WEB SERVICES JAK TO WYKORZYSTAĆ W BIZNESIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEB SERVICES JAK TO WYKORZYSTAĆ W BIZNESIE"

Transkrypt

1 WEB SERVICES JAK TO WYKORZYSTAĆ W BIZNESIE MACIEJ KUJAWSKI Zadaniem menedżera jest ciągłe poszukiwanie sposobów na wzrost obrotów, redukcję kosztów i zwiększanie efektywności przedsiębiorstwa. Niezmiernie fascynująca współzależność technologii informatycznych i efektywności biznesu prowadzi do słusznego wniosku, że jedną z dróg do osiągnięcia celów biznesowych jest informatyka. Współcześni menedżerowie podchodzą jednak sceptycznie do nowych technologii. Lata dziewięćdziesiąte przyniosły ze strony dostawców informatycznych wyolbrzymione obietnice, które nigdy w całości nie zostały osiągnięte. Świat zwrócił się w kierunku poszukiwania metod osiągania większej wartości przy minimalnych nakładach. Do tego pragmatyzmu biznesowego świetnie pasuje koncepcja Web services, technologii, która nie została stworzona dla zaspokojenia konkretnych potrzeb, nie jest też wypracowana przez pojedynczego dostawcę i dzięki swoim unikalnym możliwościom kryje w sobie ogromny potencjał, zarówno do dostarczenia korzyści w krótkim horyzoncie czasowym, jak i strategicznej, długookresowej wartości biznesowej. Prostotę koncepcji Web services zaczął już przesłaniać marketingowy szum informacyjny, kreowany przez dostawców. Warto w tym miejscu przytoczyć definicję Web services podawaną przez World Wide Web Consortium (W3C): Web service jest aplikacją (programem), identyfikowanym przez URI, którego publiczne interfejsy i połączenia są zdefiniowane i opisane przy pomocy XML. Definicja ta może zostać odnaleziona przez inne aplikacje (programy). Aplikacje te mogą współpracować z Web service na zasadach opisanych w definicji, z wykorzystaniem wiadomości opartych o XML, z wykorzystaniem protokołów internetowych. Definicja wyraża prostotę koncepcji Web service. Zgodnie z nią Web service to program komputerowy działający na zasadzie usługi, spełniający kilka założeń, związanych z wykorzystaniem standardów internetowych. Gdzie leży siła technologii Web service? Z jednej strony jej siłą jest przejście od podejścia aplikacyjnego do usługowego. Tradycyjne podejście aplikacyjne wymaga instalacji oprogramowania lub implementacji drogich, dedykowanych połączeń umożliwiających dostęp przez sieć. W przypadku usługi mamy do czynienia z udostępnieniem w sieci pewnej czynności, która jest niezależna od fizycznej lokalizacji aplikacji i jest dostępna dla wszystkich autoryzowanych użytkowników, niezależnie od ich platformy technologicznej. Z drugiej strony ogromne możliwości daje modularna architektura, która nie jest nowością, ale użycie w niej wyłącznie ugruntowanych standardów: XML i Internetu pozbawia Web services ograniczeń, charakterystycznych dla innych rozwiązań.

2 Architektura Web services stanowi połączenie tych dwóch podejść. Daje możliwość budowania zestawu potrzebnych drobnych klocków usług, z których projektanci mogą korzystać, składając z nich potrzebne w danej chwili bardziej złożone aplikacje. Prostym przykładem mogłaby być usługa dodawania liczb. Z takiej usługi, udostępnionej wraz ze standardowym opisem sposobu dostępu i działania w Internecie, mogliby korzystać autorzy innych aplikacji, potrzebujący wykonywania dodawania, tak jak to pokazano na rysunku 1, bez konieczności implementacji dodawania w swoich systemach. 5+8 Aplikacja Kalkulator ,18 463,55+56,63 Usługa dodawania Inny system Rys. 1. Przykład sposobu działania prostej usługi Web service Przykład ten jest dość abstrakcyjny, ale pokazuje czym jest Web service. Bardzo łatwo wyobrazić sobie podobnie prostą usługę mającą zdecydowanie większy sens biznesowy, np. w korporacji, używającej kilku systemów księgowych wyliczającą w jednolity sposób kwotę podatku VAT dla zestawu kwot netto. Architekturę Web Services cechują: Prostota, pozwalająca na łatwe i tanie podłączanie się nowych uczestników do współdzielonej i centralnie zarządzanej funkcjonalności przez tworzenie jednej, wspólnej usługi, wykorzystywanej przez wszystkich klientów. Luźne powiązania między osobnymi modułami o niskiej złożoności, które posługują się ograniczoną liczbą standardów i protokołów, wspierających połączenie. W efekcie pozwala to na zwiększanie złożoności udostępnianej funkcjonalności bez wpływu na złożoność poszczególnych usług, a zarazem na ich elastyczność i otwartość. Heterogeniczność środowiska, brak wpływu na platformę i aplikację klientów usługi, skupienie się na ułatwieniu zlokalizowania i podłączenia się do usługi. Otwartość wykorzystanie standardów i powszechnych protokołów oraz istniejących platform, takich jak Internet powoduje, że rozwiązanie jest otwarte, przygotowane na rozwój w celu zaspokojenia nowych potrzeb. Copyright by GramSoftware Sp. z o.o. 2

3 Choć Web services mają tak wiele zalet, do masowego ich wykorzystania wiedzie długa droga. Możliwości są ogromne, ale to, co steruje dzisiaj i będzie jeszcze przez jakiś czas powodem implementacji Web services jest po prostu możliwość integracji między aplikacjami w przedsiębiorstwie lub poza nim, przy znacznie niższych kosztach, niż w przypadku innych technologii, a także przy zachowaniu większej elastyczności i możliwości współpracy. Właśnie pragmatyzm biznesowy tej technologii, polegający na niskich kosztach rozwoju, ograniczonym zakresie pojedynczej implementacji i szybkości realizacji, jest i będzie głównym powodem jej stosowania. Eric Marks dzieli rozwój zastosowań architektury Web services na cztery fazy: Integracja eksperymenty z integracją systemów wewnątrz organizacji, udostępnianie funkcjonalności istniejącej już w systemach korporacyjnych do wykorzystania przez inne aplikacje i procesy biznesowe. Współpraca wyjście z eksperymentami poza granice przedsiębiorstwa, udostępnienie istniejącej funkcjonalności wewnętrznych systemów i procesów biznesowych partnerom. Innowacja tworzenie nowych zastosowań biznesowych z wykorzystaniem Web services na bazie doświadczeń swoich i partnerów z projektów integracyjnych we wcześniejszych fazach, prowadzące do budowania całkowicie nowych procesów biznesowych, stanowiących źródło rosnącej przewagi konkurencyjnej. Dominacja stworzenie środowiska rozproszonej realizacji procesów biznesowych w architekturze Web services. Faza ta będzie udziałem kilku przedsiębiorstw w każdej z branż, które zastosują masowo architekturę Web services zarówno przez zmianę metod współpracy, jak i przez zdobycie przewagi na bazie możliwości technologicznych Faza 4 Dominacja Faza 3 Innowacja Faza 2 Współpraca Faza 1 Integracja Rys. 2. Rozwój zastosowań architektury Web services Rysunek 2 przedstawia przewidywaną przez autora opisywanego podziału ogromną dynamikę rozwoju zastosowań Web services. Niezależnie od zalet technologii, trudno zgodzić się z aż tak szybkim rozwojem jej zastosowań. Copyright by GramSoftware Sp. z o.o. 3

4 Szczególnie faza innowacji, zakładająca tworzenie nowych procesów biznesowych na bazie istniejących i rozwijanych w postaci Web services procesów podstawowych, wydaje się być dyskusyjna. Założenia tej fazy kojarzą się z niespełnionymi obietnicami z okresu boomu internetowego. Czy jest to w ogóle możliwe i czy w aż tak krótkim czasie? Jeżeli porównamy Web services do klocków i popatrzymy na dziecko bawiące się zestawem Lego, potrafiące z niego wyczarować dziesiątki często oszałamiających konstrukcji możemy bez wahania odpowiedzieć twierdząco. Jednak biznes to nie klocki, nie każde zestawienie procesów biznesowych ma sens. Z drugiej strony, nieograniczone możliwości taniego uzyskiwania dowolnej funkcjonalności mogą rzeczywiście zrodzić nowe możliwości biznesowe. Dodatkową przeszkodą, szczególnie gdy mówimy o szerokim wykorzystaniu Web services, mogą być obecnie brakujące elementy, przede wszystkim nie do końca uzgodnione standardy zabezpieczeń. Jest to jednak zagadnienie, które w niedługim czasie zostanie dopracowane. Niezależnie od wątpliwości dotyczących faz innowacji i dominacji, nawet jeżeli pozostaniemy w dwóch pierwszych fazach, to architektura Web services pozostaje niezmiernie ciekawą z punktu widzenia zastosowań biznesowych. Wskazują na to dzisiejsze doświadczenia firm, które zdecydowały się na budowę rozwiązań opartych o Web services. Informacje na temat zastosowania Web services w przedsiębiorstwach o zasięgu globalnym wskazują na to, że znajdują się one w fazie 2, czyli w fazie współpracy. Są to przeważnie zastosowania masowe. Dobrym przykładem jest firma Dell, posiadająca sieć zakładów i fabryk na całym świecie, w których wykorzystywane są różne systemy produkcyjne i magazynowe. Firma ta osiągnęła ogromne, natychmiastowe korzyści z zastosowania architektury Web services, jako metody usprawnienia łańcucha dostaw. W przypadku tej branży, koszty materiałów i komponentów stanowią 70% obrotu, a spadek ich cen wynosi około 0,6% tygodniowo. W takich warunkach nawet minimalne oszczędności i usprawnienia mają ogromny wpływ na wynik. Wyzwaniem w tym przypadku było usprawnienie współpracy z wieloma dostawcami na całym świecie. Aby zapewnić pięciodniowy termin dostawy przy czterdziestopięciodniowych terminach dostawców, Dell utrzymywał od godzinny bufor zapasów w fabrykach oraz dziesięciodniowy zapas w zakładach koordynujących dostawców. Firma zdecydowała się na wdrożenie jednego ze znanych systemów SCM, co pozwoliło na aktualizację planów produkcyjnych dla każdej z fabryk na bazie zmian w zamówieniach, co dwie godziny. Problemem była szybka i łatwa automatyzacja przekazywania tych planów do różnych systemów magazynowych zakładów koordynujących dostawców i do samych dostawców, gdzie wdrożenie SCM było utrudnione lub zbyt kosztowne. Zdecydowano się na publikowanie planów jako Web services w ekstranecie, dzięki czemu specyfikacja komponentów niezbędnych do realizacji zamówień jest wysyłana w postaci uniwersalnego XML do zakładów. Obecnie mają one jeszcze 90 minut na zebranie, zapakowanie i wysłanie komponentów do fabryki, wprost na odpowiednią linię produkcyjną. Rezultaty przekroczyły oczekiwania. Po pierwsze, zredukowano bufory magazynowe w fabrykach do 3-5 godzin, czyli aż o 80%. Kolejną korzyścią było, zgodnie z wypowiedziami przedstawicieli Dell, wykorzystanie miejsca po magazynach na nowe linie produkcyjne, co pozwoliło na zwiększenie wykorzystania fabryk o 1/3. Copyright by GramSoftware Sp. z o.o. 4

5 Nie poprzestano jednak na tym. Wprawdzie bufor magazynowy w zarządzaniu dostawcami jest niezbędny, ze względu na błędy w prognozach zamówień oraz opóźnienia dostaw, jednak i tutaj dopracowano się usprawnień. Opracowano system zarządzania zdarzeniami oparty o Web services, które służą do składania i potwierdzania zamówień i dostaw oraz do wczesnego powiadamiania o opóźnieniach, przez systemy informatyczne zakładów koordynujących i setek dostawców komponentów. Sposób realizacji tej automatyzacji pozwolił na ominięcie obaw związanych z bezpośrednim dostępem do baz danych i aplikacji partnerów, a jednocześnie wymagał znacznie mniejszych kosztów i mniej czasu niż tradycyjne podejście budowy dedykowanych połączeń. Po drugie, dzięki zbieraniu danych o zdarzeniach możliwe stały się pomiary dokładności i wydajności dostawców, co pozwala na zmiany z mniej na bardziej wydajnych partnerów. Na koniec zmniejszone zostały koszty osobowe związane z monitorowaniem łańcucha dostaw. Opisywana druga część wdrożenia dała oszczędności na poziomie 10-40% w zakładach koordynujących dostawców. Przedstawiciele Dell wskazują również na zalety samej architektury, niski wpływ na technologię partnerów, co zwiększa nie tylko potencjalne możliwości, ale również zachęca partnerów do takiej współpracy. W przeciwieństwie do kosztownego EDI lub budowania bezpośrednich połączeń z systemem firmy Dell, partnerzy ponosząc niewielkie nakłady na implementację Web services, uzyskali uniwersalne mechanizmy, które mogą być wykorzystane we współpracy z innymi odbiorcami. Przykład ten potwierdza pragmatyczne cechy architektury Web services, w szczególności wykorzystanie istniejących inwestycji informatycznych, możliwość przyrostowej implementacji, skupienie się na osiągnięciu szybkich korzyści oraz możliwość dołączania kolejnych funkcjonalności. Dell był prekursorem zastosowania Web services w takiej skali. Znalazł wielu naśladowców, między innymi GM, którego długoterminowym celem jest zredukowanie o połowę wartych 25 miliardów dolarów zapasów, poprzez zmianę sposobu działania z produkcji na magazyn na produkcję na zamówienie. Jedynie architektura Web services pozwoli na niezbędną integrację z różnymi systemami u ośmiu tysięcy dealerów w samej Ameryce Północnej, oraz stopniowe zwiększanie poziomu tej integracji w wielu małych krokach. Znanych przykładów stosowania Web services w Polsce nie ma zbyt dużo. Jednakże z obserwacji wynika, że wiele zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstw znajduje się w fazie integracji. Prowadzone są liczne eksperymenty z budową Web services, przechodzące z prostych prób do wykorzystania produkcyjnego. Nie są one jednak omawiane szeroko w publikacjach, ponieważ są to rozwiązania o małej skali, o których nie można powiedzieć tak wiele, jak w przypadku zakończonego wdrożenia systemu ERP. Trzeba jednak stwierdzić, że z wielu powodów są to zastosowania ciekawe. Jak się okazuje, poza niskim kosztami wytworzenia, uniwersalnością nie pozostają one bez wpływu na kulturę informatyczną w firmie. Jednym z przykładów może być duża, medialna spółka giełdowa, która wchodzi obecnie w fazę produkcyjnego wykorzystania Web services. Jej przygoda z tą architekturą rozpoczęła się od stworzenia usługi, udostępniającej słowniki wykorzystywanych w firmie kodów (jednostek organizacyjnych, produktów, typów produktów, klientów, itp.). Kody te są przechowywane i utrzymywane w różnych systemach oraz wykorzystywane w wielu aplikacjach. Copyright by GramSoftware Sp. z o.o. 5

6 Zbudowano Web service, który podaje odpowiednie kody w zależności od parametrów pytania, odwołując się do odpowiednich systemów i baz danych. Usługę, wraz z opisem w wymaganym standardzie udostępniono w sieci wewnętrznej. Od tej pory wszystkie systemy, które potrzebują dostępu do informacji o kodach wykorzystują powstały serwis. Kolejnym krokiem było zbudowanie serwisu, udostępniającego dane o kosztach i efektach kampanii marketingowych dla działu marketingu. Nie chodziło o uzyskanie sparametryzowanego raportu, co jest możliwe wprost w systemie hurtowni danych, ale pewnych konkretnych danych detalicznych do wykorzystania w systemie rozliczania kampanii bez kroków pośrednich, takich jak generowane ręcznie pliki Excel. Bardzo pomocne okazało się tutaj posiadanie systemu raportowego wspierającego budowę Web services. Stosowana w firmie platforma MicroStrategy zawiera odpowiednie API, zarówno w wersji Java, jak i.net, a także specjalizowany moduł o nazwie Web Services Development Kit, wspierający projektanta usług. Dzięki temu bardzo szybko opracowano i udostępniono odpowiedni Web service, który podaje szczegółowe dane dotyczące dowolnych projektów, przy tym nie czerpie informacji bezpośrednio z hurtowni, ale z systemu analitycznego, dzięki czemu jest niewrażliwy na zmiany w bazie danych lub repozytorium metadanych. W tej chwili firma planuje wiele następnych przedsięwzięć w architekturze Web services, jak na przykład zbudowanie usługi udostępniającej dane systemu kadrowo-płacowego dla systemu budżetowego. Trwają prace nad większym przedsięwzięciem, które w pierwotnym zamierzeniu miało być zrealizowane przez produkcję specjalizowanego oprogramowania. W trakcie przygotowywania założeń okazało się, że bardzo wiele z potrzebnej funkcjonalności może być zrealizowane w systemach już istniejących. Niestety, dostosowanie ich do obsługi całości zagadnienia byłoby bardzo kosztowne. Zdecydowano o zastosowaniu Web services. Funkcjonalności istniejących systemów zostaną udostępnione w postaci kilkunastu usług Web services, które będą wykorzystywane w przygotowanym, nowym systemie, a dzięki architekturze będą uniwersalne i już wiadomo, że znajdą zastosowanie również w innych miejscach w firmie. Podejście to znacząco przyspieszy realizację projektu, tym samym zmniejszając jego koszty, a jednocześnie wykorzystanie istniejących, sprawdzonych systemów, zagwarantuje wyższą jakość produktu, brak redundancji danych i funkcjonalności. Przy okazji tych testowych implementacji dało się zauważyć jeszcze jedno ciekawe zjawisko. Web service wymaga obsługi, musi zostać opisany i utrzymywany. Niezbędna jest osoba odpowiedzialna za Web service, administrator usługi. Przy upowszechnianiu się architektury Web service administracja systemami z pewnością będzie ewoluowała w kierunku administracji usługami. Podsumowując, architektura Web Service, będąc kolejnym krokiem w ewolucji paradygmatu rozwoju aplikacji, jest jednocześnie architekturą niezwykle pragmatyczną biznesowo. Jej kluczowe zalety to: Redukcja złożoności systemów przez zamykanie procesów biznesowych w komponenty wielokrotnego użytku. Zwiększenie możliwości współpracy systemów, przez działanie jako wrapper między systemami księgowymi, produkcyjnymi, itd. Możliwość wykorzystywania wielu pojedynczych Web services w celu realizacji złożonych funkcji biznesowych. Copyright by GramSoftware Sp. z o.o. 6

7 Ukrycie szczegółów implementacji systemu znajdującego się za Web services. Możliwość natychmiastowej integracji, ze względu na luźne związki pomiędzy modułami. Brak wpływu na platformę i sposób implementacji, co zwiększa możliwości współpracy systemów. Wykorzystanie ugruntowanych standardów internetowych. Web Services są architekturą dla przedsiębiorstwa każdej wielkości. Wykorzystanie ich w obszarach, gdzie możliwa jest redukcja kosztów, pozwala na szybkie osiągnięcie oszczędności przy niskich nakładach. Jednocześnie architektura ta wykorzystuje istniejące aplikacje i systemy, co w połączeniu z jej zaletami może w dłuższej perspektywie doprowadzić do stworzenia platformy decydującej o przewadze konkurencyjnej. Literatura 1. John Hagel III, John Seely Brown; Out of the Box: Strategies for Achieving Profits Today & Growth Tomorrow Through Web Services ; Harvard Business School Press; October 28, Mike Clark, Peter Fletcher, J. Jeffrey Hanson, Romin Irani, Mark Waterhouse, Jorgen Thelin; Web Services Business Strategies and Architectures ; Expert Press; August Ramesh Nagappan, Robert Skoczylas, Rima Patel Sriganesh; Developing Java Web Services: Architecting and Developing Secure Web Services Using Java ; John Wiley & Sons; February Ethan Cerami; Web Services Essentials (O'Reilly XML) ; O'Reilly & Associates; 1st edition February Eric A. Marks, Mark Werrell; Untangling Web Services: An Executive's Guide ; John Wiley & Sons; 1 edition March 14, Holt Adams, Dan Gisolfi, James Snell, Raghu Varadan; Best practices for Web services ; IBM developerworks; 2002, Maciej Kujawski GramSoftware Sp. z o.o. ul. Sabały Warszawa Tel. (22) Copyright by GramSoftware Sp. z o.o. 7

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

SOA Web Services in Java

SOA Web Services in Java Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław,16 marca 2009 Plan prezentacji SOA 1 SOA 2 Usługi Przykłady Jak zacząć SOA Wycinek rzeczywistości Problemy zintegrowanych serwisów : Wycinek Rzeczywistości Zacznijmy

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Please replace with customer picture F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy customer logo partner logo 2 Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house

Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house 2012 Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house Sławomir Pawłowski Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 O firmie Profil działania Asseco Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania Wstęp... 9 Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania 1. Systemy informatyczne zarządzania... 13 1.1. System informacyjny, system informatyczny, system informatyczny zarządzania...

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Modeli Usług dla rozwiązań typu SOA

Projektowanie Modeli Usług dla rozwiązań typu SOA Projektowanie Modeli Usług dla rozwiązań typu SOA Service Oriented Modeling and Architecture (SOMA ) IBM Global Business Services, zdefiniował zestaw usług konsultingowych oraz narzędzi pomagających organizacjom

Bardziej szczegółowo

GLOBAL4NET Agencja interaktywna

GLOBAL4NET Agencja interaktywna Sklep internetowy Magento dla Rotom Polska Strona1 System B2B dla Rotom Polska Rotom jest jednym z czołowych dystrybutorów palet drewnianych, opakowań oraz nośników logistycznych dla przedsiębiorstw w

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

Atena.Insurance Platform

Atena.Insurance Platform Pełna obsługa procesów biznesowych zachodzących w towarzystwie ubezpieczeń na życie Atena.Insurance Platform Life Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do skali biznesu

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do skali biznesu OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Dostosowana do skali biznesu www.enova.pl enova Szyta na miarę Skalowalność Oprogramowanie enova to skalowalny system informatyczny, który łatwo poddaje się modyfikacjom i rozbudowie.

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI PROCESU TWORZENIA ZAMÓWIEŃ. Wersja demonstracyjna aplikacji w Internecie : http://www.datacube.com.pl/edeal.php

SYSTEM OBSŁUGI PROCESU TWORZENIA ZAMÓWIEŃ. Wersja demonstracyjna aplikacji w Internecie : http://www.datacube.com.pl/edeal.php SYSTEM OBSŁUGI PROCESU SKŁADANIA ZAPOTRZEBOWAŃ I TWORZENIA ZAMÓWIEŃ Wersja demonstracyjna aplikacji w Internecie : http://www.datacube.com.pl/edeal.php Manualna praca i sterta dokumentów w wersji papierowej

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania na platformie BizFlow er

Rozwiązania na platformie BizFlow er Rozwiązania na platformie BizFlow er Przygotowali Witold Strzępa ws@omm.com.pl Szymon Owsianowski so@omm.com.pl Agenda 1. Czym jest platforma BizFlow er 2. Komponenty platformy 3. Rozwiązania WF EOD, korespondencja,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Planowanie produkcji zyskuje znaczenie w firmach wytwórczych

Planowanie produkcji zyskuje znaczenie w firmach wytwórczych Planowanie produkcji zyskuje znaczenie w firmach wytwórczych Rośnie udział w rynku systemów APS Spółka DSR, czołowy dostawca rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych, przeprowadziła badania wśród

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o.

Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o. Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o. Klient Firma BTS Sp. z o.o. jest zakładem produkującym i konfekcjonującym papiery ścierne i systemy szlifowania. Będąc jedną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii

Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii 2012 Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii Piotr Przybyłkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 Agenda Projekt z wykorzystaniem integracji danych Analiza

Bardziej szczegółowo

HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług

HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług Lider: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Partner: Centrum Projektów Informatycznych HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług CEL PROJEKTU Realizacja założeń

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Systemowe rozwiązania Smart Grid ofertą do nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwami sieciowymi

Systemowe rozwiązania Smart Grid ofertą do nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwami sieciowymi Systemowe rozwiązania Smart Grid ofertą do nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwami sieciowymi Elżbieta Starakiewicz BDE Intelligent Utility Network, IBM 2012 IBM Corporation Punkt widzenia IBM na sieć

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 3 powody, aby zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 1. Najwyższa jakość każdego zlecenia 2. Wszystkie zadania wymagane do wykonania pracy 3. Połączenie z systemami do administracji zleceniami

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Elastyczne centrum przetwarzania danych

Elastyczne centrum przetwarzania danych Elastyczne centrum przetwarzania danych Flexible Capacity Service pojemność zawsze gotowa na nowe wyzwania. Robert Rutkowski / 24 Kwiecień 2013 Agenda Wyzwania związane z finansowaniem IT Jak mieć zawsze

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI Warszawa, Uregulowanie w przepisach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania

Bardziej szczegółowo

Model funkcjonowania MPTI

Model funkcjonowania MPTI Model funkcjonowania MPTI Your place to be małopolskie centrum nowej gospodarki platforma MPTI zróbmy to razem otwarte innowacje wg MPTI smart city - przyszłość naszych miast zaczyna się tutaj ty wiesz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa dnia 25 lutego 2013 r. Szanowni Państwo,, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę analizy przedwdrożeniowej i wdrożenia dla aplikacji

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1 strona 1 Zał. 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Opteam S.A. o/lublin ul. Budowlana 30 20-469 Lublin W związku z realizacją projektu pod nazwą,,opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

A posteriori wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych.

A posteriori wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych. A posteriori wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych. A posteriori jest programem umożliwiającym analizowanie danych gromadzonych w systemach wspomagających zarządzanie. Można go zintegrować z większością

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI:

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: Lublin; 8/10/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: System B2B automatyzujący procesy związane ze sprzedażą i serwisowaniem samochodów W związku z wdrażaniem przez firmę Auto Broker Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008 Firma KOMPUTRONIK S.A., mającą siedzibę w Poznaniu, adres: Poznań 60-003, ul. Wołczyńska 37, zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Opracowanie koncepcji oraz

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania na platformie BizFlow er

Rozwiązania na platformie BizFlow er Rozwiązania na platformie BizFlow er Przygotowali dla VGL Group Witold Strzępa ws@omm.com.pl Szymon Owsianowski so@omm.com.pl Gdynia IV.2015 Agenda 1. Czym jest platforma BizFlow er 2. Komponenty platformy

Bardziej szczegółowo

Case studies - doświadczenia, dobre praktyki. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Case studies - doświadczenia, dobre praktyki. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Case studies - doświadczenia, dobre praktyki Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów O mnie Od 1991 roku w branży IT i zarządzania jako analityk projektant rozwiązań Od 1998 2004 doradca

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany?

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? 2012 Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? Borys Glass-Brudziński Marek Kosno Wizja rozwoju e-usługi Gdańsk, 07 listopada 2012 E-usługa i E-firma E-usługi

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego Partner wdrożeniowy Nazwa firmy JMP Gospodarstwo Ogrodnicze Branża Handel Produkty i usługi Hodowla i obrót roślinami

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel 2012 Zasoby wiedzy w e-projekcie. Technologie informatyczne, oprogramowanie - zdefiniowanie potrzeb, identyfikacja źródeł pozyskania. Preferencje odnośnie technologii informatycznych. Maciej Nikiel Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA

CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA 1. Co to jest ECOD? Platforma Comarch ECOD (Elektronicznego Centrum Obsługi Dokumentów) to kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne EDI (Electronic Data Interchange).

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

Cennik. Oprogramowanie ERP do zarządzania Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.

Cennik. Oprogramowanie ERP do zarządzania Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. Cennik Oprogramowanie ERP do zarządzania Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. enova szyta na miarę Skalowalność Oprogramowanie enova to skalowalny system informatyczny, który łatwo poddaje się modyfikacjom

Bardziej szczegółowo