Quick Start nr 11 lipiec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Quick Start nr 11 lipiec 2007 2"

Transkrypt

1 Quick Start Huawei Spis treści: 1. HUAWEI Konfiguracja 3 2. Pierwsze uruchomienie Huawei 3 a) Terminal VT b) Klawisze funkcyjne 3 c) Przeglądanie duŝych ilości tekstu 4 d) Ustawienie nazwy routera 4 e) Ustawienie zegara routera 4 f) Ponowne uruchomienie routera 4 g) Konfiguracja kont 4 h) Sprawdzenie uprawnień 4 i) Wylogowanie 4 j) Usuwanie wpisów 4 k) Diagnostyka - statystyki 4 l) WWW 5 3. Zapis ustawień 5 4. Usuwanie Plików 5 5. Reset ustawień 5 6. Automatyczny reboot routera 6 7. Ustawianie hasła na telnet 6 a) Tylko na hasło 6 b) UŜytkownik i hasło 6 8. Konfiguracja pozostałych uŝytkowników 6 9. Uwierzytelnianie przez serwer Radius Konfiguracja portu Ethernet - LAN Ograniczenie przepływności na porcie Ethernet 7 c) Ograniczenia prędkości na całym porcie do 1Mbps - Line Rate (LR) 7 d) Ograniczenie na adres IP - Traffic Policing (TP) 7 e) Traaffic Shaping (TS) Usuwania pojedynczej konfiguracji - undo Konfiguracja VLAN Konfiguracja TRUNK Ustawienie IP na VLAN Switch - dodawanie portu do juŝ utworzonego VLAN-u Uruchomienie GVRP Ustawienia portu WAN Spanning Tree Statyczny routing Włączanie Routingu OSPF 9 Quick Start nr 11 lipiec

2 22. Wirtualny IP VRRP Na granicy dwóch sieci RIP OSPF Agregacja portów Przykładowa Konfiguracja 11 a) Routing statyczny 11 b) Ustawienia portu WAN - HDLC 12 c) Ustawienia portu WAN Frame Relay 12 d) Przykładowa konfiguracja routera z Frame Relay 13 e) NAT 13 f) Przykładowa konfiguracja ACL 14 g) Ustawienia portu ATM 15 h) DHCP 17 i) Konfiguracja dwóch podsieci wewnętrznych poprzez VLANy 18 j) IPsec 18 k) Loopback Firewall Upgrade Xmodem 20 a) Uruchomienie routera w trybie bootrom - naleŝy nacisnąć < Ctrl-B > 20 b) Konfiguracja połączenia szeregowego 20 c) Konfiguracja terminala 21 d) Wysłanie pliku Upgrade - TFTP 21 a) Podczas uruchamiania routera naleŝy nacisnąć < n > 21 b) Uruchomienie routera w trybie bootrom 22 c) Pobranie pliku Upgrade podczas pracy routera TFTP (zalecane) Operacje plikowe Pytania 23 Quick Start nr 11 lipiec

3 1. HUAWEI Konfiguracja PoniŜsza instrukcja ma na celu zasygnalizowanie sposobu konfiguracji urządzeń Huawei. Przedstawiono kilka wybranych komend, które umoŝliwiają wstępnie zapoznanie się z moŝliwościami danego rozwiązania. W kaŝdym momencie moŝna skorzystać z pomocy poprzez wpisanie znaku?. Nie musimy takŝe wpisywać w bardziej zaawansowanych modelach całej komendy, bowiem jest ona podpowiadana automatycznie [tab]. Niektóre polecenia będą się róŝniły składnią w zaleŝności od typu urządzenia, ale główna filozofia jest zachowana. Instalatorzy, którzy mieli do czynienia z urządzeniami Cisco zauwaŝą duŝe podobieństwo w konfiguracji, co znaczenie przyspieszy uruchomienie danej aplikacji. W celu pogłębienia wiedzy odsyłamy do szczegółowej instrukcji Huwaei. 2. Pierwsze uruchomienie Huawei a) Terminal VT-100 b) Klawisze funkcyjne przesuwa kursor - poprzednia/następna linia Backspace usuwa znak po lewej ctrl+d usuwa znak po prawej TAB dopełnia polecenie? pomoc Quick Start nr 11 lipiec

4 c) Przeglądanie duŝych ilości tekstu Spacja pokazuje następną stronę Enter pokazuje następną linię dowolna litera przerywa przeglądanie undo usunięcie komendy quit wyjście d) Ustawienie nazwy routera [Quidway] sysname AR18-12 e) Ustawienie zegara routera [AR18-12]display clock Current router time:01:04:05 Jan [AR18-12]clock 15:48: f) Ponowne uruchomienie routera [AR18-12]reboot [AR18-12]reboot mode time 19:00 30/11/06 Cykliczne przeladowanie [AR18-12]reboot mode interval 02:59 Planowany restart Proceed with reboot?[y/n]y [AR18-12] [03:08:57 Jan ] Reboot scheduled in 2 hours and 59 minutes [AR18-12]reboot cancel g) Konfiguracja kont [AR18-12]local-user gosc service-type guest password simple haslo123 [AR18-12]local-user konto operatora service-type operator password cipher [AR18-12]local-user admin service-type administrator password cipher 1admin2 h) Sprawdzenie uprawnień [AR18-12]display level User Level: Administrator i) Wylogowanie [AR18-12]logout j) Usuwanie wpisów [AR18-12]undo Polecenie undo przed komenda zapisu powoduje usuniecie tego wpisu k) Diagnostyka - statystyki [AR18-12]display version [AR18-12]vrbd [AR18-12]display saved-configuration [AR18-12]display current-configuration [AR18-12]display system memory all [AR18-12]display system cpu Quick Start nr 11 lipiec

5 [AR18-12]display client [AR18-12]display base-information page [AR18-12]display diagnostic-information Do sprawdzania statystyk na porcie Ethernetowym słuŝą polecenia: display brief interface [ type [ number ] ] [ { begin include exclude} text ] display interface type number [.sub-number ] display status interface interface-type interface-number display interface { ethernet gigabitethernet } [ interface-number ] l) WWW Jeśli dane urządzenie ma plik z www w pamięci flash to po wpisaniu adresu IP w przeglądarkę następuje uruchomienie menu. Na switchach trzeba ustawić uŝytkownika Vlan i IP oraz hasło dostępu. 3. Zapis ustawień (Poleceniem save zapisujemy ustawienia do jakiegoś pliku i urządzenie później z niego startuje) Wyświetlenie konfiguracji aktualnej [Router1]display current-configuration Wyświetlenie zapisanej konfiguracji [Router1]display saved-configuration Wyświetlenie konfiguracji interfejsu [Router1]display current-configuration interface Ethernet 0/0 Polecenie display this pokazuje nam konfiguracje np. interfejsu, który aktualnie konfigurujemy Zapisanie konfiguracji do domyślnego pliku konfiguracyjnego [Router1]save The configuration will be written to the device. Are you sure?[y/n]y Now saving current configuration to the device. Saving configuration flash:/config.cfg. Please wait Current configuration has been saved to the device successfully. Zapisanie konfiguracji i utworzenie nowego pliku konfiguracji [Router1]save config10.cfg The current configuration will be saved to flash:/config10.cfg [Y/N]:y Now saving current configuration to the device. Saving configuration flash:/config10.cfg. Please wait Current configuration has been saved to the device successfully. Konfiguracja startu routera z pliku config10.cfg [Router1]quit <Router1>startup saved-configuration config10.cfg <Router1>display startup Startup saved-configuration file: flash:/config.cfg Next startup saved-configuration file: flash:/config10.cfg <Router1> 4. Usuwanie Plików [Quidway]dir / [Quidway]delete 5. Reset ustawień ctr-z Quick Start nr 11 lipiec

6 <S39004>delete vrpcfg.cfg <S39004>reset recycle-bin <lanex>reset saved-configuration <lanex>reboot 6. Automatyczny reboot routera schedule reboot at hh:mm [ mm/dd/yyyy yyyy/mm/dd ] schedule reboot delay { hh:mm mm } 7. Ustawianie hasła na telnet a) Tylko na hasło [Quidway]user-interface vty 0 4 (zakres linii do zatelnetowania, my konfigurujmy jednocześnie kilka max. 4) [Quidway-ui-vty0-4]authentication-mode password [Quidway-ui-vty0-4]set authentication password cipher lanex (hasło cipher-niewidoczne; sliper-widoczne) [Quidway-ui-vty0-4]user privilege level 3 (są 3 warstwy, 3 oznacza administrator) b) UŜytkownik i hasło [Router1]local-user test New local user added. [Router1-luser-test]password simple test [Router1-luser-test]service-type telnet level 3 [Router1-luser-test]quit Router1]user-interface vty 0 4 [Router1-ui-vty0-4] authentication-mode scheme 8. Konfiguracja pozostałych uŝytkowników [Quidway]user-interface vty 0 4 [Quidway-ui-vty0-4]authentication-mode scheme (uwierzytelnianie wg schematu) [Quidway]quit <Quidway>system-view [Quidway]local-user admin (tutaj dowolnie zamiast admin) [Quidway-luser-admin]password simple admin (tutaj dowolnie zamiast admin) [Quidway-luser-admin]service-type telnet [Quidway-luser-admin]level 3 [Quidway-luser-admin]quit [Quidway]domain lanex1 [Quidway-isp-lanex1]scheme local [Quidway-isp-lanex1]display current-configuration (odczytanie konfiguracji) 9. Uwierzytelnianie przez serwer Radius [Quidway]undo radius scheme scheme (kasowanie scheme nazwy) [Quidway]radius scheme rlanex [Quidway-radius-rlanex]primary authentication [Quidway-radius-rlanex]key authentication huawei [Quidway-radius-rlanex]quit [Quidway]domain test21 [Quidway-isp-test21]scheme radius-scheme rlanex local Quick Start nr 11 lipiec

7 [Quidway-isp-test21]accounting optional [Quidway-isp-test21]quit [Quidway]user-interface vty 0 4 [Quidway-ui-vty0-4]authentication-mode scheme [Quidway-ui-vty0-4]quit [Quidway]super password level 3 simple test W ustawieniach fabrycznych musi być system Ŝeby radius zadziałał [Quidway]disp dom wyłączanie domen [Quidway]un dom lanex1 [Quidway]und dom system [Quidway]dom system [Quidway]disp cur śeby z inną domeną współpracował serwer Radius to wybieramy taką samą jak do logowania np.: 10. Konfiguracja portu Ethernet - LAN <Quidway>system-view (przejście do pełnej konfiguracji urządzenia) [Quidway]interface ethernet 0/0 (wybranie modułu 0 i fizycznego interfejsu o nr 0 ) [Quidway-Ethernet0/0]ip address (ustawienie adresu IP i maski na danym porcie) [Quidway-Ethernet0/0]display ip interface (wyświetlenie ustawień na danym interfejsie) [Quidway-Ethernet0/0]display ip interface brief (pokazuje, które interfejsy są skonfigurowane) [Quidway-Ethernet0/0]quit 11. Ograniczenie przepływności na porcie Ethernet Ograniczanie ruchu na porcie moŝna wykonać na kilka sposobów: c) Ograniczenia prędkości na całym porcie do 1Mbps - Line Rate (LR) qos lr cir Jest to "Line Rate (LR)" d) Ograniczenie na adres IP - Traffic Policing (TP) Jeśli chcielibyśmy, aby ograniczony był określony ruch, np. listą dostępu (dla ruchu o adresach źródłowych sieci /24 i docelowych /24: acl number 3011 rule 10 permit ip source destination to wtedy na interfejsie konfigurujemy: qos car inbound acl 3011 cir cbs ebs 0 green continue red discard nadmiarowy ruch będzie odrzucany Jest to "Traffic Policing" (TP) MoŜna konfigurować w obydwu kierunkach (inbound, outbound) e) Traaffic Shaping (TS) Quick Start nr 11 lipiec

8 Podobna do powyŝej trzecia metoda Traaffic Shaping (TS), która zamiast odrzucać pakiet, buforuje je i wysyła najszybciej jak tylko moŝna (czyli jeśli znajdzie wolne pasmo) qos gts acl 3011 cir cbs ebs 0 Zarówno przy LR i TS moŝemy tylko konfigurować ruch wychodzący a dla TP wychodzący i przychodzący 12. Usuwania pojedynczej konfiguracji - undo [AR182-Ethernet0]undo ip address (usuwanie IP) [AR182-Ethernet0]ip address (zakładanie nowego IP) 13. Konfiguracja VLAN W przypadku switcha moŝemy tylko ustawić IP na VLAN omijamy VLAN 1 z uwagi na to, Ŝe są przenoszone dane utrzymaniowe. <Quidway>system-view Enter system view, return user view with Ctrl+Z. [Quidway]sysname Switch [Switch]vlan 2 [Switch-vlan2]port Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/8 [Switch-vlan2]vlan 3 [Switch-vlan3]port Ethernet 1/0/9 to Ethernet 1/0/ Konfiguracja TRUNK [Switch A] interface Ethernet 1/0/17 [Switch A-Ethernet1/0/17] port link-type trunk [Switch A-Ethernet1/0/17] port trunk permit vlan all 15. Ustawienie IP na VLAN MoŜna wtedy dany VLAN pingować. [Switch A]interface Vlan-interface 2 [Switch A-Vlan-interface2]ip address [lanexa-vlan-interface2]display vlan 2 (sprawdzenie ustawienia VLAN) 16. Switch - dodawanie portu do juŝ utworzonego VLAN-u (dodawanie portu do juŝ utworzonego VILAN-u) [Quidway-Ethernet1/0/48]port acces vlan 10 (podgląd konfiguracji) [Quidway]display current-configuration 17. Uruchomienie GVRP A) [Switch A]gvrp %GVRP is enabled globally. [Switch A]interface Ethernet 1/0/17 [Switch A-Ethernet1/0/17]port link-type trunk [Switch A-Ethernet1/0/17]port trunk permit vlan all [Switch A-Ethernet1/0/17]gvrp %GVRP is enabled on port Ethernet1/0/17. Quick Start nr 11 lipiec

9 B) [lanexb]interface Ethernet 1/0/21 [lanexb-ethernet1/0/21]port access vlan 19 Nie musimy tworzyć VLAN, jedynie na danym porcie i jest on automatycznie przypisywany oraz staje się z dynamicznego statycznym. W Cisco po wyłączeniu VLANu następuje utrata pozostałych VLANów. 18. Ustawienia portu WAN [Quidway]interface Serial 0/0 [Quidway-Serial0/0]link-protocol hdlc [Quidway-Serial0/0]dis in s0/0 (odczyt konfiguracji- sprawdzenie czy DCE/DTE, jeśli chcemy Ŝeby ten zegar to ustawiamy na DCE) [Quidway-Serial0/0]baudrate? (ustawienie zegara wybieramy max.) [Quidway-Serial0/0]baudrate (druga strona dogada się automatycznie) (ustawienie adresu IP jak powyŝej) W przypadku, gdy mamy port Ethernetowy, jako WAN to ustawiamy taka samo jak LAN. W sumie to cała konfiguracja potrzebna do uruchomienia interfejsu moŝna go jeszcze włączyć administracyjnie: undo shutdown ale generalnie domyślnie powinien być włączony 19. Spanning Tree [S39005]stp enable? (tylko na switchach, uruchamia się na wszystkich portach, ale moŝna włączyć na per port) [S39005]stp mode (wybieramy tryb) [Quidway]disp stp brief (pokazuje, który port jest rootem) [Quidway]stp priority (nadanie priorytetu w celu zmiany roota) 20. Statyczny routing <Switch A>display ip routing-table (statyczny ruting) [Switch A]ip route-static (przekieruj adres IP o takiej masce na taki adres IP np. Ŝeby równomiernie rozłoŝyć obciąŝenie) 21. Włączanie Routingu OSPF W komputerze ustawiamy adres routera (bramy) przez, którą ma być dalej ruch dystrybuowany patrz rys. Quick Start nr 11 lipiec

10 AR [Router]ospf enable [Router-ospf]in serial 0 [Router-Serial0]ospf enable area 2 (musimy przejść przez 1 obszar) [Router]int e 0 [Router-Ethernet0]ospf enable area 2 [Router-Ethernet0] (dla kaŝdego portu oddzielnie) [Router-Ethernet0]undo ospf en ar 2 (wył ar danego obszaru, bowiem dany element sieci był pomiędzy obszarami) [Router-Ethernet0]ospf en are 1 (wł. danego obszaru) [Router]display cur sprawdzenie AR [Quidway]undo ospf 2 (uruchamiamy proces (moŝe być kilka procesów)) [Quidway]ospf 1 [Quidway-ospf-1]area 2 (druga sieć - tutaj, juŝ nie definiujemy na porcie tylko podajemy adresy, pomiędzy którymi ma być routing) [Quidway-ospf-1-area ]network [Quidway-ospf-1-area ]network (maska odwrócona i podajemy adresy IP sieci z 0) Quick Start nr 11 lipiec

11 [Quidway]display current-configuration configuration ospf (sprawdzenie) Tunelowanie do strefy O (0 jako centralny obiekt) połączenie RIP i OSPF odbywa się ręcznie [Quidway]sysname S39005 (nadanie nazwy w celu identyfikacji wew.) [S39005]int loop 0 [S39005-LoopBack0]ip address [S39005]router id (to musimy dodać do obszaru 1) (tworzenie wirtualnego tunelu) [S39005]ospf 1 [S39005-ospf-1]area 1 [S39005-ospf-1-area ]network [S39005-ospf-1-area ]network tworzymy wirtualny link do S39004 [S39005-ospf-1-area ]vlink Sprawdzenie routingu OSPF <S39005>disp ospf routing <S39005>ping Wirtualny IP VRRP [Quidway]interface e 0/0 [Quidway-Ethernet0/0]vrrp vrid 1 virtual-ip [Quidway-Ethernet0/0]vrrp vrid 1 priority 110 (domyślnie jest 100, 110 Master) [Quidway-Ethernet0/0]vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 1 [Quidway-Ethernet0/0]vrrp vrid 1 track Serial 0/0 reduced Na granicy dwóch sieci RIP OSPF [Quidway ]import ospf do rip (na drugim inny priorytet) 24. Agregacja portów [Quidway]link-aggregation group 1 mode static [Quidway-Ethernet1/0/1]port link-aggregation group 1 <Quidway>disp link-aggregation verbose (podobnie jak spannig tree, ale mamy oba porty cały czas czynne (tutaj nie ma roota), ponadto mamy zachowaną redundancję połączenia, czyli mamy 200 Mbit/s a w przypadku awarii 100 Mbit/s) 25. Przykładowa Konfiguracja a) Routing statyczny Przykładowa konfiguracja interfejsu WAN na Ar18-20s: interface Ethernet2/0 ip address Quick Start nr 11 lipiec

12 to w sumie cała konfiguracja potrzebna do uruchomienia interfejsu moŝna go jeszcze włączyć administracyjnie: undo shutdown ale generalnie domyślnie powinien być włączony Konfiguracja interfejsu LAN odbywa się tak samo jak na interfejsie WAN: interface Ethernet1/0 ip address Routing statyczny całego ruchu na konkretny adres zewnętrzny będzie wyglądał następująco: ip route-static W przypadku problemów przede wszystkim proszę sprawdzić warstwę fizyczną połączenia. Jeśli dalej będą błędy, proszę sprawdzić połączenia przez "display diagnostic". MoŜna ewentualnie spróbować zmienić prędkość i duplex na autonegocjacje lub popróbować z innymi prędkościami (zarówno na routerze jak i np. modemie xdsl, generalnie najlepsze jest, gdy po obydwu stronach ustawiona jest ta sama prędkość i ten sam duplex, ale zdarza się, Ŝe lepiej działa w trybie autonegocjacji). b) Ustawienia portu WAN - HDLC [Quidway]interface Serial 0/0 [Quidway-Serial0/0]link-protocol hdlc [Quidway-Serial0/0]dis in s0/0 (odczyt konfiguracji- sprawdzenie czy DCE/DTE, jeśli chcemy Ŝeby ten zegar to ustawiamy na DCE) [Quidway-Serial0/0]baudrate? (ustawienie zegara wybieramy max.) [Quidway-Serial0/0]baudrate (druga strona dogada się automatycznie) (ustawienie adresu IP jak powyŝej) W przypadku, gdy mamy port Ethernetowy, jako WAN to ustawiamy taka samo jak LAN. W sumie to cała konfiguracja potrzebna do uruchomienia interfejsu moŝna go jeszcze włączyć administracyjnie: undo shutdown ale generalnie domyślnie powinien być włączony c) Ustawienia portu WAN Frame Relay [Router1]interface Serial 0/0 [Router1-Serial0/0]link-protocol fr ietf [Router1-Serial0/0]fr interface-type dte [Router1-Serial0/0]fr lmi type ansi [Router1-Serial0/0]fr dlci 110 [Router1-fr-dlci-Serial0/0-110]quit [Router1-Serial0/0]ip address Dla routera 2 konfiguracja z odpowiednio zmienionymi parametrami (IP, DLCI) Konfiguracja statycznego mapowania DLCI (110) na IP (jeśli potrzebne) Mapowanie DLCI 102 (zdalnego routera) na adres IP [Router1-Serial0/0]fr map ip Konfiguracje Frame Relay dla podinterfejsów. PoniŜej utworzenie interfejsu point to point [Router1]interface Serial 0/0.1 p2p [Router1-Serial0/0.1] PoniŜej utworzenie interfejsu point to multi-point [Router1]interface Serial 0/0.3 p2mp [Router1-Serial0/0.3] Quick Start nr 11 lipiec

13 d) Przykładowa konfiguracja routera z Frame Relay interface Serial0/0 interfejs zewnętrzny clock DTECLK1 link-protocol fr fr lmi type ansi fr dlci 99 ip address firewall packet-filter 3030 inbound firewall packet-filter 3032 outbound nat outbound 2001 interface Ethernet0/0 description LAN ip address acl number 3030 description Interfejsy WAN In nesting 3031 wskazanie dymamicznej ACL dla ruchu powrotnego rule 101 permit udp destination destination-port eq ftp tu usługi które chcemy wpuszczać do środka rule 102 permit tcp destination destination-port eq telnet j.w itd. rule 1000 deny ip ostatnia reguła zabraniająca wszystkiego acl number 3032 description Interfejsy WAN Out rule 100 permit ip reflect 3031 timeout 300 wpis który tworzy dynamiczą ACL dla ruchu wychodzącego rule 1000 deny ip ostatnia reguła zabraniająca wszystkiego acl number 2001 oczywiście reguła dla ruchu wychodzącego, który chcemy NAT-ować description NAT rule 2 permit source rule 5 deny moŝna jeszcze zrobić statyczne mapowania jeśli na kaŝdy serwer mamy oddzielny IP zewn.: nat static inside ip global ip następnie trzeba dodać wpis na interfejsie zewn.: nat outbound static moŝna teŝ zdefiniować serwery zewnętrzen poprzez mapowanie portów na interfejsie zewnętrznym : nat server protocol tcp global inside nat server protocol tcp global inside Jeśli chodzi o routing statyczny to raczej proszę go skonfigurować na konkretny adres IP, np.: ip route-static e) NAT Ukrycie adresów IP wewnętrznych w sieci LAN odbywa się poprzez uruchomienie NAT [Quidway]nat address-group (definicja grupy adresów, na które ma być translatowany ruch na zewnątrz, moŝna to polecenie pominąć, jeśli jest tylko jeden adres fizyczny zewnętrzny i skonfigurować tradycyjnie IP na tym interfejsie) [Quidway]acl number 2001 [Quidway-acl-basic-2001]rule 0 permit source Quick Start nr 11 lipiec

14 (adres sieci wewnętrznej z odwrócona maską, która ma być translatowana) [Quidway-acl-basic-2001] rule deny source (opcjonalnie) [Quidway-Ethernet2/0]nat outbound 2001 address-group 1 (uruchomienie NAT na danym interfejsie zewnętrznym, jeśli nie zdefiniowaliśmy grupy adresów nat address-group to trzeba tylko wpisać nat outbound 2001 ) [Quidway-Ethernet1/0]nat server protocol tcp global inside www (moŝna teŝ zdefiniować serwery wewnątrz sieci Ŝeby były widoczne na zewnątrz NATu) Jeśli chcemy statycznie NATować poszczególne adresy wewnętrzne na konkretne adresy zewnętrzne to robimy to poprzez konfigurację statycznego mapowania: [Quidway] nat static inside ip global (moŝe to być wpis równieŝ dla jednego adresu IP wewn. i jednego zewn. - moŝna takich wpisów zrobić wiele) a następnie wskazujemy interfejs zewnętrzny na którym ma odbywać się NAT-owanie statyczne (wcześniej przez nas skonfigurowane): [Quidway] interface serial 0/0/0 [Quidway-Serial0/0/0] ip address [Quidway-Serial0/0/0] nat outbound static W tym przypadku trzeba jednak pamiętać, Ŝe liczba adresów wewnętrznych musi się równać liczbie adresów zewnętrznych. Jeśli chcemy mieć bardziej elastyczne rozwiązanie (np. liczba adresów wewnętrznych przewyŝsza liczbę dostępnych adresów zewnętrznych) musimy skonfigurować pule adresów zewnętrznych i wskazać za pomocą ACL listę hostów wewnętrznych, jakie mogą być natowane na zewnątrz. [Quidway] nat address-group [Quidway] acl number 2001 [Quidway-acl-basic-2001] rule permit source [Quidway-acl-basic-2001] rule deny source Następnie naleŝy na interfejsie wskazać co na co ma być natowane: [Quidway] interface serial 3/0/0 [Quidway-Serial3/0/0] nat outbound 2001 address-group 1 f) Przykładowa konfiguracja ACL PoniŜej konfig z routera gdzie: adres WAN jest pobierany przez DHCP Brama domyślna teŝ jest pobierana przez DHCP i ustawiana na routerze dynamicznie jest zrobiony NAT na interfejsie WAN dla sieci wewn. Uruchomiony jest serwer DHCP Skonfigurowana jest dynamiczna lista dostępu, czyli wszystko co jest ruchem odpowiedzi na ruch który wyszedł na zewnątrz jest przepuszczone do wewnątrz sieci. Pozostały ruch jest odrzucany. dodatkowo jest wpisana reguła do ACL która pozwala na pobieranie adresu DHCP przez interfejs WAN (e0/0) Interfejs LAN to e1/8 firewall enable firewall default deny dhcp server ip-pool pola1 network mask gateway-list dns-list expired day 3 acl number 2001 Quick Start nr 11 lipiec

15 rule 10 permit source rule 100 deny acl number 3020 nesting 3021 rule 10 permit udp destination-port range bootps bootpc rule 1000 deny ip acl number 3022 rule 100 permit ip reflect 3021 timeout 300 rule 1000 deny ip interface Ethernet0/0 ip address dhcp-alloc firewall packet-filter 3020 inbound firewall packet-filter 3022 outbound nat outbound 2001 interface Ethernet1/8 ip address dhcp server forbidden-ip dhcp server forbidden-ip W tym przykładzie, jeśli chcemy dopuścić jakiś ruch do środka to modyfikujemy ACL Po zmianach naleŝy sprawdzić czy komputery mają dobre bramy, zresetować interfejsy, wyczyścić arp na routerze ( <router>reset arp all). W innym przykładnie np. jeśli chcemy otworzyć w ACL port POP3 to będzie: rule XX permit tcp destination destination-port eq pop3 Przy takim ustawieniu ACL będzie default permit. Najlepiej sprawdzać sobie czy dany ruch wpada do ACL poleceniem: display acl XXX wtedy widać czy ruch, który załoŝyliśmy, Ŝe wchodzi do danej ACL. g) Ustawienia portu ATM Konfiguracja poniŝej dotyczy układu IP over ATM: <RouterA> system-view [RouterA] interface atm 1/0/0 [RouterA-Atm1/0/0] ip address [RouterA-Atm1/0/0] undo shutdown [RouterA-Atm1/0/0] pvc do_tpsa 1/122 [RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-0/do_tpsa] map ip [RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-0/do_tpsa] undo shutdown [RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-0/do_tpsa] quit Sprawdzenie [RouterA] display atm pvc-info Interface VCD VPI/VCI Service Encap PCR SCR MBS Status Name (kbps) (kbps) (cells) Atm1/0/0 2 1/122 UBR SNAP ACT do_tpsa Quick Start nr 11 lipiec

16 [RouterA] display atm map-info ip maps to VC do_tpsa, VPI 1, VCI 122, Atm1/0/0 :PERMANENT [RouterA] ping PING : 56 data bytes, press CTRL_C to break Reply from : bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=62 ms Reply from : bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=31 ms Reply from : bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=31 ms Reply from : bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=31 ms Reply from : bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=31 ms ping statistics packet(s) transmitted 5 packet(s) received 0.00% packet loss round-trip min/avg/max = 31/37/62 ms dodatkowo jeszcze sprawdzenie czy interface jest w stanie UP display ip interface atm 1/0/0 Kolejny przykład: [Quidway]display current-configuration sysname Quidway radius scheme system domain system local-user admin password service-type telnet terminal level 3 service-type ftp interface Aux0 async mode flow interface Ethernet0/0/0 ip address interface Ethernet0/0/1 ip address dhcp-alloc interface Atm1/0/0 interface Atm1/0/0.1 p2p pvc 1/122 service vbr-nrt map ip ip address Quick Start nr 11 lipiec

17 interface NULL0 FTP server enable ip route-static preference 60 user-interface con 0 user-interface aux 0 user-interface vty 0 4 authentication-mode scheme <Quidway>display ip interface brief *down: administratively down (l): loopback (s): spoofing Interface IP Address Physical Protocol Description Atm1/0/0 unassigned up up Atm1/0/0... Atm1/0/ up up Atm1/0/0... Aux0 unassigned down down Aux0 Inte... Ethernet0/0/ down down Ethernet0... Ethernet0/0/ up up Ethernet0... <Quidway>display ip routing-table Routing Table: public net Destination/Mask Protocol Pre Cost Nexthop Interface /0 STATIC Atm1/0/ /30 DIRECT Atm1/0/ /32 DIRECT Atm1/0/ /32 DIRECT InLoopBack /8 DIRECT InLoopBack /32 DIRECT InLoopBack /16 DIRECT Ethernet0/0/ /32 DIRECT InLoopBack0 <Quidway> h) DHCP [Quidway]dhcp enable (włączenie serwera DHCP; natomiast polecenie ip address dhcp-alloc, nie uruchamia serwowania adresów IP poprzez interfejs, ale konfiguruje interfejs tak, aby on mógł pobrać adres z serwera DHCP, czyli jest klientem). [Quidway]dhcp select global interface ethernet 0/0/0 to ethernet 0/0/1 (tutaj moŝna wybrać, na których interfejsach będzie DHCP) [Quidway]dhcp server forbidden-ip (moŝna zabronić adresy np. serwerów wewnętrznych, będą one omijane podczas przydziału DHCP) [Quidway]dhcp server ip-pool 0 (tworzymy pule z adresami) [Quidway-dhcp-0]network mask (definiujemy adres sieci dla tej puli) [Quidway-dhcp-0] domain-name huawei.com (ustalamy parametry sieci) [Quidway-dhcp-0] dns-list [Quidway-dhcp-2] nbns-list [Quidway-dhcp-2] gateway-list Quick Start nr 11 lipiec

18 i) Konfiguracja dwóch podsieci wewnętrznych poprzez VLANy a) jeśli mamy przełącznik który obsługuje VLANy to tworzymy dwa podinterfejsy na routerze do których przypisujemy adresy IP i odpowiednie VLANy (tu przykład dla VLANów 10 i 20): [Router-Ethernet1/0.1] ip address [Router-Ethernet1/0.1] vlan-type dot1q vid 10 [Router] interface Ethernet 1/0.2 [Router-Ethernet1/0.2] vlan-type dot1q vid 20 [Router-Ethernet1/0.2] ip address Na przełączniku port, przez który jest dołączony router konfigurujemy jako trunk: [Quidway] interface ethernet1/0/1 [Quidway-Ethernet1/0/1] port link-type trunk [Quidway-Ethernet1/0/1] port trunk permit vlan all Oczywiście wcześniej na przełączniku muszą być załoŝone VLANy 10 i 20 [Quidway] vlan i odpowiednie porty przypisane do odpowiednich VLANów [Quidway] interface ethernet1/0/10 [Quidway-Ethernet1/0/10] port link-type access [Quidway-Ethernet1/0/10] port access vlan 10 [Quidway] interface ethernet1/0/20 [Quidway-Ethernet1/0/10] port link-type access [Quidway-Ethernet1/0/10] port access vlan 20 b) jeśli nie mamy przełącznika do VLANów to moŝna skonfigurować na interfejsie routera tzw. sub adresy: [Quidway]interface Ethernet 0/0/0 [Quidway-Ethernet0/0/0] ip address [Quidway-Ethernet0/0/0] ip address sub j) IPsec Konfiguracja RouterA [RotuterA] acl number 3101 [RotuterA-acl-adv-3101] rule permit ip source destination [RotuterA-acl-adv-3101] rule deny ip source any destination any [RotuterA] ip route-static [RotuterA] ipsec proposal tran1 [RotuterA-ipsec-proposal-tran1] encapsulation-mode tunnel [RotuterA-ipsec-proposal-tran1] transform esp [RotuterA-ipsec-proposal-tran1] esp encryption-algorithm des [RotuterA-ipsec-proposal-tran1] esp authentication-algorithm sha1 [RotuterA] ipsec policy map1 10 manual [RotuterA-ipsec-policy-manual-map1-10] security acl 3101 [RotuterA-ipsec-policy-manual-map1-10] proposal tran1 [RotuterA-ipsec-policy-manual-map1-10] tunnel remote [RotuterA-ipsec-policy-manual-map1-10] tunnel local [RotuterA-ipsec-policy-manual-map1-10] sa spi outbound esp [RotuterA-ipsec-policy-manual-map1-10] sa spi inbound esp 5432 [RotuterA-ipsec-policy-manual-map1-10] sa string-key outbound esp abcdefg [RotuterA-ipsec-policy-manual-map1-10] sa string-key inbound esp gfedcba [RotuterA-ipsec-policy-manual-map1-10] quit [RotuterA] interface serial 1/0/1 [RotuterA-Serial2/0/1] ip address [RotuterA-Serial2/0/1] ipsec policy map1 Konfiguracja RouterB Quick Start nr 11 lipiec

19 [RotuterB] acl number 3101 [RotuterB-acl-adv-3101] rule permit ip source destination [RotuterB-acl-adv-101] rule deny ip source any destination any [RotuterB] ip route-static [RotuterB] ipsec proposal tran1 [RotuterB-ipsec-proposal-tran1] encapsulation-mode tunnel [RotuterB-ipsec-proposal-tran1] transform esp [RotuterB-ipsec-proposal-tran1] esp encryption-algorithm des [RotuterB-ipsec-proposal-tran1] esp authentication-algorithm sha1 [RotuterB] ipsec policy use1 10 manual [RotuterB-ipsec-policyl-manual-use1-10] security acl 3101 [RotuterB-ipsec-policyl-manual-use1-10] proposal tran1 [RotuterB-ipsec-policyl-manual-use1-10] tunnel remote [RotuterB-ipsec-policyl-manual-use1-10] tunnel local [RotuterB-ipsec-policyl-manual-use1-10] sa spi outbound esp [RotuterB-ipsec-policyl-manual-use1-10] sa spi inbound esp [RotuterB-ipsec-policyl-manual-use1-10] sa string-key outbound esp gfedcba [RotuterB-ipsec-policyl-manual-use1-10] sa string-key inbound esp abcdefg [RotuterB-ipsec-policyl-manual-use1-10] quit [RotuterB] interface serial 4/1/2 [RotuterB-Serial4/1/2] ip address [RotuterB-Serial4/1/2] ipsec policy use1 Statystyki display ipsec statistics display ipsec proposal display ipsec sa display ipsec policy k) Loopback [Quidway] interface loopback 0 [Quidway-LoopBack0] ip address Firewall Domyślnie firewall na routerach Huawei jest wyłączony Firewalla włączamy poleceniem: [AR28-30]firewall enable po włączeniu firewall domyślną regułą dołączaną na koniec listy dostępu jest "permit all", jeśli chcemy aby domyślnie była dołączania klauzula "deny all" to naleŝy wpisać : [AR28-30]firewall default permit [AR28-30]firewall default deny domyślna akcja [AR28-30]firewall fragments-inspect [AR28-30]undo firewall fragments-inspect włączenie analizy fragmentów [AR28-30]interface Serial 1/0 [AR28-30-Serial1/0]firewall packet-filter 2001 outbound dodanie ACL do interfejsu [AR28-30]display acl all [AR28-30]display firewall-statistics all przegląd konfiguracji Jeszcze trzeba otworzyć w ACL port POP3 to będzie: rule XX permit tcp destination destination-port eq pop3 Quick Start nr 11 lipiec

20 Przy takim ustawieniu ACL będzie default permit. Najlepiej sprawdzać sobie czy dany ruch wpada do ACL poleceniem: display acl XXX wtedy widać czy ruch, który załoŝyliśmy, Ŝe wchodzi do danej ACL. 27. Upgrade Xmodem a) Uruchomienie routera w trybie bootrom - naleŝy nacisnąć < Ctrl-B > *************************************************** * * * Quidway Series Router Boot ROM, V5.27 * * * *************************************************** Copyright(C) by HUAWEI TECH CO., LTD. Compiled at 19:02:35, Sep Testing memory...ok! 64M bytes SDRAM 8192k bytes flash memory Hardware Version is MTR 1.0 CPLD Version is CPLD 2.0 Boot ROM Version is V5.27 Press Ctrl-B to enter Boot Menu Please input Boot ROM password: b) Konfiguracja połączenia szeregowego Boot Menu: 1: Download application program with XMODEM 2: Download application program with NET 3: Clear configuration 4: Start up and ignore configuration 5: Boot ROM Operation Menu 6: Do not check the version of the software 7: Exit and reboot Enter your choice(1-7):1 Please choose your download speed: 1: 9600 bps 2: bps 3: bps 4: bps 5: bps 6: Exit to Main Menu Enter your choice(1-6): 5 Download speed is bps. Change the terminal's speed to bps, and select XMODEM protocol. Press <Enter> key when ready. Quick Start nr 11 lipiec

Router Asmax Er-903v

Router Asmax Er-903v Router Asmax Er-903v Instrukcja konfiguracji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawy porządkowe

Rozdział 1. Sprawy porządkowe 1 z 119 2007-07-24 12:29 (nieoficjalne) Cisco FAQ PL czyli najczęściej zadawane pytania o Cisco z odpowiedziami po polsku Łukasz Bromirski (koordynator) v0.99(4) 30/01/2006 23:53:21

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Podręcznik uŝytkownika 1.08 2007-04-02 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści...

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-09-12 UWAGA! Wszystkie informacje i

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00 D-Link DSL-524T ADSL2+ Router Podręcznik uŝytkownika Version 3.00 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Złącza... 5 Funkcje... 5 Instalacja... 6 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04 D-Link DSL-G624T Wireless ADSL Router Podręcznik uŝytkownika Version 1.04 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Złącza... 6 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

MultiLink Router i MicroRouter

MultiLink Router i MicroRouter Strona 1 z 44 GORAMO- Janusz Górecki, 01-458 Warszawa, ul.szańcowa 82 tel/fax (22) 877-39-94,, www.goramo-gorecki.com.pl MultiLink Router i MicroRouter wersja 1.1.6 Warszawa, kwiecień 2010 Strona 2 z 44

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6341 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.ue 2009-10-08 UWAGA! Wszystkie informacje i dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Rok akademicki 2014/2015 Prowadzący mgr inż. Dariusz Żelasko Spis laboratoriów: 1. Siemens UMX2MS Podstawy UMX (UMX1) 2. Siemens UMX2MS UMX WAN (UMX2) 3. Ericsson

Bardziej szczegółowo

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika 2 www.tracer.eu Bezprzewodowy Router

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej WebPower SNMP/HTTP

Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej WebPower SNMP/HTTP 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.: 61 6500 400 www.ever.eu 1 AT, IBM są zarejestrowanymi znakami towarowymi International Business Machines Corporation. NetWare jest zarejestrowanym znakiem handlowym Novell,

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Podręcznik uŝytkownika wersja dla firmware`u 1.21 2008/09/11 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus G DI-524 TM

D-Link AirPlus G DI-524 TM D-Link AirPlus G DI-524 TM Podręcznik uŝytkownika Version 2.02 Building Networks for People Spis treści Wymagania systemowe... 4 Złącza... 6 Funkcje... 6 Instalacja... 7 Konfiguracja... 8 Home > Wizard...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus (P 6351) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2010-02-25 Ważne informacje Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.05 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205 Instrukcja obsługi Rozdział 1 Wstęp 1.1 Właściwości podstawowe MT4205 jest urządzeniem o niewielkich rozmiarach, ale posiadającym ogromne możliwości i wiele

Bardziej szczegółowo

VoIP Router Asmax V320

VoIP Router Asmax V320 VoIP Router Asmax V320 Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA IPG-200/IPG-110 Bramka / Router VoIP V1.0_20120227 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 ODBIORCY 5 1.2 TABELA AKRONIMÓW 5 1.3 WPROWADZENIE 5 1.4 PANEL PRZEDNI DIODY

Bardziej szczegółowo