Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r."

Transkrypt

1 Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 września 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią sierpień 2013

2 Uwagi wstępne 1. Użyte w tabeli opłat i prowizji określenia: Bank, Oddział, Filia, Punkt Kasowy oznaczają jednostki organizacyjne Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią wykonujące obsługę klienta. 2. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe pobiera się od wpłacającego, chyba że umowa z posiadaczem rachunku stanowi inaczej. 3. Zarząd Banku dopuszcza możliwość negocjowania z klientem indywidualnych stawek prowizji i opłat. 4. Prowizje i opłaty od dokonywanych transakcji gotówkowych i bezgotówkowych pobierane są w momencie wykonania transakcji. 5. Prowizja za prowadzenie rachunków pobierana jest za dany miesiąc ostatniego roboczego dnia miesiąca z rachunku klienta. 6. Prowizję i opłaty za wynajem skrytek, przechowywanie depozytów, wynajem portfeli i kluczy do wrzutni pobiera się do 10 za dany miesiąc. 7. Wysokość prowizji i opłat od operacji gotówkowych jak i bezgotówkowych pobrana jest z rachunku bankową notą memoriałową. Prowizja i opłaty od operacji gotówkowych mogą być pobierane gotówką w czasie dokonywania wpłaty z jednoczesnym odnotowaniem wysokości na dokumencie. 8. Pozostałe prowizje i opłaty w zależności od rodzaju pobierane są gotówkowo lub bezgotówkowo. 9. Opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz w miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez bank, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 2

3 Rozdział I. Czynności i usługi bankowe dotyczące rachunków i przeprowadzania rozliczeń waluta krajowa Tradycyjnie (w kasie Banku) za pomocą karty własnej 1 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 2. Prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (nie dotyczy rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego osoby małoletniej Junior ) miesięcznie miesięcznie w ramach Internet Bankingu miesięcznie 3. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki bankowe (opłata od każdej dyspozycji): prowadzone w Banku Spółdzielczym prowadzone w innych bankach 1,50 zł 1,00 zł 1,00 zł przelewy realizowane w systemie SORBNET: a) powyżej ,99 zł b) poniżej ,00 zł ( nie pobiera się opłaty standardowej za przelew ) 15,00 zł 30,00 zł ,00 zł 30,00 zł 4. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta zlecenia stałe (opłata od każdej dyspozycji) 2,00 zł --- 1,00 zł 5. Dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków w terminie wskazanym przez Klienta zlecenia stałe (opłata od każdej dyspozycji) wewnątrz banku Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego 2,00 zł --- 1,00 zł 7. Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego dotyczącego przelewów wewnątrz banku 8. Odwołanie zlecenia stałego 2,00 zł --- 2,00 zł 9. Odwołanie zlecenia stałego dotyczącego przelewów wewnątrz banku Wpłaty gotówkowe na rachunki w Banku Spółdzielczym --- na rachunki w innych bankach 0,5% nie mniej niż 3,50 zł, nie więcej niż 150,00 zł na rzecz Urzędów Skarbowych zg. z zawartymi umowami (w przypadku braku umów 0,5%, nie mniej niż 3,50 zł, nie więcej niż 150,00 zł) na działalność pożytku publicznego wpłaty czynszów do wspólnot mieszkaniowych oraz prywatnych właścicieli 1,50 zł kamienic posiadających rachunki w Banku Spółdzielczym 11. Wypłaty gotówkowe Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) realizowane z wpływów bieżących: Prowadzenie rachunków lokat terminowych Wpłaty i wypłaty z rachunków lokat terminowych Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym i wkładem terminowym opłata od każdego pełnomocnika 16. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym i terminową lokatą oszczędnościową opłata od każdego pełnomocnika 17. Polecenie zapłaty: 10,00 zł 10,00 zł 1 usługa dostępna w całodobowej strefie samoobsługowej : Nakło nad Notecią, ul. Sądowa 10,Nakło nad Notecią, ul. Rynek 9, Nakło nad Notecią ul. Asnyka 2, Sadki, ul. Powstańców Wlkp. 1,Bydgoszcz, ul. Abrahama 8,Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 18, Potulice, ul. Bydgoska 13/41 2 dotyczy organizacji wymienionych w rejestrze organizacji pożytku publicznego publikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) 3

4 złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela 2,00 zł realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2,00 zł odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania) lub aktualizacja 2,00 zł upoważnienia polecenia zapłaty odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku 2,00 zł dłużnika 18. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego 10,00 zł 19. Wydanie książeczki czekowej 10,00 zł 20. Za przechowywanie zamówionych, a nieodebranych w terminie blankietów 15,00 zł czekowych i kart przez okres dłuższy niż 30 dni 21. Wysłanie na życzenie Klienta listem poleconym blankietów czekowych 10,00 zł + koszt przesyłki 22. Sporządzenie i przekazanie pocztą wyciągów bankowych (1 raz w miesiącu) 23. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku kalendarzowego na wniosek Klienta za każdy poprzedni rok 50% więcej 24. Sporządzenie odpisu (opłata za każdy odpis): 20,00 zł wyciągu bankowego (bez załączników) 10,00 zł każdego załącznika do wyciągu 2,00 zł dokumentu pozostającego w archiwum Banku w przypadku, gdy Klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł dokumentu pozostającego w archiwum Banku w przypadku, gdy Klient nie określi daty dokonania operacji od 20,00 do 100,00 zł 25. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokości salda 20,00 zł 26. Wydanie opinii o Kliencie na jego wniosek 30,00 zł 27. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu 30,00 zł 28. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 29. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu (opłata od każdego spadkobiercy) 20,00 zł 15,00 zł 30. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualne i odwrotnie 20,00 zł 31. Za sporządzenie i wysłanie monitu (listem poleconym) z powodu powstania salda debetowego na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 32. Za zastrzeżenie dokumentu tożsamości: a) dla Klientów BS Nakło b) dla osób nie będących Klientami BS Nakło 15,00 zł 50,00 zł 33. Potwierdzenie zgodności podpisów 20,00 zł 34. Wymiana krajowych znaków pieniężnych 0,10 % 35. Za wydanie kolejnego hasła i odblokowanie usługi Internet Bankingu 10,00 zł 36. Za nieawizowaną wypłatę z rachunku opłata dodatkowa 0,10% nie więcej niż 250,00 zł. 37. Za awizowaną lecz nieodebraną wypłatę 0,30% awizowanej kwoty 38. Za dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia spłaty udzielonych kredytów: w BS Nakło w innych bankach 50,00 zł 39. Wydanie potwierdzenia blokady środków 20,00 zł 40. Wydanie kserokopii umowy rachunku 30,00 zł Rozdział II. Rachunek oszczędnościowy 1. Otwarcie rachunku Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku Bez opłat 3. Dyspozycje obciążeniowe jedna w miesiącu, każda następna 20,00 zł Rozdział III. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowego osoby małoletniej Junior 4

5 (opłata w zł lub % kwoty) 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego osoby małoletniej Junior Bez opłat 2. Wpłaty i wypłaty na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowego osoby małoletniej Junior Bez opłat 3. Opłata za przelew w ramach usługi IB 4. Opłata za przelew złożony w kasie banku 2,00 zł Rozdział IV. Usługa SMS Banking (opłata w zł lub % kwoty) 1. Opłata stała miesięczna 2,50 zł (w tym 15 SMS-ów) 2. Powyżej stałego limitu miesięcznego 0,20 zł za każdy SMS Rozdział V. Usługa Bankofon (opłata w zł lub % kwoty) 1. Opłata za korzystanie z Bankofonu ( miesięcznie) nie dotyczy zastrzeżeń kart własnych za pomocą Bankofonu Rozdział VI. Usługa informacja na hasło 5,00 zł (opłata w zł lub % kwoty) 1. Telefoniczne uzyskanie informacji na hasło o stanie rachunku (miesięcznie) 15,00 zł Rozdział VII. Wydawanie i użytkowanie kart płatniczych Karty wydane do rachunku (debetowe) 1. Wydanie karty dla: Visa Electron "młodzieżowa" Maestro / Visa Electron/ Debit Paypass/ Debit Paypass "młodzieżowa" Visa Electron paywave, Visa Electron paywave "młodzieżowa" * a) posiadacza rachunku b) współposiadacza rachunku c) osoby wskazanej 4,00 zł 4,00 zł 20,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej dla: a) posiadacza rachunku 4,00 zł 4,00 zł 20,00 zł b) współposiadacza rachunku 4,00 zł 4,00 zł 20,00 zł c) osoby wskazanej 5,00 zł 5,00 zł 30,00 zł 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty (miesięcznie) 3,00 zł 3,00 zł 6. Zmiana parametrów ( limity transakcyjne ) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 5

6 b) w kasach banków SGB 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. a 1,30 zł 1,30 zł 2% min.5,00 zł d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b 3% min. 3% min. 2% min. e) w bankomatach za granicą 3% min. 3% min. 3% min.10,00 zł 8. Wydanie pierwszego numeru PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10. Zmiana PIN w bankomatach: a) SGB b) w bankomatach banków obcych 11. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 0,60 zł 0,60 zł 12. Zapytanie o saldo w bankomatach: a) banków SGB b) w bankomatach banków obcych 13. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN ( dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) - za każdą przesyłkę 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 14. Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta (miesięcznie) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 15. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 16. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji bez prowizji bez prowizji 17. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro 1% 1% ( dotyczy karty Visa Electron) * Karty Visa Electron paywave zawierają nieodpłatny dla klienta pakiet ubezpieczeń Bezpieczna Karta dla klienta (nieuprawnione transakcji do 150 EURO, m.in. rabunku gotówki wypłaconej kartą z bankomatu w ciągu 24 h do zł oraz kradzieży, zniszczenia towarów zakupionych przy użyciu karty do kwoty zł). 1% Karty charge 1. Wydanie karty: Standard Visa Classic Standard Gold** a) karta główna 90,00 zł 90,00 zł 200,00 zł b) karta dołączona 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej: a) uszkodzonej 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł b) utraconej 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 3. Wznowienie karty: a) karta główna 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł b) karta dołączona 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty 6. Zmiana parametrów ( limity transakcyjne) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych 2% 2% 2% banków spółdzielczych b) w kasach banków SGB 2% min. 2% min. 2% min. c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. a 3% min.3,50 zł 3% min.3,50 zł 3% min.3,50% d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b 3% min. 3% min. 3% min.4,50% e) w bankomatach za granicą 3% min. 3% min. 3% min. 4,50% 8. Wydanie pierwszego numeru PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10. Zmiana PIN w bankomatach: a) SGB b) w bankomatach obcych 11. Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 13. Transakcje bezgotówkowe 14. Przekroczenie limitu transakcyjnego 2% kwoty przekroczenia 15. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki (miesięcznie): 2% kwoty przekroczenia 2% kwoty przekroczenia 6

7 a) w kraju 1% 1% 1% b) za granicą 1% 1% 1% 16. Nie odebranie karty w terminie określonym w regulaminie 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł funkcjonowania kart płatniczych typu charge 17. Opłata za wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju *) określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Bank SA z dnia rozliczenia płatności równowartość w złotych 150 USD *) plus koszty równowartość w złotych 95 USD *) plus koszty równowartość w złotych 150 USD *) plus koszty równowartość w złotych 95 USD *) plus koszty równowartość w złotych 150 USD *) plus koszty równowartość w złotych 95 USD *) plus koszty **) Karta Gold zawiera nieodpłatny dla klienta pakiet ubezpieczeń : Pakiet Bezpieczna Karta i Bezpieczny Podróżnik Wariant Classic (nieuprawnione transakcji do 150 EURO, NNW do zł, pokrycie kosztów leczenia za granicą do kwoty EURO). Karty kredytowe Visa 1. Wydanie karty: a) głównej 55,00 zł 55,00 zł b) dołączonej 55,00 zł 55,00 zł 2. Opłata roczna (opłata pobierana od drugiego roku użytkowania karty) 55,00 zł 55,00 zł 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej 55,00 zł 55,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN 25,00 zł 25,00 zł 5. Wznowienie karty 55,00 zł 55,00 zł 6. Zastrzeżenie karty 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł b) w kasach banków SGB 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. a 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł e) w bankomatach za granicą 3% min 3% min 8. Zmiana PIN w bankomatach 9. Wydanie pierwszego numeru PIN 10. Wydanie nowego numeru PIN 10,00 zł 10,00 zł 11. Przekroczenie limitu kredytowego 40,00 zł 40,00 zł 12. Zmiana limitu kredytowego 13. Minimalna kwota do zapłaty 5% min 50,00 zł 5% min 50,00 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta 5,00 zł 5,00 zł 15. Oprocentowanie transakcji bezgotówkowej 16 %* 16 %* 16. Oprocentowanie transakcji bezgotówkowej 16%** 16%** 17. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro 1% 18. Opłata za wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia 20,00 zł 20,00 zł *oprocentowanie zmienne ( stawka bazowa 12M + marża 14,95) obowiązujące dla kart wydawanych od 01 lipca 2013r. ** oprocentowanie zmienne oparte o decyzje Zarządu Banku obowiązujące dla kart wydanych do 30 czerwca 2013r. Karta własna * 7

8 1. Wydanie karty dla: (opłata w zł lub % kwoty) a) posiadacza rachunku 5,00 zł b) współposiadacza rachunku 5,00 zł c) osoby wskazanej 5,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej: a) uszkodzonej 5,00 zł b) utraconej 5,00 zł 3. Zastrzeżenie karty 4. Użytkowanie karty 5. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach własnych 6. Zmiana PIN w bankomacie 7. Transakcje bezgotówkowe w bankomacie własnym 1,00 zł 8. Za wydanie kolejnego numeru PIN i odblokowanie karty własnej 10,00 zł * usługa dostępna w całodobowej strefie samoobsługowej : Nakło nad Notecią, ul. Sądowa 10,Nakło nad Notecią, ul. Rynek 9a, Nakło nad Notecią ul. Asnyka 2, Sadki, ul. Powstańców Wlkp. 1,Bydgoszcz, ul. Abrahama 8,Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 18, Potulice, ul. Bydgoska 13/41. Limit dzienny wypłat na karcie własnej wynosi ,00 zł. Limit dzienny wypłat dla karty własnej wynosi ,00 zł. Karty przedpłacone 1. Wydanie karty i PIN (dotyczy wszystkich pakietów) 25,00 zł 2. Zasilenie rachunku karty 3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty 30,00 zł 4. Zmiana PIN w bankomatach: a)sgb b)w bankomatach banków obcych 5. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w kasach banków SGB 1,50 zł c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. a) 1,30 zł d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b) 3% min. e) w bankomatach za granicą 3% min. 6. Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta 7. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 8. Zastrzeżenie karty 9. Użytkowanie karty Rozdział VIII. Czynności i usługi bankowe dotyczące rachunków i przeprowadzania rozliczeń waluty wymienialne UWAGI OGÓLNE: w odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych pobierane będą opłaty i prowizje pobrane przez banki pośredniczące w wykonaniu zlecenia Klienta, w przypadku wyliczania opłat i prowizji metodą procentową należy do przeliczenia równowartości PLN stosować średnie kursy NBP z dnia transakcji. 1. Otwarcie rachunku wraz z wniesieniem wpłaty 2. Otwarcie rachunku bez wniesienia wpłaty 25,00 zł 3. Likwidacja rachunku przed upływem 30 dni od daty otwarcia 25,00 zł 4. Prowadzenie rachunku ( miesięcznie): 5. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 10,00 zł 6. Wystawianie zaświadczeń o stanie środków na rachunku 20,00 zł 7. Operacje gotówkowe (wpłaty, wypłaty): 8

9 w przypadku, gdy suma operacji w danym dniu nie przekracza równowartość USD (wg średniego kursu NBP) w przypadku, gdy suma operacji w danym dniu przekracza równowartość USD (wg 0,2% średniego kursu NBP) 8. Dyspozycje na wypadek śmierci: zmiana dyspozycji 30,00 zł odwołanie dyspozycji 20,00 zł 9. Odsprzedaż środków znajdujących się na rachunkach walutowych dla podmiotów gospodarczych (opłata od kwoty operacji) 0,05% (nie mniej niż 10,00 zł, nie więcej niż 100,00 zł) 10. Sporządzenie i przesłanie wyciągów bankowych (1 raz w miesiącu) 11. Wystawienie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę 20,00 zł 12. Reklamacja 90,00 zł + koszty telekomunikacyjne 13. Telefoniczne uzyskanie informacji na hasło o stanie rachunku 15,00 zł ( miesięcznie) 14. Opłata za korzystanie z Bankofonu ( miesięcznie) 5,00 zł 15. Zryczałtowana opłata pobierana z tytułu ponoszonych przez Bank kosztów związanych z 20,00 zł korzystaniem z łącz telekomunikacyjnych 16. Potwierdzenie zgodności podpisów 20,00 zł 17. Skup i sprzedaż walut obcych wg kursu walut obowiązującego w Banku 18. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów z zagranicy) na rachunki bankowe Klientów Banku 19. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju tryb normalny (TOMNEXT) 20. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju tryb pilny (OVERNIGHT) dodatkowa opłata do pkt. 19 i 23 0,3% (nie mniej niż 20,00 zł, nie więcej niż 250,00 zł) plus 15,00 zł opłaty telekomunikacyjnej 0,20% nie mniej niż 60,00 zł 21. Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków dewizowych w kraju 55,00 zł + koszty banków pośredniczących 22. Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki zagraniczne pośredniczące w wykonywaniu przekazów (OUR): przekazy o równowartości poniżej EUR 3 50,00 zł przekazy przekraczające równowartość EUR 4 100,00 zł 23. EUROTRANSFER - realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę nominowanych w EUR, z data waluty TOMNEXT, spełniających następujące warunki (łącznie): rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG, 10,00 zł bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta, bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta, określona opcja kosztowa SHA 24. Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformułowania danych przelewu 100,00 zł 25. Inne usługi: usługi pocztowe krajowe (do 10 gram) 5 3,00 zł usługi pocztowe zagraniczne (do 10 gram) 6 8,00 zł kurier na życzenie klienta zgodnie z fakturą Rozdział IX. Czynności i usługi bankowe dotyczące udzielania kredytów i gwarancji 1. Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku o kredyt lub pożyczkę zabezpieczoną hipotecznie. W razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy 0,5 % kwoty kredytu nie mniej niż 100,00 zł kredytu, prowizja ta nie podlega zwrotowi, natomiast w przypadku udzielenia kredytu, zaliczona jest na poczet prowizji przygotowawczej (płatna w dniu złożenia wniosku)- dotyczy klientów nowych 2. Prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu, za odnowienie kredytu od 1,0% do 5,0% 3 równowartość w EUR oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu 4 równowartość w EUR oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu 5 usługi krajowe i zagraniczne za przesyłki o wadze powyżej 10 gram należy pobierać wielokrotność 6 usługi krajowe i zagraniczne za przesyłki o wadze powyżej 10 gram należy pobierać wielokrotność 9

10 lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt (płatna jednorazowo, przed uruchomieniem kredytu) za wyjątkiem kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych, dla których prowizja wynosi 4,0% 3. Prowizja od kredytów gotówkowych zabezpieczonych blokadą na rachunkach bankowych lub umową o ustanowienie kaucji pieniężnej od 0,5% do 2,0% 4. Za prolongatę spłaty kredytu (prowizja od kwoty prolongowanej) od 0,5% do 2,5% 5. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu od 0,5% do 5,0% osoby trzeciej 6. Za zmianę warunków umowy kredytowej od 0,5% do 3,0% 7. Za wydanie Klientowi na jego wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że Od 100,00 zł do 500,00 zł Klient nie figuruje jako dłużnik 8. Za wydanie opinii bankowej o Kliencie na jego wniosek (prowizja w zależności od od 100,00 zł do 1.000,00 zł stopnia złożoności oceny) 9. Za wydanie promesy kredytowej Od 1% do 5 % min ,00 zł 10. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej 100,00 zł 11. Sporządzenie i wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia : a) za 1 egzemplarz b) za duplikat 12. Za wezwanie do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu ( opłata naliczana odrębnie za wezwanie do Kredytobiorcy i za wezwanie do każdego z Poręczycieli) 50,00 zł 100,00 zł 20,00 zł 13. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki 250,00 zł 14. Prowizja od kwoty udzielonych gwarancji i poręczeń lub kwoty czynnych gwarancji : a) na okres do 1 roku b)na okres powyżej 1 roku do 3 lat c) na okres powyżej 3 lat Od 1 % do 3 % min. 250,00 zł Od 3 % do 5 % min. 250,00 zł Od 5 % do 8 % min. 250,00 zł 15. Prowizja z tytułu zmiany warunków gwarancji i poręczenia od 1,0% do 3,0% 16. Opłata za wypełnienie przez Bank wniosku o ustanowienie zabezpieczenia w formie 100,00 zł hipoteki lub zastawu rejestrowego ( od każdego złożonego do sądu wniosku ) 17. Opłata za przypomnienie Klientowi obowiązków wynikających z zawartych umów ( 50,00 zł za każde przypomnienie) 18. Opłata za wypełnienie na wniosek Klienta deklaracji PCC 50,00 zł 19. Opłata za wizytę u klienta w ramach monitoringu w trakcie trwania umowy 50,00 zł kredytowej 20. Inne czynności wykonywane na wniosek Klienta lub za Klienta od 30,00 do 1.000,00 zł Rozdział X. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych 7 1. Przyjęcie depozytu do przechowania: klucze, papiery wartościowe (bony oszczędnościowe, akcje, obligacje, itp.) opłata jednorazowa 30,00 zł za każdy depozyt 2. Przechowywanie depozytu miesięcznie 30,00 zł 3. Wynajem skrytek sejfowych: a. dziennie: mała skryta 2,00 zł średnia skrytka 2,50 zł b. miesięcznie: mała skryta 20,00 zł średnia skrytka 30,00 zł c. rocznie: mała skryta 200,00 zł średnia skrytka 250,00 zł 7 usługi dostępna w Centrali Banku w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa 10 10

11 4. Opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego, za worek do pieniędzy, kopertę bezpieczną 60,00 zł 5. Opłata za wydanie nowego klucza do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego 20,00 zł 6. Wydanie zapasowego klucza do skrytki na korespondencję na wniosek Klienta 10,00 zł Rozdział XI. Rachunki wycofane z obsługi 1. Przelew wewnętrzny z rachunku a'vista z wydaną książeczką terminową 20,00 zł 11

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią luty 2013 Uwagi wstępne Użyte w tabeli opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią, październik

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią - luty 2013 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią - luty 2013 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDULANI

PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDULANI Załącznik do Uchwały Zarządu nr 55/2014 z dnia 10.03.2014r TABELA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDULANI (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 133/2015 z dnia 04 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 139/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ obowiązuje od 02

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 58/2015 z dnia 01 kwietnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 141/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE. - tekst ujednolicony

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE. - tekst ujednolicony Załącznik nr uchały nr 73/01 Zarzadu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 0.09.01 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE -

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 117/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 24.11.2015 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 130/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia 29.10.2014r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

Maestro, Visa Electron,

Maestro, Visa Electron, Maestro, Visa Electron, 1.Wydanie karty dla: a)posiadacza i współposiadacza rachunku - pierwsza karta do rachunku przez okres pierwszego roku - roczna opłata administracyjna b)osoby wskazanej 35,- 20,-

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 13 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1.1. Rachunki bieżące dla przedsiębiorstw Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r. Załącznik nr 7 do "Zasad przyjmowania zleceń w zakresie niektórych czynności dewizowych wykonywanych przez Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie" Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe -

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach Załącznik do Uchwały nr 12/VIII/2010 Zarządu PBS w Świdwinie z dnia 20 sierpnia 2010 roku uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą 2/V/2011 z dnia 02.05.2011r Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku Załącznik do Decyzji nr 149/015 Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ryszarda Lorka z dnia 17 grudnia 015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 30.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŚCIERZYNIE. Obowiązuje od dnia 06.11.2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŚCIERZYNIE. Obowiązuje od dnia 06.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŚCIERZYNIE Obowiązuje od dnia 06.11.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.. 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH...

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 29/2016 z dnia 18.03.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo