Quick Start nr 11 lipiec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Quick Start nr 11 lipiec 2007 2"

Transkrypt

1 Quick Start Huawei Spis treści: 1. HUAWEI Konfiguracja 3 2. Pierwsze uruchomienie Huawei 3 a) Terminal VT b) Klawisze funkcyjne 3 c) Przeglądanie duŝych ilości tekstu 4 d) Ustawienie nazwy routera 4 e) Ustawienie zegara routera 4 f) Ponowne uruchomienie routera 4 g) Konfiguracja kont 4 h) Sprawdzenie uprawnień 4 i) Wylogowanie 4 j) Usuwanie wpisów 4 k) Diagnostyka - statystyki 4 l) WWW 5 3. Zapis ustawień 5 4. Usuwanie Plików 5 5. Reset ustawień 5 6. Automatyczny reboot routera 6 7. Ustawianie hasła na telnet 6 a) Tylko na hasło 6 b) UŜytkownik i hasło 6 8. Konfiguracja pozostałych uŝytkowników 6 9. Uwierzytelnianie przez serwer Radius Konfiguracja portu Ethernet - LAN Ograniczenie przepływności na porcie Ethernet 7 c) Ograniczenia prędkości na całym porcie do 1Mbps - Line Rate (LR) 7 d) Ograniczenie na adres IP - Traffic Policing (TP) 7 e) Traaffic Shaping (TS) Usuwania pojedynczej konfiguracji - undo Konfiguracja VLAN Konfiguracja TRUNK Ustawienie IP na VLAN Switch - dodawanie portu do juŝ utworzonego VLAN-u Uruchomienie GVRP Ustawienia portu WAN Spanning Tree Statyczny routing Włączanie Routingu OSPF 9 Quick Start nr 11 lipiec

2 22. Wirtualny IP VRRP Na granicy dwóch sieci RIP OSPF Agregacja portów Przykładowa Konfiguracja 11 a) Routing statyczny 11 b) Ustawienia portu WAN - HDLC 12 c) Ustawienia portu WAN Frame Relay 12 d) Przykładowa konfiguracja routera z Frame Relay 13 e) NAT 13 f) Przykładowa konfiguracja ACL 14 g) Ustawienia portu ATM 15 h) DHCP 17 i) Konfiguracja dwóch podsieci wewnętrznych poprzez VLANy 18 j) IPsec 18 k) Loopback Firewall Upgrade Xmodem 20 a) Uruchomienie routera w trybie bootrom - naleŝy nacisnąć < Ctrl-B > 20 b) Konfiguracja połączenia szeregowego 20 c) Konfiguracja terminala 21 d) Wysłanie pliku Upgrade - TFTP 21 a) Podczas uruchamiania routera naleŝy nacisnąć < n > 21 b) Uruchomienie routera w trybie bootrom 22 c) Pobranie pliku Upgrade podczas pracy routera TFTP (zalecane) Operacje plikowe Pytania 23 Quick Start nr 11 lipiec

3 1. HUAWEI Konfiguracja PoniŜsza instrukcja ma na celu zasygnalizowanie sposobu konfiguracji urządzeń Huawei. Przedstawiono kilka wybranych komend, które umoŝliwiają wstępnie zapoznanie się z moŝliwościami danego rozwiązania. W kaŝdym momencie moŝna skorzystać z pomocy poprzez wpisanie znaku?. Nie musimy takŝe wpisywać w bardziej zaawansowanych modelach całej komendy, bowiem jest ona podpowiadana automatycznie [tab]. Niektóre polecenia będą się róŝniły składnią w zaleŝności od typu urządzenia, ale główna filozofia jest zachowana. Instalatorzy, którzy mieli do czynienia z urządzeniami Cisco zauwaŝą duŝe podobieństwo w konfiguracji, co znaczenie przyspieszy uruchomienie danej aplikacji. W celu pogłębienia wiedzy odsyłamy do szczegółowej instrukcji Huwaei. 2. Pierwsze uruchomienie Huawei a) Terminal VT-100 b) Klawisze funkcyjne przesuwa kursor - poprzednia/następna linia Backspace usuwa znak po lewej ctrl+d usuwa znak po prawej TAB dopełnia polecenie? pomoc Quick Start nr 11 lipiec

4 c) Przeglądanie duŝych ilości tekstu Spacja pokazuje następną stronę Enter pokazuje następną linię dowolna litera przerywa przeglądanie undo usunięcie komendy quit wyjście d) Ustawienie nazwy routera [Quidway] sysname AR18-12 e) Ustawienie zegara routera [AR18-12]display clock Current router time:01:04:05 Jan [AR18-12]clock 15:48: f) Ponowne uruchomienie routera [AR18-12]reboot [AR18-12]reboot mode time 19:00 30/11/06 Cykliczne przeladowanie [AR18-12]reboot mode interval 02:59 Planowany restart Proceed with reboot?[y/n]y [AR18-12] [03:08:57 Jan ] Reboot scheduled in 2 hours and 59 minutes [AR18-12]reboot cancel g) Konfiguracja kont [AR18-12]local-user gosc service-type guest password simple haslo123 [AR18-12]local-user konto operatora service-type operator password cipher [AR18-12]local-user admin service-type administrator password cipher 1admin2 h) Sprawdzenie uprawnień [AR18-12]display level User Level: Administrator i) Wylogowanie [AR18-12]logout j) Usuwanie wpisów [AR18-12]undo Polecenie undo przed komenda zapisu powoduje usuniecie tego wpisu k) Diagnostyka - statystyki [AR18-12]display version [AR18-12]vrbd [AR18-12]display saved-configuration [AR18-12]display current-configuration [AR18-12]display system memory all [AR18-12]display system cpu Quick Start nr 11 lipiec

5 [AR18-12]display client [AR18-12]display base-information page [AR18-12]display diagnostic-information Do sprawdzania statystyk na porcie Ethernetowym słuŝą polecenia: display brief interface [ type [ number ] ] [ { begin include exclude} text ] display interface type number [.sub-number ] display status interface interface-type interface-number display interface { ethernet gigabitethernet } [ interface-number ] l) WWW Jeśli dane urządzenie ma plik z www w pamięci flash to po wpisaniu adresu IP w przeglądarkę następuje uruchomienie menu. Na switchach trzeba ustawić uŝytkownika Vlan i IP oraz hasło dostępu. 3. Zapis ustawień (Poleceniem save zapisujemy ustawienia do jakiegoś pliku i urządzenie później z niego startuje) Wyświetlenie konfiguracji aktualnej [Router1]display current-configuration Wyświetlenie zapisanej konfiguracji [Router1]display saved-configuration Wyświetlenie konfiguracji interfejsu [Router1]display current-configuration interface Ethernet 0/0 Polecenie display this pokazuje nam konfiguracje np. interfejsu, który aktualnie konfigurujemy Zapisanie konfiguracji do domyślnego pliku konfiguracyjnego [Router1]save The configuration will be written to the device. Are you sure?[y/n]y Now saving current configuration to the device. Saving configuration flash:/config.cfg. Please wait Current configuration has been saved to the device successfully. Zapisanie konfiguracji i utworzenie nowego pliku konfiguracji [Router1]save config10.cfg The current configuration will be saved to flash:/config10.cfg [Y/N]:y Now saving current configuration to the device. Saving configuration flash:/config10.cfg. Please wait Current configuration has been saved to the device successfully. Konfiguracja startu routera z pliku config10.cfg [Router1]quit <Router1>startup saved-configuration config10.cfg <Router1>display startup Startup saved-configuration file: flash:/config.cfg Next startup saved-configuration file: flash:/config10.cfg <Router1> 4. Usuwanie Plików [Quidway]dir / [Quidway]delete 5. Reset ustawień ctr-z Quick Start nr 11 lipiec

6 <S39004>delete vrpcfg.cfg <S39004>reset recycle-bin <lanex>reset saved-configuration <lanex>reboot 6. Automatyczny reboot routera schedule reboot at hh:mm [ mm/dd/yyyy yyyy/mm/dd ] schedule reboot delay { hh:mm mm } 7. Ustawianie hasła na telnet a) Tylko na hasło [Quidway]user-interface vty 0 4 (zakres linii do zatelnetowania, my konfigurujmy jednocześnie kilka max. 4) [Quidway-ui-vty0-4]authentication-mode password [Quidway-ui-vty0-4]set authentication password cipher lanex (hasło cipher-niewidoczne; sliper-widoczne) [Quidway-ui-vty0-4]user privilege level 3 (są 3 warstwy, 3 oznacza administrator) b) UŜytkownik i hasło [Router1]local-user test New local user added. [Router1-luser-test]password simple test [Router1-luser-test]service-type telnet level 3 [Router1-luser-test]quit Router1]user-interface vty 0 4 [Router1-ui-vty0-4] authentication-mode scheme 8. Konfiguracja pozostałych uŝytkowników [Quidway]user-interface vty 0 4 [Quidway-ui-vty0-4]authentication-mode scheme (uwierzytelnianie wg schematu) [Quidway]quit <Quidway>system-view [Quidway]local-user admin (tutaj dowolnie zamiast admin) [Quidway-luser-admin]password simple admin (tutaj dowolnie zamiast admin) [Quidway-luser-admin]service-type telnet [Quidway-luser-admin]level 3 [Quidway-luser-admin]quit [Quidway]domain lanex1 [Quidway-isp-lanex1]scheme local [Quidway-isp-lanex1]display current-configuration (odczytanie konfiguracji) 9. Uwierzytelnianie przez serwer Radius [Quidway]undo radius scheme scheme (kasowanie scheme nazwy) [Quidway]radius scheme rlanex [Quidway-radius-rlanex]primary authentication [Quidway-radius-rlanex]key authentication huawei [Quidway-radius-rlanex]quit [Quidway]domain test21 [Quidway-isp-test21]scheme radius-scheme rlanex local Quick Start nr 11 lipiec

7 [Quidway-isp-test21]accounting optional [Quidway-isp-test21]quit [Quidway]user-interface vty 0 4 [Quidway-ui-vty0-4]authentication-mode scheme [Quidway-ui-vty0-4]quit [Quidway]super password level 3 simple test W ustawieniach fabrycznych musi być system Ŝeby radius zadziałał [Quidway]disp dom wyłączanie domen [Quidway]un dom lanex1 [Quidway]und dom system [Quidway]dom system [Quidway]disp cur śeby z inną domeną współpracował serwer Radius to wybieramy taką samą jak do logowania np.: 10. Konfiguracja portu Ethernet - LAN <Quidway>system-view (przejście do pełnej konfiguracji urządzenia) [Quidway]interface ethernet 0/0 (wybranie modułu 0 i fizycznego interfejsu o nr 0 ) [Quidway-Ethernet0/0]ip address (ustawienie adresu IP i maski na danym porcie) [Quidway-Ethernet0/0]display ip interface (wyświetlenie ustawień na danym interfejsie) [Quidway-Ethernet0/0]display ip interface brief (pokazuje, które interfejsy są skonfigurowane) [Quidway-Ethernet0/0]quit 11. Ograniczenie przepływności na porcie Ethernet Ograniczanie ruchu na porcie moŝna wykonać na kilka sposobów: c) Ograniczenia prędkości na całym porcie do 1Mbps - Line Rate (LR) qos lr cir Jest to "Line Rate (LR)" d) Ograniczenie na adres IP - Traffic Policing (TP) Jeśli chcielibyśmy, aby ograniczony był określony ruch, np. listą dostępu (dla ruchu o adresach źródłowych sieci /24 i docelowych /24: acl number 3011 rule 10 permit ip source destination to wtedy na interfejsie konfigurujemy: qos car inbound acl 3011 cir cbs ebs 0 green continue red discard nadmiarowy ruch będzie odrzucany Jest to "Traffic Policing" (TP) MoŜna konfigurować w obydwu kierunkach (inbound, outbound) e) Traaffic Shaping (TS) Quick Start nr 11 lipiec

8 Podobna do powyŝej trzecia metoda Traaffic Shaping (TS), która zamiast odrzucać pakiet, buforuje je i wysyła najszybciej jak tylko moŝna (czyli jeśli znajdzie wolne pasmo) qos gts acl 3011 cir cbs ebs 0 Zarówno przy LR i TS moŝemy tylko konfigurować ruch wychodzący a dla TP wychodzący i przychodzący 12. Usuwania pojedynczej konfiguracji - undo [AR182-Ethernet0]undo ip address (usuwanie IP) [AR182-Ethernet0]ip address (zakładanie nowego IP) 13. Konfiguracja VLAN W przypadku switcha moŝemy tylko ustawić IP na VLAN omijamy VLAN 1 z uwagi na to, Ŝe są przenoszone dane utrzymaniowe. <Quidway>system-view Enter system view, return user view with Ctrl+Z. [Quidway]sysname Switch [Switch]vlan 2 [Switch-vlan2]port Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/8 [Switch-vlan2]vlan 3 [Switch-vlan3]port Ethernet 1/0/9 to Ethernet 1/0/ Konfiguracja TRUNK [Switch A] interface Ethernet 1/0/17 [Switch A-Ethernet1/0/17] port link-type trunk [Switch A-Ethernet1/0/17] port trunk permit vlan all 15. Ustawienie IP na VLAN MoŜna wtedy dany VLAN pingować. [Switch A]interface Vlan-interface 2 [Switch A-Vlan-interface2]ip address [lanexa-vlan-interface2]display vlan 2 (sprawdzenie ustawienia VLAN) 16. Switch - dodawanie portu do juŝ utworzonego VLAN-u (dodawanie portu do juŝ utworzonego VILAN-u) [Quidway-Ethernet1/0/48]port acces vlan 10 (podgląd konfiguracji) [Quidway]display current-configuration 17. Uruchomienie GVRP A) [Switch A]gvrp %GVRP is enabled globally. [Switch A]interface Ethernet 1/0/17 [Switch A-Ethernet1/0/17]port link-type trunk [Switch A-Ethernet1/0/17]port trunk permit vlan all [Switch A-Ethernet1/0/17]gvrp %GVRP is enabled on port Ethernet1/0/17. Quick Start nr 11 lipiec

9 B) [lanexb]interface Ethernet 1/0/21 [lanexb-ethernet1/0/21]port access vlan 19 Nie musimy tworzyć VLAN, jedynie na danym porcie i jest on automatycznie przypisywany oraz staje się z dynamicznego statycznym. W Cisco po wyłączeniu VLANu następuje utrata pozostałych VLANów. 18. Ustawienia portu WAN [Quidway]interface Serial 0/0 [Quidway-Serial0/0]link-protocol hdlc [Quidway-Serial0/0]dis in s0/0 (odczyt konfiguracji- sprawdzenie czy DCE/DTE, jeśli chcemy Ŝeby ten zegar to ustawiamy na DCE) [Quidway-Serial0/0]baudrate? (ustawienie zegara wybieramy max.) [Quidway-Serial0/0]baudrate (druga strona dogada się automatycznie) (ustawienie adresu IP jak powyŝej) W przypadku, gdy mamy port Ethernetowy, jako WAN to ustawiamy taka samo jak LAN. W sumie to cała konfiguracja potrzebna do uruchomienia interfejsu moŝna go jeszcze włączyć administracyjnie: undo shutdown ale generalnie domyślnie powinien być włączony 19. Spanning Tree [S39005]stp enable? (tylko na switchach, uruchamia się na wszystkich portach, ale moŝna włączyć na per port) [S39005]stp mode (wybieramy tryb) [Quidway]disp stp brief (pokazuje, który port jest rootem) [Quidway]stp priority (nadanie priorytetu w celu zmiany roota) 20. Statyczny routing <Switch A>display ip routing-table (statyczny ruting) [Switch A]ip route-static (przekieruj adres IP o takiej masce na taki adres IP np. Ŝeby równomiernie rozłoŝyć obciąŝenie) 21. Włączanie Routingu OSPF W komputerze ustawiamy adres routera (bramy) przez, którą ma być dalej ruch dystrybuowany patrz rys. Quick Start nr 11 lipiec

10 AR [Router]ospf enable [Router-ospf]in serial 0 [Router-Serial0]ospf enable area 2 (musimy przejść przez 1 obszar) [Router]int e 0 [Router-Ethernet0]ospf enable area 2 [Router-Ethernet0] (dla kaŝdego portu oddzielnie) [Router-Ethernet0]undo ospf en ar 2 (wył ar danego obszaru, bowiem dany element sieci był pomiędzy obszarami) [Router-Ethernet0]ospf en are 1 (wł. danego obszaru) [Router]display cur sprawdzenie AR [Quidway]undo ospf 2 (uruchamiamy proces (moŝe być kilka procesów)) [Quidway]ospf 1 [Quidway-ospf-1]area 2 (druga sieć - tutaj, juŝ nie definiujemy na porcie tylko podajemy adresy, pomiędzy którymi ma być routing) [Quidway-ospf-1-area ]network [Quidway-ospf-1-area ]network (maska odwrócona i podajemy adresy IP sieci z 0) Quick Start nr 11 lipiec

11 [Quidway]display current-configuration configuration ospf (sprawdzenie) Tunelowanie do strefy O (0 jako centralny obiekt) połączenie RIP i OSPF odbywa się ręcznie [Quidway]sysname S39005 (nadanie nazwy w celu identyfikacji wew.) [S39005]int loop 0 [S39005-LoopBack0]ip address [S39005]router id (to musimy dodać do obszaru 1) (tworzenie wirtualnego tunelu) [S39005]ospf 1 [S39005-ospf-1]area 1 [S39005-ospf-1-area ]network [S39005-ospf-1-area ]network tworzymy wirtualny link do S39004 [S39005-ospf-1-area ]vlink Sprawdzenie routingu OSPF <S39005>disp ospf routing <S39005>ping Wirtualny IP VRRP [Quidway]interface e 0/0 [Quidway-Ethernet0/0]vrrp vrid 1 virtual-ip [Quidway-Ethernet0/0]vrrp vrid 1 priority 110 (domyślnie jest 100, 110 Master) [Quidway-Ethernet0/0]vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 1 [Quidway-Ethernet0/0]vrrp vrid 1 track Serial 0/0 reduced Na granicy dwóch sieci RIP OSPF [Quidway ]import ospf do rip (na drugim inny priorytet) 24. Agregacja portów [Quidway]link-aggregation group 1 mode static [Quidway-Ethernet1/0/1]port link-aggregation group 1 <Quidway>disp link-aggregation verbose (podobnie jak spannig tree, ale mamy oba porty cały czas czynne (tutaj nie ma roota), ponadto mamy zachowaną redundancję połączenia, czyli mamy 200 Mbit/s a w przypadku awarii 100 Mbit/s) 25. Przykładowa Konfiguracja a) Routing statyczny Przykładowa konfiguracja interfejsu WAN na Ar18-20s: interface Ethernet2/0 ip address Quick Start nr 11 lipiec

12 to w sumie cała konfiguracja potrzebna do uruchomienia interfejsu moŝna go jeszcze włączyć administracyjnie: undo shutdown ale generalnie domyślnie powinien być włączony Konfiguracja interfejsu LAN odbywa się tak samo jak na interfejsie WAN: interface Ethernet1/0 ip address Routing statyczny całego ruchu na konkretny adres zewnętrzny będzie wyglądał następująco: ip route-static W przypadku problemów przede wszystkim proszę sprawdzić warstwę fizyczną połączenia. Jeśli dalej będą błędy, proszę sprawdzić połączenia przez "display diagnostic". MoŜna ewentualnie spróbować zmienić prędkość i duplex na autonegocjacje lub popróbować z innymi prędkościami (zarówno na routerze jak i np. modemie xdsl, generalnie najlepsze jest, gdy po obydwu stronach ustawiona jest ta sama prędkość i ten sam duplex, ale zdarza się, Ŝe lepiej działa w trybie autonegocjacji). b) Ustawienia portu WAN - HDLC [Quidway]interface Serial 0/0 [Quidway-Serial0/0]link-protocol hdlc [Quidway-Serial0/0]dis in s0/0 (odczyt konfiguracji- sprawdzenie czy DCE/DTE, jeśli chcemy Ŝeby ten zegar to ustawiamy na DCE) [Quidway-Serial0/0]baudrate? (ustawienie zegara wybieramy max.) [Quidway-Serial0/0]baudrate (druga strona dogada się automatycznie) (ustawienie adresu IP jak powyŝej) W przypadku, gdy mamy port Ethernetowy, jako WAN to ustawiamy taka samo jak LAN. W sumie to cała konfiguracja potrzebna do uruchomienia interfejsu moŝna go jeszcze włączyć administracyjnie: undo shutdown ale generalnie domyślnie powinien być włączony c) Ustawienia portu WAN Frame Relay [Router1]interface Serial 0/0 [Router1-Serial0/0]link-protocol fr ietf [Router1-Serial0/0]fr interface-type dte [Router1-Serial0/0]fr lmi type ansi [Router1-Serial0/0]fr dlci 110 [Router1-fr-dlci-Serial0/0-110]quit [Router1-Serial0/0]ip address Dla routera 2 konfiguracja z odpowiednio zmienionymi parametrami (IP, DLCI) Konfiguracja statycznego mapowania DLCI (110) na IP (jeśli potrzebne) Mapowanie DLCI 102 (zdalnego routera) na adres IP [Router1-Serial0/0]fr map ip Konfiguracje Frame Relay dla podinterfejsów. PoniŜej utworzenie interfejsu point to point [Router1]interface Serial 0/0.1 p2p [Router1-Serial0/0.1] PoniŜej utworzenie interfejsu point to multi-point [Router1]interface Serial 0/0.3 p2mp [Router1-Serial0/0.3] Quick Start nr 11 lipiec

13 d) Przykładowa konfiguracja routera z Frame Relay interface Serial0/0 interfejs zewnętrzny clock DTECLK1 link-protocol fr fr lmi type ansi fr dlci 99 ip address firewall packet-filter 3030 inbound firewall packet-filter 3032 outbound nat outbound 2001 interface Ethernet0/0 description LAN ip address acl number 3030 description Interfejsy WAN In nesting 3031 wskazanie dymamicznej ACL dla ruchu powrotnego rule 101 permit udp destination destination-port eq ftp tu usługi które chcemy wpuszczać do środka rule 102 permit tcp destination destination-port eq telnet j.w itd. rule 1000 deny ip ostatnia reguła zabraniająca wszystkiego acl number 3032 description Interfejsy WAN Out rule 100 permit ip reflect 3031 timeout 300 wpis który tworzy dynamiczą ACL dla ruchu wychodzącego rule 1000 deny ip ostatnia reguła zabraniająca wszystkiego acl number 2001 oczywiście reguła dla ruchu wychodzącego, który chcemy NAT-ować description NAT rule 2 permit source rule 5 deny moŝna jeszcze zrobić statyczne mapowania jeśli na kaŝdy serwer mamy oddzielny IP zewn.: nat static inside ip global ip następnie trzeba dodać wpis na interfejsie zewn.: nat outbound static moŝna teŝ zdefiniować serwery zewnętrzen poprzez mapowanie portów na interfejsie zewnętrznym : nat server protocol tcp global inside nat server protocol tcp global inside Jeśli chodzi o routing statyczny to raczej proszę go skonfigurować na konkretny adres IP, np.: ip route-static e) NAT Ukrycie adresów IP wewnętrznych w sieci LAN odbywa się poprzez uruchomienie NAT [Quidway]nat address-group (definicja grupy adresów, na które ma być translatowany ruch na zewnątrz, moŝna to polecenie pominąć, jeśli jest tylko jeden adres fizyczny zewnętrzny i skonfigurować tradycyjnie IP na tym interfejsie) [Quidway]acl number 2001 [Quidway-acl-basic-2001]rule 0 permit source Quick Start nr 11 lipiec

14 (adres sieci wewnętrznej z odwrócona maską, która ma być translatowana) [Quidway-acl-basic-2001] rule deny source (opcjonalnie) [Quidway-Ethernet2/0]nat outbound 2001 address-group 1 (uruchomienie NAT na danym interfejsie zewnętrznym, jeśli nie zdefiniowaliśmy grupy adresów nat address-group to trzeba tylko wpisać nat outbound 2001 ) [Quidway-Ethernet1/0]nat server protocol tcp global inside www (moŝna teŝ zdefiniować serwery wewnątrz sieci Ŝeby były widoczne na zewnątrz NATu) Jeśli chcemy statycznie NATować poszczególne adresy wewnętrzne na konkretne adresy zewnętrzne to robimy to poprzez konfigurację statycznego mapowania: [Quidway] nat static inside ip global (moŝe to być wpis równieŝ dla jednego adresu IP wewn. i jednego zewn. - moŝna takich wpisów zrobić wiele) a następnie wskazujemy interfejs zewnętrzny na którym ma odbywać się NAT-owanie statyczne (wcześniej przez nas skonfigurowane): [Quidway] interface serial 0/0/0 [Quidway-Serial0/0/0] ip address [Quidway-Serial0/0/0] nat outbound static W tym przypadku trzeba jednak pamiętać, Ŝe liczba adresów wewnętrznych musi się równać liczbie adresów zewnętrznych. Jeśli chcemy mieć bardziej elastyczne rozwiązanie (np. liczba adresów wewnętrznych przewyŝsza liczbę dostępnych adresów zewnętrznych) musimy skonfigurować pule adresów zewnętrznych i wskazać za pomocą ACL listę hostów wewnętrznych, jakie mogą być natowane na zewnątrz. [Quidway] nat address-group [Quidway] acl number 2001 [Quidway-acl-basic-2001] rule permit source [Quidway-acl-basic-2001] rule deny source Następnie naleŝy na interfejsie wskazać co na co ma być natowane: [Quidway] interface serial 3/0/0 [Quidway-Serial3/0/0] nat outbound 2001 address-group 1 f) Przykładowa konfiguracja ACL PoniŜej konfig z routera gdzie: adres WAN jest pobierany przez DHCP Brama domyślna teŝ jest pobierana przez DHCP i ustawiana na routerze dynamicznie jest zrobiony NAT na interfejsie WAN dla sieci wewn. Uruchomiony jest serwer DHCP Skonfigurowana jest dynamiczna lista dostępu, czyli wszystko co jest ruchem odpowiedzi na ruch który wyszedł na zewnątrz jest przepuszczone do wewnątrz sieci. Pozostały ruch jest odrzucany. dodatkowo jest wpisana reguła do ACL która pozwala na pobieranie adresu DHCP przez interfejs WAN (e0/0) Interfejs LAN to e1/8 firewall enable firewall default deny dhcp server ip-pool pola1 network mask gateway-list dns-list expired day 3 acl number 2001 Quick Start nr 11 lipiec

15 rule 10 permit source rule 100 deny acl number 3020 nesting 3021 rule 10 permit udp destination-port range bootps bootpc rule 1000 deny ip acl number 3022 rule 100 permit ip reflect 3021 timeout 300 rule 1000 deny ip interface Ethernet0/0 ip address dhcp-alloc firewall packet-filter 3020 inbound firewall packet-filter 3022 outbound nat outbound 2001 interface Ethernet1/8 ip address dhcp server forbidden-ip dhcp server forbidden-ip W tym przykładzie, jeśli chcemy dopuścić jakiś ruch do środka to modyfikujemy ACL Po zmianach naleŝy sprawdzić czy komputery mają dobre bramy, zresetować interfejsy, wyczyścić arp na routerze ( <router>reset arp all). W innym przykładnie np. jeśli chcemy otworzyć w ACL port POP3 to będzie: rule XX permit tcp destination destination-port eq pop3 Przy takim ustawieniu ACL będzie default permit. Najlepiej sprawdzać sobie czy dany ruch wpada do ACL poleceniem: display acl XXX wtedy widać czy ruch, który załoŝyliśmy, Ŝe wchodzi do danej ACL. g) Ustawienia portu ATM Konfiguracja poniŝej dotyczy układu IP over ATM: <RouterA> system-view [RouterA] interface atm 1/0/0 [RouterA-Atm1/0/0] ip address [RouterA-Atm1/0/0] undo shutdown [RouterA-Atm1/0/0] pvc do_tpsa 1/122 [RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-0/do_tpsa] map ip [RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-0/do_tpsa] undo shutdown [RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-0/do_tpsa] quit Sprawdzenie [RouterA] display atm pvc-info Interface VCD VPI/VCI Service Encap PCR SCR MBS Status Name (kbps) (kbps) (cells) Atm1/0/0 2 1/122 UBR SNAP ACT do_tpsa Quick Start nr 11 lipiec

16 [RouterA] display atm map-info ip maps to VC do_tpsa, VPI 1, VCI 122, Atm1/0/0 :PERMANENT [RouterA] ping PING : 56 data bytes, press CTRL_C to break Reply from : bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=62 ms Reply from : bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=31 ms Reply from : bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=31 ms Reply from : bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=31 ms Reply from : bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=31 ms ping statistics packet(s) transmitted 5 packet(s) received 0.00% packet loss round-trip min/avg/max = 31/37/62 ms dodatkowo jeszcze sprawdzenie czy interface jest w stanie UP display ip interface atm 1/0/0 Kolejny przykład: [Quidway]display current-configuration sysname Quidway radius scheme system domain system local-user admin password service-type telnet terminal level 3 service-type ftp interface Aux0 async mode flow interface Ethernet0/0/0 ip address interface Ethernet0/0/1 ip address dhcp-alloc interface Atm1/0/0 interface Atm1/0/0.1 p2p pvc 1/122 service vbr-nrt map ip ip address Quick Start nr 11 lipiec

17 interface NULL0 FTP server enable ip route-static preference 60 user-interface con 0 user-interface aux 0 user-interface vty 0 4 authentication-mode scheme <Quidway>display ip interface brief *down: administratively down (l): loopback (s): spoofing Interface IP Address Physical Protocol Description Atm1/0/0 unassigned up up Atm1/0/0... Atm1/0/ up up Atm1/0/0... Aux0 unassigned down down Aux0 Inte... Ethernet0/0/ down down Ethernet0... Ethernet0/0/ up up Ethernet0... <Quidway>display ip routing-table Routing Table: public net Destination/Mask Protocol Pre Cost Nexthop Interface /0 STATIC Atm1/0/ /30 DIRECT Atm1/0/ /32 DIRECT Atm1/0/ /32 DIRECT InLoopBack /8 DIRECT InLoopBack /32 DIRECT InLoopBack /16 DIRECT Ethernet0/0/ /32 DIRECT InLoopBack0 <Quidway> h) DHCP [Quidway]dhcp enable (włączenie serwera DHCP; natomiast polecenie ip address dhcp-alloc, nie uruchamia serwowania adresów IP poprzez interfejs, ale konfiguruje interfejs tak, aby on mógł pobrać adres z serwera DHCP, czyli jest klientem). [Quidway]dhcp select global interface ethernet 0/0/0 to ethernet 0/0/1 (tutaj moŝna wybrać, na których interfejsach będzie DHCP) [Quidway]dhcp server forbidden-ip (moŝna zabronić adresy np. serwerów wewnętrznych, będą one omijane podczas przydziału DHCP) [Quidway]dhcp server ip-pool 0 (tworzymy pule z adresami) [Quidway-dhcp-0]network mask (definiujemy adres sieci dla tej puli) [Quidway-dhcp-0] domain-name huawei.com (ustalamy parametry sieci) [Quidway-dhcp-0] dns-list [Quidway-dhcp-2] nbns-list [Quidway-dhcp-2] gateway-list Quick Start nr 11 lipiec

18 i) Konfiguracja dwóch podsieci wewnętrznych poprzez VLANy a) jeśli mamy przełącznik który obsługuje VLANy to tworzymy dwa podinterfejsy na routerze do których przypisujemy adresy IP i odpowiednie VLANy (tu przykład dla VLANów 10 i 20): [Router-Ethernet1/0.1] ip address [Router-Ethernet1/0.1] vlan-type dot1q vid 10 [Router] interface Ethernet 1/0.2 [Router-Ethernet1/0.2] vlan-type dot1q vid 20 [Router-Ethernet1/0.2] ip address Na przełączniku port, przez który jest dołączony router konfigurujemy jako trunk: [Quidway] interface ethernet1/0/1 [Quidway-Ethernet1/0/1] port link-type trunk [Quidway-Ethernet1/0/1] port trunk permit vlan all Oczywiście wcześniej na przełączniku muszą być załoŝone VLANy 10 i 20 [Quidway] vlan i odpowiednie porty przypisane do odpowiednich VLANów [Quidway] interface ethernet1/0/10 [Quidway-Ethernet1/0/10] port link-type access [Quidway-Ethernet1/0/10] port access vlan 10 [Quidway] interface ethernet1/0/20 [Quidway-Ethernet1/0/10] port link-type access [Quidway-Ethernet1/0/10] port access vlan 20 b) jeśli nie mamy przełącznika do VLANów to moŝna skonfigurować na interfejsie routera tzw. sub adresy: [Quidway]interface Ethernet 0/0/0 [Quidway-Ethernet0/0/0] ip address [Quidway-Ethernet0/0/0] ip address sub j) IPsec Konfiguracja RouterA [RotuterA] acl number 3101 [RotuterA-acl-adv-3101] rule permit ip source destination [RotuterA-acl-adv-3101] rule deny ip source any destination any [RotuterA] ip route-static [RotuterA] ipsec proposal tran1 [RotuterA-ipsec-proposal-tran1] encapsulation-mode tunnel [RotuterA-ipsec-proposal-tran1] transform esp [RotuterA-ipsec-proposal-tran1] esp encryption-algorithm des [RotuterA-ipsec-proposal-tran1] esp authentication-algorithm sha1 [RotuterA] ipsec policy map1 10 manual [RotuterA-ipsec-policy-manual-map1-10] security acl 3101 [RotuterA-ipsec-policy-manual-map1-10] proposal tran1 [RotuterA-ipsec-policy-manual-map1-10] tunnel remote [RotuterA-ipsec-policy-manual-map1-10] tunnel local [RotuterA-ipsec-policy-manual-map1-10] sa spi outbound esp [RotuterA-ipsec-policy-manual-map1-10] sa spi inbound esp 5432 [RotuterA-ipsec-policy-manual-map1-10] sa string-key outbound esp abcdefg [RotuterA-ipsec-policy-manual-map1-10] sa string-key inbound esp gfedcba [RotuterA-ipsec-policy-manual-map1-10] quit [RotuterA] interface serial 1/0/1 [RotuterA-Serial2/0/1] ip address [RotuterA-Serial2/0/1] ipsec policy map1 Konfiguracja RouterB Quick Start nr 11 lipiec

19 [RotuterB] acl number 3101 [RotuterB-acl-adv-3101] rule permit ip source destination [RotuterB-acl-adv-101] rule deny ip source any destination any [RotuterB] ip route-static [RotuterB] ipsec proposal tran1 [RotuterB-ipsec-proposal-tran1] encapsulation-mode tunnel [RotuterB-ipsec-proposal-tran1] transform esp [RotuterB-ipsec-proposal-tran1] esp encryption-algorithm des [RotuterB-ipsec-proposal-tran1] esp authentication-algorithm sha1 [RotuterB] ipsec policy use1 10 manual [RotuterB-ipsec-policyl-manual-use1-10] security acl 3101 [RotuterB-ipsec-policyl-manual-use1-10] proposal tran1 [RotuterB-ipsec-policyl-manual-use1-10] tunnel remote [RotuterB-ipsec-policyl-manual-use1-10] tunnel local [RotuterB-ipsec-policyl-manual-use1-10] sa spi outbound esp [RotuterB-ipsec-policyl-manual-use1-10] sa spi inbound esp [RotuterB-ipsec-policyl-manual-use1-10] sa string-key outbound esp gfedcba [RotuterB-ipsec-policyl-manual-use1-10] sa string-key inbound esp abcdefg [RotuterB-ipsec-policyl-manual-use1-10] quit [RotuterB] interface serial 4/1/2 [RotuterB-Serial4/1/2] ip address [RotuterB-Serial4/1/2] ipsec policy use1 Statystyki display ipsec statistics display ipsec proposal display ipsec sa display ipsec policy k) Loopback [Quidway] interface loopback 0 [Quidway-LoopBack0] ip address Firewall Domyślnie firewall na routerach Huawei jest wyłączony Firewalla włączamy poleceniem: [AR28-30]firewall enable po włączeniu firewall domyślną regułą dołączaną na koniec listy dostępu jest "permit all", jeśli chcemy aby domyślnie była dołączania klauzula "deny all" to naleŝy wpisać : [AR28-30]firewall default permit [AR28-30]firewall default deny domyślna akcja [AR28-30]firewall fragments-inspect [AR28-30]undo firewall fragments-inspect włączenie analizy fragmentów [AR28-30]interface Serial 1/0 [AR28-30-Serial1/0]firewall packet-filter 2001 outbound dodanie ACL do interfejsu [AR28-30]display acl all [AR28-30]display firewall-statistics all przegląd konfiguracji Jeszcze trzeba otworzyć w ACL port POP3 to będzie: rule XX permit tcp destination destination-port eq pop3 Quick Start nr 11 lipiec

20 Przy takim ustawieniu ACL będzie default permit. Najlepiej sprawdzać sobie czy dany ruch wpada do ACL poleceniem: display acl XXX wtedy widać czy ruch, który załoŝyliśmy, Ŝe wchodzi do danej ACL. 27. Upgrade Xmodem a) Uruchomienie routera w trybie bootrom - naleŝy nacisnąć < Ctrl-B > *************************************************** * * * Quidway Series Router Boot ROM, V5.27 * * * *************************************************** Copyright(C) by HUAWEI TECH CO., LTD. Compiled at 19:02:35, Sep Testing memory...ok! 64M bytes SDRAM 8192k bytes flash memory Hardware Version is MTR 1.0 CPLD Version is CPLD 2.0 Boot ROM Version is V5.27 Press Ctrl-B to enter Boot Menu Please input Boot ROM password: b) Konfiguracja połączenia szeregowego Boot Menu: 1: Download application program with XMODEM 2: Download application program with NET 3: Clear configuration 4: Start up and ignore configuration 5: Boot ROM Operation Menu 6: Do not check the version of the software 7: Exit and reboot Enter your choice(1-7):1 Please choose your download speed: 1: 9600 bps 2: bps 3: bps 4: bps 5: bps 6: Exit to Main Menu Enter your choice(1-6): 5 Download speed is bps. Change the terminal's speed to bps, and select XMODEM protocol. Press <Enter> key when ready. Quick Start nr 11 lipiec

* konfiguracja routera Asmax V.1501 lub V.1502T do połączenia z Polpakiem-T lub inną siecią typu Frame Relay

* konfiguracja routera Asmax V.1501 lub V.1502T do połączenia z Polpakiem-T lub inną siecią typu Frame Relay * konfiguracja routera Asmax V.1501 lub V.1502T do połączenia z Polpakiem-T lub inną siecią typu Frame Relay Połączenie poprzez konsolę (użyj dowolnego edytora konsoli, np. HyperTerminal): 9600,8,N,1,

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia 1) Uruchomienie str. 2 2) Konfiguracja NEOSTRADA str. 3 3) Konfiguracja NET24 str. 4 4) Konfiguracja sieć LAN str. 5 5) Przekierowanie portów

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego Podstawowa konfiguracja routerów Interfejsy sieciowe routerów Sprawdzanie komunikacji w sieci Podstawy routingu statycznego Podstawy routingu dynamicznego 2 Plan prezentacji Tryby pracy routera Polecenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera Tryby poleceń Użytkownika (user mode) Router> Przejście do trybu: Dostępny bezpośrednio po podłączeniu konsoli. Opuszczenie trybu: Polecenia:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

ZADANIE.02 Cisco.&.Juniper Podstawy konfiguracji (interfejsy) Zarządzanie konfiguracjami 1,5h

ZADANIE.02 Cisco.&.Juniper Podstawy konfiguracji (interfejsy) Zarządzanie konfiguracjami 1,5h Imię Nazwisko ZADANIE.02 Cisco.&.Juniper Podstawy konfiguracji (interfejsy) Zarządzanie konfiguracjami 1,5h 1. Zbudować sieć laboratoryjną 2. Podstawowe informacje dotyczące obsługi systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Interfejsy: Ethernet do połączenia z siecią LAN Serial do połączenia z siecią WAN. pełną konfigurację urządzenia. Zadanie.01-2 -

Interfejsy: Ethernet do połączenia z siecią LAN Serial do połączenia z siecią WAN. pełną konfigurację urządzenia. Zadanie.01-2 - Wybrane urządzenia Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego Przełącznik sieciowy. Dostępny sprzęt: Cisco modele 1900, 2900, 2950, 2960. Interfejsy: technologia Ethernet, szybkość 10/100/1000 Mb/s. Medium: kabel

Bardziej szczegółowo

Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń

Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń Tryby wprowadzania poleceń... 2 Uzyskanie pomocy... 2 Polecenia interfejsu użytkownika... 4 Wyświetlanie banerów (komunikatów)... 4 System

Bardziej szczegółowo

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend...

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... 4 Historia komend... 4 Wywołanie komend operacyjnych w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME Nr dwiczenia: PT-02 Nr wersji dwiczenia: 2 Temat dwiczenia: PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PACKET TRACER CZĘŚD 2 Orientacyjny czas wykonania dwiczenia: 1 godz. Wymagane oprogramowanie: 6.1.0 Spis treści 0.

Bardziej szczegółowo

Zadanie.05-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside security- level 0 192. 168.1.0/24. inside security- level 100 176.16.0.0/16 VLAN1 10.0.0.

Zadanie.05-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside security- level 0 192. 168.1.0/24. inside security- level 100 176.16.0.0/16 VLAN1 10.0.0. VLAN, trunking, inter-vlan routing, port-security Schemat sieci OUTSIDE 200. 200. 200.0/24 dmz security- level 50 outside security- level 0 192. 168.1.0/24 inside security- level 100 176.16.0.0/16 VLAN1

Bardziej szczegółowo

Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji LABORATORIUM SIECI

Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji LABORATORIUM SIECI Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji LABORATORIUM SIECI Instrukcja do ćwiczenia: Switching, VLAN & Trunking Przedmiot: Sieci Lokalne (LAN) Wojciech Mazurczyk Warszawa, kwiecień 2008 ZTiT. Zakład Teleinformatyki

Bardziej szczegółowo

IntegralNet krok po kroku. Pierwsze uruchomienie

IntegralNet krok po kroku. Pierwsze uruchomienie IntegralNet krok po kroku Pierwsze uruchomienie Spis treści 1. Logowanie administratora w usłudze integralnet...3 2. Zmiana hasła administratora usługi integralnet...4 3. Uruchomienie pierwszego abonenta

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemem komendy

Zarządzanie systemem komendy Zarządzanie systemem komendy Nazwa hosta set system host name nazwa_hosta show system host name delete system host name Nazwa domeny set system domain name nazwa_domeny show system domain name delete system

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN Za pomocą dwóch modułów SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) chcemy umoŝliwić dostęp do sterownika podłączonego do zabezpieczonej sieci wewnętrznej. Komputer, z którego chcemy mieć

Bardziej szczegółowo

LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70. TDMoIP Gateway TM-142.1 Quick Start

LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70. TDMoIP Gateway TM-142.1 Quick Start LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 TDMoIP Gateway TM-142.1 Quick Start Quick Start - TDMoIP Gateway 4 x E1 over Ethernet IP TM-142.1-4 1 x E1 over Ethernet

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 18.03.2010r. WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Laboratorium TECHNOLOGIE SIECI TELEINFORMATYCZNYCH Prowadzący: Autorzy: Marek Wichtowski Elżbieta Oknińska Kamil Piersa Krzysztof Piotrowski Grzegorz Pol Marcin

Bardziej szczegółowo

ZADANIE.07. Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego v.2011alfa ZADANIE.07. VPN RA Virtual Private Network Remote Access (Router) - 1 -

ZADANIE.07. Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego v.2011alfa ZADANIE.07. VPN RA Virtual Private Network Remote Access (Router) - 1 - Imię Nazwisko ZADANIE.07 VPN RA Virtual Private Network Remote Access (Router) - 1 - 212.191.89.192/28 ISP LDZ dmz security-level 50 ISP BACKBONE 79.96.21.160/28 outside security-level 0 subinterfaces,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Laboratorium 08 OSPF

Sieci Komputerowe Laboratorium 08 OSPF Sieci Komputerowe Laboratorium 08 OSPF Rafał Chodarcewicz Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytet Jagielloński Kraków, 2015 1.0.0.0/24 2.0.0.0/24 3.0.0.0/24 4.0.0.0/24 5.0.0.0/24 R1.2.3.4

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo W tym dokumencie opisano przekierowanie portu na sprzętowym firewall u SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) w celu umoŝliwienia komunikacji STEP 7 ze sterownikiem przez sieć Ethernet/Internet.

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja aplikacji ZyXEL Remote Security Client:

Konfiguracja aplikacji ZyXEL Remote Security Client: Połączenie IPSec VPN pomiędzy komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem ZyWALL Remote Security Client, a urządzeniem serii ZyWALL. Przykład konfiguracji. Konfiguracja aplikacji ZyXEL Remote Security

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów XL2

Konfiguracja routerów XL2 Konfiguracja routerów XL2 Aby uzyskać dostęp do pełnych ustawień portów routera przełączamy kontekst pracy programu na ALL. Można tu użyć ikony na pasku narzędzi lub menu Context. Wszystkie dalsze wskazówki

Bardziej szczegółowo

Zadanie.07-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside 192. 168.1.0/24. security- level 50 176.16.0.0/16

Zadanie.07-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside 192. 168.1.0/24. security- level 50 176.16.0.0/16 RADIUS - Remote Authentication Dial-In User Service Schemat sieci OUTSIDE 200. 200. 200.0/24 outside security- level 0 192. 168.1.0/24 dmz security- level 50 TRUNK 0/1 VLAN2 0/2 VLAN10 0/3-0/10 VLAN20

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

PAP-2T w sieci FreePhone

PAP-2T w sieci FreePhone konfiguracja bramki w sieci FreePhone I. Za pomocą klawiatury telefonu korzystając z instrukcji głosowych IVR Dostęp do Menu IVR Użyj telefonu podłączonego do portu PHONE 1 albo PHONE 2 adaptera Wybierz

Bardziej szczegółowo

Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1)

Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1) Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1) 1. Podłączenie konsoli zarządzania routerem: Ustawienia dla programu HyperTerminal (a) oraz TeraTerm Pro (b): a) b) 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL.

Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL. Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji funkcji BW MGMT dostępnej w urządzeniach serii ZyWALL. Dość często

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji i konfiguracji programu HW Virtual Serial Port z kasą PS3000Net

Opis instalacji i konfiguracji programu HW Virtual Serial Port z kasą PS3000Net Opis instalacji i konfiguracji programu HW Virtual Serial Port z kasą PS3000Net Spis treści Wstęp... 3 Konfiguracja kasy PS3000 Net...4 [45141] Ustawienia TCP/IP...4 [45142] Protokół Kasa-PC...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe 2 / Ćwiczenia 8

Sieci Komputerowe 2 / Ćwiczenia 8 Tematyka Konsola Sieci Komputerowe 2 / Ćwiczenia 8 Wprowadzenie do budowy sieci z wykorzystaniem ruterów Cisco. Opracował: Konrad Kawecki Do fizycznego połączenia z konsolą rutera

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

1) Skonfiguruj nazwę hosta na ruterze zgodną z przyjętą topologią i Tabelą adresacji.

1) Skonfiguruj nazwę hosta na ruterze zgodną z przyjętą topologią i Tabelą adresacji. ROUTER a. Połącz się z ruterem konsolowo i przejdź do trybu uprzywilejowanego. Router> enable Router# b. Ustaw właściwy czas na ruterze. Router# clock set 10:40:30 6 February 2013 Router# c. Przejdź do

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

ZADANIE.01 Cisco.&.Juniper Wprowadzenie do ZiMSK (budowa sieci, połączenie konsolowe, usuwanie konfiguracji urządzeń) 1h

ZADANIE.01 Cisco.&.Juniper Wprowadzenie do ZiMSK (budowa sieci, połączenie konsolowe, usuwanie konfiguracji urządzeń) 1h Imię Nazwisko ZADANIE.01 Cisco.&.Juniper Wprowadzenie do ZiMSK (budowa sieci, połączenie konsolowe, usuwanie konfiguracji urządzeń) 1h 1. Zbudować sieć laboratoryjną 2. Rozpocząć konfigurację urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii Prestige 660HW.

Instrukcja dotycząca funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii Prestige 660HW. Instrukcja dotycząca funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii Prestige 660HW. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji funkcji BW MGMT dostępnej w urządzeniach serii Prestige

Bardziej szczegółowo

Vigor 2900 ZyWall 70 konfiguracja połączenia LAN-LAN (IPSec)

Vigor 2900 ZyWall 70 konfiguracja połączenia LAN-LAN (IPSec) Uwaga! Przykład zakłada, że na obu routerach funkcjonuje już dostęp do Internetu, iżze wszystkie funkcje sieciowe niezbędne do komunikacji sieci LAN z Internetem zostały prawidłowo ustawione (adresy na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Zdalna obsługa transcievera H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Do poprawnej pracy zdalnego dostępu do radiostacji, niezbędne jest działające oprogramowanie Ham

Bardziej szczegółowo

Zestawienie tunelu VPN po protokole IPSec pomiędzy klientem VPN - Draytek Smart VPN Client za NAT-em, a routerem Draytek

Zestawienie tunelu VPN po protokole IPSec pomiędzy klientem VPN - Draytek Smart VPN Client za NAT-em, a routerem Draytek Zestawienie tunelu VPN po protokole IPSec pomiędzy klientem VPN - Draytek Smart VPN Client za NAT-em, a routerem Draytek Aby zestawić VPN po protokole IPSec, pomiędzy komputerem podłączonym za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Vigor Cisco ISDN PPP (CHAP)

Vigor Cisco ISDN PPP (CHAP) Vigor Cisco ISDN PPP (CHAP) Cisco 1721+ WIC BRI S/T, IOS ver. 12.2 Vigor 2200X, firmware ver. 2.3.6 192.168.4.1 Cisco ISDN: 30 ISDN ISDN: 20 Vigor 192.168.5.1 192.168.4.10 192.168.5.10 I. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z poniższym schematem ustanów połączenia: konsolowe i ethernetowe z urządzeniem

1. Zgodnie z poniższym schematem ustanów połączenia: konsolowe i ethernetowe z urządzeniem SIECI KOMPUTEROWE ĆWICZENIE 6 PODSTAWY KONFIGURACJI PRZEŁĄCZNIKA SIECIOWEGO PRZEGLĄD KONFIGURACJI PRZEŁĄCZNIKA SIECIOWEGO: 1. Zgodnie z poniższym schematem ustanów połączenia: konsolowe i ethernetowe z

Bardziej szczegółowo

Przykładowy opis konfiguracji bramy VIP 410 z funkcjonalnością routera.

Przykładowy opis konfiguracji bramy VIP 410 z funkcjonalnością routera. Przykładowy opis konfiguracji bramy VIP 410 z funkcjonalnością routera. 1. Założenia Brama wyposażona w 2 porty FXS (2 wykożystane), oraz 2 porty FXO (1 użyty). Zdefiniowane są 2 numery zewnętrzne (po

Bardziej szczegółowo

Zadanie.09-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside 192. 168.1.0/24. security- level 50 176.16.0.0/16

Zadanie.09-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside 192. 168.1.0/24. security- level 50 176.16.0.0/16 ASDM - Adaptive Security Device Manager (pix) HTTP Device Manager (switch) SSH (pix), TELNET (switch) Schemat sieci OUTSIDE 200. 200. 200.0/24 outside security- level 0 192. 168.1.0/24 dmz security- level

Bardziej szczegółowo

BEFSR11 / 41. Routing statyczny Routing dynamiczny (RIP-1 / RIP-2)

BEFSR11 / 41. Routing statyczny Routing dynamiczny (RIP-1 / RIP-2) Routery BEFSR11 / 41 WAN (Internet): 1xRJ-45 FE 10/100 LAN: przełącznik FE 1 / 4xRJ-45 (AutoMDI / MDI-X) Rodzaje połączenia WAN: Obtain IP address automatically - klient serwera DHCP Static IP - adres

Bardziej szczegółowo

OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside 192. 168.1.0/24. security- level 50 176.16.0.0/16 TRUNK 0/1 VLAN2 0/2 VLAN10 0/3-0/10 VLAN20 0/11-0/24

OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside 192. 168.1.0/24. security- level 50 176.16.0.0/16 TRUNK 0/1 VLAN2 0/2 VLAN10 0/3-0/10 VLAN20 0/11-0/24 SNMP - Simple Network Management Protocol Schemat sieci OUTSIDE 200. 200. 200.0/24 outside security- level 0 192. 168.1.0/24 dmz security- level 50 TRUNK 0/1 VLAN2 0/2 VLAN10 0/3-0/10 VLAN20 0/11-0/24

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Podstawowa konfiguracja i monitorowanie ConSentry LANShield Controller oraz ConSentry InSight Command Center Dostęp konsolowy do urządzenia Dostęp administracyjny do

Bardziej szczegółowo

Posiadając dwa routery z serii Vigor 2200/2200X/2200W/2200We postanawiamy połączyć dwie odległe sieci tunelem VPN. Przyjmujemy następujące założenia:

Posiadając dwa routery z serii Vigor 2200/2200X/2200W/2200We postanawiamy połączyć dwie odległe sieci tunelem VPN. Przyjmujemy następujące założenia: Posiadając dwa routery z serii Vigor 2200/2200X/2200W/2200We postanawiamy połączyć dwie odległe sieci tunelem VPN. Przyjmujemy następujące założenia: Vigor1: publiczny, stały adres IP: 81.15.19.90, podsieć

Bardziej szczegółowo

klikamy Next 4. Wybieramy zgodność z systemem Virtual Machine hardware compatibility z listy zaznaczamy Workstation 6 Next 5.

klikamy Next 4. Wybieramy zgodność z systemem Virtual Machine hardware compatibility z listy zaznaczamy Workstation 6 Next 5. Instalacja Novell NetWare 5 przygotowanie do instalacji 1. Włożyć płytę do napędu 2. Wybieramy New Virtual Machine ( uruchamiamy ją) 3. Wybieramy typ instalacji Custom (what type of configuration do you

Bardziej szczegółowo

Artykuł sponsorowany przez

Artykuł sponsorowany przez Od poprawnego skonfigurowania routera będzie zależeć praca naszej sieci, a co za tym idzie dostępu do Internetu. Na wstępie warto jednak zacząć od wyjaśnienia funkcji, jaką router ma do spełnienia i co

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji Master Slave z wykorzystaniem sieci PROFIBUS DP pomiędzy sterownikami S7 300 i S7

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja trybu pracy Real COM dla serwerów NPort:

Konfiguracja trybu pracy Real COM dla serwerów NPort: Konfiguracja trybu pracy Real COM dla serwerów NPort: Poniższa instrukcja dotyczy następujących modeli z rodziny serwerów portów szeregowych: -NPort DE-211 -NPort DE-311 - NPort DE-311M - NPort 5100 cała

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

Switching, VLAN & Trunking 2

Switching, VLAN & Trunking 2 Zakład Cyberbezpieczeństwa IT PW LABORATORIUM SIECI Instrukcja do ćwiczenia: Switching, VLAN & Trunking Przedmiot: Sieci Lokalne (LAN) Autor: Wojciech Mazurczyk Aktualizacja: Artur Janicki wersja 1.1 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

Rys. 1.Okno główne serwera Cisco TFTP Server. Rys.2.Okno opcji serwera Cisco TFTP Server

Rys. 1.Okno główne serwera Cisco TFTP Server. Rys.2.Okno opcji serwera Cisco TFTP Server Zasady aktualizowania oprogramowania urządzeń sieciowych ZAGADNIENIA Jaki protokół jest wykorzystywany do sporządzania kopii zapasowych plików konfiguracyjnych i systemów operacyjnych urządzeń sieciowych?

Bardziej szczegółowo

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian)

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Grupa Ustawienia Sieciowe umożliwia skonfigurowanie podstawowych parametrów terminala: Interfejs ETH0 Umożliwia wybór ustawień podstawowego interfejsu sieciowego. W przypadku wyboru DHCP adres oraz inne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do laboratorium 1. Podstawowa konfiguracja środowiska MPLS (Multi-Protocol Label Switching)

Instrukcja do laboratorium 1. Podstawowa konfiguracja środowiska MPLS (Multi-Protocol Label Switching) Instrukcja do laboratorium 1 Podstawowa konfiguracja środowiska MPLS (Multi-Protocol Label Switching) Przed zajęciami proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją i materiałami pomocniczymi dotyczącymi laboratorium.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T 1. Opis produktu: Liczba / typ portów LAN, 1 x RJ-45, Liczba portów FXS, 2 x RJ-11, Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Telemetria. PTIB 2 semestr. Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej

Telemetria. PTIB 2 semestr. Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej Telemetria PTIB 2 semestr Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej 1. Konfiguracja połączenia lokalnego głowicą optyczną Podłączyć do licznika głowicę optyczną (kabel powinien wystawać,,w

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja dostępu zdalnego z wykorzystaniem tunelu VPN pomiędzy SCALANCE S623 a SOFTNET Security Client

Konfiguracja dostępu zdalnego z wykorzystaniem tunelu VPN pomiędzy SCALANCE S623 a SOFTNET Security Client Konfiguracja dostępu zdalnego z wykorzystaniem tunelu VPN pomiędzy SCALANCE S623 a SOFTNET Security Client 1. Wstęp W tym przykładzie, funkcja tunelu VPN konfigurowana będzie z wykorzystaniem widoku standard

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja

Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja Wprowadzenie do routerów 2 Router Router to specjalny typ komputera. Składa się z takich elementów jak procesor, pamięć, magistralę systemową oraz

Bardziej szczegółowo

Internet. Bramka 1 Bramka 2. Tunel VPN IPSec

Internet. Bramka 1 Bramka 2. Tunel VPN IPSec Topologia sieci: LAN 1 LAN 2 Internet Bramka 1 Bramka 2 Tunel VPN IPSec Adresacja: Bramka 1 WAN: 10.0.0.1/24 LAN: 192.168.10.1/24 Założenia: Pierwsza faza Tryb Main Autoryzacja AES Szyfrowanie SHA1 DH2

Bardziej szczegółowo

L2TP over IPSec Application

L2TP over IPSec Application L2TP over IPSec Application Topologia sieci: ZałoŜenia: Naszym zadaniem będzie taka konfiguracja Windows oweg klienta L2TP oraz urządzenia serii ZyWALL USG, by umoŝliwić zdalnemu uŝytkownikowi bezpieczny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 1 szybki start.

Bramka IP 1 szybki start. Bramka IP 1 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 1 do nawiązywania połączeń VoIP... 5 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja uŝytkownika User1... 6 IP Polska Sp. z o.o. 2012 www.ippolska.pl

Bardziej szczegółowo

Urządzenia aktywne sieci

Urządzenia aktywne sieci Urządzenia aktywne sieci Konfiguracja routerów i switchy Protokoły routingu Routery w sieciach X25, Frame Relay i ISDN Routery działają równocześnie z różnymi protokołami łączą sieci lokalne (LAN) i rozległe

Bardziej szczegółowo

Serwery portów szeregowych. Cezary Kalista

Serwery portów szeregowych. Cezary Kalista Serwery portów szeregowych Cezary Kalista Agenda Przegląd serwerów portów szeregowych Funkcje serwerów NPort Funkcje serwerów terminali Redundancja LAN (CN2600) Funkcje serwerów secure terminal Funkcje

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wiesław Alex Kaczmarek Certyfikacja CCNA

Księgarnia PWN: Wiesław Alex Kaczmarek Certyfikacja CCNA Księgarnia PWN: Wiesław Alex Kaczmarek Certyfikacja CCNA Wstęp 13 Rozdział 1. Droga do CCNA 21 Historia Cisco Systems 21 Przegląd certyfikacji Cisco 24 Egzamin CCNA 27 Po egzaminie... co dalej? 33 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Topologia sieci. Cele nauczania.

Topologia sieci. Cele nauczania. Laboratorium 2 Podstawowa konfiguracja urządzeń Cisco. WSTKT 2010 Topologia sieci. Cele nauczania. Podstawowa konfiguracja ustawień globalnych routerów Cisco. Konfiguracja haseł dostępu na routerach Cisco.

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Pirelli 226 DRG Instalacja urządzenia RJ 11 Pierwsze Logowanie

Pirelli 226 DRG Instalacja urządzenia RJ 11 Pierwsze Logowanie Pirelli 226 DRG Instalacja urządzenia 1. Podłącz router do lini telefonicznej kablem RJ 11 do wejścia dsl oraz kablem z koncówką RJ 45 do swojego komputera. 2. Następnie zmień w swoim komputerze ustawienia

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 15 DHCP Rola usługi DHCP Proces generowania dzierżawy Proces odnawienia dzierżawy Konfiguracja Agent przekazywania DHCP - 1 - Rola

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

1.1 Ustawienie adresów IP oraz masek portów routera za pomocą konsoli

1.1 Ustawienie adresów IP oraz masek portów routera za pomocą konsoli 1. Obsługa routerów... 1 1.1 Ustawienie adresów IP oraz masek portów routera za pomocą konsoli... 1 1.2 Olicom ClearSight obsługa podstawowa... 2 1.3 Konfiguracja protokołu RIP... 5 Podgląd tablicy routingu...

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo