Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej. Kapitał Dolnego Śląska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej. Kapitał Dolnego Śląska"

Transkrypt

1 Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał Dolnego Śląska Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej

2 2 Poznając Kapitał Dolnego Śląska dodatek informacyjno nowe reklamowy obszary, wybieraj doświadczonych przewodników. Siedem lat sukcesu i ponad 200 klientów czyni z nas najbardziej zaufanego partnera oferującego aplikacje w chmurze. Wdrażany w Polsce Wydawca: Prasa Dolnośląska Marcin Prynda Opracowanie redakcyjne: Małgorzata Pawlaczek, Marcin Prynda Patronat honorowy nad wydawnictwem: AZ_CloutMotive_195x265_PL.indd ul. Skowronkowa 1 24, Wilczyce, Wrocław :20 tel./fax: , tel. kom Opracowanie graficzne: Maciej Zwoliński

3 Kapitał Dolnego Śląska dodatek informacyjno-reklamowy 3 Wzajemne relacje między Polską a Niemcami stale się pogłębiają Z Heidrun I. Jung Zastępczynią Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu rozmawia Marcin Prynda. Jakie znaczenie w relacjach polsko- -niemieckich ma gospodarka? Relacje polsko-niemieckie rozgrywają się na wielu różnych płaszczyznach. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej obserwujemy istotne ożywienie w stosunkach gospodarczych zarówno między naszymi krajami, jak również pomiędzy regionami, we współpracy samorządów terytorialnych na wszystkich szczeblach. Zacieśniają się wzajemne powiązania pomiędzy przedsiębiorcami, wzrasta wymiana handlowa w obu kierunkach, mamy do czynienia z widoczną intensyfikacją współpracy gospodarczej. Niemcy są obecnie głównym partnerem handlowym Polski i należą do trzech najważniejszych inwestorów w Polsce. Ze względu na bliskość geograficzną, członkostwo w Unii Europejskiej oraz co niezmiernie ważne intensywne kontakty wspomnianych wyżej podmiotów, nasze wzajemne relacje stale się pogłębiają. Szczególnie ścisła współpraca transgraniczna łączy Dolny Śląsk i niemiecki kraj związkowy Saksonię? Już kilkanaście lat działa we Wrocławiu Agencja Wspierania Gospodarki Saksonii (Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH). Działania, które rozpoczęto w obszarze gospodarki zostały w tym roku rozszerzone o współpracę społeczną i kulturalną za sprawą otwarcia Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonii we Wrocławiu. Warto podkreślić, że obie instytucje ulokowały siedziby na Dolnym Śląsku, ale swoim działaniem obejmują całą Polskę. Pomimo braku sformalizowanego partnerstwa landu Brandenburgia z województwem dolnośląskim w ostatnich latach doszło do wielokrotnych spotkań ministrów gospodarki tych regionów z władzami rządowymi i samorządowymi Dolnego Śląska oraz Wrocławia. Podczas obrad omawiano możliwości współpracy transgranicznej i ożywienia kooperacji branżowej przedsiębiorstw obu krajów. Od 2008 roku Brandenburgia ma we Wrocławiu swojego przedstawiciela, który w sposób szczególny koncentruje się na wspólnych projektach, przede wszystkim w zakresie gospodarki. Mówiąc o współpracy nie sposób pominąć partnerstwa z Dolną Saksonią, które w przyszłym roku obchodzić będzie swoje 20-lecie. Również tutaj oba regiony intensywnie współpracują na wielu płaszczyznach. Czy niemieccy przedsiębiorcy są zainteresowani inwestowaniem na Dolnym Śląsku? Dolny Śląsk, obok Mazowsza, Wielkopolski i Śląska, cieszy się wśród niemieckich inwestorów wyjątkowo dużym zainteresowaniem. Wiemy od przedsiębiorców, że niemieckie firmy przyjmowane są tu z dużą życzliwością. Od 2006 roku bardzo aktywnie działa we Wrocławiu Biuro Regionalne Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej, które skutecznie pomaga przedsiębiorcom niemieckim w procesie inwestycyjnym. Co decyduje o zainteresowaniu niemieckich inwestorów lokowaniem firm na Dolnym Śląsku? W porównaniu do innych województw Dolny Śląsk jest według niemieckich inwestorów stosunkowo dobrze skomunikowany. Niebagatelną rolę odgrywa też oczywiście bliskość zachodniej granicy. Zdaniem niemieckich przedsiębiorców największymi zaletami regionu są szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych, rozbudowana sieć informacji, ale również świetnie rozwinięte otoczenie biznesowe, specjalne strefy ekonomiczne oraz dobra struktura społeczno-ekonomiczna. Aby zachować w przyszłości swoją pozycję atrakcyjnego regionu do lokowania inwestycji, Dolny Śląsk musi regularnie sprawdzać się zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Nasi przedsiębiorcy oczekują szczególnie unowocześnienia systemu kształcenia zawodowego, jak i poprawy infrastruktury drogowej. Jakie obszary działalności gospodarczej najbardziej interesują niemieckich przedsiębiorców? Wśród najpopularniejszych branż z pewnością jest przemysł motoryzacyjny, którego reprezentantami są takie firmy jak Volkswagen Motor Polska czy Bosch, ale sporym zainteresowaniem cieszy się także sektor wysokich technologii i tu należałoby wymienić centrum badawcze Siemensa we Wrocławiu. Zaawansowane technologie to w ogóle ważny punkt naszej współpracy. Na Politechnice Wrocławskiej od 2008 roku działa nowoczesne Centrum Projektowe Instytutu Fraunhofera. Realizowane są tu wspólne badania dla przemysłu polskiego i niemieckiego. Podobnych inicjatyw jest jednak więcej. W ostatnich latach wzrasta też znacząco zainteresowanie sektorem energii odnawialnych i przetwarzaniem odpadów. Obie branże wykazują tendencje wzrostowe i ewidentnie będą odgrywały w przyszłości coraz większą rolę. Należy zauważyć, że większość inwestycji niemieckich w regionie realizowana jest przede wszystkim przez małe i średnie przedsiębiorstwa, reprezentujące szeroką gamę branż i specjalizacji. Dolnośląskie przedsiębiorstwa kooperują z niemieckimi firmami lub oferują swoje produkty i usługi na rynku niemieckim? Niewątpliwie tak jest. Trudno dokładnie oszacować rozmiar tej kooperacji, ale już sam fakt, że ponad 53 proc. dolnośląskiego eksportu trafia do Niemiec świadczy o bardzo silnych związkach obu gospodarek. Jaką rolę w tej wymianie pełni Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu? Konsulat Generalny przede wszystkim informuje przedsiębiorców niemieckich o sytuacji gospodarczo-politycznej w regionie, interesujących projektach i planowanych inwestycjach w sektorze publicznym. W Konsulacie dość często gościmy delegacje polityków niemieckich oraz przedsiębiorców odwiedzających Dolny Śląsk w ramach misji gospodarczych. To znakomite okazje do prezentacji regionu ze strony politycznej i gospodarczej, ale również do wsłuchania się w głos przedsiębiorców, których interesy staramy się wspierać, reprezentując ich przed lokalnymi partnerami polskimi. Konsulat Generalny jest też często pierwszym kontaktem dla firm niemieckich, borykających się z problemami np. kiedy dochodzi do naruszenia ustaleń zawartych w umowach. W takich przypadkach współpracujemy ściśle z Ambasadą Niemiec w Warszawie, jak również odpowiednimi wydziałami ministerstw federalnych. Jakie inicjatywy i działania w obszarze wzajemnej współpracy gospodarczej Państwo podejmują? Konsulat od wielu lat organizuje wydarzenie o charakterze spotkania biznesowego tzw. Dzień Gospodarki być może lepiej Panu znany jako festyn letni Konsulatu Generalnego który jest źródłem ważnych impulsów w nawiązywaniu kontaktów zarówno politycznych, jak i gospodarczych. Naszymi partnerami najczęściej są niemieckie landy współpracujące z Dolnym Śląskiem, m.in. Saksonia, Dolna Saksonia czy Brandenburgia. Dniowi Gospodarki towarzyszą konferencje i seminaria tematyczne organizowane we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo- -Handlową. Czy dolnośląscy przedsiębiorcy zainteresowani współpracą gospodarczą z Niemcami mogą liczyć na wsparcie ze strony Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu? Jak najbardziej i coraz częściej napływają do nas takie zapytania czy wnioski. Od dłuższego już czasu ruch w inwestycjach nie odbywa się tylko w jednym kierunku. Wzrasta liczba polskich przedsiębiorstw, dla których polski rynek stał się zbyt ciasny i są zainteresowane inwestowaniem w Niemczech lub po prostu szukają kooperanta po drugiej stronie Odry. W zależności od pożądanej informacji przekazujemyim kontakty do kompetentnych i sprawdzonych partnerów w Niemczech.

4 4 Kapitał Dolnego Śląska Pozytywne wzorce polsko-niemieckiej współpracy Z Iwoną Makowiecką Kierownikiem Biura Regionalnego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej o inwestycjach niemieckich w Polsce oraz kooperacji między polskimi i niemieckimi przedsiębiorcami rozmawia Małgorzata Pawlaczek. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) jest największą izbą bilateralną w Polsce zrzeszającą ok firm członkowskich. Jakie czynniki o tym zadecydowały? Rzeczywiście to największa bilateralna organizacja przedsiębiorców w Polsce. A zarazem jedna z największych organizacji w gronie 120 niemieckich izb bilateralnych (AHK) na świecie, których sieć działa w blisko 80. krajach. Izba funkcjonuje w Polsce od 1995 roku, a podstawowy zakres jej aktywności to działalność na rzecz rozwoju polsko-niemieckich kontaktów gospodarczych i reprezentacja interesów firm. Polska postrzegana jest przez przedsiębiorców niemieckich jako bardzo atrakcyjne miejsce lokalizacji inwestycji w Europie Środkowej. Na tę atrakcyjność wpływ mają przede wszystkim członkostwo Polski w UE oraz przystąpienie do Układu z Schengen, co potwierdza przeprowadzona przez naszą Izbę na początku roku ankieta koniunkturalna. Na kolejnych wysoko notowanych pozycjach w ankiecie znalazły się: stabilność polityczna, jakość i dostępność lokalnych poddostawców, jakość szkolnictwa wyższego oraz dostępność wykwalifikowanych pracowników. Nie bez znaczenia są dynamiczny rynek wewnętrzny Polski oraz bliskość geograficzna obydwu krajów. Cieszymy się również, że w coraz większym stopniu możemy wspierać polskie firmy w Niemczech. Jakie są zadania przedstawicielstw Izby rozlokowanych w Gliwicach, Wrocławiu i Monachium? Oba Biura Regionalne AHK działające w Gliwicach i we Wrocławiu umożliwiają bliższy kontakt z naszymi firmami członkowskim posiadającymi swoje zakłady produkcyjne w tych regionach Polski. Warto dodać, że poza Biurem Regionalnym we Wrocławiu działającym na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny oraz Biurem Regionalnym w Gliwicach obejmujących swoim zasięgiem Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie mamy swoje przedstawicielstwo w Poznaniu oraz organizujemy cykliczne spotkania i szkolenia w Gdańsku. Otwarte w maju br. Biuro Kontaktowe w Monachium ma za zadanie dodatkowo wspierać kontakty kooperacyjne pomiędzy polskimi i niemieckimi firmami. Na dzień 21 listopada 2012 wspólnie z monachijską Izbą Przemysłowo-Handlową (IHK), Bawarskim Ministerstwem Gospodarki oraz Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej przygotowujemy prezentację gospodarczą Wrocławia, a kilka dni później, 26 listopada, we współpracy z IHK Regensburg oraz Wydziałem Handlu i Inwestycji Ambasady RP, giełdę kooperacyjną dla firm polskich. Kto i na jakich zasadach może zostać firmą członkowską PNIPH? Przynależność do Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej nie jest związana z krajem pochodzenia firmy, lecz z obszarem jej działania. Firmą członkowską może zostać każdy podmiot gospodarczy działający na terenie Polski lub Niemiec, co oznacza, że wśród naszych firm członkowskich znaleźć się mogą firmy skandynawskie, amerykańskie lub brytyjskie działające na terenie jednego z tych krajów. Choć największą grupę stanowią firmy z kapitałem niemieckim działające w Polsce, to warto podkreślić, że w ostatnich latach obserwujemy coraz większe zainteresowanie członkostwem w Izbie firm polskich lokujących swoje aktywności na terenie Niemiec. Jakie są korzyści wynikające z przynależności do Izby? Przynależność do Izby to przede wszystkim okazja do nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń. Organizujemy ponad 150 wydarzeń w roku, co oznacza, że 12 razy w miesiącu w różnych regionach Polski stwarzamy przedsiębiorcom możliwość udziału w branżowych, tematycznych lub klubowych spotkaniach, konferencjach, seminariach, szkoleniach i warsztatach. Członkostwo w AHK Polska to również dostęp do aktualnych informacji gospodarczych w języku polskim i niemieckim. Docieramy do naszych firm członkowskich za pomocą newsletterów: gospodarczego i prawno-podatkowego oraz ukazujących się co dwa miesiące Wiadomości Gospodarczych. Oferujemy zainteresowanym firmom szerokie spektrum usług doradztwa rynkowego i prawnego. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że Izba we współpracy z firmami takimi jak np. MAN Truck & Bus Polska, Volkswagen Poznań, Robert Bosch czy Hearing realizuje również projekty kształcenia zawodowego w klasach patronackich, w których uczy się obecnie ponad 800 osób. Zdanie egzaminów końcowych w tych projektach daje uprawnienia również do wykonywania zawodu na terenie Niemiec. Czy Biuro Regionalne we Wrocławiu oferuje dolnośląskim przedsiębiorcom wsparcie w kontaktach z kooperantami w Niemczech? Jakiego rodzaju jest to pomoc? Od początku swojego istnienia, czyli od września 2006 Biuro Regionalne AHK Polska we Wrocławiu podejmuje szereg inicjatyw wspierających rozwój kontaktów zarówno między dolnośląskimi i niemieckimi firmami, jak i przedstawicielami instytucji i samorządu. W tym celu organizujemy podróże studyjne, giełdy kooperacyjne, konferencje, seminaria, warsztaty i szkolenia dające szanse nawiązania kontaktów partnerom po obu stronach granicy. Nasz dział doradztwa rynkowego i dział prawny są w stanie przygotować indywidualną ofertę dla każdej firmy, która chciałaby rozpocząć działalność gospodarczą na rynku polskim lub niemieckim. Jak ważna jest dla Niemiec wymiana gospodarcza z Polską? I odwrotnie? Polska jest największym rynkiem wśród nowych państw członkowskich Unii Europejskiej i po Francji drugim co do wielkości sąsiadem Niemiec. Natomiast Niemcy od wielu lat są najważniejszym partnerem handlowym Polski. W zakresie inwestycji bezpośrednich, jak podaje NBP, Niemcy plasowali się w Polsce, w 2011 roku na trzecim miejscu, po Luxemburgu i Hiszpanii. W ciągu ostatnich dwóch lat notowany jest również znaczny wzrost inwestycji polskich firm w Niemczech. Polska ambasada w Berlinie szacuje ich obroty w roku bieżącym na miliard euro. Co decyduje o atrakcyjności Dolnego Śląska dla niemieckich inwestorów? Dolny Śląsk ma wiele atutów, ale przytoczę te najczęściej wymieniane przez inwestorów Dolny Śląsk to prężny gospodarczo region, położony blisko granicy z Niemcami, świetnie skomunikowany dzięki autostradzie A4 z siecią europejskich autostrad. Działające tu cztery specjalne strefy ekonomiczne sprzyjają osiedlaniu się atrakcyjnych inwestycji, z czego skorzystało wiele firm niemieckich lokując swoje zakłady produkcyjne w Legnickiej, Wałbrzyskiej czy Kamiennogórskiej SSE. Silnym magnesem jest Wrocław, będący ważnym ośrodkiem akademickim i gospodarczym z silną siecią centrów usługowo-doradczych (BPO i R&D) oraz międzynarodowych firm z branży IT. Czy takie wydarzenia jak Polsko- -Niemiecki Szczyt Gospodarczy, który 16 listopada odbędzie się w Krzyżowej sprzyja znoszeniu barier w ekonomicznej kooperacji między obu partnerami? Przedmiotem Polsko-Niemieckiego Szczytu Gospodarczego nie są bariery, a promocja pozytywnych przykładów współpracy i partnerstwa. Podejmowane w ramach odbywającego się od 2009 roku w ramach Polsko-Niemieckiego Szczytu Gospodarczego tematy pomagają zrozumieć racje obydwu stron, a to zawsze sprzyja zbliżeniu. Ważną częścią tego wydarzenia jest objęta patronatem honorowym Ministrów Gospodarki Polski i Niemiec Polsko-Niemiecka Nagroda Gospodarcza promująca właśnie pozytywne wzorce współpracy.

5 Kapitał Dolnego Śląska 5 Wrocław w świecie ma opinię miasta otwartego, wielokulturowego i przyjaznego Z Prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem o wizerunku Wrocławia na świecie oraz relacjach miasta z niemieckim sąsiadem rozmawia Marcin Prynda. Wrocław w Niemczech promowany był jako Breslau, co spotkało się z krytyką wielu środowisk. Podziela Pan to oburzenie? Wrocław nie był i nie jest promowany jako Breslau. Faktem jest, że przetoczyła się zwłaszcza w mediach dyskusja o tym pod jaką nazwą nasze miasto powinno promować się poza granicami kraju. I choć to powszechne, że akcje promocyjne prowadzone są w języku osób, do których są kierowane, my akurat zdecydowaliśmy, że Wrocław będzie Wrocławiem. To nie oznacza, że Breslau mnie oburza. W Niemczech Wrocław znany jest głównie pod nazwą Breslau, tak samo jak w Polsce używamy nazwy Monachium, a nie München, czy Akwizgran zamiast Aachen. W tym przypadku oburzenie części społeczeństwa wynikło z przekonania, że w ten sposób podkreślamy niemieckość naszego miasta. A Wrocław jest dziś polskim miastem i nic tego nie zmieni, jak nic nie zmieni przeszłości. Historii nie można się wyprzeć, ani udawać, że jej nigdy nie było. Jest Pan zdania, że Wrocław jest prawdziwym Miastem Spotkań, otwartym na wielokulturowość, na różnorodność zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych, w tym szczególnie Niemców, których z tym miastem wiąże przeszłość, historia? Wrocław jest tym miastem, w którym zrodziła się idea pojednania narodów polskiego oraz niemieckiego, i w którym padły słowa: przebaczamy i prosimy o wybaczenie, będące pierwszym krokiem do zbliżenia dwóch boleśnie doświadczonych przez historię narodów. W 1997 roku, w czasie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego Jan Paweł II powiedział: Wrocław jest miastem położonym na styku trzech krajów, które historia bardzo ściśle ze sobą połączyła. Jest poniekąd miastem spotkania, jest miastem, które jednoczy. Tutaj w jakiś sposób spotyka się tradycja duchowa Wschodu i Zachodu. Pamiętamy o skomplikowanej historii Wrocławia, pielęgnujemy tradycje narodów, dla których miasto było w przeszłości małą ojczyzną. Staramy się czerpać z bogatej spuścizny i brać z niej co najlepsze, promować tolerancję, otwartość i szacunek dla innych. Staramy się ze wszystkich sił wypełniać zadanie, które postawili przed nami papież Jan Paweł II i wrocławski arcybiskup Bolesław Kominek. Myślę, że dobrze je wypełniamy. Wrocław jest odbierany na świecie jako miasto otwarte, wielokulturowe, przyjazne. Chętnie inwestują u nas międzynarodowe firmy i odwiedza nas coraz więcej turystów. To najlepszy dowód na to, że wywiązujemy się z misji miasta spotkań. Dlaczego dla Wrocławia tak ważny stał się akurat niemiecki sąsiad Dolnego Śląska? Największą rolę odegrały tu czynniki geograficzne i historyczne. Wrocław jest po prostu blisko położony i znakomicie skomunikowany z zachodnim sąsiadem, a bliskość granicy i wspólne doświadczenia sprzyjają częstej, życzliwej współpracy. Jednak dla nas tak samo ważne są kontakty gospodarcze z innymi krajami: m.in. z Czechami, również bliskim sąsiadem, a wśród inwestorów zagranicznych prym wiodą Amerykanie, Francuzi, Koreańczycy i Hiszpanie. Wrocław po prostu dysponuje bardzo atrakcyjną ofertą, z której chętnie korzystają inwestorzy bez względu na kraj pochodzenia. Co zadecydowało o tym, że niemieckie firmy chętnie lokują we Wrocławiu swoje oddziały i siedziby? Nasze działania prowadzone przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej nie są ukierunkowane na określone kraje, lecz raczej na poszczególne branże np. nowe technologie. Zachęty są więc takie same dla wszystkich: prężna i rozwijająca się aglomeracja, która liczy niemal milion mieszkańców, rozwój gospodarki opartej na wiedzy, liczne centra naukowo-badawcze, rozwinięty sektor finansowy, rozrost branży kreatywnej i IT. Ważny jest też dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry (rocznie mury wrocławskich uczelni wyższych opuszcza ok. 30 tysięcy absolwentów), wsparcie ze strony władz i instytucji lokalnych oraz specjalne programy tworzące pomost między kierunkami kształcenia kadry, a potrzebami nowo powstających firm. Nie bez znaczenia jest także dostęp do infrastruktury kolejowej, autostrad i lotniska oraz co ciekawe wysoka jakość życia. Naszych zagranicznych partnerów zachęca do osiadania i inwestowania tutaj bogata oferta kulturalna i rozrywkowa miasta. Jeśli zaś mówimy o partnerach niemieckich, to znajdują oni we Wrocławiu jeszcze wiele dodatkowych atutów: na Uniwersytecie Wrocławskim prężnie działa wiodący w Polsce Instytut Filologii Germańskiej, a wrocławscy studenci i absolwenci dobrze władają nie tylko językiem angielskim, ale i niemieckim. W stolicy Dolnego Śląska swoje siedziby mają Konsul Generalny Niemiec, Polsko-Niemiecka Izba Handlowa, czy Niemieckie Towarzystwo Kulturalno- -Społeczne. Miasto Wrocław otrzymało prestiżową Nagrodę Polsko-Niemiecką za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich za rok Proszę opowiedzieć o inicjatywach, jakie w tym zakresie podejmuje miasto. O tych zasługach, przy okazji wręczenia nagrody, pięknie opowiedziała Cornelia Pieper, wiceminister spraw zagranicznych Niemiec. Wrocław, jak mówiła, to siedziba Związku Mniejszości Niemieckiej, Instytutu Goethego, Centrum im. Willy ego Brandta, szkół, w których kładzie się nacisk na znajomość języka niemieckiego, Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej i Saksońskiego Biura Łącznikowego. Minister przypomniała o polsko- -niemiecko-izraelskich spotkaniach w domu Edyty Stein i fenomenie Dzielnicy Wzajemnego Szacunku. Doceniła wrocławian, którzy witają zachodnich sąsiadów z otwartością i gościnnością. Przypomniała jubileusz 200-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego, który był świętowany w obecności prezydentów Niemiec, Polski i Ukrainy. A na koniec powiedziała: W Niemczech Wrocław ma już niezliczoną liczbę przyjaciół, co działa na korzyść obu naszych społeczeństw. Przyznaniem Nagrody Polsko-Niemieckiej wyrażamy dzisiaj nasze uznanie oraz składamy szczere podziękowania miastu Wrocław i jego mieszkańcom oraz wszystkim, którzy mieli w tym swój udział. Jakie Wrocław odnosi korzyści ze współpracy ze stroną niemiecką? Niemcy w pewnym sensie nadal pozostają nie tylko przez sam fakt sąsiedztwa, ale również przez wysoki poziom rozwoju naszym oknem na świat. Dotyczy to nowych technologii, know-how, współpracy naukowej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej. Dzięki kontaktom z partnerami z Niemiec Wrocław się rozwija, czerpie z doświadczeń, staje się miastem nowoczesnym i przyjaznym do życia. Na kanwie współpracy z zachodnimi sąsiadami zachodzą zmiany społeczne, które są największą korzyścią. Polacy i Niemcy stają się dla siebie partnerami w biznesie, coraz bliższymi sąsiadami i może wreszcie przyjaciółmi. Dzięki współpracy znikają dawne antagonizmy, a tworzy się nowa więź oparta na wspólnych celach i wspólnym działaniu. Jakie walory tej współpracy są, Pana zdaniem, istotne dla Niemców? Niemcy cenią sobie etos pracy. Nawiązując współpracę ze swoim wschodnim sąsiadem odkrywają, że w Polsce ten etos jest tak samo ważny. Firmy niemieckie cenią sobie naszą wykształconą, efektywną i zaangażowaną kadrę. Doceniają solidność i wsparcie, które im oferujemy oraz zwracają uwagę na stabilną sytuację polityczną i gospodarczą. Cieszymy się swoim wzajemnym rosnącym zaufaniem i coraz lepszymi kontaktami. Inicjatywy takie jak Dolnośląskie Forum Gospodarcze i Polityczne oraz przyznawana przez Dolnośląską Fundację Rozwoju Regionalnego Polsko-Niemiecka Nagroda Gospodarcza korzystnie wpływają na zacieśnienie relacji między Wrocławiem a partnerami z Niemiec? Oczywiście. Fakt, że podczas Dolnośląskiego Forum Gospodarczego i Politycznego poruszane są ważne dla regionu tematy sprawia, że staje się ono coraz bardziej prestiżowe i rozpoznawane w Polsce i Europie. Forum jest okazją do formalnych i nieformalnych spotkań autorytetów i osobistości polityki, gospodarki i biznesu z naszych krajów. Poprzez udział w tym wydarzeniu zapewniamy naszych partnerów, że jesteśmy zainteresowani współpracą na najwyższym poziomie, że spotykamy się w gronie specjalistów, by ustalić najlepsze kierunki rozwoju i że zależy nam nie tylko na naszym mieście, ale na całym regionie. Nagroda jest dowodem na to, że działania, które podejmujemy są doceniane i przynoszą pozytywne efekty dla Polaków i dla Niemców.

6 6 Kapitał Dolnego Śląska Prawdziwa współpraca z zagranicznymi sąsiadami Dolnego Śląska odbywa się na szczeblu lokalnym Z Wojewodą Dolnośląskim Aleksandrem Markiem Skorupą o kompetencjach wojewody w polityce międzynarodowej, współpracy z niemieckim i czeskim sąsiadem oraz roli samorządu w budowaniu relacji z Niemcami i Czechami rozmawiają Małgorzata Pawlaczek i Marcin Prynda. Jakie ustawowe możliwości współpracy międzynarodowej ma Wojewoda Dolnośląski? W świetle Konstytucji RP prowadzenie polityki zagranicznej, w tym zawieranie umów międzynarodowych wymagających ratyfikacji oraz zatwierdzanie i wypowiadanie innych umów międzynarodowych należy do Rady Ministrów. Wojewodowie, jako przedstawiciele Rady Ministrów w województwie mają obowiązek nie tylko działać na podstawie i w granicach prawa, ale również wykonywać politykę rządu. W tym sensie wojewodowie mogą podejmować współpracę z partnerami zagranicznymi, ale nasze możliwości są w dużej mierze ograniczone do zadań wynikających z ustaw oraz umów podejmowanych przez rząd. Jakie zagadnienia współpracy z niemieckim sąsiadem podejmuje obecnie Wojewoda Dolnośląski? Wojewoda bierze czynny udział w realizacji wielu zadań, których charakter wymaga współpracy transgranicznej. Takim zagadnieniem jest z całą pewnością zarządzanie kryzysowe. Wzajemne informowanie się o zagrożeniach, podejmowanie skoordynowanych akcji ratunkowych oraz wspólne planowanie w tym zakresie stało się już pewną normą. Budowany system powiadamiania ratunkowego również uwzględnia elementy kooperacji z Niemcami i Czechami. Szczególne miejsce w tym obszarze zajmuje tematyka ochrony przeciwpowodziowej. Współpraca ta ma zarówno charakter lokalny, a jej elementem jest na przykład podjęta wspólnie z Saksońskim Ministrem Środowiska akcja usuwania pozostałości starych mostów na Nysie Łużyckiej, jak i regionalny, jeśli mówimy o kwestiach ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry, które rozciąga się także na obszarze Niemiec. Ważnym aspektem współpracy z Niemcami są działania służące poprawie bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu przestępczości. Oczywiście w tym przypadku rolę rzeczywistego realizatora tych działań przejmuje policja i służby graniczne. Dla Dolnego Śląska ważniejsza jest współpraca z Saksonią czy przygranicznymi regionami czeskimi? Nieco inna jest współpraca z regionami czeskimi, a jeszcze inna z Saksonią. Wynika to z jednej strony z odmienności partnerów, innej struktury administracyjnej, ale też z innych uwarunkowań społecznych, gospodarczych, czy wręcz geograficznych. Zależy nam na dobrych relacjach z wszystkimi sąsiadami i w tym sensie nie ma współpracy ważniejszej. Ważne jest, aby umiejętnie doprowadzać do osiągania rozwiązań satysfakcjonujących obie strony. Jakie kwestie sporne w relacjach z Saksonią rozwiązuje obecnie Wojewoda? Trudno mówić o kwestiach spornych. Każda sprawa związana jest z koniecznością znalezienia, wypracowania porozumienia. Dotychczas udało się rozwiązywać wszystkie poruszane zagadnienia w taki właśnie sposób. Przykładem może być choćby wspomniany problem pozostałości mostów na Nysie Łużyckiej, które stanowiły zagrożenie powodziowe. Sprawy, z przyczyn formalnych, nie udawało się rozwiązać przez wiele lat. Podjęte przez wojewodę rozmowy i negocjacje doprowadziły do rozpoczęcia prac rozbiórkowych, których koszty pokrywa strona niemiecka. Czy udało się powołać do życia Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, składające się z Dolnego Śląska oraz przygranicznych landów niemieckich i krain czeskich? Jakie będą zadania EUWT? To zadanie jest obecnie realizowane przez samorząd wojewódzki. Trwają ustalenia dotyczące strategicznych zadań EUWT oraz szczegółowego zakresu współpracy. Na pewno EUWT będzie stanowiło istotny instrument koordynacji współpracy w obszarze styku naszych krajów w przyszłości. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze, które co roku, już od 13 lat odbywa się w Krzyżowej stanowi platformę spotkań, ułatwiającą Dolnemu Śląskowi współpracę z niemieckim sąsiadem? Od początku ważnym aspektem Forum w Krzyżowej była współpraca międzynarodowa. Zresztą taki był też kontekst powołania do życia tego przedsięwzięcia. Szczególny duch i charakter Forum sprzyjają pogłębianiu kooperacji i generowaniu nowych pomysłów dotyczących współpracy polsko-niemieckiej. Oddolna współpraca międzynarodowa, realizowana przez samorządy, pełni istotną rolę w budowaniu wymiany politycznej, gospodarczej i społecznej między Polską a Niemcami? Zdecydowanie tak. Wszelkie porozumienia administracyjnie wyższej rangi stanowią tylko ramy prawne i organizacyjne dla tej kooperacji. Prawdziwa współpraca polsko-niemiecka odbywa się na szczeblu lokalnym.

7 Kapitał Dolnego Śląska 7 Z Niemcami łączy nas nie tylko granica Z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Rafałem Jurkowlańcem o współpracy między naszym regionem a landami Niemiec, celach wzajemnej kooperacji oraz promowaniu Dolnego Śląska w Niemczech rozmawiają Małgorzata Pawlaczek i Marcin Prynda. Jakie są priorytety współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z niemieckim sąsiadem? Z Niemcami łączy nas nie tylko sąsiedztwo geograficzne. Od lat współpracujemy m.in. z Saksonią i chcemy tę współpracę kontynuować. Zgodnie z zapisami projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku jest to dla naszego regionu zadanie priorytetowe. Obejmować ma kontakty z Wolnym Państwem Saksonia, ale też ewentualne rozszerzenie współpracy na Kraj Związkowy Brandenburgia (w paśmie Odry). Jakie są cele tej współpracy? Chcemy razem z niemieckimi sąsiadami stymulować rozwój terenów pogranicza polsko-niemieckiego i Euroregionu Nysa. Ma temu służyć system połączeń komunikacyjnych, usług komunalnych, wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i edukacyjnych. Ważne, abyśmy potrafili współpracować w sytuacjach kryzysowych i kwestiach bezpieczeństwa. Te działania wspiera m.in. inicjatywa INTERREG IV A Polska-Saksonia, w ramach której tereny przygraniczne otrzymały na lata środki unijne m.in. na współpracę między małymi i średnimi przedsiębiorstwami pogranicza, rozwój turystyki, infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, działalność kulturalną, edukacyjną i ochronę środowiska. Władze Saksonii wielokrotnie zapewniały o chęci kontynuowania takiej współpracy i mam nadzieję, że wspólnie będziemy tworzyć przyjazne otoczenie dla biznesu, nauki i życia na terenie pogranicza. Które z niemieckich landów są regionami partnerskimi Dolnego Śląska i co zadecydowało o podjęciu współpracy właśnie z nimi? Saksonia to nasz najbliższy partner, z którym łączy nas przede wszystkim położenie geograficzne. Pierwsza umowa regulująca wspólne kontakty została podpisana w 1999 roku przez pierwszego marszałka województwa, prof. Jana Waszkiewicza. Naturalne jest to, że wspólnie opracowujemy zintegrowany, skuteczny i przyjazny dla pasażerów transport na obszarze transgranicznym regionów. Łączy nas troska o zapobieganie powodziom i lokalnym podtopieniom, budowa mostów granicznych czy zarządzanie Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia Ze względu na naturalne sąsiedztwo bardzo wiele gmin i powiatów nawiązało kontakty z partnerami z Saksonii. Przykładem może być Strzegom-Vogtland, Jelenia Góra-Bautzen, Wrocław-Drezno czy Wałbrzych i Freiberg. A to jedynie namiastka tego, co dzieje się na pograniczu regionów. We współpracy uczestniczą również organizacje pozarządowe oraz instytucje, takie jak straż pożarna, policja, szkoły czy przedszkola. Jednym z kamieni milowych, dzięki którym doszło do sformalizowania współpracy z Saksonią było powstanie w 1991 roku Euroregionu Nysa, którego celem jest podniesienie standardu życia mieszkańców, rozwój gospodarczy i poprawa stanu środowiska przyrodniczego. Województwo Dolnośląskie utrzymuje również wzajemne relacje z Dolną Saksonią. Współpracujemy z Krajem Związkowym Dolna Saksonia, ponieważ ten land jest nam szczególnie bliski. To właśnie tam znalazła swoją nową ojczyznę znaczna część Niemców, którzy po zakończeniu wojny musieli opuścić tereny Dolnego Śląska. W latach 70-tych XX wieku rząd Dolnej Saksonii ufundował Nagrodę Kulturalną Śląska, która wspierała i pielęgnowała powiązania byłych mieszkańców Śląska z utraconą ojczyzną. W latach 90-tych, ówczesny wojewoda wrocławski prof. Janusz Zaleski podpisał porozumienie o współpracy z Dolną Saksonią, które jest kontynuowane na mocy zapisów porozumienia o współpracy z sierpnia 2000 roku. Z którymi jeszcze regionami Niemiec Samorząd Województwa Dolnośląskiego utrzymuje kontakty i co stanowi płaszczyznę współpracy? Województwo Dolnośląskie jest zaangażowane we współpracę z innymi niemieckimi regionami przede wszystkim w ramach Partnerstwa Odra. To inicjatywa regionów Brandenburgii i Berlina zainicjowana w latach 2005/2006, w której uczestniczą polskie i niemieckie regiony położone po obu stronach Odry, tj. województwa: zachodniopomorskie, dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie oraz kraje związkowe: Berlin, Saksonia, Brandenburgia i Meklemburgia- -Pomorze Przednie. Tematyka, która najbardziej nas interesuje w tej współpracy to kooperacja gospodarcza w zakresie m.in. innowacji, transferu technologii, małych i średnich przedsiębiorstw oraz transportu, logistyki, energetyki i turystyki. W tym roku udało się także nawiązać kontakty z Bawarią? Tak, a w marcu gościliśmy na Dolnym Śląsku bawarskiego Ministra Gospodarki, Infrastruktury, Transportu i Technologii Martina Zeila, następnie sekretarza stanu w bawarskim Ministerstwie Pracy, Kobiet, Rodziny i Porządku Społecznego Marcusa Sackmanna. We wrześniu odwiedzili nas również przedstawiciele bawarskiego Landtagu. Bawaria zainteresowana jest poszerzeniem kontaktów gospodarczych między naszymi regionami. Niewykluczone jest też nawiązanie współpracy w pozostałych dziedzinach życia społecznego m.in. poprzez wymiany szkolne. Samorząd Województwa Dolnośląskiego promuje Dolny Śląsk w Niemczech? Promocja Dolnego Śląska w Niemczech ma już wieloletnią tradycję. Polega ona m.in. na udziale w różnego rodzaju imprezach organizowanych przez naszych zachodnich sąsiadów. Są to na przykład największe w Niemczech targi rolno-spożywcze Grüne Woche w Berlinie oraz targi ekologiczne Bio- Fach w Norymberdze. Warto również wspomnieć o naszym udziale w wydarzeniach promujących poszczególne landy niemieckie, takie jak np. Tag der Sachsen. Jakie są cele i efekty kampanii promocyjnych i jak odbierany jest nasz region przez Niemców? Dolny Śląsk jest postrzegany przez niemieckich turystów jako atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu pełne nietuzinkowych, interesujących historii, leżące na styku europejskich kultur. Przez bardzo bliskie sąsiedztwo nasz region jest wprost idealny do odwiedzin nawet w ramach krótkich, weekendowych wojaży. Chcemy wykorzystać ten potencjał i właśnie dlatego w ramach kampanii promującej Dolny Śląsk Nie do opowiedzenia. Do zobaczenia emitowaliśmy nasz spot reklamowy również na stronach internetowych najpopularniejszych niemieckich serwisów turystycznych, takich jak m.in. Reisen.de, Ab-in-den-Urlaub.de czy Hotelreservierung.de. Dodatkowo niemieccy widzowie mogli zapoznać się ze spotem promującym Dolny Śląsk, emitowanym w stacji telewizyjnej Eurosport. Jakie znaczenie dla rozwijania stosunków między Dolnym Śląskiem a wybranymi landami Niemiec mają takie inicjatywy, jak Polsko-Niemiecki Szczyt Gospodarczy? To dla nas niezwykle ważny element budowania relacji. W tym roku Krzyżowa będzie już po raz czternasty gościć uczestników Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego, w ramach którego odbędzie się Polsko-Niemiecki Szczyt Gospodarczy. Czy to dobre miejsce do prowadzenie rozmów o ewentualnych barierach wzajemnej współpracy? Wybór miejsca, w którym chcemy spotkać się z partnerami z Niemiec nie jest przypadkowy. W Krzyżowej od wielu lat odbywa się dialog polsko-niemiecki, nie tylko w dziedzinie gospodarki, ale także spraw społecznych czy współpracy organizacji pozarządowych. Jest to dobra okazja do dyskusji nie tylko polityków czy urzędników, ale także przedsiębiorców. Niemcy to przecież dla naszej regionalnej gospodarki najważniejszy partner w wymianie międzynarodowej zarówno pod względem eksportu, jak i importu. Dlatego podczas Forum wręczamy też Polsko-Niemiecką Nagrodę Gospodarczą za szczególne zasługi w rozwoju polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej. Szczyt jest więc dobrą platformą wymiany doświadczeń i budowania trwałych kontaktów gospodarczych. Nie jest to oczywiście jedyne miejsce, gdzie nawiązuje się bliskie kontakty dotyczące polsko- -niemieckiej współpracy gospodarczej. Warto wspomnieć chociażby o Polsko-Saksońskim Forum Gospodarczym, które od dziewięciu lat organizowane jest na przemian na Dolnym Śląsku i w Saksonii. A jakie są bariery współpracy z niemieckim sąsiadem? O przyszłości, perspektywach i barierach będziemy rozmawiać z partnerami zza zachodniej granicy podczas transgranicznych konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020, które w listopadzie odbędą się w Zgorzelcu.

8 8 Kapitał Dolnego Śląska Przyszłość biznesu jest w chmurze Cloud computing to zaawansowana technologia, która pozwala usprawnić pracę, ale także oszczędzić czas i koszty. Stopniowo przekonują się o tym również polscy przedsiębiorcy. Rynek dostrzegł, że przenoszenie do chmury kolejnych obszarów firmowej infrastruktury IT jest naturalną drogą rozwoju. Z odpowiednimi rozwiązaniami przychodzą profesjonalni dostawcy ICT, którzy korzystając z wieloletniego doświadczenia zdobytego na zagranicznych rynkach oferują również polskim klientom sprawdzone i precyzyjnie dostosowane do ich potrzeb usługi w chmurze. Model cloud systematycznie wypiera tradycyjne formy korzystania z usług i infrastruktury informatycznej. Jak wynika z badań, obecnie niemal połowa dużych podmiotów w Polsce korzysta z chmury obliczeniowej (42 proc.). To oznacza, że era post-pc wkroczyła również do kraju nad Wisłą. Największe zainteresowanie cloudem obserwowane jest w branżach bankowej i production/manufacturing. Do rozwiązań w chmurze przekonują się również małe i średnie firmy. W modelu cloud szukają one przede wszystkim oszczędności. Aż 31 proc. badanych wskazuje optymalizację kosztów, jako główny powód korzystania z cloud computingu, choć równie istotny jest wzrost rynku przenośnego internetu i aplikacji mobilnych (29 proc.). Tym opiniom sekundują specjaliści IT wskazując, że postęp technologiczny w obszarze informatyki (np. wirtualizacja zasobów serwerowych) czy telekomunikacji (kilkukrotny spadek cen łącz o dużych przepływnościach oraz nowe technologie mobilne LTE) sprawia, że zarządzający firmami mogą korzystać z coraz większej liczby funkcjonalności dostępnych w chmurze, w coraz bardziej zróżnicowanych obszarach. Cloud computing, czyli outsourcing IT Cloud to model kupowania rozwiązań teleinformatycznych w formie usług o określonych parametrach, dostępnych po uiszczeniu stałej miesięcznej opłaty abonamentowej. Dzięki temu pracownicy i właściciele firm zyskują dostęp do zaawansowanego oprogramowania czy infrastruktury IT bez konieczności inwestycji w sprzęt serwerowy i licencje, co w perspektywie kilku lat wiąże się z ogromnymi oszczędnościami. Konieczność wymiany sprzętu, aktualizacja oprogramowania i migracja danych stanowią wówczas obowiązki zewnętrznej firmy. Ponadto dzięki chmurze przedsiębiorcy mogą wykorzystać olbrzymią skalowalność sprzętu dostawcy i jego łącza o dużej przepustowości. Mają również możliwość czerpania z eksperckiej wiedzy wysokiej klasy wyspecjalizowanych inżynierów, co jest niezwykle istotne w kwestiach związanych chociażby z bezpieczeństwem. Innymi słowy cloud computing jest to forma outsourcingu, dzięki której firmy mogą ograniczyć koszty i skorzystać z doświadczenia wyspecjalizowanych dostawców, którzy poprzez efekt skali wykonają daną usługę lepiej i taniej. Poznając nowe obszary, wybieraj doświadczonych przewodników Szerokie spektrum zaawansowanych usług, pełna integracja i całościowe wsparcie (end-to-end) to główne zalety korzystania z usług profesjonalnych firm teleinformatycznych. Przykładem firmy, która od 2005 roku dostarcza usługi w chmurze jest T-Systems, spółka zależna Grupy Deutsche Telekom, a jednocześnie jeden z największych dostawców kompleksowych rozwiązań teleinformatycznych, który główną siedzibę w Polsce ma we Wrocławiu. Firma jest pionierem cloud computingu zaczęła oferować usługi w chmurze na wiele lat przed tym, gdy technologia ta stała się wiodącym tematem w branży. Zdaniem analityków IDC spółka jest liderem w zakresie dostarczania usług w modelu chmury prywatnej w Europie. Aktualnie z rozwiązań T-Systems w chmurze korzysta już ok. 600 klientów biznesowych i korporacyjnych na całym świecie. Firma odpowiadała za przeniesienie do chmury m.in. całego systemu bilingowego Deutsche Telekom, danych zawartych na 8 tys. serwerów firmy paliwowej Shell, a w kwietniu podpisała kontrakt z British American Tobacco wart 160 mln euro, na mocy którego lider rynku tytoniowego będzie korzystał m.in. z oprogramowania biznesowego w chmurze. Obecnie T-Systems pracuje nad największą na świecie platformą, umożliwiającą współpracę online pracowników globalnego lidera branży motoryzacyjnej. Kiedy projekt się zakończy ponad 200 tys. pracowników Grupy ze Stuttgartu będzie korzystało z rozwiązań w chmurze. Chmura w Polsce Jak dowodzą cyklicznie realizowane badania technologie sprawdzone i doceniane przez zachodnich przedsiębiorców spotykają się również z uznaniem polskiego biznesu. W Polsce duże firmy w modelu cloud najczęściej pozyskują zasoby serwerowe, ale także całe systemy CRM czy ERP (np. SAP). Mniejsze firmy kupują z chmury aplikacje biurowe czy . Ponadto przedsiębiorcy zainteresowani są również wirtualizacją desktopów, która jednocześnie dobrze wpisuje się w coraz bardziej popularny model BYOD (Bring Your Own Device), oraz narzędziami do współpracy, wymiany plików i komunikacji. T-Systems ma na swoim koncie również wdrożenia usług w chmurze prywatnej dla polskich firm. Dzięki współpracy ze spółką krajowe przedsiębiorstwa, takie jak spółka Mirosław Wróbel największy dealer marki Mercedes-Benz na Dolnym Śląsku zyskują dostęp m.in. do działającego w chmurze systemu ERP oraz usług z zakresu VoIP over cloud. Eksperci T-Systems podkreślają, że to tylko kwestia czasu, aż wszystkie polskie firmy zaczną przenosić kolejne obszary firmowej infrastruktury IT do chmury. Zainteresowanie tą technologią będzie również systematycznie rosło na całym świecie. Spółka prognozuje 34-procentowy wzrost wartości usług świadczonych w chmurze w ciągu najbliższych czterech lat. Do końca 2016 roku ma on osiągnąć pułap 114 mld euro. Klienci, którzy już korzystają z usług w modelu chmury nie wyobrażają sobie powrotu do modelu tradycyjnego wdrożenia. Z wiarygodnym dostawcą, którego pracownicy mają wysokie kompetencje, funkcjonalność rozwiązań w chmurze ograniczać może tylko wyobraźnia. Między innymi dlatego dostawcy rozwiązań teleinformatycznych często proponują klientom testy pilotażowe czy try&buy w myśl zasady, że kto raz przetestuje nowe technologie, nie będzie chciał powrócić do tradycyjnych rozwiązań. Takie podejście sprawdziło się u naszych zachodnich sąsiadów i teraz zdaje egzamin również na polskim rynku. Maciej Plebański Dyrektor Działu Sprzedaży w T-Systems

9 Kapitał Dolnego Śląska 9 Forum buduje atmosferę dialogu Z Janisławem Muszyńskim, inżynierem, menedżerem, politykiem, byłym wojewodą wrocławskim, współinicjatorem i współorganizatorem Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego rozmawia Małgorzata Pawlaczek. Kiedy zrodziła się koncepcja Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego sądził Pan, że za 13 lat przybierze ono nie tylko obecny kształt, ale i rozmach? Trudno było to wówczas przewidzieć. Niewątpliwie pomocny był patronat ówczesnego Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Jana Waszkiewicza, który był zarazem współinicjatorem i współorganizatorem Forum. Jeśli władza dostrzega obywatelskie zaangażowanie, uważa je za istotne dla rozwoju i przyszłości regionu, wówczas tego rodzaju inicjatywy jak Forum mogą się ukorzenić. Tak rodzi się dialog. A naszą ideą było zastąpienie walki politycznej dialogiem. Rzeczowy i konstruktywny dialog między środowiskiem biznesu a przedstawicielami samorządu jest możliwy? Tak, ale pod warunkiem, że jego celem jest interes regionu. Forum stało platformą dla efektywnych spotkań i rozmów o rozwoju Dolnego Śląska? Chcieliśmy poprzez Forum promować pewne uniwersalne zasady i wartości, a nie konkretne rozwiązania. Te ostatnie są bowiem wynikiem rozmów między uczestnikami, które toczą się niejednokrotnie jeszcze długo po zakończeniu Forum. Nam zależy na przywróceniu istoty i wagi takich kategorii jak wspólne dobro czy przyzwoitość, które są istotne zarówno w biznesie, jak i polityce. Kierowanie się tymi wartościami sprawia, że na Forum możliwy jest konstruktywny dialog nawet między rozmówcami reprezentującymi skrajnie różne poglądy na rzeczywistość czy daną sprawę. Sądzi Pan, że Dolny Śląsk, mówiąc kolokwialnie, równie dobrze obyłby się bez inicjatywy, jaką jest Forum? Nigdy nie monitorowaliśmy efektów rozmów. Uznaliśmy, że jeśli ludzie porozumieli się na Forum, a później wchodzili w jakieś wspólne przedsięwzięcia, to należy się z tego cieszyć. Samo Forum natomiast wciąż ewoluuje. Przez ewolucję rozumiemy stałe poszukiwanie nowych rozwiązań, kreatywność a także otwarcie na różnorodność. Takie właśnie wartości chcemy przekazywać uczestnikom Forum. Co teraz dla Dolnego Śląska jest istotne, nad jakimi kwestiami istotnymi dla rozwoju regionu powinniśmy się obecnie pochylić? Zarysowana właśnie strategia rozwoju Dolnego Śląska jest bardzo wartościowa dla przyszłości naszego regionu. Chcemy się włączyć do dyskusji z koncepcją zaproponowaną przez KGHM, zakładającą utworzenie na przygranicznych terenach Polski i Niemiec Europejskiego Regionu Miedziowego. To by oznaczało, że Dolny Śląsk może mieć strategię wykraczającą poza granice Polski. Niemcy, co zawsze dostrzegano podczas rozmów odbywających się na Forum w Krzyżowej, nadal są dla nas ważnym partnerem? W partnerstwie z Niemcami tkwi olbrzymi potencjał współpracy gospodarczej. Gospodarka Niemiec opiera się na przemyśle ciężkim. Większość złóż metali ciężkich na świecie należy obecnie do Chin, Niemcy mogą więc wciąż jeszcze stanowić przeciwwagę dla azjatyckiego monopolu. Choćby z tego powodu niewątpliwie są dla nas ważnym partnerem. Jaka jest rola przyznawanych przez Dolnośląską Fundację Rozwoju Regionalnego wyróżnień, a więc Dolnośląskiej Nagrody Gospodarczej oraz Polsko-Niemieckiej Nagrody Gospodarczej? Jest jeszcze Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy, nie będący nagrodą, ale potwierdzeniem rzetelności i wiarygodności gospodarczej wyróżnionego przedsiębiorstwa. Laureaci Dolnośląskiej Nagrody Gospodarczej to gospodarczy Ambasadorzy Dolnego Śląska, którzy swoim autorytetem, wizerunkiem, marką i wiarygodnością poświadczają pozytywny wizerunek Regionu. Polsko-Niemiecką Nagrodą Gospodarczą honorujemy zarówno firmy, jak i osobistości, które swoją aktywnością, postawą, dokonaniami istotnie przyczyniają się zarówno do zbliżenia biznesowego Polski i Niemiec, jak i do porozumienia obu narodów. Z Janem Waszkiewiczem, politykiem i samorządowcem, nauczycielem akademickim, byłym marszałkiem województwa dolnośląskiego, współinicjatorem i współorganizatorem Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego rozmawia Małgorzata Pawlaczek. Kiedy zrodziła się koncepcja Forum sądził Pan, że za 13 lat, bo tyle czasu minęło, przybierze ono obecny kształt i rozmach? Oczywiście, że nie można było tego przewidzieć. Na pierwszym Forum było nas ok. 200 osób i to traktowaliśmy jako ogromny sukces. Okazało się jednak, że z różnych względów takie przedsięwzięcie jest potrzebne. Miał Pan wówczas jakąś wizję w jakim kierunku Forum powinno się rozwijać? To jest cały czas ta sama, ale nie wizja, lecz misja. Forum tworzy platformę spotkania różnych środowisk ważnych dla rozwoju Dolnego Śląsku. Ci ludzie powinni się spotykać i rozmawiać, żeby przełamywać lody i lepiej wczuwać się w intencje, sposób myślenia, wartości potencjalnych partnerów. Nadal jesteśmy przeświadczeni, że tak trzeba. Dialog między środowiskami biznesowymi i samorządowymi jest możliwy? Tak, ale potrzebny jest odpowiedni klimat do tych rozmów i ludzie, którzy chcą rozmawiać. Forum jest takim miejscem, w którym spotykamy się z dala od codzienności, a dystans sprzyja dialogowi. Ważny jest również wspólny temat tych rozmów. Co roku staramy się sformułować go na tyle szeroko, by przemawiał do wyobraźni ludzi, ale też nie był na tyle bliski partykularnym interesom, żeby ludzi dzielić. To wszystko buduje atmosferę dialogu. Co obecnie jest istotną kwestią dla rozwoju i przyszłości Dolnego Śląska? Jest kilka takich zagadnień. Jedno z najistotniejszych odnosi się do poczucia dolnośląskiej tożsamości. Dyskutując o przyszłości regionu powinniśmy myśleć w kategoriach My, Dolnoślązacy. Ale tej ciągłości pokoleniowej wciąż nie ma. Problemem jest też infrastruktura drogowa oraz nierównomierny rozwój regionu. Obok dynamicznego wzrostu aglomeracji wrocławskiej czy Zagłębia Miedziowego istnieją obszary, na których utrzymuje się bardzo wysoki poziom bezrobocia. Jeszcze przez wiele lat będzie o czym rozmawiać na Forum. Forum stało się przyczynkiem do pojednania między narodami polskim i niemieckim. Jak ważny dla naszego regionu jest niemiecki sąsiad? To jest kluczowy sąsiad, ponieważ geograficznie przylegamy do największego i najważniejszego układu gospodarczego. Pomijając historyczne uwarunkowania, to z gospodarczego punktu widzenia porozumienie się z Niemcami i koordynacja działań jest nam szalenie potrzebna. Jesteśmy tego tak samo świadomi, jak wyzwań związanych z tym sąsiedztwem. Mamy szereg wspólnych problemów, ale też interesów, co do których powinniśmy się z niemieckim sąsiadem porozumieć. Próbujemy to także robić w trakcie Forum. Stąd Polsko-Niemiecka Nagroda Gospodarcza, stąd tradycyjnie dzień gospodarczy pod auspicjami niemieckiego i polskiego ministerstw gospodarki. Jesteśmy dla Niemców ważnym partnerem? Oczywiście, że tak. Można powiedzieć, że prawdziwe partnerstwo jest wtedy, gdy strony nie są symetryczne. Kiedy mogą się wzajemnie uzupełniać, a różnice są interesujące dla drugiej strony. Ale to trzeba dostrzec, zobaczyć. Najważniejsze, by traktować partnera na równi, podchodzić do rozmów bez kompleksów. Może w czymś jesteśmy słabsi, ale w innych aspektach możemy być interesujący. Dlatego na Forum chętnie przyjeżdżają znaczący niemieccy politycy. Widać efekty, ponieważ współpraca niemieckich landów z naszym regionem jest ścisła i korzystna dla obu stron. Współpraca z partnerem niemieckim układa się dobrze. Miałem okazję, pełniąc funkcję marszałka województwa nawiązywać formalne relacje z Saksonią i Dolną Saksonią. Szukaliśmy porozumienia, wspólnych interesów. Paradoksalnie ziemia, która w przekonaniu Józefa Stalina miała nas z Niemcami pokłócić stała się pomostem. Tu się zrodziło porozumienie między obu narodami. I bardzo dobrze.

10 10 Kapitał Dolnego Śląska Rozum mówi Volkswagen, serce podpowiada Audi Z Piotrem Lellek Prezesem Zarządu Audi Centrum Wrocław o popularności marki Audi i Volkswagen w Polsce, funkcjonowaniu w czasach kryzysu oraz współpracy między dealerem a koncernem rozmawia Marcin Prynda. Audi i Volkswagen to marka indywidualistów? Bardzo nas cieszy, że coraz więcej klientów pragnie indywidualizować swoje samochody. Dlatego ACW jest liderem w Polsce, jeśli chodzi o sprzedaż programu Audi Exclusive. Program ten oferuje możliwość stworzenia swojego własnego, wyjątkowego samochodu poprzez wybór niestandardowych lakierów, materiałów, skórzanych tapicerek, aplikacji dekoracyjnych czy pakietów stylistycznych nadwozia. Nasi klienci to wyjątkowi ludzie, którzy oczekują wyjątkowych rozwiązań i program Audi Exclusive jest w stanie im je dostarczyć. Przebywałem wiele lat w Niemczech i porównując tamten rynek z odbiorcami z naszego regionu uważam, że nasz wrocławski klient zwraca szczególną uwagę na detale i charakteryzuje się wyjątkowo dobrym gustem. Cieszę się, kiedy jadąc przez Wrocław widzę jakiś wyjątkowo ładnie skonfigurowany samochód, który wyjechał z salonów naszej firmy. Oczywiście nie tylko samochody są wyjątkowo ładne na wrocławskich ulicach (śmiech). Co decyduje o popularności niemieckich aut, szczególnie Audi i Volkswagena w Polsce? Aby zrozumieć genezę sukcesu Koncernu Volkswagen należy przeanalizować kilka czynników zewnętrznych mających, według mnie, bezpośredni wpływ na dzisiejszą jego pozycję. Po pierwsze przez ostatnich kilkadziesiąt lat koncern miał wyjątkowe szczęście do osób zarządzających, prawdziwych wizjonerów motoryzacyjnych. Za przykład może posłużyć tu choćby dr Carl Hahn, szef koncernu w latach 80-tych, który jako pierwszy rozpoczął produkcję w Chinach. Do dziś dzięki tej decyzji pozycja Volkswagena na rynku chińskim jest bardzo mocna. Kolejnym wizjonerem stojącym na czele koncernu był i jest (obecnie w Radzie Nadzorczej) dr Ferdynand Piech (wnuk Ferdynanda Porsche), wspaniały inżynier, zwolennik tworzenia struktury wielomarkowej w Koncernie VW. To za jego czasów Volkswagen przejął takie marki jak Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Bugatti, Scania, Man, Porsche, a ostatnio również Ducati. Są to najczęściej marki o bardzo silnym brandzie. Zgromadzenie tylu marek pod jednym dachem i właściwe ich pozycjonowanie na rynku to następny sukces Volkswagena. Umiejętne czerpanie z dorobku poszczególnych marek, właściwe przydzielenie zadań poszczególnym ośrodkom badawczym spowodowało niebywałą innowacyjność naszych produktów. Wiele rozwiązań technicznych, które wprowadziliśmy na rynek, zostało bardzo dobrze przyjętych przez klientów i wyznaczyło nowe standardy. Określenia klasa Golfa czy silnik TDI Quattro weszły do języka powszechnego, w wielu dziedzinach staliśmy się wzorcem. Jak zatem podsumuje Pan Audi i Volkswagena? Połączenie najwyższej technologii, innowacyjności i jakości z często nieprzemijającym designem. To właśnie sprawia, że nasze auta są najchętniej kupowanymi samochodami na rynkach wymagających, na rynkach klienta świadomego. Do takiego grona, uważam, należy również rynek polski. Nasz klient to najczęściej osoba zorientowana, powiedziałbym, że bardzo techniczna, czująca walory naszych produktów. Po prostu rozum mówi Volkswagen, serce podpowiada Audi. Jeżeli dodamy do tego fakt, że posiadamy na rynku polskim jedne z najlepszych indeksów cenowych w Europie to wybór jest prosty. Które modele cieszą największym zainteresowaniem? Bardzo dużym zainteresowaniem klientów cieszy się najnowsza odsłona Audi A3. Wysoka pozycja, jaką osiągnął poprzednik połączona z zupełnie nową jakością, jaką oferuje aktualny model powodują, że zebraliśmy już na to auto sporo zamówień. Niesłabnącą popularnością cieszy się cała rodzina Q, czyli Q3, Q5 czy Q7. Zastosowanie legendarnego już napędu quattro oraz wydajnych i ekonomicznych silników skutkują tym, że są to auta, które często opuszczają nasz salon. Zaobserwowałem również, że coraz większym zainteresowaniem klientów cieszą się wersje sportowe samochodów. Są to modele takie jak Audi S6 czy S7 oraz oczywiście nasze supersportowe Audi czyli R8. Audi Centrum Wrocław jako jeden z czterech dealerów w kraju ma autoryzację na to, żeby sprzedawać i serwisować R8, dlatego mamy szerokie grono klientów na ten nietuzinkowy model. Rynek motoryzacyjny negatywnie dotknęły skutki gospodarczego spowolnienia. Spada sprzedaż nowych samochodów. Czy Audi Centrum również odczuwa mniejsze zainteresowanie klientów? Rzecz jasna, że skutki spowolnienia są odczuwalne w każdym sektorze gospodarki. Naszym plusem jest to, że reprezentujemy marki, które inwestują w rozwój nowych technologii i innowacyjność swoich produktów. Mamy dzięki temu coraz więcej zupełnie nowych samochodów do zaoferowania naszym klientom i są to auta, które cieszą się zasłużoną aprobatą i uznaniem na rynku. Istotnym elementem naszej strategii w tych trudnych czasach jest również utrzymywanie bardzo intensywnej aktywności na rynku lokalnym. Pozwala nam ona utrzymać lojalność starych klientów i zdobywać nowych, zarówno w strefie sprzedaży, jak i obsługi posprzedażnej. Audi Centrum ma sposób na kryzys? Sposobów na radzenie sobie z kryzysem jest wiele, pozwoli Pan, że mój pozostanie słodką tajemnicą (śmiech). Jak ocenia Pan współpracę z niemieckim koncernem? Jakie są bariery tej kooperacji, a co stanowi o jej atrakcyjności? Od stycznia w Polsce importerem marek VW, Audi, Skoda, Seat i Porsche jest bezpośrednio koncern Volkswagen AG. Nowe spojrzenie na biznes, jakie reprezentuje prezes zarządu Volkswagen Group Polska Ralf Berckhan jest bardzo prorynkowe. Pan prezes od 20 lat pracuje dla koncernu VAG i można śmiało o nim powiedzieć, że ma benzynę we krwi. Dzięki temu, że znakomicie rozumie reguły funkcjonowania przedsiębiorstwa dealerskiego i zasady panujące na rynku jego polityka i strategia, jaką wdrożył w Polsce sprawiają, że widzimy w importerze naprawdę solidnego i pomocnego partnera w biznesie. Po 10 miesiącach mogę ocenić współpracę z importerem jako doskonałą.

11 Kapitał Dolnego Śląska 11 Zmieniamy, usprawniamy, ulepszamy... Twoją codzienność Naszą misją jest realizacja potrzeb klientów. Wspieramy organizacje w zwiększaniu efektywności procesów oraz doskonaleniu systemów zarządzania. Realizujemy to poprzez skuteczne wdrożenie sprawdzonych rozwiązań informatycznych w możliwie najkrótszym czasie. Ponieważ sami cenimy wygodę, intuicyjność, szybkość i sprawność funkcjonowania narzędzi - gwarantujemy te korzyści naszym klientom. Funkcjonujemy na polskim rynku ponad 20 lat. Mamy dużą wiedzę i doświadczenie, ale najważniejszy jest dla nas sposób pracy z klientem. Nie opieramy się wyłącznie na gotowych i niezmiennych strategiach działania. Oferujemy współpracę, która jest procesem tworzenia najlepszych rozwiązań. Jej podstawą jest zdolność porozumienia oraz kreatywne podejście do potrzeb klientów. Wiemy, że otwartość i entuzjazm mogą przynieść prawdziwie nowatorskie rozwiązania. Posiadamy bogatą i sprawdzoną ofertę rozwiązań informatycznych dla sektora publicznego oraz przedsiębiorstw z różnych obszarów gospodarki. Nasze systemy uwzględniają dynamicznie zmieniające się potrzeby klientów i są stworzone w oparciu o najnowszą wiedzę technologiczną. Znając dobrze procesy biznesowe, zaprojektowaliśmy rozwiązania tak, żeby klient o konkretnych oczekiwaniach otrzymał system będący Copla_reklama.pdf :59 precyzyjną odpowiedzią na przekazane wymagania, zaś klient poszukujący właściwych narzędzi mógł wybrać któryś z gotowych modeli informatycznego wsparcia danego obszaru. Dla naszych klientów nie tylko wdrażamy systemy informatyczne, ale jesteśmy także partnerem i doradcą w zakresie tworzenia strategii informatyzacji przedsiębiorstwa. Tworząc rozwiązania dla klientów bazujemy na autorskich narzędziach oraz technologiach firm partnerskich: IBM (IBM Premier Business Partner), Microsoft, QPR Software oraz mis24.pl Rozwiązania, które oferujemy cechuje: ekspercka automatyzacja procesów precyzyjna komunikacja wygodna mobilność zaawansowana integracja i analiza outsourcing Zrealizowaliśmy kilkaset projektów informatycznych dla klientów z sektora publicznego i wielu branż gospodarki. Zaufali nam m.in.: Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Sprawiedliwości Urząd Gminy Warszawa Wilanów Urząd Miasta Chorzów Aqua Coca Cola HBC Polska EnergiaPro Grupa Żywiec Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu Posiadamy certyfikaty ISO 9001:2008 oraz AQAP 2110:2009, a także akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na wykonywanie projektów ze środków unijnych. al. Armii Krajowej Wrocław tel.: (71) , 30 fax: (71) Biuro w Warszawie Babka Tower Al. Jana Pawła II Warszawa tel.: (22) COPLA > > > > > > > >

12 12 Kapitał Dolnego Śląska Transgraniczne przedsięwzięcia Z Burmistrzem Zgorzelca Rafałem Groniczem o wyzwaniach, jakie podjąć musi samorząd dwunarodowego miasta bez granic rozmawia Marcin Prynda. Jak zarządza się miastem bez granic? Właściwie powinienem odpowiedzieć, że tak samo jak każdym innym miastem. Rozumiem jednak, że to pytanie nie tyle o Zgorzelec, ile o Europa-Miasto Zgorzelec/Görlitz, czyli dwunarodowe, polsko-niemieckie miasto proklamowane w 1998 roku, którym zarządzamy wspólnie, Polacy i Niemcy? Ono faktycznie jest w pewnym sensie bezgraniczne, bo przecież powołaliśmy je po to, aby zjednoczyć na nowo to, co po 1945 roku podzieliła polityka mocarstw. Europa-Miasto Zgorzelec/ Görlitz to nasz sposób na ponowne, chociaż symboliczne zjednoczenie miasta podzielonego granicą państwową, przynależnego do dwóch różnych porządków prawnych, gdzie mieszkańcy posługują się dwoma różnymi językami. Jak zatem zarządza się takim dwunarodowym, polsko-niemieckim miastem? Po to, aby łatwiej radzić sobie z polsko-niemiecka rzeczywistością podwójnego miasta powołaliśmy Komisję Koordynacyjną i grupy robocze ds. kultury i gospodarki, które podczas cyklicznych spotkań pracują nad wspólnymi projektami, wyjaśniają bieżące problemy i szukają dla nich rozwiązań. Spotykamy się też na wspólnych sesjach rad miejskich, podczas których podsumowujemy wspólne działania, sygnalizujemy nowe przedsięwzięcia i przyznajemy honorowy tytuł Zasłużony dla Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz wyróżniając nim osoby, organizacje, instytucje i stowarzyszenia działające na terenie Zgorzelca i Görlitz, które przyczyniają się do rozwoju naszego bliźniaczego miasta, popularyzują wiedzę o nim, jego historię i kulturę. W jakich aspektach Zgorzelec i Görlitz z sobą współpracują? Nasza współpraca obejmuje gospodarkę, kulturę, oświatę, sport, środowisko naturalne, czyli praktycznie każdą dziedzinę samorządowej aktywności. Przede wszystkim jesteśmy dla siebie nawzajem naturalnym partnerem w unijnych projektach o charakterze transgranicznym. Od kilku lat podejmujemy też coraz śmielsze i coraz bardziej udane próby wspólnej promocji turystycznej i gospodarczej, wydając łączone publikacje na temat np. handlu, usług. Uczestniczymy również razem w targach turystycznych, gdzie przedstawiamy się właśnie jako miasto dwunarodowe. Z uwagą przyglądamy się zmianom zachodzącym w obu miastach, bo nawet jeśli trochę z sobą konkurujemy, to z zadowoleniem przyjmujemy sukcesy sąsiadów, bo wiemy, że służą całemu wspólnemu miastu. Najważniejsze jednak, że nasza współpraca nie odbywa się wyłącznie na poziomie urzędów, ale również, i to może nawet znacznie intensywniej, na poziomie ludzi tj. organizacji i stowarzyszeń. Z jakimi wspólnymi dla obu miast problemami pomaga sobie radzić wzajemna kooperacja Zgorzelca i Görlitz? W najbliższym czasie z pewnością będziemy próbowali wspólnie zmierzyć się z odpływem młodych ludzi, którzy opuszczają Zgorzelec i Görlitz, wyjeżdżając na studia, czy w poszukiwaniu pracy. To nasz wspólny i obecnie chyba priorytetowy problem, który chcemy i musimy rozwiązać. Inne obszary, w których poszukujemy wspólnych rozwiązań to komunikacja, środowisko, rozwój miast oraz bezpieczeństwo. Pomóc ma w tym m.in. wspólna Strategia Rozwoju Europa-Miasta obejmująca różne obszary życia naszych miast, która zakłada przemyślane działania służące zrównoważonemu rozwojowi Zgorzelca i Görlitz. Jakie i czy w ogóle są bariery tej współpracy? Wspominałem już o przynależności do dwóch różnych porządków prawnych. Ich konsekwencją jest ograniczenie pewnych możliwości współpracy. W Niemczech i w Polsce pewne kwestie rozwiązuje się inaczej, więc nie zawsze możemy łatwo wypracować skuteczne rozwiązanie. Staramy się jednak, więc chyba niewiele miejscowości może pochwalić się tak udaną praktyczną współpracą jak my. Jaki cel spełnić miał film promujący Europa- -Miasto Görlitz/Zgorzelec Mosty ku przyszłości polsko-niemieckie spotkania nad Nysą? Miał pokazać nas jako interesujące miejsce, które warto poznać. Polsko-niemiecka narracja, bohaterowie pokazani w scenografii obu miast, ale bez wyraźnych wskazań Polska Niemcy, to świadome zabiegi, które mają dać odbiorcom obraz życia w Zgorzelcu/Görlitz, mieście bez granic. Wkomponowane w fabułę filmu trzy największe firmy funkcjonujące w Europa-Mieście i mające tu swoje siedziby, czyli Bombardier, Siemens i Citronex, pokazują dynamikę, nowoczesność i potencjał Europa-Miasta uzupełniając jego wizerunek. Bo nasze polsko-niemieckie miasto to także doskonała lokalizacja dla biznesu. Jak mieszka się w mieście bez granic? Nie przesadzę jeśli powiem, że Zgorzelec i Görlitz to niezwykłe miasta. Na pozór małe, prowincjonalne, ale przecież razem tworzymy blisko 90-tysięczny organizm miejski w samym środku Europy! Można tu żyć bardzo wygodnie korzystając z dostępności tego wszystkiego, co oferują naprawdę duże miasta, bo mamy przecież i teatr, i filharmonię, i muzea Są kina, galerie, starówka, uznawana za jedną z najpiękniejszych w Niemczech a ja myślę, że urodą wyróżnia się nawet w Europie piękne parki, szlaki rowerowe, zoo, obiekty sportowe, baseny, niesamowicie bogate życie kulturalne, świetne restauracje, przyjaźni ludzie i wiele innych atutów. Nie sposób nie wspomnieć również o kłopotach z zatrudnieniem? Jak już mówiłem to nasza największa bolączka, która kładzie się cieniem na wymienionych wyżej licznych zaletach. Świetna lokalizacja powinna stymulować rozwój miasta i przyczyniać się do poprawy jakości życia jego mieszkańców, więc jednym z najważniejszych zadań, które postawiłem przed sobą było stworzenie oferty dla inwestorów, którzy odbudowaliby potencjał produkcyjny Zgorzelca. We wrześniu 2010 roku sukcesem zakończyliśmy dwuletnie starania o przyłączenie naszych terenów inwestycyjnych do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W październiku bieżącego roku pierwszy inwestor, duża niemiecka firma z branży kosmetycznej, otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności w strefie. Wierzę, że to dobry początek. Jakie atrakcje, dla których warto tu przyjechać na weekend lub dłużej oferuje turystom Zgorzelec? Zgorzelec to doskonała baza wypadowa dla miłośników zabytków, historii oraz aktywnego wypoczynku. Urokliwe Przedmieście Nyskie z restauracjami i kawiarniami, liczne zabytki sąsiedniego Görlitz, trasy rowerowe i nowoczesne obiekty sportowe to nasze atuty. Bliskość Izerów, Karkonoszy, Gór Żytawskich oraz pobliski zalew Witka, czy niemieckie Berzdorfer See to szansa na wypoczynek na łonie natury. Coraz więcej osób przyciąga także nasza atrakcyjna oferta kulturalno-rozrywkowa, ze Świętem Starego Miasta Jakubami na czele. Organizujemy je zawsze w ostatni weekend sierpnia razem z naszymi sąsiadami, którzy w tym samym czasie obchodzą święto swojej przepięknej starówki Altstadtfest. Choć to największa nasza impreza, to jednak życie kulturalne i rozrywkowe tętni u nas przez cały rok.

13 Kapitał Dolnego Śląska 13 nie są wyjątkiem, lecz regułą Z Nadburmistrzem Görlitz Siegfriedem Deinege o wyzwaniach, jakie podjąć musi samorząd dwunarodowego miasta bez granic rozmawia Małgorzata Pawlaczek. Jak zarządza się miastem bez granic? Siostrzane miasta Görlitz i Zgorzelec są do siebie podobne, ale nie takie same, dlatego stworzono struktury umożliwiające wspólną pracę. Od roku 1995, raz w miesiącu, odbywają się spotkania Komisji Koordynacyjnej, podczas których urzędnicy pracujący w urzędach miast Görlitz i Zgorzelca omawiają strategie pracy, aktualne problemy, projekty itp. Komisją kierują zastępcy burmistrzów obu miast. Współpraca nie ogranicza się jednak tylko do kontaktów między urzędami, obejmuje również szczeble polityczne. Od roku 1996 przynajmniej raz w roku rady miast Zgorzelca i Görlitz spotykają się na wspólnych obradach, aby podjąć uchwały w ważnych transgranicznych tematach. W jakich aspektach oba miasta z sobą współpracują? W prawie wszystkich obszarach, które wpływają na życie ludzi po obu stronach Nysy. Oprócz komisji koordynacyjnej w urzędach działają polsko- -niemieckie grupy robocze. Wspólnie działają także handlowcy i przedsiębiorcy wspierani m.in. przez Izbę Handlowo-Przemysłową, która ma w Görlitz swoje Polsko-Niemieckie Centrum Kontaktowe. Także Miasto Görlitz wraz z odpowiedzialną za wspieranie gospodarki spółką miejską Europastadt Görlitz/Zgorzelec GmbH pomagają tak polskim, jaki niemieckim przedsiębiorcom w zakładaniu firmy na niemieckim brzegu Nysy. Ale na gospodarce się nie kończy, bo oba miasta mają dobrą sieć współpracy również w obszarze kultury. Nad Nysą bowiem transgraniczna sztuka i projekty kulturalne nie są wyjątkiem, ale regułą. Dwujęzyczna promocja imprez miejskich, polskie napisy wyświetlane podczas przedstawień w Teatrze Görlitz, wspólne święta, festiwale, dwujęzyczne publikacje, wszystko to sprawia, że również w obszarze kultury i rozrywki znika coraz więcej barier. Nie zapominajmy też, że oba miasta, z powodzeniem, choć bez ostatecznego zwycięstwa, ubiegały się wspólnie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2010, odpadając dopiero w ścisłym finale, pokonane przez Essen. Z jakimi wspólnymi dla obu miast problemami pomaga sobie radzić wzajemna kooperacja Zgorzelca i Görlitz? Oba miasta mają w swoich regionach położenie peryferyjne. Nie jest to łatwa sytuacja, dlatego współpraca obu miast jest tym bardziej nieodzowna. Choć wspólne atrakcyjne oferty we wszystkich obszarach życia są bardzo ważne, to jednak nie wystarczą, aby zatrzymać ludność w regionie, jeśli nie powstaną tu także atrakcyjne miejsca pracy. Dopiero praca w połączeniu z dobrą ofertą obejmującą różne sfery życia może nakłonić ludzi do przyjazdu do Zgorzelca/Görlitz. Poprzez wspólny marketing miejski chcemy wypromować Europa- -Miasto i jako miejsce, w którym warto inwestować, i jako miejsce, w którym warto żyć. Jakie i czy w ogóle są bariery tej współpracy? Zaliczyłbym do nich różne kompetencje administracji w Görlitz i w Zgorzelcu. Najnowszym przykładem jest zarządzanie kryzysowe. Po stronie niemieckiej należy ono do kompetencji powiatu Görlitz. Straż Pożarna w Görlitz należy do kompetencji Urzędu Miasta Görlitz. Po stronie polskiej jest to inaczej uregulowane. Tu straż pożarna i zarządzanie kryzysowe podlegają generalnie województwu. Komunikacja odbywa się zatem przez powiat, najwyższy szczebel. Skutkuje to tym, że decyzje o wspólnych miejskich przedsięwzięciach są podejmowane na różnych szczeblach i z różną prędkością. Do tego dochodzi bariera językowa. Jaki cel spełnić miał film promujący Europa- -Miasto Görlitz/Zgorzelec Mosty ku przyszłości polsko-niemieckie spotkania nad Nysą? Ten film prezentuje Europa-Miasto jako JED- NO, stale zrastające się, przygraniczne miasto we wszystkich obszarach, a więc jakości życia, życia miejskiego, gospodarki, turystyki i w aktywnym współżyciu obu narodów w jednym mieście. Miał za zadanie umocnić pozycję Görlitz/Zgorzelca jako miasta z atrakcyjnymi warunkami dla gospodarki, dynamicznego, pełnego ciekawych perspektyw, idealnego do życia i do pracy, dwunarodowego, wielokulturowego, prawdziwie europejskiego. Zachwycając widza kulturalnym dziedzictwem miasta, chcieliśmy wzmocnić wizerunek Görlitz jako najpiękniejszego miasta Niemiec i potwierdzić, że jest warte starań o uznanie za światowe dziedzictwo kultury UNESCO. Jak mieszka się w mieście bez granic? Zasadniczo w Görlitz i w Zgorzelcu żyje się tak, jak w każdym innym mieście, ale nasze sąsiednie miasto nie jest oddalone od nas o kilka kilometrów. Dzieli nas jedna rzeka, lecz łączą wspólne mosty i wspólna przeszłość. Urokiem naszego Europa-Miasta jest bezpośrednia bliskość i wzajemna akceptacja, dzięki którym możemy cieszyć się kulturową różnorodnością i bezpośrednim kontaktem z polskimi zwyczajami i tradycjami. Co swoim mieszkańcom, zarówno rodzimym, jak i napływowym oferuje Görlitz? Jesteśmy miastem małych odległości, w którym wszystkie ważne placówki są łatwo dostępne. Oferujemy atrakcyjne cenowo, piękne mieszkania o dużych powierzchniach, szereg miejsc rekreacji i odpoczynku, bardzo dobre szkoły i placówki opieki dla dzieci, w tym wiele takich, w których kontakt z polskim językiem i zrozumienie dla sąsiadów jest treścią pedagogicznej koncepcji. Jakie atrakcje, dla których warto tu przyjechać na weekend lub dłużej oferuje turystom Görlitz? Myślę, że atrakcją samą w sobie jest swoista egzotyka naszego podwójnego miasta, ale wymieniając inne atrakcje, dla których warto nas odwiedzić, w pierwszej kolejności wymieniłbym architektoniczną urodę Görlitz, dzięki której nasze miasto nazywane jest perłą architektury. Zapisaną w pięknie odrestaurowanych budynkach ponad półwieczną historię architektury prześledzić można oglądając blisko 4 tys. zabytków z okresu od późnego gotyku, przez renesans i barok, aż po secesję. Warto przy tym pamiętać, że Görlitz jest nazywane również niemieckim Hollywood, w którym liczni światowi producenci filmowi kręcą swoje obrazy. Z licznych osobliwości uwadze turystów poleciłbym pochodzącą z 1504 roku wierną kopię Św. Grobu Pańskiego, jedyną nie zniszczoną synagogę w Saksonii, Teatr im. Gerharta Hauptmanna, nie bez powodu nazywany małą operą Sempera. Będąc w Görlitz koniecznie trzeba odwiedzić Muzeum Śląskie, Muzeum Historii Kultury w barbakanie Kaisertrutz oraz Muzeum Przyrodnicze im. Senckenberga. Warto też wziąć udział w licznych imprezach miejskich, m.in. w polsko-niemieckim Europamarathonie, prawdopodobnie jedynym biegu, którego trasa biegnie przez dwa kraje, Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ulicznych ViaThea, Święcie Starego Miasta Jakuby obchodzonym wspólnie ze świętem starówki Görlitz, Bożonarodzeniowym Jarmarku Świątecznym. Ci, którzy lubią aktywnie spędzać czas koniecznie powinni wybrać się nad Jezioro Berzdorf, prawdziwy raj dla miłośników sportów wodnych lub na wyprawę ścieżką rowerową Odra-Nysa Łużycka, albo wspiąć się na szczyt Landeskrone i stamtąd podziwiać panoramę naszej okolicy.

14 14 Kapitał Dolnego Śląska Najlepsze dla klienta SANHA Polska Sp. z o.o. powstała w 1998, w założeniu jako centrum magazynowo-logistyczne do obsługi rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Obok centrali firmy w Essen oraz dwóch fabryk w Niemczech (w Schmiedefeld koło Drezna oraz w Berlinie), jak również zakładu produkującego łączniki miedziane zlokalizowanego w Belgii, SANHA Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład niemieckiego holdingu Sanha GmbH & Co. KG. Od początku działalności oddział w Legnicy obsługiwał klientów na rynku polskim, a od roku 1999 również klientów w Czechach, Estonii, na Ukrainie, Słowacji, Litwie, Łotwie i Węgrzech. Od 2007 roku SANHA Polska obsługuje też rynki skandynawskie, od końca 2009 Francję, a od lipca 2012 Rosję. Wysoko wykwalifikowana kadra Od roku 2012 SANHA Polska przejęła całkowicie od pozostałych zakładów produkcyjnych montaż komponentów oraz pakowanie i konfekcjonowanie. SANHA Polska to jednak nie tylko centrum logistyczne oraz zakład produkcyjny. Firma posiada własny dział badań i rozwoju zatrudniający wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierską. Prowadzone są tutaj projekty innowacyjne nie tylko w skali mikro, mające na celu optymalizowanie procesów produkcyjnych, wdrażanie nowych oraz udoskonalanie istniejących produktów, ale również istotne z punktu widzenia całej branży instalacyjnej. Uzupełnieniem Działu Badań i Rozwoju jest nowoczesne laboratorium, w którym oprócz bieżącej kontroli jakości produkcji prowadzone są badania nad nowymi, ekologicznymi materiałami instalacyjnymi. Obecnie firma zatrudnia około 250 osób, z czego większość to pracownicy strefy produkcyjnej. Innowacje i jakość Ogromnymi atutami marki SANHA w budowaniu przewagi nad konkurencją są innowacyjność technologii, bezkompromisowa jakość i szeroko pojęty serwis. Dysponując czterema własnymi zakładami i posiadając certyfikowany system zarządzania jakością SANHA oferuje jednolitą jakość od produkcji aż po dostawę. Od konwencjonalnych złączek lutowanych, gwintowanych i do spawania z miedzi, stali szlachetnej, brązu lub żeliwa ciągliwego po zaawansowane systemy wtykowe i zaciskowe do przewodów metalowych i z tworzyw sztucznych. Woda, gaz, CO, instalacje solarne, sprężonego powietrza oraz zastosowania przemysłowe SANHA ma odpowiednie rozwiązanie dla każdego rodzaju instalacji. Nasze produkty oraz rozwiązania były wielokrotnie nagradzane zarówno przez krajowe, jak i mię dzynarodowe gremia. Złączki i rury SANHA produkowane są z surowców najwyższej jakości i znakomicie nadają się do wszelkich instalacji w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i obiektach przemysłowych. Najistotniejsze dla SANHA jest zaoferowanie użytkownikowi optymalnych dla niego rozwiązań w połączeniu z kompleksowym serwisem. Produkty SAN- HA zostały dopuszczone przez wszystkie wiodące jednostki certyfikujące, w tym krajowe PZH, INiG oraz ITB. Rozwijając działalność SANHA Polska nie pozostaje obojętna na potrzeby lokalnego środowiska i dzieli się swoim sukcesem. Zakład od lat czynnie wspiera inicjatywy kulturalne na terenie Legnicy. Firma ma również ogromny wkład w dzieło pomagania dzieciom z domów dziecka w Legnicy. Właśnie za długoletnią i szeroko rozumianą współpracę z placówkami opiekuńczo- -wychowawczymi SANHA Polska była wielokrotnie nominowana do nagrody, a za rok 2010 otrzymała Statuetkę Filantrop Roku Regionu Legnickiego. Inwestycje ze środków unijnych Obecnie SANHA Polska realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Inwestycja w innowacyjną technologię do produkcji złączek do instalacji wody pitnej i sanitarnej z ekologicznych, bezołowiowych stopów miedzi. Celem projektu jest produkcja złączek przyjaznych zdrowiu człowieka i niewpływająca negatywnie na środowisko naturalne. Przez ponad cztery dziesięciolecia SANHA zdobyła obszerną wiedzę produkując uznane i certyfikowane produkty ze stali szlachetnej, miedzi, stali węglowej, żeliwa ciągliwego, mosiądzu i tworzywa sztucznego. Obecnie zaś, będąc na bieżąco z aktualnymi potrzebami rynku i zmieniającym się stanem prawnym, wdraża do produkcji łączniki z bezołowiowych stopów mie dzi. Innowacyjność technologii oraz stosowanych materiałów spotkały się z przychylnością organów kwalifikujących projekt do współfinansowania z funduszy UE. Naszym mottem jest udoskonalanie swoich produktów i poszukiwanie nowych rozwiązań w myśl hasła Najlepsze dla klienta.

15 Kapitał Dolnego Śląska 15 Już dziś jesteśmy przygotowani na zmiany Nieustanna praca nad rozwojem nowych technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii owocuje produkcją innowacyjnych systemów grzewczych najwyższej jakości. Rozwiązania te idealnie sprawdzają się w ogrzewaniu domów jednorodzinnych, jak również w dużych inwestycjach, w tym w budynkach użyteczności publicznej. Wielu z nas kolektory słoneczne, pompy ciepła czy kotły na biomasę kojarzą się głównie z domami jednorodzinnymi. Niemniej jednak ich parametry techniczne pozwalają na sprawną i efektywną pracę również w dużych obiektach, takich jak np. szkoły, kościoły, obiekty sportowe, fabryki, a nawet szpitale, gdzie jest nieustanne zapotrzebowanie na duże ilości ciepłej wody użytkowej. Inwestycja w system grzewczy oparty na odnawialnych źródłach energii jest przyjazna dla środowiska, ale przede wszystkim dla samego inwestora, gdyż znacznie redukuje koszty. Największa instalacja solarna w Polsce Największa instalacja solarna w Polsce to montaż blisko 598 kolektorów słonecznych Vitosol 100-S (o łącznej pow. całkowitej 1495 m 2 ) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Jest to duża jednostka medyczna dysponująca ponad 700 łóżkami na 20 oddziałach, z 35 poradniami i 6 zakładami. Zrealizowana inwestycja zapewnia ciepłą wodę użytkową, w pełni zaspokajając potrzeby wszystkich obiektów szpitala. Całkowita wydajność tej instalacji wynosi około 1,3 MW i tym samym jest to największa instalacja solarna w Polsce i jedna z największych tego typu instalacji w Europie. W drugim etapie inwestycji wykonano zabudowę ekonomizerów spalin firmy Viessmann, za działającymi kotłami parowymi gazowo-olejowymi, dzięki czemu wykorzystywane jest wtórne ciepło, które wcześniej było marnotrawione. Całość instalacji funkcjonuje wspólnie i wzajemnie się uzupełnia. Dzięki takiemu kompleksowemu rozwiązaniu wydatki szpitala związane z kosztami utrzymania zmniejszyły się znacząco. Obecnie średnie dobowe zużycie ciepłej wody użytkowej przez szpital wynosi ok. 53m 3, co w ciągu roku daje wartość m 3. Aby ogrzać tak dużą ilość wody, należy dostarczyć energię cieplną o wartości 4088 GJ rocznie. Energia cieplna wyprodukowana przez kolektory słoneczne firmy Viessmann pokrywa zapotrzebowanie w 51,8 proc., kolejne 32,3 proc. gwarantują ekonomizery spalin. Pozostałe 15,9 proc. potrzebnej mocy dostarczane jest przez konwencjonalne źródło ciepła, jakim są działające w kotłowni szpitala 4 kotły gazowo-olejowe Turbomat firmy Viessmann. Oszczędności w gminie i... zagrodzie Innym dobrym przykładem na oszczędzanie był projekt zrealizowany w gminie Krośniewice. Głównym celem projektu była dywersyfikacja źródeł energii wykorzystywanych w Gminie Krośniewice, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania energii słonecznej oraz biomasy. Realizacja projektu to zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii i eliminacja emisji szkodliwych związków do środowiska naturalnego. Przykład ogrzewania 3 budynków oświatowych czy 435 gospodarstw indywidualnych to krok w przyszłość. Inwestycja zrealizowana została z funduszy unijnych dofinansowanie wyniosło ponad 8 mln zł. Powyższe przykłady praktyk gminnych i samorządowych to zyski dla nas wszystkich redukcja emisji CO 2 oraz zmniejszenie temperatury emitowanych spalin, a w konsekwencji ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, w którym żyjemy. Teraz wiemy, że przyszłość wyznaczy oszczędzanie i już dziś jesteśmy przygotowani na zmiany, jakie niesie za sobą nowa Ustawa powiedział Jakub Krygiel, zastępca burmistrza Krośniewic. A wniosek końcowy dla właścicieli domów, dla gmin? Nie licz na tanią energię i przygotuj się na trudniejsze czasy. Możliwości są. Już dzisiaj każdy właściciel domu, każda gmina może obniżyć swoje koszty grzewcze korzystając z nowoczesnych urządzeń i łącząc je w system.

16 16 Kapitał Dolnego Śląska Saksonia jest dla Dolnego Śląska naturalnym partnerem Z drem inż. Maciejem Sygitem Prezesem Zarządu Sygma Business Consulting o odnawialnych źródłach energii, gospodarce odpadami i współpracy w tym obszarze z Saksonią rozmawia Małgorzata Pawlaczek. Jaki jest potencjał Dolnego Śląska w obszarze odnawialnych źródeł energii? Na Dolnym Śląsku przed II wojną światową i tuż po niej funkcjonowało bardzo dużo elektrowni wodnych. Dziś ich moc to ok. 70 MW energii elektrycznej. W roku 2020 moc ta powinna przekroczyć 120 MW. Nasz region jest zasobny w biomasę, z której można wytwarzać energię elektryczną o mocy ponad 500 MW, bez szkody dla środowiska naturalnego. Przyszłość to także widoczna już energetyka wiatrowa oraz fotowoltaika. Uwzględniając ponadto biodegradowalne odpady komunalne można przyjąć, że nasz region może w przyszłości generować energię elektryczną zieloną o mocy ok MW. Nie mamy zresztą wyboru, jeśli chodzi o pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, ponieważ to jest przyszłość. Odnawialne źródła energii były tematem rozmów, jakie odbyły się w Lipsku, podczas VII Polsko-Saksońskiego Forum Ekonomicznego, w którym wziął Pan udział. Budując własne instalacje umożliwiające wytwarzanie zielonej energii powinniśmy wzorować się na Niemcach. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że jesteśmy w tej samej strefie klimatycznej. Konsekwencją klimatu są te same rodzaje źródeł energii wiatr, słońce, woda oraz biomasa. Niemcy mają już kilkadziesiąt lat doświadczeń w obszarze pozyskiwania energii z naturalnych źródeł, w tym w budowie i efektywnym korzystaniu z biogazowni, zasilanych produktami pochodzenia organicznego, najczęściej odpadami. Odbywa się już transfer wiedzy i technologii w tym zakresie z Niemiec, w tym z Saksonii. Dolny Śląsk powinien, Pana zdaniem, inwestować w biogazownie? Nieliczne już tu powstały. Ale procedura uzyskiwania stosownych zezwoleń, odmiennie niż w Niemczech, jest wyjątkowo skomplikowana. W sąsiadującej z Dolnym Śląskiem Saksonii zaczyna brakować biomasy, a my mamy nadwyżki tego surowca, wciąż niezagospodarowane. Na biogaz można przetwarzać niewykorzystane dla środowiska odpady, jak choćby gnojowicę, czy też część odpadów komunalnych, tzw. frakcję mokrą. Biogazownie to dla Dolnego Śląska idealne rozwiązanie również dlatego, że dostarczają energię przez 24 godziny, w przeciwieństwie do kapryśnego wiatru, czy słońca, które nie świeci przecież całą dobę. Jest też kolejny aspekt, mianowicie zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Nowe uregulowania będą obowiązywać od 1 lipca przyszłego roku i zgodnie z nimi część odpadów komunalnych będziemy zobowiązani wykorzystać jako źródło energii. Czy brak powszechności takich rozwiązań w Polsce to kwestia nie tylko zawiłych administracyjnych procedur, ale również braku pieniędzy? Najdziwniejsze jest to, że pieniądze nie są główną barierą. Jest nią mentalność, brak wiedzy o technologiach, brak znajomości rozwiązań w tym zakresie i polskie prawo, niedostosowane do wdrażania tych technologii w życie. Pańskim zdaniem Saksonia może być dla Dolnego Śląska nie tylko wzorem we wdrażaniu rozwiązań, o których rozmawiamy, ale również partnerem biznesowym? Niewykluczone, że Niemcy będą zainteresowani tego rodzaju inwestycjami na Dolnym Śląsku. Szczególnie, że mają technologię, która u nich, w podobnym do naszego klimacie, znakomicie się sprawdza. Są więc dla nas naturalnym partnerem. Chętnie dzielą się również swoim know-how? To jest przede wszystkim biznes. Posiadacz technologii, aby ją sprzedać, musi ją wcześniej zademonstrować. Współpracuję dość blisko z Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH, agencją Landu Saksonii, która promuje gospodarkę tego regionu Niemiec w świecie. Instytucja ta wypełnia swoją ideową misję, umożliwiając mi kontakt z firmami zajmującymi się energiami odnawialnymi, które chętnie dzielą się doświadczeniami w zakresie zastosowanych rozwiązań, promując swoje technologie. Ważnym aspektem tych spotkań jest też możliwość rozmowy z finalnymi użytkownikami takich technologii. Mówiąc o mentalności, jako jednej z barier... Główną barierą jest właśnie mentalność....dotyczy ona inwestorów czy społeczności sprzeciwiającej się budowie takich instalacji w sąsiedztwie domostw? Protestują mieszkańcy. Inwestorzy mają wysoką świadomość skuteczności i korzyści płynących z zastosowania tego rodzaju rozwiązań. Jednym z etapów przygotowawczych, od których zależy uzyskanie zezwolenia na budowę np. biogazowni jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. Istotną rolę odgrywają w nim tzw. konsultacje społeczne. Wystarczy niekiedy sprzeciw jednej osoby, by przedsięwzięcie zablokować na długi czas lub zniechęcić inwestora. Jeden z naszych klientów, na skutek naszym zdaniem całkowicie niesłusznego sprzeciwu mieszkańców nie mógł rozpocząć budowy biogazowni, inwesty cji, którą planowaliśmy wspólnie z dostawcą tech nologii z Saksonii. Lokalna społeczność wygrała. Inwestor, który mógł przyczynić się do rozwoju cywilizacyjnego gminy stracił dotację w wysokości 20 mln zł. Przegrała też gmina, która utraciła szansę na uzyskiwanie znacznych wpływów budżetowych. Spokój i bezpieczeństwo finansów firmy EBOF Europejskie Biuro Ochrony Finansów to projekt powołany do życia przez czterech doświadczonych menedżerów, od lat poruszających się w branży windykacyjnej, skierowany do przedsiębiorców i instytucji finansowych szukających wsparcia w procesie odzyskiwania należności w kraju i za granicą. EBOF oferuje usługi z zakresu windykacji należności wynikających z umów i faktur, których wystawcami i odbiorcami są podmioty prowadzące działalność gospodarczą nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. Rzetelna informacja o kontrahencie Mając na względzie stale rosnące oczekiwania klientów oraz niestabilność polskiego rynku, EBOF dba o komplementarność oferty. Dlatego też usługi windykacyjne uzupełniono o działania poprzedzające cały proces lub wspomagające dochodzenie należności. EBOF swoim klientom proponuje m.in. scoring przed podjęciem współpracy z potencjalnym kontrahentem, bądź na wczesnym jej etapie, a także szeroki wachlarz raportów gospodarczych z profesjonalnym wywiadem detektywistycznym włącznie. EBOF swoją ofertę kieruje również do instytucji finansujących działalność przedsiębiorców takich jak leasingodawcy czy faktorzy. Świadczy również usługi z zakresu weryfikacji i oceny stanu prawnego ruchomości i nieruchomości, mających posłużyć jako zabezpieczenie przyszłych umów. Skuteczne odzyskiwanie należności Mnogość podmiotów oferujących przedsiębiorcom usługi windykacje nie poszła w parze z jakością i rzetelnością ich działalności, co wzbudza uzasadnioną nieufność właścicieli firm. W odpowiedzi na powyższy trend Europejskie Biuro Ochrony Finansów proponuje swoim klientom profesjonalne przeszkolenie kadry zatrudnionej w przedsiębiorstwie, mającej styczność z obsługą przeterminowanych należności. EBOF obce jest szablonowe podejście do zlecenia, ponieważ nie obsługuje wierzytelności masowych. Każde zlecenie stanowi dla EBOF odrębną całość, nad którą pracuje zespół doświadczonych ludzi, przygotowując strategię windykacyjną dostosowaną do indywidualnego przypadku. Europejskie Biuro Ochrony Finansów Sp. z o.o., Sp. K. ul. Wrocławska 33 B lok. 2, Długołęka, Mirków

17 Kapitał Dolnego Śląska 17

18 18 Kapitał Dolnego Śląska Prawnik, menedżer, samorządowiec. Czy to dobre połączenie? Krzysztof Hołub pochodzi z Koszalina; ma 37 lat Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (Radca Prawny) Wiceprezydent Koszalina w latach Ukończył także studia MBA na Politechnice Wrocławskiej Od sierpnia 2011 Prezes Zarządu Aquaparku Wrocław Czy bycie radcą prawnym pomaga, czy przeszkadza w zarządzaniu spółkami? Ktoś mógłby pomyśleć, że radca prawny nie może być skutecznym menedżerem. Jest jednak wiele przykładów, głównie za granicą, wskazujących na to, że prawnicy doskonale zarządzają spółkami. Dlaczego? Wynika to z faktu rozumienia zjawisk gospodarczych, z którymi mieli do czynienia w pracy zawodowej. Ponadto, prawnicy posiadają wyuczoną zdolność szybkiego podejmowania decyzji. Oczywiście każdy menedżer musi podnosić kwalifikacje w tych obszarach wiedzy, które są niezbędne do prawidłowego zarządzania. Czasami są to studia MBA. Tak było między innymi w moim przypadku. Jak będą wyglądały spółki miejskie za kilka lat? Moje doświadczenie samorządowe, a przypomnę, że prawie 3 lata byłem zastępcą prezydenta miasta Koszalina, wskazuje, że spółki miejskie są coraz lepiej i skuteczniej zarządzane. Od dłuższego czasu obserwuję, że gminy zatrudniają coraz lepszych fachowców. Prezydentom zależy na wysokich kwalifikacjach menedżerów spółek miejskich. Jednak realizacja tego założenia może napotykać na trudności, ponieważ wysoko wykwalifikowani menedżerowie sporo kosztują, a rynek prywatny, w tym zakresie, jest elastyczniejszy. Spółki miejskie będą podlegały tym samym zmianom, jakim podlegają spółki prywatne. Gminy czekają więc procesy konsolidacji spółek w silne podmioty gospodarcze, odporniejsze na zmiany na rynku, dywersyfikujące świadczone usługi i ryzyko wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej. Nie bez znaczenia jest również potrzeba optymalizacji kosztów funkcjonowania spółek miejskich. Takimi dużymi podmiotami łatwiej jest zarządzać i łatwiej kontrolować ich działalność. Co jeszcze dało doświadczenie samorządowe? Łatwiej przychodzi mi akceptacja wyśrubowanych zasad etycznych i ograniczeń charakterystycznych dla osób pełniących funkcje publiczne. Bez dwóch zdań, osoby pracujące w sferze publicznej powinny być skromne. Ponadto, każdy menedżer spółki miejskiej doskonale wie, że świadczy swoją pracę na rzecz mieszkańców, ale na rachunek Prezydenta. Zarówno na plus, jak i na minus. Oczywiście lepiej, gdy na plus. A co nowatorskiego udało się ostatnio wprowadzić w Aquaparku Wrocław? Cóż, wystartował absolutnie pionierski w Polsce projekt e-sklepu. On-line można nabywać w nim praktycznie wszystkie nasze usługi: bilety wstępu do wszystkich stref - w tym na basen sportowy; na masaże i inne zabiegi w Wellness & Spa, itd. Do sklepu najlepiej trafić z naszej strony internetowej. W grudniu przedstawimy naszym klientom nowoczesną aplikację mobilną. Zsynchronizowaną ze stroną internetową oraz e-sklepem. Na koniec roku cały projekt zamkniemy oddaniem do użytku nowej, mega interaktywnej, strony internetowej. Znajdziemy na niej więcej filmów, zdjęć, animacji, a mniej tekstu. Mam nadzieję, że 6 grudnia tego roku oddamy do użytku największą saunę fińską w Polsce. W jednym czasie będzie mogło z niej korzystać nawet 90 osób. Podczas seansu w saunie zmieniać się będzie zapach i jednocześnie kolor oświetlenia. Wrocławski Park Wodny S.A. ul. Borowska 99, Wrocław Informacja (pn. - ndz ): tel. (71) , Godziny otwarcia Baseny rekreacyjne: pon. - ndz , Kasy wejściowe czynne do godz Saunarium: pon. - ndz , Kasy wejściowe czynne do godz Wellness&SPA: pon. - pt , sb. - ndz Basen sportowy: pon. - ndz Fitness: pon. - pt , sob. - ndz Sklep Aqua-Fit: pon. - pt , sob. - ndz

19 Kapitał Dolnego Śląska 19 EMC doświadczony partner samorządów i zagranicznych kas chorych EMC Instytut Medyczny SA jest największym właścicielem szpitali i przychodni w Polce. Obecnie ma osiem szpitali z blisko tysiącem łóżek i szesnaście przychodni specjalistycznych i POZ. Oferuje usługi przede wszystkim w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, jak również komercyjnie. Blisko 80 proc. przychodów Grupy pochodzi z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z punktu widzenia władz samorządowych najważniejsze jest doświadczenie i know-how jakim dysponuje Spółka EMC Instytut Medyczny SA w zakresie przekształceń i zarządzania szpitalami powiatowymi. Siedem z ośmiu prowadzonych szpitali weszło do Grupy EMC Instytut Medyczny SA w wyniku zakupu lub dzierżawy od władz lokalnych. Spółka ma za sobą dziesięć lat historii udanej współpracy z samorządowcami. W wyniku tej działalności podupadające placówki zamieniły się w prężnie działające szpitale, które obecnie przynoszą chlubę samorządom. Szpitale wchodzące w skład Grupy EMC Instytut Medyczny SA obejmują opieką medyczną ponad 850 tys. mieszkańców województw: dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. W przychodniach w ramach podstawowej opieki zdrowotnej leczy się ponad 70 tys. pacjentów. Zachęcam Państwa do zapoznania się z naszą stroną internetową Grzegorz Sierechan Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju W placówkach EMC Instytut Medyczny od czerwca 2010 roku leczą się pacjenci zza Odry. Wszystko dzięki współpracy z największą niemiecką Kasą Chorych AOK Die Gesundheitskasse i Techniker Krankenkasse, w których ubezpieczonych jest prawie 20 mln pacjentów. Rozmowy o współpracy z niemiecką Kasą Chorych AOK trwały pół roku. W międzyczasie placówki EMC musiały przejść restrykcyjny audyt niemieckiego partnera. Ostatecznie umowy parafowano na początku maja 2010, a pierwsi pacjenci zza zachodniej granicy pojawili się w placówkach EMC zaraz po podpisaniu umowy. Współpraca z niemiecką Kasą Chorych jest wynikiem długich rozmów i negocjacji. Podpisanie porozumienia nie byłoby możliwe, gdyby nie jakość świadczonych usług, dobre standardy pracy i opieki medycznej oraz wieloletnie doświadczenie firmy we współpracy z firmami ubezpieczeniowymi. Umowa z niemieckim partnerem ma nie tylko wymiar finansowy, ale także marketingowy. We wrześniu 2011 roku EMC Instytut Medyczny podpisał umowy z kolejnymi trzema zagranicznymi kasami chorych, tym razem holenderskimi: CZ, DeltaLloyd oraz OHRA, które obsługują 3,3 mln osób. AOK, TK, CZ, OHRA, DeltaLloyd oferują opiekę medyczną swoim ubezpieczonym w ramach programu EuropaService, który zapewnia swobodny dostęp do całodobowej opieki medycznej. EMC Instytut Medyczny jest jedynym partnerem EuropaService w Polsce Posiadając kartę ubezpieczeniową AOK TK Delta Lloyd Ohra i CZ można skorzystać z: opieki ambulatoryjnej, szpitalnej oraz z opieki przed przyjęciem oraz po wypisie ze szpitala. Maciej Frąckiewicz Menedżer ds. Nauki i Wdrożeń ul. Pilczycka Wrocław Trzymaj firmę w garści! Trudno się odnaleźć wśród ofert biur rachunkowych, a zmianie obsługi księgowej towarzyszy wiele obaw. Czym zatem powinniśmy się kierować przy wyborze outsourcingu księgowego? Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej outsourcingu księgowości należy zwracać uwagę na doświadczenie, proponowane rozwiązania logistyczne, elastyczność w działaniu oraz oprogramowanie, na którym biuro rachunkowe pracuje. Decydenci od swojej księgowości powinni oczekiwać nie tylko kalkulacji VAT czy CIT, ale przede wszystkim płynnego przepływu informacji zarządczej oraz natychmiastowego generowania raportów i analiz. Na polskim rynku są już biura rachunkowe, które zapewniają wysokiej klasy rozwiązania, bez konieczności długotrwałych i kosztownych wdrożeń. Wiemy, że wybór czy zmiana biura księgowego na bardziej nowoczesne i rozumiejące potrzeby zarządcze obsługiwanych przez siebie klientów, podnosi bezpieczeństwo firmy. Wychodząc tym potrzebom naprzeciw oferujemy unikatową księgowość obiektową w czasie rzeczywistym. Nasi klienci znają sytuację finansową swojej firmy bez zbędnego oczekiwania na zamknięcie miesiąca. Mają bieżący dostęp do danych finansowo-księgowych 24 godziny na dobę, z każdego miejsca na świecie. Co w połączeniu z elektronicznym obiegiem dokumentów między klientem a Ekkom powoduje, że pracujemy szybciej od księgowości wewnętrznej, przy jednoczesnym bieżącym przekazywaniu klientowi precyzyjnych informacji zarządczych - mówi Edward Czuchajewski Wiceprezes Centrum Finansowo-Księgowego Ekkom Dajemy naszym Klientom dostęp do szybkiego raportowania oraz wsparcie merytoryczne, co w połączeniu pomaga przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Mają między innymi możliwość oceny wykonania budżetów, rentowności regionów, pracowników, prowadzonych projektów, itp. Widzimy, że informacje, które przekazujemy obsługiwanym przez nas spółkom są kluczowe dodaje wiceprezes Centrum Ekkom. Centrum Finansowo-Księgowe Ekkom Robotnicza 68 a, Wrocław tel fax

20 20 Kapitał Dolnego Śląska Przyszłość dolnośląskich dworców kolejowych Polskie Koleje Państwowe od kilku lat prowadzą proces modernizacji dworców kolejowych. Jednocześnie wzmaga się tendencja do przekazywania tego rodzaju obiektów samorządom lokalnym. Dworzec kolejowy jest pierwszą wizytówką kolei na styku z pasażerem, dlatego tak ważne jest żeby dworce kolejowe były pozytywną zachętą do korzystania z przewozów kolejowych. Od kilku lat kolei wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom prowadząc ogólnopolski proces modernizacji dworców kolejowych. Ważnym punktem na tej mapie jest województwo dolnośląskie, które obfituje w historyczne obiekty tego typu. Wrocław Główny perłą w koronie Wrocław jest najlepszym przykładem na metamorfozę dworców kolejowych. W ciągu ostatnich lat zmodernizowano ich aż osiem. Najwięcej w skali kraju w jednym mieście! Perłą w koronie jest dworzec Wrocław Główny szykowany z myślą o Euro Podczas dwóch lat inwestycji obiekt przeszedł niesamowitą przemianę. Stał się połączeniem historycznej bryły z rozwiązaniami na miarę XXI wieku. Dzięki inwestycji obiekt zyskał parking podziemny na 217 samochodów ulokowany pod powierzchnią placu dworcowego oraz dworzec nocny od strony ulicy Suchej. Poprawił się komfort korzystania przez podróżnych dworca. Obiekt zyskał nowe windy, schody ruchome i taśmy bagażowe na perony. Dostosowano do realiów XXI wieku system głosowej i wizualnej informacji podróżnych. Bezpieczeństwa na dworcu pilnuje nowoczesny system monitoringu składający się z aż 250 kamer. Nacisk położono też na odtworzenie elementów historycznych takie jak zabytkowe stropy czy polichromie w pomieszczeniach budynku głównego dworca. Ich historyczne piękno możemy podziwiać w Sali Sesyjnej czy historycznych poczekalniach na parterze. Ze względu na unikalne połączenie historii z technologią dworzec stał się ważnym miejscem na mapie turystycznej Wrocławia. Po otwarciu przestrzeni handlowej w pełni zaspokoi oczekiwania podróżnych. W ostatnich latach poprawie uległ wizerunek małych dworców kolejowych. Kolejarze zmodernizowali ich aż siedem. Nowy wizerunek zyskały dworce Wrocław Psie Pole, Żerniki, Leśnica, Mikołajów, Pracze i Kuźniki. Obecnie dobiega końca inwestycja na wrocławskim Brochowie. Inwestycje w regionie i współpraca z samorządami PKP S.A. inwestuje w poprawę wizerunku obiektów dworcowych również poza stolicą regionu. Na początku 2012 roku zakończono modernizację dworca Wałbrzych Miasto. Finalizowane są kolejne inwestycje na dworcach w Świebodzicach, Głogowie i Kłodzku Głównym. Planowane ich zakończenie to końcówka, bądź przełom tego i przyszłego roku. Wszystkie to kompleksowe modernizacje z naciskiem na przestrzeń związaną z obsługą podróżnych. Niebawem rozpocznie się inwestycja dworcu w Legnicy. Obecnie kolej szuka wykonawcy na wykonanie tego zadania. Zakończy się ona w 2014 roku. Kolejna tendencją, która nabiera rozpędu w ostatnich latach jest przekazywanie dworców samorządom lokalnym, tak żeby mogły one funkcjonować z korzyścią dla społeczności lokalnych. Do tej pory na Dolnym Śląsku przekazano samorządowcom w oparciu o przepisy ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe z 8 września 2000 r. i Ordynacji Podatkowej około dwudziestu dworców kolejowych. Część z nich już spełnia swoje nowe zadania. Dobrym przykładem jest były budynek dworca w Karpaczu. Przekazany kilka lat temu władzom lokalnym, po modernizacji, pełni dziś funkcje centrum muzealno- -turystyczno-kulturalnego. Z kolei dworzec Świdnica Miasto zmodernizowany przez samorząd będzie pełnił funkcję węzła przesiadkowego komunikacji publicznej. Kolej posiada już plany modernizacji i przekazywania dworców kolejowych na kolejne lata. Należy trzymać kciuki, żeby udało się je zrealizować.

21 Kapitał Dolnego Śląska 21 Przyznano nagrody w konkursach Wrocławskiej Rady FSNT NOT W czwartek, 25 października w Domu Technika we Wrocławiu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu Wrocławskiej Rady FSNT NOT Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki za 2011 rok oraz VIII edycji konkursu Dolnośląska Nagroda Jakości, organizowanego pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca. Jak zaznaczył Prezes Zarządu Wrocławskiej Rady FSNT NOT dr hab. inż. Czesław Szczegielniak nagrody i wyróżniania za wybitne osiągnięcia techniczne przyznawane są co roku, począwszy od Tradycja konkursów dla uzdolnionych techników i inżynierów liczy więc ponad 40 lat i do dziś jest fenomenem wśród tego rodzaju wydarzeń. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki Nie nagradzamy laureatów Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki finansowo, nie ma też cennych nagród rzeczowych, poza tą wyjątkową statuetką, a mimo to popularność tego konkursu jest ogromna powiedział Czesław Szczegielniak. Nagradzane rozwiązania mają przede wszystkim charakter nowatorski podkreślił prof. dr inż. Kazimierz Banyś, Przewodniczący Komisji Konkursów i Nagród WRFSNT NOT. W sumie nagrodziliśmy ponad 200 innowacyjnych prac. Wiele z tych pomysłów zostało opatentowanych. Szereg z nich zostało wdrożonych do przemysłu, stając się kamieniem milowym rozwoju gospodarki narodowej. Niektóre z tych rozwiązań uzyskały kolejne nagrody, w innych konkursach dodał. Specjalne wyróżnienia Wrocławska Rada FSNT NOT przyznała Prezydentowi Miasta Wrocławia Rafałowi Dutkiewiczowi oraz Politechnice Wrocławskiej. Zarówno włodarz Wrocławia, jak i wrocławska uczelnia techniczna od lat patronują konkursowi Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki. W imieniu Prezydenta Wrocławia statuetkę odebrał Wiceprezydent Adam Grehl, który w swoim krótkim wystąpieniu podkreślił, że zarówno wrocławski NOT, jak i ściśle współpracujące z nim uczelnie wydatnie przyczyniają się do wzbogacenia zarówno oferty edukacyjnej, naukowej, jak i gospodarczej, a tym samym inwestycyjnej Wrocławia. Wspieracie Państwo bardzo istotny dla Wrocławia proces budowania gospodarki opartej na wiedzy. To jest urzeczywistnienie naszej idei podkreślił Adam Grehl. To szczególna nagroda, ponieważ kiedy dziś mówi się o dokonaniach naukowych, bardzo duży nacisk kładzie się na te rozwiązania, które znajdują praktyczne zastosowanie, przede wszystkim w gospodarce powiedział prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, Rektor Politechniki Wrocławskiej. Jest to niezwykle istotne w przypadku Politechniki Wrocławskiej, która jest przecież uczelnią zawodową, techniczną, kształcącą przyszłych inżynierów. Dolnośląska Nagroda Jakości Statuetki laureatom VII edycji konkursu Dolnośląska Nagroda Jakości wręczali dr Mieczysław Ciurla, Dyrektor Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, dr hab. inż. Czesław Szczegielniak oraz prof. dr hab. inż. Tomasz Koch, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Dolnośląskiej Nagrody Jakości. Dolnośląska Nagroda Jakości wywodzi się z Polskiej Nagrody Jakości i jest prestiżowym konkursem projakościowym powiedział Tomasz Koch. Co więcej kapituła konkursu ocenia tę jakość w dziewięciu obszarach: przywództwo, strategia, pracownicy, partnerstwo i zasoby, procesy oraz wyroby i usługi, wyniki dotyczące klientów, wyniki dotyczące pracowników, wyniki dotyczące społeczeństwa, wreszcie kluczowe wyniki. Instytucje i firmy, ubiegające się o to wyróżnienie spełniać muszą najwyższe standardy zarządzania we wszystkich tych kategoriach, bez wyjątku. Dr Mieczysław Ciurla zauważył, jak istotne jest to, że nie tylko dolnośląskie przedsiębiorstwa, ale również uczelnie są laureatami Dolnośląskiej Nagrody Jakości. Mamy na Dolnym Śląsku instytucje i firmy nowoczesne, a także innowacyjne produkty, o których dzięki takim konkursom będzie się mówić w Polsce powiedział. Prof. dr hab. Roman Kołacz, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego odbierając statuetkę, powiedział, że wyróżnienie to jest potwierdzeniem słuszności strategii przyjętej i realizowanej przez kierowaną przez niego uczelnię. Dla nas nie liczy się ilość studentów, ale jakość nauczania zaznaczył. Wdrożyliśmy certyfikaty jakości, które pozwalają nam zarządzać uczelnią na o wiele wyższym poziomie. Dlatego traktujemy tę wyjątkową nagrodę jako inspirację do Polskiej Nagrody Jakości, a później może i Europejskiej. Takie mamy ambicje dodał. Janusz Cieślak, Prezes Zarządu MetalERG podkreślił, że Dolnośląską Nagrodę Jakości traktuje przede wszystkim jako docenienie wytężonej pracy całej kadry, tworzącej jego przedsiębiorstwo. Wysoka jakość gwarantuje znalezienie nabywców powiedział. Nasz sukces nie byłby możliwy bez współpracy z uczelniami technicznymi, w tym Politechniką Wrocławską dodał. Warto dodać, że MetalERG, którego produkty, w tym kotły do spalania słomy funkcjonują na całym świecie, jest również laureatem nagrody Mistrz Techniki, jaką Wrocławska Rada przyznała firmie w 2005 roku. Dolnośląska Nagroda Jakości jest dla nas motywacją, by być jeszcze doskonalszą firmą i wprowadzać na rynek kolejne innowacyjne produkty od tych słów rozpoczął swoje wystąpienie Damian Adamczyk, Prezes Zarządu Energy Electric. Nagrody przyznane przez Wrocławską Radę FSNT NOT to zaledwie niewielka część niezwykle cennej, choć niestety mało znanej wśród Dolnoślązaków działalności instytucji integrującej i wspierającej stowarzyszenia techniczne, a także młodych, szczególnie uzdolnionych innowatorów. Prestiż i wysoki poziom konkursów, w tym tegorocznej edycji zarówno nagrody Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki, jak i Dolnośląskiej Nagrody Jakości to najlepsza wizytówka NOT. Małgorzata Pawlaczek Laureaci Konkursu WR FSNT NOT Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki : Nagrody I-go stopnia: Wdrożenie systemu diagnostycznego dla stacji napędowej przenośnika z 10.1 wg projektu opracowanego przez Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej dla PGK GiEK SA Oddział KWB Turów w Bogatyni. Zgłaszający: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Sposób rewitalizacji składowisk mineralnych, zwłaszcza gruntów bezglebowych. Zgłaszający: Katedra Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Nagrody II-go stopnia: Bioutylizacja pierza drobiowego z udziałem szczepionki drobnoustrojów. Zgłaszający: Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Produkt żywnościowy z dodatkiem poprawiającym smak. Zgłaszający: Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Wyróżnienie: Koloidalna barwna dyspersja zawierająca karboksyhemoglobinę. Zgłaszający: Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Laureaci VIII edycji Konkursu Dolnośląska Nagroda Jakości : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Obróbka Metali i Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Zakład Pracy Chronionej MetalERG Spółka Jawna J.M.J. Cieślak Oława Energy Elektric Wrocław Od lewej: Energy Electric we Wrocławiu (Damian Adamczyk), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Regionem prof. dr hab. Alina Wieliczko, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego prof. zw. dr hab. Roman Kołacz, Dyrektor Biura Informacji i Promocji Uczelni mgr Maria Wanke-Jerie, Prorektor ds. Rozwoju Uczelni prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński), Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego DNJ prof. dr hab. inż. Tomasz Koch, Obróbka Metali i Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Zakład Pracy Chronionej MetalERG Spółka Jawna J.M.J. Cieślak w Oławie (Ludwik Bednarz, Prezes Janusz Cieślak, Grzegorz Skrzypczak), Prezes Zarządu Wrocławskiej Rady FSNT NOT dr hab. inż. Czesław Szczegielniak. Na zdjęciu od lewej: Prezes WR FSNT NOT dr hab. inż. Czesław Szczegielniak, JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, Przewodniczący Komisji Konkursów i Nagród WR FSNT NOT prof. Kazimierz Banyś, Prodziekan ds. Ogólnych i Studenckich Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział we Wrocławiu dr inż. Marek Sikora, prof. Radosław Zimroz, mgr inż. Łukasz Kurp, mgr inż. Jarosław Wiśniewski, Wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl, prof. Monika Hardygóra, prof. Walter Bartelmus, mgr inż. Romuald Salata, mgr inż. Konrad Leśniewski.

22 22 Kapitał Dolnego Śląska Bogatynia, ul. Młodych Energetyków 12 tel , fax

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Dolnośląska Izba Gospodarcza Dolnośląska Izba Gospodarcza zrzesza około 400 firm z terenu Dolnego Śląska. DIG jest członkiem Krajowej Izby

Bardziej szczegółowo

Nauczanie języka: Kształcenie zawodowe: Wizja regionu przygranicznego: Portal internetowy: Planowanie przestrzenne obszarów morskich:

Nauczanie języka: Kształcenie zawodowe: Wizja regionu przygranicznego: Portal internetowy: Planowanie przestrzenne obszarów morskich: Protokół z XXVI posiedzenia Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej Szczecin, 29-30 września 2015 r. 1. Zalecenia -Współpraca przygraniczna - 1. Połączenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Proces budowania wspólnej strategii cechowało partnerskie podejście. W prace nad strategią

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy Wspieranie partnerstwa transgranicznego i współpracy

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013

PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013 PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I REGIONU STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SZCZECIN...Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości, rozwoju nowoczesnych technologii oraz gospodarki

Bardziej szczegółowo

Powierzchnie biurowe Inkubator dla nowych firm i startupów IT Mix najemców stymulującej kooperacji Baza konferencyjno-szkoleniowa

Powierzchnie biurowe Inkubator dla nowych firm i startupów IT Mix najemców stymulującej kooperacji Baza konferencyjno-szkoleniowa Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości, rozwoju nowoczesnych technologii oraz gospodarki opartej na wiedzy Ułatwienia dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Dynamiczny wzrost sektora usług biznesowych

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczególne położenie geopolityczne Województwa Zachodniopomorskiego: usytuowanie nad brzegiem Morza Bałtyckiego bliskość zachodniej

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013

PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013 PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I REGIONU STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SZCZECIN...Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości, rozwoju nowoczesnych technologii oraz gospodarki

Bardziej szczegółowo

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa Partnerzy: Swiss Business Hub Polska przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie we współpracy z Polską

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo,

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo, E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y Szanowni Państwo, utworzenie w Europie nowego ośrodka łączącego edukację, badania naukowe i innowacje Europejskiego Instytutu Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Instytucje otoczenia biznesu w subregionie krakowskim L.p. Instytucja Adres www Rodzaje oferowany usług 1. Agencja Rozwoju Miasta S.A. www.arm.krakow.pl ul. Floriańska 31 31-019 Kraków 12/ 429-25-13 12/

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII

PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500

Bardziej szczegółowo

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07 Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) 2015-12-25 21:55:07 2 Niemiecka branża ICT osiągnęła w 2012 roku obroty w wysokości ok. 220

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Przemysł maszynowy w Badenii-Wirtembergii

Przemysł maszynowy w Badenii-Wirtembergii Przemysł maszynowy w Badenii-Wirtembergii Najwyższej jakości maszyny, pierwszorzędne technologie, inteligentne rozwiązania dla przemysłu 4.0 Badenia-Wirtembergia to centrum niemieckiego przemysłu maszynowego

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Connecting Business since 1992!

Connecting Business since 1992! Connecting Business since 1992! Z protokołu Polsko Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej Warszawa, 29-30.IX.2010 r. Komisja wysoko oceniła rolę organizacji samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech

Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Tomasz Salomon Radca Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech Wrocław, 20.06.2013

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców

Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Jan Masalski Radca Poznań, 11.12.2014 Porównanie potencjału obu krajów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje BMS

Inteligentne instalacje BMS Inteligentne instalacje BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS 5 powodów dla których warto być w

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

IDEA KLASTRA. M. E. Porter The Competitive Advantage of Nations 1990. Geograficzna koncentracja firm

IDEA KLASTRA. M. E. Porter The Competitive Advantage of Nations 1990. Geograficzna koncentracja firm TRZYśYŁOWY ŁAŃCUCH WARTOŚCI IDEA KLASTRA Klastry przemysłowe to geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm powiązanych w sieć [ ] przedsiębiorstw, dostawców, usług, instytucji akademickich oraz producentów.

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Komunikat XVI posiedzenia Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska Göhren-Lebbin (Meklemburgia-Pomorze Przednie), 6 marca 2013 r.

Komunikat XVI posiedzenia Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska Göhren-Lebbin (Meklemburgia-Pomorze Przednie), 6 marca 2013 r. Komunikat XVI posiedzenia Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska Göhren-Lebbin (Meklemburgia-Pomorze Przednie), 6 marca 2013 r. W dniu 6 marca 2013 r. w Göhren-Lebbin (Meklemburgia-Pomorze Przednie)

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Forum Sudeckie Fundacja od lat wspiera dialog między dolnośląskimi środowiskami Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 15 dorocznych konferencji; 12 tys.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r.

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Innowacyjne Pomorze Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Nowa jakość rozwoju gospodarczego na Pomorzu Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...5. Wizerunek firmy i działalność przedsiębiorstwa. Monika Kościów Potrzeba badania marki przez organizacje non-profit...

Spis treści. Wstęp...5. Wizerunek firmy i działalność przedsiębiorstwa. Monika Kościów Potrzeba badania marki przez organizacje non-profit... Spis treści Wstęp...5 Część I Wizerunek firmy i działalność przedsiębiorstwa Monika Kościów Potrzeba badania marki przez organizacje non-profit...9 Anna Surdyka Górniak Etyka w działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

Poznań miasto know-how, czyli marketing terytorialny w praktyce

Poznań miasto know-how, czyli marketing terytorialny w praktyce Poznań miasto know-how, czyli marketing terytorialny w praktyce Łukasz Goździor Urząd Miasta Poznania Dyrektor Biura Promocji Miasta Strategia Promocji Marki Poznań MIGRACJE INWESTYCJ E Grupy docelowe

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A.

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. FILOZOFIA DPIN Głównym celem DPIN jest podejmowanie inicjatyw i tworzenie warunków do ścisłej współpracy partnerów z obszaru nauki i gospodarki na rzecz

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo w przemyśle i sektorze wysokich technologii na linii Polska Chiny

Partnerstwo w przemyśle i sektorze wysokich technologii na linii Polska Chiny Zdobądź partnerów dla swojego biznesu technologicznego w Chinach - najbardziej dynamicznym rynku świata! seminarium oraz misja gospodarcza do chin Partnerstwo w przemyśle i sektorze wysokich technologii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Opolskie wita 2015-06-01 11:34:14

Opolskie wita 2015-06-01 11:34:14 Opolskie wita 2015-06-01 11:34:14 2 Woj. opolskie znajduje się w południowo-zachodniej części Polski, w dorzeczu górnej Odry. Bezpośrednio graniczy z Czechami, a także woj. śląskim, dolnośląskim, łódzkim

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

Siećwspółpracy urzędów pracy EUROPRACA SUDETY

Siećwspółpracy urzędów pracy EUROPRACA SUDETY Siećwspółpracy urzędów pracy EUROPRACA SUDETY ocena współpracy prezentacja polskich inicjatyw podejmowanych w powiatach przygranicznych Krzysztof Bolisęga Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku Projektodawca

Bardziej szczegółowo

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departament Gospodarki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Przemysły kreatywne stają cię coraz ważniejsze dla kształtowania rozwoju gospodarczego regionów i miast. Trudności definicyjne Działalność, która wywodzi

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Głównym zadaniem i celem Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju województwa śląskiego, a także zwiększenie napływu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku.

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Witając wszystkich uczestników dzisiejszej konferencji pragnę serdecznie podziękować Państwu za

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa od 8 lipca br., w ramach złożonego w 2004 r. Wniosku do Krajowej Izby Gospodarczej, uczestniczy w profesjonalnym projekcie pt: KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA SIECI GOSPODARCZE - OCENA STANU I PROGNOZA MBA 2009 1 A KONKRETNIE OCENA STANU I PROGNOZA FUNKCJONOWANIA SIECI W OPARCIU O DOŚWIADCZENIA WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA MBA

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Perspektywy inwestycyjne. Co przyciąga inwestorów zagranicznych i polskich? prognozy i trendy Ocena działań gmin w celu przyciągnięcia

Bardziej szczegółowo

Co n a s w y r ó ż n i a

Co n a s w y r ó ż n i a Kim jesteśmy Centrum Prawa Żywnościowego to profesjonalny ośrodek doradczo- -badawczy specjalizujący się w dziedzinie prawa żywnościowego. Stanowi ono fachowe zaplecze eksperckie dla wszystkich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Seminarium naukowe nt. Współpraca transgranicznamałych i średnich przedsiębiorstw po stronie polskiej i czeskiej Wrocław, dn. 17 czerwca 2010 r.

Seminarium naukowe nt. Współpraca transgranicznamałych i średnich przedsiębiorstw po stronie polskiej i czeskiej Wrocław, dn. 17 czerwca 2010 r. 1 2 Seminarium naukowe nt. Współpraca transgranicznamałych i średnich przedsiębiorstw po stronie polskiej i czeskiej Wrocław, dn. 17 czerwca 2010 r. Projekt transgraniczny przyczynia się do tworzenia trwałych

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Bądź niezależny korzystając z siły grupy

Bądź niezależny korzystając z siły grupy Bądź niezależny korzystając z siły grupy O NAS d kilkunastu lat jesteśmy obecni na rynku farmaceutycznym, w związku z tym nie są nam obce oproblemy z jakimi borykają się dziś właściciele aptek. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie DROGA DO WSPÓLNEGO SUKCESU

Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie DROGA DO WSPÓLNEGO SUKCESU Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie DROGA DO WSPÓLNEGO SUKCESU IDEA Klaster ICT Pomorze Zachodnie to stowarzyszenie najdynamiczniej rozwijających się firm informatycznych województwa zachodniopomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Wrocław przyjazny przedsiębiorcom Marzena Horak Biuro Rozwoju Gospodarczego Urząd Miejski Wrocławia

Wrocław przyjazny przedsiębiorcom Marzena Horak Biuro Rozwoju Gospodarczego Urząd Miejski Wrocławia Wrocław przyjazny przedsiębiorcom Marzena Horak Biuro Rozwoju Gospodarczego Urząd Miejski Wrocławia 1 lipiec 2009 Rozwój obecna dekada 2000: 650 000 mieszkańców 130 000 studentów 18 000 absolwentów uczelni

Bardziej szczegółowo

W województwie śląskim zarejestrowanych jest ponad 426 tys. przedsiębiorstw, z czego prawie 96 proc. podmiotów stanowią firmy sektora prywatnego.

W województwie śląskim zarejestrowanych jest ponad 426 tys. przedsiębiorstw, z czego prawie 96 proc. podmiotów stanowią firmy sektora prywatnego. W województwie śląskim zarejestrowanych jest ponad 426 tys. przedsiębiorstw, z czego prawie 96 proc. podmiotów stanowią firmy sektora prywatnego. Autostrady A1 i A4, Drogowa Trasa Średnicowa łącząca duże

Bardziej szczegółowo

Baltic hub - przepis na platformę współpracy. Zdzisław Sobierajski

Baltic hub - przepis na platformę współpracy. Zdzisław Sobierajski Baltic hub - przepis na platformę współpracy Zdzisław Sobierajski Human Factor - projektowanie zawsze powinno być skierowane na korzyści dla użytkownika. foto: Przemek Szuba Gdy dobrze zrozumiem to dobrze

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo