PORTABLE MEDIA PLAYER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORTABLE MEDIA PLAYER"

Transkrypt

1 PORTABLE MEDIA PLAYER MPixx VP 1000/1GB POLSKI

2 SPIS TREŚCI 4 MPixx VP 1000/1GB Dołączony osprzęt Charakterystyka Bezpieczeństwo Informacja dotycząca ochrony środowiska 5 Przegląd funkcji Elementy obsługi Wskaźniki na wyświetlaczu w trybie odtwarzania muzyki Wskaźniki na wyświetlaczu w trybie radia FM Wskaźniki na wyświetlaczu w trybie nagrywania Wskaźniki na wyświetlaczu w trybie tekstowym Strony menu w trybie menu Strony menu w menu głównym 11 Podłączanie/przygotowanie Zasilanie elektryczne Podłączanie do komputera Odłączanie od komputera Podłączanie słuchawek Podłączanie urządzenia zewnętrznego za pomocą adaptera USB Podłączanie zewnętrznego sprzętu audio Podłączanie zewnętrznych głośników 13 Funkcje podstawowe Włączanie i wyłączanie Regulacja głośności Blokada i zwalnianie blokady przycisków Wybór trybu odtwarzania Wyświetlanie głównego menu Wywoływanie trybu nawigacji Odtwarzanie muzyki Odtwarzanie obrazu Odtwarzanie tekstu Odtwarzanie video Obsługa radia Gry 21 Nagrywanie Funkcje nagrywania Nagrania głosowe Nagrywanie Line In z zewnętrznego sprzętu audio Nagrywanie programów radiowych Nagrywanie VOR (Voice Operated Recording) 23 Ustawienia indywidualne Nawigacja w menu głównym Menu»Display«Menu»Audio«Menu»Power«Menu»Settings«2

3 SPIS TREŚCI 28 Praca z adapterem USB Transfer danych Nagrywanie z radia FM 29 Praca z komputerem Wymagania systemowe Instalowanie odtwarzacza Podłączanie do komputera Transfer danych Odłączanie od komputera Praca z Movie Transcoder Praca z Movie Player Praca z Playlist Editor 36 Informacje Dane techniczne POLSKI 3

4 MPixx VP 1000/1GB Dołączony osprzęt 1 dysk instalacyjny CD 5 host adapter USB 2 słuchawki stereofoniczne 6 ładowalny akumulatorek 3 krótka instrukcja obsługi 7 przewód audio 4 przewód USB Uwaga: Zakres dostawy dołączonego osprzętu może się różnić. Charakterystyka Odtwarzacz MP3/WMA, odtwarzacz plików video, obrazkowych i tekstowych, nagrywarka, radio FM, konsola do gier komputerowych i wymienny nośnik danych USB w jednym. Bezpieczeństwo Urządzenie to jest przeznaczone do odtwarzania plików muzycznych, video, obrazkowych i tekstowych oraz może pełnić funkcję wymiennego nośnika danych. Wszelkie inne zastosowanie jest wykluczone. Chronić urządzenie przed upadkiem. Nie wywierać nacisku na wyświetlacz urządzenia. Nie używać urządzenia w pobliżu pól magnetycznych. Należy koniecznie zabezpieczyć urządzenie przed wilgocią (kroplami i bryzgami wody), promieniowaniem słonecznym i wysoką temperaturą. Nie wyjmować akumulatorka, gdy urządzenie jest włączone. Może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia. Nie wolno otwierać obudowy urządzenia. W razie uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowych ingerencji wygasają roszczenia z tytułu gwarancji. Informacja dotycząca ochrony środowiska Produkt ten został wykonany z materiałów i części wysokiej jakości, które nadają się do recyklingu i wtórnego wykorzystania. Zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady domowe, lecz należy je przekazać do punktu składowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym zamieszczony obok symbol na produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu. Prosimy poinformować się w miejscowym właściwym urzędzie na temat lokalnych punktów składowania surowców wtórnych. Przekazując zużyte urządzenia do wtórnego wykorzystania, przyczyniają się Państwo w istotnym stopniu do ochrony naszego środowiska naturalnego. 4

5 PRZEGLĄD FUNKCJI Elementy obsługi Gniazdo do podłączania słuchawek stereofonicznych. 2 MODE Wywołuje menu różnych trybów odtwarzania; wywołuje menu rozwijane. 3 REC Uruchamia i kończy nagrywanie; powtarzanie zaznaczonego fragmentu (A-B). 4 F Blokada i zwalnianie blokady przycisków. 5 9 Włączanie i wyłączanie odtwarzacza. 6 PLAY Uruchamia odtwarzanie, przełącza na pauzę w odtwarzaniu. Aktywuje opcje menu, potwierdza ustawienia w menu. 7 MENU Wywołuje menu główne; wywołuje tryb nawigacji. 8 Wybór poprzedniego utworu. Przesuwa kursor w menu w lewo. 9 Wybór następnego utworu. Przesuwa kursor w menu w prawo Zwiększa głośność. Przesuwa kursor w menu do góry Zmniejsza głośność. Przesuwa kursor w menu w dół. POLSKI 5

6 PRZEGLĄD FUNKCJI LINE Wejście dla sygnału dźwiękowego do podłączania urządzenia odtwarzającego (np. odtwarzacza CD) za pomocą dołączonego przewodu audio. 13 USB HOST Port USB do podłączania komputera za pomocą USB dołączonego przewodu USB lub odtwarzacza MP3/kamery za pomocą dołączonego adaptera USB. 14 Wbudowany mikrofon do nagrań głosowych. 15 Zaczep do przymocowania dołączonego paska. 16 Zamknięcie schowka na baterie. 6

7 PRZEGLĄD FUNKCJI Wskaźniki na wyświetlaczu w trybie odtwarzania muzyki Rok. 2 Miesiąc. 3 Dzień. 4 Wskaźnik poziomu głośności. 5 Stan naładowania akumulatorka. 6 Wskaźnik poziomu. 7 Całkowity czas odtwarzania utworu. 8 Przebieg odtwarzania. 9 Nazwa folderu lub nazwa listy odtwarzania. 10 Nazwa pliku lub utworu. 11 Aktualnie ustawiony efekt dźwiękowy, np. JAZZ. 12 Częstotliwość próbkowania. 13 Szybkość transmisji danych. 14 Upływający czas odtwarzania utworu. 15 Tryb pracy (odtwarzanie s, pauza II, stan czuwania 7, nagrywanie ). 16 Czas zegara. POLSKI 7

8 PRZEGLĄD FUNKCJI Wskaźniki na wyświetlaczu w trybie radia FM Numer miejsca w pamięci. 2 Tryb automatycznego przeszukiwania stacji radiowych. 3 Tryb programowania. 4 Odbierana jest radiostacja stereo na falach FM. 5 Skala częstotliwości. 6 Zakres częstotliwości. Wskaźniki na wyświetlaczu w trybie nagrywania Stan nagrywania. 2 Upływający czas nagrywania. 3 Maks. czas nagrywania. 4 Wolne miejsce w pamięci. 5 Format dźwiękowy nagrania. 8

9 PRZEGLĄD FUNKCJI Wskaźniki na wyświetlaczu w trybie tekstowym Numer aktualnej strony. 2 Całkowita liczba stron. 3 Wskaźnik postępu. Strony menu w trybie menu AUDIO OBRAZ TEKST VIDEO RADIO GRY POLSKI 9

10 PRZEGLĄD FUNKCJI Strony menu w menu głównym WYŚWIETLACZ AUDIO POWER USTAWIENIA 10

11 PODŁĄCZANIE/PRZYGOTOWANIE Zasilanie elektryczne Odtwarzacz jest zasilany za pomocą dołączonego akumulatorka litowo-polimerowego, 3,7 V, 750 ma. Ładowanie akumulatorka Akumulatorek ładuje się przez podłączenie do komputera, względnie przez podłączenie odtwarzacza za pomocą przewodu USB do wieży HiFi z gniazdem USB. 1 Port USB»USB«odtwarzacza połączyć za pomocą przewodu USB z odpowiednim gniazdem komputera lub wieży HiFi. 2 Włączyć komputer lub wieżę HiFi. Wyświetlacz odtwarzacza wskazuje proces ładowania. Czas ładowania wynosi ok. 3 4 godziny. Po całkowitym naładowaniu akumulatorka lampka kontrolna gaśnie. Wskazówki: Wyświetlacz odtwarzacza informuje o stanie naładowania akumulatorka. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol» Ä «, oznacza to, że akumulatorek jest słaby. Czas pracy urządzenia zasilanego akumulatorkiem wynosi maks. 15 godzin w trybie audio i maks. 10 godzin w trybie video. Wymiana akumulatorka 1 Przesunąć zamknięcie schowka na baterie i ściągnąć pokrywę schowka. 2 Nacisnąć lekko akumulatorek i wyciągnąć ze schowka. 3 Włożyć nowy akumulatorek, założyć pokrywę schowka na baterie i zamknąć. Wskazówka: Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres, należy wyjąć akumulatorek. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wycieku elektrolitu z baterii. Wskazówka dotycząca ochrony środowiska: Baterii w tym również baterii nie zawierających metali ciężkich nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady domowe. Prosimy przestrzegać ekologicznego recyklingu zużytych baterii, np. usuwać je w publicznych miejscach składowania surowców wtórnych. Prosimy poinformować się na temat aktualnych przepisów prawnych. Podłączanie do komputera 1 Włączyć komputer. 2 Wyłączyć odtwarzacz. 3 Gniazdo USB odtwarzacza połączyć za pomocą przewodu USB z odpowiednim portem komputera. Po uzyskaniu połączenia wyświetlany jest odpowiedni komunikat. POLSKI 11

12 PODŁĄCZANIE/PRZYGOTOWANIE Odłączanie od komputera Jeżeli nie trwa transfer danych, można odłączyć odtwarzacz od komputera. Przed odłączeniem odtwarzacza od komputera należy usunąć odtwarzacz z pulpitu Windows, zgodnie z instrukcjami systemu Windows dla funkcji Bezpieczne usuwanie sprzętu. Uwaga: Nie odłączać odtwarzacza od komputera w trakcie transferu danych. Może to spowodować uszkodzenie danych. 1 Kliknąć dwukrotnie ikonę usuwania sprzętu. Pojawia się okno Bezpieczne usuwanie sprzętu. 2 Kontynuować operację zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Uwaga: Obwody elektryczne odtwarzacza i komputera mogą ulec poważnemu uszkodzeniu w przypadku nieprzestrzegania poleceń systemu Windows ME / 2000 / XP. Podłączanie słuchawek 1 Wtyk słuchawek włożyć w gniazdo»0«odtwarzacza. Podłączanie urządzenia zewnętrznego za pomocą adaptera USB Istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia urządzenia zewnętrznego do odtwarzacza, np. kamery cyfrowej lub odtwarzacza MP3 za pomocą adaptera USB. 1 Wtyczkę adaptera USB włożyć w port USB»USB«odtwarzacza. 2 Połączyć adapter USB z portem USB urządzenia zewnętrznego za pomocą dołączonego przewodu USB. Podłączanie zewnętrznego sprzętu audio 1 Połączyć gniazdo»line«odtwarzacza z urządzeniem zewnętrznym (np. odtwarzacz CD) za pomocą dołączonego przewodu audio. Podłączanie zewnętrznych głośników 1 Włożyć przewód głośników do gniazda słuchawkowego»0«odtwarzacza. 12

13 FUNKCJE PODSTAWOWE Włączanie i wyłączanie 1 Włączyć odtwarzacz, naciskając lekko przełącznik suwakowy w kierunku»9«. Na wyświetlaczu pojawia się najpierw logo, następnie okno uruchamiania. Odtwarzacz przełącza się na wybrany ostatnio tryb pracy. 2 Wyłączyć odtwarzacz, naciskając lekko i przytrzymując przełącznik suwakowy w kierunku»9«. Regulacja głośności 1 Aby zmienić głośność, nacisnąć np. podczas odtwarzania muzyki przycisk»+«lub» «(skala 0 do 40). Blokada i zwalnianie blokady przycisków 1 Zablokować przyciski, przesuwając przełącznik suwakowy w kierunku»f«. Przy zablokowanych przyciskach na wyświetlaczu pojawia się symbol»d Hold «. 2 Aby odblokować przyciski, przesunąć z powrotem przełącznik suwakowy. Wybór trybu odtwarzania 1 Wywołać tryb menu, naciskając dłużej przycisk»mode«. Wyświetlany jest tryb»audio«. 2 Wybrać żądany tryb odtwarzania przyciskiem»+«lub» «i uaktywnić przyciskiem»play«.»audio«: odtwarzanie plików muzycznych i głosowych.»image«: odtwarzanie obrazu.»text«: odtwarzanie tekstu.»video«: odtwarzanie video.»radio«: odbiór radiostacji FM.»Game«: gry. Wyświetlanie głównego menu 1 Wywołać główne menu, krótko naciskając przycisk»menu«. Wyświetlane jest podmenu»display«. 2 Wybrać żądane podmenu (»Display«,»Audio«,»Power«lub»Settings«) przyciskiem»+«lub» «i uaktywnić przyciskiem»play«. 3 Zamknąć podmenu, naciskając krótko przycisk»menu«. 4 Zamknąć główne menu, naciskając ponownie przycisk»menu«. POLSKI 13

14 FUNKCJE PODSTAWOWE Wywoływanie trybu nawigacji Tryb nawigacji można wywołać we wszystkich trybach odtwarzania. Dzięki temu można łatwo zlokalizować pliki i foldery. 1 Wywołać tryb nawigacji, naciskając dłużej przycisk»menu«. Wyświetlane jest podmenu»navigation«. 2 Przyciskiem» «lub» «przełączyć folder o jeden poziom wyżej lub niżej, wybrać pojedynczy folder przyciskiem»+«lub» «. 3 Otworzyć folder przyciskiem» «, wybrać pojedynczy plik przyciskiem»+«lub» «. 4 Uruchomić odtwarzanie przyciskiem»play«. Wskazówka: W trybie nawigacji, po krótkim naciśnięciu przycisku»mode«, wyświetlane jest menu rozwijane z następującymi opcjami:»delete«: wybrany plik jest usuwany.»sort«: wszystkie pliki aktualnego folderu sortowane są wg nazwy.»start USB Host«: patrz rozdział Praca z adapterem USB na stronie 28. Odtwarzanie muzyki Uruchamianie odtwarzania muzyki 1 Wywołać tryb menu, naciskając dłużej przycisk»mode«. 2 Wybrać tryb»audio«przyciskiem»+«lub» «. 3 Uruchomić odtwarzanie przyciskiem»play«. Pauza w odtwarzaniu 1 Włączyć pauzę w odtwarzaniu przyciskiem»play«. 2 Kontynuować odtwarzanie przyciskiem»play«. Wybór utworów 1 Aby wybrać poprzedni, wzgl. następny utwór, krótko nacisnąć przycisk» «lub» «. Szybkie przeszukiwanie do przodu i do tyłu 1 Aby znaleźć żądaną sekwencję w obrębie utworu, podczas odtwarzania nacisnąć i trzymać wciśnięty przycisk» «lub» «. Rozpoczyna się przeszukiwanie do tyłu lub do przodu. W odpowiednim miejscu zwolnić przycisk» «lub» «. 14

15 FUNKCJE PODSTAWOWE Powtarzanie zaznaczonego fragmentu (A-B) 1 Podczas odtwarzania w miejscu rozpoczęcia fragmentu nacisnąć krótko przycisk»rec«. 2 W miejscu zakończenia ponownie krótko nacisnąć przycisk»rec«. Zaznaczony fragment będzie ciągle powtarzany. 3 Aby zakończyć funkcję, nacisnąć krótko przycisk»rec«. Wybór efektów dźwiękowych Istnieje możliwość wyboru pomiędzy różnymi zaprogramowanymi efektami dźwiękowymi. 1 Podczas odtwarzania nacisnąć krótko przycisk»mode«. Wyświetlane jest menu rozwijane. 2 Wybrać opcję»eq«przyciskiem»+«lub» «i potwierdzić przyciskiem»play«. 3 Wybrać żądany efekt dźwiękowy (Normal, Rock, Jazz, Classic, Pop lub User) przyciskiem»+«lub» «i potwierdzić przyciskiem»play«. Ustawianie prędkości odtwarzania 1 Podczas odtwarzania nacisnąć krótko przycisk»mode«. Wyświetlane jest menu rozwijane. 2 Wybrać opcję»play Speed«przyciskiem»+«lub» «i potwierdzić przyciskiem»play«. 3 Ustawić żądaną prędkość odtwarzania (skala od 50 % do 150 %) przyciskiem» «lub» «i potwierdzić przyciskiem»play«. Wstawianie zakładki Istnieje możliwość zdefiniowania w obrębie jednego utworu wybranego punktu początkowego. 1 Podczas odtwarzania nacisnąć dłużej przycisk»play«. Wyświetlane jest okno. 2 Przyciskiem» «lub» «wybrać»yes«i potwierdzić przyciskiem»play«. W przypadku cofnięcia odtwarzanie uruchamiane jest od zaznaczonej pozycji. 3 Przy wstawionej zakładce nacisnąć dłużej przycisk»play«. Wyświetlane jest okno. 4 Aby usunąć zakładkę, wybrać przyciskiem» «lub» «opcję»yes«i potwierdzić przyciskiem»play«. POLSKI 15

16 FUNKCJE PODSTAWOWE Odtwarzanie obrazu Uruchamianie odtwarzania obrazu 1 Wywołać tryb menu, naciskając dłużej przycisk»mode«. 2 Wybrać tryb»image«przyciskiem»+«lub» «. 3 Uruchomić prezentację slajdów przyciskiem»play«. Pauza w prezentacji slajdów 1 Włączyć pauzę w odtwarzaniu przyciskiem»play«. 2 Kontynuować odtwarzanie przyciskiem»play«. Wybór zdjęć 1 Aby wybrać poprzednie, wzgl. następne zdjęcie, krótko nacisnąć przycisk» «lub» «. Wybór trybu odtwarzania 1 Podczas odtwarzania nacisnąć krótko przycisk»mode«. Wyświetlane jest menu rozwijane. 2 Wybrać żądaną opcję przyciskiem»+«lub» «i potwierdzić przyciskiem»play«.»slide Show«: odtwarzanie obrazów w formie prezentacji slajdów.»zoom«: powiększenie obrazu. Przyciskiem»+«lub» «powiększyć obraz w 11 opcjach.»scroll«: przewijanie powiększonego obrazu. Przyciskiem»+«lub» «przesunąć obraz do góry/w dół lub przyciskiem» «wzgl.» «w lewo/prawo.»background«: aby wybrać wyświetlany obraz jako tło, nacisnąć przycisk»+«lub» «i potwierdzić przyciskiem»play«. Odtwarzanie tekstu Uruchamianie odtwarzania tekstu 1 Wywołać tryb menu, naciskając dłużej przycisk»mode«. 2 Wybrać tryb»text«przyciskiem»+«lub» «. 3 Uruchomić odtwarzanie przyciskiem»play«. Wybór stron 1 Aby wybrać poprzednią, wzgl. następną stronę, krótko nacisnąć przycisk» «lub» «. 16

17 FUNKCJE PODSTAWOWE Wybór trybu odtwarzania 1 Podczas odtwarzania nacisnąć krótko przycisk»mode«. Wyświetlane jest menu rozwijane. 2 Wybrać żądaną opcję przyciskiem»+«lub» «i potwierdzić przyciskiem»play«.»full Screen«: widok całej strony.»zoom«: wybór opcji powiększenia lub zmniejszenia widoku strony.»move to«: wprowadzić numer strony przyciskiem»+«lub» «i» «lub» «i potwierdzić przyciskiem»play«. Wyświetlana jest wybrana strona. Odtwarzanie video Uruchamianie odtwarzania video 1 Wywołać tryb menu, naciskając dłużej przycisk»mode«. 2 Wybrać tryb»video«przyciskiem»+«lub» «. 3 Uruchomić odtwarzanie przyciskiem»play«. Pauza w odtwarzaniu 1 Włączyć pauzę w odtwarzaniu przyciskiem»play«. 2 Kontynuować odtwarzanie przyciskiem»play«. Wywoływanie formatu wielkoobrazowego 1 Podczas odtwarzania krótko nacisnąć przycisk»mode«. Video wyświetlane jest w formacie wielkoobrazowym. 2 W formacie wielkoobrazowym ponownie nacisnąć przycisk»mode«. Wyświetlane są informacje o tytule. Wybór tytułów 1 Aby wybrać poprzedni, wzgl. następny tytuł, w formacie wielkoobrazowym krótko nacisnąć przycisk» «lub» «. Szybkie przeszukiwanie do przodu i do tyłu 1 Aby znaleźć żądaną sekwencję w obrębie tytułu, podczas wyświetlania informacji o tytule dłużej nacisnąć przycisk» «lub» «. Rozpoczyna się przeszukiwanie do tyłu lub do przodu. W odpowiednim miejscu zwolnić przycisk» «lub» «. POLSKI 17

18 FUNKCJE PODSTAWOWE Obsługa radia Wybór źródła sygnału radio 1 Wywołać tryb menu, naciskając dłużej przycisk»mode«. 2 Wybrać tryb»radio«przyciskiem»+«lub» «. 3 Przyciskiem»PLAY«włączyć wyświetlacz radia. Wskazówka: W trybie radia, po krótkim naciśnięciu przycisku»mode«, wyświetlane jest menu rozwijane z następującymi opcjami:»preset ON/OFF«: włączanie lub wyłączanie trybu ustawień, wzgl. przełączanie między trybem ustawień a trybem przeszukiwania.»autoscan Preset«: funkcja automatycznego przeszukiwania programuje stacje radiowe na miejscach w pamięci.»add Preset«: ręczne dodawanie miejsc w pamięci.»erase Preset«: kasowanie pojedynczych stacji radiowych. Strojenie stacji radiowych ręcznie Aby ręcznie wyszukać stacje radiowej, należy włączyć tryb ustawień. 1 Ustawić częstotliwość, kolejno naciskając krótko przycisk» «lub»«. Częstotliwość zmienia się co 100 khz do tyłu lub do przodu.... automatycznie Aby stacje radiowe zostały przeszukane automatycznie, należy wyłączyć tryb ustawień. 1 Uruchomić funkcję przeszukiwania, naciskając dłużej przycisk» «lub»«, aż wskaźnik częstotliwości przełączy się na tryb szybkiego przeszukiwania. Funkcja zatrzymuje się, gdy znaleziona zostanie radiostacja o silnym sygnale odbioru.... i programowanie za pomocą funkcji automatycznego przeszukiwania (Auto Scan) 1 Wywołać menu rozwijane, naciskając krótko przycisk»mode«. 2 W menu rozwijanym przyciskiem»+«lub» «wybrać opcję»auto Scan Preset«i potwierdzić przyciskiem»play«. Uruchamiana jest funkcja automatycznego przeszukiwania i maks. 24 stacje radiowe programowane są na miejscach w pamięci. 18

19 FUNKCJE PODSTAWOWE Ręczne programowanie stacji radiowych Aby ręcznie zaprogramować stacje radiowej, należy wyłączyć tryb ustawień. 1 Ustawić żądaną częstotliwość przyciskiem» «lub»«. 2 Wywołać menu rozwijane, naciskając krótko przycisk»mode«. 3 W menu rozwijanym przyciskiem»+«lub» «wybrać opcję»add Preset«i potwierdzić przyciskiem»play«. Ustawiona stacja radiowa jest programowana na miejscu w pamięci. Wskazówka: W pamięci można zaprogramować do 24 stacji radiowych. Aby zaprogramować dalsze radiostacje, należy usunąć najpierw kilka zapisanych wcześniej programów. Włączanie zaprogramowanych stacji radiowych Tryb ustawień (Preset) musi być włączony. Na wyświetlaczu pojawia się numer miejsca w pamięci. 1 Wybrać zaprogramowaną stację radiową przyciskiem» «lub»«. Kasowanie zaprogramowanych stacji radiowych Tryb Preset musi być włączony. 1 Wybrać zaprogramowaną stację radiową przyciskiem» «lub»«. 2 Wywołać menu rozwijane, naciskając krótko przycisk»mode«. 3 W menu rozwijanym przyciskiem»+«lub» «wybrać opcję»erase Preset«i potwierdzić przyciskiem»play«. Zaprogramowana stacja radiowa jest usuwana. POLSKI 19

20 FUNKCJE PODSTAWOWE Gry Wybór trybu Gry 1 Wywołać tryb menu, naciskając dłużej przycisk»mode«. 2 Wybrać tryb»game«przyciskiem»+«lub» «i potwierdzić przyciskiem»play«. 3 Wybrać żądaną grę przyciskiem»+«lub» «i potwierdzić przyciskiem»play«. Wybrana gra jest wyświetlana. Zamykanie aktualnej gry 1 Aby zamknąć aktualną grę, nacisnąć dłużej przycisk»mode«. 20

21 NAGRYWANIE Funkcje nagrywania 1 Uruchomić nagrywanie, naciskając dłużej przycisk»rec«. 2 Włączyć pauzę w nagrywaniu przyciskiem»play«. 3 Kontynuować nagrywanie przyciskiem»play«. 4 Aby zakończyć nagrywanie, nacisnąć krótko przycisk»rec«. Ustawianie początkowej głośności nagrywania 1 Ustawić początkową głośność przyciskiem»+«lub» «. Wskazówka: Jeżeli zewnętrzny poziom głośności jest niski, można uzyskać lepszą jakość nagrania poprzez zwiększenie głośności początkowej. Nagrania głosowe 1 Uruchomić nagrywanie, naciskając dłużej przycisk»rec«. 2 Aby zakończyć nagrywanie, krótko nacisnąć przycisk»rec«. Na wyświetlaczu pojawia się okno z pytaniem»do you want to play the recorded file?«. 3 Przyciskiem» «lub»«wybrać»yes«i potwierdzić przyciskiem»play«. Uruchamia się odtwarzanie nagrania. Nagrywanie Line In z zewnętrznego sprzętu audio 1 Połączyć gniazdo»line«odtwarzacza z urządzeniem zewnętrznym za pomocą dołączonego przewodu audio. 2 Uruchamia się odtwarzanie na zewnętrznym sprzęcie audio. 3 Uruchomić nagrywanie, naciskając dłużej przycisk»rec«. 4 Aby zakończyć nagrywanie, nacisnąć krótko przycisk»rec«. Nagrywanie programów radiowych 1 Wybrać żądaną stację radiową. 2 Uruchomić nagrywanie, naciskając dłużej przycisk»rec«. 3 Aby zakończyć nagrywanie, nacisnąć krótko przycisk»rec«. POLSKI 21

22 NAGRYWANIE Nagrywanie VOR (Voice Operated Recording) VOR (Voice Operated Recording) oznacza: nagrywanie uruchamia się tylko wtedy, gdy urządzenie rozpozna sygnał dźwiękowy na wejściu. Dla funkcji tej należy uaktywnić w menu»audio«funkcję VOR (patrz strona 21). 1 Uruchomić nagrywanie, naciskając dłużej przycisk»rec«. 2 Ustawić żądany poziom VOR przyciskiem» «lub»«. Wskazówka: Poziom VOR reguluje czułość, od której automatycznie uruchamia się nagrywanie i włączana jest pauza. 22

23 USTAWIENIA INDYWIDUALNE Nawigacja w menu głównym 1 Wywołać główne menu, krótko naciskając przycisk»menu«. Wyświetlane jest podmenu»display«. 2 Wybrać żądane podmenu (»Display«,»Audio«,»Power«lub»Settings«) przyciskiem»+«lub» «i uaktywnić przyciskiem»play«. 3 Wybrać żądaną opcję przyciskiem»+«lub» «wzgl.» «lub»«i otworzyć przyciskiem»play«. 4 Wybrać żądane ustawienie przyciskiem»+«lub» «wzgl.» «lub»«i potwierdzić przyciskiem»play«. 5 Aby zamknąć menu, naciskać kolejno przycisk»menu«. Menu»Display«Czas zwłoki w prezentacji slajdów 1 Wybrać opcję»image Slide Show Delay«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Przyciskiem» «lub»«ustawić czas zwłoki w zakresie od 5 do 60 sekund. Prędkość przesuwającego się tekstu 1 Wybrać opcję»scroll Speed«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Przyciskiem» «lub»«ustawić prędkość między x1 a x4. Włączanie/wyłączanie informacji ID3 Tag 1 Wybrać opcję»id3 Tag«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Włączyć lub wyłączyć informacje ID3 Tag przyciskiem» «lub»«. Włączanie/wyłączanie napisów dialogowych w trybie video 1 Wybrać opcję»video Caption«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Włączyć lub wyłączyć napisy dialogowe w trybie video przyciskiem» «lub»«. Wskaźnik poziomu głośności w trybie audio 1 Wybrać opcję»audio Player Level Bar«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Wybrać rodzaj wizualizacji wskaźnika poziomu głośności przyciskiem»+«lub» «. POLSKI 23

24 USTAWIENIA INDYWIDUALNE Tło wyświetlacza 1 Wybrać opcję»wallpaper«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Wybrać żądany tryb (Audio-Player, Recorder, Text Viewer lub Radio) przyciskiem»+«lub» «. 3 Wybrać żądane tło (Default, User Image lub Watch) przyciskiem»+«lub» «. Wskazówka: Jeżeli wybrana jest opcja»user Image«, istnieje możliwość ustawienia intensywności obrazu. Menu»Audio«Efekty dźwiękowe 1 Wybrać opcję»equalizer«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Wybrać żądany efekt dźwiękowy przyciskiem»+«lub» «. Repeat (powtarzanie) i Shuffle (odtwarzanie losowe) 1 Wybrać opcję»repeat«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Wybrać żądaną funkcję (Repeat lub Shuffle) przyciskiem» «lub»«wzgl.»+«lub» «. 3 Wybrać żądany tryb (One, Folder lub All) przyciskiem» «lub»«. Wskazówka: W zależności od funkcji odtwarzania i wybranego trybu zmieniają się możliwości odtwarzania przez odtwarzacz, a w związku z tym także możliwości nawigacji przyciskiem» «lub»«. I tak np. przyciskiem» «lub»«można poruszać się po folderach tylko wtedy, gdy aktywne są opcje»repeat«i»all«. Jakość nagrywania Im wyższa szybkość transmisji danych, tym lepsza jakość nagrania. 1 Wybrać opcję»rekord Quality«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Wybrać żądaną szybkość transmisji danych przyciskiem»+«lub» «. Włączanie/wyłączanie funkcji VOR (Voice Operated Recording) 1 Wybrać opcję»vor«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Włączyć lub wyłączyć funkcję VOR przyciskiem» «lub»«. 24

25 USTAWIENIA INDYWIDUALNE Funkcja wznowienia (Resume) Jeżeli funkcja ta jest włączona, przy wyborze trybu audio odtwarzanie uruchamia się zawsze w miejscu, w którym wcześniej zostało zakończone. 1 Wybrać opcję»resume«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Włączyć lub wyłączyć funkcję wznowienia przyciskiem» «lub»«. Włączanie/wyłączanie efektów dźwiękowych gry 1 Wybrać opcję»game Sound«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Włączyć lub wyłączyć dźwięki gry przyciskiem» «lub»«. Wskazówka: Jeżeli efekty dźwiękowe gry są wyłączone, podczas grania można słuchać muzyki. Włączanie/wyłączanie efektu dźwięku przestrzennego 1 Wybrać opcję»3d Sound«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Włączyć lub wyłączyć dźwięk przestrzenny przyciskiem» «lub»«. Menu»Power«Kontrast 1 Wybrać opcję»contrast«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Wybrać żądaną wartość (od 0 do 6) przyciskiem» «lub»«. Czas wyłączenia podświetlenia wyświetlacza 1 Wybrać opcję»lcd Power Save«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Wybrać żądane ustawienie (Always On, 10 do 60 sekund) przyciskiem»+«lub» «wzgl.» «lub»«. Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia (Sleep Timer) 1 Wybrać opcję»sleep Timer«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Wybrać czas automatycznego wyłączenia urządzenia (Off, 10 do 120 minut) przyciskiem» «lub»«. POLSKI 25

26 USTAWIENIA INDYWIDUALNE Menu»Settings«Język menu 1 Wybrać opcję»language«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Wybrać żądany język za pomocą przycisku»+«lub» «. Wskazówka: W przypadku zmiany języka menu (ustawienie fabryczne»english«) nazwy opcji menu różnią się od używanych w niniejszej instrukcji obsługi nazw angielskich. Czas zegara Czas zegara powinien być ustawiony prawidłowo, ponieważ wszystkie inne funkcje (np. nagrywanie z timerem, programator sleep timer i funkcja budzenia) są od tego zależne. 1 Wybrać opcję»set Time«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Wybrać wskaźnik godzin przyciskiem» «lub»«i ustawić przyciskiem»+«lub» «. 3 Wybrać wkaźnik minut przyciskiem» «lub»«i ustawić przyciskiem»+«lub» «. Data 1 Wybrać opcję»set Date«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Wybrać rok, miesiąc i dzień przyciskiem» «lub»«i ustawić przyciskiem»+«lub» «. Funkcja budzenia Upewnić się, czy dla funkcji budzenia podłączony jest głośnik zewnętrzny. 1 Wybrać opcję»set Alarm«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Wybrać ustawienie (Alarm zał./wył., czas budzenia i dzień tygodnia) przyciskiem»+«lub» «wzgl.» «lub»«i uaktywnić przyciskiem»play«. 3 Wybrać wskaźnik godzin czasu budzenia przyciskiem» «lub»«i ustawić przyciskiem»+«lub» «. 4 Wybrać wskaźnik minut czasu budzenia przyciskiem» «lub»«i ustawić przyciskiem»+«lub» «. 26

27 USTAWIENIA INDYWIDUALNE Nagrywanie z timerem Za pomocą tej opcji można zaprogramować nagrania głosowe i nagrania z radia, podając czas rozpoczęcia, czas trwania i częstotliwość (w przypadku nagrywania z radia). W przypadku nagrań z radia na miejscach w pamięci powinna być zaprogramowana jedna lub kilka stacji radiowych. 1 Wybrać opcję»preprogramed Record«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Wybrać ustawienie (radio, język, czas rozpoczęcia, czas trwania, stacja radiowa i dzień tygodnia) przyciskiem»+«lub» «wzgl.» «lub»«i uaktywnić przyciskiem»play«. 3 Wybrać wskaźnik godzin czasu rozpoczęcia przyciskiem» «lub»«i ustawić przyciskiem»+«lub» «. 4 Wybrać wskaźnik minut czasu rozpoczęcia przyciskiem» «lub»«i ustawić przyciskiem»+«lub» «. 5 Wybrać czas nagrania przyciskiem» «lub»«i ustawić przyciskiem»+«lub» «. Formatowanie Funkcja formatowania usuwa wszystkie zapisane na odtwarzaczu dane. Formatowanie należy przeprowadzić tylko w wyjątkowych przypadkach. Wcześniej należy zabezpieczyć dane. 1 Wybrać opcję»format«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Uaktywnić funkcję formatowania przyciskiem»play«. Informacje systemowe Informacje dotyczą wersji oprogramowania sprzętowego, całkowitego i wolnego miejsca w pamięci. 1 Wybrać opcję»system Info«i otworzyć przyciskiem»play«. Ustawienia fabryczne Za pomocą tej funkcji przywraca się ustawienia fabryczne. Kasowane są wszystkie ustawienia indywidualne użytkownika. 1 Wybrać opcję»initialize Menu«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Przyciskiem» «lub»«wybrać opcję»yes«i potwierdzić przyciskiem»play«. Włączanie/wyłączanie odtwarzacza podczas ładowania przez port USB Za pomocą tej funkcji można podczas ładowania obsługiwać odtwarzacz na komputerze, ale nie można pobierać danych z komputera. 1 Wybrać opcję»operate While Charging«i otworzyć przyciskiem»play«. 2 Włączyć lub wyłączyć funkcję przyciskiem» «lub»«. POLSKI 27

28 PRACA Z ADAPTEREM USB W celu transferu danych można podłączyć urządzenie zewnętrzne bezpośrednio do odtwarzacza za pomocą adaptera USB (patrz strona 12). Transfer danych 1 Wyłączyć urządzenie zewnętrzne. 2 Wywołać tryb nawigacji, naciskając przycisk»menu«. Wyświetlane jest podmenu»navigation«. 3 Wywołać menu rozwijane, naciskając krótko przycisk»mode«. 4 Przyciskiem»+«lub» «wybrać opcję»start USB HOST«i potwierdzić przyciskiem»play«. Na wyświetlaczu pojawia się okno»connect USB storage«. 5 Przyciskiem» «lub»«wybrać»ok«i potwierdzić przyciskiem»play«. Wyświetlane są teraz foldery z urządzenia zewnętrznego. 6 Krótko nacisnąć przycisk»mode«. Wyświetlane jest menu rozwijane. 7 Przyciskiem»+«lub» «wybrać opcję»transfer to Host«i potwierdzić przyciskiem»play«. Wybrane pliki są zapisywane w odtwarzaczu (w Host Folder). Wskazówka: Dane można przesyłać tylko z urządzenia zewnętrznego na odtwarzacz a nie odwrotnie. 28

29 PRACA Z KOMPUTEREM Wymagania systemowe Przy podłączeniu do komputera odtwarzacz pojawia się na ekranie jako napęd dysków wymiennych. Odpowiada on wewnętrznej pamięci błyskowej odtwarzacza. Komputer powinien spełniać następujące wymagania systemowe i sprzętowe: Windows 98 SE / ME / 2000 / XP Microsoft DirectX 9.0 lub wyższy Microsoft Media Player 9.0 lub wyższy zintegrowany pakiet Codec * stacja dysków CD-ROM 4x lub szybsza procesor Pentium MMX 200 lub wyższy przynajmniej 64 MB wolnej pamięci na twardym dysku port USB * Zalecany pakiet Codec: K-Lite Mega Codec Pack (dostępny na stronie internetowej lub Instalowanie odtwarzacza Instalacja sterowników w systemie operacyjnym Windows 98 SE i Windows 2000 jest konieczna, jeżeli nie jest zainstalowany Windows Service Pack 3. 1 Dołączony dysk instalacyjny CD włożyć do napędu CD-ROM. 2 Aby uruchomić instalację, kliknąć»ums Driver for Windows 98«. 3 Przeprowadzić instalację zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera. Podłączanie do komputera 1 Włączyć komputer. 2 Wyłączyć odtwarzacz. 3 Gniazdo USB odtwarzacza połączyć za pomocą przewodu USB z odpowiednim portem komputera. Po uzyskaniu połączenia wyświetlany jest odpowiedni komunikat. POLSKI 29

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV Spis treści Wstęp...3 Cechy charakterystyczne...3 Uwagi...4 1.1. Wywoływanie menu...4 1.2. Przeglądanie...4 1.3. Wybieranie trybu pracy...4 1.4. Regulacja głośności...4

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson X2

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson X2 Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson X2 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/7 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INTEKpolska Sp. J. 33-300 Nowy Sącz ul. Rokitniańczyków 17A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: intek@intekpolska.pl www: http://www.intekpolska.pl

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

USB-STICK ODTWARZACZ MP3 z wyświetlaczem LCD I radiem FM. Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

USB-STICK ODTWARZACZ MP3 z wyświetlaczem LCD I radiem FM. Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. FUB333 USB-STICK ODTWARZACZ MP3 z wyświetlaczem LCD I radiem FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Feel. Feel USER MANUAL. INSTRUKCJA OBS UGI Uwagi:

Feel. Feel USER MANUAL. INSTRUKCJA OBS UGI Uwagi: INSTRUKCJA OBS UGI Uwagi: USER MANUAL Dziêkujemy za zakup odtwarzacza ibox FEEL. Mamy nadziejê, e zaspokoi wasze oczekiwania. Prosimy o zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi oraz fukncjami odtwarzacza przed

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

01. Użytkowanie odtwarzacza

01. Użytkowanie odtwarzacza SZYBKI START 1 01. Użytkowanie odtwarzacza Nie używaj odtwarzacza w miejscach gorących, zimnych, zawilgoconych bądź z dużą ilością kurzu. Sprawność akumulatora zależy od warunków użytkowania, daty produkcji

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora Pl_JB Zen Xtra.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2003 3:38 PM Krótkie wprowadzenie Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) 1. Przycisk zasilania 2. Przycisk przejścia wstecz 3. Przycisk głośności

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Okularów z ukrytą kamerą V12

Instrukcja obsługi Okularów z ukrytą kamerą V12 Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

PORTABLE MEDIA PLAYER. MPixx 1250

PORTABLE MEDIA PLAYER. MPixx 1250 PORTABLE MEDIA PLAYER MPixx 1250 PL SPIS TREŚCI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Instrukcja obsługi WALKMAN jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony Corporation oznaczającym urządzenia stereofoniczne współpracujące ze słuchawkami.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 INSTRUKCJA OBSŁUGI Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 Strona 1 z 7 Przewodnik użytkownika Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera ogólne wskazówki w zakresie instalacji i użycia IRISnotes Express

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Wygląd aparatu: POL 1

Wygląd aparatu: POL 1 Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Bardziej szczegółowo

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara z wbudowaną kamerą. Z tym zegarem masz dostępnych kilka urządzeń w jednym zawsze pod ręką: praktyczny zegar z alarmem,

Bardziej szczegółowo

Czytnik książek elektronicznych

Czytnik książek elektronicznych Czytnik książek elektronicznych Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 1. Prezentacja produktu..3 1.1 Wskazówki bezpieczeństwa..3 1.2 Główne funkcje 3 1.3 Akcesoria..4 1.4 Wymagania sprzętowe komputera 4

Bardziej szczegółowo

Czytnik książek elektronicznych

Czytnik książek elektronicznych Czytnik książek elektronicznych Instrukcja obsługi 1 Dziękujemy za zakup czytnika książek elektronicznych VEDIA ereader K9. Instrukcja obsługi zawiera opis funkcji czytnika, aby w pełni poznać urządzenie

Bardziej szczegółowo

Przenośny skaner dokumentów 4w1

Przenośny skaner dokumentów 4w1 Przenośny skaner dokumentów 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup przenośnego skanera dokumentów. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia

Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia Główne Menu W trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj przycisk M, żeby wejść do głównego menu. Na ekranie wyświetli się następujący obraz: Tryb

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz multimedialny MP3/WMA

Przenośny odtwarzacz multimedialny MP3/WMA Przenośny odtwarzacz multimedialny MP3/WMA Nr zam. 34 07 35 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Zawartość opakowania Przenośny odtwarzacz MP3 Płyta CD-ROM Bateria typu AAA Słuchawki stereo Kabel USB Karta gwarancyjna

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery ukrytej w okularach model V14

Instrukcja obsługi kamery ukrytej w okularach model V14 instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY DENVER CR-918BLACK POLSKI 14 15 FUNKCJE I REGULATORY 1. / DOSTROJENIE - 2. USTAWIENIE CZASU PAMIĘĆ/PAMIĘĆ+ 3. DRZEMKA/ZASYPIANIE 4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 5. / DOSTROJENIE + 6. CISZEJ -/ WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

DigitRadio_GO_PL_DigitRadio_GO_20.qxd :18 Strona 1 DAB+ / FM

DigitRadio_GO_PL_DigitRadio_GO_20.qxd :18 Strona 1 DAB+ / FM DigitRadio_GO_PL_DigitRadio_GO_20.qxd 2014-07-01 13:18 Strona 1 Instrukcja obsługi DigitRadio GO DAB+ / FM DigitRadio_GO_PL_DigitRadio_GO_20.qxd 2014-07-01 13:18 Strona 2 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 2

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Źle ustawione lub nie podłączone słuchawki. Wyłącz urządzenia elektryczne w pobliżu Nie można połączyć odtwarzacza z komputerem

Źle ustawione lub nie podłączone słuchawki. Wyłącz urządzenia elektryczne w pobliżu Nie można połączyć odtwarzacza z komputerem Rozwiązywanie problemów Problem Przyczyna Rozwiązanie Brak dźwięku w Dźwięk ustawiony na 0 Ustaw głośność słuchawkach Niewłaściwie podłączone słuchawki Sprawdź podłączenie słuchawek Brak sygnału lub złej

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA Dla urządzeń o numerach seryjnych serii A01000 i E01000 1. Wymagania FiloVox działa na komputerach z systemem operacyjnym Windows 2000, XP lub Windows 2003. Dodatkowo komputer

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 994505 USB 2.0 DVD MAKER Strona 1 z 6 Rozdział 1: Instalacja USB 2.0 DVD MAKER 1.1. Zawartość zestawu Wyjmij USB 2.0 DVD MAKER z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon

Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery 3 w 1 z aktywacją głosową. Dzięki tej poręcznej kamerze możesz nakręcić dobre filmy w czasie treningu lub w domu. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający Przed rozpoczęciem pracy Zawartość opakowania Elementy znajdujące się w opakowaniu urządzenia: Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0 Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 883 TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand TV USB 2.0 to tuner telewizyjny na magistrali USB 2.0. Umożliwia oglądanie audycji telewizyjnych na ekranie notebooka/monitora, jak również

Bardziej szczegółowo

polski Podręcznik użytkownika BT-02N

polski Podręcznik użytkownika BT-02N Podręcznik użytkownika BT-02N 1 Spis treści 1. Przegląd....3 2. Uruchomienie..5 3. Sposób łączenia zestawu słuchawkowego Bluetooth...5 4. Użytkowanie zestawu słuchawkowego Bluetooth...10 5. Parametry techniczne...

Bardziej szczegółowo

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi.

670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi. 670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi. Wyposażenie i funkcje. Zmienna prędkość odtwarzania (V.P.S.) x0.5, x0.7, x1.0, x1.5, x2.0. Pojemność zapisu do 290 minut. 5 segregatorów- każdy dla maksymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup rejestratora z uchwytem na nawigację. Z tą kamerą nagrasz wszystko, co dzieje się na drodze.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-CS157 FM. Dziękujemy za wybranie odtwarzacza MPMan. Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-CS157 FM. Dziękujemy za wybranie odtwarzacza MPMan. Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-CS157 FM Dziękujemy za wybranie odtwarzacza MPMan. Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi. Uwagi wstępne 1). Ze względów bezpieczeństwa nie używaj słuchawek podczas prowadzenia.

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ODTWARZACZY MP3 KLASYCZNYCH

INSTRUKCJA DO ODTWARZACZY MP3 KLASYCZNYCH INSTRUKCJA DO ODTWARZACZY MP3 KLASYCZNYCH Cechy urządzenia Wielkość kompaktowa. Odtwarza wszystkie dostępne pliki muzyczne takie jak: MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV itp. Aktualizacja sprzętu dostępna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza Talk-Tracker

Instrukcja obsługi odtwarzacza Talk-Tracker Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Odtwarzacz Talk-Tracker jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Odtwarzacz

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-756 TWIN NB PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Uwaga: Napięcie zasilające tego urządzenia wynosi 12 V / 24 V. Zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie zasilające mogłoby spowodować uszkodzenie lub awarię urządzenia. To urządzenie wraz z dyskiem USB lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Instrukcja obsługi Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żarówki LED z kamerą. Można ją stosować zarówno w lampie stołowej jak i lampie wiszącej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth Nr produktu 352407 Strona 1 z 6 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Bryzgoszczelny głośnik

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

User manual. Opis produktu

User manual. Opis produktu User manual Opis produktu Schemat produktu 1)Przycisk w górę 2)Menu 3)Przycisk w dół 4)Interfejs USB 5)Kamera 6)Głośnik 7)Przycisk OK 8)MODE (tryb pracy) 9)Przycisk włączania 10)Ekran 11)Gniazdo karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi FiiO X1

Instrukcja obsługi FiiO X1 Instrukcja obsługi FiiO X1 Dziękujemy za zakup odtwarzacza wysokiej rozdzielczości FiiO X1. Aby lepiej wykorzystać to zaawansowane urządzenie, przygotowaliśmy tą instrukcję, która, jak mamy nadzieję, pozwoli

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Doskonała jakość dźwięku. Przyciski i wyświetlacz. Odstęp kanałów: Plug & drive: łatwe podłączenie do gniazda zapalniczki

Dane techniczne Doskonała jakość dźwięku. Przyciski i wyświetlacz. Odstęp kanałów: Plug & drive: łatwe podłączenie do gniazda zapalniczki Funkcje: Czyta i odtwarza pliki w formacie MP3/WMA z karty SD/MMC i dysku przez port USB Wyświetlacz LCD przedstawia informacje o pliku audio i częstotliwości Funkcja LINE-IN (Wejście liniowe) umożliwia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

Samochodowe lusterko wsteczne z funkcją Bluetooth

Samochodowe lusterko wsteczne z funkcją Bluetooth Samochodowe lusterko wsteczne z funkcją Bluetooth Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lusterka wstecznego z funkcją Bluetooth. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

MMS-201. GŁOŚNIK MULTIMEDIALNY Z RADIEM FM, GNIAZDEM USB I CZYTNIKIEM USB Instrukcja obsługi

MMS-201. GŁOŚNIK MULTIMEDIALNY Z RADIEM FM, GNIAZDEM USB I CZYTNIKIEM USB Instrukcja obsługi MMS-201 GŁOŚNIK MULTIMEDIALNY Z RADIEM FM, GNIAZDEM USB I CZYTNIKIEM USB Instrukcja obsługi IMPORTER: DSV Sp. z o.o. S.K.A.: Plac Kaszubski 8; 81-350 Gdynia Więcej informacji na www.lenco.eu 1. Opis elementów

Bardziej szczegółowo