PLAN INWESTYCYJNY GMINY MIĘDZYCHÓD w ramach Programu Rozwoju Lokalnego w tym. nazwa zadania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN INWESTYCYJNY GMINY MIĘDZYCHÓD 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Lokalnego 2014-2020. w tym. nazwa zadania"

Transkrypt

1 PLAN INWESTYCYJNY GMINY MIĘDZYCHÓD w ramach Programu Rozwoju Lokalnego nazwa zadania zewnetrz razem e n inwestycja źródła INFRASTRUKTURA TECHNICZNA i OCHRONA ŚRODOWISKA I Inwestycje drogowe Budowa drogi zbiorczej południowo zachodniej "obwodnicy" Międzychodu - odcinek 1 od Sadowej do Gorzyckiej Budowa drogi zbiorczej południowo zachodniej "obwodnicy" Międzychodu - odcinek od ul. Gorzyckiej poprzez Słodowy Młyn, Muchocińską do ul. Marszałka Piłsudskiego Budowa drogi zbiorczej południowo wschodniej "obwodnicy" Międzychodu - odcinek 3 od ul. Poznańskiej do drogi powiatowej nr 1719P (Dzięcielin) Budowa drogi łączącej ul. Polną poprzez Dworzec Letnisko z ul. Gwardii Ludowej Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem na ul. Wyszyńskiego w Międzychodzie - 5 poprawa stanu infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego Budowa dróg Os. Słowiańskie w m. Bielsko II i III etap Budowa dróg w m. Łowyń - obwodnica Przebudowa odcinka drogi położonej przy stawie w m. Głażewo - I etap Budowa przystanku autobusowego przy ul. Wały J. Kazimierza Budowa drogi gminnej (obwodnica) w Międzychodzie łączącej drogę wojewódzką nr 160 i nr 182 pełniącej funkcję obwodnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą I etap 10 podetap III (budowa parkingu przy ul. Portowej) Przebudowa drogi na ul. Polnej (odcinek od obwodnicy do ul. B. Chrobrego) Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Polnej wraz z parkingiem Przebudowa ul. św. Wawrzyńca w m. Kamionna Przebudowa ul. Wjazdowej Utwardzenie ul. Słonecznej i budowa ul. Na Skarpie z łącznikiem do ul. Gwardii 15 Ludowej w Międzychodzie Przebudowa drogi do Jenatowa Obręb Zatom Nowy Utwardzenie ul. Gazowniczej wraz z budową kanalizacji deszczowej i udrożnieniem w 17 kierunku budynku Starostwa Powiatowego w Międzychodzie Budowa kanalizacji deszczowej w m. Dziecieln Przebudowa nawierzchni ul. Tietza w Międzychodzie Utwardzenie ul. Krótkiej w Międzychodzie Utwardzenie ul. Siennej w Międzychodzie Przebudowa nawierzchni ul. Strzeleckiej w Międzychodzie Przebudowa nawierzchni ul. Wigury w Międzychodzie Utwardzenie ul. Na Ostrawy w Międzychodzie Przebudowa ul. Sokoła z dojazdami do ul. Sikorskiego i ul. Gwardii Ludowej w 25 Międzychodzie Utwardzenie ul. Bagiennej w Międzychodzie (ciąg pieszo-jezdny połączenie z ul. 26 Zieloną) Utwardzenie ul. Wiatracznej w Międzychodzie (położenie płyt) Utwardzenie ul. Nowej w Międzychodzie Budowa dróg ul. Zaułek Rzeczny w Międzychodzie Budowa drogi na ul. Cmentarnej (docelowo "U") w Międzychodzie wraz z parkingiem Budowa drogi na ul. T. Remiszewskiej i J. Kinala w Międzychodzie Remont ul. Pohla, Konopnickiej i Ogrodowej Utwardzenie nawierzchni drogi w m. Kolno - Popowo Budowa nawierzchni drogi w m. Gralewo - Skrzydlewo Budowa drogi w m. Piłka - Zamyślin Budowa nawierzchni drogi w m. Kamionna ul. Powstańców Wielkopolskich "U" Budowa drogi w m. Kaplin Remont drogi gruntowej w m. Kolno (utwardzenie gruzo-betonem) Remonty chodników na terenie gminy Międzychód Utwardzenie dróg rolniczych (FOGR) razem

2 zewnetrz razem e n inwestycja źródła II Kanalizacja sanitarna 1 Radgoszcz-Kaplin Miejscowość Mierzyn Przedlesie-Mierzyn-Zamyślin-Piłka Mnichy-Mniszki-Tuczępy (budowa lokalnej oczyszczalni 4 przydomowej) Bielsko-Kolno-Zatom Stary Muchocin (os. Tuczno) Głażewo-Gralewo Rozbudowa sieci pod budownictwo mieszkalne i uzbrojenie terenów przemysłowych Budowa zadaszenia nad składem osadu na terenie oczyszczalni ścieków w 9 Międzychodzie razem III Inwestycje wodociągowe 1 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Międzychodzie 0 budowa zbiornika wody uzdatnionej przebudowa budynku technologiczno-administracyjnego termomodernizacja i rozbudowa budynku technologiczno-administracyjnego i zagospodarowanie terenu Rozbudowa wodociągu Kamionna Dzięcielin Rozbudowa wodociągu Głażewo-Łowyń, Łowyń-Dormowo i Muchocin-Muchocin (os. 3 Tuczno) razem IV Inwestycje ciepłownicze Modernizacja Ciepłowni Rejonowej Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki 1 Cieplnej Sp. z o.o. wymiana układu odpylania w kotle węglowym WR-2,5 (SK1) wymiana układu odpylania w kotle węglowym WR-5 (SK3) Wymiana sieci cieplnej wysokoparametrowej w starej technologii na sieć w technologii 2 rur preilozowanych od komory K-2 do komory K Modernizacja węzła cieplnego dwufunkcyjnego dla obiektu przedszkolno-złobkowego 3 przy ul. Daszyńskiego razem V Działania związane z ochroną środowiska 1 Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Międzychód Gminny program likwidacji materiałów pochodzenia azbestowego Rekultywacja Jeziora Miejskiego razem VI Budownictwo mieszkaniowe 1 Budowa budynku komunalnego ul. Polna 25E w Międzychodzie Budowa budynku ul. Marszałka Piłsudskiego 33 w Międzychodzie (7 mieszkań) Budowa budynku ul. 17 Stycznia 53 w Międzychodzie Przebudowa budynku ul. 17 Stycznia 59 w Międzychodzie Budowa budynku ul. Wały Jana Kazimierza (na tyłach ul. 17 Stycznia 53 i 55) Przebudowa budynku ul. 600-lecia 6,7 i Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w m. Kolno Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Bolesława Chrobrego razem VII Oświetlenie 1 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Międzychód - ul. Słodowy Młyn ul. Klonowa, Akacjowa, Świerkowa ul. Kinala, Remiszewskiej ul. Zaułek Rzeczny, Jana Kazimierza za wałem ul. Gorzycka z przyległymi, Chopina, Kurpińskiego rozbudowa oświetlenia wokół Jeziora Miejskiego Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsiach przyległych - Wielowieś drogi publiczne dojazdowe do nowych osiedli Dzięcielin drogi publiczne dojazdowe do nowych osiedli Bielsko ul. Piaskowa, Prusimska Rozbudowa oświetlenia ulicznego w pozostałych wsiach - Łowyń Sportowa, Słoneczna Zatom Stary nowe zabudowania rozbudowa Radgoszcz nowe zabudowania, rozbudowa Głażewo Rozbudowa istniejącej sieci o kilka - kilkanaście punktów na pozostałych wsiach - zgodnie z intensywnością rozbudowań (m.in. Kolno) Oświetlenie pieszo-rowerowej ścieżki do OW Mierzyn Budowa punktowa oświetlenia typu ekologicznego lampy solarne w miejscach dużego rozproszenia zabudowy Drzewce, Piłka, Krzyżkówko, Dormowo, Mokrzec, 5 Zatom Nowy razem

3 zewnetrz razem e n inwestycja źródła VIII Ład przestrzenny 1 Zagospodarowanie budynków Dworca Głównego PKP i Dworca Letnisko Zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy ul. Langowicza a kompleksem boisk 2 sportowych (budowa parkingu przy obiektach sportowych) Rewitalizacja zabytkowych budynków poprzez wspieranie właścicieli obiektów (m.in. 3 Dom Towarowy, Hotel Pod Białym Orłem) Rewitalizacja ciągu pieszego i "gasek" przy ul. Rynkowej w Międzychodzie Przebudowa parkingu przy ul. 600-lecia w Międzychodzie Przebudowa Domu Pogrzebowego wraz z zadaszeniem i utwardzeniem placu razem IX Gospodarka nieruchomościami 1 Wykupy nieruchomości na potrzeby gminy Uzbrojenie terenów pod Specjalną Strefę Ekonomiczną Uzbrojenie terenów w Łowyniu razem X Zagospodarowanie zieleni miejskiej i parków wraz z małą architekturą Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - urządzenie zieleni na terenie zachodniej 1 części Lipowca Dalsze zagospodarowanie terenów przy Jeziorze Miejskim (zieleń i ciągi piesze) Dalsze zagospodarowanie terenów Przystani przy Starym Moście Rewitalizacja zieleńców i przestrzeni publicznej wzdłuż głównych ulic, rynku miasta i na głównych placach miejskich wraz z małą architekturą oraz odnowieniem drzewostanu Rewitalizacja Parku Dworskiego w Gorzyniu oraz zieleni we wsi (aleja lipowa) Uporządkowanie i kształtowanie przestrzeni terenów parkowych, przestrzeni publicznej 6 i terenów zielonych w sołectwach gminy Międzychód razem XI Infrastruktura teleinformatyczna Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i reintegracja społeczna poprzez budowę Platformy teleinformatycznej na terenie gminy Międzychód - przeciwdziałanie 1 wykluczeniu cyfrowemu i szerszy dostęp społeczności do Internetu Rozbudowa istniejącej sieci własnej według potrzeb wraz z wyposażeniem w 2 urządzenia Budowa lokalnego systemu łączności kryzysowej do wykorzystania przez służby 3 kryzysowe Urzędu, OSP, Straży Miejskiej razem razem infrastruktura techniczna i ochrona środowiska

4 zewnetrz razem e n inwestycja źródła ODNOWA I ROZWÓJ WSI Dalsze zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Dolinie Kamionki w miejscowości 1 Kamionna Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego i urządzenie plaży w miejscowości 2 Radgoszcz Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej oraz zagospodarowanie plaży w 3 Łowyniu Budowa centrum kulturalno-rekreacyjno-sportowego w miejscowości Piłka Budowa centrum sportowo-kulturalnego w miejscowości Gorzycko Stare Remont i doposażenie wiejskiego centrum kulturalnego w Zatomiu Nowym Rewitalizacja płyty rynkowej w miejscowości Kamionna Remont świetlicy wiejskiej, modernizacja placu zabaw oraz rewitalizacja przestrzeni 8 rekreacyjno-sportowej w miejscowości Mokrzec Ogrodzenie parku i terenu rekreacyjnego w Muchocinie wraz z wytyczeniem drugiego 9 etapu ścieżki pieszej prowadzącej do jeziora Tuczno Remont i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Zatomiu Starym Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w m. Skrzydlewo Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Bielskim w m. Bielsko razem odnowa i rozwój wsi INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA Kontynuacja zagospodarowania Starego Portu nad rz. Wartą - dalsza regulacja linii 1 brzegowej basenu portowego Rewitalizacja OW Mierzyn 0 0 budowa dróg na terenie OW Mierzyn - poprawa infrastruktury drogowej wraz z - kanalizacją deszczową zagospodarowanie plaży nowe zagospodarowanie ciągu usługowo-handlowego zagospodarowanie pola namiotowego i przyległych terenów na cele turystyki - uzdrowiskowej Zagospodarowanie przestrzeni i linii brzegowej przy J.Kuchennym Dalsza przebudowa Centrum Turystyki Rowerowej w Mierzynie adaptacja części mieszkalnej na cele noclegowe adaptacja byłej remizy OSP w Mierzynie na cele CTR budowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej Budowa, wytyczanie i odnawianie szlaków rowerowych, pieszych i wodnych w powiązaniu z siecią szlaków powiatowych i regionalnych oraz międzynarodowego 5 szlaku turystyki rowerowej R Uruchomienie cyklicznych turystycznych połączeń kolejowych na trasie Poznań- 6 Międzychód Tworzenie Obszaru Funkcjonalnego "Interregio" Międzychód Zdrój - Wielkopolski Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej "Powrót 8 do źródeł" - Operat uzdrowiskowy Niezbędne badania laboratoryjne i koncesje dla zdiagnozowania czynników - uzdrowiskowych (borowiny, klimat, woda) Rewitalizacja obiektów zabytkowych na cele usług zdrojowych Centrum Edukacji i Rekreacji Zdrowotnej w Starym Porcie Pijalnia wód w strefie nad Jeziorem Miejskim Kompleks parków zdrojowych z traktem zdrojowym Pasaż: Jezioro Miejskie - płyta rynkowa - Warta Obiekt rekreacji uzdrowiskowej przy kompleksie sportowym (ul. Langowicza) Uzbrojenie gminnych terenów w infrastrukturę pod inwestycje zdrojowe Wykonanie głębinowego odwiertu geologicznego razem infrastruktura turystyczna

5 zewnetrz n INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I Edukacja 1 Budowa przedszkola Nr 3 przy ul. Gwardii Ludowej Budowa bieżni tartanowej i skoczni przy SP2 i Gimnazjum Nr Modernizacja sali gimnastycznej w SP Termomodernizacja budynków SP1, Gimnazjum Nr 1, ZSP Kamionna i Przedszkola Nr Przygotowanie placów zabaw przy SP1, SP2 i Łowyń dla 6-cio latków Przebudowa piwnic w Gimnazjum Nr 1 z przeznaczeniem na świetlicę i szatnie dla 6 dzieci Modernizacja sieci elektrycznej SP2, Gimnazjum Nr 2 i ZSP Kamionna Modernizacja instalacji wodociągowej SP2 i Gimnazjum Nr Modernizacja placów zabaw wszystkich gminnych przedszkoli Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Łowyniu (projekt techniczny) Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym ZSP Kamionna Wyposażenie wszystkich szkolnych pracowni komputerowych razem II Kultura "Przyjazny dom" przebudowa zabytkowego dworu w Mniszkach na cele turystyki i działalności stowarzyszeń wiejskich - Podniesienie poziomu usług społecznokulturalnych dla mieszkańców wsi oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Centrum 1 Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach Modernizacja i rozbudowa Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie - 2 zagospodarowanie dziedzińca na potrzeby działalności kulturalnej Zabudowa atrium w Muzeum i zieleń Modernizacja budynku "B" Muzeum Regionalnego (adaptacja mieszkania na potrzeby 4 biblioteki) razem III Sport 1 Budowa sali gimnastycznej na potrzeby SP1 i G1 w Międzychodzie (ul. Langowicza) Budowa bieżni tartanowej wokół stadionu miejskiego razem ze skoczniami do skoku w 2 dal i wzwyż Oświetlenie, nagłośnienie, monitoring obiektów sportowych przy ul. Langowicza Wykonanie nowej posadzki w sali gimnastycznej przy ul. Langowicza Zagospodarowanie terenu przyległego do Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. 5 Dworcowej Dalsza rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego - nowe zagospodarowanie boisk (boisko 6 piłkarskie i boisko wielofunkcyjne) oraz budowa skatepark'u Budowa boiska o sztucznej nawierzchni typu "Orzeł" przy ul. Langowicza Przykrycie balonem pneumatycznym boiska wielofunkcyjnego przy ul. Langowicza Modernizacja strzelnicy sportowo - myśliwskiej razem IV Opieka społeczna 1 Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy Adaptacja budynków pokolejowych Dworca Głównego na potrzeby komunalne razem inwestycja e źródła razem V Bezpieczeństwo 1 Wprowadzenie systemu monitoringu Wykończenie remizy OSP w Międzychodzie w części operacyjno-bojowej Modernizacja remizy OSP w Radgoszczy Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Dormowie Modernizacja remizy OSP w Lewicach Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Dormowo Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Kamionna Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łowyń Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Międzychód Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Radgoszcz razem razem infrastruktura społeczna Ogółem

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 część opisowa załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI / 212 / 09 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 października 2009r. 1 1. Transport,

Bardziej szczegółowo

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr ON.0050.3644.RG Prezydenta Miasta Bielska - Białej z dnia 25 września 2014 r. CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA w tys. zł Lp. Nazwa w latach planu I.1 MZD I.2 MZD Dział:

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz W związku z zakończeniem pracy na stanowisku burmistrza Jasienia przedkładam Państwu informację na temat podejmowanych działań i zrealizowanych inwestycji, które mam nadzieję wpłynęły na poprawę sytuacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r.

Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r. Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy

Bardziej szczegółowo

P R O B L E M Y I O G R A N I C Z E N I A ŚRODOWISKO

P R O B L E M Y I O G R A N I C Z E N I A ŚRODOWISKO P R O B L E M Y I O G R A N I C Z E N I A ŚRODOWISKO Zły stan dróg, chodników i przejść pieszych, potrzeba kapitalnego remontu. Brak połączenia Mysłowic z DTŚ. Brak obwodnicy miasta na kierunku Kraków

Bardziej szczegółowo

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku Powiat Świecki Załącznik do Uchwały Nr XIV / 96 / 2004 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 lutego 2004 roku. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO NA LATA 2004-2013 ujednolicony tekst zawierający zmiany

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ZMIANY REDAKCYJNE, MODYFIKACJE I UZUPEŁNIENIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu

Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu Stowarzyszenie Biuro Pszczew, 03/02/2012 r. Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta Ul. Strażacka 1, 66-330 Pszczew Tel. 95 761 70 86 / Fax. 95 749 70 86 www.lgrow.pl / biuro@lgrow.pl Str. 1 LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule ZIT

Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule ZIT Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule Projekty komplementarne dokumenty źródłowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (projekt, 8.01.2014 r.) Wyrazem silnie zaakcentowanego

Bardziej szczegółowo

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata...

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata... Głos, Wybory 2014 Samorządowca To były bardzo pracowite cztery lata... Rozmowa z burmistrzem Miastka Romanem Ramionem - Panie burmistrzu, kończy się kolejna kadencja sprawowania przez pana władzy. Czas

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz na lata 2007-2013 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr V/sXL/324/10 Rady Miasta Wałcz z dnia 23 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ Maria Kamińska, Przedszkole nr 2 Maja Drwęcka, Szkoła Podstawowa nr 3 1 miejsce wśród przedszkoli w konkursie Moje miasto w Unii Europejskiej 1 miejsce wśród szkół

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r.

Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r. Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kobylnicy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza miasta. Str. 9

Rozdział 1. Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza miasta. Str. 9 Rozdział 1 Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza miasta Str. 9 str. 10 W niniejszym rozdziale zaprezentowano wybrane informacje zawarte w dokumentach analitycznych opracowanych w Urzędzie Miasta Opola

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dolina Prądnika. Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO projektu STRATEGIA WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 Zamawiający: Gmina Mikołajki ul. Kolejowa 7, 11730 Mikołajki wraz z gminami Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Autorzy: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Urząd Miasta i Gminy Chociwel Mieszkańcy Gminy Chociwel Chociwel 2005 1 SPIS TREŚCI MIESZKAŃCY GMINY CHOCIWEL...1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15.

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN ZAŁĄCZNIK Nr.3 Na 2007 ROK Str. 6 Źródła finansowania inwestycji L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2007 r. środki własne w tym: dotacje pożyczki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA Uchwała Nr XXXVI/247/01 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo