Synergie między niemiecką a polską gospodarką energetyczną

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Synergie między niemiecką a polską gospodarką energetyczną"

Transkrypt

1 Patronat honorowy: II Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne: Synergie między niemiecką a polską gospodarką energetyczną maja 2011 Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal w Ostritz, Saksonia (Niemcy) Integracja rynków energetycznych Odnawialne źródła energii, biogaz Liberalizacja rynków energetycznych oraz jej wpływ na klientów Rozwój cen energii w Niemczech i w Polsce Schirmherrschaft: 2. Deutsch-Polnisches Energieforum: Synergien zwischen der deutschen und der polnischen Energiewirtschaft Mai 2011 Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal in Ostritz, Sachsen Integration der Elektrizitätsmärkte Erneuerbare Energien, Biogas Liberalisierung der Energiemärkte und ihre Auswirkungen für die Kunden Preisentwicklungen in Deutschland und Polen

2 Partner/Partnerzy: Patronat medialny / Medienpartnerschaft:

3 Program / Programm: Poniedziałek, / Montag, :30 Przyjazd uczestników / Anreise der Teilnehmer 12:00-13:00 Obiad / Mittagessen 13:00 15:30 Sesja 1 / Block 1 Otwarcie przez organizatorów: Janisław Muszyński, Prezes Zarządu, Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego, dr Markus Reichel, Prezes Zarządu DREBERIS GmbH Mowy powitalne: Arkadiusz Roman, Radca Ambasady RP w Berlinie, Wydział Ekonomiczny Matthias Rehm, Główny specjalista ds. Ekonomicznych, Ambasada RFN w Warszawie Eröffnung durch die Veranstalter: Janisław Muszyński, Geschäftsführer, Niederschlesische Stiftung für Regionale Entwicklung, Dr. Markus Reichel, Geschäftsführer, DREBERIS GmbH Eröffnungsreden: Arkadiusz Roman, Botschaftsrat, Botschaft der Republik Polen in Berlin, Wirtschaftsabteilung Matthias Rehm, Wirtschaftsreferent, Botschaft der BRD in Warschau 1. Integracja rynków energetycznych Tematy: Transgraniczne zdolności przesyłowe: stan obecny i plany rozbudowy Jak wysokie jest bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię elektryczną w Niemczech i w Polsce? Rozwój elektrowni i zapotrzebowania na energię elektryczną: ile naleŝałoby zainwestować po obu stronach granicy? Czynniki wpływające na przyszły rozwój cen energii elektrycznej: struktura rynku, ceny paliw i koszty emisji CO 2 Kto będzie rozwijać struktury produkcyjne energii elektrycznej w Polsce i w Niemczech? Referenci: 1. Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu, PSE Operator* 2. Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii 3. dr inŝ. Yvonne Saßnick, Dyrektor departamentu Projektów sieciowych i Technologii, 50Hertz Transmission GmbH 4. Andreas Gehrmann, Country Director Poland, RWE AG 5. dr Herbert Wirth, Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A. 6. Prof. dr hab. Dominik Möst, Uniwersytet Techniczny Drezno, Kierownik Wydziału Gospodarki Energetycznej 1. Integration der Elektrizitätsmärkte Themen: Grenzüberschreitende Übertragungskapazitäten: Aktueller Stand und Ausbauvorhaben Wie hoch ist die Versorgungssicherheit in Deutschland und Polen? Entwicklung des Kraftwerksparks und des Energiebedarfs: Welcher Investitionsbedarf besteht in beiden Märkten? Parameter für die zukünftige Strompreisentwicklung: Markstruktur, Brennstoff- und CO 2 -Kosten Wie wird sich die Erzeugungsstruktur in Polen und Deutschland weiterentwickeln? Referenten: 1. Henryk Majchrzak, Geschäftsführer, PSE Operator* 2. Grzegorz Onichimowski, Geschäftsführer, Polish Power Exchange 3. Dr.-Ing. Yvonne Saßnick, Bereichsleiterin Netzprojekte/Technologie, 50Hertz Transmission GmbH 4. Andreas Gehrmann, Country Director Poland, RWE AG 5. Dr. Herbert Wirth, Geschäftsführer, KGHM Polska Miedź S.A. 6. Prof. Dr. habil. Dominik Möst, TU Dresden, Lehrstuhlinhaber 15:30-16:00 Przerwa Kawowa / Kaffeepause

4 16:00-18:00 Sesja 2 /Block 2 2. Energie odnawialne, biogaz Tematy: Akceptacja społeczna energii odnawialnych oraz potencjał rozbudowy po obu stronach granicy Porównanie systemów wsparcia Porównanie obciąŝeń finansowych dla odbiorców końcowych oraz korzyści społecznych i ekonomicznych Które technologie mogą się prawdopodobnie rozwijać bez dalszych dotacji? MoŜliwości współpracy Referenci: 1. dr Wolfgang Daniels, Prezes Stowarzyszenia Wspierania Energii Odnawialnych w Saksonii 2. Zdzisław Rzewuski, Dyrektor, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 3. dr inŝ. Michael Seiffert, Wicedyrektor działu Biorafinerie, Niemieckie Centrum Badania Biomasy DBFZ 4. Friedrich Czambor, Dyrektor DREBERIS energy, DREBERIS GmbH 2. Erneuerbare Energien, Biogas Themen: Akzeptanz für erneuerbare Energien und Ausbaupotential im Vergleich Vergleich der Fördersysteme Vergleich der preislichen Belastungen für Endkunden sowie der dem gegenüberstehende gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Nutzen Für welche Technologien kann erwartet werden, dass sie ohne weitere Förderung ausgebaut werden? Kooperationsmöglichkeiten Referenten: 1. Dr. Wolfgang Daniels, Präsident, Vereinigung zur Förderung Erneuerbarer Energien in Sachsen e.v. 2. Zdzisław Rzewuski, Direktor, Niederschlesischer Umweltschutzfond 3. Dr.-Ing. Michael Seiffert, Stellvertretender Bereichsleiter Bioraffinerien, Deutsches BiomasseForschungsZentrum 4. Friedrich Czambor, Bereichsleiter DREBERIS energy, DREBERIS GmbH 18:30 Dyskusja / Diskussion 19:00 Kolacja i wspólny wieczór / Abendessen und gemeinsamer Kaminabend

5 Wtorek, / Dienstag :00 08:45 Śniadanie / Frühstück 09:00 11:00 Sesja 3 / Block 3 3. Liberalizacja rynków energetycznych oraz jej wpływ na klientów; Rozwój cen w Niemczech i w Polsce Tematy: Od odbiorcy do klienta? Od klienta do producenta z własnych źródeł? Porównanie pozycjonowania klientów przemysłowych oraz gospodarstw domowych w Niemczech i w Polsce Rola klientów przemysłowych i wpływ oczekiwanego rozwoju cen na ich konkurencyjność w Europie i na świecie Wpływ wprowadzenia smart meteringu / smart grids Referenci: 1. prof. dr hab. inŝ. Maciej Chorowski, Dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, Politechnika Wrocławska 2. Henryk Kaliś, Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu 3. prof. nadzw. dr hab. inŝ. Zdzisław Szalbierz, Zakład Ekonomii i Prawa Gospodarczego, Politechnika Wrocławska 4. Andrzej Szczęśniak, Ekspert rynku paliw i gazu 5. dr Herbert Wirth, Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A. 3. Liberalisierung der Energiemärkte und ihre Auswirkungen für die Kunden; Preisentwicklungen in Deutschland und Polen Themen: Vom Verbraucher zum Kunden? Vom Kunden zum Produzenten? Vergleich der Positionierung von Industrie- und Haushaltskunden in Deutschland und Polen Die Rolle der Industriekunden und der Einfluss der erwarteten Preisentwicklung auf ihre Wettbewerbsfähigkeit in Europa sowie im globalen Maßstab Auswirkungen der Einführung von Smart Metering / Smart Grids Referenten: 1. Prof. Dr. habil. Ing. Maciej Chorowski, Leiter des Lehrstuhls für Energie und Mechanik, TU Breslau 2. Henryk Kaliś, Präsident, Forum der Strom- und Gasabnehmer 3. Prof. Dr. hab. Ing. Zdzisław Szalbierz, Lehrstuhl für Ökonomie und Wirtschaftsrecht, TU Breslau 4. Andrzej Szczęśniak, Experte für Öl-und Gasmarkt 5. Dr. Herbert Wirth, Geschäftsführer, KGHM Polska Miedź S.A. 11:00 11:30 Przerwa Kawowa / Kaffeepause

6 11:30 13:30 Sesja 4 / Block 4 4. Polsko-niemiecki region przygraniczny region najnowszych technologii energetycznych? 4. Das deutsch-polnische Grenzgebiet - eine Region modernster Energietechnologien? Referenci: 1. Henning Heidemanns, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Stosunków Europejskich Brandenburgii 2. Christian Micksch, Prezes Zarządu, Saksońska Agencja Energii SAENA GmbH 3. prof. dr hab. Dominik Möst, Uniwersytet Techniczny Drezno, Kierownik Wydziału Gospodarki Energetycznej 4. prof. dr Hans-Jochen Schneider, EnergieCity Leipzig GmbH 5. dr Andreas Rückemann Prezes Zarządu Heliatek GmbH 6. Paweł Karpiński, Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii Referenten: 1. Henning Heidemanns, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg 2. Christian Micksch, Geschäftsführer, Sächsische Energieagentur SAENA GmbH 3. Prof. Dr. habil. Dominik Möst, TU Dresden, Lehrstuhlinhaber 4. Prof. Dr. Hans-Jochen Schneider, EnergieCity Leipzig GmbH 5. Dr. Andreas Rückemann, Geschäftsführer, Heliatek GmbH 6. Paweł Karpiński, Erneuerbare Energien-Beauftragter, Marschallamt der Woiwodschaft Niederschlesien 13:30 14:00 Podsumowanie / Zusammenfassung 14:00 15:00 Obiad / Mittagessen *zaproszony/angefragt Moderatorami Forum są: Janisław Muszyński, Prezes Zarządu, Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego, pierwszy niekomunistyczny wojewoda wrocławski w rządzie T.Mazowieckiego, inicjator Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego Dr Markus Reichel, Prezes Zarządu DREBERIS GmbH Dr Hans-Joachim Gericke, Akademia Saksońskiej Fundacji Ochrony Środowiska Moderatoren des Forums sind: Janisław Muszyński, Geschäftsführer, Niederschlesische Stiftung für Regionale Entwicklung, erster nichtkommunistischer Wojwode in Wroclaw, Initiator des Niederschlesischen Politik- und Wirtschaftsforums Dr. Markus Reichel, Geschäftsführer der DREBERIS GmbH Dr. Hans-Joachim Gericke, Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt - Akademie

7 Rückblick 2010 Schirmherrschaft des Wirtschaftsministers des Freistaats Sachsen 1. Deutsch-Polnisches Energieforum: Innovative Energiewirtschaft in der deutsch-polnischen Grenzregion, Juni 2010 Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal in Ostritz Themen: Grenzüberschreitender Ausbau von Elektrizitätsnetzen Integration Erneuerbarer Energien Ausbau der Gasnetze, Biogas Zukunft der Braunkohlenutzung Energieeinsparung Rok 2010 Patronat Ministra Gospodarki Saksonii I Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne: Innowacyjna energetyka w polsko-niemieckim regionie przygranicznym czerwca 2010, Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal w Ostritz, Saksonia (Niemcy) Tematy: integracja sieci elektroenergetycznych integracja sektora OZE rozwój sieci gazowych, biogaz przyszłość węgla brunatnego oszczędność energii

8 Referenten: Dr. Wolfgang Daniels, Präsident, Vereinigung zur Förderung Erneuerbarer Energien in Sachsen e.v. Dr. Steffen Heine, Geschäftsführer, ENSO Netz GmbH Dr. Marie-Luise Pörtner, Geschäftsführerin, juwi Wind GmbH Dr. Herbert Wirth, Geschäftsführer, KGHM Polska Miedź S.A. Marek Wodawski, Stellv. Geschäftsführer, Vertriebsleiter Energia Pro S.A. Piotr Chorbotowicz, Direktor, Niederschlesische Gasgesellschaft, Standort Zgorzelec Dr. Mieczysław Ciurla, Leiter des Marschallamts der Woiwodschaft Niederschlesien Dr. Markus Rapp, Geschäftsführer, EWE Polska Sp. z o.o. Dr. Michael Seiffert, Stellv. Bereichsleiter Bioraffinerien, Deutsches BiomasseForschungsZentrum Adam Marzecki, Leiter/Internationale Projekte, GAZ-SYSTEM S.A. Gert Klocek, Leiter Tagebauplanung E-ZT, Mining & Generation, Vattenfall Europe Mining AG Peter Nothnagel, Ministerialrat, Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Stanisław śuk, Geschäftsführer, PGE Tagebau Turów Dr. Marcin Sienkiewicz, Forum für Ostpolitik, Analytiker/ Kraftstoff- und Energiepolitik Janusz Bojczuk,Poltregor Projekt GmbH Christian Micksch, Geschäftsführer, Sächsische Energieagentur SAENA GmbH Stefan Mertenskötter, Geschäftsführer, Umweltzentrum Dresden e.v. Prof. Dr. hab. Ing. Zdzisław Szalbierz, Lehrstuhl für Ökonomie und Wirtschaftsrecht, TU Breslau Impressionen 2010:

9 Wir würden uns über Ihre Teilnahme und Unterstützung sehr freuen! Initiatoren und Veranstalter des Forums: Janisław Muszyński, Geschäftsführer, Niederschlesiche Stiftung für Regionale Entwicklung Dr. Markus Reichel, Geschäftsführer der DREBERIS GmbH Kontakt: Agata Tomczak, Bereichsleiterin DREBERIS event, Veranstalter: DREBERIS GmbH (Dresdner Beratung für internationale Strategien) berät seit über 10 Jahren Unternehmen und öffentliche Institutionen in Deutschland sowie Mittel- und Osteuropa bei der Realisierung grenzübergreifender Projekte. DREBERIS hat Büros in Dresden, Breslau (Polen) sowie Lviv (Ukraine) und hat sich spezialisiert auf die Bereiche Energiewirtschaft (DREBERIS energy), Infrastruktur (DREBERIS public) und Außenwirtschaftsberatung (DREBERIS markets), sowie die Durchführung von fachspezifischen Workshops, Unternehmerreisen und Konferenzen (DREBERIS event). Niederschlesische Stiftung für regionale Entwicklung Die Stiftung wurde am 4. Juli 1991 beim Amtsgericht in Warschau registriert. Ihre Gründung war das Resultat einer schriftlichen Erklärung über eine Zusammenarbeit des Konsortiums Berkeley der Berkeley Universität, welches bereits das Hilfsprogramm für Polen realisierte, des Rektorenkollegiums der Breslauer Hochschulen, der Staatsverwaltung, sowie von Wirtschafts- und Arbeitsorganisationen. Seit 11 Jahren organisiert die Stiftung das Niederschlesische Politik- und Wirtschaftsforum in Kreisau mit. EURENERGIO Am 13. November 2009, während des niederschlesischen Politik- und Wirtschaftsforums in Kreisau, wurde eine Vereinbarung über die Gründung der Gruppe geschlossen. Die Mission der Gruppe ist die Suche nach einem optimistischen Szenario der energetischen Zukunft Europas und seiner Regionen im globalen Kontext durch die Initiierung der für die Zivilisationsentwicklung wichtigen Unternehmungen und Projekte im Bereich Energiewirtschaft, die folgendes anstreben: Gewährleistung der Möglichkeiten einer ungestörten und zuverlässigen Abnahme der notwendigen Energie, Förderung der Entwicklung der Erzeugungs- und Übertragungsfähigkeit der dezentralen Energieerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen, sowie die Verbreitung eines soliden Wissens und eines positiven Bildes bezüglich energetischer Investitionen und ihrer Unterstützungen in lokalen und regionalen Gesellschaften.

10 Anmeldeformular Synergien zwischen der deutschen und der polnischen Energiewirtschaft Mai 2011 in Ostritz, Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal St. Marienthal 10, Ostritz Bitte maschinell oder handschriftlich in Großbuchstaben ausfüllen Vorname: Name: Name des Unternehmens/der Organisation: Funktion: Anschrift: PLZ: Ort: Tel: Fax: Handy: Rechnungsdaten Unternehmen/Organisation: Anschrift PLZ: Ort: Die Teilnahmegebühr für die Konferenz beträgt: 150,00 netto für Privatunternehmen (178,50 brutto); 90,00 netto für öffentliche Einrichtungen (107,01 brutto); 50,00 netto für Studenten (59,50 brutto). Zahlung bitte nach Rechnungslegung durch die DREBERIS GmbH. Der Preis umfasst Teilnahmegebühr, Konferenzunterlagen und Catering. Im Falle der Abwesenheit wird die Gebühr nicht erstattet. Bitte senden Sie das Anmeldeformular per FAX an: oder per an Ich stimme der Verarbeitung meiner persönlichen Daten für die Zwecke der Konferenz und dem Empfang von Informationen auf dem elektronischen Weg zu Ort und Datum Firmenstempel Unterschrift

Synergie między niemiecką a polską gospodarką energetyczną

Synergie między niemiecką a polską gospodarką energetyczną Patronat honorowy: II Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne: Synergie między niemiecką a polską gospodarką energetyczną 16 17 maja 2011 Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal w Ostritz, Saksonia

Bardziej szczegółowo

Synergie między niemiecką a polską gospodarką energetyczną

Synergie między niemiecką a polską gospodarką energetyczną Patronat honorowy: II Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne: Synergie między niemiecką a polską gospodarką energetyczną 16 17 maja 2011 Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal w Ostritz, Saksonia

Bardziej szczegółowo

Bezkonfliktowe opłacalne projekty OZE i ich wpływ na rozwój gmin. Porównanie sytuacji w Polsce i w Niemczech

Bezkonfliktowe opłacalne projekty OZE i ich wpływ na rozwój gmin. Porównanie sytuacji w Polsce i w Niemczech III Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne: Bezkonfliktowe opłacalne projekty OZE i ich wpływ na rozwój gmin. Porównanie sytuacji w Polsce i w Niemczech 5 6 września 2012 Międzynarodowe Centrum Spotkań St.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna energetyka w polsko-niemieckim regionie przygranicznym

Innowacyjna energetyka w polsko-niemieckim regionie przygranicznym Patronat Ministra Gospodarki Saksonii Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne: Innowacyjna energetyka w polsko-niemieckim regionie przygranicznym 14 15 czerwca 2010 Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna energetyka w polsko-niemieckim regionie przygranicznym

Innowacyjna energetyka w polsko-niemieckim regionie przygranicznym Patronat Ministra Gospodarki Saksonii Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne: Innowacyjna energetyka w polsko-niemieckim regionie przygranicznym 14 15 czerwca 2010 Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal

Bardziej szczegółowo

Bezkonfliktowe opłacalne projekty OZE i ich wpływ na rozwój gmin. Porównanie sytuacji w Polsce i w Niemczech

Bezkonfliktowe opłacalne projekty OZE i ich wpływ na rozwój gmin. Porównanie sytuacji w Polsce i w Niemczech III Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne: Bezkonfliktowe opłacalne projekty OZE i ich wpływ na rozwój gmin. Porównanie sytuacji w Polsce i w Niemczech 5 6 września 2012 Międzynarodowe Centrum Spotkań St.

Bardziej szczegółowo

Bezkonfliktowe opłacalne projekty OZE i ich wpływ na rozwój gmin. Porównanie sytuacji w Polsce i w Niemczech

Bezkonfliktowe opłacalne projekty OZE i ich wpływ na rozwój gmin. Porównanie sytuacji w Polsce i w Niemczech III Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne: Bezkonfliktowe opłacalne projekty OZE i ich wpływ na rozwój gmin. Porównanie sytuacji w Polsce i w Niemczech 5 6 września 2012 Międzynarodowe Centrum Spotkań St.

Bardziej szczegółowo

Seminarium / Seminar Rolnictwo ekologiczne produkcja roślinna Ökolandbau Schwerpunkt Pflanzenproduktion

Seminarium / Seminar Rolnictwo ekologiczne produkcja roślinna Ökolandbau Schwerpunkt Pflanzenproduktion Seminarium / Seminar Rolnictwo ekologiczne produkcja roślinna Ökolandbau Schwerpunkt Pflanzenproduktion Kowary, 19-20.05.2011 Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska Niederschlesisch-Sächsische

Bardziej szczegółowo

Materiały z Dyskusji. Grupa Refleksji Nad Rozwojem Energetyki w XXI wieku. Arbeitsgruppe zur Entwicklung der Energiewirtschaft im 21.

Materiały z Dyskusji. Grupa Refleksji Nad Rozwojem Energetyki w XXI wieku. Arbeitsgruppe zur Entwicklung der Energiewirtschaft im 21. Materiały z Dyskusji Grupa Refleksji Nad Rozwojem Energetyki w XXI wieku Arbeitsgruppe zur Entwicklung der Energiewirtschaft im 21. Jh Wrocław 2010 Spis treści Wstęp inicjatorów... 4 Polsko niemiecki szczyt

Bardziej szczegółowo

Der Grenzraum von oben Pogranicze z lotu ptaka

Der Grenzraum von oben Pogranicze z lotu ptaka Der Grenzraum von oben Pogranicze z lotu ptaka Das Projekt wird von der Europäischen Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Operationellen Programms der grenzübergreifenden

Bardziej szczegółowo

Projekt. Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Niederschlesisch-Sächsische Akademie für Landwirtschaft und Umweltschutz

Projekt. Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Niederschlesisch-Sächsische Akademie für Landwirtschaft und Umweltschutz Projekt Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska Niederschlesisch-Sächsische Akademie für Landwirtschaft und Umweltschutz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Konferencja

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung BMUB, 9 Dezember 2014 Zainstalowana moc - Energia wiatrowa Installierte

Bardziej szczegółowo

Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa. Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie. Interdisciplinary Polish Studies 2

Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa. Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie. Interdisciplinary Polish Studies 2 Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie Interdisciplinary Polish Studies 2 Tim Buchen, Dagmara Jajeśniak-Quast, Mark Keck-Szajbel,

Bardziej szczegółowo

Nahverkehr ohne Grenzen Gemeinsamer Vortrag DB Netz AG und PKP PLK S.A. Ruch regionalny bez granic Wspólna prezentacja DB Netz AG i PKP PLK S.A.

Nahverkehr ohne Grenzen Gemeinsamer Vortrag DB Netz AG und PKP PLK S.A. Ruch regionalny bez granic Wspólna prezentacja DB Netz AG i PKP PLK S.A. Nahverkehr ohne Grenzen Gemeinsamer Vortrag DB Netz AG und PKP PLK S.A. Ruch regionalny bez granic Wspólna prezentacja DB Netz AG i PKP PLK S.A. DB Netz AG/PKP PLK S.A. Arvid Kämmerer/Ireneusz Kluczyk

Bardziej szczegółowo

Sprachpolitik und Zertifizierung Polityka językowa a certyfikacja

Sprachpolitik und Zertifizierung Polityka językowa a certyfikacja Polityka językowa a certyfikacja Das System der europäischen Niveaustufen als Element der Sprachpolitik des Europarats System europejskich poziomów biegłości jako jeden z elementów polityki językowej Rady

Bardziej szczegółowo

Współpraca transgraniczna samorządów. Razem dla pogranicza Dolny Śląsk Saksonia. Grenzübergreifende kommunale Zusammenarbeit

Współpraca transgraniczna samorządów. Razem dla pogranicza Dolny Śląsk Saksonia. Grenzübergreifende kommunale Zusammenarbeit Współpraca transgraniczna samorządów terytorialnych Razem dla pogranicza Dolny Śląsk Saksonia Gemeinsam für den Grenzraum Niederschlesien Sachsen Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Vertrag Nr. / Umowa nr:

Vertrag Nr. / Umowa nr: 1 Ort und Datum Vertrag Nr. / Umowa nr: zwischen: Suwałki Miejscowość i data / pomiędzy: der Jobagentur / agencją zatrudnienia: Lingua Germanica ul. Noniewicza 10/444 16 400 Suwałki Polska Nr. der Genehmigung

Bardziej szczegółowo

Wspólny bilet Gorzów Wlkp. Berlin Gemeinsames Ticket Gorzów Wlkp.-Berlin

Wspólny bilet Gorzów Wlkp. Berlin Gemeinsames Ticket Gorzów Wlkp.-Berlin Wspólny bilet Gorzów Wlkp. Berlin Gemeinsames Ticket Gorzów Wlkp.-Berlin Zdefiniowane potrzeby: Definierte Bedürfnisse: Koniecznośd promocji wymiany turystycznej między województwem lubuskim a Berlinem

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Przygranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Program Operacyjny Współpracy Przygranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Program Operacyjny Współpracy Przygranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Operationalles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Nowe czasy nowe zagrożenia wspólne wyzwania. Polsko-niemiecka specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego.

Nazwa projektu: Nowe czasy nowe zagrożenia wspólne wyzwania. Polsko-niemiecka specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego. Nazwa projektu: Nowe czasy nowe zagrożenia wspólne wyzwania. Polsko-niemiecka specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego. Projektbezeichnung: Neue Zeiten Neue Gefahren gemeinsame Herausforderungen.

Bardziej szczegółowo

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

Kultur und Kulturpolitik in Polen und Deutschland nach der Wende 1989

Kultur und Kulturpolitik in Polen und Deutschland nach der Wende 1989 Internationale Fachkonferenz Kultur und Kulturpolitik in Polen und Deutschland nach der Wende 1989 Bestandsaufnahme, Diskurse, Perspektiven 11.-12. Juni 2014 Instytut Zachodni / 61-854 Poznań, ul. Mostowa

Bardziej szczegółowo

Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen. Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami. Interdisciplinary Polish Studies 1

Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen. Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami. Interdisciplinary Polish Studies 1 Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami Interdisciplinary Polish Studies 1 Dagmara Jajeśniak-Quast, Laura Kiel, Marek Kłodnicki (Hg./red.)

Bardziej szczegółowo

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Kinderwallfahrt 2015 Pielgrzymka dzieci 2015 Religiöse Kinderwoche (RKW) 2015 Wakacje z Bogiem (RKW)

Bardziej szczegółowo

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ MANGELNDE GRENZÜBERGÄNGE ALS DIE BREMSE DER WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG DER REGION AUF BEISPIEL

Bardziej szczegółowo

Anna Garczewska, Krzysztof Garczewski Polskie i niemieckie narracje historyczne w filmach na tle prawa i polityki

Anna Garczewska, Krzysztof Garczewski Polskie i niemieckie narracje historyczne w filmach na tle prawa i polityki Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ost-west-forum Gut Gödelitz e.v. Anna Garczewska, Krzysztof Garczewski Polskie i niemieckie narracje historyczne w filmach na tle prawa i polityki Pułtusk

Bardziej szczegółowo

1983-2013. 30 lat współpracy 30 Jahre Schüleraustausch

1983-2013. 30 lat współpracy 30 Jahre Schüleraustausch 1983-2013 30 lat współpracy 30 Jahre Schüleraustausch 1983 Poznań 1983 - Posen Wymianę szkolną pomiędzy Bismarckschule z Hanoweru a V Liceum Ogólnokształcącym im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu zapoczątkowali:

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie Szkody Komunikacyjnej / Kfz-Schadenanzeige OC / Haftpflichtschaden AC / Kaskoschaden

Zgłoszenie Szkody Komunikacyjnej / Kfz-Schadenanzeige OC / Haftpflichtschaden AC / Kaskoschaden Zgłoszenie Szkody Komunikacyjnej / Kfz-Schadenanzeige OC / Haftpflichtschaden AC / Kaskoschaden Data zdarzenia / Unfalldatum... Godzina /Uhrzeit... Miejscowośd / Unfallort... Paostwo / Staat... Osoby ranne

Bardziej szczegółowo

Bezkonfliktowe opłacalne projekty OZE i ich wpływ na rozwój gmin. Porównanie sytuacji w Polsce i w Niemczech

Bezkonfliktowe opłacalne projekty OZE i ich wpływ na rozwój gmin. Porównanie sytuacji w Polsce i w Niemczech III Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne: Bezkonfliktowe opłacalne projekty OZE i ich wpływ na rozwój gmin. Porównanie sytuacji w Polsce i w Niemczech 5 6 września 2012 Międzynarodowe Centrum Spotkań St.

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności własnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech i w Polsce. aspekty podatkowe, pułapki

Zakładanie działalności własnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech i w Polsce. aspekty podatkowe, pułapki Rechtsanwalt Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft Zakładanie działalności własnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech i w Polsce aspekty podatkowe, pułapki Jolanta

Bardziej szczegółowo

Raport Ergotest. Raport Ergotest. Arbeit und Gesundheit Das polnische Forum für Arbeitssicherheit

Raport Ergotest. Raport Ergotest. Arbeit und Gesundheit Das polnische Forum für Arbeitssicherheit Arbeit und Gesundheit Das polnische Forum für Arbeitssicherheit Das Entscheider-Magazin für den polnischen Arbeitsschutz MEDIADATEN Titelporträt Kurzcharakteristik Arbeitsschutz in Polen Verstärkte Initiativen

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET?

WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET? WARSZTATY WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET? 7 CZERWCA 2011 r. ////// godz.17 20 NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT, UL. NOWY ŚWIAT 63, WARSZAWA WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET? 7 CZERWCA 2011 r. ////// godz.17 20 NOWY

Bardziej szczegółowo

Einladung. VII. Polnisch-Sächsisches Wirtschaftsforum Congress Center Leipzig 18. November 2010 Bilaterale Zusammenarbeit im Herzen Europas

Einladung. VII. Polnisch-Sächsisches Wirtschaftsforum Congress Center Leipzig 18. November 2010 Bilaterale Zusammenarbeit im Herzen Europas Einladung Zaproszenie VII. Polnisch-Sächsisches Wirtschaftsforum Congress Center Leipzig 18. November 2010 Bilaterale Zusammenarbeit im Herzen Europas VII Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze Congress Center

Bardziej szczegółowo

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki)..

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki).. Rejestracja podatkowa w Niemczech spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce Rejestracja podatkowa w Niemczech jest obowiązkowa, jeżeli firma z siedzibą w Polsce ma wykonywać w Niemczech usługi, od których

Bardziej szczegółowo

Bildungszusammenarbeit in der Grenzregion. Współpraca w edukacji na pograniczu

Bildungszusammenarbeit in der Grenzregion. Współpraca w edukacji na pograniczu Bildungszusammenarbeit in der Grenzregion Współpraca w edukacji na pograniczu Bildungszusammenarbeit in der Grenzregion Współpraca w edukacji na pograniczu Berufliche Kompetenzen kompetencje zawodowe Kooperation

Bardziej szczegółowo

Entwicklung Beschäftigte aus den 8 neuen EU-Mitgliedstaaten in Deutschland/ Wzrost liczby zatrudnionych z 8 nowych państw członkowskich w Niemczech

Entwicklung Beschäftigte aus den 8 neuen EU-Mitgliedstaaten in Deutschland/ Wzrost liczby zatrudnionych z 8 nowych państw członkowskich w Niemczech Bilanz des geöffneten deutschen Arbeitsmarktes für polnische Arbeitnehmer/innen und Engagement für Faire Mobilität Bilans całkowitego otwarcia niemieckiego rynku pracy dla polskich pracowników i uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Erinnerung an die Opfer Pamięci Ofiar

Erinnerung an die Opfer Pamięci Ofiar Erinnerung an die Opfer Pamięci Ofiar Krematorium w Sachsenhausen. Foto: Archiv. Einladung Die Konzentrationslager des Dritten Reiches Erinnerung an die Opfer Ort: Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen

Bardziej szczegółowo

WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE 12-14 LUTY / FEBRUAR 2014

WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE 12-14 LUTY / FEBRUAR 2014 PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE 12-14 LUTY / FEBRUAR 2014 Projekt PRACTPLANT (nr projektu 0855.01.J2.2.280813.1.10) jest dofinansowany

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA POLSKO NIEMIECKA W LATACH 2008 2015 POLNISCH - DEUTSCHEN ZUSAMMENARBEIT IN DEN JAHREN 2008-2015

WSPÓŁPRACA POLSKO NIEMIECKA W LATACH 2008 2015 POLNISCH - DEUTSCHEN ZUSAMMENARBEIT IN DEN JAHREN 2008-2015 WSPÓŁPRACA POLSKO NIEMIECKA W LATACH 2008 2015 POLNISCH - DEUTSCHEN ZUSAMMENARBEIT IN DEN JAHREN 2008-2015 Krystyna Adaśko - dyrektor PCE i PPP w Wołowie Ewa Mazurek - psycholog Poradni Wychowawczej w

Bardziej szczegółowo

Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina Grenzüberschreitenden Metropolregion Szczecin Planowanie Przestrzenne/ Raumplanung

Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina Grenzüberschreitenden Metropolregion Szczecin Planowanie Przestrzenne/ Raumplanung Polsko-niemiecka Konferencja Przestrzeń bez granic Deutsch-polnische Konferenz Raum ohne Grenzen Berlin, 14/15.10.2014 Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina Grenzüberschreitenden Metropolregion

Bardziej szczegółowo

Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Zweisprachige Textausgabe Tekst dwuj zyczny Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych T umaczenie Rödl &

Bardziej szczegółowo

Platforma Dostawców VW

Platforma Dostawców VW PROCES REJESTRACJI Proces rejestracji Dostawcy na światowej platformie dostawców Koncernu VW składa się z trzech etapów: informacja własna od dostawcy (SSR) akceptacja umowy ramowej B2B wypełnienie bazy

Bardziej szczegółowo

ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE

ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE Vortrag (4) ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE Marek Trojnar, Swinoujscie 33 Komplex der Häfen in Szczecin und Świnoujście Strategische Lage Der kürzeste Weg aus Skandinavien nach Südeuropa

Bardziej szczegółowo

Aus den Mitteln der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit: Ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej:

Aus den Mitteln der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit: Ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Operationelles Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

Bardziej szczegółowo

LEGENDE / OPIS MAPY. 1 Naumburger Dom

LEGENDE / OPIS MAPY. 1 Naumburger Dom LEGENDE / OPIS MAPY 1 Naumburger Dom Der evangelische Naumburger Dom St. Peter und Paul in Naumburg stammt größtenteils aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Bis zum 1564 war der Dom der Bischofssitz

Bardziej szczegółowo

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

Bardziej szczegółowo

DIENSTAG/WTOREK 08.07.2014

DIENSTAG/WTOREK 08.07.2014 X. DEUTSCH-POLNISCHES KOLLOQUIUM Student Service-Innovationen in den Studentenwerken und Hochschulen in Deutschland und Polen X. POLSKO - NIEMIECKIE KOLOKWIUM Student Service-Innowacje w Studentenwerkach

Bardziej szczegółowo

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Einführung durch Berlin wird den Erwartungen seiner polnischen Nachbarn bislang nicht gerecht Ergebnisse des 85. Stadtforums am 5. Oktober 2001 Unter dem

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Konferencja organizowana w ramach projektu Digitalizacja szlaku konnego

Bardziej szczegółowo

Von der Idee zum Erfolg - Od pomysłu do sukcesu. WTC 26.11.2013 Poznań

Von der Idee zum Erfolg - Od pomysłu do sukcesu. WTC 26.11.2013 Poznań Von der Idee zum Erfolg - Od pomysłu do sukcesu O nas / Über uns Firma założona w 1991 w Duisburgu, od roku 2001 we Frankfurt nad Odrą. Jesteśmy zespołem międzynarodowych doradców, trenerów i moderatorów

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskowęglowa Strategie krajowe - Niemcy

Gospodarka niskowęglowa Strategie krajowe - Niemcy Gospodarka niskowęglowa Strategie krajowe - Niemcy Matthias Rehm Ambasada Republiki Federalnej Niemiec Warszawa, 17 grudnia 2010 Polityka Energetyczna Rządu Federalnego Niemiec Koncepcja Energetyki 2050

Bardziej szczegółowo

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora Polska mi^dzy Niemcami arosja Materiaty z mi^dzynarodowych kolokwiöw Gödelitz, 27-29 marca 2009 Pultusk, 24-26 wrzesnia 2010 pod redakcjq Karola Czejarka

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013 Konferencja Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) das Deutsch-Polnische Jugendwerk (DPJW)

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) das Deutsch-Polnische Jugendwerk (DPJW) zip zap Sprachanimationen Workshops Animacje językowe warsztaty 2015 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) już od 2008 roku organizuje warsztaty z animacji językowej Zip-Zap W ubiegłych latach wzięło

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1.

Bardziej szczegółowo

Europa-Universitiit Viadrina Zusatzausbildung im polnischen Recht GroBe Scharrnstr. 59 15230 Frankfurt (Oder)

Europa-Universitiit Viadrina Zusatzausbildung im polnischen Recht GroBe Scharrnstr. 59 15230 Frankfurt (Oder) Verzeichnis der Referenten und Diskussionsteilnehmer Mag. Jaroslaw Dudzicz Europa-Universitiit Viadrina Zusatzausbildung im polnischen Recht Prof. Dr. Jan Grajewski Uniwersytet Gdanski Katedra Prawa Karnego

Bardziej szczegółowo

Regio Info. Entwicklung eines zweisprachigen Fahrgastinformationssystems für den grenznahen Raum zwischen Sachsen und Polen

Regio Info. Entwicklung eines zweisprachigen Fahrgastinformationssystems für den grenznahen Raum zwischen Sachsen und Polen Regio Info Entwicklung eines zweisprachigen Fahrgastinformationssystems für den grenznahen Raum zwischen Sachsen und Polen Stworzenie dwujęzycznego systemu informacji pasażerskiej dla regionu przygranicznego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi POLITYKA ENERGETYCZNA PLAN PREZENTACJI 1. Planowanie energetyczne w gminie 2. Polityka energetyczna państwa 3. Udział samorządu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE PROGRAM KONFERENCJI NEUF 2013 IX Międzynarodowa Konferencja Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister

Bardziej szczegółowo

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach 1 W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach dr Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Gospodarki Wrocław, 21 maja 2012 roku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Dr. Markus Reichel, Friedrich Czambor Wrocław, 24.06.2010 KRÓTKO O DREBERIS 1998 Założenie firmy w Zittau/Niemcy i we Wrocławiu 1999 Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS C ENERGETYCZNA, EKONOMIA, MIKROKLIMAT

PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS C ENERGETYCZNA, EKONOMIA, MIKROKLIMAT Wydarzenia: I dzień - Konferencja II dzień - Szkolenie Wystawa technik EE i OZE Konkurs TOPTEN Okna 2014 Rekomendacje DAES Prezentacje domków NF 40 i NF 15 PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS

Bardziej szczegółowo

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin Es ist uns ein Vergnügen, Ihnen das von uns mitentwickelte Montagesystem für PV Module vorstellen zu dürfen. Wir empfehlen vor Beginn der Montage eine kurze Unterweisung bzw. Schulung bei unseren Fachleuten

Bardziej szczegółowo

ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n

ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n Kuźnia Sułkowice firma o tradycjach od 1887 r. jest największym producentem kutych złącz budowlanych w Europie. Oferujemy szeroki asortyment złącz budowlanych

Bardziej szczegółowo

Fragebogen zur steuerlichen Erfassung von polnischen Einzelunternehmen / Formularz podatkowej rejestracji polskich przedsiębiorstw jednoosobowych

Fragebogen zur steuerlichen Erfassung von polnischen Einzelunternehmen / Formularz podatkowej rejestracji polskich przedsiębiorstw jednoosobowych Fragebogen zur steuerlichen Erfassung von polnischen Einzelunternehmen / Formularz podatkowej rejestracji polskich przedsiębiorstw jednoosobowych Finanzamt Oranienburg Heinrich-Grüber-Platz 3 16515 Oranienburg

Bardziej szczegółowo

Bezkonfliktowe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie Saksonii i Dolnego Śląska. Krzyżowa 20.06.2012 1 z 16

Bezkonfliktowe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie Saksonii i Dolnego Śląska. Krzyżowa 20.06.2012 1 z 16 Bezkonfliktowe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie Saksonii i Dolnego Śląska 1 z 16 DEUTSCHE BUNDESSTIFTUNG UMWELT Fundacja Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Fundacja Federalna

Bardziej szczegółowo

Saksońsko-polski projekt kooperacyjny Przewaga konkurencyjna firm dzięki materiałom zaawansowanym

Saksońsko-polski projekt kooperacyjny Przewaga konkurencyjna firm dzięki materiałom zaawansowanym Saksońsko-polski projekt kooperacyjny Przewaga konkurencyjna firm dzięki materiałom zaawansowanym Kerstin Leisering Kierownik projektów Działu Zbytu i Kooperacji Saksońska Agencja Wspierania Gospodarki

Bardziej szczegółowo

X jubileuszowa polsko-niemiecka konferencja

X jubileuszowa polsko-niemiecka konferencja X jubileuszowa polsko-niemiecka konferencja ENERGETYKA PRZYGRANICZNA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Marian Babiuch Prezes Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki Sulechów, 21-22

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Działania podejmowane przez CBŚ mają na celu zwalczanie przestępczości zorganizowanej o charakterze transgranicznym, kryminalnym, narkotykowym i ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Interesse und Konflikt Zur politischen Ökonomie der deutsch-polnischen Beziehungen, 1900-2006

Interesse und Konflikt Zur politischen Ökonomie der deutsch-polnischen Beziehungen, 1900-2006 Interesse und Konflikt Zur politischen Ökonomie der deutsch-polnischen Beziehungen, 1900-2006 Interesy i konflikty Ekonomia polityczna stosunków polsko-niemieckich w latach 1900-2006 Tagung / Konferencja

Bardziej szczegółowo

Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej Termin:

Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej Termin: Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Proces rejestracji dostawców na światowej platformie dostawców Koncernu VW

Proces rejestracji dostawców na światowej platformie dostawców Koncernu VW Proces rejestracji dostawców na światowej platformie dostawców Koncernu VW PROCES REJESTRACJI Jednorazowy proces rejestracji dostawcy na światowej platformie dostawców Koncernu VW składa się z trzech kroków:

Bardziej szczegółowo

EWT EWT. System informatyczny(portal ILB) Pod następującym linkiem znajduje się wniosek o dofinansowanie projektów: https://kundenportal.ilb.

EWT EWT. System informatyczny(portal ILB) Pod następującym linkiem znajduje się wniosek o dofinansowanie projektów: https://kundenportal.ilb. System informatyczny(portal ILB) Pod następującym linkiem znajduje się wniosek o dofinansowanie projektów: https://kundenportal.ilb.de 1 Logowanie do Portalu Strona Główna Tutaj znajdą Państwo Instrukcję

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII

PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie na konferencję Cztery rzeki, dwa kraje, jedna podróż

Zaproszenie na konferencję Cztery rzeki, dwa kraje, jedna podróż DAA Deutsche Angestellten-Akademie Postfach 13 08 15203 Frankfurt (Oder) Deutsche Angestellten-Akademie Institut Brandenburg-Ost DAA Frankfurt (Oder) Berliner Str. 14 15230 Frankfurt (Oder) Telefon +49

Bardziej szczegółowo

VI Forum. Parlamentów Południowego Bałtyku. Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku

VI Forum. Parlamentów Południowego Bałtyku. Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku VI Forum Parlamentów Południowego Bałtyku Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku PROJEKT PROGRAMU stan na 07.05.2008 r. Kołobrzeg, dn. 18-20

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

Bücher zu deutsch-polnischen Beziehungen, herausgegeben von der FES Warschau 1

Bücher zu deutsch-polnischen Beziehungen, herausgegeben von der FES Warschau 1 Bücher zu deutsch-polnischen Beziehungen, herausgegeben von der FES Warschau 1 Misala Józef, Pac Roland, Kalinowska Lidia Możliwości kontynuowania powiązań handlowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Deutsch-polnischer Workshop Interkulturelles Webdesign

Deutsch-polnischer Workshop Interkulturelles Webdesign Guten Tag Deutsch-polnischer Workshop Interkulturelles Webdesign Oerlinghausen 5-11.08.2013 bei Bielefeld die Hauptidee Uns interessieren Unterschiede, die einen Unterschied machen. In unserem Workshop

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie o zameldowaniu i stanie rodzinnym podatnika. Nazwisko Imię Data urodzenia Name Vorname Geburtsdatum

Zaświadczenie o zameldowaniu i stanie rodzinnym podatnika. Nazwisko Imię Data urodzenia Name Vorname Geburtsdatum Zaświadczenie o zameldowaniu i stanie rodzinnym podatnika Anmelde- und Familienstandbestätigung des Steuerpflichtigen Data i miejsce urodzenia Geburtsdatum und Geburtsort Adres zamieszkania Anschrift Kod,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. IX Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze Historyczny obiekt Blockhaus Dresden 10 października 2012. Oszczędność energetyczna w budynkach

Zaproszenie. IX Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze Historyczny obiekt Blockhaus Dresden 10 października 2012. Oszczędność energetyczna w budynkach Zaproszenie IX Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze Historyczny obiekt Blockhaus Dresden 10 października 2012 Oszczędność energetyczna 2 Wstęp IX Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze Dwustronna współpraca

Bardziej szczegółowo

Struktury administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Federalnej Niemiec. Analiza porównawcza

Struktury administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Federalnej Niemiec. Analiza porównawcza Struktury administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Federalnej Niemiec Analiza porównawcza Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Uwagi wstępne 11

Spis treści. Uwagi wstępne 11 Spis treści Uwagi wstępne 11 1. Polskie i niemieckie koncepcje rozwoju pogranicza 14 1.1. Programy aktywizacji gospodarczej pogranicza w latach 1990-1995 14 1.2. Współpraca polsko-niemiecka w zakresie

Bardziej szczegółowo

Odzyskanie zapłaconego w Niemczech podatku od usług budowlanych (Bauabzugsteuer)

Odzyskanie zapłaconego w Niemczech podatku od usług budowlanych (Bauabzugsteuer) Odzyskanie zapłaconego w Niemczech podatku od usług budowlanych (Bauabzugsteuer) W przypadku gdy firma / osoba prowadząca działalność gospodarczą wykonuje w Niemczech usługi budowlane bez zwolnienia z

Bardziej szczegółowo

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r.

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ******* Uczelnia Wydział Prawa i Administracji ******* Fundacja Mercatus et Civis Energetyczne Forum Nauki

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3

Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3 Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3 Die Familien- und Behindertenverei 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3 ata utworzenia SRiON - 26.03.1997r. - Gründung

Bardziej szczegółowo

KONTROLA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI ZUR KONTROLLE DES VERWALTUNGSHANDELNS CONTROL OVER THE OPERATION OF ADMINISTRATION

KONTROLA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI ZUR KONTROLLE DES VERWALTUNGSHANDELNS CONTROL OVER THE OPERATION OF ADMINISTRATION KONTROLA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI ZUR KONTROLLE DES VERWALTUNGSHANDELNS CONTROL OVER THE OPERATION OF ADMINISTRATION 1 2 Seria PRAWO PUBLICZNE PORÓWNAWCZE 3(11) Jan Boć, Konrad Nowacki, Lothar Knopp, Wolfgang

Bardziej szczegółowo

Information des Oberbürgermeisters Frankfurt (Oder) und des Bürgermeisters Słubice zur Umsetzung der Beschlüsse aus der letzten gemeinsamen Sitzung

Information des Oberbürgermeisters Frankfurt (Oder) und des Bürgermeisters Słubice zur Umsetzung der Beschlüsse aus der letzten gemeinsamen Sitzung Information des Oberbürgermeisters Frankfurt (Oder) und des Bürgermeisters Słubice zur Umsetzung der Beschlüsse aus der letzten gemeinsamen Sitzung der Stadtverordneten-versammlung am 11.12.2012 Informacja

Bardziej szczegółowo

Kultura i polityka kulturalna w Polsce i Niemczech po przełomie 1989 roku

Kultura i polityka kulturalna w Polsce i Niemczech po przełomie 1989 roku Konferencja międzynarodowa Kultura i polityka kulturalna w Polsce i Niemczech po przełomie 1989 roku Bilans, debaty, perspektywy 11-12 czerwca 2014 r. Instytut Zachodni / 61-854 Poznań, ul. Mostowa 27

Bardziej szczegółowo

Die Kunst rettet die Welt! Sztuka ratuje świat!

Die Kunst rettet die Welt! Sztuka ratuje świat! EINLADUNG ZAPROSZENIE Die Kunst rettet die Welt! Sztuka ratuje świat! KONFERENCJA COLLEGIUM POLONICUM, SŁUBICE 28.02.-02.03. 2014 Nowa Amerika mit seiner Hauptstadt Slubfurt - was ist das? Alles begann

Bardziej szczegółowo

KOMPENSATA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW AUSTRIA

KOMPENSATA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW AUSTRIA Podręcznik 80/2004 AUSTRIA (pl) 1 KOMPENSATA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW AUSTRIA 1. Prawo krajowe... 2 1.1. Wykonanie [art. 18]... 2 1.2. Krajowe systemy kompensaty [art. 12 ust. 2]... 2 2. Odpowiedzialne organy

Bardziej szczegółowo

Deutscher Bildungsserver Niemiecki Serwer Edukacyjny. /

Deutscher Bildungsserver Niemiecki Serwer Edukacyjny.  / Deutscher Bildungsserver Niemiecki Serwer Edukacyjny Informations- und Arbeitsmittel Środek przekazu i wyszukiwania informacji www.bildungsserver.de / www.eduserver.de Deutsche Bildungsserver - Niemiecki

Bardziej szczegółowo

Boom energetyki obywatelskiej w niemczech

Boom energetyki obywatelskiej w niemczech Boom energetyki obywatelskiej w niemczech dr Karolina Jankowska VII Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej panel pt.: Przedsiębiorczość społeczna a ochrona środowiska, ekologia i energia odnawialna

Bardziej szczegółowo

Prawo rolne między historią a przyszłością / Das Agrarrecht zwischen Geschichte und Zukunft. II konferencja polsko-niemiecka prawa rolnego /

Prawo rolne między historią a przyszłością / Das Agrarrecht zwischen Geschichte und Zukunft. II konferencja polsko-niemiecka prawa rolnego / Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów Polnische Juristen-Vereinigung für Agrarrecht Prawo rolne między historią a przyszłością / Das Agrarrecht zwischen Geschichte und Zukunft II konferencja polsko-niemiecka

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Entwicklung des Schienenverkehrs zwischen Deutschland und Polen Rozwój transportu szynowego między Polską a Niemcami

Entwicklung des Schienenverkehrs zwischen Deutschland und Polen Rozwój transportu szynowego między Polską a Niemcami Entwicklung des Schienenverkehrs zwischen Deutschland und Polen Rozwój transportu szynowego między Polską a Niemcami Berlin, 14. Mai 2013 Hans-Werner Franz Geschäftsführer VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg

Bardziej szczegółowo

Anfrage. 95 Jahre 95 lat

Anfrage. 95 Jahre 95 lat Anfrage KONTAKT: Telefon +49 561 40090160 Fax 032223735277 email anfrage@24.pflegeteam.net Skype pflegeteam.net Internet www.24.pflegeteam.net Adres pocztowy: Wallensteinstr. 3 Doradztwo: Tylko po wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

Spotkanie eksperckie na temat możliwości współpracy w szkolnictwie zawodowym w tematyce. energii odnawialnych

Spotkanie eksperckie na temat możliwości współpracy w szkolnictwie zawodowym w tematyce. energii odnawialnych Spotkanie eksperckie w ramach projektu Rozwój jakości w kształceniu i szkoleniach w dziedzinie energii odnawialnych Spotkanie eksperckie na temat możliwości współpracy w szkolnictwie zawodowym w tematyce

Bardziej szczegółowo