Zapraszam do zapoznania się z ofertą Gminy Zator

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapraszam do zapoznania się z ofertą Gminy Zator"

Transkrypt

1 Zapraszam do zapoznania się z ofertą Gminy Zator Miasto Zator będące siedzibą społeczno gospodarczego projektu Dolina Karpia szczyci się ponad 700letnią historią miasta książęcego i równie długą tradycją hodowli Królewskiego Karpia Zatorskiego. Szczególnie istotnym z punktu widzenia każdego prozdrowotnego przedsięwzięcia inwestycyjnego są unikatowe walory przyrodnicze tego terenu (Obszar Chroniony Natura 2000 ) a zarazem bardzo duża dogodność komunikacyjna tj. centralne położenie w trójkącie aglomeracyjnym Katowic (45km), Krakowa (40km) i Bielska Białej w pobliżu węzła chrzanowskiego (autostrada A4) i portu lotniczego Balice. Finalizowane obecnie prace projektowe obwodnicy, łączącej drogę krajową nr 44 (Kraków Gliwice) z kierunku Oświęcimia z drogą krajową nr 28 (Zator Medyka) w kierunku Wadowic dodatkowo usprawnią samochodowy ruch kołowy. Krzyżują się tutaj najważniejsze ciągi drogowe i komunikacyjne Polski Południowej. Dążąc do wzbogacenia oferty kulturalnej Gmina Zator przystąpiła do budowy Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze ROK Doliny Karpia oraz Multimedialnej Biblioteki Publicznej z jednoczesnym zamiarem wzmocnienia potencjału turystycznego i wypoczynkowego naszym mieszkańców a także odwiedzających nas gości. W siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze prezentowana są stałe ekspozycje tematyczne zbiorów regionalnych i historycznych Doliny Karpia oraz galerii malarstwa i rzeźby. Jako jedyna gmina w tej części Polski posiadamy porozumienie o wzajemnej współpracy na rzecz realizacji wspólnych przedsięwzięć artystycznych z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Z krakowskimi artystami organizujemy wspólne wystawy, wernisaże, warsztaty, plenery oraz praktyki studenckie w zakresie odnawiania lokalnych zabytków i dziedzictwa kulturalnego. Dbając o zachowanie lokalnych tradycji i zachowań kulturowych organizujemy szereg imprez artystyczno kulinarnych, na czele z lipcowym Świętem Karpia i Bożonarodzeniowym Zatorskim Karpiem na Świątecznym Stole i Wielkimi Tradycyjnymi Odłowami Karpiowymi (od 2009r.). Ponadto organizujemy Turnieje Gmin Doliny Karpia, Międzynarodowe Zawody wędkarskie, Turnieje Wędkarskie, Dożynki, Wianki, Festyny Ludowe, Prezentacje Potraw Wielkanocnych Doliny Karpia. Jesteśmy miastem partnerskim węgierskiej miejscowości uzdrowiskowej Berekfurdo oraz słowackiego lidera turystyki Bojnice, obecnie nawiązaliśmy kontakty z regionem Wenecja we Włoszech. Za wspólne przedsięwzięcia na rzecz międzynarodowej wymiany kulturalnej w 2008r. uhonorowani zostaliśmy wraz z naszymi partnerami wyróżnieniem 12 Gwiazd Europy przez Komisję Europejską. Z inicjatywy władz Zatora w centrum naszej gminy w maju br. oddany został do użytku jeden z najnowocześniejszych oraz najatrakcyjniejszych Edukacyjnych Parków Jurajskich w Polsce i na świecie tj. DinoZatorLand będący kluczowym przedsięwzięciem turystycznorozrywkowym w Małopolscy Zachodniej. Badania natężenia ruchu turystycznego pierwszych tygodni działalności parku wykazały odwiedzalność ponad 50tys. Turystów miesięcznie w sezonie. Zatorszczyzna jako siedziba i centrum wszystkich inicjatyw Doliny Karpia stanowi stały i niezmienny punkt pobytu oraz wypoczynku dla wędkarzy, przyrodników, rowerzystów i ich rodzin, zjeżdżających corocznie nad kompleksy łowisk i zalewy rzeczne. O kluczowych walorach ziemi zatorskiej stanowią jednak przede wszystkim jej mieszkańcy znani z inicjatywy, pracowitości oraz co najważniejsze przyjaznego nastawiania oraz otwartości na nowe przedsięwzięcia i wyzwania.

2

3 Lokalizacja terenu inwestycyjnego wokół zbiornika Tęczak Sołectwo Trzebieńczyce Grodzisko blisko centrum Zatora. Jedno z najkorzystniej położonych i rozpoznawalnych turystycznie oraz rekreacyjnie (krajowe i międzynarodowe zawody wędkarskie) miejsc Doliny Karpia. Lokalizacja: 2,5km od centrum Zatora. Teren niezabudowany: na lewym brzegu rzeki Skawy w bezpośrednim sąsiedztwie czystych powyrobiskowych (żwirowych) zbiorników wodnych na północ zbiornik Szczupak i Piastowski na południe kompleks zbiorników w Graboszycach. Na wydzielonym terenie inwestycyjnym położony jest zbiornik (żwirowy) Tęczak o powierzchni 14,55 ha Nieruchomość leży na otwartych, niezurbanizowanych terenach zielonych. Powierzchnia łączna: 38,00 ha Struktura własności: Gmina Zator Numery działek: 37/2, 38/2, 38/1,40/1, 39/1, 39/2, 43/1, 43/2, 45/1, 45/2, 49/3, 50/2, 52/2, 51/2, 53/2, 54/2, 55, 56/1, 56/2, 56/3, 49/4, 49/1, 48/1, 279/4, 93/20, 49/5, 93/21, 279/5, 93/22, 93/17,93/19, 93/31, 93/28, 93/27, 93/11, 93/14, 3/2, 4/1, 4/3 własność Gminy Zator (teren inwestycyjny ok 21 ha) 93/12, 93/15, 4/2 zbiornik wodny (14,55 ha) 93/5, 3/1, 269 droga lokalna Przeznaczenie w palnie zagospodarowani przestrzennego: usługowo turystyczny Władze Gminy Zator deklarują możliwość wprowadzenia zmian w planie umożliwiających kompleksowe zagospodarowanie terenu zgodnie z planami inwestycyjnymi. Obecne zagospodarowanie terenu: rolny Uzbrojenie terenu: woda, gaz, prąd, kanalizacja Odległość do drogi krajowej 150m: autostrad A4 24km Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Kraków Balice, Katowice Pyrzowice. Kolej stacja PKP ok3km. Wadowice 10 km; Oświęcim 20km; Chrzanów 20km. Teren przylega do drogi gminnej łączącej się z drogą krajową nr 28. Otoczenie: sąsiedztwo rzek Skawa i Wieprzówka, otoczeinie lasami, zadrzewienia nadrzeczne, łąki, drużki, ścieżki piesze i oznaczone szlaki piesze i rowerowe. Bliskie sąsiedztwo: Sołectwo Rudze, Sołectwo Trzebieńczyce, Sołectwo Grodzisko W odległości 2,5km znajduje się centrum rekreacyjno wypoczynkowe Park Jurajski DinoZatorLand i River Park. W odległości ok. 1km/500m znajduje się Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy Karpik w Graboszycach. Udogodnienia prawne i podatkowe: zwolnienia z podatku od nieruchomości przeznaczonej pod działalność gospodarczą zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Zatorze Inne: opracowana koncepcja zagospodarowania terenu przygotowana przez Małopolska Agencję Rozwoju Regionalnego we współpracy z Gminą Zator z przeznaczeniem nieruchomości pod budowę Wioski Rybackiej; wsparcie ze strony Urzędu Miejskiego w Zatorze na całym etapie procesu inwestycyjnego;

4 Zbiornik Wodny Tęczak Wyróżnia się nieprzeciętnym krajobrazem naturalnym dzięki czemu Ogólna powierzchnia terenu inwestycyjnego ~ 38,00 ha stanowi doskonałe wypoczynku miejsce połączonego do z rekreacją krajoznawczo ruchową i wędkowaniem. Spacery i jazda rowerem wzdłuż zbiornika w otoczeniu zielonych wiklin z licznymi siedliskami ptactwa wodnego stanowią nieodparty wypoczywających urok tutaj i mieszkańców. Zbiornik dla turystów Tęczak położony jest na terenie Gminy Zator w niewielkiej miejscowości Trzebieńczyce. Powierzchnia wody ~ 14,55 ha Jego powierzchnia stanowi ok. 14 ha. Właścicielem zbiornika i terenów w jego okolicy jest Gmina Zator. Tereny wokół zbiornika będące w dyspozycji gminy to ok. 21 ha gruntów przeznaczonych do w większości zagospodarować pod inwestycje usługowo. Droga lokalna Teren ten stanowi doskonałe miejsce wypoczynku i rekreacji dla tłumnie odwiedzających go wędkarzy z całej Polski chcących spróbować własnych sił w połowie dużych ryb (głównie Karpi ważących od kilku do kilkunastu kilogramów). Lokalizacja zbiornika jest także bardzo korzystna, m.in. dlatego że w pobliżu przebiega ciąg komunikacyjny Zator Wadowice Medyka (droga krajowa w kierunku Zakopanego). Zbiornik oddalony jest niecałe 2,5 km od centrum Miasta Zatora. Położenie omawianej nieruchomości pomiędzy drogą krajową, a rzeką Skawą, przy trasie z Oświęcimia do Wadowic podnosi dodatkowo jej atrakcyjność. W obszarze inwestycji lokalizować można pola karawaningowe, pola namiotowe, budowa obiektów hotelowych oraz inne przedsięwzięci poszerzające bazę noclegową także budowę przystani i miejsc plażowania. Uwzględniając uwarunkowania lokalne można również przewidzieć inne formy działalności usługowej powiązanej z turystyką zorganizowaną.

5 Oświęcim 20 km Kraków 50 km Lokalizacja terenu inwestycyjnego Wadowice 10 km

6 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszar terenu inwestycyjnego Powierzchnia terenów usługowych U/US1 ~ 0,96 ha U/US2 ~ 0,21 ha U/US3 ~ 0,29 ha U/US4 ~ 0,60 ha U/US5 ~ 0,14 ha Razem ~ 2,2 ha Pozostałe 21,25 ha

7 Tekst Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu inwestycyjnego Wyznacza się teren sportu i rekreacji oznaczony na rysunku planu symbolem US, w tym: w obrębie sołectwa Grodzisko: 2US 1 2 US 3 ; w obrębie sołectwa Trzebieńczyce: 9 US 1 9 US 2; 2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala się jako boiska sportowe i inne terenowe urządzenia sportu i rekreacji, a także obiekty kubaturowe typu sale gimnastyczne, pływalnie itp. 3. Przeznaczenie dopuszczalne ustala się jako możliwość lokalizacji: 1) usługowych obiektów komercyjnych; 2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu; 3) dojazdów nie wydzielonych, przejść pieszych, ścieżek rowerowych, punktów widokowych, elementów małej architektury; 4) zieleni. 4. Ustala się zasady zagospodarowania: 1) maksymalne gabaryty obiektów kubaturowych: a) obiektów usługowych 3 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w kubaturze dachu, lecz wysokość budynku nie może przekroczyć 13 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, b) obiektów gospodarczych towarzyszących zabudowie usługowej ( w tym garaży ) jako 1 kondygnację nadziemną, lecz wysokość budynku nie może przekroczyć 5,5 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu; 2) wskaźnik intensywności zabudowy max. 0,30; 3) procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej min. 40%; 4) forma architektoniczna indywidualnie dostosowana do funkcji obiektu i urządzenia; 5) nowe działki budowlane spełniać powinny następujące wymogi : a) minimalna szerokość działki dla zabudowy usługowej w terenie sportu i rekreacji nie ustala się, b) minimalna powierzchnia działki terenu sportu i rekreacji nie ustala się; 6) zakazuje się w obszarze planu lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2; 7) wymagania parkingowe rozwiązać na terenie własnym przyjmując 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych oraz 3 miejsca postojowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług; Wyznacza się teren usługowy sportu i rekreacji oznaczony na rysunku planu symbolem U/US, w tym: w obrębie sołectwa Grodzisko: 2 U/US 1 ; w obrębie sołectwa Trzebieńczyce: 9 U/US 1 9 U/ US 5 ; 2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala się jako zespoły zabudowy letniskowej z urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi : typu pola namiotowe i karawaningowe. 3. Przeznaczenie dopuszczalne ustala się jako możliwość lokalizacji: 1) obiektów kubaturowych typu wędzarnie, smażalnie ryb, wypożyczalnie sprzętu oraz budynki administracji, handlu itp.; 2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu; 3) dojazdów nie wydzielonych, przejść pieszych, ścieżek rowerowych, punktów widokowych, elementów małej architektury; 4) zieleni. 4. Ustala się zasady zagospodarowania terenów U/US : 1) forma architektoniczna indywidualnie dostosowana do funkcji obiektu i urządzenia; 2) możliwość wykorzystania istniejących w terenie budynków i urządzeń na potrzeby przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego oraz wprowadzenia funkcji hotelowej; 3) maksymalne gabaryty : a) obiektów letniskowych 2 kondygnacje nadziemne, w tym 1 kondygnacja w kubaturze dachu, lecz wysokość budynku nie może przekroczyć 6 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, b) obiektów gospodarczych towarzyszących zabudowie letniskowej ( w tym garaży ) jako 1 kondygnację nadziemną, lecz wysokość budynku nie może przekroczyć 5,5 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu c) w terenie 2U/US1 w Grodzisku oraz 9U/US1 w Trzebieńczycach dopuszcza się lokalizację budynków pensjonatowych o wys. do 11m i 3 kondygnacjach nadziemnych ( ostatnia w poddaszu). 5. Ustala się, iŝ rzędna poziomu parteru budynku powinna znajdować się nie wyżej niż 1,5 m nad poziomem przyległego terenu, przy głównym wejściu. 6. Ustala się geometrię nowych dachów według poniższych zasad : określa się jako obowiązkowe zastosowanie na nowych budynkach mieszkalnych, usługowych i gospodarczych dachów symetrycznych dwu lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych z tolerancją 50, przy czym zaleca się, by kalenica główna była poprowadzona równolegle do dłuższego boku budynku. 7. Jako pokrycie dachów należy stosować dachówki lub blachę o fakturze dachówek, lecz dopuszcza się również inne materiały. 8. Wprowadza się ustalenia dotyczące kolorystyki i estetyki elewacji oraz działki : 1) należy stosować jasne barwy tynków bądź okładzin z dopuszczeniem ciemnych barw dla elementów wykończeniowych, lecz z wykluczeniem koloru fioletowego, czerwonego, różowego; 2) należy stosować ciemne barwy dachów w gamie czerwieni, brązu, koloru popielatego, z wykluczeniem ostrych barw skrajnie różnych od sąsiednich obiektów.

8 Fotogaleria i projekt wizualizacji terenu inwestycyjnego Tęczak w Trzebieńczycach

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E TEKST PLANU MPZP sołectwa Marszowice sporządzony zgodnie z uchwałą Nr III /26 / 2002 Rady Gminy Gdów

Bardziej szczegółowo

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści Spis treści 1. KIERUNKI ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE... 3 1.1. GŁÓWNE FUNKCJE GMINY... 6 1.2. GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN STRUKTURY PRZESTRZENNEJ GMINY.... 6 1. 3. STRUKTURA PRZESTRZENNA

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity)

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR XLVII/512/09 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE Z dnia 17 grudnia 2009 roku, w

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI Załącznik do Uchwały Nr XIX/196/2008 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 lipca 2008r. Opracował:

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 UCHWAŁA NR XLI/244/2006 RADY GMINY ŚWINNA z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015 Miasto Mikołajki Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/330/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 września 2009 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołajkach Sławomir Gawliński Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 10 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dolina Prądnika. Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIA TERENU

PRZEZNACZENIA TERENU ZAŁĄCZNIK NR 58 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. z późn. zmianami UWARUNKOWANIA wynikające z dotychczasowego PRZEZNACZENIA TERENU Opracowanie: Główny projektant

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA Uchwała Nr VII/58/94 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 listopada 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

Gmina Przechlewo ul. Człuchowska 26 77-320 Przechlewo tel. 59/83 34 301 fax 59/83 34 631 e-mail: ug@przechlewo.pl www.przechlewo.

Gmina Przechlewo ul. Człuchowska 26 77-320 Przechlewo tel. 59/83 34 301 fax 59/83 34 631 e-mail: ug@przechlewo.pl www.przechlewo. Gmina Przechlewo ul. Człuchowska 26 77-320 Przechlewo tel. 59/83 34 301 fax 59/83 34 631 e-mail: ug@przechlewo.pl www.przechlewo.pl Gmina Miejska Człuchów al. Wojska Polskiego 1 77-300 Człuchów tel. 59/83

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy Strategia Rozwoju GMINY DZIWNÓW wrzesień 2007 GMINY DZIWNÓW ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy 1.1 WPROWADZENIE I DEFINICJE Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na zlecenie Gminy Dziwnów. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA Uchwała Nr XXXVI/247/01 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Zakopanego z dnia. Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 ZIELONE ZAKOPANE TATRZAŃSKIE CENTRUM MIĘDZYNARODOWEJ TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU, ROZWIJAJĄCE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 września 2007 r. Nr 211 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2161 Nr X/72/07 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna Gminy Zgierz

Oferta inwestycyjna Gminy Zgierz Urząd Gminy Zgierz Oferta inwestycyjna Gminy Zgierz Gmina Zgierz Kraina Wszelkich Możliwości Czerwiec 2010 1 Spis treści 1. O gminie 3 Ludność 3 Położenie i dostępność komunikacyjna 4 Finanse 7 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa. Lokalizacja. O Stowarzyszeniu. Park Technologiczny Interior. Uniwersytet Zielonogórski. Lubuska Izba Budownictwa

SPIS TREŚCI. Przedmowa. Lokalizacja. O Stowarzyszeniu. Park Technologiczny Interior. Uniwersytet Zielonogórski. Lubuska Izba Budownictwa SPIS TREŚCI str. 3 str. 4 str. 5 Przedmowa Lokalizacja O Stowarzyszeniu str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10 str. 10 str. 11 str. 12 str. 13 str. 14 str. 15 str. 16 str. 17 str. 18 str. 19 str. 20 str.

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/157/2012 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 31 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/157/2012 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 31 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/157/2012 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ZĘBOWICE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Załącznik nr 3 do uchwały Nr 286/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012 r. Załącznik nr l do uchwały Nr 442/XXXI/2001 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2001r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOśONEGO W OBRĘBIE PSARY MPZP OBRĘB PSARY

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOśONEGO W OBRĘBIE PSARY MPZP OBRĘB PSARY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOśONEGO W OBRĘBIE PSARY MPZP OBRĘB PSARY Projekt do wyłoŝenia do wglądu publicznego ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inŝ. arch. Joanna Mierzejewska mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności dla projektu Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego etap II Gmina Miasto Włocławek

Studium wykonalności dla projektu Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego etap II Gmina Miasto Włocławek Studium wykonalności dla projektu Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego etap II Gmina Miasto Włocławek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego Luty 2011

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Potencjał jest na wschodzie. Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin polski wschodniej

Potencjał jest na wschodzie. Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin polski wschodniej Potencjał jest na wschodzie Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin polski wschodniej Gmina Zamość Gmina Ełk Gmina Hrubieszów Gmina Sanok Gmina Suwałki Potencjał jest na wschodzie Rozwój i współpraca

Bardziej szczegółowo