UCHWAŁA NR XIX/249/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XIX/249/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 28 czerwca 2012 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIX/249/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Busko-Zdrój na lata ". Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6) i art. 7 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 20 pkt 1) ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.), Rada Miejska w Busku- uchwala co następuje: 1. Przyjmuje się "Plan rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Busko-Zdrój na lata ", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku- mgr Justyna Nurek Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/249/2012 Rady Miejskiej w Busku- z dnia 28 czerwca 2012 r. Plan rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Busko-Zdrój na lata Strona 1

3 SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania Cel i zakres opracowania Wprowadzenie Charakterystyka dróg gminnych w Gminie Busko-Zdrój Klasyfikowanie dróg gminnych do przebudowy Inwestycje drogowe w dokumentach programowych Gminy Busko-Zdrój Plany inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych...10 Strona 2

4 1. Podstawa opracowania Zgodnie z art. 20 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, do zarządcy dróg należy m.in. opracowywanie planów rozwoju sieci drogowej. Gmina Busko-Zdrój zarządza drogami publicznymi o statusie dróg gminnych, zlokalizowanymi na jej terenie. 2. Cel i zakres opracowania Celem niniejszego opracowania jest określenie planu rozwojowego dróg gminnych w Gminie Busko- Zdrój, uwzględniającego następujące czynniki: 1) Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie komunikacji drogowej lokalnej, w tym rozbudowa dróg zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego, umożliwiająca aktywizację terenów inwestycyjnych; 2) Zapewnienie właściwego standardu dróg gminnych poprzez wykonywanie bieżących remontów; 3) Podnoszenie standardów dróg gminnych poprzez ich przebudowę; 4) Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach; 5) Poprawa płynności ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta Busko-Zdrój; 6) Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta poprzez wzrost ilości miejsc parkingowych i postojowych. Zakresem opracowania objęto następujące elementy: 1) Stan techniczny dróg gminnych w Gminie Busko-Zdrój; 2) Parametry techniczne dróg gminnych w odniesieniu do obowiązujących przepisów; 3) Potrzeby rozwojowe istniejącego układu drogowego; 4) Plany inwestycyjne i remontowe na lata Wprowadzenie Przez teren gminy Busko-Zdrój przebiega ją n/w drogi wyższych kategorii: a) droga krajowa nr 73 Kielce Tarnów długości 18,094 km, w tym na terenie miasta Busko Zdrój 3,238 km; b) droga wojewódzka nr 767 Pińczów - Busko-Zdrój o długości 5,3 km, c) droga wojewódzka nr 776 Kraków - Busko-Zdrój o długości 2,7 km, d) droga wojewódzka nr 973 Busko-Zdrój Tarnów o długości 14,1 km. Droga krajowa na odcinku przebiegającym przez gminę Busko-Zdrój została wyremontowana w latach , łącznie z budową ronda na newralgicznym skrzyżowaniu z ul. Dmowskiego i Wojska Polskiego w Busku-. Stan techniczny dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie gminy jest zły. Istniejące koleiny zwłaszcza na drodze 973 Busko-Zdrój Nowy Korczyn utrudniają poruszanie się pojazdom stwarzając zagrożenie. W rejonie skrzyżowania ul.dmowskiego z ulicami: Szaniecką i Langiewicza, koleiny są szczególnie uciążliwe dla rowerzystów, korzystających z przebiegającej przez te skrzyżowania ścieżki rowerowej. Również odcinek przedmiotowej drogi przebiegający przez Zbludowice wymaga generalnego remontu. Ogólna długość dróg powiatowych na terenie Gminy przebiegających poza obszarem miasta wynosi 147,4 km (w tym o nawierzchni twardej 136,3 km, nawierzchni gruntowej ulepszonej 1,3 km oraz nawierzchni Strona 3

5 gruntowej nieulepszonej 8,8 km). Na terenie samego miasta jest 14,6 km dróg powiatowych o nawierzchni twardej. Na terenie gminy Busko-Zdrój zlokalizowanych jest 148,98 km dróg gminnych, z czego 37,22 km na terenie miasta Busko-Zdrój. Długość dróg o nawierzchni twardej ulepszonej wynosi łącznie 108,39 km, z czego 32,69 km zlokalizowanych jest w mieście. Poza drogami gminnymi Gmina zarządza siecią dróg wewnętrznych, stanowiących dojazdy do gruntów rolnych i leśnych. Długość dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych na terenach wiejskich gminy wynosi ogółem 540 km, z czego 103 km to drogi o nawierzchni utwardzonej (ulepszonej i nieulepszonej). 4. Charakterystyka dróg gminnych w Gminie Busko-Zdrój Uchwałami Nr XXIV/274/2001 z dnia r., Nr XXVI/277/2002 z dnia r. oraz Nr XXIX/336/2009 z dnia r. Rada Miejska w Busku- zaliczyła do kategorii dróg gminnych ogółem 85 ulic na terenie miasta Busko-Zdrój oraz 55 dróg na terenach wiejskich Gminy Busko-Zdrój. Wszystkie drogi gminne są drogami o znaczeniu lokalnym, uzupełniają sieć dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, służąc przede wszystkim mieszkańcom Gminy Drogi gminne na terenie miasta Busko-Zdrój Zestawienie ulic o kategorii dróg gminnych w Busku- przedstawia się następująco: Lp. Nazwa ulicy Długość (mb) Lp. Nazwa ulicy Długość (mb) Lp. Nazwa ulicy Długość (mb) 1 Armii Krajowej Kusocińskiego Rzewuskiego Armii Ludowej (Rolna) Kwiatowa Sądowa Bajkowa Langiewicza Sezamkowa Batalionów Chłopskich Lipowa Sienkiewicza Boczna Ładna Siesławska Broniewskiego go Maja Skałki Byrkowskiego Mała Słoneczna Ceglana Mickiewicza Słowackiego Chopina Mikułowicka Sole Dąbrowskiej Młyńska Spacerowa Dygasińskiego Moniuszki Srogiego Działkowicza Nadole Staszica Gaik Niwa Stawowa Grunwaldzka Norwida Szaniecka Gwardii Ludowej Ogrodowa Szarych Szeregów 16 Hołdu Pruskiego Parkingowa Szydłowska Jabłoniowa Pawia Targowa Jagiellońska Piekarska Tęczowa Krystyny Jamroz Plac Zwycięstwa 20 Jasna Plac Targowy Uchnasta 270 Boh. Westerplatte 406 Strona 4

6 21 Kazimierza Wielkiego Pocztowa Wieniawskiego Kilińskiego Polna Wrzosowa Kochanowskiego Poprzeczna Zachodnia Konopnickiej Promyk Zacisze Kopernika Prusa Złota Korczaka Rehabilitacyjna Żeromskiego Kościuszki Reymonta Źródlana Królowej Jadwigi Rokosza Krótka Różana 273 Łączna długość dróg gminnych miejskich wynosi 37,22 km a łączna powierzchnia 193,65 tys. m2. Nawierzchnie twarde ulepszone (bitumiczne i z kostki betonowej) posiadają ulice o łącznej długości 32,69 km, co stanowi 87,8 % całkowitej długości ulic. Nawierzchnie twarde nieulepszone (tłuczniowe) posiadają ulice o łącznej długości 1,68 km, co stanowi 4,5 % ich całkowitej długości. Pozostałe ulice gminne, na długości 2,85 km posiadają nawierzchnię gruntową co stanowi 7,7 %. Powierzchnia chodników zlokalizowanych wzdłuż ulic wynosi łącznie 65 tys. m Drogi gminne na terenach wiejskich W skład Gminy Busko-Zdrój wchodzi 47 sołectw zlokalizowanych na łącznej powierzchni 224 km2. Zestawienie dróg publicznych o kategorii dróg gminnych na terenach wiejskich Gminy przedstawia się następująco: Lp. Nazwa drogi Długość (km) Lp. Nazwa drogi 1 Sędziejowice-Młyny 1,40 29 Budzyń-Bilczów 2,87 2 Śladków Mały - Pomyków - Chrabków Długość (km) 3,90 30 Budzyń-Równiny 3,83 3 Kołaczkowice-Jakubiec 1,98 31 Chwalikówka-Olganów-Baranów 2,68 4 Bilczów-Poddębie 1,86 32 Nowy Szczaworyż-Nowa Wieś-Podlesie 2,56 5 Budzyń-Piasek Wielki 1,22 33 Żerniki Górne-Podlesie 2,77 6 Baranów-Gadawa 1,51 34 Żerniki Górne-Zakupniki 1,93 7 Siesławice-Wełecz Stary 2,39 35 Dobrowoda-Olganów 1,42 8 Bronina-Kurzejów-Marcinków- Groble 2,24 36 Owczary-Bronina 1,66 9 Mikułowice-Kolonia Wschodnia 1,52 37 Balice-Góry-Palonki 1,14 10 Skotniki Duże-Owczary- Zbludowice 5,06 38 Balice-Góry-Bosowice 0,68 11 Kostki Duże-Winiary 1,25 39 Wesoła-Palestyna 2,19 12 Kawczyce-Zbludowice 2,22 40 Kołaczkowice-Wołyń 2,80 13 Nowa Wieś-Ruczynów 2,34 41 Błonie-Poddębina 1,10 14 Słabkowice-Służów Mały 2,75 42 Podgórze-Przecinka-Wołyń 1,45 15 Ruczynów-Kołaczkowice 2,19 43 Kołaczkowice-Ociesławka-Janina 1,51 16 Słabkowice-Kozina 1,94 44 Nowa Grabda - U Granicy 1,44 17 Zbludowice-Wolica 2,69 45 Owczary-Radzanów 1,91 18 Galów-Nowy Folwark 2,13 46 Cekury-Kopanina-Jata 3,19 19 Szaniec-Mikułowice 3,94 47 Galów-Kopanina-Zagosiek 1,50 Strona 5

7 20 Nowy Folwark-Wełecz 3,33 48 Szczaworyż przez wieś 0,99 21 Wymysłów-Zwierzyniec-dr. kr. 73 1,58 49 Radzanów przez wieś 0,57 22 Łagiewniki-Zbrodzice 1,01 50 Radzanów - Lasy Hołudzkie 1,52 23 Zbrodzice-Elżbiecin 2,83 51 Chotelek-Chorokowa 1,76 24 Elżbiecin-Wygoda Kozińska 1,45 52 Oleszki-Kostki Duże 0,75 25 Widuchowa-Podgaje 3,82 53 Wełecz - Siesławice 0,85 26 Widuchowa-Zbrodzice 2,35 54 Przedłużenieul. Wrzosowej w Siesławicach do drogi powiatowej do stacji PKP 27 Nowa Grabda-Janina-Ogonów 2,40 55 ul.świętokrzyska w Zbludowicach 0,39 28 Chotelek-Siesławice 2,54 Łączna długość dróg gminnych wiejskich wynosi 111,76 km a łączna powierzchnia 442,67 tys. m2. Nawierzchnie twarde ulepszone (bitumiczne) posiadają drogi o łącznej długości 75,70 km, co stanowi 67,7 % całkowitej długości dróg. Nawierzchnie twarde nieulepszone (tłuczniowe) posiadają drogi o łącznej długości 3,21 km, co stanowi 2,9 % ich całkowitej długości. Pozostałe drogi gminne wiejskie, na długości 32,85 km co stanowi 29,4 % - posiadają nawierzchnię gruntową. 5. Klasyfikowanie dróg gminnych do przebudowy Nie wszystkie drogi zaliczone do kategorii dróg gminnych spełniają wymogi stawiane drogom tej kategorii. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, minimalna szerokość ulicy w liniach rozgraniczających dla dróg gminnych dojazdowych wynosi 10 m a dla dróg gminnych lokalnych 12 m. Problem braku dotrzymywania odpowiednich parametrów technicznych dotyczy przede wszystkim dróg gminnych zlokalizowanych na terenach wiejskich. Również część ulic miejskich tych parametrów nie spełnia. Wobec braku odpowiednich środków finansowych, pozwalających w krótkim czasie przebudować wszystkie drogi gminne, nadając im parametry wymagane przepisami, konieczna jest ocena najpilniejszych potrzeb w tym zakresie. Plan przebudowy dróg przygotowywany jest w oparciu o: - ocenę stanu technicznego dróg dokonywaną w ramach sprawowanego zarządu nad drogami; - wnioski wpływające od mieszkańców Gminy, Radnych, Rady Sołeckie itp., dotyczące potrzeb w zakresie przebudowy dróg gminnych Ocena stanu technicznego dróg Ocena stanu technicznego dróg gminnych przeprowadzana jest na bieżąco w ciągu roku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu wiosennego z uwagi na konieczność identyfikacji uszkodzeń powstałych w okresie zimowym, pod kątem przeprowadzenia remontów cząstkowych nawierzchni. Stan techniczny dróg zostaje ustalony przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Busku- na podstawie wizualnych oględzin przeprowadzonych w trakcie objazdów dróg. Wyniki przeprowadzonej kontroli stanu dróg są podstawą do określenia zakresu: - remontów cząstkowych nawierzchni; - generalnych remontów nawierzchni dróg z ewentualną przebudową; - prac związanych z utrzymaniem poboczy (wykaszanie); - prac związanych z odwadnianiem korony drogi (udrażnianie rowów przydrożnych i przepustów). 0,26 Strona 6

8 Na podstawie objazdów dróg zostały wskazane następujące drogi gminne wymagające przebudowy w najbliższym czasie: Lp. Droga Stan techniczny Konieczny zakres prac 1 Droga Bronina - Kurzejów droga utwardzona kruszywem z licznymi wybojami, utrudniony dojazd mieszkańców do posesji wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odc. ok. 300 m 2 3 Droga Nowy Szczaworyż Nowa Wieś Podlesie ulica Kopernika w Busku- droga nieutwardzona z licznymi wybojami, utrudniony dojazd mieszkańców do posesji Droga o nawierzchni bitumicznej, zniszczonej z licznymi wybojami i spękaniami utwardzenie odcinka o dł. ok. 700 m kruszywem i wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odc. ok. 850 m wraz z chodnikami i oświetleniem 4 5 ulica Armii Krajowej w Busku- ulica Spacerowa w Busku- Droga o nawierzchni bitumicznej, zniszczonej z licznymi wybojami i spękaniami Droga o nawierzchni bitumicznej, zniszczonej z licznymi wybojami i spękaniami wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odc. ok. 880 m wraz z chodnikami i zatokami parkingowymi wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odc. ok. 880 m wraz z chodnikami 6 ul. Jabłoniowa i ulice przyległe w Busku- wraz z kanalizacją deszczową Droga o nawierzchni z kruszywa, zniszczona z licznymi wybojami wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odc. ok. 900 m wraz z kanalizacją deszczową chodnikami 5.2. Wnioski w sprawie przebudowy dróg gminnych Do Urzędu Miasta i Gminy w Busku- wpływają corocznie wnioski o remonty lub przebudowę dróg, w tym dróg publicznych gminnych. Zestawienie w/w wniosków przedstawia się następująco: Lp Droga 1 ul. Armii Ludowej w Busku- Wnioskodaw ca Zakres robót budowa od podstaw nowej ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej Uwagi 2 Rozbudowa ul. Mikułowickiej w Busku- budowa od podstaw nowych odcinków ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej 3 ul. Skałki w Busku- przebudowa ulicy z budową chodnika droga wewnętrzna, która po przebudowie powinna uzyskać status drogi gminnej 4 ul. Wieniawskiego w Busku- 5 ul. Kwiatowa w Busku- 6 ul. Hołdu Pruskiego w Busku- wykonanie nawierzchni asfaltowej i chodników wykonanie nawierzchni asfaltowej wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej Strona 7

9 7 ulica dla II linii zabudowy ul. Dygasińskiego w Busku- budowa od podstaw nowej ulicy umożliwiającej dojazd do posesji po wybudowaniu zasadne nadanie kategorii drogi gminnej 8 ul. Jabłoniowa w Busku- przebudowa drogi wraz z uzbrojeniem w infrastrukturę komunalną 9 ul. Mała w Busku- wykonanie nawierzchni asfaltowej 10 ul. Siesławska w Busku- budowa od podstaw nowej ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej 11 ul. Przemysłowa w Owczarach 12 Balice-Góry - Bosowice utwardzenie drogi droga wewnętrzna, która po przebudowie powinna uzyskać status drogi gminnej Rada Sołecka utwardzenie nawierzchnią asfaltową 13 Balice Góry - Palonki Rada Sołecka budowa od podstaw nowej drogi 14 Śladków Mały - Pomyków - Chrabków Rada Sołecka przebudowa drogi z położeniem nawierzchni asfaltowej 15 Podgaje - Widuchowa budowa od podstaw nowej drogi 16 drogi w Janinie przebudowa dróg 17 drogi w Kołaczkowicach przebudowa dróg 18 Przedłużenie ul. Sezamkowej 19 Elżbiecin Wygoda Kozińska budowa od podstaw nowej ulicy umożliwiającej dojazd do posesji Wykonanie podbudowy i wykonanie nawierzchni asfaltowej 20 Szaniec - Mikułowice budowa od podstaw nowej drogi 21 Łagiewniki - Zbrodzice Wykonanie nowej warstwy ścieralnej 22 Oleszki Kostki Duże Wykonanie nowej warstwy ścieralnej 23 Przebudowa ul. Młyńskiej w Busku- 24 Przebudowa ul. Uchnasta w Busku- Wykonanie nowej warstwy ścieralnej i chodników Wykonanie nowej warstwy ścieralnej i chodników Zasadność wniosków, faktyczny zakres oraz przybliżone koszty są oceniane w trakcie objazdu zgłaszanych dróg w terenie. 6. Inwestycje drogowe w dokumentach programowych Gminy Busko-Zdrój Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój, przyjęta uchwałą nr VII/60/2007 Rady Miejskiej w dniu r., określiła cele strategiczne, ukierunkowane na zrównoważony rozwój. Strona 8

10 Cel strategiczny nr 2 rozwój infrastruktury zakłada w celach podrzędnych m.in. rozwój komunikacji. Podejmowane w tym zakresie działania mają obejmować: - modernizację sieci dróg gminnych; - modernizacje dróg lokalnych miejskich; - współdziałanie z zarządami dróg powiatowych i wojewódzkich w zakresie stałej poprawy stanu technicznego i wyposażenia tych dróg; - poprawę ciągów pieszych, w tym w obszarze uzdrowiskowym; - budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy; - budowę miejsc parkingowych w centralnej części miasta; - urządzenie dworca autobusowego miejskiego. Szczegółowo zadania inwestycyjne ukierunkowane na realizację w/w celu zostały opisane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Miasta i Gminy Busko-Zdrójna lata i po 2014 roku, przyjętym uchwałą nr XVI/208/2012 z dnia r. 7. Plany inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych Na podstawie zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój, wniosków wpływających od lokalnej społeczności oraz oceny stanu technicznego dróg, ustala się następujący plan przebudowy dróg gminnych: L.p. Nazwa inwestycji Długość odcinka drogi objętej projektem w km Szacunkowa wartość inwestycji w zł. Całkowita długość drogi w km Lata realizacji 1 Przebudowa drogi Bronina Kurzejów 0, ,3 2 Nowy Szczaworyż Nowa Wieś Podlesie 0, ,5 3 Przebudowa ul. Kopernika w Busku- 0, ,98 4 Budowa drogi klasy L nr T Wygoda Kozińska - Elżbiecin 0, ,5 Budowa ulic wraz z infrastrukturą na zach. od 5 Małpiego Gaju oraz pomiędzy ul. Rokosza i Ciekiem od Buska w ramach zadania 1, ,6 Uzbrojenie terenów pod inwestycje. 6 Rozbudowa ul. Armii Krajowej w Busku- 0, ,9 7 Rozbudowa ul. Spacerowej w Busku ,38 8 Budowa ul. Jabłoniowej i ulic przyległych w Busku- wraz z kanalizacją deszczową 0, , Budowa ul. Armii Ludowej w Busku- 0, ,8 10 Przebudowa ul. Stawowej w Busku- odc. od skrzyżowania z ul. Objazdową w kierunku 0, ,2 północnym. 11 Budowa ul. Siesławskiej w Busku- 1, ,1 12 Przebudowa ul. Wieniawskiego w Busku- 0, ,2 13 Przebudowa ul. Kwiatowej w Busku- 0, Budowa ul. łączącej ul.grotta z ul. Armii Krajowej w Busku- 0, , Strona 9

11 15 Budowa ul. Dygasińskiego w Busku- II linia zabudowy 0, ,38 16 Przebudowa ul. Dygasińskiego 0, ,6 17 Przebudowa drogi w Janinie klasy D nr Góra Grabda 1, ,20 18 Przebudowa drogi Nowa Wieś - Ruczynów 1, ,3 19 Budowa ul. Wspólnej w Busku- 0, ,2 20 Przebudowa ul. Przemysłowej w Busku- 1, ,1 21 Rozbudowa ul. Mikułowickiej w Busku- 2, ,2 22 Budowa drogi klasy L nr Mikułowice Kolonia Wschodnia Budowa drogi klasy L nr Łagiewniki Zbrodzice i droga na Elżbiecin 2, ,3 24 Budowa drogi Balice - Góry - Palonki 0, ,2 25 Przebudowa drogi w Kołaczkowicach klasy D nr Biała Góra Palestyna 0, ,5 26 Budowa drogi klasy L nr i Chwalikówka - Baranów Gadawa 2, ,1 27 Budowa drogi klasy L nr Młyny Śladków Mały 1, ,8 28 Przebudowa ul. Ogrodowej w Busku- 0, ,3 29 Budowa ul. Zielonej w Busku- 0, ,2 30 Przebudowa drogi klasy L nr Zbludowice Welinów Wolica 0, ,8 31 Przebudowa drogi Oleszki - Kostki Duże 0, ,75 32 Przebudowa ul. Młyńskiej w Busku- 1, ,0 33 Przebudowa ul. Uchnasta w Busku- 0, ,3 Niniejszy plan opracowali pracownicy Wydziału Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa w składzie: 1. Krzysztof Treliński 2. Alicja Topolska Plan do zatwierdzenia przedkłada: Naczelnik Wydziału RSID Anna Janas w/z Z-ca Naczelnika Wydziału Anna Przyborowska Ryś Zatwierdzam plan rozwoju sieci dróg gminnych Strona 10

12 Uzasadnienie Stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz z późn. zm.) w związku z art.20 pkt 1) ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.), do właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawie uchwalania programów gospodarczych. Plan rozwoju sieci dróg gminnych jest rodzajem programu gospodarczego, którego celem jest realizacja zamierzeń w zakresie inwestycji drogowych. Realizacja tych zamierzeń będzie generowała środki finansowe z budżetu gminy jak również z innych źródeł finansowania. W związku z powyższym przedkłada się aktualny plan rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Busko-Zdrój na lata do zatwierdzenia przez Radę Miejską. Zakłada się, że w kolejnych latach "Plan" będzie weryfikowany i aktualizowany stosownie do nowych uwarunkowań dotyczących: potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych, możliwości finansowania z innych źródeł, zmiany harmonogramu realizacji zadań oraz innych, mających wpływ na sytuację społeczno gospodarczą w gminie, regionie i kraju. Strona 1

PLAN ROZWOJU. SIECI DRÓG GMINNYCH w GMINIE NIWISKA na lata 2014 2018

PLAN ROZWOJU. SIECI DRÓG GMINNYCH w GMINIE NIWISKA na lata 2014 2018 1 PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG GMINNYCH w GMINIE NIWISKA na lata 2014 2018 SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Wprowadzenie 4. Charakterystyka dróg gminnych w Gminie Niwiska 5.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE 600 Transport i łączność 18 641 169,00 15 252 520,81 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 534 715,00 Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/375 /2009 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 grudnia 2009 roku

Uchwała Nr XLIV/375 /2009 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 grudnia 2009 roku Uchwała Nr XLIV/375 /2009 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013

Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013 10.10.2020_jarocin Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013 UZUPEŁNIENIE DRÓG GRUNTOWYCH GRUZEM KRUSZONYM MIEJSCA NEWRALGICZNE Ul. Sosnowa 135,00 m 2 REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH ZA POMOCĄ RÓWNIARKI I WALCA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

KP Audyt rowerowy : Zadanie nr 8 VeloRudawa (VRu) 1. Przedmiot i cel opracowania... 2. 2. Podstawa opracowania... 2

KP Audyt rowerowy : Zadanie nr 8 VeloRudawa (VRu) 1. Przedmiot i cel opracowania... 2. 2. Podstawa opracowania... 2 Spis treści: 1. Przedmiot i cel opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Opis zadania inwestycyjnego... 3 3.1.1 Cel zadania inwestycyjnego... 3 3.1.2 Lokalizacja zadania inwestycyjnego... 3 3.1.3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM. z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM z dnia 10 czerwca 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DROGI. 750000 750000* Techniczno Inwestycyjny (III etap) 2 Budowa drogi Modlica Kalinko dł. ok. 800 m 300000 300000* Techniczno Inwestycyjny

DROGI. 750000 750000* Techniczno Inwestycyjny (III etap) 2 Budowa drogi Modlica Kalinko dł. ok. 800 m 300000 300000* Techniczno Inwestycyjny Inwestycje ujęte w 2008 r. DROGI LP. Nazwa zadania Szacowana wartość Plan na 2008 rok Referat prowadzący 1 Przebudowa drogi powiatowej Górki DuŜe Jutroszew na dł. 1,539 km od skrzyŝowania z drogą w Jutroszewie

Bardziej szczegółowo

Etap II modernizacji dróg i chodników miejskich w roku 2015

Etap II modernizacji dróg i chodników miejskich w roku 2015 Etap II modernizacji dróg i chodników miejskich w roku 2015 Umowy na realizację podpisane w dniach 2-07-2015r i 8-07-2015r. 1. Remont nawierzchni drogowej w ul. Narutowicza długości 200 mb - wykonanie

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice Informacja Prezydenta Miasta nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście 1. Planowane inwestycje komunikacyjne 2. Zakończone w roku bieżącym oraz realizowane inwestycje komunikacyjne 3. Zakończone w roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO

RAPORT Z MONITORINGU PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO RAPORT Z MONITORINGU PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO Okres raportowania: od 31.03.2004r. do 30.09.2005r. Urząd Miasta i Gminy w Busku Zdroju Komitet Monitorujący realizację Programu Rozwoju Lokalnego Grudzień

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 1. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I ULIC Modernizacja drogi nr 351 P Petryki Stawiszyn wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o długości 1985 m i szerokości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE MAPA Z SIECIĄ DRÓG Sied dróg wojewódzkich opolszczyzny obejmuje 947 km dróg w ciągach których zlokalizowane są 153 obiekty mostowe i około 800 przepustów drogowych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY STADIUM DOKUMENTACJI: KONCEPCJA SPIS ZAWARTOŚCI KONCEPCJI

Bardziej szczegółowo

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 363.000,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213.000,00 1. Budowa parkingu przy ul. Łaziennej

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 6/07

P r o t o k ó ł nr 6/07 P r o t o k ó ł nr 6/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 25 czerwca 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 11 I OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Ostrzeszowie, a wykonawcą dokumentacji Usługi W Zakresie Budownictwa Drogowego - Andrzej Pilarek,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 Załącznik nr 12 do Uchwały Nr VII/51/ Rady Gminy z dnia 21 kwietnia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na r. L.p. ZDNI INWESTYYJNE W z budżetu 1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewku, Gmina

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA

DOKUMENTACJA ZAWIERA DOKUMENTACJA ZAWIERA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 3.1 Dane techniczne 3.2 Trasa 3.3 Rozwiązanie wysokościowe 3.4 Przekroje normalne 3.5 Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE NOWY TOMYŚL W 2013 ROKU

INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE NOWY TOMYŚL W 2013 ROKU INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE NOWY TOMYŚL W 2013 ROKU Wydział Komunalno - Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 955/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 7 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 955/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 7 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 955/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 7 marca 2012 r. W SPRAWIE: uchwała w sprawie zmiany załącznika Nr 1 i załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA DROGOWA

INFRASTRUKTURA DROGOWA 1 INFRASTRUKTURA DROGOWA 2 Od początku kadencji do października 2010 r. wyremontowano 12.527 m 2 dróg gminnych za łączną sumę 1.413.077 zł. Dla porównania w kadencji 2002 2006 wykonano 3.900 m 2. 3 Utwardzenie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Dział Rozdział Paragraf Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dopiewo Nr z dnia.. 2014 roku WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Nazwa zadania budżet 2014 zmiany +/- budżet po zmianach Uwagi / zakres zadania 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INśDRÓG adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres biura UL. DYWIZJONU 303 1/21 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056)

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. rozdz.2.art.3 ust.1.5

Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. rozdz.2.art.3 ust.1.5 Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. o planowanym przedsięwzięciu: rozdz.2.art.3 ust.1.5 przebudowa drogi powiatowej nr3465p- ulica Opałki i 3477Pulica Składowa w Kole 1.Rodzaj,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329-16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 Oferujemy usługi w zakresie: projektowania obiektów drogowych projektowania organizacji ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do pól ul. Napłatki w miejscowości Lisowice. Podstawę opracowania

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ"

BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ "BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ" 25.06.2012r. Kluczbork CELE PROJEKTU podniesienie standardu gminnej infrastruktury drogowej o znaczeniu gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca przygotowania do akcji zimowej na lata 2013/2014

Informacja dotycząca przygotowania do akcji zimowej na lata 2013/2014 Informacja dotycząca przygotowania do akcji zimowej na lata 2013/2014 Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji przedkłada informację odnośnie przygotowania do zimowego utrzymanie dróg, chodników i parkingów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O O P I S T E C H N I C Z N Y do uproszczonego projektu budowlanego remontu drogi powiatowej Nr 1614 O relacji *Prudnik Prężynka Prężyna - Biała* ul. Prężyńska w Prudniku 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DROGOWE 2015. Zadania WUO-RMI - Dokumentacja projektowa - Realizacja inwestycji -

ZADANIA DROGOWE 2015. Zadania WUO-RMI - Dokumentacja projektowa - Realizacja inwestycji - ZADANIA DROGOWE 2015 Zadania WUO-RMI - Dokumentacja projektowa - Realizacja inwestycji - 1 Starówka 29-go Listopada - chodniki od Powstańców W-wy do Szkotnik 2 Starówka Bema - chodnik od Bandrowskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji

ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji WOJEWÓDZTWO Warmińsko-Mazurskie Warszawa, dnia Rok dofinansowania 2015 Lista zmieniona nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 26 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 5028 UCHWAŁA NR XXII/127/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Kraków, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 5028 UCHWAŁA NR XXII/127/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 26 kwietnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 5028 UCHWAŁA NR XXII/127/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/162/08

Bardziej szczegółowo

- PACZKÓW - REJON WTORKOWY

- PACZKÓW - REJON WTORKOWY MIESIĘCZNY - HARMONOGRAM ODBIORU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH REJON WTORKOWY 06 ; 13 ; 20 ; 27. PAŹDZIERNIK - odbiór nieczystości stałych z budynków wielorodzinnych 06 ; 20. PAŹDZIERNIK - odbiór nieczystości stałych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 4062 UCHWAŁA NR XI/79/2015 RADY GMINY SUSZEC z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Suszec

Bardziej szczegółowo

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE BUI Biuro Usług Inwestycyjnych Biuro Usług Inwestycyjnych Grzegorz WALCZAK Gronowo Górne ul. Agatowa 131, 82-300 Elbląg REGON 280129136 NIP 578-169-71-38 tel. kom. 793 936 588 OPRACOWANIE TECHNICZNE do

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie Boćwinka i Grabowo - Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie Boćwinka i Grabowo - Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie Boćwinka i Grabowo - Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul. Paderewskiego) Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Rejon nr 1. Rejon nr 6. SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Sp. z o.o. we Wschowie

Rejon nr 1. Rejon nr 6. SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Sp. z o.o. we Wschowie Rejon nr 1 GMINA Wschowa ULICE miasta: Niepodległości, 55 Poznański Pułk Piechoty, Osadnicza, Aleja PCK, Kolejowa, Towarowa, Ogińskiego, Podgórna, Kamienna, Piłsudskiego, Wolności, Berwińskiego, Plac Grunwaldu,

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH - DROGA WEWNĄTRZOSIEDLOWA Odcinek drogi o długości ok. 260 mb, położonej na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym 111 w obrębie geodezyjnym

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km 133.044 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km 133.044 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km 133.044 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część D ROBOTY DROGOWE TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km.133.044

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Urząd Miasta Bielsk Podlaski Urząd Miasta Bielsk Podlaski Spis treści Wstęp 3 Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim 4 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

A.T. Development Sp. z o.o. PROJEKT PRZEBUDOWY

A.T. Development Sp. z o.o. PROJEKT PRZEBUDOWY A.T. Development Sp. z o. o. IP: 108-000-32-18 REGO : 140789507 Warszawa, ul. Kuflewska 5 KRS: 0000272181 PROJEKT PRZEBUDOWY Przebudowa drogi nr 2631W (28502) Wólka Seroczyńska Lubotyń Rząśnik Lubotyński

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY RYSUNKI

OPIS TECHNICZNY RYSUNKI Odbudowa infrastruktury drogowej na ul. Zielonej i Nad Wodą w Skawinie OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 2PODSTAWA OPRACOWANIA...2 3ZAKRES I CEL OPRACOWANIA...2 4OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...3 5OPIS OZNAKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. *Zadanie 6- Przebudowa ronda Grunwaldzkiego w Bydgoszczy.

OPIS TECHNICZNY. *Zadanie 6- Przebudowa ronda Grunwaldzkiego w Bydgoszczy. OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Dokumentacja jest opracowywana na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na podstawie umowy nr 127/IP/2014 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.OBIEKT. Budowa ulicy (łącznika) od ul. Wiosennej do ul. Reduty Mławskiej w Pińczowie od km 0+000 do km 0+070 2.PROJEKTANT. Eugeniusz Witek zam. 28 100 Busko Zdrój

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009. UCHWAŁA Nr XXIX/200/09 RADY GMINY DĄBROWA w sprawie zmiany budżetu na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY DROGI

ROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY DROGI ROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY DROGI KNUROWIEC - DŁUGOSIODŁO - GOWOROWO w miejscowości KORNACISKA w km 0+000 do km 0+950 INWESTOR: GMINA DŁUGOSIODŁO 07-210 ul. T. Kościuszki 2 Projektanci: JÓZEF SMAKOSZ

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2014

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2014 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2014 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie. Sala sportowa jest w pełni wyposażonym obiektem, łącznie z zapleczem sanitarnym

Bardziej szczegółowo

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy Przewodnik po budżecie Gminy Śmigiel Dowiedz się, jak Twój samorząd w 2012 roku gospodarował gminnym budżetem Plac zabaw w Glińsku Wprowadzenie Szanowni Mieszkańcy! Zadaniem niniejszego przewodnika jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Rafał Wrzosek 14 200 Iława ul. M. Skłodowskiej Curie 2B/27 tel. 504694848 e mail: pracownia d3@wp.pl NIP 744 162 68 73 REGON 281414229 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU EGZ. 1 OBIEKT: PRZEBUDOWA UL. LEOPOLDA

Bardziej szczegółowo

KP Audyt rowerowy : Zadanie nr 7 VeloPrądnik (VP) 1. Przedmiot i cel opracowania... 2. 2. Podstawa opracowania... 2

KP Audyt rowerowy : Zadanie nr 7 VeloPrądnik (VP) 1. Przedmiot i cel opracowania... 2. 2. Podstawa opracowania... 2 Spis treści: 1. Przedmiot i cel opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Opis zadania inwestycyjnego... 3 3.1.1 Cel zadania inwestycyjnego... 3 3.1.2 Lokalizacja zadania inwestycyjnego... 4 3.1.3

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA PROJEKTOWE... 3 ZAŚWIADCZENIA Z IZBY PIIB... 7 OPIS TECHNICZNY... 9 4. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH...

UPRAWNIENIA PROJEKTOWE... 3 ZAŚWIADCZENIA Z IZBY PIIB... 7 OPIS TECHNICZNY... 9 4. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH... 2 UPRAWNIENIA PROJEKTOWE.... 3 ZAŚWIADCZENIA Z IZBY PIIB.... 7 OPIS TECHNICZNY... 9 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 9 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 9 3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 10

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY WIŚNIOWEJ W OśAROWIE MAZOWIECKIM

PRZEBUDOWA ULICY WIŚNIOWEJ W OśAROWIE MAZOWIECKIM nazwa i adres jednostki projektowania: ARBUD PROJEKTOWANIE I USŁUGI GEODEZYJNE ul. Powstańców 25 lok. 26 05-804 Pruszków tel./faks (22) 728-12-56 502 591 757 505 023 305 email: arbud@wp.pl lub arbud@op.pl

Bardziej szczegółowo

Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej

Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej Wspólne projekty w ramach współpracy transgranicznej 1. Obszar Schengen po 5 latach - przebudowa drogi do

Bardziej szczegółowo

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci 1 Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci Obiekt położony na działce Nr 427 w miejscowości Krzczonów obręb Krzczonów Trzeci Kolonia

Bardziej szczegółowo

UO "WILBUD" Ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów PROJEKT BUDOWLANY

UO WILBUD Ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W CZARNOWIE DZ. NR 267 Lokalizacja: Zamawiający: Czarnów, dz. nr 267 obręb Czarnów Jednostka ewidencyjna Kamienna Góra obszar wiejski projektowa Jednostka : Gmina

Bardziej szczegółowo

Publiczny dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Publiczny dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Publiczny dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Lp. Data wpływu wniosku 1. 26.11.2008r. 2. 19.12.2008r. 3. 19.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 4 września 2015 r. Poz. 2533 UCHWAŁA NR IX/9/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Kielce, dnia 4 września 2015 r. Poz. 2533 UCHWAŁA NR IX/9/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 28 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 września r. Poz. 2533 UCHWAŁA NR IX/9/ RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 28 sierpnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107552R ULICA KOLONIA W KM 2+344.00 2+664.48 W MIEJSCOWOŚCI ROPCZYCE 1 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia - 2 3. Stan istniejący Działka nr 420/5 zawarta jest pomiędzy budynkami uŝyteczności publicznej (bar jadłodajnia, apteka i gabinety lekarskie), a pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 162 (ulica Drawska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku od m. Cecenowo do mostu na rz. Łebie dł. ok. 3,0 km PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2014 r. Poz. 9835 UCHWAŁA NR XLII/218/10 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA. z dnia 8 września 2010 r.

Warszawa, dnia 23 października 2014 r. Poz. 9835 UCHWAŁA NR XLII/218/10 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA. z dnia 8 września 2010 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 października 2014 r. Poz. 9835 UCHWAŁA NR XLII/218/10 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Załącznik Nr 9 A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 9 CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budŝecie gminy za I półrocze 2011r. A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 1. Przebudowa drogi krajowej nr 9

Bardziej szczegółowo

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15.

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN ZAŁĄCZNIK Nr.3 Na 2007 ROK Str. 6 Źródła finansowania inwestycji L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2007 r. środki własne w tym: dotacje pożyczki

Bardziej szczegółowo

nowe ulice kanalizacja oświetlenie ścieżki rowerowe chodniki ocieplone szkoły remontowane budynki

nowe ulice kanalizacja oświetlenie ścieżki rowerowe chodniki ocieplone szkoły remontowane budynki nowe ulice kanalizacja oświetlenie ścieżki rowerowe chodniki ocieplone szkoły remontowane budynki 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 WPROWADZENIE ZESTAWIENIE INWESTYCJI ścieżki

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie. Augustów, ulica Rynek Zygmunta Augusta

Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie. Augustów, ulica Rynek Zygmunta Augusta PRACOWNIA PROJEKTOWA D A R P O L Gawrych Ruda 86, tel./fax (087) 5639120; e-mail: pp.darpol@gmail.com 16 402 Suwałki Obiekt: Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie Adres: Augustów, ulica

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZ. 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI, ul. WARSZAWSKA 219 Konto bankowe nr 23 1050 1823 1000 0023 1299 1538 Regon: 711586700 NIP 822-18-53-981 Sekretariat: tel/fax (0-25) 758 28-91,

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 (dokument obejmuje zadania powyżej 50 000 zł)

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 (dokument obejmuje zadania powyżej 50 000 zł) Lp. 1 2 3 Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 (dokument obejmuje zadania powyżej 50 000 zł) Nazwa instytucji i opis zadania SIEĆ KANALIZACYJNA I WODOCIĄGOWA Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 23 września 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia... 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Gminie Trzebiatów najbardziej potrzebna jest realizacja zadań z zakresu:

Gminie Trzebiatów najbardziej potrzebna jest realizacja zadań z zakresu: Poniższe opracowanie przedstawia inwestycje i zadania, których realizacja przy udziale środków własnych i pozabudżetowych, powinna przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Trzebiatów.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE ul. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 Tel. 0-605-412-444 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA: Przebudowa ulicy Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 448 180,00 zł do końca 2013 r.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 448 180,00 zł do końca 2013 r. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego stan na dzień 12.12.2013r W Y D A T K I M A J Ą T K O W E Zadanie Razem 35 423 949,00 zł Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Finansowane z budżetu samorządu terytorialnego, dotacji i innych.

Finansowane z budżetu samorządu terytorialnego, dotacji i innych. Finansowane z budżetu samorządu terytorialnego, dotacji i innych. INWESTYCJE DROGOWE Kamienica ul. Lubliniecka: nowa nawierzchnia drogi Nowa nawierzchnia chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Kamieńskich

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA MIASTA: NISKO miasto nieruchomości jednorodzinne ulice:

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA MIASTA: NISKO miasto nieruchomości jednorodzinne ulice: miasto nieruchomości jednorodzinne ulice: Ul. Gen Andersa, Armii Krajowej, Czerwonych maków, Dobra, Górka, Gutki, Jezioro, Końcowa, kpt. Raginisa, Krzywa, Legionów, Mostowa, Ogrodowa, Piękna, Podwale,

Bardziej szczegółowo

chodnik odsunięty od jezdni miejscowo zmniejszony gdy jest tylko ruch pieszy 1* 44 ust.4

chodnik odsunięty od jezdni miejscowo zmniejszony gdy jest tylko ruch pieszy 1* 44 ust.4 WARUNKI TECHNICZNE JAKIMI POWINNY ODPOWIADAĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE Tabela 1 L.p Klasa drogi Szerokość jezdni wymagana Szerokość jezdni min. Podstawa prawna 1 Z -zbiorcza 2x 3 m = 6,00 m 2x2,75 m = 5,50

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA GMINA SIEMKOWICE UL. PLAC XXX-LECIA PRL 1 98-354 SIEMKOWICE PROJEKT OPRACOWAŁ:

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA GMINA SIEMKOWICE UL. PLAC XXX-LECIA PRL 1 98-354 SIEMKOWICE PROJEKT OPRACOWAŁ: Kazimierz Mamos - Projektowanie, nadzorowanie, kosztorysowanie i kierowanie robotami w zakresie dróg i mostów 97-415 KLUKI ŻAR 34b tel. 603896170, 601082614 NIP 769-101-50-76 STADIUM: OBIEKT: ADRES: BRANŻA-OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR... NA ODCINKU O DŁUGOŚCI... 1

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR... NA ODCINKU O DŁUGOŚCI... 1 www.erdf.edu.pl Ministerstwo Gospodarki i Pracy ROZSZERZONY OPIS MERYTORYCZNY Projektu Modelowego ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR... NA ODCINKU O DŁUGOŚCI... 1 realizowany w ramach Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY Inwestor: Gmina Gnojno Załącznik nr 6 do SIWZ Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl Stadium opracowania: PROJEKT TECHNICZNY Przedmiot opracowania: Utwardzenie placu na

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania.

3. Przedmiot opracowania. - 2 3. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branŝy drogowej na: - przebudowę nawierzchni ulicy; - przebudowę chodnika; - przebudowę dojść do budynków mieszkalnych. 4. Stan

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Oświadczenie...str. 1 2. Orientacja...str. 2 3. Uprawnienia projektowe...str. 3 4. PrzynaleŜność do JJB...str. 4 5. Opis techniczny...str. 5 8 - Opinia Urzędu Miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

Tworzeń dzielnica nr 26

Tworzeń dzielnica nr 26 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Tworzeń dzielnica nr 26 Kwota dla dzielnicy: 147 404,40 zł Kwota złożonych projektów: 10 274 900,00 zł Liczba złożonych projektów: 10 15.10.2013 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 2.026.500,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000.000,00 1. Budowa dróg publicznych ulic

Bardziej szczegółowo