zł Remont ulicy Czubinów Lednica Górna Chorągwica K Raciborsko droga wewnętrzna działka zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł Jankówka modernizacja drogi do gruntów rolnych zł zł zł 0 zł Kokotów modernizacja drogi do gruntów rolnych zł zł zł 0 zł Grabie K Byszyce K Brzegi K Brzegi działka 457/ zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł 41 34

11 r. latach Wieliczka ul. Św. Kingi zł zł zł 0 zł Wieliczka, ul. Jaśminowa zł zł Dobranowice Pasternik K, Pawlikowice, Śledziejowice, Mała Wieś zł zł Dwa obiekty kokotów (remont obiektów mostowych) zł zł zł 0 zł Wieliczka ul. Mietniowska - Boczna Drogi Krajowe zł 0 zł zł zł Budowa bezkolizyjnego węzła wyjazdowego z Wieliczki 0 zł Budowa drugiego pasa na obwodnicy Wieliczki 0 zł Drogi powiatowe ul. Krzyszkowicka - budowa chodnika ul. Tadeusza Kościuszki - dokończenie remontu ( budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż bloku 1i2, budowa chodnika po drugiej stronie ulicy wraz z zatoką parkingową) ul. Sadowej - budowa chodnika ( od ulicy Kościuszki do Krzyszkowickiej) ul. Jedynaka - przebudowa chodnika Mała Wieś - wykonanie chodnika zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł zł Przebudowa drogi powiatowej K w miejscowości Sułków zł zł zł zł Byszyce - wykonanie chodnika zł zł zł finansowej na rzecz Powiatu Wielickiego z przeznaczeniem na "przebudowę gróg powiatowych na terenie gminy: - droga powiatowa nr 2039K Śledziejowice-Brzegi, - droga powiatowa nr 2022K Wieliczka - Sułków, - droga powiatowa nr K Tomaszkowice - Sułków, - droga powiatowa nr 2027K Wieliczka- Myślenice, - droga powiatowa nr 2037K Wieliczka - Czarnochowice" zł zł zł finansowej na rzecz Powiatu Wielickiego z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka-Myślenice w m. Koźmice Wielkie od skrzyżowania z drogą powiatową nr K Koźmice W. - Zalas do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2032K przez Koźmice zł zł zł finansowej na rzecz Powiatu Wielickiego z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2029K w Podstolicach" finansowej na rzecz Powiatu Wielickiego z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi powiatowej nr K Bieżanów-Grabie w Kokotów i Węgrzce Wielkie zł zł zł zł 0 zł zł zł zł na rzecz Powiatu Wielickiego z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2039K w Śledziejowicach - wykonanie chodnika Grabie - wykonanie chodnika Grabówki - wykonanie chodnika Mietniów - wykonanie chodnika zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Przebudowa drogi powiatowej 2028K Zbydniowice Grabówki w m. Grabówki na dł ok 500mb oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2031K Koźmice Zalas w m. Brzegi na dł. ok. 500mb zł 0 zł zł zł zł Remont nawierzchni dróg powiatowych: 2028K Zbydniowice Grabówki 480 mb, 2032K przez Koźmice 800 mb, K Kraków Niepołomice w m Grabie 320 mb zł zł zł Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka-Myślenice w miejscowości Koźmice Wielkie na dł ok. 250 mb Węgrzce, Kokotów, Czarnochowice nr K i K - przebudowa drogi wraz z chodnikiem Chorągwica - przebudowa chodnika Podstolice - wykonanie chodnika zł 0 zł zł zł zł zł 5 0 zł zł zł zł zł zł zł zł Gorzków droga nr 20/27K - wykonanie chodnika zł zł zł Czarnochowice - wykonanie chodnika zł zł zł zł zł

12 r. latach Droga nr 20/27 K w Koźmicach Wielkich - wykonanie chodnika zł zł zł ul. Rożnowska - wykonanie chodnika zł zł zł Siercza - Koźmice Wielkie - wykonanie chodnika zł zł zł Przebudowa zatok przystankowych i budowa wiat przystankowych przy drogach powiatowych zł zł Grabówki Sygneczów droga nr 20/28K - wkonanie chodnika zł zł zł finansowej na rzecz Powiatu Wielickiego z przeznaczeniem na "budowę chodnika przy drodze powitowej nr K i zł zł zł zł zł Przebudowa drogi nr K Sygneczów finansowej na rzecz Powiatu Wielickiego z przeznaczeniem na "Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych na drodze powiatowej nr 2027K Wieliczka- Myślenice w m. Gorzków i Dotacja Koźmice celowa Wielkie na na udzielenie odcinkach pomocy o długości finansowej na rzecz Powiatu Wielickiego z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa w ciągu dróg powiatowych powiatu wielickiego nr 2037K w m. Czarnochowice, K w m. Kokotów, 2039K w m. Śledziejowice, Kokotów Drogi wojewódzkie zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł Droga nr 966 przebudowa chodnika z kanalizacja deszczowa wraz z budową zatok przystankowych zł zł zł zł zł zł zł Mała Wieś - wykonanie zatoki przystankowej zł zł zł zł zł zł finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka-Dobczyce-Wieliczka zł zł zł zł zł Dotacja celowana udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na budowę ronda jednopasmowego skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 966 z drogą gminną (wschodnie obejście Wieliczki) Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka-Dobczyce-Wieliczka zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka-Dobczyce-Wieliczka w tym przebudowa skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielielka-Wieliczka na odcinku od km do km w Wieliczce zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł Droga nr 964 opracowanie koncepcji rozbudowy skrzyżowania drogi 964 z ul. Piłsudskiego w Wieliczce zł zł Budowa zatok przystankowych na drodze wojewódzkiej nr 966 (ulica Gdowska) w rejonie skrzyżowania z ulicą Polną i Pułaskiego w Wieliczce zł zł zł finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na "Opracowanie wstępnego studium wykonalności budowy połączenia drogi wojewódzkiej nr 966 z drogą krajową nr 4 nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej w klasie G lub Z zł zł zł Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 964 wraz z oraz przebudową zatok przystankowych na odcinku od drogi nr 4 w kierunku miejscowości Zabawa i Słuków, od km do Przebudowa drogi nr K Zabawa- Strumiany zł 0 zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł Przebudowa drogi K Strumiany Ochrona środowiska 313 Zagospodarowanie stawów w Brzegach zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gorzkowie zł zł 316 Kolektory słoneczne zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Budowa ciągu pieszego nad potokiem Zabawka w miejscowości Zabawa zł zł zł Modrnizacja cieków wodnych na terenie gminy - Oś.Krzyszkowice zł zł zł

13 r. latach 319 Przywrócenie czystości rzeki Serafy zł zł zł Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł Pawilon handlowo- usługowy przy ul. Kościuszki zł zł zł zł zł zł 0 zł Budynek mieszkalny ul. Krakowska zł zł zł zł zł zł 0 zł Gimnazjum ul. Piłsudskiego zł 0 zł zł zł zł Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Moniuszki zł zł zł zł 0 zł Szkoła Podstawowa w Janowicach zł 0 zł zł zł zł Szkoła Podstawowa w Byszycach zł zł zł zł 0 zł Szkoła Podstawowa w Sygneczowie zł 0 zł zł zł zł Szkoła Podstawowa w Mietniowie zł zł zł zł 0 zł Filia w Pawlikowicach zł zł zł zł 0 zł Gimnazjum w Dobranowicach zł zł zł zł 0 zł Przedszkole Samorządowe nr zł zł zł zł 0 zł Dom Ludowy w Małej Wsi zł 0 zł zł zł zł Dom Ludowy w Pawlikowicach zł 0 zł zł zł zł Szkoła Podstawowa w Raciborsku zł 0 zł zł zł zł Przygotowanie projektu, nadzór i promocja zł zł zł zł zł zł zł zł zł Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - montaż solarów dla indywidualnych budynków mieszkalnych zł 0 zł zł zł zł zł zł zł 0 zł Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie instalacji solarnej na budynkach użyteczności publicznej zł 0 zł zł zł zł Przedszkole w Strumianach, zł 0 zł zł zł zł 0 zł Przedszkole w Śledziejowicach, zł 0 zł 0 zł zł zł zł 0 zł SP w Wieliczce, zł 0 zł 0 zł zł zł zł 0 zł SP w Podstolicach, zł 0 zł 0 zł zł zł SP w Śledziejowicach, zł 0 zł 0 zł zł zł zł 0 zł SP w Golkowicach zł zł zł zł 0 zł SP w Gorzkowie, zł 0 zł 0 zł zł zł zł 0 zł Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich, zł 0 zł 0 zł zł zł zł 0 zł Gimnazjum w Koźmicach Wielkich, zł 0 zł 0 zł zł zł zł 0 zł Świetlica w Koźmiach Wielkiech zł 0 zł 0 zł zł zł zł 0 zł Dom Kultury w Grabiu, zł 0 zł 0 zł zł zł zł 0 zł Dom Ludowy w Czarnochowicach, zł 0 zł 0 zł zł zł zł 0 zł Korty tenisowe w Wieliczce, zł 0 zł 0 zł zł zł zł 0 zł Orlik w Parku A. Mickiewicza, zł 0 zł 0 zł zł zł Centrum Edukacyjno Rekreacyjne w Wieliczce zł 0 zł 0 zł zł zł Rozwój informatyzacji Wdrożenie systemu informatycznego dla UMiG Wieliczka wraz z uruchomieniem e- Urzędu Wdrożenie systemu informatycznego w zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł zł placówkach Miejskiej Biblioteki zł zł przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu zapewnienie dostępu do internetu zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł Dostęp do e-usług zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł Budowa sieci dla dostępu do szerokopasmowego internetu w Wieliczce zł zł zł zł zł zł zł zł zł Uzbrojenie działki na potrzeby zamontowania na terenie gminy Wieliczka automatu do sprzedaży biletów zł 14 zł 000 zł 14 zł zł Inne działania zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł Prowadzenie placówki wsparcia dzienego w formie specjalistycznej zł zł Realizacja Projektu Klucz do przyszłości Gimnazjum Koźmice Wielkie zł 0 zł zł zł

14 r. latach Realizacja Projektu Klucz do przyszłości Gimnazjum Węgrzce Wielkie Realizacja Projektu Akademia sukcesu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w ramach POKL Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji czas na aktywność aktywność społeczna i zawodowa klientów MGOPS w ramach POKL Instalacja systemu energii odnawialnej w gminach Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych w ramach Szwjcarsko-Polskiego Programu Współpracy zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Edukacja naszą szansą zł 0 zł zł zł zł RAZEM zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr ON.0050.3644.RG Prezydenta Miasta Bielska - Białej z dnia 25 września 2014 r. CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA w tys. zł Lp. Nazwa w latach planu I.1 MZD I.2 MZD Dział:

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz W związku z zakończeniem pracy na stanowisku burmistrza Jasienia przedkładam Państwu informację na temat podejmowanych działań i zrealizowanych inwestycji, które mam nadzieję wpłynęły na poprawę sytuacji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 część opisowa załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI / 212 / 09 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 października 2009r. 1 1. Transport,

Bardziej szczegółowo

* Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku

* Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku * Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku Załącznik nr 2 Wykaz planowanych inwestycji na obszarach objętych procesem

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

1. Projekty Strategii ZIT - lista podstawowa

1. Projekty Strategii ZIT - lista podstawowa załącznik nr 3 do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego 1. Projekty Strategii ZIT - lista podstawowa l.p. 1 numer działania lub poddziałania wskaźnik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe RAZEM: 475 828 186 w tym: środki UE 364 289 272 dotacja z MFEOG 5 878 558 środki własne 105 660 356 placówek w Rzeszowie 6 896 996 w tym: środki UE 2 876 924 Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych placówek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r.

Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r. Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kobylnicy

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r.

Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r. Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy

Bardziej szczegółowo

Wyniki weryfikacji merytorycznej propozycji zadań złożonych w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2014

Wyniki weryfikacji merytorycznej propozycji zadań złożonych w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2014 l.p nazwa projektu skrócony opis projektu DZIELNICA I STARE MIASTO 1. W Starym Mieście, nowe książki w bibliotece Powiększenie księgozbioru Filii nr 4 i 8 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2013 r.

Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2013 r. Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2013 r. I. Wstęp. Zaktualizowany Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego został przyjęty 30 września 2013

Bardziej szczegółowo

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ Maria Kamińska, Przedszkole nr 2 Maja Drwęcka, Szkoła Podstawowa nr 3 1 miejsce wśród przedszkoli w konkursie Moje miasto w Unii Europejskiej 1 miejsce wśród szkół

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OBYWATELSKI - LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA.

BUDŻET OBYWATELSKI - LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA. BUDŻET OBYWATELSKI - LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA. Lp. 1 Plac zabaw dla dzieci przy ul.sandomierskiej 160 220 000,00 220 000,00 zadanie dopuszczone do głosowania 2 Budowa ulicy Działkowej na

Bardziej szczegółowo

Lista zinwentaryzowanych potrzeb inwestycyjnych dla ZESPOŁU DS. INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ - stan na 12.03.2012r.

Lista zinwentaryzowanych potrzeb inwestycyjnych dla ZESPOŁU DS. INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ - stan na 12.03.2012r. Potrzeby inwestycyjne realizujące Cel Strategiczny II.1: Rozbudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych zwiększających dostępność transportową Strategii Rozwoju Gminy Kęty na lata 2012-2020 II.001 Remont

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZA 2006 R. 6004 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Solcu - Zdroju pożyczka 32 716,00 36 351,33 Gmina Solec-Zdrój

UMOWY ZA 2006 R. 6004 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Solcu - Zdroju pożyczka 32 716,00 36 351,33 Gmina Solec-Zdrój Stan na dzień 11.06.2012r. (po ewentualnych aneksach) UMOWA- Numer umowy Nazwa zadania UMOWY ZA 2006 R. UMOWA-rodzaj UMOWA-kwota dofinans. z WFOŚiGW w Kielcach UMOWA-Koszt całkowity zadania Kontrahent

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 19 marca 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 19 marca 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za 2009 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

biuletyn NR 13 (207) ROK XVII styczeń - grudzień 2009 ISSN 1732-6567 R T APOR APOR

biuletyn NR 13 (207) ROK XVII styczeń - grudzień 2009 ISSN 1732-6567 R T APOR APOR NR 13 (207) ROK XVII styczeń - grudzień 2009 ISSN 1732-6567 biuletyn informacyjny miasta Jarosławia R T R T APOR APOR 2009 2009 Spis treści 03. Jarosławy 2009 05. Raport 06. Inwestycje 11. Obwodnica -

Bardziej szczegółowo

P R O B L E M Y I O G R A N I C Z E N I A ŚRODOWISKO

P R O B L E M Y I O G R A N I C Z E N I A ŚRODOWISKO P R O B L E M Y I O G R A N I C Z E N I A ŚRODOWISKO Zły stan dróg, chodników i przejść pieszych, potrzeba kapitalnego remontu. Brak połączenia Mysłowic z DTŚ. Brak obwodnicy miasta na kierunku Kraków

Bardziej szczegółowo

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata...

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata... Głos, Wybory 2014 Samorządowca To były bardzo pracowite cztery lata... Rozmowa z burmistrzem Miastka Romanem Ramionem - Panie burmistrzu, kończy się kolejna kadencja sprawowania przez pana władzy. Czas

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. bocheński

MAŁOPOLSKA. powiat. bocheński MAŁOPOLSKA powiat bocheński Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin

Bardziej szczegółowo

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15.

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN ZAŁĄCZNIK Nr.3 Na 2007 ROK Str. 6 Źródła finansowania inwestycji L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2007 r. środki własne w tym: dotacje pożyczki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule ZIT

Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule ZIT Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule Projekty komplementarne dokumenty źródłowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (projekt, 8.01.2014 r.) Wyrazem silnie zaakcentowanego

Bardziej szczegółowo