Strategia upowszechniania i mainstreamingu projektu Innowacyjne wsparcie dla ciebie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia upowszechniania i mainstreamingu projektu Innowacyjne wsparcie dla ciebie"

Transkrypt

1

2

3 Strategia upowszechniania i mainstreamingu projektu Innowacyjne wsparcie dla ciebie

4

5 CTC Polska Sp. z o.o. Strategia upowszechniania i mainstreamingu projektu Innowacyjne wsparcie dla ciebie Barbara Ryel Dominka Tuzinek-Szynkowska Vision Group Sp. z o.o. Opole 2014

6 Opracowanie redakcyjne: Izabela Damboń-Kandziora Projekt okładki: Janina Drozdowska Redakcja i korekta: Maria Szwed Redakcja techniczna: Janina Drozdowska Publikację opracowano w ramach projektu pn. Innowacyjne wsparcie dla ciebie Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wydawcy Copyright by CTC Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska Warszawa

7 Spis treści 1. Wstęp 7 2. Analiza otoczenia Potencjał komunikacyjny produktów Media o bezrobociu SWOT dla komunikacji Projektu Interesariusze Projektu Założenia strategiczne Cele Projektu Mechanizm strategii Kluczowe komunikaty Ramy czasowe Plan działań Upowszechnianie Mainstreaming horyzontalny Mainstreaming wertykalny Działania na osi czasu łącznie Metody szacowania efektywności działań Podział kompetencji przy realizacji Projektu 47

8

9 1. Wstęp Istotą projektu Innowacyjne wsparcie dla ciebie (zwanego dalej Projektem) jest wypracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu współpracy powiatowych urzędów pracy (PUP) z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) w zakresie efektywniejszego wsparcia osób długotrwale bezrobotnych, w tym dziedziczących bezrobocie, a także lepszego wykorzystania środków publicznych kierowanych do tej grupy osób. Warunkiem wdrożenia tego Projektu na skalę krajową są działania promujące rozwiązania wypracowane w ramach programu pilotażowego. Obejmują one zarówno aktywności z zakresu upowszechniania produktów, jak i mainstreaming nakierowany na bezpośrednich klientów rozwiązań (PUP, OPS) oraz sferę administracyjną w dążeniu do nowelizacji przepisów ułatwiających sprawne przeciwdziałanie problemowi bezrobocia. Konieczne jest zatem dotarcie z przekazem merytorycznym zarówno do kluczowym interesariuszy Projektu, jak i szeroko rozumianego społeczeństwa. W tym kontekście fundamentalne znaczenie ma profesjonalna komunikacja z otoczeniem, dążąca do przekonania partnerów o słuszności proponowanych rozwiązań, a także pomagająca zrozumieć głęboką potrzebę społeczną zmian. Ważnym czynnikiem, który wpływa na kształt niniejszej strategii, jest przyjęta w ostatnich dniach nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Regulacje te sprawiają, że musimy spojrzeć na produkty Projektu w nowym świetle segmentując je w zależności od tego, czy mają charakter implementujący zapisy nowelizacji (doradca indywidualny, współpraca PUP i OPS), czy też uzupełniający o nowe rozwiązania, które powinny być przyjęte w przyszłości (degresywne wsparcie, długotrwały monitoring bezrobotnych). Dla każdej z tych grup produktów planowane są inne metody promocji, zapewniające skuteczne dotarcie do praktyków, decydentów oraz szeroko rozumianego społeczeństwa. Niniejsza strategia podzielona jest na trzy główne obszary: analiza otoczenia, założenia strategiczne oraz plan działań. Wzbogacona jest o metodologię pomiaru efektów działań oraz elementy analizy ryzyka.

10 8 2. Analiza otoczenia 2.1. Potencjał komunikacyjny produktów W celu skutecznego dotarcia do interesariuszy projektu Innowacyjne wsparcie dla ciebie, produkty tegoż Projektu podzielono na dwie kategorie produkty gotowe do implementacji od zaraz oraz produkty wymagające przygotowania zaplecza legislacyjnego. Podział ten wynika w nowych uwarunkowań prawnych, które częściowo zmodyfikowały cele projektu. Przypomnijmy, że do momentu wdrożenia nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, mówiliśmy o trzech narzędziach współpracy PUP i OPS: aplikacja Connector, Program Indywidualnego Wsparcia PUP oraz algorytm degresywnego wsparcia. Program pilotażowy przyniósł wiele pozytywnych doświadczeń związanych ze wszystkimi trzema produktami. W jego efekcie powstały raporty, analizy i opracowania książkowe (podręcznik dla PUP i OPS), które dostarczyły szerokiej wiedzy nie tylko na temat produktów, ale i doświadczeń towarzyszących ich wdrażaniu. Dzięki wiedzy zgromadzonej w programie pilotażowym, biorąc pod uwagę obecne realia prawne, polityczne i administracyjne, postanowiono dla celów promocji niniejszego Projektu dokonać dodatkowej segmentacji produktów, która ułatwi ich komunikowanie: Grupa pierwsza: produkty gotowe do implementacji: indywidualny doradca klienta 1, model współpracy PUP i OPS (w tym korzystanie z programu IT do wymiany danych o bezrobotnych). To produkty, które wprost realizują wytyczne z nowelizacji ustawy. Komunikacja tych rozwiązań opierać się będzie na dzieleniu się z interesariuszami doświadczeniami z programu pilotażowego: pokazywaniu skali pozytywnych doświadczeń, promowaniu dobrych wzorców, rozpowszechnianiu metod organizacji pracy i sposobów wymiany informacji pomiędzy PUP i OPS. Grupa druga: produkty wymagające przygotowania zaplecza legislacyjnego: monitoring zatrudnienia w przypadku osób długotrwale bezrobotnych podejmujących pracę, 1 W dotychczas stosowanej nomenklaturze Projektu stosowana była nazwa doradca osobisty pojęcie to było o wiele szersze, bo obejmowało znacznie większy zakres kompetencji i oddziaływania niż ujęty obecnie w nowelizacji ustawy doradca klienta. Mając jednak na względzie pokazanie dużej synergii pomiędzy rozwiązaniami i doświadczeniami wypracowanymi w dotychczas w Projekcie a potrzebą wzorców dla wdrożenia zapisów nowelizacji w skali kraju, rozpoczynamy stosowanie (w wymiarze publicznym i medialnym) określenia doradca klienta oraz indywidualny doradca klienta również w odniesieniu do produktu projektu Innowacyjne wsparcie dla ciebie.

11 wypłata degresywnego wsparcia finansowego osób aktywizowanych zawodowo zrównoważenie świadczeń utraconych w momencie podjęcia zatrudnienia i stopniowe ich zmniejszanie do momentu uzyskania większej niezależności finansowej. Każdy z wymienionych produktów przedstawia ciekawy potencjał komunikacyjny. Możemy ująć go następująco: Indywidualny doradca klienta doświadczenia w tym obszarze z programu pilotażowego mogą być wykorzystane w ogromnej mierze jako wzorzec dla nowej funkcji narzuconej nowelizacją tzw. doradcy klienta; temat bardzo potrzebny społecznie będący odpowiedzią na zarzuty społeczne pod adresem urzędów pracy (mało pomocne, traktujące petentów bezosobowo, z mało atrakcyjną ofertą wsparcia); produkt, jakim jest indywidualny doradca klienta, został najlepiej oceniony przez uczestników programu pilotażowego jako narzędzie bezsprzecznie skuteczne i potrzebne; produkt ten jest wyrazem ludzkiego, personalnego wymiaru PUP. Model współpracy PUP i OPS ciekawy temat, bo pokazuje szerokie, kompleksowe spojrzenie na osobę bezrobotną jako klienta, który potrzebuje kompleksowego wsparcia zarówno socjalnego, jak i zawodowego; dobra podstawa do tworzenia studium przypadku i promowania materiałów typu human stories w mediach; produkt rozwiązuje problem podobnego zakresu kompetencji PUP i OPS ścisła współpraca pozwala na zwiększenie efektywności pracy urzędników i zwiększa efektywność wsparcia dla bezrobotnego; pozytywne doświadczenia z wykorzystania programu wymiany danych Connector posłużą jako argument dla stosowania, generalnie, rozwiązań IT we współpracy PUP i OPS (np. niedawno wprowadzony program SEPI). Monitoring zatrudnienia bezrobotnych element medialny, bo pokazuje prosty mechanizm, którego wdrożenie wymaga jedynie korekty przepisów i nieznacznej zmiany w organizacji pracy PUP; rozwiązanie nie pociąga za sobą kosztów, a więc ułatwia argumentację ekonomiczną; dobra podstawa do tworzenia studium przypadku i promowania materiałów typu human stories w mediach pokazywanie kontrastu w jakości wsparcia dla bezrobotnego w zależności od tego, czy mógł liczyć na konsultacje również po podjęciu pracy; bardzo dobra ocena produktu w raportach podsumowujących Projekt. Mechanizm degresywnego wsparcia analizy ekonomiczne pokazujące dużą opłacalność dla budżetu państwa stosowania tego narzędzia; 9

12 10 argument dla autorytetów pozyskanych do Projektu aby na idei algorytmu budować swój własny wizerunek w środowisku naukowym, administracyjnym i politycznym; kluczowy element działań na rzecz zwiększenia skuteczności PUP zapewniający realne i trwałe rozwiązanie dla bezrobocia osób niechętnych wobec podjęcia pracy; wzorcowe rozwiązania z rynku austriackiego; skuteczność potwierdzona w praktyce na terenie Polski Media o bezrobociu Bezrobocie jako temat publikacji Kwes+a bezrobocia w polskich mediach budzi wiele emocji. W maju 2014 r. wątek jest chętnie poruszany, co ma związek z nowelizacją Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 27 maja 2014 r. Media zgodnie zauważają, że pomimo iż stopa bezrobocia w maju spadła do 12,5%, to wynik ten nadal oznacza ponad 2 mln osób bez pracy. Dziennikarze wskazują na rolę powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej, których celem jest dążenie do zmniejszenia tego wyniku poprzez pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz poprawę sytuacji socjalnej najuboższych. Opinie na temat skuteczności działania tych jednostek są jednak podzielone. Patrząc na mapę kraju, największa liczba bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy żyje w województwie podkarpackim 41,6%. Na drugim miejscu znajduję się województwo lubelskie, ze wskaźnikiem przekraczającym 39,7%, trzecie miejsce należy do Podlasia 39,1%. Niespodziewanie, na czwartym miejscu znajduje się Mazowsze 39,1%. Piąte miejsce pod względem liczby długotrwale bezrobotnych wśród osób bez pracy zajmują Kujawy i Pomorze z odsetkiem 36,9%. Media różnią się pomiędzy sobą pod względem pod względem aspektów bezrobocia, jakie są poruszane. I tak Gazeta Prawna koncentruje się na wątkach związanych z nowymi regulacjami i ich potencjalnym efektem na nasz rynek pracy, głównymi autorami są tutaj Karolina Topolska i Beata Tomaszkiewicz. Puls Biznesu analizuje, jak dane demograficzne dotyczące bezrobocia mogą przełożyć się na efektywność naszej gospodarki i działalność biznesową. Teksty w tym obszarze zamieszczają m.in. Marcin Kiepas oraz Marek Druś. Natomiast Rzeczpospolita, obok przedstawiania danych z raportów, prowadzi także dział porad skierowany do osób bezrobotnych. Dziennikarze aktywni w tym obszarze to m.in. Joanna Ćwiek, Jerzy Dudek, Robert Gardziński oraz Magda Starowieyska. Gazeta Wyborcza zestawia nowe fakty legislacyjne z przykładami z życia, skupiając się na praktycznym wymiarze problemu bezrobocia, prezentując przykłady. Głównymi autorami są tu: Anna Popiołek, Bartosz Sendrowicz, Patrycja Maciejewicz oraz Leszek Kostrzewski.

13 W ramach ostatnich publikacji trzy wybrane tytuły skupiały się na następującej tematyce: Dziennik Gazeta Prawna podaje, że resort pracy chwali się 10% wzrostem skuteczności urzędników pracy. Ministerstwo Pracy przedstawiło doroczny raport na temat efektywności podstawowych form aktywizacji w urzędach pracy. Wynika z niego, że skuteczność publicznych pośredniaków w znajdowaniu bezrobotnym pracy wynosi obecnie 63,4%, a tymczasem jeszcze w 2009 r. było to tylko 53,2%. Zdaniem ekspertów, wyniki te są niemiarodajne i nie świadczą o rzeczywistej efektywności. Puls Biznesu zauważa, że najbardziej poszkodowanymi będą w najbliższych latach zdaniem specjalistów ludzie młodzi, najkrócej związani z rynkiem pracy do 24. roku życia oraz między 25. a 34. rokiem życia. Osoby do 24. roku życia będą stanowiły ok. 19,2% wszystkich bezrobotnych, a znajdujące się w grupie wiekowej od 25 do 34 lat - ok. 29,5%. Co oznacza, że prawie 50% wszystkich bezrobotnych będą stanowić osoby do 34. roku życia. Rzeczpospolita pisze o najnowszych wynikach Głównego Urzędu Statystycznego, prognozach na kolejne miesiące i lata. Napotkamy informacje i opinie na temat nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Częstym tematem są również porady dla osób bezrobotnych, m.in. jak przetrwać ten okres, oraz gdzie się udać po pomoc. Wśród stacji telewizyjnych najczęściej tematykę bezrobocia poruszają TVP Info, TVN24 oraz Polsat Biznes w perspektywie ekonomicznej, rzadziej jako wątek o charakterze społecznym. Ten wątek (społeczny) najczęściej podejmują programy interwencyjne stacji TVP oraz TVN. Jest on też regularnie analizowany na portalach internetowych związanych z tematyką ekonomiczną, np. Money.pl regularnie porusza kwes+e bezrobocia w odniesieniu do gospodarki w kraju. Omawia tematy, takie jak inflacja, opinie ekonomistów i ekspertów, czy sprzedaż detaliczna a bezrobocie. Innymi portalami chętnie publikującymi informacje o bezrobociu są: ekonomiczne odsłony serwisów gazeta.pl, onet.pl oraz wp.pl. Opinie o PUP i OPS Opinie związane z problematyką PUP i OPS pojawiają się w dyskusjach internautów. Jak łatwo przypuszczać, fora internetowe są miejscem, gdzie skupiają się komentarze niepochlebne aby dać upust problemom i frustracjom osób, mających problem z odnalezieniem się na rynku pracy. Mamy tu do czynienia z dużą liczbą zarzutów społecznych pod adresem urzędów pracy. Internauci skarżą się na niekompetentnych pracowników i doradców zawodowych, arogancję i niechęć zrozumienia osoby ubiegającej się o pracę. Twierdzą, że urzędnicy obiecują, iż pomogą w znalezieniu pracy, ale w rzeczywistości trzeba jej szukać samemu. Wytykany jest brak szkoleń i rzetelnych informacji oraz kierowanie do pracy ludzi bez kwalifikacji, które są wymagane. Opinie pozytywne pojawiają się niezwykle rzadko. Tu przykłady cytatów online: 11

14 12 Urząd nie jest przydatny! Brak ofert! Brak otwartych szkoleń! Brak informacji o przyszłych szkoleniach! forum PUP w Gdańsku. Wysyłanie ludzi bez jakichkolwiek możliwości zaczepienia się, kierowanie bezmyślne albo brak kwalifikacji, albo za duże i wracanie z kwitkiem forum PUP w Gdańsku. Prawdopodobnie gdyby została mi przedstawiona oferta pracy, to byłaby to oferta ze strony internetowej urzędu (tak właśnie pomaga pośrednik pracy mojemu tacie i koleżance), a to mogę zrobić sama. Nie wiem więc po co w ogóle funkcjonuje ten urząd, ale na pewno nie po to, żeby pomóc w znalezieniu pracy. Koniec końców pracę znalazłam sobie sama forum PUP w Gdańsku Byłam zarejestrowana prawie 2 lata, mam wyższe wykształcenie, zero ofert pracy w tym czasie! forum portalu gazeta.pl. Cały zakres działania urzędów pracy sprowadza się do ewidencjonowania bezrobotnych. Mało tego osoby chcące korzystać z dotacji na rozpoczęcie działalności odsyłane są z kwitkiem (brak funduszy). W przypadku pozytywnego zweryfikowania przez taką komisję na pieniądze czeka się nawet 5 6 miesięcy forum portalu gazeta.pl. Moim zdaniem urzędy to zbędny koszt. Prawda jest taka, że ci, którzy chcą znaleźć pracę, robią to przez internet lub chodzą od miejsca do miejsca forum gazeta.pl. Brak jakiejkolwiek chęci pomocy ze strony urzędniczek. Odsyłanie z jednego okienka do kolejnego, a w rezultacie zero wsparcia wypowiedź na portalu money.pl. Smutni ludzie w kolejkach, niemili pracownicy, tona papierów do wypełnienia i zero szans, że otrzymam fajną propozycję Artur Andruszczak, absolwent UMK w Toruniu. Inne zdanie na ten temat mają pracownicy urzędów pracy, którzy narzekają głównie na osoby niechętne do pracy, przychodzące jedynie po podpis, który umożliwia im otrzymanie zasiłku i innego rodzaju świadczeń. Kolejną sprawą są ustawy i rozporządzenia, które jak mówią urzędnicy skutecznie blokują działania. Komentarzom internetowym wtórują media opiniotwórcze. Jak możemy przeczytać na łamach Dziennika Gazety Prawnej, zdaniem ekspertów, wyniki efektywności działania urzędów pracy są niemiarodajne i nie świadczą o rzeczywistej efektywności, co więcej, ich skuteczność jest wielokrotnie niższa, niż pokazują. Kolejnym aspekt porusza Rzeczpospolita problematykę agencji pracy w kontekście PUP. Prywatne agencje poszukują zatrudnienia dla osób, które chcą pracować, natomiast urzędy pracy często pomagają również osobom, które nie są gotowe do podjęcia zatrudnienia. Wówczas, oprócz samego pośrednictwa, urzędy zajmują się także wymagającą wielkich nakładów pracy aktywizacją społeczno-zawodową. Zadania, jakie stawiane są przed urzędami, są dużo bardziej

15 wymagające. Gazeta.pl zauważa, że bezrobotny ze skierowaniem z pośredniaka konkuruje z mniejszą liczbą osób, co zwiększa jego szanse na zatrudnienie. Jednak publiczne służby zatrudnienia przyjmują oferty pracy nie tylko od pracodawców, ale także od agencji zatrudnienia. Przepisy wprost tego nie zakazują. Wydaje się jednak, że taka sytuacja nie do końca jest zgodna z celem działania urzędu. Przez kierowanie bezrobotnych do kolejnych pośredników jego zadania są powielane. Gazeta.pl informuje dalej, jakie są różnice między tradycyjnym pośredniakiem a agencją zatrudnienia. Za prywatnymi agencjami przemawia fakt potwierdzony przez samych urzędników niektóre oferty pracy, zwłaszcza na wyższe czy specjalistyczne stanowiska, nigdy nie pojawiają się w państwowych pośredniakach. Przedsiębiorstwa rekrutują na nie albo za pomocą wewnętrznego naboru albo poprzez prywatne agencje, które są w stanie dopasować kandydatów do ich oczekiwań (i na tym zarabiają). Ma to też inne konsekwencje. Niektóre zawody, zwłaszcza te nisko płatne, rzadko są w agencjach prezentowane, chyba że te oferują pracę tymczasową. Zapotrzebowanie na zmiany Z wypowiedzi internautów na forach internetowych wynika, że zarówno pracownicy, jak i osoby ubiegające się o pracę są zgodne, że należałoby postawić większy nacisk na szkolenia zawodowe, w zakresie obsługi programów komputerowych oraz kursów języków obcych tego pracodawcy najczęściej oczekują. Rządowy raport Polska 2030 zakłada, że w ciągu 20 lat zatrudnienie wzrośnie o 16%. Zdaniem mediów urzędy pracy będą jednak miały problem z realizacją tego celu. Jeżeli rząd chce zrealizować wyzwania dotyczące spadku bezrobocia, które przedstawił w raporcie Polska 2030, będzie musiała usprawnić przestarzały system działania powiatowych urzędów pracy. Zgodnie z wyliczeniami, które kilka dni temu przedstawił szef doradców strategicznych premiera Michał Boni, wzrost zatrudnienia już o 1% oznacza blisko 4 mld zł więcej w budżecie państwa pisze portal gazetapraca.pl. Doktor Joanna Tyrowicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z Gazetą przyznała, że sceptycznie podchodzi do tego projektu. Od lat przedstawiciele Ministerstwa Pracy i publicznych służb zatrudnienia powtarzają fałszywą tezę, że nikt poza urzędami pracy nie umie i nie chce pracować z osobami bezrobotnymi w Polsce. Kolejną poruszaną inicjatywą jest kwes+a tzw. jednego okienka, która została omówiona na łamach portalu gazetaprawna.pl. Możemy przeczytać, że obecna propozycja wprowadzenia jednego okienka do ubezpieczenia zdrowotnego w urzędach pracy to bubel prawny, którego upowszechnienie mogłoby wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Tak wynika z uwag zgłoszonych przez różnych ministrów do projektu zmian Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz ze zm.). 13

16 14 Media na temat nowelizacji Dziennikarze zgodnie twierdzą, że nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw ma przyczynić się do wzrostu zatrudnienia przez lepsze dostosowanie ofert urzędów pracy do potrzeb bezrobotnych i ściślejszą współpracę urzędów z pracodawcami, gminami oraz agencjami zatrudnienia. Media bardzo aktywnie piszą na ten temat, są to opinie pochlebne, ale zdarzają się również zdania krytyki. Nowelizacja ustawy pozwala na profilowanie bezrobotnych, premiowanie urzędów pracy za osiągane efekty, organizowanie specjalnych programów dla młodych bezrobotnych. Daje też pracodawcom szansę na obniżenie kosztów pracy przewiduje dofinansowanie za zatrudnianie osób młodych i w wieku 50+. W samych urzędach pracy zmiana będzie dotyczyć sposobu pracy zarówno z bezrobotnymi, jak i pracodawcami oferującymi zatrudnienie. Będą oni prowadzeni przez jednego doradcę, który ma być premiowany za skuteczne zatrudnienie bezrobotnych. Portal plushr.pl na swojej stronie internetowej opublikował wypowiedź ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, który twierdzi, że urząd pracy ma być miejscem otwartym na osoby poszukujące pracy i pracodawców. Do tego dochodzi cały pakiet obniżania kosztów pracy poprzez bony stażowe, bony zatrudnieniowe. Wspieranie młodych ludzi na rynku pracy, nowe oferty dla rodziców powracających po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, profilowanie tych osób. W jego opinii, zmiany w urzędach pracy, zapisane w nowelizacji, to tylko część działań, które mogą zmniejszyć stopę bezrobocia. Równie ważną kwes+ą jest gospodarka, która jak zauważył musi się rozwijać i trzeba ją pobudzać poprzez inwestycje. Jak pisze Rzeczpospolita, wchodząca w życie nowelizacja krytykowała część dyrektorów urzędów pracy. Według nich nowe prawo niewiele zmieni na rynku pracy, a urzędy nie będą w stanie wywiązywać się z nałożonych obowiązków głównie z indywidualnej pracy z bezrobotnymi. Portal money.pl zauważa natomiast, że profilowanie pomocy dla bezrobotnych i wynagradzanie urzędów za osiągane wyniki to jedne z ważniejszych zmian. M#$%& '()#%* 2.3. SWOT dla komunikacji Projektu Sprawdzany w Austrii model współpracy między PUP i OPS. Rozwiązania wsparte liczbami i faktami raporty po fazie pilotażowej projektu. Ekonomiczna zasadność implementacji degresywnego wsparcia. Potwierdzona empirycznie skuteczność długotrwałego monitorowania bezrobotnych. Grono ekspertów, wspierających Projekt swoim autorytetem i merytoryką. Dane socjoekonomiczne potwierdzające zasadność podejmowania tematyki zwiększenia efektywności działania PUP i OPS.

17 15 S+,%'& Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia, dająca obszar do implementacji sprawdzonych w praktyce produktów Projektu (doradca indywidualny, współpraca PUP i OPS). Duża potrzeba wśród PUP na terenie kraju korzystania z wzorców rozwiązań sprawdzonych w praktyce, powiązanych z narzędziami ujętymi w nowelizacji. Produkty projektu odpowiadają wprost naglącej potrzebie zwiększenia efektywności działania PUP. Produkty dają realną szansę zwiększenia efektywności finansowej walki z bezrobociem. Tematyka bezrobocia jest bardzo medialna, zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym. Łatwość znalezienia twarzy/właścicieli jako motorów promocji projektu. Możliwość docierania do interesariuszy na fali dyskusji związanych z nowelizacją ustawy. Bezrobocie to zawsze gorące tematy wyborcze (jesienią 2014 r. będą wybory samorządowe, a w 2015 r. wybory parlamentarne i prezydenckie). S-,/& '()#%* Wizerunek PUP jako instytucji nieskutecznych i nieprzychylnych. Relatywnie bardzo krótki czas projektu, aby zapewnić szeroką skalę jego dotarcia. Niewielka wiedza społeczeństwa na temat działalności PUP i OPS. Przekonanie społeczne o małej opłacalności podejmowania nisko wynagradzanej pracy (powszechność pracy w szarej strefie). Brak rozpoznawalnego medialnie i administracyjnie lidera od początku zaangażowanego w Projekt. Z,0)#3&%4, Niechęć dla wdrażania przez urzędy rozwiązań burzących zastały porządek rzeczy. Rozproszenie lokalizacji i niespójność systemów organizacji pracy w poszczególnych PUP i OPS. Powiązanie urzędów i ośrodków z różniącymi się opcjami politycznymi. Model wymaga powstania nowego świadczenia pieniężnego potrzeba argumentacji popartej liczbami. Harmonogram wyborów samorządowych i krajowych, przenoszący dysputy na inną tematykę Interesariusze Projektu Grupa interesariuszy projektu Innowacyjne wsparcie dla ciebie, a więc instytucji i osób, których projekt może dotyczyć, jest bardzo szeroka. W ramach strategii dokonujemy segmentacji tych podmiotów, aby ocenić, które z nich są naszymi potencjalnymi sprzymierzeńcami w realizacji tegoż Projektu oraz których podmiotów nie można pominąć przy właściwej komunikacji Projektu. W tym celu tworzona jest mapa interesariuszy, która zestawia dwa istotne parametry: jak silny jest wpływ każdego z nich na powodzenie Projektu, a także jak duża jest ich gotowość do współpracy.

18 16 Mapa interesariuszy W wysoka, Ś średnia, N niska. Mapie interesariuszy towarzyszy szczegółowa analiza poszczególnych instytucji i osób, które mają znaczenie dla realizacji Projektu. Segmentujemy je w następujący sposób: administracja rządowa, administracja samorządowa, organizacje pozarządowe rynku pracy, eksperci rynku pracy, organizatorzy konferencji powiązanych z rynkiem pracy. Administracja rządowa Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: organizacja: Gabinet Podsekretarza Stanu, Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Departament Rynku Pracy;

19 interesujące nas kompetencje: kształtowanie polityki zatrudnienia, współpraca z Narodową Radą Zatrudnienia (Narodowa Rada Rynku Pracy), nadzór nad Departamentem Funduszy, Rynku Pracy oraz Dialogu i Partnerstwa Społecznego; osoby: Jacek Męcina (podsekretarz stanu), Marek Waleśkiewicz, Agata Oklińska, Krystyna Wyrwicka, Anna Prekurat, Marzena Bartosiewicz, Hanna Świątkiewicz-Zych, Beata Czajka, Dorota Pasterczyk, Magdalena Sweklej. Narodowa Rada Rynku Pracy: organizacja: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Krajowa Izba Gospodarcza, Business Center Club, PKPP Lewiatan, Pracodawcy RP, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Ogólnopolski Związek Bezrobotnych; osoby: Stanisława Borkowska, Andrzej Piłat, Jarosław Adamkiewicz, Anna Karaszewska, Monika Gładoch, Adam Kwaśniak, Jacek Walczak, Jan Grabiec, Radosław Radziewicz. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich: interesujące nas kompetencje: podejmuje działania wyznaczone przez MPiPS w zakresie wykorzystania funduszy POKL: podniesienie jakości usług urzędów pracy oraz innych instytucji rynku pracy, wypracowanie jednolitych standardów usług służb pomocy społecznej, podniesienie kwalifikacji pracowników służb społecznych (pracowników socjalnych), rozwój pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego; osoby: Dariusz Kapusta, Justyna Garbarczyk, Anna Rodzeń-Kuczmarska. Instytut Rozwoju Służb Społecznych: interesujące nas kompetencje: organizacja szkoleń dla pracowników służb społecznych, prowadzenie badań nad problemami związanymi z polityką społeczną, w tym nad sposobami skutecznego zapewnienia pomocy społecznej, doradzanie administracji i samorządom przy rozwoju, wdrażaniu i ocenie skuteczności polityki społecznej; osoby: Sergo Kuruliszwili, Joanna Staręga-Piasek. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych: element organizacji: Zakład Zatrudnienia i Rynku Pracy; interesujące nas kompetencje: instytucja naukowo-badawcza podległa MPiPS, doradztwo w zakresie rynku pracy i polityki społecznej; osoby: prof. dr hab. Kazimierz Frieske, prof. Elżbieta Kryńska. Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: element organizacji: Departament Rozwoju Zasobów Ludzkich; interesujące nas kompetencje: realizacja zadań publicznych w zakresie rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców i pracowników; osoby: Anna Świebocka-Nerkowska. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny: organizacja: Podkomisja Stała do spraw Rynku Pracy, inne podkomisje; 17

20 18 interesujące nas kompetencje: reprezentuje stanowisko PO w sprawie ustawy, sprawozdawczość, przygotowywanie poprawek do nowelizacji ustaw, interpelacje w sprawie zmiany ustawy o OPS, zasiadają tu członkowie Komisji Specjalnej ds. Zabezpieczenia Społecznego oraz autorzy interpelacji w sprawie funkcjonowania UP oraz OPS; osoby: Ewa Drozd (PO), Agnieszka Hanajczyk (PO), Izabela Katarzyna Mrzygłocka (PO), Janina Okrągły (PO), Zofia Popiołek (TR), Stanisław Szwed (PiS), Janusz Śniadek (PiS), Tadeusz Tomaszewski (SLD), Piotr Walkowski (PSL), Barbara Bartuś (PiS), Elżbieta Rafalska (PO), Iwona Kozłowska (PO), Jacek Kwiatkowski (TR). Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego: element organizacji: Podkomisja Stała do spraw Finansów Samorządowych; osoby: Izabela Kloc (PiS), Agnieszka Kołacz-Leszczyńska (PO), Ligia Krajewska (PO), Andrzej Lewandowski (TR), Marek Łapiński (PO), Marzena Machałek (PiS), Stanisław Ożóg (PiS), Małgorzata Pępek (PO), Halina Rozpondek (PO), Dorota Rutkowska (PO), Jacek Sasin (PiS), Grzegorz Schreiber (PiS), Stefan Strzałkowski (PiS), Marcin Witko (PiS), Zbyszek Zaborowski (SLD). Samorządy Odbiorcami Projektu będzie szerokie grono przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej na terenie całego kraju. Szczegóły dotarcia powszechnego zamieszczone są w sekcji dotyczącej Mainstreamingu horyzontalnego. W szczególności interesować nas będą osoby zasiadające w niżej wymienionych organach w czterech docelowych regionach realizacji projektu: Katowice, Warszawa, Łódź, Kielce. wojewodowie, marszałkowie województw, wojewódzkie rady rynku pracy, powiatowe rady rynku pracy, starostowie powiatowi/prezydenci miast, wojewódzkie urzędy pracy, powiatowe urzędy pracy, agencje zatrudnienia, rady gminy/rady dzielnicy, ośrodki pomocy społecznej. Organizacje pozarządowe rynku pracy Business Center Club: pozycja: organizacja jest członkiem Narodowej Rady Rynku Pracy i może delegować swoich przedstawicieli również do wojewódzkich oraz powiatowych rad rynku pracy;

21 osoby: Zbigniew Żurek wiceprezes BCC, sekretarz Prezydium TK ds. Społeczno-Gospodarczych, Artur Skiba ekspert ds. rynku pracy, Dominika Staniewicz ekspert ds. rynku pracy, Jarosław Adamkiewicz reprezentant BCC w Narodowej RRP. Konfederacja Lewiatan: pozycja: organizacja jest członkiem Narodowej Rady Rynku Pracy i może delegować swoich przedstawicieli również do wojewódzkich oraz powiatowych rad rynku pracy. W ramach swoich struktur utworzyła wewnętrzną Radę Rynku Pracy; osoby: Anna Karaszewska reprezentant Narodowej RRP, Monika Zakrzewska reprezentant Narodowej RRP, Urszula Sztanderska przewodnicząca Rady, Aleksander Drzewiecki Przewodniczący Zespołu Problemowego ds. Edukacji, Jolanta Jaworska przewodnicząca Zespołu Problemowego ds. Aktywizacji Zawodowej. Centrum Adama Smitha: osoby: Robert Gwiazdowski. Polskie Forum HR: pozycja: organizacja (wcześniej Związek Agencji Pracy Tymczasowej) zrzesza agencje zatrudnienia. Działa na rzecz rozwoju sektora w Polsce, współtworzy i opiniują ustawy, uczestniczy w pracach komisji trójstronnej; osoby: Anna Wicha prezes Zarządu, Barbara Drabich członek Zarządu, ekspert ds. prawa pracy. Pracodawcy RP: pozycja: członek Narodowej Rady Rynku Pracy z możliwością delegowania swoich przedstawicieli do rad powiatowych i wojewódzkich; członek Komisji Trójstronnej oraz wojewódzkich komisji dialogu społecznego; osoby: Andrzej Malinowski prezydent, wiceprzewodniczący Komisji Trójstronnej, Monika Gładoch reprezentant w Narodowej RRP, doradca prezydenta Pracodawców RP, Andrzej Węglarz reprezentant w Narodowej RRP oraz Komisji Trójstronnej. Krajowa Izba Gospodarcza: osoby: Andrzej Piłat przewodniczący Narodowej RPP. Lokalne organizacje pozarządowe Wsparcie Społeczne. Ja Ty My: obszary aktywności: aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych, edukacja pracodawców, promocja modelu firmy społecznej, wyrównywanie szans środowisk wiejskich z miejskimi. In Corpore Wszyscy Razem: obszary aktywności: integracja, wspomaganie i pomoc celowa, poradnictwo obywatelskie i prawne, działalność informacyjna, prawna i szkoleniowa. 19

POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG

POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI S t r o n a 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI PORADNIK DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH I i II STOPNIA Krajowa Instytucja Wspomagająca Poradnik powstał z uwzględnieniem rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości

W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości Jak wspierać ekonomię społeczną na poziomie lokalnym? Partycypacja w Polsce i Europie Kwestia senioralna wyzwaniem dla animacji publicznej Community arts sztuka (dla) społeczności W stronę obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo