Robeco Capital Growth Funds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Robeco Capital Growth Funds"

Transkrypt

1 Robeco Capital Growth Funds Spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale SICAV, utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga RCS B Raport półroczny 1 lipca 31 grudnia 2009 r.

2 Spis treści Informacje ogólne 4 Sprawozdanie Zarządu 6 Informacje ogólne 6 Zarządzanie ryzykiem 8 Responsible Investing 8 Ogólne wprowadzenie 9 Globalne subfundusze akcji 11 Regionalne i krajowe subfundusze akcji 14 Sektorowe subfundusze akcji 18 Globalne subfundusze obligacji 23 Regionalne subfundusze obligacji 25 Subfundusze bezwzględnego zwrotu 28 Sprawozdanie finansowe 29 Zestawienie aktywów netto 29 Zmiana liczby tytułów uczestnictwa 40 Noty objaśniające 44 Pozostałe informacje 113 Struktura aktywów netto według kraju i waluty* 114 Portfel inwestycyjny - glosariusz 120 Investment portfolio 121 Robeco Global Equities 121 Robeco Global Value Equities 123 Robeco Global Stars Equities 125 Robeco Emerging Stars Equities 126 Robeco Emerging Markets Equities 127 Robeco 130/30 Emerging Markets Equities 130 Robeco Asia-Pacific Equities 133 Robeco European Equities 135 Robeco European Stars Equities 138 Robeco European Conservative Equities 139 Robeco European MidCap Equities 141 Robeco 130/30 European Equities 143 Robeco US Premium Equities 145 Robeco 130/30 North American Equities 147 Robeco Chinese Equities 148 Robeco European Dividend Extension 149 Robeco New World Financial Equities 150 Robeco Health & Wellness Equities 152 Robeco Property Equities 153 Robeco Consumer Trends Equities 154 Robeco Natural Resources Equities 156 Robeco Agribusiness Equities 158 Robeco Capital Growth Funds 2

3 Robeco Infrastructure Equities 159 Robeco Global Bonds 161 Robeco High Yield Bonds 166 Robeco Investment Grade Corporate Bonds 173 Robeco Global Government Bonds 176 Robeco Euro Bonds 178 Robeco Euro Government Bonds 181 Robeco Euro Credit Bonds 183 Robeco All Strategy Euro Bonds 186 Robeco European Currencies High Yield Bonds 191 Robeco Strategic Income Fund 194 Robeco Euro Medium Term Bonds 195 Uwaga 1: w pozostałej części niniejszego raportu stosowane będą skrócone nazwy subfunduszy bez wyrażenia Robeco Capital Growth Funds. Uwaga 2: Niniejszy dokument jest tłumaczeniem dokumentu sporządzonego pierwotnie w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy wersjami, obowiązujaca będzie wersja angielska. Robeco Capital Growth Funds 3

4 Informacje ogólne Robeco Capital Growth Funds ( Spółka ) Instytucja zbiorowego inwestowania zarejestrowana jako otwarta spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale (Société d investissement à capital variable, SICAV) zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego. Rejestr spółek RCS Luxembourg B Adres siedziby 69, route d Esch L-1470 Luksemburg Wielkie Księstwo Luksemburga Zarząd Arjen J.W. Jongma, Przewodniczący, Dyrektor ds. Działalności na Rynku Akcji i Tradingu, Rotterdam, Holandia Francesco O. Baici, Zastępca Prezesa Robeco (Schweiz) A.G., Zurych, Szwajcaria Ali Ould Rouis, Członek Zarządu Banque Robeco S.A. i Robeco Gestions S.A.S., Paryż, Francja Spółka zarządzająca Robeco Luxembourg S.A. 6-12, Place d Armes L-1136 Luxembourg Wielkie Księstwo Luksemburga Biegły rewident Ernst & Young S.A. 7, Parc d Activité Syrdall L-5365 Munsbach Wielkie Księstwo Luksemburga Depozytariusz, Przedstawiciel Lokalny i Agent Płatności RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Wielkie Księstwo Luksemburga Agent Administracyjny i Podmiot Prowadzący Rejestr Uczestników Robeco Luxembourg S.A. który powierzył pełnienie tej funkcji: RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Wielkie Księstwo Luksemburga Doradca Inwestycyjny Robeco Luxembourg S.A. który powierzył pełnienie tej funkcji: Robeco Institutional Asset Management B.V. ( RIAM ) Coolsingel 120 NL-3011 AG Rotterdam Holandia Robeco Capital Growth Funds 4

5 Składanie zleceń nabycia tytułów uczestnictwa; publikacje Raporty finansowe, w tym niniejszy raport, nie mogą służyć jako podstawa przyjmowania zleceń nabycia tytułów uczestnictwa. Zlecenia nabycia mogą być przyjmowane jedynie na podstawie aktualnego prospektu, uzupełnionego informacjami z ostatniego raportu rocznego Spółki, a jeżeli ostatni raport roczny Spółki został opublikowany więcej niż osiem miesięcy wcześniej z ostatniego raportu półrocznego. Kopie raportów finansowych oraz prospektu dostępne są w witrynie internetowej pod adresem Można rownież otrzymać je bezpłatnie w siedzibie Spółki. Przedstawiciel i Agent Płatności w Szwajcarii Robeco (Schweiz) A.G., z siedzibą pod adresem Josefstrasse 218, CH-8005 Zurych, jest wyznaczonym przedstawicielem funduszu w Szwajcarii. Kopie prospektu, Statutu, raportów rocznych (półrocznych) oraz zestawienie wszystkich transakcji kupna i sprzedaży w portfelu papierów wartościowych w okresie sprawozdawczym dostępne są bezpłatnie pod powyższym adresem. UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zurych, pełni rolę agenta płatności Spółki w Szwajcarii. Agent płatności i serwis informacyjny w Niemczech Kopie Statutu, skrótu oraz pełnej wersji prospektu, jak również raportów rocznych i półrocznych można otrzymać bezpłatnie w biurze agenta płatności/serwisu informacyjnego w Niemczech pod adresem Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, D-60325, Frankfurt nad Menem. Ceny emisji i odkupienia tytułów uczestnictwa publikowane są w oficjalnym dzienniku giełdy. Zestawienie wszystkich transakcji kupna i sprzedaży w portfelu papierów wartościowych Spółki w okresie sprawozdawczym dostępne jest bezpłatnie w siedzibie agenta płatności/serwisu informacyjnego w Niemczech. Wersje językowe Niniejszy raport jest również publikowany w holenderskiej, francuskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, norweskiej i angielskiej wersji językowej. Jedyną wiążącą wersją jest wersja sporządzona w języku angielskim. Robeco Capital Growth Funds 5

6 Sprawozdanie Zarządu Informacje ogólne Witryna internetowa Informujemy, że aktualizowane na bieżąco informacje dotyczące polityki inwestycyjnej, wyników oraz portfeli inwestycyjnych poszczególnych subfunduszy są zamieszczane na stronie internetowej Zmiany nazw subfunduszy Z dniem 30 listopada 2009 r. zmienione zostały nazwy następujących subfunduszy: - Robeco Financials Equities zmienił nazwę na Robeco New World Financial Equities - Robeco Health Care Equities zmienił nazwę na Robeco Health & Wellness Equities - Robeco Consumer Goods Equities zmienił nazwę na Robeco Consumer Trends Equities - Robeco Energy Equities zmienił nazwę na Robeco Natural Resources Equities - Robeco European Opportunities zmienił nazwę na Robeco European Stars. Zmiana nazwy klasy tytułów uczestnictwa subfunduszu Robeco 130/30 North American Equities oraz zmiana waluty bazowej subfunduszu Z dniem 1 lipca 2009 r. klasa D EUR została zmieniona na klasę DH EUR, a waluta bazowa została zmioniona z EUR na USD. Połączenie subfunduszy Z dniem 27 listopada 2009 r. Subfundusze Włączane wymienione w poniższej tabeli zostały włączone do Funduszy Przejmujących. Połączenie subfunduszy Subfundusze Włączane Subfundusze Przejmujące Robeco Food & Agri Equities Robeco Agribusiness Equities Robeco Industrials Equities Robeco Infrastructure Equities Robeco Materials Equities Robeco Natural Resources Equities 1 Robeco IT Equities Robeco Consumer Trends Equities 2 Robeco Telecom Services Equities Robeco Consumer Trends Equities 2 1 Wcześniej występujący pod nazwą Robeco Energy Equities. 2 Wcześniej występujący pod nazwą Robeco Consumer Goods Equities. Likwidacja subfunduszu Robeco Capital Growth Funds - Robeco Utilities Equities Subfundusz Robeco Utilities Equities został zlikwidowany z dniem 27 listopada 2009 r. Powodem likwidacji był fakt, że (i) wartość aktywów, którymi zarządzał subdundusz, spadła poniżej kwoty, jaką Zarząd uznaje za minimalną wartość wymaganą do istnienia Subfunduszu oraz dalszego zarządzania nim w najlepszym interesie posiadaczy tytułów uczestnictwa oraz (ii) potencjał dalszej sprzedaży został uznany za ograniczony. Robeco Capital Growth Funds 6

7 Dezaktywacja klas tytułów uczestnictwa W omawianym okresie zdezaktywowane zostały następujące klasy tytułów uczestnictwa. Dezaktywacja klas tytułów uczestnictwa Subfundusz Klasa tytułów uczestnictwa Data dezaktywacji Robeco Telecom Services Equities klasa tytułów uczestnictwa Z EUR Robeco European Opportunities klasa tytułów uczestnictwa I EUR Robeco Euro Bonds klasa tytułów uczestnictwa Z EUR Robeco Euro Medium Term Bonds klasa tytułów uczestnictwa Z EUR Nowe subfundusze Z dniem 8 lipca 2009 r. wprowadzony został subfundusz Robeco Global Government Bonds. Nowe klasy tytułów uczestnictwa W omawianym okresie wprowadzono następujące klasy tytułów uczestnictwa. Nowe klasy tytułów uczestnictwa Subfundusz Klasa tytułów uczestnictwa Data wprowadzenia Robeco Global Government Bonds klasa tytułów uczestnictwa IH EUR Robeco Global Government Bonds klasa tytułów uczestnictwa I USD Robeco US Premium Equities klasa tytułów uczestnictwa D EUR Robeco Chinese Equities klasa tytułów uczestnictwa I EUR Robeco 130/30 Emerging Markets Equities klasa tytułów uczestnictwa DL EUR Robeco Property Equities klasa tytułów uczestnictwa B EUR Robeco Investment Grade Corporate Bonds klasa tytułów uczestnictwa IHI EUR Robeco European Equities klasa tytułów uczestnictwa I EUR Robeco US Premium Equities klasa tytułów uczestnictwa I EUR Robeco Emerging Markets Equities klasa tytułów uczestnictwa J USD Robeco Euro Medium Term Bonds klasa tytułów uczestnictwa B EUR Robeco Euro Bonds klasa tytułów uczestnictwa B EUR Robeco High Yield Bonds klasa tytułów uczestnictwa B EUR Zmiany w treści prospektu W prospekcie Spółki wprowadzono pewne zmiany, które weszły w życie z dniem 30 listopada 2009 r. W siedzibie Spółki dostępny jest list do posiadaczy tytułów uczestnictwa opisujący wspomniane zmiany. Transakcja połaczenia Nadzwyczajne walne zgromadzenie uczestników z dnia 26 listopada 2009 r. zatwierdziło włączenie Robeco Obligaties DividendFunds N.V., spółki inwestycyjnej o zmiennym kapitale, zarejestrowanej w Holandii ( Spółka Włączana") do Spółki ze skutkiem od 18 grudnia 2009 r. W tym dniu aktywa i zobowiązania Spółki Włączanej zostały automatycznie przeniesione na Spółkę, a Spółka wyemitowała tytuły uczestnictwa następujących klas i subfunduszy: Robeco Capital Growth Funds 7

8 Połączenie Włączenie Spółki Włączanej Klasa tytułów uczestnictwa do Spółki Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Klasa A = Robeco Divirente Robeco Capital Growth Funds Robeco Euro Medium Term Bonds Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Klasa B = Robeco Euro Obligaties Dividend Klasa C = Robeco High Yield Obligaties Robeco Capital Growth Funds Robeco Euro Bonds Robeco Capital Growth Funds Robeco High Yield Bonds Klasa tytułów uczestnictwa Klasa B EUR Klasa B EUR Klasa B EUR Zarządzanie ryzykiem W minionym roku spółka Robeco Luxembourg S.A. zoptymalizowała środki stosowane w celu ochrony swoich klientów i zwiększyła ich zakres. Środki te to różne sposoby ograniczania strat wynikających z upadłości kontrahenta. Częstotliwość wymiany zabezpieczenia w transakcjach na instrumentach pochodnych została zwiększona i wprowadzono więcej ograniczeń odnośnie rodzajów zabezpieczeń przyjmowanych od kontrahentów pożyczających papiery wartościowe. Podjęto również działania mające na celu rozłożenie otwartych pozycji gotówkowych na kontrahentów o wyższej wiarygodności kredytowej oraz rozdzielenie tych kwot tam, gdzie to możliwe. Czynniki ryzyka związane z płynnością podlegają dokładnej ocenie, w szczególności w odniesieniu do portfeli papierów wartościowych o stałym dochodzie, zarówno w wypadku inwestycji portfelowych, jak i transakcji kupna i sprzedaży realizowanych przez klientów. W odniesieniu do ryzyka płynności prowadzony jest zintegrowany monitoring i raportowanie w ramach specjalnych procedur. Wdrożono lub zapowiedziano wdrożenie bardziej rygorystycznych regulacji w różnych obszarach. Robeco Luxembourg S.A. ściśle współpracuje z lokalnymi organami nadzoru i będzie w każdym czasie spełniać wymogi dotyczące zarządzania portfelem. Responsible Investing W dniu 1 lutego 2010 r. spółka Robeco ogłosiła wprowadzenie projektu Odpowiedzialne Inwestowanie (RI Responsible Investing). Wspieramy odpowiedzialne inwestowanie, ponieważ jesteśmy przekonani, że właściwy ład korporacyjny i odpowiedzialność społeczna wpłyną na poprawę wskaźników ryzyka do stopy zwrotu z inwestycji. Cel ten jest osiągany poprzez uwzględnienie w procesach analizy inwestycyjnej oraz procesach decyzyjnych dotyczących produktów Robeco kwestii środowiskowych, społecznych i nadzoru korporacyjnego (environmental, social and governance ESG). Projekt RI stanowi rozszerzenie działań związanych z odpowiedzialnym inwestowaniem realizowanych przez Robeco od długiego czasu, takich jak uwzględnienie czynników ESG w niektórych produktach, fundusze inwestujące w papiery spółek, których działalność charakteryzuje dbałość o zrównoważony rozwój, wykonywanie praw głosu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy i zaangażowanie w spółki, w które inwestują fundusze Robeco. Stopień oraz sposób uwzględnienia czynników ESG w procesach decyzyjnych dotyczących poszczególnych produktów są różne. Odpowiedzialne inwestowanie obejmuje także wprowadzenie polityki głębszego zaangażowania oraz wyłączeń. Podejmowane przez nas działania w zakresie głębszego zaangażowania są zgodne z powszechnie przyjętymi międzynarodowymi kodeksami postępowania, podpisanymi/ratyfikowanymi przez holenderski rząd. Spółki, które nie przestrzegają tych powszechnie przyjętych kodeksów, mogą się znaleźć na liście podmiotów wyłączonych, stosowanej w odniesieniu do wszystkich funduszy Robeco. Więcej informacji na temat projektu RI wprowadzonego przez Robeco oraz jego wpływu na produkty firmy można znaleźć na stronie Robeco w części poświęconej odpowiedzialnemu inwestowaniu pod adresem: Robeco Capital Growth Funds 8

9 Ogólne wprowadzenie Rok 2009 przejdzie do historii jako rok, w którym zakończyła się najgorsza recesja od lat 30. ubiegłego stulecia. Aplikowane przez banki centralne i rządy programy o olbrzymiej wartości, których zadaniem było pobudzenie wzrostu gospodarczego, z pewnością przyniosły spodziewane efekt. Ożywienie gospodarcze miało szczególnie imponujące rozmiary w Azji. Za wcześnie jeszcze oceniać, czy udało się ostatecznie uniknąć takiej depresji gospodarczej, jaka dotknęła Japonię w latach , niemniej jednak globalne tempo wzrostu w drugiej połowie 2009 r. stanowiło pozytywne zaskoczenie, zaś inflacja wykazywała tendencję spadkową. Wszystkie wskaźniki ekonomiczne wskazują, że w 2010 r. będziemy obserwować trwałe ożywienie gospodarcze. Skorzystały na tym aktywa o podwyższonym poziomie ryzyka, których ceny zanotowały znaczny wzrost po osiągnięciu minimalnego poziomu w marcu. Świat wkracza obecnie w trudniejszą fazę procesu ożywienia gospodarczego, tj. fazę, w której wprowadzone nadzwyczajne bodźce gospodarcze będą stopniowo wycofywane. Wydaje się jednak, że odpowiednim władzom gospodarczym zależy na tym, aby proces ten został przeprowadzony w bezpieczny sposób, wobec czego nie są one skłonne do szybkiego wprowadzenia swoich strategii dotyczących wycofania programów pobudzających gospodarkę. Perspektywy dla rynku akcji Początek ubiegłego roku był bardzo trudnym okresem dla rynków akcji. Indeks S&P500 zakończył 2008 r. na poziomie 903 punktów, zaś wartość indeksu AEX wyniosła 246 punktów. W ten sposób dobiegł końca trudny rok dla rynków akcji w Stanach Zjednoczonych i Europie. Tymczasem na początku 2009 r. rynki notowały dalsze, nieprzerwane spadki. Do 9 marca, kiedy osiągnęly swój najniższy poziom, indeks AEX stracił na wartości dalsze 19%, zaś indeks S&P500 obniżył się o kolejne 25%. Po tych spadkach indeksy AEX i S&P500 osiągnęły niespotykane dla siebie poziomy odpowiednio 666 i około 200 punktów. Z początkiem marca nastąpiła poprawa koniunktury. Rynki wschodzące już od jakiegoś czasu znajdowały się w trendzie wzrostowym, po osiągnięciu swoich minimalnych poziomów już w listopadzie 2008 r. Pomimo że wśród inwestorów utrzymywały się pewne obawy, kolejne spółki ogłaszały swoje raporty o wynikach, które były lepsze od oczekiwań. Trend ten jest charakterystyczny dla fazy cyklu, w której obecnie nadal się znajdujemy. W fazie tej notuje się dynamiczny wzrost tempa rozwoju gospodarczego, przy czym czasami taki wzrost wynika jedynie z korzystnego porównania z okresami poprzednimi. Tempo wzrostu gospodarczego w ujęciu rok do roku w pierwszej połowie 2010 r. będzie porównywane z danymi za pierwsze półrocze 2009 r., kiedy to sytuacja była wyjątkowo niekorzystna. Nastąpił wzrost cen akcji i obligacji, a jednocześnie wydaje się, że przestała spadać wartość domów w Stanach Zjednoczonych. Sytuacja taka zachęca gospodarstwa domowe do zwiększenia swoich wydatków konsumpcyjnych. Z drugiej strony nadal oczekuje się, że jeszcze przez jakiś czas tempo wzrostu inwestycji w sektorze przedsiębiorstw będzie słabsze. Przedsiębiorstwa nie mają potrzeby dokonywania znacznych inwestycji, gdyż stopień wykorzystania mocy produkcyjnych pozostaje na niskim poziomie. Istnieje małe prawdopodobieństwo, że w pierwszej połowie 2010 r. banki centralne dokonają jakichkolwiek istotnych zmian w prowadzonej przez siebie polityce pieniężnej, gdyż jak pokazuje historia nie należy tłumić w zarodku dopiero rodzącego się ożywienia gospodarczego. Dlatego też rządy państw będą kontynuować swoje wydatki i inwestycje, gdyż zakończenie realizacji wielu programów rządowych planowane jest dopiero na dalsze miesiące 2010 r. Nadejdzie jednak moment w 2010 r., kiedy rządy i banki centralne będą zmuszone przekazać pałeczkę sektorowi prywatnemu, i ten czas jest źródłem niepewności. To samo dotyczy również poziomu zysków przedsiębiorstw. Z poprawą dynamiki wzrostowej wiąże się również czynnik dźwigni operacyjnej; sprzedaż rośnie, a dopiero po pewnym czasie następuje wzrost kosztów. Początkowo spółki radzą sobie bez zatrudniania nowych pracowników oraz wykorzystują istniejące moce produkcyjne do zwiększenia skali działalności bez potrzeby dokonywania dodatkowych inwestycji. Taka sytuacja zazwyczaj oznacza silny wzrost zysków spółek. Po wzrostach notowanych w ostatnich miesiącach rynek akcji jako całość charakteryzuje się obecnie umiarkowanym poziomem wyceny. Znaczna liczba inwestorów indywidualnych, funduszy emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych nadal posiada znaczne zasoby płynnych aktywów, które przy obecnych niskich poziomach stóp procentowych aż się proszą o lokaty oferujące wyższą rentowność. Podsumowując, w pierwszej połowie 2010 r. oczekujemy w związku z tym dalszego wzrostu na rynkach akcji. Jednak wraz z upływem kolejnych miesięcy 2010 r. coraz trudniejsze będzie utrzymanie wysokiego tempa wzrostu, gdyż dobiegnie już końca pierwsza część fazy ożywienia w ramach cyklu koniunkturalnego. Rządy i banki centralne otrzymają wówczas ponownie sygnały wskazujące na wzrost gospodarczy i będą mogły zacząć ograniczać zastosowane bodźce, lecz robiąc to narażą się na ryzyko stłumienia ożywienia gospodarczego w zarodku. Robeco Capital Growth Funds 9

10 Perspektywy dla rynku obligacji Oczekujemy, że przez jakiś czas poziom oficjalnych krótkoterminowych stóp procentowych w krajach rozwiniętych będzie utrzymywał się blisko historycznego minimum, aby umożliwić tym gospodarkom trwałą poprawę koniunktury. Rynek obligacji będzie wspierany przez fakt, że banki centralne zobowiązały się do powstrzymania od jakichkolwiek agresywnych działań zmierzających do normalizacji warunków na rynku pieniężnym. Nie istnieje również żadne bezpośrednie ryzyko wzrostu inflacji, wziąwszy pod uwagę rosnące bezrobocie oraz spore spowolnienie światowej gospodarki. W okresie późniejszym rynki obligacji mogą znaleźć się w trudnej sytuacji, jeżeli rządy państw nie będą w stanie przeprowadzić konsolidacji swoich finansów. W takiej sytuacji wzrosnąć mogą również oczekiwania inflacyjne. Obecnie perspektywy dla rynków instrumentów kredytowych są nadal pozytywne. Zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorstwa ograniczają swoje zadłużenie poprzez zmniejszanie zobowiązań zaciągniętych na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Banki będą zobowiązane spełniać bardziej restrykcyjne wymogi dotyczące wypłacalności, dzięki czemu umocnią swoją bazę kapitałową. Pomimo że obserwowany trend dotyczący redukcji zadłużenia ograniczy tempo wzrostu, rozwój sytuacji fundamentalnej będzie sprzyjał temu rynkowi. Jednocześnie rynek instrumentów kredytowych może skorzystać na utrzymującym się popycie na tego rodzaju instrumenty, napędzanym przez niski poziom bezwzględnych stóp zwrotu wolnych od ryzyka oraz niższy poziom oszczędności. Robeco Capital Growth Funds 10

11 Globalne subfundusze akcji Wyniki inwestycji Robeco Global Equities Cena Cena Wynik inwestycji w okresie sprawozdawczym (%) Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 37,63 30,89 21,8 Indeks MSCI World (stopa zwrotu netto) 19,5 Tytuły uczestnictwa klasy DH EUR 83,47 68,19 22,4 Indeks MSCI World (stopa zwrotu netto, częściowo zabezpieczony w stosunku do euro) 21,0 Robeco Global Value Equities Tytuły uczestnictwa klasy B EUR 1 82,09 69,91 19,7 1 Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 98,25 82,02 19,8 Indeks MSCI World Value (stopa zwrotu netto, w EUR) 20,1 Robeco Global Stars Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 117,34 95,34 23,1 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 117,82 95,42 23,5 Indeks MSCI World (stopa zwrotu netto, w EUR) 19,5 Robeco Emerging Stars Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 133,92 96,66 38,5 Tytuły uczestnictwa klasy DL EUR 92,09 66,55 38,4 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 92,78 67,33 37,8 Indeks MSCI Emerging Markets (stopa zwrotu netto, w EUR) 28,3 Tytuły uczestnictwa klasy D USD 90,49 64,21 40,9 Indeks MSCI Emerging Markets (stopa zwrotu netto, w USD) 31,2 Robeco Emerging Markets Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 123,67 92,88 33,2 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 213,46 159,91 33,5 Tytuły uczestnictwa klasy M EUR 94,34 71,02 32,8 Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 100,36 74,73 34,3 Indeks MSCI Emerging Markets (stopa zwrotu netto, w EUR) 28,3 Tytuły uczestnictwa klasy D USD 133,12 97,93 35,9 Tytuły uczestnictwa klasy J USD 2 101,04 100,00 1,0 2 Indeks MSCI Emerging Markets (stopa zwrotu netto, w USD) 31,2 Robeco 130/30 Emerging Markets Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 103,77 79,31 30,8 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 104,86 79,91 31,2 Tytuły uczestnictwa klasy DL EUR 3 110,34 100,00 10,3 3 Indeks MSCI Emerging Markets (stopa zwrotu netto, w EUR) 28,3 Robeco All Weather Global Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 82,54 84,36 2,2 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 84,83 86,39 1,8 Stopa Merrill Lynch EUR LIBOR Overnight (EONIA) 0,2 1 Przy założeniu reinwestycji wypłaconej dywidendy. Zob. Noty na str Okres od 15 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 3 Okres od 30 października 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Robeco Capital Growth Funds 11

12 Analiza wyników subfunduszy Robeco Global Equities Subfundusz wypadł lepiej od swojego indeksu odniesienia (indeks MSCI World), co wynikało głównie z trafnego doboru walorów do portfela. Subfundusz dąży do osiągnięcia stabilnego wyniku względem indeksu odniesienia i w analizowanym okresie sprawozdawczym cel ten udało się osiągnąć. Wraz z postępującym ożywieniem gospodarczym oraz redukcją kosztów przez przedsiębiorstwa spodziewany jest szybszy wzrost zysków spółek. Wyceny na światowych rynkach akcji ponownie kształtują się na normalnym poziomie. Robeco Global Value Equities Subfundusz odnotował lepszy wynik niż indeks odniesienia. Dzięki koncentracji na spółkach o dobrych prognozach w zakresie ich sytuacji fundamentalnej w horyzoncie średnioterminowym, które charakteryzowały się również atrakcyjnym poziomem wyceny oraz korzystną dynamiką w zakresie kwoty wolnych przepływów pieniężnych, portfel subfunduszu osiągnął wynik lepszy od rezultatu indeksu odniesienia. Nadal unikamy spółek, których akcje zyskują na wartości dzięki spekulacyjnym oczekiwaniom dotyczącym ożywienia gospodarczego. Dobór spółek z sektorów usług dla przedsiębiorstw, energetycznego, technologicznego i przemysłowego korzystnie wpłynął na wynik subfunduszu. Subfundusz nadal niedoważa w portfelu walory instytucji wrażliwych na sytuację na rynkach kredytowych oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej, gdyż ich obecna sytuacja fundamentalna oraz wyceny nie oferują atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych. Robeco Global Stars Equities Drugie półrocze 2009 r. było bardzo dobrym okresem dla globalnych rynków akcji. Wzrosty na rynku akcji wynikały z coraz większej pewności inwestorów dotyczącej ożywienia gospodarczego. Skoncentrowany portfel subfunduszu Robeco Global Stars, który inwestuje jedynie w akcje spółek charakteryzujących się atrakcyjną wyceną w perspektywie trzech do pięciu lat, zyskał dodatkowo ze względu na trafną selekcją walorów. Najlepsze wyniki osiągnięto w bardziej defensywnych sektorach sektorze telekomunikacyjnym oraz sektorze towarów i usług konsumpcyjnych pierwszej potrzeby, dzięki którym portfel subfunduszu wypadł lepiej zarówno od sektora, jak i rynku jako całości. Robeco Emerging Stars Equities W drugiej połowie 2009 r. subfundusz Robeco Emerging Stars Equities zanotował wysoką rentowność, znacznie przewyższającą wynik indeksu MSCI Emerging Markets. Subfundusz zyskał dzięki dobrym wynikom osiągniętym na rynkach w Turcji i Korei Południowej, a także posiadanym w portfelu walorom chińskich spółek z sektora towarów i usług konsumpcyjnych. W okresie sprawozdawczym nastąpiło nieznaczne ograniczenie pozycji na rynku brazylijskim, przy jednoczesnym zwiększeniu zaangażowania na rynkach w Turcji i Rosji. Portfel subfunduszu Robeco Emerging Stars Equities koncentruje się na najatrakcyjniejszych inwestycjach z rynków wschodzących, lecz pomimo tego utrzymuje wysoki poziom dywersyfikacji pomiędzy poszczególne kraje i sektory. Robeco Emerging Markets Equities W okresie sprawozdawczym w porównaniu z poprzednimi latami subfundusz Robeco Emerging Markets Equities zanotował bardzo dobre wyniki, które były znacznie lepsze od rezultatów indeksu MSCI Emerging Markets. Subfundusz zyskał dzięki dobrym wynikom osiągniętym na rynkach w Turcji i Korei Południowej, a także posiadanym w portfelu walorom chińskich spółek z sektora towarów i usług konsumpcyjnych. W okresie sprawozdawczym nastąpiło nieznaczne ograniczenie pozycji na rynku brazylijskim, przy jednoczesnym zwiększeniu zaangażowania na rynkach w Turcji i Rosji. W ujęciu branżowym, w portfelu subfunduszu realtywnie duży udział miały akcje spółek z sektora towarów i usług nabywanych uznaniowo oraz sektora usług finansowych. Robeco 130/30 Emerging Markets Equities Cel inwestycyjny subfunduszu zakłada osiąganie wyników lepszych niż jego indeks odniesienia dzięki zastosowaniu ilościowego modelu doboru walorów. Obok pozycji długich, stanowiących 130% wartości aktywów, portfel subfunduszu obejmuje również pozycje krótkie, stanowiące 30% wartości aktywów, dzięki którym może on uzyskiwać dodatnie wyniki także na walorach, których perspektywy są oceniane negatywnie. W analizowanym okresie subfundusz osiągnął wyniki lepsze niż indeks odniesienia, a wszystkie trzy czynniki uwzględnione w modelu doboru walorów miały pozytywny wpływ na ostatecznie osiągnięty rezultat. Robeco Capital Growth Funds 12

13 Robeco All Weather Global Equities Celem inwestycyjnym subfunduszu Robeco All Weather Global Equities jest dążenie do wzrostu wartości kapitału, a cel ten jest realizowany głównie poprzez zajmowanie pozycji długich i krótkich na akcjach spółek notowanych z całego świata, a także inwestowanie w instrumenty powiązane oraz obrót takimi instrumentami. Ilościowa strategia inwestycyjna przyjęta przez subfundusz przynosi dodatni zwrot z inwestycji w wypadku, gdy wynik portfela pozycji długich przewyższa wynik portfela pozycji krótkich. W analizowanym okresie subfundusz lokował swoje aktywa na całym świecie, na wszystkich istotnych dojrzałych rynkach akcji i we wszystkich sektorach gospodarki, a jego ekspozycja netto na poszczególne regiony, sektory, kraje, waluty (inne niż bazowa) i współczynnik beta była ograniczona. Rentowność subfunduszu był ujemna. Negatywny wynik subfunduszu wynikał głównie z uwzględnionych w modelu doboru walorów zmiennych dotyczących trendów. Szereg poprawek wprowadzonych do strategii inwestycyjnej subfunduszu w pierwszej połowie 2009 r. pomogło ustabilizować wyniki w czwartym kwartale roku. Robeco Capital Growth Funds 13

14 Regionalne i krajowe subfundusze akcji Wyniki inwestycji Robeco Asia-Pacific Equities Cena Cena Wynik inwestycji w okresie sprawozdawczym (%) Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 70,85 60,04 18,0 Indeksy MSCI AC Asia Pacific ex Japan i MSCI Japan (stopa zwrotu netto) 16,4 Robeco European Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 28,93 23,76 21,8 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 104,35 100,00 4,3 2 Indeks MSCI Europe (stopa zwrotu netto) 24,1 Robeco European Stars Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 62,05 50,27 23,4 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 55,06 51,09 7,8 3 Indeks MSCI Europe (stopa zwrotu netto) 24,1 Robeco European Conservative Equities Tytuły uczestnictwa klasy B EUR 77,15 65,50 20,1 1 Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 93,46 77,80 20,1 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 85,43 70,95 20,4 Robeco European MidCap Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 69,22 55,92 23,8 Indeks DJ Stoxx Europe Small ,0 Robeco 130/30 European Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 74,97 60,64 23,6 Tytuły uczestnictwa klasy DL EUR 89,72 72,66 23,5 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 75,90 61,22 24,0 Indeks MSCI Europe (stopa zwrotu netto) 24,1 Robeco US Premium Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 124,28 100,00 24,3 4 Tytuły uczestnictwa klasy DH EUR 98,63 80,49 22,5 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 104,20 100,00 4,2 5 Tytuły uczestnictwa klasy IH EUR 102,25 83,07 23,1 Tytuły uczestnictwa klasy MH EUR 95,17 77,88 22,2 Indeks Russell 3000 Value (zabezpieczony w stosunku do euro) 23,4 Tytuły uczestnictwa klasy D USD 107,17 87,34 22,7 Tytuły uczestnictwa klasy I USD 111,25 90,26 23,3 Tytuły uczestnictwa klasy M USD 99,14 81,00 22,4 Indeks Russell 3000 Value 23,5 Tytuły uczestnictwa klasy EH GBP 120,36 98,00 23,0 1 Tytuły uczestnictwa klasy IE GBP 122,70 97,60 25,7 Indeks Russell 3000 Value (zabezpieczony w stosunku do funta brytyjskiego) 24,0 1 Przy założeniu reinwestycji wypłaconej dywidendy. Zob. Noty na str Okres od 11 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 3 Okres od 1 lipca 2009 r. do 7 sierpnia 2009 r. 4 Okres od 13 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 5 Okres od 11 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Robeco Capital Growth Funds 14

15 Wyniki inwestycji Robeco 130/30 North American Equities Cena Cena Wynik inwestycji w okresie sprawozdawczym (%) Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 27,63 23,03 20,0 Indeks S&P 500 (stopa zwrotu netto, zabezpieczony w stosunku do euro) Tytuły uczestnictwa klasy D USD 83,69 69,37 20,6 Indeks S&P 500 Index (stopa zwrotu netto) 22,2 22,0 Robeco Chinese Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 50,04 41,98 19,2 Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 110,22 100,00 10,2 2 Indeks MSCI UCITS 10/40 World China 16,3 (stopa zwrotu netto) (w EUR) Tytuły uczestnictwa klasy D USD 115,54 94,76 21,9 Indeks MSCI UCITS 10/40 World China (stopa zwrotu netto) (w USD) 19,0 Robeco European Dividend Extension Tytuły uczestnictwa klasy B EUR 75,26 64,53 19,5 1 Indeks MSCI Europe High Dividend Przy założeniu reinwestycji wypłaconej dywidendy. Zob. Noty na str Okres od 28 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Analiza wyników subfunduszy Robeco Asia-Pacific Equities Azjatyckie rynki akcji odrobiły wcześniej poniesione straty i ponownie osiągnęły poziom cen notowany w lecie 2008 r. W 2009 r. wiele państw zanotowało zaskakująco wysokie tempo wzrostu, co wynikało z faktu, że większości azjatyckich banków nie dotknęły problemy z płynnością, których doświadczano na zachodzie, i banki te nie zaprzestały udzielania kredytów. Dotyczyło to w szczególności Chin, gdzie rząd zalecił bankom prowadzenie agresywnej akcji kredytowej. Gorzej wypadł rynek japoński, co wynikało z niedogodnego dla tego kraju wysokiego kursu jena oraz zakrojonych na dużą skalę programów pozyskania nowego kapitału głównie w sektorze finansowym. Na przestrzeni całego analizowanego okresu wszystkie środki subfunduszu pozostawały w pełni zaangażowane w inwestycje. Udział japońskich akcji w portfelu inwestycyjnym został ograniczony do poziomu neutralnego, wobec wagi tego rynku w indeksie odniesienia na poziomie 40%. Japonia pozostała jednak największym rynkiem subfunduszu. Dzięki trafnemu doborowi walorów na rynkach w Japonii i Australii oraz znacznemu zaangażowaniu na rynku indonezyjskim subfundusz zanotował wynik lepszy niż indeks odniesienia. Robeco European Equities Pozytywna dynamika wzrostowa, z którą mieliśmy do czynienia na europejskich rynkach akcji począwszy od marca 2009 r., utrzymywała się również w okresie ostatnich sześciu miesięcy roku. Pozytywny wpływ na światową gospodarkę miał łączny efekt takich czynników, jak dostateczna płynność na rynkach oraz zasilenie systemu finansowego zastrzykami nowego kapitału, a także wyjątkowo niskie stopy procentowe oraz wprowadzenie podatkowych pakietów stymulujących wzrost gospodarczy. Jednocześnie prognozy zysków przedsiębiorstw były korygowane w górę, nie zaś w dół. W analizowanym okresie wartość indeksu MSCI Europe wzrosła o 24,1%. Subfundusz Robeco European Equities zanotował nieznacznie mniejszy wzrost wartości, na co wpływ miały rezultaty subportfela, którego pozycje są dobierane spośród składników indeksu selektywnie, oraz komponentu pieniężnego portfela. Robeco Capital Growth Funds 15

16 Robeco European Conservative Equities W drugiej połowie 2009 r. subfundusz Robeco European Conservative Equities skorzystał na poprawie koniunktury na rynkach akcji. Subfundusz nie stosuje indeksu odniesienia, lecz wykorzystuje nowy ilościowy model doboru walorów, którego zadaniem jest maksymalizacja wartości wskaźnika Sharpe a. Subfundusz zazwyczaj inwestuje w walory o niskim wskaźniku beta i niskim poziomie zmienności, a jego celem jest osiągnięcie w długim horyzoncie czasu rentowności typowej dla inwestycji w akcje, przy jednoczesnym zapewnieniu niższego poziomu zmienności wartości inwestycji. W analizowanym okresie subfunduszowi udało się wykorzystać dodatni wskaźnik alfa zawarty w walorach o niskim wskaźniku beta i niskim poziomie zmienności. Robeco European MidCap Equities Po krótkiej przerwie w maju i czerwcu nastąpiły dalsze silne wzrosty kursów akcji europejskich spółek o średniej kapitalizacji, które trwały do końca 2009 r., kiedy nastąpiła pewna konsolidacja rynku w wyniku realizacji zysków przez inwestorów. Wzrósł poziom optymizmu wśród inwestorów, coraz powszechniej oczekujących nadejścia globalnego ożywienia gospodarczego. Jednocześnie zanotowano szczególnie duże korekty zysków w górę w wypadku mniejszych spółek o średniej kapitalizacji rynkowej. W takiej sytuacji subfundusz wykazał wysoką rentowność względną dzięki aktywnej selekcji walorów, wybierając do portfela głównie akcje spółek charakteryzujących się perspektywami generowania wyższych i lepszych jakościowo zysków w przyszłości oraz atrakcyjnymi wycenami. W konsekwencji subfundusz przeważał w swoim portfelu głównie akcje spółek z sektorów handlu detalicznego, informatycznego, telekomunikacyjnego i bankowego, podczas gdy niedoważał walory spółek z sektorów surowców podstawowych i usług finansowych. W zakresie ekspozycji regionalnej głównymi rynkami, które subfundusz przeważał w swoim portfelu, były rynki w Holandii, Francji i Niemczech. Jednocześnie subfundusz niedoważał rynki skandynawskie (głównie rynek szwedzki) oraz rynek brytyjski. Przy założeniu selektywnego podejścia, perspektywy dla walorów niewielkich spółek o średniej kapitalizacji rynkowej pozostają korzystne, biorąc pod uwagę większą skłonność inwestorów do inwestowania w bardziej ryzykowne aktywa, pozytywną dynamikę wzrostu zysków spółek oraz racjonalny poziom wycen. Robeco European Stars (poprzednio Robeco European Opportunities) Pozytywna dynamika wzrostowa, z którą mieliśmy do czynienia na europejskich rynkach akcji począwszy od marca 2009 r., utrzymywała się również w okresie ostatnich sześciu miesięcy roku. Pozytywny wpływ na światową gospodarkę miał łączny efekt takich czynników, jak dostateczna płynność na rynkach oraz zasilenie systemu finansowego zastrzykami nowego kapitału, a także wyjątkowo niskie stopy procentowe oraz wprowadzenie podatkowych pakietów stymulujących wzrost gospodarczy. Jednocześnie prognozy zysków przedsiębiorstw były korygowane w górę, nie zaś w dół. W analizowanym okresie wartość indeksu MSCI Europe wzrosła o 24,1%. Subfundusz Robeco European Equities zanotował podobny wynik, gdyż wiele walorów, które w ubiegłym roku zanotowało dotkliwe spadki, nadal odrabiało wcześniej poniesione straty. Robeco 130/30 European Equities Obok pozycji długich, stanowiących 130% wartości aktywów, portfel subfunduszu obejmuje również pozycje krótkie, stanowiące 30% wartości aktywów, dzięki którym może on uzyskiwać dodatnie wyniki także na walorach, których perspektywy są oceniane negatywnie. Decyzje inwestycyjne subfunduszu są oparte na ilościowym modelu doboru walorów. Wyniki inwestycji odnotowane przez subfundusz Robeco 130/30 European Equities w drugiej połowie 2009 r. nie były jednolite, ale ostateczny wynik w ujęciu względnym okazał się dodatni. Zastosowany model doboru walorów przyniósł pozytywne wyniki. Czynnik wyceny był zmienną w ramach modelu, która miała największy korzystny wpływ na wynik subfunduszu, podczas gdy czynnik dynamiki miał największy negatywny wpływ na ten wynik. Robeco US Premium Equities Wysoka bezwzględna rentowność subfunduszu w drugiej połowie 2009 r. została osiągnięta dzięki szerokiej gamie inwestycji znajdujących się w jego portfelu, które łącznie wykazały się dwucyfrowym poziomem stopy zwrotu w 11 głównych sektorach gospodarki. Największy wpływ na względny wynik subfunduszu miało zaangażowanie w sektorze finansowym oraz konstruktywne inwestycje poczynione w walory wrażliwe na sytuację na rynku kredytowym. W analizowanym okresie sektory przemysłowy i wytwórczy przyniosły wysokie stopy zwrotu, co miało niekorzystny wpływ na wynik subfunduszu, gdyż niedoważał on w swoim w portfelu określone walory z tych obszarów rynku. Atrakcyjna wycena oraz wysoka jakość zgromadzonych aktywów subfundusz Robeco US Premium Equities dają dobre perspektywy na przyszłość. Robeco Capital Growth Funds 16

17 Robeco 130/30 North American Equities Ze względu na znaczne negatywne efekty, jakie przyniosły czynniki jakościowe w ramach opracowanego przez Robeco modelu selekcji walorów spółek o wysokiej kapitalizacji, model ten wygenerował niekorzystne sygnały dotyczące selekcji walorów, zaś subfundusz zanotował wynik gorszy niż indeks odniesienia. Pomimo że w analizowanym okresie akcje o najniższej jakości (tzw. akcje śmieciowe) nadal notowały lepsze wyniki od akcji o wyższej jakości, uważamy, że posiadanie walorów charakteryzujących się wyższą jakością oraz dobrym względnym poziomem wyceny i rosnącą dynamiką wzrostu kursu/zysków jest odpowiednią strategią i będzie nadal przynosić korzystne rezultaty w dłuższej perspektywie czasowej. Długie pozycje miały pozytywny wpływ na względny wynik subfunduszu, lecz ten korzystny efekt został zniwelowany przez negatywny wpływ pozycji krótkich oraz niedoważenie walorów wchodzących w skład indeksu odniesienia. Na poziomie alokacji branżowej najkorzystniej na wynik subfunduszu wpłynęły posiadane walory z sektorów przemysłowego i ochrony zdrowia, natomiast najwięcej subfundusz stracił na inwestycjach w sektorach transportowym i usług komercyjnych. Robeco Chinese Equities Subfundusz Robeco Chinese Equities osiągnął pozytywną rentowność zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i względnym. Aby zapobiec katastrofie gospodarczej, Rząd Chin wprowadził pakiet bodźców podatkowych o imponującej wartości 4 bilionów RMB (585 miliardów USD) oraz przyjął bardzo łagodną politykę monetarną. Ogłosił również wprowadzenie niezbędnych reform strukturalnych w celu podtrzymania rozwoju chińskiej gospodarki w przyszłości, takich jak promocja krajowej konsumpcji oraz budowa infrastruktury w mniej rozwiniętych regionach kraju. W wyniku tych działań tempo rozwoju chińskiej gospodarki wzrosło w trzecim kwartale 2009 r. do 8,9%. W październiku Chińska Republika Ludowa obchodziła 60. rocznicę swojego powstania, notując szybką poprawę koniunktury gospodarczej. Wartość chińskiej waluty względem dolara amerykańskiego w analizowanym okresie utrzymała się na stabilnym poziomie. Robeco European Dividend Extension Celem subfunduszu jest generowanie dochodu oraz zapewnienie możliwości długoterminowego wzrostu kapitału. Na potrzeby realizacji swoich założeń inwestycyjnych subfundusz opracował innowacyjną strategię, łączącą inwestycje w akcje dojrzałych spółek europejskich o ugruntowanej pozycji, oferujących atrakcyjny poziom dochodu z dywidendy, ze sprzedażą opcji kupna (call) w celu osiągnięcia dodatkowego dochodu i poprawy rentowności inwestycji. W okresie sprawozdawczym wyniki subfunduszu okazały się gorsze od rentowności indeksu European Dividend Yield. W skład portfela subfunduszu wchodziły przede wszystkim akcje spółek z sektorów usług finansowych, naftowogazowniczego i telekomunikacyjnego. W analizowanym okresie stopa dochodu z dywidendy dla portfela subfunduszu wynosiła ponad 4,5%, pomimo wielu wątpliwości, jakie pojawiły się pod koniec okresu odnośnie polityki wypłaty dywidendy w spółkach z wielu sektorów, szczególnie z sektora finansowego. Zgodnie z przyjętą strategią subfundusz dokonał sprzedaży opcji kupna na różne pozycje znajdujące się w jego portfelu. Inwestował w akcje spółek o wysokiej kapitalizacji rynkowej (około 60-procentowy udział w portfelu). W zakresie struktury geograficznej portfela, głównymi krajami, w których koncentrowały się inwestycje subfunduszu, były Francja, Wielka Brytania i Finlandia. Robeco Capital Growth Funds 17

18 Sektorowe subfundusze akcji Wyniki inwestycji Robeco New World Financial Equities Cena Cena Wynik inwestycji w okresie sprawozdawczym (%) Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 30,75 25, Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 78,25 64, Indeks MSCI World Financials (stopa zwrotu netto) 19.1 Robeco Food & Agri Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 45,61 41, Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 88,35 79, Indeks MSCI UCITS 10/40 World Consumer Staples (stopa zwrotu netto) Robeco Health & Wellness Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 39,78 33, Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 96,39 81, Indeks MSCI UCITS 10/40 World Health Care (stopa zwrotu netto) 17.7 Robeco IT Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 24,47 22, Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 81,81 73, Indeks MSCI UCITS 10/40 World IT (stopa zwrotu netto) Robeco Telecom Services Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 29,19 27, Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 80,66 78, Indeks MSCI UCITS 10/40 World Telecom (stopa zwrotu netto) Robeco Property Equities Tytuły uczestnictwa klasy B EUR 11,48 10, Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 73,05 57, Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 72,19 56, Indeks Citygroup BMI Real Estate World (stopa zwrotu netto) 27.4 Robeco Consumer Trends Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 56,08 42, Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 108,46 82, Indeks MSCI World Consumer Discretionary (stopa zwrotu netto) 18.9 Robeco Industrials Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 38,90 33, Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 86,12 70, Indeks MSCI UCITS 10/40 World Industrials (stopa zwrotu netto) Robeco Natural Resources Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 86,10 71, Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 77,57 63, Indeks MSCI UCITS 10/40 World Energy (stopa zwrotu netto) Okres od 1 lipca 2009 r. do 27 listopada 2009 r. 2 Okres od 1 lipca 2009 r. do 16 listopada 2009 r. 3 Okres od 1 lipca 2009 r. do 27 lipca 2009 r. 4 Okres od 27 listopada 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Robeco Capital Growth Funds 18

19 Wyniki inwestycji Robeco Materials Equities Cena Cena Wynik inwestycji w okresie sprawozdawczym (%) Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 75,72 64, Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 78,09 65, Indeks MSCI UCITS 10/40 World Materials (stopa zwrotu netto) Robeco Utilities Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 71,79 67, Tytuły uczestnictwa klasy Z EUR 71,90 69, Indeks MSCI World Utilities (stopa zwrotu netto) Robeco Agribusiness Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 91,74 73, Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 92,59 74, Robeco Infrastructure Equities Tytuły uczestnictwa klasy D EUR 100,32 80, Tytuły uczestnictwa klasy I EUR 101,32 80, MSCI World (stopa zwrotu netto) Okres od 1 lipca 2009 r. do 27 listopada 2009 r. 2 Okres 1 lipca 2009 r. do 16 października 2009 r. Analiza wyników subfunduszy Robeco New World Financial Equities (poprzednio Robeco Financials Equities) Po tym, jak globalny system finansowy stanął na krawędzi całkowitego załamania, sektor finansowy osiągnął swoje minimum na początku marca 2009 r., po czym zaczął gwałtownie odrabiać straty, by w połowie sierpnia 2009 r. zanotować wzrost o 103%. Od tego czasu kursy akcji spółek z sektora finansowego utrzymywały się ogólnie na niezmienionym poziomie, gdyż entuzjazm inwestorów minął w wyniku ciągłego pozyskiwania kapitałów przez spółki oraz znacznego poziomu niepewności, co do przyszłych regulacji rynkowych. W drugiej połowie 2009 r. subfundusz Robeco New World Financial Equities wypadł zauważalnie lepiej od indeksu MSCI Financials, podobnie jak w całym roku 2009 r. Subfundusz rozpoczął 2010 r. przy niskich poziomach wycen i dostrzega na rynku wiele interesujących możliwości inwestycyjnych. Robeco Food & Agri Equities W drugiej połowie 2009 r. portfel subfunduszu Food & Agri zanotował wyższą rentowność niż indeks odniesienia. Wraz z poprawą sytuacji gospodarczej w trakcie roku oraz realizacją lub nawet przekroczeniem wcześniejszych założeń w zakresie zysków przez spółki, wśród inwestorów zmalały obawy przed ponownym zakupem akcji. Inwestorzy na ogół preferowali sektory o bardziej cyklicznym charakterze kosztem defensywnego sektora artykułów i usług konsumpcyjnych pierwszej potrzeby. Subfundusz zanotował bardzo dobre wyniki w segmencie artykułów gospodarstwa domowego i segmencie napojów. Z dniem 27 listopada 2009 r. subfundusz Robeco Food & Agri Equities został włączony do subfunduszu Robeco Agribusiness Equities. Robeco Capital Growth Funds 19

20 Robeco Health & Wellness Equities (poprzednio Robeco Health Care Equities) W drugiej połowie 2009 r. rynek koncentrował się na dwóch podstawowych kwestiach w obszarze opieki zdrowotnej. Najistotniejszą była tocząca się obecnie w Stanach Zjednoczonych debata dotycząca reformy służby zdrowia. Drugą kwestią było ogólne ożywienie gospodarcze, które w ujęciu względnym ma negatywny wpływ na sektor ochrony zdrowia. Reforma systemu opieki zdrowotnej jest konieczna i zostanie przeprowadzona, lecz obecne obawy wydają się wyolbrzymione. Pod koniec listopada nazwa subfunduszu uległa zmianie na Robeco Health & Wellness Equities. Inwestycje w akcje spółek działających w obszarze ochrony zdrowia i usług wellness przyniosły stosunkowo dobre wyniki na tle dynamicznie rosnących rynków w drugiej połowie 2009 r. Walory koncernów farmaceutycznych nie zanotowały aż tak dobrych wyników, gdyż ich bardziej defensywny charakter sprawił, że nie mogły one skorzystać na silnie rosnącej dynamice sektorów cyklicznych. Spółki produkujące sprzęt medyczny i suplementty diety oraz spółki, których działalność jest związana z poprawą funkcjonowania sektora ochrony zdrowia, na ogół notowały bardzo dobre wyniki i były dobrze reprezentowane w portfelu subfunduszu. Celem subfunduszu jest wykorzystanie w jak największym stopniu trendów długoterminowych w obszarach profilaktyki i leczenia. Postęp, jakiego dokonano w ostatnim czasie w Stanach Zjednoczonych w zakresie zmiany amerykańskiego systemu ochrony zdrowia przyczyni się do dalszego wsparcia polityki inwestycyjne subfunduszu Robeco Health and Wellness Equities. Robeco IT Equities W drugiej połowie 2009 r. subfundusz Robeco IT Equities wykazał zasadniczo dobre wyniki względne, które osiągnął dzięki trafnej selekcji walorów oraz korzystnej alokacji regionalnej. Wpływ alokacji sektorowej na ogólną stopę zwrotu z inwestycji był neutralny. Na wyniki alokacji regionalnej pozytywnie wpłynęło zwiększone względem indeksu odniesienia zaangażowanie w walory spółek z azjatyckich rynków wschodzących i Ameryki Północnej oraz niedoważenie spółek technologicznych z Europy i Japonii. Dobór walorów do portfela inwestycyjnego przyniósł pozytywne wyniki dzięki zwiększonemu względem indeksu odniesienia zaangażowaniu w niektóre spółki o niskiej i średniej kapitalizacji rynkowej działające w branży internetowej, a także w branży producentów oprogramowania, sprzętu komputerowego i półprzewodników. Z dniem 27 listopada 2009 r. subfundusz Robeco IT Equities został włączony do subfunduszu Robeco Consumer Trends Equities. Robeco Telecom Services Equities Po nieudanym początku roku na rynkach akcji obserwowaliśmy silne odbicie od minimalnych poziomów zanotowanych w marcu. W tym okresie sektor telekomunikacyjny wypadł gorzej od rynków światowych, ponieważ inwestorzy wycofywali środki z sektorów defensywnych, wybierając sektory bardziej cykliczne, takie jak sektor technologiczny. Subfundusz Robeco Telecom Services Equities zanotował wynik nieco lepszy niż indeks odniesienia oraz międzynarodowe fundusze porównywalne, ze względu na trwałe długoterminowe trendy, w tym m.in. tendencje dotyczące przesyłu danych w sieciach komórkowych oraz rozwoju rynków wschodzących. Z dniem 27 listopada 2009 r. subfundusz Robeco Telecom Services Equities został włączony do subfunduszu Robeco Consumer Trends Equities. Robeco Property Equities W okresie sprawozdawczym subfundusz Robeco Property Equities osiągnął wynik lepszy niż indeks odniesienia. Działania podjęte przez banki centralne na całym świecie doprowadziły do stabilizacji rynków kapitałowych. Indeks odniesienia zanotował wzrost o ponad 90% w stosunku do minimalnego poziomu zanotowanego w marcu ubiegłego roku. Dynamika na rynku pozostaje wysoka, gdyż notowane spółki z sektora nieruchomości posiadają dostęp do rynków kapitałowych i będą w stanie dokonywać przejęć zwiększających ich wartość oraz rozpoczynać nowe projekty. Robeco Capital Growth Funds 20

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Robeco Capital Growth Funds. Raport roczny zbadany przez biegłego rewidenta 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.

Robeco Capital Growth Funds. Raport roczny zbadany przez biegłego rewidenta 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. 808 Robeco Capital Growth Funds spółka zawiązana zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego Raport roczny zbadany przez biegłego rewidenta 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. Spis treści Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny:

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny: I. Niniejszy dokument został sporządzony w związku z wymogami art. 13 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) i przedstawia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad KBC Globalny Ochrony 90 Listopad Pierwszy i jedyny subfundusz Inwestycyjny Otwarty z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału (CPPI) w Polsce. Zarabiaj, kiedy można, Minimalizuj straty kiedy trzeba. Zmienność

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA ZA 2012 ROK (Uzupełnienie sprawozdania zarządu za 2012

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

UFK Europa Allianz Discovery

UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery to Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Allianz Discovery Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej:

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. NA STRONIE TYTUŁOWEJ DODAJE SIĘ INFORMACJE O DACIE OSTATNIEJ AKTUALIZACJI. NOWA

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III 6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III Okres subskrypcji: 02.12.2011 07.12.2011 Okres trwania lokaty: 08.12.2011 08.06.2012 Aktywo bazowe: Kurs EUR/PLN ogłaszany na fixingu Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Alior Bank SA Podsumowanie I półrocza 2011 roku

Fundusze inwestycyjne w Alior Bank SA Podsumowanie I półrocza 2011 roku W pierwszym półroczu bieżącego roku fundusze akcji polskich przyniosły przeciętne zyski, co było odzwierciedleniem nieznacznego wzrostu głównych indeksów GPW, które oscylowały w obrębie 1 %. Sprzyjający

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ.

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ. PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ. Kamila Opasińska Katarzyna Deleżuch INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE RODZAJE

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU Dr hab. Eryk Łon POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU sytuacja bieżąca i perspektywy 23 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji: 1. Sytuacja bieżąca w świetle cyklu prezydenckiego w USA 2. WIG spożywczy jako barometr

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 31 października 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

(Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI. 2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w:

(Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI. 2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w: (Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI UWAGA: W pytaniach 1 2 należy zaznaczyć właściwą odpowiedź w każdym podpunkcie. W pozostałych pytaniach należy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 1. Proszę zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku

Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku 26 listopada 2009 Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku Według raportu Annual review of institutional users of ETFs in 2008 opracowanego przez Barclays Global Investors przy współpracy z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS1/1/2015 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Gotówkowy... 4 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS NINIEJSZY DOKUMENT MA ISTOTNE ZNACZENIE. NALEŻY SIĘ Z NIM NIEZWŁOCZNIE ZAPOZNAĆ. W wypadku wątpliwości co do działań, jakie należy podjąć, powinni Państwo niezwłocznie skonsultować się ze swoim maklerem,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO Niniejsza informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (dalej Informacja ) została sporządzona na podstawie art. 222a ustawy

Bardziej szczegółowo

Dobre wyniki w trudnych czasach

Dobre wyniki w trudnych czasach Warszawa, 10 marca 2009 roku Wyniki finansowe Grupy PZU w 2008 roku Dobre wyniki w trudnych czasach W 2008 roku Grupa PZU zebrała 21.515,4 mln złotych z tytułu składek ubezpieczeniowych, osiągając zysk

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

zbadanego sprawozdania rocznego

zbadanego sprawozdania rocznego Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo