WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI klasa 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI klasa 4"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI klasa 4 Ocenę dopuszczająca otrzyma uczeń, który zna pojęcia opisuje wielkość i wartość monet omawia i charakteryzuje strony monety awers i rewers wykonuje obliczenia związane z pieniędzmi podaje rodzaje monet w różnych okresach historycznych - denary, srebrne grosze, złote dukaty, srebrne złotówki wykonuje kopie awersu i rewersu srebrnego denara Mieszka I wymienia rodzaje banknotów ze względu na wartość zna jacy królowie polscy mają swoje portrety na banknotach wymienia waluty innych państw: euro, dolar, funt, wymienia rodzaje kart płatniczych wyjaśnia zasadę działania wagi szalkowej wymienia różne rodzaje wag wymienia jednostki masy wymienia jednostki długości wymienia jednostki pola wymienia jednostki objętości wymienia kolejne miesiące zna jednostki czasu odróżnia skalę powiększającą, pomniejszającą wykazuje potrzebę zapoznawania się z opisem produktu znajdującym się na opakowaniu, w przypadku produktu spożywczego składem i datą przydatności do spożycia ma świadomość ochrony praw konsumenta zna podstawowe prawa konsumenta wyjaśnia pojęcie cykl produkcyjny, podaje przykłady zna pojęcia eksport, import Ocenę dostateczna otrzyma uczeń, który rozumie pojęcia opisuje wielkość i wartość monet omawia i charakteryzuje strony monety awers i rewers wymienia historyczne formy pieniądza wymienniki opisuje wygląd banknotów biorąc pod uwagę znak wodny, serię, numer, zabezpieczenia przed fałszerstwem wyjaśnia znaczenie terminów: siła nabywcza pieniądza, inflacja wyjaśnia pojęcie kursu walut zamienia jednostki, zna zależności między jednostkami projektuje i wykonuje prostą wagę szalkowa zamienia jednostki długości, zna zależności między jednostkami definiuje pojęcia masa brutto, netto, tara

2 definiuje jednostki pola definiuje jednostki objętości podaje liczbę dni poszczególnych miesięcy zna pojęcie roku zwykłego i przestępnego wyjaśnia skąd bierze się różnica w liczbie dni pomiędzy rokiem zwykłym i przestępnym zamienia godziny na minuty, sekundy i odwrotnie wykonuje rysunki stosując odpowiednie skale wyjaśnia pojęcia popyt i podaż rozróżnia dwa rodzaje zakupów: za gotówkę i na raty rozumie pojęcia: ceny producenta, hurt, detal, marża rozumie pojęcia marketing, reklama podaje przykłady odróżnia rodzaje reklam rozumie pojęcie marki firmy rozumie pojęcia monopol, monopolista, podaje przykłady rozumie pojęcia eksport, import Ocenę dobrą otrzyma uczeń, który umie wykonuje obliczenia związane z pieniędzmi określa i wymienia funkcje pieniądza wyjaśnia w jaki sposób osoba niewidoma może określić, jaki banknot ma w ręce omawia, kiedy pieniądz jest dobry omawia zasadę działania kantorów ocenia korzyści i zagrożenia wynikające z posługiwania się kartami płatniczymi rozwiązuje zadania tekstowe związane z masą obiektów fizycznych na porównywanie różnicowe i ilorazowe rozwiązuje zadania tekstowe związane z masą brutto, netto, tara podaje historyczne jednostki długości rozwiązuje zadania tekstowe związane z długościami obiektów fizycznych na porównywanie różnicowe i ilorazowe zamienia jednostki pola, zna zależności między jednostkami pola oblicza pola powierzchni figur płaskich oblicza pola powierzchni figur przestrzennych rozwiązuje zadania tekstowe z wykorzystaniem wzorów na pole powierzchni zamienia jednostki objętości, zna zależności między jednostkami objętości oblicza objętość prostopadłościanu i sześcianu dzieli rok na kwartały wyjaśnia pojęcie wieku, milenium określa wiek na podstawie daty posługuje się osią czas oblicza upływ czasu między wydarzeniami podaje przykłady stosowania skali wykonuje plan klasy lub innego pomieszczenia odczytuje informacje z planów i map

3 rozwiązuje zadania tekstowe, oblicza odległość rzeczywistą, odległość na planie lub mapie, skalę planu lub mapy rozróżnia i charakteryzuje rynek usług i rynek towarów wymienia czynniki wpływające na wzrost lub spadek ceny wyjaśnia i omawia na przykładach pojęcia gwarancja, reklamacja, rękojmia wyjaśnia pojęcia: ceny producenta, hurt, detal, marża wyjaśnia pojęcia marketing, reklama podaje przykłady odróżnia rodzaje reklam wyjaśnia pojęcie marki firmy wymienia czynniki tworzące dobrą markę firmy wyjaśnia pojęci monopol, monopolista, podaje przykłady wyjaśnia pojęcia eksport, import Ocenę bardzo dobrą otrzyma uczeń, który umie wykonuje obliczenia związane z pieniędzmi rozwiązuje zadania tekstowe związane z historycznymi monetami ma świadomość konieczności szanowania pieniędzy, gdyż drukowanie nowych jest bardzo kosztowne omawia, kiedy pieniądz jest dobry omawia przyczyny i skutki inflacji rozwiązuje zadania tekstowe związane z kupowaniem i sprzedażą obcej waluty zna zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego użytkowania kart płatniczych rozwija przesłanie zawarte w legendzie - Pieniądze nie dają szczęścia, jeśli nie można się nimi z nikim podzielić. wyjaśnia potrzebę stosowania międzynarodowego wzorca masy 1kg wyjaśnia pojęcie karata jako masy 0,2g rozwiązuje zadania tekstowe związane z masą kamieni szlachetnych z wykorzystaniem pojęcia karata mierzy długości, obwody oblicza obwody figur płaskich projektuje i wykonuje własne wzorce 1m, 1dm, 1cm wykonuje pomiary i oblicza pole powierzchni obiektów w najbliższym otoczeniu oblicza pola powierzchni figur płaskich oblicza pola powierzchni figur przestrzennych rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące kupna-sprzedaży działek o określonej powierzchni zamienia jednostki objętości, zna zależności między jednostkami objętości oblicza objętość prostopadłościanu i sześcianu rozwiązuje zadania tekstowe z wykorzystaniem wzorów na objętość sześcianu i prostopadłościanu projektuje siatkę i wykonuje wzorzec 1dm 3, 1cm 3 wykonuje obliczenia związane z czasem: jaka będzie godzina za, jaka była godzina (zadania typu cofnąć się w czasie )

4 rozwiązuje zadania problemowe z wykorzystaniem wykresów, tabel, diagramów, rozkładów jazdy,... wykonuje obliczenia wykorzystując skalę wyjaśnia pojęcie przysługi charakteryzuje czynniki wpływające na popyt i podaż podaje przykłady zmieniającego się popytu i podaży na określone produkty wyjaśnia pojęcia: rabat, przecena, promocja podaje przykłady rozwiązuje zadania tekstowe związane z zakupami (zależności między kosztem, wagą, ceną) rozwiązuje zadania tekstowe z wykorzystaniem poznanych pojęć wskazuje na pozytywne i negatywne przykłady reklamy na konsumentów i podaje typowe przykłady wyjaśnia pojęcia logo, znak towarowy, podaje przykłady projektuje i wykonuje własne logo podaje negatywne skutki działania monopolisty dostrzega potrzebę zdrowej konkurencji w różnych dziedzinach życia wskazuje czynniki wpływające na poziom eksportu lub importu wymienia towary eksportowane lub importowane do Polski Ocenę celującą otrzyma uczeń, który w pełni opanował materiał przewidziany na ocenę bardzo dobra rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe, samodzielnie redaguje pytania, analizuje samodzielnie przedstawiane problemy uzasadnia swoje zdanie, podjętą decyzje podejmuje się funkcji lidera grupy i wzorowo wywiązuje się z tej funkcji

5

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Plan wynikowy z mi edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych W planie ujęte są treści, których realizacja nie jest zawarta w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie )

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) klasa 1 LO, rok szk. 2014/2015 Dział /temat Dział 1: Pieniądz w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

- charakteryzuje własny. system wartości. - styl życia - aktywny i bierny styl życia - sposoby spędzania wolnego czasu

- charakteryzuje własny. system wartości. - styl życia - aktywny i bierny styl życia - sposoby spędzania wolnego czasu Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II gimnazjum Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I III gimnazjum Dziś i jutro Podręcznik: Dziś i jutro część pierwsza.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie: I. KOMUNIKJ INTERPERSONLN Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Osoba przedsiębiorcza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Ocenianie bieżące 1. Uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru najmniej trzy oceny cząstkowe a sprawdzanie jego wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

tożsamość, konsumpcjonizm - wymienia elementy tożsamości - odróżnia tożsamość osobistą od społecznej - charakteryzuje własny

tożsamość, konsumpcjonizm - wymienia elementy tożsamości - odróżnia tożsamość osobistą od społecznej - charakteryzuje własny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca nad sobą - styl życia - aktywny i bierny styl życia - sposoby spędzania wolnego czasu - samorealizacja

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dostosowane do nowej Podstawy Programowej KLASA I

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dostosowane do nowej Podstawy Programowej KLASA I Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dostosowane do nowej Podstawy Programowej KLASA I Rozdział I: Ja i moje otoczenie Wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą Wymagania podstawowe na ocenę

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I i II OCENA CELUJĄCA OCENA NIEDOSTATECZNA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I i II OCENA CELUJĄCA OCENA NIEDOSTATECZNA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I i II OCENA CELUJĄCA Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza podstawę programową z wybranych dziedzin wiedzy o społeczeństwie. Uczestniczy w

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności: - wyjaśnia terminy: samoocena, samorealizacja, autorytet - dokonuje samooceny - tłumaczy, czym jest styl

Bardziej szczegółowo

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje Dział programu Lp. Temat lekcji KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja społeczna Wymagania edukacyjne z podstaw

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny- kl.i

Wymagania na poszczególne oceny- kl.i Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Wymagania na poszczególne oceny- kl.i Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Zespół Szkół w Somoninie Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Zespół Szkół w Somoninie Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA IIIA, IIIB i IIIC ROK SZKOLNY 2013/2014 Wymagania edukacyjne opracował Adam Mejer w oparciu o nową podstawę programową z przedmiotu wiedza

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo