W tym poradniku znajdą Paostwo informacje na temat korzystania z Video CMS.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W tym poradniku znajdą Paostwo informacje na temat korzystania z Video CMS."

Transkrypt

1 Poradnik Użytkownika W tym poradniku znajdą Paostwo informacje na temat korzystania z Video CMS. Krok po kroku wyjaśnione zostaną podstawowe moduły, sposób ich użycia oraz zastosowanie. Po przeczytaniu tego poradnika będą Paostwo w stanie bez większych przeszkód posługiwad się narzędziem do zarządzania wideo w sieci jakim jest Video CMS. Wersja dokumentacji: Zawartość Wstęp... 3 Logowanie... 3 Kokpit... 3 Biblioteka... 4 Wyszukiwanie materiałów... 5 Podgląd video... 5 Edycja materiałów... 5 Usuwanie materiałów... 7 Przesyłanie plików video... 7 Przesyłanie poprzez przeglądarkę... 7 Przesyłanie poprzez FTP... 8 Transmisje na żywo... 9 Listy odtwarzania... 9 Dodawanie nowej listy odtwarzania... 9 Edycja listy odtwarzania... 9 Korzystanie z list odtwarzania Powiązane media Tagi Reklamy Zarządzanie kampaniami reklamowymi Dodawanie nowej kampanii reklamowej Edycja kampanii reklamowej... 14

2 Reklamy Emisje Branding odtwarzacza Statystyki oglądalności reklam Zewnętrzny serwer reklam Statystyki Konfiguracja Ustawienia odtwarzacza (playera) Ustawienia uploadu i profili kodowania Tworzenie miniaturek Dodatkowe możliwości Integracja Video CMS z istniejącymi stronami Dokumentacja techniczna odtwarzacza Zabezpieczenie plików Pomoc Zgłaszanie błędów Często zadawane pytania Co do jest kod embed? Czemu nie widad mojego logo? / Co to jest plik crossdomain.xml Co to jest konwertowanie?

3 Wstęp Witamy w poradniku dotyczącym obsługi Video CMS. Dziękujemy za zakup naszego oprogramowania, mamy nadzieję że będą Paostwo zadowoleni z multimedialnego produktu jakim jest Video CMS. W przypadku wątpliwości lub pytao prosimy o kontrakt z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny po kliknięciu Pomoc w menu Video CMS, pocztą elektroniczną na adres lub pod numerem telefonu Logowanie Pierwszym krokiem przed przystąpieniem do pracy z Video CMS jest zalogowanie się do systemu. W tym celu należy przejśd pod adres: Gdzie oczywiście zamiast nazwa_konta podajemy adres do naszej strony w Video CMS. Po wpisaniu poprawnego adresu, zobaczymy ekran logowania podobny do prezentowanego obok. Następnie podajemy login i hasło który otrzymaliśmy od obsługi Video CMS. W każdej chwili możemy to hasło zmienid lub dodad nowych użytkowników. Po podaniu prawidłowych danych, zostaniemy przekierowani do kokpitu. Zdjęcie 1: Logowanie do systemu Kokpit Kokpit (ang. Dashboard ) jest głównym centrum zarządzania systemu WordPress, na którym oparty jest Video CMS (dlatego znajdują się tu dodatkowe informacje nie związane z Video CMS). Jeżeli wykorzystujemy Video CMS tylko do osadzania filmów na stronach, inne opcje znajdujące się w lewym menu nie są nam potrzebne. Warto jednak obserwowad Blog Divante widoczny w kokpicie. Są tam umieszczane informacje o ciekawych konferencjach oraz nowościach z życia firmy. 3

4 Zdjęcie 2: Widok na Kokpit Biblioteka Biblioteka jest sercem systemu Video CMS. Aby do niej wejśd należy kliknąd odnośnik Biblioteka w bloku Video CMS dostępnym w lewym menu. Znajdziemy tutaj kompletną listę wszystkich materiałów video jakie były dodane do Video CMS. Zdjęcie 3: Biblioteka wideo 4

5 Dodatkowo przy każdym materiale znajdziemy informacje, takie jak: Miniaturka: Aktualnie wybrana miniaturka dla materiału Tytuł: Tytuł i opis filmu Autor: informacja kto dodał dany materiał Tagi: Tagi przypisane do materiału. Więcej informacji w dziale Tagi Czas trwania: Długośd materiału video Stan: Informacja w postaci ikonki o statusie danego filmu Wyszukiwanie materiałów Jeżeli znalezienie interesującego nas materiału sprawia nam trudnośd, możemy posłużyd się wyszukiwarką. Wystarczy że wpiszemy tytuł interesującego nasz materiału lub jeden z jego tagów aby zawęzid listę filmów w bibliotece. Podgląd video Jeżeli chcemy obejrzed dany materiał w aktualnie wybranym dla niego odtwarzaczu klikamy jego miniaturkę, tytuł lub napis Wyświetl. Pojawi się okno z filmem wyświetlone w taki sam sposób w jaki będzie ono widoczne na stronie www. Edycja materiałów W każdej chwili możemy dokonad edycji materiału. W tym celu wystarczy kliknąd napis Edytuj widoczny po najechaniu myszką. Zostaniemy przekierowani do menu edycji materiału, w którym znajdują się takie opcje jak: Tytuł materiału. Jest on widoczny w odtwarzaczu w lewym górnym rogu. Krótki opis. Opis ten jest widoczny w bibliotece. Pomaga opisad zawartośd filmu. Miniaturka. Jest to obrazek widoczny w odtwarzaczu zanim klikniemy play. Mamy możliwośd wybrania jednego z kilku automatycznie przygotowanych, bądź dodania własnej, wystarczy że klikniemy Dodaj miniaturkę a następnie wskażemy plik w naszym komputerze który ma zostad wykorzystany. Tagi. Tutaj mamy możliwośd dopisania tagów, edycji lub usunięcia już istniejących. Więcej informacji na ten temat w rozdziale Tagi. 5

6 Zdjęcie 4: Edycja materiału Wybierz play listę. Aby dodad materiał do już istniejącej playlisty należy wybrad ją z listy. Więcej na temat playlist w rozdziale Listy odtwarzania. Wybierz powiązane media. Tutaj wybieramy listę materiałów które mają wyświetlone jako powiązane. Wybierz profil odtwarzacza. Wybieramy który profil ma zostad użyty dla tego filmu. Więcej na temat profili odtwarzaczy w rozdziale Konfiguracja. Wybierz kampanię reklamową. Wskazujemy do której kampanii ma należed ten plik. Więcej informacji na temat reklam w rozdziale Reklamy. Dodatkowe dane XML. Po rozwinięciu okna możemy wpisad dodatkowe dane XML. Adres URL. Adres strony zawierającej wideo. Potrzebne do funkcji wysyłania odnośnika znajomym i poprawnego generowania plików RSS. Pliki konwersji. Możemy pobrad miniaturki oraz przekonwertowane materiały w formacie.flv i zapisad je na naszym twardym dysku. Dostępny jest także plik z rejestrem przebiegu konwersji encodera, przydatny przy analizowaniu konwersji. Podgląd. Okienko z osadzonym filmem. 6

7 Kod embed. Kod który możemy wstawid jako kod html do dowolnej strony internetowej. W jego miejscu pojawi się dokładnie ten odtwarzacz który jest widoczny obok. Po zakooczeniu wprowadzenia zmian należy kliknąd przycisk Zapisz aby wprowadzone zmiany odniosły skutek. Usuwanie materiałów Jeżeli jakiś materiał nie jest dłużej potrzebny możemy go w każdej chwili usunąd. Aby to zrobid należy kliknąd Usuo które jest widoczne po najechaniu myszką nad interesującą nas pozycję. Uwaga! Operacja jest nieodwracalna, po usunięciu materiału nie będzie można go przywrócid inaczej niż przez ponownie wgranie. Przesyłanie plików video Mamy kilka możliwości przesyłania plików do Video CMS. Najprostszym i najwygodniejszym jest przesyłanie przez przeglądarkę, jeżeli jednak chcemy przesyład duże pliki, szczególnie w dużej ilości warto zastanowid się nad skorzystaniem z serwera FTP. Przesyłanie poprzez przeglądarkę Aby przesład pliki w ten sposób wystarczy kliknąd Przesyłanie pliku wideo w lewym menu Video CMS. Po kliknięciu przycisku Wybierz pojawi się okno wyboru pliku z dysku twardego komputera. Po zatwierdzeniu pliku rozpocznie się proces jego wysyłania. Pojawią się także dodatkowe opcje. Zdjęcie 5: Wgrywanie pliku video Możemy od razu podad tytuł filmu, jego opis oraz dodad tagi. Opuszczenie menu jest możliwe dopiero po zakooczeniu transferu pliku. Wcześniejsze wyjście spowoduje przerwanie wgrywania pliku. Kiedy transfer dobiegnie kooca film będzie już widoczny w bibliotece, trwad jednak będzie konwersja, która zajmie kilkanaście minut, w zależności od wgranego filmu. Po tym czasie film będzie dostępny do oglądania. 7

8 Przesyłanie poprzez FTP Przesyłaniem plików poprzez protokół FTP zarządza się przez Przeglądarkę FTP wbudowaną w Video CMS. Aby do niej przejśd, należy kliknąd Przesyłanie pliku wideo (z menu Video CMS) a następnie Prześlij z FTP. Przykładowy widok przesyłania pliku z FTP znajduje się poniżej. Zdjęcie 6: Pusta przeglądarka FTP Przed dodaniem pliku, należy jednak dodad konto, aby Video CMS obsługiwał dany serwer. W tym celu klikamy guzik Edytuj konta FTP a następnie dodaj nowe konto. Pokaże nam się menu, które musimy uzupełnid o takie dane jak: Nazwa. Pod tą nazwą będziemy widzied serwer w Video CMS. Krótki opis. Opis naszego serwera w Video CMS. Host, Użytkownik i Hasło. Dane do serwera FTP. Port. Port serwera FTP, standardowo 21. Aby przesyład pliki protokołem FTP musimy dysponowad własnym serwerem FTP. Video CMS nie udostępnia serwerów FTP, umożliwia jedynie wgrywanie plików za ich pomocą. Po uzupełnieniu danych, nazwa naszego serwera będzie widoczna w Przeglądarce FTP. Po kliknięciu guzika Połącz zobaczymy listę plików na serwerze. 8

9 Zdjęcie 7: Przeglądarka FTP Możemy poruszad się w górę i dół po katalogach, a przy plikach video pojawi się odnośnik Pobierz. Po jego kliknięciu plik zostanie załadowany do Video CMS i rozpocznie się jego konwersja. Tytuł i opis pliku możemy później edytowad w bibliotece. Korzystając z funkcji prześlij FTP nie trzeba czekad na ukooczenie wysyłania przed opuszczeniem strony. Transmisje na żywo Wszystkie niezbędne informacje na temat prowadzenia transmisji na żywo, porady na temat wymagao technicznych, podłączania sprzętu i konfiguracji można znaleźd w innym naszym poradniku na ten temat. Kliknij i pobierz poradnik Prowadzenie transmisji na żywo z użyciem Video CMS w formacie PDF. Listy odtwarzania Listy odtwarzania służą do porządkownia materiałów w logiczne ciągi. Mogą służyd np. do grupowania odcinków danego programu lub filmów o podobnej tematyce. Każdy materiał może należed do wielu list odtwarzania. Dodawanie nowej listy odtwarzania Aby dodad nową listę odtwarzania należy kliknąd guzik Dodaj nową listę w menu list odtwarzania, a następnie podad nazwę nowej listy i zostanie ona utworzona. Edycja listy odtwarzania Po kliknięciu Edytuj widocznego po najechaniu myszką nad nazwą listy zostaniemy przekierowani do menu edycji listy. 9

10 Zdjęcie 8: Edycja listy odtwarzania Widoczne tam są dwa okna: w lewym widzimy wszystkie nasze materiały, natomiast w prawym jest lista plików które obecnie znajdują się na liście odtwarzania. Zarządzenia odbywa się poprzez intuicyjny system drag n drop, czyli przenoszenie i upuszczenie plików. Wystarczy że trzymając lewy przycisk myszki przeniesiesz film na drugą stronę. W ten sam sposób możesz zmieniad kolejnośd materiałów na liście odtwarzania, z łatwością je porządkując. Kiedy wprowadzone zmiany będą satysfakcjonujące kliknij Zapisz i wszystkie zmiany odniosą skutek. Korzystanie z list odtwarzania W odtwarzaczu standardowo widoczny jest przycisk wyświetlaj playlistę po wciśnięciu którego zobaczymy zdefiniowaną wcześniej listę odtwarzania. Funkcję tą można wyłączyd dla poszczególnych profili odtwarzaczy. Informacje zawarte z listach odtważania mogą byd również wykorzystane do tworzenia strony internetowej, dzięki dostarczaniu ich jako.xml i.rss. Aby je pobrad wystarczy kliknąd odpowiedni odnośnik w menu list odtwarzania. Zdjęcie 9: Menu list odtwarzania Playlista. Pobieranie listy odtwarzania w formacie.xml Powiązane. Pobieranie listy podobnych plików (na bazie listy odtwarzania) w formacie.xml RSS. Pobieranie listy odtwarzania w formacie rss 10

11 Zamiast pobierad plik możemy korzystad w aplikacji z odnośnika do niego, w ten sposób jeżeli na liście zajdzie jakaś zmiana zostanie ona natychmiast uwzględniona. Powiązane media Powiązane media pozwalają np. na pokazanie innych podobnych tematycznie filmów. Jeżeli w ustawieniach odtwarzacza zostanie ustawiona taka opcja, po obejrzeniu filmu automatycznie zostaną zaproponowane oglądającemu inne filmy które mogą go zainteresowad. Lista ta jest opracowywana na podstawie list odtwarzania do których należy materiał. Tagi Tagi są systemem znaczników które ułatwiają zarządzanie dużą ilością informacji. W Video CMS wykorzystuje się je do oznaczania materiałów video. W tym celu należy wpisad tagi podczas dodawania lub edycji materiału. Każdy Tag może byd wykorzystany w wielu filmach, tak samo jak każdy film może mied wiele tagów. Pozwala to na konstruowanie wspólnych sieci i zależności. Przykładowo możemy nadawad filmom tagi zarówno z tematyką materiału, miejscem jak i osobami które były zaangażowane w dany projekt. 11

12 Reklamy Dzięki Video CMS możesz w łatwy i szybki sposób publikowad reklamy przed lub swoich materiałach. Od Ciebie zależy czy będziesz promowad w ten sposób własne produkty, czy zamierzasz uczynid z tego dodatkowe źródło przychodów dla Twojej strony. Dostępne są trzy warianty zamieszczania reklam: Pre-roll czyli reklama emitowana przed właściwym materiałem video Post-roll reklama emitowana po zakooczeniu emisji właściwego filmu video Branding playera nałożenie na odtwarzacz specjalnej skórki. Może na niej znajdowad się np. logo sponsora lub jako całośd nawiązywad do szerszej promocji danego produktu. Zarządzanie kampaniami reklamowymi System reklam w Video CMS ma następujący model działania: Każdy film może należed do jednej kampanii reklamowej Do jednej kampanii może należed wiele filmów Przed lub po każdym filmie należącym do kampanii będzie wyświetlona jedna reklama Jeżeli do kampanii przypisanych będzie więcej reklam, będą się one wyświetlad w losowej kolejności Reklama jest filmem wrzuconym do biblioteki Video CMS Jedna reklama może byd użyta w wielu kampaniach Aby zarządzad reklamami należy kliknąd Reklamy w bloku Video CMS w lewym menu. Zdjęcie 10: Lista kampanii reklamowych Możemy zobaczyd listę wszystkich kampanii wprowadzonych do systemu, edytowad lub usunąd niepotrzebną nam kampanię lub dodad nową za pomocą przycisku w górnym menu. W menu konfiguracji Video CMS możemy również wskazad domyślną kampanię dla filmów do których nie została przypisana żadna kampania. 12

13 Dodawanie nowej kampanii reklamowej Po kliknięciu przycisku Dodaj nową kampanię reklamową w górny menu ukaże nam się widok podobny do prezentowanego poniżej: Poszczególne opcje oznaczają: Nazwa. Nazwa kampanii którą będziemy posługiwad się w systemie Krótki opis. Analogicznie do tytułu, opis pozwoli nam szybko zorientowad się czego dotyczy dana kampania. Adres URL skórki. Adres do pliku graficznego zawierający specjalnie przygotowany szablon odtwarzacza. Możemy również wybrad szablon z załadowanych wcześniej do systemu po kliknięciu strzałki lub wgrad nowy z naszego twardego dysku (ikona zdjęcia). Adres URL logo. Możemy wstawid logo które będzie wyświetlad się prawym górnym rogu filmu zamiast logotypu zdefiniowanego w profilu odtwarzacza. Tak samo jak w wypadku skórki można ręcznie podad adres, wybrad z biblioteki bądź wgrad nowy plik z dysku. Po zatwierdzaniu zmian zostaniemy przekierowani do opcji edycji kampanii reklamowej 13

14 Edycja kampanii reklamowej Menu edycji kampanii jest najbardziej rozbudowane w całym module reklamowym. Poniżej widok przykładowej kampanii: Zdjęcie 11: Przykładowa kampania reklamowa W sekcji Kampania reklamowa znajdują się ustawienia które nadaliśmy przy dodawaniu kampanii. W każdej chwili można je zmienid jeżeli zajdzie taka koniecznośd. Dodatkowo znajdują się tutaj takie sekcje jak Reklamy i Emisje 14

15 Reklamy Reklamami są filmy wideo znajdujące się w naszej bibliotece Video CMS. Tak więc jeżeli chcemy dodad nową reklamę wpierw musimy upewnid się że jest ona dostępna w bibliotece, a w przeciwnym wypadku ją dodad. Następnie klikamy Dodaj reklamę w edycji kampanii reklamowej. Zdjęcie 12: Menu dodawania/edycji reklamy Nazwa. Nazwa podglądowa używana w systemie. Nie jest widoczna dla widzów. Rodzaj. Wybieramy czy reklama ma pojawid się przed czy po właściwym materiale. Klip wideo z biblioteki. Film który ma służyd za reklamę. Musi znajdowad się wcześniej w bibliotece. Odnośnik. Adres strony internetowej na którą kierowany ma byd widz po kliknięciu w reklamę. Jeżeli dodamy więcej niż jedną reklamę danego rodzaju, wyświetlana będzie zawsze jedna losowa. Emisje Emisja to lista naszych filmów wideo znajdujących się w bibliotece które uczestniczą w kampanii jako materiał właściwy, przed lub po którym wyświetlana jest reklama. Filmy zaznaczamy poprzez ich kliknięcie. Jeżeli chcemy aby do kampanii należał więcej niż jeden film, musimy przytrzymad klawisz Ctrl (lub dla Mac ów) podczas klikania na poszczególne tytuły. Aktywne filmy zostaną podświetlone. Każdy film w bibliotece może należed w danym momencie tylko do jednej kampanii! Jeżeli zaznaczymy film który wcześniej był przypisany do innej kampanii, nadpiszemy te ustawienia! Alternatywną możliwością wskazywania kampanii dla filmu jest podczas edycji materiału wideo. 15

16 Branding odtwarzacza Ostatnia możliwością zamieszczania reklam jest wyświetlenie jej w formie grafiki playera video. W tym celu należy przygotowad odpowiednio spreparowany plik graficzny w formacie.png i załączyd go podczas edycji kampanii reklamowej. Przykładową makietę można pobrad z panelu. Makieta zawiera zestaw ikon ułożonych w sposób zrozumiały dla odtwarzacza wideo. Aby nadad własną identyfikację wizualna należy edytowad ikony nie zmieniając ich położenia. Można nadad własne logo, a znaki graficznie dowolnie spersonalizowad. Zdjęcie 13: Makieta przykładowej skórki odtwarzacza Statystyki oglądalności reklam Ponieważ reklamami są zawsze filmy znajdujące się w bibliotece, podczas ich odtwarzania zliczane są dla nich statystyki tak jak dla zwykłych filmów. W celu sprawdzenia oglądalności danej reklamy lub wskaźnika porzuceo (bardzo przydatne dla reklam post-roll) należy udad się do modułu Statystyki dostępnego w lewym menu Video CMS. Więcej informacji na temat statystyk w następnym rozdziale który jest im poświęcony w całości. Zewnętrzny serwer reklam Jeżeli potrzebują Paostwo większych możliwości niż wbudowany w Video CMS moduł statystyk istnieje możliwośd zintegrowania zewnętrznego serwera reklam, np. OpenX. W tym celu należy skorzystad z dokumentacji technicznej odtwarzacza w której opisane są wszystkie parametry. Kliknij i pobierz API Playera w formacie PDF Proszę się z nami skontaktowad, chętnie pomożemy z integracją serwera reklam. 16

17 Statystyki Video CMS posiada bardzo rozbudowane statystyki, dzięki którym możemy dowiedzied się wiele interesujących rzeczy na temat oglądalności zamieszczonych materiałów. Po kliknięciu Statystyki w menu Video CMS pojawi nam się ekran podobny do prezentowanego poniżej: Zdjęcie 14: Statystyki w Video CMS Pierwszym wykresem jaki widzimy jest Globalna ilośd wyświetleo, czyli suma oglądalności dla wszystkich naszych materiałów. Unikalne wyświetlenia są to pojedyncze osoby które obejrzały nasze materiały, natomiast ilośd wyświetleo jest to łączna suma wyświetleo materiałów. Jeżeli więc jedna osoba obejrzy 2 materiały, ilośd wyświetleo będzie wynosid 2, natomiast unikalne wyświetlenia 1. Możemy również zobaczyd bardziej szczegółowe statystyki dla konkretnych filmów. W tym celu należy kliknąd Pokaż szczegóły przy interesującym nas materiale. Zdjęcie 15: Szczegółowe statystyki dla filmu 17

18 Załadują nam się dwa wykresy. Lewy wykres jest odpowiednikiem dużego wykresu u góry, z tą różnicą że pokazuje nam tylko oglądalnośd danego materiału. Natomiast prawy wykres pokazuje nam do którego etapu filmu oglądali nas widzowie. I tak na przykładzie powyższego wykresu 4 widzów obejrzało ponad 25% materiału, 5 ponad połowę, 4 obejrzało przeszło 75% a aż 11 osób obejrzało materiał w całości. Dzięki tak dokładnym statystykom można zauważyd w którym momencie audycja jest nużąca dla odbiorców i odpowiednio na to zareagowad. W związku z dużą ilością danych statystyki przeliczane są o każdej pełnej godzinie. 18

19 Konfiguracja Menu konfiguracji pozwala na zarządzanie bardziej zaawansowanymi funkcjami Video CMS. Ustawienia odtwarzacza (playera) Zdjęcie 16: Menu konfiguracji Video CMS Pierwszą opcją jest wybór domyślnego odtwarzacza. Po jego zmianie wszystkie filmy które nie mają przypisanego do siebie odtwarzacza będą posługiwad się domyślnym. Jeżeli chcemy dodad nowy profil bądź dokonad zmian w już istniejącym wystarczy kliknąd Edytuj profile odtwarzacza. Zobaczymy menu w którym znajduje się lista wszystkich dostępnych profili. Możemy dodad nowy za pomocą guzika Dodaj nowy profil znajdującego się u góry bądź edytowad istniejący poprzez kliknięcie Edytuj widocznego po najechaniu myszką nad danym profilem. Menu edycji i dodawania wygląda jak na zdjęciu poniżej: 19

20 Opcje jakie możemy zmienid są następujące: Zdjęcie 17: Edycja domyślnego odtwarzacza Nazwa. Nazwa profilu. Krótki opis. Krótki opis odtwarzacza, widoczny tylko w panelu. Wymiary odtwarzacza. Domyślna wysokośd i szerokośd w kodzie embed (zmiana tego parametru nie zaktualizuje już użytych odtwarzaczy, aby odnieśd skutek trzeba ponownie wstawid kod embed). Kolor tła. Kolor tła odtwarzacza. Standardowo czarny. Kolor skórki. Kolor użyty jako wiodący w skórce. Kolor tła paska postępu. Kolor niezapełnionego paska postępu. Kolor paska postępu. Kolor jakim będzie zaznaczony obejrzany fragment. Kolor paska buforu. Kolor jakim będzie oznaczony już załadowany fragment do którego możemy w każdej chwili przeskoczyd. Skórka. Link do pliku.swf skórki odtwarzacza. Jeżeli nie mamy specjalnie przygotowanego szablonu zostawiamy wartośd domyślną. Adres URL Logo. Link do pliku graficznego który ma zostad użyty jako logo (plik musi znajdowad się na serwerze z odpowiednio ustawionym plikiem crossdomain.xml, więcej informacji na ten temat w sekcji Często zadawane pytania ). Możesz również załadowad plik ze swojego komputera ( klikając na ikonę Prześlij nowe logo, zostanie on wtedy dodany do biblioteki i może zostad użyty w przyszłości przy innych profilach odtwarzacza. Aby wybrad dodane wcześniej w ten sposób logo kliknij skierowany w dół trójkąt ikonę o nazwie Wybierz z listy i wskaż wybrany plik graficzny. Logotypy nie powinny byd większe niż 128x128px. Wyświetlaj playliste. Jeżeli jest zaznaczone, zostanie wyświetlony przycisk do pokazania playlisty. 20

21 Wyświetlaj powiązane. Jeżeli jest zaznaczone, wyświetlone zostaną materiały powiązane na podstawie list odtwarzania. Autoodtwarzanie. Jeżeli włączymy tą funkcję, film uruchomi się automatycznie po załadowaniu strony. Przycisk Embed. Jeżeli zaznaczymy tą opcję to w odtwarzaczu widoczny będzie przycisk służący do osadzenia filmu na innych stronach internetowych. Przycisk pełny ekran. Przy włączonej funkcji widz ma możliwośd przełączenia filmu na pełen ekran. Przycisk z wyborem jakości. Jeżeli włączymy tą funkcję pojawi się przycisk który umożliwia widzowi zmianę jakości wyświetlanego materiału z SQ (Standard Quality zwykła jakośd) do HQ (High Quality wysoka jakośd). Po zapisaniu zmiany zachodzą we wszystkich filmach osadzonych za pomocą tego profilu odtwarzacza (nie dotyczy rozmiaru okna). Istnieje również możliwośd modyfikacji dodatkowych parametrów. W tym celu należy w liście odtwarzaczy kliknąd Edytuj opcje w rubryce Dodatkowe opcje. Szczegółowa lista dodatkowych parametrów dostępna jest w dokumentacji technicznej odtwarzacza. Ustawienia uploadu i profili kodowania Profile kodowania to ustawienia z jakimi kodowane jest video i audio. Domyślnie dostępne są dwa ustawienia, dla standardowej i wysokiej jakości. Jeżeli istnieje potrzeba zastosowania innych profili odtwarzania proszę skontaktowad się z nami poprzez link dostępny w panelu. Automatyczne dodawanie wpisów powoduje, że kiedy tylko plik skooczy się konwertowad, automatycznie zostaje dodany nowy wpis do bloga zawierający dany film. Status wpisu po dodaniu polega na wyborze jaki stan na przyjąd wpis po podaniu. Może to byd przykładowo skic, który wymagad jeszcze będzie akceptacji przed publikacją. Tworzenie miniaturek Oprócz standardowych miniaturek w rozmiarach 60x60 i 100x100 pikseli można dodad własne, o ile zachodzi taka potrzeba. Wystarczy że klikniemy Dodaj i podamy interesujące nas parametry, a wszystkie następnie dodane filmy dysponowad będą miniaturą w zadanym rozmiarze. Dodatkowe możliwości Video CMS posiada dużo zaawansowanych funkcji które nie są dostępne automatycznie. Poniżej krótka lista możliwości oraz informacje gdzie można znaleźd więcej na dany temat. 21

22 Integracja Video CMS z istniejącymi stronami Więcej informacji na temat możliwości zintegrowania systemu Video CMS z Paostwa istniejącą stroną można znaleźd w specjalnie w tym celu przygotowanym poradniku. Kliknij i pobierz Sposoby integracji Video CMS w formacie PDF Dokumentacja techniczna odtwarzacza Odtwarzacz ma dodatkowe funkcje, które udokumentowane są w API Playera osobnej dokumentacji. Można za ich pomocą m.in. sterowad procesem odtwarzania przy użyciu JavaScript lub dodawad bardzo rozbudowane strefy aktywne. Kliknij i pobierz API Playera w formacie PDF Zabezpieczenie plików Video CMS dysponuje kilkoma możliwościami zabezpieczenia Paostwa treści wideo. Więcej informacji na ten temat można znaleźd w dokumentacji technicznej dotyczącej zabezpieczanie plików oraz w API Tokenów. Kliknij i pobierz Metody zabezpieczania treści video w formacie PDF Kliknij i pobierz API Tokenów w formacie PDF W razie potrzeby proszę się z nami skontaktowad, pomożemy wdrożyd dane rozwiązanie. 22

23 Pomoc Mamy nadzieję, że instrukcja ta pozwoli na efektywną pracę z Video CMS. jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu. Jeżeli jednak zrodziłyby się Można do nas napisad poprzez formularz kontaktowy dostępny po kliknięciu Pomoc w menu Video CMS, pocztą elektroniczną na adres lub zadzwonid pod numer telefonu Zgłaszanie błędów W razie pojawienia się problemów technicznych prosimy skorzystad z formularza kontaktowego i możliwości kontaktu opisanych na stronie w sekcji Pomoc W szczególnych wypadkach: 1. Problem z opisem symptomów należy zgłosid na adres Każde zgłoszenie zostaje potwierdzone wiadomością zwrotną. 2. W godzinach od problemy z działaniem usługi Video CMS można zgłaszad pod numerem telefonu: Każde zgłoszenie zostaje przeanalizowane przez inżyniera dyżurnego. W przypadku potwierdzenia problemu następuje podjęcie działao mających na celu usunięcie przyczyny problemu. 23

24 Często zadawane pytania Co do jest kod embed? Kod embed, jest to fragment kodu html, który może byd umieszczony na dowolnej stronie internetowej w celu osadzenia na niej dodatkowej treści. W naszym wypadku embedujemy nasz odtwarzacz video z wybranym filmem w środku. Nie wymaga to żadnej skomplikowanej wiedzy, ogranicza się jedynie do skopiowania kodu embed z Video CMS a następnie wklejenie go na swoją stronę WWW. Czemu nie widad mojego logo? / Co to jest plik crossdomain.xml Flash posiada wbudowane zabezpieczenia, które uniemożliwiają ładowanie plików (np. logo) jeżeli domena w której się znajdują nie wyrazi na to zgody. Pozwoleniami zarządza się za pomocą pliku crossdomain.xml znajdującego się w głównym katalogu domeny, np. Należy o tym pamiętad przed podlinkowaniem jakiegokolwiek pliku, np. loga. Przykładowy kod crossdomain.xml zezwalający na ładowanie plików wygląda tak: <cross-domain-policy> <allow-access-from domain="*"/> <allow-http-request-headers-from domain="*" headers="*"/> </cross-domain-policy> Więcej informacji na temat plików crossdomain.xml i sposobów ich konfiguracji można znaleźd na stronie Adobe: Co to jest konwertowanie? Konwertowanie jest zmianą formatu pliku video. Aby plik mógł byd poprawnie wyświetlony w naszym odtwarzaczu, musi zostad zamieniony na format.flv Tą zamiana to właśnie konwertowanie. Przy okazji tworzone są dwie wersje paostwa pliku w wysokiej (HQ) i standardowej (SQ) jakości. 24

SYSTEM BIURA PRASOWEGO

SYSTEM BIURA PRASOWEGO SYSTEM BIURA PRASOWEGO Instrukcja obsługi systemu biura prasowego Uwzględnia zagadnienia związane z obsługą systemów prasowych dla agencji PR i grup kapitałowych. Aktualizacja: wrzesień 2011 Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja aplikacji 1.0 ZAWARTOŚD 1. MyDysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.2. Instalacja programu... 7 2.2.1. Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

Administracja sklepu

Administracja sklepu Spis treści...3 Logowanie...3 Opcje główne...5 Konfiguracja...5 SEO...6 Opcje...7 Strony...9 Prezentacja produktu... 10 Prezentacja produktów... 11 Wyróżnione produkty... 12 Wyszukiwanie produktów... 13

Bardziej szczegółowo

1. Sklep -> Administracja

1. Sklep -> Administracja 1. Sklep -> Administracja 1.1. Sklep -> Administracja -> Zmienne UWAGA: Każda wprowadzona zmiana w tym oknie musi byd potwierdzona przyciskiem OK (dół strony) oraz Zapisz (górne menu)! Część kliencka:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Wordpresa

Wprowadzenie do Wordpresa Wprowadzenie do Wordpresa Czym jest Wordpress? Najprościej opisują to sami twórcy: WordPress jest nowoczesną, semantyczną, osobistą platformą publikacyjną, koncentrującą się na estetyce, zgodności z internetowymi

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Logowanie do panelu administracyjnego strony... 2 Modyfikacja wstępnej konfiguracji strony... 3 Zarządzanie stronami... 6

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Wstęp... 4 Logowanie/wylogowanie do/z panelu administracyjnego... 5 Część systemowa... 5 Menadżer stron... 5 Lista wszystkich stron...

Bardziej szczegółowo

BasicCMS Podręcznik użytkownika

BasicCMS Podręcznik użytkownika BasicCMS Podręcznik użytkownika Strona 1 z 29 Spis treści Słowo wstępne 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne 1.2 Zgodność generowanych stron 1.3 Przeglądarka 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie 2.2

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Strony WWW dla bibliotek WordPress dla początkujących Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Po co bibliotece strona internetowa? Zanim zaczniesz W XXI wieku, w dobie Internetu, to pytanie wydaje się trywialne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu Futuro Flexo.

Instrukcja obsługi panelu Futuro Flexo. Instrukcja obsługi panelu Futuro Flexo. 1. Logowanie do usługi 2 2. Informacje w panelu 3 2.1. Autowylogowanie 3 2.2. Informacje o kliencie i usłudze 3 2.3. Wykorzystanie limitu ruchu 4 3. Menu panelu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SharePoint Column Protector 2010 v 2.0.3.19

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SharePoint Column Protector 2010 v 2.0.3.19 Datapolis.com ltd., ul. Wiktorska 63, 02-2587 Warsaw, Poland tel. (+48) 022 398 37 45; fax. (+48) 022 398 37 93, office@datapolis.com INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SharePoint Column Protector 2010 v 2.0.3.19

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Gekosale Poradnik - Jak zacząć

Gekosale Poradnik - Jak zacząć Gekosale Poradnik - Jak zacząć 1 Spis treści 2 Zakładanie sklepu 3 Asortyment 3 Dodawanie kategorii 2 Dodawanie produktów 6 Dodawanie producentów 2 Grupy cech produktów 15 Warianty produktów 16 Magazyn

Bardziej szczegółowo