Instrukcja użytkownika OPENBOX X-750PVR. Cyfrowy multimedyjny resywer

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika OPENBOX X-750PVR. Cyfrowy multimedyjny resywer"

Transkrypt

1 OPENBOX X-750PVR Cyfrowy multimedyjny resywer Instrukcja użytkownika - USB 2.0 Host port dla podłączania różnorodnych urządzeń - Nagranie wideo programów Jedną klawiszą i z pomocą tajmerów na USB akumulatory - Funkcja przemieszczenie w czasie (Time-Shift) używając wmontowaną pamięć (do 40-50min.) - Reprodukcja muzyki MP3 i cyfrowych zdjęć JPEG - Odnowienie PO i przeniesienie regulatorów pomocą USB akumulatorów - Podtrzymanie protokołów DISEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS - Funkcja Poszukiwanie sa ślepo (Blind Scan)

2 Tresc 1. Przestrzeżenie Informacja dla bezpieczeństwa użytkownika Uwaga Przed pierwszym włączeniem Możliwości odbiornika Narzędzia Opisanie odbiornika Szczyt przedni Szczyt tylny Pilot do regulowania dystancyjnego Schemat podłączenia Podłączenie do telewizora Podłączenie do telewizora i wideo magnetofonu Podłączenie do cyfrowej audio aparatury Podłączenie do anteny satelitarnej Opisanie funkcji Wybór kanału Okno informacyjne Ekran wielookienny TV gidas (EPG) Spis satelitów Grupa Ulubione Regulowanie głosności Pauza Subtitry Dróżka dźwiękowa Przemieszczenie w czasie, nagranie i odtwarzanie Meniu główne Konfiguracja Regulowanie Utility Dostęp warunkowy Redagowanie kanałów Usunięcie defektów Specyfikacja...33

3 1. Przestrzeżenie OPENBOX X-770PVR 1. Informacja dla bezpieczeństwa użytkownika 1 Uważnie przeczytajcie tę instrukcję użytkownika. Nie zgubcie instrukcję użytkownika. Nie ignorujcie z ważnych porad instrukcji. Wypełniajcie wszystkie rekomendacje. Nie dopuszczajcie, żeby wilgoć popadła wewnątrz odbiornika. Nigdy nie stawcie wazę z wodą lub jakieś inne naczynie na odbiornik. Przecierajcie odbiornik tylko suchą szmatką. Nie zakrywajcie odbiornik, zabezpieczcie swobodną przestrzeń dookoła niego dla dobrej wentylancji. Nie stawcie odbiornik niedaleko od źródeł ciepła (radiatorów, kaloryferów), nie stawcie odbiornik na inną technikę, rozpowszechniającą ciepło (wzmacniacze). Nie używajcie zepsutych lub własnoręcznych sznurów elektrycznych (przedłużaczy), które mogą spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Nie dawajcie elektrycznego sznura dla dzieci i zwierząt. Dopłączajcie odbiornik tylko do odpowiedniego napięcia prądu. Używajcie tylko te przybory i aksesuary, które są rekomendowane przez producenta odbiornika. Wyłączcie sznur prądu z rozety, jeżeli w ciągu dłuższego czasu nie korzystacie z odbiornika. Nie zostawiajcie włączonego do prądu odbiornika w czasie burzy. Zapamiętajcie! Dowolne zmiany modyfikacji, wypełnione niekwalifikowanym robotnikiem, pozbawiają was gwarancji. Napełnienie elektroniczne odbiornika składa się z materiałów wielokrotnego użycia. Prosimy, korzystajcie z możliwości powtórnego cyklu. Ten symbol na produkcji lub na jego etykiecie sygnalizuje o tym, że w wypadku złamania się lub niepotrzebności nie musicie wyrzucać go razem z innymi śmiećmi. W tym wypadku musicie zwrócić się do punktów, zajmujących się utylizacją przyrządów elektrycznych i aparatury elektronicznej. Możliwość rozdzału śmiecia powszedniego i niedziałających przyrządów radioelektronicznych i następna kwalifikowana utylizacja pozwoli chronić ludzi i otaczającą przyrodę od szkodliwego działania na zdrowie. Bardziej konkretnie o tym, gdzie możecia zdać wasze przyrządy na kwalifikowaną utylizację, możecie dowiedzieć się w miejscowej służbie municypalnej albo u dylera, u którego kupiliście wasz sprzęt. Prośba zapamiętać! Rozładowane baterie akumulatorowe, elektryczne i elektroniczne resztki nie wyrzucajcie razem ze śmiećmi powszednimi. Uwaga! Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym nie podłączajcie urządzenia i nie regulujcie w czasie deszczu lub w warunkach dużej wilgoci. 1

4 Dodatkowe środki bezpieczeństwa Podłączenie (odłączenie) do (od) LNB: Przed podłączeniem należy wyłączyć odbiornik, odłączając przewód koaksyalny od konwertora LNB. Podłączenie do telewizora: Przed podłączeniem odbiornika do telewizora należy odłączyć prąd od odbiornika. Zaziemnienie: Przewód koaksyalny LNB powinien być zaziemniony. System zaziemnienia powinien zadowalać potrzeby SABS 061. Serwis Należy odłączyć przewód od prądu przed wycieraniem korpusu odbiornika. Należy używać tylko lekko wilgotną szmatkę. Nie należy używać roztworów i reagentów chemicznych. Nie używajcie uszkodzonego przewodu elektrycznego, który może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. W przypadku, gdy woda papada do środka przyboru, niezwłocznie odłączcie prąd odbiornika z rozety. Unikajcie, aby promienie słoneczne nie świeciły bezpośrednio na odbiornik. 2. Uwaga Nie otwierajcie pokrywkę odbiornika. To może spowodować zacięcie w pracy odbiornika lub porażenie prądem elektrycznym. Jeżeli wypada konieczność zdjęcia pokrywki odbiornika, polecamy zwrócić się za pomocą do kwalifikowanych specjalistów z centru obsługi. Znak błyskawicy w centrum równoramiennego trójkąta świadczy o tym, że istnieje groźne bezpieczeństwo, spowodowane porażeniem prądu elektrycznego. Wykrzyknik w centrum równoramiennego trójkąta świadczy o tym, że należy strogo przestrzegać wszystkie środki bezpieczeństwa, opisane w instrukcji użytkownika. 2

5 2. Przed pierwszym włączeniem 1. Możliwości odbiornika OPENBOX X-770PVR 2 Możliwość przemieszczenia w czasie (Time Shifting) z akumulatorem wewnętrznym (do min.) Nagranie i przesłuchiwanie z pomocą zewnętrznych USB (2.0) narzędzi Możliwość planowania nagrania, korzystając z programu EPG Możliwość w jednym czasie nagrania i przeglądu z funkcją przemieszczenia w czasie (Time Shifting) Możliwość w jednym czasie nagrania i odtworzenia Podtrzymanie USB 2.0 (przegrywacz MP3 i przegląd odtwarzania) Całkowite dopasowanie MPEG-II i DVB Funkcja Poszukiwanie sa ślepo Podtrzymanie DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 и USALS Multi poszukiwanie satelit Podtrzymanie rozkładu programu (EPG - Electronic Program Guide) kolorów użytkownikowego graficznego interfejsu Stworzenie spisu ulubionych programów Duże możliwości redagowania programów: regulowanie faworytnych, przeniesienie, przemianowanie i możliwość starcia. Sortowanie kanałów według alfabetu, transporderów lub kodowania. Podtrzymanie wielourzytkownego interfejsu (OSD I Meniu) Podtrzymanie Teletekstu Możliwość odtwarzania kilku programów jednoczasowo Kontrola rodzicielska blokowanie recyweru Gniazdka CVBS Wideo i Audio (RCA) Gniazdka CVBS, RGB Wideo и Аudio (SCART) Gniazdka koaksyalne dla cyfrowego Audio Możliwość odnowienia programów i regulatorów z pomocą RS-232 и USB 3

6 2. Narzędzia Pilot do regulowania dystancyjnego Instrukcja użytkownika Baterie Typ AAA 2 szt. UWAGA! W przypadku, gdy brakuje bądź jednej z wymienionych narzędzi, prosimy zwrócić się do organizacji komercyjnej, gdzie był kupiony dany odbiornik. 4

7 3. Opisanie odbiornika 1. Szczyt przedni OPENBOX X-770PVR 3 1. Guzik do włączenia zasilania (Przełączenie z reżymu oczekiwania ( reżym dyżurny ) na reżym oglądania ( reżym roboczy ) 2. Dysplej : czteroznaczny siedmiosegmentowy indykator numeru programów lub statusu Meniu. W reżymie oczekiwania na dyspleju pojawia się informacja o czasie, zaś w reżymie oglądania informacja o numerze programu. 3. Indykator reżymu oczekiwania (Czerwony) sygnalizuje o tym, że odbiornik jest w reżymie dyżurnym. 4. Indykator regulacji (zielony) świadczy o tym, że został naciśnięty guzik na pilocie DU. 5. Guzik dla przełączania programów: przełączenie programów w reżymie roboczym. Możemy w Meniu dźwigać kursorem. 5

8 2. Szczyt tylny 1 LNB IN: gniazdko podłączenia anteny satelitarnej 2 LNB OUT: gniazdko podłączenia drugiego odbiornika satelitarnego lub modulu DVB-S. 3 AUDIO L/R: gniazdka podłączenia prawego i lewego kanałów dźwięku do telewizoru lub wideomagnetofonu. 4 VIDEO: gniazdko podłączenia sygnału Wideo do telewizoru lub wideomagnetofonu 5 SPDIF: gniazdko podłączenia do cyfrowej audio aparatury (koaksyalne lub optyczne). 6 VCR SCART: gniazdko podłączenia wideomagnetofonu z pomocą sznura SCART. 7 TV SCART: gniazdko podłączenia telewizora z pomocą sznura SCART. 8 RF OUT: gniazdko podłączenia odbiornika do gniazdka anteny telewizora. 9 RF IN: gniazdko podłączenia efirnej anteny. 10 RS-232C: gniazdko podłączenia do komputera personalnego. 6

9 3. Pilot do regulowania dystancyjnego 1 POWER: przycisk włączenia / wyłączenia odbiornika. 2 MUTE: przycisk włączenia / wyłączenia dźwięku. 3 UHF: przycisk regulacji gniazdka kanału «РЧ». 4 SLEEP: przycisk ustawienia czasu wyłączenia odbiornika (Tajmer snu). 5 TV/SAT: przycisk przełączenia reżymu oglądania satelitarnych i efirnych programów. 6 TV/RADIO: przycisk przełączenia spisu TV i Radio programów. 7 NUMERIC Keys: przycisk wpisania numeru programów bezpośrednio z klawiatury pilota lub wwpisania parametró w reżymie Meniu. 8 EPG (Electronic Program Guide): wywołanie programu TV lub Radio (w wypadku, gdy to jest przewidziane). 7

10 9 INFO: daje krótką informację o aktualnym programie. W wypadku powtórnego naciśnięcia wywołuje okno ze szczegółową informacją o o aktualnym programie. 10 MENU: przycisk wywołania głównego Meniu lub zwrót do poprzedniego meniu. 11 EXIT: przycisk wyjścia z meniu lub zamknięcia pojawiających się okien. 12 ARROW: przycisk przemieszczenia kursora w punktach meniu. Z pomącą przycisku CHЃЈ / CHЃҐ można przełączać programy, a z pomącą przycisku VOL. / VOL można zmieniać siłę dźwięku. 13 OK: przycisk wywołania spisu programów. Z pomącą danego przycisku możemy potwierdzić wybór programu lub punktu meniu. 14 PAGE UP/DOWN: przycisk przejścia do poprzedniej lub następnej kartki, w wypadku, gdy kartek jest więcej niż jedna. 15 RECALL: przycisk przejścia do poprzedniego programu. 16 SAT: przycisk szybkiego wyboru satelity ze spisu ogólnego. 17 FAV: przycisk pojawienia się ulubionych programów. 18 COLOR Keys: kolorowe przyciski wyboru specjalnych funkcji z meniu. Czerwony przycisk jest przeznaczony dla dodania lub likwidacji symbolu pozycji aktualnej. Zielony przycisk jest przeznaczony do przejścia do następnej odznaczonej pozycji. Niebieski przycisk daje możliwość pojawienia się na ekranie w jednym czasie kilku obrazków. 19 PLAY LIST: przycisk wywołania spisu wcześniej zapizanych programów. 20 SUBTITLE: przycisk regulowania reżymu subtitrów. 21 PAUSE: przycisk zatrzymania programu (stop-kadr). Powtórne naciśnięcie pozwala oglądać program w dalszym ciągu. 22 TELETEXT: przycisk włączenia reżymu teletekstu. 23 PREV FILE: przycisk powrotu do wcześniejszego failu MP3 (w reżymie failów MP3). 24 NEXT FILE: przycisk powrotu do następnego failu MP3 (w reżymie failów MP3). 25 FAST FORWARD: przycisk szybkiego przewijania lub oglądania. Z każdym naciśnięciem zwiększa się prędkość przewijania. 26 REWIND: przycisk do przewijania powrotnego (tylko w tym wypadku, jeżeli na ekranie widoczny jest progres-bar). Możemy także realizować przesłuchanie do tyłu. Wraz z każdym naciśnięciem zwiększa się prędkość przesłuchania do tyłu.. 27 RECORD: przycisk rozpoczęcia nagrania. 28 PLAY/TIME SHIFT: przycisk wywołania na ekran progres-baru lub informacji o przemieszczeniu w czasie. Pozwala rozpocząć przesłuchanie odwrotne z normalną prędkością. Wracamy do normalnej prędkości przesłuchania po przepatrzeniu pokadrowym. 29 STOP: przycisk wyjścia z reżymu przemieszczenie w czasie (time shifting), końca przesłuchania lub zatrzymania nagrania. Uprzedzenie! Przestrzegajcia polaryzację (+/-) ustawiając lub zmieniając baterie. 8

11 4. Schemat podłączenia 1. Podłączenie do telewizora OPENBOX X-770PVR 4 1. Podłączcie efirną TV antenę do gniazdka RF IN. 2. Podłączcie gniazdko RF OUT odbiornika do gniazdka ateny telewizora. 3. Z pomocą sznura RCA podłączcie wejście VIDEO i wyjście AUDIO L odbiornika z odpowiednimi gniazdkami VIDEO IN i AUDIO L, R IN telewizora. 4. Z pomocą sznura SCART podłączcie wyjście TV odbiornika do wejścia SCART telewizora. 9

12 2. Podłączenie do telewizora i wideo magnetofonu 1. Podłączcie efirną TV antenę do gniazdka RF IN. Connect the TV antenna to RF IN. 2. Podłączcie gniazdko RF OUT odbiornika do gniazdka RF IN wideo magnetofonu. 3. Podłączcie gniazdko RF OUT wideo magnetofonu do antenowego gniazdka telewizora. 4. Z pomocą sznura RCA podłączcie wyjście TV odbiornika do wejścia SCART telewizora. 5. Z pomocą sznura SCART podłączcie wyjście VCR odbiornika do wejścia SCART wideomagnetofonu. 6. Jeżeli jest to niezbędne, z pomocą sznura RCA podłączcie wyjście VIDEO i wyjście AUDIO L, R odbiornika z odpowiednimi gniazdkami VIDEO IN i AUDIO L, R IN telewizora. 10

13 3. Podłączenie do cyfrowej audio aparatury 1. Aby otrzymać dźwięk dobrego gatunku, możecie podłączyć wzmacmiacz, który ma cyfrowe Audio gniazdko SPDIF. W tym wypadku należy podłączać z pomocą przewodu koaksyalnego. 2. Podłączenie innych gniazdek analogiczne podłączeniom, opisanym w rozdziałach Podłączenie do telewizora i Podłączenie do telewizora i wideomagnetofonu. 11

14 4. Podłączenie do anteny satelitarnej 1. Korzystając z jednej anteny: Podłączcie antenę satelitarną do gniazdka odbiornika LNB IN. z pomocą przewodu koaksyalnego. 2. Korzystając z czterech satelitarnych anten: zróbcie komutację, jak wskazano na rysunku poniżej i z pomocą przewodu koaksyalnego podłączcie gniazdko przełącznika DiSEqC do wejścia LNB IN odbiornika. 12

15 3. Korzystając z motoru DiSEqC: z pomocą przewodu koaksyalnego podłączcie wyjście DiSEqC motora do wejścia LNB IN odbiornika. Antena satelitarna z motorem DiSEqC 13

16 5. Opisanie funkcji OPENBOX X-770PVR 1. Wybór kanału Aby wybrać potrzebny kanał, możemy korzystać z kilku sposobów 1.1 Wybór kanału z pomocą przycisków CH /CH Wybrać potrzebny kanał możemy z pomocą przycisków CH /CH. Z każdym naciśnięciem na przycisk teraźniejszy kanał zmieni się na następny lub przeszły. Możecie z kolei naciskać na przyciski dotąd, dopóki nie wybierzecie potrzebny kanał Wybór kanału z pomocą przycisków cyfrowych Jeżeli wiecie numer potrzebnego kanału, możecie nacisnąć potrzebny numer kanału na pilocie. 1.3 Wybór kanału ze spisu kanałów Aby wybrać potrzebny kanał ze spisu kanałów, trzeba nacisnąć przycisk OK i z pomocą przycisków CH /CH wybrać potrzebny kanał i znów nacisnąć przycisk OK. W spisie kanałów możecia korzystać z dodatkowych kolorowych przycisków. Aby sortować kanały według alfabetu, transponderu, grupy, kodowania, należy nacisnąć czerwony przycisk. Aby do jednego z dziesięciu możliwych spisów ulubionych kanałów dodać potrzebny kanał, należy nacisnąć zielony przycisk. 2. Okno informacyjne Aby przepatrzeć informację o kanale bierzącym, naciśnijcie przycisk INFO. Te okno informacyjne pojawia się za każdym razem przy przełączeniu kanałów i ma w sobie niezbędną informację: numer kanału, nazwa kanału, czynnik kodowania, obecność Teletekstu i subtitrów, znaku o translacji dźwięku w systemie Dolby Digital, czas i inną informację. Aby otrzymać informację szczegółową, naciśnijcie przcisk INFO jeszcze raz. 3. Ekran wielookienny 14

17 Aby w jednym czasie na ekranie pojawiło się kilka obrazków kanałów, naciśnijcie niebieski przycisk. Z pomozą przyciska czerwonego możemy przełączać między odtwarzaniem 9 a 12 kanału. 4. TV gidas (EPG) ТV Gid (rozkład programu telewizyjnego) pozwoli zorientować się w dużym wyborze programów i zawczasu wybrać potrzebny program. EPG zawiera niezbędną informację: spis programów, w jakim czasie rozpoczyna sią i w jakim skańcza się jakiś program, krótka i szczegółowa informacja o programie. Należy pamiętać, że rozkład programów transluje się w ogólnym potoku danych i nie wszystkie kanały mają rozkład programów. To zależy od prowajdera (właściciela kanału). 1. Naciśnijcie przycisk EPG, aby wywołać meniu EPG. 2. Z pomocą przycisków CH /CH i VOL /VOL możemy wybrać dowolny kanał i zobaczyć rozkład programów. 3. Aby otrzymać pełną informację, naciśnijcie przycisk EPG jeszcze raz lub naciśnijcie przycisk EPG dwa razy, aby zobaczyć program tylko jednego wybranego kanału. 4. Naciśnijcie zielony przycisk, aby zobaczyć program następnego dnia lub naciśnijcie czerwony przycisk, aby zobaczyć program poprzedniego dnia. 5. Z pomocą przycisków CH /CH wybierzecie niezbędny program i naciśnijcie OK, aby ustawić tajmer nagrania. 6. Możecie zrobić spis programów nagrania z pomocą, będąc w meniu EPG. - Naciśnijcie przycisk RECORD, aby włączyć tajmer nagrania niezbędnego programu. W jakim stanie jest tajmer nagrania, zawsze możecie dowiedzieć się w meniu uprawiania tajmerów nagrania. - Aby odwołać nagranie, naciśnijcie przycisk RECORD na odpowiednim programie. 5. Spis satelitów Naciśnijcie przycisk SAT (satelita), aby na ekranie pojawił się spis satelitów. Z pomocą przycisków nawigacji CH /CH wybierzcie potrzebną satelitę i naciśnijcie przycisk OK. 6. Grupa Ulubione Naciśnijcie przycisk FAV (ulubione) aby pojawił się spis ulubionych kanałów. Z pomocą przycisków nawigacji CH /CH wybierzcie potrzebny spis ulubionych kanałów i naciśnijcie przycisk OK. 7. Regulowanie głosności 1. Z pomocą przycisków VOL /VOL wyregulujcie potrzebny poziom głosności kanału. 2. Regulując głosność indykator poziomu głosności odzwierciedla się w górnej części ekranu. 3. Aby śpiesznie wyłączyć \ włączyć dźwięk, należy nacisnąć przycisk MUTE. 8. Pauza Z pomocą przycisku PAUSE możemy zatrzymać odtwarzanie. Przy powtórnym naciśnięciu na ten sam przycisk możemy ponowić odtwarzanie. 15

18 9. Subtitry Naciśnijcie przycisk SUBTITLE, aby mieć możliwość przeglądu subtitrów (przekazują się razem z danymi, jeżeli jest to przewidziane). 10. Dróżka dźwiękowa Możecie wybrać język odtwarzania. Aby to zrobić, należy nacisnąć przycisk AUDIO i z pomocą przycisków nawigacji CH /CH wybierzcie potrzebną dróżkę dźwiękową. Naciśnijcie przycisk OK, aby podtwierdzić swój wybór. 11. Przemieszczenie w czasie, nagranie i odtwarzanie 11.1 Nagranie 1. Sposób nagrania: Nagrywać można z pomocą Tajmerów zdarzeń lub z pomocą TV Gida (EPG). a) Nagranie z pomocą Tajmerów zdarzeń. Aby nagrać program z pomocą Tajmerów zdarzeń należy: - Zajść do Meniu Tajmerów zdarzeń (Meniu główne\ Konfiguracja\ Tajmery zdarzeń). - Naciśnijcie zielony przycisk, aby pojawiło się meniu redagowania tajmerów. - Ustawcie datę i czas początku nagrania, ile czasu trwa nagranie, reżym i typ działania (nagranie \ odtwarzanie) i naciśnijcie przycisk OK, aby podtwierdzić koniec programowania tajmeru. b) Nagranie przy pomocy TV Gida: aby nagrać niezbędny program z rozkładu programów (TV Gid), należy wykonać następujące czynności: - Oglądając programy naciśnijcie przycisk EPG, aby na ekranie pojawiło się okienko z rozkładem programów (zależy od dostawcy usługi). - Z pomocą przycisków wybierzcie program dla nagrania lub oglądania i naciśnijcie OK. Obok wybranego programu pojawi się niebieskie okienko reprodukcji. Te okienko świadczy, że życzycie sobie oglądać dany program zgodnie z rozkładem programu. - Jeszcze raz naciśnijcie przycisk OK. Teraz obok wybranego programu pojawi się czerwone okienko nagrania. Dane okienko świadczy, że życzycie sobie nagrać dany program zgodnie z rozkładem programu z tym, że później dany program będzie przeglądany wtedy, kiedy sobie tego życzycie. - W wypadku, jeżeli ustawiliście rozkład nagrania niezbędnego programu z programu TV Gida, to w meniu Tajmerów zdarzeń będą automatycznie stworzone zadania dla tajmerów zdarzeń (Meniu główne\ Konfiguracja\ Tajmery zdarzeń). 16

19 2. Nagranie bezpośrednie. Jeżeli pamięć zewnętrzna (akumulator) podłączony jest do gniazdka USB odbiornika, to przed nagraniem programu należy nacisnąć przycisk RECORD. W tym czasie zobaczycie na ekranie dodatkowe okienko indykacji początku nagrania. 3. Redagowanie czasu nagrania. W czasie nagrania możecie nasisnąć przycisk RECORD dla korekcji czasu nagrania. Jeżeli czas nagrania nie jest wskazany, on wynosi dwie godziny, ale czas nagrania możecie zwiększyć lub zmniejszyć. 4. Nagranie długotrwałe. W czasie nagrania długotrwałego (4GB lub więcej), faile, króre zachowuje odbiornik, nie mogą być większe, niż 4 GB. Dlatego w czasie, gdy fail osiągnie rozmiaru 4 GB, automatycznie otwiera się nowy fail ze zmienioną nazwą (aaa.ts, aaa.ts1, aaa.ts2 itd) Uwaga! Nie można ścierać żadnego nagranego failu. Oglądanie danych failów nie jest możliwe przy pomocy waszego odbiornika (przegląd failów jest możliwy tylko przy pomocy komputera personalnego). 5. Pauza w czasie nagrania. a) Naciśnijcie przycisk PAUSE przeglądając program. W tym czasie nagranie będzie trwać w dalszym ciągu na zewnętrzny HDD. O tym, że jest włączony reżym pauza świadczy okienko pauzy. 17

20 b) Aby znów wrócić do oglądania programu, naciśnijcie przycisk PAUSE jeszcze raz. Wtedy na ekranie okienko reżymu pauzy zmieni się na okienko reżymu oglądania. c) W czasie nagrania naciśnijcie przycisk PLAY, aby na ekranie pojawiła się informacja (progres-bar) o procesie nagrania lub oglądania w czasie nagrania. d) Przesłuchać lub przejrzeć nagrania z pomącą przycisków. /. możecie w ubystrzonym tempie. e) Naciśnijcie przycisk STOP, aby zatrzymać proces nagrania. Z pomącą przycisku PREV FILE ( <) możecia wrócić na początek nagranego failu z tym, aby go przejrzeć. Shift) 11.2 Meniu Przemieszczenia w czasie (Time- Z pomocą funkcji Przemieszczenia w czasie (Time-Shift) możecie przejrzeć przepuszczone z jakiej bądź przyczyny fragmenty programów (dzwonek telefoniczny, kawabrejk itd.) - Naciśnijcie przycisk PAUSE przeglądając program. Po zatrzymaniu odtwarzania oglądany program będzie w dalszym ciągu się nagrywać na wewnętrzną pamięć odbiornika. - Aby znów wrócić do oglądania programu, naciśnijcie przycisk PAUSE jeszcze raz. 18

21 - Oglądając program naciśnijcie przycisk PLAY/TIMESHIFT, aby na ekranie pojawiło się okienko progressbaru. - W czasie odtwarzania możecia przesłuchać lub przejrzeć nagrania z pomącą przycisków. /. w ubystrzonym tempie w reżymie Time-Shift. - Jeżeli w reżymie Time-Shift naciśniecie przycisk STOP, odbiornik przełączy się na reżym normalnego oglądania programów. Aby szybko przejść na początek nagranego fragmentu, naciśnijcie przycisk PREV FILE( <) Odtwarzanie 1. Naciśnijcie przycisk PLAY LIST, aby na ekranie pojawiło się meniu Spis Odtwarzania. 2. Z pomocą przycisków nawigacji CH /CH wybierzcie potrzebny fail i naciśnijcie przycisk OK. 3. Będąc w meniu Spisu Odtwarzania naciśnijcie czerwony przycisk, aby wybrać (lub odwołać wybrane) faile dla oglądania. 19

22 4. Aby wypełnić jakąś czynność z failami (zetrzeć, zmienić nazwę), naciśnijcie zielony przycisk na pilocie. 5. Aby zatrzymać reżym odtwarzania nagranych programów, naciśnijcie przycisk PAUSE na pilocie. 6. Aby znów wrócić do oglądania programu, naciśnijcie przycisk PAUSE jeszcze raz Symbole Możecie szybko i lekko dźwigać się w niezbędnych pozycjach przeglądania nagrania w reżymie odtwarzania lub w reżymie przemieszczenia w czasie z pomocą specjalnych symboli. 1. Dodać symbol Będąc w reżymie oglądania nagrania (na ekranie jest widoczny progres-bar), możecie w dowolnym momencie odznaczyć interesujące miejsce fragmentu nagranego programu. Aby dodać chorągiewkę, naciśnijcie czerwony przycisk (BOOKMARK) na wybranej pozycji. Na indykatorze odtwarzania zobaczycie zielony symbol. 20

23 2. Szybkie przejście od jednego symbolu do innego Naciśnijcie zielony przycisk (GO TO BOOKMARK), aby szybko przejść do innego symbolu. W tym wypadku odtwarzanie nagrania zacznie się od odznaczonej pozycji. 3. Likwidacja symbolu Aby zlikwidować symbol, wybierzmy dany symbol z pomocą zielonego przyciska (GO TO BOOKMARK), naciśnijmy czerwony przycisk (BOOKMARK) Zwiększona prędkość odtwarzania 1. W czasie odtwarzania jeden raz naciśnijcie przycisk FAST FORWARD dla zwiększenia prędkości odtwarzania 2Х. Dla zwiększenia prędkości 3Х naciśnijcie ten przycisk jeszcze raz. 2. W czasie odtwarzania naciśnijcie przycisk REWIND dla odtwarzania do tyłu, zwiększając prędkość 2Х. Dla zwiększenia prędkości odtwarzania do tyłu 3Х naciśnijcie ten przycisk jeszcze raz. 21

24 6. Meniu główne OPENBOX X-770PVR Dla wywołania Meniu głównego naciśnijcie przycisk Meniu. Z pomocą przycisków nawigacji CH /CH wybierzcie dodatkowe meniu i naciśnijcie przycisk OK aby podtwierdzić wybór. Aby wrócić do poprzedniego meniu, znów naciśnijcie przycisk Meniu. Jeżeli chcecie wyjść z meniu, naciśnijcie przycisk EXIT. 1. Konfiguracja 1.1 Regulowanie czasu 1. Nastawianie czasu: Aby nastawić czas bieżący, w obiorniku są dwa typy nastawień: regulowanie automatyczne i regulowanie ręczne. 6 Automatyczne nastawianie czasu: - Pas czasowy: Wprowadźcie różnicę w czasie między Międzynarodowym czasem (UTC) i waszym czasem miejscowym. - Czas letni. Wybierzcie państwo, w którym mieszkacie, aby nastawić czas letni. Ręczne nastawianie czasu: - Data. Nastawcie bieżącą datę z pomocą przycisków CH /CH i naciśnijcie przycisk OK, aby zakończyć ustawianie. - Czas. Nastawcie miejscowy czas z pomocą przycisków cyfr. 1. Typ czasowy. Wybierzcie sposób odzwierciedlenia czasu (12-godzinowy lub 24- godzinowy). 2. Tajmery zdarzeń. Nastawcie czas, datę, kanał automatycznego włączenia waszego odbiornika - Data: nastawcie datę włączenia. Naciśnijcie przycisk OK aby pojawił się kalendarz. - Dzień: wybierzcie dzień w tygodniu, w którym automatycznie włączy się odbiornik. - Czas: z pomącą klawiszy cyfrowych nastawcie czas włączenia. - Kanał: wybierzcie kanał, który pojawi się przy automatycznym włączeniu odbiornika. Naciśnijcie przycisk OK, aby pojawił się spis kanałów. 3. Reżym wyłączenia: nastawcie czas, datę i kanał automatycznego wyłączenia odbiornika. - Data: nastawcie datę wyłączenia. Naciśnijcie przycisk OK, aby pojawił się kalendarz. - Dzień: wybierzcie dzień w tygodniu, w którym automatycznie wyłączy się odbiornik. - Czas: Z pomącą klawiszy cyfrowych nastawcie czas wyłączenia. 22

25 1.2 Sterowanie tajmerami Informacja o bierzącym czasie (TDT-Time Description Table) jest przekazywana z satelity razem z sygnałem odbieranego kanału. Naciśnijcie zielony przycisk, aby nastawić czas bieżący. Naciśnijcie czerwony przycisk, aby wyjść z meniu nastawienia czasu. Aby zmienić czas bieżący, należy nacisnąć przycisk OK. Zmienione nastawienia czasu bieżącego zmieniają się automatycznie w rozkładzie programów (EPG). 1.3 Nastawienia Meniu 1. Przezroczystość Meniu: Nastawcie wybraną przezroczystość meniu. 2. Pozycja Infopaneli: nastawcie miejsce, w którym by znajdowało się okno informacyjne. 3. Widok Infopaneli: nastawcie czas, w którym by znajdowało się okno informacyjne, w ciągu którego te okienko będzie widoczne po przełączeniu kanałów. 4. Widok poziomu głosności: nastawcie czas, w ciągu którego będzie widoczne okienko z informacją o poziomie głosności po zmianie poziomu głosności 1.4 Kontrola rodzicielska Dostęp do kanałów i programów może być chroniony przy pomocy kodu sekretnego, składającego się z 4 cyfr. Wchodząc do meniu kontroli rodzicielskiej, otrzymacie propozycję o wpisaniu kodu sekretnego, który w dowolnym czasie będziecie mogli nastawić lub zmienić. Uwaga! W wypadku milczenia kod Poziom wiekowy. Nastawcie granicę wieku według klasyfikacji wieku. Możliwość dostępu do programów według wieku będzie ograniczony automatycznie. 2. Zmiana kodu: Z pomocą przycisków cyfrowych nastawcie nowy kod. Aby podtwierdzić, że kod jest nastawiony prawidłowo, wprowadźcie kod powtórnie. 3. System: Wchodząc w meniu nastawień należy wpisać kod. 4. Nastawienia: Wchodząc do meniu konfiguracyjnego należy wpisać kod. Redaktor kanałów: Wchodząc do meniu redagowania kanałów należy wpisać kod. 23

26 1.5 Nastawienia języka 1. Język meniu. Z pomocą przycisków CH /CH nastawcie potrzebny język meniu odbiornika. Uwaga! Ilość możliwych języków w meniu zależy od regionu, w którym był sprzedany odbiornik i może zmieniać się bez uprzedzenia. Jeżeli wybrany przez was język nie podtrzymuje się, to dla bieżącego kanału automatycznie będzie wybrany język w wypadku milczenia. 2. Język audiodróżki. Wybierzcie język dla automatycznego wyboru dróżki dźwiękowej oglądanych kanałów. Jeżeli wybrany przez was język dźwięku nie podtrzymuje się, to dla bieżącego kanału automatycznie będzie wybrany język w wypadku milczenia. 3. Język subtitrów. Wybierzcie potrzebny język subtitrów (jeżeli jest to przewidziane). 1.6 Nastawienia gniazdek Audio ir Wideo 1. Sygnał TV. Wybierzcie standard TV (PAL/NTSC/Auto). W reżymie automatycznym odbiornik sam wybierze standard translacji NTSC lub PAL w zależności od wybranego kanału oglądania. 2. Format TV ekranu. Wybierzcie format odtwarzania telewizora, podłączonego do waszego odbiornika.(4:3/16:9) 3. Format ekranu. Wybierzcie format odtwarzania, który będzie odtworzony na ekranie waszego telewizora (Letter Box/Pan Scan). W reżymie odtwarzania 16:9 dana funkcja jest niedostępna. 4. Reżym wyjścia Wideo. Jeżeli podłączyliście wasz telewizor do odbiornika z pomocą sznura SCART, wybierzcie niezbędny język wideo wyjścia (CVBS lub RGB). 5. Reżym dźwięku. Wybierzcie reżym dźwięku na wyjściu gniazdek RCA (Stereo\ mono\ lewe \ prawe). 6. Typ WCZ sygnału. Wybierzcie WCZ (ДМВ) kanał (21~69) 7. WCZ kanał. Wybierzcie WCZ (ДМВ) kanał. (21~69) 8. Regulowanie odtwarzania. Nastawienie jaskrawości, kontrastności i kolorów odtwarzania. 2. Regulowanie 2.1 Ustawienie anteny Wybieżcie potrzebną atnenę i nastawcie regulatory LNB dla poszukiwania kanałów. Niektóre znaczenia nastawień w tym meniu mogą być dostępne i zmienione w innych punktach meniu. 24

27 1. Satelita..Wybierzcie satelitę, niezbędną dla poszukiwania kanałów. - Z pomocą przycisków CH /CH wybierzcie satelitę, niezbędną dla poszukiwania kanałów. - Jeżeli w spisie nie ma niezbędnego salelity, wybierzcie punkt Dodać satelitę (User Defined). 2. Częstotliwość. Wybierzcie częstotliwość transponderu, aby sprawdzić jakość sygnału i regulowania na satelitę. 3 Zasilanie LNB. Włączcie zasilanie konwertoru. 4. Typ LNB. Wybierzcie typ konwertoru. 5. Częstotliwość LNB. Wybór częstotliwości geterodinu dla różnych typów LNB. - Z pomocą przycisków- CH /CH wybierzcie ze spisu potrzebną częstotliwość geterodinu LNB. Jeżeli w spisie nie ma potrzebnej częstotliwości, wpiszcie potrzebną częstotliwość z pomocą przycisków cyfrowych. - Jeżeli wybraliście uniwersalny typ LNB (Universal), to obie częstotliwości geterodinu 9750 i będą włączone automatycznie. Przy tym regulowanie tonu 22 кgc staje się niedostępna. 6. LNB 22 кgc. Jeżeli macie ustawiony podwójny LNB lub dwie anteny są podłączone z pomocą tonowego przełącznika 22 кgc, włączcie lub wyłączcie ton 22 кgc w zależności od podłączenia anteny. 7. DiSEqC 1.0: Jeżeli korzystacie z przełącznika DiSEqC 1.0 dla podłączenia kilku anten, wybierzcie jedno z gniazdek DiSEqC. 8. DiSEqC 1.1.: Jeżeli korzystacie z przełącznika DiSEqC 1.1 dla podłączenia kilku anten, wybierzcie jedno z gniazdek DiSEqC. 9. Poszukiwanie kanałów. NAciśnijcie przycisk OK aby rozpocząć poszukiwanie kanałów. 2.2 Nastawienia motoru Satelita. Wybierzcie satelitę, niezbędną dla poszukiwania kanałów. - Z pomocą przycisków CH /CH wybierzcie satelitę, niezbędną dla poszukiwania kanałów. - Jeżeli w spisie nie ma niezbędnego salelity, wybierzcie punkt Dodać satelitę (User Defined). 2. Częstotliwość. Wybierzcie potrzebną częstotliwość transponderu. 25

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T 1 Spis treści 1. Funkcje urządzenia...4 2. Uruchomienie urządzenia...5 2.1 Podłączenie urządzenia...5 2.2 Pilot zdalnego sterowania...6 2.3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania odbiornika. 1 SPIS TREŚCI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WPROWADZENIE Panel

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T HD DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Podstawowe zasady bezpieczeństwa 1) Przeczytaj uważnie tą instrukcję. 2) Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i postępować

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie robocze, które wynosi 90~250 V AC 50/60 Hz.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie robocze, które wynosi 90~250 V AC 50/60 Hz. Spis treści 1. Przedstawienie produktu Funkcje ogólne 2. Opis produktu Panel przedni Panel tylni Pilot zdalnego sterowania 3. Instalacja 3.1. Ustawienia anteny 3.1.1. Ustawienia dla anteny satelity 3.1.2.

Bardziej szczegółowo

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 DVB-T STICK LT Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 2 Zawartość opakowania 2 Wymagania systemowe 2 Instalacja urządzenia

Bardziej szczegółowo

IN_ST_KS_6860_V1_N STRONG SRT 6860 DEKODER CYFRY+

IN_ST_KS_6860_V1_N STRONG SRT 6860 DEKODER CYFRY+ IN_ST_KS_6860_V1_N STRONG SRT 6860 DEKODER CYFRY+ SPIS TREŚCI 1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA.......................... 3 1.1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie robocze, które wynosi 90~250 V AC 50/60 Hz.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie robocze, które wynosi 90~250 V AC 50/60 Hz. Spis treści Środki bezpieczeństwa 1. Prezentacja. 1. Akcesoria 2. Opis produktu 2.1. Panel przedni. 2.2. Panel tylni 2.3. Pilot 3. Instalacja 3.1. Ustawienia anteny 3.2. Ustawienia fabryczne 4. Edycja

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIKI I AKCESORIA DOMOWE

ODBIORNIKI I AKCESORIA DOMOWE ODBIORNIKI I AKCESORIA DOMOWE ODBIORNIKI DVB-T Odbiornik Hybrydowy DVB-T zas Hbb QR-A00120 Hybrydowy odbiornik DVB-T (SD i HDTV) z możliwością podłączenia do Internetu za pośrednictwem standardu HbbTV,

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUDIOMEDIA DT40HD. Samochodowy tuner do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T MPEG-4/MPEG-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUDIOMEDIA DT40HD. Samochodowy tuner do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T MPEG-4/MPEG-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI AUDIOMEDIA DT40HD Samochodowy tuner do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T MPEG-4/MPEG-2 1 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 Główne funkcje... 3 Przedni i tylny

Bardziej szczegółowo

Echosmart DSB-792 PVR ETHERNET

Echosmart DSB-792 PVR ETHERNET Echosmart DSB-792 PVR ETHERNET Po sukcesie Echosmarta DSB-791 firma postanowiła poszerzyć swoją ofertę o uniwersalny odbiornik telewizji satelitarnej z kartą sieciową ethernet. Od kilku dni na polskim

Bardziej szczegółowo

STRONG SRT 6880 DEKODER CYFRY+

STRONG SRT 6880 DEKODER CYFRY+ STRONG SRT 6880 DEKODER CYFRY+ SPIS TREŚCI 1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA.......................... 3 1.1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 3 1.2. OCHRONA ŚRODOWISKA...........................................

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

U-SCREEN LITE. Instrukcja obsługi ODBIORNIK HD BEZPŁATNEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ I ODTWARZACZ MULTIMEDIÓW MT4165

U-SCREEN LITE. Instrukcja obsługi ODBIORNIK HD BEZPŁATNEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ I ODTWARZACZ MULTIMEDIÓW MT4165 U-SCREEN LITE ODBIORNIK HD BEZPŁATNEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ I ODTWARZACZ MULTIMEDIÓW MT4165 Instrukcja obsługi PL 2 Spis treści Spis treści...2 Widok przód...2 Widok tył...2 Pilot...3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Witamy w usłudze GigaNagrywarka GigaNagrywarka Interfejs użytkownika i nawigowanie 1. Aplikacja GigaNagrywarka w Menu Aplikację GigaNagrywarki znajdziesz w Menu Netia

Bardziej szczegółowo

NTC-22HD. Dane i treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

NTC-22HD. Dane i treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. NTC-22HD Dane i treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności

Bardziej szczegółowo

SKYMAX INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO ODBIORNIKA SATELITARNEGO SKYMAX 770 SKYMAX POLSKA

SKYMAX INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO ODBIORNIKA SATELITARNEGO SKYMAX 770 SKYMAX POLSKA SKYMAX INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO ODBIORNIKA SATELITARNEGO SKYMAX 770 SKYMAX POLSKA Sp. z o.o. - 2004 www.skymax.pl SPIS TREŚCI 1. DANE TECHNICZNE. 3 2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. 4 3. OPIS ODBIORNIKA. 5

Bardziej szczegółowo

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji Gratulujemy wyboru usługi telewizja! Korzystając z tej instrukcji, szybko i sprawnie przejdziesz przez kolejne etapy instalacji dekodera tv SHD 85. 2 spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Cyfrowy odbiornik satelitarny DVB-S OPTIBOX

Instrukcja obsługi. Cyfrowy odbiornik satelitarny DVB-S OPTIBOX Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik satelitarny DVB-S OPTIBOX W celu prawidłowego korzystania z odbiornika, należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość. 1 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T High Definition

Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T High Definition Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T High Definition DBH-557 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Podstawowe zasady bezpieczeństwa 1) Prosimy o przeczytanie uważnie tej instrukcji. 2) Należy przestrzegać wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu Dziękujemy za kupno produktu, proszę przeczytać poniższą instrukcję. 1. Opis produktu Odbiornik USB DM172T umożliwia odbieranie cyfrowego sygnału telewizji naziemnej DVB-T i nagrywanie w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy tuner satelitarny SIGMA 600

Cyfrowy tuner satelitarny SIGMA 600 Cyfrowy tuner satelitarny SIGMA 600 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGI WSTĘPNE NAPIĘCIE ZASILANIA: 90-240V AC 50-/60Hz MIEJSCE INSTALACJI: Odbiornik instaluj tylko w pomieszczeniach zamkniętych z dala od wilgoci

Bardziej szczegółowo

DVB-T VERTO ODBIORNIK HD BEZPŁATNEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ I ODTWARZACZ MULTIMEDIÓW

DVB-T VERTO ODBIORNIK HD BEZPŁATNEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ I ODTWARZACZ MULTIMEDIÓW DVB-T VERTO ODBIORNIK HD BEZPŁATNEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ I ODTWARZACZ MULTIMEDIÓW MT4162 Instrukcja obsługi PL 2 Spis treści Spis treści...2 Widok ogólny...2 Pilot...3 Instalacja baterii w pilocie...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Thomson DSI 50 PO Rev. 1.3

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Thomson DSI 50 PO Rev. 1.3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Thomson DSI 50 PO Rev. 1.3 SPIS TREŚCI OPIS... 9 OBSŁUGA DEKODERA DSI 50 PO... 15 MENU GŁÓWNE... 15 1. INSTALACJA... 15 2. ORGANIZACJA KANAŁÓW... 22 3. BLOKADA RODZICIELSKA... 23 4.

Bardziej szczegółowo

DIGIT HD4 CX. Cyfrowy odbiornik kablowy z wbudowanym czytnikiem kart CONAX. Instrukcja obsługi

DIGIT HD4 CX. Cyfrowy odbiornik kablowy z wbudowanym czytnikiem kart CONAX. Instrukcja obsługi DIGIT HD4 CX Cyfrowy odbiornik kablowy z wbudowanym czytnikiem kart CONAX Instrukcja obsługi 20 21 Spis treści: 1. Ilustracje i wskazówki dotyczące obsługi... 24 2. Przeczytaj przed uruchomieniem odbiornika...

Bardziej szczegółowo

HD prijímač SRT PrimaSat 8105 ECOII. Picture similar. Podręcznik użytkownika

HD prijímač SRT PrimaSat 8105 ECOII. Picture similar. Podręcznik użytkownika Cyfrowy Digitálny odbiornik terestriálny satelitarny MPEG4- HD prijímač SRT PrimaSat 8105 ECOII Picture similar Podręcznik użytkownika Spis Treści 1.0 WprowadzenIE 6 1.1 Instrukcje bezpieczeństwa 6

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Easy Home DVB-T HD Dual // Instrukcja Obsługi. Informacje dotyczące bezpieczeństwa...104 Wstęp...104 Procedura instalacji...107

Easy Home DVB-T HD Dual // Instrukcja Obsługi. Informacje dotyczące bezpieczeństwa...104 Wstęp...104 Procedura instalacji...107 Instrukcja Obsługi Easy Home DVB-T HD Dual // Instrukcja Obsługi Wskaźnik Informacje dotyczące bezpieczeństwa...104 Wstęp...104 Procedura instalacji...107 Podstawowe funkcje...108 1. Konfiguracja kanałów...108

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 1 1. Zawartość opakowania Proszę sprawdzić zawartość opakowania. Powinny znajdować się w nim następujące elementy: 1. Nadajnik (transmitter)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA Homecast HC5101

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA Homecast HC5101 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA Homecast HC5101 Przygotowana przez SATLAN Sp z oo oraz PETRUS POLSKA Sp z o o Sp Komandytowo-akcyjna 1 SPIS TREŚCI Informacje ochronne4 Ostrzeżenie4 Informacje o bezpieczeństwie5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ PROM06HD

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ PROM06HD INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ PROM06HD PROMACO SP. Z O.O. UL. DZIKA 4, 00-94 WARSZAWA TEL. 22 635 9 3, info@promaco.pl www.promaco.pl Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Cyfrowego Odbiornika Telewizji Naziemnej HD-02

Instrukcja Użytkownika Cyfrowego Odbiornika Telewizji Naziemnej HD-02 Instrukcja Użytkownika Cyfrowego Odbiornika Telewizji Naziemnej HD-02 Proszę uważnie przeczytać instrukcje obsługi aby upewnić się iż właściwie użytkujesz odbiornik. Schowaj ją w bezpiecznym miejscu, abyś

Bardziej szczegółowo

NANO DVB-T STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4161

NANO DVB-T STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4161 NANO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4161 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...2 Zawartość opakowania...2 Wymagania systemowe...2 Instalacja urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

5119 POLSKI. Cyfrowy Odbiornik Kablowy INSTRUKCJA OBSŁUGI OPTICUM 7000CCX OPTICUM 7100CCX

5119 POLSKI. Cyfrowy Odbiornik Kablowy INSTRUKCJA OBSŁUGI OPTICUM 7000CCX OPTICUM 7100CCX 5119 POLSKI Cyfrowy Odbiornik Kablowy INSTRUKCJA OBSŁUGI OPTICUM 7000CCX OPTICUM 7100CCX SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. OCHRONA ŚRODOWISKA... 4 2.1 INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Size: 90x128mm INSTRUKCJA OBSLUGI. Odbiornika Naziemnej Telewizji Cyfrowej TE1040 HD DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER

Size: 90x128mm INSTRUKCJA OBSLUGI. Odbiornika Naziemnej Telewizji Cyfrowej TE1040 HD DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER Size: 90x128mm INSTRUKCJA OBSLUGI Odbiornika Naziemnej Telewizji Cyfrowej TE1040 HD DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER Ważne instrukcje bezpieczeństwa Przeczytaj instrukcję uważnie i postępuj według jej wytycznych.

Bardziej szczegółowo

CYFROWA STACJA CZOŁOWA

CYFROWA STACJA CZOŁOWA CYFROWA STACJA CZOŁOWA DIGI - 6 CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE Możliwość łączenia do 6 kart odbiorników/transmodulatorów. W każdej szafce opcjonalny pełnopasmowy wzmacniacz. Trwała aluminiowa szafka z zasilaczem,

Bardziej szczegółowo

TV TUNER USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TV TUNER USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI TV TUNER USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI Fabrycznie nowy TV Tuner USB 2.0 z pilotem oraz oprogramowaniem na CD. Karta analogowa, przeznaczona do odbioru telewizji z anten naziemnych i TV kablowej, a także podłączanie

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY TELEWIZOR CYFROWY

PRZENOŚNY TELEWIZOR CYFROWY PRZENOŚNY TELEWIZOR CYFROWY TV START T7HD LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI POL Spis treści Ważne informacje o bezpieczeństwie...3 Interfejs korzystania...4 Interfejs podłączenia...4 Pilot zdalnego sterowania...5

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIK NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ SYNAPS THD-2800S

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIK NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ SYNAPS THD-2800S INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIK NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ SYNAPS THD-2800S 1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA. 2 2. OCHRONA ŚRODOWISKA Instalacja Plug and Play Coaxial S/PDIF and optical S/PDIF Digital audio output

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ DVB-T PROM11SD

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ DVB-T PROM11SD INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ DVB-T PROM11SD 1 SPIS TREŚCI: 1. Instrukcje bezpieczeństwa 2. Opis odbiornika 3. Akcesoria 4. Panel tylny 5. Pilot zdalnego sterowania 6. Podłączenia

Bardziej szczegółowo

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika 1 14.2 menu główne Menu główne dekodera możesz wywołać z każdego miejsca, naciskając przycisk na pilocie. W menu dostępne są następujące opcje: Orange

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY

Instrukcja obsługi CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY Instrukcja obsługi CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY PVR DT 5300 Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją! Nie wyrzucać! Szkody spowodowane przez złe użytkowanie nie podlegają gwarancji! Wstęp 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK TELEWIZJI CYFROWEJ Standard Definition. TV STAR T910i USB PVR HD INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODBIORNIK TELEWIZJI CYFROWEJ Standard Definition. TV STAR T910i USB PVR HD INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIK TELEWIZJI CYFROWEJ Standard Definition TV STAR T910i USB PVR HD INSTRUKCJA OBSŁUGI PL Spis treści WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE... 3 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA... 4 PANEL PRZEDNI I TYLNY...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SAMSUNG DSR-7000 Rev. 2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SAMSUNG DSR-7000 Rev. 2.0 CYFROWY POLSAT INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMSUNG DSR-7000 Rev. 2.0 OPEN TV EN2 & NAGRA VISION SPIS TREŚCI 1. Ogólne parametry techniczne... 2 2. Instrukcja bezpieczeństwa... 3 3. Instalacja dekodera DSR-7000...

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HD H.264 DVB-T200

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HD H.264 DVB-T200 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HD H.264 DVB-T200 Cyfrowy odbiornik naziemny Spis treści Zasady bezpieczeństwa....... 3 Główne cechy urządzenia.. 5 Przedni i tylni panel.... 5 Pilot zdalnego sterowania........

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 USB DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 Instrucja obsługi PL 2 Opis urządzenia Dziękujemy za wybór tunera cyfrowego MT4152. W tunerze zastosowano najnowszy procesor cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Szybka Instalacja Cyfrowy Odbiornik Satelitarny HD

Szybka Instalacja Cyfrowy Odbiornik Satelitarny HD Szybka Instalacja Cyfrowy Odbiornik Satelitarny HD Jeden czytnik kart dostępu w systemie Conax Jedno gniazdo na moduł dostępu warunkowego Obsługa systemów SD / HD (MPEG2 / MPEG4 H.264), DVB-S, DVB-S2 Wyjście

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH Podręcznik użytkownika DA-30500 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Specyfikacja... 3 3.0 Zawartość opakowania... 3 4.0 Opisy paneli... 4 5.0 Podłączanie i obsługa... 5 1 Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Clarke Tech ET9000. Skrócona Instrukcja Obsługi. Odbiornik satelitarny do odbioru cyfrowo nadawanych programów (DVB) z funkcją nagrywania (PVR)

Clarke Tech ET9000. Skrócona Instrukcja Obsługi. Odbiornik satelitarny do odbioru cyfrowo nadawanych programów (DVB) z funkcją nagrywania (PVR) Clarke Tech ET9000 Skrócona Instrukcja Obsługi Odbiornik satelitarny do odbioru cyfrowo nadawanych programów (DVB) z funkcją nagrywania (PVR) Interfejs sieci Ethernet TWIN Tuner DVB-S2 1 x HDMI Twardy

Bardziej szczegółowo

DBH-556 INSTRUKCJA OBSŁUGI

DBH-556 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T HD DBH-556 INSTRUKCJA OBSŁUGI Podstawowe zasady bezpieczeństwa 1) Przeczytaj uważnie tą instrukcję. 2) Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i postępować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SSD-549 FTA / CX / CX RF. www.amikostb.com

Instrukcja obsługi SSD-549 FTA / CX / CX RF. www.amikostb.com Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik satelitarny Pl SSD-540 FTA / 550 CX / 560 CX RF SSD-549 FTA / CX / CX RF www.amikostb.com 2 SSD-540/SSD-549/SSD-550/SSD-560 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 4 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSD570 CX PVR SSD580 CXE PVR CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY. www.amikostb.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSD570 CX PVR SSD580 CXE PVR CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY. www.amikostb.com pl INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY SSD570 CX PVR SSD580 CXE PVR www.amikostb.com 2 SSD-570/SSD-580 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 4 2. OCHRONA ŚRODOWISKA 5 3. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA DVB-T DTR5104M

INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA DVB-T DTR5104M INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA DVB-T DTR5104M Importer: PHU GOTEL Andrzej Gołaszewski, Kolonia Porosły 53, 16-070 Choroszcz, POLAND 1 Środki ostrożności: UWAGA: Symbol błyskawicy oznacza wysokie napięcie i

Bardziej szczegółowo

MAC DVB-T STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your Mac! MT4170

MAC DVB-T STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your Mac! MT4170 MAC DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your Mac! MT4170 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Ogólne 2 Wprowadzenie 2 Właściwości 2 Wymagania systemowe: 2 Zawartość opakowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Odbiorników Cyfrowych

Instrukcja Obsługi Odbiorników Cyfrowych Instrukcja Obsługi Odbiorników Cyfrowych FERGUSON AF1018SE, AF2018SE, AF5018CI, AF8018UCI SPIS^REŚCI 1. BEZPIECZEŃSTWO 3 2. OPIS ODBIORNIKA 2.1 PANEL PRZEDNI AF 2018 SE 4 2.2 ŚCIANKA TYLNA ODBIORNIKA AF2018

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W PL Instrukcja obsługi DIGIT CD e Plus DIGIT S2 CD e DIGIT CK e DIGIT CD e Black Cyfrowe odbiorniki satelitarne z wbudowanym systemem dostępu warunkowego CONAX do odbioru kodowanych oraz ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

24-kanałowy mikser do efektów świetlnych DMX. Nr art. 590295. Opis urządzenia

24-kanałowy mikser do efektów świetlnych DMX. Nr art. 590295. Opis urządzenia 24-kanałowy mikser do efektów świetlnych DMX. Nr art. 590295 Opis urządzenia 1. PRESET A LEDS- kontrolki LED PRESET A 2. KANALFADER 1-12- regulator kanałów 1-12. Regulatory te służą do ustawienia poziomu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Cyfrowy Odbiornik Satelitarny HD

Instrukcja instalacji Cyfrowy Odbiornik Satelitarny HD Instrukcja instalacji Cyfrowy Odbiornik Satelitarny HD Jeden czytnik kart dostępu w systemie Conax Obsługa systemów SD / HD (MPEG2 / MPEG4 H.264), DVB-S, DVB-S2, DVB-T Wyjście video wysokiej rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

DVB-T2 DIGITAL TV BOX

DVB-T2 DIGITAL TV BOX DVB-T2 DIGITAL TV BOX QUALITY OF DIGITAL TELEVISION MT4158 Instrukcja obsługi PL 2 Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Widok z przodu...3 Widok z tyłu...3 Pilot zdalnego sterowania...4 Schemat

Bardziej szczegółowo

wersja 1.3 Instrukcja Obsługi

wersja 1.3 Instrukcja Obsługi wersja 1.3 Instrukcja Obsługi 1 / 12 1. Instalacja Dekodera Dekoder (HDTV@WIDZEW) to urządzenie pozwalające na dekodowanie dostaczanego sygnału telewizyjnego w lokalu Abonenta oraz na dostęp do wszelkich

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com

V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com 1 Gratulujemy wyboru i zakupu tunera telewizyjnego firmy Compro Inc. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLUETOOTH KEYBOARD DO TABLETÓW SAMSUNG. Opis klawiszy funkcyjnych

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLUETOOTH KEYBOARD DO TABLETÓW SAMSUNG. Opis klawiszy funkcyjnych Układ klawiszy Opis klawiszy funkcyjnych 1. Ekran główny 2. Zmniejsz jasność ekranu 3. Zwiększ jasność ekranu 4. Włączenie klawiatury ekranowej 5. Wyszukiwanie 6. Przeglądarka internetowa 7. Program pocztowy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO...3 WSTĘP...3 FUNKCJE...4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...5 PANEL PRZEDNI...6 PANEL TYLNY...8 PODŁĄCZANIE SYSTEMU...

SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO...3 WSTĘP...3 FUNKCJE...4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...5 PANEL PRZEDNI...6 PANEL TYLNY...8 PODŁĄCZANIE SYSTEMU... SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO...3 WSTĘP...3 FUNKCJE...4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...5 PANEL PRZEDNI...6 PANEL TYLNY...8 PODŁĄCZANIE SYSTEMU...8 PODSTAWOWE OPERACJE...11 WŁĄCZANIE XFINDERA...11 WŁĄCZANIE...11

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

SCART COMPOSITE COMPONENT

SCART COMPOSITE COMPONENT 1 1. Podłączenie Anteny Kabel od naszej Anteny Satelitarnej należy podłączyd do gniazda które mieści się na tylniej części Tunera opisanego LNB IN 2. Podłączenie TV Telewizor podłączamy przez złączę HDMI

Bardziej szczegółowo

Symbol trójkąta z wykrzyknikiem widnieje obok szczególnie ważnych wskazówek i instrukcji dotyczących produktu.

Symbol trójkąta z wykrzyknikiem widnieje obok szczególnie ważnych wskazówek i instrukcji dotyczących produktu. Art. Nr 34 06 40 Roadstar LCD www.conrad.pl OSTRZEŻENIA Symbol trójkąta z wykrzyknikiem widnieje obok szczególnie ważnych wskazówek i instrukcji dotyczących produktu. Symbol trójkąta ze znakiem błyskawicy

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik PS400 Cyfrowy Wizualizator Krótki przewodnik Polski - 1 1. Zawartość zestawu Jednostka główna Krótki przewodnik Podręcznik użytkownika Karta Kabel zasilania Kabel USB Kabel C-Video Kabel VGA 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla nbox i nbox recorder z funkcjami odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T)

Oprogramowanie dla nbox i nbox recorder z funkcjami odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) Strona 1 z 6 Wstęp. Oprogramowanie w wersji wyższej niż: BSKA (ITI-5800; biały nbox) -> 4.xxx 21 BXZB (ITI-5800; biały nbox) -> 4.xxx 21 BSLA (ITI-5800SX; nbox recorder czyli czarny) -> 4.xxx 23 BZZB (ITI-5800SX;

Bardziej szczegółowo

1.6. Pilot zdalnego sterowania

1.6. Pilot zdalnego sterowania Spis 1. 2. 3. 4. INFORMACJE PODŁĄCZENIA MENU treści 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. GŁÓWNE Dane Bezpieczeństwo Informacja Zawartość Podstawowe Pilot Panel Podłączenie zdalnego

Bardziej szczegółowo