Synergie między niemiecką a polską gospodarką energetyczną

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Synergie między niemiecką a polską gospodarką energetyczną"

Transkrypt

1 Patronat honorowy: II Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne: Synergie między niemiecką a polską gospodarką energetyczną maja 2011 Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal w Ostritz, Saksonia (Niemcy) Integracja rynków energetycznych Odnawialne źródła energii, biogaz Liberalizacja rynków energetycznych oraz jej wpływ na klientów Rozwój cen energii w Niemczech i w Polsce Schirmherrschaft: 2. Deutsch-Polnisches Energieforum: Synergien zwischen der deutschen und der polnischen Energiewirtschaft Mai 2011 Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal in Ostritz, Sachsen Integration der Elektrizitätsmärkte Erneuerbare Energien, Biogas Liberalisierung der Energiemärkte und ihre Auswirkungen für die Kunden Preisentwicklungen in Deutschland und Polen

2 Partner/Partnerzy: Patronat medialny / Medienpartnerschaft:

3 Program / Programm: Poniedziałek, / Montag, :30 Przyjazd uczestników / Anreise der Teilnehmer 12:00-13:00 Obiad / Mittagessen 13:00 15:30 Sesja 1 / Block 1 Otwarcie przez organizatorów: Janisław Muszyński, Prezes Zarządu, Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego, dr Markus Reichel, Prezes Zarządu DREBERIS GmbH Mowy powitalne: Arkadiusz Roman, Radca Ambasady RP w Berlinie, Wydział Ekonomiczny Matthias Rehm, Główny specjalista ds. Ekonomicznych, Ambasada RFN w Warszawie Eröffnung durch die Veranstalter: Janisław Muszyński, Geschäftsführer, Niederschlesische Stiftung für Regionale Entwicklung, Dr. Markus Reichel, Geschäftsführer, DREBERIS GmbH Eröffnungsreden: Arkadiusz Roman, Botschaftsrat, Botschaft der Republik Polen in Berlin, Wirtschaftsabteilung Matthias Rehm, Wirtschaftsreferent, Botschaft der BRD in Warschau 1. Integracja rynków energetycznych Tematy: Transgraniczne zdolności przesyłowe: stan obecny i plany rozbudowy Jak wysokie jest bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię elektryczną w Niemczech i w Polsce? Rozwój elektrowni i zapotrzebowania na energię elektryczną: ile naleŝałoby zainwestować po obu stronach granicy? Czynniki wpływające na przyszły rozwój cen energii elektrycznej: struktura rynku, ceny paliw i koszty emisji CO 2 Kto będzie rozwijać struktury produkcyjne energii elektrycznej w Polsce i w Niemczech? Referenci: 1. Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu, PSE Operator* 2. Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii 3. dr inŝ. Yvonne Saßnick, Dyrektor departamentu Projektów sieciowych i Technologii, 50Hertz Transmission GmbH 4. Andreas Gehrmann, Country Director Poland, RWE AG 5. dr Herbert Wirth, Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A. 6. Prof. dr hab. Dominik Möst, Uniwersytet Techniczny Drezno, Kierownik Wydziału Gospodarki Energetycznej 1. Integration der Elektrizitätsmärkte Themen: Grenzüberschreitende Übertragungskapazitäten: Aktueller Stand und Ausbauvorhaben Wie hoch ist die Versorgungssicherheit in Deutschland und Polen? Entwicklung des Kraftwerksparks und des Energiebedarfs: Welcher Investitionsbedarf besteht in beiden Märkten? Parameter für die zukünftige Strompreisentwicklung: Markstruktur, Brennstoff- und CO 2 -Kosten Wie wird sich die Erzeugungsstruktur in Polen und Deutschland weiterentwickeln? Referenten: 1. Henryk Majchrzak, Geschäftsführer, PSE Operator* 2. Grzegorz Onichimowski, Geschäftsführer, Polish Power Exchange 3. Dr.-Ing. Yvonne Saßnick, Bereichsleiterin Netzprojekte/Technologie, 50Hertz Transmission GmbH 4. Andreas Gehrmann, Country Director Poland, RWE AG 5. Dr. Herbert Wirth, Geschäftsführer, KGHM Polska Miedź S.A. 6. Prof. Dr. habil. Dominik Möst, TU Dresden, Lehrstuhlinhaber 15:30-16:00 Przerwa Kawowa / Kaffeepause

4 16:00-18:00 Sesja 2 /Block 2 2. Energie odnawialne, biogaz Tematy: Akceptacja społeczna energii odnawialnych oraz potencjał rozbudowy po obu stronach granicy Porównanie systemów wsparcia Porównanie obciąŝeń finansowych dla odbiorców końcowych oraz korzyści społecznych i ekonomicznych Które technologie mogą się prawdopodobnie rozwijać bez dalszych dotacji? MoŜliwości współpracy Referenci: 1. dr Wolfgang Daniels, Prezes Stowarzyszenia Wspierania Energii Odnawialnych w Saksonii 2. Zdzisław Rzewuski, Dyrektor, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 3. dr inŝ. Michael Seiffert, Wicedyrektor działu Biorafinerie, Niemieckie Centrum Badania Biomasy DBFZ 4. Friedrich Czambor, Dyrektor DREBERIS energy, DREBERIS GmbH 2. Erneuerbare Energien, Biogas Themen: Akzeptanz für erneuerbare Energien und Ausbaupotential im Vergleich Vergleich der Fördersysteme Vergleich der preislichen Belastungen für Endkunden sowie der dem gegenüberstehende gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Nutzen Für welche Technologien kann erwartet werden, dass sie ohne weitere Förderung ausgebaut werden? Kooperationsmöglichkeiten Referenten: 1. Dr. Wolfgang Daniels, Präsident, Vereinigung zur Förderung Erneuerbarer Energien in Sachsen e.v. 2. Zdzisław Rzewuski, Direktor, Niederschlesischer Umweltschutzfond 3. Dr.-Ing. Michael Seiffert, Stellvertretender Bereichsleiter Bioraffinerien, Deutsches BiomasseForschungsZentrum 4. Friedrich Czambor, Bereichsleiter DREBERIS energy, DREBERIS GmbH 18:30 Dyskusja / Diskussion 19:00 Kolacja i wspólny wieczór / Abendessen und gemeinsamer Kaminabend

5 Wtorek, / Dienstag :00 08:45 Śniadanie / Frühstück 09:00 11:00 Sesja 3 / Block 3 3. Liberalizacja rynków energetycznych oraz jej wpływ na klientów; Rozwój cen w Niemczech i w Polsce Tematy: Od odbiorcy do klienta? Od klienta do producenta z własnych źródeł? Porównanie pozycjonowania klientów przemysłowych oraz gospodarstw domowych w Niemczech i w Polsce Rola klientów przemysłowych i wpływ oczekiwanego rozwoju cen na ich konkurencyjność w Europie i na świecie Wpływ wprowadzenia smart meteringu / smart grids Referenci: 1. prof. dr hab. inŝ. Maciej Chorowski, Dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, Politechnika Wrocławska 2. Henryk Kaliś, Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu 3. prof. nadzw. dr hab. inŝ. Zdzisław Szalbierz, Zakład Ekonomii i Prawa Gospodarczego, Politechnika Wrocławska 4. Andrzej Szczęśniak, Ekspert rynku paliw i gazu 5. dr Herbert Wirth, Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A. 3. Liberalisierung der Energiemärkte und ihre Auswirkungen für die Kunden; Preisentwicklungen in Deutschland und Polen Themen: Vom Verbraucher zum Kunden? Vom Kunden zum Produzenten? Vergleich der Positionierung von Industrie- und Haushaltskunden in Deutschland und Polen Die Rolle der Industriekunden und der Einfluss der erwarteten Preisentwicklung auf ihre Wettbewerbsfähigkeit in Europa sowie im globalen Maßstab Auswirkungen der Einführung von Smart Metering / Smart Grids Referenten: 1. Prof. Dr. habil. Ing. Maciej Chorowski, Leiter des Lehrstuhls für Energie und Mechanik, TU Breslau 2. Henryk Kaliś, Präsident, Forum der Strom- und Gasabnehmer 3. Prof. Dr. hab. Ing. Zdzisław Szalbierz, Lehrstuhl für Ökonomie und Wirtschaftsrecht, TU Breslau 4. Andrzej Szczęśniak, Experte für Öl-und Gasmarkt 5. Dr. Herbert Wirth, Geschäftsführer, KGHM Polska Miedź S.A. 11:00 11:30 Przerwa Kawowa / Kaffeepause

6 11:30 13:30 Sesja 4 / Block 4 4. Polsko-niemiecki region przygraniczny region najnowszych technologii energetycznych? 4. Das deutsch-polnische Grenzgebiet - eine Region modernster Energietechnologien? Referenci: 1. Henning Heidemanns, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Stosunków Europejskich Brandenburgii 2. Christian Micksch, Prezes Zarządu, Saksońska Agencja Energii SAENA GmbH 3. prof. dr hab. Dominik Möst, Uniwersytet Techniczny Drezno, Kierownik Wydziału Gospodarki Energetycznej 4. prof. dr Hans-Jochen Schneider, EnergieCity Leipzig GmbH 5. dr Andreas Rückemann Prezes Zarządu Heliatek GmbH 6. Paweł Karpiński, Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii Referenten: 1. Henning Heidemanns, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg 2. Christian Micksch, Geschäftsführer, Sächsische Energieagentur SAENA GmbH 3. Prof. Dr. habil. Dominik Möst, TU Dresden, Lehrstuhlinhaber 4. Prof. Dr. Hans-Jochen Schneider, EnergieCity Leipzig GmbH 5. Dr. Andreas Rückemann, Geschäftsführer, Heliatek GmbH 6. Paweł Karpiński, Erneuerbare Energien-Beauftragter, Marschallamt der Woiwodschaft Niederschlesien 13:30 14:00 Podsumowanie / Zusammenfassung 14:00 15:00 Obiad / Mittagessen *zaproszony/angefragt Moderatorami Forum są: Janisław Muszyński, Prezes Zarządu, Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego, pierwszy niekomunistyczny wojewoda wrocławski w rządzie T.Mazowieckiego, inicjator Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego Dr Markus Reichel, Prezes Zarządu DREBERIS GmbH Dr Hans-Joachim Gericke, Akademia Saksońskiej Fundacji Ochrony Środowiska Moderatoren des Forums sind: Janisław Muszyński, Geschäftsführer, Niederschlesische Stiftung für Regionale Entwicklung, erster nichtkommunistischer Wojwode in Wroclaw, Initiator des Niederschlesischen Politik- und Wirtschaftsforums Dr. Markus Reichel, Geschäftsführer der DREBERIS GmbH Dr. Hans-Joachim Gericke, Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt - Akademie

7 Rückblick 2010 Schirmherrschaft des Wirtschaftsministers des Freistaats Sachsen 1. Deutsch-Polnisches Energieforum: Innovative Energiewirtschaft in der deutsch-polnischen Grenzregion, Juni 2010 Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal in Ostritz Themen: Grenzüberschreitender Ausbau von Elektrizitätsnetzen Integration Erneuerbarer Energien Ausbau der Gasnetze, Biogas Zukunft der Braunkohlenutzung Energieeinsparung Rok 2010 Patronat Ministra Gospodarki Saksonii I Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne: Innowacyjna energetyka w polsko-niemieckim regionie przygranicznym czerwca 2010, Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal w Ostritz, Saksonia (Niemcy) Tematy: integracja sieci elektroenergetycznych integracja sektora OZE rozwój sieci gazowych, biogaz przyszłość węgla brunatnego oszczędność energii

8 Referenten: Dr. Wolfgang Daniels, Präsident, Vereinigung zur Förderung Erneuerbarer Energien in Sachsen e.v. Dr. Steffen Heine, Geschäftsführer, ENSO Netz GmbH Dr. Marie-Luise Pörtner, Geschäftsführerin, juwi Wind GmbH Dr. Herbert Wirth, Geschäftsführer, KGHM Polska Miedź S.A. Marek Wodawski, Stellv. Geschäftsführer, Vertriebsleiter Energia Pro S.A. Piotr Chorbotowicz, Direktor, Niederschlesische Gasgesellschaft, Standort Zgorzelec Dr. Mieczysław Ciurla, Leiter des Marschallamts der Woiwodschaft Niederschlesien Dr. Markus Rapp, Geschäftsführer, EWE Polska Sp. z o.o. Dr. Michael Seiffert, Stellv. Bereichsleiter Bioraffinerien, Deutsches BiomasseForschungsZentrum Adam Marzecki, Leiter/Internationale Projekte, GAZ-SYSTEM S.A. Gert Klocek, Leiter Tagebauplanung E-ZT, Mining & Generation, Vattenfall Europe Mining AG Peter Nothnagel, Ministerialrat, Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Stanisław śuk, Geschäftsführer, PGE Tagebau Turów Dr. Marcin Sienkiewicz, Forum für Ostpolitik, Analytiker/ Kraftstoff- und Energiepolitik Janusz Bojczuk,Poltregor Projekt GmbH Christian Micksch, Geschäftsführer, Sächsische Energieagentur SAENA GmbH Stefan Mertenskötter, Geschäftsführer, Umweltzentrum Dresden e.v. Prof. Dr. hab. Ing. Zdzisław Szalbierz, Lehrstuhl für Ökonomie und Wirtschaftsrecht, TU Breslau Impressionen 2010:

9 Wir würden uns über Ihre Teilnahme und Unterstützung sehr freuen! Initiatoren und Veranstalter des Forums: Janisław Muszyński, Geschäftsführer, Niederschlesiche Stiftung für Regionale Entwicklung Dr. Markus Reichel, Geschäftsführer der DREBERIS GmbH Kontakt: Agata Tomczak, Bereichsleiterin DREBERIS event, Veranstalter: DREBERIS GmbH (Dresdner Beratung für internationale Strategien) berät seit über 10 Jahren Unternehmen und öffentliche Institutionen in Deutschland sowie Mittel- und Osteuropa bei der Realisierung grenzübergreifender Projekte. DREBERIS hat Büros in Dresden, Breslau (Polen) sowie Lviv (Ukraine) und hat sich spezialisiert auf die Bereiche Energiewirtschaft (DREBERIS energy), Infrastruktur (DREBERIS public) und Außenwirtschaftsberatung (DREBERIS markets), sowie die Durchführung von fachspezifischen Workshops, Unternehmerreisen und Konferenzen (DREBERIS event). Niederschlesische Stiftung für regionale Entwicklung Die Stiftung wurde am 4. Juli 1991 beim Amtsgericht in Warschau registriert. Ihre Gründung war das Resultat einer schriftlichen Erklärung über eine Zusammenarbeit des Konsortiums Berkeley der Berkeley Universität, welches bereits das Hilfsprogramm für Polen realisierte, des Rektorenkollegiums der Breslauer Hochschulen, der Staatsverwaltung, sowie von Wirtschafts- und Arbeitsorganisationen. Seit 11 Jahren organisiert die Stiftung das Niederschlesische Politik- und Wirtschaftsforum in Kreisau mit. EURENERGIO Am 13. November 2009, während des niederschlesischen Politik- und Wirtschaftsforums in Kreisau, wurde eine Vereinbarung über die Gründung der Gruppe geschlossen. Die Mission der Gruppe ist die Suche nach einem optimistischen Szenario der energetischen Zukunft Europas und seiner Regionen im globalen Kontext durch die Initiierung der für die Zivilisationsentwicklung wichtigen Unternehmungen und Projekte im Bereich Energiewirtschaft, die folgendes anstreben: Gewährleistung der Möglichkeiten einer ungestörten und zuverlässigen Abnahme der notwendigen Energie, Förderung der Entwicklung der Erzeugungs- und Übertragungsfähigkeit der dezentralen Energieerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen, sowie die Verbreitung eines soliden Wissens und eines positiven Bildes bezüglich energetischer Investitionen und ihrer Unterstützungen in lokalen und regionalen Gesellschaften.

10 Anmeldeformular Synergien zwischen der deutschen und der polnischen Energiewirtschaft Mai 2011 in Ostritz, Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal St. Marienthal 10, Ostritz Bitte maschinell oder handschriftlich in Großbuchstaben ausfüllen Vorname: Name: Name des Unternehmens/der Organisation: Funktion: Anschrift: PLZ: Ort: Tel: Fax: Handy: Rechnungsdaten Unternehmen/Organisation: Anschrift PLZ: Ort: Die Teilnahmegebühr für die Konferenz beträgt: 150,00 netto für Privatunternehmen (178,50 brutto); 90,00 netto für öffentliche Einrichtungen (107,01 brutto); 50,00 netto für Studenten (59,50 brutto). Zahlung bitte nach Rechnungslegung durch die DREBERIS GmbH. Der Preis umfasst Teilnahmegebühr, Konferenzunterlagen und Catering. Im Falle der Abwesenheit wird die Gebühr nicht erstattet. Bitte senden Sie das Anmeldeformular per FAX an: oder per an Ich stimme der Verarbeitung meiner persönlichen Daten für die Zwecke der Konferenz und dem Empfang von Informationen auf dem elektronischen Weg zu Ort und Datum Firmenstempel Unterschrift

Energie odnawialne Erneuerbare Energien

Energie odnawialne Erneuerbare Energien l Rewolucja energetyczna w Niemczech / Deutschlands Energiewende findet in der Wirtschaft statt l Liczba mieszkańców Niemiec znów rośnie / Bevölkerungswachstum in Deutschland www.ahk.pl Cena 28 zł (w tym

Bardziej szczegółowo

Jeden Dom. Zwei Kulturen. Ein Haus

Jeden Dom. Zwei Kulturen. Ein Haus Dwa Narody Jeden Dom Zwei Kulturen Ein Haus Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej jest związkiem stowarzyszeń i jedyną w swoim rodzaju ponadpartyjną inicjatywą polskich i niemieckich instytucji oraz organizacji,

Bardziej szczegółowo

Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa. Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie. Interdisciplinary Polish Studies 2

Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa. Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie. Interdisciplinary Polish Studies 2 Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie Interdisciplinary Polish Studies 2 Tim Buchen, Dagmara Jajeśniak-Quast, Mark Keck-Szajbel,

Bardziej szczegółowo

Branża spożywcza Lebensmittelbranche

Branża spożywcza Lebensmittelbranche l Co się kryje za kontrofertą? / Was verbirgt sich hinter einem Gegenangebot? l Modernizacja Poczty Polskiej / Modernisierung der Polnischen Post www.ahk.pl Cena 28 zł (w tym 8% VAT) 10-11/2012 Branża

Bardziej szczegółowo

Chancen in der Oderregion Szanse w Regionie Odry

Chancen in der Oderregion Szanse w Regionie Odry Chancen in der Oderregion Szanse w Regionie Odry Messehandbuch der vocatium Oderregion in Frankfurt (Oder) 2013 Katalog targów vocatium w Regionie Odry we Frankfurcie n.o. 2013 www.erfolg-im-beruf.de IfT

Bardziej szczegółowo

Ramowy projekt instalacji fotowoltaicznych w Warszawie

Ramowy projekt instalacji fotowoltaicznych w Warszawie Ramowy projekt instalacji fotowoltaicznych w Warszawie Warsaw Solar Roof Project Solardachprojekt Warschau Sytuacja i fakty / Background & Facts / Hintergründe & Fakten Project lead: Project implementation:

Bardziej szczegółowo

Karkonosze i ŁuŜyce Górne aktywnie przez cztery pory roku. Riesengebirge und Oberlausitz aktiv durch die vier Jahreszeiten

Karkonosze i ŁuŜyce Górne aktywnie przez cztery pory roku. Riesengebirge und Oberlausitz aktiv durch die vier Jahreszeiten Karkonosze i ŁuŜyce Górne aktywnie przez cztery pory roku Riesengebirge und Oberlausitz aktiv durch die vier Jahreszeiten Ogólne dane dotyczące projektu Tytuł projektu: Karkonosze i Łużyce Górne aktywnie

Bardziej szczegółowo

Proste wyjaśnienia jak odczytać fakturę za prąd

Proste wyjaśnienia jak odczytać fakturę za prąd Proste wyjaśnienia jak odczytać fakturę za prąd Strona Nasze dane kontaktowe: jesteśmy do Państwa dyspozycji telefonicznie, można do nas wysłać faks czy też list, osiągnąć nas za pomocą poczty e-mail czy

Bardziej szczegółowo

INWESTUJ W GIŻYCKU INVESTIEREN SIE IN GIŻYCKO

INWESTUJ W GIŻYCKU INVESTIEREN SIE IN GIŻYCKO INWESTUJ W GIŻYCKU INVESTIEREN SIE IN GIŻYCKO GIŻYCKO NIEMCY DEUTSCHLAND SZWECJA SCHWEDEN POLSKA POLEN ROSJA RUSSLAND ROSJA RUSSLAND ŁOTWA LETTLAND ESTONIA ESTLAND BIAŁORUŚ BELARUSS UKRAINA UKRAINE LITWA

Bardziej szczegółowo

OSTEUROPA; 21.11.2010 r.

OSTEUROPA; 21.11.2010 r. OSTEUROPA; 21.11.2010 r. OSTEUROPA DONNERSTAG, 21. OKTOBER 2010 POLEN Die Universitätsstadt im Südosten Polens bemüht sich, die rote Laterne im Regionenvergleich loszuwerden Lublin und die Suche nach dem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK 25 MARCA 2014 12:00 18:00 Wycieczka studialna - zwiedzanie instalacji energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu m.in.

Bardziej szczegółowo

Bundesrat Drucksache 613/14. Gesetzentwurf. der Bundesregierung

Bundesrat Drucksache 613/14. Gesetzentwurf. der Bundesregierung Bundesrat Drucksache 613/14 11. 12. 14 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 15. Mai 2014 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET?

WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET? WARSZTATY WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET? 7 CZERWCA 2011 r. ////// godz.17 20 NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT, UL. NOWY ŚWIAT 63, WARSZAWA WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET? 7 CZERWCA 2011 r. ////// godz.17 20 NOWY

Bardziej szczegółowo

Deutscher Bundestag Drucksache 18/3696. Gesetzentwurf. der Bundesregierung

Deutscher Bundestag Drucksache 18/3696. Gesetzentwurf. der Bundesregierung Deutscher Bundestag Drucksache 18/3696 18. Wahlperiode 07.01.2015 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 15. Mai 2014 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Bardziej szczegółowo

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Comenius Regio Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Project number REG-O-BY-PL-10-11548 Impressum/Metryka/Imprint

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Marzec/März 2014. Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna orientacja zawodowa

Nr 2 Marzec/März 2014. Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna orientacja zawodowa Nr 2 Marzec/März 2014 Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna orientacja zawodowa 1 Drodzy Czytelnicy, polsko-niemiecki zespół redakcyjny spotkał się w Zgorzelcu na kolejnych warsztatach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK 25 MARCA 2014 11:45 15:30 Wycieczka studialna - zwiedzanie instalacji energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu m.in.

Bardziej szczegółowo

Schaumklebstoffe Kleje do materiałów piankowych

Schaumklebstoffe Kleje do materiałów piankowych Schaumklebstoffe Kleje do materiałów piankowych Perfektion Perfekcja Anspruch verbindet Sie mit einem leistungsstarken Technologiepartner Ohne Ihren konsequent verfolgten Anspruch an Ihre Qualität, die

Bardziej szczegółowo

Deutsch-polnische Schülerzeitung Polsko-niemiecka gazeta uczniowska

Deutsch-polnische Schülerzeitung Polsko-niemiecka gazeta uczniowska Deutsch-polnische Schülerzeitung Polsko-niemiecka gazeta uczniowska Mój wymarzony zawód Mein Traumberuf Poznajemy zawody Einblick in die Berufswelt Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna

Bardziej szczegółowo

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska 6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Warszawska Warszawska Polski Kongres Gospodarczy 6 Marca 2012 SŁOWO WSTĘPNE ORGANIZATORZY PATRONI MEDIALNI ORGANIZATORZY POLSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO Warszawska

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku

Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku pod redakcją Erharda Cziomera Kraków 2008 Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Anfrage. Zapytanie ofertowe. Brodnica, 22. Januar 2014. Brodnica, 22 stycznia2015 r.

Anfrage. Zapytanie ofertowe. Brodnica, 22. Januar 2014. Brodnica, 22 stycznia2015 r. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Janina Suchocka Tłumaczenie z języka polskiego na niemiecki Brodnica, 22 stycznia2015 r Vereidigter Dolmetscher der deutschen Sprache Janina Suchocka Übersetzung

Bardziej szczegółowo

RYNEK GAZU W POLSCE. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej. Warszawa, 1, 2-3 lutego 2012r. W gronie prelegentów znajdą się m.in.

RYNEK GAZU W POLSCE. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej. Warszawa, 1, 2-3 lutego 2012r. W gronie prelegentów znajdą się m.in. RYNEK GAZU W POLSCE W gronie prelegentów znajdą się m.in. przedstawiciele: PGNiG S.A. Urzędu Regulacji Energetyki Instytutu Studiów Energetycznych Forum Odbiorców Rynku Energii i Gazu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW:

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU DOWIEDZ SIĘ: jak wygląda rynek gazu na dojrzałych i zliberalizowanych rynkach europejskich co się stanie po zniesieniu taryf

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 02_03 06_07 08_09 10_11 12_13 18_20 01_2011

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 02_03 06_07 08_09 10_11 12_13 18_20 01_2011 biuletyn0_0 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 0-66 Warszawa tel. +48 3 76 5 / fax +48 3 76 6 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja/ Editors:

Bardziej szczegółowo

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Godzina 8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Część merytoryczna Część towarzysząca 10:00-10:30 Otwarcie Festiwalu: Wystąpienia gości Festiwalu 10:30-11:00 Konferencja Naukowa:

Bardziej szczegółowo

Mandantenbrief Polen / biuletyn

Mandantenbrief Polen / biuletyn Mandantenbrief Polen / biuletyn Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft Informacje z dziedziny podatków, prawa i ekonomii Februar 2011 / luty 2011 www.roedl.pl Lesen Sie in dieser Ausgabe:

Bardziej szczegółowo

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Godzina 8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Część merytoryczna Część towarzysząca 10:00-10:30 Otwarcie Festiwalu: Wystąpienia gości Festiwalu 10:30-11:00 Konferencja Naukowa:

Bardziej szczegółowo

Regio Info. Entwicklung eines zweisprachigen Fahrgastinformationssystems für den grenznahen Raum zwischen Sachsen und Polen

Regio Info. Entwicklung eines zweisprachigen Fahrgastinformationssystems für den grenznahen Raum zwischen Sachsen und Polen Regio Info Entwicklung eines zweisprachigen Fahrgastinformationssystems für den grenznahen Raum zwischen Sachsen und Polen Stworzenie dwujęzycznego systemu informacji pasażerskiej dla regionu przygranicznego

Bardziej szczegółowo