PROGRAM XX KONFERENCJI ENERGETYCZNEJ EuroPOWER. Dzień 1, 19 listopada 2014r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM XX KONFERENCJI ENERGETYCZNEJ EuroPOWER. Dzień 1, 19 listopada 2014r."

Transkrypt

1 PROGRAM XX KONFERENCJI ENERGETYCZNEJ EuroPOWER Dzień 1, 19 listopada 2014r. 9:00 Rozpoczęcie I dnia Konferencji 9:30 Uroczyste otwarcie konferencji 9:45 10:00 Wprowadzenie: Założenia i kierunki polityki energetycznej do 2050 roku. Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki 10:00 11:15 Panel Dyskusyjny: Polska Polityka Energetyczna 2050 Polska energetyka AD 2014 stan posiadania i aktualne problemy co uznać za sukces a co za porażkę w dotychczasowej transformacji sektora energii, Strategia polityki energetycznej priorytety, kierunki rozwoju, punkty zwrotne (milestones), koszty i korzyści dla sektora i dla odbiorców, Czy innowacyjność i efektywność energetyczna będą rzeczywistym leitmotivem PPE2050?, Czy i kiedy rozstrzygniemy dylemat: ile węgla, ile atomu w polskiej energetyce, węglowodory jako surowiec czy jako paliwo?, Implementacja rozwiązań wspólnotowych i konwergencja z krajami ościennymi w zakresie polityki energetycznej, Czy polityka klimatyczno-energetyczna UE może być akceleratorem rozwoju gospodarczego w Polsce czy też wyłącznie barierą wzrostu i konkurencyjności, tak jak to dzisiaj często postrzegamy? prof. Anna Fornalczyk, Założycielka Firmy COMPER Fornalczyk i Wspólnicy Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki Marcin Moskalewicz, Prezes Zarządu, PERN Przyjaźń S.A. Krzysztof Zamasz, Prezes Zarządu, ENEA Jarosław Zagórowski, Prezes Zarządu, Jastrzębska Spółka Węglowa Daniel Borsucki, Członek Zarządu, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii Przedstawiciel PKN Orlen

2 11:15 12:30 Panel Dyskusyjny: Europejski Rynek Energii Nowe regulacje na rynku energii, nowi uczestnicy rynku, nowe tendencje po stronie popytu i podaży, Rynek mocy od kiedy i co będzie przedmiotem obrotu? Zasady i funkcjonowanie mechanizmu wsparcia, konkretne wyliczenia, prawdopodobne prognozy. Doraźna i krótkotrwała pomoc czy też długotrwały mechanizm gospodarczy? Czy to de facto rynek czy tylko quasi-podatek na rzecz wytwarzania? Połączenia transgraniczne/plany inwestycyjne, harmonizacja kodeksów sieciowych, zasad bilansowania oraz zasad regulacji, itp., Rozwój i funkcjonowanie OSD taryfa jakościowa i wynagrodzenia za innowacje, sieci i opomiarowanie typu smart, plany rozwoju i dostępność usług, Market Coupling jak dalece jesteśmy zaawansowani w budowie rynku regionalnego?, Konkurencyjny rynek energii warunkiem konkurencyjnej gospodarki. Prawda czy fałsz?, Pamiętajmy o odbiorcach! Piotr Piela, Partner Zarządzający, EY Polska Halina Bownik - Trymucha, Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, Urząd Regulacji Energetyki Rafał Czyżewski, Prezes Zarządu, ENERGA-OPERATOR Grzegorz Kinelski, Członek Zarządu ds. Handlowych, ENEA Piotr Rak, Członek Zarządu, PSE Łukasz Dziekoński, Chairman of the Management Board, Marguerite 12: Przerwa kawowa :15 Panel Dyskusyjny: Liberalizacja Rynku Gazu Bezpieczeństwo energetyczne w zakresie gazu: jaki docelowy model zapasów obowiązkowych? Czy rozwój infrastruktury importowej jest wystarczający? Czy polski rynek potrzebuje silniejszej integracji z rynkami zachodnimi także poprzez zdolności eksportowe?, Uwarunkowania i ograniczenia liberalizacji, Kontrakty długoterminowe wpływ historycznych kontraktów importowych oraz umów z odbiorcami przemysłowymi na liberalizację rynku gazu, Komu i do czego potrzebne jest obligo giełdowe? Czy obligo giełdowe to sposób na zwiększenie konkurencyjności czy ograniczenie wolności gospodarczej na rynku gazu? Czy zakładany model realizacji obliga to jeszcze rynek czy już administracyjny system scentralizowany? Rynek gazu versus rynek energii elektrycznej, Infrastruktura prawna, techniczna i organizacyjna rynku gazu, dostępność sieci i usług, wolny obrót gazem, konkurencyjne ceny.

3 Agnieszka Łakoma, Polska Agencja Prasowa Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Małgorzata Szymańska, Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki Mariusz Zawisza, Prezes Zarządu, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Jan Chadam, Prezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A. Piotr Ostaszewski, Prezes Zarządu, Energia dla firm 14:15 15:30 Panel Dyskusyjny: Energetyka źródłem innowacji dla gospodarki Nad jakimi nowymi technologiami pracuje polska nauka na zlecenie energetyki?, Czy polska energetyka jest i czy może być liderem innowacyjnych wdrożeń oraz transferu/dyfuzji nowoczesnych technologii?, Paliwooszczędne technologie, gazyfikacja węgla kamiennego, gaz łupkowy, reaktory atomowe czwartej generacji - jesteśmy skazani na korzystanie z dorobku innych czy też jesteśmy w stanie włączyć się twórczo w badania i wdrożenia już podjęte?, Czy i na ile prowadzone i przewidywane badania naukowe zdeterminują milestones rozwoju polskiej energetyki?, Technologie, oprogramowanie i aplikacje funkcjonalne IT gwarancją bezpieczeństwa energetycznego i bezpiecznego ruchu sieciowego - jako przykład polskich dokonań, Wykorzystanie infrastruktury badawczej na uczelniach, potrzeby energetyki, tworzenie konsorcjów naukowo- badawczych, Postawy wobec innowacji, zaniechania i szanse dla polskiej energetyki. Wiesław Kaczmarek, były Minister Przekształceń Własnościowych, Gospodarki oraz Skarbu Państwa; Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Grupa Trinity Mirosław Bieliński, Prezes Zarządu, ENERGA Jarosław Zagórowski, Prezes Zarządu, Jastrzębska Spółka Węglowa Piotr Muszyński Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Orange Polska Zbigniew Bicki, Prezes, EM&CA Jean-Andre Barbosa, Dyrektor Generalny, AREVA Polska Dariusz Baran, Country Manager, Atos Polska prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju, Politechnika Warszawska Przedstawiciel PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 15:30 16:30 Lunch 16:30 Zakończenie I dnia konferencji

4 Dzień 2, 20 listopada 2014r. 9:00 Rozpoczęcie II dnia Konferencji 9:15 10:45 Panel dyskusyjny: Energetyka rozproszona Energetyka rozproszona konkurencją czy dopełnieniem energetyki scentralizowanej? Charakterystyka źródeł i sieci energetyki rozproszonej, wykorzystywane technologie, nowoczesność i zacofanie, Efektywność energetyczna jako czynnik determinujący funkcjonowanie i rozwój energetyki rozproszonej, Lokalne ciepłownictwo: systemowe i indywidualne (rozproszone), ile tracimy na braku klarownej wizji stanu pożądanego? Odnawialne Źródła Energii rozwój i upowszechnianie technologii, zamierzenia inwestycyjne, aukcje i wielkość rzeczywistego wsparcia, Prosument szansą czy zagrożeniem i niepotrzebną mitręgą?, Plany przestrzennego zagospodarowania i źródła finansowania energetyki rozproszonej jako determinanty rozwoju. Michał Jarczyński, Prezes Zarządu, ENEA Operator Maciej Stryjecki, Prezes Zarządu, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Grzegorz Widelski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Majątku Sieciowego, ENERGA-OPERATOR dr hab. Inż. Waldemar Skomudek, Politechnika Opolska Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Przedstawiciel PSE 10:45 12:15 Panel dyskusyjny: Rynek Paliw Polski potencjał przetwórczy i kierunki dostaw ropy naftowej i paliw, Infrastruktura prawna, techniczna i organizacyjna rynku paliw, Eksploatacja i poszukiwania krajowych źródeł ropy naftowej, Zużycie i prognozy zużycia paliw w Polsce, Realizacja Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku w sektorze paliwowym, Zapasy i rezerwy paliw forma i koszty państwa, przedsiębiorców czy odbiorców? Patologie w obrocie paliwami płynnymi skala zjawiska i przeciwdziałanie, Biopaliwa na rynku paliw aktualna sytuacja, prognozy stosowania, nowe technologie, korzyści dla gospodarki i polskiej wsi. Dylemat żywność czy paliwa? prawda czy fałsz?

5 Zygmunt Gzyra, Prezes Zarządu, Krajowa Izba Biopaliw Andrzej Szczęśniak, Niezależny ekspert rynku paliw Jacek Piechota, Minister Gospodarki w rządzie Leszka Millera oraz Marka Belki; Prezes, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza* Przedstawiciel Polskiej Izby Paliw Płynnych Przedstawiciel PKN Orlen 12:15 12:45 Przerwa kawowa 12:45 14:15 Panel dyskusyjny: Polska energetyka na rynku kapitałowym Oferta publiczna spółek sektora energii, korzyści dla spółki, realizacja programu Obywatelskiego Akcjonariatu, Finansowanie rozwoju spółek energetycznych przez rynek kapitałowy, Wycena spółki czy wycena rynku? W jakim stopniu giełdy dyskontują sytuację wewnętrzną spółek energetycznych i ich zdolności rozwojowe a w jakim kierują się bezpośrednio oceną rynku i prognozami zmian cen energii? Czy i w jakim stopniu wycena akcji spółek energetycznych zależy od nich samych, a w jakim jest prostą pochodną globalnych trendów oraz lokalnych regulacji rynkowych? Opinia inwestycyjna/inwestorska i ocena wartości akcji spółek publicznych sektora energii jako pochodna oceny sprawności zarządzania i obranej strategii rozwoju. Uniwersalność i obiektywizm wycen spółek energetycznych w Polsce i w Europie. Zależność wyceny od lokalnego kontekstu rynkowego, Komunikacja na rynku kapitałowym, relacje spółka inwestorzy i ich oczekiwania. Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii Paweł Tamborski, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych Piotr Janicki, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno Finansowych, ENEA Wytwarzanie S.A. Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Daniel Wójtowicz, Prezes Zarządu, Danter - Relacje Inwestorskie Sp. z o.o. Grzegorz Zieliński, Dyrektor na Polskę i Kraje Bałtyckie, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Przedstawiciel mbank 14:15 Podsumowanie konferencji 14:30 15:30 Lunch 15:30 Zakończenie Konferencji

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK 25 MARCA 2014 12:00 18:00 Wycieczka studialna - zwiedzanie instalacji energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu m.in.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK 25 MARCA 2014 11:45 15:30 Wycieczka studialna - zwiedzanie instalacji energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu m.in.

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska 6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Warszawska Warszawska Polski Kongres Gospodarczy 6 Marca 2012 SŁOWO WSTĘPNE ORGANIZATORZY PATRONI MEDIALNI ORGANIZATORZY POLSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO Warszawska

Bardziej szczegółowo

RYNEK GAZU W POLSCE. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej. Warszawa, 1, 2-3 lutego 2012r. W gronie prelegentów znajdą się m.in.

RYNEK GAZU W POLSCE. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej. Warszawa, 1, 2-3 lutego 2012r. W gronie prelegentów znajdą się m.in. RYNEK GAZU W POLSCE W gronie prelegentów znajdą się m.in. przedstawiciele: PGNiG S.A. Urzędu Regulacji Energetyki Instytutu Studiów Energetycznych Forum Odbiorców Rynku Energii i Gazu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

E U R O P E J S K I K O N G R E S F I N A N S O W Y 22-24 czerwca 2015, Sopot

E U R O P E J S K I K O N G R E S F I N A N S O W Y 22-24 czerwca 2015, Sopot E U R O P E J S K I K O N G R E S F I N A N S O W Y 22-24 czerwca 2015, Sopot Zainicjowany w 2011 roku Europejski Kongres Finansowy jest debatą o przyszłości bezpieczeństwa i stabilności Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

POLSKA I EUROPEJSKA ENERGETYKA ZAWODOWA. ORGANIZACJA, REGULACJE, FUNKCJONOWANIE, AKTUALNE PROBLEMY.

POLSKA I EUROPEJSKA ENERGETYKA ZAWODOWA. ORGANIZACJA, REGULACJE, FUNKCJONOWANIE, AKTUALNE PROBLEMY. Szkolenie zawodowe dla: osób podejmujących pracę w sektorze energii, osób desygnowanych do awansu pionowego oraz kadry zarządzającej średniego szczebla. POLSKA I EUROPEJSKA ENERGETYKA ZAWODOWA. ORGANIZACJA,

Bardziej szczegółowo

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Sesja inauguracyjna 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 Trudna Europa Skutki kryzysu wciąż odbijają się na kondycji gospodarek i finansów publicznych wielu

Bardziej szczegółowo

Rynek Polskiej Nafty i Gazu

Rynek Polskiej Nafty i Gazu Raport Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie Rynek Polskiej Nafty i Gazu 2012 Patronat Honorowy: Minister Gospodarki RP 2012 7 Główny Sponsor: Partner merytoryczny: Spis treści: Słowo wstępne Ministra Gospodarki...5

Bardziej szczegółowo

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW:

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU DOWIEDZ SIĘ: jak wygląda rynek gazu na dojrzałych i zliberalizowanych rynkach europejskich co się stanie po zniesieniu taryf

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA:

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Harvard Business Review Polska poleca Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Sesja plenarna: Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja?, Janusz Lewandowski, Komisarz ds. Programowania Finansowego i Budżetu, Komisja

Sesja plenarna: Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja?, Janusz Lewandowski, Komisarz ds. Programowania Finansowego i Budżetu, Komisja Sesja plenarna: Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja?, Janusz Lewandowski, Komisarz ds. Programowania Finansowego i Budżetu, Komisja Europejska, Jan Chadam, Prezes Zarządu, Operator Gazociągów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK Warszawa, 19 lutego 2015 Spis rozdziałów: Spis rozdziałów:... 2 Rozdział I: Grupa Kapitałowa PGNiG... 5 1. Organizacja Grupy Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

Forum Zmieniamy Polski Przemysł 3 lutego 2009 r. Warszawa, Hotel Sheraton

Forum Zmieniamy Polski Przemysł 3 lutego 2009 r. Warszawa, Hotel Sheraton Energetyka Parter, Salon Grand Ballroom (B) Energetyka Ciepłownictwo Parter, Salon Grand Ballroom (CDE) Forum Zmieniamy Polski Przemysł 3 lutego 2009 r. Warszawa, Hotel Sheraton Agenda Forum: 9.00-11.30

Bardziej szczegółowo

VII Forum Inwestycyjne Forum Ekonomicznego DZIEŃ 1. WYKŁAD INAUGURACYJNY- Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa, Polska

VII Forum Inwestycyjne Forum Ekonomicznego DZIEŃ 1. WYKŁAD INAUGURACYJNY- Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa, Polska VII Forum Inwestycyjne Forum Ekonomicznego Termin: 1-2 września 2014r. Miejsce: Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie 13:00 Otwarcie obrad 13:10:14:30 DZIEŃ 1 WYKŁAD INAUGURACYJNY- Włodzimierz Karpiński,

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007r.) Warszawa, 31 lipca 2007 roku SPIS TRESCI Wprowadzenie...3 1.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na półmetku

Inwestycje na półmetku M a g a z y n G r u p y T a u r O N ISSN 1689-5304 Nr 7 (33) Lipiec 2011 Inwestycje na półmetku wywiad Marek Woszczyk Chcę dokończyć proces liberalizacji rynku energii prawdy i mity Gaz łupkowy w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy inwestorskiej zaliczony! Gaz zmieni polską elektroenergetykę. Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce

Test wiedzy inwestorskiej zaliczony! Gaz zmieni polską elektroenergetykę. Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce Nr 11 (37) Listopad 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN 1689-5304 wywiad Gaz zmieni polską elektroenergetykę strategia Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce Test wiedzy inwestorskiej

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo