UCHWAŁA NR XIX/249/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XIX/249/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 28 czerwca 2012 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIX/249/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Busko-Zdrój na lata ". Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6) i art. 7 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 20 pkt 1) ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.), Rada Miejska w Busku- uchwala co następuje: 1. Przyjmuje się "Plan rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Busko-Zdrój na lata ", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku- mgr Justyna Nurek Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/249/2012 Rady Miejskiej w Busku- z dnia 28 czerwca 2012 r. Plan rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Busko-Zdrój na lata Strona 1

3 SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania Cel i zakres opracowania Wprowadzenie Charakterystyka dróg gminnych w Gminie Busko-Zdrój Klasyfikowanie dróg gminnych do przebudowy Inwestycje drogowe w dokumentach programowych Gminy Busko-Zdrój Plany inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych...10 Strona 2

4 1. Podstawa opracowania Zgodnie z art. 20 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, do zarządcy dróg należy m.in. opracowywanie planów rozwoju sieci drogowej. Gmina Busko-Zdrój zarządza drogami publicznymi o statusie dróg gminnych, zlokalizowanymi na jej terenie. 2. Cel i zakres opracowania Celem niniejszego opracowania jest określenie planu rozwojowego dróg gminnych w Gminie Busko- Zdrój, uwzględniającego następujące czynniki: 1) Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie komunikacji drogowej lokalnej, w tym rozbudowa dróg zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego, umożliwiająca aktywizację terenów inwestycyjnych; 2) Zapewnienie właściwego standardu dróg gminnych poprzez wykonywanie bieżących remontów; 3) Podnoszenie standardów dróg gminnych poprzez ich przebudowę; 4) Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach; 5) Poprawa płynności ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta Busko-Zdrój; 6) Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta poprzez wzrost ilości miejsc parkingowych i postojowych. Zakresem opracowania objęto następujące elementy: 1) Stan techniczny dróg gminnych w Gminie Busko-Zdrój; 2) Parametry techniczne dróg gminnych w odniesieniu do obowiązujących przepisów; 3) Potrzeby rozwojowe istniejącego układu drogowego; 4) Plany inwestycyjne i remontowe na lata Wprowadzenie Przez teren gminy Busko-Zdrój przebiega ją n/w drogi wyższych kategorii: a) droga krajowa nr 73 Kielce Tarnów długości 18,094 km, w tym na terenie miasta Busko Zdrój 3,238 km; b) droga wojewódzka nr 767 Pińczów - Busko-Zdrój o długości 5,3 km, c) droga wojewódzka nr 776 Kraków - Busko-Zdrój o długości 2,7 km, d) droga wojewódzka nr 973 Busko-Zdrój Tarnów o długości 14,1 km. Droga krajowa na odcinku przebiegającym przez gminę Busko-Zdrój została wyremontowana w latach , łącznie z budową ronda na newralgicznym skrzyżowaniu z ul. Dmowskiego i Wojska Polskiego w Busku-. Stan techniczny dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie gminy jest zły. Istniejące koleiny zwłaszcza na drodze 973 Busko-Zdrój Nowy Korczyn utrudniają poruszanie się pojazdom stwarzając zagrożenie. W rejonie skrzyżowania ul.dmowskiego z ulicami: Szaniecką i Langiewicza, koleiny są szczególnie uciążliwe dla rowerzystów, korzystających z przebiegającej przez te skrzyżowania ścieżki rowerowej. Również odcinek przedmiotowej drogi przebiegający przez Zbludowice wymaga generalnego remontu. Ogólna długość dróg powiatowych na terenie Gminy przebiegających poza obszarem miasta wynosi 147,4 km (w tym o nawierzchni twardej 136,3 km, nawierzchni gruntowej ulepszonej 1,3 km oraz nawierzchni Strona 3

5 gruntowej nieulepszonej 8,8 km). Na terenie samego miasta jest 14,6 km dróg powiatowych o nawierzchni twardej. Na terenie gminy Busko-Zdrój zlokalizowanych jest 148,98 km dróg gminnych, z czego 37,22 km na terenie miasta Busko-Zdrój. Długość dróg o nawierzchni twardej ulepszonej wynosi łącznie 108,39 km, z czego 32,69 km zlokalizowanych jest w mieście. Poza drogami gminnymi Gmina zarządza siecią dróg wewnętrznych, stanowiących dojazdy do gruntów rolnych i leśnych. Długość dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych na terenach wiejskich gminy wynosi ogółem 540 km, z czego 103 km to drogi o nawierzchni utwardzonej (ulepszonej i nieulepszonej). 4. Charakterystyka dróg gminnych w Gminie Busko-Zdrój Uchwałami Nr XXIV/274/2001 z dnia r., Nr XXVI/277/2002 z dnia r. oraz Nr XXIX/336/2009 z dnia r. Rada Miejska w Busku- zaliczyła do kategorii dróg gminnych ogółem 85 ulic na terenie miasta Busko-Zdrój oraz 55 dróg na terenach wiejskich Gminy Busko-Zdrój. Wszystkie drogi gminne są drogami o znaczeniu lokalnym, uzupełniają sieć dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, służąc przede wszystkim mieszkańcom Gminy Drogi gminne na terenie miasta Busko-Zdrój Zestawienie ulic o kategorii dróg gminnych w Busku- przedstawia się następująco: Lp. Nazwa ulicy Długość (mb) Lp. Nazwa ulicy Długość (mb) Lp. Nazwa ulicy Długość (mb) 1 Armii Krajowej Kusocińskiego Rzewuskiego Armii Ludowej (Rolna) Kwiatowa Sądowa Bajkowa Langiewicza Sezamkowa Batalionów Chłopskich Lipowa Sienkiewicza Boczna Ładna Siesławska Broniewskiego go Maja Skałki Byrkowskiego Mała Słoneczna Ceglana Mickiewicza Słowackiego Chopina Mikułowicka Sole Dąbrowskiej Młyńska Spacerowa Dygasińskiego Moniuszki Srogiego Działkowicza Nadole Staszica Gaik Niwa Stawowa Grunwaldzka Norwida Szaniecka Gwardii Ludowej Ogrodowa Szarych Szeregów 16 Hołdu Pruskiego Parkingowa Szydłowska Jabłoniowa Pawia Targowa Jagiellońska Piekarska Tęczowa Krystyny Jamroz Plac Zwycięstwa 20 Jasna Plac Targowy Uchnasta 270 Boh. Westerplatte 406 Strona 4

6 21 Kazimierza Wielkiego Pocztowa Wieniawskiego Kilińskiego Polna Wrzosowa Kochanowskiego Poprzeczna Zachodnia Konopnickiej Promyk Zacisze Kopernika Prusa Złota Korczaka Rehabilitacyjna Żeromskiego Kościuszki Reymonta Źródlana Królowej Jadwigi Rokosza Krótka Różana 273 Łączna długość dróg gminnych miejskich wynosi 37,22 km a łączna powierzchnia 193,65 tys. m2. Nawierzchnie twarde ulepszone (bitumiczne i z kostki betonowej) posiadają ulice o łącznej długości 32,69 km, co stanowi 87,8 % całkowitej długości ulic. Nawierzchnie twarde nieulepszone (tłuczniowe) posiadają ulice o łącznej długości 1,68 km, co stanowi 4,5 % ich całkowitej długości. Pozostałe ulice gminne, na długości 2,85 km posiadają nawierzchnię gruntową co stanowi 7,7 %. Powierzchnia chodników zlokalizowanych wzdłuż ulic wynosi łącznie 65 tys. m Drogi gminne na terenach wiejskich W skład Gminy Busko-Zdrój wchodzi 47 sołectw zlokalizowanych na łącznej powierzchni 224 km2. Zestawienie dróg publicznych o kategorii dróg gminnych na terenach wiejskich Gminy przedstawia się następująco: Lp. Nazwa drogi Długość (km) Lp. Nazwa drogi 1 Sędziejowice-Młyny 1,40 29 Budzyń-Bilczów 2,87 2 Śladków Mały - Pomyków - Chrabków Długość (km) 3,90 30 Budzyń-Równiny 3,83 3 Kołaczkowice-Jakubiec 1,98 31 Chwalikówka-Olganów-Baranów 2,68 4 Bilczów-Poddębie 1,86 32 Nowy Szczaworyż-Nowa Wieś-Podlesie 2,56 5 Budzyń-Piasek Wielki 1,22 33 Żerniki Górne-Podlesie 2,77 6 Baranów-Gadawa 1,51 34 Żerniki Górne-Zakupniki 1,93 7 Siesławice-Wełecz Stary 2,39 35 Dobrowoda-Olganów 1,42 8 Bronina-Kurzejów-Marcinków- Groble 2,24 36 Owczary-Bronina 1,66 9 Mikułowice-Kolonia Wschodnia 1,52 37 Balice-Góry-Palonki 1,14 10 Skotniki Duże-Owczary- Zbludowice 5,06 38 Balice-Góry-Bosowice 0,68 11 Kostki Duże-Winiary 1,25 39 Wesoła-Palestyna 2,19 12 Kawczyce-Zbludowice 2,22 40 Kołaczkowice-Wołyń 2,80 13 Nowa Wieś-Ruczynów 2,34 41 Błonie-Poddębina 1,10 14 Słabkowice-Służów Mały 2,75 42 Podgórze-Przecinka-Wołyń 1,45 15 Ruczynów-Kołaczkowice 2,19 43 Kołaczkowice-Ociesławka-Janina 1,51 16 Słabkowice-Kozina 1,94 44 Nowa Grabda - U Granicy 1,44 17 Zbludowice-Wolica 2,69 45 Owczary-Radzanów 1,91 18 Galów-Nowy Folwark 2,13 46 Cekury-Kopanina-Jata 3,19 19 Szaniec-Mikułowice 3,94 47 Galów-Kopanina-Zagosiek 1,50 Strona 5

7 20 Nowy Folwark-Wełecz 3,33 48 Szczaworyż przez wieś 0,99 21 Wymysłów-Zwierzyniec-dr. kr. 73 1,58 49 Radzanów przez wieś 0,57 22 Łagiewniki-Zbrodzice 1,01 50 Radzanów - Lasy Hołudzkie 1,52 23 Zbrodzice-Elżbiecin 2,83 51 Chotelek-Chorokowa 1,76 24 Elżbiecin-Wygoda Kozińska 1,45 52 Oleszki-Kostki Duże 0,75 25 Widuchowa-Podgaje 3,82 53 Wełecz - Siesławice 0,85 26 Widuchowa-Zbrodzice 2,35 54 Przedłużenieul. Wrzosowej w Siesławicach do drogi powiatowej do stacji PKP 27 Nowa Grabda-Janina-Ogonów 2,40 55 ul.świętokrzyska w Zbludowicach 0,39 28 Chotelek-Siesławice 2,54 Łączna długość dróg gminnych wiejskich wynosi 111,76 km a łączna powierzchnia 442,67 tys. m2. Nawierzchnie twarde ulepszone (bitumiczne) posiadają drogi o łącznej długości 75,70 km, co stanowi 67,7 % całkowitej długości dróg. Nawierzchnie twarde nieulepszone (tłuczniowe) posiadają drogi o łącznej długości 3,21 km, co stanowi 2,9 % ich całkowitej długości. Pozostałe drogi gminne wiejskie, na długości 32,85 km co stanowi 29,4 % - posiadają nawierzchnię gruntową. 5. Klasyfikowanie dróg gminnych do przebudowy Nie wszystkie drogi zaliczone do kategorii dróg gminnych spełniają wymogi stawiane drogom tej kategorii. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, minimalna szerokość ulicy w liniach rozgraniczających dla dróg gminnych dojazdowych wynosi 10 m a dla dróg gminnych lokalnych 12 m. Problem braku dotrzymywania odpowiednich parametrów technicznych dotyczy przede wszystkim dróg gminnych zlokalizowanych na terenach wiejskich. Również część ulic miejskich tych parametrów nie spełnia. Wobec braku odpowiednich środków finansowych, pozwalających w krótkim czasie przebudować wszystkie drogi gminne, nadając im parametry wymagane przepisami, konieczna jest ocena najpilniejszych potrzeb w tym zakresie. Plan przebudowy dróg przygotowywany jest w oparciu o: - ocenę stanu technicznego dróg dokonywaną w ramach sprawowanego zarządu nad drogami; - wnioski wpływające od mieszkańców Gminy, Radnych, Rady Sołeckie itp., dotyczące potrzeb w zakresie przebudowy dróg gminnych Ocena stanu technicznego dróg Ocena stanu technicznego dróg gminnych przeprowadzana jest na bieżąco w ciągu roku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu wiosennego z uwagi na konieczność identyfikacji uszkodzeń powstałych w okresie zimowym, pod kątem przeprowadzenia remontów cząstkowych nawierzchni. Stan techniczny dróg zostaje ustalony przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Busku- na podstawie wizualnych oględzin przeprowadzonych w trakcie objazdów dróg. Wyniki przeprowadzonej kontroli stanu dróg są podstawą do określenia zakresu: - remontów cząstkowych nawierzchni; - generalnych remontów nawierzchni dróg z ewentualną przebudową; - prac związanych z utrzymaniem poboczy (wykaszanie); - prac związanych z odwadnianiem korony drogi (udrażnianie rowów przydrożnych i przepustów). 0,26 Strona 6

8 Na podstawie objazdów dróg zostały wskazane następujące drogi gminne wymagające przebudowy w najbliższym czasie: Lp. Droga Stan techniczny Konieczny zakres prac 1 Droga Bronina - Kurzejów droga utwardzona kruszywem z licznymi wybojami, utrudniony dojazd mieszkańców do posesji wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odc. ok. 300 m 2 3 Droga Nowy Szczaworyż Nowa Wieś Podlesie ulica Kopernika w Busku- droga nieutwardzona z licznymi wybojami, utrudniony dojazd mieszkańców do posesji Droga o nawierzchni bitumicznej, zniszczonej z licznymi wybojami i spękaniami utwardzenie odcinka o dł. ok. 700 m kruszywem i wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odc. ok. 850 m wraz z chodnikami i oświetleniem 4 5 ulica Armii Krajowej w Busku- ulica Spacerowa w Busku- Droga o nawierzchni bitumicznej, zniszczonej z licznymi wybojami i spękaniami Droga o nawierzchni bitumicznej, zniszczonej z licznymi wybojami i spękaniami wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odc. ok. 880 m wraz z chodnikami i zatokami parkingowymi wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odc. ok. 880 m wraz z chodnikami 6 ul. Jabłoniowa i ulice przyległe w Busku- wraz z kanalizacją deszczową Droga o nawierzchni z kruszywa, zniszczona z licznymi wybojami wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odc. ok. 900 m wraz z kanalizacją deszczową chodnikami 5.2. Wnioski w sprawie przebudowy dróg gminnych Do Urzędu Miasta i Gminy w Busku- wpływają corocznie wnioski o remonty lub przebudowę dróg, w tym dróg publicznych gminnych. Zestawienie w/w wniosków przedstawia się następująco: Lp Droga 1 ul. Armii Ludowej w Busku- Wnioskodaw ca Zakres robót budowa od podstaw nowej ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej Uwagi 2 Rozbudowa ul. Mikułowickiej w Busku- budowa od podstaw nowych odcinków ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej 3 ul. Skałki w Busku- przebudowa ulicy z budową chodnika droga wewnętrzna, która po przebudowie powinna uzyskać status drogi gminnej 4 ul. Wieniawskiego w Busku- 5 ul. Kwiatowa w Busku- 6 ul. Hołdu Pruskiego w Busku- wykonanie nawierzchni asfaltowej i chodników wykonanie nawierzchni asfaltowej wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej Strona 7

9 7 ulica dla II linii zabudowy ul. Dygasińskiego w Busku- budowa od podstaw nowej ulicy umożliwiającej dojazd do posesji po wybudowaniu zasadne nadanie kategorii drogi gminnej 8 ul. Jabłoniowa w Busku- przebudowa drogi wraz z uzbrojeniem w infrastrukturę komunalną 9 ul. Mała w Busku- wykonanie nawierzchni asfaltowej 10 ul. Siesławska w Busku- budowa od podstaw nowej ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej 11 ul. Przemysłowa w Owczarach 12 Balice-Góry - Bosowice utwardzenie drogi droga wewnętrzna, która po przebudowie powinna uzyskać status drogi gminnej Rada Sołecka utwardzenie nawierzchnią asfaltową 13 Balice Góry - Palonki Rada Sołecka budowa od podstaw nowej drogi 14 Śladków Mały - Pomyków - Chrabków Rada Sołecka przebudowa drogi z położeniem nawierzchni asfaltowej 15 Podgaje - Widuchowa budowa od podstaw nowej drogi 16 drogi w Janinie przebudowa dróg 17 drogi w Kołaczkowicach przebudowa dróg 18 Przedłużenie ul. Sezamkowej 19 Elżbiecin Wygoda Kozińska budowa od podstaw nowej ulicy umożliwiającej dojazd do posesji Wykonanie podbudowy i wykonanie nawierzchni asfaltowej 20 Szaniec - Mikułowice budowa od podstaw nowej drogi 21 Łagiewniki - Zbrodzice Wykonanie nowej warstwy ścieralnej 22 Oleszki Kostki Duże Wykonanie nowej warstwy ścieralnej 23 Przebudowa ul. Młyńskiej w Busku- 24 Przebudowa ul. Uchnasta w Busku- Wykonanie nowej warstwy ścieralnej i chodników Wykonanie nowej warstwy ścieralnej i chodników Zasadność wniosków, faktyczny zakres oraz przybliżone koszty są oceniane w trakcie objazdu zgłaszanych dróg w terenie. 6. Inwestycje drogowe w dokumentach programowych Gminy Busko-Zdrój Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój, przyjęta uchwałą nr VII/60/2007 Rady Miejskiej w dniu r., określiła cele strategiczne, ukierunkowane na zrównoważony rozwój. Strona 8

10 Cel strategiczny nr 2 rozwój infrastruktury zakłada w celach podrzędnych m.in. rozwój komunikacji. Podejmowane w tym zakresie działania mają obejmować: - modernizację sieci dróg gminnych; - modernizacje dróg lokalnych miejskich; - współdziałanie z zarządami dróg powiatowych i wojewódzkich w zakresie stałej poprawy stanu technicznego i wyposażenia tych dróg; - poprawę ciągów pieszych, w tym w obszarze uzdrowiskowym; - budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy; - budowę miejsc parkingowych w centralnej części miasta; - urządzenie dworca autobusowego miejskiego. Szczegółowo zadania inwestycyjne ukierunkowane na realizację w/w celu zostały opisane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Miasta i Gminy Busko-Zdrójna lata i po 2014 roku, przyjętym uchwałą nr XVI/208/2012 z dnia r. 7. Plany inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych Na podstawie zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój, wniosków wpływających od lokalnej społeczności oraz oceny stanu technicznego dróg, ustala się następujący plan przebudowy dróg gminnych: L.p. Nazwa inwestycji Długość odcinka drogi objętej projektem w km Szacunkowa wartość inwestycji w zł. Całkowita długość drogi w km Lata realizacji 1 Przebudowa drogi Bronina Kurzejów 0, ,3 2 Nowy Szczaworyż Nowa Wieś Podlesie 0, ,5 3 Przebudowa ul. Kopernika w Busku- 0, ,98 4 Budowa drogi klasy L nr T Wygoda Kozińska - Elżbiecin 0, ,5 Budowa ulic wraz z infrastrukturą na zach. od 5 Małpiego Gaju oraz pomiędzy ul. Rokosza i Ciekiem od Buska w ramach zadania 1, ,6 Uzbrojenie terenów pod inwestycje. 6 Rozbudowa ul. Armii Krajowej w Busku- 0, ,9 7 Rozbudowa ul. Spacerowej w Busku ,38 8 Budowa ul. Jabłoniowej i ulic przyległych w Busku- wraz z kanalizacją deszczową 0, , Budowa ul. Armii Ludowej w Busku- 0, ,8 10 Przebudowa ul. Stawowej w Busku- odc. od skrzyżowania z ul. Objazdową w kierunku 0, ,2 północnym. 11 Budowa ul. Siesławskiej w Busku- 1, ,1 12 Przebudowa ul. Wieniawskiego w Busku- 0, ,2 13 Przebudowa ul. Kwiatowej w Busku- 0, Budowa ul. łączącej ul.grotta z ul. Armii Krajowej w Busku- 0, , Strona 9

11 15 Budowa ul. Dygasińskiego w Busku- II linia zabudowy 0, ,38 16 Przebudowa ul. Dygasińskiego 0, ,6 17 Przebudowa drogi w Janinie klasy D nr Góra Grabda 1, ,20 18 Przebudowa drogi Nowa Wieś - Ruczynów 1, ,3 19 Budowa ul. Wspólnej w Busku- 0, ,2 20 Przebudowa ul. Przemysłowej w Busku- 1, ,1 21 Rozbudowa ul. Mikułowickiej w Busku- 2, ,2 22 Budowa drogi klasy L nr Mikułowice Kolonia Wschodnia Budowa drogi klasy L nr Łagiewniki Zbrodzice i droga na Elżbiecin 2, ,3 24 Budowa drogi Balice - Góry - Palonki 0, ,2 25 Przebudowa drogi w Kołaczkowicach klasy D nr Biała Góra Palestyna 0, ,5 26 Budowa drogi klasy L nr i Chwalikówka - Baranów Gadawa 2, ,1 27 Budowa drogi klasy L nr Młyny Śladków Mały 1, ,8 28 Przebudowa ul. Ogrodowej w Busku- 0, ,3 29 Budowa ul. Zielonej w Busku- 0, ,2 30 Przebudowa drogi klasy L nr Zbludowice Welinów Wolica 0, ,8 31 Przebudowa drogi Oleszki - Kostki Duże 0, ,75 32 Przebudowa ul. Młyńskiej w Busku- 1, ,0 33 Przebudowa ul. Uchnasta w Busku- 0, ,3 Niniejszy plan opracowali pracownicy Wydziału Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa w składzie: 1. Krzysztof Treliński 2. Alicja Topolska Plan do zatwierdzenia przedkłada: Naczelnik Wydziału RSID Anna Janas w/z Z-ca Naczelnika Wydziału Anna Przyborowska Ryś Zatwierdzam plan rozwoju sieci dróg gminnych Strona 10

12 Uzasadnienie Stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz z późn. zm.) w związku z art.20 pkt 1) ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.), do właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawie uchwalania programów gospodarczych. Plan rozwoju sieci dróg gminnych jest rodzajem programu gospodarczego, którego celem jest realizacja zamierzeń w zakresie inwestycji drogowych. Realizacja tych zamierzeń będzie generowała środki finansowe z budżetu gminy jak również z innych źródeł finansowania. W związku z powyższym przedkłada się aktualny plan rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Busko-Zdrój na lata do zatwierdzenia przez Radę Miejską. Zakłada się, że w kolejnych latach "Plan" będzie weryfikowany i aktualizowany stosownie do nowych uwarunkowań dotyczących: potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych, możliwości finansowania z innych źródeł, zmiany harmonogramu realizacji zadań oraz innych, mających wpływ na sytuację społeczno gospodarczą w gminie, regionie i kraju. Strona 1

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GIŻYCKA A N A L I Z A ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GIŻYCKO 2011-2014. Giżycko, kwiecień 2015r.

BURMISTRZ GIŻYCKA A N A L I Z A ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GIŻYCKO 2011-2014. Giżycko, kwiecień 2015r. BURMISTRZ GIŻYCKA A N A L I Z A ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GIŻYCKO 2011-2014 Giżycko, kwiecień 2015r. SPIS TREŚCI: I. Cel i podstawa opracowania II. Analiza studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA Uchwała Nr XXXVI/247/01 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW 1870 - Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/38/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Chrzanów do 2015r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHRZANÓW NA LATA 2004-2015

Strategia Rozwoju Gminy Chrzanów do 2015r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHRZANÓW NA LATA 2004-2015 do 2015r. SST-Consult STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHRZANÓW NA LATA 2004-2015 Grudzień 2004 1 do 2015r. SST-Consult Prowadzenie warsztatów Firma SST-Consult s.c. z Krakowa Moderatorzy: Rafał Stanek Adam Stachel

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2014 z dnia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju PROJEKT Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Departament Dróg i Autostrad 4 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo

R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP. Informacja o wynikach kontroli. marzec 2 01 1

R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP. Informacja o wynikach kontroli. marzec 2 01 1 R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP Informacja o wynikach kontroli planowanie i realizacja przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Miasto Kobyłka. Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka. JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa

Miasto Kobyłka. Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka. JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa Miasto Kobyłka Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka Wykonawca: Zamawiający: JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa Wersja z dnia 17.12.2014 r. Etap: raport

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maj, 2011 r. SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR... DO UCHWAŁY NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 września 2007 r. Nr 211 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2161 Nr X/72/07 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Lista zinwentaryzowanych potrzeb inwestycyjnych dla ZESPOŁU DS. INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ - stan na 12.03.2012r.

Lista zinwentaryzowanych potrzeb inwestycyjnych dla ZESPOŁU DS. INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ - stan na 12.03.2012r. Potrzeby inwestycyjne realizujące Cel Strategiczny II.1: Rozbudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych zwiększających dostępność transportową Strategii Rozwoju Gminy Kęty na lata 2012-2020 II.001 Remont

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014. Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014. Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018 Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014 Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018 Gdynia, marzec 2015 r. 1 Opracowanie wykonane zostało przez Biuro

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 557/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA NR 557/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA NR 557/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie: wytycznych do Polityki Parkingowej miasta Płocka, zasad i trybu działania organów samorządu miasta Płocka w zakresie ustalenia

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/67 Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659, 1310.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI Załącznik do Uchwały Nr XIX/196/2008 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 lipca 2008r. Opracował:

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH LWA-4101-12-00/2011 Nr ewid. 2012/P11170/LWA Informacja o wynikach kontroli WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i

Bardziej szczegółowo

Uchwała NR. Rady Gminy Suszec z dnia 3 lipca 2008 r.

Uchwała NR. Rady Gminy Suszec z dnia 3 lipca 2008 r. Uchwała NR. Rady Gminy Suszec z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/195/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 22 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/195/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 22 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/195/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Sierakowice Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo