PORTABLE MEDIA PLAYER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORTABLE MEDIA PLAYER"

Transkrypt

1 PORTABLE MEDIA PLAYER MPixx VP 1000/1GB POLSKI

2 SPIS TREŚCI 4 MPixx VP 1000/1GB Dołączony osprzęt Charakterystyka Bezpieczeństwo Informacja dotycząca ochrony środowiska 5 Przegląd funkcji Elementy obsługi Wskaźniki na wyświetlaczu w trybie odtwarzania muzyki Wskaźniki na wyświetlaczu w trybie radia FM Wskaźniki na wyświetlaczu w trybie nagrywania Wskaźniki na wyświetlaczu w trybie tekstowym Strony menu w trybie menu Strony menu w menu głównym 11 Podłączanie/przygotowanie Zasilanie elektryczne Podłączanie do komputera Odłączanie od komputera Podłączanie słuchawek Podłączanie urządzenia zewnętrznego za pomocą adaptera USB Podłączanie zewnętrznego sprzętu audio Podłączanie zewnętrznych głośników 13 Funkcje podstawowe Włączanie i wyłączanie Regulacja głośności Blokada i zwalnianie blokady przycisków Wybór trybu odtwarzania Wyświetlanie głównego menu Wywoływanie trybu nawigacji Odtwarzanie muzyki Odtwarzanie obrazu Odtwarzanie tekstu Odtwarzanie video Obsługa radia Gry 21 Nagrywanie Funkcje nagrywania Nagrania głosowe Nagrywanie Line In z zewnętrznego sprzętu audio Nagrywanie programów radiowych Nagrywanie VOR (Voice Operated Recording) 23 Ustawienia indywidualne Nawigacja w menu głównym Menu»Display«Menu»Audio«Menu»Power«Menu»Settings«2

3 SPIS TREŚCI 28 Praca z adapterem USB Transfer danych Nagrywanie z radia FM 29 Praca z komputerem Wymagania systemowe Instalowanie odtwarzacza Podłączanie do komputera Transfer danych Odłączanie od komputera Praca z Movie Transcoder Praca z Movie Player Praca z Playlist Editor 36 Informacje Dane techniczne POLSKI 3

4 MPixx VP 1000/1GB Dołączony osprzęt 1 dysk instalacyjny CD 5 host adapter USB 2 słuchawki stereofoniczne 6 ładowalny akumulatorek 3 krótka instrukcja obsługi 7 przewód audio 4 przewód USB Uwaga: Zakres dostawy dołączonego osprzętu może się różnić. Charakterystyka Odtwarzacz MP3/WMA, odtwarzacz plików video, obrazkowych i tekstowych, nagrywarka, radio FM, konsola do gier komputerowych i wymienny nośnik danych USB w jednym. Bezpieczeństwo Urządzenie to jest przeznaczone do odtwarzania plików muzycznych, video, obrazkowych i tekstowych oraz może pełnić funkcję wymiennego nośnika danych. Wszelkie inne zastosowanie jest wykluczone. Chronić urządzenie przed upadkiem. Nie wywierać nacisku na wyświetlacz urządzenia. Nie używać urządzenia w pobliżu pól magnetycznych. Należy koniecznie zabezpieczyć urządzenie przed wilgocią (kroplami i bryzgami wody), promieniowaniem słonecznym i wysoką temperaturą. Nie wyjmować akumulatorka, gdy urządzenie jest włączone. Może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia. Nie wolno otwierać obudowy urządzenia. W razie uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowych ingerencji wygasają roszczenia z tytułu gwarancji. Informacja dotycząca ochrony środowiska Produkt ten został wykonany z materiałów i części wysokiej jakości, które nadają się do recyklingu i wtórnego wykorzystania. Zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady domowe, lecz należy je przekazać do punktu składowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym zamieszczony obok symbol na produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu. Prosimy poinformować się w miejscowym właściwym urzędzie na temat lokalnych punktów składowania surowców wtórnych. Przekazując zużyte urządzenia do wtórnego wykorzystania, przyczyniają się Państwo w istotnym stopniu do ochrony naszego środowiska naturalnego. 4

5 PRZEGLĄD FUNKCJI Elementy obsługi Gniazdo do podłączania słuchawek stereofonicznych. 2 MODE Wywołuje menu różnych trybów odtwarzania; wywołuje menu rozwijane. 3 REC Uruchamia i kończy nagrywanie; powtarzanie zaznaczonego fragmentu (A-B). 4 F Blokada i zwalnianie blokady przycisków. 5 9 Włączanie i wyłączanie odtwarzacza. 6 PLAY Uruchamia odtwarzanie, przełącza na pauzę w odtwarzaniu. Aktywuje opcje menu, potwierdza ustawienia w menu. 7 MENU Wywołuje menu główne; wywołuje tryb nawigacji. 8 Wybór poprzedniego utworu. Przesuwa kursor w menu w lewo. 9 Wybór następnego utworu. Przesuwa kursor w menu w prawo Zwiększa głośność. Przesuwa kursor w menu do góry Zmniejsza głośność. Przesuwa kursor w menu w dół. POLSKI 5

6 PRZEGLĄD FUNKCJI LINE Wejście dla sygnału dźwiękowego do podłączania urządzenia odtwarzającego (np. odtwarzacza CD) za pomocą dołączonego przewodu audio. 13 USB HOST Port USB do podłączania komputera za pomocą USB dołączonego przewodu USB lub odtwarzacza MP3/kamery za pomocą dołączonego adaptera USB. 14 Wbudowany mikrofon do nagrań głosowych. 15 Zaczep do przymocowania dołączonego paska. 16 Zamknięcie schowka na baterie. 6

7 PRZEGLĄD FUNKCJI Wskaźniki na wyświetlaczu w trybie odtwarzania muzyki Rok. 2 Miesiąc. 3 Dzień. 4 Wskaźnik poziomu głośności. 5 Stan naładowania akumulatorka. 6 Wskaźnik poziomu. 7 Całkowity czas odtwarzania utworu. 8 Przebieg odtwarzania. 9 Nazwa folderu lub nazwa listy odtwarzania. 10 Nazwa pliku lub utworu. 11 Aktualnie ustawiony efekt dźwiękowy, np. JAZZ. 12 Częstotliwość próbkowania. 13 Szybkość transmisji danych. 14 Upływający czas odtwarzania utworu. 15 Tryb pracy (odtwarzanie s, pauza II, stan czuwania 7, nagrywanie ). 16 Czas zegara. POLSKI 7

8 PRZEGLĄD FUNKCJI Wskaźniki na wyświetlaczu w trybie radia FM Numer miejsca w pamięci. 2 Tryb automatycznego przeszukiwania stacji radiowych. 3 Tryb programowania. 4 Odbierana jest radiostacja stereo na falach FM. 5 Skala częstotliwości. 6 Zakres częstotliwości. Wskaźniki na wyświetlaczu w trybie nagrywania Stan nagrywania. 2 Upływający czas nagrywania. 3 Maks. czas nagrywania. 4 Wolne miejsce w pamięci. 5 Format dźwiękowy nagrania. 8

9 PRZEGLĄD FUNKCJI Wskaźniki na wyświetlaczu w trybie tekstowym Numer aktualnej strony. 2 Całkowita liczba stron. 3 Wskaźnik postępu. Strony menu w trybie menu AUDIO OBRAZ TEKST VIDEO RADIO GRY POLSKI 9

10 PRZEGLĄD FUNKCJI Strony menu w menu głównym WYŚWIETLACZ AUDIO POWER USTAWIENIA 10

11 PODŁĄCZANIE/PRZYGOTOWANIE Zasilanie elektryczne Odtwarzacz jest zasilany za pomocą dołączonego akumulatorka litowo-polimerowego, 3,7 V, 750 ma. Ładowanie akumulatorka Akumulatorek ładuje się przez podłączenie do komputera, względnie przez podłączenie odtwarzacza za pomocą przewodu USB do wieży HiFi z gniazdem USB. 1 Port USB»USB«odtwarzacza połączyć za pomocą przewodu USB z odpowiednim gniazdem komputera lub wieży HiFi. 2 Włączyć komputer lub wieżę HiFi. Wyświetlacz odtwarzacza wskazuje proces ładowania. Czas ładowania wynosi ok. 3 4 godziny. Po całkowitym naładowaniu akumulatorka lampka kontrolna gaśnie. Wskazówki: Wyświetlacz odtwarzacza informuje o stanie naładowania akumulatorka. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol» Ä «, oznacza to, że akumulatorek jest słaby. Czas pracy urządzenia zasilanego akumulatorkiem wynosi maks. 15 godzin w trybie audio i maks. 10 godzin w trybie video. Wymiana akumulatorka 1 Przesunąć zamknięcie schowka na baterie i ściągnąć pokrywę schowka. 2 Nacisnąć lekko akumulatorek i wyciągnąć ze schowka. 3 Włożyć nowy akumulatorek, założyć pokrywę schowka na baterie i zamknąć. Wskazówka: Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres, należy wyjąć akumulatorek. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wycieku elektrolitu z baterii. Wskazówka dotycząca ochrony środowiska: Baterii w tym również baterii nie zawierających metali ciężkich nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady domowe. Prosimy przestrzegać ekologicznego recyklingu zużytych baterii, np. usuwać je w publicznych miejscach składowania surowców wtórnych. Prosimy poinformować się na temat aktualnych przepisów prawnych. Podłączanie do komputera 1 Włączyć komputer. 2 Wyłączyć odtwarzacz. 3 Gniazdo USB odtwarzacza połączyć za pomocą przewodu USB z odpowiednim portem komputera. Po uzyskaniu połączenia wyświetlany jest odpowiedni komunikat. POLSKI 11

12 PODŁĄCZANIE/PRZYGOTOWANIE Odłączanie od komputera Jeżeli nie trwa transfer danych, można odłączyć odtwarzacz od komputera. Przed odłączeniem odtwarzacza od komputera należy usunąć odtwarzacz z pulpitu Windows, zgodnie z instrukcjami systemu Windows dla funkcji Bezpieczne usuwanie sprzętu. Uwaga: Nie odłączać odtwarzacza od komputera w trakcie transferu danych. Może to spowodować uszkodzenie danych. 1 Kliknąć dwukrotnie ikonę usuwania sprzętu. Pojawia się okno Bezpieczne usuwanie sprzętu. 2 Kontynuować operację zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Uwaga: Obwody elektryczne odtwarzacza i komputera mogą ulec poważnemu uszkodzeniu w przypadku nieprzestrzegania poleceń systemu Windows ME / 2000 / XP. Podłączanie słuchawek 1 Wtyk słuchawek włożyć w gniazdo»0«odtwarzacza. Podłączanie urządzenia zewnętrznego za pomocą adaptera USB Istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia urządzenia zewnętrznego do odtwarzacza, np. kamery cyfrowej lub odtwarzacza MP3 za pomocą adaptera USB. 1 Wtyczkę adaptera USB włożyć w port USB»USB«odtwarzacza. 2 Połączyć adapter USB z portem USB urządzenia zewnętrznego za pomocą dołączonego przewodu USB. Podłączanie zewnętrznego sprzętu audio 1 Połączyć gniazdo»line«odtwarzacza z urządzeniem zewnętrznym (np. odtwarzacz CD) za pomocą dołączonego przewodu audio. Podłączanie zewnętrznych głośników 1 Włożyć przewód głośników do gniazda słuchawkowego»0«odtwarzacza. 12

13 FUNKCJE PODSTAWOWE Włączanie i wyłączanie 1 Włączyć odtwarzacz, naciskając lekko przełącznik suwakowy w kierunku»9«. Na wyświetlaczu pojawia się najpierw logo, następnie okno uruchamiania. Odtwarzacz przełącza się na wybrany ostatnio tryb pracy. 2 Wyłączyć odtwarzacz, naciskając lekko i przytrzymując przełącznik suwakowy w kierunku»9«. Regulacja głośności 1 Aby zmienić głośność, nacisnąć np. podczas odtwarzania muzyki przycisk»+«lub» «(skala 0 do 40). Blokada i zwalnianie blokady przycisków 1 Zablokować przyciski, przesuwając przełącznik suwakowy w kierunku»f«. Przy zablokowanych przyciskach na wyświetlaczu pojawia się symbol»d Hold «. 2 Aby odblokować przyciski, przesunąć z powrotem przełącznik suwakowy. Wybór trybu odtwarzania 1 Wywołać tryb menu, naciskając dłużej przycisk»mode«. Wyświetlany jest tryb»audio«. 2 Wybrać żądany tryb odtwarzania przyciskiem»+«lub» «i uaktywnić przyciskiem»play«.»audio«: odtwarzanie plików muzycznych i głosowych.»image«: odtwarzanie obrazu.»text«: odtwarzanie tekstu.»video«: odtwarzanie video.»radio«: odbiór radiostacji FM.»Game«: gry. Wyświetlanie głównego menu 1 Wywołać główne menu, krótko naciskając przycisk»menu«. Wyświetlane jest podmenu»display«. 2 Wybrać żądane podmenu (»Display«,»Audio«,»Power«lub»Settings«) przyciskiem»+«lub» «i uaktywnić przyciskiem»play«. 3 Zamknąć podmenu, naciskając krótko przycisk»menu«. 4 Zamknąć główne menu, naciskając ponownie przycisk»menu«. POLSKI 13

14 FUNKCJE PODSTAWOWE Wywoływanie trybu nawigacji Tryb nawigacji można wywołać we wszystkich trybach odtwarzania. Dzięki temu można łatwo zlokalizować pliki i foldery. 1 Wywołać tryb nawigacji, naciskając dłużej przycisk»menu«. Wyświetlane jest podmenu»navigation«. 2 Przyciskiem» «lub» «przełączyć folder o jeden poziom wyżej lub niżej, wybrać pojedynczy folder przyciskiem»+«lub» «. 3 Otworzyć folder przyciskiem» «, wybrać pojedynczy plik przyciskiem»+«lub» «. 4 Uruchomić odtwarzanie przyciskiem»play«. Wskazówka: W trybie nawigacji, po krótkim naciśnięciu przycisku»mode«, wyświetlane jest menu rozwijane z następującymi opcjami:»delete«: wybrany plik jest usuwany.»sort«: wszystkie pliki aktualnego folderu sortowane są wg nazwy.»start USB Host«: patrz rozdział Praca z adapterem USB na stronie 28. Odtwarzanie muzyki Uruchamianie odtwarzania muzyki 1 Wywołać tryb menu, naciskając dłużej przycisk»mode«. 2 Wybrać tryb»audio«przyciskiem»+«lub» «. 3 Uruchomić odtwarzanie przyciskiem»play«. Pauza w odtwarzaniu 1 Włączyć pauzę w odtwarzaniu przyciskiem»play«. 2 Kontynuować odtwarzanie przyciskiem»play«. Wybór utworów 1 Aby wybrać poprzedni, wzgl. następny utwór, krótko nacisnąć przycisk» «lub» «. Szybkie przeszukiwanie do przodu i do tyłu 1 Aby znaleźć żądaną sekwencję w obrębie utworu, podczas odtwarzania nacisnąć i trzymać wciśnięty przycisk» «lub» «. Rozpoczyna się przeszukiwanie do tyłu lub do przodu. W odpowiednim miejscu zwolnić przycisk» «lub» «. 14

15 FUNKCJE PODSTAWOWE Powtarzanie zaznaczonego fragmentu (A-B) 1 Podczas odtwarzania w miejscu rozpoczęcia fragmentu nacisnąć krótko przycisk»rec«. 2 W miejscu zakończenia ponownie krótko nacisnąć przycisk»rec«. Zaznaczony fragment będzie ciągle powtarzany. 3 Aby zakończyć funkcję, nacisnąć krótko przycisk»rec«. Wybór efektów dźwiękowych Istnieje możliwość wyboru pomiędzy różnymi zaprogramowanymi efektami dźwiękowymi. 1 Podczas odtwarzania nacisnąć krótko przycisk»mode«. Wyświetlane jest menu rozwijane. 2 Wybrać opcję»eq«przyciskiem»+«lub» «i potwierdzić przyciskiem»play«. 3 Wybrać żądany efekt dźwiękowy (Normal, Rock, Jazz, Classic, Pop lub User) przyciskiem»+«lub» «i potwierdzić przyciskiem»play«. Ustawianie prędkości odtwarzania 1 Podczas odtwarzania nacisnąć krótko przycisk»mode«. Wyświetlane jest menu rozwijane. 2 Wybrać opcję»play Speed«przyciskiem»+«lub» «i potwierdzić przyciskiem»play«. 3 Ustawić żądaną prędkość odtwarzania (skala od 50 % do 150 %) przyciskiem» «lub» «i potwierdzić przyciskiem»play«. Wstawianie zakładki Istnieje możliwość zdefiniowania w obrębie jednego utworu wybranego punktu początkowego. 1 Podczas odtwarzania nacisnąć dłużej przycisk»play«. Wyświetlane jest okno. 2 Przyciskiem» «lub» «wybrać»yes«i potwierdzić przyciskiem»play«. W przypadku cofnięcia odtwarzanie uruchamiane jest od zaznaczonej pozycji. 3 Przy wstawionej zakładce nacisnąć dłużej przycisk»play«. Wyświetlane jest okno. 4 Aby usunąć zakładkę, wybrać przyciskiem» «lub» «opcję»yes«i potwierdzić przyciskiem»play«. POLSKI 15

16 FUNKCJE PODSTAWOWE Odtwarzanie obrazu Uruchamianie odtwarzania obrazu 1 Wywołać tryb menu, naciskając dłużej przycisk»mode«. 2 Wybrać tryb»image«przyciskiem»+«lub» «. 3 Uruchomić prezentację slajdów przyciskiem»play«. Pauza w prezentacji slajdów 1 Włączyć pauzę w odtwarzaniu przyciskiem»play«. 2 Kontynuować odtwarzanie przyciskiem»play«. Wybór zdjęć 1 Aby wybrać poprzednie, wzgl. następne zdjęcie, krótko nacisnąć przycisk» «lub» «. Wybór trybu odtwarzania 1 Podczas odtwarzania nacisnąć krótko przycisk»mode«. Wyświetlane jest menu rozwijane. 2 Wybrać żądaną opcję przyciskiem»+«lub» «i potwierdzić przyciskiem»play«.»slide Show«: odtwarzanie obrazów w formie prezentacji slajdów.»zoom«: powiększenie obrazu. Przyciskiem»+«lub» «powiększyć obraz w 11 opcjach.»scroll«: przewijanie powiększonego obrazu. Przyciskiem»+«lub» «przesunąć obraz do góry/w dół lub przyciskiem» «wzgl.» «w lewo/prawo.»background«: aby wybrać wyświetlany obraz jako tło, nacisnąć przycisk»+«lub» «i potwierdzić przyciskiem»play«. Odtwarzanie tekstu Uruchamianie odtwarzania tekstu 1 Wywołać tryb menu, naciskając dłużej przycisk»mode«. 2 Wybrać tryb»text«przyciskiem»+«lub» «. 3 Uruchomić odtwarzanie przyciskiem»play«. Wybór stron 1 Aby wybrać poprzednią, wzgl. następną stronę, krótko nacisnąć przycisk» «lub» «. 16

17 FUNKCJE PODSTAWOWE Wybór trybu odtwarzania 1 Podczas odtwarzania nacisnąć krótko przycisk»mode«. Wyświetlane jest menu rozwijane. 2 Wybrać żądaną opcję przyciskiem»+«lub» «i potwierdzić przyciskiem»play«.»full Screen«: widok całej strony.»zoom«: wybór opcji powiększenia lub zmniejszenia widoku strony.»move to«: wprowadzić numer strony przyciskiem»+«lub» «i» «lub» «i potwierdzić przyciskiem»play«. Wyświetlana jest wybrana strona. Odtwarzanie video Uruchamianie odtwarzania video 1 Wywołać tryb menu, naciskając dłużej przycisk»mode«. 2 Wybrać tryb»video«przyciskiem»+«lub» «. 3 Uruchomić odtwarzanie przyciskiem»play«. Pauza w odtwarzaniu 1 Włączyć pauzę w odtwarzaniu przyciskiem»play«. 2 Kontynuować odtwarzanie przyciskiem»play«. Wywoływanie formatu wielkoobrazowego 1 Podczas odtwarzania krótko nacisnąć przycisk»mode«. Video wyświetlane jest w formacie wielkoobrazowym. 2 W formacie wielkoobrazowym ponownie nacisnąć przycisk»mode«. Wyświetlane są informacje o tytule. Wybór tytułów 1 Aby wybrać poprzedni, wzgl. następny tytuł, w formacie wielkoobrazowym krótko nacisnąć przycisk» «lub» «. Szybkie przeszukiwanie do przodu i do tyłu 1 Aby znaleźć żądaną sekwencję w obrębie tytułu, podczas wyświetlania informacji o tytule dłużej nacisnąć przycisk» «lub» «. Rozpoczyna się przeszukiwanie do tyłu lub do przodu. W odpowiednim miejscu zwolnić przycisk» «lub» «. POLSKI 17

18 FUNKCJE PODSTAWOWE Obsługa radia Wybór źródła sygnału radio 1 Wywołać tryb menu, naciskając dłużej przycisk»mode«. 2 Wybrać tryb»radio«przyciskiem»+«lub» «. 3 Przyciskiem»PLAY«włączyć wyświetlacz radia. Wskazówka: W trybie radia, po krótkim naciśnięciu przycisku»mode«, wyświetlane jest menu rozwijane z następującymi opcjami:»preset ON/OFF«: włączanie lub wyłączanie trybu ustawień, wzgl. przełączanie między trybem ustawień a trybem przeszukiwania.»autoscan Preset«: funkcja automatycznego przeszukiwania programuje stacje radiowe na miejscach w pamięci.»add Preset«: ręczne dodawanie miejsc w pamięci.»erase Preset«: kasowanie pojedynczych stacji radiowych. Strojenie stacji radiowych ręcznie Aby ręcznie wyszukać stacje radiowej, należy włączyć tryb ustawień. 1 Ustawić częstotliwość, kolejno naciskając krótko przycisk» «lub»«. Częstotliwość zmienia się co 100 khz do tyłu lub do przodu.... automatycznie Aby stacje radiowe zostały przeszukane automatycznie, należy wyłączyć tryb ustawień. 1 Uruchomić funkcję przeszukiwania, naciskając dłużej przycisk» «lub»«, aż wskaźnik częstotliwości przełączy się na tryb szybkiego przeszukiwania. Funkcja zatrzymuje się, gdy znaleziona zostanie radiostacja o silnym sygnale odbioru.... i programowanie za pomocą funkcji automatycznego przeszukiwania (Auto Scan) 1 Wywołać menu rozwijane, naciskając krótko przycisk»mode«. 2 W menu rozwijanym przyciskiem»+«lub» «wybrać opcję»auto Scan Preset«i potwierdzić przyciskiem»play«. Uruchamiana jest funkcja automatycznego przeszukiwania i maks. 24 stacje radiowe programowane są na miejscach w pamięci. 18

19 FUNKCJE PODSTAWOWE Ręczne programowanie stacji radiowych Aby ręcznie zaprogramować stacje radiowej, należy wyłączyć tryb ustawień. 1 Ustawić żądaną częstotliwość przyciskiem» «lub»«. 2 Wywołać menu rozwijane, naciskając krótko przycisk»mode«. 3 W menu rozwijanym przyciskiem»+«lub» «wybrać opcję»add Preset«i potwierdzić przyciskiem»play«. Ustawiona stacja radiowa jest programowana na miejscu w pamięci. Wskazówka: W pamięci można zaprogramować do 24 stacji radiowych. Aby zaprogramować dalsze radiostacje, należy usunąć najpierw kilka zapisanych wcześniej programów. Włączanie zaprogramowanych stacji radiowych Tryb ustawień (Preset) musi być włączony. Na wyświetlaczu pojawia się numer miejsca w pamięci. 1 Wybrać zaprogramowaną stację radiową przyciskiem» «lub»«. Kasowanie zaprogramowanych stacji radiowych Tryb Preset musi być włączony. 1 Wybrać zaprogramowaną stację radiową przyciskiem» «lub»«. 2 Wywołać menu rozwijane, naciskając krótko przycisk»mode«. 3 W menu rozwijanym przyciskiem»+«lub» «wybrać opcję»erase Preset«i potwierdzić przyciskiem»play«. Zaprogramowana stacja radiowa jest usuwana. POLSKI 19

20 FUNKCJE PODSTAWOWE Gry Wybór trybu Gry 1 Wywołać tryb menu, naciskając dłużej przycisk»mode«. 2 Wybrać tryb»game«przyciskiem»+«lub» «i potwierdzić przyciskiem»play«. 3 Wybrać żądaną grę przyciskiem»+«lub» «i potwierdzić przyciskiem»play«. Wybrana gra jest wyświetlana. Zamykanie aktualnej gry 1 Aby zamknąć aktualną grę, nacisnąć dłużej przycisk»mode«. 20

21 NAGRYWANIE Funkcje nagrywania 1 Uruchomić nagrywanie, naciskając dłużej przycisk»rec«. 2 Włączyć pauzę w nagrywaniu przyciskiem»play«. 3 Kontynuować nagrywanie przyciskiem»play«. 4 Aby zakończyć nagrywanie, nacisnąć krótko przycisk»rec«. Ustawianie początkowej głośności nagrywania 1 Ustawić początkową głośność przyciskiem»+«lub» «. Wskazówka: Jeżeli zewnętrzny poziom głośności jest niski, można uzyskać lepszą jakość nagrania poprzez zwiększenie głośności początkowej. Nagrania głosowe 1 Uruchomić nagrywanie, naciskając dłużej przycisk»rec«. 2 Aby zakończyć nagrywanie, krótko nacisnąć przycisk»rec«. Na wyświetlaczu pojawia się okno z pytaniem»do you want to play the recorded file?«. 3 Przyciskiem» «lub»«wybrać»yes«i potwierdzić przyciskiem»play«. Uruchamia się odtwarzanie nagrania. Nagrywanie Line In z zewnętrznego sprzętu audio 1 Połączyć gniazdo»line«odtwarzacza z urządzeniem zewnętrznym za pomocą dołączonego przewodu audio. 2 Uruchamia się odtwarzanie na zewnętrznym sprzęcie audio. 3 Uruchomić nagrywanie, naciskając dłużej przycisk»rec«. 4 Aby zakończyć nagrywanie, nacisnąć krótko przycisk»rec«. Nagrywanie programów radiowych 1 Wybrać żądaną stację radiową. 2 Uruchomić nagrywanie, naciskając dłużej przycisk»rec«. 3 Aby zakończyć nagrywanie, nacisnąć krótko przycisk»rec«. POLSKI 21

22 NAGRYWANIE Nagrywanie VOR (Voice Operated Recording) VOR (Voice Operated Recording) oznacza: nagrywanie uruchamia się tylko wtedy, gdy urządzenie rozpozna sygnał dźwiękowy na wejściu. Dla funkcji tej należy uaktywnić w menu»audio«funkcję VOR (patrz strona 21). 1 Uruchomić nagrywanie, naciskając dłużej przycisk»rec«. 2 Ustawić żądany poziom VOR przyciskiem» «lub»«. Wskazówka: Poziom VOR reguluje czułość, od której automatycznie uruchamia się nagrywanie i włączana jest pauza. 22

23 USTAWIENIA INDYWIDUALNE Nawigacja w menu głównym 1 Wywołać główne menu, krótko naciskając przycisk»menu«. Wyświetlane jest podmenu»display«. 2 Wybrać żądane podmenu (»Display«,»Audio«,»Power«lub»Settings«) przyciskiem»+«lub» «i uaktywnić przyciskiem»play«. 3 Wybrać żądaną opcję przyciskiem»+«lub» «wzgl.» «lub»«i otworzyć przyciskiem»play«. 4 Wybrać żądane ustawienie przyciskiem»+«lub» «wzgl.» «lub»«i potwierdzić przyciskiem»play«. 5 Aby zamknąć menu, naciskać kolejno przycisk»menu«. Menu»Display«Czas zwłoki w prezentacji slajdów 1 Wybrać opcję»image Slide Show Delay«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Przyciskiem» «lub»«ustawić czas zwłoki w zakresie od 5 do 60 sekund. Prędkość przesuwającego się tekstu 1 Wybrać opcję»scroll Speed«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Przyciskiem» «lub»«ustawić prędkość między x1 a x4. Włączanie/wyłączanie informacji ID3 Tag 1 Wybrać opcję»id3 Tag«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Włączyć lub wyłączyć informacje ID3 Tag przyciskiem» «lub»«. Włączanie/wyłączanie napisów dialogowych w trybie video 1 Wybrać opcję»video Caption«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Włączyć lub wyłączyć napisy dialogowe w trybie video przyciskiem» «lub»«. Wskaźnik poziomu głośności w trybie audio 1 Wybrać opcję»audio Player Level Bar«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Wybrać rodzaj wizualizacji wskaźnika poziomu głośności przyciskiem»+«lub» «. POLSKI 23

24 USTAWIENIA INDYWIDUALNE Tło wyświetlacza 1 Wybrać opcję»wallpaper«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Wybrać żądany tryb (Audio-Player, Recorder, Text Viewer lub Radio) przyciskiem»+«lub» «. 3 Wybrać żądane tło (Default, User Image lub Watch) przyciskiem»+«lub» «. Wskazówka: Jeżeli wybrana jest opcja»user Image«, istnieje możliwość ustawienia intensywności obrazu. Menu»Audio«Efekty dźwiękowe 1 Wybrać opcję»equalizer«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Wybrać żądany efekt dźwiękowy przyciskiem»+«lub» «. Repeat (powtarzanie) i Shuffle (odtwarzanie losowe) 1 Wybrać opcję»repeat«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Wybrać żądaną funkcję (Repeat lub Shuffle) przyciskiem» «lub»«wzgl.»+«lub» «. 3 Wybrać żądany tryb (One, Folder lub All) przyciskiem» «lub»«. Wskazówka: W zależności od funkcji odtwarzania i wybranego trybu zmieniają się możliwości odtwarzania przez odtwarzacz, a w związku z tym także możliwości nawigacji przyciskiem» «lub»«. I tak np. przyciskiem» «lub»«można poruszać się po folderach tylko wtedy, gdy aktywne są opcje»repeat«i»all«. Jakość nagrywania Im wyższa szybkość transmisji danych, tym lepsza jakość nagrania. 1 Wybrać opcję»rekord Quality«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Wybrać żądaną szybkość transmisji danych przyciskiem»+«lub» «. Włączanie/wyłączanie funkcji VOR (Voice Operated Recording) 1 Wybrać opcję»vor«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Włączyć lub wyłączyć funkcję VOR przyciskiem» «lub»«. 24

25 USTAWIENIA INDYWIDUALNE Funkcja wznowienia (Resume) Jeżeli funkcja ta jest włączona, przy wyborze trybu audio odtwarzanie uruchamia się zawsze w miejscu, w którym wcześniej zostało zakończone. 1 Wybrać opcję»resume«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Włączyć lub wyłączyć funkcję wznowienia przyciskiem» «lub»«. Włączanie/wyłączanie efektów dźwiękowych gry 1 Wybrać opcję»game Sound«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Włączyć lub wyłączyć dźwięki gry przyciskiem» «lub»«. Wskazówka: Jeżeli efekty dźwiękowe gry są wyłączone, podczas grania można słuchać muzyki. Włączanie/wyłączanie efektu dźwięku przestrzennego 1 Wybrać opcję»3d Sound«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Włączyć lub wyłączyć dźwięk przestrzenny przyciskiem» «lub»«. Menu»Power«Kontrast 1 Wybrać opcję»contrast«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Wybrać żądaną wartość (od 0 do 6) przyciskiem» «lub»«. Czas wyłączenia podświetlenia wyświetlacza 1 Wybrać opcję»lcd Power Save«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Wybrać żądane ustawienie (Always On, 10 do 60 sekund) przyciskiem»+«lub» «wzgl.» «lub»«. Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia (Sleep Timer) 1 Wybrać opcję»sleep Timer«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Wybrać czas automatycznego wyłączenia urządzenia (Off, 10 do 120 minut) przyciskiem» «lub»«. POLSKI 25

26 USTAWIENIA INDYWIDUALNE Menu»Settings«Język menu 1 Wybrać opcję»language«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Wybrać żądany język za pomocą przycisku»+«lub» «. Wskazówka: W przypadku zmiany języka menu (ustawienie fabryczne»english«) nazwy opcji menu różnią się od używanych w niniejszej instrukcji obsługi nazw angielskich. Czas zegara Czas zegara powinien być ustawiony prawidłowo, ponieważ wszystkie inne funkcje (np. nagrywanie z timerem, programator sleep timer i funkcja budzenia) są od tego zależne. 1 Wybrać opcję»set Time«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Wybrać wskaźnik godzin przyciskiem» «lub»«i ustawić przyciskiem»+«lub» «. 3 Wybrać wkaźnik minut przyciskiem» «lub»«i ustawić przyciskiem»+«lub» «. Data 1 Wybrać opcję»set Date«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Wybrać rok, miesiąc i dzień przyciskiem» «lub»«i ustawić przyciskiem»+«lub» «. Funkcja budzenia Upewnić się, czy dla funkcji budzenia podłączony jest głośnik zewnętrzny. 1 Wybrać opcję»set Alarm«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Wybrać ustawienie (Alarm zał./wył., czas budzenia i dzień tygodnia) przyciskiem»+«lub» «wzgl.» «lub»«i uaktywnić przyciskiem»play«. 3 Wybrać wskaźnik godzin czasu budzenia przyciskiem» «lub»«i ustawić przyciskiem»+«lub» «. 4 Wybrać wskaźnik minut czasu budzenia przyciskiem» «lub»«i ustawić przyciskiem»+«lub» «. 26

27 USTAWIENIA INDYWIDUALNE Nagrywanie z timerem Za pomocą tej opcji można zaprogramować nagrania głosowe i nagrania z radia, podając czas rozpoczęcia, czas trwania i częstotliwość (w przypadku nagrywania z radia). W przypadku nagrań z radia na miejscach w pamięci powinna być zaprogramowana jedna lub kilka stacji radiowych. 1 Wybrać opcję»preprogramed Record«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Wybrać ustawienie (radio, język, czas rozpoczęcia, czas trwania, stacja radiowa i dzień tygodnia) przyciskiem»+«lub» «wzgl.» «lub»«i uaktywnić przyciskiem»play«. 3 Wybrać wskaźnik godzin czasu rozpoczęcia przyciskiem» «lub»«i ustawić przyciskiem»+«lub» «. 4 Wybrać wskaźnik minut czasu rozpoczęcia przyciskiem» «lub»«i ustawić przyciskiem»+«lub» «. 5 Wybrać czas nagrania przyciskiem» «lub»«i ustawić przyciskiem»+«lub» «. Formatowanie Funkcja formatowania usuwa wszystkie zapisane na odtwarzaczu dane. Formatowanie należy przeprowadzić tylko w wyjątkowych przypadkach. Wcześniej należy zabezpieczyć dane. 1 Wybrać opcję»format«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Uaktywnić funkcję formatowania przyciskiem»play«. Informacje systemowe Informacje dotyczą wersji oprogramowania sprzętowego, całkowitego i wolnego miejsca w pamięci. 1 Wybrać opcję»system Info«i otworzyć przyciskiem»play«. Ustawienia fabryczne Za pomocą tej funkcji przywraca się ustawienia fabryczne. Kasowane są wszystkie ustawienia indywidualne użytkownika. 1 Wybrać opcję»initialize Menu«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Przyciskiem» «lub»«wybrać opcję»yes«i potwierdzić przyciskiem»play«. Włączanie/wyłączanie odtwarzacza podczas ładowania przez port USB Za pomocą tej funkcji można podczas ładowania obsługiwać odtwarzacz na komputerze, ale nie można pobierać danych z komputera. 1 Wybrać opcję»operate While Charging«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Włączyć lub wyłączyć funkcję przyciskiem» «lub»«. POLSKI 27

28 PRACA Z ADAPTEREM USB W celu transferu danych można podłączyć urządzenie zewnętrzne bezpośrednio do odtwarzacza za pomocą adaptera USB (patrz strona 12). Transfer danych 1 Wyłączyć urządzenie zewnętrzne. 2 Wywołać tryb nawigacji, naciskając przycisk»menu«. Wyświetlane jest podmenu»navigation«. 3 Wywołać menu rozwijane, naciskając krótko przycisk»mode«. 4 Przyciskiem»+«lub» «wybrać opcję»start USB HOST«i potwierdzić przyciskiem»play«. Na wyświetlaczu pojawia się okno»connect USB storage«. 5 Przyciskiem» «lub»«wybrać»ok«i potwierdzić przyciskiem»play«. Wyświetlane są teraz foldery z urządzenia zewnętrznego. 6 Krótko nacisnąć przycisk»mode«. Wyświetlane jest menu rozwijane. 7 Przyciskiem»+«lub» «wybrać opcję»transfer to Host«i potwierdzić przyciskiem»play«. Wybrane pliki są zapisywane w odtwarzaczu (w Host Folder). Wskazówka: Dane można przesyłać tylko z urządzenia zewnętrznego na odtwarzacz a nie odwrotnie. 28

29 PRACA Z KOMPUTEREM Wymagania systemowe Przy podłączeniu do komputera odtwarzacz pojawia się na ekranie jako napęd dysków wymiennych. Odpowiada on wewnętrznej pamięci błyskowej odtwarzacza. Komputer powinien spełniać następujące wymagania systemowe i sprzętowe: Windows 98 SE / ME / 2000 / XP Microsoft DirectX 9.0 lub wyższy Microsoft Media Player 9.0 lub wyższy zintegrowany pakiet Codec * stacja dysków CD-ROM 4x lub szybsza procesor Pentium MMX 200 lub wyższy przynajmniej 64 MB wolnej pamięci na twardym dysku port USB * Zalecany pakiet Codec: K-Lite Mega Codec Pack (dostępny na stronie internetowej lub Instalowanie odtwarzacza Instalacja sterowników w systemie operacyjnym Windows 98 SE i Windows 2000 jest konieczna, jeżeli nie jest zainstalowany Windows Service Pack 3. 1 Dołączony dysk instalacyjny CD włożyć do napędu CD-ROM. 2 Aby uruchomić instalację, kliknąć»ums Driver for Windows 98«. 3 Przeprowadzić instalację zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera. Podłączanie do komputera 1 Włączyć komputer. 2 Wyłączyć odtwarzacz. 3 Gniazdo USB odtwarzacza połączyć za pomocą przewodu USB z odpowiednim portem komputera. Po uzyskaniu połączenia wyświetlany jest odpowiedni komunikat. POLSKI 29

COLOR TELEVISION MONACO 20 LCD 51-9622 DL DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS TÜRKÇE POLSKI

COLOR TELEVISION MONACO 20 LCD 51-9622 DL DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS TÜRKÇE POLSKI COLOR TELEVISION MONACO 20 LCD 51-9622 DL DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS TÜRKÇE SPIS TREŚCI 3-4 Ustawianie i bezpieczeństwo 5-6 Podłączanie/przygotowanie 5 Podłączanie anteny i przewodu zasilającego

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO 1 USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO Podczas ustawiania odbiornika telewizyjnego należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Niniejszy odbiornik telewizyjny jest zaprojektowany do odbioru i wyświetlania

Bardziej szczegółowo

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC DYKTAFON CYFROWY WS-833 WS-832 WS-831 Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Radio FM Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY PA-VR0E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI Opisywane urządzenie jest zgodne z dyrektywą 89/336/EWG z uwzględnieniem poprawki 93/68/EWG. Ostrzeżenia Zasady użytkowania Nie używaj słuchawek ani

Bardziej szczegółowo

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DYKTAFON CYFROWY VN-733PC VN-732PC VN-731PC Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu firmy

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

70.2S. Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl

70.2S. Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl 70.2S Instrukcja obsługi www.lark.com.pl Spis treści Przed rozpoczęciem użytkowania...............3 Cechy urządzenia...............6 Co jest w pudełku...............7 Wymagania sprzętowe...............7

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym MEDION LIFE X47011 (MD 86370) Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi...4 Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa hasłowe...4

Bardziej szczegółowo

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać,

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja użytkowania

Skrócona instrukcja użytkowania Sieciowy odtwarzacz multimedialny Skrócona instrukcja użytkowania www.zappiti.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 1 2. Zestaw... 1 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T Spis treści 1 Instalacja 11.2 Zegar 47 11.3 Wyłącznik czasowy 11.4 Alarm 47 3 1.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja użytkowania

Skrócona instrukcja użytkowania Sieciowy odtwarzacz multimedialny Skrócona instrukcja użytkowania Dune HD Smart H1 Dune HD Smart D1 Dune HD Smart B1 Dune HD Max Dune HD Duo Dune HD Base 3D Dune HD TV-303D www.dunehd.pl Spis treści 1.Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

GMS 7705. Instrukcja obsługi. ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY 7 WVGA TFT LCD 800x480 pixel / BLUETOOTH / STEROWANIE z KIEROWNICY

GMS 7705. Instrukcja obsługi. ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY 7 WVGA TFT LCD 800x480 pixel / BLUETOOTH / STEROWANIE z KIEROWNICY GMS 7705 Instrukcja obsługi ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY 7 WVGA TFT LCD 800x480 pixel / BLUETOOTH / STEROWANIE z KIEROWNICY Przed przystąpieniem do instalacji i obsługi zestawu

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Instrukcja obsługi DigiCorder ISIO S1 Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Z czytnikiem kart CONAX i interfejsem PCMCIA do modułów Cl / Cl+ oraz funkcją rejestrowania DVR przez interfejs USB. Do

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042 INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42 Model: 8042 SPIS TREŚCI Spis treści 2 Informacja dotycząca ekranów LCD LED 3 Ostrzeżenia i znaki bezpieczeństwa 4 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 5 Szybki

Bardziej szczegółowo