Jednostka projektowa KETEL Spółka z o.o. ul. Samarytanka 23a Warszawa tel.: , fax: PROJEKT WYKONAWCZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednostka projektowa KETEL Spółka z o.o. ul. Samarytanka 23a 03-592 Warszawa tel.: 22 678 74 60, fax: 22 213 92 11 PROJEKT WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 Zamawiający Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z o.o. ul. Batorego Grodzisk Mazowiecki Jednostka projektowa KETEL Spółka z o.o. ul. Samarytanka 23a Warszawa tel.: , fax: Faza projektu Nazwa zamówienia PROJEKT WYKONAWCZY Wykonanie dokumentacji projektowej Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową Obiekty Linia kolejowa WKD od Warszawa Śródmieście WKD do Grodzisk Maz. Radońska Tytuł opracowania PROJEKT WYKONAWCZY Budowa kabla światłowodowego wzdłuż linii kolejowej WKD Projekt rurociągu kablowego wraz z kablem światłowodowym na potrzeby Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu Branża Telekomunikacja Kod CPV , , Projektant: Imię i nazwisko mgr inż. Edward Ambroziak Nr uprawnień 1258/98/U Podpis Sprawdzający Imię i nazwisko mgr inż. Andrzej Zajączkowski Nr uprawnień KBU1a-2126/1153/66 Podpis Opracował: Imię i nazwisko mgr inż. Krystyna Kowalska Podpis Opracował: Imię i nazwisko inż. Grzegorz Matoga Podpis Data Nr projektu Nr egzemplarza Rewizja KET 10b-0241P-02/2011(z) / 01

2 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 UPRAWNIENIA, ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY WSTĘP Przedmiot inwestycji Inwestor Funkcja obiektu Podstawa formalna opracowania Projektowane rozwiązania Powiązanie z sieciami istniejącymi Charakterystyka energetyczna Ochrona przeciwporażeniowa Powiązania z innymi projektami Wpływ obiektów na środowisko Użyte skróty i pojęcia OPIS TECHNICZNY Trasa projektowanego rurociągu kablowego Budowa rurociągu kablowego Łączenie rurociągów kablowych Instalacja zewnętrznych szaf teletechnicznych Budowa studni kablowych Wprowadzenia do budynków Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe Wykonanie przewiertów i przecisków sterowanych Układanie i montaż kabla optotelekomunikacyjnego Zakończenie linii optotelekomunikacyjnej Oznaczenie linii OTK MONTAŻ LINII OPTOTELEKOMUNIKACYJNEJ Łączenie włókien światłowodowych... 20

3 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ Montaż odgałęzień Zakończenie odcinków instalacyjnych na przełącznicach światłowodowych Tłumienność połączeń światłowodowych Badania i pomiary linii światłowodowej UWAGI KOŃCOWE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Tabela 1 Zestawienie rurociągu kablowego Tabela 2 Zestawienie odcinków instalacyjnych kabla światłowodowego Tabela 3 Zestawienie obiektów ochronnych WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH WYKAZ NORM... 42

4 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczamy, że Projekt wykonawczy Budowa kabla światłowodowego wzdłuż linii kolejowej WKD został wykonany zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, normami i wytycznymi oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Podpis sprawdzającego Podpis projektanta mgr inż. Andrzej Zajączkowski mgr inż. Edward Ambroziak

5 Projekt numer KET 10b-0241P-10/2010 5

6 Projekt numer KET 10b-0241P-10/2010 6

7 Projekt numer KET 10b-0241P-10/2010 7

8 Projekt numer KET 10b-0241P-10/2010 8

9 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ WSTĘP 1.1 Przedmiot inwestycji Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa kabla światłowodowego w rurociągu kablowym wzdłuż torów Warszawskiej Kolei Dojazdowej ze stacji Warszawa Śródmieście WKD do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska z rozgałęzieniem od przystanku osobowego Podkowa Leśna Zachodnia do przystanku osobowego Milanówek Grudów. 1.2 Inwestor Warszawska Kolej Dojazdowa WKD Sp. z o.o., Grodzisk Mazowiecki ul. Batorego Funkcja obiektu Projektowany 6-otworowy rurociąg kablowy wraz z ułożonym w nim kablem światłowodowym będzie spełniać funkcję realizacji usług na potrzeby systemu informacji pasażerskiej i monitoringu dla stacji i przystanków osobowych WKD oraz dla systemów sterowania ruchem kolejowym i podstacyjnym. 1.4 Podstawa formalna opracowania Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowi : Umowa nr WKD 10a-0241P-10/2010 z pomiędzy Warszawską Koleją Dojazdową Sp. z o.o., a Ketel Sp. z o.o.; notatka z wizji technicznej w terenie z czerwca 2010 roku; Inwentaryzacji istniejącej sieci energetyki i teletechniki na peronach oraz wzdłuż linii WKD uzgodnione mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500; wg załącznika. 1.5 Projektowane rozwiązania Projekt przewiduje budowę rurociągu kablowego wraz z ułożeniem kabla światłowodowego wzdłuż linii kolejowej Warszawskiej Kolei Dojazdowej ze stacji Warszawa Śródmieście WKD do stacji Grodzisk Maz. Radońska z odgałęzieniem z przystanku osobowego (p.o.) Podkowa Leśna Zachodnia do p.o. Milanówek Grudów. Długość rurociągu kablowego wzdłuż trasy Warszawa Śródmieście WKD Grodzisk Maz. Radońska wynosi ok. 33,4 km. Odgałęzienie do Milanówka wzdłuż trasy Podkowa Leśna Zachodnia Milanówek

10 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ Grudów wynosi ok. 2,2 km. Na odcinku stacja Warszawa Śródmieście WKD stacja Grodzisk Maz. Radońska przewidziano ułożenie kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsd 144J. Na odcinku odgałęzienia do przystanku osobowego Milanówek Grudów przewidziano ułożenie kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsd 72J. Od kabli szlakowych zaprojektowano odgałęzienia peronowe z zastosowaniem kabla optotelekomunikacyjnego Z-XOTKtsd 48J.Dodatkowo do sześciu podstacji trakcyjnych zaprojektowano odgałęźny kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 12J wykorzystany do integracji systemów trakcyjnych znajdujących się na wyposażeniu służb technicznych WKD. Wzdłuż trasy rurociągu zostaną posadowione studnie kablowe. Na stacjach i przystankach osobowych WKD ( wyłączając stację Komorów oraz stację Grodzisk Maz. Radońska ) zostaną zainstalowane zewnętrzne szafy teletechniczne o wymiarach 1860x1154x709 mm (wysokość użytkowa 2x36U) Powiązanie z sieciami istniejącymi Brak powiązań. 1.7 Charakterystyka energetyczna Nie dotyczy. 1.8 Ochrona przeciwporażeniowa Nie dotyczy. 1.9 Powiązania z innymi projektami Niniejsza dokumentacja jest częścią składową kompleksowego opracowania związanego z przedsięwzięciem inwestycyjnym Warszawskich Kolei Dojazdowych Sp. z o.o. obejmującego budowę Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową. Projekty związane : Projekt Wykonawczy pt. System Informacji Pasażerskiej i Monitoringu numer KET 10a-0241P-10/2010. Opis techniczny Budowa kanalizacji kablowej ze stacji Warszawa Śródmieście WKD do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska WKD z rozgałęzieniem od przystanku osobowego Podkowa Leśna Zachodnia WKD do przystanku osobowego Milanówek Grudów WKD

11 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót System monitoringu i informacji pasażerskiej. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Budowa kabla światłowodowego w rurociągu wzdłuż linii kolejowej WKD Wpływ obiektów na środowisko Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U z późn. zmianami) infrastruktura telekomunikacyjna nie została wymieniona w ramach przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i jej budowa nie wymaga sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko. Jednocześnie Ustawa z dn. 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) określa mianem infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu m.in. kanalizację kablową, linię kablową podziemną, szafy i słupki telekomunikacyjne oraz inne podobne urządzenia i obiekty (art. 2 ust. 1 pkt Ustawy). W związku z powyższym nie zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

12 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ Użyte skróty i pojęcia Lp. Skróty i pojęcia 1. WKD-SIP System Informacji Pasażerskiej Objaśnienia 2. WKD-SOS System Informacji i Wzywania Pomocy 3. WKD-SM System monitoringu 4. WKD- BUSZ System sterowania na podstacjach trakcyjnych 5. WKD-DYSP System sterowania ruchem kolejowym 6. SZ Szafa teletechniczna 19 zewnętrzna 7. SWPT Szafka teletechniczna 19 podwieszana montowana na podstacjach trakcyjnych 8. SK Studnia kablowa 9. SW Szafa teletechniczna 19 wewnętrzna

13 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ OPIS TECHNICZNY 2.1 Trasa projektowanego rurociągu kablowego Planowana inwestycja polega na wykonaniu rurociągu telekomunikacyjnego wzdłuż torów Warszawskiej Kolei Dojazdowej ze stacji Warszawa Śródmieście WKD do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska z odgałęzieniem od przystanku osobowego (p.o.) Podkowa Leśna Zachodnia do p.o. Milanówek Grudów. Długość rurociągu kablowego wzdłuż trasy Warszawa Śródmieście WKD Grodzisk Maz. Radońska wynosi ok. 33,4 km. Odgałęzienie do Milanówka wzdłuż trasy Podkowa Leśna Zachodnia Milanówek Grudów wynosi ok. 2,2 km. Łączna długość rurociągu kablowego wynosi zatem ok. 35,6 km. 2.2 Budowa rurociągu kablowego Projektuje się budowę rurociągu kablowego z rur polietylenowych HDPE 40/3,7 mm koloru czarnego oznaczonych kolorowymi wyróżnikami paskowymi. Głębokość ułożenia rurociągu kablowego w obrębie prowadzenia wzdłuż linii kolejowej na nieuzbrojonym terenie powinna wynosić co najmniej 1 m, a na poboczach nasypów skarp kolejowych co najmniej 0,8 m z falowaniem 3% a odległość rurociągu od górnej krawędzi skarpy powinna wynosić co najmniej 2m. Na obszarze stacji kolejowych głębokość ułożenia rurociągu powinna wynosić co najmniej 1m z falowaniem 2%, na podsypce z piasku nie mniejszej niż 10cm. W przypadku skrzyżowania rurociągów kablowych z innymi rurociągami oraz urządzeniami do przesyłania płynów lub gazów najmniejsze dopuszczalne odległości pomiędzy nimi wynoszą : a) dla gazociągów o nadciśnieniu nominalnym do 400kPa należy zachować minimalną odległość pionową wynoszącą 0,15m, a końce rury ochronnej powinny być wyprowadzone na odległość co najmniej 2 m i powinny być uszczelnione. Rurę ochronną stosować na gazociąg, a gdy nie jest to możliwe to na rurociąg kablowy. Gazociąg powinien znajdować się nad rurociągiem kablowym, b) dla obudowy ciepłociągu minimalna odległość pionowa wynosi 0,5m, c) dla wodociągu rozdzielczego minimalna odległość pionowa wynosi 0,15m, d) dla wodociągu magistralnego minimalna odległość pionowa wynosi 0,25m,

14 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ e) dla kanalizacji ściekowej bądź prowadzącej wody opadowe minimalna odległość pionowa wynosi 0,3 m W przypadku punktów b), c), d) rurociąg kablowy powinien być ułożony nad tymi obiektami w uszczelnionej na końcach rurze ochronnej RHDPE 160/9,1. Długość rury ochronnej powinna wynosić 1m od krawędzi innego rurociągu z każdej strony. Głębokość ułożenia rurociągu kablowego przy skrzyżowaniu z kanałami pędniowymi lub z kanałami kablowymi dla kabli sygnalizacyjnych, ułożonymi na powierzchni ziemi, nie powinna być mniejsza niż 0,8m w linii pionowej od dolnej powierzchni kanału do zewnętrznej górnej powierzchni rurociągu. Przy skrzyżowaniu rurociągu z kablami zasilającymi lub sygnalizacyjnymi ułożonymi w ziemi, minimalna odległość pionowa pomiędzy nimi wynosi 0,3m. Na skrzyżowaniu rurociągu kablowego z drogą, rurociągi układać w rurach przepustowych, które powinny być ułożone nieprzerwanie w jednym ciągu pod koroną drogi i przyległymi do niej rowami odwadniającymi, co najmniej 0,5m poza ich zewnętrzne krawędzie. Odległość pionowa od górnej powierzchni rur przepustowych powinna wynosić : co najmniej 1,2m od górnej powierzchni drogi krajowej, co najmniej 1m od górnej powierzchni dróg pozostałych, co najmniej 0,5 m od dolnej powierzchni dna rowu odwadniającego. Na skrzyżowaniu rurociągu kablowego z torami kolejowymi, rurociąg powinien być ułożony w rurze ochronnej przepustowej, w ten sposób by odległość w rzucie poziomym końców rur przepustowych z każdej strony torowiska od osi skrajnych szyn wynosiła co najmniej 3,0m. Głębokość ułożenia powinna wynosić nie mniej niż 1,2 m w linii pionowej od zewnętrznej powierzchni rury ochronnej do stopki szyny. Rury ochronne przepustowe pod torami na podtorzu z nasypu powinny być ułożone na takiej głębokości, aby ich końce znajdowały się w ziemi co najmniej 1m w linii pionowej od końca górnej powierzchni rury do powierzchni zbocza nasypu. Kąt skrzyżowania powinien wynosić 90 z dopuszczalną odchyłką 15. Otwory przepustów dla rurociągów kablowych pod torami kolejowymi powinny być uszczelnione na obu końcach. Przepusty pod torami wykonywać po uprzednim uzgodnieniu z jednostką nadzorującą eksploatację torów. Na przejściach przez mosty i wiadukty, rurociągi kablowe powinny być ułożone w kanalizacji kablowej jako kanalizacja wtórna, albo też w kanałach, na pomostach lub na specjalnych konstrukcjach wsporczych.

15 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ Przy przejściu lub zejściu rurociągu z mostu lub wiaduktu do ziemi powinien być on całkowicie zabezpieczony rurą stalową o średnicy dostosowanej do średnicy rurociągu. Nad rurociągiem w połowie głębokości należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY!. W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego przebiegającego równolegle do planowanego rurociągu oraz w miejscach kolizji i skrzyżowań wykonać wzdłużne kontrolne przekopy ręczne. Na odcinku pomiędzy stacją Warszawa Śródmieście WKD a Warszawa Zachodnia WKD oraz w pobliżu zbliżeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu wykopy dla rurociągu wykonać ręcznie. Wszelkie prace ziemne wykonywać po uprzednim uzgodnieniu i pod nadzorem służb technicznych WKD. 2.3 Łączenie rurociągów kablowych Łączenie rur polietylenowych kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych wykonać przy użyciu złączek rurowych o wymiarach dostosowanych do średnicy rur. Złącza muszą spełniać warunki szczelności jak dla zmontowanego ciągu rurowego i posiadać wytrzymałość na działanie podwyższonego ciśnienia powietrza (1 MPa) stosowanego przy różnych metodach pneumatycznego zaciągania kabli. Zastosować złącza z materiału odpornego na agresywne oddziaływanie gleby oraz zanieczyszczeń stałych i ciekłych, jakie mogą pojawiać się w kanalizacji kablowej. 2.4 Instalacja zewnętrznych szaf teletechnicznych Miejsce i sposób posadowienia oraz wyposażenie zewnętrznych szaf teletechnicznych na stacjach i przystankach osobowych Warszawskiej Kolei Dojazdowej zostały opisane w Projekcie Wykonawczym pt. SYSTEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ I MONITORINGU numer KET 10a-0241P-10/ Budowa studni kablowych Dla zabezpieczenia złączy na kablach światłowodowych oraz dla zapasów kabli ułożonych w rurociągach kablowych przewiduje się prefabrykowane studnie kablowe typu SKR-1, SKR-2 i SKO-1p. Studnie powinny być tak instalowane, aby ich pokrywy wystawały 5 cm nad powierzchnię terenu. Projektowane studnie winny być pokryte izolacją przeciwwilgociową typu ABIZOL lub równoważną, a pokrywy włazów winny zawierać wywietrzniki. Ściany i stropy całkowicie zmontowanej studni z wprowadzonymi ciągami rur kanalizacji teletechnicznej powinny być uszczelnione, aby nie występowały przecieki wody gruntowej ani zamulanie studni. Zewnętrzne powierzchnie studni powinny mieć

16 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ uszczelniające i ochronne pokrycie bitumiczne. Pokrywy studni kablowych powinny zostać wyposażone w wietrzniki. Włazy studni kablowych należy wyposażyć w system zabezpieczający studnie przed dostępem osób nieuprawnionych. 2.6 Wprowadzenia do budynków Rurociągi kablowe przy wprowadzeniu do budynków stacyjnych do których mają być wprowadzone kable światłowodowe zakończyć w studni kablowej stacyjnej w pobliżu miejsca wprowadzenia i uszczelnione. Wprowadzenie wykonać na odcinku studnia kablowa stacyjna budynek poprzez ułożenie na tym odcinku rurek FP nierozprzestrzeniających ognia w rurze osłonowej RHDPE. Rurociąg wprowadzić przez ścianę budynku za pomocą uniwersalnego szczelnego przepustu kablowego do uszczelnienia kabli i przewodów o małych średnicach (np. telekomunikacyjne, niskiego napięcia). Do wnętrza budynku należy wprowadzić tylko rurki nierozprzestrzeniające ognia. Wprowadzenia do budynków : stacja Komorów - na ścianie północnej budynku stacyjnego należy wykonać przepust ścienny z piwnicy pod kablownią do studni kablowej numer SK-32A. Przepust w ścianie powinien wynosić 150mm i umożliwiać zastosowanie gotowego przepustu ściennego (wg. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót pkt ). Do budynku wprowadzić kabel światłowodowy Z- XOTKtsd 144j. budynek stacyjny Grodzisk Maz. Radońska na ścianie frontowej budynku stacyjnego znajdującego się na peronie stacji należy wykonać przepust o średnicy 150 mm do zastosowania gotowego uniwersalnego przepustu kablowego. Pomiędzy budynkiem stacyjnym a studnią kablową SK-79A ułożyć rury RHDPE. Wprowadzane kable i przepust zabezpieczyć metalowymi korytami ochronnymi. Do budynku wprowadzić kabel światłowodowy Z- XOTKtsd 48j. Centrum Nadzoru w Grodzisku Maz. - na ścianie północnej budynku administracyjnego należy wykorzystać jeden z istniejących otworów ściennych. Zastosować uniwersalny przepust o średnicy 150mm (specyfikacja techniczna pkt ). Szczegółowe rozwiązanie przepustu zostało przedstawione w części rysunkowej. W piwnicy (dawne pomieszczenie magazynu artykułów piśmiennych) wykonać drabinkę kablową pod sufitem do istniejącego przepustu

17 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ pionowego. Przepust należy poszerzyć i zabezpieczyć masą ogniochronną. Do budynku wprowadzić kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 144j. stacja Warszawa Śródmieście WKD na ścianie budynku nastawni na wysokości pomieszczenia Służby/Dyżurnego Ruchu należy wykonać przepust ścienny umożliwiający doprowadzenie kabli sygnałowych i zasilających do szafy zewnętrznej umiejscowionej na peronie. podstacja trakcyjna Warszawa Skrzyżowanie na ścianie wschodniej budynku podstacji trakcyjnej należy wykorzystać istniejący przepust ścienny ( w razie konieczności przepust należy poszerzyć). W pomieszczeniu dyżurnego wykonać korytko kablowe PCV o szer. 60mm. Kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 12j doprowadzić do podwieszanej szafki teletechnicznej oznaczonej jako SW- PT 1. podstacja trakcyjna Warszawa Michałowice na ścianie południowej budynku podstacji trakcyjnej należy wykorzystać istniejący przepust ścienny ( w razie konieczności przepust należy poszerzyć). W pomieszczeniu dyżurnego wykonać korytko kablowe PCV o szer. 60mm. Kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 12j doprowadzić do podwieszanej szafki teletechnicznej oznaczonej jako SW- PT 2. podstacja trakcyjna Warszawa Pruszków na ścianie południowej budynku podstacji trakcyjnej należy wykonać przepust o średnicy 150 mm do zastosowania gotowego uniwersalnego przepustu kablowego. W pomieszczeniu dyżurnego wykonać korytko kablowe PCV o szer. 60mm. Kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 12j doprowadzić do podwieszanej szafki teletechnicznej oznaczonej jako SW-PT 3. podstacja trakcyjna Otrębusy na ścianie południowej budynku podstacji trakcyjnej należy wykorzystać istniejący przepust ścienny ( w razie konieczności przepust należy poszerzyć). W pomieszczeniu dyżurnego wykonać korytko kablowe PCV o szer. 60mm. Kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 12j doprowadzić do podwieszanej szafki teletechnicznej oznaczonej jako SW-PT 4. podstacja trakcyjna Kazimierówka na ścianie zachodniej budynku podstacji trakcyjnej należy wykonać przepust o średnicy 150 mm do zastosowania gotowego uniwersalnego przepustu kablowego. W pomieszczeniu dyżurnego wykonać korytko kablowe PCV o szer. 60mm. Kabel światłowodowy Z-XOTKtsd

18 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ j doprowadzić do podwieszanej szafki teletechnicznej oznaczonej jako SW-PT 5. podstacja trakcyjna Grodzisk Maz. Radońska na ścianie południowej budynku podstacji trakcyjnej należy wykorzystać istniejący przepust ścienny ( w razie konieczności przepust należy poszerzyć). W pomieszczeniu dyżurnego wykonać korytko kablowe PCV o szer. 60mm. Kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 12j doprowadzić do podwieszanej szafki teletechnicznej oznaczonej jako SW- PT Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe Rozbiórkę nawierzchni utwardzonej wykonywać wzdłuż trasy przebiegu budowanej kanalizacji kablowej w pasie o szerokości wynikającej z wykonania wykopów kablowych. Elementy betonowe tj. płyty chodnikowe, kostka brukowa, płyty betonowe należy zdejmować ostrożnie i składować, w celu ponownego ich ułożenia przy odtwarzaniu nawierzchni. Po zakończeniu prac ziemnych związanych z budową kanalizacji teletechnicznej należy wykonać prace mające na celu odtworzenie rozebranych nawierzchni oraz naprawienie ścian po wykonaniu wierceń i przebić. 2.8 Wykonanie przewiertów i przecisków sterowanych W miejscach skrzyżowań z drogami i torami kolejowymi rurociąg kablowy zabezpieczony będzie rurami ochronnymi RHDPE. Pod ulicami i torami oraz w innych szczególnych sytuacjach rurociąg ułożony zostanie bezwykopowo metodą przewiertu sterowanego lub przecisku hydraulicznego. Głębokość przewiertów zostanie dobrana pod kątem bezpieczeństwa istniejących urządzeń podziemnych i nadziemnych. Trasa rurociągu kablowego została przedstawiona w części rysunkowej, gdzie pokazano również lokalizację przewiertów i przecisków. Szczegółowe rozwiązania poszczególnych przejść pod istniejącą infrastrukturą naziemną i podziemną zawarto w tabeli nr Układanie i montaż kabla optotelekomunikacyjnego Do budowy głównego szlakowego kabla światłowodowego należy zastosować kabel optotelekomunikacyjny typu Z-XOTKtsd 144J. Do budowy szlakowego odgałęźnego kabla światłowodowego od Podkowy Leśnej Zachodniej do Milanówka należy zastosować kabel optotelekomunikacyjny typu Z-XOTKtsd 72J. W miejscach odejścia od głównej magistrali na poszczególne stacje i przystanki osobowe WKD zastosować kabel optotelekomunikacyjny

19 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ typu Z-XOTKtsd 48J. Do poszczególnych podstacji trakcyjnych należy doprowadzić kabel światłowodowy typu Z-XOTKtsd 12J. Główny szlakowy kabel światłowodowy pełnym profilem należy wprowadzić do następujących obiektów : Zewnętrzna szafa teletechniczna SZ-1 na stacji Warszawa Śródmieście WKD (profil kabla 144J), Budynek stacyjny na stacji Komorów, pomieszczenie kablowni - wewnętrzna szafa teletechniczna SW-1 (profil kabla 144J), Zewnętrzna szafa teletechniczna SZ-26 na przystanku osobowym Milanówek Grudów (profil kabla 72J), Centrum Nadzoru w Grodzisku Mazowieckim wewnętrzna szafa teletechniczna SW-3. (profil kabla 144J) Kable układać w dedykowanych do tego rurach rurociągu kablowego metodą wdmuchiwania pneumatycznego. Podział na poszczególne odcinki instalacyjne został przedstawiony w tabeli nr 3 oraz w części rysunkowej opracowania Zakończenie linii optotelekomunikacyjnej Główny szlakowy kabel optotelekomunikacyjny wraz z odgałęzieniami na poszczególnych stacjach i przystankach osobowych oraz na podstacjach trakcyjnych należy wprowadzić do projektowanych szaf teletechnicznych i zakończyć na przełącznicach panelowych 19 ( szafy teletechniczne wraz z przełącznicami zostały ujęte w projekcie System Informacji Pasażerskiej i Monitoringu numer KET 10a-0241P-10/2010) Oznaczenie linii OTK Na każdej rurze rurociągu, w studniach kablowych, kablowniach i pomieszczeniach technicznych, przez które one przechodzą, należy pozostawić trwałe oznakowanie ostrzegawcze o obecności kabla światłowodowego, jak również oznakowanie identyfikacyjne (informacyjne) z oznaczonym numerem, relacją, typem kabla oraz właścicielem.

20 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ MONTAŻ LINII OPTOTELEKOMUNIKACYJNEJ 3.1 Łączenie włókien światłowodowych Łączenie i odgałęzianie kabli w budowanej linii światłowodowej należy wykonywać w studniach kablowych. Kable powinny być łączone w osłonach złączowych, które należy montować zgodnie z ich instrukcjami fabrycznymi. Włókna światłowodowe należy łączyć zgodnie z numeracją wg barwnego kodu identyfikacyjnego włókien przez spajanie. Światłowody przewidziane do odgałęzienia zaleca się w miarę możliwości technicznych układać w oddzielnej kasecie. 3.2 Montaż odgałęzień W miejscach przewidzianych do wykonania odgałęzień z linii optotelekomunikacyjnej należy zainstalować osłony złączowe rozbieralne, do wielokrotnego otwierania, umożliwiające wprowadzenie dodatkowych kabli. Nie dopuszcza się przy budowie linii optotelekomunikacyjnej wyprzedzającego wyprowadzania ze złączy kabli światłowodowych odcinków odgałęźnych kabla z przewidywaniem podłączenia ich w przyszłości do linii odgałęźnej. 3.3 Zakończenie odcinków instalacyjnych na przełącznicach światłowodowych Poszczególne odcinki instalacyjne zakończane na projektowanych przełącznicach światłowodowych zostały przedstawione w tabeli nr 3. Rozszycia kabli optotelekomunikacyjnych na przełącznicach panelowych 19 montowanych w projektowanych szafach teletechnicznych należy wykonać w poniższych lokalizacjach : stacja Warszawa Śródmieście WKD przystanek osobowy Warszawa Ochota WKD przystanek osobowy Warszawa Zachodnia WKD przystanek osobowy W-wa Reduta Ordona przystanek osobowy W-wa Al. Jerozolimskie przystanek osobowy W-wa Raków przystanek osobowy W-wa Salomea przystanek osobowy Opacz przystanek osobowy Michałowice

21 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ przystanek osobowy Reguły przystanek osobowy Malichy przystanek osobowy Tworki przystanek osobowy Pruszków stacja Komorów przystanek osobowy Nowa Wieś Warszawska przystanek osobowy Kanie Helenowskie przystanek osobowy Otrębusy przystanek osobowy Podkowa Leśna Wschodnia stacja Podkowa Leśna Gł. przystanek osobowy Podkowa Leśna Zachodnia przystanek osobowy Polesie przystanek osobowy Milanówek Grudów przystanek osobowy Kazimierówka przystanek osobowy Brzózki przystanek osobowy Grodzisk Maz. Okrężna przystanek osobowy Grodzisk Maz. Piaskowa przystanek osobowy Grodzisk Maz. Jordanowice stacja Grodzisk Maz. Radońska Centrum Nadzoru w Grodzisku Maz. podstacja trakcyjna Warszawa Skrzyżowanie podstacja trakcyjna Michałowice podstacja trakcyjna Pruszków podstacja trakcyjna Otrębusy podstacja trakcyjna Kazimierówka podstacja trakcyjna Grodzisk Maz. Radońska

22 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ Rozszycia poszczególnych włókien światłowodowych zostały przedstawione w części rysunkowej opracowania. 3.4 Tłumienność połączeń światłowodowych Połączenia światłowodów jednomodowych powinny być tak wykonane, aby ich tłumienność nie przekroczyła wartości: 0,08 db dla połączeń spajanych, określana jako wartość średnia (z uwzględnieniem znaków) z pomiarów w obu kierunkach transmisji, gdy liczba spojeń >10. 0,15 db dla połączeń spajanych, określana jako wartość średnia (z uwzględnieniem znaków) z pomiarów w obu kierunkach transmisji gdy liczba spojeń 10 0,2 db dla połączeń mechanicznych i klejonych 0,5 db dla złączy rozłączalnych (wartość maksymalna przyjmowana do obliczeń), przy czym średnia wartość tej tłumienności nie powinna przekraczać 0,3 db. Dla połączeń spajanych dopuszcza się maksymalną bezwzględną wartość tłumienności połączenia 0,3 db, jeśli 3 próby spajania nie pozwoliły na uzyskanie wartości 0,15 db, przy czym uzyskiwane wyższe wartości były prawie jednakowe. Dopuszcza się na odcinku kontrolnym (15 km) nie więcej niż 2 tego typu połączenia dla każdego toru pod warunkiem uwzględnienia ich obecności w bilansie mocy odcinka regeneratorowego. Tłumienność odbiciowa złączek światłowodowych (reflektancja) nie powinna być mniejsza niż 35 db Badania i pomiary linii światłowodowej Przed ułożeniem kabli światłowodowych należy poddać je oględzinom zwracając uwagę na ich stan oraz zabezpieczenie końców przed wilgocią. Zaleca się wykonanie pomiarów kontrolnych kabli na bębnach, co pozwoli na sprawdzenie stanu włókien optycznych. Po ułożeniu kabli, przed rozpoczęciem montażu należy wykonać pomiary reflektometryczne w celu sprawdzenia rzeczywistych parametrów światłowodów. Po wybudowaniu całego odcinka instalacyjnego, ale przed zamknięciem muf złączowych, należy przeprowadzić serię pomiarów reflektometrycznych z obu stron 1 Wg normy ZN-96 TPSA-002

23 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ zmontowanego odcinka. Pomiary te pozwolą zweryfikować poprawność połączeń. Mufy można ostatecznie zamknąć dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników z przeprowadzonych pomiarów. Po całkowitym zmontowaniu odcinka należy przeprowadzić pomiary reflektometryczne dla wszystkich włókien, z obydwu stron pomiędzy poszczególnymi przełącznicami. Ewentualne wadliwe spojenia należy poprawić. Wyniki pomiarów należy zarejestrować w formie elektronicznej i dołączyć na płycie CD/DVD do dokumentacji powykonawczej. Zarejestrowane pomiary stanowią charakterystykę wzorcową linii światłowodowej. Wszystkie pomiary reflektometryczne wykonywać dla dwóch długości fal tj. 1310nm oraz 1550nm. Wykonane pomiary powinny umożliwić określenie : całkowitej długości optycznej linii, całkowitej tłumienności linii, tłumienności jednostkowej linii i jej odcinków składowych, tłumienności połączeń rozłącznych i spajanych. W celu uzyskania poprawnych wyników, wartość współczynnika załamania wprowadzona do reflektometru powinna być zgodna z podaną przez producenta kabla optotelekomunikacyjnego. Na etapie odbioru linii oprócz pomiarów opisanych powyżej, wykonywanych dla zmontowanego odcinka należy wykonać dodatkowe pomiary : tłumienności wynikowej toru metodą transmisyjną, pomiary reflektancji złączy rozłącznych. Pomiary tłumienności wynikowej toru metodą transmisyjną należy wykonać dla obu długości fal tj. 1310nm oraz 1550nm, w obu kierunkach transmisji. Celem wykonania tego pomiary jest sprawdzenie łącznej tłumienności kabla wraz ze złączami rozłącznymi. Wyniki pomiarów należy zarejestrować w formie protokołów pomiarowych oraz w formie elektronicznej i dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

24 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ UWAGI KOŃCOWE Rozpoczęcie i prowadzenie robót powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem obowiązujących zasad BHP. Przed przystąpieniem do prac wykonawca powinien zapoznać się z projektami związanymi, w tym ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót System monitoringu i informacji pasażerskiej oraz specyfikacją techniczną Budowa kabla światłowodowego w rurociągu wzdłuż linii kolejowej WKD. Kierujący robotami winien ściśle przestrzegać wydanych uzgodnień i zawartych w nich obostrzeń. Przed przystąpieniem do robót ziemnych kierujący robotami powinien szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem urządzeń podziemnych wykazanych na zaktualizowanej mapie geodezyjnej, oraz zapewnić wytyczenie trasy przez uprawnione służby geodezyjne. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na możliwość napotkania nie wykazanych urządzeń podziemnych. W rejonie zbliżeń i skrzyżowań projektowanej inwestycji z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem, stosując się do zaleceń wydanych w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy. Teren robót ziemnych, rowy i wykopy powinny być w sposób widoczny zabezpieczone i oznakowane. Wykopy przebiegające wzdłuż budynków wykonywać odcinkami nie dłuższymi niż 3m. Stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie telekomunikacyjnym. Rozbiórkę nawierzchni prowadzić w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać uzyskane materiały do odbudowy po zakończeniu robót. Po wykonaniu inwestycji należy dokonać inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę i przekazać ją do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej oraz właściciela wybudowanej infrastruktury. Ewentualne, uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikłe w trakcie wykonawstwa, powinny być uzgodnione z Inwestorem i Użytkownikiem oraz naniesione do projektu powykonawczego tak, by mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny. Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i uzgodnieniami. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczęcia robót, celem przejęcia placu budowy oraz wystąpić o ustanowienie ciągłego nadzoru na czas budowy.

25 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Szczegółowe zestawienie materiałów dla kanalizacji kablowej i prowadzenia kabli światłowodowych przedstawiono w załączonych do projektu przedmiarach

26 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ Tabela 1 Zestawienie rurociągu kablowego L.p. Odcinek od studni do studni Ilość otworó w rurocią gu Typ zastosowanej rury Długość trasowa rurociągu [m] zafalowanie 2% całkowita długość rurociągu 1. SZ1 - SK1 2 RHDPEp f 110/6,3 6 0,12 6,12 2. SK1 - SK2 2 RHDPEp f 110/6, ,42 735,42 UWAGI 3. SK2 - SK2A 2 HDPE f 50/4,6 4 0,08 4,08 Przecisk pod torem 4. SK2A - SZ2 2 HDPE f 50/4,6 60 1,2 61,2 5. SK2 - SK3 2 RHDPEp f 110/6, , ,44 6. SK3 - SK4 2 RHDPEp f 110/6,3 53 1,06 54,06 7. SK4 - SK4A 2 HDPE f 50/4,6 6 0,12 6,12 Przecisk pod torem 8. SK4A - SZ3 2 RHDPEp f 110/6, ,26 115,26 9. SK4A - SK4B 2 RHDPEp 110/6, ,32 220, SK4B - SK4C 2 RHDPEp 110/6,3 5 0,1 5,1 Przecisk pod torem 11. SK4C - SK5 2 RHDPEp f 110/6, ,4 428,4 na wiadukcie 55m wstawki z rury stalowej f SK5 - SK6 6 HDPE f 40/3, ,9 963,9 13. SK6 - SK6A 2 HDPE f 50/4,6 13 0,26 13,26 Przecisk pod torami 14. SK6A - SZ4 2 HDPE f 50/4,6 2 0,04 2, SK6 - SK7 6 HDPE f 40/3,7 11 0,22 11,22 Przecisk pod j. bet. 16. SK7 - SK8 6 HDPE f 40/3, , , SK8 - SK8A 2 HDPE f 50/4,6 6 0,12 6,12 Przecisk pod torami 18. SK8A - SZ5 2 HDPE f 50/4,6 39 0,78 39, SK8 - SK9 6 HDPE f 40/3, Na wiadukcie nad trasą PKP Warszawa-Radom rurociąg kablowy z rury osłonowej RHDPEp f 160/9,1 na długości 158m, na wejściu i zejściu z wiaduktu - rury osłonowe stalowe f50 na długości 5m. Budowa kabla światłowodowego wzdłuż linii kolejowej WKD Projekt numer KET 10b-0241P-10/

27 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ SK9 - SK9A 1 HDPE f 40/3,7 21 0,42 21, SK9A - SK9B 1 HDPE f 40/3,7 8 0,16 8, SK9B - SWPT1 1 HDPE f 40/3,7 4 0,08 4, SK9 - SK10 6 HDPE f 40/3, ,12 822, SK10 - SK10A 2 HDPE f 50/4,6 16 0,32 16,32 Przecisk pod torami 23. SK10A - SZ6 2 HDPE f 50/4,6 13 0,26 13, SK10 - SK11 6 HDPE f 40/3, SK11 - SK12 6 HDPE f 40/3,7 31 0,62 31,62 Przecisk pod j. asf. 26. SK12 - SK12A 1 HDPE f 50/4,6 15 0,3 15,3 Przecisk pod torami 27. SK12 - SZ7 2 HDPE f 50/4,6 8,5 0,17 8, SK12 - SK13 6 HDPE f 40/3, , , SK13 - SK13A 2 HDPE f 50/4,6 13 0,26 13,26 Przecisk pod torami 30. SK13A - SZ8 2 HDPE f 50/4,6 5,5 0,11 5, SK13 - SK14 6 HDPE f 40/3,7 64 1,28 65, SK14 - SK15 6 HDPE f 40/3,7 14 0,28 14,28 Przecisk pod j. asf. 33. SK15 - SK16 6 HDPE f 40/3, ,7 1412,7 34. SK16 - SK16A 1 HDPE f 40/3,7 26 0,52 26, SK16A - SK16B 1 HDPE f 40/3,7 8 0,16 8, SK16B - SWPT2 1 HDPE f 40/3,7 5 0,1 5,1 37. SK16 - SK17 6 HDPE f 40/3, ,2 316,2 38. SK17 - SK17A 1 HDPE f 50/4,6 15 0,3 15,3 Przecisk pod torami 39. SK17 - SK18 6 HDPE f 40/3,7 17 0,34 17, SK18 - SZ9 2 HDPE f 50/4,6 2 0,04 2, SK18 - SK19 6 HDPE f 40/3,7 26 0,52 26,52 Przecisk pod j. asf. 42. SK19 - SK20 6 HDPE f 40/3, ,5 1606,5 43. SK20 - SK21 6 HDPE f 40/3,7 16 0,32 16,32 Przecisk pod j. bet. Budowa kabla światłowodowego wzdłuż linii kolejowej WKD Projekt numer KET 10b-0241P-10/

28 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ SK21 - SK21A 2 HDPE f 50/4,6 16 0,32 16,32 Przecisk pod torami 45. SK21A - SZ10 2 HDPE f 50/4,6 5 0,1 5,1 46. SK21 - SK22 6 HDPE f 40/3, ,4 1295,4 47. SK22 - SK22A 2 HDPE f 50/4,6 13 0,26 13,26 Przecisk pod torami 48. SK22A - SZ11 2 HDPE f 50/4,6 11 0,22 11, SK22 - SK23 6 HDPE f 40/3,7 13,5 0,27 13,77 Przecisk pod j. asf. 50. SK23 - SK24 6 HDPE f 40/3, ,8 1060,8 51. SK24 - SK25 6 HDPE f 40/3,7 14 0,28 14,28 Przecisk pod j. asf. 52. SK25 - SK26 6 HDPE f 40/3, ,62 235, SK26 - SK27 6 HDPE f 40/3,7 10 0,2 10,2 Przecisk pod j. bet. 54. SK27 - SZ12 2 HDPE f 50/4,6 9 0,18 9, SK27 - SK28 6 HDPE f 40/3,7 95 1,9 96,9 56. SK28 - SK28A 1 HDPE f 50/4,6 14 0,28 14,28 Przecisk pod torami 57. SK28 - SK29 6 HDPE f 40/3, ,86 859, SK29 - SK29A 1 HDPE f 40/3,7 12,5 0,25 12,75 Przecisk pod torami 59. SK29A - SK29B 1 HDPE f 40/3,7 22 0,44 22, SK29B - SWPT3 1 HDPE f 40/3,7 8 0,16 8, SK29 - SK30 6 HDPE f 40/3, ,2 112,2 62. SK30 - SZ13 2 HDPE f 50/4,6 12 0,24 12, SK30 - SK30A 1 HDPE f 50/4,6 11 0,22 11,22 Przecisk pod torami 64. SK30 - SK31 6 HDPE f 40/3,7 17 0,34 17,34 Przecisk pod j. bruk. 65. SK31 - SK32 6 HDPE f 40/3, ,2 1540,2 66. SK32 - SK32A 6 HDPE f 40/3,7 26 0,52 26, SK32A - SW1 4 HDPE f 40/3,7 1,5 0,03 1, SK32 - SK33 6 HDPE f 40/3,7 37 0,74 37, SK33 - SK33A 2 HDPE f 40/3,7 11 0,22 11,22 Przecisk pod torami Budowa kabla światłowodowego wzdłuż linii kolejowej WKD Projekt numer KET 10b-0241P-10/

29 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ SK33 - SK34 6 HDPE f 40/3,7 14 0,28 14,28 Przecisk pod j. asf. 71. SK34 - SK35 6 HDPE f 40/3, ,8 652,8 72. SK35 - SK36 6 HDPE f 40/3,7 15 0,3 15,3 Przecisk pod j. asf. 73. SK36 - SK37 6 HDPE f 40/3, ,06 819, SK37 - SZ14 2 HDPE f 50/4,6 25 0,5 25,5 75. SK37 - SK37A 2 HDPE f 50/4,6 15 0,3 15,3 Przecisk pod torami 76. SK37 - SK38 6 HDPE f 40/3,7 18 0,36 18,36 Przecisk pod j. asf. 77. SK38 - SK39 6 HDPE f 40/3, ,1 1739,1 78. SK39-SK39A 3 HDPE f 50/4,6 14 0,28 14,28 Przecisk pod torami 79. SK39A - SZ15 2 HDPE f 50/4,6 1 0,02 1, SK39 - SK40 6 HDPE f 40/3,7 19 0,38 19,38 Przecisk pod j. asf. 81. SK40 - SK41 6 HDPE f 40/3, , , SK41 - SK41A 1 HDPE f 40/3,7 22 0,44 22, SK41A - SK41B 1 HDPE f 40/3,7 8 0,16 8, SK41B - SWPT4 1 HDPE f 40/3,7 3 0,06 3, SK41 - SK42 6 HDPE f 40/3,7 54 1,08 55, SK42 - SK42A 2 HDPE f 40/3,7 19 0,38 19,38 Przecisk pod torami 87. SK42 - SZ16 2 HDPE f 40/3,7 5 0,1 5,1 88. SK42 - SK43 6 HDPE f 40/3,7 30 0,6 30,6 Przecisk pod j. asf. 89. SK43 - SK44 6 HDPE f 40/3, , , SK44 - SZ17 2 HDPE f 50/4,6 7 0,14 7, SK44 - SK44A 1 HDPE f 50/4,6 17 0,34 17,34 Przecisk pod torami 92. SK44 - SK45 6 HDPE f 40/3,7 11 0,22 11,22 Przecisk pod j. bet. 93. SK45 - SK46 6 HDPE f 40/3, ,4 836,4 94. SK46 - SK47 6 HDPE f 40/3,7 24 0,48 24,48 Przecisk pod j. asf. 95. SK47 - SK48 6 HDPE f 40/3,7 76 1,52 77,52 Budowa kabla światłowodowego wzdłuż linii kolejowej WKD Projekt numer KET 10b-0241P-10/

30 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ SK48 - SK49 6 HDPE f 40/3,7 28 0,56 28, SK49 - SZ18 2 HDPE f 50/4,6 3,5 0,07 3, SK48 - SK48A 1 HDPE f 40/3,7 16 0,32 16,32 Przecisk pod torami 99. SK48 - SK48B 1 HDPE f 40/3,7 26 0,52 26, SK48B - SK48C 1 HDPE f 40/3,7 9 0,18 9, SK48C - IstSZ 1 HDPE f 40/3,7 0,5 0,01 0, SK49 - SK50 6 HDPE f 40/3, ,24 879, SK50 - SZ19 2 HDPE f 50/4,6 16 0,32 16, SK50 - SK51 6 HDPE f 40/3,7 11 0,22 11,22 Przecisk pod j. asf SK51 - SK52 6 HDPE f 40/3, ,38 121,38 Dodano dodatkowy odcinek od studni SK50 do SK SK52 - SK53 6 HDPE f 40/3, SK53 - SK54 6 HDPE f 40/3,7 20 0,4 20,4 Przecisk pod j. asf SK54 - SK55 6 HDPE f 40/3, ,04 971, SK55 - SK55A 2 HDPE f 50/4,6 9 0,18 9,18 Przecisk pod torami 110. SK55A - SZ20 2 HDPE f 50/4,6 60 1,2 61, SK55 - SK56 6 HDPE f 40/3,7 67 1,34 68, SK56 - SK57 6 HDPE f 40/3,7 18 0,36 18,36 Przecisk pod j. asf SK57 - SK58 6 HDPE f 40/3, ,58 692, SK58 - SK58A 1 HDPE f 40/3,7 7 0,14 7,14 Przecisk pod torem 115. SK58A - SK58B 1 HDPE f 40/3,7 23 0,46 23, SK58B - SWPT5 1 HDPE f 40/3,7 8 0,16 8, SK58 - SK59 6 HDPE f 40/3,7 7 0,14 7, SK59 - SK60 6 HDPE f 40/3,7 16 0,32 16,32 Przecisk pod j. asf SK60 - SK61 6 HDPE f 40/3, ,1 821, SK61 - SK62 6 HDPE f 40/3,7 13 0,26 13,26 Przecisk pod j. asf SK62 - SZ21 2 HDPE f 50/4,6 5 0,1 5,1 Budowa kabla światłowodowego wzdłuż linii kolejowej WKD Projekt numer KET 10b-0241P-10/

31 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ SK62 - SK63 6 HDPE f 40/3, ,8 1009, SK63 - SK64 6 HDPE f 40/3,7 10 0,2 10,2 Przecisk pod j. asf SK64 - SK65 6 HDPE f 40/3, ,64 287, SK65 - SK65A 2 HDPE f 50/4,6 8 0,16 8,16 Przecisk pod torami 126. SK65A - SZ22 2 HDPE f 50/4,6 38 0,76 38, SK65 - SK66 6 HDPE f 40/3,7 79 1,58 80, SK66 - SK67 6 HDPE f 40/3,7 9 0,18 9,18 Przecisk pod j. bet SK67 - SK68 6 HDPE f 40/3, ,12 567, SK68 - SK68A 1 HDPE f 50/4,6 12 0,24 12,24 Przecisk pod torami 131. SK68 - SZ23 2 HDPE f 50/4,6 35 0,7 35, SK68 - SK69 6 HDPE f 40/3,7 71 1,42 72, SK69 - SK70 6 HDPE f 40/3,7 17 0,34 17,34 Przecisk pod j. asf SK70 - SK71 6 HDPE f 40/3, , , SK71 - SK72 6 HDPE f 40/3,7 27 0,54 27,54 Przecisk pod j. asf SK72 - SZ24 2 HDPE f 50/4,6 22 0,44 22, SK72 - SK73 6 HDPE f 40/3, ,62 235, SK73 - SK73A 1 HDPE f 40/3,7 75 1,5 76, SK73A - SK73B 1 HDPE f 40/3,7 7 0,14 7,14 Przecisk pod torem 140. SK73B - SK73C 1 HDPE f 40/3,7 27 0,54 27, SK73C - SK73D 1 HDPE f 40/3,7 15,5 0,31 15,81 Przecisk pod j. asf SK73D - SK73E 1 HDPE f 40/3,7 30 0,6 30, SK73E - SWPT6 1 HDPE f 40/3,7 5 0,1 5, SK73 - SK74 6 HDPE f 40/3,7 10 0,2 10,2 Przecisk pod torem 145. SK74 - SK74A 6 HDPE f 40/3, ,12 108, SK74A - SK74B 6 HDPE f 40/3,7 10 0,2 10,2 Przecisk pod j. asf SK74B - SK75 6 HDPE f 40/3, ,74 241,74 Budowa kabla światłowodowego wzdłuż linii kolejowej WKD Projekt numer KET 10b-0241P-10/

32 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ SK75 - SK76 6 HDPE f 40/3,7 9 0,18 9, SK76 - SK77 6 HDPE f 40/3,7 44 0,88 44, SK77 - SK78 6 HDPE f 40/3,7 15 0,3 15,3 Przecisk pod torami 151. SK78 - SW2 2 HDPE f 50/4,6 16 0,32 16, SK78 - SK79 6 HDPE f 40/3,7 32 0,64 32, SK79 - SK80 6 HDPE f 40/3,7 2 0,04 2, SK80 - SK81 6 HDPE f 40/3,7 12 0,24 12, SK81 - SK82 6 HDPE f 40/3,7 9 0,18 9, SK82 - SK83 6 HDPE f 40/3,7 34 0,68 34, SK83 - SK84 6 HDPE f 40/3,7 20 0,4 20, SK84 - SW3 6 HDPE f 40/3,7 8 0,16 8, SK52 - SK100 6 HDPE f 40/3,7 18 0,36 18,36 Przecisk pod torami 160. SK100 - SK101 6 HDPE f 40/3, ,14 874, SK101 - SK102 6 HDPE f 40/3,7 11 0,22 11,22 Przecisk pod j. asf SK102 - SZ25 2 HDPE f 50/4,6 28 0,56 28, SK102 - SK103 6 HDPE f 40/3, ,8 805, SK103 - SK104 6 HDPE f 40/3,7 21 0,42 21,42 Przecisk pod j. asf SK104 - SK105 6 HDPE f 40/3, ,62 286, SK105 - SZ26 2 HDPE f 50/4,6 13 0,26 13,26 Budowa kabla światłowodowego wzdłuż linii kolejowej WKD Projekt numer KET 10b-0241P-10/

33 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ Tabela 2 Zestawienie odcinków instalacyjnych kabla światłowodowego Odcinek Obiekty od - do W kanalizacji/ w Dł. Trasowa Wyłożenie w Zapasy [m] Długość L.p. W budynku [m] instalacyjny ziemi [m] [m] studniach/ falowanie Typ kabla a b a b optyczna [m] [m] 1. "A" SZ-1 SK ,54 741,54 22, ,79 Z-XOTKtsd 144j 2. "A-1" SK-2 SZ ,28 65,28 1, ,24 Z-XOTKtsd 48J 3. "B" SK-2 SK , ,46 52, ,18 Z-XOTKtsd 144j 2 4. "B-1" SK-4 SZ ,38 121,38 3, ,02 Z-XOTKtsd 48J 5. "C" SK-4 SK , ,84 48, ,56 Z-XOTKtsd 144j 6. "C-1" SK-6 SZ ,30 15,30 0, ,76 Z-XOTKtsd 48J 7. "D" SK-6 SK , ,94 44, ,22 Z-XOTKtsd 144j 8. "D-1" SK-8 SZ ,90 45,90 1, ,28 Z-XOTKtsd 48J 9. "E" SK-8 SK ,00 663,00 19, ,89 Z-XOTKtsd 144j 10. "E-1" SK-9 SW-PT1 5 33,66 38,66 1, ,67 Z-XOTKtsd 12J "F" SK-9 SK ,12 822,12 24, ,78 Z-XOTKtsd 144j 12. "F-1" SK-10 SZ ,58 29,58 0, ,47 Z-XOTKtsd 48J 13. "G" SK-10 SK , ,62 36, ,76 Z-XOTKtsd 144j 14. "G-1" SK-12 SZ ,97 23,97 0, ,69 Z-XOTKtsd 48J 15. "H" SK-12 SK , ,42 43, ,90 Z-XOTKtsd 144j 16. "H-1" SK-13 SZ ,87 18,87 0, ,44 Z-XOTKtsd 48J 17. "I" SK-13 SK , ,26 44, ,03 Z-XOTKtsd 144j 2 Dodatkowy zapas 50m w SK-3 3 UWAGA 1. Do podstacji trakcyjnej. Zapas po stronie "b" w studni SK-9B. UWAGA 2. Odcinki instalacyjne "F" i "E" kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 144j traktować jako jeden odcinek fabrykacyjny. W studni SK-9 kabel wprowadzić do mufy przez otwór owalny. Należy przeciąć i rozszyć tylko jedną wyznaczoną do tego tubę. Pozostałe 11 tub pozostawić w całości i odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Budowa kabla światłowodowego wzdłuż linii kolejowej WKD Projekt numer KET 10b-0241P-10/

34 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ "I-1" SK-16 SW-PT2 5 39,78 44,78 1, ,97 Z-XOTKtsd 12J "J" SK-16 SK ,20 316,20 9, ,69 Z-XOTKtsd 144j 20. "J-1" SK-17 SZ ,38 19,38 0, ,96 Z-XOTKtsd 48J 21. "K" SK-17 SK , ,34 51, ,35 Z-XOTKtsd 144j 22. "K-1" SK-21 SZ ,42 21,42 0, ,06 Z-XOTKtsd 48J 23. "L" SK-21 SK , ,40 38, ,26 Z-XOTKtsd 144j 24. "L-1" SK-22 SZ ,48 24,48 0, ,21 Z-XOTKtsd 48J 25. "M" SK-22 SK , ,67 40, ,71 Z-XOTKtsd 144j 26. "M-1" SK-27 SZ ,18 9,18 0, ,46 Z-XOTKtsd 48J 27. "N" SK-27 SK ,22 980,22 29, ,63 Z-XOTKtsd 144j 28. "N-1" SK-29 SW-PT3 5 43,35 48,35 1, ,65 Z-XOTKtsd 12J "O" SK-29 SK ,20 112,20 3, ,57 Z-XOTKtsd 144j 30. "O-1" SK-30 SZ ,24 12,24 0, ,61 Z-XOTKtsd 48J 31. "P" SK-30 SW , ,81 47, ,71 Z-XOTKtsd 144j 32. "Q" SW-1 SK , ,45 47, ,80 Z-XOTKtsd 144j 33. "Q-1" SK-37 SZ ,50 25,50 0, ,27 Z-XOTKtsd 48J 34. "R" SK-37 SK , ,46 52, ,18 Z-XOTKtsd 144j 35. "R-1" SK-39 SZ ,81 15,81 0, ,28 Z-XOTKtsd 48J 36. "S" SK-39 SK , ,94 32, ,98 Z-XOTKtsd 144j 37. "S-1" SK-41 SW-PT4 5 33,66 38,66 1, ,67 Z-XOTKtsd 12J 6 4 UWAGA 1. Do podstacji trakcyjnej. Zapas po stronie "b" w studni SK-16B. UWAGA 2. Odcinki instalacyjne "I" i "J" kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 144j traktować jako jeden odcinek fabrykacyjny. W studni SK-16 kabel wprowadzić do mufy przez otwór owalny. Należy przeciąć i rozszyć tylko jedną wyznaczoną do tego tubę. Pozostałe 11 tub pozostawić w całości i odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 5 UWAGA 1. Do podstacji trakcyjnej. Zapas po stronie "b" w studni SK-29B. UWAGA 2. Odcinki instalacyjne "N" i "O" kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 144j traktować jako jeden odcinek fabrykacyjny. W studni SK-29 kabel wprowadzić do mufy przez otwór owalny. Należy przeciąć i rozszyć tylko jedną wyznaczoną do tego tubę. Pozostałe 11 tub pozostawić w całości i odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Budowa kabla światłowodowego wzdłuż linii kolejowej WKD Projekt numer KET 10b-0241P-10/

35 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ "T" SK-41 SK ,08 55,08 1, ,73 Z-XOTKtsd 144j 39. "T-1" SK-42 SZ ,48 24,48 0, ,21 Z-XOTKtsd 48J 40. "U" SK-42 SK , ,82 50, ,03 Z-XOTKtsd 144j 41. "U-1" SK-44 SZ ,14 7,14 0, ,35 Z-XOTKtsd 48J 42. "W" SK-44 SK , ,66 30, ,74 Z-XOTKtsd 144j 43. "W-1" SK-49 SZ ,57 3,57 0, ,68 Z-XOTKtsd 48J 44. "W-2" SK-49 Ist SZ 0, ,00 Z-XOTKtsd 24J 45. "X" SK-49 SK ,34 935,34 28, ,40 Z-XOTKtsd 144j 46. "X-1" SK-50 SZ ,32 16,32 0, ,81 Z-XOTKtsd 48J 47. "Y" SK-50 SK , ,36 43, ,75 Z-XOTKtsd 144j 48. "Y-1" SK-55 SZ ,38 70,38 2, ,49 Z-XOTKtsd 48J 49. "Z" SK-55 SK ,5 780,50 23, ,92 Z-XOTKtsd 144j 50. "Z-1" SK-58 SW-PT5 5 38,76 43,76 1, ,92 Z-XOTKtsd 12J "ZA" SK-58 SK ,82 857,82 25, ,55 Z-XOTKtsd 144j 52. "ZA-1" SK-62 SZ ,10 5,10 0, ,25 Z-XOTKtsd 48J 53. "ZB" SK-62 SK , ,74 39, ,12 Z-XOTKtsd 144j 54. "ZB-1" SK-65 SZ ,92 46,92 1, ,33 Z-XOTKtsd 48J 55. "ZC" SK-65 SK ,88 656,88 19, ,59 Z-XOTKtsd 144j 56. "ZC-1" SK-68 SZ ,70 35,70 1, ,77 Z-XOTKtsd 48J 57. "ZD" SK-68 SK , ,92 35, ,99 Z-XOTKtsd 144j 6 UWAGA 1. Do podstacji trakcyjnej. Zapas po stronie "b" w studni SK-41B. UWAGA 2. Odcinki instalacyjne "S" i "T" kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 144j traktować jako jeden odcinek fabrykacyjny. W studni SK-41 kabel wprowadzić do mufy przez otwór owalny. Należy przeciąć i rozszyć tylko jedną wyznaczoną do tego tubę. Pozostałe 11 tub pozostawić w całości i odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 7 UWAGA 1. Do podstacji trakcyjnej. Zapas po stronie "b" w studni SK-58B UWAGA 2. Odcinki instalacyjne "Z" i "ZA" kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 144j traktować jako jeden odcinek fabrykacyjny. W studni SK-58 kabel wprowadzić do mufy przez otwór owalny. Należy przeciąć i rozszyć tylko jedną wyznaczoną do tego tubę. Pozostałe 11 tub pozostawić w całości i odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Budowa kabla światłowodowego wzdłuż linii kolejowej WKD Projekt numer KET 10b-0241P-10/

36 Projekt numer KET 10b-0241P-10/ "ZD-1" SK-72 SZ ,44 22,44 0, ,11 Z-XOTKtsd 48J 59. "ZE" SK-72 SK ,62 235,62 7, ,69 Z-XOTKtsd 144j 60. "ZE-1" SK-73 SW-PT ,69 167,69 5, ,72 Z-XOTKtsd 12J "ZF" SK-73 SK ,62 439,62 13, ,81 Z-XOTKtsd 144j 62. "ZF-1" SK-78 SW ,32 23,32 0, ,81 Z-XOTKtsd 48J 63. "ZG" SK-78 SW ,34 126,34 3, ,92 Z-XOTKtsd 144j 64. "ZH" SK-50 SK , ,64 31, ,22 Z-XOTKtsd 72J 65. "ZH-1" SK-102 SZ ,56 28,56 0, ,42 Z-XOTKtsd 36J 66. "ZI" SK-102 SZ , ,10 33, ,91 Z-XOTKtsd 72J 8 UWAGA 1. Do podstacji trakcyjnej. Zapas po stronie "b" w studni SK-73E. UWAGA 2.Odcinki instalacyjne "ZE" i "ZF" kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 144j traktować jako jeden odcinek fabrykacyjny. W studni SK-73 kabel wprowadzić do mufy przez otwór owalny. Należy przeciąć i rozszyć tylko jedną wyznaczoną do tego tubę. Pozostałe 11 tub pozostawić w całości i odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Budowa kabla światłowodowego wzdłuż linii kolejowej WKD Projekt numer KET 10b-0241P-10/

PROJEKT WYKONAWCZY Projektant: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:

PROJEKT WYKONAWCZY Projektant: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis: Inwestor: Jednostka projektowa: Miasto Łomża 18-400 Łomża ul. Stary Rynek 14 EGZ NR... Adres obiektu: woj. podlaskie, m. Łomża Nazwa projektu: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH S P I S T R E Ś C I 1. Charakterystyka ogólna 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot projektu 1.3. Uzgodnienia 1.4. Inwestor 1.5. Wykonawca dokumentacji 2. Charakterystyka techniczna 2.1. Informacja

Bardziej szczegółowo

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA R- PLAN TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ I. OPIS TECHNICZNY...25 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...25 1.1 Podstawa opracowania...25 1.2 Zakres opracowania...25 1.3 Uzgodnienia...25 2. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

1. DANE OGÓLNE 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Przedmiot opracowania

1. DANE OGÓLNE 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY EKKOM Sp. z o.o. 1 Strona 1. DANE OGÓLNE... 3 1.1. Przedmiot opracowania... 3 1.2. Podstawa opracowania... 3 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 2.1. Uzbrojenie terenu... 4 3. BADANIA TERENU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Miejscowość : Kalisz. Branża : Telekomunikacja

PROJEKT BUDOWLANY. Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Miejscowość : Kalisz. Branża : Telekomunikacja PROJEKT BUDOWLANY Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Branża : Telekomunikacja Miejscowość : Kalisz. Inwestor : Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp.z.o.o Ul. Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Informacja do planu BIOZ

Informacja do planu BIOZ Zamawiający/INWESTOR Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z o.o. ul. Batorego 23 05-825 Grodzisk Mazowiecki Jednostka projektowa KETEL Spółka z o.o. ul. Samarytanka 23a 03-592 Warszawa tel.: 22 678 74 60,

Bardziej szczegółowo

1. DANE OGÓLNE 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Przedmiot opracowania

1. DANE OGÓLNE 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY EKKOM Sp. z o.o. 1 Strona 1. DANE OGÓLNE... 3 1.1. Przedmiot opracowania... 3 1.2. Podstawa opracowania... 3 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 2.1. Uzbrojenie terenu... 3 3. BADANIA TERENU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 3. Uwagi końcowe. 5. Załączniki: Formularz 1K Załącznik nr 3. Projekt Wykonawczy

SPIS TREŚCI: 3. Uwagi końcowe. 5. Załączniki: Formularz 1K Załącznik nr 3. Projekt Wykonawczy SPIS TREŚCI: 1. Część ogólna 1.1 Inwestor i zleceniodawca. 1.2 Wykonawca. 1.3 Opracowujący projekt. 1.4 Przedmiot projektu. 1.5 Podstawa opracowania projektu. 1.6 Zakres rzeczowy opracowania. 2. Część

Bardziej szczegółowo

TOM 6 Egz. 1 PROJEKT WYKONAWCZY. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 211 i Nr 214 w Sierakowicach.

TOM 6 Egz. 1 PROJEKT WYKONAWCZY. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 211 i Nr 214 w Sierakowicach. ul. Kartuska 422 A, 80-125 Gdańsk tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl KRS 0000306545 NIP: 583-302-65-69 Regon: 220617954 TOM 6 Egz. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Opracowanie branżowe:

Bardziej szczegółowo

ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2

ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2 ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekom. Orange Polska S.A. kolidującej z budową ulic: Brata Zeno, Bursztynowej, Rubinowej i Perłowej w Myszyńcu budowa telekom.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH - odc. na ternie PKP kolejowej nr 428 Szczecin Dąbie Szczecin Podjuchy, km 5,176km - 5,204km

PROJEKT BUDOWLANY. PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH - odc. na ternie PKP kolejowej nr 428 Szczecin Dąbie Szczecin Podjuchy, km 5,176km - 5,204km PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH - odc. na ternie PKP kolejowej nr 428 Szczecin Dąbie Szczecin Podjuchy, km 5,176km - 5,204km SPIS TREŚCI 1. Część opisowa 3 1.1 Podstawy opracowania

Bardziej szczegółowo

Budowa 2-otw. kanalizacji teletechnicznej z rury PCW 110/3,5

Budowa 2-otw. kanalizacji teletechnicznej z rury PCW 110/3,5 Przedmiar robót Tabela 1. Przedmiar robót L.p. Norma Opis pozycji, wykonanie czynności J.m. Ilość/zakres Budowa 2-otw. kanalizacji teletechnicznej z rury PCW 110/3,5 1 KNR 501/106/2 - wykonanie przekopu

Bardziej szczegółowo

3. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

3. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich. S P I S T R E Ś C I 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Inwestor. 1.3. Jednostka projektowa. 1.4. Podstawa opracowania. 1.5. Zakres rzeczowy. 1.6. Zatwierdzenie dokumentacji. 1.7. Wykonawca robót.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Data edycji Data wprowadzenia rewizji czerwiec 2014 Lp. Wyszczególnienie Nr rys. Rewizja 1. Metryka projektu 1 2. Spis zawartości projektu 2 3. Dokumenty formalno prawne - Techniczne

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny SK5: BUDOWA RONDA W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 774 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2260K" - branża teletechniczna TPSA

Opis techniczny SK5: BUDOWA RONDA W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 774 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2260K - branża teletechniczna TPSA OPIS TECHNICZNY EKKOM Sp. z o.o. 1 Strona 1. DANE OGÓLNE...3 1.1. Przedmiot opracowania...3 1.2. Podstawa opracowania...3 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...3 2.1. Uzbrojenie terenu...3 3. BADANIA TERENU BUDOWY...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNYCH MNI

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNYCH MNI PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH-ITO Spółka z o.o. ul. Warszawska 70 lok. 19, 15 078 Białystok tel. (85) 740 44 68 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNYCH MNI DOTYCZĄCEJ: 1. Przebudowy ul. Ludowej

Bardziej szczegółowo

ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2

ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2 ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 z kanalizacją deszczową - ulica Słowackiego w Ostrołęce Spis treści 1. Charakterystyka ogólna...............................

Bardziej szczegółowo

1. Część opisowa. 1.1. Część ogólna. 1.2. Część budowlano-montażowa. 1.3. Uwagi końcowe, zasady BHP. 2. Zestawienie podstawowych materiałów

1. Część opisowa. 1.1. Część ogólna. 1.2. Część budowlano-montażowa. 1.3. Uwagi końcowe, zasady BHP. 2. Zestawienie podstawowych materiałów 1. Część opisowa 1.1. Część ogólna 1.1.1. Przedmiot opracowania. 1.1.2. Zakres rzeczowy. 1.1.3. Podstawy opracowania. 1.1.4. Wykonawca dokumentacji. 1.1.5. Wykonawca robót. 1.1.6. Ustalenia końcowe. 1.1.7.

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. Spis treści 1. Charakterystyka ogólna............................... str.3 2. Charakterystyka techniczna............................ str.4 3. Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Technicznej

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J na działkach ewidencyjnych numer 4073/3, 4073/4 C ZĘŚĆ I Z E S Z Y T V I I I Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt wykonawczy

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt wykonawczy PROJEKT WYKONAWCZY Stadium Projekt wykonawczy Lokalizacja obiektu: Stary Las, Gmina Starogard Gdański Szafa dostępowa ONU-R1A Temat: Budowa przyłącza teletechnicznego od szafy dostępowej ROKOCIN/J01 do

Bardziej szczegółowo

TOM 8 Egz. PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

TOM 8 Egz. PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 504-373-688 tel. 501-243-736 e-mail: ampis.projekt@gmail.com KRS 0000545566 NIP: 604-016-49-69 Regon: 360873137 TOM 8 Egz. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej i szlaku rowerowego turystyczno-krajobrazowego wzdłuż Pagórów Chełmskich

Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej i szlaku rowerowego turystyczno-krajobrazowego wzdłuż Pagórów Chełmskich Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej i szlaku rowerowego turystyczno-krajobrazowego wzdłuż Pagórów Chełmskich Nazwa i adres obiektu: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 12 od km 675+555

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy branża teletechniczna Rozbudowa drogi gminnej nr 29 (115372E) we wsi Rzymiec

Projekt Budowlano-Wykonawczy branża teletechniczna Rozbudowa drogi gminnej nr 29 (115372E) we wsi Rzymiec SPIS TREŚCI Oświadczenie projektanta.......3 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU... 4 1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 1.3 ADRES INWESTYCJI... 4 1.4 UZASADNIENIE INWESTYCJI....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Branża telekomunikacyjna

PROJEKT WYKONAWCZY. Branża telekomunikacyjna PROJEKT WYKONAWCZY Usunięcia kolizji sieci telekomunikacyjnej związanej z rozbudową drogi gminnej pomiędzy ul. Kaliską a ul. Limanowskiego w Ostrowie Wlkp. na odcinku od ul. Kaliskiej do Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY

Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor Projektował:.. Opracował: Nr archiwalny projektu:. 1 UZGODNIENIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Budowa sieci światłowodowej na odcinku:

Zapytanie ofertowe. Budowa sieci światłowodowej na odcinku: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Numer Podstawa Opis Jednostka Ilość

Numer Podstawa Opis Jednostka Ilość TOM 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK II.4 PRZEDMIAR ROBÓT Linie Budowa linii światłowodowych oraz przyłączy elektrycznych i telekomunikacyjnych wraz z modernizacją automatyki, wizualizacji oraz systemu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I Część opisowa

SPIS TREŚCI I Część opisowa - 1 - SPIS TREŚCI I Część opisowa 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Podstawa opracowania...2 1.3. Inwestor...2 1.4. Nazwa inwestycji...2 1.5. Adres Inwestycji...2 1.6. Cel inwestycji...3 1.7. Termin

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. Nr 106/12 w Puławach

Przedmiar robót. Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. Nr 106/12 w Puławach Przedmiar robót Budowa: Budowa optotelekomunikacyjnej linii kablowej dla potrzeb Urzędu Miasta Puławy w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. nr 106/12 w. Kody CPV: 45232300-5 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach. 1. Inwestor 2. SP w Puławach. 3. Inwestor 4.a/a

PROJEKT WYKONAWCZY. Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach. 1. Inwestor 2. SP w Puławach. 3. Inwestor 4.a/a PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach adres: ul. Piłsudskiego 83 24-100 Puławy Tytuł opracowania: Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej do konstrukcji wsporczej kamery

Bardziej szczegółowo

4. Wytyczne dla wykonawcy 1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić upoważnionej jednostce robót geodezyjnych wytyczenie w terenie lokalizacji nowobudowanych urządzeń oraz zbliżeń i skrzyżowań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ DLA OKABLOWANIA ŚWIATŁOWODOWEGO INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ W POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM W GRÓJCU Dokumentacja projektowa: Poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE Janusz Malinowski 18-400 ŁOMśA ul. KAZAŃSKA 16/31 NIP: 718-123-96-64 R-451207329 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Miejscowość: Temat: STARE KUPISKI gm. ŁomŜa Przebudowa kabli telefonicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM VIII

PROJEKT BUDOWLANY TOM VIII RAJMUND LIBERSKI PROJEKTOWANIE - KONSULTING 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 99a tel/fax (0-68) 3271483, e-mail RALPL@poczta.onet.pl NIP: 929-009-70-23 Konto: Raiffeisen Polska SA 68 1750 1149 5555 5555

Bardziej szczegółowo

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA -1- I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Zawartość opracowania warunki z ZDiK Tarnów znak: ZDiK.DO.4331.17.2016 z dnia 24 marca 2016r. II. Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Telekomunikacja. Usunięcie kolizji z siecią teletechniczną. HAWE i PCSS

OPIS TECHNICZNY. Telekomunikacja. Usunięcie kolizji z siecią teletechniczną. HAWE i PCSS Telekomunikacja Usunięcie kolizji z siecią teletechniczną HAWE i PCSS OPIS TECHNICZNY Lafrentz - Polska sp. z o.o. 3 SPIS TREŚCI I OPIS...5 Charakterystyka ogólna...5 1.1. Inwestor...5 1.2.Zamawiający...5

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Marcin Kmiecik mgr inż. Andrzej Sobaś

mgr inż. Marcin Kmiecik mgr inż. Andrzej Sobaś 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl Inwestor: Nazwa inwestycji: Zarząd Dróg i Utrzymania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna MONIT- 1

Specyfikacja techniczna MONIT- 1 Specyfikacja techniczna MONIT- 1 Budowa kamer monitoringu na terenie Straży Granicznej w Gołdapi Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)... 3 1.2. Zakres stosowania ST...

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku SM wraz z punktami kamerowymi nr 14, 1,3 i 4 oraz adaptacją pomieszczeń w budynku KPP i SM

Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku SM wraz z punktami kamerowymi nr 14, 1,3 i 4 oraz adaptacją pomieszczeń w budynku KPP i SM P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku SM wraz z punktami kamerowymi nr 14, 1,3 i 4 oraz adaptacją pomieszczeń w budynku KPP i SM Data: 2010-10-11 Inwestor: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok Obręb: 7 Działki: 25; 30; 27

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok Obręb: 7 Działki: 25; 30; 27 Egz. NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU STADIUM: Materiały do zgłoszenia przebudowy drogi w zakresie nawierzchni jezdni. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,, PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1314 O GRA-MAR (BĄKÓW JAMY STACJA KOLEJOWA JAMY) W M. JAMY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,, PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1314 O GRA-MAR (BĄKÓW JAMY STACJA KOLEJOWA JAMY) W M. JAMY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1314 O w miejscowości Jamy. Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE Janusz Malinowski 18-400 ŁOMŻA ul. KAZAŃSKA 16/31 NIP: 718-123-96-64 R-451207329 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Miejscowość: Temat: ŁOMŻA Przebudowa kabla światłowodowego MNI Telecom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Przebudowa ulicy Krasickiego etap II w Puławach Kanał technologiczny na działkach nr 554; 436; 490; 402/9 w obrębie 2 Włostowice jednostce

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Urząd Gminy w Dłutowie ul. Pabianicka Dłutów. Nr uprawnień LOD/0511/ZH1T/05

PROJEKT WYKONAWCZY. Urząd Gminy w Dłutowie ul. Pabianicka Dłutów. Nr uprawnień LOD/0511/ZH1T/05 Ilość egz. Egz. nr Stadium PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Adres: Przebudowa sieci telefonicznej w rejonie ulic Łąkowej, Osiedlowej, Granicznej, Krzywej, Spokojnej, Spacerowej, Rzemieślniczej w Dłutowie Dłutów,

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna PROJEKT WYKONAWCZY.

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna PROJEKT WYKONAWCZY. Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 Zakres do realizacji NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NA Rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytut Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NA Rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytut Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna. Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NA Rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytut Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna. Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rysunki: Projekt wykonawczy rys. 1

Spis treści. Rysunki: Projekt wykonawczy rys. 1 Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...3 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.2 INWESTOR...3 1.3 ZLECENIODAWCA...3 1.4 WYKONAWCA...3 1.5 ZAKRES RZECZOWY ROBÓT...3 1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.7 UŻYTKOWNIKIEM...3 1.8

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor. Projektował:..

PROJEKT WYKONAWCZY. Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor. Projektował:.. Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor Projektował:.. Opracował: Nr archiwalny projektu:. 1 UZGODNIENIA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NR 8/1 SIEĆ KABLOWA PKP PLK. URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE ZEWNĘTRZNE

KOSZTORYS NR 8/1 SIEĆ KABLOWA PKP PLK. URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE ZEWNĘTRZNE KOSZTORYS NR 8/1 SIEĆ KABLOWA PKP PLK. URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE P.8/1 NAZWY I KODY ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM DZIAŁ 45 ROBOTY BUDOWLANE GRUPA 1 45 1-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA 2 45 2-9

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłączy telekomunikacyjnych Projekt Budowlany

Budowa przyłączy telekomunikacyjnych Projekt Budowlany Budowa przyłączy telekomunikacyjnych Projekt Budowlany Dokument: PROJEKT BUDOWLANY NA PRZYŁĄCZA TELEKOMUNIKACYJNE POMIEDZY BUDYNKAMI MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W PŁOŃSKU Inwestor:

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Połączenie ulicy Autostrada Poznańska z Autostradą A-6 w Szczecinie etap I Przebudowa sieci teletechnicznej PTC Sp. z o.o.

S P I S T R E Ś C I. Połączenie ulicy Autostrada Poznańska z Autostradą A-6 w Szczecinie etap I Przebudowa sieci teletechnicznej PTC Sp. z o.o. S P I S T R E Ś C I 1.Charakterystyka ogólna 1.1.Przedmiot projektu 1.2.Inwestor 1.3.Podstawa opracowania 1.4.Zakres rzeczowy 1.5.Uzgodnienia 2.Charakterystyka techniczna 2.1.Stan istniejący 2.2.Stan projektowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr.

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr. PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wlkp.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wlkp. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wlkp. TOM I TOM II XI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY TOM II TOM III TOM IV TOM V TOM VI TOM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA BUDOWĘ KABLA 24J

PROJEKT NA BUDOWĘ KABLA 24J KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE R ARCHIWAL Y: PW-145/59/12 EGZ. R 1 LICZBA EGZ. 4 PROJEKT NA BUDOWĘ KABLA 24J Temat: BUDOWA POŁĄCZE IA ŚWIATŁOWODOWEGO W RELACJI: KOME DA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1 Część ogólna... Część technologiczna... Uwagi końcowe... Wykaz norm i przepisów branżowych... Zestawienia... Załączniki...

Spis treści: 1 Część ogólna... Część technologiczna... Uwagi końcowe... Wykaz norm i przepisów branżowych... Zestawienia... Załączniki... Spis treści: 1 Część ogólna... 1.1 Inwestor... 1.2 Użytkownik... 1.3 Przedmiot i zakres opracowania... 1.4 Podstawa opracowania... 1.5 Zakres rzeczowy... 1.6 Uzgodnienia... 2 Część technologiczna... 2.1

Bardziej szczegółowo

I. OPIS III. RYSUNKI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU

I. OPIS III. RYSUNKI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU SPIS TREŚCI I. OPIS 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU 1.2. PODSTAWA OPRACOWNIA PROJEKTU 1.3. ZAKRES RZECZOWY 1.4. ADRES BUDOWY 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTU 2.1.

Bardziej szczegółowo

MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6

MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna PROJEKT WYKONAWCZY.

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna PROJEKT WYKONAWCZY. Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Sierakowo Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH Mikołów, kwiecień 2009 r. PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT ZADANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH -SIEĆ TELETECHNICZNA- INWESTOR: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach 40-381 Katowice Ul. Kantorówny

Bardziej szczegółowo

BRANŻA TELETECHNICZNA

BRANŻA TELETECHNICZNA MAXPROJEKT MAXPROJEKT Mateusz Jezierski ul.architektów 21/3, 81-528 Gdynia biuro@maxprojekt.gda.pl, tel. (0 58) 345 25 60 NIP 586-112-71-53 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA TELETECHNICZNA Temat projektu: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Miasto Katowice ul. Warszawska 4 40-006 Katowice fax. (032) 259 89 30

Miasto Katowice ul. Warszawska 4 40-006 Katowice fax. (032) 259 89 30 Inwestor: Nazwa projektu: Stadium : Miasto Katowice ul. Warszawska 4 40-00 Katowice fax. (03) 5 8 30 Wykonanie usług projektowych pn. Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od Placu Wolności do

Bardziej szczegółowo

Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej relacji: Libidza Przybyłów Kamyk Borowianka Kuźnica Kiedrzyńska Nowa Wieś Kopiec Czarny Las

Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej relacji: Libidza Przybyłów Kamyk Borowianka Kuźnica Kiedrzyńska Nowa Wieś Kopiec Czarny Las Tarnowskie Góry, 02.04.2015 r. Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10 Sitel Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskie Góry ul. Grodzka 1 zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w związku z przebudową ul. Wyścigowej i Turniejowej we Wrocławiu Data: 2008-12-08 Inwestor: Gmina Wrocław Obiekt: Projekt PT-1/2007 i PT-2/2007

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Temat: Przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz z studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O dz. nr 171, 177, 640 KM 2 Obręb Kamień

Bardziej szczegółowo

NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie

NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie ZADANIE BD 4449 PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie RODZAJ OPRACOWANIA: ZAMAWIAJĄCY: Przebudowa kabla światłowodowego ATM S.A. przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna TEMAT : Przebudowa ul. Senatorskiejw Legnicy ADRES : Legnica ul. SEnatorska INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 2 STADIUM : Szczegółowa Specyfikacja Techniczna BRANŻA

Bardziej szczegółowo

adres cz. dz. nr 26/1; 26/3; 28/8; 27/19; 27/37; 29/1; 58/6; 67/2; 58/10; 58/11 AM-37; Obręb Stare Miasto, Wrocław

adres cz. dz. nr 26/1; 26/3; 28/8; 27/19; 27/37; 29/1; 58/6; 67/2; 58/10; 58/11 AM-37; Obręb Stare Miasto, Wrocław Zagospodarowanie terenu w rejonie skrzyżowania ul. Świdnickiej i ul. Kazimierza Wielkiego wraz z: budową konstrukcji wsporczych pod oświetlenie i trakcję tramwajową, przebudową przejścia podziemnego na

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA - GRODZISK MAZ. / MILANÓWEK

WARSZAWA - GRODZISK MAZ. / MILANÓWEK WARSZAWA - GRODZISK MAZ. / MILANÓWEK Rozkład jazdy ważny od 2009.12.13 A D D D 2 D 2 D km 167 2231 101 201 103 301 203 105 401 205 403 303 107 169 405 207 407 109 111 409 209 411 413 113 115 117 211 119

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. CZĘŚĆ OPISOWA.. str CZĘŚĆ RYSUNKOWA. str. 8

Spis treści. 1. CZĘŚĆ OPISOWA.. str CZĘŚĆ RYSUNKOWA. str. 8 Spis treści 1. CZĘŚĆ OPISOWA.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... str. 3 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.... str. 3 1.4. OCHRONA KONSERWATORSKA. str. 3 1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA PROJEKTU.. str.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY EGZ.: 1 STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: NAZWA INWESTYCJI: ADRES OBIEKTU: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna D

Specyfikacja techniczna D Specyfikacja techniczna D-01.03.04 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z rozbudowa ulicy Sejneńskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653, od km 33+656 do km 35+580 tj. od ulicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROLAN MAREK LANGOWSKI Ul. Jabłonkowska 6 05-230 Kobyłka tel. / fax. ( 0-22 ) 786-28-67 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Stadium : Specyfikacja techniczna Miejscowość : Wołomin. Obiekt : Sieć monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

Nr arch. 007/2008 Ilość egz. 5 PROJEKT WYKONAWCZY

Nr arch. 007/2008 Ilość egz. 5 PROJEKT WYKONAWCZY PROJ-TEL-BUD Zbigniew Rybicki 24-220 Niedrzwica Duża ul. Bazowa 10 Nr arch. 007/2008 Ilość egz. 5 Egz. Nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY Temat : Budowa kabla światłowodowego w relacji: Szafa Optyczna Politechniki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E-00.00.02 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2882D, UL. BYSTRZYCKA, W GRANICACH ADMINISTRACCYJNYCH M. WAŁBRZYCH 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Adres: ul. Kościuszki Myszków, tel.

INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Adres: ul. Kościuszki Myszków, tel. Al. Wojciecha Korfantego 81, 40-160 Katowice Tel: 0-32 259 27 41, Fax: 0-32 259 274 42 INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Inwestor: GMINA MYSZKÓW Adres:

Bardziej szczegółowo

2.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 5,6 3.Oświadczenie projektanta

2.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 5,6 3.Oświadczenie projektanta SPIS TREŚCI: 1. Opis techniczny 3 2. Podstawa opracowania projektu 3 3. Przedmiot opracowania 3 4. Stan istniejący 5. Budowa kanalizacji kablowej 6. Harmonogram prac 4 7. Uwagi końcowe 8. Podstawowe materiały

Bardziej szczegółowo

TOM IV WH/5/P KANALIZACJA KABLOWA

TOM IV WH/5/P KANALIZACJA KABLOWA PRACOWNIA AUTORSKA I BIURO PRAWNE H.J. BUSZKIEWICZ SP. Z O.O. 60-772 Poznań ul. Matejki 68/4B, tel. 61 8658916 fax. 61 8659660 INWESTOR Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa 44-121 Gliwice ul. Gomułki 2 Tel. : Fax: (0-32) 270 88 31 (0-32) 270 88 33 (0-32) 270 88 34 E-mail : apropol @ wp.pl Bank Spółdzielczy Gliwice 22 8457 0008 2008 0011 8792 0001 NIP 631-100-90-29 REGON 271262342

Bardziej szczegółowo

II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 2 III. ZAŁĄCZNIKI PRAWNE... 3 IV. ZAŁĄCZNIKI FORMALNE... 6 V. OPIS OGÓLNY... 8 VI. OPIS TECHNICZNY... 9 VII. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW... 12

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Bogdan Iwulski RP-Upr.90/91 mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr. 59/93 mgr inż. Marcin Kmiecik mgr inż. Andrzej Sobaś Inwestor:

mgr inż. Bogdan Iwulski RP-Upr.90/91 mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr. 59/93 mgr inż. Marcin Kmiecik mgr inż. Andrzej Sobaś Inwestor: 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl Inwestor: Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Faza:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ PRAWNA... 2 1.1 UPRAWNIENIA + IZBA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 1.2 OŚWIADCZENIE INWESTORA... 2 2. OPIS TECHNICZNY... 3 2.1 TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5 CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści: 1. DANE OGÓLNE...3 1.1. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU...3 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...3 2.1. LOKALIZACJA PRZEJŚCIA...4

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. NORBERT WALKIEWICZ DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. NORBERT WALKIEWICZ DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Łącznik teleinformatyczny pomiędzy obszarem A i C INWESTOR : Gmina Miejska Olsztyn ADRES INWESTORA : ul. Jana Pawła II 1 BRANŻA : TELETECHNICZNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Spis treści Opis techniczny Dane ogólne Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres rzeczowy projektu

Spis treści Opis techniczny Dane ogólne Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres rzeczowy projektu Spis treści Opis techniczny.. 3 1. Dane ogólne. 3 1.1. Przedmiot opracowania 3 1.2. Podstawa opracowania. 3 1.3. Zakres rzeczowy projektu 3 1.4. Inwestor 3 1.5. Biuro projektowe.. 3 2. Część techniczna.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. DAN IŁAWA

ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. DAN IŁAWA ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22 tel./fax 89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp.pl DAN IŁAWA STADIUM Specyfikacja techniczna D-01.03.04 BRANŻA Telekomunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon. ul. Piasta 4/16, Kostrzyn Wlkp.

Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon. ul. Piasta 4/16, Kostrzyn Wlkp. Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp. NIP 972-061-15-87 REGON 301329715 tel. 0665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY: REWITALIZACJA STARÓWKI OLKUSKIEJ NAWIERZCHNIE, OŚWIETL., MAŁA ARCH. PROJEKT PRZEBUDOWY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY: REWITALIZACJA STARÓWKI OLKUSKIEJ NAWIERZCHNIE, OŚWIETL., MAŁA ARCH. PROJEKT PRZEBUDOWY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ T PROJEKT PRZEBUDOWY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ OBIEKT RYNEK W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: (REWITALIZACJA STARÓWKI OLKUSKIEJ NAWIERZCHNIE, OŚWIETLENIE, MAŁA ARCHITEKTURA) ADRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Num er. Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn.

Przedmiar robót. Num er. Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Przedmiar robót Num er Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Przedmiar Przebudowa napowietrznej sieci TPSA oraz linii kablowejświatłowodowej dla potrzeb monitoringu miasta,na odcinku od ul. Pułtuskiej do Prostej

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Przyłącze wodociągowe Numery ewidencyjne działek: Grodzonowice, gm. Skalbmierz, dz. nr ew. 6, 72 Nazwa i adres inwestora: Gmina

Bardziej szczegółowo

Materiały Przetargowe

Materiały Przetargowe Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostów stalowych w km 125,585 tor nr 1 i nr 2 linii kolejowej nr 68 Lublin- Przeworsk NR UMOWY: OBIEKT: Egz. Nr. INWESTOR PKP Polskie Linie Kolejowe S.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Nazwa zamówienia : Realizacja inwestycji projektowo-budowlanej, Rozbudowa Sieci Optotelekomunikacyjnej na terenie OŜarowa realizowana w projekcie E-świętokrzyskie - rozbudowa

Bardziej szczegółowo

T A B E L A E L E M E N T Ó W R O Z L I C Z E N I O W Y C H

T A B E L A E L E M E N T Ó W R O Z L I C Z E N I O W Y C H T A B E L A E L E M E N T Ó W R O Z L I C Z E N I O W Y C H ZADANIE: Budowa Sieci Szerokopasmowej dla Miasta śywiec CZĘŚĆ: Budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej i kabli światłowodowych relacji Urząd

Bardziej szczegółowo

Lafrentz - Polska Sp. z o.o.

Lafrentz - Polska Sp. z o.o. Wykonawca: Lafrentz - Polska Sp. z o.o. Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Poznań ul. Zbąszyńska 29 56 1750 1019 0000 0000 0444 4833 60-359 Poznań fax (0-61) 86 74 079 NIP 783-10-04-441 tel. (0-61) 86 74 050

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 229, DOJAZD DO AUTOSTRADY A-1; ODCINEK OD PROJ. ZJAZDU Z OBWODNICY PELPLINA DO DR. KRAJ NR

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 229, DOJAZD DO AUTOSTRADY A-1; ODCINEK OD PROJ. ZJAZDU Z OBWODNICY PELPLINA DO DR. KRAJ NR "DROP" Zofia Gruszecka NIP 957-006-48-75 Regon 192738780 BPH PBK S.A. II O/GDAŃSK 69 1060 0076 0000 4022 3002 2281 80-215 GDAŃSK tel/fax (0-58) 347 98 55 ul. Raciborskiego 40 0-603 608 185 e-mail: drop1@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Wiejskiej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Spacerowej w Łomiankach SPIS ZAWARTOŚCI

Przebudowa ulicy Wiejskiej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Spacerowej w Łomiankach SPIS ZAWARTOŚCI SPIS ZAWARTOŚCI 1. PLAN ORIENTACYJNY 2. OPIS TECHNICZNY 3. PRZEKROJE NORMALNE 4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500 5. PRZEDMIAR ROBÓT 6. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 7. ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Z

Bardziej szczegółowo