Strategia upowszechniania i mainstreamingu projektu Innowacyjne wsparcie dla ciebie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia upowszechniania i mainstreamingu projektu Innowacyjne wsparcie dla ciebie"

Transkrypt

1

2

3 Strategia upowszechniania i mainstreamingu projektu Innowacyjne wsparcie dla ciebie

4

5 CTC Polska Sp. z o.o. Strategia upowszechniania i mainstreamingu projektu Innowacyjne wsparcie dla ciebie Barbara Ryel Dominka Tuzinek-Szynkowska Vision Group Sp. z o.o. Opole 2014

6 Opracowanie redakcyjne: Izabela Damboń-Kandziora Projekt okładki: Janina Drozdowska Redakcja i korekta: Maria Szwed Redakcja techniczna: Janina Drozdowska Publikację opracowano w ramach projektu pn. Innowacyjne wsparcie dla ciebie Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wydawcy Copyright by CTC Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska Warszawa

7 Spis treści 1. Wstęp 7 2. Analiza otoczenia Potencjał komunikacyjny produktów Media o bezrobociu SWOT dla komunikacji Projektu Interesariusze Projektu Założenia strategiczne Cele Projektu Mechanizm strategii Kluczowe komunikaty Ramy czasowe Plan działań Upowszechnianie Mainstreaming horyzontalny Mainstreaming wertykalny Działania na osi czasu łącznie Metody szacowania efektywności działań Podział kompetencji przy realizacji Projektu 47

8

9 1. Wstęp Istotą projektu Innowacyjne wsparcie dla ciebie (zwanego dalej Projektem) jest wypracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu współpracy powiatowych urzędów pracy (PUP) z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) w zakresie efektywniejszego wsparcia osób długotrwale bezrobotnych, w tym dziedziczących bezrobocie, a także lepszego wykorzystania środków publicznych kierowanych do tej grupy osób. Warunkiem wdrożenia tego Projektu na skalę krajową są działania promujące rozwiązania wypracowane w ramach programu pilotażowego. Obejmują one zarówno aktywności z zakresu upowszechniania produktów, jak i mainstreaming nakierowany na bezpośrednich klientów rozwiązań (PUP, OPS) oraz sferę administracyjną w dążeniu do nowelizacji przepisów ułatwiających sprawne przeciwdziałanie problemowi bezrobocia. Konieczne jest zatem dotarcie z przekazem merytorycznym zarówno do kluczowym interesariuszy Projektu, jak i szeroko rozumianego społeczeństwa. W tym kontekście fundamentalne znaczenie ma profesjonalna komunikacja z otoczeniem, dążąca do przekonania partnerów o słuszności proponowanych rozwiązań, a także pomagająca zrozumieć głęboką potrzebę społeczną zmian. Ważnym czynnikiem, który wpływa na kształt niniejszej strategii, jest przyjęta w ostatnich dniach nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Regulacje te sprawiają, że musimy spojrzeć na produkty Projektu w nowym świetle segmentując je w zależności od tego, czy mają charakter implementujący zapisy nowelizacji (doradca indywidualny, współpraca PUP i OPS), czy też uzupełniający o nowe rozwiązania, które powinny być przyjęte w przyszłości (degresywne wsparcie, długotrwały monitoring bezrobotnych). Dla każdej z tych grup produktów planowane są inne metody promocji, zapewniające skuteczne dotarcie do praktyków, decydentów oraz szeroko rozumianego społeczeństwa. Niniejsza strategia podzielona jest na trzy główne obszary: analiza otoczenia, założenia strategiczne oraz plan działań. Wzbogacona jest o metodologię pomiaru efektów działań oraz elementy analizy ryzyka.

10 8 2. Analiza otoczenia 2.1. Potencjał komunikacyjny produktów W celu skutecznego dotarcia do interesariuszy projektu Innowacyjne wsparcie dla ciebie, produkty tegoż Projektu podzielono na dwie kategorie produkty gotowe do implementacji od zaraz oraz produkty wymagające przygotowania zaplecza legislacyjnego. Podział ten wynika w nowych uwarunkowań prawnych, które częściowo zmodyfikowały cele projektu. Przypomnijmy, że do momentu wdrożenia nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, mówiliśmy o trzech narzędziach współpracy PUP i OPS: aplikacja Connector, Program Indywidualnego Wsparcia PUP oraz algorytm degresywnego wsparcia. Program pilotażowy przyniósł wiele pozytywnych doświadczeń związanych ze wszystkimi trzema produktami. W jego efekcie powstały raporty, analizy i opracowania książkowe (podręcznik dla PUP i OPS), które dostarczyły szerokiej wiedzy nie tylko na temat produktów, ale i doświadczeń towarzyszących ich wdrażaniu. Dzięki wiedzy zgromadzonej w programie pilotażowym, biorąc pod uwagę obecne realia prawne, polityczne i administracyjne, postanowiono dla celów promocji niniejszego Projektu dokonać dodatkowej segmentacji produktów, która ułatwi ich komunikowanie: Grupa pierwsza: produkty gotowe do implementacji: indywidualny doradca klienta 1, model współpracy PUP i OPS (w tym korzystanie z programu IT do wymiany danych o bezrobotnych). To produkty, które wprost realizują wytyczne z nowelizacji ustawy. Komunikacja tych rozwiązań opierać się będzie na dzieleniu się z interesariuszami doświadczeniami z programu pilotażowego: pokazywaniu skali pozytywnych doświadczeń, promowaniu dobrych wzorców, rozpowszechnianiu metod organizacji pracy i sposobów wymiany informacji pomiędzy PUP i OPS. Grupa druga: produkty wymagające przygotowania zaplecza legislacyjnego: monitoring zatrudnienia w przypadku osób długotrwale bezrobotnych podejmujących pracę, 1 W dotychczas stosowanej nomenklaturze Projektu stosowana była nazwa doradca osobisty pojęcie to było o wiele szersze, bo obejmowało znacznie większy zakres kompetencji i oddziaływania niż ujęty obecnie w nowelizacji ustawy doradca klienta. Mając jednak na względzie pokazanie dużej synergii pomiędzy rozwiązaniami i doświadczeniami wypracowanymi w dotychczas w Projekcie a potrzebą wzorców dla wdrożenia zapisów nowelizacji w skali kraju, rozpoczynamy stosowanie (w wymiarze publicznym i medialnym) określenia doradca klienta oraz indywidualny doradca klienta również w odniesieniu do produktu projektu Innowacyjne wsparcie dla ciebie.

11 wypłata degresywnego wsparcia finansowego osób aktywizowanych zawodowo zrównoważenie świadczeń utraconych w momencie podjęcia zatrudnienia i stopniowe ich zmniejszanie do momentu uzyskania większej niezależności finansowej. Każdy z wymienionych produktów przedstawia ciekawy potencjał komunikacyjny. Możemy ująć go następująco: Indywidualny doradca klienta doświadczenia w tym obszarze z programu pilotażowego mogą być wykorzystane w ogromnej mierze jako wzorzec dla nowej funkcji narzuconej nowelizacją tzw. doradcy klienta; temat bardzo potrzebny społecznie będący odpowiedzią na zarzuty społeczne pod adresem urzędów pracy (mało pomocne, traktujące petentów bezosobowo, z mało atrakcyjną ofertą wsparcia); produkt, jakim jest indywidualny doradca klienta, został najlepiej oceniony przez uczestników programu pilotażowego jako narzędzie bezsprzecznie skuteczne i potrzebne; produkt ten jest wyrazem ludzkiego, personalnego wymiaru PUP. Model współpracy PUP i OPS ciekawy temat, bo pokazuje szerokie, kompleksowe spojrzenie na osobę bezrobotną jako klienta, który potrzebuje kompleksowego wsparcia zarówno socjalnego, jak i zawodowego; dobra podstawa do tworzenia studium przypadku i promowania materiałów typu human stories w mediach; produkt rozwiązuje problem podobnego zakresu kompetencji PUP i OPS ścisła współpraca pozwala na zwiększenie efektywności pracy urzędników i zwiększa efektywność wsparcia dla bezrobotnego; pozytywne doświadczenia z wykorzystania programu wymiany danych Connector posłużą jako argument dla stosowania, generalnie, rozwiązań IT we współpracy PUP i OPS (np. niedawno wprowadzony program SEPI). Monitoring zatrudnienia bezrobotnych element medialny, bo pokazuje prosty mechanizm, którego wdrożenie wymaga jedynie korekty przepisów i nieznacznej zmiany w organizacji pracy PUP; rozwiązanie nie pociąga za sobą kosztów, a więc ułatwia argumentację ekonomiczną; dobra podstawa do tworzenia studium przypadku i promowania materiałów typu human stories w mediach pokazywanie kontrastu w jakości wsparcia dla bezrobotnego w zależności od tego, czy mógł liczyć na konsultacje również po podjęciu pracy; bardzo dobra ocena produktu w raportach podsumowujących Projekt. Mechanizm degresywnego wsparcia analizy ekonomiczne pokazujące dużą opłacalność dla budżetu państwa stosowania tego narzędzia; 9

12 10 argument dla autorytetów pozyskanych do Projektu aby na idei algorytmu budować swój własny wizerunek w środowisku naukowym, administracyjnym i politycznym; kluczowy element działań na rzecz zwiększenia skuteczności PUP zapewniający realne i trwałe rozwiązanie dla bezrobocia osób niechętnych wobec podjęcia pracy; wzorcowe rozwiązania z rynku austriackiego; skuteczność potwierdzona w praktyce na terenie Polski Media o bezrobociu Bezrobocie jako temat publikacji Kwes+a bezrobocia w polskich mediach budzi wiele emocji. W maju 2014 r. wątek jest chętnie poruszany, co ma związek z nowelizacją Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 27 maja 2014 r. Media zgodnie zauważają, że pomimo iż stopa bezrobocia w maju spadła do 12,5%, to wynik ten nadal oznacza ponad 2 mln osób bez pracy. Dziennikarze wskazują na rolę powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej, których celem jest dążenie do zmniejszenia tego wyniku poprzez pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz poprawę sytuacji socjalnej najuboższych. Opinie na temat skuteczności działania tych jednostek są jednak podzielone. Patrząc na mapę kraju, największa liczba bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy żyje w województwie podkarpackim 41,6%. Na drugim miejscu znajduję się województwo lubelskie, ze wskaźnikiem przekraczającym 39,7%, trzecie miejsce należy do Podlasia 39,1%. Niespodziewanie, na czwartym miejscu znajduje się Mazowsze 39,1%. Piąte miejsce pod względem liczby długotrwale bezrobotnych wśród osób bez pracy zajmują Kujawy i Pomorze z odsetkiem 36,9%. Media różnią się pomiędzy sobą pod względem pod względem aspektów bezrobocia, jakie są poruszane. I tak Gazeta Prawna koncentruje się na wątkach związanych z nowymi regulacjami i ich potencjalnym efektem na nasz rynek pracy, głównymi autorami są tutaj Karolina Topolska i Beata Tomaszkiewicz. Puls Biznesu analizuje, jak dane demograficzne dotyczące bezrobocia mogą przełożyć się na efektywność naszej gospodarki i działalność biznesową. Teksty w tym obszarze zamieszczają m.in. Marcin Kiepas oraz Marek Druś. Natomiast Rzeczpospolita, obok przedstawiania danych z raportów, prowadzi także dział porad skierowany do osób bezrobotnych. Dziennikarze aktywni w tym obszarze to m.in. Joanna Ćwiek, Jerzy Dudek, Robert Gardziński oraz Magda Starowieyska. Gazeta Wyborcza zestawia nowe fakty legislacyjne z przykładami z życia, skupiając się na praktycznym wymiarze problemu bezrobocia, prezentując przykłady. Głównymi autorami są tu: Anna Popiołek, Bartosz Sendrowicz, Patrycja Maciejewicz oraz Leszek Kostrzewski.

13 W ramach ostatnich publikacji trzy wybrane tytuły skupiały się na następującej tematyce: Dziennik Gazeta Prawna podaje, że resort pracy chwali się 10% wzrostem skuteczności urzędników pracy. Ministerstwo Pracy przedstawiło doroczny raport na temat efektywności podstawowych form aktywizacji w urzędach pracy. Wynika z niego, że skuteczność publicznych pośredniaków w znajdowaniu bezrobotnym pracy wynosi obecnie 63,4%, a tymczasem jeszcze w 2009 r. było to tylko 53,2%. Zdaniem ekspertów, wyniki te są niemiarodajne i nie świadczą o rzeczywistej efektywności. Puls Biznesu zauważa, że najbardziej poszkodowanymi będą w najbliższych latach zdaniem specjalistów ludzie młodzi, najkrócej związani z rynkiem pracy do 24. roku życia oraz między 25. a 34. rokiem życia. Osoby do 24. roku życia będą stanowiły ok. 19,2% wszystkich bezrobotnych, a znajdujące się w grupie wiekowej od 25 do 34 lat - ok. 29,5%. Co oznacza, że prawie 50% wszystkich bezrobotnych będą stanowić osoby do 34. roku życia. Rzeczpospolita pisze o najnowszych wynikach Głównego Urzędu Statystycznego, prognozach na kolejne miesiące i lata. Napotkamy informacje i opinie na temat nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Częstym tematem są również porady dla osób bezrobotnych, m.in. jak przetrwać ten okres, oraz gdzie się udać po pomoc. Wśród stacji telewizyjnych najczęściej tematykę bezrobocia poruszają TVP Info, TVN24 oraz Polsat Biznes w perspektywie ekonomicznej, rzadziej jako wątek o charakterze społecznym. Ten wątek (społeczny) najczęściej podejmują programy interwencyjne stacji TVP oraz TVN. Jest on też regularnie analizowany na portalach internetowych związanych z tematyką ekonomiczną, np. Money.pl regularnie porusza kwes+e bezrobocia w odniesieniu do gospodarki w kraju. Omawia tematy, takie jak inflacja, opinie ekonomistów i ekspertów, czy sprzedaż detaliczna a bezrobocie. Innymi portalami chętnie publikującymi informacje o bezrobociu są: ekonomiczne odsłony serwisów gazeta.pl, onet.pl oraz wp.pl. Opinie o PUP i OPS Opinie związane z problematyką PUP i OPS pojawiają się w dyskusjach internautów. Jak łatwo przypuszczać, fora internetowe są miejscem, gdzie skupiają się komentarze niepochlebne aby dać upust problemom i frustracjom osób, mających problem z odnalezieniem się na rynku pracy. Mamy tu do czynienia z dużą liczbą zarzutów społecznych pod adresem urzędów pracy. Internauci skarżą się na niekompetentnych pracowników i doradców zawodowych, arogancję i niechęć zrozumienia osoby ubiegającej się o pracę. Twierdzą, że urzędnicy obiecują, iż pomogą w znalezieniu pracy, ale w rzeczywistości trzeba jej szukać samemu. Wytykany jest brak szkoleń i rzetelnych informacji oraz kierowanie do pracy ludzi bez kwalifikacji, które są wymagane. Opinie pozytywne pojawiają się niezwykle rzadko. Tu przykłady cytatów online: 11

14 12 Urząd nie jest przydatny! Brak ofert! Brak otwartych szkoleń! Brak informacji o przyszłych szkoleniach! forum PUP w Gdańsku. Wysyłanie ludzi bez jakichkolwiek możliwości zaczepienia się, kierowanie bezmyślne albo brak kwalifikacji, albo za duże i wracanie z kwitkiem forum PUP w Gdańsku. Prawdopodobnie gdyby została mi przedstawiona oferta pracy, to byłaby to oferta ze strony internetowej urzędu (tak właśnie pomaga pośrednik pracy mojemu tacie i koleżance), a to mogę zrobić sama. Nie wiem więc po co w ogóle funkcjonuje ten urząd, ale na pewno nie po to, żeby pomóc w znalezieniu pracy. Koniec końców pracę znalazłam sobie sama forum PUP w Gdańsku Byłam zarejestrowana prawie 2 lata, mam wyższe wykształcenie, zero ofert pracy w tym czasie! forum portalu gazeta.pl. Cały zakres działania urzędów pracy sprowadza się do ewidencjonowania bezrobotnych. Mało tego osoby chcące korzystać z dotacji na rozpoczęcie działalności odsyłane są z kwitkiem (brak funduszy). W przypadku pozytywnego zweryfikowania przez taką komisję na pieniądze czeka się nawet 5 6 miesięcy forum portalu gazeta.pl. Moim zdaniem urzędy to zbędny koszt. Prawda jest taka, że ci, którzy chcą znaleźć pracę, robią to przez internet lub chodzą od miejsca do miejsca forum gazeta.pl. Brak jakiejkolwiek chęci pomocy ze strony urzędniczek. Odsyłanie z jednego okienka do kolejnego, a w rezultacie zero wsparcia wypowiedź na portalu money.pl. Smutni ludzie w kolejkach, niemili pracownicy, tona papierów do wypełnienia i zero szans, że otrzymam fajną propozycję Artur Andruszczak, absolwent UMK w Toruniu. Inne zdanie na ten temat mają pracownicy urzędów pracy, którzy narzekają głównie na osoby niechętne do pracy, przychodzące jedynie po podpis, który umożliwia im otrzymanie zasiłku i innego rodzaju świadczeń. Kolejną sprawą są ustawy i rozporządzenia, które jak mówią urzędnicy skutecznie blokują działania. Komentarzom internetowym wtórują media opiniotwórcze. Jak możemy przeczytać na łamach Dziennika Gazety Prawnej, zdaniem ekspertów, wyniki efektywności działania urzędów pracy są niemiarodajne i nie świadczą o rzeczywistej efektywności, co więcej, ich skuteczność jest wielokrotnie niższa, niż pokazują. Kolejnym aspekt porusza Rzeczpospolita problematykę agencji pracy w kontekście PUP. Prywatne agencje poszukują zatrudnienia dla osób, które chcą pracować, natomiast urzędy pracy często pomagają również osobom, które nie są gotowe do podjęcia zatrudnienia. Wówczas, oprócz samego pośrednictwa, urzędy zajmują się także wymagającą wielkich nakładów pracy aktywizacją społeczno-zawodową. Zadania, jakie stawiane są przed urzędami, są dużo bardziej

15 wymagające. Gazeta.pl zauważa, że bezrobotny ze skierowaniem z pośredniaka konkuruje z mniejszą liczbą osób, co zwiększa jego szanse na zatrudnienie. Jednak publiczne służby zatrudnienia przyjmują oferty pracy nie tylko od pracodawców, ale także od agencji zatrudnienia. Przepisy wprost tego nie zakazują. Wydaje się jednak, że taka sytuacja nie do końca jest zgodna z celem działania urzędu. Przez kierowanie bezrobotnych do kolejnych pośredników jego zadania są powielane. Gazeta.pl informuje dalej, jakie są różnice między tradycyjnym pośredniakiem a agencją zatrudnienia. Za prywatnymi agencjami przemawia fakt potwierdzony przez samych urzędników niektóre oferty pracy, zwłaszcza na wyższe czy specjalistyczne stanowiska, nigdy nie pojawiają się w państwowych pośredniakach. Przedsiębiorstwa rekrutują na nie albo za pomocą wewnętrznego naboru albo poprzez prywatne agencje, które są w stanie dopasować kandydatów do ich oczekiwań (i na tym zarabiają). Ma to też inne konsekwencje. Niektóre zawody, zwłaszcza te nisko płatne, rzadko są w agencjach prezentowane, chyba że te oferują pracę tymczasową. Zapotrzebowanie na zmiany Z wypowiedzi internautów na forach internetowych wynika, że zarówno pracownicy, jak i osoby ubiegające się o pracę są zgodne, że należałoby postawić większy nacisk na szkolenia zawodowe, w zakresie obsługi programów komputerowych oraz kursów języków obcych tego pracodawcy najczęściej oczekują. Rządowy raport Polska 2030 zakłada, że w ciągu 20 lat zatrudnienie wzrośnie o 16%. Zdaniem mediów urzędy pracy będą jednak miały problem z realizacją tego celu. Jeżeli rząd chce zrealizować wyzwania dotyczące spadku bezrobocia, które przedstawił w raporcie Polska 2030, będzie musiała usprawnić przestarzały system działania powiatowych urzędów pracy. Zgodnie z wyliczeniami, które kilka dni temu przedstawił szef doradców strategicznych premiera Michał Boni, wzrost zatrudnienia już o 1% oznacza blisko 4 mld zł więcej w budżecie państwa pisze portal gazetapraca.pl. Doktor Joanna Tyrowicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z Gazetą przyznała, że sceptycznie podchodzi do tego projektu. Od lat przedstawiciele Ministerstwa Pracy i publicznych służb zatrudnienia powtarzają fałszywą tezę, że nikt poza urzędami pracy nie umie i nie chce pracować z osobami bezrobotnymi w Polsce. Kolejną poruszaną inicjatywą jest kwes+a tzw. jednego okienka, która została omówiona na łamach portalu gazetaprawna.pl. Możemy przeczytać, że obecna propozycja wprowadzenia jednego okienka do ubezpieczenia zdrowotnego w urzędach pracy to bubel prawny, którego upowszechnienie mogłoby wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Tak wynika z uwag zgłoszonych przez różnych ministrów do projektu zmian Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz ze zm.). 13

16 14 Media na temat nowelizacji Dziennikarze zgodnie twierdzą, że nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw ma przyczynić się do wzrostu zatrudnienia przez lepsze dostosowanie ofert urzędów pracy do potrzeb bezrobotnych i ściślejszą współpracę urzędów z pracodawcami, gminami oraz agencjami zatrudnienia. Media bardzo aktywnie piszą na ten temat, są to opinie pochlebne, ale zdarzają się również zdania krytyki. Nowelizacja ustawy pozwala na profilowanie bezrobotnych, premiowanie urzędów pracy za osiągane efekty, organizowanie specjalnych programów dla młodych bezrobotnych. Daje też pracodawcom szansę na obniżenie kosztów pracy przewiduje dofinansowanie za zatrudnianie osób młodych i w wieku 50+. W samych urzędach pracy zmiana będzie dotyczyć sposobu pracy zarówno z bezrobotnymi, jak i pracodawcami oferującymi zatrudnienie. Będą oni prowadzeni przez jednego doradcę, który ma być premiowany za skuteczne zatrudnienie bezrobotnych. Portal plushr.pl na swojej stronie internetowej opublikował wypowiedź ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, który twierdzi, że urząd pracy ma być miejscem otwartym na osoby poszukujące pracy i pracodawców. Do tego dochodzi cały pakiet obniżania kosztów pracy poprzez bony stażowe, bony zatrudnieniowe. Wspieranie młodych ludzi na rynku pracy, nowe oferty dla rodziców powracających po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, profilowanie tych osób. W jego opinii, zmiany w urzędach pracy, zapisane w nowelizacji, to tylko część działań, które mogą zmniejszyć stopę bezrobocia. Równie ważną kwes+ą jest gospodarka, która jak zauważył musi się rozwijać i trzeba ją pobudzać poprzez inwestycje. Jak pisze Rzeczpospolita, wchodząca w życie nowelizacja krytykowała część dyrektorów urzędów pracy. Według nich nowe prawo niewiele zmieni na rynku pracy, a urzędy nie będą w stanie wywiązywać się z nałożonych obowiązków głównie z indywidualnej pracy z bezrobotnymi. Portal money.pl zauważa natomiast, że profilowanie pomocy dla bezrobotnych i wynagradzanie urzędów za osiągane wyniki to jedne z ważniejszych zmian. M#$%& '()#%* 2.3. SWOT dla komunikacji Projektu Sprawdzany w Austrii model współpracy między PUP i OPS. Rozwiązania wsparte liczbami i faktami raporty po fazie pilotażowej projektu. Ekonomiczna zasadność implementacji degresywnego wsparcia. Potwierdzona empirycznie skuteczność długotrwałego monitorowania bezrobotnych. Grono ekspertów, wspierających Projekt swoim autorytetem i merytoryką. Dane socjoekonomiczne potwierdzające zasadność podejmowania tematyki zwiększenia efektywności działania PUP i OPS.

17 15 S+,%'& Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia, dająca obszar do implementacji sprawdzonych w praktyce produktów Projektu (doradca indywidualny, współpraca PUP i OPS). Duża potrzeba wśród PUP na terenie kraju korzystania z wzorców rozwiązań sprawdzonych w praktyce, powiązanych z narzędziami ujętymi w nowelizacji. Produkty projektu odpowiadają wprost naglącej potrzebie zwiększenia efektywności działania PUP. Produkty dają realną szansę zwiększenia efektywności finansowej walki z bezrobociem. Tematyka bezrobocia jest bardzo medialna, zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym. Łatwość znalezienia twarzy/właścicieli jako motorów promocji projektu. Możliwość docierania do interesariuszy na fali dyskusji związanych z nowelizacją ustawy. Bezrobocie to zawsze gorące tematy wyborcze (jesienią 2014 r. będą wybory samorządowe, a w 2015 r. wybory parlamentarne i prezydenckie). S-,/& '()#%* Wizerunek PUP jako instytucji nieskutecznych i nieprzychylnych. Relatywnie bardzo krótki czas projektu, aby zapewnić szeroką skalę jego dotarcia. Niewielka wiedza społeczeństwa na temat działalności PUP i OPS. Przekonanie społeczne o małej opłacalności podejmowania nisko wynagradzanej pracy (powszechność pracy w szarej strefie). Brak rozpoznawalnego medialnie i administracyjnie lidera od początku zaangażowanego w Projekt. Z,0)#3&%4, Niechęć dla wdrażania przez urzędy rozwiązań burzących zastały porządek rzeczy. Rozproszenie lokalizacji i niespójność systemów organizacji pracy w poszczególnych PUP i OPS. Powiązanie urzędów i ośrodków z różniącymi się opcjami politycznymi. Model wymaga powstania nowego świadczenia pieniężnego potrzeba argumentacji popartej liczbami. Harmonogram wyborów samorządowych i krajowych, przenoszący dysputy na inną tematykę Interesariusze Projektu Grupa interesariuszy projektu Innowacyjne wsparcie dla ciebie, a więc instytucji i osób, których projekt może dotyczyć, jest bardzo szeroka. W ramach strategii dokonujemy segmentacji tych podmiotów, aby ocenić, które z nich są naszymi potencjalnymi sprzymierzeńcami w realizacji tegoż Projektu oraz których podmiotów nie można pominąć przy właściwej komunikacji Projektu. W tym celu tworzona jest mapa interesariuszy, która zestawia dwa istotne parametry: jak silny jest wpływ każdego z nich na powodzenie Projektu, a także jak duża jest ich gotowość do współpracy.

18 16 Mapa interesariuszy W wysoka, Ś średnia, N niska. Mapie interesariuszy towarzyszy szczegółowa analiza poszczególnych instytucji i osób, które mają znaczenie dla realizacji Projektu. Segmentujemy je w następujący sposób: administracja rządowa, administracja samorządowa, organizacje pozarządowe rynku pracy, eksperci rynku pracy, organizatorzy konferencji powiązanych z rynkiem pracy. Administracja rządowa Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: organizacja: Gabinet Podsekretarza Stanu, Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Departament Rynku Pracy;

19 interesujące nas kompetencje: kształtowanie polityki zatrudnienia, współpraca z Narodową Radą Zatrudnienia (Narodowa Rada Rynku Pracy), nadzór nad Departamentem Funduszy, Rynku Pracy oraz Dialogu i Partnerstwa Społecznego; osoby: Jacek Męcina (podsekretarz stanu), Marek Waleśkiewicz, Agata Oklińska, Krystyna Wyrwicka, Anna Prekurat, Marzena Bartosiewicz, Hanna Świątkiewicz-Zych, Beata Czajka, Dorota Pasterczyk, Magdalena Sweklej. Narodowa Rada Rynku Pracy: organizacja: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Krajowa Izba Gospodarcza, Business Center Club, PKPP Lewiatan, Pracodawcy RP, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Ogólnopolski Związek Bezrobotnych; osoby: Stanisława Borkowska, Andrzej Piłat, Jarosław Adamkiewicz, Anna Karaszewska, Monika Gładoch, Adam Kwaśniak, Jacek Walczak, Jan Grabiec, Radosław Radziewicz. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich: interesujące nas kompetencje: podejmuje działania wyznaczone przez MPiPS w zakresie wykorzystania funduszy POKL: podniesienie jakości usług urzędów pracy oraz innych instytucji rynku pracy, wypracowanie jednolitych standardów usług służb pomocy społecznej, podniesienie kwalifikacji pracowników służb społecznych (pracowników socjalnych), rozwój pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego; osoby: Dariusz Kapusta, Justyna Garbarczyk, Anna Rodzeń-Kuczmarska. Instytut Rozwoju Służb Społecznych: interesujące nas kompetencje: organizacja szkoleń dla pracowników służb społecznych, prowadzenie badań nad problemami związanymi z polityką społeczną, w tym nad sposobami skutecznego zapewnienia pomocy społecznej, doradzanie administracji i samorządom przy rozwoju, wdrażaniu i ocenie skuteczności polityki społecznej; osoby: Sergo Kuruliszwili, Joanna Staręga-Piasek. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych: element organizacji: Zakład Zatrudnienia i Rynku Pracy; interesujące nas kompetencje: instytucja naukowo-badawcza podległa MPiPS, doradztwo w zakresie rynku pracy i polityki społecznej; osoby: prof. dr hab. Kazimierz Frieske, prof. Elżbieta Kryńska. Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: element organizacji: Departament Rozwoju Zasobów Ludzkich; interesujące nas kompetencje: realizacja zadań publicznych w zakresie rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców i pracowników; osoby: Anna Świebocka-Nerkowska. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny: organizacja: Podkomisja Stała do spraw Rynku Pracy, inne podkomisje; 17

20 18 interesujące nas kompetencje: reprezentuje stanowisko PO w sprawie ustawy, sprawozdawczość, przygotowywanie poprawek do nowelizacji ustaw, interpelacje w sprawie zmiany ustawy o OPS, zasiadają tu członkowie Komisji Specjalnej ds. Zabezpieczenia Społecznego oraz autorzy interpelacji w sprawie funkcjonowania UP oraz OPS; osoby: Ewa Drozd (PO), Agnieszka Hanajczyk (PO), Izabela Katarzyna Mrzygłocka (PO), Janina Okrągły (PO), Zofia Popiołek (TR), Stanisław Szwed (PiS), Janusz Śniadek (PiS), Tadeusz Tomaszewski (SLD), Piotr Walkowski (PSL), Barbara Bartuś (PiS), Elżbieta Rafalska (PO), Iwona Kozłowska (PO), Jacek Kwiatkowski (TR). Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego: element organizacji: Podkomisja Stała do spraw Finansów Samorządowych; osoby: Izabela Kloc (PiS), Agnieszka Kołacz-Leszczyńska (PO), Ligia Krajewska (PO), Andrzej Lewandowski (TR), Marek Łapiński (PO), Marzena Machałek (PiS), Stanisław Ożóg (PiS), Małgorzata Pępek (PO), Halina Rozpondek (PO), Dorota Rutkowska (PO), Jacek Sasin (PiS), Grzegorz Schreiber (PiS), Stefan Strzałkowski (PiS), Marcin Witko (PiS), Zbyszek Zaborowski (SLD). Samorządy Odbiorcami Projektu będzie szerokie grono przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej na terenie całego kraju. Szczegóły dotarcia powszechnego zamieszczone są w sekcji dotyczącej Mainstreamingu horyzontalnego. W szczególności interesować nas będą osoby zasiadające w niżej wymienionych organach w czterech docelowych regionach realizacji projektu: Katowice, Warszawa, Łódź, Kielce. wojewodowie, marszałkowie województw, wojewódzkie rady rynku pracy, powiatowe rady rynku pracy, starostowie powiatowi/prezydenci miast, wojewódzkie urzędy pracy, powiatowe urzędy pracy, agencje zatrudnienia, rady gminy/rady dzielnicy, ośrodki pomocy społecznej. Organizacje pozarządowe rynku pracy Business Center Club: pozycja: organizacja jest członkiem Narodowej Rady Rynku Pracy i może delegować swoich przedstawicieli również do wojewódzkich oraz powiatowych rad rynku pracy;

21 osoby: Zbigniew Żurek wiceprezes BCC, sekretarz Prezydium TK ds. Społeczno-Gospodarczych, Artur Skiba ekspert ds. rynku pracy, Dominika Staniewicz ekspert ds. rynku pracy, Jarosław Adamkiewicz reprezentant BCC w Narodowej RRP. Konfederacja Lewiatan: pozycja: organizacja jest członkiem Narodowej Rady Rynku Pracy i może delegować swoich przedstawicieli również do wojewódzkich oraz powiatowych rad rynku pracy. W ramach swoich struktur utworzyła wewnętrzną Radę Rynku Pracy; osoby: Anna Karaszewska reprezentant Narodowej RRP, Monika Zakrzewska reprezentant Narodowej RRP, Urszula Sztanderska przewodnicząca Rady, Aleksander Drzewiecki Przewodniczący Zespołu Problemowego ds. Edukacji, Jolanta Jaworska przewodnicząca Zespołu Problemowego ds. Aktywizacji Zawodowej. Centrum Adama Smitha: osoby: Robert Gwiazdowski. Polskie Forum HR: pozycja: organizacja (wcześniej Związek Agencji Pracy Tymczasowej) zrzesza agencje zatrudnienia. Działa na rzecz rozwoju sektora w Polsce, współtworzy i opiniują ustawy, uczestniczy w pracach komisji trójstronnej; osoby: Anna Wicha prezes Zarządu, Barbara Drabich członek Zarządu, ekspert ds. prawa pracy. Pracodawcy RP: pozycja: członek Narodowej Rady Rynku Pracy z możliwością delegowania swoich przedstawicieli do rad powiatowych i wojewódzkich; członek Komisji Trójstronnej oraz wojewódzkich komisji dialogu społecznego; osoby: Andrzej Malinowski prezydent, wiceprzewodniczący Komisji Trójstronnej, Monika Gładoch reprezentant w Narodowej RRP, doradca prezydenta Pracodawców RP, Andrzej Węglarz reprezentant w Narodowej RRP oraz Komisji Trójstronnej. Krajowa Izba Gospodarcza: osoby: Andrzej Piłat przewodniczący Narodowej RPP. Lokalne organizacje pozarządowe Wsparcie Społeczne. Ja Ty My: obszary aktywności: aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych, edukacja pracodawców, promocja modelu firmy społecznej, wyrównywanie szans środowisk wiejskich z miejskimi. In Corpore Wszyscy Razem: obszary aktywności: integracja, wspomaganie i pomoc celowa, poradnictwo obywatelskie i prawne, działalność informacyjna, prawna i szkoleniowa. 19

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów. Marek Wójcik

Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów. Marek Wójcik Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów Marek Wójcik Skuteczna interwencja ZPP! Udane negocjacje z resortem Udane negocjacje ZPP z resortem pracy i polityki społecznej w sprawie zapisów

Bardziej szczegółowo

MINISTER Warszawa, dnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MINISTER Warszawa, dnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MINISTER Warszawa, dnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DSR-IV.071.7.2016.GJ Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka Odpowiadając na wystąpienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014 Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce 26 września 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy. Stopa

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r.

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. W latach 2009-2014 w funkcjonowało Obserwatorium Integracji Społecznej: projekt ogólnopolski w ramach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów.

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów. Czaty dla firm Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów Partnerzy Czaty biznesowe Czaty biznesowe, stworzone przez Grupę IPO.pl, dedykowane

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Czas na pracę praca na czas

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Czas na pracę praca na czas Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Czas na pracę praca na czas AS6 Czas na pracę praca na czas Cel ogólny projektu: Wyeliminowanie barier w korzystaniu z zatrudnienia tymczasowego osób dyskryminowanych na rynku

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293).

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DMPiA 140-43(1)/07 Warszawa, 28 marca 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję stanowisko Rady

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa Elżbieta Kryńska

Redakcja naukowa Elżbieta Kryńska Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego PRACA - ZATRUDNIENIE - SZKOLENIE" Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - funduszu strukturalnego Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż

Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Al. Jerozolimskie 65/79 Warszawa 00-697 tel. 0 22 237 00 00, fax. 0 22 237 00 99, www.crzl.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne 31 maja 2011 r. Elementy składowe celu 2 Strategii wypływają m.in.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 września 2014 r. Poz. 4458 UCHWAŁA NR LIX/535/2014 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH Konferencja Ogólnopolska Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego Wrocław, dn. 7-8 marca 2011 r. MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW Dominika Rogalińska Departament Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. Projekt systemowy realizowany w okresie: 2.09.2013 30.06.2015

TYTUŁ PREZENTACJI. Projekt systemowy realizowany w okresie: 2.09.2013 30.06.2015 TYTUŁ PREZENTACJI Śląskie sprawniej wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej Projekt systemowy realizowany w okresie: 2.09.2013 30.06.2015 Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Program

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Rola Komitetu: zapewnia właściwe wykorzystanie, efektywne wdrażanie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I DORADZWO ZAWODOWE /RPiDZ/

RYNEK PRACY I DORADZWO ZAWODOWE /RPiDZ/ RYNEK PRACY I DORADZWO ZAWODOWE /RPiDZ/ L.p. Dział TYTUŁ Autor Rok Wydania Wydawnictwo Ilość sztuk GCI/RPiDZ/0 Test dla Uczestników Klubów Pracy opracowanie wydziału 994 Urząd Pracy GCI/RPiDZ/0 Indywidualny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. znak sprawy: 5/BM/PN/2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do SIWZ. znak sprawy: 5/BM/PN/2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 5/BM/PN/2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi monitoringu mediów drukowanych (ogólnopolskich i regionalnych gazet

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r.

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. Z A R ZĄDZENIE NR M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica 1.WIELKOŚĆ BEZROBOCIA LISTOPAD 2014. Na przestrzeni roku 2014 r. obserwujemy systematyczny spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na koniec listopada 2014 roku w ewidencji PUP Legnica figurowało

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizatorzy projektu Lider Partner

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY Kazimierz Dolny, 22-23 maja 2014 r. Dialog społeczny i partnerstwo na rynku pracy Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia W maja 2013 r. DRP-VIII-02100-3-3/15 -IS/12 Pani Anna Potocka-Domin Wiceprezes Business Centre Club Dziękując za przekazaną przy piśmie z dnia 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015 Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015 Katowice 31 marca 2015 Koordynacja ekonomii społecznej w ustawie o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia 1 ustawy o promocji zatrudnienia Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r.

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Najważniejsze konkursy i kryteria Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podstawowe

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego zawarte w dniu 26 stycznia 2011 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem

Bardziej szczegółowo

Badania prowadzone przez. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Badania prowadzone przez. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Badania prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Marzanna Wasilewska Wydział Badań i Analiz Partnerstwo lokalne na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1 Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1 Dzień 1 Tytuł dnia: Jakie wymagania warto postawić systemowi zarządzania w JST

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim Sytuacja na lokalnym rynku pracy Alicja Turyła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach STOPA BEZROBOCIA I

Bardziej szczegółowo

PO KL Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

PO KL Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt innowacyjno-testujący pt. Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI)

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2014 Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2014 Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2014 Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Nowe formy wsparcia dla młodych i przedsiębiorców - Dni Informacyjne na Warmii i Mazurach - Okres trwania: 15-24

Bardziej szczegółowo

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb zatrudnienia Cel polityki rynku pracy: Łagodzenie EKONOMICZNYCH i SPOŁECZNYCH skutków bezrobocia Cel zmian ustawowych: Zwiększenie skuteczności działań

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce III Kongres Akademickich Biur Karier

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce III Kongres Akademickich Biur Karier Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce III Kongres Akademickich Biur Karier 3 grudnia 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Stan na dzień: 15 stycznia 2015 r. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Cele i założenia Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Toruń, 12 grudnia 2014

Cele i założenia Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Toruń, 12 grudnia 2014 Cele i założenia Gwarancji dla młodzieży w Polsce Toruń, 12 grudnia 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 19 LUTEGO 2014 R. 25 LUTEGO 2014 R. WARSZAWA, LUTY 2014 WSTĘP W perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

Ustawa o działalności pożytku publicznego

Ustawa o działalności pożytku publicznego Ustawa o działalności pożytku publicznego Komentarz najnowsze wydanie! uwzględnia nowelizację ustawy o pożytku z sierpnia 2015 r. MARCIN DADEL ZESPÓŁ REDAKCYJNY STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR STAN PRAWNY: 2015

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Program wykładów szkoleniowych dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Program wykładów szkoleniowych dla organizacji pozarządowych Program wykładów szkoleniowych dla L.p. Temat wykładu Ogólny zarys merytoryczny wykładu Liczba godzin wykładowych Wykładowca Moduł I: Zagadnienia społeczne Wykluczenie społeczne podstawowe zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt utworzenia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Aktywna Praga

Projekt utworzenia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Aktywna Praga Projekt utworzenia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości 1 Czym jest? Pomysł na wielowymiarową rewitalizację warszawskiej Pragi: społeczną, gospodarczą, materialną, w zakresie kultury i sztuki

Bardziej szczegółowo

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej.

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Skorzystaj z dobrych praktyk i przekonaj się, jak niewielkie usprawnienia mogą przynieść znaczące efekty. Od ponad pięciu lat wdrażam

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U 1 Załącznik do Uchwały Nr 443/XL/2006 Rady Powiatu w Radomiu Z dnia 25 sierpnia 2006 roku. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U Lipiec, 2006 rok 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r.

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r. MAMA MOŻE WSZYSTKO Informacja prasowa, 12 października 2009 r. Powrót do pracy po urlopach wychowawczych często jest dla kobiet wyzwaniem, zwłaszcza, że elastyczne formy zatrudnienia, czy praca na odległość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50.

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. KONFERENCJA Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. 25 marca 2014 roku Wsparcie PUP dla osób długotrwale bezrobotnych nowelizacja

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE PRASOWE ZAŁĄCZNIK NR 5. do opisu produktu finalnego. Opracowanie: Biuro Projektu. Katowice, październik 2014 r.

PUBLIKACJE PRASOWE ZAŁĄCZNIK NR 5. do opisu produktu finalnego. Opracowanie: Biuro Projektu. Katowice, październik 2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 5 do opisu produktu finalnego PUBLIKACJE PRASOWE Opracowanie: Biuro Projektu Katowice, październik 2014 r. PUBLIKACJE PRASOWE W ramach działao upowszechniających, mających na celu przekazanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo