W A R S Z T A T Y. ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA grudzieo 2010 r. Hotel Diament ul. Zdrojowa 3, Ustroo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W A R S Z T A T Y. ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA 15 16 grudzieo 2010 r. Hotel Diament ul. Zdrojowa 3, 43-450 Ustroo"

Transkrypt

1 W A R S Z T A T Y ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA grudzieo 2010 r. Hotel Diament ul. Zdrojowa 3, Ustroo Oferujemy przeprowadzenie warsztatów z zakresu Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa, którego strategicznym, długoterminowym celem jest maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa dla właścicieli i pozostałych grup interesariuszy: klientów, pracowników, dostawców, pożyczkodawców, społeczności lokalnej i społeczeostwa jako całości. Powiązanie efektów działao podejmowanych przez zarządzających przedsiębiorstwem ze wzrostem jego wartości rynkowej jest możliwe dzięki wykorzystaniu koncepcji wartości ekonomicznej, zwanej też wartością zdyskontowanych strumieni pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo. VBM to nie tylko nowe narzędzia do planowania i pomiaru wartości oraz system premiowy, kluczem do sukcesu jest wprowadzenie kultury organizacyjnej nakierowanej na wartośd. Warsztaty skierowane są do dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów i menedżerów najwyższego i średniego szczebla zarządzania, zajmujących się problematyką doskonalenia procesów organizacji. Podczas warsztatów z zakresu metody oceny przedsięwzięd inwestycyjnych, poznacie Paostwo w praktycznym ujęciu podstawowe narzędzia i techniki oceny opłacalności projektów inwestycyjnych oraz metody ustalania kosztu kapitału. Przedstawimy na przykładach ich zalety, wady i ograniczenia w stosowaniu. Po zakooczeniu warsztatów będziecie Paostwo umied ocenid plany inwestycyjne w swoim przedsiębiorstwie pod kątem kryterium opłacalności, ustalid koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwa oraz zaproponowad nowe możliwości zainwestowania bądź realokowania kapitału. W skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni praktycy i teoretycy zarządzania. Nasze kompetencje budujemy w oparciu o wiedzę i kreatywnośd naszych doradców - ekspertów z dziedziny finansów, marketingu, organizacji i zarządzania. MODEL WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Organizacje nastawione na wzrost wartości poprzez realizację strategii powinny wykorzystywad najbardziej efektywny model biznesu, który umożliwi osiągnięcie założonych celów. Dlatego nasi konsultanci przygotowali model stanowiące kombinację aktywów materialnych i kapitału intelektualnego, które służą realizacji odpowiedniej dla danej sytuacji rynkowej strategii sukcesu. Proponujemy wykorzystanie zarówno marketingowych jak i czysto finansowych nośników wartości do opisu tych modeli.

2 Ukooczenie szkolenia potwierdzane jest CERTYFIKATEM UKOOCZENIA WARSZTATÓW ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA. Koszt udziału w szkoleniu: zgłoszenie jednej osoby z przedsiębiorstwa: 1200,00 zł./os. zgłoszenie dwóch lub więcej osób: 1000,00 zł./os. Cena zawiera: udział w wykładach, materiały dydaktyczne, zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym, wyżywienie (w pierwszym dniu: dwie przerwy kawowe, obiad, kolacja; w drugim dniu: śniadanie, przerwa kawowa, obiad), opłata parkingowa, opłata klimatyczna. Organizator szkolenia: OTTIMA plus Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 35, Dąbrowa Górnicza. Tel , Tel./ Fax SPA Hotel Diament w Ustroniu jest malowniczo położony w uzdrowiskowej dzielnicy Zawodzie, otoczony kilometrami tras spacerowych, w niedalekiej odległości od centrum i licznych atrakcji Ustronia. Przepiękny widok z naszych okien na panoramę Beskidu Śląskiego sprawia, że w tym miejscu można się zakochad na zawsze. Do dyspozycji gości dostępny jest odrębny komputer z Internetem, na terenie całego hotelu polecamy bezpłatny Internet bezprzewodowy. W SPA do dyspozycji gości sauna sucha, sauna parowa oraz jacuzzi.

3 Harmonogram szkolenia I DZIEO Wprowadzenie Przedstawienie prowadzących oraz grupy uczestników szkolenia Omówienie przebiegu szkolenia Przedstawienie programu szkolenia Przerwa kawowa Zarządzanie Wartością Firmy Wprowadzenie pojęcia zarządzania wartością firmy (Value Based Management). Pojęcie i źródła wartości przedsiębiorstwa Identyfikacja kluczowych nośników firmy Value Drivers. Typologia finansowych mierników kreowania wartości przedsiębiorstwa Przerwa obiadowa Mierniki oparte na dochodzie rezydualnym EVA ekonomiczna wartośd dodana Obliczanie kapitału zainwestowanego Zalety i wady EVA WACC średnioważony koszt kapitału Metody ustalania kosztu kapitału obcego (CAPM, model Gordona, Bond Plus, model LEFAC) NOPAT zysk operacyjny po opodatkowaniu CVA pieniężna wartośd dodana Pochodne zysku rezydualnego Mierniki rynkowe MVA rynkowa wartośd dodana Zalety i wady MVA TSR całkowity zwrot akcjonariuszy Dochód nadwyżkowy Mierniki oparte na przepływach pieniężnych SVA wartośd dodana dla akcjonariuszy Zalety i wady SVA CFROI stopa zwrotu z inwestycji TBR całkowity zwrot z przedsiębiorstwa Zalety i wady TB

4 DZIEO II Śniadanie Elementy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa Miary wartości Funkcjonalne drzewo miar Złożony układ wskaźników wartości przedsiębiorstwa Zasady ogólne tworzenie wartości dodanej dla akcjonariuszy Strategiczne Zarządzanie Wynikami Strategic Performance Management Odpowiedzialnośd służb finansowych Proces inwestowania kapitałowego Wartośd pieniądza w czasie Metody oceny przedsięwzięd inwestycyjnych NPV wartośd bieżąca netto Kryterium wartości bieżącej netto Zalety i wady NPV IRR wewnętrzna stopa zwrotu Zalety i wady IRR Związki między metodami NPV i IRR Przedsięwzięcia różniące się znacznie skalą nakładów inwestycyjnych Przedsięwzięcia o niekonwencjonalnym przebiegu strumienia przepływów pieniężnych Przedsięwzięcia różniące się okresem, w którym są uzyskiwane wpływy Przerwa kawowa MIRR zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu PI wskaźnik rentowności PP prosty okres zwrotu Obiad Kryterium okresu zwrotu Zalety i wady PP Racjonowanie kapitału wybór przedsięwzięd inwestycyjnych w warunkach zasobów kapitału. Efektywne modele biznesu a kreacja wartości dla przedsiębiorstw i udziałowców Podsumowanie i prezentacja wypracowanej wiedzy podczas szkolenia ZAKOOCZENIE

5 F o r m u l a r z z g ł o s z e n i o w y n a s z k o l e n i e : W a r s z t a t y Z a r z ą d z a n i a W a r t o ś c i ą P r z e d s i ę b i o r s t w a Termin szkolenia Imię i nazwisko: Stanowisko: Pełna nazwa firmy: Adres firmy: Telefon/fax.: Adres poczty elektronicznej: Warunki uczestnictwa w szkoleniu: 1. Koszt udziału w szkoleniu zgłoszenie jednej osoby: 1200,00 zł/os.; zgłoszenie 2 lub więcej osób: 1000,00 zł/os.; 2. Opłatę za szkolenie należy przelad na rachunek bankowy OTTIMA plus Sp. z o.o., Nr konta: Bank PEKAO SA O/Dąbrowa Górnicza - Nr NRB z dopiskiem VBM, 7 dni przed terminem szkolenia. 3. Wypełniony formularz zgłoszeniowy na szkolenie wraz z kopią dowodu wpłaty należy wysład, faksem lub pocztą elektroniczną: tel./fax.: , 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia. 5. Informacje organizacyjne można uzyskad: lub Potwierdzam znajomośd i akceptuję warunki udziału w szkoleniu. Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT, NIP.. i upoważniam firmę OTTIMA plus Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez firmę OTTIMA plus Sp. z o.o.. Pieczątka firmowa Data i podpis osoby upoważnionej OTTIMA plus Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 35, Dąbrowa Górnicza Tel./Fax ; ; NIP: REGON:

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA 10 11 czerwca 2015 Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR Millennium Plaza Al. Jerozolimskie 123 A Warszawa Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu systemowego zarządzania procesami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Controlling i rachunkowość zarządcza.

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Controlling i rachunkowość zarządcza. Suprema Lex Biznes zaprasza na szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Controlling i rachunkowość zarządcza. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie procesu zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla doradców z doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej

Warsztaty szkoleniowe dla doradców z doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej 1 Warsztaty szkoleniowe dla doradców z doradztwa w zakresie prowadzenia gospodarczej i podstaw prowadzenia gospodarczej (trzecia edycja) Program trzeciej edycji szkolenia warsztatowego opiera się na naszym

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ~ od 2 150,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień. koszt inwestycji ~ od 999,00 PLN brutto/os lub

WROCŁAW ~ od 2 150,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień. koszt inwestycji ~ od 999,00 PLN brutto/os lub Certyfikat MEN ATRAKCYJNE SZKOLENIA JESIEŃ 2010 DORADCA DS. FUNDUSZY EUROPEJSKIC 6/8 dni WROCŁAW ~ od 2 150,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień ROZLICZANIE WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Manager ds. Lean

Certyfikowany Manager ds. Lean Już wkrótce dostępne kursy: Certyfikowany Redukcja kosztów poprzez Kaizen Certyfikowany Jak przeprowadzić organizację przez transformację Lean Certyfikowany Szanowni Państwo Jakim sposobem można w prosty

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER PARTNER: CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: Uzyskanie najnowszej wiedzy z zakresu marketingu, opartej o sprawdzone modele stosowane w zarządzaniu marketingowym Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA LOGISTYCZNA

AKADEMIA LOGISTYCZNA Warsztaty / Warszawa AKADEMIA LOGISTYCZNA PLANOWANIE LOGISTYCZNE ZAPASAMI 14-15 PAŹDZIERNIKA 2014 28-29 PAŹDZIERNIKA 2014 SYSTEMEM MAGAZYNOWANIA I PRZEPŁYWEM ŁADUNKU 12-13 LISTOPAD 2014 PROCESY STANDARYZACYJNE

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MENEDŻERA Jak mądrze i z odwagą prowadzić firmę przez kryzys Nowe Centrum Promocji Globalnej Pałac Lubomirskich - Siedziba Business Centre Club Letnia Akademia Menedżera Jak mądrze i z

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-962-9 ISBN (ebook) 978-83-7969-216-3

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-962-9 ISBN (ebook) 978-83-7969-216-3 Ewa Walińska Zakład Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 RECENZENCI Dorota Burzyńska, Dorota Czechowska, Joanna Działo, Marianna Greta Monika Marcinkowska,

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy)

EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy) Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1(13) УДК 657 EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy) Dudek M., Mazurkiewicz P. W artykule przedstawiono księgowe, proste

Bardziej szczegółowo

HEALTHCARE MANAGEMENT ACADEMY

HEALTHCARE MANAGEMENT ACADEMY HEALTHCARE MANAGEMENT ACADEMY I EDYCJA: BUDŻETOWANIE I CONTROLLING W SZPITALU WOBEC PLANÓW ZNIESIENIA LIMITÓW W DIAGNOSTYCE I LECZENIU ONKOLOGICZNYM SZKOLENIE WYKŁADY I WARSZTATY DATA 6-7 czerwca 2014r.

Bardziej szczegółowo

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Finansami

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Finansami GDAŃSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA MENEDŻERÓW we współpracy z UNIWERSYTETEM ŚLĄSKIM I CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO oraz ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY jako instytucja

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa NR 79/2014 PŁOCK, CZERWIEC 2014. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu lub

Bardziej szczegółowo

5 26 dni warsztatów. 136 modułów tematycznych

5 26 dni warsztatów. 136 modułów tematycznych WARSZTATY PRAKTYCZNE LOGISTYKA UR System Zarządzania Zakupami, Gospodarką Magazynową i Dystrybujcą Materiałami i Częściami Zamiennymi 5 26 dni warsztatów 136 modułów tematycznych zagadnień Lincoln Electric

Bardziej szczegółowo

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r.

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r. Główne zagadnienia Współpraca działu HR z zarządem firmy Komunikacja HR Partnera z kadrą zarządzającą Rola HR Partnera w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia roli HR Partnera Umiejętności

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Aby być bardziej skutecznym przywódcą, rozwijać dynamicznie firmę i spokojniej żyć. ROBERT NOWOROLSKI

Aby być bardziej skutecznym przywódcą, rozwijać dynamicznie firmę i spokojniej żyć. ROBERT NOWOROLSKI Aby być bardziej skutecznym przywódcą, rozwijać dynamicznie firmę i spokojniej żyć. ROBERT NOWOROLSKI WARSZTAT Kompendium ZAWODOWEGO MBA II TM Od budowania przewagi strategicznej po zapewnianie zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKU - pomyśl o swoim PŁATNIKU!

INFORMATYKU - pomyśl o swoim PŁATNIKU! W związku z wdrożeniem dla jednostek PUP Nowej wersji programu PŁATNIK 10.01.001 - serdecznie zapraszamy Informatyków/Administratorów na wyjątkowe spotkanie szkoleniowe szczegółowo przedstawiające pełen

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

2007 Dzień specjalny konferencji 16 marca 2007

2007 Dzień specjalny konferencji 16 marca 2007 Już V spotkanie organizowane przez Institute for International Research Doroczne spotkanie praktyków z obszaru wynagrodzeń: studia przypadków, analizy porównawcze, dyskusje, wymiana doświadczeń PŁACE 2007

Bardziej szczegółowo

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce!

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce! 2nd QRM Central Europe Conference Sound Garden Hotel, Żwirki i Wigury 18 14 kwietnia 2015 r., konferencja, Warszawa 15 kwietnia 2015 r., warsztaty, Warszawa 16 kwietnia 2015 r., wizyty w firmach, które

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

TRUDNE AUDYTY. Czy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych. Tematy warsztatów:

TRUDNE AUDYTY. Czy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych. Tematy warsztatów: TRUDNE AUDYTY Trudne audyty warsztaty doskonalące dla audytorów warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych Czy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? Poszukujesz nowej wiedzy potrzebnej

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Program specjalizacji: Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

DZIECKO PATRZY TY DAJESZ PRZYKŁAD

DZIECKO PATRZY TY DAJESZ PRZYKŁAD Ogólnopolski Program DZIECKO PATRZY TY DAJESZ PRZYKŁAD Fundacji Wychowanie Bez PoraŜek na rzecz wzmacniania więzi w rodzinach i budowania w niej dobrych relacji Ogólnopolski Program DZIECKO PATRZY TY DAJESZ

Bardziej szczegółowo