UCHWAŁA NR XIX/249/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XIX/249/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 28 czerwca 2012 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIX/249/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Busko-Zdrój na lata ". Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6) i art. 7 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 20 pkt 1) ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.), Rada Miejska w Busku- uchwala co następuje: 1. Przyjmuje się "Plan rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Busko-Zdrój na lata ", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku- mgr Justyna Nurek Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/249/2012 Rady Miejskiej w Busku- z dnia 28 czerwca 2012 r. Plan rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Busko-Zdrój na lata Strona 1

3 SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania Cel i zakres opracowania Wprowadzenie Charakterystyka dróg gminnych w Gminie Busko-Zdrój Klasyfikowanie dróg gminnych do przebudowy Inwestycje drogowe w dokumentach programowych Gminy Busko-Zdrój Plany inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych...10 Strona 2

4 1. Podstawa opracowania Zgodnie z art. 20 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, do zarządcy dróg należy m.in. opracowywanie planów rozwoju sieci drogowej. Gmina Busko-Zdrój zarządza drogami publicznymi o statusie dróg gminnych, zlokalizowanymi na jej terenie. 2. Cel i zakres opracowania Celem niniejszego opracowania jest określenie planu rozwojowego dróg gminnych w Gminie Busko- Zdrój, uwzględniającego następujące czynniki: 1) Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie komunikacji drogowej lokalnej, w tym rozbudowa dróg zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego, umożliwiająca aktywizację terenów inwestycyjnych; 2) Zapewnienie właściwego standardu dróg gminnych poprzez wykonywanie bieżących remontów; 3) Podnoszenie standardów dróg gminnych poprzez ich przebudowę; 4) Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach; 5) Poprawa płynności ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta Busko-Zdrój; 6) Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta poprzez wzrost ilości miejsc parkingowych i postojowych. Zakresem opracowania objęto następujące elementy: 1) Stan techniczny dróg gminnych w Gminie Busko-Zdrój; 2) Parametry techniczne dróg gminnych w odniesieniu do obowiązujących przepisów; 3) Potrzeby rozwojowe istniejącego układu drogowego; 4) Plany inwestycyjne i remontowe na lata Wprowadzenie Przez teren gminy Busko-Zdrój przebiega ją n/w drogi wyższych kategorii: a) droga krajowa nr 73 Kielce Tarnów długości 18,094 km, w tym na terenie miasta Busko Zdrój 3,238 km; b) droga wojewódzka nr 767 Pińczów - Busko-Zdrój o długości 5,3 km, c) droga wojewódzka nr 776 Kraków - Busko-Zdrój o długości 2,7 km, d) droga wojewódzka nr 973 Busko-Zdrój Tarnów o długości 14,1 km. Droga krajowa na odcinku przebiegającym przez gminę Busko-Zdrój została wyremontowana w latach , łącznie z budową ronda na newralgicznym skrzyżowaniu z ul. Dmowskiego i Wojska Polskiego w Busku-. Stan techniczny dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie gminy jest zły. Istniejące koleiny zwłaszcza na drodze 973 Busko-Zdrój Nowy Korczyn utrudniają poruszanie się pojazdom stwarzając zagrożenie. W rejonie skrzyżowania ul.dmowskiego z ulicami: Szaniecką i Langiewicza, koleiny są szczególnie uciążliwe dla rowerzystów, korzystających z przebiegającej przez te skrzyżowania ścieżki rowerowej. Również odcinek przedmiotowej drogi przebiegający przez Zbludowice wymaga generalnego remontu. Ogólna długość dróg powiatowych na terenie Gminy przebiegających poza obszarem miasta wynosi 147,4 km (w tym o nawierzchni twardej 136,3 km, nawierzchni gruntowej ulepszonej 1,3 km oraz nawierzchni Strona 3

5 gruntowej nieulepszonej 8,8 km). Na terenie samego miasta jest 14,6 km dróg powiatowych o nawierzchni twardej. Na terenie gminy Busko-Zdrój zlokalizowanych jest 148,98 km dróg gminnych, z czego 37,22 km na terenie miasta Busko-Zdrój. Długość dróg o nawierzchni twardej ulepszonej wynosi łącznie 108,39 km, z czego 32,69 km zlokalizowanych jest w mieście. Poza drogami gminnymi Gmina zarządza siecią dróg wewnętrznych, stanowiących dojazdy do gruntów rolnych i leśnych. Długość dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych na terenach wiejskich gminy wynosi ogółem 540 km, z czego 103 km to drogi o nawierzchni utwardzonej (ulepszonej i nieulepszonej). 4. Charakterystyka dróg gminnych w Gminie Busko-Zdrój Uchwałami Nr XXIV/274/2001 z dnia r., Nr XXVI/277/2002 z dnia r. oraz Nr XXIX/336/2009 z dnia r. Rada Miejska w Busku- zaliczyła do kategorii dróg gminnych ogółem 85 ulic na terenie miasta Busko-Zdrój oraz 55 dróg na terenach wiejskich Gminy Busko-Zdrój. Wszystkie drogi gminne są drogami o znaczeniu lokalnym, uzupełniają sieć dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, służąc przede wszystkim mieszkańcom Gminy Drogi gminne na terenie miasta Busko-Zdrój Zestawienie ulic o kategorii dróg gminnych w Busku- przedstawia się następująco: Lp. Nazwa ulicy Długość (mb) Lp. Nazwa ulicy Długość (mb) Lp. Nazwa ulicy Długość (mb) 1 Armii Krajowej Kusocińskiego Rzewuskiego Armii Ludowej (Rolna) Kwiatowa Sądowa Bajkowa Langiewicza Sezamkowa Batalionów Chłopskich Lipowa Sienkiewicza Boczna Ładna Siesławska Broniewskiego go Maja Skałki Byrkowskiego Mała Słoneczna Ceglana Mickiewicza Słowackiego Chopina Mikułowicka Sole Dąbrowskiej Młyńska Spacerowa Dygasińskiego Moniuszki Srogiego Działkowicza Nadole Staszica Gaik Niwa Stawowa Grunwaldzka Norwida Szaniecka Gwardii Ludowej Ogrodowa Szarych Szeregów 16 Hołdu Pruskiego Parkingowa Szydłowska Jabłoniowa Pawia Targowa Jagiellońska Piekarska Tęczowa Krystyny Jamroz Plac Zwycięstwa 20 Jasna Plac Targowy Uchnasta 270 Boh. Westerplatte 406 Strona 4

6 21 Kazimierza Wielkiego Pocztowa Wieniawskiego Kilińskiego Polna Wrzosowa Kochanowskiego Poprzeczna Zachodnia Konopnickiej Promyk Zacisze Kopernika Prusa Złota Korczaka Rehabilitacyjna Żeromskiego Kościuszki Reymonta Źródlana Królowej Jadwigi Rokosza Krótka Różana 273 Łączna długość dróg gminnych miejskich wynosi 37,22 km a łączna powierzchnia 193,65 tys. m2. Nawierzchnie twarde ulepszone (bitumiczne i z kostki betonowej) posiadają ulice o łącznej długości 32,69 km, co stanowi 87,8 % całkowitej długości ulic. Nawierzchnie twarde nieulepszone (tłuczniowe) posiadają ulice o łącznej długości 1,68 km, co stanowi 4,5 % ich całkowitej długości. Pozostałe ulice gminne, na długości 2,85 km posiadają nawierzchnię gruntową co stanowi 7,7 %. Powierzchnia chodników zlokalizowanych wzdłuż ulic wynosi łącznie 65 tys. m Drogi gminne na terenach wiejskich W skład Gminy Busko-Zdrój wchodzi 47 sołectw zlokalizowanych na łącznej powierzchni 224 km2. Zestawienie dróg publicznych o kategorii dróg gminnych na terenach wiejskich Gminy przedstawia się następująco: Lp. Nazwa drogi Długość (km) Lp. Nazwa drogi 1 Sędziejowice-Młyny 1,40 29 Budzyń-Bilczów 2,87 2 Śladków Mały - Pomyków - Chrabków Długość (km) 3,90 30 Budzyń-Równiny 3,83 3 Kołaczkowice-Jakubiec 1,98 31 Chwalikówka-Olganów-Baranów 2,68 4 Bilczów-Poddębie 1,86 32 Nowy Szczaworyż-Nowa Wieś-Podlesie 2,56 5 Budzyń-Piasek Wielki 1,22 33 Żerniki Górne-Podlesie 2,77 6 Baranów-Gadawa 1,51 34 Żerniki Górne-Zakupniki 1,93 7 Siesławice-Wełecz Stary 2,39 35 Dobrowoda-Olganów 1,42 8 Bronina-Kurzejów-Marcinków- Groble 2,24 36 Owczary-Bronina 1,66 9 Mikułowice-Kolonia Wschodnia 1,52 37 Balice-Góry-Palonki 1,14 10 Skotniki Duże-Owczary- Zbludowice 5,06 38 Balice-Góry-Bosowice 0,68 11 Kostki Duże-Winiary 1,25 39 Wesoła-Palestyna 2,19 12 Kawczyce-Zbludowice 2,22 40 Kołaczkowice-Wołyń 2,80 13 Nowa Wieś-Ruczynów 2,34 41 Błonie-Poddębina 1,10 14 Słabkowice-Służów Mały 2,75 42 Podgórze-Przecinka-Wołyń 1,45 15 Ruczynów-Kołaczkowice 2,19 43 Kołaczkowice-Ociesławka-Janina 1,51 16 Słabkowice-Kozina 1,94 44 Nowa Grabda - U Granicy 1,44 17 Zbludowice-Wolica 2,69 45 Owczary-Radzanów 1,91 18 Galów-Nowy Folwark 2,13 46 Cekury-Kopanina-Jata 3,19 19 Szaniec-Mikułowice 3,94 47 Galów-Kopanina-Zagosiek 1,50 Strona 5

7 20 Nowy Folwark-Wełecz 3,33 48 Szczaworyż przez wieś 0,99 21 Wymysłów-Zwierzyniec-dr. kr. 73 1,58 49 Radzanów przez wieś 0,57 22 Łagiewniki-Zbrodzice 1,01 50 Radzanów - Lasy Hołudzkie 1,52 23 Zbrodzice-Elżbiecin 2,83 51 Chotelek-Chorokowa 1,76 24 Elżbiecin-Wygoda Kozińska 1,45 52 Oleszki-Kostki Duże 0,75 25 Widuchowa-Podgaje 3,82 53 Wełecz - Siesławice 0,85 26 Widuchowa-Zbrodzice 2,35 54 Przedłużenieul. Wrzosowej w Siesławicach do drogi powiatowej do stacji PKP 27 Nowa Grabda-Janina-Ogonów 2,40 55 ul.świętokrzyska w Zbludowicach 0,39 28 Chotelek-Siesławice 2,54 Łączna długość dróg gminnych wiejskich wynosi 111,76 km a łączna powierzchnia 442,67 tys. m2. Nawierzchnie twarde ulepszone (bitumiczne) posiadają drogi o łącznej długości 75,70 km, co stanowi 67,7 % całkowitej długości dróg. Nawierzchnie twarde nieulepszone (tłuczniowe) posiadają drogi o łącznej długości 3,21 km, co stanowi 2,9 % ich całkowitej długości. Pozostałe drogi gminne wiejskie, na długości 32,85 km co stanowi 29,4 % - posiadają nawierzchnię gruntową. 5. Klasyfikowanie dróg gminnych do przebudowy Nie wszystkie drogi zaliczone do kategorii dróg gminnych spełniają wymogi stawiane drogom tej kategorii. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, minimalna szerokość ulicy w liniach rozgraniczających dla dróg gminnych dojazdowych wynosi 10 m a dla dróg gminnych lokalnych 12 m. Problem braku dotrzymywania odpowiednich parametrów technicznych dotyczy przede wszystkim dróg gminnych zlokalizowanych na terenach wiejskich. Również część ulic miejskich tych parametrów nie spełnia. Wobec braku odpowiednich środków finansowych, pozwalających w krótkim czasie przebudować wszystkie drogi gminne, nadając im parametry wymagane przepisami, konieczna jest ocena najpilniejszych potrzeb w tym zakresie. Plan przebudowy dróg przygotowywany jest w oparciu o: - ocenę stanu technicznego dróg dokonywaną w ramach sprawowanego zarządu nad drogami; - wnioski wpływające od mieszkańców Gminy, Radnych, Rady Sołeckie itp., dotyczące potrzeb w zakresie przebudowy dróg gminnych Ocena stanu technicznego dróg Ocena stanu technicznego dróg gminnych przeprowadzana jest na bieżąco w ciągu roku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu wiosennego z uwagi na konieczność identyfikacji uszkodzeń powstałych w okresie zimowym, pod kątem przeprowadzenia remontów cząstkowych nawierzchni. Stan techniczny dróg zostaje ustalony przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Busku- na podstawie wizualnych oględzin przeprowadzonych w trakcie objazdów dróg. Wyniki przeprowadzonej kontroli stanu dróg są podstawą do określenia zakresu: - remontów cząstkowych nawierzchni; - generalnych remontów nawierzchni dróg z ewentualną przebudową; - prac związanych z utrzymaniem poboczy (wykaszanie); - prac związanych z odwadnianiem korony drogi (udrażnianie rowów przydrożnych i przepustów). 0,26 Strona 6

8 Na podstawie objazdów dróg zostały wskazane następujące drogi gminne wymagające przebudowy w najbliższym czasie: Lp. Droga Stan techniczny Konieczny zakres prac 1 Droga Bronina - Kurzejów droga utwardzona kruszywem z licznymi wybojami, utrudniony dojazd mieszkańców do posesji wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odc. ok. 300 m 2 3 Droga Nowy Szczaworyż Nowa Wieś Podlesie ulica Kopernika w Busku- droga nieutwardzona z licznymi wybojami, utrudniony dojazd mieszkańców do posesji Droga o nawierzchni bitumicznej, zniszczonej z licznymi wybojami i spękaniami utwardzenie odcinka o dł. ok. 700 m kruszywem i wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odc. ok. 850 m wraz z chodnikami i oświetleniem 4 5 ulica Armii Krajowej w Busku- ulica Spacerowa w Busku- Droga o nawierzchni bitumicznej, zniszczonej z licznymi wybojami i spękaniami Droga o nawierzchni bitumicznej, zniszczonej z licznymi wybojami i spękaniami wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odc. ok. 880 m wraz z chodnikami i zatokami parkingowymi wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odc. ok. 880 m wraz z chodnikami 6 ul. Jabłoniowa i ulice przyległe w Busku- wraz z kanalizacją deszczową Droga o nawierzchni z kruszywa, zniszczona z licznymi wybojami wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odc. ok. 900 m wraz z kanalizacją deszczową chodnikami 5.2. Wnioski w sprawie przebudowy dróg gminnych Do Urzędu Miasta i Gminy w Busku- wpływają corocznie wnioski o remonty lub przebudowę dróg, w tym dróg publicznych gminnych. Zestawienie w/w wniosków przedstawia się następująco: Lp Droga 1 ul. Armii Ludowej w Busku- Wnioskodaw ca Zakres robót budowa od podstaw nowej ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej Uwagi 2 Rozbudowa ul. Mikułowickiej w Busku- budowa od podstaw nowych odcinków ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej 3 ul. Skałki w Busku- przebudowa ulicy z budową chodnika droga wewnętrzna, która po przebudowie powinna uzyskać status drogi gminnej 4 ul. Wieniawskiego w Busku- 5 ul. Kwiatowa w Busku- 6 ul. Hołdu Pruskiego w Busku- wykonanie nawierzchni asfaltowej i chodników wykonanie nawierzchni asfaltowej wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej Strona 7

9 7 ulica dla II linii zabudowy ul. Dygasińskiego w Busku- budowa od podstaw nowej ulicy umożliwiającej dojazd do posesji po wybudowaniu zasadne nadanie kategorii drogi gminnej 8 ul. Jabłoniowa w Busku- przebudowa drogi wraz z uzbrojeniem w infrastrukturę komunalną 9 ul. Mała w Busku- wykonanie nawierzchni asfaltowej 10 ul. Siesławska w Busku- budowa od podstaw nowej ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej 11 ul. Przemysłowa w Owczarach 12 Balice-Góry - Bosowice utwardzenie drogi droga wewnętrzna, która po przebudowie powinna uzyskać status drogi gminnej Rada Sołecka utwardzenie nawierzchnią asfaltową 13 Balice Góry - Palonki Rada Sołecka budowa od podstaw nowej drogi 14 Śladków Mały - Pomyków - Chrabków Rada Sołecka przebudowa drogi z położeniem nawierzchni asfaltowej 15 Podgaje - Widuchowa budowa od podstaw nowej drogi 16 drogi w Janinie przebudowa dróg 17 drogi w Kołaczkowicach przebudowa dróg 18 Przedłużenie ul. Sezamkowej 19 Elżbiecin Wygoda Kozińska budowa od podstaw nowej ulicy umożliwiającej dojazd do posesji Wykonanie podbudowy i wykonanie nawierzchni asfaltowej 20 Szaniec - Mikułowice budowa od podstaw nowej drogi 21 Łagiewniki - Zbrodzice Wykonanie nowej warstwy ścieralnej 22 Oleszki Kostki Duże Wykonanie nowej warstwy ścieralnej 23 Przebudowa ul. Młyńskiej w Busku- 24 Przebudowa ul. Uchnasta w Busku- Wykonanie nowej warstwy ścieralnej i chodników Wykonanie nowej warstwy ścieralnej i chodników Zasadność wniosków, faktyczny zakres oraz przybliżone koszty są oceniane w trakcie objazdu zgłaszanych dróg w terenie. 6. Inwestycje drogowe w dokumentach programowych Gminy Busko-Zdrój Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój, przyjęta uchwałą nr VII/60/2007 Rady Miejskiej w dniu r., określiła cele strategiczne, ukierunkowane na zrównoważony rozwój. Strona 8

10 Cel strategiczny nr 2 rozwój infrastruktury zakłada w celach podrzędnych m.in. rozwój komunikacji. Podejmowane w tym zakresie działania mają obejmować: - modernizację sieci dróg gminnych; - modernizacje dróg lokalnych miejskich; - współdziałanie z zarządami dróg powiatowych i wojewódzkich w zakresie stałej poprawy stanu technicznego i wyposażenia tych dróg; - poprawę ciągów pieszych, w tym w obszarze uzdrowiskowym; - budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy; - budowę miejsc parkingowych w centralnej części miasta; - urządzenie dworca autobusowego miejskiego. Szczegółowo zadania inwestycyjne ukierunkowane na realizację w/w celu zostały opisane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Miasta i Gminy Busko-Zdrójna lata i po 2014 roku, przyjętym uchwałą nr XVI/208/2012 z dnia r. 7. Plany inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych Na podstawie zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój, wniosków wpływających od lokalnej społeczności oraz oceny stanu technicznego dróg, ustala się następujący plan przebudowy dróg gminnych: L.p. Nazwa inwestycji Długość odcinka drogi objętej projektem w km Szacunkowa wartość inwestycji w zł. Całkowita długość drogi w km Lata realizacji 1 Przebudowa drogi Bronina Kurzejów 0, ,3 2 Nowy Szczaworyż Nowa Wieś Podlesie 0, ,5 3 Przebudowa ul. Kopernika w Busku- 0, ,98 4 Budowa drogi klasy L nr T Wygoda Kozińska - Elżbiecin 0, ,5 Budowa ulic wraz z infrastrukturą na zach. od 5 Małpiego Gaju oraz pomiędzy ul. Rokosza i Ciekiem od Buska w ramach zadania 1, ,6 Uzbrojenie terenów pod inwestycje. 6 Rozbudowa ul. Armii Krajowej w Busku- 0, ,9 7 Rozbudowa ul. Spacerowej w Busku ,38 8 Budowa ul. Jabłoniowej i ulic przyległych w Busku- wraz z kanalizacją deszczową 0, , Budowa ul. Armii Ludowej w Busku- 0, ,8 10 Przebudowa ul. Stawowej w Busku- odc. od skrzyżowania z ul. Objazdową w kierunku 0, ,2 północnym. 11 Budowa ul. Siesławskiej w Busku- 1, ,1 12 Przebudowa ul. Wieniawskiego w Busku- 0, ,2 13 Przebudowa ul. Kwiatowej w Busku- 0, Budowa ul. łączącej ul.grotta z ul. Armii Krajowej w Busku- 0, , Strona 9

11 15 Budowa ul. Dygasińskiego w Busku- II linia zabudowy 0, ,38 16 Przebudowa ul. Dygasińskiego 0, ,6 17 Przebudowa drogi w Janinie klasy D nr Góra Grabda 1, ,20 18 Przebudowa drogi Nowa Wieś - Ruczynów 1, ,3 19 Budowa ul. Wspólnej w Busku- 0, ,2 20 Przebudowa ul. Przemysłowej w Busku- 1, ,1 21 Rozbudowa ul. Mikułowickiej w Busku- 2, ,2 22 Budowa drogi klasy L nr Mikułowice Kolonia Wschodnia Budowa drogi klasy L nr Łagiewniki Zbrodzice i droga na Elżbiecin 2, ,3 24 Budowa drogi Balice - Góry - Palonki 0, ,2 25 Przebudowa drogi w Kołaczkowicach klasy D nr Biała Góra Palestyna 0, ,5 26 Budowa drogi klasy L nr i Chwalikówka - Baranów Gadawa 2, ,1 27 Budowa drogi klasy L nr Młyny Śladków Mały 1, ,8 28 Przebudowa ul. Ogrodowej w Busku- 0, ,3 29 Budowa ul. Zielonej w Busku- 0, ,2 30 Przebudowa drogi klasy L nr Zbludowice Welinów Wolica 0, ,8 31 Przebudowa drogi Oleszki - Kostki Duże 0, ,75 32 Przebudowa ul. Młyńskiej w Busku- 1, ,0 33 Przebudowa ul. Uchnasta w Busku- 0, ,3 Niniejszy plan opracowali pracownicy Wydziału Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa w składzie: 1. Krzysztof Treliński 2. Alicja Topolska Plan do zatwierdzenia przedkłada: Naczelnik Wydziału RSID Anna Janas w/z Z-ca Naczelnika Wydziału Anna Przyborowska Ryś Zatwierdzam plan rozwoju sieci dróg gminnych Strona 10

12 Uzasadnienie Stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz z późn. zm.) w związku z art.20 pkt 1) ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.), do właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawie uchwalania programów gospodarczych. Plan rozwoju sieci dróg gminnych jest rodzajem programu gospodarczego, którego celem jest realizacja zamierzeń w zakresie inwestycji drogowych. Realizacja tych zamierzeń będzie generowała środki finansowe z budżetu gminy jak również z innych źródeł finansowania. W związku z powyższym przedkłada się aktualny plan rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Busko-Zdrój na lata do zatwierdzenia przez Radę Miejską. Zakłada się, że w kolejnych latach "Plan" będzie weryfikowany i aktualizowany stosownie do nowych uwarunkowań dotyczących: potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych, możliwości finansowania z innych źródeł, zmiany harmonogramu realizacji zadań oraz innych, mających wpływ na sytuację społeczno gospodarczą w gminie, regionie i kraju. Strona 1

PLAN ROZWOJU. SIECI DRÓG GMINNYCH w GMINIE NIWISKA na lata 2014 2018

PLAN ROZWOJU. SIECI DRÓG GMINNYCH w GMINIE NIWISKA na lata 2014 2018 1 PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG GMINNYCH w GMINIE NIWISKA na lata 2014 2018 SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Wprowadzenie 4. Charakterystyka dróg gminnych w Gminie Niwiska 5.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZYSTANKÓW na terenie GMINY Busko-Zdrój

WYKAZ PRZYSTANKÓW na terenie GMINY Busko-Zdrój WYKAZ PRZYSTANKÓW na terenie GMINY Busko-Zdrój LP NAZWA PRZYSTANKU MIEJSCOWOŚĆ DROGA(ULICA) OKREŚLENIE MIEJSCA 1 BUSKO-ZDRÓJ Zdrój / ul. Waryńskiego (MDA) / 01 BUSKO-ZDRÓJ ul. Waryńskiego MDA 01 2 BUSKO-ZDRÓJ

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE 600 Transport i łączność 18 641 169,00 15 252 520,81 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 534 715,00 Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/375 /2009 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 grudnia 2009 roku

Uchwała Nr XLIV/375 /2009 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 grudnia 2009 roku Uchwała Nr XLIV/375 /2009 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY

INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY Jarnołtówek 21-22.01.2016 Piotr Rybczyński Z-ca Dyrektora Miejski Zarząd Dróg w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole Miejski Zarząd Dróg w Opolu Miejski

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.Nazwa inwestycji przebudowa drogi gminnej, nr C Łowiczek - Łowiczek km 0+007, ,00

OPIS TECHNICZNY. 1.Nazwa inwestycji przebudowa drogi gminnej, nr C Łowiczek - Łowiczek km 0+007, ,00 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego na przebudowę drogi gminnej, nr 160729C Łowiczek - Łowiczek, na odcinku o łącznej długości 0,993 km, od km 0+007,00 do km 1+000,00. I. Część opisowa, ogólna 1.Nazwa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa odcinka ul. M. Radziwiłł w m. Grojec (Sołectwo Stawy Grojeckie)

Przebudowa odcinka ul. M. Radziwiłł w m. Grojec (Sołectwo Stawy Grojeckie) Wiadomości Piątek, 21 października 2016 Jesienne inwestycje w Gminie Oświęcim Zadania inwestycyjne w Gminie Oświęcim: Budowa chodnika przy ul. Malwowej w Rajsku Zakres prac: Budowa chodnika pomiędzy skrzyżowaniem

Bardziej szczegółowo

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa Nazwa projektu: Koncepcja i projekt stałej organizacji ruchu dla budowy chodnika wzdłuż ul. 3 Maja w Zalesiu Dolnym na odcinku od Placu Wolności do drogi wojewódzkiej DW722 Nr tomu: --- Faza: KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013

Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013 10.10.2020_jarocin Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013 UZUPEŁNIENIE DRÓG GRUNTOWYCH GRUZEM KRUSZONYM MIEJSCA NEWRALGICZNE Ul. Sosnowa 135,00 m 2 REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH ZA POMOCĄ RÓWNIARKI I WALCA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM. z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM z dnia 10 czerwca 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

KP Audyt rowerowy : Zadanie nr 8 VeloRudawa (VRu) 1. Przedmiot i cel opracowania... 2. 2. Podstawa opracowania... 2

KP Audyt rowerowy : Zadanie nr 8 VeloRudawa (VRu) 1. Przedmiot i cel opracowania... 2. 2. Podstawa opracowania... 2 Spis treści: 1. Przedmiot i cel opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Opis zadania inwestycyjnego... 3 3.1.1 Cel zadania inwestycyjnego... 3 3.1.2 Lokalizacja zadania inwestycyjnego... 3 3.1.3

Bardziej szczegółowo

Spis załączników. I. Część opisowa. 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień. II. Część rysunkowa. 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy

Spis załączników. I. Część opisowa. 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień. II. Część rysunkowa. 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy Spis załączników I. Część opisowa 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień II. Część rysunkowa 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy OPIS TECHNICZNY do projektu stałej organizacji ruchu drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1.

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. OPIS TECHNICZNY Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. TEMAT OPRACOWANIA Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 128/1, 128/18, 128/2

Bardziej szczegółowo

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY O P I S T E C H N I C Z N Y Spis treści: A. CZĘŚĆ OPISOWA... 2 1. Przedmiot inwestycji...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata

Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Dofinansowanie na rok 2016 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

DROGI. 750000 750000* Techniczno Inwestycyjny (III etap) 2 Budowa drogi Modlica Kalinko dł. ok. 800 m 300000 300000* Techniczno Inwestycyjny

DROGI. 750000 750000* Techniczno Inwestycyjny (III etap) 2 Budowa drogi Modlica Kalinko dł. ok. 800 m 300000 300000* Techniczno Inwestycyjny Inwestycje ujęte w 2008 r. DROGI LP. Nazwa zadania Szacowana wartość Plan na 2008 rok Referat prowadzący 1 Przebudowa drogi powiatowej Górki DuŜe Jutroszew na dł. 1,539 km od skrzyŝowania z drogą w Jutroszewie

Bardziej szczegółowo

Etap II modernizacji dróg i chodników miejskich w roku 2015

Etap II modernizacji dróg i chodników miejskich w roku 2015 Etap II modernizacji dróg i chodników miejskich w roku 2015 Umowy na realizację podpisane w dniach 2-07-2015r i 8-07-2015r. 1. Remont nawierzchni drogowej w ul. Narutowicza długości 200 mb - wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2 Projekt Wykonawczy 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA RONDA W MIEJSCOWOŚCI KROŚCIENKO NA POŁĄCZENIU DRÓG: WOJEWÓDZKIEJ NR 969 NOWY TARG NOWY SĄCZ, POWIATOWEJ NR K1636 KROŚCIENKO SZCZAWNICA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU

UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Sopotu Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/55/2015 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/55/2015 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/55/2015 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie do stanu faktycznego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY PRZEDMIAR ROBÓT MAPA SYTUACYJNA RYS. NR 1 MAPA EWIDENCYJNA RYS. NR 2 7, MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA ZAKRES ROBÓT RYS. 8 15 PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 RYS. NR 16 PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej nr ul. Parkowa w miejscowości Bieliny NR DZIAŁKI.OBRĘB NR 0006 BIELINY

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej nr ul. Parkowa w miejscowości Bieliny NR DZIAŁKI.OBRĘB NR 0006 BIELINY PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa drogi gminnej nr 102843 ul. Parkowa w miejscowości Bieliny NR DZIAŁKI.OBRĘB NR 0006 BIELINY INWESTOR Gmina i Miasto Ulanów ul. Rynek 5 37-410 Ulanów KODY CPV wspólny język

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE MAPA Z SIECIĄ DRÓG Sied dróg wojewódzkich opolszczyzny obejmuje 947 km dróg w ciągach których zlokalizowane są 153 obiekty mostowe i około 800 przepustów drogowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 64/704/08/III Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 23 grudnia 2008r.

Uchwała Nr 64/704/08/III Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 23 grudnia 2008r. Uchwała Nr 64/704/08/III Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 23 grudnia 2008r. zmieniająca uchwały Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego w sprawie nadania numeracji drogom powiatowym na

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice Informacja Prezydenta Miasta nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście 1. Planowane inwestycje komunikacyjne 2. Zakończone w roku bieżącym oraz realizowane inwestycje komunikacyjne 3. Zakończone w roku

Bardziej szczegółowo

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU PROJEKT: DOPIEWO PROJEKT ul. LEŚNEJ i DWORCOWEJ DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU INWESTOR: GMINA DOPIEWO ul. Leśna 1c 62-070 Dopiewo BRANŻA: Drogowa WYKONAWCA: BARTOSZ BRZOZOWSKI ul. Kolejowa 13 62-050 Mosina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/111/09 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 października 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/111/09 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 października 2009 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koluszki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO STUDIO PROJEKTOWE ADMAR ADRIAN RYNKAR UL. KAMIENNA 28/3 59-300 LUBIN PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO Opracowanie niniejsze jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Przebudowa drogi powiatowej nr 2862W ul. Wojska Polskiego ZAWARTOŚĆ PROJEKTU A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 OPIS TECHNICZNY... 5 B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 9 D-01. - Plan orientacyjny

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa... str. 1 2. Spis zawartości opracowania... str. 2 3. Opis techniczny... str. 3-5 4. Zestawienie projektowanych znaków... str. 6 5. Plan orientacyjny skala

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata

Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 2019 Dofinansowanie na rok 2016 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE WOJEWODA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU ARCHIVISION PRACOWNIA PROJEKTOWA 96-100 SKIERNIEWICE, UL. REYMONTA 2A PROJEKT STAŁEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU BRANŻA: NAZWA OBIEKTU: ADRES: INWESTOR: Drogowa Przebudowa drogi gminnej nr 113004E relacji

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 1. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I ULIC Modernizacja drogi nr 351 P Petryki Stawiszyn wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o długości 1985 m i szerokości

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 6/07

P r o t o k ó ł nr 6/07 P r o t o k ó ł nr 6/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 25 czerwca 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów

Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów dla rozwoju Mazowsza Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Terminy wywozu odpadów komunalnych za okres r. Odpady gabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny): 10 MAJA 2016 R.

Terminy wywozu odpadów komunalnych za okres r. Odpady gabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny): 10 MAJA 2016 R. styczeń 21 21 21 luty 11 11 11 marzec 3,24 3,24 3,24 kwiecień 14 14 14 maj 5,25 5,25 5,25 czerwiec 16 16 16 Odpady gabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny): 10 MAJA 2016 R. BIAŁA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Egz. 4 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Inwestor: Gmina Pyzdry 62 310 Pyzdry ul. Taczanowskiego 1 Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej - ul. Flisa w Pyzdrach ( dz. 1574,1575,1585,1586,1588, 1591,1592,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY STAŁA ORGANIZACJA RUCHU TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA I MODERNIZACJA CIĄGU ULIC SZCZYGŁOWSKIEGO I TUWIMA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

PROJEKT WYKONAWCZY STAŁA ORGANIZACJA RUCHU TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA I MODERNIZACJA CIĄGU ULIC SZCZYGŁOWSKIEGO I TUWIMA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM DROGADO DROGADO TOMASZ ŚLUSARZ ul. Władysława IV 61/11, 81-384 Gdynia www.drogado.pl, biuro@drogado.pl, tel. 501 07 80 10, fax. 58 333 47 40 NIP 584-251-03-71 PROJEKT WYKONAWCZY STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO

RAPORT Z MONITORINGU PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO RAPORT Z MONITORINGU PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO Okres raportowania: od 31.03.2004r. do 30.09.2005r. Urząd Miasta i Gminy w Busku Zdroju Komitet Monitorujący realizację Programu Rozwoju Lokalnego Grudzień

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku Obecni: wg. listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Kontrola wydatków poniesionych na remonty dróg gminnych ze środków

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNICZEGO NR 010103 C KLOCEK - BARŁOGI W KM 0 + 000 0 + 700 Długość odcinka : 0,700 km 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 281/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 maja 2011r.

UCHWAŁA NR 281/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 maja 2011r. UCHWAŁA NR 281/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 maja 2011r. W SPRAWIE: wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Wykonanie projektów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,przebudowa NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ DROGI GMINNEJ - UL. PIETRASZOWICKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWONKÓW OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,przebudowa NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ DROGI GMINNEJ - UL. PIETRASZOWICKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWONKÓW OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Pietraszowickiej w miejscowości Pawonków. Podstawę opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY STADIUM DOKUMENTACJI: KONCEPCJA SPIS ZAWARTOŚCI KONCEPCJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/430/10 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 12 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR LV/430/10 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 12 marca 2010 r. UCHWAŁA NR LV/430/10 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Szprotawa publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 363.000,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213.000,00 1. Budowa parkingu przy ul. Łaziennej

Bardziej szczegółowo

Obszar zabudowany SRD 2010 Limanowa przejście poj/dobę

Obszar zabudowany SRD 2010 Limanowa przejście poj/dobę OPIS TECHNICZNY I. Materiały wyjściowe 1. Inwentaryzacja istniejącego w terenie oznakowania dla celów projektowych. 2. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U nr 98 poz.602, nr 123 poz.779, nr160 poz.1086 oraz z

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 11 I OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Ostrzeszowie, a wykonawcą dokumentacji Usługi W Zakresie Budownictwa Drogowego - Andrzej Pilarek,

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Lp. Dział Rozdz. Zadania inwestycyjne roczne w r. i Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/2/ Rady Miejskiej w z dnia 18 marca r. w złotych Modernizacja pasażu Staffa 1 600 60016 etap I (projekt budowlany, realizacja

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 Załącznik nr 12 do Uchwały Nr VII/51/ Rady Gminy z dnia 21 kwietnia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na r. L.p. ZDNI INWESTYYJNE W z budżetu 1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewku, Gmina

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Część obliczeniowa Część opisowa Część rysunkowa 1. Orientacja rys. nr 1 2. Projekt zagospodarowania terenu. rys. nr 2.1 2.3 3. Profile podłużne rys. nr 3 4.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE NOWY TOMYŚL W 2013 ROKU

INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE NOWY TOMYŚL W 2013 ROKU INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE NOWY TOMYŚL W 2013 ROKU Wydział Komunalno - Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 955/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 7 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 955/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 7 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 955/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 7 marca 2012 r. W SPRAWIE: uchwała w sprawie zmiany załącznika Nr 1 i załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 852 Pomoc społeczna 6.980, Ośrodki pomocy społecznej 6.980,00 I. dochody bieżące 6.

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 852 Pomoc społeczna 6.980, Ośrodki pomocy społecznej 6.980,00 I. dochody bieżące 6. UCHWAŁA Nr XV/98/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOR ZOWIE ŚLĄSKIM z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z ZADAŃ WYKONANYCH NA DROGACH POWIATOWYCH W ROKU 2014 PRACE ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DROGAMI POWIATOWYMI NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO

INFORMACJA Z ZADAŃ WYKONANYCH NA DROGACH POWIATOWYCH W ROKU 2014 PRACE ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DROGAMI POWIATOWYMI NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO INFORMACJA Z ZADAŃ WYKONANYCH NA DROGACH POWIATOWYCH W ROKU 2014 PRACE ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DROGAMI POWIATOWYMI NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Na terenie Powiatu Krapkowickiego, na obszarze pięciu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Krobia: ROZBUDOWA ULIC KONOPNICKIEJ, CICHEJ, STEFANA ŻEROMSKIEGO, BOLESŁAWA PRUSA

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Dział Rozdział Paragraf Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dopiewo Nr z dnia.. 2014 roku WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Nazwa zadania budżet 2014 zmiany +/- budżet po zmianach Uwagi / zakres zadania 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

KANALIZACJA WIEJSKA , , , ,00

KANALIZACJA WIEJSKA , , , ,00 Projekt Zadania w 2015 r. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr z dnia Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania go Planowane wydatki 2015 r. Dotychczasowe nakłady finansowe Nakłady finansowe planowane w latach

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: zlecenie Inwestora wstępne ustalenia z Inwestorem podkład sytuacyjno - wysokościowy w skali

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 Oferujemy usługi w zakresie: projektowania obiektów drogowych projektowania organizacji ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do pól ul. Napłatki w miejscowości Lisowice. Podstawę opracowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 września 2015 r. Poz. 3441 UCHWAŁA NR XII/88/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE w sprawie zmiany uchwały nr VI/45/2007 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INśDRÓG adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres biura UL. DYWIZJONU 303 1/21 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA

DOKUMENTACJA ZAWIERA DOKUMENTACJA ZAWIERA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 3.1 Dane techniczne 3.2 Trasa 3.3 Rozwiązanie wysokościowe 3.4 Przekroje normalne 3.5 Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura drogowa i sportowa realizowana w Gminie Mszana Dolna w III kwartale 2014r.

Infrastruktura drogowa i sportowa realizowana w Gminie Mszana Dolna w III kwartale 2014r. Aktualności Infrastruktura drogowa i sportowa realizowana w Gminie Mszana Dolna w III kwartale 2014r. 15/10/2014, dodał: 1. Gmina Mszana Dolna wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich zrealizowała projekt

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna następującego przedsięwzięcia: Przebudowa i remont układu komunikacyjnego Boniewo-Osiecz Mały i Osiecz Wielki

Karta informacyjna następującego przedsięwzięcia: Przebudowa i remont układu komunikacyjnego Boniewo-Osiecz Mały i Osiecz Wielki Karta informacyjna następującego przedsięwzięcia: Przebudowa i remont układu komunikacyjnego Boniewo-Osiecz Mały i Osiecz Wielki stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

WIELOWARIANTOWA KONCEPCJA TRASY ROWEROWEJ

WIELOWARIANTOWA KONCEPCJA TRASY ROWEROWEJ INWESTOR: Gmina Zabierzów Rynek 1 32-080 Zabierzów JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ViaProjekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Wiejska 13, 31-464 Kraków NIP: 945 21 94 585; REGON: 36

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ"

BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ "BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ" 25.06.2012r. Kluczbork CELE PROJEKTU podniesienie standardu gminnej infrastruktury drogowej o znaczeniu gospodarczym

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI Standardy zimowego utrzymania dróg Powiatowych i gminnych na terenie gminy Zima - 2014/2015 URZĄD MIASTA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI Tel 68 329 09 62 (wew. 136)

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca przygotowania do akcji zimowej na lata 2013/2014

Informacja dotycząca przygotowania do akcji zimowej na lata 2013/2014 Informacja dotycząca przygotowania do akcji zimowej na lata 2013/2014 Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji przedkłada informację odnośnie przygotowania do zimowego utrzymanie dróg, chodników i parkingów

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA DROGOWA

INFRASTRUKTURA DROGOWA 1 INFRASTRUKTURA DROGOWA 2 Od początku kadencji do października 2010 r. wyremontowano 12.527 m 2 dróg gminnych za łączną sumę 1.413.077 zł. Dla porównania w kadencji 2002 2006 wykonano 3.900 m 2. 3 Utwardzenie

Bardziej szczegółowo

REMONT DROGI NA DZIAŁKACH O NR EW. 2631, 2616/1, 2627 W KRASNEM

REMONT DROGI NA DZIAŁKACH O NR EW. 2631, 2616/1, 2627 W KRASNEM Nr. egz. 1 INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: GMINA KRASNE KRASNE 121 36-007 KRASNE REMONT DROGI NA DZIAŁKACH O NR EW. 2631, 2616/1, 2627 W KRASNEM FAZA OPRACOWANIA: BRANŻA: CZĘŚĆ: PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O O P I S T E C H N I C Z N Y do uproszczonego projektu budowlanego remontu drogi powiatowej Nr 1614 O relacji *Prudnik Prężynka Prężyna - Biała* ul. Prężyńska w Prudniku 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania.

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Załącznik nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Pionkach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329-16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DROGOWE 2015. Zadania WUO-RMI - Dokumentacja projektowa - Realizacja inwestycji -

ZADANIA DROGOWE 2015. Zadania WUO-RMI - Dokumentacja projektowa - Realizacja inwestycji - ZADANIA DROGOWE 2015 Zadania WUO-RMI - Dokumentacja projektowa - Realizacja inwestycji - 1 Starówka 29-go Listopada - chodniki od Powstańców W-wy do Szkotnik 2 Starówka Bema - chodnik od Bandrowskiego

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. rozdz.2.art.3 ust.1.5

Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. rozdz.2.art.3 ust.1.5 Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. o planowanym przedsięwzięciu: rozdz.2.art.3 ust.1.5 przebudowa drogi powiatowej nr3465p- ulica Opałki i 3477Pulica Składowa w Kole 1.Rodzaj,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont III-go odcinka ulicy Św Anny w Kowarach. Inwestor : Urząd Miasta Kowary Ul. 1 Maja 1a Kowary

PROJEKT BUDOWLANY. Remont III-go odcinka ulicy Św Anny w Kowarach. Inwestor : Urząd Miasta Kowary Ul. 1 Maja 1a Kowary PROJEKT BUDOWLANY Remont III-go odcinka ulicy Św Anny w Kowarach Inwestor : Urząd Miasta Kowary Ul. 1 Maja 1a 58-530 Kowary Data opracowania czerwiec 2008 Spis treści I Opis techniczny Str. 3 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 października 2015r.

z dnia 30 października 2015r. UCHWAŁA Nr 120.XVI.2015 PROJEKT RADY GMINY WIĄZOWNA 21.05.2015 z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 14.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

B U D O W N I C T W O O G Ó L N E M G R I N Ż. A G A T A R Y B C Z Y Ń S K A

B U D O W N I C T W O O G Ó L N E M G R I N Ż. A G A T A R Y B C Z Y Ń S K A B U D O W N I C T W O O G Ó L N E M G R I N Ż. A G A T A R Y B C Z Y Ń S K A 49-100 NIEMODLIN UL. CHOPINA 9, tel. 77 46 06 997, agatarybczynska@tlen.pl PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ NR

Bardziej szczegółowo

,,GRAMAR Sp. z o.o Lubliniec ul. Chłopska 15 NIP REGON

,,GRAMAR Sp. z o.o Lubliniec ul. Chłopska 15 NIP REGON SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4. WYMOGI I PRZEPISY O RUCHU DROGOWYM 5. CHARAKTERYSTYKA DROGI I WRUNKÓW RUCHU 6. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji

ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji WOJEWÓDZTWO Warmińsko-Mazurskie Warszawa, dnia Rok dofinansowania 2015 Lista zmieniona nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 26 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 5028 UCHWAŁA NR XXII/127/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Kraków, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 5028 UCHWAŁA NR XXII/127/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 26 kwietnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 5028 UCHWAŁA NR XXII/127/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/162/08

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Remont drogi gminnej w Łęczu działki nr: 241/2 i 243

OPIS TECHNICZNY Remont drogi gminnej w Łęczu działki nr: 241/2 i 243 OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Jacek Hejman OPIS TECHNICZNY Remont drogi gminnej w Łęczu działki nr: 241/2 i 243 1. CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU: Przewidziany do remontu droga przebiega od skrzyżowania

Bardziej szczegółowo

- PACZKÓW - REJON WTORKOWY

- PACZKÓW - REJON WTORKOWY MIESIĘCZNY - HARMONOGRAM ODBIORU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH REJON WTORKOWY 06 ; 13 ; 20 ; 27. PAŹDZIERNIK - odbiór nieczystości stałych z budynków wielorodzinnych 06 ; 20. PAŹDZIERNIK - odbiór nieczystości stałych

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej ul. Stawowej na działkach nr 1400/200 i 580/158 w sołectwie Wilcza etap1

Remont drogi gminnej ul. Stawowej na działkach nr 1400/200 i 580/158 w sołectwie Wilcza etap1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Remont drogi gminnej ul. Stawowej na działkach nr 1400/200 i 580/158 w sołectwie Wilcza etap1 Projekt opracowano zgodnie z informacją o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym Gminy

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Przedsięwzięcia zadanie: Remont / Modernizacja drogi Józefów Stary Faliszew (droga dojazdowa do pól) Odcinek od km 0+000 do km 1+200 Adres obiektu: Józefów Stary, gmina

Bardziej szczegółowo

NAPRAWA GWARANCYJNA W RAMACH BUDOWY ZACHODNIEJ OBWODNICY KĘT. Projekt organizacji ruchu na czas robót

NAPRAWA GWARANCYJNA W RAMACH BUDOWY ZACHODNIEJ OBWODNICY KĘT. Projekt organizacji ruchu na czas robót ul. Wrocławska 50 tel: +48 32 444 72 57 40-217 Katowice fax: +48 32 729 76 62 kom: +48 607 40 27 37 NIP: 222-068-64-08 ING Bank Śląski: 29 1050 1357 1000 0023 1738 2121 www.freelance.katowice.pl NAPRAWA

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015 1 INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ w roku 2015 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 4062 UCHWAŁA NR XI/79/2015 RADY GMINY SUSZEC z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Suszec

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie Boćwinka i Grabowo - Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie Boćwinka i Grabowo - Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie Boćwinka i Grabowo - Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul. Paderewskiego) Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Komunikacja. Komunikacja drogowa. Gmina Grzmiąca. O aktualnym stanie sieci komunikacyjnej w gminie Grzmiąca decydują:

Komunikacja. Komunikacja drogowa. Gmina Grzmiąca. O aktualnym stanie sieci komunikacyjnej w gminie Grzmiąca decydują: Komunikacja O aktualnym stanie sieci komunikacyjnej w gminie Grzmiąca decydują: sieć drogowa, sieć kolejowa, stan dróg i rozwiązania komunikacyjne, inne czynniki. Komunikacja drogowa Sieć dróg o nawierzchni

Bardziej szczegółowo