PLAN INWESTYCJI I REMONTÓW NA LATA INWESTYCJE CENTRALNE. 1 Zagospodarowanie ul. Akademickiej z przyległościami 2013 FIR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN INWESTYCJI I REMONTÓW NA LATA 2012-2016 INWESTYCJE CENTRALNE. 1 Zagospodarowanie ul. Akademickiej z przyległościami 2013 FIR"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr II/9// z dnia 9 października 0 PLAN INWESTYCJI I REMONTÓW NA LATA 0-06 Lp. INWESTYCJE CENTRALNE Zagospodarowanie ul. Akademickiej z przyległościami 0 FIR Modernizacja stołówki przy ul. Łużyckiej i adaptacja części przyziemia dla Zakładu Graficznego 0-0 FIR Budowa parkingu przy Wydziale Matematyki Stosowanej 0 FIR Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Banacha dla potrzeb Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej Modernizacja budynku domu gościnnego "Sezam" i jego adaptacja dla potrzeb akademika 0 FIR 0 FIR 6 Budowa boisk obok CKS "Mrowisko" 0 Dotacja UM Gliwice FIR 7 Dokończenie modernizacji dwóch chatek studenckich 0 FIR 8 Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu komputerowego (ZSI) dla potrzeb zarządzania uczelnią 0 FIR lub Dotacja NCBiR 9 Budowa budynku dla Centrum Komputerowego 0 0 Modernizacja akademików w dzielnicy akademickiej w Gliwicach 0-06 FIR lub FIR lub lub Rozbudowa budynku Biblioteki Głównej 0-0 z 8

2 WYDZIAŁ INWESTYCJE ARCHITEKTURY CENTRALNE Termomodernizacja budynku Wydziału Architektury przy ul. Akademickiej Dotacja NFOŚiGW Dotacja WFOŚiGW Modernizacja strefy wejścia do budynku W. Architektury 0 lub 0 Modernizacja Pracowni Komputerowej VI p. 0 WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI Budowa Zespołu Laboratoriów Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki 0-0 Dotacja NCBiR Remont pięter II, I oraz parteru Modernizacja audytoriów D i E 0-06 Wykonanie zintegrowanego systemu CCTV oraz KD 0-0 Remont klatek schodowych wraz z naprawą ubytków schodów 0-06 WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Termomodernizacja budynku Laboratorium Budownictwa 0 Dotacja WFOŚiGW WYDZIAŁ CHEMICZNY Termomodernizacja elewacji budynków "Nowej Chemii" przy ul. Krzywoustego i 6 oraz elewacji łącznika Modernizacja laboratoriów nr 6,,, 7,,, 0, w budynku przy ul. Krzywoustego 6 Modernizacja laboratoriów nr 0, 0, 07, 08, 09, 0,,, 09, 0 oraz pom. ogólnodostępnych w budynku "Czerwonej Chemii" przy ul. Strzody 9 Modernizacja laboratoriów przy wieży w budynku przy ul. Strzody 9 Modernizacja laboratoriów nr, 8, 90, 9, 9, 99 w bud. przy ul. Strzody -7 0 Dotacja WIOŚ z 8

3 INWESTYCJE WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY CENTRALNE Wymiana dźwigu towarowego na osobowy oraz wykonanie wejścia do maszynowni windy od strony korytarza w budynku A przy ul. Krzywoustego Przebudowa i remont laboratorium A/6 w budynku A przy ul. Krzywoustego 0 0 Rozbudowa laboratorium kriogeniki o wybudowanie dodatkowych pomieszczeń przylegających od strony północno-zachodniej do łącznika łączącego na poziomie I piętra gmach A Wydziału Elektrycznego z Halą Technologiczną Wydziału Górnictwa i Geologii w budynku A przy ul. Krzywoustego 0-0 Modernizacja laboratorium 8 oraz pomieszczeń zespołu Z- wraz z wykonaniem projektu wielobranżowego (RE-) w budynku A przy ul. Krzywoustego 0-06 Prace remontowe w pomieszczeniach zespołu Z- (RE-) wraz z wykonaniem projektu wielobranżowego w budynku A przy ul. Krzywoustego 0 6 Remont pomieszczeń zespołu dydaktycznego automatyki i informatyki w elektroenergetyce Z- (RE-) wraz z wykonaniem projektu wielobranżowego w budynku A przy ul. Krzywoustego Wymiana rozdzielni głównej i podrozdzielni oraz instalacji elektrycznej w całym obiekcie wraz z wykonaniem projektu w budynku A przy ul. Krzywoustego Adaptacja pomieszczeń B/0, na potrzeby laboratoriów RE- w budynku B przy ul.akademickiej Wymiana instalacji elektrycznej w całym obiekcie wraz z wykonaniem projektu w budynku B przy ul.akademickiej Kompleksowy remont pomieszczeń należących do RE/ ( II-gie piętro) wraz z wykonaniem projektu wielobranżowego w budynku B przy ul.akademickiej 0 0 z 8

4 Wymiana okien (okna aluminiowe)-konieczne INWESTYCJE wykonanie CENTRALNE projektu elewacji- konstrukcja szkieletowa w budynku C przy ul.akademickiej 0a 0-06 Wymiana instalacji elektrycznej w całym obiekcie wraz z wykonaniem projektu w budynku C przy ul.akademickiej 0a 0-06 Remont pomieszczeń laboratoryjno-badawczych należących do RE-/ wraz z wykonaniem projektu w budynku C przy ul.akademickiej 0a 0-0 Remonty podstawowe pomieszczeń pracowniczych, laboratoriów komputerowych i laboratoriów specjalistycznych (Pomieszczenia przeznaczone do remontu w budynku C przy ul.akademickiej 0a: 06/C, 07/C, 08/C, 09/C, /C, /C, /C, /C, 7/C, 8/C, 9/C, /C, /C, /C, /C, 6/C, /C, 0/C, 0/C, 0/C, /C, /C, 9/C, 08/B, 8/B, 0/B, 0/B, /B, A/B) RE/ 0-0 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII Modernizacja Hali Technologicznej Wydziału Górnictwa i Geologii i utworzenie Laboratorium Geoinżynierii i Czystych Technologii Węglowych 0-06 WYDZIAŁ INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ Adaptacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu (ul. Roosevelta 0a) na potrzeby Wydziału Inżynierii Biomedycznej po przekazaniu budynku Politechnice Śląskiej oraz Adaptacja pomieszczeń w budynku E przy ul. de Gaulle a 7 w Zabrzu na potrzeby auli wykładowej 0 Dotacja z MNiSW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI Modernizacja budynku dydaktycznego Wydziałów Mechanicznego Technologicznego oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki przy ul. Konarskiego 8-8a w Gliwicach w celu dostosowania go do wymogów bezpieczeństwa pożarowego. 0-0 Termomodernizacja budynku Wydziałów Mechanicznego Technologicznego oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki przy ul. Konarskiego 8-8a Przebudowa i modernizacja Hali Technologicznej (Roboty budowlane, wykonanie instalacji wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji, co, chłodziwa i instalacji elektryczne) Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania 0-0 Dotacja NFOŚiGW 0-06 z 8

5 Budowa stanowisk badawczych (komora INWESTYCJE do badania CENTRALNE rozdziału powietrza, Laboratorium Badania Systemów i Urządzeń Wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii) Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania Modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych należących do Katedry Ochrony Powietrza przy ul. Konarskiego 0 Adaptacja pomieszczeń Katedry Ochrony Powietrza w budynku Centrum Nowych Technologii Budowa wiaty magazynowej przy ul. Towarowej Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Adaptacja pomieszczeń CNT Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Modernizacja pomieszczeń magazynowych do celów laboratoryjnych w obiekcie przy ul. Towarowej Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Modernizacja pracowni informatyki Instytutu Inzynierii Wody i Ścieków Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń dla prowadzenia prac naukowo-badawczych i prac rozwojowych Zakładu Technologii Wody i Ścieków Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń dla prowadzenia prac naukowo-badawczych i prac rozwojowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Modernizacja laboratoriów naukowo-dydaktycznych Zakładu Chemii Środowiska i Procesów Membranowych (pomieszczenia 89-8 na Wydziale GiG) Modrenizacja pokoi pracowników dydaktycznych Instytutu Inzynierii Wody i Ścieków Budowa laboratorium technik wodorowych Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych z 8

6 7 8 9 Adaptacja pomieszczeń w Centrum INWESTYCJE Nowych Technologii CENTRALNE Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetyczych Laboratorium Spalania i Techniki Kotłowej wraz z remontem willi przy ul. Towarowej (inwestycja wspólna z IMiUE Hala Badawcza Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych + Instytut Techniki Cieplnej Modernizacja i adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych, budynek C, ul. Konarskiego Instytut Techniki Cieplnej INSTYTUT FIZYKI - CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNE Remont labolatoriów 6, 6, 7, 76 0 Remont laboratorium 0 0 Soft clean room 0 OŚRODEK SPORTU Budowa basenu -metrowego 0-0 Dotacja UM Gliwice WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII System monitoringu wizyjnego wewnątrz i na zewnątrz budynku Wydziału RM 0 Dotacja UM Katowice Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic 0 Dotacja UM Katowice Adaptacja dziedzińca wewnętrznego wraz z odwodnieniem 0 Dotacja UM Katowice Modernizacja powierzchni warsztatowych na potrzeby Wydziałowego Laboratorium Technologicznego 0-0 Dotacja UM Katowice Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej 0-0 WFOŚiGW 6 z 8

7 WYDZIAŁ INWESTYCJE MECHANICZNY CENTRALNE TECHNOLOGICZNY Przemysłowo zorientowane laboratorium badań, transferu technologii i zastosowań zaawansowanych materiałów inżynierskich i biomimetycznych w Gliwicach ILAEBMAT Termomodernizacja budynku Modelarnii: ocieplenie i naprawa ścian zewnętrznych, konserwacja konstrukcji nośnej dachu, wymiana pokrycia, wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, wymiana elementów wentylacyjnych Rozbudowa Ośrodka Dydaktycznego Badań Nanostrukturalnych Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych w Gliwicach NABIOMID Dotacja z MNiSW 0-0 Modernizacja łazienek w budynku dydaktycznym A 0-0 Dotacja z MNiSW Modernizacja pomieszczeń i sal dydaktycznych w budynku dydaktycznym A 0-0 Dotacja z MNiSW 6 Wymiana konstrukcji i pokrycia dachowego w budynku dydaktycznym A oraz adaptacja poddasza dla celów dydaktycznych 0 Dotacja z MNiSW 7 Rozbudowa budynku dydaktycznego dodatkowe skrzydło w budynku przy ul. Konarskiego 8A Modernizacja budynku dydaktycznego Wydziałów Mechanicznego Technologicznego oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki przy ul. Konarskiego 8-8a w Gliwicach w celu dostosowania go do wymogów bezpieczeństwa pożarowego Termomodernizacja budynku Wydziałów Mechanicznego Technologicznego oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki przy ul. Konarskiego 8-8a w Gliwicach 0-0 Dotacja NFOŚiGW Dotacja WFOŚiGW 0 Modernizacja hali odlewniczej z jej rozbudową - wykonanie laboratoriów na nowych kondygnacjach wewnętrznych 0-0 Przebudowa pomieszczeń biura obsługi studenta z 8

8 WYDZIAŁ INWESTYCJE ORGANIZACJI CENTRALNE I ZARZĄDZANIA Zaprojektowanie i wykonanie auli wykładowej w budynku E w Zabrzu - połączenie, modernizacja i wyposażenie dwóch sal wykładowych na pierwszym piętrze Wykonanie elewacji w budynku ROZ w Katowicach (od strony ul. Krasińskiego część A) Wykonanie elewacji w budynku ROZ w Katowicach (od podwórza część E i F) Przebudowa parkingu na podwórzu wewnętrznym w budynku ROZ w Katowicach WYDZIAŁ TRANSPORTU 0 0 Dotacja UM Katowice 0 Dotacja UM Katowice 06 Dotacja UM Katowice Przebudowa budynku garażu na laboratorium naukowo-badawcze 0 Dotacja UM Katowice Kapitalny remont laboratorium spawalni 0 Dotacja UM Katowice System monitoringu wizyjnego wewnątrz i na zewnątrz budynku Wydziału RM/RT 0 Dotacja UM Katowice Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic 0 Dotacja UM Katowice Adaptacja dziedzińca wewnętrznego wraz z odwodnieniem 0 Dotacja UM Katowice 6 Adaptacja pomieszczeń na laboratoria związane z szeroko pojętą techniką lotniczą 0-06 Dotacja UM Katowice 8 z 8

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr ON.0050.3644.RG Prezydenta Miasta Bielska - Białej z dnia 25 września 2014 r. CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA w tys. zł Lp. Nazwa w latach planu I.1 MZD I.2 MZD Dział:

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe RAZEM: 475 828 186 w tym: środki UE 364 289 272 dotacja z MFEOG 5 878 558 środki własne 105 660 356 placówek w Rzeszowie 6 896 996 w tym: środki UE 2 876 924 Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych placówek

Bardziej szczegółowo

* Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku

* Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku * Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku Załącznik nr 2 Wykaz planowanych inwestycji na obszarach objętych procesem

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Gmina Karczew uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

Firma F.B.I. TASBUD łączy w sobie tradycję i nowoczesność.

Firma F.B.I. TASBUD łączy w sobie tradycję i nowoczesność. O F i r m i e Firma F.B.I. TASBUD łączy w sobie tradycję i nowoczesność. F.B.I. TASBUD została założona w 1985 roku. Od samego początku charakteryzowała się prężnym działaniem i indywidualnym podejściem

Bardziej szczegółowo

www.pois.gov.pl http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-infrastruktura-isrodowisko/galeria-zakonczonych-projektow-po-iis/

www.pois.gov.pl http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-infrastruktura-isrodowisko/galeria-zakonczonych-projektow-po-iis/ O PROJEKCIE: Realizacja projektu jest ściśle związana z przyjętym przez Politechnikę Koszalińską kierunkiem działań zmierzającym do stworzenia nowoczesnego ośrodka edukacyjnego i naukowego, służącego rozwojowi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej

Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej ZAŁĄCZNIK NR 5 1. OBSZAR OBJĘTY KONKURSEM - STAN ISTNIEJĄCY: 1) Planowana inwestycja zlokalizowana jest u zbiegu ulic Rybaki

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 część opisowa załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI / 212 / 09 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 października 2009r. 1 1. Transport,

Bardziej szczegółowo

Obiekty biurowe i konferencyjne

Obiekty biurowe i konferencyjne Obiekty biurowe i konferencyjne Malta House, Poznań Skanska w Polsce Skanska to wiodąca światowa firma zajmująca się działalnością budowlaną i deweloperską. W Polsce jest liderem branży budowlanej. Realizuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE CENTRUM REKREACJI I SPORTÓW WODNYCH ŻEGLARZ. INWESTOR: Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski, 50-073 Wrocław, ul. Św.

WROCŁAWSKIE CENTRUM REKREACJI I SPORTÓW WODNYCH ŻEGLARZ. INWESTOR: Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski, 50-073 Wrocław, ul. Św. STADIUM: Projekt koncepcyjny Architektura i Rachunkowość ARRA Sp. z o.o. 51-617 Wrocław, ul. Dicksteina 20 Biuro: 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 25 pok. 301a tel./fax (071) 34-88-295, tel. kom. 0602-671-086

Bardziej szczegółowo

Centrum logistyczno - biurowe

Centrum logistyczno - biurowe Centrum logistyczno - biurowe OPIS KOMPLEKSU WIKANA BIZNES PARK to nowoczesne centrum logistyczne usytuowane na działce o powierzchni 4,0531 ha wchodzącej w skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej Mielec,

Bardziej szczegółowo

Indywidualna obsługa. www.ehi24.pl

Indywidualna obsługa. www.ehi24.pl ące j u n o cj k a f s y Sat wiązania roz Rzet elna inform acja Indywidualna obsługa 2 Oferta firmy Eco House Investment obejmuje kompleksową obsługę inwestycji w systemie generalnego wykonawcy w pełnym

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

KONKURS BUDOWA ROKU PODKARPACIA OBIEKTY MIESZKANIOWE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OBIEKTY ZMODERNIZOWANE OBIEKTY ZABYTKOWE

KONKURS BUDOWA ROKU PODKARPACIA OBIEKTY MIESZKANIOWE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OBIEKTY ZMODERNIZOWANE OBIEKTY ZABYTKOWE KONKURS BUDOWA ROKU PODKARPACIA 009 OBIEKTY MIESZKANIOWE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OBIEKTY ZMODERNIZOWANE OBIEKTY ZABYTKOWE OBIEKTY INFRASTRUKTURY PARKOWO-DROGOWEJ KONKURS ZORGANIZOWAŁ POLSKI ZWIĄZEK

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Chełm, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CEL STRATEGICZNY 1: WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz W związku z zakończeniem pracy na stanowisku burmistrza Jasienia przedkładam Państwu informację na temat podejmowanych działań i zrealizowanych inwestycji, które mam nadzieję wpłynęły na poprawę sytuacji

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

Witamy w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Witamy w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Witamy w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 9 stycznia 2014 r. swoje podwoje otworzy Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Inżynier XXI wieku musi być entuzjastą nowoczesnych technologii, otwartym na wszystkie innowacje i wyzwania współczesnego świata. Jest zdolny do poszerzania swojej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Instytutu Kształcenia Zawodowego sp. z o.o. oraz Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Warszawa, 2011

Informacja o działalności Instytutu Kształcenia Zawodowego sp. z o.o. oraz Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Warszawa, 2011 Oferta partnerstwa w realizacji inwestycji pn. Rozbudowa siedziby Instytutu Kształcenia Zawodowego sp. z o.o. oraz Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w Warszawie Warszawa, 2011 Przedmiot oferty Instytut

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 65 68 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568 6568 UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo