KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI"

Transkrypt

1 Organizator: Współorganizatorzy: XIX KONFERENCJA KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI Plany inwestycyjne potrzeba czy konieczność? 2 4 września 2015 r., Bydgoszcz CYKL KONFERENCJI ZWIAZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI RADA PROGRAMOWA prof. dr hab. Marek Górski, Uniwersytet Szczeciński dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza Adam Musiała, Urząd Miasta Bydgoszczy 2 września 2015 r. (środa), Hotel Słoneczny Młyn ****, ul. Jagiellońska 96, Bydgoszcz 9:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9:30 OTWARCIE KONFERENCJI SESJA I NOWE WOJEWÓDZKIE PLANY GOSPODARKI ODPADAMI JAK WPŁYNĄ NA BRANŻĘ? 10:00 KPGO stan zawansowania prac Przedstawiciel**, Ministerstwo Środowiska 10:20 WPGO i plany inwestycyjne w nowej rzeczywistości prawnej przeszkoda czy pomoc? dr Jędrzej Bujny, Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp. k, Poznań 10:40 PIPOK jako nowy element systemu gospodarowania odpadami a WPGO Adam Musiała, Urząd Miasta Bydgoszczy 11:00 Przyszłość funkcjonujących instalacji w obliczu tworzenia planów inwestycyjnych Spełnienie warunków dla instalacji regionalnej i ponadregionalnej Anna Specht-Schampera, Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k., Wrocław 11:20 Pytania i dyskusja 11:35 PRZERWA NA KAWĘ 11:55 Aktualizacja WPGO to nie tylko plany inwestycyjne, na co należy zwrócić uwagę? dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka 12:15 PANEL DYSKUSYJNY JAK AKTUALIZACJA WPGO WPŁYNIE NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Prowadzący: Lech Bojarski, z-ca redaktor naczelnej miesięcznika Przegląd Komunalny Paneliści: 13:00 LUNCH SESJA II Przedstawiciel**, Ministerstwo Środowiska Przedstawiciel**, Związek Miast Polskich Adam Musiała, Urząd Miasta Bydgoszczy Ryszard Deluga, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Anna Specht-Schampera, Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k., Wrocław RYNEK NA ZAKRĘCIE? PRZETWARZAĆ, SPALAĆ, A MOŻE 14:00 Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych znaczenie dla regionalnej gospodarki odpadami Tomasz Gulczewski, Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., Bydgoszcz 14:20 Zrównoważone gospodarowanie odpadami istniejące przepisy prawne a realia i ekonomia Agnieszka Spodzieja, EQUIPO Sp. z o. o., Łódź 14:40 Recykling i odzysk tworzyw sztucznych w świetle "Circular Economy" Kazimierz Borkowski, PlasticsEurope Polska, Warszawa

2 14:55 Proces fermentacji odpadów biodegradowalnych selektywnie zbieranych oraz odpadów zielonych Waldemar Witkowski, Eggersmann Anlagenbau Kompoferm Polska Sp. z o.o., Wągrowiec 15:15 Naprawa szkody w środowisku na podstawie wybranych decyzji RDOŚ Paweł Holnicki-Szulc, AIG Environmental Liability Europe, Warszawa 15:30 Zasada close loop nowy trend w Europie Hanna Marlière, Envi-Pro, Poznań 15:50 Pytania i dyskusja 16:05 PRZERWA NA KAWĘ SESJA III JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ RIPOK? 16:45 Doświadczenia w zakresie biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w RZUOK w Machnaczu wprowadzenie do wyjazdu technicznego Violetta Sartanowicz, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO, Włocławek 17:05 Pierwszy krok w procesie efektywnej obróbki odpadów na przykładzie ZUOK Olsztyn Łukasz Birecki, Agrex-Eco Sp. z o.o., Warszawa 17:15 System unieszkodliwiania odpadów dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie Edmund Młodzikowski, URBIS Spółka z o.o., Gniezno 17:35 Prowadzenie procesu biostabilizacji lub kompostowania w różnych wariantach technologicznych na przykładzie wybranych instalacji Przedstawiciel, AK Nova, Poznań 17:45 Rozbudowa instalacji MBP o moduł fermentacji metanowej wyzwania i szanse Jacek Chrząstek, STRABAG Umwelttechnik GmbH, Drezno 17:55 Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach Tomasz Wadas, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Puławy 18:15 Pytania i dyskusja. Podsumowanie dnia 20:00 KOLACJA BIESIADNA W DWORZE HULANKA Dwór przenosi swoich Gości w bajkowy świat, a niewiasty i panów wielce smakowitą kuchnią kusi. Jak okoliczna wieść niesie odbywają się tutaj biesiady, na których króluje tradycyjna polska kuchnia, a strawy nigdy nie zabraknie. 3 września 2015 r. (czwartek) SESJA IV JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ RIPOK? CD 9:30 Narzędzia informatyczne wspomagające system zarządzania odpadami Ewelina Nartowska, Urząd Miasta Kielce 9:50 Zintegrowany system informatyczny dla zakładów gospodarki odpadami efektywne zarządzanie zasobami Wojciech Stefaniak, Unisoft Sp. z o.o., Gdynia 10:00 Optymalny system zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi na podstawie dwuletnich doświadczeń Adam Rogaliński, Urząd Miasta Kielce 10:20 Przegląd doświadczeń austriackiej firmy w obszarze kompleksowej gospodarki odpadami prezentacja sprawdzonych i skutecznych rozwiązań wykorzystanych w urządzeniach produkowanych przez IFE Jarosław Dąbrowski, IFE Aufbereitungstechnik GmbH, Waidhafen/Ybbs, Austria 10:30 Neutralizacja substancji szkodliwych i złowonnych Marek Szatkowski, WESTRAND Sp. J., Warszawa 10:40 Pytania i dyskusja 10:55 PRZERWA NA KAWĘ SESJA V NOWY BAT I BREF JAKI BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA FUNKCJOMUJĄCE ZAKŁADY I PLANOWANE INWESTYCJE 11:20 System planowania w gospodarowaniu odpadami w ustawodawstwie polskim prof. dr hab. Marek Górski, Uniwersytet Szczeciński 11:40 Rewizja dokumentów referencyjnych BAT (NDT) dla przetwarzania i termicznego przekształcania odpadów prace Technicznych grup roboczych dr inż. Piotr Manczarski, Politechnika Warszawska 12:00 BAT y, BREF y i konkluzje BAT ów w związku z funkcjonowaniem instalacji gospodarki odpadami prof. dr hab. Zbigniew Bukowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 12:20 Pytania i dyskusja

3 12:30 PRZERWA NA KAWĘ SESJA VI NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PPP W UJĘCIU HYBRYDOWYM JAKO SZANSA NA MODERNIZACJĘ ZAKŁADU 12:45 Konkurencja a rynek gospodarki odpadami Wojciech Hartung, Domański Zakrzewski Palinka sp. k., Warszawa 13:05 Przedsięwzięcia inwestycyjne w gospodarce odpadami współfinansowanie bankowe Przedstawiciel, Bank Ochrony Środowiska S.A., Warszawa 13:25 Wpływ jakości przetargów publicznych na efektywność gospodarowania odpadami doświadczenia rynku Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 13:35 Projekty hybrydowe nowe możliwości finansowania inwestycji Katarzyna Dudziak, dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna, Poznań 13:55 Otwarta furtka umożliwienie partnerowi prywatnemu wnioskowania o dofinansowanie Witold Grzybowski, ekspert PPP, partner Collect Consulting 14:15 Pytania i dyskusja 14:35 LUNCH SESJA VII EGZEKUCJE NAŁOŻONYCH KAR JAK JEST, A JAK BYĆ POWINNO 15:35 W jaki sposób WIOŚ może egzekwować kary Hanna Kończal, Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Poznań 15:55 Kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie gospodarki odpadami Tadeusz Bąkała, P.W. TECH-POL, Puławy 16:15 Orzeczenia RIO w sprawie uchwał rad gmin dotyczących gospodarki odpadami Przedstawiciel, Regionalna Izba Obrachunkowa, Bydgoszcz 16:35 Kontrola spełnienia wymagań higieniczno-sanitarnych przedsięwzięcia od projektowania do odbioru Wioletta Wasieczko, Powiatowa Sanitarno Inspekcja 16:55 Pytania i dyskusja. Zakończenie obrad 19:30 KOLACJA GRILLOWA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 4 września 2015r., (piątek) WYJAZD TECHNICZNY * 9:00 Uczestnicy wyjazdu technicznego zostaną podzieleni na następujące grupy: - ZTPOK dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego i Exploseum DAG Fabrik Bromberg; - ZTPOK dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego i Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza; - Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Machnaczu i ZTPOK dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. *Prosimy o wybranie jednej opcji i zaznaczenie jej na KARCIE ZGŁOSZEIA (liczba osób w grupach jest ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń) i przygotowanie się do wizyty - uwzględnienie warunków panujących na instalacji (tj. pył, błoto itp.) pod kątem garderoby oraz założenie krytego obuwia na płaskiej podeszwie. Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego Bydgoszcz staje się liderem w dziedzinie ekologii za sprawą Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, który wkrótce zostanie oddany do użytku. Jego wybudowanie zapewni wypełnienie unijnych zobowiązań wynikających z akcesji Polski do UE w zakresie odzysku surowców i redukcji składowania odpadów na składowiskach oraz pozwoli uniknąć ewentualnych kar. Pracować będzie 24h/dobę, produkując energię elektryczną i cieplną z odpadów, którą otrzymają mieszkańcy Bydgoszczy. ZTPOK będzie instalacją nowoczesną, spełniającą kryteria najlepszej dostępnej techniki i technologii, bezpieczną dla ludzi i środowiska. Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Machnaczu RZUOK w Machnaczu działa od 2001 roku. Zakład posiada składowisko odpadów oraz instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w której skład wchodzą sortownia odpadów komunalnych, a także instalacja do biologicznego, tlenowego przetwarzania odpadów komunalnych otrzymywanych jako frakcja podsitowa o wielkości 0 80 mm. Instalacja MBP posiada łączną moc przerobową 35 tys. Mg/rok, a prowadzone są w niej kompostowanie selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych, biostabilizacja tlenowa odpadów otrzymywanych jako frakcja podsitowa, biosuszenie odpadów powstających z rozbiórki pryzmy energetycznej oraz biosuszenie frakcji nadsitowej odpadów otrzymywanych w wyniku mechanicznego przetwarzania odpadów. Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza

4 Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza to jeden z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Polsce. W jego skład wchodzi zespół instalacji obejmujących: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, instalację do mechanicznego przetwarzania (sortowania odpadów) o wydajności Mg/rok oraz instalację do biologicznego przetwarzania odpadów (procesy biologicznej stabilizacji i kompostowania) o wydajności Mg/rok. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych umożliwia wielowariantowe przetwarzanie odpadów komunalnych pochodzących z różnych systemów zbiórki. Instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów w podgrudziądzkim Zakurzewie pozwala na maksymalny odzysk surowców przeznaczonych do recyklingu, a także frakcji wysokokalorycznej, z której następnie Zakład produkuje paliwo alternatywne (RDF). Wysoki stopień odzysku osiągany jest dzięki zastosowaniu nowoczesnych maszyn i urządzeń, tj. separatory optopneumatyczne, separatory metali żelaznych i nieżelaznych, czy też separator balistyczny. Instalację do biologicznego przetwarzania odpadów stanowi zadaszona hala, wyposażona w 16 zamkniętych komór tzw. bioreaktorów, w których zachodzą procesy biologicznej stabilizacji oraz kompostowania odpadów organicznych. EXPLOSEUM Centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg Pierwotnie fabryka, w której budynkach powstała ekspozycja, przeznaczona była do zadań militarnych III Rzeszy produkując m.in. trotyl, nitroglicerynę i proch bezdymny, zaspokajając 1/5 zapotrzebowania armii niemieckiej na froncie wschodnim. Prezentowane budynki i ich surowe wnętrza snują mroczną opowieść o niewolniczej pracy przymusowej ok. 40 tys. robotników, jeńców wojennych oraz więźniów. Linia produkcyjna strefy produkcji nitrogliceryny (NGL), którą poruszają się zwiedzający, ograbiona z aparatury przez Armię Czerwoną, została malowniczo wkomponowana w pofałdowany teren leśny wtapiając się w przyrodę i współegzystując z nią. 15:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI I OBIAD źródło MOB * Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie ** Wysłano zaproszenie ***Połączenie online INFORMACJE ORGANIZACYJNE 1. Termin konferencji: 2-4 września 2015 r. 2. Miejsce konferencji: Hotel Słoneczny Młyn****, ul. Jagiellońska 96, Bydgoszcz, T , Biuro konferencji czynne będzie przed salą obrad od godz. 9:30 dnia 2 września 2015 r. do zakończenia obrad. 4. Konferencja ma charakter szkoleniowy. Zaświadczenia o udziale w konferencji wydawane będą na Państwa prośbę. 5. Opłata za udział jednej osoby w konferencji wynosi: zł netto + 23% VAT (1586,70 zł brutto) Opłata obejmuje: uczestnictwo w wykładach, komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych, udział w imprezach towarzyszących, koszty wyżywienia w dniach 2-4 września oraz koszty organizacyjne. 6. Koszt udziału w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających konferencję w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z VAT. 7. Opłatę za uczestnictwo proszę przekazać na konto: ABRYS Sp. z o.o. Bank PKO BP I o/poznań do dnia 19 sierpnia 2015 r. z dopiskiem Konferencja 12/15 8. Warunkiem zgłoszenia do udziału jest rejestracja on-line poprzez stronę

5 lub przesłanie karty zgłoszenia na numer fax lub adres do dnia r. O wpisaniu na listę uczestników zostaną Państwo poinformowani em. Decyduje kolejność zgłoszeń. 9. Zakwaterowanie: Do Państwa dyspozycji zostały zarezerwowane pokoje w Hotelu Campanile Bydgoszcz *** ze specjalną zniżką dla uczestników konferencji. Abrys Sp. z o.o. dokonuje tylko rezerwacji miejsc hotelowych. Każdy z uczestników uiszcza opłatę za noclegi we własnym zakresie. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 12:00 w dniu wyjazdu. W cenę noclegu wliczony jest podatek VAT, śniadanie w formie bufetu, bezprzewodowy Internet. Hotel Campanile Bydgoszcz ***, ul. Jagiellońska 59, Bydgoszcz - pokój 1-osobowy 225 zł - pokój 2-osobowy 260 zł Przy hotelu znajduje się płatny parking. Koszt usługi parkingowej wynosi 30 zł brutto za dobę. Ilość miejsc noclegowych i parkingowych jest ograniczona. UWAGA! Nie ma już dostępnych miejsc noclegowych w Hotelu Słoneczny Młyn**** 10. Obiadokolacja w dniu r.: Istnieje możliwość rezerwacji obiadokolacji w hotelu w dniu poprzedzającym konferencję. Abrys Sp. z o.o. dokonuje rezerwacji obiadokolacji. Każdy z uczestników uiszcza opłatę za obiadokolację we własnym zakresie w hotelu. 11. Anulacji zgłoszenia można dokonać faksem lub em do dnia r. UWAGA: rezygnacja po tym terminie zobowiązuje do dokonania opłaty za udział w konferencji oraz za zarezerwowane noclegi. 12. Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy. 13. W przypadku nieskorzystania z zarezerwowanej usługi hotelowej lub/i obiadokolacji uczestnik obciążony zostanie ustalonymi przez hotel kosztami rezygnacji z zarezerwowanego noclegu lub/i obiadokolacji. 14. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie. 15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, niewykonanie przez nich, bądź niewykorzystanie przez uczestników jakiegokolwiek punktu programu imprezy zgodnie z "Warunkami uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Abrys Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu", dostępnymi na stronie: 16. Niedozwolone jest utrwalanie (nagrywanie) przez uczestników przebiegu konferencji za pomocą jakichkolwiek środków audio -wizualnych. 17. Powyższe warunki organizacyjne nie mają zastosowania dla zgłoszeń przesłanych po terminie r. W tym przypadku warunki organizacyjne należy ustalić indywidualnie z organizatorem. 18. Informacji na temat możliwości prezentacji oferty firmy podczas konferencji udzieli: Piotr Drozdowski T , M , Dodatkowych informacji dotyczących konferencji udzieli: Paulina Pelczyk T , M ,

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 INSTYTUT SOBIESKIEGO Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 Tomasz Styś Robert Foks T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: PARTNER CERTYFIKUJĄCY KURSU: 23-25 WRZEŚNIA 2014 WARSZAWA PRAKTYKA ĆWICZENIA KOMPUTEROWE PRAWO z wyliczania efektywności energetycznej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

Przyłącz się online.

Przyłącz się online. SPIS TREŚCI 6`2009 AKTUALNOŚCI 4 Nagrody Zielony Laur 2008 zostały rozdane, Julia Czerwińska 6 Energetyka przyszłości: Expopower i Greenpower`2009 10 TARGI WOD KAN 2009 w Bydgoszczy 18 British Standards

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE MAZOWIECKA FIRMA ROKU str. 112 str. 156 PERŁY MEDYCYNY str. 126 ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 1 (55) Styczeń/Luty 2012 PROGNOZY Z OBAWAMI str. 38 EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI str.

Bardziej szczegółowo

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

TOUR DE MAGASINS STRATEGIA, ZARZĄDZANIE, OPTYMALIZACJA PROCESÓW, MINIMALIZACJA KOSZTÓW, WYKORZYSTANIE ZASOBÓW. Grodzisk Mazowiecki.

TOUR DE MAGASINS STRATEGIA, ZARZĄDZANIE, OPTYMALIZACJA PROCESÓW, MINIMALIZACJA KOSZTÓW, WYKORZYSTANIE ZASOBÓW. Grodzisk Mazowiecki. STRATEGIA, ZARZĄDZANIE, OPTYMALIZACJA PROCESÓW, MINIMALIZACJA KOSZTÓW, WYKORZYSTANIE ZASOBÓW UWAGA: Liczba miejsc ograniczona! Trzy wiodące obiekty referencyjne do poznania i zwiedzenia w trzy dni: 17

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Załącznik do Uchwały Nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Departament Środowiska i Rolnictwa Referat Polityki

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) INWESTYCJE nabierają tempa SPIS TREŚCI Trzecia edycja Programu Dobrowolnych Odejść 19 Już dzisiaj zaplanujmy

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Integrated waste management in Poland as an element of sustainable development

Integrated waste management in Poland as an element of sustainable development Archives of Waste Management and Environmental Protection Archiwum Gospodarki Odpadami http://ago.helion.pl ISSN 1733-4381, Vol. 13 nr 1 (2011), p-51-60 Zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zamojskiego został opracowany na podstawie umowy z dnia 16 czerwca 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo