UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII. ul. Miecznikowa Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII. ul. Miecznikowa 1. 02-096 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII ul. Miecznikowa Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: sprzedaż i dostawę fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego z komorą hodowlaną, kamerą oraz komputerem sterującym dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. CPV , Rozdział I - Instrukcja. 2. Rozdział II - Formularz oferty wraz z załączonymi formularzami. 3. Rozdział III - Wzór umowy. Tryb: przetarg nieograniczony Nr WB/37/09/13 SIWZ opublikowana na stronie internetowej: 1

2 Rozdział I INSTRUKCJA art. 1 ZAMAWIAJĄCY 1. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28, NIP: , REGON: , zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: sprzedaż i dostawę fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego z komorą hodowlaną, kamerą oraz komputerem sterującym dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 2. Uniwersytet Warszawski posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz z późn. zm.). art. 2 INFORMACJE OGÓLNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, opublikowana w Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm., zwana dalej ustawą, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 2. Tryb zamówienia publicznego przetarg nieograniczony. 2 Dopuszczenie wykonawcy do udziału w przetargu nieograniczonym 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1. W przypadku, gdy wykonawca składa więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi wykonawcami; oferty takiego wykonawcy zostaną odrzucone. 3. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wykonawca określi, jaki zakres zamówienia wykona siłami własnymi, a jaki przy pomocy podwykonawców. 2

3 art. 3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 Opis przedmiotu zamówienia Kod CPV: , przedmiotem zamówienia jest: sprzedaż i dostawa fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego z komorą hodowlaną, kamerą oraz komputerem sterującym dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specyfikacja techniczna - Minimalne wymagane parametry: MIKROSKOP mikroskop optyczny odwrócony, wyposażony w jasne pole, fluorescencję oraz oświetlacz white light TIRF (total internal reflection fluorescence) tor optyczny w kształcie litery U dwuwarstwowa budowa statywu pozwalająca umieścić jedno nad drugim dwa koła filtrowe do fluorescencji lub jedno koło filtrowe i dodatkowe wyposażenie optyczne o wysokości co najmniej 60 mm mikroskop musi umożliwiać montaż zbudowanych przez użytkownika urządzeń pomiędzy miską obiektywową a zmieniaczem filtrów do fluorescencji w odległości nie większej niż 110 milimetrów od płaszczyzny fokalnej obiektywu, minimum 70 mm przestrzeni między miską obiektywową a zmieniaczem filtrów mikroskop podłączony do komputera przez złącze USB stabilny statyw wyposażony w 4 porty optyczne (tylny, lewy, prawy oraz nasadka okularowa) zapewniające na jednym z portów bocznych podział światła 20:80 możliwość rozbudowy o port przedni zmotoryzowane, sterowane z poziomu oprogramowania przełączanie pomiędzy portami sterowanie funkcjami mikroskopu z panelu w obudowie oraz z poziomu oprogramowania stolik preparatowy, zmotoryzowany w płaszczyźnie XY, z uchwytami na szkiełka podstawowe oraz szalki o średnicy 35 mm ręczne i zmotoryzowane ustawienia w osi Z o minimalnym kroku 25 nm; ustawianie ostrości mikro/makro z regulacja dokładności i blokadą ruchu, łączny zakres ruchu w osi co najmniej Z - 10 mm zmotoryzowany rewolwer obiektywów na 6 obiektywów z odczytem położenia przez program sterujący i miejscem na wsuwki do kontrastu Nomarskiego funkcja wycofania obiektywu i automatycznego powrotu do płaszczyzny ostrości widzenia przy zmianie obiektywu na inny wbudowany, optyczny zmieniacz powiększeń o mnożniku równym 1.5x dający powiększenie we wszystkich portach optycznych mikroskopu kondensor tarczowy, wielogniazdowy do pracy w jasnym polu oraz kontraście interferencyjnym Nomarskiego (na ob. 20x i 40x) z możliwością rozbudowy o kontrast fazowy lub kontrast Hoffmana odległość robocza kondensora do kontrastu Nomarskiego co najmniej 30 mm apertura numeryczna kondensora 0,52 elementy optyczne wymagane do pracy w kontraście Nomarskiego dla obiektywów 20x i 40x w tym płytka lambda możliwość obserwacji w świetle spolaryzowanym lampa halogenowa o mocy minimum 100 W do obserwacji w świetle przechodzącym, z regulacją natężenia światła sterowaną z poziomu oprogramowania 3

4 system epifluorescencji z oświetlaczem światłowodowym wyposażony w oświetlacz TIRF (total internal reflection fluorescence) wykorzystujący lampę fluorescencyjną jako źródło światła zarówno do fluorescencji jak i do TIRF (tzw. White Light TIRF) lampa rtęciowa/metalhalidowa zewnętrzna o mocy 200 W, z regulacją natężenia światła zmotoryzowany rewolwer na filtry fluorescencyjne, sześciopozycyjny bloki filtrów fluorescencyjnych do barwników DAPI GFP RFP nasadka okularowa dwuoczna z regulacja rozstawienia okularów, wbudowaną soczewką Bertranda oraz odcinaczem światła wpadającego do mikroskopu przez okulary okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia 22 mm, z podziałkami i z muszlami ocznymi, z regulacjami dioptryjnymi dla obu oczu sterowanie funkcjami mikroskopu, zmiany obiektywów, zmiany filtrów, z panelu w obudowie i z oprogramowania zestaw obiektywów o długości optycznej min. 55 mm i parametrach minimalnych: CFI Plan Achromat 20X N.A. 0.40, W.D dwie sztuki CFI Plan Achromat 10X N.A. 0.25, W.D mm CFI Plan Fluor 20X N.A.0,50 W.D mm CFI Plan Fluor 40X olejowy N.A. 1.30, W.D. 0.2 mm KOMORA HODOWLANA komora nastolikowa z grzaniem elektrycznym zakres temperatury od 3 stopni pow. temp otoczenia do 50 stopni dokładność temperaturowa : 0.1 C grzana pokrywa szklana wymienne adaptery do szalek w zestawie: szalki 35 mm szkiełka podstawowe możliwa rozbudowa o mieszacz gazów sterowanie ekranem dotykowym udostępnione SDK (software development kit) KAMERA Monochromatyczna chłodzona superczuła cyfrowa kamera do fluorescencji i jasnego pola, CCD 1,5 mln pixeli przetwornik co najmniej 2/3 cala dostępne rozdzielczości obrazowania: 1280 x 1024, 640 x 512, 640 x 480, 320 x 240 pikseli binning 2x2 i 4x4 (współpraca sąsiednich pikseli dla podniesienia jasnosci obrazu) chłodzenie o minimum 10 stopni Celsjusza poniżej temperatury otoczenia czułość: regulowana od ISO 400 do ISO 8000 błąd linearności mniejszy niż 2% prąd ciemny 0.7e/piksel/s prędkość w pełnej rozdzielczości 1280x1024 minimum 19 klatek na sekundę minimalna prędkość przy rozdzielczości 640x480 pikseli min. 32 klatki na sekundę minimalna prędkość przy rozdzielczości 320x240 pikseli min. 48 klatek na sekundę czas ekspozycji od maximum 1/1000 sekundy do minimum 600 sekund elektryczne trigerowanie zewnętrzne (wykonania zdjęcia ) według parametrów konfigurowalnych w programie sterującym 4

5 OPROGRAMOWANIE sterowanie zmotoryzowanymi funkcjami mikroskopu udostępniony zestaw narzędzi dla programistów (SDK Software Development Kit) pozwalający na stworzenie przez użytkownika odrębnych programów sterujących pracą mikroskopu w języku C/C++, C# lub kompatybilnym z platformą.net możliwość współpracy oprogramowania sterującego mikroskopem z zamontowanymi w komputerze kartami I/O w zakresie generacji lub odbioru sygnału TRIGG, co umożliwi synchronizację dwukierunkową sekwencji pomiarów mikroskopowych oraz pracy dołączonych, dodatkowych urządzeń zewnętrznych wysyłanie poleceń na port COM z makr w programie sterującym sterowanie kamerą i obiektywami (np. pobieranie obrazu, czas ekspozycji, rozdzielczość, binning, powiększenie) składanie obrazu z poszczególnych kanałów fluorescencyjnych w jeden obraz (fluorescencja wielokanałowa) kreator pobierania fluorescencji wielokanałowej obsługujący dwanaście kanałów, możliwość niezależnego uaktywnienia lub nie każdego z kanałów, automatyczne przełączanie pozycji w kole filtrów fluorescencyjnych możliwość pobierania zdjęć z krokiem czasowym możliwość zbierania sekwencji obrazów wraz ze zmianą położenia w osi Z (stosów) możliwość nagrywania filmów ręczne pomiary na płaszczyźnie także na przekazywanym na żywo obrazie z kamery pomiary automatyczne (np. liczba obiektów, długość, szerokość, pole powierzchni, jasność, współczynniki kształtu) na płaszczyźnie także na przekazywanym na żywo obrazie z kamery nanoszenie na zdjęciach: opisów, strzałek, skali, znaczników płaszczyźnie także na przekazywanym na żywo obrazie z kamery regulacja kontrastu, nasycenia, odcieni z możliwością natychmiastowego podglądu obracanie obrazu, tworzenie odbicia lustrzanego płaszczyźnie także na przekazywanym na żywo obrazie z kamery zapisywanie odczytywanie zdjęć w formatach jpeg2000, JPG, tiff, bmp możliwość bezpośredniego drukowania pobranych zdjęć matematyczne operacje na obrazach ( nakładanie, dodawanie, odejmowanie) zautomatyzowana konwersja sekwencji plików na inne formaty z opcja zmiany wymiarów obrazu możliwość rejestracji obrazu z kilku wybranych położeń stolika (multi-position) oraz kreator tworzenia (składania) obrazów większych niż pole widzenia kamery wyznaczanie profili jasności wzdłuż zadanych linii oprogramowanie tego samego producenta co mikroskop KOMPUTER zestaw komputerowy do jednoczesnej obsługi mikroskopu i układu tomografu optycznego OCT - stacjonarny (komputer i dwa monitory). W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta jednostki centralnej i monitorów chipset dostosowany do oferowanego procesora, oferujący zintegrowany kontroler USB 3.0, taki jak Intel Z77 lub równoważny 5

6 procesor czterordzeniowy o wydajności minimalnej wg. PassMark 9600 punktów (wg. częstotliwość pracy szyny QPI/DMI minimum 5 GT/s, pamięć cache L2 1MB, L2 8MB, obsługa technologii Hyper-Threading, architektura x64, obsługa dynamicznej zmiany częstotliwości pracy, obsługa instrukcji SSE 4.1/4.2 i AVX, co najmniej 8 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu. Koniecznie musi współpracować z biblioteką IPP (Integrated Performance Primitives). wentylator na procesor - socket AM3, maksymalna prędkość obrotowa 1500 obr./min, maksymalna głośność 25,5 db, łożysko Hydro Dynamic Bearing, radiator aluminiowomiedziany pamięć RAM 32GB DDR3 minimum 2400 MHz, opóźnienie cycle latency 11, Dopuszcza się 4x8GB o tych samych parametrach. dysk rozruchowy dla systemu operacyjnego SSD PCIE min. 480GB 1,5GB/s 230k IOPs dwa dyski twarde 3,5, pojemność 4TB każdy, interfejs SATA 600, 7200 obr/min, pamięć cache 64MB, średni czas dostępu ok. 5ms płyta główna - socket 1155, obsługująca DDR3 DIMM, 4 gniazda pamięci 32GB max, 5 x PCIe 3,0 x16, 1 x PCIe 2,0 x4 oraz 1 x mpcie 2,0; 6 x Serial ATA III, 3 x Serial ATA II, minimum 4x USB 3,0, minimum 4x USB 2,0, zintegrowana karta sieciowa LAN 10/100/1000Mbit/s karta graficzna 2560MB 2xDVI&mHDMI (PCI-E), obsługująca technologię CUDA klawiatura USB w układzie polski programisty, pełnowymiarowe klawisze funkcyjne i klawiatura numeryczna, taka jak Logitech K120 lub równoważna mysz laserowa, bezprzewodowa (fale radiowe), zasięg minimum 10m, rozdzielczość minimum 1000 dpi, 5 programowalnych przycisków i rolka przewijana, interfejs USB, taka jak Logitech M510 lub równoważna dwa monitory 23, rozdzielczość minimum 1920x1080 px, matryca WLED, kontrast 1000:1, jasność 250 cd/m2, czas reakcji 5ms, kąt widzenia: 170 w poziomie i 160 w pionie, rozpiar plamki 0,265 mm, złącza VGA (D-Sub), DVI-D, Display Port, 2xUSB, z funkcją PIVOT obudowa jednostki centralnej typu bigtower, kompatybilna z ATX, Extended ATX, Micro ATX, montaż beznarzędziowy, złącza: 2xUSB 3.0 oraz 4xUSB2.0, e-sata, Firewire IEEE 1394a, 5x wnęka wewnętrzna 5.25 cala, 5x wnęki wewnętrzne 3.5 cala zasilacz 1000W, standard ATX 12V 2.3, wtyczki zasilania: ATX 24pin, 6x SATA, 6x 4-pin Molex, 3x 6/8-pin PEG, 3x 6-pin PEG, 2x Floppy, filtry termiczne, przeciwnapięciowy, przeciwprzeciążeniowy, natężenia przy napięciach: +3.3V 28A, +5V 30A, +12V1 20A, +12V2 20A, +12V3 30A, +12V4 30A, -12V 0.8A, +5VSB 3A, Certyfikat 80 PLUS&reg nagrywarka Blu-Ray (DVD+/-RW + Blu-ray) wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt 4 dyski zewnętrzne o pojemności 4TB, 3.5, interfejs USB 3.0, 5400 obr/min, karta Frame Grabber do obsługi dodatkowej kamery połączonego układu mikroskopu odwróconego i tomografu optycznego OCT, PCI Express, interfejs Camera Link x2, pamięć karty 512 MB, RTSI, maksymalna częstotliwość wyzwalania 2 MHz, zakres częstotliwości zegara piksela 20MHz-85MHz, dołączone Vision Acquisition Software; przewody interfejsu Camera Link (5m) z opcją PoCL karta I/O PCI, 8 wyjść analogowych, rozdzielczość 16bitów, zakres napięć +/- 10V, dokładność 2,24 mv, odświeżanie 1 MS/s, 8 dwukierunkowych kanałów cyfrowych, maksymalna częstotliwość zegara 10MHz, poziomy TTL, dwa liczniki, 68-pinowe męskie złącze I/O typu SCSI-II; ekranowany przewód 68-pinowy długości 2m; blok złączy BNC dla I/O analogowych, terminal dla połączeń cyfrowych, 6

7 Wymagania ogólne: Szkolenie: dla pracowników zamawiającego (Zakład Embriologii UW) mające miejsce w Warszawie. Transport: wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt do Zakładu Embriologii UW (ul. Ilji Miecznikowa 1, Warszawa), zainstalować go oraz uruchomić. Wszystkie elementy urządzenia muszą być fabrycznie nowe (nieużywane). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2 Wymagany termin realizacji zamówienia 1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: dostawa do 12 tygodni od daty podpisania umowy. 2. Oferty z dłuższym terminem realizacji zostaną odrzucone. 3. Wykonawcy mogą zaproponować w ofertach krótszy termin realizacji zamówienia, niż przedstawiono wyżej. 3 Wymagany okres i warunki gwarancji 1. Wykonawca udzieli bezpłatnej gwarancji na minimum 18 miesięcy (nie krótszej niż gwarancja producenta). 2. Oferta z krótszym okresu gwarancji zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań Zamawiającego. 3. Wykonawca udzieli rękojmi na przedmiot zamówienia na okres minimum 12 miesięcy od daty podpisania przez strony protokołu odbioru. 4. Wykonawca zapewni reakcję serwisu do 48 godzin w dni robocze (kontakt serwisanta telefonicznie lub mailowo w celu zdiagnozowania problemu). 5. Naprawa do 21 dni roboczych. 4 Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. art. 4 WYKAZ OŚWIADCZEŃ I/LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, WYKAZ OŚWIADCZEŃ I/LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA 7

8 1 Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Formularz Nr 1. 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualnego zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PODMIOTY ZBIOROWE, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 8

9 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Zamawiający żąda złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 50, poz. 331 późn. zm.) lub informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - Formularz nr 2 informacja dot. grupy kapitałowej. 2 Wykonawcy zagraniczni 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 1 ust. 1: 1) pkt 2-4 i 6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 2) pkt 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz ust. 1 pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 9

10 6. Wykonawca dołącza do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę określoną w art. 4 3 ust. 3 pkt 4 lub równowartość tej kwoty według średniego kursu NBP z dnia składania ofert. 3 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy. 2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy został określony w ust O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca wykaże główne dostawy wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywane, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Przez główne dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający rozumie trzy dostawy mikroskopu fluorescencyjnego odwróconego z wyposażeniem o wartości minimum ,00 zł brutto każda; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 10

11 5. Potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, nastąpi na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w 4 niniejszego artykułu i oparty będzie na zasadzie TAK/NIE (spełnia /nie spełnia) 6. Warunki, o których mowa w ust. 3, oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. 4 Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych oświadczeń i/lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania 1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Formularz nr 3 2. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda: oświadczenia - wykazu głównych dostaw wraz z załącznikami - Formularz nr 4 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a, c) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw określone w 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego dostawy wskazane w wykazie głównym dostaw, zostały wcześniej wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów. 11

12 3. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający żąda przedstawienia: opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę określoną w art. 4 3 ust.3 pkt W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawców dołączenia do oferty Certyfikatu zgodności CE świadczącego o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa. 5. W przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 5 Inne oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania 1. Wykonawca złoży: 1) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii, 2) dowód wniesienia wadium dołączyć do oferty w formie oryginału Wysokość wadium została określona w art. 6 SIWZ. 3) oświadczenie dot. spełnienia przez urządzenie wszystkich wymaganych parametrów wraz ze szczegółową specyfikacją parametrów urządzenia oferowanego - Formularz nr 5. W przypadku niepodania przez Wykonawcę parametrów oferowanego urządzenia, oferta, jako nieodpowiadająca treści SIWZ, zostanie odrzucona. 4) Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom określony zakres zamówienia, musi to wykazać na Formularzu nr 6. Wykonawca wykonujący zamówienie wyłącznie siłami własnymi nie dołącza niniejszego formularza. 2. Zaleca się dołączenie do oferty Formularza nr 7 sporządzonego przez Wykonawcę szczegółowego zestawienia(spisu) wszystkich oświadczeń i dokumentów itp. 12

13 3. Dokumenty, których aktualność (dzień wystawienia) nie została określona szczegółowo w niniejszym paragrafie muszą być ważne (aktualne) na dzień składania ofert. 6 Informacje dotyczące konsorcjum 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 2. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum (w tym spółka cywilna): 1) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo: poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. 2) dowód wniesienia wadium dotyczy całego konsorcjum. Wadium może być wniesione poprzez złożenie oddzielnych dokumentów wadialnych przez poszczególnych członków konsorcjum. Wadium wnoszone w pieniądzu może być wnoszone w częściach przez poszczególnych członków konsorcjum, przez jednego z nich lub przez pełnomocnika. Sumy poszczególnych dokumentów wadialnych muszą składać się na wadium w wysokości określonej w niniejszej SIWZ. 3) Formularz oferty podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum. 4) Formularz nr 1 podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum. Formularz nr 1 obowiązuje każdego z członków konsorcjum oddzielnie. Dokumenty wymienione w art. 4 1 ust. 1 pkt. 2 6 obowiązują każdego z członków konsorcjum oddzielnie. Każdy z członków konsorcjum musi złożyć komplet wyżej wymienionych dokumentów, podpisanych przez pełnomocnika konsorcjum lub wszystkich członków konsorcjum. 5) Formularz nr 2 podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum. Formularz nr 2 obowiązuje każdego z członków konsorcjum oddzielnie. Każdy z członków konsorcjum musi złożyć informację dot. grupy kapitałowej, podpisaną przez pełnomocnika konsorcjum lub wszystkich członków konsorcjum. 13

14 6) Formularz nr 3 - podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. Formularz jest wspólny dla całego konsorcjum. 7) Formularz nr 4 podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum. Formularz jest wspólny dla całego konsorcjum. Ilość dostaw wykazana we wspólnym formularzu dla całego konsorcjum, sumuje się dla wszystkich członków konsorcjum. Załączniki (dowody, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie) poświadcza/podpisuje za zgodność z oryginałem pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. 8) Polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia poświadcza/podpisuje za zgodność z oryginałem pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. Wymagana kwota ubezpieczenia sumuje się dla wszystkich członków konsorcjum. 9) Formularze nr 5, nr 6 i nr 7 - podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. Formularze są wspólne dla całego konsorcjum. 10) Inne niewymienione dokumenty, oświadczenia i formularze podpisuje (lub parafuje) pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum i dotyczą one całego konsorcjum. 7 Ogólne warunki składania ofert przez konsorcja 1. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 2. Oferta złożona przez konsorcjum musi spełniać następujące dodatkowe wymogi: 1) należy załączyć pełnomocnictwo dla reprezentowania konsorcjum, zgodnie z 6 ust. 2 pkt 1 niniejszego artykułu; pełnomocnictwo musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania, 2) oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę, 3) pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę, 4) realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie, 5) wszystkie podmioty składającą wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, 6) spełniać wszystkie wymagania odnośnie uprawnień do uczestnictwa w przetargu. 8 Forma dokumentów 1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem pełnomocnictw, określonych w niniejszej SIWZ, których treść i forma muszą być zgodne z odpowiednimi zapisami niniejszego artykułu. 14

15 2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. art. 5 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1 Wyjaśnienie dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia 1. Pytania należy kierować na piśmie (przekazać faksem, pocztą lub osobiście) na adres Zamawiającego podany w 3 ust. 3 niniejszego artykułu. 2. Treść wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami i zmianami. 2 Forma porozumiewania się 1. W tym postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych określonych w Zarządzeniu Rektora UW) od poniedziałku do piątku w godzinach Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: dr Magdalena Sobolewska tel. (22) Z osobą wymienioną w ust. 1 można kontaktować się w dni robocze w godzinach telefonicznie lub osobiście w siedzibie Zamawiającego określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. 3. Adres, na który należy przesyłać korespondencję: UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Biologii ul. I. Miecznikowa 1, Warszawa fax.: (22)

16 art. 6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1 Wysokość wadium i formy jego wniesienia 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości ,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) lub równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza w tytule przelewu należy wpisać wadium i numer postępowania. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłąc z n i e p r z e l e w e m na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie Zamawiającego lub banku. Zaleca się potwierdzenie kopi przelewu za zgodność z oryginałem zgodnie z zapisem art ust. 7 niniejszej SIWZ. 4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Nr z podaniem numeru przetargu (na przelewach nr rachunku należy pisać w sposób ciągły - bez spacji). 5. Wadium wniesione przelewem na konto UW uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed terminem składania ofert konto Zamawiającego będzie uznane kwotą wadium. 2 Zwrot, ponowne wniesienie i zatrzymanie wadium 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16

17 4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi w umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń określonych, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie (art. 46 ust. 4a Ustawy). 7. Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana (art. 46 ust. 5 Ustawy): 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. art. 7 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. art. 8 CENA OFERTY 1 Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT. Ceną oferty jest cena brutto zawarta w Formularzu oferty. 2. Cena przedstawiona przez wykonawcę jest ceną ryczałtową. Cena oferty musi zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania zadania, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają wykonawcę zamówienia musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 3. Do oceny ofert zamawiający przyjmie cenę brutto z formularza oferty. 4. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. w stosunku do kwoty OGÓŁEM. 5. Ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym oraz cenę oferty określoną w formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę). 17

18 2 Informacje dotyczące walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 1. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez wykonawcę, muszą być wyrażone w złotych polskich. 2. Wszelkie przyszłe rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. art. 9 OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT 1 Kryterium wyboru ofert oraz jego waga 1. Kryterium wyboru ofert jest: cena /C/ % (waga kryterium) Kryterium temu zostaje przypisana maksymalna liczba 100 punktów. Liczba punktów będzie przyznawana poszczególnym Wykonawcom, według poniższej zasady: Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty - liczba punktów wyliczona wg wzoru : Ci = cena najniższa x 100 pkt. cena oferty badanej i - numer oferty badanej Ci - liczba punktów za kryterium cena (oferty badanej) cena oferty - cena brutto z Formularza oferty. 2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie się posługiwała następującym wzorem: W oi = Ci x 100 % gdzie: W oi - wskaźnik oceny oferty badanej Ci - liczba punktów za kryterium cena oferty badanej 100 % - waga kryterium ceny Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów. art. 10 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1 Przygotowanie ofert 1. Oferta (Formularz oferty), wraz z załączonymi dokumentami, oświadczeniami itd. musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia zwrotów obcojęzycznych w ofercie, o ile są nazwami własnymi lub nie posiadają powszechnie używanego odpowiednika w języku polskim 18

19 2. Jeżeli z załączonych dokumentów, określających sposób reprezentowania wykonawcy wynika, że do reprezentowania wykonawcy, konieczne są podpisy łącznie dwóch lub więcej osób, brak jednego z tych podpisów spowoduje odrzucenie oferty. 3. Jeżeli w niniejszej SIWZ zamieszczony został zapis o konieczności złożenia podpisu (parafy) przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, należy składać podpisy zgodnie z zapisem ust. 2, w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego np. pieczęcie imienne. 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby, wszystkie oferty tego wykonawcy zostaną odrzucone. 5. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzami zamieszczonymi w rozdziale II Specyfikacji, stosując się do wymagań określonych w Specyfikacji. 6. Do formularza oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wymagane postanowieniami Specyfikacji - w formie określonej w Specyfikacji. 7. W przypadku, gdy wykonawca do oferty załączy kopię jakiegoś dokumentu, ostatnia zapisana strona tej kopii musi być potwierdzona (podpisana) za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z zapisami ust. ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. Pełnomocnictwa należy załączyć do oferty wyłącznie w formie określonej w art. 4 niniejszej SIWZ. 8. Załączona kopia dokumentu powinna być czytelna. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 9. Zaleca się, aby wszystkie strony/kartki oferty były parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego paragrafu parafa obligatoryjna. 10. Zaleca się, aby każda strona lub kartka oferty była ponumerowana z zachowaniem ciągłości numeracji. W Formularzu nr 7 należy podać informację dotyczącą łącznej ilości stron lub kartek całej oferty. 11. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w ofercie wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być datowane i parafowane (parafa obligatoryjna) przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z zapisami ust. ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. 12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert niezależnie od wyniku postępowania. 13. Zaleca się, aby oferta była trwale zespolona (zszyta lub zbindowana). 14. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane innym uczestnikom postępowania, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że nie mogą one być udostępniane - art. 8 ust. 3 Ustawy. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust Wykonawca powinien zamieścić w ofercie (na odrębnej stronie) zapis informujący, które z załączonych dokumentów, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 19

20 2 Zmiana lub wycofanie ofert W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie w sposób określony w art Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie lub innym opakowaniu odpowiednio oznakowanym. W takich przypadkach koperty lub opakowania powinny być opatrzone napisami "ZMIANA OFERTY" lub "WYCOFANIE OFERTY ". Koperty oznaczone napisem WYCOFANIE OFERTY będą otwierane w pierwszej kolejności. Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert. art. 11 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1 Informacje o sposobie składania ofert 1. Składanie ofert: 1) opakowanie ofert. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. Należy stosować jedną kopertę lub opakowanie. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić adres (oznakowanie) według poniższego wzoru: Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii ul. Ilji Miecznikowa 1, Warszawa O F E R T A w przetargu nieograniczonym Nr WB-37/09 13 na: sprzedaż i dostawę fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego z komorą hodowlaną, kamerą oraz komputerem sterującym dla Wydziału Biologii UW 2) miejsce i termin składania ofert pisemnych: a) Ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną zgodnie ze Specyfikacją, należy składać w siedzibie prowadzącego postępowanie - Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego - Portiernia, ul. I. Miecznikowa 1, Warszawa, nie później niż do dnia 08 lipca 2013 r. do godziny 12:00. b) W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych, za termin złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpłynięcia oferty na Wydział Biologii. UWAGA: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego. 20

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Usługę polegającą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo