WEB SERVICES JAK TO WYKORZYSTAĆ W BIZNESIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEB SERVICES JAK TO WYKORZYSTAĆ W BIZNESIE"

Transkrypt

1 WEB SERVICES JAK TO WYKORZYSTAĆ W BIZNESIE MACIEJ KUJAWSKI Zadaniem menedżera jest ciągłe poszukiwanie sposobów na wzrost obrotów, redukcję kosztów i zwiększanie efektywności przedsiębiorstwa. Niezmiernie fascynująca współzależność technologii informatycznych i efektywności biznesu prowadzi do słusznego wniosku, że jedną z dróg do osiągnięcia celów biznesowych jest informatyka. Współcześni menedżerowie podchodzą jednak sceptycznie do nowych technologii. Lata dziewięćdziesiąte przyniosły ze strony dostawców informatycznych wyolbrzymione obietnice, które nigdy w całości nie zostały osiągnięte. Świat zwrócił się w kierunku poszukiwania metod osiągania większej wartości przy minimalnych nakładach. Do tego pragmatyzmu biznesowego świetnie pasuje koncepcja Web services, technologii, która nie została stworzona dla zaspokojenia konkretnych potrzeb, nie jest też wypracowana przez pojedynczego dostawcę i dzięki swoim unikalnym możliwościom kryje w sobie ogromny potencjał, zarówno do dostarczenia korzyści w krótkim horyzoncie czasowym, jak i strategicznej, długookresowej wartości biznesowej. Prostotę koncepcji Web services zaczął już przesłaniać marketingowy szum informacyjny, kreowany przez dostawców. Warto w tym miejscu przytoczyć definicję Web services podawaną przez World Wide Web Consortium (W3C): Web service jest aplikacją (programem), identyfikowanym przez URI, którego publiczne interfejsy i połączenia są zdefiniowane i opisane przy pomocy XML. Definicja ta może zostać odnaleziona przez inne aplikacje (programy). Aplikacje te mogą współpracować z Web service na zasadach opisanych w definicji, z wykorzystaniem wiadomości opartych o XML, z wykorzystaniem protokołów internetowych. Definicja wyraża prostotę koncepcji Web service. Zgodnie z nią Web service to program komputerowy działający na zasadzie usługi, spełniający kilka założeń, związanych z wykorzystaniem standardów internetowych. Gdzie leży siła technologii Web service? Z jednej strony jej siłą jest przejście od podejścia aplikacyjnego do usługowego. Tradycyjne podejście aplikacyjne wymaga instalacji oprogramowania lub implementacji drogich, dedykowanych połączeń umożliwiających dostęp przez sieć. W przypadku usługi mamy do czynienia z udostępnieniem w sieci pewnej czynności, która jest niezależna od fizycznej lokalizacji aplikacji i jest dostępna dla wszystkich autoryzowanych użytkowników, niezależnie od ich platformy technologicznej. Z drugiej strony ogromne możliwości daje modularna architektura, która nie jest nowością, ale użycie w niej wyłącznie ugruntowanych standardów: XML i Internetu pozbawia Web services ograniczeń, charakterystycznych dla innych rozwiązań.

2 Architektura Web services stanowi połączenie tych dwóch podejść. Daje możliwość budowania zestawu potrzebnych drobnych klocków usług, z których projektanci mogą korzystać, składając z nich potrzebne w danej chwili bardziej złożone aplikacje. Prostym przykładem mogłaby być usługa dodawania liczb. Z takiej usługi, udostępnionej wraz ze standardowym opisem sposobu dostępu i działania w Internecie, mogliby korzystać autorzy innych aplikacji, potrzebujący wykonywania dodawania, tak jak to pokazano na rysunku 1, bez konieczności implementacji dodawania w swoich systemach. 5+8 Aplikacja Kalkulator ,18 463,55+56,63 Usługa dodawania Inny system Rys. 1. Przykład sposobu działania prostej usługi Web service Przykład ten jest dość abstrakcyjny, ale pokazuje czym jest Web service. Bardzo łatwo wyobrazić sobie podobnie prostą usługę mającą zdecydowanie większy sens biznesowy, np. w korporacji, używającej kilku systemów księgowych wyliczającą w jednolity sposób kwotę podatku VAT dla zestawu kwot netto. Architekturę Web Services cechują: Prostota, pozwalająca na łatwe i tanie podłączanie się nowych uczestników do współdzielonej i centralnie zarządzanej funkcjonalności przez tworzenie jednej, wspólnej usługi, wykorzystywanej przez wszystkich klientów. Luźne powiązania między osobnymi modułami o niskiej złożoności, które posługują się ograniczoną liczbą standardów i protokołów, wspierających połączenie. W efekcie pozwala to na zwiększanie złożoności udostępnianej funkcjonalności bez wpływu na złożoność poszczególnych usług, a zarazem na ich elastyczność i otwartość. Heterogeniczność środowiska, brak wpływu na platformę i aplikację klientów usługi, skupienie się na ułatwieniu zlokalizowania i podłączenia się do usługi. Otwartość wykorzystanie standardów i powszechnych protokołów oraz istniejących platform, takich jak Internet powoduje, że rozwiązanie jest otwarte, przygotowane na rozwój w celu zaspokojenia nowych potrzeb. Copyright by GramSoftware Sp. z o.o. 2

3 Choć Web services mają tak wiele zalet, do masowego ich wykorzystania wiedzie długa droga. Możliwości są ogromne, ale to, co steruje dzisiaj i będzie jeszcze przez jakiś czas powodem implementacji Web services jest po prostu możliwość integracji między aplikacjami w przedsiębiorstwie lub poza nim, przy znacznie niższych kosztach, niż w przypadku innych technologii, a także przy zachowaniu większej elastyczności i możliwości współpracy. Właśnie pragmatyzm biznesowy tej technologii, polegający na niskich kosztach rozwoju, ograniczonym zakresie pojedynczej implementacji i szybkości realizacji, jest i będzie głównym powodem jej stosowania. Eric Marks dzieli rozwój zastosowań architektury Web services na cztery fazy: Integracja eksperymenty z integracją systemów wewnątrz organizacji, udostępnianie funkcjonalności istniejącej już w systemach korporacyjnych do wykorzystania przez inne aplikacje i procesy biznesowe. Współpraca wyjście z eksperymentami poza granice przedsiębiorstwa, udostępnienie istniejącej funkcjonalności wewnętrznych systemów i procesów biznesowych partnerom. Innowacja tworzenie nowych zastosowań biznesowych z wykorzystaniem Web services na bazie doświadczeń swoich i partnerów z projektów integracyjnych we wcześniejszych fazach, prowadzące do budowania całkowicie nowych procesów biznesowych, stanowiących źródło rosnącej przewagi konkurencyjnej. Dominacja stworzenie środowiska rozproszonej realizacji procesów biznesowych w architekturze Web services. Faza ta będzie udziałem kilku przedsiębiorstw w każdej z branż, które zastosują masowo architekturę Web services zarówno przez zmianę metod współpracy, jak i przez zdobycie przewagi na bazie możliwości technologicznych Faza 4 Dominacja Faza 3 Innowacja Faza 2 Współpraca Faza 1 Integracja Rys. 2. Rozwój zastosowań architektury Web services Rysunek 2 przedstawia przewidywaną przez autora opisywanego podziału ogromną dynamikę rozwoju zastosowań Web services. Niezależnie od zalet technologii, trudno zgodzić się z aż tak szybkim rozwojem jej zastosowań. Copyright by GramSoftware Sp. z o.o. 3

4 Szczególnie faza innowacji, zakładająca tworzenie nowych procesów biznesowych na bazie istniejących i rozwijanych w postaci Web services procesów podstawowych, wydaje się być dyskusyjna. Założenia tej fazy kojarzą się z niespełnionymi obietnicami z okresu boomu internetowego. Czy jest to w ogóle możliwe i czy w aż tak krótkim czasie? Jeżeli porównamy Web services do klocków i popatrzymy na dziecko bawiące się zestawem Lego, potrafiące z niego wyczarować dziesiątki często oszałamiających konstrukcji możemy bez wahania odpowiedzieć twierdząco. Jednak biznes to nie klocki, nie każde zestawienie procesów biznesowych ma sens. Z drugiej strony, nieograniczone możliwości taniego uzyskiwania dowolnej funkcjonalności mogą rzeczywiście zrodzić nowe możliwości biznesowe. Dodatkową przeszkodą, szczególnie gdy mówimy o szerokim wykorzystaniu Web services, mogą być obecnie brakujące elementy, przede wszystkim nie do końca uzgodnione standardy zabezpieczeń. Jest to jednak zagadnienie, które w niedługim czasie zostanie dopracowane. Niezależnie od wątpliwości dotyczących faz innowacji i dominacji, nawet jeżeli pozostaniemy w dwóch pierwszych fazach, to architektura Web services pozostaje niezmiernie ciekawą z punktu widzenia zastosowań biznesowych. Wskazują na to dzisiejsze doświadczenia firm, które zdecydowały się na budowę rozwiązań opartych o Web services. Informacje na temat zastosowania Web services w przedsiębiorstwach o zasięgu globalnym wskazują na to, że znajdują się one w fazie 2, czyli w fazie współpracy. Są to przeważnie zastosowania masowe. Dobrym przykładem jest firma Dell, posiadająca sieć zakładów i fabryk na całym świecie, w których wykorzystywane są różne systemy produkcyjne i magazynowe. Firma ta osiągnęła ogromne, natychmiastowe korzyści z zastosowania architektury Web services, jako metody usprawnienia łańcucha dostaw. W przypadku tej branży, koszty materiałów i komponentów stanowią 70% obrotu, a spadek ich cen wynosi około 0,6% tygodniowo. W takich warunkach nawet minimalne oszczędności i usprawnienia mają ogromny wpływ na wynik. Wyzwaniem w tym przypadku było usprawnienie współpracy z wieloma dostawcami na całym świecie. Aby zapewnić pięciodniowy termin dostawy przy czterdziestopięciodniowych terminach dostawców, Dell utrzymywał od godzinny bufor zapasów w fabrykach oraz dziesięciodniowy zapas w zakładach koordynujących dostawców. Firma zdecydowała się na wdrożenie jednego ze znanych systemów SCM, co pozwoliło na aktualizację planów produkcyjnych dla każdej z fabryk na bazie zmian w zamówieniach, co dwie godziny. Problemem była szybka i łatwa automatyzacja przekazywania tych planów do różnych systemów magazynowych zakładów koordynujących dostawców i do samych dostawców, gdzie wdrożenie SCM było utrudnione lub zbyt kosztowne. Zdecydowano się na publikowanie planów jako Web services w ekstranecie, dzięki czemu specyfikacja komponentów niezbędnych do realizacji zamówień jest wysyłana w postaci uniwersalnego XML do zakładów. Obecnie mają one jeszcze 90 minut na zebranie, zapakowanie i wysłanie komponentów do fabryki, wprost na odpowiednią linię produkcyjną. Rezultaty przekroczyły oczekiwania. Po pierwsze, zredukowano bufory magazynowe w fabrykach do 3-5 godzin, czyli aż o 80%. Kolejną korzyścią było, zgodnie z wypowiedziami przedstawicieli Dell, wykorzystanie miejsca po magazynach na nowe linie produkcyjne, co pozwoliło na zwiększenie wykorzystania fabryk o 1/3. Copyright by GramSoftware Sp. z o.o. 4

5 Nie poprzestano jednak na tym. Wprawdzie bufor magazynowy w zarządzaniu dostawcami jest niezbędny, ze względu na błędy w prognozach zamówień oraz opóźnienia dostaw, jednak i tutaj dopracowano się usprawnień. Opracowano system zarządzania zdarzeniami oparty o Web services, które służą do składania i potwierdzania zamówień i dostaw oraz do wczesnego powiadamiania o opóźnieniach, przez systemy informatyczne zakładów koordynujących i setek dostawców komponentów. Sposób realizacji tej automatyzacji pozwolił na ominięcie obaw związanych z bezpośrednim dostępem do baz danych i aplikacji partnerów, a jednocześnie wymagał znacznie mniejszych kosztów i mniej czasu niż tradycyjne podejście budowy dedykowanych połączeń. Po drugie, dzięki zbieraniu danych o zdarzeniach możliwe stały się pomiary dokładności i wydajności dostawców, co pozwala na zmiany z mniej na bardziej wydajnych partnerów. Na koniec zmniejszone zostały koszty osobowe związane z monitorowaniem łańcucha dostaw. Opisywana druga część wdrożenia dała oszczędności na poziomie 10-40% w zakładach koordynujących dostawców. Przedstawiciele Dell wskazują również na zalety samej architektury, niski wpływ na technologię partnerów, co zwiększa nie tylko potencjalne możliwości, ale również zachęca partnerów do takiej współpracy. W przeciwieństwie do kosztownego EDI lub budowania bezpośrednich połączeń z systemem firmy Dell, partnerzy ponosząc niewielkie nakłady na implementację Web services, uzyskali uniwersalne mechanizmy, które mogą być wykorzystane we współpracy z innymi odbiorcami. Przykład ten potwierdza pragmatyczne cechy architektury Web services, w szczególności wykorzystanie istniejących inwestycji informatycznych, możliwość przyrostowej implementacji, skupienie się na osiągnięciu szybkich korzyści oraz możliwość dołączania kolejnych funkcjonalności. Dell był prekursorem zastosowania Web services w takiej skali. Znalazł wielu naśladowców, między innymi GM, którego długoterminowym celem jest zredukowanie o połowę wartych 25 miliardów dolarów zapasów, poprzez zmianę sposobu działania z produkcji na magazyn na produkcję na zamówienie. Jedynie architektura Web services pozwoli na niezbędną integrację z różnymi systemami u ośmiu tysięcy dealerów w samej Ameryce Północnej, oraz stopniowe zwiększanie poziomu tej integracji w wielu małych krokach. Znanych przykładów stosowania Web services w Polsce nie ma zbyt dużo. Jednakże z obserwacji wynika, że wiele zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstw znajduje się w fazie integracji. Prowadzone są liczne eksperymenty z budową Web services, przechodzące z prostych prób do wykorzystania produkcyjnego. Nie są one jednak omawiane szeroko w publikacjach, ponieważ są to rozwiązania o małej skali, o których nie można powiedzieć tak wiele, jak w przypadku zakończonego wdrożenia systemu ERP. Trzeba jednak stwierdzić, że z wielu powodów są to zastosowania ciekawe. Jak się okazuje, poza niskim kosztami wytworzenia, uniwersalnością nie pozostają one bez wpływu na kulturę informatyczną w firmie. Jednym z przykładów może być duża, medialna spółka giełdowa, która wchodzi obecnie w fazę produkcyjnego wykorzystania Web services. Jej przygoda z tą architekturą rozpoczęła się od stworzenia usługi, udostępniającej słowniki wykorzystywanych w firmie kodów (jednostek organizacyjnych, produktów, typów produktów, klientów, itp.). Kody te są przechowywane i utrzymywane w różnych systemach oraz wykorzystywane w wielu aplikacjach. Copyright by GramSoftware Sp. z o.o. 5

6 Zbudowano Web service, który podaje odpowiednie kody w zależności od parametrów pytania, odwołując się do odpowiednich systemów i baz danych. Usługę, wraz z opisem w wymaganym standardzie udostępniono w sieci wewnętrznej. Od tej pory wszystkie systemy, które potrzebują dostępu do informacji o kodach wykorzystują powstały serwis. Kolejnym krokiem było zbudowanie serwisu, udostępniającego dane o kosztach i efektach kampanii marketingowych dla działu marketingu. Nie chodziło o uzyskanie sparametryzowanego raportu, co jest możliwe wprost w systemie hurtowni danych, ale pewnych konkretnych danych detalicznych do wykorzystania w systemie rozliczania kampanii bez kroków pośrednich, takich jak generowane ręcznie pliki Excel. Bardzo pomocne okazało się tutaj posiadanie systemu raportowego wspierającego budowę Web services. Stosowana w firmie platforma MicroStrategy zawiera odpowiednie API, zarówno w wersji Java, jak i.net, a także specjalizowany moduł o nazwie Web Services Development Kit, wspierający projektanta usług. Dzięki temu bardzo szybko opracowano i udostępniono odpowiedni Web service, który podaje szczegółowe dane dotyczące dowolnych projektów, przy tym nie czerpie informacji bezpośrednio z hurtowni, ale z systemu analitycznego, dzięki czemu jest niewrażliwy na zmiany w bazie danych lub repozytorium metadanych. W tej chwili firma planuje wiele następnych przedsięwzięć w architekturze Web services, jak na przykład zbudowanie usługi udostępniającej dane systemu kadrowo-płacowego dla systemu budżetowego. Trwają prace nad większym przedsięwzięciem, które w pierwotnym zamierzeniu miało być zrealizowane przez produkcję specjalizowanego oprogramowania. W trakcie przygotowywania założeń okazało się, że bardzo wiele z potrzebnej funkcjonalności może być zrealizowane w systemach już istniejących. Niestety, dostosowanie ich do obsługi całości zagadnienia byłoby bardzo kosztowne. Zdecydowano o zastosowaniu Web services. Funkcjonalności istniejących systemów zostaną udostępnione w postaci kilkunastu usług Web services, które będą wykorzystywane w przygotowanym, nowym systemie, a dzięki architekturze będą uniwersalne i już wiadomo, że znajdą zastosowanie również w innych miejscach w firmie. Podejście to znacząco przyspieszy realizację projektu, tym samym zmniejszając jego koszty, a jednocześnie wykorzystanie istniejących, sprawdzonych systemów, zagwarantuje wyższą jakość produktu, brak redundancji danych i funkcjonalności. Przy okazji tych testowych implementacji dało się zauważyć jeszcze jedno ciekawe zjawisko. Web service wymaga obsługi, musi zostać opisany i utrzymywany. Niezbędna jest osoba odpowiedzialna za Web service, administrator usługi. Przy upowszechnianiu się architektury Web service administracja systemami z pewnością będzie ewoluowała w kierunku administracji usługami. Podsumowując, architektura Web Service, będąc kolejnym krokiem w ewolucji paradygmatu rozwoju aplikacji, jest jednocześnie architekturą niezwykle pragmatyczną biznesowo. Jej kluczowe zalety to: Redukcja złożoności systemów przez zamykanie procesów biznesowych w komponenty wielokrotnego użytku. Zwiększenie możliwości współpracy systemów, przez działanie jako wrapper między systemami księgowymi, produkcyjnymi, itd. Możliwość wykorzystywania wielu pojedynczych Web services w celu realizacji złożonych funkcji biznesowych. Copyright by GramSoftware Sp. z o.o. 6

7 Ukrycie szczegółów implementacji systemu znajdującego się za Web services. Możliwość natychmiastowej integracji, ze względu na luźne związki pomiędzy modułami. Brak wpływu na platformę i sposób implementacji, co zwiększa możliwości współpracy systemów. Wykorzystanie ugruntowanych standardów internetowych. Web Services są architekturą dla przedsiębiorstwa każdej wielkości. Wykorzystanie ich w obszarach, gdzie możliwa jest redukcja kosztów, pozwala na szybkie osiągnięcie oszczędności przy niskich nakładach. Jednocześnie architektura ta wykorzystuje istniejące aplikacje i systemy, co w połączeniu z jej zaletami może w dłuższej perspektywie doprowadzić do stworzenia platformy decydującej o przewadze konkurencyjnej. Literatura 1. John Hagel III, John Seely Brown; Out of the Box: Strategies for Achieving Profits Today & Growth Tomorrow Through Web Services ; Harvard Business School Press; October 28, Mike Clark, Peter Fletcher, J. Jeffrey Hanson, Romin Irani, Mark Waterhouse, Jorgen Thelin; Web Services Business Strategies and Architectures ; Expert Press; August Ramesh Nagappan, Robert Skoczylas, Rima Patel Sriganesh; Developing Java Web Services: Architecting and Developing Secure Web Services Using Java ; John Wiley & Sons; February Ethan Cerami; Web Services Essentials (O'Reilly XML) ; O'Reilly & Associates; 1st edition February Eric A. Marks, Mark Werrell; Untangling Web Services: An Executive's Guide ; John Wiley & Sons; 1 edition March 14, Holt Adams, Dan Gisolfi, James Snell, Raghu Varadan; Best practices for Web services ; IBM developerworks; 2002, Maciej Kujawski GramSoftware Sp. z o.o. ul. Sabały Warszawa Tel. (22) Copyright by GramSoftware Sp. z o.o. 7

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański E-biznes Radosław Szulc Andrzej Kobylański Olsztyn 2014 E-biznes Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw. Podstawy. Wydanie II

Zarządzanie łańcuchem dostaw. Podstawy. Wydanie II IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej WPŁYW SYSTEMÓW E-BIZNESU NA ORGANIZACJĘ W ASPEKCIE MIKRO I MAKROEKONOMICZNYM W POLSCE I NA ŚWIECIE Tomasz PIESIUR, Marcin SŁABOŃ, Artur STRZELECKI Streszczenie: W artykule podjęto próbę scharakteryzowania

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Gazeta Finansowa NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Kolorowy magazyn tygodnika Gazeta Finansowa (bezpłatny, wyłącznie do 46 numeru z 18 24 listopada 2011 r.) Już 16 grudnia specjalne wydanie Magazynu GF Kolorowy

Bardziej szczegółowo

Touch the Future. Systemy konwergentne

Touch the Future. Systemy konwergentne Touch the Future Systemy konwergentne HP Touch the Future Systemy konwergentne Spotkanie poświęcone jest zintegrowanym systemom konwergentnym dostarczanym przez HP do różnych obszarów zastosowań. Seminarium

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 BIZNES benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 ABC ekonomiki chmury obliczeniowej s. 6 Fakty i mity na temat Cloud computingu s.17 Zarządzanie cyklem życia produktu w chmurze s. 36 Cloud computing rozmowa z Jerzym

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRCZNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA

AKADEMIA GÓRCZNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRCZNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

SAAS jako metoda świadczenia e-usług

SAAS jako metoda świadczenia e-usług SAAS jako metoda świadczenia e-usług Michał Małyszko UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Michał Małyszko UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo