Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa"

Transkrypt

1 RAPORT Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa ZPUE Rekomendacja KUPUJ Cena docelowa (PLN) 310,00 Cena bieżąca (PLN) 268,80 Stopa dywidendy (%) 2,5% Potencjał wzrostu (%) 15,3% Kapitalizacja (mln PLN) 376,3 Free float 50% Kod Bloomberga PUE PW Kod Reutersa PUEP.WA ELEKTROBUDOWA Rekomendacja TRZYMAJ Cena docelowa (PLN) 145,00 Cena bieżąca (PLN) 136,00 Stopa dywidendy (%) 2,9% Potencjał wzrostu (%) 6,6% Kapitalizacja (mln PLN) 645,67 Free float 100% Kod Bloomberga ELB PW Kod Reutersa ELB.WA Niepewne otoczenie makroekonomiczne, niesprecyzowane regulacje prawne i skomplikowane procesy inwestycyjne sprawiły, że długo oczekiwane inwestycje w moce wytwórcze są cały czas odkładane. Być może wraz z rozpoczęciem kontraktu w Kozienicach sytuacja zacznie powoli się poprawiać. Kluczowe dla przyszłości rynku było podpisanie przez Polimex umowy z wierzycielami. Nie mniej ważne jest niezaburzone i ciągłe działanie Rafako. Póki co bezpieczniejszym i łatwiejszym w realizacji zamiennikiem (a nie mniej ważnym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju) okazują się inwestycje w sieci energetyczne. Inwestycje w sieć dystrybucyjną to szybko rosnący ale coraz bardziej dojrzały rynek, w którym ciągle drzemie duży potencjał. Na razie rynek powinien rosnąć w ponad 10% tempie. Spodziewamy się szczytu na tym rynku za około 2 lata. Inwestycje w sieć przesyłową to rynek który jest w stanie niemal niemowlęcym i ma się dopiero rozbudzić od przyszłego roku, ale efekt niskiej bazy i ogromnych potrzeb generuje w tym segmencie bardzo duży potencjał. Spodziewamy się że wydatki PSE-Operator w 2014 powinny niemal potroić się. Rozpoczynamy analizę ZPUE od rekomendacji Kupuj i ceny docelowej 310 PLN. ZPUE producent kontenerowych stacji transformatorowych i aparatury rozdzielczej niskich i średnich napięć ma dokładną ekspozycję na rozwój sieci dystrybucyjnej w Polsce. Spółka jest atrakcyjnie wyceniana (P/E na 2013 to 11,1x) a dodatkowy potencjał tkwi w planie inwestycyjnym powiększania w pełni wykorzystanych mocy produkcyjnych, który powinien zakończyć się w 4 kwartale 2013 roku i dynamicznym rozwoju eksportu. Rozpoczynamy analizę Elektrobudowy od rekomendacji Trzymaj i ceny docelowej 145 PLN. Elektrobudowa również dostarcza aparaturę rozdzielczą tyle że dla dystrybucji pierwotnej. Jednak przede wszystkim jest spółką inżynieryjno-budowlaną z wyraźną ekspozycją na charakteryzujące się bardzo dużym potencjałem rynki inwestycji w sieć przesyłową i moce wytwórcze. Pomimo działania w niszy technologicznej spółka bardzo wyraźnie odczuwa podwyższoną konkurencję na rynku budowlanym i w 2013 roku będzie zapewne walczyła jedynie o utrzymanie wyniku. Obecnie spółka nie jest wyceniana tanio (P/E na 2013 to 17,8x), ale ma bardzo duży potencjał wyraźnie jednak obarczony ryzykiem marż. Piotr Łopaciuk (0-22) PKO Dom Maklerski ul. Puławska Warszawa r. Istotne zastrzeżenia i informacje na temat powiązań pomiędzy DM a spółką znajdują się na ostatniej stronie niniejszego opracowania.

2 Inwestycje w sieć dystrybucyjną energii elektrycznej Inwestycje w sieć dystrybucyjną w centrum uwagi Po latach w którym główny nurt dyskusji koncentrował się na odtwarzaniu majątku wytwórczego polskiej energetyki, coraz większy akcent kładziony jest na inwestycje w sieć dystrybucyjną. Olbrzymie nakłady potrzebne do realizacji projektów wytwórczych, komplikacja tych projektów, niepewność otoczenia regulacyjnego, kryzys ekonomiczny i związana z nim weryfikacja ścieżki wzrostu zapotrzebowania na energię wszystko to sprawiło, że koncerny energetyczne kładą coraz więcej nacisku na inwestycje w sieci dystrybucyjne. Są to inwestycje prostsze w realizacji, o łatwiejszym do przewidzenia zwrocie i krytyczne dla bezpieczeństwa energetycznego. Dla przykładu prezes Energi stwierdził, że główne ryzyko dla stabilności polskiego systemu tkwi właśnie w stanie sieci dystrybucyjnych. Słaby stan infrastruktury Infrastruktura Siecie dystrybucyjnych w Polsce jest w stanie słabym choć od niedawna dosyć dynamicznie się poprawiającym. Średni wiek sieci dystrybucyjnej to około 30 lat. Nawet około 30% polskiej sieci dystrybucyjnej kwalifikuje się do jak najszybszej wymiany ze względu na stan techniczny. Stopień dekapitalizacji majątku dystrybucyjnego w Polsce to około 75%. Problemem są stare stacje transformatorowe i stare linie. Większość strat sieciowych ma miejsce właśnie w sieciach dystrybucyjnych. Zwłaszcza w obszarach wiejskich odczuwane są problemy z zasilaniem związane ze słabym stanem infrastruktury. Ponadto ponowne kształtowanie sieci, podnosi ich stopień złożoności i wymaga kolejnych inwestycji. Straty sieciowe Dane o wysokości strat sieciowych są zróżnicowane ale zgodnie alarmujące. W niektórych publikacjach pojawiają się szacunki nawet 12% strat w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej. Według raportu BBN u całkowita strata w przesyle energii elektrycznej w 2011 roku w Polsce wyniosła 10.8 TWh czyli 7.3% z 147 TWh wprowadzonych do systemu. Około 85% tej straty było wygenerowane w sieciach dystrybucyjnych (wykres). 2

3 160 Straty energi w sieci dystrybucyjnej i przesyłowej w 2011 (TWh) 147TWh ,2TWh - 6.2% 1,6TWh - 1.1% Produkcja energii Straty w dystrybucji Straty w przesyle Źródło: Stan krajowych sieci przesyłowych, BBN, PKO DM To i tak zdecydowana poprawa w stosunku do lat ubiegłych. Jednak potencjał do poprawy zostaje ciągle duży. W wysoko rozwiniętych krajach współczynnik strat wynosi nawet tylko 4%. Inwestycje w sieć dystrybucyjną Inwestycje w sieć dystrybucyjną realizowane są przez polskie koncerny energetyczne: Tauron, PGE, Energę i Eneę. Inwestycje są wspierane przez Europejski Bank Inwestycyjny (m.in. 50% wsparcie dla projektów Tauronu, Energi). Oprócz motywacji bezpieczeństwem energetycznym, zmniejszaniem strat w dystrybucji, koniecznością odnowienia majątku bardzo ważna jest też presja regulatora. URE uzgadnia z podmiotami rynkowymi skalę inwestycji która następnie jest weryfikowana przy okazji ustalania taryf na dystrybucję energii elektrycznej. Już 2011 rok pokazał istotny wzrost inwestycji w segmencie dystrybucyjnym. Według naszych oczekiwań wzrost ten powinien się utrzymać również w roku

4 1,6 Inwestycje Polskich koncernów w sieć dystrybucyjną P (mld PLN) 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0, P 0,2 0 Enea Energa PGE Tauron Źródło: Spółki, PKO DM Wydatki na dystrybucję powinny dalej rosnąć, choć w nieco bardziej zrównoważonym tempie. Szczyt inwestycji w tym cyklu powinien przypaść na rok Według deklaracji w latach , operatorzy średniorocznie powinni wydawać 6.8mld PLN. Jest to średniorocznie niemal o 45% więcej niż w 2011 roku. Urząd Regulacji Energetyki uzgodnił plany inwestycji (wyrażone w cenach stałych z roku 2010) dla przedsiębiorstw sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. 8,0 Inwestycje OSD i OSP uzgodnione z URE (PLN mld) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Źródło: URE Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan

5 Inwestycje w sieć przesyłową energii elektrycznej Słaby stan i niedopasowanie sieci przesyłowej Sieć przesyłowa wysokich napięć jest również w wysokim stopniu (około 70%) zdekapitalizowana. Sieć przesyłowa jest jeszcze starsza niż sieć dystrybucyjna. Duże inwestycje w sieci przesyłową przypadały na lata 70. poprzedniego wieku. W 2011 roku w sieci przesyłowej utracono około 1.6TWh energii elektrycznej (1.2% wysłanej energii do sieci). Potrzeby inwestycyjne biorą się nie tylko z wysokiego wieku i słabego stanu sieci. Osobnym problemem jest zmieniająca się struktura generacji energii. Małe, nieprzewidywalne odnawialne źródła energii wymagają rozbudowy i rekonstrukcji systemu. Ponadto słabością systemu jest jego mała gęstość. Długie odcinki linii powiększają straty. Wielkość sieci w Polsce w stosunku do potencjału generacji w Polsce jest za mała. Zadania do zrealizowania przez PSE Plan rozbudowy sieci przesyłowej przez PSE opiera się o rozwój sieci o napięciu 400kV i stopniowej redukcji sieci o napięciu 220kV. Priorytetami będą również inwestycje w połączenia trans graniczne z Niemcami, Czechami, Białorusią i Litwą. Zadania ujęte w najnowszym planie pięcioletnim przewidują m.in. wybudowanie 10 linii przesyłowych o napięciu 400 kv i długości ok km, czterech linii przesyłowych 220 kv o długości ok. 92 km, 10 stacji elektroenergetycznych, rozbudowę kolejnych 39 stacji. Ponadto zmodernizowane zostaną 9 linii przesyłowych 400 kv, 26 linii przesyłowych 220 kv i 30 stacji elektroenergetycznych, zainstalowanie 53 transformatorów i zainstalowanie 10 urządzeń zapewniających poprawę parametrów pracy sieci o łącznej mocy 850 Mvar. Planowana wartość inwestycji Do tej pory inwestycje PSE-Operator nie były zbyt imponujące. W przypadku sieci przesyłowych (w odróżnieniu od już całkiem rozbudzonego rynku inwestycji w sieci dystrybucyjne ) mówimy o dopiero planowanym istotnym wzroście nakładów. Ostatnie 4 lata nie wyglądały zbyt imponująco jeśli chodzi o zrealizowane inwestycje. Natomiast plany na przyszłość PSE ma bardzo ambitne. W latach PSE chce zrealizować inwestycje o wartości około 10mld PLN. To oznacza, że PSE chce wydawać w przyszłych latach średniorocznie po 2.3 mld PLN. To oznaczałoby wzrost o ponad 200% w stosunku do skali inwestycji realizowanej dotychczas. Należy jednak oczekiwać, że istotny skokowy wzrost inwestycji będzie miał miejsce zapewne dopiero w latach

6 2,5 Inwestycje PSE -Operator w sieć przesyłową (PLN mld) 2 1,5 1 0, P 2013P 2014P-2017P średnia Źródło: PSE Operator, Prognozy PKO DM 6

7 Inwestycję w generację energii elektrycznej Inwestycję w generację to ciągle ewoluujący plan, z czasem coraz bardziej okrajany i zmierzający w stronę bardziej realna do realizacji i bardziej racjonalną. W tym segmencie procesy są bardzo długotrwałe a prognozy mogą się nie sprawdzić na przykład przez jedną negatywną opinię środowiskową. Niemniej racjonalne i możliwe do realizacji wydaje się założenie (choć jest ono ciągle obciążone wieloma niewiadomymi), że na nowe moce wytwórcze w Polsce zostanie wydane do 2019 roku około 27 miliardów złotych. To oznaczałoby średnioroczne wydatki w segmencie na poziomie około 3.8 miliarda złotych. Poniższa tabela podsumowuje potencjalnie realizowane projekty nowych mocy wytwórczych. Największe planowane inwestycje w nowe moce wytwórcze Projekt Szacowana wartość netto Potencjalni wykonawcy Elektrownia Kozienice (Enea) blok na węgiel kamienny o mocy 1075 MW 5,10 Polimex i Hitachi Elektrownia Stalowa Wola (PGNiG, Tauron) blok gazowy o mocy 450MW 1,30 Abener Energia Elektrownia Opole (PGE) 2 bloki na węgiel kamienny o mocy 2x900 MW 9,40 Przetarg wygrany przez Konsorcjum Polimex, Mostostal Warszawa i Rafako Elektrownia Jaworzno (Tauron) blok na węgiel kamienny o mocy 910MW 4,50 Najlepsza oferta CNEEC, druga Rafako i Mostostal Warszawa Elektrownia Turów (PGE) blok na wegiel brunatny o mocy 450MW 3,80 Alstom Elektrownia Włocławek blok PKN na gaz o mocy 463MW 1,10 General Electric International Elektrownia Grudziądz (Energa) bloki gazowe o mocy 2x450MW 2,50 Przygotowanie do realizacji inwestycji Elektrownia Puławy (Puławy, PGE) opalana gazem 2x450MW 2,50 Przygotowanie do realizacji inwestycji Elektrownia Blachownia (Tauron, KGHM) blok gazowy 850 MW Inwestycje górnictwa w elektrownie bloki o łącznej mocy powyżej 1000 MW 2,50 Przygotowanie do realizacji inwestycji 6,00 Przygotowanie do realizacji inwestycji Źródło: Szacunki PKO DM, Departament Analiz Ekonomicznych PKO, Spółki 7

8 RAPORT Elektrobudowa Sektor przemysłowy Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 136,00 Cena docelowa (PLN) 145,00 Min 52 tyg (PLN) 83,44 Max 52 tyg (PLN) 128,50 Kapitalizacja (mln PLN) 645,67 EV (mln PLN) 631,43 Liczba akcji (mln szt.) 4,75 Free float 100,0% Free float (mln PLN) 645,67 Śr. obrót/dzień (mln PLN) 0,31 Kod Bloomberga ELB PW Kod Reutersa ELB.WA Zmiana kursu Elektrobudowa WIG 1 miesiąc 15,6% 1,5% 3 miesiące 10,7% 9,3% 6 miesięcy 40,5% 13,1% 12 miesięcy 31,4% 14,9% Akcjonariat % akcji AVIVA OFE 15,19 Generali OFE 9,82 ING OFE 9,48 PZU OFE 8,42 AXA OFE 8,33 Poprzednie rekom. data cena doc Elektrobudowa 27 paź 18 sty 2 kwi 3 lip 2 paź 8 sty Elektrobudowa WIG znormalizowany Rozwój Elektrobudowy został przyhamowany przez problemy sektora budowlanego. Mordercza walka konkurencyjna nie oszczędziły żadnego segmentu na rynku budowlanym. Jednocześnie kluczowe z punktu Elektrobudowy inwestycje w energetyce czyli inwestycje w sieci przesyłowe i generację ciągle odwlekają się w czasie (w przeciwieństwie do nieco już ożywionych inwestycji w dystrybucję). Inwestycje te wystartują z bardzo niskiej bazy i powinny generować duży potencjał do wzrostu Elektrobudowy. Choć w tym momencie Elektrobudowa jest zmuszona do morderczej walki o marże to jednak spółka ma ekspozycję na segmenty charakteryzujące się wyjątkowym potencjałem wzrostu a jednocześnie ma silny bilans. Dlatego też rozpoczynamy analizowanie spółki od rekomendacji Trzymaj i ceny docelowej 145 PLN. Obiecujące inwestycje w sieci przesyłowe Plany inwestycji w sieci przesyłowe są ambitne. W ciągu następnych pięciu lat mogą być średniorocznie nawet dwa i pół raza wyższe niż w ostatnich latach i przekroczyć dwa miliardy złotych. Elektrobudowa może w nich partycypować zarówno jako wykonawca jak i dostawca aparatury rozdzielczej i stacji elektroenergetycznych. Potwierdzeniem są najniższe ceny w kontraktach na rozbudowę i modernizację stacji Skawina i Byczyna na w sumie ponad 400mln netto. Niestety znaczący skok inwestycji PSE Operator nie będzie miał jednak miejsca już w 2013 roku. Duży wzrost powinien mieć miejsce dopiero w 2014 roku. Elektrobudowa powinna mieć 10-15% udziału w tym rynku. Rzeczywistość zweryfikowała marzenia inwestycje w generację Elektrobudowa od dawna liczy na podwykonawstwo przy kontraktach na budowę nowych wielkich bloków energetycznych. Inwestycje są regularnie odkładane i zmniejszane do racjonalnych rozmiarów ale wydaje się, że pierwszy duży kontrakt (blok w Kozienicach) powinien wejść w tym roku w fazę realizacji. Na razie nie ma to dużego znaczenia dla spółki, gdyż wchodzi ona na budowę w zaawansowanej fazie. Jednak generuje to potencjał w przyszłości. Roboty elektroenergetyczne, które mogą być wykonane przez Elektrobudowę przy okazji tego kontraktu to około 5% wartości (około 300mln PLN). Potencjalny start budowy kolejnych bloków poprawia perspektywy spółki w przyszłości. Pozytywnym sygnałem na przyszłość jest uspokajająca się sytuacja w Polimeksie. Portfel zleceń zabezpieczony ale na niższych marżach. Portfel zleceń Elektrobudowy to około 900mln PLN. Jest to wartość o około 10% wyższa r/r. To powinno pozwolić wygenerować niewielki wzrost sprzedaży w roku Jednak tak jak cały segment inżynieryjno budowlany Elektrobudowa doświadcza morderczej konkurencji i walki o kontrakty. Spodziewamy się dalszego spadku marż w 2013 roku. Piotr Łopaciuk (0-22) PKO Dom Maklerski ul. Puławska Warszawa r. Dane finansowe (jednostkowe) mln PLN P 2013P 2014P 2015P Sprzedaż 945,2 1025,0 1073,4 1185,9 1312,7 EBITDA 61,6 55,4 55,0 64,7 76,4 EBIT 49,3 42,6 41,4 50,5 61,9 Zysk netto 37,9 37,7 37,1 44,8 54,4 Zysk skorygowany 37,9 37,7 37,1 44,8 54,4 EPS (PLN) 8,0 7,9 7,8 9,4 11,5 DPS (PLN) 4,00 4,00 4,00 6,00 8,00 P/E 17,40 17,49 17,80 14,72 12,13 P/BV 2,00 1,89 1,80 1,68 1,58 EV/EBITDA 10,2 11,4 11,4 9,7 8,2 P - prognoza PKO DM Istotne zastrzeżenia i informacje na temat powiązań pomiędzy DM a spółką znajdują się na ostatniej stronie niniejszego opracowania.

9 Inwestycje PSE szansą na przyszłość W najbliższych latach inwestycje PSE-Operator powinny zacząć dynamicznie rosnąć. Z około 700mln PLN wydanych w 2012 roku, kwota to powinna tylko minimalnie wzrosnąć w 2013 roku ale ma szansę podwoić się już w 2014 roku. Elektrobudowa ma bardzo dobrą ekspozycję na te inwestycje zarówno jako dostawca aparatury rozdzielczej i wykonawca robót energetycznych. Szacujemy, że Elektrobudowa powinna mieć około 15% udział w inwestycjach realizowanych przez PSE. Stacje Skawina i Byczyna Elektrobudowa złożyła najniższą ofertę na rozbudowę i modernizację stacji 220/110kV Skawina o wartości 224mln PLN netto. Co ważne następna oferta (z siedmiu oferentów, była tylko o 1% wyższa a kolejna tylko o 3 % wyższa). Mimo to cena ofertowa to tylko 76% budżetu. Spółka złożyła również jedyną ofertę na rozbudowę i modernizację stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kv. Oferta o wartości 215mln PLN mieści się w budżecie (stanowi 93% budżetu). Czas realizacji tych kontraktów to 4-5 lat. Spółka optymistycznie podchodzi do realizacji tych 2 kontraktów ze względu na wysokie kwalifikacje na miejscu. Inwestycje w generację powoli startują Kontrakt w Kozienicach jest pierwszym dużym kontraktem, który będzie realizowany w Polskiej energetyce. Szansę na realizację tego kontraktu oceniamy bardzo wysoko. Elektrobudowa może potencjalnie być podwykonawcą robót na tym kontrakcie o wartości około 300mln PLN. Niemniej roboty wykonywane przez Elektrobudowę mają dopiero miejsce w zaawansowanej fazie kontraktu (nie wcześniej niż za 3 lata). Niemniej spodziewamy się, że kolejne realizowane kontrakty w energetyce będą stopniowo poprawiać perspektywy na przyszłość Elektrobudowy. Kłopoty Polimeksu Pod koniec grudnia Polimex ostatecznie podpisał porozumienie z wierzycielami. Uważamy, że wola polityczna do uratowania spółki jest bardzo silna, a w świetle ostatnich wydarzeń jej przetrwanie niemal pewne. Jest to bardzo ważna wiadomość dla Elektrobudowy. Upadek giganta wstrząsnął by rynkiem budownictwa energetycznego bardzo komplikując sytuację spółki (Polimex ma być jednym z najważniejszych zleceniodawców dla Elektrobudowy). Wydaje się, że ryzyko to jest zażegnane. Co więcej powstała praktycznie państwowa spółka, która będzie mogła liczyć na wsparcie polityczne. 9

10 Kłopoty Rafako Sytuacja drugiego znaczącego gracza na rynku energetycznym Rafako również jest skomplikowana. Rafako w konsorcjum z Mostostalem Warszawą i Polimeksem ma realizować kontrakt w Opolu o wartości 9.4mld PLN (w którym Elektrobudowa mogłaby być podwykonawcą robót o wartości około 500mln PLN). Rafako jest spółką zależną (i najważniejszym aktywem) będącego na granicy upadłości PBG. W świetle zastawu na akcjach Rafako, zgadujemy, że wierzyciele będą zmuszeniu pójść na układ w PBG i sytuacja właścicielska nie zmieni się znacząco. Operacyjnie Rafako jest w dobrej kondycji. Z punktu widzenia Elektrobudowy, ważna jest ciągłość biznesowa Rafako a wydaje się, że ta nie powinna być raczej drastycznie zaburzona. Segment budownictwo przemysłowego może ożywić się w drugiej połowie roku. Wraz ze spowolnieniem gospodarczym spodziewamy się gorszej kontraktacji w segmencie budownictwa przemysłowego w 2013 roku. Potencjalne ożywienie powinno pojawić się dopiero pod koniec roku. W listopadzie ubiegłego roku spółce udało się podpisać dwa kontrakty z PKN em na ponad sto milionów złotych. Konflikt z Narodowym Centrum Sportu Spółka ma roszczenia wobec NCS u w związku z kontraktem na roboty na Stadionie Narodowym. Ostatnia ugoda dotyczyła jedynie zapłaty przez NCS zaległych należności. Elektrobudowa ma nadzieje odzyskać (po zapewne długoletnich procesach sądowych około 10mln PLN). Rozpędzający się wschód Coraz lepiej wygląda sprzedaż na kierunki wschodnie. W roku 2012 powinna stanowić ponad 10% sprzedaży (w porównaniu w 2011 to było tylko 5% sprzedaży). Sprzedaż na tych rynkach cały czas dynamicznie rośnie i na razie nie widać sygnałów spowolnienia. Elektrobudowa posiada 49% udziałów w Rosyjskiej spółce produkcyjnej Vector która produkuje aparature rozdzielczą i stacje kontenerowe w oparciu o technologię Elektrobudowy. Duży ciężar miedzi w kosztach Olbrzymią pozycją w kosztach jest miedź i jej pochodne. Stanowi ona nawet do 60% kosztów materiałowych czyli nawet około 200mln PLN w kosztach. W ostatnim okresie miedź wyrażona w złotówkach zachowywała się dosyć stabilnie. Należy być jednak wyczulonym na ten surowiec jako potencjalny czynnik ryzyka. 10

11 PLN/t Cena miedzi w PLN/t Źródło: Bloomberg Segmentacja sprzedaży: Elektrobudowa raportuje wyniki w czterech segmentach generacji, przemysłu, dystrybucji i automatyki. Podział sprzedaży wg segmentów zobrazowany jest na poniższym wykresie. Wytwarzanie Segment ten świadczy usługi dla zawodowych i przemysłowych wytwórców energii. Wsparty jest własnym zapleczem sektorowym i produkcyjnym. 12,0% 10,0% Segment Wytwarzania -przychody i marża operacyjna ,0% 6,0% 4,0% 2,0% Przychody (sprzedaż zewnętrzna) Marża operacyjna 0,0% P 2013P 2014P 2015P 2016P Źródło: Elektrobudowa, Prognozy PKO DM 0 11

12 W 2012 odczuwalny był spadek marży w segmencie. Podwyższona konkurencja nie oszczędza również bardziej hermetycznych sektorów. Spodziewamy się najniższych marż w segmencie w roku 2013 i stabilizacji bądź niemrawego odbicia. Jeśli chodzi o przychody zwiększonych dynamik wzrostu spodziewamy się dopiero w latach wraz z powoli rozpędzającym się sektorem energetycznym. Dystrybucja Przedmiotem działania tego segmentu jest produkcja i sprzedaż urządzeń elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia a w szczególności aparatury rozdzielczej przesyłu pierwotnego oraz stacji kontenerowych. Ponadto w tym segmencie rozpoznawane są kompleksowe realizacje stacji energetycznych i innych projektów generalnego wykonawstwa dla rynku dystrybucji i przesyłu. 16,0% 14,0% Segment Dystrybucji -przychody i marża operacyjna ,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Przychody (sprzedaż zewnętrzna) Marża operacyjna 0,0% P 2013P 2014P 2015P 2016P Źródło: Elektrobudowa, Prognozy PKO DM 0 W segmencie dystrybucji spodziewamy się systematycznych wzrostów po stronie przychodów wraz z rozpędzającymi się inwestycjami PSE Operator. Wzrosty powinny nastąpić w krótszej perspektywie (m.in. efekt spodziewanych realizacji stacji Byczyna i Skawina) niż w przypadku segmentu wytwarzania. Jednocześnie spodziewamy się utrzymania presji na marże. Przemysł Segment budownictwa przemysłowego i ogólnego. Wyróżniającą się branżą w tym segmencie jest petrochemia. Mieszczą się tu zarówno prace elektrotechniczne jak i ogólnobudowlane. 12

13 7,0% 6,0% Segment Przemysłu -przychody i marża operacyjna ,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Przychody (sprzedaż zewnętrzna) Marża operacyjna 0,0% P 2013P 2014P 2015P 2016P 0 Źródło: Elektrobudowa, Prognozy PKO DM Rok 2012 był wyjątkowo nieudany dla segmentu przemysłowego. Ciążyły nienajlepsze kontrakty (konflikt na Stadionie Narodowym). W wynikach 2013 spodziewamy się nawet zwiększonej presji na marżach, natomiast nie zakładamy jednostkowych strat na kontraktach na skalę roku Mimo to marża w tym segmencie może oscylować koło zera. Rentowność i wyniki Poniżej przedstawiamy skumulowane wyniki Elektrobudowy na poziomie sprzedaży i zysku netto 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Elektrobudowa: przychody i marża netto Przychody Marża netto 0,0% P 2013P 2014P 2015P 2016P 0 Źródło: Elektrobudowa, Prognozy PKO DM 13

14 Ze względu na trudne otoczenie konkurencyjne marże Elektrobudowy są pod coraz większą presją. Rok 2013 powinien być pod tym względem najtrudniejszy. Wydaje się jednak, że ta tendencja przynajmniej zaczyna wyhamowywać po bardzo trudnych doświadczeniach dla sektora. W przyszłości zwiększona podaż kontraktów w niszach technologicznych Elektrobudowy może poskutkować stopniową choć pewnie niemrawą poprawą marż. Sytuacja finansowa i dywidenda Bilans Elektrobudowy pozostaje silny. Na koniec roku 2012 spółka powinna mieć gotówkę netto na poziomie około 30mln PLN. Spodziewamy się, że dywindenda będzie ustalona na podobnym poziomie jak wypłacona w roku 20-12, choć propozycja zarządu może być minimalnie niższa. Prognozy dla Elektrobudowy na 4Q 2012 mln PLN IV kw IV kw. 2012P r/r Przychody 129,60 151,40 16,8% EBITDA 16,70 20,80 24,6% EBIT 13,60 16,40 20,6% Zysk netto 9,80 11,60 18,4% Marża EBITDA 12,9% 13,7% Marża EBIT 10,5% 10,8% Marża netto 7,6% 7,7% Źródło: Prognozy PKO DM 14

15 Wycena Nasza wycena bazuje na modelu DCF. Dodatkowo zaprezentowaliśmy wycenę porównawczą uwzględniając spółki z sektora budowlanego. Według naszych obliczeń cena docelowa Elektrobudowy to XXX złotych na akcję. Model DCF Model DCF jest złożony z dwóch faz. W fazie pierwszej w latach 2013P-2016P szczegółowo prognozujemy wszystkie kluczowe parametry potrzebne do wyceny spółki, a szczególności wartość przychodów, nakłady inwestycyjne, marże realizowane na kontraktach, koszty stałe oraz pozycje bilansu. Faza druga trwa od 2017F. W drugiej fazie zakładamy stałą stopę wzrostu wolnych przepływów pieniężnych na poziomie 1% rocznie. Używamy stopy dyskontowej opartej na WACC. Stopa wolna od ryzyka jest przyjęta na poziomie 4,0%, co odzwierciedla rentowność 10 letnich obligacji rządowych. Beta jest założona na poziomie 1,0x. Premia za ryzyko rynkowe przyjęliśmy na poziomie 5,0%. Dyskontujemy wszystkie wolne przepływy pieniężne dla firmy na dzień 31 grudnia 2012 i odejmujemy prognozowany dług netto (dodajemy gotówkę netto). Ponadto do wyceny dodajemy 49% udział w stowarzyszonej spółce Vector. 15

16 Elektrobudowa mln PLN P 2013P 2014P 2015P 2016P > 2016P EBIT 49,3 42,6 41,4 50,5 61,9 67,4 67,4 Stopa podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% NOPLAT 39,9 34,5 33,5 40,9 50,1 54,6 54,6 CAPEX -15,9-12,2-20,0-20,0-17,0-17,0-14,6 Amortyzacja 10,9 12,3 12,8 13,6 14,2 14,5 14,6 Zmiany w kapitale obrotowym -48,0-13,0-5,8-15,2-16,9-11,2-2,0 FCF -13,1 21,7 20,5 19,4 30,4 40,9 WACC 11,1% 7,9% 8,9% 9,0% 9,0% 9,0% Współczynnik dyskonta 0,92 0,84 0,77 0,71 DFCF 18,8 16,3 23,5 29,0 Wzrost w fazie II 1,0% Suma DFCF - Faza I 87,7 Suma DFCF - Faza II 473,8 Wartość Firmy (EV) 561,5 Dług netto -30,5 Pozostałe 37,7 Wartość godziwa 629,6 Liczba akcji (mln szt.) 4,7 Wartość godziwa na akcję na ,6 Cena docelowa za 12 miesięcy (PLN) 145,0 Cena bieżąca 125,0 Oczekiwana stopa zwrotu 16% Źródło: prognozy PKO Dom Maklerski 16

17 Elektrobudowa: WACC 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P >2017P Stopa wolna od ryzyka 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% Premia rynkowa 4,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Premia za ryzyko długu 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% Stopa podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% Koszt kapitału własnego 8,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% Koszt długu 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% Waga kapitału własnego 97% 99% 99% 99% 99% 99% Waga długu 3% 1% 1% 1% 1% 1% WACC 7,9% 8,9% 9,0% 9,0% 9,0% 8,9% Źródło: prognozy PKO Dom Maklerski Elektrobudowa: Wrażliwość na WACC i tempo wzrostu w fazie 2 Wzrost w fazie 2 0,0% 1,0% 2,0% 7,9% 151,3 163,4 179,3 WACC 8,9% 136,2 145,0 156,1 9,9% 124,1 130,7 138,8 Źródło: PKO Dom Maklerski 17

18 Wycena porównawcza Wycena porównawcza wskazuje, że przyjmując prognozy PKO DM, Elektrobudowa notowany jest z wyraźną premią do spółek porównywalnych. Tłumaczymy to faktem, że brak jest bliskich spółek porównywalnych o podobnym do Elektrobudowy potencjalne wzrostu i ekspozycji na charakteryzujące się dużym potencjałem inwestycje w sieci przesyłowe i moce wytwórcze w energetyce. Spółki porównywalne: wskaźniki P/E EV/EBITDA Spółka 2012P 2013P 2014P 2012P 2013P 2014P Apator 14,6 15,4 12,4 9,5 10,2 9,2 Budimex 13,3 13,0 16,8 4,3 4,6 5,6 Erbud 10,9 9,5 8,1 6,3 6,1 5,6 Unibep 10,1 9,5 8,1 6,3 6,1 5,6 ZPUE 12,4 11,1 9,1 7,1 6,7 5,8 Alstom 9,5 10,4 9,0 6,2 6,6 6,2 MEDIANA 11,7 10,7 9,0 6,3 6,4 5,7 Elektrobudowa (PKO DM) 17,5 17,8 14,7 11,4 11,4 9,7 premia/dyskonto do prognoz PKO DM 50% 66% 63% 80% 80% 70% Źródło: Na podstawie konsensusu Bloomberg, PKO Dom Maklerski Elektrobudowa: Podsumowanie wyceny porównwczej mln PLN 2012F 2013F 2014F Średnia Elektrobudowa prognoza zysku netto 37,7 37,1 44,8 Elektrobudowa prognoza EBITDA 55,4 55,0 64,7 Spółki budowlane: mediana P/E 11,7 10,7 9,0 Wycena Elektrobudowa 92,6 83,8 85,5 87,3 Spółki budowlane: mediana EV/EBITDA 6,3 6,4 5,7 Wycena Elektrobudowa 87,8 73,6 77,9 79,8 Źródło: Bloomberg, PKO Dom Maklerski 18

19 Rachunek zysków i strat (mln PLN) P 2013P 2014P 2015P 2016P Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Zysk z udziałów w jednostkach podporządkowanych Saldo działalności finansowej Zysk brutto Podatek dochodowy Zyski (straty) mniejszości Zysk (strata) netto Bilans (mln PLN) P 2013P 2014P 2015P 2016P Aktywa Trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozstałe aktywa długoterminowe Aktywa Obrotowe Zapasy Należności Pozostałe aktywa krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne AKTYWA RAZEM Kapitał Własny Kapitały mniejszości Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki Rezerwy Pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki Rezerwy Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania handlowe i pozostałe PASYWA RAZEM Źródło: Elektrobudowa, P - prognoza PKO Dom Maklerski Rachunek Przepływów Pieniężnych (mln PLN) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wskaźniki ROE 14,1% 11,5% 10,8% 10,1% 11,4% 13,0% 13,4% Dług netto Źródło: Elektrobudowa, P - prognoza PKO Dom Maklerski, 19

20 RAPORT ZPUE Sektor przemysłowy Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 268,8 Cena docelowa (PLN) 310,0 Min 52 tyg (PLN) 112,8 Max 52 tyg (PLN) 260,3 Kapitalizacja (mln PLN) 376,3 EV (mln PLN) 412,5 Liczba akcji (mln szt.) 1,4 Free float 50% Free float (mln PLN) 188,2 Śr. obrót/dzień (mln PLN) 0,1 Kod Bloomberga PUE PW Kod Reutersa PUEP.WA Zmiana kursu ZPUE WIG 1 miesiąc 8,4% 1,5% 3 miesiące 13,1% 8,3% 6 miesięcy 35,9% 18,2% 12 miesięcy 124,9% 23,0% Akcjonariat % akcji i głosów Amplico OFE Aviva TFI Małgorzata Wypychewicz Bogusław Wypychewicz Poprzednie rekom. data cena doc ZPUE 3 sty 15 mar 30 maj 10 sie 22 paź 8 sty ZPUE WIG znormalizowany ZPUE producent rozdzielnic, średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych to spółka korzystająca z boomu inwestycyjnego w segmencie inwestycji w sieć dystrybucyjną. Siłą ZPUE jest mocna pozycja rynkowa (spółka jest liderem na rynku ), dbałość o stronę kosztową i program inwestycyjny pozwalający na istotny wzrost mocy wytwórczych w Potencjał spółki tkwi w ciągle rosnącym rynku oraz dopiero odkrywanych możliwościach wzrostu w eksporcie. Spółka dzieli się dywidendą z akcjonariuszami i ma mocny bilans. Rozpoczynamy analizowanie ZPUE od rekomendacji Kupuj i ceny docelowej 310PLN. Inwestycje w dystrybucje motorem napędowym dla spółki Inwestycje koncernów energetycznych w dystrybucję w zastępstwie inwestycji w wytwarzanie mają się nieźle. Oceniamy, że w tym momencie jest to rynek już w całkiem zaawansowanej fazie wzrostowej. Szczyt powinien być osiągnięty w terminie około dwóch lat. Póki co ZPUE w pełni korzysta z boomu na rynku ciągle poprawiając sprzedaż i wyniki. Potencjał wzrostu w eksporcie jest jeszcze niewykorzystany Dotychczasowe pełne wykorzystanie mocy wytwórczych nie pozwalało na rozwój w nieco mniej rentownym eksporcie. Usuwanie kolejnych wąskich gardeł w produkcji powinno pozwolić zacząć atakować rynki eksportowe. Sprzedaż eksportowa już w 2012 powinna osiągnąć około 15% (w 2011 roku to około 10%). Przewidujemy duży potencjał do wzrostu dla ZPUE na rynkach eksportowych. Najbardziej obiecujące kierunki to rynki wschodnie i rynek Niemiecki (spółka jest już przekwalifikowanym dostawcą dla EON u). Rozwój mocy wytwórczych i uzupełnianie brakujących elementów Ostatni rok to dynamiczny rozwój spółki. Spółka usuwała kolejne wąskie gardła ograniczające produkcję. Na początku roku spółka ukończyła nową lakiernię. W połowie roku rozpoczęła produkcję żywicznych elementów izolacyjnych. Na przełomie 2012/2013 ukończona została nowa hala montażu. Najważniejsza, najbardziej kosztowna inwestycja betoniarnia pozwalająca na wzrost wolumenu obudów betonowych do stacji kontenerowych powinna być oddana do użytku pod koniec 2013 roku. Ukończenie tej inwestycji powinno znacząco pozytywnie wpłynąć na wyniki przyszłego roku. Dywidenda i być może wzrost przez akwizycje Pomimo dużego programu inwestycyjnego, spółka powinna zmniejszyć dług netto na koniec 2012 roku jedynie do 35mln PLN. Polityka dywidend zakłada wypłaty w wysokości 25-50% z zysku netto. Ze względu na realizowane do końca 2013 roku inwestycje spodziewamy się wypłaty bliżej dolnej granicy w wysokości 6.4 PLN na akcję. Mimo dywidendy i capexów, spółka rozważa również wzrost przez akwizycję brakujące elementy w coraz bardziej komplementarnej grupie to transformatory i elektroporcelana izolacyjna. Piotr Łopaciuk (0-22) PKO Dom Maklerski ul. Puławska Warszawa r. Dane finansowe (jednostkowe) mln PLN P 2013P 2014P 2015P Sprzedaż 381,4 455,2 489,1 553,6 570,2 EBITDA 37,3 56,6 60,1 68,6 69,8 EBIT 26,5 39,6 42,6 51,1 52,6 Zysk netto 19,6 29,3 32,9 40,0 41,8 Zysk skorygowany 19,6 29,3 32,9 40,0 41,8 EPS (PLN) 19,2 21,0 23,5 28,6 29,8 DPS (PLN) 6,4 6,4 12,0 14,5 16,0 P/E 18,6 12,4 11,1 9,1 8,7 P/BV 2,2 1,8 1,6 1,5 1,3 EV/EBITDA 10,7 7,1 6,7 5,8 5,7 P - prognoza PKO DM Istotne zastrzeżenia i informacje na temat powiązań pomiędzy DM a spółką znajdują się na ostatniej stronie niniejszego opracowania.

Grupa Azoty Czekając na poprawę wyników

Grupa Azoty Czekając na poprawę wyników RAPORT Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 62.05 Cena docelowa (PLN) 53.95 Min 52 tyg (PLN) 47.52 Max 52 tyg (PLN) 79.78 Kapitalizacja (mln PLN) 6 155.08 EV (mln PLN) 6 664.64 Liczba akcji (mln szt.) 99.20

Bardziej szczegółowo

PZU. Kupuj (niezmieniona) Sektor finansowy RAPORT. Deszcz dywidend

PZU. Kupuj (niezmieniona) Sektor finansowy RAPORT. Deszcz dywidend RAPORT Kupuj (niezmieniona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 462,0 Cena docelowa (PLN) 531,0 Min 52 tyg (PLN) 399,91 Max 52 tyg (PLN) 511,00 Kapitalizacja (mln PLN) 39 895 Liczba akcji (mln szt.) 86,35

Bardziej szczegółowo

Travelplanet.pl. Akumuluj 37.00 zł. Raport analityczny

Travelplanet.pl. Akumuluj 37.00 zł. Raport analityczny SEKTOR: E-COMMERCE GPW: TVL REUTERS: TRPL.WA BLOOMBERG: TVL PW 31.1.28 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Travelplanet.pl Akumuluj 37. zł Travelplanet.pl 47 37 27 17 17 paź 3 sty 17 mar 2 cze 12 sie

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r.

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r. SEKTOR BANKOWY Czekając na 2H 15 PKO BP PKO Cena bieżąca [PLN] 32,2 Wycena końcowa [PLN] 36,7 Potencjał 14,1% Kapitalizacja [mln PLN] 40 250,0 Free float 68,6% Bank Pekao PEO Cena bieżąca [PLN] 184,1 Wycena

Bardziej szczegółowo

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł.

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł. Ambra sektor / branża: Ticker: AMB przemysł spożywczy Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) KUPUJ ISIN: PLAMBRA00013 10,63 5 marzec 2013 Profil Grupa Ambra jest liderem dystrybucji wina w Polsce. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji 2013 : mniej ryzyka, mniejszy potencjał

Rynek akcji 2013 : mniej ryzyka, mniejszy potencjał mar 02 mar 03 mar 04 mar 05 mar 06 mar 07 mar 08 mar 09 mar 10 mar 11 mar 12 mar 02 mar 03 mar 04 mar 05 mar 06 mar 07 mar 08 mar 09 mar 10 mar 11 mar 12 cze 01 cze 02 cze 03 cze 04 cze 05 cze 06 cze 07

Bardziej szczegółowo

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN Sektor: Przemysł materiałów budowlanych Kurs akcji: 2,83 PLN ARMATURA Reuters: ARMR.WA Wycena: 3,11 PLN GPW: ARM akumuluj Profil spółki Armatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 1 sty 12 1 mar 12 1 maj 12 1 lip 12 1 wrz 12 1 lis 12 1 sty 13 1 mar 13 1 maj 13 1 lip 13 1 wrz 13 1 lis 13 1 sty 14 1 mar 14 1 maj 14 1 lip 14 MARVIPOL KUPUJ (RAPORT INICJUJĄCY) WYCENA 9,42 PLN 11 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji Raport analityczny MEGARON S.A. - IPO Wycena jednej akcji: 36,14 PLN Podsumowanie raportu i najwaŝniejsze informacje: Spółka posiada dwuletnią przewagę technologiczną nad konkurencją w zakresie produkcji

Bardziej szczegółowo

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20.

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20. Banki 14 października 2004 PKO BP Oferta publiczna Największa oferta publiczna w historii Wycena ROE-P/BV Wycena porównawcza 24.6 PLN 22.3 PLN PKO BP to lider polskiej bankowości. Wielkość portfela kredytowego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA Wyceniliśmy jedną akcję Elzabu metodą DCF na 16 zł. Otrzymaną wycenę powiększyliśmy o szacunkową wartość przejętych przez Elzab Spółek: MEDESA Sp. z o.o. i MICRA METRIPOND

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzający: Skarb Państwa Oferujący:

Wprowadzający: Skarb Państwa Oferujący: Raport analityczny Oferta Polmos Białystok S.A. ul. Elewatorska 20, 15-950 Białystok Wprowadzający: Skarb Państwa Oferujący: www.penetrator.com.pl, www.doakcji.pl Żubr w akcji Sporządzono: 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

W oczekiwaniu na wezwanie

W oczekiwaniu na wezwanie Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów) Polski Holding Nieruchomości Polska, Deweloperzy 12 lutego 2014 W oczekiwaniu na wezwanie Polski Holding

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku Indeks do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA 1. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA... 4

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrowy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 Żary, kwiecień 2014 Spis treści 1 Informacje podstawowe o spółkach objętych konsolidacją... 3 2 Informacje podstawowe o spółkach wyłączonych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo