- Typ sieci ~ Statyczne IP : Ustaw parametry sieci w rejestratorze (Rozdział 4.12) lub w konfiguracji systemu programu AP (strona 41).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- Typ sieci ~ Statyczne IP : Ustaw parametry sieci w rejestratorze (Rozdział 4.12) lub w konfiguracji systemu programu AP (strona 41)."

Transkrypt

1 WEB SERWER 1) Instalacja programu: - Włóż płytę CD do CD-ROM i uruchom instalacje programu poprzez plik SETUP na twoim komputerze. - Komputer automatycznie uruchomi pliki - Po zainstalowaniu na pulpicie pojawi się ikona \ 2)Operacje : Podłącz rejestrator do komputera przez złącze RJ45 wejście sieci - Ustawienia LAN: Fabrycznie ustawione IP rejestrator to " ", a nazwa użytkownika "username" i hasło "password" dla obu to "admin". Uzytkownik powinien ustawić adres IP w komputerze z tego samego zakresu xxx. (1-255 z wyjątkiem 10). - Kliknij podwójnie aby uruchomić stronę logowania. Po połączeniu z rejestratorem po sieci lokalnej IP ( ), nazwę użytkownika (admin),hasło (admin), i port (80) na stronie logowania można zmieniać w rejestratorze lub konfiguracji programu AP. - Typ sieci ~ Statyczne IP : Ustaw parametry sieci w rejestratorze (Rozdział 4.12) lub w konfiguracji systemu programu AP (strona 41). - Typ sieci ~ Dynamiczne IP (DHCP i PPPoE) : Ustaw parametry sieci w konfiguracji systemu programu AP. Szczegóły ustawienia DHCP i PPPoE strona 41 i Po ustawieniu parametrów sieci uruchom program AP i wejdź na stronę logowania. Wpisz nazwę użytkownika "Username", hasło " Password", "IP" (statyczny IP) lub "Host name" (Dynamiczny IP), i "Port". Teraz kliknij na zielony przycisk aby się połączyć. - Opis ikon programu AP. Address Book:Naciśnij ten klawisz aby dodać nowe lub odczytać zapisane adresy IP i uzyskać dostęp do Serweru Video. Player: Naciśnij ten klawisz aby odtworzyć nagrane pliki, które Search: Szuka adresu IP w sieci lokalnej i zezwala na modyfikację ustawień rejestratora. Copy: Kopiuje wszystkie pliko instalacyjne, użytkownik może przenieść wszystkie

2 są zapisane na twoim komputerze. komputera przy nowej instalacji programu AP. Ustawienia pogramu do następnego UWAGA: Wersja programu jest wyświetlana na ekranie logowania. Działanie zasadnicze: Panel konrtolny serweru sieci -Panel kontrolny urządzeń ~ 16CH DVR- a. Szybkość przesyłu klatek/sek

3 b. Szybkość przesyłu kb/sek c. Połączony/Rozłączony d. Rozdzielczość e. Jakość obrazu (wysoka, średnia, niska) f. Zdjęcie: naciśnij klawisz aby zrobić zdjęcie obrazu, który zostanie zapisany we wskazanej lokalizacji. g.nagrywanie :naciśnij klawisz aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij powtórnie aby zatrzymać nagrywanie. Nagrane pliki zostaną zapisane w komputerze we wskazanej lokalizacji. Każdy nagrany plik zawiera do 18,000 klatek. Kiedy nagrywany plik jest pełny, powstanie nowy plik zapisu. Jeżeli na dysku HDD jest poniżej 200MB, wolnego miejsca program automatycznie zatrzyma nagrywanie. h. Konfiguracja systemu: naciśnij ten klawisz aby wejść w ustawienia programu AP. i. Liczba aktywnych użytkowników j. Kanał 1 ~ 4 k. Obraz z 4 kamer l. Nagrywanie m. Przeszukiwanie n. Stop / Przewijanie tył / Przewijanie przód / Pauza / Wolne odtwarzanie /Odtwarzanie o. + p. q. Cyfrowy zoom r. Ustawienie :naciśnij klawisz aby zmienić pozycje wyświetlanego kanału. Naciśnij " " aby wybrać kanał, który chcesz zamienić. Naciśnij "+" lub " " aby wybrać kanał który chcesz oglądać. Naciśnij "Enter" aby potwierdzić. s. Wyświetlanie sekwencyjne: naciśnij ten klawisz aby wejść w funkcje monitora alarmowego, naciśnij ponownie aby wyjść. t. Enter u. PTZ Wł./Wył kontrole: Po uruchomieniu sterowania PTZ użytkownik może wybrać urządzenie do sterowania, i naciśnij "OK" aby wejść w ekran sterowania PTZ. (Naciśnij "ESC" aby wyjść ze sterowania PTZ i powrócić do sterowania rejestratorem) v. Menu / Góra/ Dół /Lewo/Prawo w.turbo Wł./ Wył: Przyspieszenie sterowania programem i kamerami PTZ po naciśnięciu klawisza "TURBO". Użytkownik może zmieniać szybkość przyśpieszenia od 1 do 10.. Przykład: Jeżeli użytkownik uruchomi funkcje TURBO i ustawi wartość na 3, wtedy

4 naciśnięcie klawisza góra/dół/lewo/prawo, jeden raz = trzykrotnemu naciśnięciu klawisza. x. Turbo włącz/wyłącz -Panel kontrolny PTZ- j. Nr kamery 1~16 k. AUTO l. m. zoom tele zbliżenie * Hot Point: Nakierowanie kamery PTZ na wybrany punkt za pomocą kursora. Zoom szeroki oddalenie n. maksymalne powiększenie maksymalne oddalenie o. ENTER p. PTZ Wł./ Wył. Włączając sterowanie kamerą PTZ, należy wybrać nr kamery i wcisnąć OK aby przejść do

5 panelu sterowania PTZ. (wciśnięcie ESC powoduje wyjście do panelu sterowania DVR) q. Menu / Góra / Dół / Lewo / Prawo r. Turbo: Aby przyspieszyć obsługę menu lub sterowanie kamerą PTZ, użytkownik może kliknąć tę ikonę i włączyć funkcję TURBO. Szybkość można ustawić od 1~10. Przykład: Włączając funkcję TURBO i ustawiając prędkość na 3, przy kliknięciu jednej z ikon góra / dół / lewo / prawo, system zachowa się tak, jak gdyby użytkownik kliknął tę ikonę trzykrotnie. -Odtwarzanie- a. migawka b. Stop c. Pauza d. szybkie przewijanie w tył (1X, 2X, 4X, 8X, 16X) e. wolne przewijanie w tył (1X, 1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X) f. PLAY (1X) g. wolne odwtarzanie (1X, 1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X) h. szybkie przewijanie do przodu(1x, 2X, 4X, 8X, 16X) i. ukryty ( show / hide ) j. Konfiguracja. Ustawienia (pliki zdjęć migawkowych, kolorowy tekst ) k. Otwórz poprzedni plik l. Otwórz następny plik UWAGA: - Podczas wstrzymania odtwarzania naciśnij d aby zobaczyć poprzednie obrazy nagrania, lub naciśnij h aby zobaczyć następne. - Kiedy funkcja znaku wodnedo DVR jest włączona przed rozpoczęciem nagrywania, to podczas

6 odtwarzania programem AP, użytkownik może nacisnąć W aby sprawdzić autentyczność nagrania. Jeśli odtwarzane nagranie okaże się zmienione, wtedy dany obraz zmieni się na kolor jasno czerwony i odtwarzanie zostanie zatrzymane w danym punkcie. 3) Ustawienia zaawansowane - Naciśnij System Config aby uruchomić system numeracji stron. - W systemie ustawień stron, możesz wybrać funkcje, które chcesz ustawić - Po dokonaniu ustawień, naciśnij klawisz APPLY aby zapisać ustawienia. - system zawiera: Sieć, DDNS, konto, użytkownictwo internetowe, alarm, poczte, FTP, alarmowa baza danych, ścieżka rejestrująca, urządzenie, detektor, kameta, narzędzia. -SIEĆKliknij ustawienia sieći aby wybrać typ IP ( Stat IP, PPPoE, DHCP) 1 Static IP: Statyczne IP: Wpisz IP servera, bramę, maskę podsieci oraz nr portu 2 PPPoE: Wpisz użytkownika i hasło dostarczone przez Twojego dostawcę usługi internetowej. PPPoE wymaga również włączenia usługi DDNS aby zestawić nazwę servera z dynamicznym adresem IP. 3 DHCP: Ta opcja wymaga działającego w sieci lokalnej serwera, routera lub modemu z funkcją DHCP. Ta opcja również wymaga włączenia usługi DDNS aby zestawić nazwę servera z dynamicznym adresem IP UWAGA: Niektóre routery wymagają restartu rejestratora aby otrzymać IP adres.

7 -DDNS1. DDNS to usługa pozwalająca na przetłumaczenie dynamicznego adresu IP na nazwę serwera. 2. Uruchomienie funkcji DDNS: Uaktywnij funkcję DDNS. Wpisz nazwę użytkownika DDNS w pole username Wpisz hasło DDNS w pole password. Wpisz nazwę zarejestrowanej domeny DDNS w pole domain i wybierz nazwę serwisu DDNS. Po ustawieniu naciśnij "APPLY"aby potwierdzić. DDNS Przykład: - Wybierz serwis oferujący usługę DDNS, np. - Utwórz konto w DynDNS. - Po utworzeniu konta otrzymasz po kilku minutach wiadomość z potwierdzeniem. - Aby zakończyć proces rejestracji postępuj wg zawartych w nim wskazówek. Pamiętaj aby uczynić to w ciągu 48 godzin. Jeżeli w ciągu godziny od założenia konta nie otrzymasz a z potwierdzeniem rejestracji, zresetuj hasło (http://www.dyndns.org/account/resetpass/). - Użyj nazwy użytkownika i hasła aby zalogować się do DynDNS. - Utwórz Nazwę Hosta - Login Account My Service Add Host Services Add Dynamic DNS Host Wybierz nazwę hosta (serwera) Kliknij na Add Host

8 DDNS Tworzenie nazwy własnej host name MAIL - Kiedy alarm zostanie włączony, Serwer Sieci Wideo będzie momentalnie pobierać obraz ( 10 JPEG maksymalnie) i wysyłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej do wyznaczonych odbiorców. - Informacje możecie uzyskać z serveru poczty elektronicznej - Można dodać adres owy dla sytuacji zarejestrowania ruchu na obrazie poprzez ustawienie modyfikacji alarmowego Modify alarm address. - Jeśli serwer poczty elektronicznej wymaga sprawdzenia hasła dostępu, prosimy o podanie klucza w nazwie użytkownika oraz hasła. UWAGA: 1: Aby ustawić alarmowy dla zarejestrowanego ruchu, musisz mieć dostępną funkcję w ustawieniach swej poczty elektronicznej dla tej usługi. 2: Prosimy o wprowadzenie klucza we wszystkich parametrach ustawień poczty elektronicznej, aby uniemożliwić blokowanie niektórych maili poprzez SMTP

9 FTP 1) W momencie alarmu, video webserver może natychmiast wykonać zrzut ekranu i zapisać go na wcześniej zdefiniowanym serwerze FTP. UWAGA: Aby otrzymać powiadomienie z detekcji ruchu na serwer FTP należy uaktywnić funkcję powiadamiania poprzez FTP w ustawieniach alarmu DVR Ustawienia kamery - Istnieje możliwość otrzymywania informacji o ustawieniach okien od podłaczonych kamer. - po wyborze konkretnej kamery, naciśnij klawisz Edit aby ustawić jasność/kontrast/nasycenie/kolor kamery. Po ukończeniu naciśnik OK dla potwierdzenia zapisów. URZĄDZENIA

10 - Można edytować całe urządzenie za pomocą danych okien. - Wybierz urządzenie i naciśnij klawisz EDIT aby ustawić: typ urządzenia, numer ID., Typ protokołu i Baud Rate aby kontrolować sprzęt poprzez sieć. - Dany Serwer Video umożliwia korzystanie z różnych AP do kontroli stronników peryferycznych: kamery i PTZ. DETEKCJA - W tym oknie można ustawiać przestrzeń detekcjii oraz jej czynniki wrażliwości. - Wybierz urządzenie i naciśnij klawisz Edit aby wejść w stronę ustawień. - W ustawieniach stron, użytkownicy mogą operować myszą PC do wyboru przestrzeni detekcji. KOPIOWANIE W SIECI - Kopia nagranych plików na PC z rejestratora poprzez sieć. - Ustaw dane do kopiowania i naciśnij START aby rozpocząć kopiowanie plików. - W trybie odtwarzania programu AP,

11 użytkownicy mogą nacisnąć W aby sprawdzić autentyczność ostwarzanego nagrania. Jeśli odtwarzane nagranie okaże się zmienione, wtedy dany obraz zmieni się na kolor jasno czerwony i odtwarzanie zostanie zatrzymane w danym punkcie ALARM 1 Alarm Trigger: Wł. / wył. funkcję powiadamiania na lub FTP. 2 Alarm Method: Dwie metody i/lub FTP. 3 Post Number: Liczba zdjęć MJPEG (1-10). 4 Alarm Duration: Czas trwania alarmu (5 sek., 10 sek., 20 sek., 40 sek.). 5 Alarm Refresh: Usuń wiadomości alarmowe pokazane na ekranie jako UWAGA: Uruchomienie funkcjii alarmu. Jeśli alarm jest spowodowany urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak PIR lub Sensoe, możecie ujrzeć na ekranie daną ikonę. Wideo Net Serwer automatycznie rozpocznie nagrywanie. LISTA ALARMOWA - Jest to baza danych, która wymienia kolejno wydarzenia, które spowodowały alarm, z adresem Ip serwera, czasu załączenia się alarmu i ilości struktur. - Z łatwością można włączać, kasować, edytować całą liste zdarzeń alarmowych. - Naciśnij klawisz Refresh aby uaktualnić listę. - Wszystkie pliki alarmowe sa

12 systematycznie załączane do listy i łatwe do przeszukiwania. OGÓLNE 1 Informacje o wersji oprogramowania. 2 Wybierz "Turbo Step" (1-10) Aktywując funkcje Turbo naciskając klawisz możesz ustawić prędkość kontroli sterowania kamerami PTZ poprzez video veb serwer. Użytkownik może zmieniać wartość przyspieszenia od 1 do 10. Przykład: Ustawiając wartość "5" oznacza że naciśnięcie klawisza góra/dół/lewo/prawo jeden raz odpowiada naciśnięciu 5 razy. 3 Max Log List: Ustaw maksymalną ilość plików. 4 Server Log: Naciśnij klawisz "Server Log" aby wejść w okno listy logów. KONTA UŻYTKOWNIKA 1. Ustaw konta użytkownika ( Max 5 kont), hasło, czas dostępu i poziom dostępu (Max 5 użytkowników w tym samym czasie). 2. Poziomy dostępu: SUPERVISOR Kontroluje wszystkie funkcje ("a", "b", "c", "d", "e" i "f ). Wysoki Kontroluje"a", "b", "c", "d" i "e" bez funkcji f.

13 Normalny Kontroluje "a", "d", i "e" Gość Ogląda tylko obraz i funkcje "a". 3. Czas dostępu:est dopasowany do poziomu dostępu i zezwala na czasowe połączenie online z rejestratorem (1min, 5min, 10min, 1godz, 1dzień, nieograniczony). INFORMACJE O UŻYTKOWNIKACH ONLINE 1) Informacja o użytkownikach online (Nazwa, IP Adres, Poziom autoryzacji, Rozdzielczość i jakość obrazu). ŚCIEŻKA PLIKU 1 Ścieżka zdjęć: Ustawienie ścieżki do zapisu zdjęć. 2 Ścieżka nagrań: Ustawienie ścieżki do zapisu plików. 3 Ścieżka alarmu: Modyfikacja dźwięku alarmu lub brak dźwięku.

14 6.7 OBSŁUGA PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ INTERNETOWĄ Rejestrator można oglądać przez przeglądarkę internetową. *** Ta funkcja jest dostępna dla użytkowników Windows 2000 oraz Windows XP. *** Krok 1: Wpisz adres IP rejestratora w pasek adresu przeglądarki i wciśnij ENTER. W oknie przeglądarki pojawi się poniższy ekran. Instaluj program JAVA

15 Krok 2: Naciśnij Download JAVA aby zobaczyć poniższy rysunek. UWAGA:Pliki ustawień JAVY są również załączone do licencjonowanego programu dysku AP. Instaluj JRE 5.0 update 4 Krok 3: Zatwierdz akceptację licencji naciskając Accept License Agreement. Zaakceptuj licencję Krok 4: Wybierz Instalacja Windows poza siecią lub Instalacja Windows w sieci. Krok 5: Weź Windows Offline Installation jako przykład. Zapisz ustawienia na pulpicie komputera jre-1_5_0_04-windows-i586-p i naciśnij dwukrotnie aby zatwierdzić. Krok 6: Po ukończeniu instalacji, wybierz typ adresu IP twego DVR w książce adresowej URL i naciśnij Enter. Zobaczysz stronę logowania. Wprowadz klucz oraz hasło. Pojawi się ukazana

16 poniżej strona. 6.8 R.E.T.R Zanim aktywujesz funkcje R.E.T.R, ustaw obszar detekcji i aktywuj funkcje detektora ruchu. Istnieją 3 sposoby aktywacji funkcji R.E.T.R. 1) Panel przedni DVR: Naciśnij Menu + - panelu przedniego. Funkcje R.E.T.R. uaktywnią się w ciągu kolejnych 3 / 5 / 10 minut. Please refer to Section Kiedy R.E.T.R. jest aktywowane,na ekranie pojawi się czerwony napis R.E.T.R OSD. 2) Licencjonowane oprogramowanie AP: Naciśnij R.E.T.R. na panelu kontrolnym AP aby natychmiast aktywować funkcje R.E.T.R. Zwróć uwagę na rozdział ) IR sterownictwo zdalne: Naciśnij R.E.T.R. na zdalnym sterowniku IR aby aktowywać funkcje R.E.T.R. kolejno 1 / 5 / 10 minut później. Zwróć uwagę na załącznik #3 i rozdział GPRS Funkcje instalacji GPRS (Na przykładzie Motorolli 768i ) 1) Upewnij się, czy twój telefon posiada funkcje GPRS i MIDP2.0 (aplikacja JAVY).

17 2) połącz się ze stroną poprzez swój telefon. (dla upewnienia się że funkcja GPRS działa). 3) zainstaluj 16CH_MPEG-4. 4) po instalacji, na ekranie telefonu zaświeci się ikona 16CH_MPEG-4 5) kliknij na ikonę Video Server V787 aby ustawić strukturę. Wpisz adress IP, port, nazwę użytkownika i hasło do DVR, z którym chciałbyś się połączyć. Naciśnij przycisk connect. 6) Po uzyskaniu połączenia z Serwerem Video 16CH_MPEG-4, na ekranie zobaczysz panel sterujący AP. UWAGA: Z uwafi na preferencje niektórych sieci telefonii komórkowej, sugeruje się aby ustawienie portu DVR wynosiło 80.

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Program Zdalnego Monitorowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Program Zdalnego Monitorowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CYFROWY REJESTRATOR VTV-XS-9116 Program Zdalnego Monitorowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed użyciem proszę zapoznać się uważnie z Instrukcją Użytkownika i zachować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F)

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Wprowadzenie Niniejsza kamera internetowa jest produktem nowej generacji, łączącym zalety kamery analogowej z internetową technologią wizyjną. Oprócz wszystkich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Rejestrator cyfrowy wizji 8 kanałów VEDVR2308 ul. Jutrzenki 94, 02-230 i Warszawa, www.volta.com.pl Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, przeczytaj całą instrukcję oraz zwróć uwagę na ostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

Chroń swoje sny INTROX IIN-3104

Chroń swoje sny INTROX IIN-3104 Chroń swoje sny INTROX IIN-3104 Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE...2 1.1. Elementy składowe...3 1.2. Przewodnik instalacji...4 1.3. Nazwy elementów...6 1.4. Dane techniczne...9

Bardziej szczegółowo

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 2 1.1. Elementy składowe...3 1.2. Przewodnik instalacji...4 1.3. Nazwy elementów...6 1.4. Dane

Bardziej szczegółowo

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 PL H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 Przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie...4 1.1 informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 XR1601HV-IVS XR0801HV-IVS XR0401HV-IVS Graficzny Interfejs Użytkownika z Pełną Obsługą za Pomocą Myszki Proszę zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam

Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam ROZDZIAŁ 4 Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam Jest możliwe używanie Microsoft Internet Explorer na stacji PC, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, aby oglądać na żywo wideo, ściągać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika v.1.1

Instrukcja uŝytkownika v.1.1 Instrukcja uŝytkownika v.1.1 VTV-N-1004-1008-1016 Rejestrator H.264 0 WAśNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Uwaga Ryzyko poraŝenia prądem Uwaga: Aby zredukować ryzyko poraŝenia prądem nie wystawiaj tego urządzenia

Bardziej szczegółowo

System Zdalnego Monitorowania

System Zdalnego Monitorowania ROZDZIAŁ 5 System Zdalnego Monitorowania System jest dostarczany wraz z trzema aplikacjami do zdalnego monitorowania. Są to: Remote View System IP Multicast System Center System Remote View Remote View

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Kamery IP. Instrukcja obsługi

Kamery IP. Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów urządzeń. Instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator - FDS401L

Cyfrowy rejestrator - FDS401L Cyfrowy rejestrator - FDS401L Instrukcja Serwisowa ul.gen.j.sowińskiego 68, 70-236 Szczecin tel. +48 091 452 40 51 fax +48 091 452 40 52 wersja firmware: 1.1.1 ostatnia edycja: Maj 2009 tłumaczenie Polska

Bardziej szczegółowo

KPD-1601 KPD-801 KPD-401

KPD-1601 KPD-801 KPD-401 REJESTRATOR CYFROWY modele: KPD-1601 KPD-801 KPD-401 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Wszystkie niżej wymienione wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia należy przeczytać przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Spis treści 1. Instalacja...6 1.1 Kroki postępowania...6 1.2 Znaczenia sygnalizacji diodowej (LED)...13 2. Ustawienia...14 2.1Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Model: FI8918/FI8918W Bezprzewodowa/przewodowa kamera IP OBSŁUGUJE TRYB NOCNY, ZDALNĄ ZMIANĘ POŁOŻENIA ORAZ TRANSMISJĘ DŹWIĘKU W OBU KIERUNKACH Instrukcja użytkownika Kolor czarny Kolor biały Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: PODSTAWOWE FUNKCJE

CZĘŚĆ PIERWSZA: PODSTAWOWE FUNKCJE Urządzenia serii DVR należą do grupy urządzeń monitorujących i są przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa. Rejesetratory cyfrowe serii PDR są znakomitymi systemami wykorzystywanymi do monitoringu. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IPCamera recorder program do konfiguracji kamer z pozycji komputera PC

Instrukcja obsługi IPCamera recorder program do konfiguracji kamer z pozycji komputera PC Instrukcja obsługi IPCamera recorder program do konfiguracji kamer z pozycji komputera PC 1/52 Spis treści I. PRZEDMOWA... 4 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 A. WYMAGANIA MINIMALNE... 4 B. SUGEROWANY SPRZĘT...

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. 1. Właściwości produktu... 4

Spis Treści. 1. Właściwości produktu... 4 Instrukcja Obsługi Spis Treści 1. Właściwości produktu... 4 2. Uzyskiwanie dostępu do kamery... 7 2.1 Dostez Przeglądarki Sieciowej... 7 2.2 Dostęp do Kamery z Internetu... 7 2.3 Regulacja Obrazu i Ostrości....

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów BCS ver. 3.2

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów BCS ver. 3.2 Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów BCS ver. 3.2 UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/80 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/80 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo