Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa"

Transkrypt

1 RAPORT Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa ZPUE Rekomendacja KUPUJ Cena docelowa (PLN) 310,00 Cena bieżąca (PLN) 268,80 Stopa dywidendy (%) 2,5% Potencjał wzrostu (%) 15,3% Kapitalizacja (mln PLN) 376,3 Free float 50% Kod Bloomberga PUE PW Kod Reutersa PUEP.WA ELEKTROBUDOWA Rekomendacja TRZYMAJ Cena docelowa (PLN) 145,00 Cena bieżąca (PLN) 136,00 Stopa dywidendy (%) 2,9% Potencjał wzrostu (%) 6,6% Kapitalizacja (mln PLN) 645,67 Free float 100% Kod Bloomberga ELB PW Kod Reutersa ELB.WA Niepewne otoczenie makroekonomiczne, niesprecyzowane regulacje prawne i skomplikowane procesy inwestycyjne sprawiły, że długo oczekiwane inwestycje w moce wytwórcze są cały czas odkładane. Być może wraz z rozpoczęciem kontraktu w Kozienicach sytuacja zacznie powoli się poprawiać. Kluczowe dla przyszłości rynku było podpisanie przez Polimex umowy z wierzycielami. Nie mniej ważne jest niezaburzone i ciągłe działanie Rafako. Póki co bezpieczniejszym i łatwiejszym w realizacji zamiennikiem (a nie mniej ważnym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju) okazują się inwestycje w sieci energetyczne. Inwestycje w sieć dystrybucyjną to szybko rosnący ale coraz bardziej dojrzały rynek, w którym ciągle drzemie duży potencjał. Na razie rynek powinien rosnąć w ponad 10% tempie. Spodziewamy się szczytu na tym rynku za około 2 lata. Inwestycje w sieć przesyłową to rynek który jest w stanie niemal niemowlęcym i ma się dopiero rozbudzić od przyszłego roku, ale efekt niskiej bazy i ogromnych potrzeb generuje w tym segmencie bardzo duży potencjał. Spodziewamy się że wydatki PSE-Operator w 2014 powinny niemal potroić się. Rozpoczynamy analizę ZPUE od rekomendacji Kupuj i ceny docelowej 310 PLN. ZPUE producent kontenerowych stacji transformatorowych i aparatury rozdzielczej niskich i średnich napięć ma dokładną ekspozycję na rozwój sieci dystrybucyjnej w Polsce. Spółka jest atrakcyjnie wyceniana (P/E na 2013 to 11,1x) a dodatkowy potencjał tkwi w planie inwestycyjnym powiększania w pełni wykorzystanych mocy produkcyjnych, który powinien zakończyć się w 4 kwartale 2013 roku i dynamicznym rozwoju eksportu. Rozpoczynamy analizę Elektrobudowy od rekomendacji Trzymaj i ceny docelowej 145 PLN. Elektrobudowa również dostarcza aparaturę rozdzielczą tyle że dla dystrybucji pierwotnej. Jednak przede wszystkim jest spółką inżynieryjno-budowlaną z wyraźną ekspozycją na charakteryzujące się bardzo dużym potencjałem rynki inwestycji w sieć przesyłową i moce wytwórcze. Pomimo działania w niszy technologicznej spółka bardzo wyraźnie odczuwa podwyższoną konkurencję na rynku budowlanym i w 2013 roku będzie zapewne walczyła jedynie o utrzymanie wyniku. Obecnie spółka nie jest wyceniana tanio (P/E na 2013 to 17,8x), ale ma bardzo duży potencjał wyraźnie jednak obarczony ryzykiem marż. Piotr Łopaciuk (0-22) PKO Dom Maklerski ul. Puławska Warszawa r. Istotne zastrzeżenia i informacje na temat powiązań pomiędzy DM a spółką znajdują się na ostatniej stronie niniejszego opracowania.

2 Inwestycje w sieć dystrybucyjną energii elektrycznej Inwestycje w sieć dystrybucyjną w centrum uwagi Po latach w którym główny nurt dyskusji koncentrował się na odtwarzaniu majątku wytwórczego polskiej energetyki, coraz większy akcent kładziony jest na inwestycje w sieć dystrybucyjną. Olbrzymie nakłady potrzebne do realizacji projektów wytwórczych, komplikacja tych projektów, niepewność otoczenia regulacyjnego, kryzys ekonomiczny i związana z nim weryfikacja ścieżki wzrostu zapotrzebowania na energię wszystko to sprawiło, że koncerny energetyczne kładą coraz więcej nacisku na inwestycje w sieci dystrybucyjne. Są to inwestycje prostsze w realizacji, o łatwiejszym do przewidzenia zwrocie i krytyczne dla bezpieczeństwa energetycznego. Dla przykładu prezes Energi stwierdził, że główne ryzyko dla stabilności polskiego systemu tkwi właśnie w stanie sieci dystrybucyjnych. Słaby stan infrastruktury Infrastruktura Siecie dystrybucyjnych w Polsce jest w stanie słabym choć od niedawna dosyć dynamicznie się poprawiającym. Średni wiek sieci dystrybucyjnej to około 30 lat. Nawet około 30% polskiej sieci dystrybucyjnej kwalifikuje się do jak najszybszej wymiany ze względu na stan techniczny. Stopień dekapitalizacji majątku dystrybucyjnego w Polsce to około 75%. Problemem są stare stacje transformatorowe i stare linie. Większość strat sieciowych ma miejsce właśnie w sieciach dystrybucyjnych. Zwłaszcza w obszarach wiejskich odczuwane są problemy z zasilaniem związane ze słabym stanem infrastruktury. Ponadto ponowne kształtowanie sieci, podnosi ich stopień złożoności i wymaga kolejnych inwestycji. Straty sieciowe Dane o wysokości strat sieciowych są zróżnicowane ale zgodnie alarmujące. W niektórych publikacjach pojawiają się szacunki nawet 12% strat w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej. Według raportu BBN u całkowita strata w przesyle energii elektrycznej w 2011 roku w Polsce wyniosła 10.8 TWh czyli 7.3% z 147 TWh wprowadzonych do systemu. Około 85% tej straty było wygenerowane w sieciach dystrybucyjnych (wykres). 2

3 160 Straty energi w sieci dystrybucyjnej i przesyłowej w 2011 (TWh) 147TWh ,2TWh - 6.2% 1,6TWh - 1.1% Produkcja energii Straty w dystrybucji Straty w przesyle Źródło: Stan krajowych sieci przesyłowych, BBN, PKO DM To i tak zdecydowana poprawa w stosunku do lat ubiegłych. Jednak potencjał do poprawy zostaje ciągle duży. W wysoko rozwiniętych krajach współczynnik strat wynosi nawet tylko 4%. Inwestycje w sieć dystrybucyjną Inwestycje w sieć dystrybucyjną realizowane są przez polskie koncerny energetyczne: Tauron, PGE, Energę i Eneę. Inwestycje są wspierane przez Europejski Bank Inwestycyjny (m.in. 50% wsparcie dla projektów Tauronu, Energi). Oprócz motywacji bezpieczeństwem energetycznym, zmniejszaniem strat w dystrybucji, koniecznością odnowienia majątku bardzo ważna jest też presja regulatora. URE uzgadnia z podmiotami rynkowymi skalę inwestycji która następnie jest weryfikowana przy okazji ustalania taryf na dystrybucję energii elektrycznej. Już 2011 rok pokazał istotny wzrost inwestycji w segmencie dystrybucyjnym. Według naszych oczekiwań wzrost ten powinien się utrzymać również w roku

4 1,6 Inwestycje Polskich koncernów w sieć dystrybucyjną P (mld PLN) 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0, P 0,2 0 Enea Energa PGE Tauron Źródło: Spółki, PKO DM Wydatki na dystrybucję powinny dalej rosnąć, choć w nieco bardziej zrównoważonym tempie. Szczyt inwestycji w tym cyklu powinien przypaść na rok Według deklaracji w latach , operatorzy średniorocznie powinni wydawać 6.8mld PLN. Jest to średniorocznie niemal o 45% więcej niż w 2011 roku. Urząd Regulacji Energetyki uzgodnił plany inwestycji (wyrażone w cenach stałych z roku 2010) dla przedsiębiorstw sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. 8,0 Inwestycje OSD i OSP uzgodnione z URE (PLN mld) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Źródło: URE Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan

5 Inwestycje w sieć przesyłową energii elektrycznej Słaby stan i niedopasowanie sieci przesyłowej Sieć przesyłowa wysokich napięć jest również w wysokim stopniu (około 70%) zdekapitalizowana. Sieć przesyłowa jest jeszcze starsza niż sieć dystrybucyjna. Duże inwestycje w sieci przesyłową przypadały na lata 70. poprzedniego wieku. W 2011 roku w sieci przesyłowej utracono około 1.6TWh energii elektrycznej (1.2% wysłanej energii do sieci). Potrzeby inwestycyjne biorą się nie tylko z wysokiego wieku i słabego stanu sieci. Osobnym problemem jest zmieniająca się struktura generacji energii. Małe, nieprzewidywalne odnawialne źródła energii wymagają rozbudowy i rekonstrukcji systemu. Ponadto słabością systemu jest jego mała gęstość. Długie odcinki linii powiększają straty. Wielkość sieci w Polsce w stosunku do potencjału generacji w Polsce jest za mała. Zadania do zrealizowania przez PSE Plan rozbudowy sieci przesyłowej przez PSE opiera się o rozwój sieci o napięciu 400kV i stopniowej redukcji sieci o napięciu 220kV. Priorytetami będą również inwestycje w połączenia trans graniczne z Niemcami, Czechami, Białorusią i Litwą. Zadania ujęte w najnowszym planie pięcioletnim przewidują m.in. wybudowanie 10 linii przesyłowych o napięciu 400 kv i długości ok km, czterech linii przesyłowych 220 kv o długości ok. 92 km, 10 stacji elektroenergetycznych, rozbudowę kolejnych 39 stacji. Ponadto zmodernizowane zostaną 9 linii przesyłowych 400 kv, 26 linii przesyłowych 220 kv i 30 stacji elektroenergetycznych, zainstalowanie 53 transformatorów i zainstalowanie 10 urządzeń zapewniających poprawę parametrów pracy sieci o łącznej mocy 850 Mvar. Planowana wartość inwestycji Do tej pory inwestycje PSE-Operator nie były zbyt imponujące. W przypadku sieci przesyłowych (w odróżnieniu od już całkiem rozbudzonego rynku inwestycji w sieci dystrybucyjne ) mówimy o dopiero planowanym istotnym wzroście nakładów. Ostatnie 4 lata nie wyglądały zbyt imponująco jeśli chodzi o zrealizowane inwestycje. Natomiast plany na przyszłość PSE ma bardzo ambitne. W latach PSE chce zrealizować inwestycje o wartości około 10mld PLN. To oznacza, że PSE chce wydawać w przyszłych latach średniorocznie po 2.3 mld PLN. To oznaczałoby wzrost o ponad 200% w stosunku do skali inwestycji realizowanej dotychczas. Należy jednak oczekiwać, że istotny skokowy wzrost inwestycji będzie miał miejsce zapewne dopiero w latach

6 2,5 Inwestycje PSE -Operator w sieć przesyłową (PLN mld) 2 1,5 1 0, P 2013P 2014P-2017P średnia Źródło: PSE Operator, Prognozy PKO DM 6

7 Inwestycję w generację energii elektrycznej Inwestycję w generację to ciągle ewoluujący plan, z czasem coraz bardziej okrajany i zmierzający w stronę bardziej realna do realizacji i bardziej racjonalną. W tym segmencie procesy są bardzo długotrwałe a prognozy mogą się nie sprawdzić na przykład przez jedną negatywną opinię środowiskową. Niemniej racjonalne i możliwe do realizacji wydaje się założenie (choć jest ono ciągle obciążone wieloma niewiadomymi), że na nowe moce wytwórcze w Polsce zostanie wydane do 2019 roku około 27 miliardów złotych. To oznaczałoby średnioroczne wydatki w segmencie na poziomie około 3.8 miliarda złotych. Poniższa tabela podsumowuje potencjalnie realizowane projekty nowych mocy wytwórczych. Największe planowane inwestycje w nowe moce wytwórcze Projekt Szacowana wartość netto Potencjalni wykonawcy Elektrownia Kozienice (Enea) blok na węgiel kamienny o mocy 1075 MW 5,10 Polimex i Hitachi Elektrownia Stalowa Wola (PGNiG, Tauron) blok gazowy o mocy 450MW 1,30 Abener Energia Elektrownia Opole (PGE) 2 bloki na węgiel kamienny o mocy 2x900 MW 9,40 Przetarg wygrany przez Konsorcjum Polimex, Mostostal Warszawa i Rafako Elektrownia Jaworzno (Tauron) blok na węgiel kamienny o mocy 910MW 4,50 Najlepsza oferta CNEEC, druga Rafako i Mostostal Warszawa Elektrownia Turów (PGE) blok na wegiel brunatny o mocy 450MW 3,80 Alstom Elektrownia Włocławek blok PKN na gaz o mocy 463MW 1,10 General Electric International Elektrownia Grudziądz (Energa) bloki gazowe o mocy 2x450MW 2,50 Przygotowanie do realizacji inwestycji Elektrownia Puławy (Puławy, PGE) opalana gazem 2x450MW 2,50 Przygotowanie do realizacji inwestycji Elektrownia Blachownia (Tauron, KGHM) blok gazowy 850 MW Inwestycje górnictwa w elektrownie bloki o łącznej mocy powyżej 1000 MW 2,50 Przygotowanie do realizacji inwestycji 6,00 Przygotowanie do realizacji inwestycji Źródło: Szacunki PKO DM, Departament Analiz Ekonomicznych PKO, Spółki 7

8 RAPORT Elektrobudowa Sektor przemysłowy Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 136,00 Cena docelowa (PLN) 145,00 Min 52 tyg (PLN) 83,44 Max 52 tyg (PLN) 128,50 Kapitalizacja (mln PLN) 645,67 EV (mln PLN) 631,43 Liczba akcji (mln szt.) 4,75 Free float 100,0% Free float (mln PLN) 645,67 Śr. obrót/dzień (mln PLN) 0,31 Kod Bloomberga ELB PW Kod Reutersa ELB.WA Zmiana kursu Elektrobudowa WIG 1 miesiąc 15,6% 1,5% 3 miesiące 10,7% 9,3% 6 miesięcy 40,5% 13,1% 12 miesięcy 31,4% 14,9% Akcjonariat % akcji AVIVA OFE 15,19 Generali OFE 9,82 ING OFE 9,48 PZU OFE 8,42 AXA OFE 8,33 Poprzednie rekom. data cena doc Elektrobudowa 27 paź 18 sty 2 kwi 3 lip 2 paź 8 sty Elektrobudowa WIG znormalizowany Rozwój Elektrobudowy został przyhamowany przez problemy sektora budowlanego. Mordercza walka konkurencyjna nie oszczędziły żadnego segmentu na rynku budowlanym. Jednocześnie kluczowe z punktu Elektrobudowy inwestycje w energetyce czyli inwestycje w sieci przesyłowe i generację ciągle odwlekają się w czasie (w przeciwieństwie do nieco już ożywionych inwestycji w dystrybucję). Inwestycje te wystartują z bardzo niskiej bazy i powinny generować duży potencjał do wzrostu Elektrobudowy. Choć w tym momencie Elektrobudowa jest zmuszona do morderczej walki o marże to jednak spółka ma ekspozycję na segmenty charakteryzujące się wyjątkowym potencjałem wzrostu a jednocześnie ma silny bilans. Dlatego też rozpoczynamy analizowanie spółki od rekomendacji Trzymaj i ceny docelowej 145 PLN. Obiecujące inwestycje w sieci przesyłowe Plany inwestycji w sieci przesyłowe są ambitne. W ciągu następnych pięciu lat mogą być średniorocznie nawet dwa i pół raza wyższe niż w ostatnich latach i przekroczyć dwa miliardy złotych. Elektrobudowa może w nich partycypować zarówno jako wykonawca jak i dostawca aparatury rozdzielczej i stacji elektroenergetycznych. Potwierdzeniem są najniższe ceny w kontraktach na rozbudowę i modernizację stacji Skawina i Byczyna na w sumie ponad 400mln netto. Niestety znaczący skok inwestycji PSE Operator nie będzie miał jednak miejsca już w 2013 roku. Duży wzrost powinien mieć miejsce dopiero w 2014 roku. Elektrobudowa powinna mieć 10-15% udziału w tym rynku. Rzeczywistość zweryfikowała marzenia inwestycje w generację Elektrobudowa od dawna liczy na podwykonawstwo przy kontraktach na budowę nowych wielkich bloków energetycznych. Inwestycje są regularnie odkładane i zmniejszane do racjonalnych rozmiarów ale wydaje się, że pierwszy duży kontrakt (blok w Kozienicach) powinien wejść w tym roku w fazę realizacji. Na razie nie ma to dużego znaczenia dla spółki, gdyż wchodzi ona na budowę w zaawansowanej fazie. Jednak generuje to potencjał w przyszłości. Roboty elektroenergetyczne, które mogą być wykonane przez Elektrobudowę przy okazji tego kontraktu to około 5% wartości (około 300mln PLN). Potencjalny start budowy kolejnych bloków poprawia perspektywy spółki w przyszłości. Pozytywnym sygnałem na przyszłość jest uspokajająca się sytuacja w Polimeksie. Portfel zleceń zabezpieczony ale na niższych marżach. Portfel zleceń Elektrobudowy to około 900mln PLN. Jest to wartość o około 10% wyższa r/r. To powinno pozwolić wygenerować niewielki wzrost sprzedaży w roku Jednak tak jak cały segment inżynieryjno budowlany Elektrobudowa doświadcza morderczej konkurencji i walki o kontrakty. Spodziewamy się dalszego spadku marż w 2013 roku. Piotr Łopaciuk (0-22) PKO Dom Maklerski ul. Puławska Warszawa r. Dane finansowe (jednostkowe) mln PLN P 2013P 2014P 2015P Sprzedaż 945,2 1025,0 1073,4 1185,9 1312,7 EBITDA 61,6 55,4 55,0 64,7 76,4 EBIT 49,3 42,6 41,4 50,5 61,9 Zysk netto 37,9 37,7 37,1 44,8 54,4 Zysk skorygowany 37,9 37,7 37,1 44,8 54,4 EPS (PLN) 8,0 7,9 7,8 9,4 11,5 DPS (PLN) 4,00 4,00 4,00 6,00 8,00 P/E 17,40 17,49 17,80 14,72 12,13 P/BV 2,00 1,89 1,80 1,68 1,58 EV/EBITDA 10,2 11,4 11,4 9,7 8,2 P - prognoza PKO DM Istotne zastrzeżenia i informacje na temat powiązań pomiędzy DM a spółką znajdują się na ostatniej stronie niniejszego opracowania.

9 Inwestycje PSE szansą na przyszłość W najbliższych latach inwestycje PSE-Operator powinny zacząć dynamicznie rosnąć. Z około 700mln PLN wydanych w 2012 roku, kwota to powinna tylko minimalnie wzrosnąć w 2013 roku ale ma szansę podwoić się już w 2014 roku. Elektrobudowa ma bardzo dobrą ekspozycję na te inwestycje zarówno jako dostawca aparatury rozdzielczej i wykonawca robót energetycznych. Szacujemy, że Elektrobudowa powinna mieć około 15% udział w inwestycjach realizowanych przez PSE. Stacje Skawina i Byczyna Elektrobudowa złożyła najniższą ofertę na rozbudowę i modernizację stacji 220/110kV Skawina o wartości 224mln PLN netto. Co ważne następna oferta (z siedmiu oferentów, była tylko o 1% wyższa a kolejna tylko o 3 % wyższa). Mimo to cena ofertowa to tylko 76% budżetu. Spółka złożyła również jedyną ofertę na rozbudowę i modernizację stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kv. Oferta o wartości 215mln PLN mieści się w budżecie (stanowi 93% budżetu). Czas realizacji tych kontraktów to 4-5 lat. Spółka optymistycznie podchodzi do realizacji tych 2 kontraktów ze względu na wysokie kwalifikacje na miejscu. Inwestycje w generację powoli startują Kontrakt w Kozienicach jest pierwszym dużym kontraktem, który będzie realizowany w Polskiej energetyce. Szansę na realizację tego kontraktu oceniamy bardzo wysoko. Elektrobudowa może potencjalnie być podwykonawcą robót na tym kontrakcie o wartości około 300mln PLN. Niemniej roboty wykonywane przez Elektrobudowę mają dopiero miejsce w zaawansowanej fazie kontraktu (nie wcześniej niż za 3 lata). Niemniej spodziewamy się, że kolejne realizowane kontrakty w energetyce będą stopniowo poprawiać perspektywy na przyszłość Elektrobudowy. Kłopoty Polimeksu Pod koniec grudnia Polimex ostatecznie podpisał porozumienie z wierzycielami. Uważamy, że wola polityczna do uratowania spółki jest bardzo silna, a w świetle ostatnich wydarzeń jej przetrwanie niemal pewne. Jest to bardzo ważna wiadomość dla Elektrobudowy. Upadek giganta wstrząsnął by rynkiem budownictwa energetycznego bardzo komplikując sytuację spółki (Polimex ma być jednym z najważniejszych zleceniodawców dla Elektrobudowy). Wydaje się, że ryzyko to jest zażegnane. Co więcej powstała praktycznie państwowa spółka, która będzie mogła liczyć na wsparcie polityczne. 9

10 Kłopoty Rafako Sytuacja drugiego znaczącego gracza na rynku energetycznym Rafako również jest skomplikowana. Rafako w konsorcjum z Mostostalem Warszawą i Polimeksem ma realizować kontrakt w Opolu o wartości 9.4mld PLN (w którym Elektrobudowa mogłaby być podwykonawcą robót o wartości około 500mln PLN). Rafako jest spółką zależną (i najważniejszym aktywem) będącego na granicy upadłości PBG. W świetle zastawu na akcjach Rafako, zgadujemy, że wierzyciele będą zmuszeniu pójść na układ w PBG i sytuacja właścicielska nie zmieni się znacząco. Operacyjnie Rafako jest w dobrej kondycji. Z punktu widzenia Elektrobudowy, ważna jest ciągłość biznesowa Rafako a wydaje się, że ta nie powinna być raczej drastycznie zaburzona. Segment budownictwo przemysłowego może ożywić się w drugiej połowie roku. Wraz ze spowolnieniem gospodarczym spodziewamy się gorszej kontraktacji w segmencie budownictwa przemysłowego w 2013 roku. Potencjalne ożywienie powinno pojawić się dopiero pod koniec roku. W listopadzie ubiegłego roku spółce udało się podpisać dwa kontrakty z PKN em na ponad sto milionów złotych. Konflikt z Narodowym Centrum Sportu Spółka ma roszczenia wobec NCS u w związku z kontraktem na roboty na Stadionie Narodowym. Ostatnia ugoda dotyczyła jedynie zapłaty przez NCS zaległych należności. Elektrobudowa ma nadzieje odzyskać (po zapewne długoletnich procesach sądowych około 10mln PLN). Rozpędzający się wschód Coraz lepiej wygląda sprzedaż na kierunki wschodnie. W roku 2012 powinna stanowić ponad 10% sprzedaży (w porównaniu w 2011 to było tylko 5% sprzedaży). Sprzedaż na tych rynkach cały czas dynamicznie rośnie i na razie nie widać sygnałów spowolnienia. Elektrobudowa posiada 49% udziałów w Rosyjskiej spółce produkcyjnej Vector która produkuje aparature rozdzielczą i stacje kontenerowe w oparciu o technologię Elektrobudowy. Duży ciężar miedzi w kosztach Olbrzymią pozycją w kosztach jest miedź i jej pochodne. Stanowi ona nawet do 60% kosztów materiałowych czyli nawet około 200mln PLN w kosztach. W ostatnim okresie miedź wyrażona w złotówkach zachowywała się dosyć stabilnie. Należy być jednak wyczulonym na ten surowiec jako potencjalny czynnik ryzyka. 10

11 PLN/t Cena miedzi w PLN/t Źródło: Bloomberg Segmentacja sprzedaży: Elektrobudowa raportuje wyniki w czterech segmentach generacji, przemysłu, dystrybucji i automatyki. Podział sprzedaży wg segmentów zobrazowany jest na poniższym wykresie. Wytwarzanie Segment ten świadczy usługi dla zawodowych i przemysłowych wytwórców energii. Wsparty jest własnym zapleczem sektorowym i produkcyjnym. 12,0% 10,0% Segment Wytwarzania -przychody i marża operacyjna ,0% 6,0% 4,0% 2,0% Przychody (sprzedaż zewnętrzna) Marża operacyjna 0,0% P 2013P 2014P 2015P 2016P Źródło: Elektrobudowa, Prognozy PKO DM 0 11

12 W 2012 odczuwalny był spadek marży w segmencie. Podwyższona konkurencja nie oszczędza również bardziej hermetycznych sektorów. Spodziewamy się najniższych marż w segmencie w roku 2013 i stabilizacji bądź niemrawego odbicia. Jeśli chodzi o przychody zwiększonych dynamik wzrostu spodziewamy się dopiero w latach wraz z powoli rozpędzającym się sektorem energetycznym. Dystrybucja Przedmiotem działania tego segmentu jest produkcja i sprzedaż urządzeń elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia a w szczególności aparatury rozdzielczej przesyłu pierwotnego oraz stacji kontenerowych. Ponadto w tym segmencie rozpoznawane są kompleksowe realizacje stacji energetycznych i innych projektów generalnego wykonawstwa dla rynku dystrybucji i przesyłu. 16,0% 14,0% Segment Dystrybucji -przychody i marża operacyjna ,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Przychody (sprzedaż zewnętrzna) Marża operacyjna 0,0% P 2013P 2014P 2015P 2016P Źródło: Elektrobudowa, Prognozy PKO DM 0 W segmencie dystrybucji spodziewamy się systematycznych wzrostów po stronie przychodów wraz z rozpędzającymi się inwestycjami PSE Operator. Wzrosty powinny nastąpić w krótszej perspektywie (m.in. efekt spodziewanych realizacji stacji Byczyna i Skawina) niż w przypadku segmentu wytwarzania. Jednocześnie spodziewamy się utrzymania presji na marże. Przemysł Segment budownictwa przemysłowego i ogólnego. Wyróżniającą się branżą w tym segmencie jest petrochemia. Mieszczą się tu zarówno prace elektrotechniczne jak i ogólnobudowlane. 12

13 7,0% 6,0% Segment Przemysłu -przychody i marża operacyjna ,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Przychody (sprzedaż zewnętrzna) Marża operacyjna 0,0% P 2013P 2014P 2015P 2016P 0 Źródło: Elektrobudowa, Prognozy PKO DM Rok 2012 był wyjątkowo nieudany dla segmentu przemysłowego. Ciążyły nienajlepsze kontrakty (konflikt na Stadionie Narodowym). W wynikach 2013 spodziewamy się nawet zwiększonej presji na marżach, natomiast nie zakładamy jednostkowych strat na kontraktach na skalę roku Mimo to marża w tym segmencie może oscylować koło zera. Rentowność i wyniki Poniżej przedstawiamy skumulowane wyniki Elektrobudowy na poziomie sprzedaży i zysku netto 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Elektrobudowa: przychody i marża netto Przychody Marża netto 0,0% P 2013P 2014P 2015P 2016P 0 Źródło: Elektrobudowa, Prognozy PKO DM 13

14 Ze względu na trudne otoczenie konkurencyjne marże Elektrobudowy są pod coraz większą presją. Rok 2013 powinien być pod tym względem najtrudniejszy. Wydaje się jednak, że ta tendencja przynajmniej zaczyna wyhamowywać po bardzo trudnych doświadczeniach dla sektora. W przyszłości zwiększona podaż kontraktów w niszach technologicznych Elektrobudowy może poskutkować stopniową choć pewnie niemrawą poprawą marż. Sytuacja finansowa i dywidenda Bilans Elektrobudowy pozostaje silny. Na koniec roku 2012 spółka powinna mieć gotówkę netto na poziomie około 30mln PLN. Spodziewamy się, że dywindenda będzie ustalona na podobnym poziomie jak wypłacona w roku 20-12, choć propozycja zarządu może być minimalnie niższa. Prognozy dla Elektrobudowy na 4Q 2012 mln PLN IV kw IV kw. 2012P r/r Przychody 129,60 151,40 16,8% EBITDA 16,70 20,80 24,6% EBIT 13,60 16,40 20,6% Zysk netto 9,80 11,60 18,4% Marża EBITDA 12,9% 13,7% Marża EBIT 10,5% 10,8% Marża netto 7,6% 7,7% Źródło: Prognozy PKO DM 14

15 Wycena Nasza wycena bazuje na modelu DCF. Dodatkowo zaprezentowaliśmy wycenę porównawczą uwzględniając spółki z sektora budowlanego. Według naszych obliczeń cena docelowa Elektrobudowy to XXX złotych na akcję. Model DCF Model DCF jest złożony z dwóch faz. W fazie pierwszej w latach 2013P-2016P szczegółowo prognozujemy wszystkie kluczowe parametry potrzebne do wyceny spółki, a szczególności wartość przychodów, nakłady inwestycyjne, marże realizowane na kontraktach, koszty stałe oraz pozycje bilansu. Faza druga trwa od 2017F. W drugiej fazie zakładamy stałą stopę wzrostu wolnych przepływów pieniężnych na poziomie 1% rocznie. Używamy stopy dyskontowej opartej na WACC. Stopa wolna od ryzyka jest przyjęta na poziomie 4,0%, co odzwierciedla rentowność 10 letnich obligacji rządowych. Beta jest założona na poziomie 1,0x. Premia za ryzyko rynkowe przyjęliśmy na poziomie 5,0%. Dyskontujemy wszystkie wolne przepływy pieniężne dla firmy na dzień 31 grudnia 2012 i odejmujemy prognozowany dług netto (dodajemy gotówkę netto). Ponadto do wyceny dodajemy 49% udział w stowarzyszonej spółce Vector. 15

16 Elektrobudowa mln PLN P 2013P 2014P 2015P 2016P > 2016P EBIT 49,3 42,6 41,4 50,5 61,9 67,4 67,4 Stopa podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% NOPLAT 39,9 34,5 33,5 40,9 50,1 54,6 54,6 CAPEX -15,9-12,2-20,0-20,0-17,0-17,0-14,6 Amortyzacja 10,9 12,3 12,8 13,6 14,2 14,5 14,6 Zmiany w kapitale obrotowym -48,0-13,0-5,8-15,2-16,9-11,2-2,0 FCF -13,1 21,7 20,5 19,4 30,4 40,9 WACC 11,1% 7,9% 8,9% 9,0% 9,0% 9,0% Współczynnik dyskonta 0,92 0,84 0,77 0,71 DFCF 18,8 16,3 23,5 29,0 Wzrost w fazie II 1,0% Suma DFCF - Faza I 87,7 Suma DFCF - Faza II 473,8 Wartość Firmy (EV) 561,5 Dług netto -30,5 Pozostałe 37,7 Wartość godziwa 629,6 Liczba akcji (mln szt.) 4,7 Wartość godziwa na akcję na ,6 Cena docelowa za 12 miesięcy (PLN) 145,0 Cena bieżąca 125,0 Oczekiwana stopa zwrotu 16% Źródło: prognozy PKO Dom Maklerski 16

17 Elektrobudowa: WACC 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P >2017P Stopa wolna od ryzyka 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% Premia rynkowa 4,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Premia za ryzyko długu 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% Stopa podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% Koszt kapitału własnego 8,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% Koszt długu 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% Waga kapitału własnego 97% 99% 99% 99% 99% 99% Waga długu 3% 1% 1% 1% 1% 1% WACC 7,9% 8,9% 9,0% 9,0% 9,0% 8,9% Źródło: prognozy PKO Dom Maklerski Elektrobudowa: Wrażliwość na WACC i tempo wzrostu w fazie 2 Wzrost w fazie 2 0,0% 1,0% 2,0% 7,9% 151,3 163,4 179,3 WACC 8,9% 136,2 145,0 156,1 9,9% 124,1 130,7 138,8 Źródło: PKO Dom Maklerski 17

18 Wycena porównawcza Wycena porównawcza wskazuje, że przyjmując prognozy PKO DM, Elektrobudowa notowany jest z wyraźną premią do spółek porównywalnych. Tłumaczymy to faktem, że brak jest bliskich spółek porównywalnych o podobnym do Elektrobudowy potencjalne wzrostu i ekspozycji na charakteryzujące się dużym potencjałem inwestycje w sieci przesyłowe i moce wytwórcze w energetyce. Spółki porównywalne: wskaźniki P/E EV/EBITDA Spółka 2012P 2013P 2014P 2012P 2013P 2014P Apator 14,6 15,4 12,4 9,5 10,2 9,2 Budimex 13,3 13,0 16,8 4,3 4,6 5,6 Erbud 10,9 9,5 8,1 6,3 6,1 5,6 Unibep 10,1 9,5 8,1 6,3 6,1 5,6 ZPUE 12,4 11,1 9,1 7,1 6,7 5,8 Alstom 9,5 10,4 9,0 6,2 6,6 6,2 MEDIANA 11,7 10,7 9,0 6,3 6,4 5,7 Elektrobudowa (PKO DM) 17,5 17,8 14,7 11,4 11,4 9,7 premia/dyskonto do prognoz PKO DM 50% 66% 63% 80% 80% 70% Źródło: Na podstawie konsensusu Bloomberg, PKO Dom Maklerski Elektrobudowa: Podsumowanie wyceny porównwczej mln PLN 2012F 2013F 2014F Średnia Elektrobudowa prognoza zysku netto 37,7 37,1 44,8 Elektrobudowa prognoza EBITDA 55,4 55,0 64,7 Spółki budowlane: mediana P/E 11,7 10,7 9,0 Wycena Elektrobudowa 92,6 83,8 85,5 87,3 Spółki budowlane: mediana EV/EBITDA 6,3 6,4 5,7 Wycena Elektrobudowa 87,8 73,6 77,9 79,8 Źródło: Bloomberg, PKO Dom Maklerski 18

19 Rachunek zysków i strat (mln PLN) P 2013P 2014P 2015P 2016P Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Zysk z udziałów w jednostkach podporządkowanych Saldo działalności finansowej Zysk brutto Podatek dochodowy Zyski (straty) mniejszości Zysk (strata) netto Bilans (mln PLN) P 2013P 2014P 2015P 2016P Aktywa Trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozstałe aktywa długoterminowe Aktywa Obrotowe Zapasy Należności Pozostałe aktywa krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne AKTYWA RAZEM Kapitał Własny Kapitały mniejszości Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki Rezerwy Pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki Rezerwy Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania handlowe i pozostałe PASYWA RAZEM Źródło: Elektrobudowa, P - prognoza PKO Dom Maklerski Rachunek Przepływów Pieniężnych (mln PLN) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wskaźniki ROE 14,1% 11,5% 10,8% 10,1% 11,4% 13,0% 13,4% Dług netto Źródło: Elektrobudowa, P - prognoza PKO Dom Maklerski, 19

20 RAPORT ZPUE Sektor przemysłowy Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 268,8 Cena docelowa (PLN) 310,0 Min 52 tyg (PLN) 112,8 Max 52 tyg (PLN) 260,3 Kapitalizacja (mln PLN) 376,3 EV (mln PLN) 412,5 Liczba akcji (mln szt.) 1,4 Free float 50% Free float (mln PLN) 188,2 Śr. obrót/dzień (mln PLN) 0,1 Kod Bloomberga PUE PW Kod Reutersa PUEP.WA Zmiana kursu ZPUE WIG 1 miesiąc 8,4% 1,5% 3 miesiące 13,1% 8,3% 6 miesięcy 35,9% 18,2% 12 miesięcy 124,9% 23,0% Akcjonariat % akcji i głosów Amplico OFE Aviva TFI Małgorzata Wypychewicz Bogusław Wypychewicz Poprzednie rekom. data cena doc ZPUE 3 sty 15 mar 30 maj 10 sie 22 paź 8 sty ZPUE WIG znormalizowany ZPUE producent rozdzielnic, średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych to spółka korzystająca z boomu inwestycyjnego w segmencie inwestycji w sieć dystrybucyjną. Siłą ZPUE jest mocna pozycja rynkowa (spółka jest liderem na rynku ), dbałość o stronę kosztową i program inwestycyjny pozwalający na istotny wzrost mocy wytwórczych w Potencjał spółki tkwi w ciągle rosnącym rynku oraz dopiero odkrywanych możliwościach wzrostu w eksporcie. Spółka dzieli się dywidendą z akcjonariuszami i ma mocny bilans. Rozpoczynamy analizowanie ZPUE od rekomendacji Kupuj i ceny docelowej 310PLN. Inwestycje w dystrybucje motorem napędowym dla spółki Inwestycje koncernów energetycznych w dystrybucję w zastępstwie inwestycji w wytwarzanie mają się nieźle. Oceniamy, że w tym momencie jest to rynek już w całkiem zaawansowanej fazie wzrostowej. Szczyt powinien być osiągnięty w terminie około dwóch lat. Póki co ZPUE w pełni korzysta z boomu na rynku ciągle poprawiając sprzedaż i wyniki. Potencjał wzrostu w eksporcie jest jeszcze niewykorzystany Dotychczasowe pełne wykorzystanie mocy wytwórczych nie pozwalało na rozwój w nieco mniej rentownym eksporcie. Usuwanie kolejnych wąskich gardeł w produkcji powinno pozwolić zacząć atakować rynki eksportowe. Sprzedaż eksportowa już w 2012 powinna osiągnąć około 15% (w 2011 roku to około 10%). Przewidujemy duży potencjał do wzrostu dla ZPUE na rynkach eksportowych. Najbardziej obiecujące kierunki to rynki wschodnie i rynek Niemiecki (spółka jest już przekwalifikowanym dostawcą dla EON u). Rozwój mocy wytwórczych i uzupełnianie brakujących elementów Ostatni rok to dynamiczny rozwój spółki. Spółka usuwała kolejne wąskie gardła ograniczające produkcję. Na początku roku spółka ukończyła nową lakiernię. W połowie roku rozpoczęła produkcję żywicznych elementów izolacyjnych. Na przełomie 2012/2013 ukończona została nowa hala montażu. Najważniejsza, najbardziej kosztowna inwestycja betoniarnia pozwalająca na wzrost wolumenu obudów betonowych do stacji kontenerowych powinna być oddana do użytku pod koniec 2013 roku. Ukończenie tej inwestycji powinno znacząco pozytywnie wpłynąć na wyniki przyszłego roku. Dywidenda i być może wzrost przez akwizycje Pomimo dużego programu inwestycyjnego, spółka powinna zmniejszyć dług netto na koniec 2012 roku jedynie do 35mln PLN. Polityka dywidend zakłada wypłaty w wysokości 25-50% z zysku netto. Ze względu na realizowane do końca 2013 roku inwestycje spodziewamy się wypłaty bliżej dolnej granicy w wysokości 6.4 PLN na akcję. Mimo dywidendy i capexów, spółka rozważa również wzrost przez akwizycję brakujące elementy w coraz bardziej komplementarnej grupie to transformatory i elektroporcelana izolacyjna. Piotr Łopaciuk (0-22) PKO Dom Maklerski ul. Puławska Warszawa r. Dane finansowe (jednostkowe) mln PLN P 2013P 2014P 2015P Sprzedaż 381,4 455,2 489,1 553,6 570,2 EBITDA 37,3 56,6 60,1 68,6 69,8 EBIT 26,5 39,6 42,6 51,1 52,6 Zysk netto 19,6 29,3 32,9 40,0 41,8 Zysk skorygowany 19,6 29,3 32,9 40,0 41,8 EPS (PLN) 19,2 21,0 23,5 28,6 29,8 DPS (PLN) 6,4 6,4 12,0 14,5 16,0 P/E 18,6 12,4 11,1 9,1 8,7 P/BV 2,2 1,8 1,6 1,5 1,3 EV/EBITDA 10,7 7,1 6,7 5,8 5,7 P - prognoza PKO DM Istotne zastrzeżenia i informacje na temat powiązań pomiędzy DM a spółką znajdują się na ostatniej stronie niniejszego opracowania.

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Budimex Naprzód marż. Kupuj. Sektor budowlany RAPORT

Budimex Naprzód marż. Kupuj. Sektor budowlany RAPORT RAPORT Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 137,80 Cena docelowa (PLN) 157,00 Min 52 tyg (PLN) 110,45 Max 52 tyg (PLN) 141,50 Kapitalizacja (mln PLN) 3 484,86 EV (mln PLN) 2 260,81 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Elektrobudowa. Trzymaj. Przemysł RAPORT. Dalsze odpisy w segmencie przemysłowym. (obniżona do Trzymaj)

Elektrobudowa. Trzymaj. Przemysł RAPORT. Dalsze odpisy w segmencie przemysłowym. (obniżona do Trzymaj) RAPORT Trzymaj (obniżona do Trzymaj) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 93,55 Cena docelowa (PLN) 100,00 Min 52 tyg (PLN) 93,30 Max 52 tyg (PLN) 165,95 Kapitalizacja (mln PLN) 444,14 EV (mln PLN) 407,81

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne LPP Rekomendacja RAPORT NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 2737 Cena bieżąca (PLN) 2600 Stopa dywidendy 2,9% Potencjał wzrostu 8,2% Kapitalizacja (mln PLN) 4 569 Free float 47,7% Rekomendacja LPP PW LPPP.WA

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Elektrobudowa. Trzymaj. Przemysł RAPORT. Wycena ryzyka. (podwyższona) 13 kwietnia 2015

Elektrobudowa. Trzymaj. Przemysł RAPORT. Wycena ryzyka. (podwyższona) 13 kwietnia 2015 RAPORT Trzymaj (podwyższona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 109,55 Cena docelowa (PLN) 110,00 Min 52 tyg (PLN) 69,71 Max 52 tyg (PLN) 112,00 Kapitalizacja (mln PLN) 493,75 EV (mln PLN) 576,23 Liczba

Bardziej szczegółowo

Budimex Zrównoważony wzrost

Budimex Zrównoważony wzrost RAPORT Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 111,15 Cena docelowa (PLN) 125,00 Min 52 tyg (PLN) 80,14 Max 52 tyg (PLN) 135,73 Kapitalizacja (mln PLN) 2 837,67 EV (mln PLN) 1 613,62 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r.

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r. Warszawa, Bydgoszcz, 5 kwietnia 14.11.2012r. r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe GK Projprzem S.A.

Bardziej szczegółowo

Elektrobudowa, ZPUE, Apator

Elektrobudowa, ZPUE, Apator RAPORT APATOR Rekomendacja TRZYMAJ Cena docelowa (PLN) 33,00 Cena bieżąca (PLN) 31,72 Stopa dywidendy (%) 4,4% Potencjał wzrostu (%) 4,0% Kapitalizacja (mln PLN) 1050,0 Free float 77% Kod Bloomberga APT

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

KGHM. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Buszujący w złożu

KGHM. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Buszujący w złożu RAPORT Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 122,20 Cena docelowa (PLN) 140,00 Min 52 tyg (PLN) 117,50 Max 52 tyg (PLN) 198,40 Kapitalizacja (mln PLN) 24440,00 EV (mln PLN) 12002,29 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Bogdanka. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Wciąż silny potencjał wzrostu

Bogdanka. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Wciąż silny potencjał wzrostu RAPORT Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 120,0 Cena docelowa (PLN) 150,0 Min 52 tyg (PLN) 86,0 Max 52 tyg (PLN) 130,6 Kapitalizacja (mln PLN) 4081,6 EV (mln PLN) 4588,8 Liczba akcji (mln szt.) 34,0

Bardziej szczegółowo

Trzymaj, 5926,00 CZK Obniżona z: Kupuj

Trzymaj, 5926,00 CZK Obniżona z: Kupuj Komercni Bloomberg: KOMB CP Equity, Reuters: BKOM.PR Trzymaj, 5926,00 CZK Obniżona z: Kupuj Niskie stopy zostaną z nami dłużej Wydarzenia jakie rozegrały się na arenie banków centralnych w ostatnich tygodniach

Bardziej szczegółowo

Apator Bloomberg: APT PW Equity, Reuters: APTP.WA

Apator Bloomberg: APT PW Equity, Reuters: APTP.WA Apator Bloomberg: APT PW Equity, Reuters: APTP.WA Trzymaj, 34,00 PLN Obniżona z: Kupuj Pod prąd Silny kurs USD, erozja marż na sprzedaży konwencjonalnych liczników energii oraz problemy ze spółką Rector

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Apator Nabiera odpowiednich kształtów

Apator Nabiera odpowiednich kształtów Dane podstawowe RAPORT Kupuj Cena bieżąca (PLN) 37,60 Cena docelowa (PLN) 43,50 Min 52 tyg (PLN) 31,72 Max 52 tyg (PLN) 42,24 Kapitalizacja (mln PLN) 1 109,52 EV (mln PLN) 1 205,92 Liczba akcji (mln szt.)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

ZPUE Bloomberg: PUE PW Equity, Reuters: PUEP.WA. Kupuj, 355,00 PLN Podniesiona z: Trzymaj

ZPUE Bloomberg: PUE PW Equity, Reuters: PUEP.WA. Kupuj, 355,00 PLN Podniesiona z: Trzymaj ZPUE Bloomberg: PUE PW Equity, Reuters: PUEP.WA Kupuj, 355,00 PLN Podniesiona z: Trzymaj Powrót na ścieżkę wzrostu Zakładamy że po kilku trudniejszych kwartałach związanych z problemami w eksporcie (zrozumiałe

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Emperia Bloomberg: EMP PW Equity, Reuters: EMP.WA. Kupuj, 65,70 PLN Podtrzymana

Emperia Bloomberg: EMP PW Equity, Reuters: EMP.WA. Kupuj, 65,70 PLN Podtrzymana Emperia Bloomberg: EMP PW Equity, Reuters: EMP.WA Kupuj, 65,70 PLN Podtrzymana Danina dla państwa Obniżamy cenę docelową dla akcji Emperii do 65,7 PLN ze względu na duże prawdopodobieństwo zapłaty zaległego

Bardziej szczegółowo

Action Bloomberg: ACT PW Equity, Reuters: ACT.WA. Sprzedaj, 14,10 PLN Obniżona z: Kupuj

Action Bloomberg: ACT PW Equity, Reuters: ACT.WA. Sprzedaj, 14,10 PLN Obniżona z: Kupuj Action Bloomberg: ACT PW Equity, Reuters: ACT.WA Sprzedaj, 14, PLN Obniżona z: Kupuj Akcja reanimacja Po fatalnym wynikowo 4Q15, w konsekwencji słabym 15 r., który obnażył trudności prowadzenia biznesu

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

Elektrobudowa. Sprzedaj. Przemysł RAPORT. Wycena ryzyka. 17 października 2014

Elektrobudowa. Sprzedaj. Przemysł RAPORT. Wycena ryzyka. 17 października 2014 RAPORT Sprzedaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 79,41 Cena docelowa (PLN) 66,00 Min 52 tyg (PLN) 70,19 Max 52 tyg (PLN) 161,78 Kapitalizacja (mln PLN) 377,01 EV (mln PLN) 340,68 Liczba akcji (mln szt.)

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

ZPUE. Trzymaj. Przemysł RAPORT. Bariery wzrosty. (podwyższona ze Sprzedaj)

ZPUE. Trzymaj. Przemysł RAPORT. Bariery wzrosty. (podwyższona ze Sprzedaj) RAPORT Trzymaj (podwyższona ze Sprzedaj) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 338,0 Cena docelowa (PLN) 345,0 Min 52 tyg (PLN) 333,3 Max 52 tyg (PLN) 462,7 Kapitalizacja (mln PLN) 473,2 EV (mln PLN) 495,2

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Czy dywidendy mogą być wyższe?

Czy dywidendy mogą być wyższe? RAPORT Czy dywidendy mogą być wyższe? Orange Polska Rekomendacja SPRZEDAJ Cena docelowa (PLN) 8, Cena bieżąca (PLN) 1,7 Stopa dywidendy 4,7% Potencjał wzrostu -2,5% Kapitalizacja (mln PLN) 14 42 Free float

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Elektrobudowa Bloomberg: ELB PW Equity, Reuters: ELB.WA

Elektrobudowa Bloomberg: ELB PW Equity, Reuters: ELB.WA Elektrobudowa Bloomberg: ELB PW Equity, Reuters: ELB.WA Trzymaj, 100,00 PLN Podtrzymana Okres niepewności Otoczenie biznesowe Elektrobudowy nie jest łatwe. Na rynku brakuje nowych dużych kontraktów. Ryzyka

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

AmRest Bloomberg: EAT PW Equity, Reuters: EATP.WA

AmRest Bloomberg: EAT PW Equity, Reuters: EATP.WA AmRest Bloomberg: EAT PW Equity, Reuters: EATP.WA Kupuj, 216 PLN Podtrzymana Rosnący apetyt na zyski Sądzimy, że po dobrym 215 roku, również 216 będzie wynikowo rekordowy dla spółki. Spółka korzysta na

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Raport sektorowy. Sektor detaliczny. 08 grudnia 2015 r. LPP: Za duży rozmiar. CCC: Zdobywanie terenu

Raport sektorowy. Sektor detaliczny. 08 grudnia 2015 r. LPP: Za duży rozmiar. CCC: Zdobywanie terenu Raport sektorowy Sektor detaliczny 08 grudnia 2015 r. Wolniejszy wzrost Ze względu na słabsze perspektywy wzrostu sprzedaży i brak widoków na poprawę marży brutto obniżamy cenę docelową dla LPP do 5 059

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

ZPUE Bloomberg: PUE PW Equity, Reuters: PUEP.WA. Trzymaj, 465,00 PLN Obniżona z: Kupuj

ZPUE Bloomberg: PUE PW Equity, Reuters: PUEP.WA. Trzymaj, 465,00 PLN Obniżona z: Kupuj ZPUE Bloomberg: PUE PW Equity, Reuters: PUEP.WA Trzymaj, 465,00 PLN Obniżona z: Kupuj W eksporcie nadzieja Wydaje się, że na dość stabilnym rynku krajowym ZPUE zbliża się do granic wzrostu. Szansą dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 OPTYMISTYCZNY POCZĄTEK ROKU I JESZCZE LEPSZY DRUGI KWARTAŁ Wysoka dynamika sprzedaży - wzrost o 14% w tym 4% w kraju i 29% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU I. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys. zł W tys. euro Od 2014-01-01 do 2014-03-31 od 2013-01-01

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Polityka dywidendowa PZU

Polityka dywidendowa PZU Polityka dywidendowa PZU Warszawa, 4.10.2016 Zbudujemy wartość Grupy PZU realizując strategiczne projekty rozwojowe 1 oraz oferując atrakcyjny strumień dywidend Wysokość dywidendy proponowanej przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING ANALIZA FUNDAMENTALNA UPDATE MARZEC 2007

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING ANALIZA FUNDAMENTALNA UPDATE MARZEC 2007 MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING ANALIZA FUNDAMENTALNA UPDATE MARZEC 7 Porównanie ze spółkami krajowymi Wśród spółek budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie szczególne zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Bogdanka. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Chudy 2Q i wzbogacona przyszłość. (podtrzymana)

Bogdanka. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Chudy 2Q i wzbogacona przyszłość. (podtrzymana) 144 126 18 RAPORT Dom Maklerski PKO BP ul. Puławska 15 2-515 Warszawa Kupuj (podtrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 115,8 Cena docelowa (PLN) 134 Min 52 tyg (PLN) 96,6 Max 52 tyg (PLN) 139,5 Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011 Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011 Warszawa, sierpień 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW ROK 2012 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe, notowania i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe Projprzem S.A. Wyniki finansowe GK Projprzem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy":

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy: Metody majątkowe Zadanie 1 Poniższe dane dotyczą Spółki Beta", notowanej na giełdzie: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Kapitał podstawowy 900 000 1 080 000 Należne, nie wniesione wpłaty na poczet kapitału

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Czekając na poprawę wyników

Grupa Azoty Czekając na poprawę wyników RAPORT Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 62.05 Cena docelowa (PLN) 53.95 Min 52 tyg (PLN) 47.52 Max 52 tyg (PLN) 79.78 Kapitalizacja (mln PLN) 6 155.08 EV (mln PLN) 6 664.64 Liczba akcji (mln szt.) 99.20

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo