APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB AT /2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB AT-0401-0394/2013"

Transkrypt

1 Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, Józefów k/otwocka tel ; fax Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB AT /2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz z pozn. zm.) w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie k/otwocka na wniosek firmy: MERCOR SA ul. Grzegorza z Sanoka Gdańsk stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą: Modułowa centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i oddzieleniami przeciwpożarowymi typu MCR OMEGA z możliwością pracy w sieci w odmianach: MCR OMEGA C2100c i MCR OMEGA C2300c produkowanego przez: MERCOR SA ul. Grzegorza z Sanoka Gdańsk o przeznaczeniu, zakresie, warunkach i na zasadach określonych w załączniku, który jest integralną częścią niniejszej Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB. Termin ważności 2 lipca 2018 r. Załącznik Postanowienia ogólne i techniczne Józefów, 3 lipca 2013 r. Aprobata Techniczna CNBOP-PIB AT /2013 zawiera 27 strony. Dopuszcza się kopiowanie Aprobaty Technicznej tylko w całości. Kopiowanie, publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie (również elektronicznej) fragmentów Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowym Instytutem Badawczym.

2 CNBOP-PIB AT /2013 z dnia 3 lipca 2013 r. strona 2/27 ZAŁĄCZNIK SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY 1.1 Ogólna charakterystyka techniczna wyrobu 1.2 Podział 1.3 Oznaczenia 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA 2.1 Przeznaczenie 2.2 Zakres i warunki stosowania, ograniczenia 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE/WYMAGANIA 3.1 Konstrukcja 3.2 Właściwości 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1 Zasady ogólne 5.2 Zakładowa kontrola produkcji (ZKP) 5.3 Wstępne badanie typu 5.4 Badanie gotowych wyrobów 5.5 Metody badań 5.6 Pobieranie próbek do badań 5.7 Ocena wyników badań 6. USTALENIA FORMALNE 7. TERMIN WAŻNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE

3 CNBOP-PIB AT /2013 z dnia 3 lipca 2013 r. strona 3/27 POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE 1. PRZEDMIOT APROBATY 1.1 Ogólna charakterystyka techniczna wyrobu Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB jest modułowa centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i oddzieleniami przeciwpożarowymi typu MCR OMEGA z możliwością pracy w sieci w wykonaniu MCR OMEGA C2100c i MCR OMEGA C2300c, przeznaczona do stosowania w instalacjach oddymiania pożarowego i odprowadzania ciepła, instalacjach wentylacji i klimatyzacji oraz do stosowania jako sterownik drzwi/bram przeciwpożarowych. Centrala MCR OMEGA C2100c jest przeznaczona do zasilania i sterowania wentylatorów oddymiających i napowietrzających oraz urządzeń w instalacjach oddymiania różnicowo -ciśnieniowego w rozumieniu normy PN-EN , natomiast MCR OMEGA C2300c jest przeznaczona do sterowania i zasilania napędów urządzeń przeciwpożarowych takich jak: klapy przeciwpożarowe, drzwi, bramy oraz elementy wykonawcze instalacji oddymiania grawitacyjnego. Obie odmiany central MCR OMEGA stanowią elementy systemu automatyki pożarowej typu fail safe ; zasilane są za pomocą zasilacza zgodnego z PN-EN Centrale mogą współpracować z zewnętrznymi zasilaczami urządzeń przeciwpożarowych. W takim wypadku kontrolują one stan obu źródeł zasilania współpracującego urządzenia. Centrale sterują i zasilają siłowniki elektromechaniczne klap i okien oddymiających, klap lub okien napowietrzających oraz siłowniki i trzymacze elektromagnetyczne kurtyn dymowych i przeciwpożarowych. Centrale można stosować do zasilania i sterowania wentylatorów oddymiających na napięcie znamionowe do 400V. Centrale można także stosować jako sterownik drzwi i bram przeciwpożarowych takich, które są zamykane za pomocą samoczynnych urządzeń zamykających. Drzwi i bramy przeciwpożarowe w czasie normalnego funkcjonowania są utrzymywane za pomocą trzymaczy elektromagnetycznych, centrala w stanie alarmu pożarowego przerywa obwody prądowe trzymaczy drzwiowych. Wygląd centrali MCR OMEGA C2100c/C2300c przedstawiony jest na rys 1 i 2. Rys. 1. Widok obudowy i panelu czołowego centrali MCR OMEGA w obu wykonaniach

4 CNBOP-PIB AT /2013 z dnia 3 lipca 2013 r. strona 4/27 Rys. 2. Widok modułów wewnętrznych centrali MCR OMEGA, w obu wykonaniach MCR OMEGA C2100c jest wykonana w zależności od potrzeb i wymagań użytkownika w obudowach stalowych lub obudowach z tworzywa sztucznego. Odbudowa w zależności od wersji wykonana jest w klasie IP 55 lub IP 65. Drzwiczki wyposażone są w uszczelkę gumową oraz zamek lub zamki obrotowe blokowane kluczem. W zależności od wykonania, obudowa z góry lub z dołu zakrywana jest pokrywami z dławicami przeznaczonymi do przeprowadzenia kabli elektrycznych. Ilość dławic i ich rozmieszczenie wynika z wielkości systemu oraz ilości sterowanych urządzeń zewnętrznych. Wymiary obudowy są zmienne w granicach (długość x szerokość x wysokość) 600x400x200 do 2200x1200x600 i wynikają z ilości wysterowanych urządzeń oraz stopnia skomplikowania wykonywanych operacji i algorytmu łączeń. W przypadku centrali w obudowie stalowej na jej drzwiach montowany jest panel wizualizacji, na którym znajdują wskaźniki diodowe informujące zbiorczo: o stanie zasilania urządzenia, awarii oraz alarmie CSP. Zasada działania centrali wynika ze schematu i programu działania urządzeń, którymi steruje. Dokładne schematy elektryczne, wielkości, ilości, typy zastosowanych podzespołów każdej z central wynikają z założeń przyjętych dla danego budynku i są umieszczone w załącznikach i do DTR, dostarczanych wraz centralą. Linie zasilania siłowników elektrycznych podłączonych do centrali, linie sygnałów alarmowych z współpracującej centrali CSP są nadzorowane w sposób ciągły przez centralę MCR OMEGA. Linie informacji zwrotnych wysyłanych przez centralę do innych systemów powinny być monitorowane przez jednostki centralne tych systemów. Podstawowymi elementami składowymi central serii MCR OMEGA C2100c w zależności od wielkości systemu są: a) blok automatyki i sterowania oparty o: specjalizowane mikroprocesorowe moduły monitorowania i sterowania MCR MMS2063, MMS2081 (moduły mogą pracować w trybie SLAVE lub MASTER w zależności od ich ilości w centrali. Tryb pracy modułu ustawiony jest programowo); specjalizowane mikroprocesorowe moduły zarządzająco komunikacyjne MCR MZK 2001 lub MW 2001, (występują one w centrali, gdy liczba modułów MMS 2063 przekroczy 5 szt. i pełnią w centrali funkcję tzw. modułu MASTER obsługującego moduły MMS 2063);

5 CNBOP-PIB AT /2013 z dnia 3 lipca 2013 r. strona 5/27 b) blok zasilacza modułów procesorowych, wyposażony w przeciwzakłóceniowy filtr sieciowy, zabezpieczenie nadprądowe oraz transformator 230/24 V; c) blok zasilania głównego centrali; d) blok zasilania obwodów wyjściowych (linie zasilająco sterujące urządzenia podłączone do centrali) oparty o: transformator z zabezpieczeniem nadprądowym generuje napięcie 24 V AC, zasilacz spełniający wymagania PN-EN Uruchamianie procedury alarmowej sterowania centrali MCR OMEGA C2100c następuje na skutek pojawienia się sygnału z CSP o określonych parametrach na przyporządkowanym i oprogramowanym wejściu dowolnego modułu MMS. Centrala MCR OMEGA wymaga podania sygnału z CSP w postaci beznapięciowego styku przekaźnika typu NC. Linia sygnałowa jest parametryzowana rezystorem kontroli ciągłości linii. Centrala zapewnia współpracę z centralami wykrywania pożaru z zachowaniem procedury: a) przyjęcia sygnału uruchamiający program pożarowy, b) przekazanie informacji zwrotnej do systemu CSP o uszkodzeniu centrali, c) potwierdzenie zrealizowania procedury wysterowania podłączonych urządzeń przez centralę MCR do systemu zarządzania budynkiem integracyjnego, lub w małych obiektach do CSP. Centrala zapewnia: a) obsługę siłowników klap lub przepustnic w zakresie kontroli położenia wyłączników krańcowych klap za pomocą monitorowanych wejść, sygnalizujących następujące stany: Przerwa (linia uszkodzona) R=> ; Zwarcie (wyłącznik krańcowy zwarty) R = 0; Rozwarcie (wyłącznik krańcowy rozwarty) R = 1; Kontrola ciągłości linii za pomocą rezystora parametryzującego; Kontrola parametrów czasowych zmiana położenia wyłączników krańcowych, b) obsługę wentylatorów nawiewnych i wyciągowych, central wentylacyjnych w zakresie: c) wysterowanie stycznika zasilającego, d) kontroli stanu pracy stycznika zasilającego z kontrolą ciągłości linii e) zasilanie wentylatorów nawiewnych i wyciągowych 400V/230V MCR OMEGA C2300c jest wykonana w zależności od potrzeb i wymagań użytkownika w obudowach stalowych lub obudowach z tworzywa sztucznego. Odbudowa w zależności od wersji wykonana jest w klasie IP 55 lub IP 65. Drzwiczki wyposażone są w uszczelkę gumową oraz zamek lub zamki obrotowe blokowane kluczem. W zależności od wykonania, obudowa z góry lub z dołu zakrywana jest pokrywami z dławicami przeznaczonymi do przeprowadzenia kabli elektrycznych. Ilość dławic i ich rozmieszczenie wynika z wielkości systemu oraz ilości sterowanych urządzeń zewnętrznych. Wymiary obudowy są zmienne w granicach (długość x szerokość x wysokość) 600x400x200 do 2200x1200x600 i wynikają z ilości wysterowanych urządzeń oraz stopnia skomplikowania wykonywanych operacji i algorytmu łączeń. W przypadku centrali w obudowie stalowej na jej drzwiach montowany jest panel wizualizacji, na którym znajdują wskaźniki diodowe informujące zbiorczo: o stanie zasilania urządzenia, awarii oraz alarmie CSP. Zasada działania centrali wynika ze schematu i programu działania urządzeń którymi steruje. Dokładne schematy elektryczne, wielkości, ilości, typy zastosowanych podzespołów każdej z central wynikają z założeń przyjętych dla danego budynku i są umieszczone w załącznikach do Dokumentacji Techniczno - Ruchowej (DTR), dostarczanych wraz z centralą.

6 CNBOP-PIB AT /2013 z dnia 3 lipca 2013 r. strona 6/27 Linie zasilania siłowników elektrycznych podłączonych do centrali, linie sygnałów alarmowych z współpracującej centrali CSP są nadzorowane w sposób ciągły przez centralę MCR OMEGA. Linie informacji zwrotnych wysyłanych przez centralę do innych systemów powinny być monitorowane przez jednostki centralne tych systemów. Podstawowymi elementami składowymi central serii MCR OMEGA C2300c w zależności od wielkości systemu są: a) blok automatyki i sterowania oparty o: specjalizowane mikroprocesorowe moduły monitorowania i sterowania MCR MMS2063, MMS2081 (moduły mogą pracować w trybie SLAVE lub MASTER w zależności od ich ilości w centrali. Tryb pracy modułu ustawiony jest programowo). specjalizowane mikroprocesorowe moduły zarządzająco komunikacyjne MCR MZK 2001 lub MW 2001, (występują one w centrali, gdy liczba modułów MMS 2063 przekroczy 5 szt. i pełnią w centrali funkcję tzw. modułu MASTER obsługującego moduły MMS Jeden moduł MCR MZK 2001 lub MW 2001 obsługuje do 16 szt. modułów MMS 2063). specjalizowane mikroprocesorowe moduły zarządzająco-komunikacyjne MCR MZK 2001 lub MW 2001 pracujące w trybie sterownika komunikacyjnego (występują one jako opcja w przypadku gdy wymagane jest przesyłanie informacji do systemów nadzoru budynku BMS integrujących. Jeden moduł komunikacyjny występuje razem z modułem zarządzającym). moduły pomocnicze i kontrolno-sterujące, MMS2081, MMS2011, MMS2012, MMS2013 współpracujące z modułami podstawowymi MMS2063. b) blok zasilacza modułów mikroprocesorowych wyposażony w przeciwzakłóceniowy filtr sieciowy, zabezpieczenie nadprądowe oraz transformator 230/24 V, c) blok zasilania głównego centrali, d) blok zasilania oraz zabezpieczeń nadprądowych obwodów wyjściowych, e) blok ochronników przepięciowych jako opcja, f) blok zasilania obwodów wyjściowych (linie zasilająco-sterujące urządzenia podłączone do centrali) oparty o: transformator z zabezpieczeniem nadprądowym podaje napięcie 24 V AC, zasilacz spełniający wymagania PN-EN , Uruchamianie procedury alarmowej sterowania centrali MCR OMEGA C2300c następuje na skutek pojawienia się sygnału z CSP o określonych parametrach na przyporządkowanym i oprogramowanym wejściu dowolnego modułu MMS. Centrala MCR Omega wymaga podania sygnału z CSP w postaci beznapięciowego styku przekaźnika typu NC. Linia sygnałowa jest parametryzowana rezystorem kontroli ciągłości linii. Centrala zapewnia współpracę z centralami wykrywania pożaru z zachowaniem procedury: a) przyjęcia sygnału uruchamiający program pożarowy, b) przekazanie informacji zwrotnej do systemu CSP o uszkodzeniu centrali, c) potwierdzenie zrealizowania procedury wysterowania podłączonych urządzeń przez centralę MCR do systemu zarządzania budynkiem integracyjnego, lub w małych obiektach do CSP. Centrala zapewnia: a) obsługę siłowników klap lub przepustnic w zakresie: kontroli położenia wyłączników krańcowych klap za pomocą monitorowanych wejść, sygnalizujących następujące stany:

7 CNBOP-PIB AT /2013 z dnia 3 lipca 2013 r. strona 7/27 Przerwa (linia uszkodzona) R=> ; Zwarcie (wyłącznik krańcowy zwarty) R = 0; Rozwarcie (wyłącznik krańcowy rozwarty) R = 1; Kontrola ciągłości linii za pomocą rezystora parametryzującego; Kontrola parametrów czasowych zmiana położenia wyłączników krańcowych, b) obsługę wentylatorów oddymiających, nawiewnych i wciągowych, central wentylacyjnych w zakresie: wysterowanie stycznika zasilającego, kontroli stanu pracy stycznika zasilającego z kontrolą ciągłości linii, c) transmisję wybranych danych pomiędzy poszczególnymi centralami za pomocą otwartego protokołu transmisji w standardzie MOD BUS RS 485. d) transmisję wybranych danych do urządzeń integracyjnych BMS, paneli operatorskich, graficznych stacji sterowania i nadzoru za pomocą otwartego protokołu transmisji w standardzie MOD BUS RS485. Możliwość pracy w sieci Centrale typu MCR Omega posiadają możliwość pracy w sieci w topologii gwiazdy poprzez łącza RS485 za pomocą protokołu Modbus RTU. Maksymalna liczba central pracujących w jednym sieci wynosi 32. Maksymalna długość magistrali cyfrowej pomiędzy centralami wynosi 1000 m. OMEGA1 OMEGA2 OMEGA3 1 A 1 A 1 A B B B ADRES_1 ADRES_2 B B B ADRES_3 A2 B2 A1 B1 do kolejnych central OMEGA A A A 1 2 adres1 1 2 adres1 1 2 adres1 we we/wy we we/wy we we/wy 1 2 adres2 1 2 adres2 1 2 adres2 we we/wy we we/wy we we/wy 1 2 adres_n 1 2 adres_n 1 2 adres_n we we/wy we we/wy we we/wy + 24V DC V DC V DC - konfiguracja połączeń central MCR OMEGA Rys. 3. Topologia sieci central OMEGA Nazwa zakładu produkcyjnego i jego adres MERCOR S.A. Cieplewo, ul. Kwarcowa 3, Łęgowo 1.2 Podział Centrale typu MCR OMEGA występują w 2 wykonaniach, MCR OMEGA C2100c i MCR OMEGA C2300c.

8 CNBOP-PIB AT /2013 z dnia 3 lipca 2013 r. strona 8/27 Centrale te wykorzystują te same moduły wewnętrzne oprogramowane i skonfigurowane do obsługi instalacji wentylacji pożarowej. Centrala MCR OMEGA C2100c jest specjalizowana do oddymiania różnicowo ciśnieniowego, natomiast centrala MCR Omega C2300c do sterowania zamknięciami pożarowymi i oddymianiem mechanicznym i grawitacyjnym. Oba wykonania są urządzeniami o budowie modułowej i ich konfiguracja oraz funkcje a także zależności czasowe i blokady są określane do wymagań pojedynczych obiektów i ich scenariuszy pożarowych. 1.3 Oznaczenia Oznaczenie centrali MCR OMEGA C2100c/C2300c składa się z: nazwy, znaku wytwórcy - napis MERCOR SA; typu centrali; numeru aktualnego certyfikatu CNBOP-PIB; numeru seryjnego; napięcia znamionowego Un = 230/400 V, 50 Hz; prądu znamionowego - In (odpowiednio do wielkości); stopnia ochrony obudowy IP. Centrala powinna być oznaczona ponadto datą produkcji lub jej kodem. Oznaczenie powinno być wykonane trwale, na materiale niepalnym, umieszczone w miejscu widocznym. 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA 2.1 Przeznaczenie Centrala typu MCR OMEGA C2100c jest urządzeniem specjalizowanym, o budowie modułowej przeznaczonym do nadzorowania i sterowania pracą dowolnych systemów przeciwpożarowej wentylacji nadciśnieniowej (urządzenie zapobiegające zadymieniu). Centrala realizuje wymagane procedury dla sposobów oddymiania pożarowego różnicowo-ciśnieniowego łącznie z czasową funkcją sterowania wentylatorami oddymiającymi. Ponadto centrala może być wykorzystana jako sterownik wydzieleń przeciwpożarowych. Centrala typu MCR OMEGA może współpracować z innymi centralami oddymiania tego samego typu i systemem sygnalizacji pożarowej, które posiadają wyjścia sterownicze nadzorowane do urządzeń przeciwpożarowych wg PN-EN Centrala MCR OMEGA C2100c umożliwia sterowanie, monitorowanie oraz wizualizację stanu pracy urządzeń wchodzących w skład systemów zapobiegających zadymieniu. Centrala steruje i kontroluje stan zasilania tablic sterowniczych wentylatorów i pozwala realizować różne sposoby rozruchu i pracy wentylatorów nawiewnych i oddymiających. Centrala ponadto zasila i steruje przepustnice regulacyjne nadciśnienia pozwalające utrzymać poziom wymaganego nadciśnienia w granicach od 10 do 80 Pa. Centrala za pomocą wbudowanych modułów oprócz odczytywania stanu wejść do sterowania, ma możliwość kontroli działania urządzeń w funkcji czasu. Centrala pozwala realizować wymagane opóźnienia wyjść sygnałów oraz blokad. Centrala sterowania systemami oddymiania różnicowo ciśnieniowego stosuje się do wytwarzania i regulacji wartości nadciśnienia w klatkach schodowych, szybach dźwigów i innych przestrzeniach w których wymagany jest system zapobiegający zadymieniu. Centrala typu MCR OMEGA C2300c jest urządzeniem specjalizowanym, o budowie modułowej przeznaczonym do nadzorowania i sterowania pracą dowolnych systemów przeciwpożarowej wentylacji maszynowej i nadciśnieniowej (urządzenie zapobiegające zadymieniu). Centrala realizuje

9 CNBOP-PIB AT /2013 z dnia 3 lipca 2013 r. strona 9/27 wymagane procedury dla sposobów oddymiania pożarowego różnicowo-ciśnieniowego łącznie z czasową funkcją sterowania wentylatorami oddymiającymi. Ponadto centrala może być wykorzystana jako sterownik wydzieleń przeciwpożarowych. Centrala typu MCR OMEGA może współpracować z innymi centralami oddymiania tego samego typu i systemem sygnalizacji pożarowej, które posiadają wyjścia sterownicze nadzorowane do urządzeń przeciwpożarowych wg PN-EN Centrala MCR OMEGA C2300c umożliwia sterowanie, monitorowanie oraz wizualizację stanu pracy: a) Przeciwpożarowych klap odcinających w kanałach wentylacji i klimatyzacji oraz klap w kanałach wentylacji oddymiania pożarowego napędzanych osiowymi siłownikami elektromechanicznymi w których realizacja położenia pracy (alarmowego) jest wykonana za pomocą energii kinetycznej zmagazynowanej w sprężynie. Siłowniki te są sterowane przerwą prądową; b) Przeciwpożarowych klap odcinających oraz klap oddymiania pożarowego wyposażonych w napędy elektryczne sterowane impulsem prądowym, pod warunkiem zapewnienia dla tego typu wyzwalania zasilania rezerwowego w postaci certyfikowanego zasilacza urządzeń przeciwpożarowych lub spełniającego wymagania normy PN-EN , którego stan powinien być kontrolowany przez centralę MCR OMEGA; c) Elektromagnetycznych trzymaczy drzwi i bram wyzwalanych przerwą prądową; d) Elektromagnetycznych trzymaczy drzwi sterowanych impulsem prądowym, pod warunkiem zapewnienia dla tego typu wyzwalania zasilania rezerwowego w postaci certyfikowanego zasilacza urządzeń przeciwpożarowych lub spełniającego wymagania normy PN-EN , którego stan powinien być kontrolowany przez centralę MCR OMEGA; e) Liniowych siłowników elektromechanicznych, pod warunkiem zapewnienia zasilania rezerwowego w postaci certyfikowanego zasilacza urządzeń przeciwpożarowych lub spełniającego wymagania normy PN-EN , którego stan powinien być kontrolowany przez centralę MCR OMEGA. Oba wykonania central MCR OMEGA pracują poprawnie w warunkach środowiskowych określonych jako kategoria klimatyczna I, tzn. są przeznaczone do pracy wnętrzowej (np. kondygnacje budynków, sklepy, restauracje, pomieszczenia produkcyjne, pomieszczenia ruchu i przestrzenie magazynowe). Wymagana dla tej klasy jest praca w zakresie temperatur otoczenia od 10 0 C do C. 2.2 Zakres i warunki stosowania, ograniczenia Oba wykonania central MCR OMEGA mogą pracować z każdym urządzeniem wykonawczym (siłowniki elektromechaniczne, trzymacze elektromagnetyczne, ręczne przyciski oddymiania, centrale sygnalizacji pożarowej, czujki, ROP) dla których producenci podpisali wzajemne oświadczenia o technicznej możliwości współpracy. Do zapewnienia zasilania podstawowego i rezerwowego Central MCR OMEGA należy stosować certyfikowane zasilacze zewnętrzne spełniające wymagania normy PN-EN o odpowiednich parametrach technicznych. Centrale MCR OMEGA w obu wykonaniach powinny zapewnić zasilanie rezerwowe dla tych urządzeń, których praca w warunkach pożaru wymaga zasilania w energię elektryczną. Zespoły kablowe linii sygnałowych do central współpracujących powinny być wykonane w klasie odporności ogniowej E 90 zgodnie z DIN i ponadto spełniać wymagania ciągłości dostawy energii elektrycznej zgodnie z par. 187 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

10 CNBOP-PIB AT /2013 z dnia 3 lipca 2013 r. strona 10/27 Typ centrali: MCR OMEGA C2100c, MCR OMEGA C2300c Stopień ochrony obudowy IP 55 Zakres temperatur pracy -10 o C +55 o C Wymiary ( dł. x szer. x wys.) Typoszereg: 600x400x200(250) 600x600x200(250) 600x800x200(250) 800x600x200(250,300) 800x800x200(250,300) 800x1000x200(250,300) 800x1200x200(250,300) 1000x600x200(250,300) 1000x800x200(250,300) 1000x1000x200(250,300) 1000x1200x200(250,300) 1200x1000x200(250,300) 1200x1200x200(250,300) 2000x600x400(600) 2000x800x400(600) 2000x1000x400(600) Tablica x600x400(600) 2200x800x400(600) 2200x1000x400(600) Wersja oprogramowania: MZK2001->mms1m MZK2001->mms2m Typy urządzeń współpracujących z centralą Napędy elektromechaniczne: Belimo typu BF, BLF, BE, BLE, AF, SF, LM(Q), NM(Q), SM(Q) napięcie zasilania 24V AC/DC oraz 230 AC CIAT typu Gryfit i FDG napięcie zasilania 24V AC?DC oraz 230V AC Zwalniaki elektromagnetyczne typu impuls oraz przerwa napięcie zasilania 24V AC/DC oraz 230V AC Mechanizmy zasilająco sterujące Mercor typu KW1 Elektromagnetyczne trzymacze drzwiowe napięcie zasilania 24V DC Liniowe siłowniki elektromechaniczne napięcie zasilania 24V DC Zasilacze autonomiczne spełniające wymagania PN-EN np. Merawex typu ZSP135-D Zasilanie główne: napięcie zasilania 230/400V AC 230V AC Max. pobór mocy z sieci Brak danych 80 VA Wewnętrzne napięcie robocze 24 V DC Zasilanie awaryjne: typ akumulatorów Brak danych Max. pojemność akumulatorów Brak danych Napięcie ładowania akumulatorów Brak danych Obwody wyjściowe Linia dozorowa: rodzaj linii dozorowej otwarta Liczba linii dozorowych Brak danych Max. liczba elementów na linii dozorowej Brak danych Napięcie linii dozorowej Linia wyzwolenia/kasowania ręcznego przycisku wyzwalającego Linia sterująca pracą napędów elektromagnetycznych i/lub trzymaczy elektromagnetycznych Linia przełącznika wentylacji codziennej Brak danych Brak danych 216 szt. I o =(4-160) [A/230/400VAC) I o =(4-25) [A/24VDC) Brak danych

11 CNBOP-PIB AT /2013 z dnia 3 lipca 2013 r. strona 11/27 Linia czujnika deszczu Linia sygnałowa sygnalizatorów Zalecane typy kabli Brak danych Brak danych Zasilanie sieciowe: YDY 3x., YKY 3x., YDY 5x., YKY 5x. Linie dozorowe, wej/wyj: YnTKSY 1x2x0,8, YnTKSY 2x2x0,8, HDGs 2x..., HDGs 3x Przekrój żyły zależny od obciążenia I warunków ułożenia. Dopuszczone do stosowania są następujące moduły wewnętrzne: moduły monitorowania i sterowania: MMS 2063, MMS2081; moduł zarządzająco komunikacyjny: MZK 2001; moduł wzmacniający sygnały: MW Instalowanie Centralę należy instalować w obiekcie w takich miejscach, do których jest zapewniony dostęp konserwacyjny. Centralę w miarę możliwości należy instalować w pomieszczeniach ruchu elektrycznego niskiego napięcia obiektu (rozdzielnie, pola rozdzielcze szybów i kanałów kablowych). Centralę należy instalować w miejscach oddalonych minimum 15 cm od kabli silnoprądowych i minimum 1 m od zwodów piorunochronowych. Centrala powinna być instalowana poza strefami zagrożenia wybuchem. Centrale powinny być instalowane i konserwowane zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową (DTR) producenta i instrukcją obsługi centrali dostarczaną wraz z każdym urządzeniem. Obudowę centrali należy mocować na płaszczyźnie pionowej, za pomocą metalowych łączników dopasowanych do materiału podłoża. Centrale które współpracują z urządzeniami przeciwpożarowymi powinny być instalowane w pobliżu urządzeń, które zasilają, ze względu na spadki napięć. Do obliczeń przekroju przewodów zasilających urządzenia wykonawcze na napięcie 24 DC, należy przyjmować spadek napięcia wynoszący ΔU = 1V. Pole zasilające i bezpiecznik dla centrali oddymiania powinien być odpowiednio oznaczony (barwą czerwoną i numerem centrali lub w sposób opisowy). Jeden bezpiecznik sieciowy na polu powinien zabezpieczać tylko jedna centralę. Niedopuszczalne jest podłączanie do bezpiecznika centrali jakichkolwiek innych odbiorników. 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE/WYMAGANIA 3.1 Konstrukcja wyrobu Wykonanie poszczególnych elementów centrali powinno być staranne a jej złożenie zgodne z dokumentacją techniczną i instrukcją technologiczną montażu centrali. Części metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją pokryciami ochronnymi. Obudowa urządzenia powinna mieć wystarczającą wytrzymałość, adekwatną do sposobu montażu zalecanego w dokumentacji oraz deklarowanej przez producenta klasy środowiskowej: dla 1 klasy środowiskowej wymagany jest co najmniej stopień ochrony obudowy IP 30, dla 2 klasy środowiskowej wymagany jest co najmniej stopień ochrony obudowy IP 42. Wszystkie obowiązkowe elementy manipulacyjne oraz wskaźniki świetlne powinny być wyraźnie oznakowane w celu informowania o ich przeznaczeniu. Oznaczenia powinny być czytelne z odległości 0,8 m w oświetleniu otoczenia o natężeniu od 100 lux do 500 lux. Zaciski torów transmisji i bezpieczniki powinny być wyraźnie oznakowane. Sygnalizacja stanu alarmowania pożarowego powinna mieć najwyższy priorytet przy przetwarzaniu sygnałów.

12 CNBOP-PIB AT /2013 z dnia 3 lipca 2013 r. strona 12/27 Przełączenia pomiędzy głównym i rezerwowym źródłem zasilania nie powinny powodować żadnych zmian w sygnalizacji i/lub zmian stanu jakichkolwiek wyjść, z wyjątkiem tych, które odnoszą się do zasilania. Uszkodzenie w jakimkolwiek torze transmisji pomiędzy centralą sterującą oddymianiem, a innymi elementami systemu oddymiania i przewietrzania i/lub systemem sygnalizacji pożarowej nie powinno wpływać na poprawne działanie centrali lub jakiegokolwiek innego toru transmisji. W przypadku zaniku głównego źródła zasilania, powinno następować zablokowanie funkcji przewietrzania (o ile taką przewidziano). Zablokowanie to powinno ustępować samoczynnie po powrocie zasilania podstawowego Znakowanie Znakowanie centrali powinno zawierać: a) nazwę lub znak towarowy producenta b) typ lub inne oznaczenie c) kod lub numer identyfikujący okres produkcji d) oznaczenie klasy środowiskowej 3.2 Wymagania funkcjonalne Wymagania ogólne Jeżeli centrala sterująca spełnia funkcję fakultatywną, wówczas powinna spełniać wszystkie odpowiadające tej funkcji wymagania. Jeżeli przewidziane są funkcje przewietrzania, nie powinny mieć one ujemnego wpływu na zgodność któregokolwiek z wymagań wg niniejszego stanowiska. Centrala sterująca powinna być zdolna do jednoczesnego pozostawania w dowolnej kombinacji następujących stanów pracy: a) stanu alarmowania pożarowego; b) stanu uszkodzenia; Wymagania dotyczące sygnalizacji Wymagania ogólne Centrala sterująca powinna jednoznacznie sygnalizować następujące stanów pracy: a) stanu dozorowania; b) stanu alarmowania pożarowego; c) stanu uszkodzenia; Sygnalizacja podstawowych stanów pracy może odbywać się za pośrednictwem centrali sterującej i/lub ręcznego przycisku oddymiania przyłączonego do zacisków wyjściowych centrali. Wszystkie obowiązkowe komunikaty powinny być łatwo identyfikowane. Jeżeli poza sygnalizacją obowiązkową zastosowana jest sygnalizacja dodatkowa, to nie powinna ona powodować niejednoznaczności i nieładu Sygnalizacja za pomocą wskaźników świetlnych Obowiązkowa sygnalizacja wykorzystująca wskaźniki świetlne powinna być widoczna przy intensywności światła otoczenia do 500 luksów, pod kątem do 22,5 o mierzonym względem linii przechodzącej przez wskaźnik i prostopadłej do jego powierzchni montażowej: a) z odległości 3 m w przypadku sygnalizacji ogólnej stanu pracy; b) z odległości 3 m w przypadku sygnalizacji zasilania energią; c) z odległości 0,8 m w przypadku pozostałej sygnalizacji.

13 CNBOP-PIB AT /2013 z dnia 3 lipca 2013 r. strona 13/27 Jeżeli te same wskaźniki świetlne są używane do sygnalizowania uszkodzeń i blokowań, uszkodzenia powinny być sygnalizowane światłem pulsującym, a blokowania - ciągłym. Wskaźniki świetlne wykorzystywane do sygnalizacji ogólnej i szczegółowej powinny być barwy: a) czerwonej do sygnalizowania: alarmów pożarowych; przesyłania sygnałów do urządzeń sterowniczych automatycznych urządzeń zabezpieczających, przeciwpożarowych. b) żółtej do sygnalizowania uszkodzeń; c) zielonej do sygnalizowania zasilania w energię Sygnalizacja akustyczna (wymaganie fakultatywne) Centrala sterująca może być wyposażona w elementy służące do sygnalizacji akustycznej. Te same elementy mogą być używane do sygnalizowania alarmu pożarowego i uszkodzeń. Minimalny poziom dźwięku, mierzony w warunkach bezechowych w odległości 1 m przy zamkniętych wszystkich drzwiach w CSP, powinien wynosić: a) 60 db (A) podczas sygnalizowania alarmu pożarowego, b) 50 db (A) podczas sygnalizowania uszkodzenia Dostępność wskaźników i elementów obsługi Wszystkie komunikaty (sygnalizacje) obowiązkowe powinny być widoczne na poziomie dostępu 1 bez uprzedniej interwencji ręcznej (np. bez potrzeby otwierania drzwiczek). Elementy manipulacyjne na poziomie dostępu 1 powinny być dostępne bez stosowania specjalnych procedur. Komunikaty i elementy manipulacyjne, które są obowiązkowe na poziomie dostępu 1 powinny być również dostępne na poziomie dostępu 2. Wejście na poziom dostępu 2 powinno być możliwe z zastosowaniem specjalnej procedury. Wejście na poziom dostępu 3 powinno być możliwe z zastosowaniem specjalnej procedury, różniącej się od procedury dla poziomu dostępu 2. Wejście na poziom dostępu 4 powinno być możliwe z zastosowaniem specjalnych środków, które nie są częścią centrali Stan dozorowania Zasilanie centrali energią elektryczną powinno być sygnalizowane za pomocą oddzielnego wskaźnika świetlnego o barwie zielonej. W stanie dozorowania mogą być przekazywane dowolne informacje o systemie oddymiania, jednakże nie powinny być podawane żadne komunikaty, które mogłyby być mylone z komunikatami dotyczącymi stanów: a) alarmowania pożarowego, b) uszkodzenia, Stan alarmowania pożarowego Odbiór i przetwarzanie sygnałów Centrala sterująca powinna być zdolna do odbierania, przetwarzania i wyświetlania sygnałów ze wszystkich komponentów, które są przyporządkowane do instalacji sterowania zamknięciami przeciwpożarowymi. Sygnał z jednego wejścia nie powinien fałszować przetwarzania, przechowywania i/lub wyświetlania sygnałów z innych (np. z ręcznego przycisku oddymiania, czujki pożarowej, CSP).

14 CNBOP-PIB AT /2013 z dnia 3 lipca 2013 r. strona 14/27 W stanie alarmowania pożarowego wszystkie komponenty, które są przyporządkowane funkcjom wykonawczym powinny być wysterowane zgodnie z przeznaczeniem. Czas przeznaczony na skanowanie, przepytywanie lub inne przetwarzanie sygnałów z elementów składowych systemu oddymiania i przewietrzana nie powinien wprowadzać opóźnienia w zasygnalizowaniu alarmu pożarowego większego niż 10s. Sygnały związane ze stanem alarmowania pożarowego mają najwyższy priorytet przy przetwarzaniu sygnałów Wyjścia związane ze stanem alarmowania W przypadku, gdy elementy składowe systemu automatyki pożarowej są zasilane za pośrednictwem centrali sterującej, centrala powinna zapewnić energię niezbędną do ich uruchomienia pod obciążeniem nominalnym (np. napędy elektromechaniczne). Centrala sterująca powinna uruchomić wszystkie obowiązkowe wyjścia związane w ciągu 10s od wprowadzenia stanu alarmu pożarowego lub uruchomienia ręcznego Funkcja kontroli ciągłości linii Centrala sterująca powinna zapewnić funkcję kontroli ciągłości, co najmniej w przypadku: a) linii dozorowej; b) linii sterującej pracą napędów elektromechanicznych i/lub trzymaczy elektromagnetycznych; c) linii sygnałowej przeznaczonej do podłączenia sygnalizatorów optycznych i akustycznych; Sygnalizacja optyczna stanu alarmowania Stanie alarmowania pożarowego powinien być sygnalizowany w sposób optyczny za pomocą oddzielnego wskaźnika świetlnego (ogólnego wskaźnika alarmu pożarowego). Barwy sygnalizacji powinny odpowiadać wymaganiom punktu Sygnalizacja akustyczna (wymaganie fakultatywne) Centrala sterująca może być wyposażona w środki do przekazywana sygnału akustycznego związanego ze stanem alarmowania. W takim przypadku zastosowanie mają następujące wymagania: a) sygnalizacja akustyczna powinna być możliwa do skasowania na poziomie dostępu 1 lub 2, b) sygnalizacja akustyczna nie powinna być wyłączana automatycznie, c) sygnalizacja akustyczna powinna włączyć się ponownie po wejściu każdej nowej strefy w stan alarmowania Stan uszkodzenia Centrala sterująca powinna wprowadzić stan uszkodzenia, gdy zostaną odebrane sygnały, które po niezbędnym przetworzeniu są interpretowane jako uszkodzenie. Centrala sterująca powinna być zdolna do jednoczesnego rozpoznawania wszystkich uszkodzeń, chyba że jest to uniemożliwione przez: obecność sygnałów alarmu pożarowego z tej samej strefy. Jakakolwiek przerwa lub zwarcie między centralą sterującą, a innymi elementami składowymi systemu automatyki pożarowej powinny rozpoznawane i sygnalizowane jako uszkodzenie w ciągu 100 s od ich zaistnienia lub odebrania sygnału uszkodzeniowego, o ile nie przewidziano funkcji automatycznego wprowadzenia systemu w stan alarmu pożarowego w przypadku ich wystąpienia. Inne uszkodzenia nadzorowanych torów transmisji jak i uszkodzenia funkcji, powinny być sygnalizowane w czasie 100s od ich zaistnienia.

15 CNBOP-PIB AT /2013 z dnia 3 lipca 2013 r. strona 15/ Sygnalizacja optyczna stanu uszkodzenia Uszkodzenia powinny być sygnalizowane bez uprzedniej interwencji ręcznej. Stan uszkodzenia ma miejsce wówczas, gdy jest sygnalizowany: a) optycznie za pomocą co najmniej oddzielnego wskaźnika świetlnego (ogólnego wskaźnika uszkodzenia); b) akustycznie (funkcja fakultatywna). Sygnalizacja stanu uszkodzenia może się odbywać za pośrednictwem centrali sterującej i/lub ręcznego przycisku oddymiania. Barwy sygnalizacji powinny odpowiadać wymaganiom punktu Sygnalizacja akustyczna stanu uszkodzenia (wymaganie fakultatywne) Sygnalizacja akustyczna uszkodzeń powinna umożliwiać jej ręczne wyciszenie na poziomie dostępu 1 lub 2. Może być przeprowadzone w taki sam sposób, jak podczas wyciszania sygnalizacji akustycznej w stanie alarmowania. Sygnalizacja akustyczna powinna być wyciszana automatycznie, jeżeli centrala kasuje stan uszkodzenia. Jeżeli sygnalizacja akustyczna została uprzednio wyciszona to powinna ona być wznowiona ponownie przy każdym rozpoznawanym na nowo uszkodzeniu Wyjście związane ze stanem uszkodzenia (wymaganie fakultatywne) Centrala sterująca może być wyposażona w wyjścia przeznaczone do transmisji sygnału uszkodzenia do innych systemów. Uszkodzenia powstałe w obrębie innych systemów nie powinny w wpływać na poprawną pracę centrali sterującej. W tym celu mogą być wykorzystane elementy zapewniające separację galwaniczną układów np. bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe lub transoptory. Sygnał na tym wyjściu powinien pojawić się również wówczas, gdy centrala zostanie pozbawiona zasilania Kasowanie sygnalizacji uszkodzeniowej Sygnalizacja uszkodzeń wg powinna umożliwiać ich skasowanie: a) automatycznie, gdy uszkodzenia nie są już dłużej rozpoznawane; i/lub b) ręcznie na poziomie dostępu 2, które może być tym samym, które jest używane do kasowania sygnalizacji alarmu pożarowego. Po skasowaniu sygnalizacja właściwego stanu pracy, stosownie do odbieranych sygnałów, powinna albo pozostać, albo ustalić się ponownie w ciągu 20s Stan zablokowania (wymaganie fakultatywne) Wymagania ogólne W niektórych przypadkach (np. przy rutynowych czynnościach konserwacyjnych), centrala być wyposażona w środki do niezależnego zablokowana wejść i/lub jej wyjść. Niezależne blokowanie i usuwanie blokad wejść i/lub wyjść właściwych dla stanu alarmowania pożarowego powinno być możliwe na poziomie dostępu 2 lub 3. Centrala powinna być w stanie zablokowania podczas istnienia blokad Sygnalizacja stanu zablokowania Stan zablokowania powinien być sygnalizowany optycznie za pomocą: a) oddzielnego wskaźnika świetlnego (ogólnego wskaźnika zablokowania) i/lub b) sygnalizacji dla każdego wprowadzonego zablokowania. Barwy sygnalizacji powinny odpowiadać wymaganiom punktu

16 CNBOP-PIB AT /2013 z dnia 3 lipca 2013 r. strona 16/27 Do sygnalizowania może być wykorzystany ten sam wskaźnik świetlny, który sygnalizuje odpowiadające uszkodzenie, lecz sygnalizacja powinna być rozróżnialna. Ten sam wskaźnik świetlny i ta sama sygnalizacja mogą być wykorzystane do wskazywania stanu zablokowania i testowania. Zablokowania powinny być sygnalizowane w ciągu 2 s od zakończenia manipulacji Stan testowania (wymaganie fakultatywne) Centrala sterująca może umożliwiać testowanie procesu przetwarzania i sygnalizowania alarmu pożarowego z określonych stref. Może to wprowadzań ograniczenie w spełnieniu wymagań podczas stanu alarmowania dla danej strefy. W takim przypadku powinny być spełnione co najmniej następujące wymagania: a) jeżeli jedna lub więcej stref są w trakcie testowania, centrala powinna znajdować się w stanie testowania; b) stan testowania powinien być wprowadzany lub kasowany tylko w wyniku operacji ręcznej na poziomie dostępu 2 lub 3; c) powinna istnieć możliwość testowania każdej strefy indywidualnie; d) strefy w stanie testowania nie powinny mieć wpływu na obowiązkową sygnalizację i sygnały wyjściowe ze stref nie będących w stanie testowania; e) sygnały ze strefy znajdującej się w stanie testowania nie powinny uaktywniać innych wyjść za wyjątkiem tych, które są do niej przyporządkowane Sygnalizowanie stanu testowania Stan testowania powinien być sygnalizowany optycznie, za pomocą: a) oddzielnego wskaźnika świetlnego (ogólnego wskaźnika testowania); b) wskaźnika każdej strefy. Ten sam wskaźnik świetlny i ta sama sygnalizacja mogą być wykorzystane do sygnalizowania testowanej strefy i zablokowanej strefy Dodatkowe wymagania konstrukcyjne dla central sterowanych programowo Wymagania ogólne Centrala sterowania zamknięciami przeciwpożarowymi może zawierać elementy, które są sterowane przez oprogramowanie w celu spełnienia wymagań funkcjonalnych niniejszego stanowiska Budowa oprogramowania W celu zapewnienia niezawodności centrali mają zastosowanie następujące wymagania dotyczące budowy oprogramowania: a) oprogramowanie powinno mieć strukturę modułową; b) budowa interfejsów dla danych generowanych ręcznie i automatycznie nie powinna pozwalać, aby nieważne dane powodowały błędy w realizacji programu; c) w programie powinny być stosowane sposoby zapobiegające blokowaniu się systemu Nadzorowanie programu Realizacja programu powinna być nadzorowana. Urządzenie nadzorujące powinno sygnalizować błąd systemu, jeśli algorytmy związane z głównymi funkcjami programu nie zostaną zrealizowane w ciągu okresu czasu wynoszącego 100s. Błąd w realizacji programu nie powinien uniemożliwiać funkcjonowania urządzenia nadzorującego, oraz sygnalizowania uszkodzenia. Jeżeli zostanie wykryty błąd w realizacji programu to centrala oddymiania powinna wejść w stan bezpieczeństwa w ciągu 100 s. Stan bezpieczeństwa powinien zostać określony przez producenta.

17 CNBOP-PIB AT /2013 z dnia 3 lipca 2013 r. strona 17/ Przechowywanie programów i danych Wszystkie realizowane kody i dane powinny być utrzymywane w pamięci, która jest zdolna do ciągłej i niezawodnej pracy w okresie, co najmniej 10 lat. Program powinien być utrzymywany w nieulotnej pamięci, do której zapis możliwy jest tylko na poziomie dostępu 4. Każde urządzenie pamięciowe powinno być identyfikowalne tak, aby jego treść mogła być w sposób jednoznaczny odniesiona do dokumentacji oprogramowania. W stosunku do danych szczególnych, odnoszących się do miejsca zainstalowania, mają zastosowanie następujące wymagania: a) zmiany nie powinny być możliwe na poziomach dostępu 1 lub 2; b) zmiana szczególnych danych dotyczących miejsca zainstalowania nie powinna wpływać na budowę programu; c) jeżeli w pamięci ulotnej są przechowywane dane specyficzne odnoszące się do miejsca zainstalowania, powinny być one zabezpieczone przed utratą zasilania przez rezerwowe źródło energii, które może być oddzielone od pamięci na poziomie dostępu 4 i które jest zdolne do utrzymania treści pamięci co najmniej przez 2 tygodnie; d) jeżeli takie dane są przechowywane w pamięci o dostępie swobodnym (RAM), wówczas powinien istnieć mechanizm, który zapobiega wpisowi do pamięci podczas realizacji programu tak, aby jej zawartość mogła być zabezpieczona w przypadku błędu w realizacji programu Nadzorowanie zawartości pamięci Zawartość pamięci z programem oraz szczególne dane dotyczące miejsca zainstalowania powinny być automatycznie testowane w odstępach czasu nieprzekraczających jednej godziny. Urządzenie testujące powinno sygnalizować błąd systemu, jeżeli zostanie wykryte uszkodzenie zawartości pamięci. 3.3 Wymagania techniczne/środowiskowe Centrala powinna być tak skonstruowana, aby zamocowana i przyłączona do zasilania podstawowego i rezerwowego spełniała wymagania opisane w Tablicy 2. Tablica 2 Lp. Właściwości Wymagania Metody badań 1. Zgodnie z Wygląd zewnętrzny, wymiary, Zgodnie z p. 3.1 dokumentacją znakowanie techniczną wyrobu 2. Funkcjonalność Zgodnie z p Zgodnie z p Funkcjonalność zasilacza PN-EN PN-EN Suche gorąco (odporność) Temperatura +55 ±2 0 C, Czas 4 h. PN-EN Wibracje sinusoidalne (odporność) Zakres częstotliwości Hz, Amplituda przyśpieszenia 0,5 g, Liczba osi 3, Szybkość zmian częstotliwości 1 oktawa/min, Liczba cykli zmian częstotliwości dla osi 1. PN-EN Wibracje sinusoidalne (wytrzymałość) 7. Zimno (odporność) 8. Wilgotne gorąco cykliczne (odporność) Zakres częstotliwości Hz, Amplituda przyśpieszenia 1 g, Liczba osi 3, Szybkość zmian częstotliwości 1 oktawa/min, Liczba cykli zmian częstotliwości dla osi 20. Temperatura -5 ±3 0 C, Czas 16 h. Dolna wartość temp. +25 ±3 0 C przy wilgotności 95% ±3 % Górna wartość temp. +40 ±2 0 C przy wilgotności 93 ±3 %, Liczba cykli 2, Czas jednego cyklu 24 h. PN-EN PN-EN PN-EN

18 CNBOP-PIB AT /2013 z dnia 3 lipca 2013 r. strona 18/27 Lp. Właściwości Wymagania Metody badań Uderzenia mechaniczne (odporność) Atmosfera korozyjna SO 2 (wytrzymałość) Energia uderzenia 0,5 ±0,04 J, Ilość uderzeń w dostępny punkt 3. Zawartość SO 2 25 ±5 ppm, Temperatura 25 ±2 0 C przy wilgotności 93 ±3 %, Czas 21 dób. PN-EN PN-EN Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy zmiany Poziom określony zgodnie z PN-EN PN-EN napięcia 12. Wyładowania elektryczności statycznej Poziom określony zgodnie z PN-EN PN-EN Oddziaływanie pola elektromagnetycznego Poziom określony zgodnie z PN-EN PN-EN Zakłócenia serią szybkich elektrycznych impulsów (EFT/B) Poziom określony zgodnie z PN-EN PN-EN Zakłócenia impulsami dużej energii Poziom określony zgodnie z PN-EN PN-EN Zakłócenia przewodzone wywołane polami o częstotliwości radiowej Poziom określony zgodnie z PN-EN PN-EN Zmiany napięcia zasilania Zakres zmian napięcia zasilania Un +10%, Un -15%. PN-EN Współpraca sieciowa 18. Wyładowania elektryczności statycznej Poziom określony zgodnie z PN-EN PN-EN Oddziaływanie pola elektromagnetycznego Poziom określony zgodnie z PN-EN PN-EN Zakłócenia serią szybkich elektrycznych impulsów (EFT/B) Poziom określony zgodnie z PN-EN PN-EN Zakłócenia impulsami dużej energii Poziom określony zgodnie z PN-EN PN-EN Zakłócenia przewodzone wywołane polami o częstotliwości radiowej Poziom określony zgodnie z PN-EN PN-EN Badania sieci central PB/BA/41 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 4.1 Pakowanie Modułowe centrale sterujące urządzeniami oddymiającymi i oddzieleniami przeciwpożarowymi typu MCR OMEGA z możliwością pracy w sieci w odmianach: MCR OMEGA C2100c i MCR OMEGA C2300c powinny być umieszczone w opakowaniu jednostkowym (wg dokumentacji konstrukcyjnej), a następnie transportowym, ograniczającym możliwość swobodnych ruchów i zabezpieczającym go przed uszkodzeniem w czasie przeładowywania i transportu. Akumulatory powinny być dostarczane osobno. Na opakowaniu transportowym powinny być podane następujące dane: nazwa i znak wytwórcy, nazwa, typ centrali. 4.2 Przechowywanie Modułowe centrale sterujące urządzeniami oddymiającymi i oddzieleniami przeciwpożarowymi typu MCR OMEGA z możliwością pracy w sieci w odmianach: MCR OMEGA C2100c i MCR OMEGA C2300c należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych o temperaturze od 0 0 C do C i wilgotności względnej do 80% przy temperaturze C, wolnych od lotnych związków siarki oraz par kwasów i zasad. Centrale nie powinny być narażona na bezpośrednie promieniowanie słońca, promieni ultrafioletowych i urządzeń grzejnych. 4.3 Transport Transport modułowych central sterujących urządzeniami oddymiającymi i oddzieleniami przeciwpożarowymi typu MCR OMEGA z możliwością pracy w sieci w odmianach: MCR OMEGA C2100c i MCR OMEGA C2300c opakowanych zgodnie z punktem 4.1, może się odbywać dowolnym środkiem transportu. Modułowe centrale sterujące urządzeniami oddymiającymi i oddzieleniami

19 CNBOP-PIB AT /2013 z dnia 3 lipca 2013 r. strona 19/27 przeciwpożarowymi typu MCR OMEGA z możliwością pracy w sieci w odmianach: MCR OMEGA C2100c i MCR OMEGA C2300c powinny być zabezpieczone przed możliwością mechanicznego uszkodzenia i oddziaływaniem temperatur niższych niż C i wyższych niż C oraz wilgotności względnej wyższej niż 93% przy C, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów transportowych. 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1 Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) wyrób, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeśli producent dokonał oceny zgodności i przez wystawienie krajowej deklaracji zgodności oświadczył, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną AT /2013 i oznakował wyrób znakiem budowlanym zgodnie z odrębnymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) oceny zgodności Modułowych central sterujących urządzeniami oddymiającymi i oddzieleniami przeciwpożarowymi typu MCR OMEGA z możliwością pracy w sieci w odmianach: MCR OMEGA C2100c i MCR OMEGA dokonuje producent stosując system 1 oznaczający certyfikację zgodności wyrobu przez akredytowaną jednostkę certyfikującą na podstawie: a) zadania producenta, tj.: zakładowej kontroli produkcji, uzupełniających badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym planem badania, b) zadania akredytowanej jednostki: wstępnego badania typu, wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji. 5.2 Zakładowa kontrola produkcji (ZKP) Wstęp Producent powinien ustanowić, dokumentować i utrzymywać system kontroli w zakładzie produkcyjnym, aby zapewnić, że wyroby wprowadzane do obrotu odpowiadają ustalonym cechom użytkowym. Jeżeli producent zaprojektował, zmontował, opakował, przetworzył i oznakował podzespół poprzez swojego podwykonawcę, uwzględnić należy ZKP u podwykonawcy. W przypadku, gdy ma miejsce podwykonawstwo, producent powinien utrzymać wszędzie kontrolę podzespołu i zapewnić, że otrzymuje wszystkie informacje potrzebne do wypełnienia swoich odpowiedzialności, zgodnie z niniejszą aprobatą. Producent, który korzysta z podwykonawstwa w całym zakresie swoich aktywności, w żadnych okolicznościach nie może sam przenieść swoich odpowiedzialności na podwykonawcę. ZKP jest stałą wewnętrzną kontrolą produkcji, wykonywaną przez producenta. Wszystkie elementy, wymagania i założenia przyjęte przez producenta powinny być udokumentowane w sposób systematyczny w formie procedur. Dokumentacja systemu kontroli produkcji powinna zapewniać ogólne zrozumienie oceny zgodności i umożliwiać uzyskanie wymaganych cech użytkowych wyrobu oraz skuteczne działanie systemu kontroli produkcji, który ma być sprawdzony. Osiągnięte może to być przez kontrole i badania przyrządów pomiarowych, surowców i składników, procesów, urządzeń i wyposażenia produkcyjnego oraz gotowych podzespołów, łącznie z cechami materiału i przez wykorzystanie uzyskanych

20 CNBOP-PIB AT /2013 z dnia 3 lipca 2013 r. strona 20/27 wyników Wymagania ogólne System ZKP powinien spełniać wymagania jakie są zawarte w następujących rozdziałach EN ISO 9001:2000, jeżeli mają zastosowanie: 4.2 z wyłączeniem a) 5.1e), 5.5.1, rozdział z wyłączeniem 7.1a), c), 7.4, 7.5, , 8.2.4, 8.3, system ZKP może być częścią systemu zarządzania jakością, np. zgodnie z EN ISO Wymagania specjalne dotyczące podzespołów wyrobu System ZKP powinien: odnosić się do niniejszej aprobaty technicznej; i zapewniać, że Modułowe centrale sterujące urządzeniami oddymiającymi i oddzieleniami przeciwpożarowymi typu MCR OMEGA z możliwością pracy w sieci w odmianach: MCR OMEGA C2100c i MCR OMEGA wprowadzane na rynek odpowiadają ustalonym cechom użytkowym System ZKP powinien zawierać plan jakości lub plan ZKP specyficzny dla wyrobu, który identyfikuje procedury do wykazania jego zgodności na odpowiednich stadiach, to znaczy: a) kontrole i badania, które, należy wykonać przed i/lub podczas produkcji zgodnie z częstością podaną niżej; i/lub b) weryfikacje i badania, które należy wykonać z użyciem gotowych wyrobów, zgodnie z częstością podaną niżej. Jeżeli producent do produkcji stosuje gotowe podzespoły, działania wg b) powinny prowadzić do poziomu zgodności podzespołu równoważnego, takiego jak gdyby podczas produkcji wykonywana była normalna ZKP. Jeżeli producent wykonuje część produkcji, to operacje wg b) mogą być zredukowane i częściowo zastąpione przez operacje wg a). Ogólnie rzecz biorąc im więcej produkcji wykonywanych jest przez producenta, tym więcej operacji wg b) może być zastąpione przez operacje wg a). W każdym przypadku operacja powinna prowadzić do poziomu zgodności podzespołu równoważnego do tego jak gdyby podczas produkcji wykonywana była normalna ZKP. Uwaga: w zależności od specyficznego przypadku niezbędne może być wykonywanie działań wymienionych w a) i b), tylko działań wymienionych wg a) lub tylko tych wymienionych wg b). Działania wg a) należy odnosić głównie do średniego stanu wyrobu jak również urządzeń produkcyjnych i ich regulacji, a także przyrządów pomiarowych np. Te kontrole i badania oraz ich częstość wybrane są w oparciu o typ, proces produkcyjny i jego skomplikowanie, czułość cech podzespołu na zmiany parametrów produkcji np. Producent powinien ustanowić i utrzymywać zapisy, które zapewniają ewidencję, że pobierane i badane były próbki wyrobu z produkcji. Zapisy te powinny wykazywać jednoznacznie, czy produkcja odpowiadała określonym kryteriom akceptacji; zapisy te powinny być utrzymywane, co najmniej przez dziesięć lat. Jeżeli próbka nie spełnia wymogów akceptacji, to pojęte powinny być działania dla wyrobów niezgodnych. Niezbędne działania korekcyjne powinny być podjęte niezwłocznie, a podzespoły lub partie niezgodne powinny być wydzielone oraz jednoznacznie zidentyfikowane. Jeżeli nieprawidłowość została skorygowana, to powtórzone powinny być dotyczące ją badania lub weryfikacja.

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Rys. Przykładowy system sterowania klapami pożarowymi oraz klapami napowietrzającymi oparty na centrali sterującej mcr Omega 200C. x2x0,8 x2x0,8 x2x0,8 x n kontrola 20V Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej i strumieniowej oraz systemów nadciśnienia

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej i strumieniowej oraz systemów nadciśnienia mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej i strumieniowej oraz systemów nadciśnienia OPIS DZIAŁANIA Centrale mcr Omega przeznaczone są do sterowania i zasilania urządzeń

Bardziej szczegółowo

TSZ-200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej. kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej

TSZ-200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej. kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej TSZ-200» Sterowanie, zasilanie i kontrola pracy urządzeń w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej»

Bardziej szczegółowo

» Podstawa prawna stosowania oraz wymagania dla zasilaczy systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z normą PN EN «

» Podstawa prawna stosowania oraz wymagania dla zasilaczy systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z normą PN EN « » Podstawa prawna stosowania oraz wymagania dla zasilaczy systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z normą PN EN12101-10 « Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

UCS A (1x8A)/MPW-60 Uniwersalna centrala sterująca, 1 strefa 8A - POLON-ALFA

UCS A (1x8A)/MPW-60 Uniwersalna centrala sterująca, 1 strefa 8A - POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl UCS-6000

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15 BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 207

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 207 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 207 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 25 listopada 2016 r. AB 207 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej

Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej TSZ-200 Modułowa centrala dla systemów wentylacji pożarowej» przeznaczona do obiektów wielkopowierzchniowych» wykonywana na indywidualne zamówienie»

Bardziej szczegółowo

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Dobór i prowadzenie linii głośnikowych w dźwiękowych systemach ostrzegawczych Tomasz Popielarczyk

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA. Zastosowanie:

AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA. Zastosowanie: AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA Zastosowanie: Dane techniczne: Centrala sterująca typ AFG-2004, jest podstawowym, autonomicznym elementem składowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centrala steruje i

Bardziej szczegółowo

Głośniki do Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych. Parametry elektroakustyczne głośników pożarowych

Głośniki do Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych. Parametry elektroakustyczne głośników pożarowych Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Głośniki do Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych Parametry elektroakustyczne głośników pożarowych

Bardziej szczegółowo

TSZ 200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej

TSZ 200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Tablica przeznaczona jest do sterowania, kontroli i zasilania urządzeń w systemach

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 Instrukcja obsługi Edycja IA 2 1 PRZEZNACZENIE Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 przeznaczona jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA Przeznaczenie centrali System sygnalizacji pożaru służy do zabezpieczenia obiektu oraz informowania o stanie zagrożenia pożarowego

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

ZAE Sp. z o. o. Data wydania: r strona: 1. Wydanie: 01 stron: 8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEŁĄCZNIK ZASILAŃ TYPU PNZ-3.

ZAE Sp. z o. o. Data wydania: r strona: 1. Wydanie: 01 stron: 8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEŁĄCZNIK ZASILAŃ TYPU PNZ-3. ZAE Sp. z o. o. Numer dokumentacji: --0 Data wydania:.07.0r strona: Wydanie: 0 stron: 8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEŁĄCZNIK ZASILAŃ TYPU PNZ- Wersja 0 ZAE Sp. z o.o. zastrzega wszelkie prawa do

Bardziej szczegółowo

Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K

Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 Instrukcja obsługi IO-E299-001 Edycja IA POLON-ALFA ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH Spółka z o.o. 85-861 BYDGOSZCZ, ul. GLINKI 155, TELEFON (0-52) 36-39-261,

Bardziej szczegółowo

Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M

Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane przez

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/12 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE CENTRALKI I SYGNALIZATORA str. 3 2. DANE TECHNICZNE str. 3 3. BUDOWA I DZIAŁANIE str. 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy

Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy 1. Umowa obejmuje trzyletni okres współpracy z możliwością przedłużenia o jeden rok. 2. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie zaświadczeń o

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

mcr ixega centrale wykrywania pożaru i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi NOWOSC

mcr ixega centrale wykrywania pożaru i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi NOWOSC ixega centrale wykrywania pożaru i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi NOWOSC ZASTOSOWANIE Centrala ixega poszerza ofertę automatyki pożarowej Mercor SA o nowe rozwiązanie w zakresie sterowania systemami

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

w systemach kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła

w systemach kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w systemach kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła Wymagania prawne Dyrektywa 89/106/EWG Mandaty dla CEN na opracowanie norm Mandaty na EOTA na opracowanie wytycznych (do 31.12.2016 - funkcjonowały

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Inwestor: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Obiekt: BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: SYSTEM ODDYMIANIA

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB AT-0402-0384/2013

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB AT-0402-0384/2013 Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/otwocka tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356 www.cnbop.pl

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA

Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA STRONA 18-2 Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA Tylko do baterii ołowiowo-kwasowych, do 150Ah wartości znamionowej. Znamionowy prąd wyjścia: 3A, 6A, 12A przy 12VDC 2.5, 5A, 10A przy 24VDC. Ochrona na wejściu i wyjściu.

Bardziej szczegółowo

Centrala oddymiania RZN 4304/08M

Centrala oddymiania RZN 4304/08M Kontrola poprawności działania systemu Kontrola systemu powinna być przeprowadzana, co 6 miesięcy oraz po naprawie przez wykwalifikowany personel. Oględziny: Wszystkie urządzenia i podłączenia kablowe

Bardziej szczegółowo

EM3XX są certyfikowane zgodnie z EN i EN UWAGA!

EM3XX są certyfikowane zgodnie z EN i EN UWAGA! EM3xx Moduł 4 wejść / 4 wyjść i adapter 2 linii bocznych EM3XX są certyfikowane zgodnie z EN 54-17 i EN 54-18. UWAGA! Opis produktu Moduł EMxx umożliwia komunikację central adresowalnych SmartLoop i SmartLight

Bardziej szczegółowo

Sterownik przekaźników S4P-01

Sterownik przekaźników S4P-01 EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Sterownik przekaźników Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające mcr FI PRO 4.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FI PRO są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ KONWENCJONALNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS1240/ IGNIS1080/ IGNIS1030/ IGNIS1520M Instrukcja sprawdzenia prawidłowego działania centrali po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 +48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 16 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR Katowice

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E.

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. 1 Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. Informacje ogólne: Seria 900 jest rodziną mikroprocesorowych urządzeń służących do monitorowania stanów

Bardziej szczegółowo

LUPS-11MEU LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11MEU LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BATERIA CB24V

CENTRALNA BATERIA CB24V CENTRALNA BATERIA CB24V SYSTEM ZASILANIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO OPRAW LED 2012-10-04 0 ES- S Y S T E M Zasilacz 230VAC/24VDC LS1 LS2 LS3 LS4 CENTRALNA BATERIA CB24V ES-SYSTEM CENTRALNA BATERIA 24V System

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacji pożarowej

systemy wentylacji pożarowej NOWE ROZWiaZANIA systemy wentylacji pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY ODDYMIAJÑCE SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA urządzenia do ochrony przeciwpożarowej przykłady zastosowania mcr WIP

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA Przeznaczenie centrali System sygnalizacji pożaru służy do zabezpieczenia obiektu oraz informowania o stanie zagrożenia pożarowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO PWS-150RB-xx 1. WSTĘP Zasilacz PWS-150RB-xx SPBZ jest

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK401 Cyfrowy Termoregulator ogólnego zastosowania z pojedynczym wyjściem 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5. 7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N 65-154 Zielona Góra ul. Dolina Zielona 46 a Tel/Fax

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

2.Opis techniczny instalacji przeciwpożarowej

2.Opis techniczny instalacji przeciwpożarowej 2.Opis techniczny instalacji przeciwpożarowej Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji systemu sygnalizacji pożarowej Podstawa opracowania a) Wytyczne projektowe b) Projekt budowlany w budynku

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DETEKCJI GAZÓW TYP SDG

SYSTEM DETEKCJI GAZÓW TYP SDG SYSTEM DETEKCJI GAZÓW TYP SDG Przeznaczenie i ogólna charakterystyka systemu System SDG przeznaczony jest głównie do detekcji gazów (wybuchowe, toksyczne lub ubytek tlenu) w obiektach i pomieszczeniach,

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Przeznaczenie modułu sterująco-kontrolnego EKS-Light:

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY SZEROKI ZAKRES CZASOWY 50 ms 100 h

Bardziej szczegółowo

CENTRALA AUTOMATYCZNEGO GASZENIA IGNIS 1520M

CENTRALA AUTOMATYCZNEGO GASZENIA IGNIS 1520M CENTRALA AUTOMATYCZNEGO GASZENIA IGNIS 1520M Instrukcja obsługi Edycja IA 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2. ELEMENTY MANIPULACYJNE I SYGNALIZACYJNE... 4 3. DOZOROWANIE... 7 3.1 POSTĘPOWANIE...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa dwustanowych typu ES-23 WYDANIE: 1.01 DATA: 16.08.2006 NR DOK: 2 / 2 EWIDENCJA ZMIAN Zmiana Autor zmiany Podpis Data INFORMACJA O WYCOFANIU DOKUMENTACJI Data Przyczyna Nr dok./nr wyd. dokumentacji zastępującej

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SPL-2030

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SPL-2030 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SPL-2030 spl2030_pl 04/10 Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SPL-2030 jest przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu. Funkcję sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny Sterownik Urządzeń Wykonawczych ASW45

Autonomiczny Sterownik Urządzeń Wykonawczych ASW45 Autonomiczny Sterownik Urządzeń Wykonawczych ASW45 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2012-11-23 12:32 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754

Bardziej szczegółowo

rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO.

rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4

Bardziej szczegółowo

LDPS-11ME LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LDPS-11ME LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

SZSA-21 NAŚCIENNY ZADAJNIK PRĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, wrzesień 2002 r.

SZSA-21 NAŚCIENNY ZADAJNIK PRĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, wrzesień 2002 r. NAŚCIENNY ZADAJNIK PRĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, wrzesień 2002 r. 53-633 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. DŁUGA 61 TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3 1.1.PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

POLON 6000 centrale o architekturze rozproszonej (część 2)

POLON 6000 centrale o architekturze rozproszonej (część 2) POLON 6000 centrale o architekturze rozproszonej (część 2) Przełomowa koncepcja ochrony przeciwpożarowej obiektów Mariusz Radoszewski W numerze 2/2014 Zabezpieczeń omówiona została ogólna koncepcja budowy

Bardziej szczegółowo

Sterownik FSG. Opis urządzenia. Centrala Sterowania Oddymianiem

Sterownik FSG. Opis urządzenia. Centrala Sterowania Oddymianiem Centrala Sterowania Oddymianiem Sterownik FSG Opis urządzenia Centrala sterowania oddymieniem typu Sterownik FSG to swobodnie programowalny sterownik dedykowany do zastosowań w systemach przeciwpożarowych.

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu FZLV. ver. 16.1

Instrukcja montażu systemu FZLV. ver. 16.1 Instrukcja montażu systemu FZLV. ver 16.1 Instrukcja montażu systemu FZLV. ver. 16.1 Obwody końcowe (maks. 4 obwody po 20 opraw) 1. Instalacja okablowania systemu FZLV. Schemat blokowy systemu FZLV: Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-120B-2 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB-2 jest podzespołem wg

Bardziej szczegółowo

(IMD4REL) Instrukcja modułu przekaźnikowego 4 x 16A. Model nr: 1810/1821. Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016

(IMD4REL) Instrukcja modułu przekaźnikowego 4 x 16A. Model nr: 1810/1821. Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016 Instrukcja modułu przekaźnikowego 4 x 16A (IMD4REL) Model nr: 1810/1821 Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016 Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. Adres siedziby firmy: ul. Stefczyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-22P-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-22P-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-22P-00 data publikacji sierpień 2011 Strona 2 z 12 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 4 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PCZ-10 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PRZEKAŹNIK CZASOWY PCZ-10 Zakład Automatyki Przemysłowej ELTA 84-230 Rumia ul. Ślusarska 41 tel./fax (58) 679-34-78 e-mail biuro@elta.com.pl

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB AT /2009 wydanie 2 Niniejsza Aprobata Techniczna zastępuje Aprobatę Techniczną CNBOP AT /2009

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB AT /2009 wydanie 2 Niniejsza Aprobata Techniczna zastępuje Aprobatę Techniczną CNBOP AT /2009 Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/otwocka tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356 www.cnbop.pl

Bardziej szczegółowo

MDZIAŁ SYSTEMÓW WENTYLACJI PO

MDZIAŁ SYSTEMÓW WENTYLACJI PO MDZIAŁ SYSTEMÓW WENTYLACJI POśAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA CENTRALA STERUJĄCO ZASILAJĄCA MCR OMEGA C2300c ver. 01.10.07 WYKONANO W: MERCOR SA ul. Grzegorza z Sanoka 2 80-408 Gdańsk tel. (0-58)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-08T-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-08T-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-08T-00 data publikacji sierpień 2011 Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 4 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWS-201B 1. WSTĘP Zasilacz PWS-201B jest podzespołem

Bardziej szczegółowo

LDPY-11 LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK POŁOŻENIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, czerwiec 1997 r.

LDPY-11 LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK POŁOŻENIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, czerwiec 1997 r. LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK POŁOŻENIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, czerwiec 1997 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01 Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01 2008 str 1 POWERSYS 80-217 Gdańsk ul.jarowa 5 tel.: +48 58 345 44 77

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne Projektowanie i instalowanie Spis treści 0 Wstęp... 8 0.1 Zastosowanie wytycznych VdS... 8 1 Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL Charakterystyka Regulatory z serii FCS wyposażone są w trójfazową elektroniczną napięciową regulację działającą na zasadzie obcinania

Bardziej szczegółowo

I0.ZSP APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

I0.ZSP APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) LISTWOWY POWIELACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH ZSP-41-2 WARSZAWA, Kwiecień 2011 APLISENS

Bardziej szczegółowo