Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. WYMAGANIA FCC/CE Utylizacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. WYMAGANIA FCC/CE Utylizacja"

Transkrypt

1 - 0 - Instrukcja w języku polskim DVR74S/W Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi powodują utratę gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody rzeczowe i osobowe powstałe w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem urządzenia lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. W takich przypadkach nie przysługują Państwu żadne roszczenia gwarancyjne. 1. Kamery lub odbiornika nie wolno upuszczać, rozwiercać, rozmontowywać pod groźbą utraty gwarancji. 2. Należy unikać wszelkiego kontaktu z wodą, urządzenie obsługiwać tylko suchymi rękoma. 3. Nie należy pociągać za kabel. Gdy urządzenie nie jest używane, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. 4. Nie należy narażać rejestratora na wysokie temperatury i bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W przeciwnym wypadku może to spowodować jego uszkodzenie lub może dojść do przejściowych zakłóceń. 5. Urządzenie należy obsługiwać z rozwagą. Nie należy poddawać obudowy rejestratora nadmiernemu naciskowi. 6. Dla własnego bezpieczeństwa nie należy korzystać z rejestratora w czasie burzy, należy wyłączyć urządzenie. 7. Gdy urządzenie nie będzie wykorzystywane przez dłuższy czas, należy wyjąć zasilacz z gniazdka. 8. Należy stosować wyłącznie akcesoria i zasilacz, dostarczone przez producenta. 9. Realizując swe obowiązki rodzicielskie, nie należy pozwalać dzieciom zbliżać się do urządzeń. 10. Należy skontrolować kabel sieciowy pod kątem zgnieceń lub uszkodzeń spowodowanych ostrymi krawędziami. Deklaracja zgodności FCC: Niniejsze urządzenie odpowiada części 15 regulacji FCC. Praca urządzenia podlega następującym dwóm ograniczeniom: (1) Urządzenie nie emituje szkodliwych interferencji i (2) urządzenie pracuje bez zakłóceń nawet, jeśli jest narażone na zakłócenia, w tym interferencje powodujące niewłaściwe działanie. Produkty ze znakiem CE spełniają wymagania dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE), dyrektywy niskonapięciowej (73/23/EEC); dyrektywy R&TTE (1999/5/WE), wydanych przez Komisję Wspólnot Europejskich. Przestrzeganie tych dyrektyw obejmuje zgodność z następującymi normami europejskimi: Kompatybilność elektromagnetyczna: EN EN EN Dyrektywa niskonapięciowa: EN Komunikacja radiowa: EN WYMAGANIA FCC/CE Niniejsze urządzenie zostało przebadane i odpowiada urządzeniu cyfrowemu klasy wartości granicznych B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC oraz (EN) Wartości graniczne dobrano w taki sposób, żeby zapewniały akceptowalną ochronę przed zakłócającymi interferencjami w środowisku domowym. Niniejsze urządzenie wytwarza i wykorzystuje energię w zakresie częstotliwości radiowych i może na takich częstotliwościach emitować. Jeżeli nie zainstalują Państwo i nie będą Państwo korzystali z niego zgodnie z instrukcją, może to spowodować zakłócające interferencje w komunikacji radiowej. Jednakże nie gwarantujemy, że w przypadku opisanej instalacji nie będą występować interferencje. Jeżeli urządzenie będzie powodowało szkodliwe interferencje podczas odbioru radia lub telewizji, co można sprawdzić włączając i wyłączając urządzenie, użytkownik powinien usunąć interferencję na jeden lub kilka z poniższych sposobów: Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem. - Podłączyć urządzenie do gniazdka, będącego częścią innego obwodu niż odbiornik. - Zwrócić się do sprzedawcy lub kompetentnego technika radiowego i telewizyjnego w celu uzyskania pomocy. Zmiany i modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność FCC, mogą doprowadzić do unieważnienia pozwolenia na użytkowanie urządzenia przez użytkownika. Utylizacja Jeżeli urządzenie przestanie działać lub nie będzie go można naprawić, należy je zutylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Utylizacja baterii/akumulatorów: Są Państwo zobowiązani przepisami prawa (rozporządzenie w sprawie utylizacji baterii) do wyrzucania wszystkich zużytych baterii i akumulatorów do specjalnego pojemnika zbiorczego. Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów ze zwykłymi odpadami domowymi. Baterie/akumulatory zawierające substancje niebezpieczne są oznaczone na boku odpowiednimi symbolami. Informują one o tym, że wyrzucanie takich baterii/akumulatorów z odpadami domowymi jest zabronione. Skróty poszczególnych metali ciężkich to: Cd= kadm, Hg= rtęć, Pb= ołów. Mogą Państwo wyrzucić zużyte baterie i akumulatory, których nie można już naładować, do specjalnie oznaczonych pojemników zbiorczych w Państwa gminie lub oddać sprzedawcy, który sprzedaje baterie/akumulatory. Stosując się do powyższych instrukcji, postępują Państwo zgodnie z przepisami prawa przyczyniając się do ochrony środowiska.

2

3 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE Funkcja główna Właściwości produktu ROZDZIAŁ 2 DOSTOSOWANIE DO OTOCZENIA ROZDZIAŁ 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZYCISKÓW PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot Posługiwanie się myszką Konfiguracja menu OBSŁUGA SYSTEMU URUCHOMIENIE REJESTRACJA SYSTEMU OBSŁUGA GUI ROZDZIAŁ 4 OBSŁUGA IE WŁAŚCIWOŚCI OGRANICZENIA LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA OKNO FUNKCJI LIVE STEROWANIE KAMERĄ PTZ ZOOM Fokus Przesłona USTAWIENIA FABRYCZNE PTZ ODTWARZANIE INNE FUNKCJE POWTARZANIE USTAWIENIA NAGRYWANIE USTAWIENIA ALARMU PTZ SIEĆ Ustawienia systemowe HOST INFO ROZDZIAŁ 5 INSTRUKCJA INSTALACJI REJESTRATORA CYFROWEGO PRZEGLĄD PRODUKTÓW Przedstawienie produktów Opis elementów obsługi i przyłączy na przednim panelu obsługi Opis elementów obsługi i przyłączy na tylnym panelu obsługi Przyłącza alarmu

4 5.1.5 Wejście i wyjście alarmu OPIS INSTALACJI DYSKU TWARDEGO REJESTRATORA CYFROWEGO Instalacja dysku twardego USTAWIENIA BEZPRZEWODOWE ROZDZIAŁ 6 BUDOWA URZĄDZENIA KONTROLA KOMPONENTÓW URZĄDZENIA ROZDZIAŁ 7 CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA GWARANCJA

5 1.1 Funkcja główna Rozdział 1 WPROWADZENIE 8104 to cyfrowy, czterokanałowy rejestrator w rozdzielczości CIF. Obejmuje funkcje takie jak: lokalne nagrywanie i odtwarzanie, kody błędów, zdalny monitoring sieci, zabezpieczanie danych, ustawienia parametrów, detekcja ruchu, ustawienia alarmów I/O, kamera PTZ i myszka USB. 1.2 Właściwości produktu Właściwości produktów X8104XX: Rozszerzony Linux Kompresja H.264, obsługuje D1. USB IE do aktualizacji oprogramowania. Sterowanie myszką USB Funkcje PTZ i sieciowe Angielski, chiński, możliwość wyboru spośród kilku języków 8004TP ze zintegrowanym, ukrytym monitorem TFT 7" 8004AP/W8004AP z zamontowanym na stałe monitorem TFT 7". Obsługuje cyfrową, bezprzewodową kamerę z 2 kanałami (opcja). Obsługuje monitoring za pomocą telefonu komórkowego. Obsługuje system zarządzania siecią Center Management System (CMS). Niestacjonarne zasilanie dla kamer czterokanałowych (opcja) Zastosowanie w dużych obszarach monitorowania, takich jak supermarkety, stacje paliw, fabryki itd. Nr modelu: V 8104VP H8104 H8104V 8104TP 8104AP/DP W8104AP/DP 8104EP W8104EP 8104FP W8104FP S8104 S8104V S8104R System operacyjny Wbudowany Linux Kompresja H.264 Wejście/wyjście wideo 4 kanały wejście BNC / 1 kanał wyjście BNC Wejście/wyjście audio 4 kanały wejście BNC / 1 kanał wyjście BNC 2 kanały wejście BNC / 1 kanał 4 kanały wejście BNC / 1 kanał wyjście BNC wyjście BNC Częstotliwość wyświetlania klatek wyświetlacz NTSC: 120 Fps (4x30 Fps) PAL: 100 Fps (4x25 Fps) Częstotliwość wyświetlania klatek nagrywanie NTSC: 120 Fps (4x30 Fps) PAL: 100 Fps (4x25 Fps) Tryb nagrywania Manualny, czasowy, wywoływanie alarmu przy detekcji ruchu (opcja) Jakość obrazu do wyboru CIF/HD1/D1 Rozdzielczość nagrywania NTSC: 704 x 480 (D1), 704 x 240 (HD1), 352 x 240 (CIF) PAL: 704 x 576 (D1). 704 x 288 (HD1), 352 x 288 (CIF) Tryb odtwarzania 1 kanał lub 4 kanały Tryb wyszukiwania Według czasu / Według zdarzeń / Według kanału Dysk twardy Obsługuję dysk twardy SATA o dużej pojemności Wejście/wyjście alarmu 4 wejścia kanałów / 1 wyjście kanału (opcja, funkcja dostępna tylko z kartą obwodu alarmowego) Internet IE/PPP0E/DDNS Pilot Tak Sterowanie myszą USB Tak Port USB Obsługuje USB 2.0 Sterowanie PTZ Tak (opcja) Obsługiwane języki Chiński, angielski, hiszpański, francuski, polski, portugalski, niemiecki, rosyjski, turecki, tajlandzki Monitor TFT Nie Ukryty 7" TFT Zamontowany na stałe 7" Cyfrowy 8" TFT Nie TFT/ Cyfrowy 7" TFT VGA Nie Wyjście VGA Nie Wyjście VGA Nie Wyjście VGA Nie Aktualizacja oprogramowania USB/IE Nadzór za pomocą telefonu Obsługuje system Symbian s60 v3.0, komputerowy system operacyjny Mobile Pocket, system Apple Iphone MAC komórkowego Bezprzewodowa kamera Nie Nie 2 kanały Nie 2 kanały Nie cyfrowa Zasilanie DC 12V /3A DC 12V/5A DC 12V/3A DC 12\//5A DC 12V-3A DC12V/5A DC 12V/3A Zdalne zasilanie awaryjne Nie Tak Nie Temperatura robocza C Wilgotność powietrza 10% - 90% Waga łączna / Ciężar netto 3,5 kg / 2,1 kg 4,4 kg / 3,0 kg 5,3 kg / 4,5 kg 3,4 kg / 2,8 kg 4,5 kg / 3,8 kg 2,42/1,37 kg Wymiary (dł.*szer.*wys.) 326x230x60mm 405x325x55mm 326x360x60mm 200x130x230mm 210x200x200mm 260x230x50mm - 3 -

6 Rozdział 2 DOSTOSOWANIE DO OTOCZENIA Wskazówka W celu bezpiecznego korzystania z rejestratora cyfrowego oraz przedłużenia okresu używania urządzenia należy przestrzegać poniższych informacji: 1 Podczas instalacji urządzenia należy przestrzegać wszystkich zasad związanych z elektrycznym bezpieczeństwem produktów. 2 Zasilanie i uziemienie: Nie należy dotykać zasilacza sieciowego i rejestratora mokrymi rękoma. Nie należy wylewać płynów na rejestrator. Nie należy stawiać żadnych przedmiotów na rejestratorze. Do czyszczenia rejestratora należy stosować miękką i suchą ściereczkę. Nie należy stosować chemicznych środków czyszczących. Jeżeli kabel sieciowy jest włożony do gniazdka, a urządzenie zostało wyłączone, nadal znajduje się ono pod napięciem. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć kabel z gniazda. 3 Wymagania w stosunku do wilgotności powietrza Urządzenie należy zainstalować w dobrych warunkach i przechowywać je z dala od wilgoci, kropel wody itd. Rozdział 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA Przycisk Enter podczas korzystania z urządzenia spełnia taką samą funkcję jak kliknięcie lewym przyciskiem myszy. 3.1 Instrukcje dotyczące przycisków pilota zdalnego sterowania Pilot Funkcje przycisków pilota na podczerwień: Przyciski [0 9] : Przyciski liczbowe są używane w czasie ustawiania do wprowadzania wartości. W celu wyświetlenia kanałów 1, 2, 3 i 4 należy użyć odpowiednich przycisków 1, 2, 3 i 4 na klawiaturze numerycznej. Przyciski [ + ], [ - ]: Wprowadzając ustawienia za pomocą plusa lub minusa można wybrać następną lub poprzednią wartość., : Przyciski kierunkowe do góry, w dół. W menu ustawień przesuwają kursor do góry lub w dół., : Przyciski kierunkowe w lewo, w prawo: w menu ustawień przesuwają kursor w lewo lub w prawo. [ ]: zmiana na widok 4 kanałów. [ ] : Szybkie przewijanie wideo do przodu. Należy wcisnąć [ ], żeby powrócić do normalnej prędkości odtwarzania. [ ]: Szybkie przewijanie wideo wstecz. Należy wcisnąć REW w celu przełączenia na tą funkcję, a [ ], aby powrócić do normalnej prędkości odtwarzania. [STANDBY]: Przełącza rejestrator w stan uśpienia i ponownie go włącza (stan uśpienia i praca). [LOGIN/LOCK]: Jeżeli w ustawieniach aktywowana jest opcja zabezpieczenia, za pomocą LOGIN/LOCK uruchomią Państwo ustawienia użytkownika. Należy zapamiętać hasło, ponieważ w przeciwnym wypadku nie ma możliwości przywrócenia ustawień. Należy się zalogować (uruchomienie okna Anwender-ID wählen (wybierz ID użytkownika) i okna wprowadzania hasła Passworteingabe ). Funkcje blokady (w celu opuszczenia ustawień i w celu uruchomienia). Kommentar [eparole1]: Za oryginałem. Kommentar [eparole2]: Za oryginałem

7 [MENU]: Uruchamianie OSD menu głównego. [PTZ]: Sterowanie PTZ. Jeżeli znajdują się Państwo w danym podglądzie live, za pomocą tego przycisku można włączyć okno sterowania PTZ. [EXIT]: Służy do podglądu lub powrotu do ostatniego menu. [RECORD]: Manualne rozpoczynanie nagrywania. [STOP]: Manualne kończenie nagrywania. [ASISTANT]: Do przyszłych zastosowań Posługiwanie się myszką Obok pilota na podczerwień menu można obsługiwać również za pomocą myszki (obsługa wygląda tak samo jak w komputerze z systemem Windows). Należy podłączyć mysz do portu USB. Kliknięcie Uruchamia menu główne. Należy kliknąć w widoku live na prawy przycisk myszy. prawym przyciskiem myszy Kliknąć lewym przyciskiem myszy, aby uruchomić menu ustawień. Kliknąć lewym przyciskiem myszy, aby powiększyć obraz w oknie widoku live oraz odtwarzania wideo. Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy powoduje powrót do widoku live i odtwarzania w multioknie. 1. Regulacja głośności, regulacja kolorów, ustawienie PTZ i funkcja VGA border. Służy do ustawiania poszczególnych kanałów, sterowania PTZ i dostosowania kolorów. W multioknie lewy przycisk Kliknięcie lewym przyciskiem myszy myszy służy do wyboru pojedynczego okna. 2. Uwaga: gdy klikną Państwo lewym przyciskiem myszy, nastąpi dostosowanie kolorów i aktywacja funkcji VGA border w następujący sposób: a. Przy konfiguracji PTZ za pomocą przycisków i ustawiane są parametry. Należy kliknąć w celu dostosowania ustawień kamery PTZ. b. Istnieje pole zawierające informacje o głośności w oknie jej regulacji. Należy przesunąć mysz na odpowiednią pozycję i wcisnąć lewy przycisk. Po prawej stronie pola wyświetlana jest głośność. Aby wyjść, należy kliknąć x. c. Regulacja kolorów odbywa się w oknie regulacji głośności. Jeżeli w oknie opcji dostępnych jest wiele opcji, należy kliknąć na lewy przycisk, aby wyświetlić menu rozwijalne. Klikając lewym przyciskiem myszy na menu odtwarzania za pomocą >> następuje odtwarzanie do przodu, za pomocą << do tyłu, za pomocą >>I w zwolnionym tempie, a I> zatrzymuje odtwarzanie, dzięki > jest ono kontynuowane a X kończone.

8 X8104XX Instrukcja obsługi rejestratora cyfrowego... wersja 1.0 Kliknięcie lewym przyciskiem myszy Obsługa myszką 1. Klikając lewym przyciskiem myszy aktywują Państwo klawiaturę w oknie wpisu. Za pomocą myszy można wprowadzać cyfry, symbole i tekst. 2. Dzięki klawiaturze ekranowej można wprowadzać tekst w języku chińskim za pomocą transkrypcji Pinyin. Sposób postępowania jest identyczny, jak w przypadku pilota. Do przechodzenia między stronami mogą Państwo użyć lewego/prawego przycisku, jeżeli sprawdzają Państwo słowo w Pinyin / po chińsku. 3. Wprowadzając cyfrę, należy wcisnąć prawy przycisk myszy. Najpierw otwiera się numeryczna klawiatura ekranowa, następnie należy wybrać lewym przyciskiem myszy odpowiednią wartość numeryczną. Należy kliknąć lewym przyciskiem myszy, aby wyjść z trybu klawiatury. 1. Należy wcisnąć lewy przycisk myszy i poruszyć myszką w celu dostosowania parametrów głośności, kolorów i funkcji VGA border. Odpowiedni parametr jest od razu wyświetlany. 2. W oknie ustawienia detekcji ruchu można za pomocą lewego przycisku myszy przeciągnąć ramkę, aby ustalić obszar detekcji Konfiguracja menu Mogą Państwo sterować rejestratorem za pomocą różnych funkcji menu. Poniższe drzewko pokazuje strukturę menu, którą opisano szczegółowo w poniższych rozdziałach. JĘZYK SYSTEMU WYSZUKIWANIE DATA/GODZINA BEZPIECZEŃSTWO USTAWIENIA PODSTAWOWE WYŚWIETLACZ MENU GŁÓWNE DYSK TWARDY NAGRYWANIE USTAWIENIA ZAAWANSOWANE TEL. KOMÓRKOWY KONSERWACJA SIEĆ - 6 -

9 3.2 Obsługa systemu URUCHOMIENIE Należy podłączyć zasilacz sieciowy do rejestratora. W momencie włączenia rejestratora DVR zaświeca się kontrolka LED [POWER] i wyświetlane są 4 obrazy na ekranie. Jeżeli przed wyłączeniem urządzenia ustawiono nagrywanie, system po ponownym uruchomieniu automatycznie rozpocznie nagrywanie i zaświeci się odpowiednia kontrolka LED. System pracuje normalnie. Uwaga: 1. Jeżeli w urządzeniu nie został jeszcze zamontowany dysk twardy, urządzenie nie odczytuje dysku twardego lub nowy dysk twardy nie został jeszcze sformatowany, w menu podglądu wideo wyświetlany jest symbol [H]. 2. Przed pierwszym użyciem należy najpierw sformatować dysk twardy rejestratora. W tym celu należy wykonać następujące kroki: Menü (menu) > Festplatten-Verwaltung (zarządzenie dyskiem twardym) > Formatieren (formatowanie). Po formatowaniu system włącza się na nowo REJESTRACJA SYSTEMU Wskazówka: Standardowy numer ID urządzenia to: Brak jest hasła. Ze względów bezpieczeństwa należy zmienić hasło użytkownika oraz ID urządzenia w podstawowych ustawieniach. Mogą Państwo utworzyć hasło użytkownika i administratora. Administrator posiada wszystkie prawa, natomiast użytkownikowi przysługują tylko ograniczone prawa wyświetlania obrazów, wyszukiwania i odtwarzania wideo. Po wprowadzeniu hasła system automatycznie się dostosuje i zaproponuje inne hasło z różnymi prawami. Jeżeli rejestrator został uruchomiony, należy wcisnąć prawy przycisk myszy. Gdy wybiorą Państwo podmenu z hasłem, otworzy się okno logowania użytkownika. Zob. poniższa ilustracja: LOGOWANIE UŻYTKOWNIA ID urządzenia: należy wpisać ID urządzenia w polu po prawej stronie. Hasło: należy wprowadzić hasło administratora lub użytkownika OBSŁUGA GUI Menu główne obejmuje opcje SEARCH, RECORD, HDD, BASIC, ADVANCE i Exit

10 MENU GŁÓWNE Uwaga: należy wcisnąć APPLY, aby przejść do ustawień w podmenu. Bezpośrednie wciśnięcie EXIT nie ma sensu. Rejestrator ma pewną cechę szczególną: po najechaniu myszką na daną opcję automatycznie wyświetli się objaśnienie. 1 WYSZUKIWANIE NAGRANIA Należy ustawić kursor na [RECORD SEARCH] (symbol zostanie zaznaczony, jeżeli został wybrany). Należy wcisnąć [Enter], aby otworzyć okno ustawień. Istnieją trzy metody wyszukiwania nagrań. Metoda 1: Wyszukiwanie według daty Wprowadzenie daty: można dostosować datę i godzinę. Należy wcisnąć [Enter], aby bezpośrednio ustawić rok, miesiąc i dzień. Następnie w kolejnym polu należy podać godzinę. Należy kliknąć na Wiedergabe (odtwarzanie), co pozwoli na wyświetlenie nagranego wideo. Metoda 2: Wyszukiwanie według statusu nagrania Należy wpisać datę, kliknąć na [suchen] (wyszukaj), wówczas wyświetli się status dla tej daty. WYSZUKIWANIE NAGRANIA Informacja: 1. MIESIĄC Pokazuje status wszystkich nagrań z danego miesiąca. Kolor zielony odpowiada normalnym nagraniom, czerwony nagraniom alarmowym, a brak zaznaczenia kolorem informuje o braku nagrań wideo. Klikając na dowolną datę w tym oknie można przeszukać status nagrań w danym dniu. Wynik wyszukiwania jest wyświetlany pod oknem daty

11 2. DATA: Wyświetlane są wszystkie nagrania z danego dnia. Mogą Państwo odtwarzać pliki nagrane w tym okresie, klikając na niego. Każde pole kratki odpowiada godzinie. Metoda 3: Wyszukiwanie za pomocą listy plików: Należy wprowadzić wyszukiwaną datę i kliknąć na SEARCH, aby wyświetlić status nagrań. Należy kliknąć na określony dzień, a następnie na Dateidetails (szczegółowe informacje o pliku). Wyświetli się okno Dateidetails ze szczegółowymi informacjami o pliku. KANAŁ: Łącznie dostępnych jest 5 opcji: CH1, CH2, CH3, CH4 i QUAD. Wciśnięcie [Enter] powoduje zmianę wyświetlanego kanału. TYP: Łącznie dostępne są 3 opcje: Alle (wszystkie), Normal (zwykłe) i Alarm (alarmowe). Wciśnięcie [Enter] powoduje wyświetlenie treści na liście. LISTA PLIKÓW Informacja: 1. [Dateidetailliste] (lista z szczegółowymi informacjami o pliku): Numer kanału wskazuje nagrany plik, który przynależy do numeru wyświetlanego w nagraniu z danego kanału. Aufnahmezeit (czas nagrywania) to czas od rozpoczęcia nagrywania do jego zakończenia. SIZE to wielkość pliku (jednostka: MB), TYPE to typ pliku. Istnieją dwie typy: Normal (zwykły) i Alarm (alarmowy). Za pomocą funkcji Backup w prawym dolnym rogu menu można zapisać wybrane pliki na nośniku danych USB. 2. Należy wybrać kursorem pliki i wcisnąć [OK], aby włączyć okno odtwarzania. Jeżeli w wybranym okresie nagrane pliki są dostępne dla więcej niż jednego kanału, są one wszystkie odtwarzane równocześnie. 3. Jeżeli pod [BASIC SETUP] wyświetlane jest [RECORD TIME], podczas odtwarzania nagranego pliku pokazywana jest data/godzina. Jeżeli [RECORD TIME] nie jest wyświetlany, czas nie będzie pokazywany. 4. Podczas odtwarzania można uruchomić spowolnienie za pomocą funkcji [SLOW]. W celu szybkiego przewijania do przodu lub do tyłu należy wcisnąć przycisk [FORWARD] lub [REVERSE]. Za pomocą przycisku [PAUSE/STEP] można przejściowo przerwać odtwarzanie lub odtwarzać obrazy klatka po klatce. Przycisk [Exit] kończy odtwarzanie, za jego pomocą mogą też Państwo powrócić do poprzedniego menu. 5. Gdy zakończy się odtwarzanie wybranego pliku, automatycznie odtwarzany jest kolejny. Jeżeli nie ma innego nagranego pliku, następuje automatyczny powrót do listy ze szczegółowymi informacjami o pliku [File Detail List]

12 2. KOPIA BEZPIECZEŃSTWA Aby zapisać plik na nośniku danych USB, należy przed zapisem podłączyć nośnik USB do portu USB 2.0. Za pomocą przycisków kierunkowych należy wybrać plik i wcisnąć [Enter]. Jeżeli wybór jest właściwy, informuje o tym symbol. Należy wcisnąć [BACKUP], aby rozpocząć zapisywanie: UWAGA Informacje: 1. Jeżeli na urządzeniu USB nie ma wystarczająco miejsca dla pliku, system informuje o tym wyświetlając komunikat Nicht genug Platz (brak miejsca). 2. Urządzenie USB należy odłączyć bezpośrednio po zapisaniu pliku. 3 TRYB NAGRYWANIA Należy przesunąć kursor na [RECORD] (symbol jest zaznaczany, jeżeli został wybrany) i wcisnąć [Enter], aby włączyć okno ustawień (zob. poniżej). Za pomocą przycisków kierunkowych i kursora można zmieniać opcje. NAGRYWANIE KANAŁ: ON (włączony): Aktywuje kanał do nagrywania ROZDZIELCZOŚĆ: Dostępne są trzy opcje: HIGHEST, HIGH, NORMAL. HIGHEST to najlepsza rozdzielczość, odpowiada rozdzielczości D1 HD1 CIF. JAKOŚĆ: Dostępne są trzy opcje: BEST, FINE i NORMAL. Odpowiadają one standardowi strumienia danych HIGHEST, HIGH i NORMAL

13 AUDIO: ON (włączony): Aktywuje nagrywanie audio dla wszystkich kanałów, OFF: dezaktywuje nagrywanie audio. TRYB NAGRYWANIA WŁĄCZANIE: Rozpoczyna nagrywanie, gdy rejestrator jest włączony. CZAS: Planowane nagrania. Jeżeli wybrane zostanie nagrywanie według czasu, [Aufnahmedauereinstellung] (ustawienie czasu nagrywania), będzie on wyświetlany po prawej stronie. Należy przesunąć kursor w to miejsce i wcisnąć [Enter], aby wyświetlić następujące okno: HARMONOGRAM KANAŁ: Mogą tu Państwo wybrać wszystkie kanały lub jeden kanał. CODZIENNIE: Dostępne są trzy tryby: ALARM, NORMAL, NO REC. Jeżeli ustawiono dokładny czas, należy ustawić [Aufnahmedauereinstellung] (ustawienie czasu nagrywania) i następnie wcisnąć [Enter]. Kolor niebieski oznacza, że nie ma żadnego nagrania w tym czasie. Różne kolory oznaczają inne tryby nagrywania: kolor czerwony oznacza nagranie alarmowe, zielony oznacza zwykłe nagranie, a niebieski brak nagrania. ROZMIAR NAGRANIA: Za pomocą [Enter] lub [ + ] / [-] należy wybrać ustaloną długość nagrania. Dostępne są cztery opcje: 15min, 30min, 45min, 60min. Oznacza to, że czas nagrywania będzie ograniczony do wybranej przez Państwa opcji. 4 Zarządzenie dyskiem twardym Należy przesunąć kursor na [FESTPLATTE] (dysk twardy) (symbol jest zaznaczany, jeżeli został wybrany) i wcisnąć [Enter], aby włączyć okno ustawień. Za pomocą przycisków nawigacyjnych i kursora można zmieniać opcje. ZARZĄDZANIE DYSKIEM TWARDYM STATUS DYSKU TWARDEGO: Dostępne są trzy statusy: Normal (normalny), Unformatiert (niesformatowany), Keine Festplatte (brak dysku twardego). Jeżeli dysk twardy nie pracuje normalnie (w tym w przypadku Unformatiert (niesformatowany) i Keine Festplatte (brak dysku twardego)), w oknie podglądu wideo wyświetlany jest symbol [H]

14 X8104XX Instrukcja obsługi rejestratora cyfrowego... wersja 1.0 NADPISYWANIE: ENABLE: oznacza, że jeżeli na dysku twardym jest mniej wolnego miejsca niż 4GB, najstarsze nagrania zostaną usunięte tak, aby wolnych było co najmniej 10GB. DISABLE: oznacza, że jeżeli na dysku twardym jest mniej wolnego miejsca niż 500 MB, nagrywanie zostanie zakończone i wyświetlony zostanie komunikat Bitte herunterfahren und die Festplatte wechseln (wyłącz rejestrator i zmień dysk twardy). FORMATOWANIE: Za pomocą kursora należy wybrać urządzenie i w celu sformatowania kliknąć [ANWENDEN] (zastosuj). Formatowanie pamięci flash: Za pomocą kursora należy wybrać urządzenie i w celu sformatowania kliknąć [ANWENDEN] (zastosuj). Wskazówka: Po sformatowaniu dysku twardego rejestrator jest ponownie uruchamiany. W przypadku formatowania pamięci flash system nie jest ponownie uruchamiany. 5 USTAWIENIA PODSTAWOWE Należy przesunąć kursor na BASIC SETUP (duży symbol informuje o poprawnym wyborze) i wcisnąć [Enter], aby włączyć okno ustawień języka systemu. USTAWIENIA PODSTAWOWE Podstawowe ustawienia obejmują sześć opcji: język, data/godzina, hasło, odtwarzanie, wideo/audio oraz wyjście. 6 USTAWIANIE JĘZYKA Należy przesunąć kursor na system language (język systemu) (duży symbol informuje o poprawnym wyborze) i wcisnąć [Enter], aby włączyć okno, w którym można ustawić język. JĘZYK SYSTEMU Dostępne języki to chiński, angielski i inne. Aby wybrać, należy wcisnąć [ENTER] lub [+] / [-]. Uwaga: Po zmianie języka system jest uruchamiany ponownie

15 7 USTAWIANIE DATY/GODZINY Należy przesunąć kursor na Datum/Zeit (data/godzina) (duży symbol informuje o poprawnym wyborze) i wcisnąć [ Enter], aby włączyć okno, w którym można ustawić datę/godzinę. USTAWIENIA CZASU DATA: Za pomocą [Enter], [+] / [-] lub przycisku numerycznego można wybrać datę. FORMAT DATY: Za pomocą ENTER można zmienić format daty. Istnieją dwie możliwości: RR-MM-DD i MM/DD/RR. Gdy wybrany zostanie określony format daty, data po lewej stronie jest w nim wyświetlana. CZAS: Za pomocą [Enter], [+] / [-] lub przycisku numerycznego można wybrać godzinę. FORMAT CZASU: Za pomocą ENTER można zmienić format godziny. Istnieją dwie możliwości: 12 godzin i 24 godziny. Godzina jest wyświetlana po lewej stronie w odpowiednim formacie. Czas letni: Otwieranie i wprowadzanie danych czasu letniego: standard i definicja Standardowy czas letni rozpoczyna się o godzinie 02:00 w drugą niedzielę marca i kończy się o godzinie 02:00 w pierwszą niedzielę listopada. Ponadto mogą Państwo wybrać początek i koniec czasu letniego odpowiednio do różnych potrzeb. Jeżeli czas systemowy osiągnie punkt, od którego obowiązuje czas letni, przełączy się na niego. W takiej sytuacji obowiązuje czas letni i do czasu systemowego doliczana jest 1 godzina. Gdy czas letni dobiegnie końca, odejmowana jest od niego 1 godzina, aby powrócić do czasu systemowego. Kommentar [eparole3]: Za oryginałem. Uwaga: należy przesunąć kursor na [MODIFY TIME AND DATE] i wcisnąć [APPLY], aby zapisać wprowadzone ustawienia. W przeciwnym razie zmiana nie zostanie zapisana po opuszczeniu okna. 8 BEZPIECZEŃSTWO Należy ustawić kursor na [SECURITY] (symbol zostanie zaznaczony, jeżeli został wybrany). Należy wcisnąć [Enter], aby otworzyć okno ustawień

16 BEZPIECZEŃSTWO ID URZĄDZENIA: ID można ustawić za pomocą [+] / [-]lub przycisku numerycznego. HASŁO: Należy wybrać za pomocą [Enter], czy hasło ma być aktywowane czy dezaktywowane. enable oznacza, że muszą Państwo wprowadzić hasło, żeby się zalogować. disable oznacza, że mogą Państwo uruchomić menu główne bezpośrednio bez wprowadzania hasła. HASŁO UŻYTKOWNIKA: Do ustawienia należy użyć przycisków numerycznych. HASŁO ADMINISTRATORA: Do ustawienia należy użyć przycisków numerycznych. 9 USTAWIENIA WYŚWIETLACZA Należy ustawić kursor na [GRUNDLEGENDER SETUP] (symbol zostanie zaznaczony, jeżeli został wybrany). Należy wcisnąć [Enter], aby otworzyć okno ustawień. USTAWIENIA WYŚWIETLACZA NAZWA: Należy wcisnąć [Enter], aby uruchomić okno ustawień. POŁOŻENIE: Za pomocą [Enter] można zmienić położenie nazwy. Istnieje 5 możliwości: na dole po lewej, u góry po lewej, na dole po prawej, u góry po prawej oraz wyłączone. KOLOR: Należy wcisnąć [Enter], aby uruchomić następujące okno ustawień: -14-

17 USTAWIENIA KOLORÓW Należy wcisnąć [Enter] lub bezpośrednio przeciągnąć kursor, aby ustawić kolor, w tym odcień, jasność, kontrast i nasycenie koloru. Należy wcisnąć [APPLY], aby zapisać parametry. PREVIEW (podgląd): ON (włączony): Kanał może być pokazywany w trybie live. PREVIEW TIME (czas podglądu): ON (włączony): Wyświetlanie daty systemowej i godziny powyżej wideo. RECORD TIME (czas nagrania): ON (włączony): Podczas odtwarzania aktualnego pliku wyświetlana jest godzina. 10 VIDEO/AUDIO SETUP (ustawienia wideo/audio) Należy ustawić kursor na [VIDEO/AUDIO SETUP] (symbol zostanie zaznaczony, jeżeli został wybrany). Należy wcisnąć [Enter], aby otworzyć okno ustawień. USTAWIENIA WIDEO/AUDIO Rozdzielczość VGA: Należy ustawić rozdzielczość za pomocą [Enter]. Istnieją dwie możliwości: 1024*768 i 800*600. System kamer: Za pomocą [Enter] można przełączać kamerę między PAL i NTSC. Ustawienie głośności: Należy ustawić kursor na [Lautstärkeeinstellung] (ustawienia głośności), włączyć za pomocą [Enter] okno ustawień głośności i ustawić głośność za pomocą przycisków numerycznych lub kursora. Uwaga: System zostanie ponownie uruchomiony, jeżeli system kamery został zmodyfikowany. 11 ADVANCE SETUP (ustawienia zaawansowane) Należy ustawić kursor na [ADVANCE SETUP] (symbol zostanie zaznaczony, jeżeli został wybrany). Należy wcisnąć [Enter], aby otworzyć następujące okno ustawień:

18 USTAWIENIA ZAAWANSOWANE Do funkcji zaawansowanych należą ustawienia alarmów, informacje systemowe, detekcja ruchu, monitorowanie za pomocą telefonu komórkowego, konserwacja systemu, PTZ i ustawienia sieciowe. 12 ALARM SETUP (ustawienia alarmów) Należy ustawić kursor na [ALARM SETUP] (symbol zostanie zaznaczony, jeżeli został wybrany). Należy wcisnąć [Enter], aby otworzyć okno ustawień. Zob. ilustracja poniżej: USTAWIENIA ALARMÓW I/O ALARM: Każdy kanał odpowiada statusowi I/O, co oznacza, że jeżeli został wywołany alarm, aktywowany jest odpowiedni kanał, aby rozpocząć nagrywanie alarmowe. N.O: Informuje, że alarm jest cały czas wyłączony (OFF). Jeżeli alarm zostanie aktywowany, wyświetla się ON. N.C: Informuje, że alarm jest cały czas włączony (ON). Jeżeli alarm zostanie aktywowany, wyświetla się OFF. HDD LOSS: Włączone: alarm jest uruchamiany, jeżeli brak jest dysku twardego, a w widoku live kanału 1 na dole wyświetlany jest symbol [H]. HDD SPACE: Włączone: Jeżeli dostępnych jest mniej niż 500 MB, w widoku live wyświetlana jest informacja: Brak miejsca na dysku. Po wyłączeniu urządzenia należy wymienić dysk twardy. VIDEO LOSS: Włączone: Jeżeli na kanale nie ma sygnału wejścia wideo, w widoku live wyświetlana jest informacja video loss. ALARM MANAGE (zarządzanie alarmami): Dostępne są opcje: Alarmausgabe (uruchomienie alarmu), Summer (brzęczyk) i POST REC. OUTPUT: Jeżeli alarm zostanie uruchomiony, trwa on: 0 sekund, 10 sekund, 20 sekund, 40 sekund lub 60 sekund

19 BUZZER: Ustawienie czasu działania brzęczyka w przypadku uruchomienia alarmu: 0 sekund, 10 sekund, 20 sekund, 40 sekund lub 60 sekund. POST REC: Ustawienie czasu nagrywania po zakończeniu nagrywania: 30 sekund,1 minuta, 2 minuty lub 5 minut 13 SYSTEM INFO (informacje systemowe) Należy przesunąć kursor na [SYSTEM INFO] (jeżeli zostanie aktywowany, ramka podświetli się na czerwono). Następnie wcisnąć [Enter], aby uruchomić okno informacji systemowych. W oknie tym wyświetlane są w pierwszej kolejności funkcje wyświetlacza oraz wersja oprogramowania firmware, w tym: wersja oprogramowania, adres MAC, numer seryjny. Zob. ilustracja poniżej: INFORMACJE SYSTEMOWE 14 MOTION DETECTION (detekcja ruchu) Należy ustawić kursor na [MOTION DETECT] (symbol zostanie zaznaczony, jeżeli został wybrany). Następnie wcisnąć [Enter], aby otworzyć okno detekcji ruchu. Zob. ilustracja poniżej: DETEKCJA RUCHU CHANNEL SWITCH (przełącznik kanałów): Każdy kanał dysponuje odpowiednim przełącznikiem kanałów. W celu włączenia lub wyłączenia detekcji ruchu, należy wcisnąć dla każdego kanału przycisk [Enter]. SENSITIVITY (czułość): Każdy kanał dysponuje odpowiednimi ustawieniami czułości, obejmującymi cztery standardy: wysoka, stosunkowo wysoka, średnia, niska. W celu zmiany czułości należy wcisnąć przycisk [Enter]. MD AREA (obszar detekcji ruchu): Każdy kanał dysponuje odpowiednim obszarem ustawienia detekcji ruchu. Należy ustawić kursor na odpowiednim ustawieniu ([setting]). Należy wcisnąć [Enter], aby uruchomić okno ustawiania obszaru detekcji: czerwony obszar oznacza uruchomienie detekcji ruchu, pole przezroczyste oznacza brak aktywacji detekcji ruchu. Zob. ilustracja poniżej:

20 X8104XX Instrukcja obsługi rejestratora cyfrowego...wersja 1.0 Za pomocą przycisków kierunkowych na pilocie lub kursora można ustawić odpowiedni obszar. Zielona ramka oznacza, że kursor przesunął się na ten obszar. Należy wcisnąć [Enter], aby aktywować lub dezaktywować detekcję ruchu w tym małym obszarze. Po wprowadzeniu ustawień należy wcisnąć [exit], aby powrócić do okna ustawień detekcji. Zapis odbywa się automatycznie. Uwaga: Za pomocą pilota na podczerwień: należy wcisnąć [Menu], aby aktywować lub dezaktywować tryb wyświetlania w pełnym ekranie. Za pomocą myszy: należy wcisnąć lewy przycisk myszy i przeciągnąć ramkę, aby zaznaczyć obszar detekcji ruchu. 15 Monitorowanie za pomocą telefonu komórkowego Należy ustawić kursor na [MOBLE] (symbol zostanie zaznaczony, jeżeli został wybrany). Należy wcisnąć [Enter], aby otworzyć okno ustawień. Zob. ilustracja poniżej: TELEFON KOMÓRKOWY NETWORK CHANNEL (kanał sieciowy): Należy wybrać kanał do transmisji sieciowej i wcisnąć [Enter], aby przejść do innych kanałów. WIRELESS NETWORK (sieć bezprzewodowa): Należy wybrać z opcji 3G, 2.5G i 2.75G sieć komórkową i wcisnąć [ Enter], aby przejść do innej. WSKAZÓWKA: Szczegółowe informacje dotyczące ustawień połączenia mogą Państwo uzyskać u swojego operatora telefonii komórkowej. 16 OCHRONA SYSTEMOWA Należy ustawić kursor na [SYSTEM PROTECT] (symbol zostanie zaznaczony, jeżeli został wybrany). Następnie wcisnąć [Enter], aby uruchomić okno ochrony systemowej. Zob. ilustracja poniżej:

21 OCHRONA SYSTEMOWA AUTO RESET: Gdy ta funkcja jest włączona, mogą państwo ustawić godzinę, o której urządzenie uruchomi się ponownie. SYSTEM UPDATE (aktualizacja systemu): Należy skopiować plik aktualizacji do katalogu głównego na dysku flash i włożyć go do portu USB. Następnie kliknąć [Enter], aby zaktualizować oprogramowanie. Postęp aktualizacji systemu jest wyświetlany w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji: UWAGA DEFAULT SETTINGS (ustawienia fabryczne): Przywraca ustawienia fabryczne. WSKAZÓWKA: Należy zadbać o to, aby napęd USB oraz zasilanie nie zostały odłączone podczas aktualizacji. 17 PTZ SETUP Należy ustawić kursor na [PTZ SETUP] (symbol zostanie zaznaczony, jeżeli został wybrany). Następnie wcisnąć [Enter], aby otworzyć okno ustawień. Mogą Państwo wprowadzić ustawienia indywidualnie dla każdego kanału. Należy przesunąć kursor za pomocą przycisków kierunkowych na opcję i wcisnąć [Enter], aby przejść do innych kanałów. CHANNEL: Kanał, do którego podłączona jest kamer PTZ. PROTOCOL: Należy wybrać protokół dla różnych kamer. Dostępne są dwa protokoły do przełączania, a protokołem standardowym jest Pelco-D. BAUDRATE: Wybiera prędkość transmisji dla kamery PTZ. Dostępne są następujące prędkości transmisji: 1200, 2400, 4800 i DATA BIT: Do wyboru są opcje 5,6,7,8. Ustawienie fabryczne to 8. STOPBIT: Bity stopu 1 i 2 są opcjonalne, ustawieniem fabrycznym jest 1. VERIFY: Do wyboru są opcje None/Odd/Even/Mark/Space. Ustawienie fabryczne to None. ADDRESS: Należy wprowadzić kod danej kamery PTZ dla odpowiedniego kanału

22 USTAWIENIA PTZ 18 NETWORK SETUP (ustawienia sieciowe) Należy ustawić kursor na [NETWORK SETUP] (symbol zostanie zaznaczony, jeżeli został wybrany). Następnie wcisnąć [Enter], aby otworzyć okno ustawień: USTAWIENIA SIECIOWE TYP POŁĄCZENIA SIECIOWEGO: Dostępne są trzy opcje PPPOE, DHCP i STATIC. 1 Static W CONNECT NETWORK TYPE należy wybrać opcję [Static]. Należy wcisnąć [Enter], aby uruchomić następujące okno ustawień: USTAWIENIA SIECIOWE MEDIA PORT: Transmituje dane wideo między klientem a urządzeniem. WEB PORT: Tworzy port IE (Internet Explorer) za pomocą HTTP. IP ADDRESS: Tworzy adres IP. Adres IP wprowadzić wciskając [Enter] [+] / [-] lub za pomocą przycisków numerycznych

23 NETMASK: Maskę sieciową wprowadzić wciskając [Enter] [+] / [-] lub za pomocą przycisków numerycznych. GATEWAY: Domyślną bramę sieciową wprowadzić wciskając [Enter] [+] / [-] lub za pomocą przycisków numerycznych. 2 DHCP Należy wybrać DHCP i otworzyć następujące okno. USTAWIENIA SIECIOWE MEDIA PORT: Identyczny jak w przypadku ustawień statycznych. WEB PORT: Identyczny jak w przypadku ustawień statycznych. WSKAZÓWKA: Jeżeli wybrali Państwo DHCP, należy ponownie uruchomić system. Połączy się on automatycznie z serwerem DHCP. Jeżeli połączenie jest poprawne, przydzielony zostanie adres IP, który będzie wyświetlany w oknie. 3 PPPoE Należy wybrać PPPOE i otworzyć następujące okno. USTAWIENIA SIECIOWE MEDIA PORT: Port dla protokołu własnego rejestratora i komputera, wartość standardowa: Jeżeli ten port komputera jest używany przez inne serwery, należy wybrać inny, wolny port. WEB PORT: Port HTTP, standard: 80. Jeżeli administrator zmienił port WEB: np. 8088, za nr. IP należy dodać nr portu. Należy wpisać w linijce adresowej przeglądarki Internet Explorer. IP address: Należy wprowadzić adres IP w zależności od sieci rejestratora. Net mask: Należy wprowadzić maskę sieciową w zależności od sieci rejestratora. Gateway: Należy wprowadzić bramę sieciową w zależności od sieci rejestratora. Jeżeli w sieci nie ma żadnego routera, należy użyć adresu IP tego samego segmentu sieciowego. Należy ustawić odpowiednią bramę sieciową

24 X8104XX Instrukcja obsługi rejestratora cyfrowego...wersja Korzystanie z DDNS Muszą Państwo zarejestrować nazwę hosta, nazwę użytkownika i hasło u dostawcy DDNS. Aby wyjaśnić proces rejestracji, posłużymy się przykładem DynDns. Należy wpisać w przeglądarce Internet Explorer następujący adres: aby zarejestrować nowego użytkownika. 1. Następnie wprowadzić informacje i je wysłać. 2. Kilka minut później otrzymają Państwo maila od DynDns zawierającego pierwsze hasło dla użytkownika, którego Państwo właśnie zarejestrowali. 3. Następnie muszą się Państwo zalogować na podając nazwę nowego użytkownika i hasło oraz kliknąć na domain name management (zarządzanie nazwą domeny), aby włączyć okno obsługi. Następnie w Dynamic DDNS należy wybrać opcję new. 4. Należy ustawić wybraną nazwę domeny i wcisnąć Anwenden (zastosuj). Zarejestrowali Państwo nazwę hosta. 20 Sieć grupowa rejestratora Niniejszy rozdział zawiera przede wszystkim informacje o różnych metodach ustawień sieciowych: 1) Używanie ADSL. Tylko rejestrator musi połączyć się z Internetem. 1. Należy upewnić się, że rejestrator połączył się z modemem ADSL. Migająca kontrolka LED informuje o nawiązaniu połączenia. 2. Typ sieci: PPPoE 3. Należy wprowadzić port mediów i sieciowy. Należy zapoznać się w Setupanweisungen (instrukcjach dotyczących ustawień) z informacjami o tworzeniu sieci. 4. Należy wprowadzić nazwę użytkownika PPPoE i hasło

25 5. Należy wprowadzić IP DNS, przykładowo: lub Ustawienia DNS można sprawdzić na lokalnym komputerze (za pomocą komendy DOS: ipconfig /all). 6. Ponieważ publiczne IP po ponownym uruchomieniu ulegnie zmianie, należy skorzystać z funkcji DDNS i przyporządkować publiczne IP stałej nazwie domeny. 7. Należy zapisać ustawienia i uruchomić urządzenie ponownie. Połączy się ono automatycznie za pomocą trybu PPPoE z Internetem. Jeżeli operacja zakończy się pomyślnie, urządzenie otrzyma dynamiczne, publiczne IP. 8. Należy sprawdzić ping xxx.xxx.xxx.xxx (publiczne IP rejestratora), aby upewnić się, czy sieć działa poprawnie, oraz xxx.xxx.xxx (nazwa domeny rejestratora), aby upewnić się, czy ustawienia DDNS są właściwe. 9. Należy otworzyć IE oraz wpisać nazwę domeny DDNS (jeżeli portem sieciowym nie jest 80, muszą Państwo dodać port. Należy sprawdzić w ustawieniach IE). 10. Należy ściągnąć formant IE i następnie włączyć okno logowania. Ustawienia domyślne nie zawierają hasła. Należy wcisnąć Enter i wybrać w oknie podglądu odpowiednią funkcję. 2) Używanie ADSL. Wiele różnych urządzeń dzieli łącze internetowe. 1. Dostawca usług internetowych musi wyrazić zgodę na rozdzielenie Internetu za pomocą ADSL na kilka urządzeń. 2. Muszą Państwo zakupić router. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele routerów z 4 portami. Ew. Państwa modem ADSL jest wyposażony w funkcję routera. 3. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi routera i sprawdzić, czy urządzenie zostało podłączone poprawnie. 4. Za pomocą PPPOE należy uruchomić funkcję PPPOE i wykorzystać router do połączenia ADSL. 5. Zaleca się zakończenie działania funkcji DHCP routera. Rejestrator i komputer przejmą IP. Wskazówka: IP rejestratora, komputera i routera oraz maska podsieci oraz brama sieciowa muszą znajdować się w tej samej podsieci. Ustawienia internetowe rejestratora:

26 Ustawienie internetowe komputera: 6. Typowe dane należy edytować za pomocą komputera. W ten sposób mogą Państwo sprawdzić, czy powyższe ustawienia są poprawne. 7. Należy podać adres IP, aby sprawdzić czy mogą Państwo włączyć rejestrator. 8. Do rejestratora należy dołączyć funkcję portu transmisji. Do rejestratora należy dodać port mediów i sieciowy. 9. Komputer ma służyć do zdalnego sterowania przez Internet. Należy sprawdzić, czy mogą Państwo przesłać dane do DDNS poprzez xxx.xxx.xxx (nazwa domeny rejestratora). 10. Należy wpisać DDNS w pasek adresowy IE. Jeżeli port sieciowy nie jest ustawiony na 80, muszą Państwo dodać numer portu. Należy zapoznać się z informacjami w rozdziale Uruchomienie IE. 11. Po udanym pobraniu narzędzia ActiveX do IE należy zalogować się w oknie logowania. Domyślnie hasło nie jest wymagane. Należy wcisnąć OK, aby włączyć okno poglądu. Do dyspozycji są teraz następujące możliwości. 3) Po wprowadzeniu danych w pasku adresowym rejestrator powinien połączyć się za pośrednictwem IP i routera z Internetem. 1. Należy zadbać o to, by rejestrator był poprawnie połączony z Internetem. 2. Należy skorzystać z trybu konfiguracji. 3. Należy zapoznać się z informacjami w rozdziale Ustawienia internetowe w Podręczniku instalacyjnym. Informacje te mogą okazać się przydatne podczas ustawiania numeru portu, adresu IP, maski podsieci, bramy sieciowej itd. Kommentar [eparole4]: Za oryginałem

27 4. Należy zalogować się jako administrator sieciowy w routerze i dodać port rejestratora do listy przekierowania portów. 5. Należy wprowadzić IP sieci oraz numer portu w pasku adresowym IE za pomocą komputera sieciowego i uruchomić rejestrator. 6. Należy wprowadzić IP sieci oraz numer portu w pasku adresowym IE za pomocą komputera do zdalnej obsługi i uruchomić rejestrator. Mogą Państwo uruchomić funkcję DDNS. Po zakończeniu rejestracji DDNS oraz ustawień mogą się Państwo połączyć z rejestratorem za pomocą DDNS i numeru portu. W ten sposób unikną Państwo konieczności zapamiętywania złożonych IP. Rozdział 4 OBSŁUGA IE 4.1 WŁAŚCIWOŚCI Należy zainstalować oprogramowanie za pomocą IE systemu operacyjnego. Mogą Państwo teraz zdalnie obsługiwać sieć, co jest dużo wygodniejsze. Rejestrator obsługuje C/S, B/S i może być włączany za pomocą LAN i WAN. Urządzenie obsługuje również aktywację IP i nazwy domeny. Wspiera ono zmianę portu serwera. Równocześnie obsługuje ono PPPOE, DHCP i audio/video na czterech kanałach. 4.2 Ograniczenia W celu zagwarantowania stabilnej obsługi rejestratora za pomocą komputera, zalecamy korzystanie z systemów operacyjnych Windows XP lub Windows Vista oraz przeglądarki internetowej takiej jak IE 6.0 lub IE Logowanie użytkownika Należy podać w IE lokalny adres IP rejestratora. Jeżeli numer portu sieciowego jest ustawiony na 80, mogą Państwo wpisać adres IP bezpośrednio w pasek adresowy IE. Jeżeli nie jest on ustawiony na 80, za adresem IP należy podać numer portu. Np. jeżeli IP to a ustawiony numer portu 8088, muszą wpisać Państwo Po połączeniu z Internetem przeglądarka IE będzie automatycznie ściągała pliki na komputer

28 Operacja ta trwa 1-2 minut. Należy kliknąć na Falls Ihr Browser ActiveX zum Herunterladen nicht unterstützt, klicken Sie bitte hier (Jeżeli Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje pobierania ActiveX, należy kliknąć tutaj), jeżeli ściąganie się nie powiodło. System automatycznie otworzy następujący interfejs GUI: Do wyboru są języki chiński i angielski. HASŁO: Administrator posiada wszystkie prawa, a użytkownik prawa ograniczone, które pozwalają mu tylko na wyświetlanie. Dla bezpieczeństwa należy odpowiednio wcześnie zmienić numer urządzenia i hasło domyślne. SIEĆ: LAN/WAN, zależnie od typu sieci Państwa komputera i rejestratora. W oknie IE należy kliknąć na Login. Jeżeli wprowadzone hasło nie było poprawne, należy usunąć je za pomocą przycisku Reset i ponownie wprowadzić właściwe. 4.4 OKNO FUNKCJI W oknie głównym dostępne są następujące funkcje: widok live, odtwarzanie i ustawienia. Należy na nie kliknąć, aby do nich przejść LIVE Należy kliknąć na aby otworzyć następujące okno:

29 4.4.2 STEROWANIE KAMERĄ PTZ Zmienia fokus i fabrycznie ustawioną przesłonę, co pozwala na sterowanie kamerą PTZ. Należy kliknąć na, aby sterować ruchem kamery PTZ do góry / na dół / w lewo / w prawo. W przypadku przytrzymania przycisku kierunkowego kamera PTZ będzie się obracała w danym kierunku do momentu, w którym wcisną Państwo przycisk stopu na środku kółka ZOOM Należy kliknąć na, aby przybliżyć lub oddalić obraz Fokus W celu ustawienia ostrości należy kliknąć na Przesłona Należy kliknąć na USTAWIENIA FABRYCZNE PTZ, aby ustawić wielkość przesłony. Ustawianie punktu

30 X8104XX Instrukcja obsługi rejestratora cyfrowego...wersja 1.0 Mogą Państwo sterować punktem za pomocą trzech następujących przycisków ODTWARZANIE Należy ustawić kursor na symbolach. Jeżeli symbole zostaną wybrane, zostaną zaznaczone. Otwórz wszystkie nagrania wideo. Nagraj obraz, zapisz na lokalnym dysku twardym. Domyślna ścieżka systemowa to C:/DVR. Rozpoczyna szybko nagrywanie wideo wszystkich kanałów. W każdym kanale po lewej stronie u góry wyświetlany jest symbol zwykłego nagrywania [R]. Należy kliknąć na symbol, aby zmienić ekran sygnału. / cztery / dziewięć / 16 elementów. Przycisk służący do zmiany głośności INNE FUNKCJE 1. W ekranie podglądu należy wybrać kanał (ramka wybranego kanału jest zaznaczana na czerwono). Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy pozwala na wyświetlenie wybranego kanału jako obrazu pełnego. 2. W ekranie podglądu należy kliknąć na kanał lewym przyciskiem myszy, a następnie prawym przyciskiem myszy. Otwiera się okno z menu klawiszy skrótu, zob. poniższa ilustracja: Mogą Państwo otwierać, zamykać lub rozpoczynać nagrywanie kanałów za pomocą menu klawiszy skrótu. 3. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ekran widoku live. Kliknięcie na Alle Fenster öffnen (otwórz wszystkie okna) lub Alle Fenster schließen (zamknij wszystkie okna) spowoduje szybie otwarcie/zamknięcie wszystkich okien POWTARZANIE Należy kliknąć na REPLAY, aby włączyć okno odtwarzania

31 Należy kliknąć w górnej części po prawej stronie okna kalendarza na lub, aby ustawić miesiąc wyszukiwania. Klikając w oknie kalendarza na reflash, można wyświetlić informacje z bieżącego miesiąca. Zaznaczona data informuje, że w tym dniu nagrane zostało wideo. CZERWONĄ RAMKĄ oznaczany jest dzień daty systemowej. Klikając na dzień, wyszukiwana jest lista z plikami nagranymi w danym dniu. Przykładowo z powyższego zdjęcia wynika, że w 2009 r. dostępne są nagrania wideo z dni 15, 16, 17, 18 maja, a datą systemową jest 18 maja 2009 r. Aktualną datą wyszukiwania jest 18 maja. W dolnej części kalendarza należy wybrać kanał i typ. Należy kliknąć na SEARCH. Wynik wyświetlany jest w następujący sposób:

32 Należy kliknąć dwukrotnie na element na liście nagrań wideo, aby odtworzyć nagrane wideo. W międzyczasie symbol pliku zmienia się na i pokazują się poniższe przyciski odtwarzana. Przedstawiony wyżej pasek postępu w kolorze liliowym pokazuje postęp ściągania plików, natomiast zielony pasek postępu postęp odtwarzania. Przełącza między pauzą a odtwarzaniem Kończy odtwarzanie Zwiększa prędkość odtwarzania Odtwarzanie w zwolnionym tempie Pauza przy następnym obrazie Konwertuje plik H.264 na plik H.avi. Należy kliknąć na ten przycisk, aby otworzyć następujące okno ustawień konwertowania plików:

33 PLIK ŹRÓDŁOWY: Należy kliknąć na, aby przygotować plik H.264 do konwertowania. PLIK DOCELOWY: Należy kliknąć na, aby utworzyć katalog do zapisania pliku Avi. Po wprowadzeniu ustawień należy kliknąć na konwersji (zob. ilustracja poniżej) informuje o postępie konwertowania., aby rozpocząć konwertowanie danych. Pasek postępu USTAWIENIA Należy kliknąć na SETUP, aby otworzyć okno ustawień. Okno to obejmuje sześć pozycji menu: nagrywanie, alarm, PTZ, sieć, ustawienia i informacje systemowe NAGRYWANIE Należy kliknąć na RECORD, aby otworzyć okno ustawień. Mogą tu Państwo sprawdzić ustawienia parametrów, podobnie jak w przypadku GUI rejestratora USTAWIENIA ALARMÓW Należy kliknąć na ALARM, aby otworzyć okno ustawień. Mogą tu Państwo sprawdzić ustawienia parametrów, podobnie jak w przypadku GUI rejestratora

34 PTZ Należy kliknąć na PTZ, aby otworzyć okno ustawień. Mogą tu Państwo sprawdzić ustawienia parametrów, podobnie jak w przypadku GUI rejestratora SIEĆ Należy kliknąć na NETWORK, aby otworzyć okno ustawień. Mogą tu Państwo sprawdzić ustawienia parametrów, podobnie jak w przypadku GUI rejestratora

35 Ustawienia systemowe Należy kliknąć na SETUP, aby otworzyć następujące okno ustawień systemowych. BANDWIDTH: Należy ustawić szerokość pasma w kbps (128k, 192k, 256k, 384k, 512k, 1024k), z którą chcą Państwo dokonywać transmisji danych, w zależności od dostępnego łącza. Szerokość ta zależy od miejsca, z reguły jest to 256 lub 384 kbps. FILE SAVE PATH: Ścieżka zapisu nagranych obrazów i wideo. Hasło logowania IE i ustawienia czasu letniego mogą Państwo sprawdzić podobnie jak w przypadku ustawień rejestratora HOST INFO Należy kliknąć w oknie informacji systemowych na HOST INFO (zob. ilustracja poniżej). Okno to pokazuje status dysku twardego, pozostały czas nagrania, wersję firmware, adres MAC. Tych informacji nie można zmienić

36 Rozdział 5 Instrukcja instalacji rejestratora 5.1 Przegląd produktów Przedstawienie produktów

37 5.1.2 Opis elementów obsługi i przyłączy na przednim panelu obsługi 8104A/8104AP/8104D/8104DP 8104A/1204AP/8104/8104DP Przyciski na przednim panelu obsługi Typ Nazwa Funkcje Przyciski sterujące Przyciski kierunkowe Przyciski kierunkowe, w tym: Cztery przyciski w górę [ ], w dół [ ], w lewo [ ], w prawo [ ], odpowiedzialne za przemieszczanie kursora i sterowanie kamery PTZ. OK/PTZ (OK/PTZ) Przycisk stopu Potwierdza funkcję lub otwiera pasek sterowania PTZ w widoku live. [ ] Przycisk stopu [ ] Przycisk szybkiego przewijania do przodu > [ ] Przycisk Wybór prędkości Przycisk pauzy Klatka Odtwarzanie CH1-CH4 REC LINK 100M MENU/EXIT szybkiego przewijania do tyłu [ II ] Przycisk pauzy Wybór klatki CH1 >CH2>CH3>CH4 [ ] ODTWARZANIE Przycisk nagrywania/odtwarzania Status kanału Status nagrywania Status sieci Połączenie sieciowe Włącza w widoku live menu główne lub powoduje wyjście z podmenu

38 Dysk twardy Status dysku twardego POWER Gotowy do pracy Odbiornik IR IR Odbiornik sygnałów zdalnego sterowania 8104/8104TP Przyciski sterujące 8104/8104T Przyciski na przednim panelu obsługi Nazwa Przyciski kierunkowe OK/PTZ (OK/PTZ) Przycisk stopu Wybór prędkości Funkcje Przyciski kierunkowe, w tym: Cztery przyciski w górę [ ], w dół [ ], w lewo [ ], w prawo [ ], odpowiedzialne za przemieszczanie kursora i sterowanie kamery PTZ. Potwierdza funkcję lub otwiera pasek sterowania PTZ w widoku live. [ ] Przycisk stopu [ ] Przycisk szybkiego przewijania do przodu > [ ] Przycisk szybkiego przewijania do tyłu Przycisk pauzy [ II ] Przycisk pauzy Klatka Wybór klatki CH1, CH2, CH3, CH4 Odtwarzanie [ ] ODTWARZANIE Przycisk nagrywania/odtwarzania MENU/EXIT Włącza w widoku live menu główne lub powoduje wyjście z podmenu. Dysk twardy Status dysku twardego POWER Gotowy do pracy Odbiornik IR IR Odbiornik sygnałów zdalnego sterowania H

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 PL H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 Przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie...4 1.1 informacje

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSLUGI (pl)

INSTRUKCJA OBSLUGI (pl) INSTRUKCJA OBSLUGI (pl) EVOLVE Detective Instrukcja obsługi CYFROWA JEDNOSTKA ZAPISU MONITORINGU Witamy Niniejsza instrukcja obsługi służy jako pomoc przy instalacji i obsługi naszego urządzenia. Można

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 XR1601HV-IVS XR0801HV-IVS XR0401HV-IVS Graficzny Interfejs Użytkownika z Pełną Obsługą za Pomocą Myszki Proszę zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Rejestrator cyfrowy wizji 8 kanałów VEDVR2308 ul. Jutrzenki 94, 02-230 i Warszawa, www.volta.com.pl Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, przeczytaj całą instrukcję oraz zwróć uwagę na ostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

KPD-1601 KPD-801 KPD-401

KPD-1601 KPD-801 KPD-401 REJESTRATOR CYFROWY modele: KPD-1601 KPD-801 KPD-401 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Wszystkie niżej wymienione wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia należy przeczytać przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI 4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI Instrukcja obsługi SRD-480D 4-Kanałowy Rejestrator DVR HD-SDI Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/80 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/80 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator - FDS401L

Cyfrowy rejestrator - FDS401L Cyfrowy rejestrator - FDS401L Instrukcja Serwisowa ul.gen.j.sowińskiego 68, 70-236 Szczecin tel. +48 091 452 40 51 fax +48 091 452 40 52 wersja firmware: 1.1.1 ostatnia edycja: Maj 2009 tłumaczenie Polska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika v.1.1

Instrukcja uŝytkownika v.1.1 Instrukcja uŝytkownika v.1.1 VTV-N-1004-1008-1016 Rejestrator H.264 0 WAśNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Uwaga Ryzyko poraŝenia prądem Uwaga: Aby zredukować ryzyko poraŝenia prądem nie wystawiaj tego urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona. Data tłumaczenia: 20 listopada 2007

Instrukcja skrócona. Data tłumaczenia: 20 listopada 2007 233Z Seria KPD Instrukcja skrócona Data tłumaczenia: 20 listopada 2007 Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do późniejszego użytku. Niektóre zdjęcia mogą się różnić od aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

DRE-S0931, DRE-S1631

DRE-S0931, DRE-S1631 Instrukcja obsługi Cyfrowych rejestratorów 16 i 9 kanałowych serii: DRE-S0931, DRE-S1631 Dystrybutor: ul. Jutrzenki 94; 02-230 Warszawa; i Zgodność CE OSTRZEŻENIE DLA INSTALATORÓW: UPOWAŻNIENIE DO INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 1.1 KAMERY SIECIOWE... 7 1.3 PRZEGLĄD MODELI... 8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 10 2.2 SYSTEM OPERACYJNY I OBSŁUGIWANE

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów BCS ver. 3.2

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów BCS ver. 3.2 Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów BCS ver. 3.2 UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja użytkowania

Skrócona instrukcja użytkowania Sieciowy odtwarzacz multimedialny Skrócona instrukcja użytkowania Dune HD Smart H1 Dune HD Smart D1 Dune HD Smart B1 Dune HD Max Dune HD Duo Dune HD Base 3D Dune HD TV-303D www.dunehd.pl Spis treści 1.Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR1004 M85004. Instrukcja obsługi

Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR1004 M85004. Instrukcja obsługi Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR004 M85004 Instrukcja obsługi Kraków 2005 Uwagi specjalne Rejestrator cyfrowy jest skomplikowanym urządzeniem. Przed instalacją i użytkowaniem zaleca się uważne

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 1.1 KAMERY SIECIOWE...7 1.2 SIECIOWY SERWER VIDEO...8 1.3 PRZEGLĄD MODELI...8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE...10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...10 2.2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Kamery IP. Instrukcja obsługi

Kamery IP. Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów urządzeń. Instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F)

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Wprowadzenie Niniejsza kamera internetowa jest produktem nowej generacji, łączącym zalety kamery analogowej z internetową technologią wizyjną. Oprócz wszystkich

Bardziej szczegółowo