Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej. Kapitał Dolnego Śląska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej. Kapitał Dolnego Śląska"

Transkrypt

1 Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał Dolnego Śląska Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej

2 2 Poznając Kapitał Dolnego Śląska dodatek informacyjno nowe reklamowy obszary, wybieraj doświadczonych przewodników. Siedem lat sukcesu i ponad 200 klientów czyni z nas najbardziej zaufanego partnera oferującego aplikacje w chmurze. Wdrażany w Polsce Wydawca: Prasa Dolnośląska Marcin Prynda Opracowanie redakcyjne: Małgorzata Pawlaczek, Marcin Prynda Patronat honorowy nad wydawnictwem: AZ_CloutMotive_195x265_PL.indd ul. Skowronkowa 1 24, Wilczyce, Wrocław :20 tel./fax: , tel. kom Opracowanie graficzne: Maciej Zwoliński

3 Kapitał Dolnego Śląska dodatek informacyjno-reklamowy 3 Wzajemne relacje między Polską a Niemcami stale się pogłębiają Z Heidrun I. Jung Zastępczynią Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu rozmawia Marcin Prynda. Jakie znaczenie w relacjach polsko- -niemieckich ma gospodarka? Relacje polsko-niemieckie rozgrywają się na wielu różnych płaszczyznach. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej obserwujemy istotne ożywienie w stosunkach gospodarczych zarówno między naszymi krajami, jak również pomiędzy regionami, we współpracy samorządów terytorialnych na wszystkich szczeblach. Zacieśniają się wzajemne powiązania pomiędzy przedsiębiorcami, wzrasta wymiana handlowa w obu kierunkach, mamy do czynienia z widoczną intensyfikacją współpracy gospodarczej. Niemcy są obecnie głównym partnerem handlowym Polski i należą do trzech najważniejszych inwestorów w Polsce. Ze względu na bliskość geograficzną, członkostwo w Unii Europejskiej oraz co niezmiernie ważne intensywne kontakty wspomnianych wyżej podmiotów, nasze wzajemne relacje stale się pogłębiają. Szczególnie ścisła współpraca transgraniczna łączy Dolny Śląsk i niemiecki kraj związkowy Saksonię? Już kilkanaście lat działa we Wrocławiu Agencja Wspierania Gospodarki Saksonii (Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH). Działania, które rozpoczęto w obszarze gospodarki zostały w tym roku rozszerzone o współpracę społeczną i kulturalną za sprawą otwarcia Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonii we Wrocławiu. Warto podkreślić, że obie instytucje ulokowały siedziby na Dolnym Śląsku, ale swoim działaniem obejmują całą Polskę. Pomimo braku sformalizowanego partnerstwa landu Brandenburgia z województwem dolnośląskim w ostatnich latach doszło do wielokrotnych spotkań ministrów gospodarki tych regionów z władzami rządowymi i samorządowymi Dolnego Śląska oraz Wrocławia. Podczas obrad omawiano możliwości współpracy transgranicznej i ożywienia kooperacji branżowej przedsiębiorstw obu krajów. Od 2008 roku Brandenburgia ma we Wrocławiu swojego przedstawiciela, który w sposób szczególny koncentruje się na wspólnych projektach, przede wszystkim w zakresie gospodarki. Mówiąc o współpracy nie sposób pominąć partnerstwa z Dolną Saksonią, które w przyszłym roku obchodzić będzie swoje 20-lecie. Również tutaj oba regiony intensywnie współpracują na wielu płaszczyznach. Czy niemieccy przedsiębiorcy są zainteresowani inwestowaniem na Dolnym Śląsku? Dolny Śląsk, obok Mazowsza, Wielkopolski i Śląska, cieszy się wśród niemieckich inwestorów wyjątkowo dużym zainteresowaniem. Wiemy od przedsiębiorców, że niemieckie firmy przyjmowane są tu z dużą życzliwością. Od 2006 roku bardzo aktywnie działa we Wrocławiu Biuro Regionalne Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej, które skutecznie pomaga przedsiębiorcom niemieckim w procesie inwestycyjnym. Co decyduje o zainteresowaniu niemieckich inwestorów lokowaniem firm na Dolnym Śląsku? W porównaniu do innych województw Dolny Śląsk jest według niemieckich inwestorów stosunkowo dobrze skomunikowany. Niebagatelną rolę odgrywa też oczywiście bliskość zachodniej granicy. Zdaniem niemieckich przedsiębiorców największymi zaletami regionu są szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych, rozbudowana sieć informacji, ale również świetnie rozwinięte otoczenie biznesowe, specjalne strefy ekonomiczne oraz dobra struktura społeczno-ekonomiczna. Aby zachować w przyszłości swoją pozycję atrakcyjnego regionu do lokowania inwestycji, Dolny Śląsk musi regularnie sprawdzać się zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Nasi przedsiębiorcy oczekują szczególnie unowocześnienia systemu kształcenia zawodowego, jak i poprawy infrastruktury drogowej. Jakie obszary działalności gospodarczej najbardziej interesują niemieckich przedsiębiorców? Wśród najpopularniejszych branż z pewnością jest przemysł motoryzacyjny, którego reprezentantami są takie firmy jak Volkswagen Motor Polska czy Bosch, ale sporym zainteresowaniem cieszy się także sektor wysokich technologii i tu należałoby wymienić centrum badawcze Siemensa we Wrocławiu. Zaawansowane technologie to w ogóle ważny punkt naszej współpracy. Na Politechnice Wrocławskiej od 2008 roku działa nowoczesne Centrum Projektowe Instytutu Fraunhofera. Realizowane są tu wspólne badania dla przemysłu polskiego i niemieckiego. Podobnych inicjatyw jest jednak więcej. W ostatnich latach wzrasta też znacząco zainteresowanie sektorem energii odnawialnych i przetwarzaniem odpadów. Obie branże wykazują tendencje wzrostowe i ewidentnie będą odgrywały w przyszłości coraz większą rolę. Należy zauważyć, że większość inwestycji niemieckich w regionie realizowana jest przede wszystkim przez małe i średnie przedsiębiorstwa, reprezentujące szeroką gamę branż i specjalizacji. Dolnośląskie przedsiębiorstwa kooperują z niemieckimi firmami lub oferują swoje produkty i usługi na rynku niemieckim? Niewątpliwie tak jest. Trudno dokładnie oszacować rozmiar tej kooperacji, ale już sam fakt, że ponad 53 proc. dolnośląskiego eksportu trafia do Niemiec świadczy o bardzo silnych związkach obu gospodarek. Jaką rolę w tej wymianie pełni Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu? Konsulat Generalny przede wszystkim informuje przedsiębiorców niemieckich o sytuacji gospodarczo-politycznej w regionie, interesujących projektach i planowanych inwestycjach w sektorze publicznym. W Konsulacie dość często gościmy delegacje polityków niemieckich oraz przedsiębiorców odwiedzających Dolny Śląsk w ramach misji gospodarczych. To znakomite okazje do prezentacji regionu ze strony politycznej i gospodarczej, ale również do wsłuchania się w głos przedsiębiorców, których interesy staramy się wspierać, reprezentując ich przed lokalnymi partnerami polskimi. Konsulat Generalny jest też często pierwszym kontaktem dla firm niemieckich, borykających się z problemami np. kiedy dochodzi do naruszenia ustaleń zawartych w umowach. W takich przypadkach współpracujemy ściśle z Ambasadą Niemiec w Warszawie, jak również odpowiednimi wydziałami ministerstw federalnych. Jakie inicjatywy i działania w obszarze wzajemnej współpracy gospodarczej Państwo podejmują? Konsulat od wielu lat organizuje wydarzenie o charakterze spotkania biznesowego tzw. Dzień Gospodarki być może lepiej Panu znany jako festyn letni Konsulatu Generalnego który jest źródłem ważnych impulsów w nawiązywaniu kontaktów zarówno politycznych, jak i gospodarczych. Naszymi partnerami najczęściej są niemieckie landy współpracujące z Dolnym Śląskiem, m.in. Saksonia, Dolna Saksonia czy Brandenburgia. Dniowi Gospodarki towarzyszą konferencje i seminaria tematyczne organizowane we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo- -Handlową. Czy dolnośląscy przedsiębiorcy zainteresowani współpracą gospodarczą z Niemcami mogą liczyć na wsparcie ze strony Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu? Jak najbardziej i coraz częściej napływają do nas takie zapytania czy wnioski. Od dłuższego już czasu ruch w inwestycjach nie odbywa się tylko w jednym kierunku. Wzrasta liczba polskich przedsiębiorstw, dla których polski rynek stał się zbyt ciasny i są zainteresowane inwestowaniem w Niemczech lub po prostu szukają kooperanta po drugiej stronie Odry. W zależności od pożądanej informacji przekazujemyim kontakty do kompetentnych i sprawdzonych partnerów w Niemczech.

4 4 Kapitał Dolnego Śląska Pozytywne wzorce polsko-niemieckiej współpracy Z Iwoną Makowiecką Kierownikiem Biura Regionalnego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej o inwestycjach niemieckich w Polsce oraz kooperacji między polskimi i niemieckimi przedsiębiorcami rozmawia Małgorzata Pawlaczek. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) jest największą izbą bilateralną w Polsce zrzeszającą ok firm członkowskich. Jakie czynniki o tym zadecydowały? Rzeczywiście to największa bilateralna organizacja przedsiębiorców w Polsce. A zarazem jedna z największych organizacji w gronie 120 niemieckich izb bilateralnych (AHK) na świecie, których sieć działa w blisko 80. krajach. Izba funkcjonuje w Polsce od 1995 roku, a podstawowy zakres jej aktywności to działalność na rzecz rozwoju polsko-niemieckich kontaktów gospodarczych i reprezentacja interesów firm. Polska postrzegana jest przez przedsiębiorców niemieckich jako bardzo atrakcyjne miejsce lokalizacji inwestycji w Europie Środkowej. Na tę atrakcyjność wpływ mają przede wszystkim członkostwo Polski w UE oraz przystąpienie do Układu z Schengen, co potwierdza przeprowadzona przez naszą Izbę na początku roku ankieta koniunkturalna. Na kolejnych wysoko notowanych pozycjach w ankiecie znalazły się: stabilność polityczna, jakość i dostępność lokalnych poddostawców, jakość szkolnictwa wyższego oraz dostępność wykwalifikowanych pracowników. Nie bez znaczenia są dynamiczny rynek wewnętrzny Polski oraz bliskość geograficzna obydwu krajów. Cieszymy się również, że w coraz większym stopniu możemy wspierać polskie firmy w Niemczech. Jakie są zadania przedstawicielstw Izby rozlokowanych w Gliwicach, Wrocławiu i Monachium? Oba Biura Regionalne AHK działające w Gliwicach i we Wrocławiu umożliwiają bliższy kontakt z naszymi firmami członkowskim posiadającymi swoje zakłady produkcyjne w tych regionach Polski. Warto dodać, że poza Biurem Regionalnym we Wrocławiu działającym na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny oraz Biurem Regionalnym w Gliwicach obejmujących swoim zasięgiem Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie mamy swoje przedstawicielstwo w Poznaniu oraz organizujemy cykliczne spotkania i szkolenia w Gdańsku. Otwarte w maju br. Biuro Kontaktowe w Monachium ma za zadanie dodatkowo wspierać kontakty kooperacyjne pomiędzy polskimi i niemieckimi firmami. Na dzień 21 listopada 2012 wspólnie z monachijską Izbą Przemysłowo-Handlową (IHK), Bawarskim Ministerstwem Gospodarki oraz Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej przygotowujemy prezentację gospodarczą Wrocławia, a kilka dni później, 26 listopada, we współpracy z IHK Regensburg oraz Wydziałem Handlu i Inwestycji Ambasady RP, giełdę kooperacyjną dla firm polskich. Kto i na jakich zasadach może zostać firmą członkowską PNIPH? Przynależność do Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej nie jest związana z krajem pochodzenia firmy, lecz z obszarem jej działania. Firmą członkowską może zostać każdy podmiot gospodarczy działający na terenie Polski lub Niemiec, co oznacza, że wśród naszych firm członkowskich znaleźć się mogą firmy skandynawskie, amerykańskie lub brytyjskie działające na terenie jednego z tych krajów. Choć największą grupę stanowią firmy z kapitałem niemieckim działające w Polsce, to warto podkreślić, że w ostatnich latach obserwujemy coraz większe zainteresowanie członkostwem w Izbie firm polskich lokujących swoje aktywności na terenie Niemiec. Jakie są korzyści wynikające z przynależności do Izby? Przynależność do Izby to przede wszystkim okazja do nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń. Organizujemy ponad 150 wydarzeń w roku, co oznacza, że 12 razy w miesiącu w różnych regionach Polski stwarzamy przedsiębiorcom możliwość udziału w branżowych, tematycznych lub klubowych spotkaniach, konferencjach, seminariach, szkoleniach i warsztatach. Członkostwo w AHK Polska to również dostęp do aktualnych informacji gospodarczych w języku polskim i niemieckim. Docieramy do naszych firm członkowskich za pomocą newsletterów: gospodarczego i prawno-podatkowego oraz ukazujących się co dwa miesiące Wiadomości Gospodarczych. Oferujemy zainteresowanym firmom szerokie spektrum usług doradztwa rynkowego i prawnego. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że Izba we współpracy z firmami takimi jak np. MAN Truck & Bus Polska, Volkswagen Poznań, Robert Bosch czy Hearing realizuje również projekty kształcenia zawodowego w klasach patronackich, w których uczy się obecnie ponad 800 osób. Zdanie egzaminów końcowych w tych projektach daje uprawnienia również do wykonywania zawodu na terenie Niemiec. Czy Biuro Regionalne we Wrocławiu oferuje dolnośląskim przedsiębiorcom wsparcie w kontaktach z kooperantami w Niemczech? Jakiego rodzaju jest to pomoc? Od początku swojego istnienia, czyli od września 2006 Biuro Regionalne AHK Polska we Wrocławiu podejmuje szereg inicjatyw wspierających rozwój kontaktów zarówno między dolnośląskimi i niemieckimi firmami, jak i przedstawicielami instytucji i samorządu. W tym celu organizujemy podróże studyjne, giełdy kooperacyjne, konferencje, seminaria, warsztaty i szkolenia dające szanse nawiązania kontaktów partnerom po obu stronach granicy. Nasz dział doradztwa rynkowego i dział prawny są w stanie przygotować indywidualną ofertę dla każdej firmy, która chciałaby rozpocząć działalność gospodarczą na rynku polskim lub niemieckim. Jak ważna jest dla Niemiec wymiana gospodarcza z Polską? I odwrotnie? Polska jest największym rynkiem wśród nowych państw członkowskich Unii Europejskiej i po Francji drugim co do wielkości sąsiadem Niemiec. Natomiast Niemcy od wielu lat są najważniejszym partnerem handlowym Polski. W zakresie inwestycji bezpośrednich, jak podaje NBP, Niemcy plasowali się w Polsce, w 2011 roku na trzecim miejscu, po Luxemburgu i Hiszpanii. W ciągu ostatnich dwóch lat notowany jest również znaczny wzrost inwestycji polskich firm w Niemczech. Polska ambasada w Berlinie szacuje ich obroty w roku bieżącym na miliard euro. Co decyduje o atrakcyjności Dolnego Śląska dla niemieckich inwestorów? Dolny Śląsk ma wiele atutów, ale przytoczę te najczęściej wymieniane przez inwestorów Dolny Śląsk to prężny gospodarczo region, położony blisko granicy z Niemcami, świetnie skomunikowany dzięki autostradzie A4 z siecią europejskich autostrad. Działające tu cztery specjalne strefy ekonomiczne sprzyjają osiedlaniu się atrakcyjnych inwestycji, z czego skorzystało wiele firm niemieckich lokując swoje zakłady produkcyjne w Legnickiej, Wałbrzyskiej czy Kamiennogórskiej SSE. Silnym magnesem jest Wrocław, będący ważnym ośrodkiem akademickim i gospodarczym z silną siecią centrów usługowo-doradczych (BPO i R&D) oraz międzynarodowych firm z branży IT. Czy takie wydarzenia jak Polsko- -Niemiecki Szczyt Gospodarczy, który 16 listopada odbędzie się w Krzyżowej sprzyja znoszeniu barier w ekonomicznej kooperacji między obu partnerami? Przedmiotem Polsko-Niemieckiego Szczytu Gospodarczego nie są bariery, a promocja pozytywnych przykładów współpracy i partnerstwa. Podejmowane w ramach odbywającego się od 2009 roku w ramach Polsko-Niemieckiego Szczytu Gospodarczego tematy pomagają zrozumieć racje obydwu stron, a to zawsze sprzyja zbliżeniu. Ważną częścią tego wydarzenia jest objęta patronatem honorowym Ministrów Gospodarki Polski i Niemiec Polsko-Niemiecka Nagroda Gospodarcza promująca właśnie pozytywne wzorce współpracy.

5 Kapitał Dolnego Śląska 5 Wrocław w świecie ma opinię miasta otwartego, wielokulturowego i przyjaznego Z Prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem o wizerunku Wrocławia na świecie oraz relacjach miasta z niemieckim sąsiadem rozmawia Marcin Prynda. Wrocław w Niemczech promowany był jako Breslau, co spotkało się z krytyką wielu środowisk. Podziela Pan to oburzenie? Wrocław nie był i nie jest promowany jako Breslau. Faktem jest, że przetoczyła się zwłaszcza w mediach dyskusja o tym pod jaką nazwą nasze miasto powinno promować się poza granicami kraju. I choć to powszechne, że akcje promocyjne prowadzone są w języku osób, do których są kierowane, my akurat zdecydowaliśmy, że Wrocław będzie Wrocławiem. To nie oznacza, że Breslau mnie oburza. W Niemczech Wrocław znany jest głównie pod nazwą Breslau, tak samo jak w Polsce używamy nazwy Monachium, a nie München, czy Akwizgran zamiast Aachen. W tym przypadku oburzenie części społeczeństwa wynikło z przekonania, że w ten sposób podkreślamy niemieckość naszego miasta. A Wrocław jest dziś polskim miastem i nic tego nie zmieni, jak nic nie zmieni przeszłości. Historii nie można się wyprzeć, ani udawać, że jej nigdy nie było. Jest Pan zdania, że Wrocław jest prawdziwym Miastem Spotkań, otwartym na wielokulturowość, na różnorodność zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych, w tym szczególnie Niemców, których z tym miastem wiąże przeszłość, historia? Wrocław jest tym miastem, w którym zrodziła się idea pojednania narodów polskiego oraz niemieckiego, i w którym padły słowa: przebaczamy i prosimy o wybaczenie, będące pierwszym krokiem do zbliżenia dwóch boleśnie doświadczonych przez historię narodów. W 1997 roku, w czasie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego Jan Paweł II powiedział: Wrocław jest miastem położonym na styku trzech krajów, które historia bardzo ściśle ze sobą połączyła. Jest poniekąd miastem spotkania, jest miastem, które jednoczy. Tutaj w jakiś sposób spotyka się tradycja duchowa Wschodu i Zachodu. Pamiętamy o skomplikowanej historii Wrocławia, pielęgnujemy tradycje narodów, dla których miasto było w przeszłości małą ojczyzną. Staramy się czerpać z bogatej spuścizny i brać z niej co najlepsze, promować tolerancję, otwartość i szacunek dla innych. Staramy się ze wszystkich sił wypełniać zadanie, które postawili przed nami papież Jan Paweł II i wrocławski arcybiskup Bolesław Kominek. Myślę, że dobrze je wypełniamy. Wrocław jest odbierany na świecie jako miasto otwarte, wielokulturowe, przyjazne. Chętnie inwestują u nas międzynarodowe firmy i odwiedza nas coraz więcej turystów. To najlepszy dowód na to, że wywiązujemy się z misji miasta spotkań. Dlaczego dla Wrocławia tak ważny stał się akurat niemiecki sąsiad Dolnego Śląska? Największą rolę odegrały tu czynniki geograficzne i historyczne. Wrocław jest po prostu blisko położony i znakomicie skomunikowany z zachodnim sąsiadem, a bliskość granicy i wspólne doświadczenia sprzyjają częstej, życzliwej współpracy. Jednak dla nas tak samo ważne są kontakty gospodarcze z innymi krajami: m.in. z Czechami, również bliskim sąsiadem, a wśród inwestorów zagranicznych prym wiodą Amerykanie, Francuzi, Koreańczycy i Hiszpanie. Wrocław po prostu dysponuje bardzo atrakcyjną ofertą, z której chętnie korzystają inwestorzy bez względu na kraj pochodzenia. Co zadecydowało o tym, że niemieckie firmy chętnie lokują we Wrocławiu swoje oddziały i siedziby? Nasze działania prowadzone przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej nie są ukierunkowane na określone kraje, lecz raczej na poszczególne branże np. nowe technologie. Zachęty są więc takie same dla wszystkich: prężna i rozwijająca się aglomeracja, która liczy niemal milion mieszkańców, rozwój gospodarki opartej na wiedzy, liczne centra naukowo-badawcze, rozwinięty sektor finansowy, rozrost branży kreatywnej i IT. Ważny jest też dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry (rocznie mury wrocławskich uczelni wyższych opuszcza ok. 30 tysięcy absolwentów), wsparcie ze strony władz i instytucji lokalnych oraz specjalne programy tworzące pomost między kierunkami kształcenia kadry, a potrzebami nowo powstających firm. Nie bez znaczenia jest także dostęp do infrastruktury kolejowej, autostrad i lotniska oraz co ciekawe wysoka jakość życia. Naszych zagranicznych partnerów zachęca do osiadania i inwestowania tutaj bogata oferta kulturalna i rozrywkowa miasta. Jeśli zaś mówimy o partnerach niemieckich, to znajdują oni we Wrocławiu jeszcze wiele dodatkowych atutów: na Uniwersytecie Wrocławskim prężnie działa wiodący w Polsce Instytut Filologii Germańskiej, a wrocławscy studenci i absolwenci dobrze władają nie tylko językiem angielskim, ale i niemieckim. W stolicy Dolnego Śląska swoje siedziby mają Konsul Generalny Niemiec, Polsko-Niemiecka Izba Handlowa, czy Niemieckie Towarzystwo Kulturalno- -Społeczne. Miasto Wrocław otrzymało prestiżową Nagrodę Polsko-Niemiecką za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich za rok Proszę opowiedzieć o inicjatywach, jakie w tym zakresie podejmuje miasto. O tych zasługach, przy okazji wręczenia nagrody, pięknie opowiedziała Cornelia Pieper, wiceminister spraw zagranicznych Niemiec. Wrocław, jak mówiła, to siedziba Związku Mniejszości Niemieckiej, Instytutu Goethego, Centrum im. Willy ego Brandta, szkół, w których kładzie się nacisk na znajomość języka niemieckiego, Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej i Saksońskiego Biura Łącznikowego. Minister przypomniała o polsko- -niemiecko-izraelskich spotkaniach w domu Edyty Stein i fenomenie Dzielnicy Wzajemnego Szacunku. Doceniła wrocławian, którzy witają zachodnich sąsiadów z otwartością i gościnnością. Przypomniała jubileusz 200-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego, który był świętowany w obecności prezydentów Niemiec, Polski i Ukrainy. A na koniec powiedziała: W Niemczech Wrocław ma już niezliczoną liczbę przyjaciół, co działa na korzyść obu naszych społeczeństw. Przyznaniem Nagrody Polsko-Niemieckiej wyrażamy dzisiaj nasze uznanie oraz składamy szczere podziękowania miastu Wrocław i jego mieszkańcom oraz wszystkim, którzy mieli w tym swój udział. Jakie Wrocław odnosi korzyści ze współpracy ze stroną niemiecką? Niemcy w pewnym sensie nadal pozostają nie tylko przez sam fakt sąsiedztwa, ale również przez wysoki poziom rozwoju naszym oknem na świat. Dotyczy to nowych technologii, know-how, współpracy naukowej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej. Dzięki kontaktom z partnerami z Niemiec Wrocław się rozwija, czerpie z doświadczeń, staje się miastem nowoczesnym i przyjaznym do życia. Na kanwie współpracy z zachodnimi sąsiadami zachodzą zmiany społeczne, które są największą korzyścią. Polacy i Niemcy stają się dla siebie partnerami w biznesie, coraz bliższymi sąsiadami i może wreszcie przyjaciółmi. Dzięki współpracy znikają dawne antagonizmy, a tworzy się nowa więź oparta na wspólnych celach i wspólnym działaniu. Jakie walory tej współpracy są, Pana zdaniem, istotne dla Niemców? Niemcy cenią sobie etos pracy. Nawiązując współpracę ze swoim wschodnim sąsiadem odkrywają, że w Polsce ten etos jest tak samo ważny. Firmy niemieckie cenią sobie naszą wykształconą, efektywną i zaangażowaną kadrę. Doceniają solidność i wsparcie, które im oferujemy oraz zwracają uwagę na stabilną sytuację polityczną i gospodarczą. Cieszymy się swoim wzajemnym rosnącym zaufaniem i coraz lepszymi kontaktami. Inicjatywy takie jak Dolnośląskie Forum Gospodarcze i Polityczne oraz przyznawana przez Dolnośląską Fundację Rozwoju Regionalnego Polsko-Niemiecka Nagroda Gospodarcza korzystnie wpływają na zacieśnienie relacji między Wrocławiem a partnerami z Niemiec? Oczywiście. Fakt, że podczas Dolnośląskiego Forum Gospodarczego i Politycznego poruszane są ważne dla regionu tematy sprawia, że staje się ono coraz bardziej prestiżowe i rozpoznawane w Polsce i Europie. Forum jest okazją do formalnych i nieformalnych spotkań autorytetów i osobistości polityki, gospodarki i biznesu z naszych krajów. Poprzez udział w tym wydarzeniu zapewniamy naszych partnerów, że jesteśmy zainteresowani współpracą na najwyższym poziomie, że spotykamy się w gronie specjalistów, by ustalić najlepsze kierunki rozwoju i że zależy nam nie tylko na naszym mieście, ale na całym regionie. Nagroda jest dowodem na to, że działania, które podejmujemy są doceniane i przynoszą pozytywne efekty dla Polaków i dla Niemców.

6 6 Kapitał Dolnego Śląska Prawdziwa współpraca z zagranicznymi sąsiadami Dolnego Śląska odbywa się na szczeblu lokalnym Z Wojewodą Dolnośląskim Aleksandrem Markiem Skorupą o kompetencjach wojewody w polityce międzynarodowej, współpracy z niemieckim i czeskim sąsiadem oraz roli samorządu w budowaniu relacji z Niemcami i Czechami rozmawiają Małgorzata Pawlaczek i Marcin Prynda. Jakie ustawowe możliwości współpracy międzynarodowej ma Wojewoda Dolnośląski? W świetle Konstytucji RP prowadzenie polityki zagranicznej, w tym zawieranie umów międzynarodowych wymagających ratyfikacji oraz zatwierdzanie i wypowiadanie innych umów międzynarodowych należy do Rady Ministrów. Wojewodowie, jako przedstawiciele Rady Ministrów w województwie mają obowiązek nie tylko działać na podstawie i w granicach prawa, ale również wykonywać politykę rządu. W tym sensie wojewodowie mogą podejmować współpracę z partnerami zagranicznymi, ale nasze możliwości są w dużej mierze ograniczone do zadań wynikających z ustaw oraz umów podejmowanych przez rząd. Jakie zagadnienia współpracy z niemieckim sąsiadem podejmuje obecnie Wojewoda Dolnośląski? Wojewoda bierze czynny udział w realizacji wielu zadań, których charakter wymaga współpracy transgranicznej. Takim zagadnieniem jest z całą pewnością zarządzanie kryzysowe. Wzajemne informowanie się o zagrożeniach, podejmowanie skoordynowanych akcji ratunkowych oraz wspólne planowanie w tym zakresie stało się już pewną normą. Budowany system powiadamiania ratunkowego również uwzględnia elementy kooperacji z Niemcami i Czechami. Szczególne miejsce w tym obszarze zajmuje tematyka ochrony przeciwpowodziowej. Współpraca ta ma zarówno charakter lokalny, a jej elementem jest na przykład podjęta wspólnie z Saksońskim Ministrem Środowiska akcja usuwania pozostałości starych mostów na Nysie Łużyckiej, jak i regionalny, jeśli mówimy o kwestiach ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry, które rozciąga się także na obszarze Niemiec. Ważnym aspektem współpracy z Niemcami są działania służące poprawie bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu przestępczości. Oczywiście w tym przypadku rolę rzeczywistego realizatora tych działań przejmuje policja i służby graniczne. Dla Dolnego Śląska ważniejsza jest współpraca z Saksonią czy przygranicznymi regionami czeskimi? Nieco inna jest współpraca z regionami czeskimi, a jeszcze inna z Saksonią. Wynika to z jednej strony z odmienności partnerów, innej struktury administracyjnej, ale też z innych uwarunkowań społecznych, gospodarczych, czy wręcz geograficznych. Zależy nam na dobrych relacjach z wszystkimi sąsiadami i w tym sensie nie ma współpracy ważniejszej. Ważne jest, aby umiejętnie doprowadzać do osiągania rozwiązań satysfakcjonujących obie strony. Jakie kwestie sporne w relacjach z Saksonią rozwiązuje obecnie Wojewoda? Trudno mówić o kwestiach spornych. Każda sprawa związana jest z koniecznością znalezienia, wypracowania porozumienia. Dotychczas udało się rozwiązywać wszystkie poruszane zagadnienia w taki właśnie sposób. Przykładem może być choćby wspomniany problem pozostałości mostów na Nysie Łużyckiej, które stanowiły zagrożenie powodziowe. Sprawy, z przyczyn formalnych, nie udawało się rozwiązać przez wiele lat. Podjęte przez wojewodę rozmowy i negocjacje doprowadziły do rozpoczęcia prac rozbiórkowych, których koszty pokrywa strona niemiecka. Czy udało się powołać do życia Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, składające się z Dolnego Śląska oraz przygranicznych landów niemieckich i krain czeskich? Jakie będą zadania EUWT? To zadanie jest obecnie realizowane przez samorząd wojewódzki. Trwają ustalenia dotyczące strategicznych zadań EUWT oraz szczegółowego zakresu współpracy. Na pewno EUWT będzie stanowiło istotny instrument koordynacji współpracy w obszarze styku naszych krajów w przyszłości. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze, które co roku, już od 13 lat odbywa się w Krzyżowej stanowi platformę spotkań, ułatwiającą Dolnemu Śląskowi współpracę z niemieckim sąsiadem? Od początku ważnym aspektem Forum w Krzyżowej była współpraca międzynarodowa. Zresztą taki był też kontekst powołania do życia tego przedsięwzięcia. Szczególny duch i charakter Forum sprzyjają pogłębianiu kooperacji i generowaniu nowych pomysłów dotyczących współpracy polsko-niemieckiej. Oddolna współpraca międzynarodowa, realizowana przez samorządy, pełni istotną rolę w budowaniu wymiany politycznej, gospodarczej i społecznej między Polską a Niemcami? Zdecydowanie tak. Wszelkie porozumienia administracyjnie wyższej rangi stanowią tylko ramy prawne i organizacyjne dla tej kooperacji. Prawdziwa współpraca polsko-niemiecka odbywa się na szczeblu lokalnym.

7 Kapitał Dolnego Śląska 7 Z Niemcami łączy nas nie tylko granica Z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Rafałem Jurkowlańcem o współpracy między naszym regionem a landami Niemiec, celach wzajemnej kooperacji oraz promowaniu Dolnego Śląska w Niemczech rozmawiają Małgorzata Pawlaczek i Marcin Prynda. Jakie są priorytety współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z niemieckim sąsiadem? Z Niemcami łączy nas nie tylko sąsiedztwo geograficzne. Od lat współpracujemy m.in. z Saksonią i chcemy tę współpracę kontynuować. Zgodnie z zapisami projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku jest to dla naszego regionu zadanie priorytetowe. Obejmować ma kontakty z Wolnym Państwem Saksonia, ale też ewentualne rozszerzenie współpracy na Kraj Związkowy Brandenburgia (w paśmie Odry). Jakie są cele tej współpracy? Chcemy razem z niemieckimi sąsiadami stymulować rozwój terenów pogranicza polsko-niemieckiego i Euroregionu Nysa. Ma temu służyć system połączeń komunikacyjnych, usług komunalnych, wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i edukacyjnych. Ważne, abyśmy potrafili współpracować w sytuacjach kryzysowych i kwestiach bezpieczeństwa. Te działania wspiera m.in. inicjatywa INTERREG IV A Polska-Saksonia, w ramach której tereny przygraniczne otrzymały na lata środki unijne m.in. na współpracę między małymi i średnimi przedsiębiorstwami pogranicza, rozwój turystyki, infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, działalność kulturalną, edukacyjną i ochronę środowiska. Władze Saksonii wielokrotnie zapewniały o chęci kontynuowania takiej współpracy i mam nadzieję, że wspólnie będziemy tworzyć przyjazne otoczenie dla biznesu, nauki i życia na terenie pogranicza. Które z niemieckich landów są regionami partnerskimi Dolnego Śląska i co zadecydowało o podjęciu współpracy właśnie z nimi? Saksonia to nasz najbliższy partner, z którym łączy nas przede wszystkim położenie geograficzne. Pierwsza umowa regulująca wspólne kontakty została podpisana w 1999 roku przez pierwszego marszałka województwa, prof. Jana Waszkiewicza. Naturalne jest to, że wspólnie opracowujemy zintegrowany, skuteczny i przyjazny dla pasażerów transport na obszarze transgranicznym regionów. Łączy nas troska o zapobieganie powodziom i lokalnym podtopieniom, budowa mostów granicznych czy zarządzanie Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia Ze względu na naturalne sąsiedztwo bardzo wiele gmin i powiatów nawiązało kontakty z partnerami z Saksonii. Przykładem może być Strzegom-Vogtland, Jelenia Góra-Bautzen, Wrocław-Drezno czy Wałbrzych i Freiberg. A to jedynie namiastka tego, co dzieje się na pograniczu regionów. We współpracy uczestniczą również organizacje pozarządowe oraz instytucje, takie jak straż pożarna, policja, szkoły czy przedszkola. Jednym z kamieni milowych, dzięki którym doszło do sformalizowania współpracy z Saksonią było powstanie w 1991 roku Euroregionu Nysa, którego celem jest podniesienie standardu życia mieszkańców, rozwój gospodarczy i poprawa stanu środowiska przyrodniczego. Województwo Dolnośląskie utrzymuje również wzajemne relacje z Dolną Saksonią. Współpracujemy z Krajem Związkowym Dolna Saksonia, ponieważ ten land jest nam szczególnie bliski. To właśnie tam znalazła swoją nową ojczyznę znaczna część Niemców, którzy po zakończeniu wojny musieli opuścić tereny Dolnego Śląska. W latach 70-tych XX wieku rząd Dolnej Saksonii ufundował Nagrodę Kulturalną Śląska, która wspierała i pielęgnowała powiązania byłych mieszkańców Śląska z utraconą ojczyzną. W latach 90-tych, ówczesny wojewoda wrocławski prof. Janusz Zaleski podpisał porozumienie o współpracy z Dolną Saksonią, które jest kontynuowane na mocy zapisów porozumienia o współpracy z sierpnia 2000 roku. Z którymi jeszcze regionami Niemiec Samorząd Województwa Dolnośląskiego utrzymuje kontakty i co stanowi płaszczyznę współpracy? Województwo Dolnośląskie jest zaangażowane we współpracę z innymi niemieckimi regionami przede wszystkim w ramach Partnerstwa Odra. To inicjatywa regionów Brandenburgii i Berlina zainicjowana w latach 2005/2006, w której uczestniczą polskie i niemieckie regiony położone po obu stronach Odry, tj. województwa: zachodniopomorskie, dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie oraz kraje związkowe: Berlin, Saksonia, Brandenburgia i Meklemburgia- -Pomorze Przednie. Tematyka, która najbardziej nas interesuje w tej współpracy to kooperacja gospodarcza w zakresie m.in. innowacji, transferu technologii, małych i średnich przedsiębiorstw oraz transportu, logistyki, energetyki i turystyki. W tym roku udało się także nawiązać kontakty z Bawarią? Tak, a w marcu gościliśmy na Dolnym Śląsku bawarskiego Ministra Gospodarki, Infrastruktury, Transportu i Technologii Martina Zeila, następnie sekretarza stanu w bawarskim Ministerstwie Pracy, Kobiet, Rodziny i Porządku Społecznego Marcusa Sackmanna. We wrześniu odwiedzili nas również przedstawiciele bawarskiego Landtagu. Bawaria zainteresowana jest poszerzeniem kontaktów gospodarczych między naszymi regionami. Niewykluczone jest też nawiązanie współpracy w pozostałych dziedzinach życia społecznego m.in. poprzez wymiany szkolne. Samorząd Województwa Dolnośląskiego promuje Dolny Śląsk w Niemczech? Promocja Dolnego Śląska w Niemczech ma już wieloletnią tradycję. Polega ona m.in. na udziale w różnego rodzaju imprezach organizowanych przez naszych zachodnich sąsiadów. Są to na przykład największe w Niemczech targi rolno-spożywcze Grüne Woche w Berlinie oraz targi ekologiczne Bio- Fach w Norymberdze. Warto również wspomnieć o naszym udziale w wydarzeniach promujących poszczególne landy niemieckie, takie jak np. Tag der Sachsen. Jakie są cele i efekty kampanii promocyjnych i jak odbierany jest nasz region przez Niemców? Dolny Śląsk jest postrzegany przez niemieckich turystów jako atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu pełne nietuzinkowych, interesujących historii, leżące na styku europejskich kultur. Przez bardzo bliskie sąsiedztwo nasz region jest wprost idealny do odwiedzin nawet w ramach krótkich, weekendowych wojaży. Chcemy wykorzystać ten potencjał i właśnie dlatego w ramach kampanii promującej Dolny Śląsk Nie do opowiedzenia. Do zobaczenia emitowaliśmy nasz spot reklamowy również na stronach internetowych najpopularniejszych niemieckich serwisów turystycznych, takich jak m.in. Reisen.de, Ab-in-den-Urlaub.de czy Hotelreservierung.de. Dodatkowo niemieccy widzowie mogli zapoznać się ze spotem promującym Dolny Śląsk, emitowanym w stacji telewizyjnej Eurosport. Jakie znaczenie dla rozwijania stosunków między Dolnym Śląskiem a wybranymi landami Niemiec mają takie inicjatywy, jak Polsko-Niemiecki Szczyt Gospodarczy? To dla nas niezwykle ważny element budowania relacji. W tym roku Krzyżowa będzie już po raz czternasty gościć uczestników Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego, w ramach którego odbędzie się Polsko-Niemiecki Szczyt Gospodarczy. Czy to dobre miejsce do prowadzenie rozmów o ewentualnych barierach wzajemnej współpracy? Wybór miejsca, w którym chcemy spotkać się z partnerami z Niemiec nie jest przypadkowy. W Krzyżowej od wielu lat odbywa się dialog polsko-niemiecki, nie tylko w dziedzinie gospodarki, ale także spraw społecznych czy współpracy organizacji pozarządowych. Jest to dobra okazja do dyskusji nie tylko polityków czy urzędników, ale także przedsiębiorców. Niemcy to przecież dla naszej regionalnej gospodarki najważniejszy partner w wymianie międzynarodowej zarówno pod względem eksportu, jak i importu. Dlatego podczas Forum wręczamy też Polsko-Niemiecką Nagrodę Gospodarczą za szczególne zasługi w rozwoju polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej. Szczyt jest więc dobrą platformą wymiany doświadczeń i budowania trwałych kontaktów gospodarczych. Nie jest to oczywiście jedyne miejsce, gdzie nawiązuje się bliskie kontakty dotyczące polsko- -niemieckiej współpracy gospodarczej. Warto wspomnieć chociażby o Polsko-Saksońskim Forum Gospodarczym, które od dziewięciu lat organizowane jest na przemian na Dolnym Śląsku i w Saksonii. A jakie są bariery współpracy z niemieckim sąsiadem? O przyszłości, perspektywach i barierach będziemy rozmawiać z partnerami zza zachodniej granicy podczas transgranicznych konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020, które w listopadzie odbędą się w Zgorzelcu.

8 8 Kapitał Dolnego Śląska Przyszłość biznesu jest w chmurze Cloud computing to zaawansowana technologia, która pozwala usprawnić pracę, ale także oszczędzić czas i koszty. Stopniowo przekonują się o tym również polscy przedsiębiorcy. Rynek dostrzegł, że przenoszenie do chmury kolejnych obszarów firmowej infrastruktury IT jest naturalną drogą rozwoju. Z odpowiednimi rozwiązaniami przychodzą profesjonalni dostawcy ICT, którzy korzystając z wieloletniego doświadczenia zdobytego na zagranicznych rynkach oferują również polskim klientom sprawdzone i precyzyjnie dostosowane do ich potrzeb usługi w chmurze. Model cloud systematycznie wypiera tradycyjne formy korzystania z usług i infrastruktury informatycznej. Jak wynika z badań, obecnie niemal połowa dużych podmiotów w Polsce korzysta z chmury obliczeniowej (42 proc.). To oznacza, że era post-pc wkroczyła również do kraju nad Wisłą. Największe zainteresowanie cloudem obserwowane jest w branżach bankowej i production/manufacturing. Do rozwiązań w chmurze przekonują się również małe i średnie firmy. W modelu cloud szukają one przede wszystkim oszczędności. Aż 31 proc. badanych wskazuje optymalizację kosztów, jako główny powód korzystania z cloud computingu, choć równie istotny jest wzrost rynku przenośnego internetu i aplikacji mobilnych (29 proc.). Tym opiniom sekundują specjaliści IT wskazując, że postęp technologiczny w obszarze informatyki (np. wirtualizacja zasobów serwerowych) czy telekomunikacji (kilkukrotny spadek cen łącz o dużych przepływnościach oraz nowe technologie mobilne LTE) sprawia, że zarządzający firmami mogą korzystać z coraz większej liczby funkcjonalności dostępnych w chmurze, w coraz bardziej zróżnicowanych obszarach. Cloud computing, czyli outsourcing IT Cloud to model kupowania rozwiązań teleinformatycznych w formie usług o określonych parametrach, dostępnych po uiszczeniu stałej miesięcznej opłaty abonamentowej. Dzięki temu pracownicy i właściciele firm zyskują dostęp do zaawansowanego oprogramowania czy infrastruktury IT bez konieczności inwestycji w sprzęt serwerowy i licencje, co w perspektywie kilku lat wiąże się z ogromnymi oszczędnościami. Konieczność wymiany sprzętu, aktualizacja oprogramowania i migracja danych stanowią wówczas obowiązki zewnętrznej firmy. Ponadto dzięki chmurze przedsiębiorcy mogą wykorzystać olbrzymią skalowalność sprzętu dostawcy i jego łącza o dużej przepustowości. Mają również możliwość czerpania z eksperckiej wiedzy wysokiej klasy wyspecjalizowanych inżynierów, co jest niezwykle istotne w kwestiach związanych chociażby z bezpieczeństwem. Innymi słowy cloud computing jest to forma outsourcingu, dzięki której firmy mogą ograniczyć koszty i skorzystać z doświadczenia wyspecjalizowanych dostawców, którzy poprzez efekt skali wykonają daną usługę lepiej i taniej. Poznając nowe obszary, wybieraj doświadczonych przewodników Szerokie spektrum zaawansowanych usług, pełna integracja i całościowe wsparcie (end-to-end) to główne zalety korzystania z usług profesjonalnych firm teleinformatycznych. Przykładem firmy, która od 2005 roku dostarcza usługi w chmurze jest T-Systems, spółka zależna Grupy Deutsche Telekom, a jednocześnie jeden z największych dostawców kompleksowych rozwiązań teleinformatycznych, który główną siedzibę w Polsce ma we Wrocławiu. Firma jest pionierem cloud computingu zaczęła oferować usługi w chmurze na wiele lat przed tym, gdy technologia ta stała się wiodącym tematem w branży. Zdaniem analityków IDC spółka jest liderem w zakresie dostarczania usług w modelu chmury prywatnej w Europie. Aktualnie z rozwiązań T-Systems w chmurze korzysta już ok. 600 klientów biznesowych i korporacyjnych na całym świecie. Firma odpowiadała za przeniesienie do chmury m.in. całego systemu bilingowego Deutsche Telekom, danych zawartych na 8 tys. serwerów firmy paliwowej Shell, a w kwietniu podpisała kontrakt z British American Tobacco wart 160 mln euro, na mocy którego lider rynku tytoniowego będzie korzystał m.in. z oprogramowania biznesowego w chmurze. Obecnie T-Systems pracuje nad największą na świecie platformą, umożliwiającą współpracę online pracowników globalnego lidera branży motoryzacyjnej. Kiedy projekt się zakończy ponad 200 tys. pracowników Grupy ze Stuttgartu będzie korzystało z rozwiązań w chmurze. Chmura w Polsce Jak dowodzą cyklicznie realizowane badania technologie sprawdzone i doceniane przez zachodnich przedsiębiorców spotykają się również z uznaniem polskiego biznesu. W Polsce duże firmy w modelu cloud najczęściej pozyskują zasoby serwerowe, ale także całe systemy CRM czy ERP (np. SAP). Mniejsze firmy kupują z chmury aplikacje biurowe czy . Ponadto przedsiębiorcy zainteresowani są również wirtualizacją desktopów, która jednocześnie dobrze wpisuje się w coraz bardziej popularny model BYOD (Bring Your Own Device), oraz narzędziami do współpracy, wymiany plików i komunikacji. T-Systems ma na swoim koncie również wdrożenia usług w chmurze prywatnej dla polskich firm. Dzięki współpracy ze spółką krajowe przedsiębiorstwa, takie jak spółka Mirosław Wróbel największy dealer marki Mercedes-Benz na Dolnym Śląsku zyskują dostęp m.in. do działającego w chmurze systemu ERP oraz usług z zakresu VoIP over cloud. Eksperci T-Systems podkreślają, że to tylko kwestia czasu, aż wszystkie polskie firmy zaczną przenosić kolejne obszary firmowej infrastruktury IT do chmury. Zainteresowanie tą technologią będzie również systematycznie rosło na całym świecie. Spółka prognozuje 34-procentowy wzrost wartości usług świadczonych w chmurze w ciągu najbliższych czterech lat. Do końca 2016 roku ma on osiągnąć pułap 114 mld euro. Klienci, którzy już korzystają z usług w modelu chmury nie wyobrażają sobie powrotu do modelu tradycyjnego wdrożenia. Z wiarygodnym dostawcą, którego pracownicy mają wysokie kompetencje, funkcjonalność rozwiązań w chmurze ograniczać może tylko wyobraźnia. Między innymi dlatego dostawcy rozwiązań teleinformatycznych często proponują klientom testy pilotażowe czy try&buy w myśl zasady, że kto raz przetestuje nowe technologie, nie będzie chciał powrócić do tradycyjnych rozwiązań. Takie podejście sprawdziło się u naszych zachodnich sąsiadów i teraz zdaje egzamin również na polskim rynku. Maciej Plebański Dyrektor Działu Sprzedaży w T-Systems

9 Kapitał Dolnego Śląska 9 Forum buduje atmosferę dialogu Z Janisławem Muszyńskim, inżynierem, menedżerem, politykiem, byłym wojewodą wrocławskim, współinicjatorem i współorganizatorem Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego rozmawia Małgorzata Pawlaczek. Kiedy zrodziła się koncepcja Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego sądził Pan, że za 13 lat przybierze ono nie tylko obecny kształt, ale i rozmach? Trudno było to wówczas przewidzieć. Niewątpliwie pomocny był patronat ówczesnego Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Jana Waszkiewicza, który był zarazem współinicjatorem i współorganizatorem Forum. Jeśli władza dostrzega obywatelskie zaangażowanie, uważa je za istotne dla rozwoju i przyszłości regionu, wówczas tego rodzaju inicjatywy jak Forum mogą się ukorzenić. Tak rodzi się dialog. A naszą ideą było zastąpienie walki politycznej dialogiem. Rzeczowy i konstruktywny dialog między środowiskiem biznesu a przedstawicielami samorządu jest możliwy? Tak, ale pod warunkiem, że jego celem jest interes regionu. Forum stało platformą dla efektywnych spotkań i rozmów o rozwoju Dolnego Śląska? Chcieliśmy poprzez Forum promować pewne uniwersalne zasady i wartości, a nie konkretne rozwiązania. Te ostatnie są bowiem wynikiem rozmów między uczestnikami, które toczą się niejednokrotnie jeszcze długo po zakończeniu Forum. Nam zależy na przywróceniu istoty i wagi takich kategorii jak wspólne dobro czy przyzwoitość, które są istotne zarówno w biznesie, jak i polityce. Kierowanie się tymi wartościami sprawia, że na Forum możliwy jest konstruktywny dialog nawet między rozmówcami reprezentującymi skrajnie różne poglądy na rzeczywistość czy daną sprawę. Sądzi Pan, że Dolny Śląsk, mówiąc kolokwialnie, równie dobrze obyłby się bez inicjatywy, jaką jest Forum? Nigdy nie monitorowaliśmy efektów rozmów. Uznaliśmy, że jeśli ludzie porozumieli się na Forum, a później wchodzili w jakieś wspólne przedsięwzięcia, to należy się z tego cieszyć. Samo Forum natomiast wciąż ewoluuje. Przez ewolucję rozumiemy stałe poszukiwanie nowych rozwiązań, kreatywność a także otwarcie na różnorodność. Takie właśnie wartości chcemy przekazywać uczestnikom Forum. Co teraz dla Dolnego Śląska jest istotne, nad jakimi kwestiami istotnymi dla rozwoju regionu powinniśmy się obecnie pochylić? Zarysowana właśnie strategia rozwoju Dolnego Śląska jest bardzo wartościowa dla przyszłości naszego regionu. Chcemy się włączyć do dyskusji z koncepcją zaproponowaną przez KGHM, zakładającą utworzenie na przygranicznych terenach Polski i Niemiec Europejskiego Regionu Miedziowego. To by oznaczało, że Dolny Śląsk może mieć strategię wykraczającą poza granice Polski. Niemcy, co zawsze dostrzegano podczas rozmów odbywających się na Forum w Krzyżowej, nadal są dla nas ważnym partnerem? W partnerstwie z Niemcami tkwi olbrzymi potencjał współpracy gospodarczej. Gospodarka Niemiec opiera się na przemyśle ciężkim. Większość złóż metali ciężkich na świecie należy obecnie do Chin, Niemcy mogą więc wciąż jeszcze stanowić przeciwwagę dla azjatyckiego monopolu. Choćby z tego powodu niewątpliwie są dla nas ważnym partnerem. Jaka jest rola przyznawanych przez Dolnośląską Fundację Rozwoju Regionalnego wyróżnień, a więc Dolnośląskiej Nagrody Gospodarczej oraz Polsko-Niemieckiej Nagrody Gospodarczej? Jest jeszcze Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy, nie będący nagrodą, ale potwierdzeniem rzetelności i wiarygodności gospodarczej wyróżnionego przedsiębiorstwa. Laureaci Dolnośląskiej Nagrody Gospodarczej to gospodarczy Ambasadorzy Dolnego Śląska, którzy swoim autorytetem, wizerunkiem, marką i wiarygodnością poświadczają pozytywny wizerunek Regionu. Polsko-Niemiecką Nagrodą Gospodarczą honorujemy zarówno firmy, jak i osobistości, które swoją aktywnością, postawą, dokonaniami istotnie przyczyniają się zarówno do zbliżenia biznesowego Polski i Niemiec, jak i do porozumienia obu narodów. Z Janem Waszkiewiczem, politykiem i samorządowcem, nauczycielem akademickim, byłym marszałkiem województwa dolnośląskiego, współinicjatorem i współorganizatorem Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego rozmawia Małgorzata Pawlaczek. Kiedy zrodziła się koncepcja Forum sądził Pan, że za 13 lat, bo tyle czasu minęło, przybierze ono obecny kształt i rozmach? Oczywiście, że nie można było tego przewidzieć. Na pierwszym Forum było nas ok. 200 osób i to traktowaliśmy jako ogromny sukces. Okazało się jednak, że z różnych względów takie przedsięwzięcie jest potrzebne. Miał Pan wówczas jakąś wizję w jakim kierunku Forum powinno się rozwijać? To jest cały czas ta sama, ale nie wizja, lecz misja. Forum tworzy platformę spotkania różnych środowisk ważnych dla rozwoju Dolnego Śląsku. Ci ludzie powinni się spotykać i rozmawiać, żeby przełamywać lody i lepiej wczuwać się w intencje, sposób myślenia, wartości potencjalnych partnerów. Nadal jesteśmy przeświadczeni, że tak trzeba. Dialog między środowiskami biznesowymi i samorządowymi jest możliwy? Tak, ale potrzebny jest odpowiedni klimat do tych rozmów i ludzie, którzy chcą rozmawiać. Forum jest takim miejscem, w którym spotykamy się z dala od codzienności, a dystans sprzyja dialogowi. Ważny jest również wspólny temat tych rozmów. Co roku staramy się sformułować go na tyle szeroko, by przemawiał do wyobraźni ludzi, ale też nie był na tyle bliski partykularnym interesom, żeby ludzi dzielić. To wszystko buduje atmosferę dialogu. Co obecnie jest istotną kwestią dla rozwoju i przyszłości Dolnego Śląska? Jest kilka takich zagadnień. Jedno z najistotniejszych odnosi się do poczucia dolnośląskiej tożsamości. Dyskutując o przyszłości regionu powinniśmy myśleć w kategoriach My, Dolnoślązacy. Ale tej ciągłości pokoleniowej wciąż nie ma. Problemem jest też infrastruktura drogowa oraz nierównomierny rozwój regionu. Obok dynamicznego wzrostu aglomeracji wrocławskiej czy Zagłębia Miedziowego istnieją obszary, na których utrzymuje się bardzo wysoki poziom bezrobocia. Jeszcze przez wiele lat będzie o czym rozmawiać na Forum. Forum stało się przyczynkiem do pojednania między narodami polskim i niemieckim. Jak ważny dla naszego regionu jest niemiecki sąsiad? To jest kluczowy sąsiad, ponieważ geograficznie przylegamy do największego i najważniejszego układu gospodarczego. Pomijając historyczne uwarunkowania, to z gospodarczego punktu widzenia porozumienie się z Niemcami i koordynacja działań jest nam szalenie potrzebna. Jesteśmy tego tak samo świadomi, jak wyzwań związanych z tym sąsiedztwem. Mamy szereg wspólnych problemów, ale też interesów, co do których powinniśmy się z niemieckim sąsiadem porozumieć. Próbujemy to także robić w trakcie Forum. Stąd Polsko-Niemiecka Nagroda Gospodarcza, stąd tradycyjnie dzień gospodarczy pod auspicjami niemieckiego i polskiego ministerstw gospodarki. Jesteśmy dla Niemców ważnym partnerem? Oczywiście, że tak. Można powiedzieć, że prawdziwe partnerstwo jest wtedy, gdy strony nie są symetryczne. Kiedy mogą się wzajemnie uzupełniać, a różnice są interesujące dla drugiej strony. Ale to trzeba dostrzec, zobaczyć. Najważniejsze, by traktować partnera na równi, podchodzić do rozmów bez kompleksów. Może w czymś jesteśmy słabsi, ale w innych aspektach możemy być interesujący. Dlatego na Forum chętnie przyjeżdżają znaczący niemieccy politycy. Widać efekty, ponieważ współpraca niemieckich landów z naszym regionem jest ścisła i korzystna dla obu stron. Współpraca z partnerem niemieckim układa się dobrze. Miałem okazję, pełniąc funkcję marszałka województwa nawiązywać formalne relacje z Saksonią i Dolną Saksonią. Szukaliśmy porozumienia, wspólnych interesów. Paradoksalnie ziemia, która w przekonaniu Józefa Stalina miała nas z Niemcami pokłócić stała się pomostem. Tu się zrodziło porozumienie między obu narodami. I bardzo dobrze.

10 10 Kapitał Dolnego Śląska Rozum mówi Volkswagen, serce podpowiada Audi Z Piotrem Lellek Prezesem Zarządu Audi Centrum Wrocław o popularności marki Audi i Volkswagen w Polsce, funkcjonowaniu w czasach kryzysu oraz współpracy między dealerem a koncernem rozmawia Marcin Prynda. Audi i Volkswagen to marka indywidualistów? Bardzo nas cieszy, że coraz więcej klientów pragnie indywidualizować swoje samochody. Dlatego ACW jest liderem w Polsce, jeśli chodzi o sprzedaż programu Audi Exclusive. Program ten oferuje możliwość stworzenia swojego własnego, wyjątkowego samochodu poprzez wybór niestandardowych lakierów, materiałów, skórzanych tapicerek, aplikacji dekoracyjnych czy pakietów stylistycznych nadwozia. Nasi klienci to wyjątkowi ludzie, którzy oczekują wyjątkowych rozwiązań i program Audi Exclusive jest w stanie im je dostarczyć. Przebywałem wiele lat w Niemczech i porównując tamten rynek z odbiorcami z naszego regionu uważam, że nasz wrocławski klient zwraca szczególną uwagę na detale i charakteryzuje się wyjątkowo dobrym gustem. Cieszę się, kiedy jadąc przez Wrocław widzę jakiś wyjątkowo ładnie skonfigurowany samochód, który wyjechał z salonów naszej firmy. Oczywiście nie tylko samochody są wyjątkowo ładne na wrocławskich ulicach (śmiech). Co decyduje o popularności niemieckich aut, szczególnie Audi i Volkswagena w Polsce? Aby zrozumieć genezę sukcesu Koncernu Volkswagen należy przeanalizować kilka czynników zewnętrznych mających, według mnie, bezpośredni wpływ na dzisiejszą jego pozycję. Po pierwsze przez ostatnich kilkadziesiąt lat koncern miał wyjątkowe szczęście do osób zarządzających, prawdziwych wizjonerów motoryzacyjnych. Za przykład może posłużyć tu choćby dr Carl Hahn, szef koncernu w latach 80-tych, który jako pierwszy rozpoczął produkcję w Chinach. Do dziś dzięki tej decyzji pozycja Volkswagena na rynku chińskim jest bardzo mocna. Kolejnym wizjonerem stojącym na czele koncernu był i jest (obecnie w Radzie Nadzorczej) dr Ferdynand Piech (wnuk Ferdynanda Porsche), wspaniały inżynier, zwolennik tworzenia struktury wielomarkowej w Koncernie VW. To za jego czasów Volkswagen przejął takie marki jak Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Bugatti, Scania, Man, Porsche, a ostatnio również Ducati. Są to najczęściej marki o bardzo silnym brandzie. Zgromadzenie tylu marek pod jednym dachem i właściwe ich pozycjonowanie na rynku to następny sukces Volkswagena. Umiejętne czerpanie z dorobku poszczególnych marek, właściwe przydzielenie zadań poszczególnym ośrodkom badawczym spowodowało niebywałą innowacyjność naszych produktów. Wiele rozwiązań technicznych, które wprowadziliśmy na rynek, zostało bardzo dobrze przyjętych przez klientów i wyznaczyło nowe standardy. Określenia klasa Golfa czy silnik TDI Quattro weszły do języka powszechnego, w wielu dziedzinach staliśmy się wzorcem. Jak zatem podsumuje Pan Audi i Volkswagena? Połączenie najwyższej technologii, innowacyjności i jakości z często nieprzemijającym designem. To właśnie sprawia, że nasze auta są najchętniej kupowanymi samochodami na rynkach wymagających, na rynkach klienta świadomego. Do takiego grona, uważam, należy również rynek polski. Nasz klient to najczęściej osoba zorientowana, powiedziałbym, że bardzo techniczna, czująca walory naszych produktów. Po prostu rozum mówi Volkswagen, serce podpowiada Audi. Jeżeli dodamy do tego fakt, że posiadamy na rynku polskim jedne z najlepszych indeksów cenowych w Europie to wybór jest prosty. Które modele cieszą największym zainteresowaniem? Bardzo dużym zainteresowaniem klientów cieszy się najnowsza odsłona Audi A3. Wysoka pozycja, jaką osiągnął poprzednik połączona z zupełnie nową jakością, jaką oferuje aktualny model powodują, że zebraliśmy już na to auto sporo zamówień. Niesłabnącą popularnością cieszy się cała rodzina Q, czyli Q3, Q5 czy Q7. Zastosowanie legendarnego już napędu quattro oraz wydajnych i ekonomicznych silników skutkują tym, że są to auta, które często opuszczają nasz salon. Zaobserwowałem również, że coraz większym zainteresowaniem klientów cieszą się wersje sportowe samochodów. Są to modele takie jak Audi S6 czy S7 oraz oczywiście nasze supersportowe Audi czyli R8. Audi Centrum Wrocław jako jeden z czterech dealerów w kraju ma autoryzację na to, żeby sprzedawać i serwisować R8, dlatego mamy szerokie grono klientów na ten nietuzinkowy model. Rynek motoryzacyjny negatywnie dotknęły skutki gospodarczego spowolnienia. Spada sprzedaż nowych samochodów. Czy Audi Centrum również odczuwa mniejsze zainteresowanie klientów? Rzecz jasna, że skutki spowolnienia są odczuwalne w każdym sektorze gospodarki. Naszym plusem jest to, że reprezentujemy marki, które inwestują w rozwój nowych technologii i innowacyjność swoich produktów. Mamy dzięki temu coraz więcej zupełnie nowych samochodów do zaoferowania naszym klientom i są to auta, które cieszą się zasłużoną aprobatą i uznaniem na rynku. Istotnym elementem naszej strategii w tych trudnych czasach jest również utrzymywanie bardzo intensywnej aktywności na rynku lokalnym. Pozwala nam ona utrzymać lojalność starych klientów i zdobywać nowych, zarówno w strefie sprzedaży, jak i obsługi posprzedażnej. Audi Centrum ma sposób na kryzys? Sposobów na radzenie sobie z kryzysem jest wiele, pozwoli Pan, że mój pozostanie słodką tajemnicą (śmiech). Jak ocenia Pan współpracę z niemieckim koncernem? Jakie są bariery tej kooperacji, a co stanowi o jej atrakcyjności? Od stycznia w Polsce importerem marek VW, Audi, Skoda, Seat i Porsche jest bezpośrednio koncern Volkswagen AG. Nowe spojrzenie na biznes, jakie reprezentuje prezes zarządu Volkswagen Group Polska Ralf Berckhan jest bardzo prorynkowe. Pan prezes od 20 lat pracuje dla koncernu VAG i można śmiało o nim powiedzieć, że ma benzynę we krwi. Dzięki temu, że znakomicie rozumie reguły funkcjonowania przedsiębiorstwa dealerskiego i zasady panujące na rynku jego polityka i strategia, jaką wdrożył w Polsce sprawiają, że widzimy w importerze naprawdę solidnego i pomocnego partnera w biznesie. Po 10 miesiącach mogę ocenić współpracę z importerem jako doskonałą.

11 Kapitał Dolnego Śląska 11 Zmieniamy, usprawniamy, ulepszamy... Twoją codzienność Naszą misją jest realizacja potrzeb klientów. Wspieramy organizacje w zwiększaniu efektywności procesów oraz doskonaleniu systemów zarządzania. Realizujemy to poprzez skuteczne wdrożenie sprawdzonych rozwiązań informatycznych w możliwie najkrótszym czasie. Ponieważ sami cenimy wygodę, intuicyjność, szybkość i sprawność funkcjonowania narzędzi - gwarantujemy te korzyści naszym klientom. Funkcjonujemy na polskim rynku ponad 20 lat. Mamy dużą wiedzę i doświadczenie, ale najważniejszy jest dla nas sposób pracy z klientem. Nie opieramy się wyłącznie na gotowych i niezmiennych strategiach działania. Oferujemy współpracę, która jest procesem tworzenia najlepszych rozwiązań. Jej podstawą jest zdolność porozumienia oraz kreatywne podejście do potrzeb klientów. Wiemy, że otwartość i entuzjazm mogą przynieść prawdziwie nowatorskie rozwiązania. Posiadamy bogatą i sprawdzoną ofertę rozwiązań informatycznych dla sektora publicznego oraz przedsiębiorstw z różnych obszarów gospodarki. Nasze systemy uwzględniają dynamicznie zmieniające się potrzeby klientów i są stworzone w oparciu o najnowszą wiedzę technologiczną. Znając dobrze procesy biznesowe, zaprojektowaliśmy rozwiązania tak, żeby klient o konkretnych oczekiwaniach otrzymał system będący Copla_reklama.pdf :59 precyzyjną odpowiedzią na przekazane wymagania, zaś klient poszukujący właściwych narzędzi mógł wybrać któryś z gotowych modeli informatycznego wsparcia danego obszaru. Dla naszych klientów nie tylko wdrażamy systemy informatyczne, ale jesteśmy także partnerem i doradcą w zakresie tworzenia strategii informatyzacji przedsiębiorstwa. Tworząc rozwiązania dla klientów bazujemy na autorskich narzędziach oraz technologiach firm partnerskich: IBM (IBM Premier Business Partner), Microsoft, QPR Software oraz mis24.pl Rozwiązania, które oferujemy cechuje: ekspercka automatyzacja procesów precyzyjna komunikacja wygodna mobilność zaawansowana integracja i analiza outsourcing Zrealizowaliśmy kilkaset projektów informatycznych dla klientów z sektora publicznego i wielu branż gospodarki. Zaufali nam m.in.: Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Sprawiedliwości Urząd Gminy Warszawa Wilanów Urząd Miasta Chorzów Aqua Coca Cola HBC Polska EnergiaPro Grupa Żywiec Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu Posiadamy certyfikaty ISO 9001:2008 oraz AQAP 2110:2009, a także akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na wykonywanie projektów ze środków unijnych. al. Armii Krajowej Wrocław tel.: (71) , 30 fax: (71) Biuro w Warszawie Babka Tower Al. Jana Pawła II Warszawa tel.: (22) COPLA > > > > > > > >

12 12 Kapitał Dolnego Śląska Transgraniczne przedsięwzięcia Z Burmistrzem Zgorzelca Rafałem Groniczem o wyzwaniach, jakie podjąć musi samorząd dwunarodowego miasta bez granic rozmawia Marcin Prynda. Jak zarządza się miastem bez granic? Właściwie powinienem odpowiedzieć, że tak samo jak każdym innym miastem. Rozumiem jednak, że to pytanie nie tyle o Zgorzelec, ile o Europa-Miasto Zgorzelec/Görlitz, czyli dwunarodowe, polsko-niemieckie miasto proklamowane w 1998 roku, którym zarządzamy wspólnie, Polacy i Niemcy? Ono faktycznie jest w pewnym sensie bezgraniczne, bo przecież powołaliśmy je po to, aby zjednoczyć na nowo to, co po 1945 roku podzieliła polityka mocarstw. Europa-Miasto Zgorzelec/ Görlitz to nasz sposób na ponowne, chociaż symboliczne zjednoczenie miasta podzielonego granicą państwową, przynależnego do dwóch różnych porządków prawnych, gdzie mieszkańcy posługują się dwoma różnymi językami. Jak zatem zarządza się takim dwunarodowym, polsko-niemieckim miastem? Po to, aby łatwiej radzić sobie z polsko-niemiecka rzeczywistością podwójnego miasta powołaliśmy Komisję Koordynacyjną i grupy robocze ds. kultury i gospodarki, które podczas cyklicznych spotkań pracują nad wspólnymi projektami, wyjaśniają bieżące problemy i szukają dla nich rozwiązań. Spotykamy się też na wspólnych sesjach rad miejskich, podczas których podsumowujemy wspólne działania, sygnalizujemy nowe przedsięwzięcia i przyznajemy honorowy tytuł Zasłużony dla Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz wyróżniając nim osoby, organizacje, instytucje i stowarzyszenia działające na terenie Zgorzelca i Görlitz, które przyczyniają się do rozwoju naszego bliźniaczego miasta, popularyzują wiedzę o nim, jego historię i kulturę. W jakich aspektach Zgorzelec i Görlitz z sobą współpracują? Nasza współpraca obejmuje gospodarkę, kulturę, oświatę, sport, środowisko naturalne, czyli praktycznie każdą dziedzinę samorządowej aktywności. Przede wszystkim jesteśmy dla siebie nawzajem naturalnym partnerem w unijnych projektach o charakterze transgranicznym. Od kilku lat podejmujemy też coraz śmielsze i coraz bardziej udane próby wspólnej promocji turystycznej i gospodarczej, wydając łączone publikacje na temat np. handlu, usług. Uczestniczymy również razem w targach turystycznych, gdzie przedstawiamy się właśnie jako miasto dwunarodowe. Z uwagą przyglądamy się zmianom zachodzącym w obu miastach, bo nawet jeśli trochę z sobą konkurujemy, to z zadowoleniem przyjmujemy sukcesy sąsiadów, bo wiemy, że służą całemu wspólnemu miastu. Najważniejsze jednak, że nasza współpraca nie odbywa się wyłącznie na poziomie urzędów, ale również, i to może nawet znacznie intensywniej, na poziomie ludzi tj. organizacji i stowarzyszeń. Z jakimi wspólnymi dla obu miast problemami pomaga sobie radzić wzajemna kooperacja Zgorzelca i Görlitz? W najbliższym czasie z pewnością będziemy próbowali wspólnie zmierzyć się z odpływem młodych ludzi, którzy opuszczają Zgorzelec i Görlitz, wyjeżdżając na studia, czy w poszukiwaniu pracy. To nasz wspólny i obecnie chyba priorytetowy problem, który chcemy i musimy rozwiązać. Inne obszary, w których poszukujemy wspólnych rozwiązań to komunikacja, środowisko, rozwój miast oraz bezpieczeństwo. Pomóc ma w tym m.in. wspólna Strategia Rozwoju Europa-Miasta obejmująca różne obszary życia naszych miast, która zakłada przemyślane działania służące zrównoważonemu rozwojowi Zgorzelca i Görlitz. Jakie i czy w ogóle są bariery tej współpracy? Wspominałem już o przynależności do dwóch różnych porządków prawnych. Ich konsekwencją jest ograniczenie pewnych możliwości współpracy. W Niemczech i w Polsce pewne kwestie rozwiązuje się inaczej, więc nie zawsze możemy łatwo wypracować skuteczne rozwiązanie. Staramy się jednak, więc chyba niewiele miejscowości może pochwalić się tak udaną praktyczną współpracą jak my. Jaki cel spełnić miał film promujący Europa- -Miasto Görlitz/Zgorzelec Mosty ku przyszłości polsko-niemieckie spotkania nad Nysą? Miał pokazać nas jako interesujące miejsce, które warto poznać. Polsko-niemiecka narracja, bohaterowie pokazani w scenografii obu miast, ale bez wyraźnych wskazań Polska Niemcy, to świadome zabiegi, które mają dać odbiorcom obraz życia w Zgorzelcu/Görlitz, mieście bez granic. Wkomponowane w fabułę filmu trzy największe firmy funkcjonujące w Europa-Mieście i mające tu swoje siedziby, czyli Bombardier, Siemens i Citronex, pokazują dynamikę, nowoczesność i potencjał Europa-Miasta uzupełniając jego wizerunek. Bo nasze polsko-niemieckie miasto to także doskonała lokalizacja dla biznesu. Jak mieszka się w mieście bez granic? Nie przesadzę jeśli powiem, że Zgorzelec i Görlitz to niezwykłe miasta. Na pozór małe, prowincjonalne, ale przecież razem tworzymy blisko 90-tysięczny organizm miejski w samym środku Europy! Można tu żyć bardzo wygodnie korzystając z dostępności tego wszystkiego, co oferują naprawdę duże miasta, bo mamy przecież i teatr, i filharmonię, i muzea Są kina, galerie, starówka, uznawana za jedną z najpiękniejszych w Niemczech a ja myślę, że urodą wyróżnia się nawet w Europie piękne parki, szlaki rowerowe, zoo, obiekty sportowe, baseny, niesamowicie bogate życie kulturalne, świetne restauracje, przyjaźni ludzie i wiele innych atutów. Nie sposób nie wspomnieć również o kłopotach z zatrudnieniem? Jak już mówiłem to nasza największa bolączka, która kładzie się cieniem na wymienionych wyżej licznych zaletach. Świetna lokalizacja powinna stymulować rozwój miasta i przyczyniać się do poprawy jakości życia jego mieszkańców, więc jednym z najważniejszych zadań, które postawiłem przed sobą było stworzenie oferty dla inwestorów, którzy odbudowaliby potencjał produkcyjny Zgorzelca. We wrześniu 2010 roku sukcesem zakończyliśmy dwuletnie starania o przyłączenie naszych terenów inwestycyjnych do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W październiku bieżącego roku pierwszy inwestor, duża niemiecka firma z branży kosmetycznej, otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności w strefie. Wierzę, że to dobry początek. Jakie atrakcje, dla których warto tu przyjechać na weekend lub dłużej oferuje turystom Zgorzelec? Zgorzelec to doskonała baza wypadowa dla miłośników zabytków, historii oraz aktywnego wypoczynku. Urokliwe Przedmieście Nyskie z restauracjami i kawiarniami, liczne zabytki sąsiedniego Görlitz, trasy rowerowe i nowoczesne obiekty sportowe to nasze atuty. Bliskość Izerów, Karkonoszy, Gór Żytawskich oraz pobliski zalew Witka, czy niemieckie Berzdorfer See to szansa na wypoczynek na łonie natury. Coraz więcej osób przyciąga także nasza atrakcyjna oferta kulturalno-rozrywkowa, ze Świętem Starego Miasta Jakubami na czele. Organizujemy je zawsze w ostatni weekend sierpnia razem z naszymi sąsiadami, którzy w tym samym czasie obchodzą święto swojej przepięknej starówki Altstadtfest. Choć to największa nasza impreza, to jednak życie kulturalne i rozrywkowe tętni u nas przez cały rok.

13 Kapitał Dolnego Śląska 13 nie są wyjątkiem, lecz regułą Z Nadburmistrzem Görlitz Siegfriedem Deinege o wyzwaniach, jakie podjąć musi samorząd dwunarodowego miasta bez granic rozmawia Małgorzata Pawlaczek. Jak zarządza się miastem bez granic? Siostrzane miasta Görlitz i Zgorzelec są do siebie podobne, ale nie takie same, dlatego stworzono struktury umożliwiające wspólną pracę. Od roku 1995, raz w miesiącu, odbywają się spotkania Komisji Koordynacyjnej, podczas których urzędnicy pracujący w urzędach miast Görlitz i Zgorzelca omawiają strategie pracy, aktualne problemy, projekty itp. Komisją kierują zastępcy burmistrzów obu miast. Współpraca nie ogranicza się jednak tylko do kontaktów między urzędami, obejmuje również szczeble polityczne. Od roku 1996 przynajmniej raz w roku rady miast Zgorzelca i Görlitz spotykają się na wspólnych obradach, aby podjąć uchwały w ważnych transgranicznych tematach. W jakich aspektach oba miasta z sobą współpracują? W prawie wszystkich obszarach, które wpływają na życie ludzi po obu stronach Nysy. Oprócz komisji koordynacyjnej w urzędach działają polsko- -niemieckie grupy robocze. Wspólnie działają także handlowcy i przedsiębiorcy wspierani m.in. przez Izbę Handlowo-Przemysłową, która ma w Görlitz swoje Polsko-Niemieckie Centrum Kontaktowe. Także Miasto Görlitz wraz z odpowiedzialną za wspieranie gospodarki spółką miejską Europastadt Görlitz/Zgorzelec GmbH pomagają tak polskim, jaki niemieckim przedsiębiorcom w zakładaniu firmy na niemieckim brzegu Nysy. Ale na gospodarce się nie kończy, bo oba miasta mają dobrą sieć współpracy również w obszarze kultury. Nad Nysą bowiem transgraniczna sztuka i projekty kulturalne nie są wyjątkiem, ale regułą. Dwujęzyczna promocja imprez miejskich, polskie napisy wyświetlane podczas przedstawień w Teatrze Görlitz, wspólne święta, festiwale, dwujęzyczne publikacje, wszystko to sprawia, że również w obszarze kultury i rozrywki znika coraz więcej barier. Nie zapominajmy też, że oba miasta, z powodzeniem, choć bez ostatecznego zwycięstwa, ubiegały się wspólnie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2010, odpadając dopiero w ścisłym finale, pokonane przez Essen. Z jakimi wspólnymi dla obu miast problemami pomaga sobie radzić wzajemna kooperacja Zgorzelca i Görlitz? Oba miasta mają w swoich regionach położenie peryferyjne. Nie jest to łatwa sytuacja, dlatego współpraca obu miast jest tym bardziej nieodzowna. Choć wspólne atrakcyjne oferty we wszystkich obszarach życia są bardzo ważne, to jednak nie wystarczą, aby zatrzymać ludność w regionie, jeśli nie powstaną tu także atrakcyjne miejsca pracy. Dopiero praca w połączeniu z dobrą ofertą obejmującą różne sfery życia może nakłonić ludzi do przyjazdu do Zgorzelca/Görlitz. Poprzez wspólny marketing miejski chcemy wypromować Europa- -Miasto i jako miejsce, w którym warto inwestować, i jako miejsce, w którym warto żyć. Jakie i czy w ogóle są bariery tej współpracy? Zaliczyłbym do nich różne kompetencje administracji w Görlitz i w Zgorzelcu. Najnowszym przykładem jest zarządzanie kryzysowe. Po stronie niemieckiej należy ono do kompetencji powiatu Görlitz. Straż Pożarna w Görlitz należy do kompetencji Urzędu Miasta Görlitz. Po stronie polskiej jest to inaczej uregulowane. Tu straż pożarna i zarządzanie kryzysowe podlegają generalnie województwu. Komunikacja odbywa się zatem przez powiat, najwyższy szczebel. Skutkuje to tym, że decyzje o wspólnych miejskich przedsięwzięciach są podejmowane na różnych szczeblach i z różną prędkością. Do tego dochodzi bariera językowa. Jaki cel spełnić miał film promujący Europa- -Miasto Görlitz/Zgorzelec Mosty ku przyszłości polsko-niemieckie spotkania nad Nysą? Ten film prezentuje Europa-Miasto jako JED- NO, stale zrastające się, przygraniczne miasto we wszystkich obszarach, a więc jakości życia, życia miejskiego, gospodarki, turystyki i w aktywnym współżyciu obu narodów w jednym mieście. Miał za zadanie umocnić pozycję Görlitz/Zgorzelca jako miasta z atrakcyjnymi warunkami dla gospodarki, dynamicznego, pełnego ciekawych perspektyw, idealnego do życia i do pracy, dwunarodowego, wielokulturowego, prawdziwie europejskiego. Zachwycając widza kulturalnym dziedzictwem miasta, chcieliśmy wzmocnić wizerunek Görlitz jako najpiękniejszego miasta Niemiec i potwierdzić, że jest warte starań o uznanie za światowe dziedzictwo kultury UNESCO. Jak mieszka się w mieście bez granic? Zasadniczo w Görlitz i w Zgorzelcu żyje się tak, jak w każdym innym mieście, ale nasze sąsiednie miasto nie jest oddalone od nas o kilka kilometrów. Dzieli nas jedna rzeka, lecz łączą wspólne mosty i wspólna przeszłość. Urokiem naszego Europa-Miasta jest bezpośrednia bliskość i wzajemna akceptacja, dzięki którym możemy cieszyć się kulturową różnorodnością i bezpośrednim kontaktem z polskimi zwyczajami i tradycjami. Co swoim mieszkańcom, zarówno rodzimym, jak i napływowym oferuje Görlitz? Jesteśmy miastem małych odległości, w którym wszystkie ważne placówki są łatwo dostępne. Oferujemy atrakcyjne cenowo, piękne mieszkania o dużych powierzchniach, szereg miejsc rekreacji i odpoczynku, bardzo dobre szkoły i placówki opieki dla dzieci, w tym wiele takich, w których kontakt z polskim językiem i zrozumienie dla sąsiadów jest treścią pedagogicznej koncepcji. Jakie atrakcje, dla których warto tu przyjechać na weekend lub dłużej oferuje turystom Görlitz? Myślę, że atrakcją samą w sobie jest swoista egzotyka naszego podwójnego miasta, ale wymieniając inne atrakcje, dla których warto nas odwiedzić, w pierwszej kolejności wymieniłbym architektoniczną urodę Görlitz, dzięki której nasze miasto nazywane jest perłą architektury. Zapisaną w pięknie odrestaurowanych budynkach ponad półwieczną historię architektury prześledzić można oglądając blisko 4 tys. zabytków z okresu od późnego gotyku, przez renesans i barok, aż po secesję. Warto przy tym pamiętać, że Görlitz jest nazywane również niemieckim Hollywood, w którym liczni światowi producenci filmowi kręcą swoje obrazy. Z licznych osobliwości uwadze turystów poleciłbym pochodzącą z 1504 roku wierną kopię Św. Grobu Pańskiego, jedyną nie zniszczoną synagogę w Saksonii, Teatr im. Gerharta Hauptmanna, nie bez powodu nazywany małą operą Sempera. Będąc w Görlitz koniecznie trzeba odwiedzić Muzeum Śląskie, Muzeum Historii Kultury w barbakanie Kaisertrutz oraz Muzeum Przyrodnicze im. Senckenberga. Warto też wziąć udział w licznych imprezach miejskich, m.in. w polsko-niemieckim Europamarathonie, prawdopodobnie jedynym biegu, którego trasa biegnie przez dwa kraje, Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ulicznych ViaThea, Święcie Starego Miasta Jakuby obchodzonym wspólnie ze świętem starówki Görlitz, Bożonarodzeniowym Jarmarku Świątecznym. Ci, którzy lubią aktywnie spędzać czas koniecznie powinni wybrać się nad Jezioro Berzdorf, prawdziwy raj dla miłośników sportów wodnych lub na wyprawę ścieżką rowerową Odra-Nysa Łużycka, albo wspiąć się na szczyt Landeskrone i stamtąd podziwiać panoramę naszej okolicy.

14 14 Kapitał Dolnego Śląska Najlepsze dla klienta SANHA Polska Sp. z o.o. powstała w 1998, w założeniu jako centrum magazynowo-logistyczne do obsługi rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Obok centrali firmy w Essen oraz dwóch fabryk w Niemczech (w Schmiedefeld koło Drezna oraz w Berlinie), jak również zakładu produkującego łączniki miedziane zlokalizowanego w Belgii, SANHA Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład niemieckiego holdingu Sanha GmbH & Co. KG. Od początku działalności oddział w Legnicy obsługiwał klientów na rynku polskim, a od roku 1999 również klientów w Czechach, Estonii, na Ukrainie, Słowacji, Litwie, Łotwie i Węgrzech. Od 2007 roku SANHA Polska obsługuje też rynki skandynawskie, od końca 2009 Francję, a od lipca 2012 Rosję. Wysoko wykwalifikowana kadra Od roku 2012 SANHA Polska przejęła całkowicie od pozostałych zakładów produkcyjnych montaż komponentów oraz pakowanie i konfekcjonowanie. SANHA Polska to jednak nie tylko centrum logistyczne oraz zakład produkcyjny. Firma posiada własny dział badań i rozwoju zatrudniający wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierską. Prowadzone są tutaj projekty innowacyjne nie tylko w skali mikro, mające na celu optymalizowanie procesów produkcyjnych, wdrażanie nowych oraz udoskonalanie istniejących produktów, ale również istotne z punktu widzenia całej branży instalacyjnej. Uzupełnieniem Działu Badań i Rozwoju jest nowoczesne laboratorium, w którym oprócz bieżącej kontroli jakości produkcji prowadzone są badania nad nowymi, ekologicznymi materiałami instalacyjnymi. Obecnie firma zatrudnia około 250 osób, z czego większość to pracownicy strefy produkcyjnej. Innowacje i jakość Ogromnymi atutami marki SANHA w budowaniu przewagi nad konkurencją są innowacyjność technologii, bezkompromisowa jakość i szeroko pojęty serwis. Dysponując czterema własnymi zakładami i posiadając certyfikowany system zarządzania jakością SANHA oferuje jednolitą jakość od produkcji aż po dostawę. Od konwencjonalnych złączek lutowanych, gwintowanych i do spawania z miedzi, stali szlachetnej, brązu lub żeliwa ciągliwego po zaawansowane systemy wtykowe i zaciskowe do przewodów metalowych i z tworzyw sztucznych. Woda, gaz, CO, instalacje solarne, sprężonego powietrza oraz zastosowania przemysłowe SANHA ma odpowiednie rozwiązanie dla każdego rodzaju instalacji. Nasze produkty oraz rozwiązania były wielokrotnie nagradzane zarówno przez krajowe, jak i mię dzynarodowe gremia. Złączki i rury SANHA produkowane są z surowców najwyższej jakości i znakomicie nadają się do wszelkich instalacji w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i obiektach przemysłowych. Najistotniejsze dla SANHA jest zaoferowanie użytkownikowi optymalnych dla niego rozwiązań w połączeniu z kompleksowym serwisem. Produkty SAN- HA zostały dopuszczone przez wszystkie wiodące jednostki certyfikujące, w tym krajowe PZH, INiG oraz ITB. Rozwijając działalność SANHA Polska nie pozostaje obojętna na potrzeby lokalnego środowiska i dzieli się swoim sukcesem. Zakład od lat czynnie wspiera inicjatywy kulturalne na terenie Legnicy. Firma ma również ogromny wkład w dzieło pomagania dzieciom z domów dziecka w Legnicy. Właśnie za długoletnią i szeroko rozumianą współpracę z placówkami opiekuńczo- -wychowawczymi SANHA Polska była wielokrotnie nominowana do nagrody, a za rok 2010 otrzymała Statuetkę Filantrop Roku Regionu Legnickiego. Inwestycje ze środków unijnych Obecnie SANHA Polska realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Inwestycja w innowacyjną technologię do produkcji złączek do instalacji wody pitnej i sanitarnej z ekologicznych, bezołowiowych stopów miedzi. Celem projektu jest produkcja złączek przyjaznych zdrowiu człowieka i niewpływająca negatywnie na środowisko naturalne. Przez ponad cztery dziesięciolecia SANHA zdobyła obszerną wiedzę produkując uznane i certyfikowane produkty ze stali szlachetnej, miedzi, stali węglowej, żeliwa ciągliwego, mosiądzu i tworzywa sztucznego. Obecnie zaś, będąc na bieżąco z aktualnymi potrzebami rynku i zmieniającym się stanem prawnym, wdraża do produkcji łączniki z bezołowiowych stopów mie dzi. Innowacyjność technologii oraz stosowanych materiałów spotkały się z przychylnością organów kwalifikujących projekt do współfinansowania z funduszy UE. Naszym mottem jest udoskonalanie swoich produktów i poszukiwanie nowych rozwiązań w myśl hasła Najlepsze dla klienta.

15 Kapitał Dolnego Śląska 15 Już dziś jesteśmy przygotowani na zmiany Nieustanna praca nad rozwojem nowych technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii owocuje produkcją innowacyjnych systemów grzewczych najwyższej jakości. Rozwiązania te idealnie sprawdzają się w ogrzewaniu domów jednorodzinnych, jak również w dużych inwestycjach, w tym w budynkach użyteczności publicznej. Wielu z nas kolektory słoneczne, pompy ciepła czy kotły na biomasę kojarzą się głównie z domami jednorodzinnymi. Niemniej jednak ich parametry techniczne pozwalają na sprawną i efektywną pracę również w dużych obiektach, takich jak np. szkoły, kościoły, obiekty sportowe, fabryki, a nawet szpitale, gdzie jest nieustanne zapotrzebowanie na duże ilości ciepłej wody użytkowej. Inwestycja w system grzewczy oparty na odnawialnych źródłach energii jest przyjazna dla środowiska, ale przede wszystkim dla samego inwestora, gdyż znacznie redukuje koszty. Największa instalacja solarna w Polsce Największa instalacja solarna w Polsce to montaż blisko 598 kolektorów słonecznych Vitosol 100-S (o łącznej pow. całkowitej 1495 m 2 ) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Jest to duża jednostka medyczna dysponująca ponad 700 łóżkami na 20 oddziałach, z 35 poradniami i 6 zakładami. Zrealizowana inwestycja zapewnia ciepłą wodę użytkową, w pełni zaspokajając potrzeby wszystkich obiektów szpitala. Całkowita wydajność tej instalacji wynosi około 1,3 MW i tym samym jest to największa instalacja solarna w Polsce i jedna z największych tego typu instalacji w Europie. W drugim etapie inwestycji wykonano zabudowę ekonomizerów spalin firmy Viessmann, za działającymi kotłami parowymi gazowo-olejowymi, dzięki czemu wykorzystywane jest wtórne ciepło, które wcześniej było marnotrawione. Całość instalacji funkcjonuje wspólnie i wzajemnie się uzupełnia. Dzięki takiemu kompleksowemu rozwiązaniu wydatki szpitala związane z kosztami utrzymania zmniejszyły się znacząco. Obecnie średnie dobowe zużycie ciepłej wody użytkowej przez szpital wynosi ok. 53m 3, co w ciągu roku daje wartość m 3. Aby ogrzać tak dużą ilość wody, należy dostarczyć energię cieplną o wartości 4088 GJ rocznie. Energia cieplna wyprodukowana przez kolektory słoneczne firmy Viessmann pokrywa zapotrzebowanie w 51,8 proc., kolejne 32,3 proc. gwarantują ekonomizery spalin. Pozostałe 15,9 proc. potrzebnej mocy dostarczane jest przez konwencjonalne źródło ciepła, jakim są działające w kotłowni szpitala 4 kotły gazowo-olejowe Turbomat firmy Viessmann. Oszczędności w gminie i... zagrodzie Innym dobrym przykładem na oszczędzanie był projekt zrealizowany w gminie Krośniewice. Głównym celem projektu była dywersyfikacja źródeł energii wykorzystywanych w Gminie Krośniewice, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania energii słonecznej oraz biomasy. Realizacja projektu to zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii i eliminacja emisji szkodliwych związków do środowiska naturalnego. Przykład ogrzewania 3 budynków oświatowych czy 435 gospodarstw indywidualnych to krok w przyszłość. Inwestycja zrealizowana została z funduszy unijnych dofinansowanie wyniosło ponad 8 mln zł. Powyższe przykłady praktyk gminnych i samorządowych to zyski dla nas wszystkich redukcja emisji CO 2 oraz zmniejszenie temperatury emitowanych spalin, a w konsekwencji ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, w którym żyjemy. Teraz wiemy, że przyszłość wyznaczy oszczędzanie i już dziś jesteśmy przygotowani na zmiany, jakie niesie za sobą nowa Ustawa powiedział Jakub Krygiel, zastępca burmistrza Krośniewic. A wniosek końcowy dla właścicieli domów, dla gmin? Nie licz na tanią energię i przygotuj się na trudniejsze czasy. Możliwości są. Już dzisiaj każdy właściciel domu, każda gmina może obniżyć swoje koszty grzewcze korzystając z nowoczesnych urządzeń i łącząc je w system.

16 16 Kapitał Dolnego Śląska Saksonia jest dla Dolnego Śląska naturalnym partnerem Z drem inż. Maciejem Sygitem Prezesem Zarządu Sygma Business Consulting o odnawialnych źródłach energii, gospodarce odpadami i współpracy w tym obszarze z Saksonią rozmawia Małgorzata Pawlaczek. Jaki jest potencjał Dolnego Śląska w obszarze odnawialnych źródeł energii? Na Dolnym Śląsku przed II wojną światową i tuż po niej funkcjonowało bardzo dużo elektrowni wodnych. Dziś ich moc to ok. 70 MW energii elektrycznej. W roku 2020 moc ta powinna przekroczyć 120 MW. Nasz region jest zasobny w biomasę, z której można wytwarzać energię elektryczną o mocy ponad 500 MW, bez szkody dla środowiska naturalnego. Przyszłość to także widoczna już energetyka wiatrowa oraz fotowoltaika. Uwzględniając ponadto biodegradowalne odpady komunalne można przyjąć, że nasz region może w przyszłości generować energię elektryczną zieloną o mocy ok MW. Nie mamy zresztą wyboru, jeśli chodzi o pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, ponieważ to jest przyszłość. Odnawialne źródła energii były tematem rozmów, jakie odbyły się w Lipsku, podczas VII Polsko-Saksońskiego Forum Ekonomicznego, w którym wziął Pan udział. Budując własne instalacje umożliwiające wytwarzanie zielonej energii powinniśmy wzorować się na Niemcach. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że jesteśmy w tej samej strefie klimatycznej. Konsekwencją klimatu są te same rodzaje źródeł energii wiatr, słońce, woda oraz biomasa. Niemcy mają już kilkadziesiąt lat doświadczeń w obszarze pozyskiwania energii z naturalnych źródeł, w tym w budowie i efektywnym korzystaniu z biogazowni, zasilanych produktami pochodzenia organicznego, najczęściej odpadami. Odbywa się już transfer wiedzy i technologii w tym zakresie z Niemiec, w tym z Saksonii. Dolny Śląsk powinien, Pana zdaniem, inwestować w biogazownie? Nieliczne już tu powstały. Ale procedura uzyskiwania stosownych zezwoleń, odmiennie niż w Niemczech, jest wyjątkowo skomplikowana. W sąsiadującej z Dolnym Śląskiem Saksonii zaczyna brakować biomasy, a my mamy nadwyżki tego surowca, wciąż niezagospodarowane. Na biogaz można przetwarzać niewykorzystane dla środowiska odpady, jak choćby gnojowicę, czy też część odpadów komunalnych, tzw. frakcję mokrą. Biogazownie to dla Dolnego Śląska idealne rozwiązanie również dlatego, że dostarczają energię przez 24 godziny, w przeciwieństwie do kapryśnego wiatru, czy słońca, które nie świeci przecież całą dobę. Jest też kolejny aspekt, mianowicie zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Nowe uregulowania będą obowiązywać od 1 lipca przyszłego roku i zgodnie z nimi część odpadów komunalnych będziemy zobowiązani wykorzystać jako źródło energii. Czy brak powszechności takich rozwiązań w Polsce to kwestia nie tylko zawiłych administracyjnych procedur, ale również braku pieniędzy? Najdziwniejsze jest to, że pieniądze nie są główną barierą. Jest nią mentalność, brak wiedzy o technologiach, brak znajomości rozwiązań w tym zakresie i polskie prawo, niedostosowane do wdrażania tych technologii w życie. Pańskim zdaniem Saksonia może być dla Dolnego Śląska nie tylko wzorem we wdrażaniu rozwiązań, o których rozmawiamy, ale również partnerem biznesowym? Niewykluczone, że Niemcy będą zainteresowani tego rodzaju inwestycjami na Dolnym Śląsku. Szczególnie, że mają technologię, która u nich, w podobnym do naszego klimacie, znakomicie się sprawdza. Są więc dla nas naturalnym partnerem. Chętnie dzielą się również swoim know-how? To jest przede wszystkim biznes. Posiadacz technologii, aby ją sprzedać, musi ją wcześniej zademonstrować. Współpracuję dość blisko z Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH, agencją Landu Saksonii, która promuje gospodarkę tego regionu Niemiec w świecie. Instytucja ta wypełnia swoją ideową misję, umożliwiając mi kontakt z firmami zajmującymi się energiami odnawialnymi, które chętnie dzielą się doświadczeniami w zakresie zastosowanych rozwiązań, promując swoje technologie. Ważnym aspektem tych spotkań jest też możliwość rozmowy z finalnymi użytkownikami takich technologii. Mówiąc o mentalności, jako jednej z barier... Główną barierą jest właśnie mentalność....dotyczy ona inwestorów czy społeczności sprzeciwiającej się budowie takich instalacji w sąsiedztwie domostw? Protestują mieszkańcy. Inwestorzy mają wysoką świadomość skuteczności i korzyści płynących z zastosowania tego rodzaju rozwiązań. Jednym z etapów przygotowawczych, od których zależy uzyskanie zezwolenia na budowę np. biogazowni jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. Istotną rolę odgrywają w nim tzw. konsultacje społeczne. Wystarczy niekiedy sprzeciw jednej osoby, by przedsięwzięcie zablokować na długi czas lub zniechęcić inwestora. Jeden z naszych klientów, na skutek naszym zdaniem całkowicie niesłusznego sprzeciwu mieszkańców nie mógł rozpocząć budowy biogazowni, inwesty cji, którą planowaliśmy wspólnie z dostawcą tech nologii z Saksonii. Lokalna społeczność wygrała. Inwestor, który mógł przyczynić się do rozwoju cywilizacyjnego gminy stracił dotację w wysokości 20 mln zł. Przegrała też gmina, która utraciła szansę na uzyskiwanie znacznych wpływów budżetowych. Spokój i bezpieczeństwo finansów firmy EBOF Europejskie Biuro Ochrony Finansów to projekt powołany do życia przez czterech doświadczonych menedżerów, od lat poruszających się w branży windykacyjnej, skierowany do przedsiębiorców i instytucji finansowych szukających wsparcia w procesie odzyskiwania należności w kraju i za granicą. EBOF oferuje usługi z zakresu windykacji należności wynikających z umów i faktur, których wystawcami i odbiorcami są podmioty prowadzące działalność gospodarczą nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. Rzetelna informacja o kontrahencie Mając na względzie stale rosnące oczekiwania klientów oraz niestabilność polskiego rynku, EBOF dba o komplementarność oferty. Dlatego też usługi windykacyjne uzupełniono o działania poprzedzające cały proces lub wspomagające dochodzenie należności. EBOF swoim klientom proponuje m.in. scoring przed podjęciem współpracy z potencjalnym kontrahentem, bądź na wczesnym jej etapie, a także szeroki wachlarz raportów gospodarczych z profesjonalnym wywiadem detektywistycznym włącznie. EBOF swoją ofertę kieruje również do instytucji finansujących działalność przedsiębiorców takich jak leasingodawcy czy faktorzy. Świadczy również usługi z zakresu weryfikacji i oceny stanu prawnego ruchomości i nieruchomości, mających posłużyć jako zabezpieczenie przyszłych umów. Skuteczne odzyskiwanie należności Mnogość podmiotów oferujących przedsiębiorcom usługi windykacje nie poszła w parze z jakością i rzetelnością ich działalności, co wzbudza uzasadnioną nieufność właścicieli firm. W odpowiedzi na powyższy trend Europejskie Biuro Ochrony Finansów proponuje swoim klientom profesjonalne przeszkolenie kadry zatrudnionej w przedsiębiorstwie, mającej styczność z obsługą przeterminowanych należności. EBOF obce jest szablonowe podejście do zlecenia, ponieważ nie obsługuje wierzytelności masowych. Każde zlecenie stanowi dla EBOF odrębną całość, nad którą pracuje zespół doświadczonych ludzi, przygotowując strategię windykacyjną dostosowaną do indywidualnego przypadku. Europejskie Biuro Ochrony Finansów Sp. z o.o., Sp. K. ul. Wrocławska 33 B lok. 2, Długołęka, Mirków

17 Kapitał Dolnego Śląska 17

18 18 Kapitał Dolnego Śląska Prawnik, menedżer, samorządowiec. Czy to dobre połączenie? Krzysztof Hołub pochodzi z Koszalina; ma 37 lat Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (Radca Prawny) Wiceprezydent Koszalina w latach Ukończył także studia MBA na Politechnice Wrocławskiej Od sierpnia 2011 Prezes Zarządu Aquaparku Wrocław Czy bycie radcą prawnym pomaga, czy przeszkadza w zarządzaniu spółkami? Ktoś mógłby pomyśleć, że radca prawny nie może być skutecznym menedżerem. Jest jednak wiele przykładów, głównie za granicą, wskazujących na to, że prawnicy doskonale zarządzają spółkami. Dlaczego? Wynika to z faktu rozumienia zjawisk gospodarczych, z którymi mieli do czynienia w pracy zawodowej. Ponadto, prawnicy posiadają wyuczoną zdolność szybkiego podejmowania decyzji. Oczywiście każdy menedżer musi podnosić kwalifikacje w tych obszarach wiedzy, które są niezbędne do prawidłowego zarządzania. Czasami są to studia MBA. Tak było między innymi w moim przypadku. Jak będą wyglądały spółki miejskie za kilka lat? Moje doświadczenie samorządowe, a przypomnę, że prawie 3 lata byłem zastępcą prezydenta miasta Koszalina, wskazuje, że spółki miejskie są coraz lepiej i skuteczniej zarządzane. Od dłuższego czasu obserwuję, że gminy zatrudniają coraz lepszych fachowców. Prezydentom zależy na wysokich kwalifikacjach menedżerów spółek miejskich. Jednak realizacja tego założenia może napotykać na trudności, ponieważ wysoko wykwalifikowani menedżerowie sporo kosztują, a rynek prywatny, w tym zakresie, jest elastyczniejszy. Spółki miejskie będą podlegały tym samym zmianom, jakim podlegają spółki prywatne. Gminy czekają więc procesy konsolidacji spółek w silne podmioty gospodarcze, odporniejsze na zmiany na rynku, dywersyfikujące świadczone usługi i ryzyko wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej. Nie bez znaczenia jest również potrzeba optymalizacji kosztów funkcjonowania spółek miejskich. Takimi dużymi podmiotami łatwiej jest zarządzać i łatwiej kontrolować ich działalność. Co jeszcze dało doświadczenie samorządowe? Łatwiej przychodzi mi akceptacja wyśrubowanych zasad etycznych i ograniczeń charakterystycznych dla osób pełniących funkcje publiczne. Bez dwóch zdań, osoby pracujące w sferze publicznej powinny być skromne. Ponadto, każdy menedżer spółki miejskiej doskonale wie, że świadczy swoją pracę na rzecz mieszkańców, ale na rachunek Prezydenta. Zarówno na plus, jak i na minus. Oczywiście lepiej, gdy na plus. A co nowatorskiego udało się ostatnio wprowadzić w Aquaparku Wrocław? Cóż, wystartował absolutnie pionierski w Polsce projekt e-sklepu. On-line można nabywać w nim praktycznie wszystkie nasze usługi: bilety wstępu do wszystkich stref - w tym na basen sportowy; na masaże i inne zabiegi w Wellness & Spa, itd. Do sklepu najlepiej trafić z naszej strony internetowej. W grudniu przedstawimy naszym klientom nowoczesną aplikację mobilną. Zsynchronizowaną ze stroną internetową oraz e-sklepem. Na koniec roku cały projekt zamkniemy oddaniem do użytku nowej, mega interaktywnej, strony internetowej. Znajdziemy na niej więcej filmów, zdjęć, animacji, a mniej tekstu. Mam nadzieję, że 6 grudnia tego roku oddamy do użytku największą saunę fińską w Polsce. W jednym czasie będzie mogło z niej korzystać nawet 90 osób. Podczas seansu w saunie zmieniać się będzie zapach i jednocześnie kolor oświetlenia. Wrocławski Park Wodny S.A. ul. Borowska 99, Wrocław Informacja (pn. - ndz ): tel. (71) , Godziny otwarcia Baseny rekreacyjne: pon. - ndz , Kasy wejściowe czynne do godz Saunarium: pon. - ndz , Kasy wejściowe czynne do godz Wellness&SPA: pon. - pt , sb. - ndz Basen sportowy: pon. - ndz Fitness: pon. - pt , sob. - ndz Sklep Aqua-Fit: pon. - pt , sob. - ndz

19 Kapitał Dolnego Śląska 19 EMC doświadczony partner samorządów i zagranicznych kas chorych EMC Instytut Medyczny SA jest największym właścicielem szpitali i przychodni w Polce. Obecnie ma osiem szpitali z blisko tysiącem łóżek i szesnaście przychodni specjalistycznych i POZ. Oferuje usługi przede wszystkim w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, jak również komercyjnie. Blisko 80 proc. przychodów Grupy pochodzi z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z punktu widzenia władz samorządowych najważniejsze jest doświadczenie i know-how jakim dysponuje Spółka EMC Instytut Medyczny SA w zakresie przekształceń i zarządzania szpitalami powiatowymi. Siedem z ośmiu prowadzonych szpitali weszło do Grupy EMC Instytut Medyczny SA w wyniku zakupu lub dzierżawy od władz lokalnych. Spółka ma za sobą dziesięć lat historii udanej współpracy z samorządowcami. W wyniku tej działalności podupadające placówki zamieniły się w prężnie działające szpitale, które obecnie przynoszą chlubę samorządom. Szpitale wchodzące w skład Grupy EMC Instytut Medyczny SA obejmują opieką medyczną ponad 850 tys. mieszkańców województw: dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. W przychodniach w ramach podstawowej opieki zdrowotnej leczy się ponad 70 tys. pacjentów. Zachęcam Państwa do zapoznania się z naszą stroną internetową Grzegorz Sierechan Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju W placówkach EMC Instytut Medyczny od czerwca 2010 roku leczą się pacjenci zza Odry. Wszystko dzięki współpracy z największą niemiecką Kasą Chorych AOK Die Gesundheitskasse i Techniker Krankenkasse, w których ubezpieczonych jest prawie 20 mln pacjentów. Rozmowy o współpracy z niemiecką Kasą Chorych AOK trwały pół roku. W międzyczasie placówki EMC musiały przejść restrykcyjny audyt niemieckiego partnera. Ostatecznie umowy parafowano na początku maja 2010, a pierwsi pacjenci zza zachodniej granicy pojawili się w placówkach EMC zaraz po podpisaniu umowy. Współpraca z niemiecką Kasą Chorych jest wynikiem długich rozmów i negocjacji. Podpisanie porozumienia nie byłoby możliwe, gdyby nie jakość świadczonych usług, dobre standardy pracy i opieki medycznej oraz wieloletnie doświadczenie firmy we współpracy z firmami ubezpieczeniowymi. Umowa z niemieckim partnerem ma nie tylko wymiar finansowy, ale także marketingowy. We wrześniu 2011 roku EMC Instytut Medyczny podpisał umowy z kolejnymi trzema zagranicznymi kasami chorych, tym razem holenderskimi: CZ, DeltaLloyd oraz OHRA, które obsługują 3,3 mln osób. AOK, TK, CZ, OHRA, DeltaLloyd oferują opiekę medyczną swoim ubezpieczonym w ramach programu EuropaService, który zapewnia swobodny dostęp do całodobowej opieki medycznej. EMC Instytut Medyczny jest jedynym partnerem EuropaService w Polsce Posiadając kartę ubezpieczeniową AOK TK Delta Lloyd Ohra i CZ można skorzystać z: opieki ambulatoryjnej, szpitalnej oraz z opieki przed przyjęciem oraz po wypisie ze szpitala. Maciej Frąckiewicz Menedżer ds. Nauki i Wdrożeń ul. Pilczycka Wrocław Trzymaj firmę w garści! Trudno się odnaleźć wśród ofert biur rachunkowych, a zmianie obsługi księgowej towarzyszy wiele obaw. Czym zatem powinniśmy się kierować przy wyborze outsourcingu księgowego? Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej outsourcingu księgowości należy zwracać uwagę na doświadczenie, proponowane rozwiązania logistyczne, elastyczność w działaniu oraz oprogramowanie, na którym biuro rachunkowe pracuje. Decydenci od swojej księgowości powinni oczekiwać nie tylko kalkulacji VAT czy CIT, ale przede wszystkim płynnego przepływu informacji zarządczej oraz natychmiastowego generowania raportów i analiz. Na polskim rynku są już biura rachunkowe, które zapewniają wysokiej klasy rozwiązania, bez konieczności długotrwałych i kosztownych wdrożeń. Wiemy, że wybór czy zmiana biura księgowego na bardziej nowoczesne i rozumiejące potrzeby zarządcze obsługiwanych przez siebie klientów, podnosi bezpieczeństwo firmy. Wychodząc tym potrzebom naprzeciw oferujemy unikatową księgowość obiektową w czasie rzeczywistym. Nasi klienci znają sytuację finansową swojej firmy bez zbędnego oczekiwania na zamknięcie miesiąca. Mają bieżący dostęp do danych finansowo-księgowych 24 godziny na dobę, z każdego miejsca na świecie. Co w połączeniu z elektronicznym obiegiem dokumentów między klientem a Ekkom powoduje, że pracujemy szybciej od księgowości wewnętrznej, przy jednoczesnym bieżącym przekazywaniu klientowi precyzyjnych informacji zarządczych - mówi Edward Czuchajewski Wiceprezes Centrum Finansowo-Księgowego Ekkom Dajemy naszym Klientom dostęp do szybkiego raportowania oraz wsparcie merytoryczne, co w połączeniu pomaga przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Mają między innymi możliwość oceny wykonania budżetów, rentowności regionów, pracowników, prowadzonych projektów, itp. Widzimy, że informacje, które przekazujemy obsługiwanym przez nas spółkom są kluczowe dodaje wiceprezes Centrum Ekkom. Centrum Finansowo-Księgowe Ekkom Robotnicza 68 a, Wrocław tel fax

20 20 Kapitał Dolnego Śląska Przyszłość dolnośląskich dworców kolejowych Polskie Koleje Państwowe od kilku lat prowadzą proces modernizacji dworców kolejowych. Jednocześnie wzmaga się tendencja do przekazywania tego rodzaju obiektów samorządom lokalnym. Dworzec kolejowy jest pierwszą wizytówką kolei na styku z pasażerem, dlatego tak ważne jest żeby dworce kolejowe były pozytywną zachętą do korzystania z przewozów kolejowych. Od kilku lat kolei wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom prowadząc ogólnopolski proces modernizacji dworców kolejowych. Ważnym punktem na tej mapie jest województwo dolnośląskie, które obfituje w historyczne obiekty tego typu. Wrocław Główny perłą w koronie Wrocław jest najlepszym przykładem na metamorfozę dworców kolejowych. W ciągu ostatnich lat zmodernizowano ich aż osiem. Najwięcej w skali kraju w jednym mieście! Perłą w koronie jest dworzec Wrocław Główny szykowany z myślą o Euro Podczas dwóch lat inwestycji obiekt przeszedł niesamowitą przemianę. Stał się połączeniem historycznej bryły z rozwiązaniami na miarę XXI wieku. Dzięki inwestycji obiekt zyskał parking podziemny na 217 samochodów ulokowany pod powierzchnią placu dworcowego oraz dworzec nocny od strony ulicy Suchej. Poprawił się komfort korzystania przez podróżnych dworca. Obiekt zyskał nowe windy, schody ruchome i taśmy bagażowe na perony. Dostosowano do realiów XXI wieku system głosowej i wizualnej informacji podróżnych. Bezpieczeństwa na dworcu pilnuje nowoczesny system monitoringu składający się z aż 250 kamer. Nacisk położono też na odtworzenie elementów historycznych takie jak zabytkowe stropy czy polichromie w pomieszczeniach budynku głównego dworca. Ich historyczne piękno możemy podziwiać w Sali Sesyjnej czy historycznych poczekalniach na parterze. Ze względu na unikalne połączenie historii z technologią dworzec stał się ważnym miejscem na mapie turystycznej Wrocławia. Po otwarciu przestrzeni handlowej w pełni zaspokoi oczekiwania podróżnych. W ostatnich latach poprawie uległ wizerunek małych dworców kolejowych. Kolejarze zmodernizowali ich aż siedem. Nowy wizerunek zyskały dworce Wrocław Psie Pole, Żerniki, Leśnica, Mikołajów, Pracze i Kuźniki. Obecnie dobiega końca inwestycja na wrocławskim Brochowie. Inwestycje w regionie i współpraca z samorządami PKP S.A. inwestuje w poprawę wizerunku obiektów dworcowych również poza stolicą regionu. Na początku 2012 roku zakończono modernizację dworca Wałbrzych Miasto. Finalizowane są kolejne inwestycje na dworcach w Świebodzicach, Głogowie i Kłodzku Głównym. Planowane ich zakończenie to końcówka, bądź przełom tego i przyszłego roku. Wszystkie to kompleksowe modernizacje z naciskiem na przestrzeń związaną z obsługą podróżnych. Niebawem rozpocznie się inwestycja dworcu w Legnicy. Obecnie kolej szuka wykonawcy na wykonanie tego zadania. Zakończy się ona w 2014 roku. Kolejna tendencją, która nabiera rozpędu w ostatnich latach jest przekazywanie dworców samorządom lokalnym, tak żeby mogły one funkcjonować z korzyścią dla społeczności lokalnych. Do tej pory na Dolnym Śląsku przekazano samorządowcom w oparciu o przepisy ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe z 8 września 2000 r. i Ordynacji Podatkowej około dwudziestu dworców kolejowych. Część z nich już spełnia swoje nowe zadania. Dobrym przykładem jest były budynek dworca w Karpaczu. Przekazany kilka lat temu władzom lokalnym, po modernizacji, pełni dziś funkcje centrum muzealno- -turystyczno-kulturalnego. Z kolei dworzec Świdnica Miasto zmodernizowany przez samorząd będzie pełnił funkcję węzła przesiadkowego komunikacji publicznej. Kolej posiada już plany modernizacji i przekazywania dworców kolejowych na kolejne lata. Należy trzymać kciuki, żeby udało się je zrealizować.

21 Kapitał Dolnego Śląska 21 Przyznano nagrody w konkursach Wrocławskiej Rady FSNT NOT W czwartek, 25 października w Domu Technika we Wrocławiu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu Wrocławskiej Rady FSNT NOT Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki za 2011 rok oraz VIII edycji konkursu Dolnośląska Nagroda Jakości, organizowanego pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca. Jak zaznaczył Prezes Zarządu Wrocławskiej Rady FSNT NOT dr hab. inż. Czesław Szczegielniak nagrody i wyróżniania za wybitne osiągnięcia techniczne przyznawane są co roku, począwszy od Tradycja konkursów dla uzdolnionych techników i inżynierów liczy więc ponad 40 lat i do dziś jest fenomenem wśród tego rodzaju wydarzeń. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki Nie nagradzamy laureatów Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki finansowo, nie ma też cennych nagród rzeczowych, poza tą wyjątkową statuetką, a mimo to popularność tego konkursu jest ogromna powiedział Czesław Szczegielniak. Nagradzane rozwiązania mają przede wszystkim charakter nowatorski podkreślił prof. dr inż. Kazimierz Banyś, Przewodniczący Komisji Konkursów i Nagród WRFSNT NOT. W sumie nagrodziliśmy ponad 200 innowacyjnych prac. Wiele z tych pomysłów zostało opatentowanych. Szereg z nich zostało wdrożonych do przemysłu, stając się kamieniem milowym rozwoju gospodarki narodowej. Niektóre z tych rozwiązań uzyskały kolejne nagrody, w innych konkursach dodał. Specjalne wyróżnienia Wrocławska Rada FSNT NOT przyznała Prezydentowi Miasta Wrocławia Rafałowi Dutkiewiczowi oraz Politechnice Wrocławskiej. Zarówno włodarz Wrocławia, jak i wrocławska uczelnia techniczna od lat patronują konkursowi Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki. W imieniu Prezydenta Wrocławia statuetkę odebrał Wiceprezydent Adam Grehl, który w swoim krótkim wystąpieniu podkreślił, że zarówno wrocławski NOT, jak i ściśle współpracujące z nim uczelnie wydatnie przyczyniają się do wzbogacenia zarówno oferty edukacyjnej, naukowej, jak i gospodarczej, a tym samym inwestycyjnej Wrocławia. Wspieracie Państwo bardzo istotny dla Wrocławia proces budowania gospodarki opartej na wiedzy. To jest urzeczywistnienie naszej idei podkreślił Adam Grehl. To szczególna nagroda, ponieważ kiedy dziś mówi się o dokonaniach naukowych, bardzo duży nacisk kładzie się na te rozwiązania, które znajdują praktyczne zastosowanie, przede wszystkim w gospodarce powiedział prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, Rektor Politechniki Wrocławskiej. Jest to niezwykle istotne w przypadku Politechniki Wrocławskiej, która jest przecież uczelnią zawodową, techniczną, kształcącą przyszłych inżynierów. Dolnośląska Nagroda Jakości Statuetki laureatom VII edycji konkursu Dolnośląska Nagroda Jakości wręczali dr Mieczysław Ciurla, Dyrektor Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, dr hab. inż. Czesław Szczegielniak oraz prof. dr hab. inż. Tomasz Koch, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Dolnośląskiej Nagrody Jakości. Dolnośląska Nagroda Jakości wywodzi się z Polskiej Nagrody Jakości i jest prestiżowym konkursem projakościowym powiedział Tomasz Koch. Co więcej kapituła konkursu ocenia tę jakość w dziewięciu obszarach: przywództwo, strategia, pracownicy, partnerstwo i zasoby, procesy oraz wyroby i usługi, wyniki dotyczące klientów, wyniki dotyczące pracowników, wyniki dotyczące społeczeństwa, wreszcie kluczowe wyniki. Instytucje i firmy, ubiegające się o to wyróżnienie spełniać muszą najwyższe standardy zarządzania we wszystkich tych kategoriach, bez wyjątku. Dr Mieczysław Ciurla zauważył, jak istotne jest to, że nie tylko dolnośląskie przedsiębiorstwa, ale również uczelnie są laureatami Dolnośląskiej Nagrody Jakości. Mamy na Dolnym Śląsku instytucje i firmy nowoczesne, a także innowacyjne produkty, o których dzięki takim konkursom będzie się mówić w Polsce powiedział. Prof. dr hab. Roman Kołacz, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego odbierając statuetkę, powiedział, że wyróżnienie to jest potwierdzeniem słuszności strategii przyjętej i realizowanej przez kierowaną przez niego uczelnię. Dla nas nie liczy się ilość studentów, ale jakość nauczania zaznaczył. Wdrożyliśmy certyfikaty jakości, które pozwalają nam zarządzać uczelnią na o wiele wyższym poziomie. Dlatego traktujemy tę wyjątkową nagrodę jako inspirację do Polskiej Nagrody Jakości, a później może i Europejskiej. Takie mamy ambicje dodał. Janusz Cieślak, Prezes Zarządu MetalERG podkreślił, że Dolnośląską Nagrodę Jakości traktuje przede wszystkim jako docenienie wytężonej pracy całej kadry, tworzącej jego przedsiębiorstwo. Wysoka jakość gwarantuje znalezienie nabywców powiedział. Nasz sukces nie byłby możliwy bez współpracy z uczelniami technicznymi, w tym Politechniką Wrocławską dodał. Warto dodać, że MetalERG, którego produkty, w tym kotły do spalania słomy funkcjonują na całym świecie, jest również laureatem nagrody Mistrz Techniki, jaką Wrocławska Rada przyznała firmie w 2005 roku. Dolnośląska Nagroda Jakości jest dla nas motywacją, by być jeszcze doskonalszą firmą i wprowadzać na rynek kolejne innowacyjne produkty od tych słów rozpoczął swoje wystąpienie Damian Adamczyk, Prezes Zarządu Energy Electric. Nagrody przyznane przez Wrocławską Radę FSNT NOT to zaledwie niewielka część niezwykle cennej, choć niestety mało znanej wśród Dolnoślązaków działalności instytucji integrującej i wspierającej stowarzyszenia techniczne, a także młodych, szczególnie uzdolnionych innowatorów. Prestiż i wysoki poziom konkursów, w tym tegorocznej edycji zarówno nagrody Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki, jak i Dolnośląskiej Nagrody Jakości to najlepsza wizytówka NOT. Małgorzata Pawlaczek Laureaci Konkursu WR FSNT NOT Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki : Nagrody I-go stopnia: Wdrożenie systemu diagnostycznego dla stacji napędowej przenośnika z 10.1 wg projektu opracowanego przez Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej dla PGK GiEK SA Oddział KWB Turów w Bogatyni. Zgłaszający: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Sposób rewitalizacji składowisk mineralnych, zwłaszcza gruntów bezglebowych. Zgłaszający: Katedra Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Nagrody II-go stopnia: Bioutylizacja pierza drobiowego z udziałem szczepionki drobnoustrojów. Zgłaszający: Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Produkt żywnościowy z dodatkiem poprawiającym smak. Zgłaszający: Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Wyróżnienie: Koloidalna barwna dyspersja zawierająca karboksyhemoglobinę. Zgłaszający: Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Laureaci VIII edycji Konkursu Dolnośląska Nagroda Jakości : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Obróbka Metali i Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Zakład Pracy Chronionej MetalERG Spółka Jawna J.M.J. Cieślak Oława Energy Elektric Wrocław Od lewej: Energy Electric we Wrocławiu (Damian Adamczyk), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Regionem prof. dr hab. Alina Wieliczko, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego prof. zw. dr hab. Roman Kołacz, Dyrektor Biura Informacji i Promocji Uczelni mgr Maria Wanke-Jerie, Prorektor ds. Rozwoju Uczelni prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński), Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego DNJ prof. dr hab. inż. Tomasz Koch, Obróbka Metali i Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Zakład Pracy Chronionej MetalERG Spółka Jawna J.M.J. Cieślak w Oławie (Ludwik Bednarz, Prezes Janusz Cieślak, Grzegorz Skrzypczak), Prezes Zarządu Wrocławskiej Rady FSNT NOT dr hab. inż. Czesław Szczegielniak. Na zdjęciu od lewej: Prezes WR FSNT NOT dr hab. inż. Czesław Szczegielniak, JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, Przewodniczący Komisji Konkursów i Nagród WR FSNT NOT prof. Kazimierz Banyś, Prodziekan ds. Ogólnych i Studenckich Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział we Wrocławiu dr inż. Marek Sikora, prof. Radosław Zimroz, mgr inż. Łukasz Kurp, mgr inż. Jarosław Wiśniewski, Wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl, prof. Monika Hardygóra, prof. Walter Bartelmus, mgr inż. Romuald Salata, mgr inż. Konrad Leśniewski.

22 22 Kapitał Dolnego Śląska Bogatynia, ul. Młodych Energetyków 12 tel , fax

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał Dolnego Śląska Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Brakuje apetytu na ryzyko Prof. Marian Noga: Biznesmen ryzykuje własnym majątkiem, a zdolności do ponoszenia ryzyka

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), agencja wykonawcza polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), agencja wykonawcza polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zachodniopomorskie Mecklenburg- Vorpommern Berlin Brandenburg Sachsen Lubuskie Odra Oder Dolnoslaskie Wielkopolskie Spis treści: Wstęp Aktualności z regionów Aktualne działania w ramach współpracy administracyjnej

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce

Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce Od Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej W ostatnich latach polsko-chińskie stosunki polityczno-gospodarcze przechodzą ogromne zmiany. Wizyta Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie

Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie NR 4 (13) WRZESIEŃ 2009 Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie KWARTALNIK INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO PPNT FUAM SPIS TREŚCI 4 12 14 16 18 20

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Wojciech Dziemianowicz Jacek Szlachta GEOPROFIT Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO WNIOSKI DLA EUROPY WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE GŁÓWNE NURTY EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2015 Więcej wolności w gospodarce

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (55) /2012. Inwestycje zagraniczne w Polsce. Sławomir Majman, prezes PAIiIZ.

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (55) /2012. Inwestycje zagraniczne w Polsce. Sławomir Majman, prezes PAIiIZ. WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (55) /2012 Inwestycje zagraniczne w Polsce Sławomir Majman, prezes PAIiIZ grudzień 2012 1 2 grudzień 2012 Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem

Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem programy operacyjne UE, rozwój regionalny, samorządność, gospodarka rok X, nr 85/3 15 czerwca - 15 lipca 2010r. Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem OD REDAKCJI Wojna płci? W czasie kampanii prezydenckiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. Analiza branży gier. w Polsce i w Berlinie

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. Analiza branży gier. w Polsce i w Berlinie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Analiza branży gier w Polsce i w Berlinie Berlin, styczeń 2014 1 Wydawca wersji polskiej: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo