GV-ASServer. Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GV-ASServer. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 GV-ASServer Podręcznik użytkownika

2 2007 GeoVision, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik jest chroniony prawami autorskimi i nie może być kopiowany, również częściowo, bez pisemnej zgody firmy GeoVision. Firma Geovision dołożyła starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były prawdziwe, ale nie bierze odpowiedzialności za błędy drukarskie i literowe. GeoVision, Inc. 9F, No. 246, Sec. 1, Neihu Rd., Neihu District, Taipei, Taiwan Tel: Faks: Znaki towarowe używane w tym podręczniku: GeoVision, logo GeoVision i produkty z serii GV są znakami towarowymi GeoVision, Inc. Windows i Windows XP są zarejestrowanymi znakami firmy Microsoft Corporation. Listopad 2007

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Główne funkcje Pojęcia Instalacja Instalacja ASServer Logowanie Główny ekran ASServer Główny ekran Pasek narzędziowy Widok urządzenia Elementy sterowania w oknie Monitorowanie Windows Elementy sterowania w oknie Dodawanie dostosowanych okien monitorowania Aranżacja okien monitorowania Ustawienia Ustawienia Flowchart Dodawanie sterowników Czynność 1: Konfiguracja sterownika drzwi Czynność 2: Konfiguracja drzwi Ustawienie kart Dodawanie pojedynczej karty Dodawanie grup kart Importowanie/eksportowanie danych karty Ustawienia harmonogramów Czynność 1: Ustawienia stref czasowych Czynność 2: Ustawienia harmonogramów Czynność 3: Ustawienia dni wolnych Ustawienia grup dostępowych Ustawienia użytkowników kart Dodawanie użytkownika karty Przydzielenie karty do użytkownika karty Importowanie/eksportowanie danych użytkownika karty...31 I

4 5. Integracja video Mapowanie kamer Dostęp do funkcji Widok na żywo Dostęp do obrazu video Okno multiwidoku Odbieranie nagranego video AS Log Inne funkcje Ustawienia użytkownika systemu Dodawanie nowego użytkownika Edycja użytkownika wychodzącego Zmiana hasła przy logowaniu Ustawienia powiadomienia Ustawienie serwera SMS Ustawienia serwera Ustawienia powiodomienia ASClient Instalacja programu ASClient Okno ASClient Pasek narzędziowy Połączenie z ASServer ASWeb Połączenie z ASServer Pliki log dostępu Ustawienie kryteriów wyszukiwania Ikony okien log Eksportowanie plików log Rozwiązywanie problemów II

5 1 Wprowadzenie 1. Wprowadzenie ASServer oraz sterownik AS200 to kombinacja, która oferuje pełną kontrolę wejść do lokalu. Jeden ASServer może monitorować i sterować do 255 sterownikami AS200. Następjący schemat pokazuje przykładowe ustawienia serwera ASServer i sterownika AS200. RS-485 Wiegand Door 1 Reader Door 2 Reader Door 3 Reader Door 4 Reader RS-485 / TCP/IP RS-485 Wiegand Door 1 Reader Door 2 Reader Door 3 Reader Door 4 Reader ASServer Up to 255 Controllers RS-485 Wiegand Door 1 Reader Door 2 Reader Door 3 Reader Door 4 Reader AS200 Controller 1

6 1.1 Główne funkcje Jeden serwer ASServer obsługuje 255 sterowników AS200 Możliwość rejestracji użytkowników kart użytkowników systemu Cztery (4) opcje trybu dostępu: o o o o Wyłącznie tryb karty (domyślny) Tryb karty i kodu PIN Wyłącznie tryb karty lub keypada Tryb zwolnienia: Karty rejestracyjne w trybie wsadowym Alarmy drzwi pozostawienie otwarcia drzwi, wymuszenie otarcia drzwi, manipulacja czytnikiem kart, obecność nieznanej karty Funkcja wymuszenia Funkcja Anti-passback Man trap (Pułapka) w postaci podwójnej konfiguracji drzwi Import/eksport karty i danych użytkownika karty Obsługa GV-System oraz serwera GV-Video dla integracji video Zdalne monitorowanie i wyszukiwanie danych 1.2 Pojęcia Zrozumienie następujących pojęć może być pomocne podczas czytania tego podręcznika. Harmonogram Harmonogram to określony czas dnia, kiedy użytkownik ma zapewniony dostęp do zabezpieczonego miejsca. W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz 4.4 Ustawienia harmonogramu. Grupa dostępowa Grupa dostępowa to grupa użytkowników kart z identycznymi ograniczeniami odnośnie miejsca i czasu. W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz 4.5 Ustawienia grupy dostępowej. 2

7 1 Wprowadzenie Warunki alarmu Warunek alarmu to stan monitorowany detektorami i warunek alarmu, który może uaktywnić alarmy. Sterownik AS200 może monitorować 3 sensory, takie jak sensor stanu drzwi, detektor dymu oraz detektor próby manipulowania drzwiami. Sterownik AS200 udostępnia także 3 przekaźniki wyjścia do uaktywniania i wyłączania zamka elektrycznego, syreny i mechanizmu awaryinego zwalniania drzwi, po wystąpieniu warunku alarmu. Informacje dotyczące warunków alarmu znajdują się w części Czynność 2: Konfiguracja drzwi. Informacje dotyczące konfiguracji wejść i wyjść, znajdują się w części Podręcznik instalacji sprzętu sterownika AS200. Wymuszenie Anti-passback Jeśli osoba zostanie zmuszona do otwarcia drzwi, może wprowadzić swój PIN plus 1 w celu uaktywnienia alarmu i wysłania sygnału do serwera ASServer w celu powiadomienia policji. Na przykład, kod PIN to 5555, a użytkownik wprowadzi Drzwi otworzą się normalnie (zapewniony dostęp) i zostanie uaktywniony alarm. Funkcja jest włączana w systemie domyślnie. Funkcja ta jest przeznaczona do zabezpieczenia współdzielenia kart i wymusza używanie czytników wejścia i wyjścia. Jeśli karta została użyta w czytniku wejścia, musi zostać użyta w czytniku wyjścia, przed ponownym użyciem w czytniku wejścia. Informacje dotyczące ustawień znajdują się w części Czynność 2: Konfiguracja drzwi. Strefa wewnętrzna Ta funkcja jest określana także nazwą mantrap (pułapka) lub interlocking (blokada). Ta funkcja blokuje dwoje kontrolowanych drzwi, umożliwiając jednoczesne otwieranie tylko jednych drzwi. Funkcja ta nie umożliwia otwarcia drzwi, jeśli otwarte są inne drzwi. Jeśli w tym samym czasie otwarte będa dwoje drzwi, uaktywniony zostanie alarm. Informacje dotyczące ustawień znajdują się w części Czynność 1: Konfiguracja sterownika drzwi. Reguła dwóch osób A/B Odblokowanie drzwi wyłącznie wtedy, jeśli obecne są dwie przydzielone karty. Szczegółowe informacje znajdują się w części Dodawanie pojedynczej karty. 3

8 4

9 2 Instalacja 2. Instalacja 2.1 Instalacja ASServer Do korzystania z programu ASServer niezbędny jest sterownik Keypro. Dostępne są następujące sterowniki Keypro: Keypro 4 umożliwia połączenie do 4 sterowników AS200. Keypro 10 umożliwia połączenie do 10 sterowników AS200. Keypro 30 umożliwia połączenie do 30 sterowników AS200. Keypro 50 umożliwia połączenie do 50 sterowników AS200. Keypro 255 umożliwia połączenie do 255 sterowników AS200. Wymagania systemowe Wymagania dla komputera z zainstalowanym programem ASServer dotyczące dysku twardego: 2,4G lub więcej. Instalacja sterowników Keypro: Wstaw dysk CD z oprogramowaniem do komputera, po czym automatycznie wyświetlone zostanie okno. Wybierz Install or Remove GeoVision GV-Series Driver (Zainstaluj lub usuń sterownik GeoVision serii GV) i kliknij Install Geovision USB Devices Driver (Zainstaluj sterownik urządzeń USB Geovision). Instalacja ASServer: Wstaw dysk CD z oprogramowaniem do komputera, po czym automatycznie wyświetlone zostanie okno. Wybierz Install GeoVision V1.0 Access Control System (Instalacja systemu kontroli dostępu GeoVision V1.0), kliknij GeoVision Access Control System (systemu kontroli dostępu GeoVision) i wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia instalacji. 5

10 2.2 Logowanie Aby uruchomić ASServer, kliknij Start (uruchomieniu), wskaż Programs (Programy), wybierz AS200 i kliknij ASServer. Po pierwszym uruchomieniu systemu, system wyświetli polecenie wprowadzenia Supervisor ID (ID administratora) i Password (Hasło). Rysunek 2-1 Wprowadź nazwę dla administatora w polu ID. Zakończ ustawienia poprzez wprowadzenie Password (Hasło), Password Confirmation (Potwierdzenie hasła) i Hint (Podpowiedź) (opcjonalny), który może przypomnieć hasło. Funkcje dostępne w oknie dialogowym: Auto Login (Automatyczne logowanie): Umożliwia automatyczne logowanie bieżącego użytkownika, przy każdym uruchomieniu systemu. Ze względów bezpieczeństwa, ta funkcja jest zalecana dla systemu z pojedynczym użytkownikiem. Allow removing password system (Umożliwia usunięcie systemu hasła): Umożliwia usunięcie z systemu bazy danych ID i hasła. Zaleca się zaznaczenie tej opcji na wypadek utraty hasła. Szczegółowe informacje zawiera ta sama opcja na rysunku Rysunek 7-1. : Kliknij tę ikonę, aby otworzyć klawiaturę ekranową i wprowadzić informacje logowania. Kliknij OK, po czym nastąpi przejście do głównego ekranu programu ASServer. 6

11 3 Główny ekran ASServer 3. Główny ekran ASServer Po uruchomieniu ASServer, wyświetlony zostanie następujący główny ekran. Należy poznać główny ekran, co przyda się podczas czytania dalszych informacji w następujących częściach. 3.1 Główny ekran Rysunek 3-1 Lp Nazwa Funkcja 1 Pasek menu Pasek menu zawiera takie opcje jak File (Plik) (logowanie/wylogowanie z programu ASServer), Monitoring (Monitorowanie) (wyświetla okna monitorowania alarmu, dostępu i zdarzenia), View (Podgląd) (wyświetla okna funkcji), Setup (Ustawienia) (ustawienia podłączonych urządzeń i harmonogramów), Persons (Osoby)(ustawienia kont użytkowników kart), Tools (Narzędzia) (ustawienia powiadamiania i pliku log) oraz Windows (Okna) (aranżacja wyświetlania różnych okien). 7

12 2 Pasek narzędziowy Toolbar (Pasek narzędziowy) obejmuje takie opcje jak Logowanie, Wylogowanie, Urządzenia, Strefy czasowe, Harmonogramy, Dni wolne, Grupy dostępowe, Karty, Użytkownicy kart, ASLog oraz Informacje o. 3 Widok urządzenia Wyświetla listę podłączonych sterowników i ich aktualny stan. 4 Monitor dostępu Wyświetla informacje dotyczące sterowników. 5 Monitor alarmów Wyświetla zdarzenia alarmowe sterowników. 6 Monitor zdarzeń Wyświetla monitorowane zdarzenia sterowników. 7 MultiView 8 Okno informacji Wyświetla widoki na żywo podłączonych kamer z opcjami 4, 9 lub 16 kanałów. Wyświetla informacje sterowników, czytników kart i monitorowane zdarzenia. 9 Video na żywo Wyświetla video na żywo z serwerów DVR lub video. 10 Odtwarzanie Odtwarzanie nagranych zdarzeń z DVR lub serwerów video Pasek narzędziowy Rysunek 3-2 Przyciski na pasku narzędziowym ASServer: Lp Nazwa Funkcja 1 Logowanie Logowanie w programie ASServer. 2 Wylogowanie Wylogowanie w programie ASServer. 3 Urządzenia Definiuje sterowniki i drzwi. 4 Strefy czasowe Definiuje minuty i godziny dnia, gdy użytkownik ma zapewniony dostęp do zabezpieczonego miejsca. Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 4, część Ustawienia stref czasowych. 8

13 3 Główny ekran ASServer 5 Harmonogramy 6 Dni wolne 7 Grupy dostępowe 8 Karty 9 Użytkownicy kart 10 ASLog Definiuje dni tygodnia, gdy użytkownik ma zapewniony dostęp do zabezpieczonego miejsca. Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 4, część Ustawienia harmonogramów. Definiuje określone daty jako dni wolne. Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 4, część Ustawienia dni wolnych. Ustawienia różnych grup w celu zdefiniowania, kto ma dostęp do drzwi o określonej porze dnia. Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 4, część Ustawienia grup dostępowych. Tworzenie i edycja baz danych informacji kart. Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 4, część Ustawienia kart. Tworzenie i edycja baz danych informacji o użytkownikach. Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 4, część Ustawienia użytkowników kart. Wyświetla pliki log zdarzeń dostępu i raporty alarmu oraz monitorowane zdarzenia. Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 6, część AS Log. 11 Informacje o Wyświetla wersję programu ASServer. 3.2 Widok urządzenia Funkcja Widok urządzenia wyświetla aktywność i stan podłączonych sterowników. W celu otwarcia okna Widok urządzenia), kliknij View (Widok) na pasku menu i wybierz Device View (Widok urządzenia). Rysunek 3-3 9

14 3.2.1 Elementy sterowania w oknie Podłączonymi urządzeniami można sterować poprzez kliknięcie prawym przyciskiem sterowników i drzwi w oknie Device View (Widok urządzenia). Opcje menu sterownika obejmują: Reset Anti-passback (Reset funkcji Anti-passback): Kliknięcie tej opcji umożliwia użytkownikowi przed wyjściem uzyskanie ponownego dostępu do czytnika wejścia. Update (Aktualizacja): Po zmodyfikowaniu ustawień sterownika, kliknięcie Update (Atualizacja), umożliwia natychmiastowe, automatyczne odnowienie ustawień. Settings (Ustawienia...): Modyfikacja ustawień sterownika w oknie dialogowym Controller Setup (Ustawienia sterownika). Opcje menu drzwi można podzielić na trzy kategorie: Control doors (Elementy sterowania drzwi): Unlock Door (Odblokowanie drzwi), Force Unlock (Wymuszenie odblokowania), Force Lock (Wymuszenie zablokowania) i Disable Door Lock Operation (Operacja wyłączenia blokady drzwi). Cancel alarm warning icons and stop alarms (Ikony anulowania alarmu ostrzeżenia i alarmy zatrzymania): Clear Alarm (Usunięcie alarmu), Clear Force Open (Usunięcie wymuszonego otwarcia), Clear Duress (Usunięcie wymuszenia), Clear Tamper (Usunięcie manipulowania), Clear Fire Alarm (Usunięcie alarmu pożarowego), Clear Held Open (Usunięcie przytrzymania otwarcia) oraz Clear Access Denied (Usunięcie blokady dostępu). Settings (Ustawienia): Modyfikacja ustawień sterownika w oknie dialogowym Controller Setup (Ustawienia sterownika). 3.3 Monitorowanie Windows Do nadzoru różnych działań sterownika, udostępniane są użytkownikom trzy okna monitorowania: Access Monitor (Monitor dostępu), Alarm Monitor (Monitor alarmów) i Event Monitor (Monitor zdarzeń). W celu otwarcia tych okien, kliknij Monitoring (Monitorowanie) na pasku zadań i wybierz wymagane okna Elementy sterowania w oknie Trzy okna monitorowania Access Monitor (Monitor dostępu), Alarm Monitor (Monitor alarmów) oraz Event Monitor (Monitor zdarzeń) mają w oknie te same elementy sterowania. 10

15 3 Główny ekran ASServer Okno Access Monitor (Monitor dostępu) zostało tu wykorzystane do objaśnienia elementów sterowania. Rysunek 3-4 Lp Nazwa Funkcja 1 Filtr Ustawienie kryteriów na wyświetlanie wyłącznie wymaganych informacji o aktywności. 2 Automatyczne wybieranie Ustawienie wyświetlania najświeższych danych. 3 Blokada Zawieszenie wyświetlania bieżących danych. 4 Szczegóły/Kafelki/Miniatury Decyduje o sposobie wyświetlania zdarzeń w oknie. Poprzez kliknięcie prawym przyciskiem wiadomości w oknie, pojawi się opcja dostępu do szczegółowych informacji o wiadomości. New/Edit Card (Utwórz/Modyfikuj kartę...): Rejestracja nowej karty lub edycja informacji o karcie. Browse Card Information (Przeglądaj informacje o karcie): Widok informacji o karcie. Browse Card Information (Przeglądaj informacje o użytkowniku karty): Widok informacji o użytkowniku karty. Show Image (Pokaż obraz): Jeśli podczas wykrycia aktywności działała kamera monitorowania, dostępny jest powiązany obraz. 11

16 3.3.2 Dodawanie dostosowanych okien monitorowania Użytkownik może zdefiniować kryteria filtra dla wiadomości wyświetlanych w trzech oknach monitorowania: Access Monitor (Monitor dostępu), Alarm Monitor (Monitor alarmów) i Event Monitor (Monitor zdarzeń). 1. Aby dodac jedno okno monitorowania, kliknij Monitoring (Monitorowanie) na pasku menu. Następnie wybierz New Alarm Monitor (Nowy monitor alarmów), New Access Monitor (Nowy monitor dostępu) lub New Event Monitor (Nowy monitor zdarzeń). 2. Kliknij przycisk Filter (Filtr) w oknie Monitor. Pojawi się to okno dialogowe. Rysunek Wybierz monitorowanie wymaganych wiadomości i urządzeń i kliknij OK. W oknie monitorowania wyświetlone zostaną wyłącznie komunikaty w oparciu o zdefiniowane kryteria. 4. Kliknij prawym przyciskiem zakładkę Monitor na głównym ekranie i wybierz Rename (Zmień nazwę) w celu nazwania nowego okna monitorowania. Rysunek 3-6 Uwaga: Dodane okna można użyć wyłącznie raz i nie można ich zapisać po zamknięciu programu ASServer. 12

17 3 Główny ekran ASServer Aranżacja okien monitorowania Okna monitorowania można ustawić na kilka sposobów. Na pasku menu, kliknij Windows (Okna) i wybierz jedna z następujących opcji w celu ustawienia okien: Cascade (Kaskada): Nakładanie okien i pokazywanie ich pasków tytułu. Tile Horizontally (Rozmieść poziomo): Aranżacja otwierania okien w poziomie. Tile Vertically (Rozmieść pionowo): Rozmieszczenie otwartych okien w pionie. Arrange Icons (Rozmieść ikony): Rozmieszczenie zminimalizowanych okien w dolnej części. Po ustawieniu wielu okien monitorowania, można także kliknąć Windows (Okna) i wybrać More Windows (Więcej okien), aby obejrzeć listę okien monitorowania. 13

18 14

19 4 Ustawienia 4. Ustawienia Ta część opisuje następujące ustawienia: Ustawienia sterowników Ustawienia kart Ustawienia harmonogramów Ustawienia grup dostępowych Ustawienia użytkowników kart 4.1 Ustawienia Flowchart W celu szybkiego uruchomienia z ustawieniami ASServer należy wykonać pokazany poniżej proces. 15

20 4.2 Dodawanie sterowników Aby dodać sterownik AS200 do programu ASServer należy wykonać następujące czynności: Czynność 1 Konfiguracja sterownika drzwi Nawiązanie komunikacji pomiędzy sterownikiem AS200 i programem ASServer. Czynność 2 Konfiguracja drzwi Zdefiniuj drzwi w sterowniku drzwi Czynność 1: Konfiguracja sterownika drzwi 1. Na pasku menu, kliknij Setup (Ustawienia) i wybierz Device (Urządzenie). Pojawi się okno dialogowe Controller List (Lista sterowników). 2. Kliknij ikonę Add (Dodaj) w górnym, lewym rogu. Pojawi się to okno dialogowe. Rysunek Podaj ID oraz Name (Nazwa) sterownika AS200 i kliknij OK. Pojawi się to okno dialogowe. Rysunek 4-2 Uwaga: ID sterownika AS200 jest ustawiane poprzez ASKeypad lub poprzez połączenie Ethernet, przy zainstalowanym module Ethernet. Sprawdź część 5.2 Ustawienie parametru i Ustawienia Controller ID (ID sterownika) i Work Mode (Tryb działania) w Podręcznik instalacji sprzętu sterownika AS

21 4 Ustawienia 4. W części Połączenie, wybierz tryb komunikacji pomiędzy sterownikiem AS200 i programem ASServer. Jeśli stosowane jest połączenie RS-485, wybierz COM Port (Port COM) wykorzystywany do połączenia. Jeśli stosowany jest Ethernet, wybierz TCP/IP lub LocalDDNS. Wpisz adres IP, nazwę urządzenia (po wybraniu LocalDDNS), numer portu, login użytkownika, hasło logowania i klucz krypto (kod 3DES) sterownika AS OPCJONALNE ustawienia w części Ogólne: Interzone (Strefa wewnętrzna): Włącz funkcję interlocking (blokada wewnętrzna) pomiędzy dwoma drzwiami (Drzwi A i B lub Drzwi C i D). Drzwi blokowanych wewnętrznie nie można otwierać w tym samym czasie. Jedne drzwi można odblokować wyłącznie wtedy, gdy zamknięte są drugie drzwi. GMT: Bieżący czas w komputerze. Enable Daylight Saving (Włącz automatyczną zmianę czasu): Włączenie funkcji Daylight Saving (Automatyczna zmiana czasu). System automatycznie reguluje ustawienia automatycznej zmiany czasu. Uwaga: Domyślne wartości sterownika AS200 Controller to: Adres IP ; nazwa użytkownika admin; hasło 1234; klucz krypto (3DES code) Szczegółowe informacje dotyczące ustawień sterownika AS200, znajdują się w podręczniku Podręcznik instalacji sprzętu sterownika AS Czynność 2: Konfiguracja drzwi 1. Aby zdefiniować drzwi w sterowniku, kliknij zakładkę Door (Drzwi) (Door A (Drzwi A), Door B (Drzwi B), Door C (Drzwi C) lub Door D (Drzwi D)). Pojawi się to okno dialogowe. Rysunek

22 2. W części General (Ogólne), włącz Set Door Info (Informacje o drzwiach), aby zdefiniować ogólne parametry drzwi: Name (Nazwa): Podaj nazwę drzwi. Password (Hasło): Podaj hasło dla drzwi. To ustawienie jest obowiązkowe. Door Lock Time (Czas zamknięcia drzwi): Jeśli drzwi są monitorowane, wprowadź liczbę sekund otwarcia drzwi. Po upływie określonego czasu, drzwi zostaną zablokowane automatycznie. Door Held Open Warning Time (Czas ostrzeżenia o przytrzymaniu otwartych drzwi): Jeśli drzwi są monitorowane, wprowadź liczbę sekund przed wyzwoleniem alarmu Door Held Open (Przytrzymanie drzwi). Fire Action (Akcja pożaru): Ustawienie zamknięcia lub otwarcia drzwi po wystąpieniu alarmu. Anti-passback: Po włączeniu opcji Anti-Passback, karty użytej do otwarcia drzwi nie można użyć ponownie do otwarcia tych samych drzwi wejściowych, dopóki nie zostanie użyta do odpowiednich drzwi wyjściowych. Może się to stosować do trybów pracy One-Way Traffic (Ruch jednokierunkowy) i Two Way Control (Kontrola dwukierunkowa). 3. Aby zdefiniować tryb dostępu, kliknij przycisk Time Schedule (Harmonogram). Pojawi się to okno dialogowe. Rysunek Aby zdefiniować, który tryb dostępu należy zastosować w określonym dniu i czasie, wybierz jeden tryb dostępu na pasku zadań i przeciągnij myszą nad liniami czasu. W systemie dostępne są cztery (4) tryby dostępu: Card Mode (Tryb karty): To jest tryb domyślny. W celu zapewnienia dostępu, ten tryb wymaga jedynie obecności karty użytkownika. Release Mode (Tryb zwolnienia): Utrzymuje stan otwarcia drzwi z czytnikiem. Card and PIN Code Mode (Tryb karty lub kodu PIN): Ten tryb wymaga obecności karty użytkownika, a następnie wprowadzenia z keypada kodu PIN karty. Card or Keypad Mode (Tryb karty lub klawiatury): Ten tryb wymaga w celu zapewnienia dostępu obecności karty użytkownika LUB wprowadzenia hasła drzwi poprzez keypad. 18

23 4 Ustawienia 5. Ustawienia w części Alarm Event (Zdarzenie alarmowe) są OPCJONALNE, jeśli urządzenie alarmowe nie jest zainstalowane w sterowniku AS200. Włącz wymagane warunki alarmu, które powodują wystąpienie alarmu: Door Held Open (Przytrzymanie drzwi), Door Force Entry (Wymuszenie wejścia), Fire (Pożar), Card Reader is Being Tampered (Manipulacja czytnikiem kart) i Unknown Card (Nieznana karta). Alarm Continuous Time (Czas alarmu ciągłego): Wprowadź liczbę sekund brzmienia alarmu. 6. Ustawienia w części Camera Mapping (Mapowanie kamer) są OPCJONALNE, jeśli w zabezpieczonej części nie jest zainstalowana kamera. Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 5 Integracja video. 7. Kliknij kilka razy OK i powróć do głównego ekranu. W oknie Device View (Widok urządzenia) wyświetlone zostanie drzewo foldera, jak w przykładzie poniżej. Wyświetlenie ikony oznacza, że zostało ustanowione połączenie pomiędzy sterownikiem i serwerem. Wyświetlenie ikony, oznacza nieprawidłowe połączenie. Upewnij się, że wymienione wyżej połączenia są prawidłowo skonfigurowane. Rysunek Ustawienie kart Po skonfigurowaniu sterownika, można rozpocząć rejestrację kart. Wszystkie nowe karty należy zarejestrować w programie ASServer przed zezwoleniem na dostęp. W programie ASServer można zapisać do kart. Jeśli w czytniku znajdzie się niezarejestrowana karta, pojawi się komunikat Access Denied: Invalid Card (Brak dostępu: nieprawidłowa karta). W zależności od liczby kart wymaganych do zaprogramowania, można je dodawać pojedynczo lub użyć funkcji wsadowej do dodania grupy kart. 19

24 4.3.1 Dodawanie pojedynczej karty 1. Na pasku menu, kliknij Persons (Osoby) i wybierz Cards (Karty). This window appears. Rysunek Kliknij ikonę New (Nowy) na pasku narzędziowym. Pojawi się to okno dialogowe. Rysunek Wprowadź Card Number (Numer karty). Dostępne są dwa sposoby wprowadzania numeru karty do systemu: Można umieścić kartę w czytniku, po czym wyświetlony zostanie komunikat Brak dostępu: nieprawidłowa karta. Kliknij prawym przyciskiem komunikat i wybierz New/Edit Card (Utwórz/Modyfikuj kartę). Wyświetlony zostanie automatycznie wprowadzony numer. Można wpisać numer nadrukowany na karcie. Dlatego, wybierz format karty w polu Code Type (Typ kodu). 20

25 4 Ustawienia 4. Dla karty dostępne są inne ustawienia: Code Type (Typ kodu): Wybór formatu kodu karty Card Type (Typ karty): Patrol: Ta karta jest przydzielona do osoby patrolującej miejsce, np. ochrona. Funkcję można ustawić razem z omówioną poniżej funkcją Privilege (Uprawnienie). Użytkownik może mieć uprawnienia do zatrzymania alarmów i usnięcia zdarzeń podczas patrolowania. Two-person A Card (Dwie osoby - karta A): Two-person A/B rule (Reguła dwóch osób A/B). Karta jest definiowana jako Card A (Karta A), a do odblokowania drzwi zabezpieczonych regułą dwóch osób, konieczna jest obecność drugiej karty Card B (Karta B). Two-person B Card (Dwie osoby - karta B): Two-person A/B rule (Reguła dwóch osób A/B). Karta jest definiowana jako Card B (Karta B), a do odblokowania drzwi zabezpieczonych regułą dwóch osób, konieczna jest obecność drugiej karty Card A (Karta A). Activation/Deactivate Date (Data aktywacji/deaktywacji): Określenie, kiedy karta zostanie uaktywniona lub kiedy nastąpi jej deaktywacja. PIN Code (Kod PIN): Wprowadzenie dla karty cztero-cyfrowego kodu osobistego. To ustawienie jest obowiązkowe. Privilege (Uprawnienie): Przydzielenie użytkownikowi karty jednego z podanych uprawnień: No Privilege (Brak uprawnień), Stop Alarm (Zatrzymaj alarm) oraz Clear Event (Usuń zdarzenie). Access Group (Grupa dostępowa): Access Groups (Grupa dostępowa) kontroluje, które osoby i w jakim czasie mają dostęp do drzwi. W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz 4.5 Ustawienia grup dostępowych. Przy pierwszym użyciu programu ASServer, grupa dostępowa nie jest jeszcze ustanowiona. Wybierz User Define (Definicja użytkownika) w celu uruchomienia testowego. Controller (Sterownik): Kolumna Controller (Sterownik) wyświetla powiązane drzwi. Po wprowadzeniu jednej grupy dostępu, wybór dla każdych drzwi zostanie wdrożony automatycznie. Przy pierwszym użyciu programu ASServer należy wybrać 24-hour access (24- godzinny dostęp) dla każdych drzwi w celu uruchomienia testowego. 5. Włóż do czytnika zarejestrowaną kartę. Po zaakceptowaniu karty, pojawi się komunikat Access Granted (Udzielenie dostępu). 21

26 4.3.2 Dodawanie grup kart Przed użyciem funkcji Batch (Wiele) do rejestracji nowych kart należy pamiętać, że należy wprowadzić kolejno grupę kart. 1. Na pasku menu, kliknij Persons (Osoby) i wybierz Cards (Karty). Pojawi się okno dialogowe Card List (Lista kart). 2. Kliknij ikonę Batch New (Utwórz wiele) na pasku narzędziowym. Pojawi się to okno dialogowe. Rysunek Ustawienia w oknie dialogowym są takie same, jak te podczas dodawania pojedynczej karty. Patrz Dodawanie pojedynczej karty. Uwaga: Karty zarejestrowane przy użyciu funkcji Batch (Wiele) będą miały taki sam kod PIN. Aby zmienić kody PIN pewnych kart należy wprowadzić PIN z użyciem funkcji Edit (Edycja) w oknie dialogowym Card List (Lista kart) Importowanie/eksportowanie danych karty Dane karty można importować lub eksportować w formacie mdb oraz xls. Można także importować i eksportować poprzez OLE DB. W celu eksportu danych karty: 1. W oknie Card List (Lista kart) (patrz Rysunek 4-6), wybierz wymagane karty poprzez Ctrl + kliknięcie lewym przyciskiem. 2. Kliknij przycisk Export (Eksport) i wybierz jedną z następujących opcji: Export to Access (Eksportuj do programu Access), Export to Excels (Eksportuj do programu Excel) lub Export to Others (Eksportuj do innych). 3. Po wybraniu Export to Access (Eksportuj do programu Access) lub Export to Excels (Eksportuj do programu Excel), przydziel zapisaną lokalizację. 4. Po wybraniu Export to Others (Eksportuj do innych), wybierz OLE DB Data Provider (Dostawca danych OLE DB) i wprowadź informacje o połączeniu. 22

27 4 Ustawienia W celu importu danych karty: 1. W oknie Card List (Lista kart)(patrz Rysunek 4-6), kliknij przycisk Import (Importuj) i wybierz jedną z podanych opcji: Import from Access (Importuj z programu Access), Import form Excels (Importuj z programu Excel) lub Import from Others (Importuj z innych). 2. Po wybraniu Import from Access (Importuj z programu Access) lub Import from Excels (Importuj z programu Excel), przydziel ścieżkę pliku i w razie potrzeby wprowadź Password (Hasło). Kliknij OK. Pojawi się to okno dialogowe. Rysunek Wybierz wymaganą tabelę Source Table (Tabela źródłowa) i kliknij kolumny w polach Source Fields (Pola źródłowe) w celu włączenia wyboru. Wybierz odpowiednie elementy źródła w celu wykonania powiązania pomiędzy polami Source Fields (Pola źródłowe) i Card Fields (Pola kart). 4. Po wybraniu Export to Others (Eksportuj do innych), wybierz OLE DB Data Provider (Dostawca danych OLE DB), a następnie wprowadź informacje o połączeniu. Następnie sprawdź Czynność 3 w celu wybrania tabeli Source Table (Tabela źródłowa) i odpowiednich pól Source Fields (Pola źródłowe). 5. Kliknij Import (Importuj) w celu importu danych karty. 23

28 4.4 Ustawienia harmonogramów Ta część pomoże w zdefiniowaniu czasów dostępu w dni powszednie i wolne. Można zdefiniować do 254 harmonogramów z dwoma domyślnymi harmonogramami dla deny access (brak zezwolenia na dostęp) oaz full access (pełny dostęp). Przed utworzeniem harmonogramów, może być pomocne wykonanie powiązania używania wszystkich możliwych harmonogramów dla zabezpieczonej strony. Na przykład: należy wziąć pod uwagę różne godziny dostępu dla pracowników, wymagania personelu nadzorującego dla dostępu w nocy, wymagania dla personelu serwisowego i naprawczego, który może wymagać stałego dostępu, wymagania dla kierownictwa, gdzie mogą być wymagane dodatkowe godziny dostępu, itd. Czynność 1 Ustawienia stref czasowych Zdefiniuj minuty i godziny dnia, gdy użytkownik ma zapewniony dostęp do zabezpieczonego miejsca. Minimalny czas trwania wynosi 5 minut. Czynność 2 Ustawienia harmonogramów Zdefiniuj dni tygodnia, gdy użytkownik ma zapewniony dostęp do zabezpieczonego miejsca. Czynność 3 Ustawienia dni wolnych Zdefiniuj określone daty jako dni wolne Czynność 1: Ustawienia stref czasowych Ta część udostępnia przykłady ustawień następujących stref czasowych: Day shift (Dzienna zmiana) godziny 09:00 do 19:00 Night shift (Nocna zmiana) godziny 19:00 do 9:00 (poprzez północ) Supervisor (Administrator) godziny 07:00 do 12:00 24

29 4 Ustawienia 1. Na pasku menu, kliknij Device (Urządzenie) i wybierz Time Zones (Strefy czasowe). Pojawi się to okno dialogowe. Rysunek Kliknij przycisk Add (Dodaj). Pojawi się to okno dialogowe. Rysunek ID to numer strefy czasowej. System automatycznie utworzy ID w oparciu o liczbę dodanych stref czasowych. Nadaj Name (Nazwa) definiowanej strefie czasowej. Kliknij OK. Na przykład, nazwa Time Zone 1 (Strefa czasowa 1) jako day shift (dzienna zmiana). 4. Kliknij przycisk Add Access Time (Dodaj czas dostępu). Następnie przeciągnij mysz na linii czasowej w celu zdefiniowania okresu czasu dostępu. Na przykład, czas zmiany dziennej od 09:00 do 19: W celu utworzenia drugiej strefy czasowej, kliknij przycisk Add (Dodaj) i nazwij ją jako night shift (nocna zmiana). Następnie kliknij przycisk Add Access Time (Dodaj czas dostępu). Przeciągnij mysz na linii czasu w celu ustawienia czasu od 19:00 do 22: W celu utworzenia trzeciej strefy czasowej, kliknij przycisk Add (Dodaj) i nadaj nazwę jako Supervisor (Administrator). Następnie kliknij przycisk Add Access Time (Dodaj czas dostępu). Przeciągnij mysz na linii czasu w celu ustawienia czasu dostępu od 07:00 do 12: Kliknij OK. Zostały zdefiniowane trzy strefy czasowe. 25

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

2006 GeoVision, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. GeoVision, Inc.

2006 GeoVision, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. GeoVision, Inc. 2006 GeoVision, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik jest chroniony prawami autorskimi i nie może być kopiowany, również częściowo, bez pisemnej zgody firmy GeoVision. Firma Geovision dołożyła starań,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

pomocą programu WinRar.

pomocą programu WinRar. 1. Pobieramy oprogramowanie dla kamery ze strony. Z menu produkty wybieramy swój model kamery. Następnie na podstronie produktu wybieramy zakładkę [POMOC] - klikamy symbol szarej strzałki aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie regulatorami pomieszczeniowymi. Bezprzewodowy sterownik MPM-GW

Zarządzanie regulatorami pomieszczeniowymi. Bezprzewodowy sterownik MPM-GW Bezprzewodowy sterownik MPM-GW Połączenia: Wszystkie złącza sterownika MPM-GW są ukryte pod obudową. Widoczne są po odwróceniu sterownika tyłem: odwróceniu sterownika tyłem: Łatwiejszy dostęp do złączy

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług po skojarzeniu z aplikacją Microsoft Outlook. Integracja

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

XVR CMS Software. Strona 1

XVR CMS Software. Strona 1 XVR CMS Software Program zarządzający typu: klient - serwer: podglądem obrazów z wielu rejestratorów jednocześnie, organizacją rejestracji obrazów z kamer na pamięciach masowych zainstalowanych poza rejestratorami

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

System Zdalnego Monitorowania

System Zdalnego Monitorowania ROZDZIAŁ 5 System Zdalnego Monitorowania System jest dostarczany wraz z trzema aplikacjami do zdalnego monitorowania. Są to: Remote View System IP Multicast System Center System Remote View Remote View

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć.

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory TREND serii 250 zarządzane mogą być nie tylko lokalnie, ale także zdalnie, przez sieć Internet. Aby połączenie działało prawidłowo

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS

Wersja polska. Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Podłącz SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS do wolnego portu USB w komputerze. Windows automatycznie wykryje urządzenie, pojawi

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie. lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free

Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie. lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free ORANGE FREE v8.0 OBSŁUGA APLIKACJI I KONFIGURACJA Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free Pojawi się okno

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi Mobile Client Software ivms 4500 Instrukcja obsługi (V1.0 PL) Tłumaczenie: Dipol 2010 Instrukcja obsługi ivms4500 1 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Hikvision. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest włączona.

Bardziej szczegółowo

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink INSTRUKCJA OBSŁUGI Serwer/hub sieciowy USB LogiLink Nr produktu 992249 Strona 1 z 34 2.0 Wprowadzenie Rewolucyjny serwer USB UA0079 wykorzystuje technologie, które ułatwiają i poprawiają pracę oraz udostępnia

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi

Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi Nr produktu: 410037 Strona 1 z 5 Instalacja oprogramowania 1. Przed podpięciem czytnika Simflash Express do komputera musisz zainstalować oprogramowanie.

Bardziej szczegółowo

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP Ćwiczenia nr 3 1. Cel: Sprawdzenie konfiguracji protokołu TCP/IP W wierszu poleceń należy wpisać rozkaz ipconfig (zapisać ustawienia na kartce) Ponownie wpisać ten sam rozkaz z opcją ipconfig /all (zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo