Sieci komputerowe. Wide Area Networks WANs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieci komputerowe. Wide Area Networks WANs"

Transkrypt

1 Sieci komputerowe Wide Area Networks WANs Józef Woźniak Katedra Teleinformatyki Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

2 IP QoS - model usług zintegrowanych IntServ - model usług zróżnicowanych DiffServ Józef Woźniak Katedra Teleinformatyki Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

3 Typy ruchu w Internecie Ruch elastyczny (Elastic Traffic) Mało wrażliwy na zmiany parametrów opisujących sieć Może adaptować się do zmian w obciążeniu sieci Typowy dla aplikacji TCP (ale także UDP) QoS realizowane na poziomie aplikacji Ruch strumieniowy (Inelastic - streaming Traffic) Związany z aplikacjami multimedialnymi, wrażliwymi na parametry opóźnienieniowe Generowany przez aplikacje czasu rzeczywistego (audio, wideo) Nie adaptuje się do zmian w sieci Wymaga gwarancji na: przepustowość,opóźnienie, jitter, utratę pakietów elastic traffic must still be supported

4 Przepływ ruchu typu r.t. (real-time) w Internecie

5 Transmisje typu real-time fixed-size packets, generated at fixed intervals data too important for lossy compression Examples: ATC or RT simulations on/off source alternates between fixed size packets with fixed intervals and inactivity Examples: voice telephony or audio conferencing variable packet size at uniform intervals Examples: compressed video as in video conferencing

6 Wrażliwość na opóźnienia i priorytet obsługi (Criticality)

7 Best Effort podstawowy model obsługi ruchu w Internecie wprowadza niekontrolowane opóźnienia i straty pakietów brak mechanizmów sterujących przyjmowaniem zgłoszeń brak jakichkolwiek gwarancji jakościowych nieoptymalne wykorzystanie zasobów nieodporny na przeciążenia

8 Potrzeba poprawy poziomu usług QoS w Internecie Podstawowy serwis internetowy- Best-Effort Wszystkie pakiety ytraktowane tak samo Zaprojektowany do obsługi ruchu elastycznego (transmisja danych) Brak gwarancji pasma, czy przepływności no guarantees of delay Brak gwarancji na wahania opóźnieniajitter (delay variation) Klasyczny model IP-based Applications often create inelastic traffic often sensitive to delay often sensitive to jitter often critical in nature generate elastic traffic as well Aplikacje, w tym multimedialne wymagają zróżnicowanej obsługi różnych r typów w ruchu Nowe wymagania użytkowników

9 Wyzwania Internet must evolve to support new applications. protoły IP muszą oferować stosowną jakość obsługi (opóźnienia pakietów, poziom strat, jitter). Backward compatibility required Konieczność nowych rozwiązań Inteligentne techniki przełączania, np.. Selektywna obsługa ruchu/zróżnicowane przepływy. Skalowalność, tj. zdolność do obsługi zadań, zróżnicowanych w zależności od liczby użytkowników i ich wymagań

10 Nowe modele usług dla Internetu Proponowane są, i rozwijane, dwa komplementarne, chociaż istotnie różne modele usług: Usługi zintegrowane - Integrated Services (IntServ): reserve resources and limit demand to capacity that can be handled by the network, offer per-user flow service Usługi zróżnicowane - Differentiated Services (DiffServ): classify traffic into a number of traffic groups and handle traffic based on its group Nowe modele IP QoS wprowadzają mechanizmy kontroli ruchu: queuing disciplines, packet discard strategies Services are specified within a given domain

11 Metody realizacji QoS; IETF RSVP IntServ DiffServ

12 Model usług zintegrowanych (Integrated Services - IntServ)

13 Czym jest Integrated Services? - platforma IntServ - QoS dopasowane do przepływu (per-flow service per-conversation traffic) -deskryptory ruchu - rezerwacja zasobów (RSVP)

14 Cechy - IntServ rozszerzenie istniejącego modelu Best Effort przydzielanie QoS do przepływów przepływ rozróżnialny strumień powiązanych ze sobą datagramów, który został wytworzony przez aktywność pojedynczego użytkownika, i który wymaga jednakowego QoS sterowanie przyjmowaniem zgłoszeń wymaga się, aby każdy router potrafił podjąć decyzję o przyjęciu do obsługi nowego zgłoszenia na podstawie informacji o dostępnych zasobach rezerwacja zasobów wymaga się, aby każdy router potrafił zarezerwować zasoby, w celu zapewnienia QoS obsługiwanym przepływom opis ruchu przy pomocy modelu płynnego wiadro tokenowe (r intensywność (szybkość) napływania tokenów, b - głębokość wiadra, p szybkość szczytowa, m najmniejsza rozróżnialna wielkość pakietu, M maksymalny rozmiar pakietu)

15 IntServ klasy usług Kontrolowane (sterowane) Obciążenie (Controlled Load) zapewnia zachowanie takie, jak w Best Effort w warunkach braku nadmiernego obciążenia sieci brak gwarancji na opóźnienie ruch w profilu jest traktowany lepiej niż Best Effort ruch poza profilem jest traktowany tak, jak Best Effort Gwarantowana Usługa (Guaranteed Service) gwarantowane pasmo dostarcza wyliczalnego ograniczenia na całkowite opóźnienie (jednak bez gwarancji jittera) ruch w profilu nie doświadcza przeciążeń w kolejkach ruch poza profilem jest traktowany tak, jak Best Effort Best Effort

16 IntServ nowe wymagania stawiane routerom Realizowana na bieżąco szybka klasyfikacja i przetwarzanie pakietów Wykonywanie procedur: przyjmowania zgłoszeń (Admission control), szeregowania zadań (scheduling), zarządzania buforami (buffer management) Realizowane w czasie rzeczywistym procedury sterowania przepływem i zarządzania zasobami

17 Architektura IntServ (ISA) w Routerze RSVP Background Functions control level Primary Forwarding Functions flow control

18 Komponenty węzła (routera) w IntServ płaszczyzna (poziom) sterowania - dostarcza struktur danych potrzebnych do sterowania procesami realizowanymi w płaszczyźnie przepływów agent routingu - buduje bazę danych routingu, z której korzysta agent rezerwacji zasobów agent rezerwacji zasobów - implementuje protokół przydzielający istniejące zasoby do odpowiednich przepływów i zapisuje to w bazie danych sterowania ruchem moduł sterowania dostępem - decyduje o przyjmowaniu nowych zgłoszeń do obsługi na podstawie bazy danych sterowania ruchem agent zarządzania -zarządza polityką odrzucania pakietów w warunkach nadmiernego obciążenia sieci na podstawie bazy danych sterowania ruchem

19 Komponenty węzła w IntServ płaszczyzna (poziom) przepływów klasyfikator - przydziela do przepływów pakiety pochodzące z kolejki wejściowej routera moduł szeregujący - umieszcza pakiety w odpowiedniej kolejności (zależnej od przepływu, do którego należą) w kolejce wyjściowej

20 RSVP protokół rezerwacji zasobów możliwe różne style rezerwacji określa format przekazywanych wiadomości (PATH, RESV, CONFIRMATION, TEARDOWN, ERROR) oraz sposób ich wymiany trasę od nadawcy do odbiorcy wyznacza tu protokół rutingu protokół obsługuje zarówno sesje punkt-punkt, jak i punktwielopunkt sesja - jest to połączeniem rozróżnialne przez adres źródłowy i docelowy, typ protokołu (TCP/UDP) oraz numer portu przeznaczenia odbiorca odpowiada za rezerwację zasobów na trasie stosuje się tutaj tymczasowe stany rezerwacji, które muszą być periodycznie odświeżane protokół jednokierunkowy wspierany przez IPv4 i IPv6 operacje RSVP są przeźroczyste dla routerów nie wspierających RSVP

21 RSVP PATH BORDER ROUTER BORDER ROUTER BORDER ROUTER HOST A RESERV PATH RESERV BORDER ROUTER BORDER ROUTER BORDER ROUTER HOST B

22 IntServ ISP 1 ISP 3 ISP 2 ISP 4

23 Zapewnianie zgodności z kontraktem - Metoda Token Bucket (Leakly Bucket) Used to: 1. Characterize traffic in a flow. 2. Describe the load imposed by a flow. 3. Traffic policing. Note that, during any time period T, the amount of data sent cannot exceed RT+B.

24 Architektura Best Effort

25 Dyscypliny kolejkowania Single FIFO queues have numerous drawbacks relative to QoS demands no special treatment based on priority larger packets get better service connections can get unfair share of resources IntServ allows for multiple queues one per flow separate discipline per flow fair queuing policy

26 Architektura IntServ

27 Wady modelu IntServ Problem skalowalności Wysokie wymagania sprzętowe narzucane przez: 1. Protokół sygnalizacyjny RSVP (Resource Reservation Protocol) 2. Admission control 3. Packet classification 4. Packet scheduling

28 Nadmiar informacji Wady modelu IntServ Pomimo dużej ilości informacji sterującej, wymaganej do zastosowania w sieci z architekturą IntServ, pakiety danych nie zawierają tak kluczowych dla obserwatora informacji, jak status QoS. Skomplikowany routing, opóźnienia Zmiana routingu pociąga za sobą konieczność zmiany rezerwacji, co komplikuje zarządzanie siecią oraz powoduje opóźnienia w ruchu pakietów.

29 Model usług zróżnicowanych - DiffServ

30 Terminologia DiffServ

31 Założenia projektowe architektury Differentiated Services DiffServ (DS) elastyczna i skalowalna technika sterowania ruchem, wspierająca QoS w sieci IP Założenie podstawowe: Niezależność zasobów wymaganych do gwarancji QoS od: liczby strumieni obsługiwanych w sieci ruchu generowanego przez te strumienie rozmiaru sieci

32 DiffServ przydział QoS do agregatów przepływów (behaviour aggregate) sterowanie ruchem na krańcach sieci (border routers) wewnątrz sieci routery (core routers) analizują tylko pole DSCP (DiffServ Code Point) nagłówka i stosują przypisaną do niego politykę PHB (perhop behaviour) wymagane zawarcie kontraktu ruchowego SLA, za pośrednictwem brokera pasma BB (bandwith broker)

33 Architektura sieci DiffServ

34 Podział na routery rdzeniowe i brzegowe: odciążenie rdzenia sieci najwięcej funkcjonalności w urządzeniach brzegowych maksymalnie uproszczony szkielet Brak problemu skalowalności

35 Architektura sieci DiffServ węzeł (router) DS węzeł umiejący zinterpretować punkty kodowe DSCP pakietów i stosować dla nich odpowiednie reguły przekazywania PHB domena DS -zbiór sąsiednich węzłów DS implementujących wspólną politykę świadczenia usług oraz wspólne grupy reguł PHB region DS zbiór sąsiednich domen DS oferujących usługi zróżnicowane na przechodzących przez nie ścieżkach węzeł (router) brzegowy węzeł DS znajdujący się na wejściu, bądź wyjściu z domeny DS, łączący ją z inną domeną (nie koniecznie DS) węzeł (router) szkieletowy węzeł DS znajdujący się wewnątrz domeny DS broker pasma jednostka logiczna, która zajmuje się obsługą żądań i rozdziałem zasobów zgodnie z polityką przewidzianą dla danej domeny DS

36 DiffServ Traffic Conditioner(BR) Conformance test per SLA Police traffic to achieve specified traffic rate (e.g. with token bucket) Separate traffic into classes based on DS/other fields Police traffic and re-mark with a different codepoint if necessary (at domain ingress node, or at boundary between domains) Drop packets if rate exceeds that specified in the SLA

37 Komponenty węzła DS

38 Klasyfikacja na podstawie DSCP - 8 bitów: 6 bitów - pole DSCP (DiffServ Code Point) 2 bity - niewykorzystywane - określa typ i klasę pakietu - umiejscowienie w nagłówku pakietu: IPv4 zamiast pola TOS (Type Of Service) IPv6 zamiast pola Traffic Class

39 Komponenty węzła DS klasyfikator przydziela pakiety do poszczególnych klas na podstawie informacji zawartych w nagłówkach tych pakietów wyróżnia się dwa typy klasyfikatorów: klasyfikator MF (Multi-Field) klasyfikacja na podstawie jednego lub wielu pól nagłówka IP (nagłówek IP -> DSCP) klasyfikator BA (Behaviour Aggregate) klasyfikacja na podstawie wartości pola DSCP (DSCP -> PHB)

40 Nagłówek pakietu IPv4 6 bitów - DSCP 2 bity - niewykorzystane Pole Type Of Service w IPv4

41 Nagłówek pakietu IPv6 niewykorzystane 6 bitów - DSCP Traffic Class

42 Differentiated Services Assured Forwarding PHB ECN RFC 2597 Designated AF1x, AF2x, AF3x, AF4x

43 Komponenty węzła (routera brzegowego) DS moduł kondycjonujący opóźnia, a następnie przekazuje, odrzuca lub przeznakowuje pakiety; w jego skład wchodzi: moduł pomiarowy opisuje w postaci profili ruchu tymczasowe właściwości wyodrębnionych przez klasyfikator strumieni ruchu moduł znakowania - ustawia w polach DS pakietów odpowiednie punkty kodowe DSCP, dodając tak oznakowane pakiety do poszczególnych agregatów ruchu moduł kształtujący ruch -zajmuje się buforowaniem pakietów, w celu dostosowania ich do danego profilu ruchu moduł odrzucania -zajmuje się odrzucaniem pakietów, które nie mieszczą się w zadanym profilu ruchowym

44 Reguły Przesyłania Pakietów (Per Hop Behaviour) służą do budowy klas usług skutkują różną obserwowalną (mierzalną) wydajnością przekazywania pakietów nie specyfikują jakich mechanizmów należy użyć do zapewnienia pożądanej jakości (np. pakiety klasy A mają pierwszeństwo przed pakietami klasy B)

45 Rodzaje PHB domyślne dla ruchu Best Effort selektora klasy dla zapewnienia wstecznej kompatybilności z bitami pierwszeństwa pola TOS (w IPv4) przyśpieszonego przekazu ( dla klasy Expedited Forwarding) zapewniają pasmo, niską stopę błędów, małe opóźnienia oraz mały jitter zapewnionego przekazu (dla klasy Assured Forwarding) gwarantują, że pakiety będą dostarczane do adresata z wysokim prawdopodobieństwem, dopóki będą się one mieściły w profilu ruchu zadeklarowanym przez klienta.

46 Architektura DiffServ

47 DiffServ ISP 1 ISP 3 ISP 2 ISP 4

48 DiffServ: kategorie usług PHB refers to the packet scheduling, queuing, policing, or shaping behavior of a node on any given packet belonging to a Behavior Aggregate, and as configured by an SLA or policy. Default PHB: Traditional Best-Effort service (DSCP value: ) Class-Selector PHB: (DSCP value: xxx000, where x is either 0 or 1 are defined) Expedited Forwarding (EF) PHB: (Recommended DSCP value: ) Assured Forwarding (AFxy) PHB: (DSCP value: xyzab0, where `xyz' is 001 / 010 / 011 / 100, and `ab' represents the drop precedence bits)

49 Service Level Agreement (SLA) SLA (DS) kontrakt pomiędzy użytkownikiem a domeną. Zawartość SLA: SLA zakres usług liczba klas QoS parametry ruchowe Statyczne (ustawiane raz na jakiś czas: miesiąc, rok) Dynamiczne (używa sygnalizacji {np.rsvp} aby ustanowić klasę połączenia)

50 Broker Pasma - BB jest jednostką logiczną przewidzianą dla każdej domeny DS zawiera i zarządza dwustronnymi kontraktami SLA negocjuje kontrakty SLA z Brokerami Pasm sąsiednich domen DS

51 Kontrakt usługowy SLA (Service Level Agreement) SLA jest kontraktem zawartym pomiędzy klientem, a dostawcą usługi. Określa on: rodzaj usługi dostępność usługi gwarancje dostarczenia usługi odpowiedzialność dostawcy audyt usług opłaty klienta

52 TOP-DOWN PROVISIONING zarządzanie odgórne -odejście od protokołu sygnalizacyjnego - elementy sieci konfigurowane odgórnie ZALETY: - prostota rozwiązania - dogodne dla aplikacji, które nie są są w stanie skorzystać z sygnalizacji WADY: - problemy z tworzeniem tabel mapujących użytkowników i i aplikacje na na adresy IP IP ROZWIĄZANIE: Kombinacja zarządzania odgórnego z dynamiczną konfiguracją poprzez mechanizmy sygnalizacji

53 Grupy PHB best effort - Brak QoS; to, co znamy obecnie Expedited Forwarding (EF) - Premium Service Assured Forwarding (AF) - Assured Service - Olympic Service

54 Kody DSCP: Expedited Forwarding (EF) Wartość DSCP: Assured Forwarding (AF) Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Niski poziom odrzucania Średni poziom odrzucania Wysoki poziom odrzucania pierwsze 3 bity - kod selektora klas

55 Premium Service (EF): Assured Service: Zastosowania: - Virtual Leased Line - Telefonia - aplikacje czasu rzeczywistego - połą łączenia w ramach VPN - najprostsza dostępna usługa uga DiffServ - 'better than best-effort effort' - jej rozwinięciem sąs usługi ugi Olympic

56 Schemat funkcjonalny pojedynczej domeny DS implementującej statyczne kontrakty ruchowe Sąsiednia domena DS Border Router CR BR Ruch zgodny lub niezgodny z SLA z następną domeną Core Router Sąsiednia domena DS Router wyjściowy ER Ruch zagregowany po klasyfikacji, zgodny z SLA CR BR Router wejściowy IR BR CN Ruch zgodny lub niezgodny z SLA CN lub VPN

57 Funkcje routerów w brzegowych w modelu DiffServ Router brzegowy (BR) Monitor Klasyfikator Marker Obsługa pakietów Monitor Klasyfikator Marker Obsługa pakietów - Analiza zgodności z SLA - Statystyki ruchowe - typu Behaviour Aggregate - traffic (BA) shaping/dropping (np. RIO) - ustawianie pola DS - typu - znakowanie Multi-Field (MF) - szeregowanie pakietów (np. WFQ) pakietów niezgodnych z SLA

58 Funkcje routerów w rdzeniowych w modelu DiffServ Router rdzeniowy (szkieletowy) CR Klasyfikator BA Obsługa pakietów Klasyfikator BA Obsługa pakietów - rozpoznawanie kodu - odpowiednie DSCP PHB dla każdej z klas BA

59 Klasyfikacja Multi-Field i Behaviour Aggregate Klasyfikacja BA: - na podstawie pola DSCP Klasyfikacja MF na podstawie: - adresu źródłowego - adresu docelowego -pola DS - identyfikatora protokołu - numerów portów - innych informacji, np. interfejsów

60 Analiza zgodności i algorytm leaky bucket Cieknące wiadro - leaky bucket (ATM GCRA) -głębokość (wielkość burstu) -szybkość opróżniania (maksymalna średnia intensywność strumienia zgodna z SLA)!! wiadro!! przepełnione pakiety niezgodne z SLA głębokość przeciek

61 Analiza zgodności i algorytm leaky bucket Wiadro luźne (loose bucket): - pakiet przepełniający jest dopuszczany -kredyt -możliwa dyskryminacja małych pakietów Wiadro rygorystyczne (strict bucket): - pakiet przepełniający jest odrzucany -możliwość niedopuszczania dużych pakietów

62 Rozwinięcia leaky bucket w DiffServ Single Rate Three Color Marker (sctcr) - Committed Information Rate (CIR) - Commited Burst Size (CBS) - Excess Burst Size (EBS) - dwa wiadra o wielkościach CBS i EBS - najpierw opróżniane CBS, później EBS (prędkość CIR) Kolor pakietu: Zielony: pakiet mieści się w CBS Żółty: pakiet nie mieści się w CBS, ale mieści się w EBS Czerwony: pakiet nie mieści się CBS ani w EBS

63 Rozwinięcia leaky bucket w DiffServ Two Rate Three Color Marker (trtcm) - Peak Information Rate (PIR) - Peak Burst Size (PBS) - Committed Information Rate (CIR) - Committed Burst Size (CBS) - dwa wiadra o wielkościach CBR i PBS - CBS i PBS opróżnianie z prędkościami CIR i PIR Kolor pakietu: Zielony: pakiet mieści się w CBS Żółty: pakiet nie mieści się w CBS, ale mieści się w PBS Czerwony: pakiet nie mieści się CBS ani w PBS

64 Modifikacja RED dla Assured Service - RIO RED In-Out - dwa algorytmy RED na jednej kolejce - dwa poziomy odrzucania - dla pakietów zgodnych i niezgodnych

65 Metody obsługi kolejek Priority Queuing (PQ) Class Based Queuing (CQ) Weighted Round Robin (WRR) Weighted Fair Queuing (WFQ)

66 Priority queuing (PQ) Kolejki uszeregowane według priorytetu usług np.: Premium, Gold, Silver, Bronze Zagrożenie zagarnięcia pasma przez kolejki o wyższym priorytecie

67 Class Based Queuing (CBQ) Scheduler obsługuje kolejki zgodnie z algorytmem Round Robin Liczbę pakietów/bajtów wysłanych za każdym razem określa stała waga kolejki

68 WFQ jako rozwinięcie koncepcji CBQ Wagi zależą od: - klasy usługi -częstości i ilości przybywających do kolejki pakietów Algorytm Round Robin modyfikowany jest o wagi; kolejki o mniejszej wadze częściej obsługiwane. WFQ zapewnia bezwzględne gwarancje pasma W praktyce WFQ używany do rozdziału pasma pomiędzy Premium Queue i Assured Queue

69 Mechanizm transmisji w sieci ze statycznym SLA (dla Assured Service) CN1 Host S nadawca Router wewnątrzdomenowy LR1 Łącza bezpośrednie Pominięto routery pośrednie Klasyfikuje pakiet z hosta (MF) Klasyfikacja BA PHB Router dostępowy ER1 Router brzegowy BR1 Router rdzeniowy CR Router brzegowy BR2 ISP Klasyfikacja Policing Klasyfikacja BA PHB Klasyfikacja BA PHB Kształtowanie ruchu Klasyfikacja Policing Router dostępowy ER2 Host D - odbiorca CN2

70 Bandwidth Broker (BB) i mechanizm transmisji w sieci z dynamicznym SLA (dla Premium Service) Host S Bandwidth Broker CN1- BB Dane Sygnalizacja CN1 LR1 ER1 Klasyfikacja MF BR1 Kształtowanie ruchu Klasyfikacja BA PHB Klasyfikacja BA Agregacja strumieni Kształtowanie ruchu Klasyfikacja Policing Klasyfikacja Klasyfikacja BA PHB PHB Kształtowanie ruchu CR ISP Klasyfikacja Policing Bandwidth Broker ISP- BB BR2 ER2 Host D CN2- BB CN2

71 SLA statyczne

72 SLA dynamiczne

73 Per Domain Behavior Reguły przekazywania pakietów (PHB) + Reguły obsługi strumieni na brzegu sieci = PDB Istniejące specyfikacje: - Virtual Wire PDB bazujący na Expedited Forwarding PHB, - Assured Rate PDB korzystający z Assured Forwarding PHB, - Bulk Handling PDB stanowiący odpowiednik usługi Best Effort,

74 Cechy IntServ i DiffServ Intserv Diffserv Coordination for service differentiation End-to-End Local (Per-Hop) Scope of Service Differentiation A Unicast or Multicast path Anywhere in a Network or in specific paths Scalabilty Limited by the number of flows Limited by the number of classes of service Network Accounting Based on flow characteristics and QoS requirement Based on class usage Network Management Similar to Circuit Switching networks Similar to existing IP networks Interdomain deployment Multilateral Agreements Bilateral Agreements

75 Cechy IntServ i DiffServ intserv Wymagania QoS zdefiniowane w sposób ilościowy (dokładny) Możliwość reagowania na chwilowe zmiany topologii przez konieczność odświeżania rezerwacji, informowanie o odrzuceniu pakietów (RSVP) Ilość przechowywanych i przetwarzanych informacji proporcjonalna do liczby strumieni Brak odpowiednika ścieżki wirtualnej utrudnienie przyjmowania zgłoszeń i zarządzanie strumieniami IP Wszystkie węzły mają taką samą budowę QoS określone bezpośrednio dla odpowiednich usług Duże opóźnienia przy tworzeniu rezerwacji end-to-end DiffServ (DS) Pewna nieprzewidywalność poziomu QoS, Niewielka ilość klas ruchu o różnym priorytecie Brak sterowania ruchem na poziomie strumieni Ilość przechowywanych informacji proporcjonalna do liczby klas ruchu (PHB) Umożliwia tworzenie ścieżek wirtualnych Proste routery brzegowe (klasyfikacja wg DSCP) a funkcje obsługi pakietów tylko na brzegach sieci Stosunkowo niewielki zestaw PHB określonych jakościowo Brak rezerwacji

76 Wykorzystanie zalet IntServ oraz DiffServ Sąsiednia domena DiffServ Domena DiffServ Szkielet z szybkich, bo prostych węzłów Brzeg z bardziej zaawansowanymi funkcjami, ale przenoszący mały ruch Domena IntServ Elastyczny zestaw klas ruchu z dokładną kontrolą zgodności z kontraktem Domena IntServ

77 Składniki złożonej z onej architektury sygnalizacja RSVP kontrola dostępu kontrola ruchu MF kontrola ruchu zagregowanego agregacja RSVP (rozszerzenie) RSVP zarządzające strumieniami RSVP/IntServ

78 Korzyści z zastosowania obu technik kontrola dostępu pod kątem zasobów kontrola dostępu pod kątem policy wsparcie identyfikacji i klasyfikacji ruchu klasyfikacja w hoście klasyfikacja w routerze dynamicznie statycznie ruch warunkowo dopuszczony

79 Zadania elementów w sieć złożonejonej z architektur IntServ i DiffServ Rozszerzone funkce, - agregacja ruchu - kształtowanie - multipleksacja - buforowanie - odrzucanie DiffServ Sprawdzanie zgodności strumieni z kontraktem, klasyfikacja CR Host ma: BR BR Aplikacje stosującą Local Router: sygnalizacje RSVP do rezerwacji Szybki transport zasobów Klasyfikacja i przełączanie ruchu wielu strumieni IP ER Aplikacje EdgeSygnalizacje z Router RSVP jest określonymi Oferuje - zaimplementowane wiele parametrami poziomów QoS funkcje stosowana wewnątrz IntServ IntServ QoS rozszerzone Bridge Router: RSVP: IntServ Core Router - prosta budowa: LR LR agregacja negocjacja z IntServ szybkie przełączanie Sygnalizacja kształtowanie przyjmowanie (shaping) strumieni priorytetowanie RSVP wg DSCP multipleksacja oznaczanie strumieni Stosuje RSVP, buforowanie ma aplikacje kształtowanie z (shaping) QoS policy Edge Router Klasyfikacja ruchu, oferowanie wielu poziomów QoS

80 Przykład połą łączenia dwu sieci korporacyjnych wykorzystujących IntServ za pośrednictwem sieci rdzeniowej opartej na DiffServ Internet Service Provider Sąsiednia domena DiffServ DiffServ Virtual Private Network aggregate traffic handling Policy server IntServ 100 kbps => QoS IntServ Best effort => reszta RSVP

81 Zestawienie połą łączenia end-to to-end IntServ DiffServ IntServ Host S ER1 BR1 BR2 ER2 Host D PATHmessage? DiffServ? X X? RESV/ERR? X? DiffServ X? RESVmessage? Pakiety z DSCP PHB

82 Szkielet implikacji domeny DiffServ DiffServ powinien: przygotować klasy PHB dla IntServ dostarczyć informacji o dostępie przenosić sygnalizację RSVP Należy przygotować: odwzorowanie IntServ na DiffServ Konieczność współpracy z węzłami z RSVP efektywne zarządzanie zasobami (BB) Zabezpieczenie IntServ: przydzielenie pasma z wysokim priorytetem współpracę nie tylko z IntServ niezależność od ruchu best-effort

83 Miejsce dla IntServ i Diffserv Application Layer Transport Layer Network Layer IntServ/RSVP, DiffServ Constraint Based Routing MPLS Link Layer

84 QoS a złożoność procedur

85 Porównanie IntServ DiffServ Poziom granulacji Stany w routerach Podstawa do klasyfikacji Sterowanie przyjmowaniem zgłoszeń pojedyńcze przepływy dla przepływu kilka pól z nagłówka we wszystkich routerach agregaty przepływów dla agregatu tylko pole DS(*) tylko w routerach brzegowych

86 Porównanie IntServ DiffServ Protokół sygnalizacyjny Rezerwacja zasobów Skalowalność tak RSVP tak RSVP ograniczona przez liczbę przepływów nie pole TOS/DSCP (**) nie SLA (**) ograniczona przez ilość klas usług

87 Podsumowanie modele IntServ oraz DiffServ należy implementować w odmiennych obszarach działania sieci IntServ = sieci dostępowe DifServ = sieci szkieletowe IETF opracowało zasady współdziałania tych modeli (IntServ over DiffServ)

ARCHITEKTURA USŁUG ZRÓŻNICOWANYCH

ARCHITEKTURA USŁUG ZRÓŻNICOWANYCH ARCHITEKTURA USŁUG ZRÓŻNICOWANYCH This architecture achieves scalability by implementing complex classification and conditioning functions only at network boundary nodes and by applying per-hop behaviors

Bardziej szczegółowo

Quality of Service in Internet

Quality of Service in Internet 2011 Plan prezentacji 1 2 3 4 5 Denicja Denitions Quality of Service mechanizm umo»liwiaj cy zapewnienie okre±lonych parametrów dla wybranych poª cze«, pod warunkiem speªnienia odpowiednich zaªo»e«metody

Bardziej szczegółowo

Quality of Service (QoS)

Quality of Service (QoS) Quality of Service (QoS) Definicja QoS jest związana z technicznym podejściem do zapewnienia parametrów transmisji danych. Użytkownik korzystający z usługi czy dostawca zapewniający tę usługę mają pewne

Bardziej szczegółowo

1. W jakich technologiach QoS w sieciach komputerowych wykorzystywany jest miękki stan? W technologii IntServ.

1. W jakich technologiach QoS w sieciach komputerowych wykorzystywany jest miękki stan? W technologii IntServ. 1. W jakich technologiach QoS w sieciach komputerowych wykorzystywany jest miękki stan? W technologii IntServ. 2. W jakich technologiach QoS w sieciach komputerowych wykorzystywany jest zarządzanie ruchem

Bardziej szczegółowo

Podstawy MPLS. pijablon@cisco.com. PLNOG4, 4 Marzec 2010, Warszawa 1

Podstawy MPLS. pijablon@cisco.com. PLNOG4, 4 Marzec 2010, Warszawa 1 Podstawy MPLS Piotr Jabłoński pijablon@cisco.com 1 Plan prezentacji Co to jest MPLS i jak on działa? Czy moja sieć potrzebuje MPLS? 2 Co to jest MPLS? Jak on działa? 3 Co to jest MPLS? Multi Protocol Label

Bardziej szczegółowo

QoS jak o tym myśleć w kontekście L2 i L3. Piotr Wojciechowski (CCIE #25543) Architekt Rozwiązań Sieciowych Kraków, 28 września 2011

QoS jak o tym myśleć w kontekście L2 i L3. Piotr Wojciechowski (CCIE #25543) Architekt Rozwiązań Sieciowych Kraków, 28 września 2011 QoS jak o tym myśleć w kontekście L2 i L3 Piotr Wojciechowski (CCIE #25543) Architekt Rozwiązań Sieciowych Kraków, 28 września 2011 O mnie Architekt Rozwiązań ds. Sieci w ATM Systemy Informatyczne CCIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pasmem opis ogólny

Zarządzanie pasmem opis ogólny Routery DrayTek charakteryzują się bogatym zestawem narzędzi służącym do kształtowania ruchu w sieci LAN. Funkcje Zarządzania Pasmem oraz aplikacje w zakładce Firewall umożliwiają w bardzo prosty, a jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie ruch w sieciach Linux

Kształtowanie ruch w sieciach Linux Kształtowanie ruch w sieciach Lux 1. Wprowadzenie Wymagania wstępne: wykonanie ćwiczenia Statyczny wybór trasy w systemie Lux. Potrzeba sterowania ruchem w sieciach komputerowych wynika głównie z faktu,

Bardziej szczegółowo

Multicasty w zaawansowanych usługach Internetu nowej generacji

Multicasty w zaawansowanych usługach Internetu nowej generacji PREZENTACJA PRACY MAGISTERSKIEJ Multicasty w zaawansowanych usługach Internetu nowej generacji Autor : Bogumił Żuchowski Kierujący pracą: dr inż. Maciej Stroiński PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Cel pracy

Bardziej szczegółowo

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny Wykład 3: Internet i routing globalny 1 Internet sieć sieci Internet jest siecią rozproszoną, globalną, z komutacją pakietową Internet to sieć łącząca wiele sieci Działa na podstawie kombinacji protokołów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przepływem

Zarządzanie przepływem Zarządzanie przepływem Marek Kozłowski Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Warszawa, 2014/2015 Plan wykładu 1 Protokół DiffServ 2 Multiprotocol Label Switching 3 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy QoS. Absolutnie zupełne podstawy (dla początkujących) PLNOG, Kraków, wrzesień 2011

Mechanizmy QoS. Absolutnie zupełne podstawy (dla początkujących)  PLNOG, Kraków, wrzesień 2011 Mechanizmy QoS Absolutnie zupełne podstawy (dla początkujących) Łukasz Bromirski Rafał Szarecki lbromirski@cisco.com rafal@juniper.net PLNOG, Kraków, wrzesień 2011 1 Zawartość (z grubsza)* Co to jest QoS?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem i jakością usług w sieciach komputerowych

Zarządzanie ruchem i jakością usług w sieciach komputerowych Zarządzanie ruchem i jakością usług w sieciach komputerowych Część 1 wykładu SKO2 Mapa wykładu Wprowadzenie 10 trendów rozwoju sieci Komunikacja multimedialna w sieciach IP Techniki QoS ATM IEEE 802.1D

Bardziej szczegółowo

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu Opis produktu Przełącznik GS1910-24 to inteligentny przełącznik zarządzalny który umożliwia maksymalną przepustowość i spełnia rosnące wymagania sieciowe małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Quality of Service. Standardy zapewniania jakosci uslug w sieciach komputerowych. Quality of Service - Michal Przybylski, PCSS 2001 1

Quality of Service. Standardy zapewniania jakosci uslug w sieciach komputerowych. Quality of Service - Michal Przybylski, PCSS 2001 1 Quality of Service Standardy zapewniania jakosci uslug w sieciach komputerowych Quality of Service - Michal Przybylski, PCSS 2001 1 Plan wykladu Zmiany w Internecie Ethernet CoS & IP TOS Architektura IntServ

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone. MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1

Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone. MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1 Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1 SPIS TREŚCI: Wymagania ogólne stawiane połączeniom głosowym-----------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji zadania badawczego: A.9 Tytuł raportu: Opracowanie wymagań na sieć laboratoryjną system IP QoS

Raport z realizacji zadania badawczego: A.9 Tytuł raportu: Opracowanie wymagań na sieć laboratoryjną system IP QoS Numer Projektu Badawczego Zamawianego: -MNiSW-02-II/2007 Tytuł projektu: Numer dokumentu: Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe -MNiSW-02-II/2007/IŁ-PIB/A.9

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych Laboratorium 5 Temat: Polityki bezpieczeństwa FortiGate. Spis treści 2. Cel ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy QoS Jak projektować, wdrażać i monitorować Łukasz Bromirski lbromirski@cisco.com

Mechanizmy QoS Jak projektować, wdrażać i monitorować Łukasz Bromirski lbromirski@cisco.com Mechanizmy QoS Jak projektować, wdrażać i monitorować Łukasz Bromirski lbromirski@cisco.com Agenda QoS Przełącznik Ethernetowy a QoS Router a QoS Inne urządzenia a QoS Q&A 2 QoS 3 Po co w ogóle QoS? Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody pomiarów i diagnostyki w rozległych sieciach teleinformatycznych Pomiary w sieciach pakietowych. Tomasz Szewczyk PCSS

Zaawansowane metody pomiarów i diagnostyki w rozległych sieciach teleinformatycznych Pomiary w sieciach pakietowych. Tomasz Szewczyk PCSS Zaawansowane metody pomiarów i diagnostyki w rozległych sieciach teleinformatycznych Pomiary w sieciach pakietowych Tomasz Szewczyk PCSS Plan prezentacji Rodzaje pomiarów Sprzęt pomiarowy Analiza wyników

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe N, Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe 1 Adres aplikacji: numer portu Protokoły w. łącza danych (np. Ethernet) oraz w. sieciowej (IP) pozwalają tylko na zaadresowanie komputera (interfejsu sieciowego),

Bardziej szczegółowo

Bandwidth on Demand - wyzwania i ograniczenia. Tomasz Szewczyk tomeks@man.poznan.pl

Bandwidth on Demand - wyzwania i ograniczenia. Tomasz Szewczyk tomeks@man.poznan.pl Bandwidth on Demand - wyzwania i ograniczenia Tomasz Szewczyk tomeks@man.poznan.pl 1 O PCSS Jednostka afiliowana przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN Dział sieci Dział usług sieciowych Dział komputerów

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne ADRESOWANIE IP WERSJA 4 Wyczerpanie adresów IP CIDR, NAT Krzysztof Bogusławski tel. 449

Bardziej szczegółowo

Metody gwarantowania QoS płaszczyzny sterowania w systemach specjalnych

Metody gwarantowania QoS płaszczyzny sterowania w systemach specjalnych Rafał Bryś, Jacek Pszczółkowski, Mirosław Ruszkowski Zakład Systemów Łączności Wojskowy Instytut Łączności Metody gwarantowania QoS płaszczyzny sterowania w systemach specjalnych W referacie zaprezentowana

Bardziej szczegółowo

Pomiary łączy ethernetowych - zajęcia praktyczne. Darek Matyjewicz RATE ART www.rateart.pl

Pomiary łączy ethernetowych - zajęcia praktyczne. Darek Matyjewicz RATE ART www.rateart.pl Pomiary łączy ethernetowych - zajęcia praktyczne Darek Matyjewicz RATE ART www.rateart.pl Ramka Ethernetowa Throughput Dla interfejsu 1Gbps 3000B danych Nagłówek Nagłówek 14B POLE DANYCH 4B 14B POLE DANYCH

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19 Spis treści 3 1. Wprowadzenie...9 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11 2.1. Model odniesienia... 11 2.2. Ewolucja technologii sieciowych...12 2.3. Specyfika ruchowa systemów medialnych...13 2.4.

Bardziej szczegółowo

NGN/IMS-Transport (warstwa transportowa NGN/IMS)

NGN/IMS-Transport (warstwa transportowa NGN/IMS) Instytut Telekomunikacji PW NGN/IMS-Transport (warstwa transportowa NGN/IMS) IMS/Transport 1 RACF Resource and Admission COntrol FUnction Architektura odniesienia NGN funkcje transportowe ANI Profile usługowe

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY QOS W KONTEKŚCIE INTEGROWANIA SIECI IPV4 I IPV6

MECHANIZMY QOS W KONTEKŚCIE INTEGROWANIA SIECI IPV4 I IPV6 ZESZYTY NAUKOWE 19-40 Tomasz MALINOWSKI 1 MECHANIZMY QOS W KONTEKŚCIE INTEGROWANIA SIECI IPV4 I IPV6 Streszczenie Artykuł przedstawia metody klasyfikowania pakietów w kontekście integrowania sieci z protokołem

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący Zarządzanie w sieci Protokół Internet Control Message Protocol Protokół sterujący informacje o błędach np. przeznaczenie nieosiągalne, informacje sterujące np. przekierunkowanie, informacje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe. Opracowanie wymagań na system IP QoS

Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe. Opracowanie wymagań na system IP QoS Numer Projektu Badawczego Zamawianego: -MNiSW-02-II/2007 Tytuł projektu: Numer dokumentu: Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe -MNiSW-02-II/2007/WUT/A.1

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem i jakością usług w sieciach komputerowych

Zarządzanie ruchem i jakością usług w sieciach komputerowych Zarządzanie ruchem i jakością usług w sieciach komputerowych Część 1 wykładu SKO2 Mapa wykładu Wprowadzenie 10 trendów rozwoju sieci Komunikacja multimedialna w sieciach IP Techniki QoS ATM IEEE 802.1D

Bardziej szczegółowo

Zapory sieciowe i techniki filtrowania danych

Zapory sieciowe i techniki filtrowania danych Zapory sieciowe i techniki filtrowania danych Robert Jaroszuk Where you see a feature, I see a flaw... Zimowisko TLUG Harcerski Ośrodek Morski w Pucku, styczeń 2008 Spis Treści 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski Transmisja danych multimedialnych mgr inż. Piotr Bratoszewski Wprowadzenie Czym są multimedia? Informacje przekazywane przez sieć mogą się składać z danych różnego typu: Tekst ciągi znaków sformatowane

Bardziej szczegółowo

Mosty przełączniki. zasady pracy pętle mostowe STP. Domeny kolizyjne, a rozgłoszeniowe

Mosty przełączniki. zasady pracy pętle mostowe STP. Domeny kolizyjne, a rozgłoszeniowe Mosty przełączniki zasady pracy pętle mostowe STP Domeny kolizyjne, a rozgłoszeniowe 1 Uczenie się mostu most uczy się na podstawie adresu SRC gdzie są stacje buduje na tej podstawie tablicę adresów MAC

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Numer sprawy: DO-DZP.7720.13.2013. http://www.wam.net.pl

Załącznik nr 1 do SIWZ. Numer sprawy: DO-DZP.7720.13.2013. http://www.wam.net.pl http://www.wam.net.pl Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej w zakresie transmisji danych dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Elastyczna sieć dla rozwiązań Cloud Open vswitch

Elastyczna sieć dla rozwiązań Cloud Open vswitch Elastyczna sieć dla rozwiązań Cloud Open vswitch Dariusz Puchalak 19+ lat Linux/Unix Sysadmin 7+ lat trener 6+ m-cy w OSEC OSEC 6+ lat na rynku doświadczona kadra (ACNI, RHCA) specjalizacja open-source

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profilowanie ruchu sieciowego w systemie GNU/Linux

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profilowanie ruchu sieciowego w systemie GNU/Linux Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Michał Ferliński Nr albumu: 187386 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami Struktury sieciowe Struktury sieciowe Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne 15.1 15.2 System rozproszony Motywacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

QoS jakośćusługwsieciachip

QoS jakośćusługwsieciachip QoS jakośćusługwsieciachip Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź,27maja2008 Wykład został przygotowany w oparciu o materiały: Sterowanie przeplywem danych w Linuxie,

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład 6. 1. Filtrowanie pakietów 2. Translacja adresów 3. authentication-proxy

PBS. Wykład 6. 1. Filtrowanie pakietów 2. Translacja adresów 3. authentication-proxy PBS Wykład 6 1. Filtrowanie pakietów 2. Translacja adresów 3. authentication-proxy mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA SIECI MPLS VPN. Łukasz Polak Opiekun: prof. Zbigniew Kotulski

ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA SIECI MPLS VPN. Łukasz Polak Opiekun: prof. Zbigniew Kotulski ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA SIECI MPLS VPN Łukasz Polak Opiekun: prof. Zbigniew Kotulski Plan prezentacji 2 1. Wirtualne sieci prywatne (VPN) 2. Architektura MPLS 3. Zasada działania sieci MPLS VPN 4. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL.

Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL. Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji funkcji BW MGMT dostępnej w urządzeniach serii ZyWALL. Dość często

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Mechanizmy sterowania przebiegiem sesji TCP w Internecie

Sieci komputerowe Mechanizmy sterowania przebiegiem sesji TCP w Internecie Sieci komputerowe Mechanizmy sterowania przebiegiem sesji TCP w Internecie Józef Woźniak Katedra Teleinformatyki Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Opracowano na

Bardziej szczegółowo

Pomiary jakości w dostępie do Internetu

Pomiary jakości w dostępie do Internetu DEBATA 16.05.2011 Regulacje w zakresie przejrzystości umów oraz poziomu jakości świadczonych usług stymulatorem rozwoju rynku usług telekomunikacyjnych Pomiary jakości w dostępie do Internetu Robert Kowalik

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie układów FPGA w implementacji systemów bezpieczeństwa sieciowego typu Firewall

Wykorzystanie układów FPGA w implementacji systemów bezpieczeństwa sieciowego typu Firewall Grzegorz Sułkowski, Maciej Twardy, Kazimierz Wiatr Wykorzystanie układów FPGA w implementacji systemów bezpieczeństwa sieciowego typu Firewall Plan prezentacji 1. Architektura Firewall a załoŝenia 2. Punktu

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Zasada działania i konfigurowanie przełączników

Sieci komputerowe Zasada działania i konfigurowanie przełączników Sieci komputerowe Zasada działania i konfigurowanie przełączników dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Domena kolizyjna, zadania

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja Kontrola bramy Media

Sygnalizacja Kontrola bramy Media PROTOKOŁY VoIP Sygnalizacja Kontrola bramy Media H.323 Audio/ Video H.225 H.245 Q.931 RAS SIP MGCP RTP RTCP RTSP TCP UDP IP PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY SYGNALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy realizacyjne

Mechanizmy realizacyjne Mechanizmy realizacyjne Kolejkowanie Powszechnie stosowanym rozwiązaniem problemu przeciążenia ruchem elementów wyjściowych dużych węzłów sieci internetowych jest wykorzystanie schematu kolejkowania z

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA MODELU DO BADANIA WYDAJNOŚCI DOMENY IP QoS

KONCEPCJA MODELU DO BADANIA WYDAJNOŚCI DOMENY IP QoS Sylwester Kaczmarek Politechnika Gdańska, Gdańsk Wydział ETI, Katedra Systemów i Sieci Telekomunikacyjnych kasyl@eti.pg.gda.pl Piotr Żmudziński Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Zakład Podstaw Informatyki

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie jakości usług w sieciach IP

Zapewnienie jakości usług w sieciach IP Zapewnienie jakości usług w sieciach IP 1. Zarządzanie pasmem 2. QoS a polityka Cisco 3. Klasyfikacja ruchu ToS, IP Precedence i DSCP 4. Mechanizmy dyscypliny kolejkowania 4.1. Składniki kolejek 4.2. Dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady przydziału zasobów z RIPE

Nowe zasady przydziału zasobów z RIPE Tranzyty ruchu IP Nowe zasady przydziału zasobów z RIPE Agenda prezentacji Tranzyty ruchu IP 1. Anatomia Internetu systemy autonomiczne. 2. Co to jest tranzyt ruchu IP? 3. Usługi tranzytów ruchu IP w ofercie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2 Laboratorium Technologie Sieciowe Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2 Wprowadzenie Ćwiczenie przedstawia praktyczną stronę następujących zagadnień: połączeniowy i bezpołączeniowy

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty Technicznej

Formularz Oferty Technicznej ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 3a do SIWZ (Załącznik nr 1 do OPZ) Formularz Oferty Technicznej 1. Minimalne wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Seminarium poświęcone sieci bezprzewodowej w Politechnice Krakowskiej - projekt Eduroam USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Wprowadzenie Problematyka

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROTOKOŁU RTP

ZAŁOŻENIA PROTOKOŁU RTP ZAŁOŻENIA PROTOKOŁU RTP Protokół RTP ma kilka nazw, jak Real Time Protocol, Real-time Transport Protocol Nazwa zgodna z RFC 1889 ma postać: A Transport Protocol for Real-Time Applications Internet. Jego

Bardziej szczegółowo

Budowa głosowych usług operatorskich z zastosowaniem protokołu SIP. Piotr Wojciechowski (CCIE #25543) Starszy Konsultant ds. Sieci PLNOG 2010, Kraków

Budowa głosowych usług operatorskich z zastosowaniem protokołu SIP. Piotr Wojciechowski (CCIE #25543) Starszy Konsultant ds. Sieci PLNOG 2010, Kraków Budowa głosowych usług operatorskich z zastosowaniem protokołu SIP Piotr Wojciechowski (CCIE #25543) Starszy Konsultant ds. Sieci PLNOG 2010, Kraków Agenda SIP Trunki Session Border Controller na brzegu

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci dostępowych TriplePlay z wykorzystaniem rozwiązań DCN oraz Raisecom

Budowa sieci dostępowych TriplePlay z wykorzystaniem rozwiązań DCN oraz Raisecom Budowa sieci dostępowych TriplePlay z wykorzystaniem rozwiązań DCN oraz Raisecom Agenda Budowa sieci xpon Łączenie węzłów w technologi xwdm Przykładowa konfiguracja sieci PON bazująca na rozwiązaniu Raisecom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Routery i Sieci

PORADNIKI. Routery i Sieci PORADNIKI Routery i Sieci Projektowanie routera Sieci IP są sieciami z komutacją pakietów, co oznacza,że pakiety mogą wybierać różne trasy między hostem źródłowym a hostem przeznaczenia. Funkcje routingu

Bardziej szczegółowo

Serwery multimedialne RealNetworks

Serwery multimedialne RealNetworks 1 Serwery multimedialne RealNetworks 2 Co to jest strumieniowanie? Strumieniowanie można określić jako zdolność przesyłania danych bezpośrednio z serwera do lokalnego komputera i rozpoczęcie wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii Prestige 660HW.

Instrukcja dotycząca funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii Prestige 660HW. Instrukcja dotycząca funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii Prestige 660HW. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji funkcji BW MGMT dostępnej w urządzeniach serii Prestige

Bardziej szczegółowo

Jakość usług sieciowych

Jakość usług sieciowych Systemy IBM - iseries Jakość usług sieciowych Wersja 5 Wydanie 4 Systemy IBM - iseries Jakość usług sieciowych Wersja 5 Wydanie 4 Uwaga Przed korzystaniem z tych informacji oraz z produktu, którego dotyczą

Bardziej szczegółowo

Institute of Telecommunications. koniec wykładu VIII. mariusz@tele.pw.edu.pl

Institute of Telecommunications. koniec wykładu VIII. mariusz@tele.pw.edu.pl koniec wykładu VIII przykład data client office + firewall depot management mapa z google map POP points of presence SP data client POP POP office depot POP POP management VPN warstwy 2 (VPLL, VPLS) i

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP

Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP FILTROWANIE IP mechanizm decydujący, które typy datagramów IP mają być odebrane, które odrzucone. Odrzucenie oznacza usunięcie, zignorowanie datagramów, tak jakby nie zostały w ogóle odebrane. funkcja

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, ul. Ciepła 40 filia w EŁKU, ul. Grunwaldzka

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, ul. Ciepła 40 filia w EŁKU, ul. Grunwaldzka 14 Protokół IP WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, ul. Ciepła 40 Podstawowy, otwarty protokół w LAN / WAN (i w internecie) Lata 70 XX w. DARPA Defence Advanced Research Project Agency 1971

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Z a r z ą d z a n i e S y s t e m a m i T e l e i n f o r m a t y c z n y m i Prowadzący: dr inż. Tomasz Malinowski PROJEKT Wykonał: Kamil Piersa

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IIN-2-104-SK-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IIN-2-104-SK-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe Nazwa modułu: Sieciowe systemy multimedialne Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IIN-2-104-SK-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy

Bardziej szczegółowo

Przesył mowy przez internet

Przesył mowy przez internet Damian Goworko Zuzanna Dziewulska Przesył mowy przez internet organizacja transmisji głosu, wybrane kodeki oraz rozwiązania podnoszące jakość połączenia głosowego Telefonia internetowa / voice over IP

Bardziej szczegółowo

Sieci ATM. Sebastian Zagrodzki. Sieci ATM p.1/25

Sieci ATM. Sebastian Zagrodzki. Sieci ATM p.1/25 Sieci ATM Sebastian Zagrodzki Sieci ATM p.1/25 Czym jest ATM? niskopoziomowy protokół sieciowy multimedialność: głos, obraz, dane bardzo dokładne ustalanie jakości usług (QoS) skalowalność Sieci ATM p.2/25

Bardziej szczegółowo

OSI Data Link Layer. Network Fundamentals Chapter 7. ITE PC v4.0 Chapter 1 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OSI Data Link Layer. Network Fundamentals Chapter 7. ITE PC v4.0 Chapter 1 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. OSI Data Link Layer Network Fundamentals Chapter 7 1 Objectives Explain the role of Data Link layer protocols in data transmission. Describe how the Data Link layer prepares data for transmission on network

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Routing. dr inż. Andrzej Opaliński. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. www.agh.edu.pl

Sieci komputerowe. Routing. dr inż. Andrzej Opaliński. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. www.agh.edu.pl Sieci komputerowe Routing Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie dr inż. Andrzej Opaliński Plan wykładu Wprowadzenie Urządzenia Tablice routingu Typy protokołów Wstęp Routing Trasowanie (pl) Algorytm Definicja:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2130332. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2008 08719530.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2130332. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2008 08719530. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2130332 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2008 08719530.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/851 (2013.01)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1 Laboratorium Technologie Sieciowe Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1 Wprowadzenie Ćwiczenie przedstawia praktyczną stronę następujących zagadnień: połączeniowy i bezpołączeniowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemem komendy

Zarządzanie systemem komendy Zarządzanie systemem komendy Nazwa hosta set system host name nazwa_hosta show system host name delete system host name Nazwa domeny set system domain name nazwa_domeny show system domain name delete system

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SYSTEMY I SIECI TELEKOMUNIKACYJNE CZĘŚĆ 2 MODELOWANIE SIECI Z WYKORZYSTANIEM SYMULATORA NCTUNS

LABORATORIUM SYSTEMY I SIECI TELEKOMUNIKACYJNE CZĘŚĆ 2 MODELOWANIE SIECI Z WYKORZYSTANIEM SYMULATORA NCTUNS LABORATORIUM SYSTEMY I SIECI TELEKOMUNIKACYJNE CZĘŚĆ 2 MODELOWANIE SIECI Z WYKORZYSTANIEM SYMULATORA NCTUNS 1 Warunki zaliczenia części związanej z modelowaniem sieci Zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wymagania edukacyjne w technikum SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wiadomości Umiejętności Lp. Temat konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach typowych W sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

Algorytmy szeregowania pakietów w węźle sieci teleinformatycznej

Algorytmy szeregowania pakietów w węźle sieci teleinformatycznej Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Informatyki Rozprawa doktorska Algorytmy szeregowania pakietów w węźle sieci teleinformatycznej Paweł Świątek Promotor: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

ISP od strony technicznej. Fryderyk Raczyk

ISP od strony technicznej. Fryderyk Raczyk ISP od strony technicznej Fryderyk Raczyk Agenda 1. BGP 2. MPLS 3. Internet exchange BGP BGP (Border Gateway Protocol) Dynamiczny protokół routingu Standard dla ISP Wymiana informacji pomiędzy Autonomous

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do MPLS*

Wprowadzenie do MPLS* Wprowadzenie do MPLS* Marcin Krysiński Przygotowano na podstawie Podstawy MPLS Piotr Jabłoński www.krysinski.eu/materialy/ Plan prezentacji Co to jest MPLS i jak on działa? Czy moja sieć potrzebuje MPLS?

Bardziej szczegółowo

Tytuł raportu: Podsumowanie aktywności za okres styczeńczerwiec

Tytuł raportu: Podsumowanie aktywności za okres styczeńczerwiec Numer Projektu Badawczego Zamawianego: -MNiSW-02-II/2007 Tytuł projektu: Numer dokumentu: Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe -MNiSW-02-II/2007/WUT/A.0

Bardziej szczegółowo

Moxa Solution Day 2011

Moxa Solution Day 2011 Moxa Solution Day 2011 Bezprzewodowa komunikacja GSM/GPRS w przemyśle Cezary Kalista 31.05.2011 Plan prezentacji Przegląd produktów Tryby pracy modemów Tryby pracy modemów IP Bramy IP i Routery: dostęp

Bardziej szczegółowo

MODEL OSI A INTERNET

MODEL OSI A INTERNET MODEL OSI A INTERNET W Internecie przyjęto bardziej uproszczony model sieci. W modelu tym nacisk kładzie się na warstwy sieciową i transportową. Pozostałe warstwy łączone są w dwie warstwy - warstwę dostępu

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Badania symulacyjne systemu QoS dla sieci LAN jednostki naukowo-dydaktycznej

Badania symulacyjne systemu QoS dla sieci LAN jednostki naukowo-dydaktycznej BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 25, 2008 Badania symulacyjne systemu QoS dla sieci LAN jednostki naukowo-dydaktycznej Tomasz MALINOWSKI Zakład Teleinformatyki, Instytut Teleinformatyki i Automatyki

Bardziej szczegółowo